Sunteți pe pagina 1din 50

Programare si proiectare orientata obiect

MULTIPLE CHOICE 1. Un program scris n Java poate rula pe orice platforma deoarece: a. Limbajul Java e derivat din C++ b. Compilatorul este identic cu cel de C++ c. Masina virtuala interpreteaza programul si translateaza apelurile sistem d. Api-ul este portabil

2. Un program scris n Java se va compila cu comanda: a. javac Test c. javac Test.java b. java Test.java d. javac Test.class

3. Un program scris n Java se va lansa cu comanda: a. javac Test.java c. java Test.java b. java Test d. java Test.class

4. Ce este un Applet? a. Un tip de calculator b. Un program care ruleaza direct pe orice calculator c. Un sit web interactiv d. Un program care ruleaza n contextul unui browser

5. Un applet va rula n orice browser deoarece a. Serverul are o masina virtuala incorporata b. Browserul are o masina virtuala incorporata c. Browserul interpreteaza direct codul sursa d. Appleturile nu au nevoie de o masina virtuala

6. Care este scopul metodei statice main ? a. Sa creeze o interfata cu utilizatorul b. Actioneaza ca un punct de intrare n program c. Creaza ferestrele si butoanele aplicatiei d. Actioneaza ca o poarta spe sistemul de operare

7. O clasa Applet furnizeaza: a. Un browser care s ruleze apletul b. Metode care definesc aspectul si comportamentul apletului c. A pagina HTML speciala d. Permisiunile de a comunica cu serverul

8. Ce metoda apeleaza browserul pe un applet nou incarcat? a. Main c. Paint b. Start d. Init

9. Care este rolul declaratiilor import? a. Permite referirea claselor fara utilizarea de prefixe b. Elimina necesitatea declararii variabilelor c. Permite importul imaginilor folosite d. Elimina apelurile directe a functiilor fara clase

10. In cazul implementarii unei interfete trebuie s definim in mod obligatoriu : a. Doua metode ale interfetei c. Orice metoda a interfetei b. Numai anumite metode ale interfetei d. Toate metodele interfetei

11. Aplicatiile Java ruleaza pe urmatorul sistem de operare: a. Windows c. UNIX b. Linux d. Toate cele trei

12. Urmatorul cod sursa Java se afl ntr-un fiier. Cum se numeste fiierul?
class Foo { public static void println() { } System.out.println("Foo"); }

public class FooDemo { public static void main(String[] argv) { System.out.println("FooDemo"); Foo.println(); } }

a. b.

Foo.java Foo.class

c. d.

FooDemo.java FooDemo.class

13. Daca bo este boolean, numr este int, sir este string atunci care din urmtoarele linii este incorecta? a. If(bo) c. If(numar<=1) b. If(numar<0) d. If(sir==Java)

14. Care sunt valorile variabilelor a i b dupa executarea instructiunilor: int a = 1, b = -2; a = a + b; b = a b; a = a b; a. a=1, b=2 c. a=2, b=-3 b. a=0, b=1 d. a=-2, b=1

15. Care sunt valorile variabilelor a i b dupa executarea instructiunilor: int a = -1, b = 2; a += b; b = a- b; a -= b; a. a=-1, b=2 c. a=-2, b= 1 b. a=2, b=-1 d. a=-2, b=-1

16. Care sunt valorile variabilelor a i b dupa executarea instructiunilor: int a = 1, b = -2; a = a ^ b; b = a ^ b; a = a ^ b; a. a=-2, b=1 b. a=2, b=-2

c. d.

a=-1, b=1 a=1, b=-2

17. Care sunt valorile variabilelor a i b dupa executarea instructiunilor: int a = -1, b = 2; a ^= b; b = a ^ b; a ^= b; a. a= -1, b=2 b. a= 1, b=-2

c. d.

a=2, b=-1 a=-2, b=1

18. Care sunt valorile variabilelor a i b dupa executarea instructiunilor: int a = -1, b = 2; a = (a > b ? a : b); b = (a < b ? a : b); a. a= 2, b=-1 b. a= -1, b= 2

c. d.

a=1, b=2 a= 2, b= 2

19. Care sunt valorile variabilelor a i b dupa executarea instructiunilor: int if if a. b. a = 1, b = 2; (a < b ) a = b; (a < b) b = a; a= 1, b=1 a= 1, b= 2

c. d.

a=2, b=2 a= 2, b= 1

20. Clasa BorderLayout contine campuri statice pentru: a. Adaugarea unor componente in anumite zone ale containerul b. Introducerea unor metode noi c. Specificarea culorii si a fontului d. Afisarea ferestrei unui applet

21. Constructorul are foloseste la: a. Eliberarea memoriei b. Importa pachete

c. d.

Initializeaza masina virtuala Initializeaza noile obiecte create

22. System.out.println este a. O variabila b. O clasa

c. d.

Un obiect O metoda

23. Ce valori poate lua o variabila de tip boolean? a. 1 c. b. 0 d.

true false

24. Ce valori nu poate lua o variabila de tip boolean? a. 1 c. b. a==b (a i b sunt variabile de tip int) d.

true false

25. Ce valori nu poate lua o variabila de tip boolean? a. a=b (a i b sunt variabile de tip c. boolean) b. true d.

false 0

26. Ce valori nu poate lua o variabila de tip boolean? a. a=b (a i b sunt variabile de tip int) b. true c. false d. false==x (x este o variabila de tip boolean)

27. Ce valori nu poate lua o variabila de tip boolean? a. a=b (a i b sunt variabile de tip boolean) b. a==b (a i b sunt variabile de tip int) c. true d. false==x (x este o variabila de tip boolean)

28. Care din urm toarele tipuri de date poate retine valori de la -32.768 la 32.767 ? a. char c. byte b. short d. int

29. Ce valoare va avea variabila x dupa executarea operaiilor?


int x = 0; x = (5*4) % 7; x = x / 5;

a. b.

6 1.2

c. d.

1 0

30. Ce valoare va avea variabila numar la finalul buclei?


int numar = 1; for (int x = 0; x < 4; x++) { numar = numar << 1; }

a. b.

1 4

c. d.

16 32

31. Ce valoare va avea variabila numar la finalul buclei?


int numar = -1; for (int x = 0; x < 4; x++) { numar = numar << 1; }

a. b.

0 -4

c. d.

16 -16

32. Un vector se instaniaz astfel? a. int vector[100]; b. String [100]sir;

c. d.

float [] numere={1.1, 1.2}; byte [] buffer;

33. Un vector se instaniaz astfel? a. int vector[100]; b. String [100]sir;

c. d.

float [] numere; byte [] buffer = new byte[100];

34. Ce efect are urmtoarea secvenade cod?


char a[] = {a, b, c}; char [] b = new char[3]; a=b;

a. b. c. d.

b se va copia n a a se va copia n b a i b se refer la aceiai zona de memorie se va genera o excepie

35. Ce efect are urmtoarea secven de cod?


char a[] = {a, b, c}; String b = new String(data); if(a==b) System.out.println(egale); else System.out.println(inegale);

a. b.

Se afiseaz egale Se afieaz inegale

c. d.

Eroare la compilare Se va genera excepie la rulare

36. Ce efect va avea intruciunea urmtoare?


System.out.println("The answer is: "+17+3);

a. b.

Programul nu se compileaza Se va afisa: The answer is 20

c. d.

Se va afisa: The answer is 173 Se va genera o excepie

37. Care este efectul liniilor de cod urmatoare?


if("String".toString() == "String") System.out.println("Equal"); else System.out.println("Not Equal");

a. b.

Programul nu se compileaza Afiseaza Equal

c. d.

Afiseaza Not Equal Genereaza o excepie

38. O clasa care implementeaza interfata urmatoare


public interface AQuestion { public abstract void someMethod() throws Exception; }

a. b. c. d.

Va fi in mod necesar o clasa abstracta Ar trebui sa defineasca metoda public abstract void someMethod(); Ar trebui s defineasca o metoda public void someMethod() care va emite exceptii Ar trebui s defineasca o metoda public void someMethod() care nu va emite exceptii

39. O clas care implementeaz interfaa urm toare va implementa n mod obligatoriu
public interface AQuestion { void someMethod(); }

a. b. c. d.

o metoda public void someMethod(); o metoda void someMethod(); o metoda public void someMethod(); care obligatoriu va emite exceptii o metoda public abstract void someMethod();

40. Care din liniile din codul de mai jos prezint o problem de ncapsulare ?
1. class BadCode { 2. int num; 3. public int getNum() { 4. return num; 5. } 6. public void setNum(int num) { 7. this.num = num; 8. } 9. ... 10. }

a. b.

Linia 1 Linia 2

c. d.

Linia 4 Linia 7

41. Care din liniile urmtoare va genera o excepie ?


1. class BadCode { 2. private Foo foo; 3. public BadCode (Foo f) { 4. foo = f; 5. } 6. public BadCode() {} 7. protected void useFoo() { 8. int num = foo.num; 9. String name = foo.name; 10. .... 11. } 12. .... 13. }

a. b.

Linia 2 Linia 4

c. d.

Linia 6 Linia 8

42. Dorim s implementam o clas total protejat i care s nu mai fie extensibil, care din liniile urmatoare ar trebui modificata?
1. class Test { 2. private int key = 1234; 3. //... 4. protected void setKey(int privateKey) { 5. this.key = privateKey; 6. } 7. protected int getKey() { 8. return this.key; 9. } 10. //... 11. }

a. b.

Linia 1 Linia 2

c. d.

Linia 4 Linia 8

43. Functia Clone() are ca scop:


class Test { private int key = 1234; //... public Test () {} public Test (int k) { this.key = k; } protected int getKey(){return this.key; } public final Object clone() throws java.lang.CloneNotSupportedException { throw new java.lang.CloneNotSupportedException(); } //... }

a. b. c. d.

definirea unei clase clonabile definirea unei clase extensibile definirea unei clase care nu poate fi extinsa clasa si orice derivare a acesteia va fi neclonabila

44. Pentru a bloca serializarea unei clase trebuie sa: a. Definim clasa ca fiind finala c. b. Definim clasa ca fiind statica d.

Definim o metoda readObject Definim o metoda writeObject

45. Codul sursa urmator ne spune ca:


public boolean match(Object o) { return this.getName() == ((SomeClass)o).getName(); }

a. b.

obiectele sunt identice obiectele sunt egale

c. d.

obiectele fac parte din aceiasi clasa nici una

46. Pentru a defini un camp care sa stocheze informatii sensibile (conturi, nr. de card) se va folosi: a. String c. Char array b. StringBuffer d. Char

47. Ce efect va produce urmatorul program Java?


public class Test { public void method(Object o) { System.out.println("Object Version"); } public void method(String s) { System.out.println("String Version"); } public static void main(String args[]) { Test t = new Test(); t.method(null); } }

a. b. c. d.

Programul nu se compileaza Se compileaza dar produce o exceptie la rulare Afiseaza Object Version Afiseaza String Version

50. Ce efect are urmatorul program Java? public class Test{ public static void main(String args[]){ System.out.println("Before Try"); try{ } catch(IOException t){ System.out.println("Inside Catch"); } System.out.println("At the End"); } } a. Nu se complieaza: nici un obiect IOException nu a fost emis in blocul try b. Nu se compileaza: nu pot fi prinse obiecte IOException, ci numai Exception c. Afiseaza Before try si At the End d. Afiseaza Before try , Inside Catch si At the End

51. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? a. O metoda statica nu poate returna un obicet Exception b. O metoda statica nu poate emite un obiect Exception c. O metoda statica nu poate returna o variabila statica a clasei d. O metoda statica nu poate returna o variabila nestatica a clasei

11

52. Cum se va comporta urmatorul program?


public class A { private void method1() throws Exception { throw new RuntimeException(); } public void method2() { try { method1(); } catch(RuntimeException e) { System.out.println("Caught Runtime Exception"); } catch(Exception e) { System.out.println("Caught Exception"); } } public static void main(String args[]) { A a = new A(); a.method2(); } }

a. b.

Programul nu se compileaza Afiseaza Caught Exception

c. d.

Afiseaza Caught Runtime Exception Afiseaza ambele mesaje

12

53. Cum se va comporta urmatorul program?


class Base { public void aMethod() throws ClassNotFoundException { } } public class Derived extends Base { public void aMethod() throws RuntimeException { } }

a. b. c. d.

Programul nu se compileaza deoarece RuntimeException nu este derivata din


RuntimeException

Se lanseaza o exceptie ClassNotFoundException la compilare Se lanseaza o exceptie RuntimeException la rulare Se compileaza corect

13

54. Cititi cu atentie urmatorul co sursa:


import java.awt.*; public class TestFrame extends Frame { Button bNorth = new Button("North"); Button bSouth = new Button("South"); Button bEast = new Button("East"); Button bWest = new Button("West"); Button bCenter = new Button("Center"); public TestFrame() { setLayout(new BorderLayout()); add(bSouth,BorderLayout.SOUTH); add(bWest,BorderLayout.WEST); add(bEast,BorderLayout.EAST); add(bNorth,BorderLayout.NORTH); add(bCenter); setLayout(new FlowLayout()); validate(); pack(); setVisible(true); } public static void main(String args[]) { TestFrame tf = new TestFrame(); } }

a. b. c. d.

Programul nu se compileaza Se compileaza si afiseaza butoanele pe o singura linie Se compileaza dar genereaza o exceptie Se compileaza si afiseaza butoanele sub forma de grid

55. O clasa care are totii constructorii privati : a. Trebuie declarata clasa finala b. Poate fi instantiata

c. d.

Poate fi mostenita Nu poate fi mostenita

14

56. Urmariti cu atentie codul urmator:


public class NiceThreads implements Runnable { public void run() { while(true) { } } public static void main(String args[]) { NiceThreads nt1 = new NiceThreads(); NiceThreads nt2 = new NiceThreads(); NiceThreads nt3 = new NiceThreads(); nt1.run(); nt2.run(); nt3.run(); } }

a. b. c. d.

Programul se compileaza si lanseaza trei fire care vor rula la infinit Programul se compileaza si se lanseaza un singur fir Programul nu se compileaza Se compileaza dar genereaza o exceptie la rulare

57. Pentru a preveni executarea unei metode simultan de ctre mai multe fire de execuie folosim: a. public c. native b. final d. syncronized

58. Pentru a excuta o procedura n mod atomic delarm metoda ca fiind: a. syncronized c. final b. public d. native

59. Managerul de aezare implicit pentru o fereastr este: a. LayoutManager c. BorderLayout b. null d. FlowLayout

60. Managerul de aezare implicit pentru un panel este: a. BorderLayout c. null b. GridLayout d. FlowLayout

61. Constructorul clasei de baz se apeleaz prin intermediul cuvntului cheie: a. this c. super b. base d. interface

15

62. n Java o clasa poate extinde a. cel mult o interfa b. cel mult o clas

c. d.

oricte clase oricte interfee

63. n Java o interfa poate extinde a. cel mult o interfa b. cel mult o clas

c. d.

oricte clase oricte interfee

64. n Java o clasa poate implementa cel mult a. o clas b. o interfa

c. d.

oricte clase oricte interfee

65. Pentru a bloca utilizarea directa a unei clase aceasta se va declara folosind specificatorul: a. abstract c. protected b. final d. private

66. Pentru a bloca derivarea unei clase aceasta se va declara folosind specificatorul: a. abstract c. protected b. final d. private

67. Clasa Menu este derivata din: a. MenuComponent b. MenuItem

c. d.

PopupMenu MenuBar

68. Lansarea unei excepii se face cu ajutorul cuvntului cheie: a. throws c. catch b. throw d. try

69. Prinderea unei excepii se face cu ajutorul cuvntului cheie: a. throws c. catch b. throw d. try

70. Ce cuvnt nu face parte din limbaj: a. volatile b. transient

c. d.

dispose native

71. Ce cuvnt nu face parte din limbaj: a. const b. bool

c. d.

final finally

16

72. Ce cuvnt nu face parte din limbaj: a. const b. continue

c. d.

break delete

73. Ce cuvnt nu face parte din limbaj: a. short b. long

c. d.

awt do

74. Ce cuvnt nu face parte din limbaj: a. class b. struct

c. d.

interface enum

75. Ce cuvnt nu face parte din cuvintele cheie ale limbajului: a. int c. goto b. true d. enum

76. Ce cuvnt nu face parte din cuvintele cheie ale limbajului: a. class c. null b. const d. boolean

77. Ce cuvnt cheie al limbajului nu este folosit: a. strictfp b. const

c. d.

instanceof transient

78. Ce afieaz urmtorul program: public class Main { int x=0; int f() { return x+1; } public static void main(String[] args) { System.out.println("x este " + f()); } } a. x este 0 b. x este 1

c. d.

Eroare la compilare Exceptie la rulare

17

79. Ce afieaz urmtorul program: public class Main { int x=0; static int f() { return x+1; } public static void main(String[] args) { System.out.println("x este " + f()); } } a. Eroare la compilare b. Exceptie la rulare

c. d.

x este 0 x este 1

80. Ce afieaz urmtorul program: public class Main { static int x=0; static int f() { return x--; } public static void main(String[] args) { System.out.println("x este " + f() + " acum este "+ f() ); } } a. Eroare la compilare c. x este 0 acum este 0 b. Exceptie la rulare d. x este 0 acum este -1

81. Ce afieaz urmtorul program: public class Main { static int x=0; static int f() { return ++x; } public static void main(String[] args) { System.out.println("x este " + f() + " acum este "+f()); } } a. x este 0 acum este 1 c. x este 0 acum este 1 b. x este 1 acum este 2 d. x este 0 acum este -1

82. Ce afieaz urmtorul program: public class Main { static int x=0; static int f() { return (++x)*(x--); } public static void main(String[] args) { System.out.println("x este " + f() + " acum este "+f()); } } a. x este 0 acum este 0 c. x este 1 acum este 2 b. x este 1 acum este 1 d. x este 2 acum este 4

18

83. Ce afieaz urmtorul program: class Element{ public Element(){ System.out.print(" Element "); } } class Carte extends Element{ public Carte(){ System.out.print(" Carte "); } } class Revista extends Carte{ public Revista(){ System.out.print(" Revista "); } } public class Main { public static void main(String[] args) { Element revista = new Revista(); } a. Element c. Element Carte Revista b. Revista d. Revista Carte Element

84. Ce afieaz urmtorul program: interface Element{ public void Print(); } class Carte implements Element{ public void Print(){ System.out.print(" Carte "); } } class Revista implements Element{ public void Print(){ System.out.print(" Revista "); } } class Biblioteca extends ArrayList<Element>{ public void Print (){ Iterator<Element> it = iterator() ; while(it.hasNext()){ it.next().Print(); } } } public class Main { public static void main(String[] args) { Biblioteca b = new Biblioteca(); b.add(new Carte()); b.add(new Revista()); b.Print(); } } a. Nu afiseaza nimic b. Nu se compileaza, eroare la compilare c. Se compileaza dar lanseaza exceptie la rulare d. Carte Revista

19

85. Ce afieaz urmtorul program: interface Element{ public void Print(); } class Carte implements Element{ public void Print(){ System.out.print(" Carte "); } } class Revista implements Element{ public void Print(){ System.out.print(" Revista "); } } class Biblioteca extends ArrayList<Element> implements Element{ public void Print (){ Iterator<Element> it = iterator() ; while(it.hasNext()){ it.next().Print(); } } } public class Main { public static void main(String[] args) { Biblioteca b = new Biblioteca(); b.add(new Carte()); b.add(new Revista()); b.add(b); b.Print(); } } a. Nu afiseaza nimic b. Nu se compileaza, eroare la compilare c. Se compileaza dar lanseaza exceptie la rulare d. Carte Revista Carte Revista

20

86. Ce afieaz urmtorul program: interface Element{ public void Print(); } class Carte implements Element{ public void Print(){ System.out.print(" Carte "); } } class Revista implements Element{ public void Print(){ System.out.print(" Revista "); } } class Biblioteca extends ArrayList<Element> implements Element{ public void Print (){ Iterator<Element> it = iterator() ; while(it.hasNext()){ it.next().Print(); } System.out.println(); } } public class Main { public static void main(String[] args) { Biblioteca b1 = new Biblioteca(); Biblioteca b2 = new Biblioteca(); b2.add(b1); b1.add(b2); b1.Print(); } } a. Nu afiseaza nimic b. Se compileaza dar lanseaza exceptie la rulare c. Carte Revista Carte Revista d. Nu se compileaza, eroare la compilare

87. Cititi cu atentie urmatorul cod sursa:


class Memory{ } public class Main { public static void main(String[] args) { while(true){ Memory m = new Memory(); } } }

a. b. c. d.

Programul se compileaza dar se blocheaza Se compileaza, consuma toata memoria i se opreste Se compileaza si ruleaza la infinit deoarece nu se aloca nimic Se compileaza si ruleaza la infinit deoarece nu se poate consuma toata memoria

21

88. Cititi cu atentie urmatorul cod sursa:


class Memory{ int [ ] matrice; public Memory(){ matrice = new int[100]; } } public class Main { public static void main(String[] args) { while(true){ Memory m = new Memory(); } } }

a. b. c. d.

Ruleaza la infinit deoarece memoria se elibereaz automat Programul se compileaza dar se blocheaza Consuma toata memoria i se oprete Ruleaza dar emite o exceptie

89. Cititi cu atentie urmatorul cod sursa:


class Memory implements Serializable{ int [] matrice; public Memory(){ matrice = new int[100]; } }

a. b. c. d.

Clasa Memory extinde clasa Serializable Clasa Memory moteneste clasa Object Clasa Memory implementeaz interfaa Object Clasa Memory implementeaz clasa Serializable

90. n corpul unui constructor se poate apela un alt constructor? a. Doar constructorul clasei de baz prin intermediul cuvntului super b. Doar un constructor al clasei derivate prin intermediul cuvntului super c. Un constructor cu ali parametri d. Un constructor cu aceia i parametri

91. Obiectul curent se poate transmite ca parametru prin intermediul cuvntului: a. super c. class b. this d. object

92. n prezena firelor de execuie multiple incrementarea atomic a unei variabile partajate se obine prin intermediul specificatorului: a. X++ c. synchronized b. final d. static

22

93. n prezena firelor de execuie multiple decrementarea atomic a unei variabile partajate se obine prin intermediul specificatorului: a. const c. x-b. synchronized d. thread

94. Un fir de execuie se obine prin extinderea clasei: a. Runnable c. b. Thread d.

Object Frame

95. Un fir de execuie se obine prin implementarea interfeei: a. Runnable c. Object b. Thread d. Serializable

96. Un fir de execuie se porneste prin apelarea directa a metodei: a. run c. start b. new d. init

97. Un fir de execuie se porneste prin apelarea directa a metodei: a. run c. start b. new d. init

98. Urmatorul specificator are efect doar n prezenta firelor de execuie: a. run c. start b. synchronized d. static

99. O clas care implementeaz interfaa Runnable n mod obligatoriu trebuie: a. s fie public c. s fie declarat synchronized b. s implementeze metoda run d. s fie declarat ca fiind abstract

100. O interfa care extinde interfaa Runnable n mod obligatoriu trebuie: a. s fie public c. s implementeze metoda run b. s fie declarat synchronized d. nici una

101. Codul urmtor nu se compileaz, lipsete specificatorul: class NewThread implements Runnable{ } a. public c. abstract b. private d. run

23

102. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de caz O diagram de clase

c. d.

O diagram de secven O diagram de obiecte

103. Care din diagramele UML urmtoare reprezint interaciunea actorilor asupra sistemui modelat: a. O diagram de clase c. O digram de caz b. O diagram de secven d. O diagram de obiecte

104. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de caz

c. d.

O diagram de secven O diagram de obiecte

24

105. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de secven

c. d.

O diagram de caz O diagram de obiecte

106. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de secven

c. d.

O diagram de caz O diagram de obiecte

107. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de secven

c. d.

O diagram de colaborare O diagram de obiecte

25

108. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stri

c. d.

O diagram de comunicare O diagram de obiecte

109. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stri

c. d.

O diagram de comunicare O diagram de obiecte

110. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stare

c. d.

O diagram de activiti O diagram de obiecte

26

111. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stare

c. d.

O diagram de activiti O diagram de obiecte

112. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stare

c. d.

O diagram de activiti O diagram de colaborare

27

113. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stare

c. d.

O diagram de activiti O diagram de colaborare

114. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stare

c. d.

O diagram de activiti O diagram de colaborare

28

115. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

O diagram de clase O diagram de stare

c. d.

O diagram de activiti O diagram de colaborare

116. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Relaia de asociere Relaia de dependen

c. d.

Relaia de generalizare Relaia de agregare

29

117. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Relaia de asociere Relaia de implementare/realizare

c. d.

Relaia de generalizare Relaia de agregare

118. Fiecare student are un profesor coordonator, fiecare profesor poate coordona orici studeni, inclusiv niciunul. Care din diagramele de mai jos reflect n mod corect situaia descris?

a.

c.

b.

d.

a.

Relaia de asociere

c.

Relaia de -R7 8.22e

30

120. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Diagrama de clase i relaia agregare Relaia de implementare

c. d.

Relaia de generalizare Diagrama de clase i relaia de asociere

121. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Diagrama de componente Relaia de implementare

c. d.

Relaia de generalizare Diagrama de clase i relaia de asociere

122. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b. c. d.

Diagrama de componente i relaia de asociere Relaia de implementare Relaia de generalizare Diagrama de clase i relaia de inglobare

31

123. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b. c. d.

Diagrama de componente i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de implementare Diagrama de clase i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de nglobare

124. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b. c. d.

Diagrama de componente i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de implementare Diagrama de clase i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de nglobare

32

125. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b. c. d.

Diagrama de componente i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de comunicare Diagrama de desfurare i relaia de asociere

126. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b. c. d.

Diagrama de componente i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de asociere Diagrama de clase i relaia de comunicare Diagrama de desfurare i relaia de asociere

33

127. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Diagrama de caz Diagrama de activiti

c. d.

Diagrama de stari Diagrama de secventa

34

128. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Diagrama de caz Diagrama de activiti

c. d.

Diagrama de stari Diagrama de secventa

129. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Diagrama de caz Diagrama de activiti

c. d.

Diagrama de stari Diagrama de secventa

35

130. Diagrama UML urmtoare reprezint

a. b.

Diagrama de caz Diagrama de activiti

c. d.

Diagrama de stri Diagrama de secvent

131. Obiectul A din diagrama de secven trimite mai multe mesaje obiectului B numite msg:

a.

c.

b.

d.

132. Cum arat simbolul unei componente ntr-o diagram de desfurare? a. Diagrama de desfurare nu poate conine componente b. Un dreptunghi rotunjit ca n diagrama de stri c. Un box 3D d. Un dreptunghi cu o etichet n partea stng superioar

133. Trei elemente principale apar n diagrama de caz: a. Obiecte, activiti i comunicaii c. b. Actori, mesaje i activiti d.

Obiecte, cazuri de utilizare i activiti Actori, cazuri de utilizare i comunicaii

36

134. Care din urmtoarele afirmaii este corect? a. Clasele din diagrama de clase pot fi grupate n pachete b. Daca pachetul A depinde de pachetul atunci orice schimbare n B oblig la schimbri n A c. Diagrama de clase i diagrama de obiecte sunt complet interschimbabile d. Diagrama de stri i diagrama de activiti sunt complet interschimbabile

135. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Visitor Observer

c. d.

State Strategy

136. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Visitor Proxy

c. d.

State State

37

137. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Visitor Decorator

c. d.

Bridge State

138. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Visitor Composite

c. d.

Strategy Bridge

38

139. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Composite Proxy

c. d.

Flyweight Bridge

140. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Prototype Interpreter

c. d.

Observer Iterator

39

141. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Decorator Prototype

c. d.

Observer Proxy

142. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Prototype Adapter

c. d.

Bridge Chain of responsability

40

143. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Facade Prototype

c. d.

Adapter Decorator

144. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Bridge Proxy

c. d.

Adapter Decorator

41

145. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Proxy Mediator

c. d.

Adapter Decorator

146. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Builder Mediator

c. d.

Command Facade

42

147. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Composite Memento

c. d.

State Visitor

148. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Iterator Compozite

c. d.

Observer Visitor

43

149. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Adapter Proxy

c. d.

Facade Mediator

150. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Decorator Proxy

c. d.

Observer Template Method

44

151. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Bridge Template Method

c. d.

Proxy Decorator

45

152. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Visitor Iterator

c. d.

Observer Interpreter

46

153. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Bridge Facade

c. d.

Factory Method Decorator

47

154. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Bridge Prototype

c. d.

Facade Decorator

48

155. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Bridge Facade

c. d.

Decorator Abstract Factory

49

156. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Factory Method Builder

c. d.

Bridge Decorator

157. Ce sablon de proiectare reprezinta diagrama urmatoare:

a. b.

Bridge Facade

c. d.

Singleton Decorator

158. Ce sablon de proiectare nu este un sablon creational ? a. Builder c. Decorator b. Prototype d. Abstract Factory

50