Sunteți pe pagina 1din 2

CTRE TRIBUNALUL BIHOR

Subscrisa S.C. ________________ SRL, cu sediul n ____________, str. _________________________ nr.______, bloc______, scara_______, ap.__________, jud. ____________, avnd Cod Unic de Inregistrare ______________, nregistrat la Oficiul Registrului Co er!ului de pe lng "ribunalul #i$or sub nr. %____________, repre&entat legal prin __________________, avand functia de ____________________, n confor itate cu prevederile art.'(, alin. ), din legea nr.*+,'--. privind procedura insolven!ei for ul pre&enta/

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENEI PREVZUT DE LEGEA 85/2006


Solicitnd ca n ba&a art. ), alin. ) din legea *+,'--. privind procedura insolven!ei, i !"#"$# % &"'($)*"# +$ $"#,#/ -i.&,i/i(#!# )$ /#,i.$ ! preva&ut de aceasta lege,( solicitnd reorganizarea activitii pe baza unui plan de reorganizare-dup ca&0, deoarece societatea noastra se afl n situa!ia preva&ut de art.'(, alin.) din 1ege, fiind n stare de insolven!. Solicit de ase enea in confor itate cu art.)), al. ), lit. c, nu irea in calitate de ad inistrator,lic$idator judiciar a societatii GLOBAL 0ONE1 RECOVER1 IPURL, cu sediul in Oradea, Str. "udor 2ladi irescu nr.)(, 3p.)4, %ud. #i$or, cod identificare fiscal RO '55'4-)4. 0OTIVE Subscrisa are ca obiect principal de activitate 6________________ ________________________________7, corespun&tor codului caen ____.

Subscrisa se afl n situa!ia de a nu 8i ai putea ac$ita datoriile co erciale ajunse la scaden! fa! de diver8i creditori, situatie preva&uta la art.'(, alin. ) din 1egea *+,'--., aflndu9se astfel n stare de insolvent. :n pre&ent, datorit situa!iei econo ice dificile e;istente, a dificult!ilor nt pinate n reali&area obiectului de activitate, societatea noastr nu ai face fa! datoriilor e;igibile fa! de creditorii si, datorii care n pre&ent depa8esc pragul li ita de 4+.--- ron, iar scaden!a acestora este depa8it cu ai ult de <- &ile. Solicit instan!ei s ad it cererea astfel cu a fost for ulat, s ia act de inten!ia anifestat de a intra n procedura _______________ . 2 3#4# #"!.252, #,. 2, C') &".(i6. 67 -',i(i! 8*)$(#"$# i ,i&-7. 3ne; / 9 actele financiar contabile prev&ute de art.'* din legea *+,'--.= 9 dovada ac$itrii ta;ei judiciare de ti bru 8i ti bru judiciar. 9 > declaraiile prevzute de art.28 lit.e, h, j i k din legea 8 !2""#-$n cazul in care se solicita reorganizarea activitatii0

Cu sti , 3d inistrator

'

S-ar putea să vă placă și