Sunteți pe pagina 1din 2

Casatoria institutie sau contract?

In secolul al XX-lea, unii autori au definit casatoria [115] ca fiind "un contract solemn, prin care barbatul si femeia stabilesc intre ei o uniune sanctionata de lege, cu scopul de a trai impreuna", definitie care a fost acceptata drept completa prin generalitatea termenilor folositi [116]. Dar, privind natura uridica a casatoriei, putem afirma ca actul uridic prin care se inc!eie casatoria nu poate fi numit contract civil, ci este un act uridic bilateral prin care viitorii soti consimt liber si deplin egali sa se supuna statutului legal al casatoriei, in acelasi timp e"istand deosebiri intre contract si actul uridic al casatoriei [11#], mentionate de $rofesorul Ion %ilipescu. Dupa acest autor, al carui &ratat de dreptul familiei este de referinta in literatura de specialitate din 'omania, deosebirile intre contract si actul uridic al casatoriei sunt urmatoarele( 1. daca in ca)ul contractului cele doua parti au scopuri diferite, in ca)ul casatoriei ambele parti au un scop comun, adica intemeierea unei familii* +. efectele contractului sunt determinate de parti, in anumite limite legale, pe cand efectele casatoriei sunt prestabilite de lege* ,. in principiu, un contract poate fi susceptibil de modalitati, casatoria nefiind afectata de astfel de modalitati* -. contractul fiind stabilit mutuus consensus, poate inceta prin vointa comuna a contractantilor, pe cand casatoria nu poate inceta prin acordul de vointa al sotilor* 5. in ca)ul contractului, daca una dintre parti nu-si e"ecuta obligatiile, cealalta parte poate cere re)olutiunea, pe cand casatoria poate fi desfacuta prin divort in conditii legale* 6. diferentele sunt vi)ibile si in ceea ce priveste nulitatile

.supra institutiei uridice a casatoriei si aceea a contractului s-au scris numeroase studii, din care re)ulta ca /desi actul uridic prin care se inc!eie casatoria nu poate fi considerat un contract, totusi, intre cele doua institutii uridice e"ista anumite asemanari, concreti)ate in( casatoria este un act uridic bilateral, asa cum poate fi, de cele mai multe ori, si contractul* inc!eierea casatoriei este libera, in inteles contractual ca orice persoana are libertatea de a se casatori sau nu* viitorii soti sunt egali, in inteles contractual ca acestia consimt la casatorie in conditii de egalitate uridica si nu de subordonare a unuia fata de celalalt[#]0. .ctul uridic prin care se inc!eie casatoria se deosebeste de contract prin aceea ca in ca)ul contractului, fiecare parte urmareste un scop diferit de al celeilalte parti, pe cand in ca)ul casatoriei, ambii soti urmaresc un scop comun, consimtamantul viitorilor soti nu are aceeasi valoare cu acordul de vointa al partilor, contractul poate fi susceptibil de modalitati 1termen, conditie, sarcina2,

pe cand casatoria nu poate fi afectata de nici una dintre acestea* contractul, fiind stabilit prin vointa partilor poate inceta prin acordul lor de vointa pe cand casatoria nu poate lua sfarsit prin acordul de vointa al sotilor, decat numai daca sunt indeplinite conditiile preva)ute de articolul ,3 alineatul + din 4odul familiei* in ca)ul contractului, daca o parte nu-si e"ecuta obligatiile, cealalta parte poate sa solicite, dupa ca), re)olutiunea sau re)ilierea. Dimpotriva, casatoria nu poate fi desfacuta decat pe cale udecatoreasca si numai daca sunt indeplinite conditiile stabilite de lege* contractul este prin e"celenta, un act uridic prin repre)entare. 4asatoria nu se poate inc!eia prin repre)entarea viitorilor soti, ea fiind un act uridic personal. Din punct de vedere uridic insa, termenul de casatorie are mai multe intelesuri conforme cu relatia sociologica in care se gasesc sotii fata de celelalte persoane din societate si fata de regimul uridic al bunurilor celor ce alcatuiesc familia, regim uridic stabilit prin norme legale.