Sunteți pe pagina 1din 49

GHID PENTRU CALCULUL NECESARULUI ANUAL DE CLDUR AL CLDIRILOR DE LOCUIT

Indicativ: GP 039-99 Cuprins Partea I: NECESAR ANUAL DE CLDUR AL CLDIRILOR DE LOCUIT E ISTENTE !" DO#ENIU DE APLICARE $I CONDI%II DE UTILI&ARE
1.1. Prezenta parte a ghidului pentru calculul necesarului anual de cldur al cldirilor se refer exclusiv la cazul cldirilor de locuit existente racordate la sisteme de nclzire central (termoficare, centrale termice proprii i centrale termice de cartier) i care nu au beneficiat de msuri de reabilitare privind protec ia termic a elementelor de construc ie exterioare. 1.!. "egimul de furnizare a cldurii n cazul cldirilor prevzute la art. 1.1 este de tipul continuu, n scopul realizrii condi iilor de confort termic necesar. 1.#. $e admite realizarea unor regimuri diferen iate de furnizare a cldurii ntre orele de zi i orele de noapte prin reducerea temperaturii interioare n orele de noapte (!!%&&'(%&&) cu max. #o) fa de valoarea impus de condi iile de confort termic. 1.*. +ecesarul de cldur este calculat in,ndu'se seama de influen a radia iei solare asupra regimului termic din spa iile locuite. 1.-. .etoda de calcul propus nu se aplic construc iilor dotate cu sisteme pasive i/sau active de utilizare a radia iei solare i nici construc iilor dotate cu sisteme de recuperare a cldurii din fluidele evacuate (aer, ap). 0top1

'" CALCULUL NECESARULUI ANUAL DE CLDUR


!.1. +ecesarul anual de cldur al unei cldiri de locuit se determin cu rela ia%

(1) n care% )" 2 coeficient care ine seama de reducerea temperaturii interioare pe durata nop ii. 3aloarea )" se determin din fig. 14 5 2 coeficient care ine seama de varia ia de timp a temperaturii exterioare. 3aloarea 5 se determin din fig. !4

s ' coeficient care reflect influen a radia iei solare asupra necesarului de cldur. 3aloarea s se determin din 6nexa 14
)b 2 coeficient care ine seama de prezen a balcoanelor pe fa adele cldirilor de locuit (determinat conform art. !.!)4

' numrul anual de grade'zile de calcul corespunztoare perechii de valori

i e, conform $" *7#8'89 ' :+umrul anual de grade'zile:4

; 2 necesarul de cldur de calcul al cldirii identic cu puterea termic (pentru nclzire) instalat (<=)4 6>?) 2 suprafa a locuibil a ntregii construc ii, (mp)4 ' durata conven ional a sezonului de nclzire conform $" *7#8'89 ' :+umrul anual de grade'zile:4 )@ ' coeficient care ine seama de dotarea instala iei interioare cu dispozitive de reglare automat a temperaturii interioare. $e determin conform art. !.#4

' temperatura interioar medie de calcul a ntregii construc ii determinat conform $" *7#8'89 ' :+umrul anual de grade'zile:4 ' temperatura exterioar de calcul conform $" 18&9'1/1899 ' :+ecesarul de cldur de calcul. Prescrip i de calcul:.

!.#. )oeficientul )@ are valoarea%

)@ A 1,&& pentru instala ii dotate cu dispozitive de reglare termostatat4 )@ A 1,&7 pentru instala ii fr dispozitive de reglare termostatat. 0top1

ANE A !

Deter(inarea va)*rii
1. 3aloarea
s

de red,cere a nece+ar,),i an,a) de c-)d,r- dat*rit- in.),en/ei radia/iei +*)are

se determin din diagrama din fig. 1.1 n func ie de valoarea x.

!. 3aloarea x se determin cu rela ia%

(1.1) n care%

' cantitatea de cldur datorat radia iei solare recep ionat de o construc ie pe durata sezonului de nclzire, (<B/an)4

' necesarul anual de cldur al construc iei neafectat de influen a radia iei solare (<B/an).

#. 3aloarea

se determin cu rela ia%

(1.!)

n care% ' suprafa a ferestrei orientat ctre direc ia cardinal C (+, +=, =, $=, $, $3, 3, +3, orizontal), (mp)4 ' suprafa a peretelui orientat ctre direc ia cardinal C (+, +=, =, $=, $, $3, 3, +3, orizontal), (mp)4 DC 2 coeficient de reducere a suprafe ei $C care recep ioneaz radia ia global se determin cu rela ia% , la o suprafa virtual orientat ctre sud. )oeficientul DC

(1.#) En tabelul 1.1 sunt nscrise valorile DC de calcul%

@abelul 1.1 FG,$HI A 1,*7 J 1&( 0<C/mpan1 B DC + &,!! += &,!9 = &,-1 $= &,71 $ 1 $3 &,71 3 &,-1 +3 &,!9 ?"FK. &,79

+ota% $uprafe ele

se determin conform $" 18&9/1'1889 ' :+ecesarul de cldur de calcul. Prescrip ii de calcul:

*. 3aloarea 0top1

se determin cu rela ia (1) n care

A&

E E#PLU DE CALCUL
$ se determine necesarul anual de cldur pentru un bloc de locuin e cu regim de nl ime PL*=, amplasat n oraul Mucureti i alimentat cu cldur de la un punct termic automatizat. )ldirea este prevzut cu balcoane deschise. Fnstala ia interioar de nclzire nu este prevzut cu dispozitive de reglare automat a temperaturii interioare. Iate cunoscute ' puterea termic instalat% ; A 1!-,( NO ' suprafa a locuibil a ntregii construc ii% 6>?) A 1-&& m! ' temperatura interioar medie de calcul a ntregii construc ii% Eta0e)e ca)c,),i 1. )onform art. !.1 se determin valoarea coeficientului :5: pentru !. Iin $" *7#8'89 rezult pentru oraul Mucureti%
e& i

A 17,*o)

A 1!o). "ezult 5 A &,8(.

grade 2 zile i grade 2 zile

zile

#. )onform graficului din fig. 1, curba 1, rezult )" A &,8 *. )onform art. !.!, )b A 1,&# -. )onform art. !.#, )@ A 1,&7 (. )onform 6nexei 1 se determin valoarea coeficientului s.

)alculul se efectueaz n urmtoarea succesiune% ' Htiliz,nd rela ia (1) se determin valoarea necesarului anual de cldur al cldirii neafectat de influen a radia iei solare (
s

A &).

' )u aCutorul rela iei 1.! se determin cantitatea de cldur datorat radia iei solare%

' $e determin valoarea parametrului :x: cu rela ia 1.1

' Pentru x A &,11* din diagrama din fig. 1.1 se citete valoarea

A &,&97

9. )u aCutorul rela iei (1) se determin necesarul anual de cldur% ;G A (1 ' &,&97) J 9,&8 J 1&7 A (,#- J 1&7 0NB/an1 0top1

Partea a II-a: NECESARUL ANUAL DE CLDUR AL CLDIRILOR DE LOCUIT NOU PROIECTATE

!" DO#ENIU DE APLICARE $I CONDI%II DE UTILI&ARE


1.1. Prezenta parte a ghidului descrie metoda de estimare a necesarului anual de cldur pentru nclzirea locuin elor noi n scopul realizrii condi iilor de confort termic. 1.!. =stimarea necesarului de cldur pentru nclzirea cldirilor de locuit servete la optimizarea solu iilor de conservare a energiei i pentru estimarea necesarului de combustibil pentru asigurarea condi iilor de confort termic. 1.#. Pe baza necesarului anual de cldur se stabilete rezisten a termic medie a elementelor de construc ie perimetrale care conduce la solu ia tehnic optim din punct de vedere economic, sau la solu ia tehnic proprie conceptului de dezvoltare durabil, care asigur eficien a energetic maxim a construc iei i a instala iei de nclzire din dotarea acesteia. 1.*. .etoda de calcul care face obiectul prezentului ghid poate fi utilizat la stabilirea indicilor specifici de necesar de cldur, Ps 0NOh/m!an1 i Pv 0NOh/m!an1 corela i cu caracteristica geometric global a construc iei definit ca raportul dintre aria elementelor de nchidere perimetrale i volumul construit, 6/3c pentru diverse tipuri de construc ii de locuit. Pe baza rezisten ei termice medie a elementelor de construc ie perimetral"opt se determin coeficientul global de izolare termic, cu rela ia%

=chivalent cu indicele G (coeficient global de izolare termic) din ghidul ) 1&9/*'1889. 1.-. .etoda nu poate fi aplicat n cazul construc iilor dotate cu sisteme de captare pasiv a radia iei solare i cu dispozitive de recuperare a cldurii din fluide. 0top1

'" CALCULUL NECESARULUI ANUAL DE CLDUR


!.1. .etoda de calcul se bazeaz pe transferul de cldur n regim nesta ionar prin elementele de construc ie opace i transparente i ine seama de efectul aporturilor datorate activit ii umane i radia iei solare asupra temperaturii interioare rezultante impus de normele de confort termic. .etoda de calcul determin necesarul de cldur care trebuie s fie asigurat de sistemul de nclzire interioar.

!.!. "ela ia de calcul a necesarului anual de cldur pentru nclzirea spa iului de locuit este urmtoarea%

(1) n care% 3 2 volumul aerului din spa iul nclzit egal cu &,7& din volumul construit, 3c 0mc14 ) A 5 J )" J )b J )@ 5, )", )b, )@ se determin conform procedurii prezentat n Partea F a prezentului ghid4

na 2 numrul de schimburi de aer cu exteriorul%na A &,( J h'1

(!) KC 2 factor de corec ie a diferen ei de poten ial termodinamic caracteristic elementelor de construc ie care delimiteaz spa iul nclzit4 KC A 1 2 pentru elemente de construc ie adiacente mediului exterior4

temperaturii

' pentru elemente de construc ie adiacente unor spa ii nenclzite sau nclzite la o temperatur ic a spa iului locuit4

sensibil inferioar

' temperatura exterioar medie teoretic a sezonului de nclzire care se determin cu rela ia%

(#) n care coeficien ii aN se dau n tabelul 1. @abelul 1 >una aN oct. nov. dec. ian. feb. &,1-*9 mart. &,191!9 apr. &,&7!79

&,&7!79 &,1(-9- &,191!9 &,191!9

' temperatura interioar medie pe durata sezonului de nclzire a spa iilor nenclzite sau nclzite la o temperatur sensibil inferioar temperaturii
ic

' @emperatura interioar, n luna N, a spa iului casei scrilor (n cazul n care acesta nu este dotat cu instala ii de nclzire interioar) se determin func ie de rezisten a termic corectat a elementelor de construc ie adiacente spa iului locuit, "Qcs, cu rela iile%

pentru% "Qcs &,*& m!< / O

(*) pentru% &,*& m!< / O R "Qcs R # m!< / O

pentru% "Qcs # m!< / O

@emperatura interioar a spa iului subsolului tehnic nenclzit n luna N se determin func ie de rezisten a termic corectat a planeului adiacent spa iului locuit "Qsb, cu rela iile%

pentru% "Qsb &,*& m!< / O

(-) pentru% &,*& m!< / O R "Qsb R # m!< / O

"Qsb

# m!< / O , se determin cu rela ia%

' @emperatura medie pe sezonul de nclzire a spa iilor nenclzite,

(() n care% i+ C A cs ' pentru cazul casei scrilor i+ C A sb ' pentru cazul subsolului tehnic C ' orientarea elementului de construc ie care delimiteaz spa iul nclzit de mediul ambiant. )oeficien ii aN sunt nscrii n tabelul 1.

(9)

(7)

(8) ' numrul anual real de grade'zile de nclzire care se determin cu rela ia%

(1& ) n care%

' diferen a ntre media anual a temperaturii interioare reduse a spa iului locuit

i temperatura exterioar virtual n luna N,

' @emperatura interioar redus n luna N,

, se determin cu rela ia%

(11) n care%

(1!)

' temperatura exterioar echivalent n luna N a elementelor de construc ie exterioare i adiacente spa iilor nenclzite sau nclzite la o temperatur sensibil inferioar temperaturii ic se determin cu rela ia%
=N

(1#)

)oeficientul

, are urmtoarele valori func ie de tipul ferestrei%

' geam dublu, )D A &,&774 ' geam triplu, )D A &,&8!

(1*) @ 2 constanta de timp a construc iei care se determin cu rela ia%

(1-) cu condi ia ca @1 7 h/zi n care

@1 2 durata medie zilnic a ntreruperii func ionrii instala iei de nclzire (h)

' 3aloarea medie anual a temperaturii interioare reduse se determin cu rela ia%

(1() n care coeficien ii aN sunt nscrii n tabelul 1. ' Iuratele msurate n zile ale perioadelor de nclzire n lunile octombrie i aprilie, notate cu IS, respectiv IF3, se determin prin intersec ia curbei & & Ix IF3 #1 #& , cu dreapta . 3alorile IS i IF3 trebuie s ndeplineasc condi iile%

!.#. "ela ia de calcul a necesarului anual de cldur pentru nclzirea spa iilor nclzite adiacente locuin elor dar nelocuite (garaCe etc.) este urmtoarea%

(19) !.*. $e determin rezisten a termic medie a anvelopei spa iului nclzit cu rela ia%

(17) !.-. $e determin necesarul anual de cldur care trebuie s fie asigurat de instala ia de nclzire interioar cu rela ia% 0GB/an1 (18)

!.(. $e determin indicii specifici de necesar de cldur%

(!&)

(!1) !.9. $e reprezint grafic func iile%

$e stabilete valoarea"opt, fie ca optim economic, fie ca optim tehnic n cazul adoptrii solu iei care rspunde la dezideratul de dezvoltare durabil a mediului construit. !.7. Procedura de calcul este urmtoarea% 1. Dunc ie de solu ia de arhitectur proprie construc iei se determin% 6@, 6pi, 3), 6>?), de construc ie prin valorile rezisten elor termice corectate "QC. !. $e calculeaz coeficientul de transfer de cldur superficial i. #. $e determin pentru fiecare element de construc ie perimetral, factorul de corec ie KC utiliz,nd rela iile (#), (*), (-) i ((). *. $e determin coeficien ii 61, 6!, 6#, 6* cu rela iile (!), (9), (7), i (8). Dactorul -. $e determin temperaturile echivalente i . . se alege din 6nexa # func ie de sistemul de nclzire.
ic

. $e alege valoarea @1 i structura elementelor

(. $e determin cu rela ia (1#), temperatura echivalent pentru fiecare lun N,

9. $e determin cu rela ia (1!), temperatura exterioar virtual 7. $e determin cu rela ia (1-), constanta de timp, @. 8. $e determin cu rela ia (1*), valoarea H (@, @1).

, pentru fiecare lun N.

1&. $e determin cu rela ia (11), temperatura interioar redus din fiecare lun N. 11. )u rela ia (1() se determin valoarea medie anual a temperaturii interioare reduse, 1!. $e reprezint grafic func iile 1-'a din fiecare lun. i n raport cu numrul de zile din sezonul de nclzire. Diecare valoare este specific zilei a

1#. $e determin, din intersec ia celor dou curbe (o curb i o dreapt paralel cu axa absciselor) duratele de nclzire din lunile octombrie i aprilie, IS respectiv IF3. 1*. $e determin pentru fiecare lun N valorile%

1-. $e determin, func ie de valorile IS i IF3 i de valorile

, numrul anual real de grade'zile de nclzire

, cu rela ia (1&).

1(. $e determin coeficientul ) conform procedurii din Partea F a prezentului ghid. 19. $e determin necesarul anual de cldur pentru spa iul locuit cu rela ia (1).

17. $e determin necesarul de cldur pentru nclzirea spa iilor anexe ;+ cu rela ia (19). 18. $e determin necesarul anual de cldur al construc iei cu rela ia (18). !&. $e determin indicii specifici de necesar de cldur Ps i Pv cu rela iile (!&) i (!1).

!1. $e determin rezisten a termic medie a anvelopei spa iului locuit" cu rela ia (17). !!. $e repet procedura cu alte tipuri de nchideri perimetrale caracterizate de rezisten e termice. !#. $e determin func iile%

i valoarea"opt, fie din punct de vedere al optimului economic, fie din punct de vedere al conceptului de dezvoltare durabil. !*. $e determin caracteristica geometric a construc iei ca raport ntre suprafa a elementelor de construc ie perimetrale prin care este diriCat fluxul termic i volumul construit, 6/3c. Li+ta 0rinci0a)e)*r n*ta/ii: 6pi 2 suprafa a pere ilor interiori orientat ctre spa iul nclzit, 0m!14 6@ 2 suprafa a total de transfer de cldur format din suprafa a pere ilor interiori i suprafa a elementelor de construc ie exterioare determinat conform art. !.1.1 din $" 18&9'1/1889, 0m!14 2 suprafa a peretelui exterior cu orientarea C, calculat conform $" 18&9'1/1889, 0m!14 2 suprafa a ferestrei cu orientarea C, 0m!14 6>oc 2 suprafa a locuibil, 0m!14 6+p 2 suprafa a pere ilor exteriori ai spa iului nclzit nelocuibil calculat conform $" 18&9'1/1889 0m!14 6F+$ 2 suprafa a pere ilor care delimiteaz spa iul nclzit nelocuit de spa iul nclzit locuit calculat conform $" 18&9'1/18894 3) 2 volumul construit al spa iului locuit, 0m#14 na 2 numrul de schimburi de aer necesar asigurrii confortului fiziologic, 0h'114

' rezisten a termic specific corectat a peretelui exterior av,nd suprafa a ' rezisten a termic a ferestrei cu suprafa a , 0m!</O14

, 0m!</O14

"Q+p ' rezisten a termic specific corectat a pere ilor exteriori ai spa iului nclzit nelocuit, av,nd suprafa a 6+p, 0m!</O14 "QF+$ ' rezisten a termic specific corectat a pere ilor ce deliniteaz spa iul nclzit nelocuit de spa iul nclzit locuit, av,nd suprafa a 6F+$, 0m!</O14 a 2 aportul intern specific, determinat conform 6nexei 1, 0O/m!14 . 2 masa activ a elementelor de construc ie n contact cu aerul interior determinat conform 6nexei *, 0Ng14 @1 2 durata medie zilnic a ntreruperii func ionrii instala iei de nclzire, 0h14 @ 2 constanta de timp a construc iei, 0h14 ' numrul anual de grade'zile de calcul, determinat conform $" *7#8'89, art. !.*. Fndici% C 2 orientarea elementului de construc ie4 N 2 indicele lunii din sezonul de nclzire4 s 2 numrul de ordine al elementelor de construc ie care separ spa iul nclzit locuit de spa iul nclzit nelocuit. 0top1

Ane1a !

DETER#INAREA APORTURILOR ENERGETICE INTERIOARE

!" Oc,0an/i Dluxul termic emis de persoana adult variaz ntre (- O (perioada somnului) i !&& O (activitate fizic moderat). 3aloarea depinde i de suprafa a corpului i de starea acesteia (gradul de mbrcare). Tin,nd seama de absen a din locuin pe o durat medie zilnic de 1& h, rezult valoarea tipic (- J +p 0O1 n care +p este numrul de persoane din locuin '" Uti)i2area a0ei ca)de Tin,nd seama de sistemul de preparare a apei calde i de activitatea casnic care implic utilizarea acesteia, se recomand rela ia% !& L 1- J +p 0O1 3" Pre0ararea 3ranei Tin,nd seama c prepararea hranei se efectueaz prioritar prin utilizarea combustibilului gazos, valoarea recomandat este de 11& O. 4" Activit-/i ca+nice care i(0)ic- ,ti)i2area ener5eiei e)ectrice: "adio i @v Drigider .aina de splat Dier de clcat 6spirator Iiverse #& O *& O !& O !& O !& O !& O

'''''''''''''''''''''''''''''
6" I),(inat

''''''''''''

@?@6>% 1-&O

A0arta(ent (edi, 7.a(i)ie c, c*0i)8: 46 9

:" T*ta) a0*rt,ri ener5etice interne 0entr, ,n a0arta(ent (edi, c, trei 0er+*ane: AL*c ; <' (' ?cupanti 6pa calda Preparare hrana 6parate casnice Fluminat (- x # A 18- O !& L 1- x # A (- O 11& O 1-& O *- O ''''''''''''''''''''''''''' @?@6>% -(- O

<" A0*rt,) ener5etic (edi, +0eci.ic

N*ta: =a)*ri)e +,nt +0eci.ice ,n,i a0arta(ent (edi," >t*0?

Ane1a '

PARA#ETRII CLI#ATICI E TERIORI PENTRU SE&ONUL DE @NCL&IRE


!" Inten+itatea radia/iei +*)are t*ta)e 7direct- Ai di.,2-8 +e 0re2int- +,B .*r(a va)*ri)*r (edii 2i)nice 0e 0)an *ri2*nta) Ai 0e 0)an vertica) c, *rient-ri)e SC SEC S=C EC =C N=" N 0entr, ),ni)e D I=C 0entr, *raAe)e: C*n+tan/aC IaAiC Crai*vaC C,rtea de Ar5eAC E,c,reAtiC TFr5,-Gi,C OradeaC Ti(iA*araC Sat, #areC TFr5, Sec,ie+cC C),H"

TaBe),) ! Radia/ia +*)ar- t*ta)- 0e 0)an vertica) Ai *ri2*nta) 79I(08

?"6U )?+$@6+T6

>H+6 IF"=)TF6 ?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

S 11#,1 1#1,7 111,1 9#,#-,! !#,1 1&#,11-,( 8-,* (&,& #!,* !!,& 11#,1 1!9,( 1&-,# (-,7 #-,1 !#,11!,# 1!(,( 1&*,(-,# #*,7

SF -7,! 77,& (7,& #(,# 1(,! 1*,8 *(,* (#,1 *8,* !7,* 1*,1 1#,& -*,# 9(,( -8,##,1-,7 1*,-(,7&,! (!,# #*,8 1(,#

SFF *!,1 9&,8 -*,# !9,& 1!,( 11,8 #*,! -9,9 **,# !!,9 1&,1 8,*1,# (7,1 -!,* !9,! 1!,( 11,8 *-,! 7!,9 (!,8 #&,8 1!,#

F -(,* 8*,9 9*,# #(,# 1-,# 1*,& *!,8 (-,9 -&,8 !(,9 1!,7 1!,& *8,7 97,! (&,# #1,! 1*,* 1#,* -*,( 8&,* (8,# #*,7 1*,8

FF 79,# 119,( 87,# (#,& !8,8 !&,! 91,7(,7 91,* **,7 !*,! 17,* 77,7 11*,8#,! -(,7 !7,( !&,9 77,7 11*,8#,! -(,7 !7,!

FFF 1!8,1&8,# 8#,& (7,& *&,#&,1 1!&,& 1&&,& 81,(#,* #9,1 !7,1!1,! 1&&,# 8!,& (*,1 #9,8 !8,# 1!&,* 88,( 81,# (#,( #9,-

F3 19(,&
1&&,7 7(,# 71,& -*,*&,1

F6UF

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(!,#
81,7 77,7 9*,1 -!,& #8,*

)"6F?36

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1((,&
8*,& 8&,8 9-,9 -!,7 #8,8

)H"@=6 I= 6"G=U

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3

1-*,*
79,& 7*,# 9&,( -&,1

!#,# 11*,! 1#!,8-,1 9!,#*,( !#,( 1&7,1!&,8 1&&,& (!,8 #*,1 !#,1 111,& 1!9,1 1&*,(*,8 ##,8 !!,! 11&,1 1!(,7 1&9,! 91,& #*,-

1-,& -*,# 9(,( -8,#!,! 1-,( 1*,-!,1 9!,* -(,* #!,& 1-,# 1*,! -1,# 9#,* -9,& #1,9 1*,( 1#,-&,& (9,7 -!,8 !7,8 1*,8

11,*1,# (9,8 -!,1 !(,# 1!,9 11,8 *1,& 91,-*,( !9,( 11,9 11,& #-,( (1,*9,1 !#,7 1&,# 8,7 #-,8 -7,* **,8 !!,* 1&,8

1#,9 *8,( 97,! (1,( #&,8 1*,! 1#,# *8,8 98,1 (&,8 #1,* 1*,# 1#,# **,* (8,* -#,!9,7 1!,8 1!,& *-,1 (9,9 -#,9 !9,1 1#,*

!&,9 7-,1 11&,* 81,9 -7,! !7,! !&,97,( 1&1,# 7!,* -&,! !-,! 17,# 97,( 88,& 7&,8 *8,8 !-,7 18,1 97,9 8(,* 98,8 -&,# !-,7

!8,1 1!*,9 1&#,8 77,9 (-,! #7,#&,& 11-,* 8-,( 79,(&,8 #(,& !9,8 11-,* 8-,( 79,(&,8 #(,& !9,8 117,87,1 7#,9 (1,7 #9,&

#7,(

MH)H"=U@F

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(9,!
8-,( 7!,& 9(,7 -!,! #7,7

@V"GH BFH

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

19#,!
87,# 8-,& 97,( -*,1 *&,!

?"6I=6

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(*,9
8#,! 8&,! 9-,& -!,# #8,-

@F.FU?6"6

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3

1(!,1
8!,# 98,* 9*,9 -1,7

!#,1 1&(,1!1,* 1&&,& (!,! #!,8 !1,( 11-,1 1#1,1 1&7,& (9,! #-,!#,* 1&7,8 1!*,! 1&!,! (#,( ##,!!,1

1*,& *9,1 (-,* -&,8 !7,7 1#,7 1!,7 -7,! 7-,( ((,1 #(,* 1(,! 1*,7 -!,9-,7 -7,9 #!,9 1-,& 1#,9

1&,#*,(&,8 *(,( !#,1&,& 8,* ##,8 -&,8 #8,7 !1,( 11,! 1&,9 #1,! -&,! #7,7 !&,# 8,( 8,!

1!,9 **,# 91,# -*,7 !9,8 1!,* 11,*8,8 97,1 (&,! #1,! 1*,* 1#,* *-,! 9&,1 -*,! !7,! 1#,# 1!,#

!&,1 99,& 89,! 98,* *7,7 !-,! 17,( 71,( 1&#,& 7*,! -1,7 !(,9 18,7 98,8 1&1,# 7!,9 -&,7 !(,& 18,!

!7,8 1!&,* 1&&,1 81,9 (#,9 #9,* !7,7 1!*,* 1&#,& 8*,* (-,9 #7,7 #&,& 1!!,( 1&!,8 8*,& (*,8 #9,!7,(

#8,*

$6@H .6"=

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(*,(
8#,! 8&,1 9-,& -!,# #8,-

@V"GH $=)HF=$)

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(-,#
8#,( 8&,* 9-,! -!,#8,(

)>HB

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(-,8
8*,! 8&,8 9-,# -!,& #7,9

'" Te(0erat,ra e1teri*ar- +e 0re2int- +,B .*r(a va)*ri)*r (edii ),nare 0entr, ace)eaAi *raAe 0entr, care +e da, va)*ri)e inten+it-/ii radia/iei +*)are t*ta)e"

TaBe),) ' Te(0erat,ra e1teri*ar- (edie ),nar- (,)tian,a)- 7*C8 >H+6 ?"6U )?+$@6+T6 F6UF )"6F?36 )H"@=6 I= 6"G=U MH)H"=U@F @V"GH BFH ?"6I=6 @F.FU?6"6 $6@H .6"= @V"GH $=)HF=$) )>HB >t*0? 1#,1 1&,& 11,1 7,9 1&,7 1&,1 1&,( 11,& 8,9,# 7,7,& *,# -,& *,& -,! *,9 -,! -,( *,!,1 !,8 #,! '&,( &,1 '&,* &,! '&,! &,* &,7 '&,# '!,8 '1,! &,'#,9 '!,# '!,( '!,* '!,# '!,& '1,( '#,! '-,7 '#,( 1,( '1,7 '&,1 '&,7 '&,1 &,! &,( 1,! '&,'#,'1,! *,( #,& *,9 #,*,7 -,& -,! -,7 *,1,* *,& 8,8 1&,# 11,1 8,* 11,# 11,& 1&,7 11,! 1&,! 9,( 8,1 S SF SFF F FF FFF F3

Ane1a 3

JACTORUL DE TE#PERATUR
Se e10ri(- .,nc/ie de +i+te(,) de Knc-)2ire a" Knc-)2ire c, aer ca)d B" Knc-)2ire c, +*Be de terac*tc" Knc-)2ire c, c*r0,ri +tatice d" Knc-)2ire de H*a+- te(0erat,r- 0rin 0)a.*n e" Knc-)2ire de H*a+- te(0erat,r- 0rin 0ard*+ea)-

$istem

a 1,1!&

b 1,&87

c 1,&(!

d 1,&!-

e 1,&&&

>t*0?

Ane1a 4

DETER#INAREA #ASEI ACTI=E A ELE#ENTELOR DE CONSTRUC%IE


#a+a activ-C #C a e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie re0re2int- (a+a t,t,r*r e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie interi*are Ai e1teri*are care re+i(te varia/ii)e di,rne a)e te(0erat,rii aer,),i interi*r ca,2ate de inter(inten/a Kn .,nc/i*nare a in+ta)a/iei de Knc-)2ire" #a+a activ- a ,n,i e)e(ent de c*n+tr,c/ie +e deter(in- c, re)a/ia:

- den+itatea (ateria),),i L0L din 2*na activ- 7M5I(c8N - 5r*+i(ea (ateria),),i L0L din 2*na activ- 7(8N

An D +,0ra.a/a interi*ar- a e)e(ent,),i de c*n+tr,c/ie LnL 7(08N Pentr, Bet*nC c-r-(id-C ECAC 0(a1 ; 0C!0 ( Pentr, (ateria)e i2*)ante 0(a1 ; 0C06 (

#a+a activ- a t,t,r*r e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie +e deter(in- c, re)a/ia:

C*ndi/ia nece+ar- ,ti)i2-rii va)*rii # Kn 0r*ced,ra de ca)c,) e+te:

>t*0? Ane1a 6

LISTA STANDARDELOR $I NOR#ATI=ELOR CONE E PRE&ENTULUI GHID


- SR !90<-!I!99< D In+ta)a/ii de Knc-)2ire" Nece+ar,) de c-)d,r- de ca)c,)" Pre+cri0/ii de ca)c,)" - SR !90<-'I!99< D In+ta)a/ii de Knc-)2ire" Nece+ar,) de c-)d,r- de ca)c,)" Te(0erat,ri interi*are c*nven/i*na)e de ca)c,)" - SR 4O39-!99< D In+ta)a/ii de Knc-)2ire" N,(-r,) an,a) de 5rade-2i)e" - SR :4<'-3I!9O9 D Ji2ica c*n+tr,c/ii)*r" Ter(*te3nica" Ca)c,),) ter(*te3nic a) e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie a) c)-diri)*r - C"!0<I!-!99< D N*r(ativ 0rivind ca)c,),) c*e.icient,),i 5)*Ba) de i2*)are ter(ic- )a c)-diri de )*c,it" - C"!0<I3-!99< D N*r(ativ 0rivind ca)c,),) ter(*te3nic a) e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie a)e c)-diri)*r - C"!0<I4-!99< D G3id 0entr, ca)c,),) 0er.*r(an/e)*r ter(*te3nice a)e c)-diri)*r de )*c,it - Ca)c,)ati*n *. +0ace 3eatin5 reP,ire(ent+ .*r re+identia) B,i)din5+ ISO 9!:4-!9O9 7E8" >t*0?

E E#PLU DE CALCUL
S- +e deter(ine varia/ia nece+ar,),i de c-)d,r- an,a) a) ,nei c*n+tr,c/ii de )*c,in/e de ti0 individ,a)C c, re5i( de Kn-)/i(e PQ!EC a(0)a+at- Kn *raA,) E,c,reAtiC a)i(entat- c, c-)d,r- de )a ,n 0,nct ter(ic a,t*(ati2atC Kn ra0*rt c, re2i+ten/a ter(ic- (edie a e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie adiacente (edi,),i e1teri*r"

In+ta)a/ia interi*ar- de Knc-)2ire e+te rea)i2at- c, c*r0,ri +tatice 0rev-2,te c, di+0*2itive de re5)are a,t*(at- a te(0erat,rii interi*are Ai .,nc/i*nea2- c, * d,rat- (edie 2i)nic- de Kntrer,0ere de : 3" C*n.i5,ra/ia c*n+tr,c/iei e+te cea din Ane1a E!" @n e1e(0),) de .a/- c*n+tr,c/ia e+te 0rev-2,t- c, +,B+*) te3nic neKnc-)2it" ETAPELE CALCULUI a" DATE NECESARE a!" Pe Ba2a 0)an,ri)*r de ar3itect,r- din Ane1a E! +e deter(in-: 6Pe($=) A #9,77 m! 6PF(sb) A 11& m! 6Pe($3) A *#,9# m! 6Pe($) A 1#,7- m! 6Pe(+3) A *&,-8 m! 6Pe(+=) A -7,-& m! 6PF(@) A 11& m! 6De($=) A 18,** m! 6De($3) A 1&,&! m! 6De($) A *,-* m! 6De(+3) A 18,** m! 6De(+=) A (,#- m!

6+P A (9,!! m! 6F+$ A #8,-8 m! 6Pi A *(*,# m! 6@ A 8(1,9( m! 6>?) A !1! m! 3) A -*8,! m#

ic

A 18,! o)

na A &,( h'1 a'" Din Ane1a !Ca ; O 9I(' a3" Din Ane1a ' +e e1tra5: - inten+itatea radia/iei +*)are t*ta)- 0e 0)an vertica) Ai *ri2*nta)C 79I('8N - te(0erat,ra e1teri*ar- (edie ),nar-C 75rad C8" =a)*ri)e +,nt 0re2entate Kn taBe),) E!"

0GB/an1 (18) !.(. $e determin indicii specifici de necesar de cldur%

(!&)

(!1) !.9. $e reprezint grafic func iile%

$e stabilete valoarea"opt, fie ca optim economic, fie ca optim tehnic n cazul adoptrii solu iei care rspunde la dezideratul de dezvoltare durabil a mediului construit. !.7. Procedura de calcul este urmtoarea% 1. Dunc ie de solu ia de arhitectur proprie construc iei se determin% 6@, 6pi, 3), 6>?), de construc ie prin valorile rezisten elor termice corectate "QC.
ic

. $e alege valoarea @1 i structura elementelor

!. $e calculeaz coeficientul de transfer de cldur superficial i. #. $e determin pentru fiecare element de construc ie perimetral, factorul de corec ie KC utiliz,nd rela iile (#), (*), (-) i ((). *. $e determin coeficien ii 61, 6!, 6#, 6* cu rela iile (!), (9), (7), i (8). Dactorul -. $e determin temperaturile echivalente i . . se alege din 6nexa # func ie de sistemul de nclzire.

(. $e determin cu rela ia (1#), temperatura echivalent pentru fiecare lun N,

9. $e determin cu rela ia (1!), temperatura exterioar virtual 7. $e determin cu rela ia (1-), constanta de timp, @. 8. $e determin cu rela ia (1*), valoarea H (@, @1).

, pentru fiecare lun N.

1&. $e determin cu rela ia (11), temperatura interioar redus din fiecare lun N. 11. )u rela ia (1() se determin valoarea medie anual a temperaturii interioare reduse, 1!. $e reprezint grafic func iile 1-'a din fiecare lun. i n raport cu numrul de zile din sezonul de nclzire. Diecare valoare este specific zilei a

1#. $e determin, din intersec ia celor dou curbe (o curb i o dreapt paralel cu axa absciselor) duratele de nclzire din lunile octombrie i aprilie, IS respectiv IF3. 1*. $e determin pentru fiecare lun N valorile%

1-. $e determin, func ie de valorile IS i IF3 i de valorile

, numrul anual real de grade'zile de nclzire

, cu rela ia (1&).

1(. $e determin coeficientul ) conform procedurii din Partea F a prezentului ghid. 19. $e determin necesarul anual de cldur pentru spa iul locuit cu rela ia (1).

17. $e determin necesarul de cldur pentru nclzirea spa iilor anexe ;+ cu rela ia (19). 18. $e determin necesarul anual de cldur al construc iei cu rela ia (18). !&. $e determin indicii specifici de necesar de cldur Ps i Pv cu rela iile (!&) i (!1). !1. $e determin rezisten a termic medie a anvelopei spa iului locuit" cu rela ia (17). !!. $e repet procedura cu alte tipuri de nchideri perimetrale caracterizate de rezisten e termice. !#. $e determin func iile%

i valoarea"opt, fie din punct de vedere al optimului economic, fie din punct de vedere al conceptului de dezvoltare durabil. !*. $e determin caracteristica geometric a construc iei ca raport ntre suprafa a elementelor de construc ie perimetrale prin care este diriCat fluxul termic i volumul construit, 6/3c. Li+ta 0rinci0a)e)*r n*ta/ii: 6pi 2 suprafa a pere ilor interiori orientat ctre spa iul nclzit, 0m!14 6@ 2 suprafa a total de transfer de cldur format din suprafa a pere ilor interiori i suprafa a elementelor de construc ie exterioare determinat conform art. !.1.1 din $" 18&9'1/1889, 0m!14

2 suprafa a peretelui exterior cu orientarea C, calculat conform $" 18&9'1/1889, 0m!14 2 suprafa a ferestrei cu orientarea C, 0m!14 6>oc 2 suprafa a locuibil, 0m!14 6+p 2 suprafa a pere ilor exteriori ai spa iului nclzit nelocuibil calculat conform $" 18&9'1/1889 0m!14 6F+$ 2 suprafa a pere ilor care delimiteaz spa iul nclzit nelocuit de spa iul nclzit locuit calculat conform $" 18&9'1/18894 3) 2 volumul construit al spa iului locuit, 0m#14 na 2 numrul de schimburi de aer necesar asigurrii confortului fiziologic, 0h'114 ' rezisten a termic specific corectat a peretelui exterior av,nd suprafa a ' rezisten a termic a ferestrei cu suprafa a , 0m!</O14 , 0m!</O14

"Q+p ' rezisten a termic specific corectat a pere ilor exteriori ai spa iului nclzit nelocuit, av,nd suprafa a 6+p, 0m!</O14 "QF+$ ' rezisten a termic specific corectat a pere ilor ce deliniteaz spa iul nclzit nelocuit de spa iul nclzit locuit, av,nd suprafa a 6F+$, 0m!</O14 a 2 aportul intern specific, determinat conform 6nexei 1, 0O/m!14 . 2 masa activ a elementelor de construc ie n contact cu aerul interior determinat conform 6nexei *, 0Ng14 @1 2 durata medie zilnic a ntreruperii func ionrii instala iei de nclzire, 0h14 @ 2 constanta de timp a construc iei, 0h14 ' numrul anual de grade'zile de calcul, determinat conform $" *7#8'89, art. !.*.

Fndici% C 2 orientarea elementului de construc ie4 N 2 indicele lunii din sezonul de nclzire4 s 2 numrul de ordine al elementelor de construc ie care separ spa iul nclzit locuit de spa iul nclzit nelocuit. 0top1

Ane1a !

DETER#INAREA APORTURILOR ENERGETICE INTERIOARE


!" Oc,0an/i Dluxul termic emis de persoana adult variaz ntre (- O (perioada somnului) i !&& O (activitate fizic moderat). 3aloarea depinde i de suprafa a corpului i de starea acesteia (gradul de mbrcare). Tin,nd seama de absen a din locuin pe o durat medie zilnic de 1& h, rezult valoarea tipic (- J +p 0O1 n care +p este numrul de persoane din locuin '" Uti)i2area a0ei ca)de Tin,nd seama de sistemul de preparare a apei calde i de activitatea casnic care implic utilizarea acesteia, se recomand rela ia% !& L 1- J +p 0O1 3" Pre0ararea 3ranei Tin,nd seama c prepararea hranei se efectueaz prioritar prin utilizarea combustibilului gazos, valoarea recomandat este de 11& O.

4" Activit-/i ca+nice care i(0)ic- ,ti)i2area ener5eiei e)ectrice: "adio i @v Drigider .aina de splat Dier de clcat 6spirator Iiverse #& O *& O !& O !& O !& O !& O

'''''''''''''''''''''''''''''
6" I),(inat

''''''''''''

@?@6>% 1-&O

A0arta(ent (edi, 7.a(i)ie c, c*0i)8: 46 9 :" T*ta) a0*rt,ri ener5etice interne 0entr, ,n a0arta(ent (edi, c, trei 0er+*ane: AL*c ; <' (' ?cupanti 6pa calda Preparare hrana 6parate casnice Fluminat (- x # A 18- O !& L 1- x # A (- O 11& O 1-& O *- O ''''''''''''''''''''''''''' @?@6>% -(- O

<" A0*rt,) ener5etic (edi, +0eci.ic

N*ta: =a)*ri)e +,nt +0eci.ice ,n,i a0arta(ent (edi," >t*0?

Ane1a '

PARA#ETRII CLI#ATICI E TERIORI PENTRU SE&ONUL DE @NCL&IRE


!" Inten+itatea radia/iei +*)are t*ta)e 7direct- Ai di.,2-8 +e 0re2int- +,B .*r(a va)*ri)*r (edii 2i)nice 0e 0)an *ri2*nta) Ai 0e 0)an vertica) c, *rient-ri)e SC SEC S=C EC =C N=" N 0entr, ),ni)e D I=C 0entr, *raAe)e: C*n+tan/aC IaAiC Crai*vaC C,rtea de Ar5eAC E,c,reAtiC TFr5,-Gi,C OradeaC Ti(iA*araC Sat, #areC TFr5, Sec,ie+cC C),H"

TaBe),) ! Radia/ia +*)ar- t*ta)- 0e 0)an vertica) Ai *ri2*nta) 79I(08

?"6U )?+$@6+T6

>H+6 IF"=)TF6 ?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

S 11#,1 1#1,7 111,1 9#,#-,! !#,1 1&#,11-,( 8-,* (&,& #!,* !!,&

SF -7,! 77,& (7,& #(,# 1(,! 1*,8 *(,* (#,1 *8,* !7,* 1*,1 1#,&

SFF *!,1 9&,8 -*,# !9,& 1!,( 11,8 #*,! -9,9 **,# !!,9 1&,1 8,-

F -(,* 8*,9 9*,# #(,# 1-,# 1*,& *!,8 (-,9 -&,8 !(,9 1!,7 1!,&

FF 79,# 119,( 87,# (#,& !8,8 !&,! 91,7(,7 91,* **,7 !*,! 17,*

FFF 1!8,1&8,# 8#,& (7,& *&,#&,1 1!&,& 1&&,& 81,(#,* #9,1 !7,-

F3 19(,&
1&&,7 7(,# 71,& -*,*&,1

F6UF

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(!,#
81,7 77,7 9*,1 -!,& #8,*

)"6F?36

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

11#,1 1!9,( 1&-,# (-,7 #-,1 !#,11!,# 1!(,( 1&*,(-,# #*,7 !#,# 11*,! 1#!,8-,1 9!,#*,( !#,( 1&7,1!&,8 1&&,& (!,8 #*,1 !#,1

-*,# 9(,( -8,##,1-,7 1*,-(,7&,! (!,# #*,8 1(,# 1-,& -*,# 9(,( -8,#!,! 1-,( 1*,-!,1 9!,* -(,* #!,& 1-,# 1*,!

*1,# (7,1 -!,* !9,! 1!,( 11,8 *-,! 7!,9 (!,8 #&,8 1!,# 11,*1,# (9,8 -!,1 !(,# 1!,9 11,8 *1,& 91,-*,( !9,( 11,9 11,&

*8,7 97,! (&,# #1,! 1*,* 1#,* -*,( 8&,* (8,# #*,7 1*,8 1#,9 *8,( 97,! (1,( #&,8 1*,! 1#,# *8,8 98,1 (&,8 #1,* 1*,# 1#,#

77,7 11*,8#,! -(,7 !7,( !&,9 77,7 11*,8#,! -(,7 !7,! !&,9 7-,1 11&,* 81,9 -7,! !7,! !&,97,( 1&1,# 7!,* -&,! !-,! 17,#

1!1,! 1&&,# 8!,& (*,1 #9,8 !8,# 1!&,* 88,( 81,# (#,( #9,!8,1 1!*,9 1&#,8 77,9 (-,! #7,#&,& 11-,* 8-,( 79,(&,8 #(,& !9,8

1((,&
8*,& 8&,8 9-,9 -!,7 #8,8

)H"@=6 I= 6"G=U

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1-*,*
79,& 7*,# 9&,( -&,1 #7,(

MH)H"=U@F

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(9,!
8-,( 7!,& 9(,7 -!,! #7,7

@V"GH BFH

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

19#,!
87,# 8-,& 97,( -*,1 *&,!

?"6I=6

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

111,& 1!9,1 1&*,(*,8 ##,8 !!,! 11&,1 1!(,7 1&9,! 91,& #*,!#,1 1&(,1!1,* 1&&,& (!,! #!,8 !1,( 11-,1 1#1,1 1&7,& (9,! #-,!#,*

-1,# 9#,* -9,& #1,9 1*,( 1#,-&,& (9,7 -!,8 !7,8 1*,8 1*,& *9,1 (-,* -&,8 !7,7 1#,7 1!,7 -7,! 7-,( ((,1 #(,* 1(,! 1*,7

#-,( (1,*9,1 !#,7 1&,# 8,7 #-,8 -7,* **,8 !!,* 1&,8 1&,#*,(&,8 *(,( !#,1&,& 8,* ##,8 -&,8 #8,7 !1,( 11,! 1&,9

**,* (8,* -#,!9,7 1!,8 1!,& *-,1 (9,9 -#,9 !9,1 1#,* 1!,9 **,# 91,# -*,7 !9,8 1!,* 11,*8,8 97,1 (&,! #1,! 1*,* 1#,*

97,( 88,& 7&,8 *8,8 !-,7 18,1 97,9 8(,* 98,8 -&,# !-,7 !&,1 99,& 89,! 98,* *7,7 !-,! 17,( 71,( 1&#,& 7*,! -1,7 !(,9 18,7

11-,* 8-,( 79,(&,8 #(,& !9,8 117,87,1 7#,9 (1,7 #9,& !7,8 1!&,* 1&&,1 81,9 (#,9 #9,* !7,7 1!*,* 1&#,& 8*,* (-,9 #7,7 #&,&

1(*,9
8#,! 8&,! 9-,& -!,# #8,-

@F.FU?6"6

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(!,1
8!,# 98,* 9*,9 -1,7 #8,*

$6@H .6"=

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(*,(
8#,! 8&,1 9-,& -!,# #8,-

@V"GH $=)HF=$)

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1(-,#
8#,( 8&,* 9-,! -!,#8,(

)>HB

?"FK?+@6> $ $=, $3 =, 3 +=, +3 +

1&7,8 1!*,! 1&!,! (#,( ##,!!,1

-!,9-,7 -7,9 #!,9 1-,& 1#,9

#1,! -&,! #7,7 !&,# 8,( 8,!

*-,! 9&,1 -*,! !7,! 1#,# 1!,#

98,8 1&1,# 7!,9 -&,7 !(,& 18,!

1!!,( 1&!,8 8*,& (*,8 #9,!7,(

1(-,8
8*,! 8&,8 9-,# -!,& #7,9

'" Te(0erat,ra e1teri*ar- +e 0re2int- +,B .*r(a va)*ri)*r (edii ),nare 0entr, ace)eaAi *raAe 0entr, care +e da, va)*ri)e inten+it-/ii radia/iei +*)are t*ta)e"

TaBe),) ' Te(0erat,ra e1teri*ar- (edie ),nar- (,)tian,a)- 7*C8 >H+6 ?"6U )?+$@6+T6 F6UF )"6F?36 )H"@=6 I= 6"G=U MH)H"=U@F 1#,1 1&,& 11,1 7,9 1&,7 7,& *,# -,& *,& -,! #,! '&,( &,1 '&,* &,! &,'#,9 '!,# '!,( '!,* 1,( '1,7 '&,1 '&,7 '&,1 *,( #,& *,9 #,*,7 8,8 1&,# 11,1 8,* 11,# S SF SFF F FF FFF F3

@V"GH BFH ?"6I=6 @F.FU?6"6 $6@H .6"= @V"GH $=)HF=$) )>HB >t*0?

1&,1 1&,( 11,& 8,9,# 7,-

*,9 -,! -,( *,!,1 !,8

'&,! &,* &,7 '&,# '!,8 '1,!

'!,# '!,& '1,( '#,! '-,7 '#,(

&,! &,( 1,! '&,'#,'1,!

-,& -,! -,7 *,1,* *,&

11,& 1&,7 11,! 1&,! 9,( 8,1

Ane1a 3

JACTORUL DE TE#PERATUR
Se e10ri(- .,nc/ie de +i+te(,) de Knc-)2ire a" Knc-)2ire c, aer ca)d B" Knc-)2ire c, +*Be de terac*tc" Knc-)2ire c, c*r0,ri +tatice d" Knc-)2ire de H*a+- te(0erat,r- 0rin 0)a.*n e" Knc-)2ire de H*a+- te(0erat,r- 0rin 0ard*+ea)-

$istem

a 1,1!&

b 1,&87

c 1,&(!

d 1,&!-

e 1,&&&

>t*0?

Ane1a 4

DETER#INAREA #ASEI ACTI=E A ELE#ENTELOR DE CONSTRUC%IE


#a+a activ-C #C a e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie re0re2int- (a+a t,t,r*r e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie interi*are Ai e1teri*are care re+i(te varia/ii)e di,rne a)e te(0erat,rii aer,),i interi*r ca,2ate de inter(inten/a Kn .,nc/i*nare a in+ta)a/iei de Knc-)2ire" #a+a activ- a ,n,i e)e(ent de c*n+tr,c/ie +e deter(in- c, re)a/ia:

- den+itatea (ateria),),i L0L din 2*na activ- 7M5I(c8N - 5r*+i(ea (ateria),),i L0L din 2*na activ- 7(8N

An D +,0ra.a/a interi*ar- a e)e(ent,),i de c*n+tr,c/ie LnL 7(08N Pentr, Bet*nC c-r-(id-C ECAC 0(a1 ; 0C!0 ( Pentr, (ateria)e i2*)ante 0(a1 ; 0C06 (

#a+a activ- a t,t,r*r e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie +e deter(in- c, re)a/ia:

C*ndi/ia nece+ar- ,ti)i2-rii va)*rii # Kn 0r*ced,ra de ca)c,) e+te:

>t*0? Ane1a 6

LISTA STANDARDELOR $I NOR#ATI=ELOR CONE E PRE&ENTULUI GHID


- SR !90<-!I!99< D In+ta)a/ii de Knc-)2ire" Nece+ar,) de c-)d,r- de ca)c,)" Pre+cri0/ii de ca)c,)" - SR !90<-'I!99< D In+ta)a/ii de Knc-)2ire" Nece+ar,) de c-)d,r- de ca)c,)" Te(0erat,ri interi*are c*nven/i*na)e de ca)c,)" - SR 4O39-!99< D In+ta)a/ii de Knc-)2ire" N,(-r,) an,a) de 5rade-2i)e" - SR :4<'-3I!9O9 D Ji2ica c*n+tr,c/ii)*r" Ter(*te3nica" Ca)c,),) ter(*te3nic a) e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie a) c)-diri)*r - C"!0<I!-!99< D N*r(ativ 0rivind ca)c,),) c*e.icient,),i 5)*Ba) de i2*)are ter(ic- )a c)-diri de )*c,it" - C"!0<I3-!99< D N*r(ativ 0rivind ca)c,),) ter(*te3nic a) e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie a)e c)-diri)*r - C"!0<I4-!99< D G3id 0entr, ca)c,),) 0er.*r(an/e)*r ter(*te3nice a)e c)-diri)*r de )*c,it - Ca)c,)ati*n *. +0ace 3eatin5 reP,ire(ent+ .*r re+identia) B,i)din5+ ISO 9!:4-!9O9 7E8" >t*0?

E E#PLU DE CALCUL
S- +e deter(ine varia/ia nece+ar,),i de c-)d,r- an,a) a) ,nei c*n+tr,c/ii de )*c,in/e de ti0 individ,a)C c, re5i( de Kn-)/i(e PQ!EC a(0)a+at- Kn *raA,) E,c,reAtiC a)i(entat- c, c-)d,r- de )a ,n 0,nct ter(ic a,t*(ati2atC Kn ra0*rt c, re2i+ten/a ter(ic- (edie a e)e(ente)*r de c*n+tr,c/ie adiacente (edi,),i e1teri*r" In+ta)a/ia interi*ar- de Knc-)2ire e+te rea)i2at- c, c*r0,ri +tatice 0rev-2,te c, di+0*2itive de re5)are a,t*(at- a te(0erat,rii interi*are Ai .,nc/i*nea2- c, * d,rat- (edie 2i)nic- de Kntrer,0ere de : 3" C*n.i5,ra/ia c*n+tr,c/iei e+te cea din Ane1a E!" @n e1e(0),) de .a/- c*n+tr,c/ia e+te 0rev-2,t- c, +,B+*) te3nic neKnc-)2it" ETAPELE CALCULUI a" DATE NECESARE a!" Pe Ba2a 0)an,ri)*r de ar3itect,r- din Ane1a E! +e deter(in-:

6Pe($=) A #9,77 m! 6Pe($3) A *#,9# m! 6Pe($) A 1#,7- m! 6Pe(+3) A *&,-8 m! 6Pe(+=) A -7,-& m! 6PF(@) A 11& m!

6PF(sb) A 11& m! 6De($=) A 18,** m! 6De($3) A 1&,&! m! 6De($) A *,-* m! 6De(+3) A 18,** m! 6De(+=) A (,#- m!

6+P A (9,!! m! 6F+$ A #8,-8 m! 6Pi A *(*,# m! 6@ A 8(1,9( m! 6>?) A !1! m! 3) A -*8,! m#

ic

A 18,! o)

na A &,( h'1 a'" Din Ane1a !Ca ; O 9I(' a3" Din Ane1a ' +e e1tra5: - inten+itatea radia/iei +*)are t*ta)- 0e 0)an vertica) Ai *ri2*nta)C 79I('8N - te(0erat,ra e1teri*ar- (edie ),nar-C 75rad C8" =a)*ri)e +,nt 0re2entate Kn taBe),) E!"

V@abelul =1
Fntensitatea radia iei solare total pe plan vertical i orizontal (O/m!) >H+6 = 3 S SF SFF F FF FFF F3 9!,#!,! !(,# #&,8 -7,! (-,! 9(,7 $= $3 8-,1 -8,-!,1 (1,9 81,9 77,9 7! $ 1#!,! 9(,( (9,8 97,! 11&,* 1&#,8 8-,( +3 += #*,( 1-,( 1!,9 1*,! !7,! #7,-!,! + !#,# 1*,11,8 1#,# !&,#& #7,7 ?"FK. 11*,! -*,# *1,# *8,( 7-,1 1!*,9 1(9,!

@emperatura exterioar

1&,7 -,! &,! '!,* '&,1 *,7 11,7

A #,17 grad )

a*. Iin 6nexa # rezult%

A 1,&(!

a-. Pe baza 6nexei * se determin masa activ a tuturor elementelor de construc ie. "ezult% . A !&&.&&& Ng

a(. Iin Partea F a prezentului ghid, in,nd seama de valoarea 5 A &,8( )" A &,8 ) A &,7(* a9. )onform $" *7#8'89 pentru oraul Mucureti rezult% grade'zile4 i n consecin % )b A 1 )@ A 1

grade'zile, rezult coeficien ii%

e&

A 18& zile

grade'zile (pentru garaC)

a7. "ezisten ele termice ale elementelor de construc ie opace i transparente care alctuiesc anvelopa exterioar a construc iei constituie elementele variabile i sunt prezentate n tabelul =!.

@abelul =! )az 1 ! # * ( 9

"ezistente termice
"QPe 1,&& 1,&( 1,-& 1,-( 1,!& 1,!( 1,(1,91 1,*& 1,*( 1,7& 1,7( 1,(& 1,(( 1,8!,&1 1,7& 1,7( !,&!,11 !,&& !,&( !,!& !,!( !,!& !,!( !,#!,*1

"PF sb "PF sbm "D

1,&& 1,&( &,-(

1,&& 1,&( &,-(

1,&& 1,&( &,-(

1,1& 1,&( &,-(

1,&& 1,&( &,-(

1,&& 1,&( &,-(

1,&& 1,&( &,-(

)alculele detaliate sunt ntocmite pentru cazul 9 din tabelul =!, pentru celelalte prezent,ndu'se numai rezultatele finale. a8. $e verific condi iile%

@1

7 h/zi

B" CALCULUL EJECTI= b1. $e calculeaz coeficientul


i

cu rela ia%

A 8,(!7- O/m!<

b!. $e determin temperaturile medii lunare ale spa iilor nenclzite adiacente spa iilor nclzite (n cazul de fa subsolul nenclzit). "ezult valorile% >H+6 oct. 11,!9 grad ) nov. 1&,&1 dec. 7,7! ian. 7,!& feb. 7,9mar. 8,8! apr. 11,*7

i valoarea medie anual% b#. $e calculeaz valorile KC pentru elementele de construc ie care separ spa iul nclzit de spa ii nvecinate nenclzite, sau nclzite la o temperatur sensibil inferioar temperaturii spa iului nclzit ( W -o)), adiacent elementului de construc ie C, cu rela ia%

Pentru elementele de construc ie care separ spa iul nclzit de mediul exterior KC A 1. "ezult valorile% KC A &,**8- pentru pere ii ctre garaC KC A &,(&1*## pentru planeul peste subsol b*. $e calculeaz coeficien ii% 61, 6!, 6#, 6*. "ezult valorile% 61 A &,8** 6! A 1,1-78 6# A &,99#1 6* A 1,199-

b-. $e determin temperaturile exterioare echivalente medii lunare, triplu )D A &,&88!).

pentru pere i exteriori i

pentru ferestre exterioare (geam

3alorile rezultate sunt nscrise n tabelul =#. @abelul =# ?"F=+@.

$HP"6D=T= ?P6)= $= $3 $ += +3 PF@ PFsb 11,!9 1&,&1 7,7! 7,!& 7,98,8! 11,*7

D="=$@"= =S@="F?6"=
$= $3 $ += +3

>H+6 S SF SFF F FF FFF F3

1!,78! 1#,9&7 11,-(1 1#,#1! (,-&8 1,#*( (,771,(8* -,-*# &,*98 (,#81,1&8

18,-- !!,8( 1&,(9 1!,!*,88 #,!9 (,**,98

1#,87 (,(* 1,#9 '1,&8 !,*8 7,#* 1(,(&

'1,&*- '&,(7& '!,&79 '1,#&8 1,819 (,9-1 !,#!8 9,&7( &,-!& -,(*9 1,99! 9,-*#

7,#* 1&,&( 1!,8( 1*,#( 18,#* !&,(&

1#,(&* 1#,8&# 1!,8*7 1-,*97

b(. $e calculeaz temperatura exterioar echivalent medie lunar a construc iei,

, cu rela ia (1#).

"ezultatele sunt nscrise n tabelul =*. b9. $e calculeaz temperatura exterioar virtual medie lunar a construc iei b7. $e determin temperatura interioar redus, urmeaz% cu rela ia (1!). "ezult valorile nscrise n tabelul =*.

, pentru regim de func ionare cu intermiten a instala iei de nclzire dup cum

' )onstanta de timp a construc iei se calculeaz cu rela ia (1-). "ezult% @ A 1!-,9# h. ' 3aloarea coeficientului H, pentru @ A 1!-,9# h i @1 A ( h, se calculeaz cu rela ia (1*). "ezult H A &,&1&1-7. ' $e determin temperaturile interioare reduse b8. $e determin valoarea
i"

cu rela ia (11). 3alorile rezultate sunt nscrise n tabelul =*.


i"

cu rela ia (1(). "ezult%

A 1*,(& grad ).

b1&. $e determin duratele medii lunare de nclzire, IN, cu aCutorul graficului din fig. =1. 3alorile IN rezultate sunt nscrise n tabelul =*. b11. $e calculeaz numrul real de grade'zile de nclzire A 1*8&,##1 , pentru spa iul locuit, cu rela ia (1&). "ezult%

@abelul =* >H+6 S &,98 1#,&! 1*,(& 1,-9 IN !! SF &,*7 9,-8 1*,-# (,8#& SFF &,!-# #,*& 1*,-& 11,&8 #1 F &,1-7 1,-! 1*,*9 1!,8#1 FF &,#1 *,&8 1*,-& 1&,*1 !7 FFF &,-!9 7,1! 1*,-* (,*! #1 F3 &,7# 1#,99 1*,(& &,7!9 1( H... grad ) grad ) grad ) grad ) zile

b1!. +ecesarul anual de cldur pentru nclzirea spa iului de locuit se calculeaz cu rela ia (1). "ezult% b1#. +ecesarul anual de cldur pentru nclzirea spa iilor adiacente locuin elor dar nelocuite (garaC) se calculeaz conform ar. !.#. "ezult% ;+ A 1,8&*7&8 GB/an b1*. +ecesarul anual de cldur al construc iei este

b1-. "ezisten a termic medie a elementelor de construc ie adiacente mediului exterior se calculeaz cu rela ia (17). "ezult%

b1(. $e determin indicii de necesar de cldur Ps i Pv cu rela iile (!&) i (!1). "ezult% Ps A --,8& NOh/m!an si Pv A !&,9# NOh/m#an

b19. Pentru cazurile 1'9 prezentate n tabelul =! rezultatele sunt prezentate n fig. =! sub forma curbelor

b17. Pentru valoarea 6 / 3c A &,81(* m'1, reprezent,nd raportul dintre suprafa a elementelor de construc ie perimetrale prin care este disipat fluxul termic i volumul construc iei, conform +ormativ ) 1&9/*'89, rezult coeficientul global de izolare termic normat G+M A &,9- O/m!<, cruia i corespund conform prezentului ghid, indicii specifici de necesar de cldur maxim admii Ps A (!,*9 NOh/m!an i Pv A !#,19 NOh/m#an i rezisten a termic medie a elementelor de construc ie perimetrale"+ A 1,((771* m!/X. Tin,nd seama de criteriul dezvoltrii durabile conform analizei energetice din cadrul prezentului ghid, se adopt solu ia tehnic care conduce la realizarea rezisten ei termice medii a elementelor de construc ie perimetrale,"opt A 1,7& m!</O , creia i corespund indicii specifici de necesar de cldur

i coeficientul de izolare termic G A &,91 O/m#<. $olu ia tehnic care se va realiza se determin prin procedura de minimizare a costului de investi ie cu condi ia asigurrii rezisten ei termice medii"opt. b18. )omentarii% 1. )onform analizei energetice rezult c solu ia tehnic minimal este cea corespunztoare cazului - din tabelul =!. $olu ia proprie dezvoltrii durabile este corespunztoare cazului 9 din tabelul susmen ionat. En ambele cazuri solu ia tehnic detaliat pe elemente de construc ie se determin prin minimizarea costului de investi ie aferent protec iei termice cu condi ia realizrii valorilor impuse de rezisten a termic global la nivelul ntregii construc ii. !. )onform prevederilor :?rdonan ei ".D.G. MGMF F$.!1!1/!*.&7.188*:, rezisten a termic medie" A 1,#-! m!</O creia i corespund indicii specifici de necesar de cldur Ps A 7&,&- NOh/m!an, respectiv Pv A !8,(8 NOh/m#an. )oeficientul global de izolare termic are valoarea G A &,797 O/m#< . #. En cazul realizrii construc iei conform solu iilor tehnice practicate n prezent, rezisten a termic medie are valoarea "act. A &,91( m!</O creia i corespund indicii specifici de necesar de cldur Ps A 1-&,*& NOh/m!an , respectiv Pv A --,97 NOh/m#an . )oeficientul global de izolare termic are valoarea Gact. A 1,*7 O/m#<. *. =conomiile energetice anuale datorate aplicrii solu iilor tehnice moderne n raport cu solu ia tehnic aplicat n prezent sunt urmtoarele% ' 6plicare solu iei tehnice, conform procedurilor normativului ) 1&9/*'1889, conduce la economia energetic anual de ; A !1,&7.Oh/an (17,17 Gcal/an), respectiv o reducere cu -7,*(Y a necesarului anual de cldur n raport cu solu ia actual. ' 6plicarea solu iei tehnice, conform conceptului de dezvoltare durabil, conduce la economia energetic anual de ; A !!,#9 .Oh/an (18,!* Gcal/an), respectiv o reducere cu (!,&*Y a necesarului anual de cldur n raport cu solu ia actual. 0top1

ANE A E!
Dig. =1% P>6+ P6"@=" Dig. =!% P>6+ =@6B Dig. =#% $=)@FH+= 6 ' 6 0top1