Sunteți pe pagina 1din 25

FORMULARE Formular 2B*

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) SCRISOARE DE NAINTARE Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) n atenia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa , cu sediul n .. nr. , bl. .., sc. ., ap. , CUI .., ca urmare a invitaiei nr. din data de .., publicat pe site-ul !oradea!ro, vederea atribuirii contractului de achiziie public de .., prin prezenta v transmitem o erta noastr, precum !i urmtoarele documente" #. Coletul si$ilat !i marcat n mod vizibil, conin%nd o erta n ori$inal, &. 'ocumentele care nsoesc o erta.

(n sperana c, o erta noastr este corespunztoare !i v satis ace toate cerinele, v asi$urm de ntrea$a noastr consideraie. Cu deosebit res"e#t$

'ata completrii ..............................

)perator economic

Formular nr! %&' DECLARA(IE "rivind situaia "ersonal) a o"eratorului e#onomi#

O"erator E#onomi# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *denumirea*


DECLARA(IE Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic* n calitate de candidat+o ertant+o ertant asociat+ter susintor al candidatului+o ertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea e,cluderii din procedura de achiziie public !i sub sanciunile aplicabile aptei de als n acte publice, c nu m a lu n situaia prevzut la art! %+& din )rdonana de Ur$en a -uvernului nr.&.+/001 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice !i a contractelor de concesiune de servicii, cu modi icrile !i completrile ulterioare, aprobat prin 2e$ea nr. &&3+/001, respectiv n ultimii 4 ani nu am ost condamnat prin hotr%re de initiv a unei instane 5udectore!ti pentru participarea la activiti ale unei or$anizaii criminale, pentru corupie, raud !i+sau splare de bani. Subsemnatul declar c in ormaiile urnizate sunt complete !i corecte n iecare detaliu !i nele$ c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul veri icrii !i con irmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat+o ertant+o ertant asociat+ter susintor al candidatului+o ertantului, la procedura de ................. (se menionea! procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public av%nd ca obiect ....................... (denumirea produsului ser"iciului sau lucrrii) codul C67 ............., la data de ................ 8zi+luna+an*, or$anizat de ............ (denumirea autoritii contractante) declar pe propria rspundere sub sanciunea e,cluderii din procedura de achiziie public !i sub sanciunile aplicabile aptei de als n acte publice, c nu m a lu n situaia prevzut la art! %+% din )rdonana de Ur$en a -uvernului nr.&.+/001 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice !i a contractelor de concesiune de servicii, cu modi icrile !i completrile ulterioare, aprobat prin 2e$ea nr. &&3+/001 respectiv" a) nu am intrat n aliment ca urmare a hotr%rii pronunate de 5udectorul-sindic9 b) mi-am ndeplinit obli$aiile de plat a impozitelor, ta,elor !i contribuiilor de asi$urri sociale ctre bu$etele componente ale bu$etului $eneral consolidat, n con ormitate cu prevederile le$ale n vi$oare n :om%nia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat9 c) n ultimii / ani, am ndeplinit inte$ral obli$aiile contractuale !i nu am produs $rave pre5udicii bene iciarilor9 d) nu am ost condamnat, n ultimii & ani, prin hotr%rea de initiv a unei instane 5udectore!ti, pentru o apt care a adus atin$ere eticii pro esionale sau pentru comiterea unei $re!eli n materie pro esional. e) ;u prezint in ormaii alse si ma an$a5ez sa prezint in ormaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de cali icare !i selecie Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat+o ertant+o ertant asociat+ter susintor al candidatului+o ertantului, la procedura de ................. (se menionea! procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public av%nd ca obiect ....................... (denumirea produsului ser"iciului sau lucrrii) codul C67 ............., la data de ................ 8zi+luna+an*, or$anizat de ............ (denumirea autoritii contractante) declar pe propria rspundere sub sanciunea e,cluderii din procedura de achiziie public !i sub sanciunile aplicabile aptei de als n acte publice,c nu m a lu n situaia prevzut la art! ,-.% din )rdonana de Ur$en a -uvernului nr.&.+/001 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice !i a contractelor de concesiune de servicii, cu modi icrile !i completrile ulterioare, aprobat prin 2e$ea nr. &&3+/001 respectiv" ;u avem drept membri n cadrul consiliului de administraie+or$an de conducere sau de supervizare !i+sau acionari ori asociai, persoane care sunt so+soie, rud sau a in p%n la $radul al patrulea inclusiv sau care se a l n relaii comerciale, ast el cum sunt acestea prevzute la art. 1< lit. a*, cu persoane ce dein uncii de decizie n cadrul autoritii contractante. Subsemnatul declar c in ormaiile urnizate sunt complete !i corecte n iecare detaliu !i nele$ ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul veri icrii !i con irmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. (nele$ ca n cazul n care aceast declaraie nu este con orm cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor le$islaiei penale privind alsul n declaraii. 'ata completrii )perator economic, ................................. (semntur autori!at)

)perator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARA(IE /RI0IND LISTA /RINCI/ALELOR /RESTRI DE SER0ICII N ULTIMII 1 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/o#ertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile aptei de als n acte publice, c datele prezentate n tabelul ane,at sunt reale. Subsemnatul declar c in ormaiile urnizate sunt complete !i corecte n iecare detaliu !i ntele$ c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul veri icrii !i con irmrii declaraiilor, situaiilor !i documentelor care nsoesc o erta, orice in ormaii suplimentare n scopul veri icrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane 5uridice s urnizeze in ormaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. 8 denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic !i inanciar n le$tur cu activitatea noastr.

)perator economic, $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ semntur autori!at)

;r. crt.

)biect contract

C67

'enumirea+numel e bene iciarului+ clientului >dresa &

Calitate a prestat orului=* .

6reul total al contractulu i 4

# # / .....

6rocent ndeplinit de prestator 8?* 1

6erioada de derulare a contractului ==* @

(semnatur autori!at) =* Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate i de" contractant unic sau contractant conductor 8lider de asociaie*9 contractant asociat9 subcontractant. ==* Se va preciza data de ncepere !i de inalizare a contractului.

Formular nr! 2 ' INFORMA(II 3ENERALE )perator economic .................................. (denumirea/numele) INFORMA(II 3ENERALE #. 'enumirea+numele" /. Codul iscal" &. >dresa sediului central" .. Aele on" Ba," C-mail" Cont ................................................................................ deschis la Arezoreria................... 4. Certi icatul de nmatriculare+nre$istrare ................................... (numrul %nmatriculare/inre&istrare data* 1. )biectul de activitate, pe domenii" __________________________ 8%n con#ormitate cu pre"ederile din statutul propriu) 1.#. >ctiviti C>C; pentru care e,ist autorizare $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(se "a atasa certi#icatul constatator con#orm cruia operatorul economic %ndeplinete condiiile de #uncionare speci#ice pentru acti"itatea CAEN %n care se %nscrie o'iectul contractului de ac(i!iie) Dirourile ilialelor+sucursalelor locale, dac este cazul" #._______________________________________________________ 8adrese complete tele#on/#a) certi#icate de inmatriculare/inre&istrare * /._______________________________________________________ &._______________________________________________________ .._______________________________________________________ @. 6rincipala pia a a acerilor " )perator economic, .................................. (semntur autori!at)

B):EU2>: nr. F nr! de inre4istrare"# 8 datele de identi icare ale emitentului*

RECOMANDARE In le$atura cu participarea 8 ;umele si adresa o ertantului * la derularea procedurii de achizitie publica......................................................, noi 8denumirea procedurii* ............................................................................................................................ ca 8se trece numele, datele de identi icare si adresa emitentului* urmare a colaborarii in derularea unor contracte de ............................................ , cu 8se trece tipul de contract* societatea mai sus mentionata, suntem in masura a va ace cunoscute urmatoarele" a* ;umita societate a derulat cu societatea noastra urmatorul contract" Nr crt obiect contract nr. Inregistrare perioada de derulare Valoare lei fara tva contract (data incheiere/ data finalizare)

)bservatii. b* In cursul des asurarii contractului au ost inre$istrate 8 se bi eaza '> sau ;U * " ;elivrari la termen " G '> 8 precizari * G ;U 8precizari* c* >lte precizari. 6rezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inre$istrate in cadrul unitatii noastre. 'ata completarii Semnatura si stampila

OPERATOR ECONOMIC
#

:ecomandarea va avea numar de inre$istarre dat de institutia+bene iciarul emitent, lipsa numarului de inre$istrare constituind viciu de orma care lipseste de orta porbanta recomandarea prezentata.

55555555555
(denumirea/numele)

LISTA /RI0IND /ERSONALUL S/ECIALI6AT Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate aptei de als n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai 5os sunt reale. Subsemnatul declar c in ormaiile urnizate sunt complete !i corecte n iecare detaliu !i ntele$ c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul veri icrii !i con irmrii declaraiilor, situaiilor !i documentelor care nsoesc o erta, orice in ormaii suplimentare n scopul veri icrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane 5uridice s urnizeze in ormaii reprezentanilor autorizai ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic !i 8denumirea !i adresa autoritii contractante* inanciar n le$atur cu activitatea noastr. 6rezenta declaraie este valabil p%n la data de ..
8se precizeaz data e,pirrii perioadei de valabilitate a o ertei*

;r. Crt. 0 # / & ...

;umele si prenumele #

Studii de specialitate /

Serviciile prestate in calitate de specialist .

Anexez la declaraie CV-urile, diplome, certificate sau atestate ale personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. 'ata completrii ...................... Operator economic **** ******$ (semnatura autori!at)

Formular nr! 278 Formular de o9ert) ' servi#ii .............................................. (denumirea/numele o#ertant) FORMULAR DE OFERT: Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) #. C,amin%nd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai o ertantului ...... 8denumirea/numele o#ertantului) ne o erim ca, n con ormitate cu prevederile !i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s prestm ...................... (denumirea ser"iciului) pentru suma de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (suma %n litere i %n ci#re precum i moneda o#ertei) platibil dup recepia serviciilor, la care se adau$ A7> n valoare de .............................................. (suma %n litere i %n ci#re precum i moneda o#ertei) /. ;e an$a5m ca, n cazul n care o erta noastr este stabilit c%!ti$toare, s prestm serviciile din ane,, n $ra icul de timp solicitat de autoritatea contractant. 8se va indica ane,a la ormular* &. ;e an$a5m s meninem aceast o ert valabil pentru o durat de ................................................................................... zile (durata %n litere i ci#re) respectiv p%n la data de ....................... 8 !iua/luna/anul) !i ea va rm%ne obli$atorie pentru noi !i poate i acceptat oric%nd nainte de e,pirarea perioadei de valabilitate. .. >m neles !i consimim c, n cazul n care o erta noastr este stabilit ca iind c%!ti$toare, s constituim $arania de bun e,ecuie n con ormitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 4. 6recizm c" (se 'i#ea! opiunea corespun!toare) H_H depunem o ert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un ormular de o ert separat, marcat n mod clar IalternativJ+Jalt o ertJ. H_H nu depunem o ert alternativ. 1. 6%n la ncheierea !i semnarea contractului de achiziie public aceasta o ert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care o erta noastr este acceptat ca iind c%!ti$toare, vor constitui un contract an$a5ant ntre noi. 3. (nele$em c nu suntei obli$ai s acceptai o erta cu cel mai sczut pre sau orice o ert primit. 'ata _____+_____+_____ ..............................................................................., (nume prenume i semntur) +$,$ n calitate de ............................................ le$al autorizat s semnez o erta pentru !i n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

MODEL DE CONTRACT DE SER0ICII


nr!;;;;;;;;;;;;;;data;;;;;;;;;;;;;;; %! /)rile #ontra#tante (n temeiul )rdonanei de Ur$en nr. &.+/001 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice !i a contractelor de concesiune de servicii, cu modi icrile !i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de servicii, Muni#i"iul Oradea, cu sediul in )radea, 5udetul Dihor, 6iata Unirii nr.#, tele on 0/4<+.&3000, a, 0/4<+.&34.., codul iscal ./&0.@3 , cont nr. ________________________________ deschis la Arezoreria Eunicipiului )radea, reprezentata prin 6rimar K Ilie Dolo5an si 'irector CconomicK Cduard Blorea, n calitate de a#<i=itor, pe de o parte >i SC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S!R!L! sediul in __________________, str. ______________________________, nr. ______ tele on+ a, _______________________, numr de nmatriculare _______________________,cod iscal __________________________, cont ...,Arezoreria )radea reprezentat prin >dministrator __________________, n calitate de "restator, pe de alta parte, 2. Definiii /.# - (n prezentul contract urmtorii termeni vor i interpretai ast el" a* Contract - prezentul contract !i toate ane,ele sale9 b*achizitor i pre tator - prile contractante, a!a cum sunt acestea numite n prezentul contract9 c* preul contractului ' preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea inte$ral !i corespunztoare a tuturor obli$aiilor asumate prin contract9 d* er!icii - activiti a cror prestare ace obiect al contractului9 e*pro"u e - echipamentele, ma!inile, utila5ele, piesele de schimb !i orice alte bunuri cuprinse n ane,a+ane,ele la prezentul contract !i pe care prestatorul are obli$aia de a le urniza a erent serviciilor prestate con orm contractului9 *fora ma#or$ - reprezint o mpre5urare de ori$ine e,tern, cu caracter e,traordinar, absolut imprevizibil !i inevitabil, care se a l n a ara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz $re!elii sau vinei acestora, !i care ace imposibil e,ecutarea !i, respectiv, ndeplinirea contractului9 sunt considerate asemenea evenimente" rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastro e naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embar$ou, enumerarea ne iind e,haustiv, ci enuniativ. ;u este considerat or ma5or un eveniment asemenea celor de mai sus care, r a crea o imposibilitate de e,ecutare, ace e,trem de costisitoare e,ecutarea obli$aiilor uneia din pri9 &) zi - zi calendaristic9 an - &14 de zile. %. &nterpretare &.# - (n prezentul contract, cu e,cepia unei prevederi contrare, cuvintele la orma sin$ular vor include orma de plural !i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de conte,t. &./ - Aermenul LziJsau LzileJ sau orice re erire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se speci ic n mod di erit.

Clauze o'li(atorii
). O'iectul i preul contractului ..#. - 6restatorul se obli$ s s presteze er!iciile "e a i ten$ tehnic$ * "iri(enie "e antier +tehnical uper!i in(, aferente o'iecti!ului "e in!e tiii -Con truirea unei pi te "e 'iciclete .ntre Ora"ea i Berett/ou#falu01 #on9orm "revederilor din #aietului de sar#ini si a "ro"unerii sale te<ni#e !in termen de la semnarea contractului, pana in data de &+!&?!2&%2 !i n con ormitate cu obli$aiile asumate prin prezentul contract. ../. - >chizitorul se obli$ s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de er!icii "e a i ten$ tehnic$ * "iri(enie "e antier (tehnical uper!i in(, aferente o'iecti!ului "e in!e tiii -Con truirea unei pi te "e 'iciclete .ntre Ora"ea i Berett/ou#falu0. ..&. - 6reul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor, este de ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; lei$ la care se adau$a A7>, con orm prevederilor le$ale in vi$oare la data e ectuarii platii. @! Durata contractului 4.# K'ata de ncepere a contractului !i perioada de e,ecuie Data de An#e"ere a #ontra#tului se stabile>te a 9i din a doua =i de la semnarea #ontra#tului de ambele ")ri >i "erioada de eBe#uie va 9i + de luni , dar nu mai t%rziu de termenul inal de realizare a ntre$ului obiectiv de investiii K de#embrie 2&%2! 6relun$irea termenelor de e,ecuie a lucrrilor de construcie va conduce la prelun$irea contractului cu aceia!i perioada. 'urata prezentului contract este p%n la data de ;;;;;;;;;;;;;;;;;! 4./.- 6rezentul contract produce e ecte pana la e,pirarea termenului de $arantie a lucrarilor pentru care s-a prestat serviciul de diri$entie de santier, respectiv pana la data intocmirii procesului verbal de receptie inala a lucrarilor. 4.&.- C,ecutarea contractului incepe dupa constituirea $arantiei de buna e,ecutie con . art.#0.# , respectiv la data de .. ,! Documentele contractului ..# - 'ocumentele contractului sunt ( cel puin)" a) caietul de sarcini/ ') o#erta te(nica si o#erta #inanciara/ c)&arania de 'un e)ecuie/ 2. O'li(aiile principale ale pre tatorului 3.#- 6restatorul se obli$ s presteze er!iciile "e a i ten$ tehnic$ * "iri(enie "e antier +tehnical uper!i in(, aferente o'iecti!ului "e in!e tiii -Con truirea unei pi te "e 'iciclete .ntre Ora"ea i Berett/ou#falu01 in termenul pre!azut la art. 3.4. . 3./- 6restatorul se obli$ s presteze serviciile la standardele !i+sau per ormanele prezentate n propunerea tehnic, ane, la contract. 3.& - 6restatorul se obli$ s desp$ubeasc achizitorul mpotriva oricror" i* reclamaii !i aciuni n 5ustiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual 8brevete, nume, mrci nre$istrate etc.*, le$ate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utila5ele olosite pentru sau n le$tur cu serviciile prestate, !i

ii* daune-interese, costuri, ta,e !i cheltuieli de orice natur, a erente, cu e,cepia situaiei n care o ast el de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 3..- 6restatorul se obli$ s asi$ure prezena zilnic pe parcursul e,ecutrii lucrrilor !i c va respecta prevederile caietului de sarcini ane, la contract. 3.4-6restatorul are obli$aia de a presta serviciile prevzute n contract cu pro esionalism, promptitudine, idelitate, respectarea le$alitii !i imparialitate at%t a de achizitor c%t !i a de Constructor, Burnizori !i 6roiectant. 3.1-6restatorul prin activitatea de 'iri$enie de !antier pe care o presteaz asi$ur achizitorul, c C,ecutantul cruia i-a ost atribuit contractul de e,ecuie lucrri, !i va ndeplini toate responsabilitile asumate prin contract, va respecta prevederile le$ale, re$lementrile tehnice !i caietele de sarcini. 3.3 - 'iri$intele de Mantier va trebui s asiste Dene iciarul n administrarea contractului de lucrri !i s spri5ine echipa de implementare a proiectului. 'iri$intele de !antier trebuie s acioneze ca reprezentant al Dene iciarului, n concordan cu condiiile Contractului de inanare !i ale le$islaiei speci ice pentru e,ecuia de lucrri. :esponsabilitile 'iri$intelui de Mantier n ceea ce prive!te administrarea Contractului de lucrri constau n urmtoarele sarcini" S studieze proiectul tehnic de e,ecuie elaborat de proiectant si s aduc observaii, propuneri dac este cazul printr-o noti icare nre$istrat la adresa autoritii contractante9 6articiparea n comisia de atribuire a contractului de lucrri n calitate de e,pert tehnic cooptat9 >si$urarea calitii lucrrilor de construire e,ecutate n cadrul proiectului inanat prin 6ro$ramul de Cooperare Arans rontalier Un$aria K :om%nia /003-/0#&9 >si$urarea prezenei zilnice pe !antier pe parcursul e,ecutrii lucrrilor !i c va respecta prevederile caietului de sarcini ane, la contract9 >si$urarea respectrii prevederilor le$ale !i a re$lementrilor tehnice speci ice, care re$lementeaz modul de autorizare !i de e,ecuie a lucrrilor de construire speci ice proiectului9 >si$urarea respectrii contractelor, proiectelor tehnice !i caietelor de sarcini9 7eri icarea con ormitii, din punct de vedere calitativ, a materialelor !i produselor olosite la lucrare cu cerinele proiectului9 Semnalarea prompt a oricror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural !i solicitarea ctre an$a5ator de a lua msurile de prote5are provizorie a acestora p%n la nre$istrarea lor !i decizia privind continuarea lucrrilor9 7eri icarea respectrii cerinelor re$lementate le$al !i tehnic privind atestarea !i controlul calitii, privind utilizarea de produse noi9 7eri icarea le$alitii e,ecuiei lucrrilor de construcii !i controlul corectitudinii interveniilor de orice natur pe perioada e,ecutrii lucrrilor, n acord cu speci icul lucrrilor de conservare-restaurare9 7eri icarea con ormitii documentaiei de e,ecuie cu re$lementrile le$ale !i tehnice speci ice9 7eri icarea realizrii construciilor !i asi$urarea nivelului calitativ al acestora, n con ormitate cu prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini !i ale re$lementarilor tehnice n vi$oare9 >si$urarea de asisten tehnic pentru Dene iciar n cadrul contractului de lucrri !i spri5inirea echipei de implementare a proiectului9 :ealizarea sistemului de comunicare !i raportare K const%nd n or$anizarea ntalnirilor de lucru saptamanale, lunare, precum !i ori de cate ori este nevoie n timpul

e,ecuiei lucrrilor, cu Dene iciarul, 6roiectantul !i Constructorul, !i consemnarea n minuta !edinei a problemelor discutate !i a soluiilor !i concluziilor stabilite9 7eri icarea !i avizarea $ra icului de e!alonare al lucrrilor 8pro$ramul de lucrri* naintat de ctre Constructor9 7eri icarea previzionrii derulrii ondurilor - periodic Constructorul are obli$aia de a nainta !i previziona derularea plilor, n str%ns le$atur cu $ra icul de e!alonare a lucrrilor9 Certi ic situaiile de plat ntocmite de ctre Constructor !i acturile acestuia ctre Dene iciar, !i completeaz la zi i!e, ane,e, ormulare cerute de inanator !i+sau bene iciar9 'eschide Nurnalul de Mantier al lucrrii !i nre$istreaz zilnic toate in ormaiile relevante cu privire la e,ecuia lucrrilor9 7izeaz 'ispoziii de Mantier sau ;oti icri n vederea respectrii de catre Constructor a clauzelor contractuale9 6articiparea la recepia lucrrilor !i ntocmirea documentelor de recepie !i a certi icatului de plat9 Urmre!te rezolvarea remedierilor n termenul stabilit de la data recepiei lucrrilor, con orm le$islaiei n vi$oare9 )bli$ativitatea de a pune la dispoziia bene iciarului lunar, sau ori de c%te ori i se solicit, a unui 5urnal oto$ra ic cu lucrrile ce s-au e,ecutat pe etape de e,ecuie.

III!2!% Asistena te<ni#) "entru Cene9i#iar An mana4ementul "roie#tului 'iri$intele de Mantier va trebui s asiste Dene iciarul n administrarea contractului de lucrri !i s spri5ine echipa de implementare a proiectului. 'iri$intele de !antier trebuie s acioneze ca reprezentant al Dene iciarului, n concordan cu condiiile Contractului de inanare !i ale le$islaiei speci ice pentru e,ecuia de lucrri. :esponsabilitile 'iri$intelui de Mantier n ceea ce prive!te administrarea Contractului de lucrri constau n urmtoarele sarcini" SARCINA % Reali=area sistemului de #omuni#are >i ra"ortare 'iri$intele de Mantier va avea responsabilitatea asi$urrii unei le$turi e iciente ntre toate prile implicate. >cest lucru presupune nt%lniri ale 'iri$intelui de Mantier cu una, mai multe sau toate prile menionate mai 5os. Dene iciar Contractor 6roiectant Inspectoratul de Stat n Construcii 'iri$intele de Mantier va avea responsabilitatea or$anizrii nt%lnirilor de lucru lunare, precum !i ori de cate ori este nevoie n timpul e,ecuiei lucrrilor, cu Dene iciarul !i Constructorul, pentru care se vor consemna n minuta !edinei toate discuiile purtate !i a soluiilor !i concluziilor stabilite. :aportul de activitate lunar va trebui s conin detalierea tuturor lucrrilor e,ecutate n luna raportat !i s descrie, din punct de vedere inanciar !i izic, stadiul lor curent. Se vor ace re eriri la asi$urarea calitii lucrrilor, monitorizarea polurii dac este cazul, modul de implementare a Sistemului de >si$urare a Calitii !i modul n care Constructorul !i controleaz propria activitate. 'e asemenea, raportul va avea un capitol distinct re eritor la monitorizarea decontrilor. :aportul va i naintat Dene iciarului nu mai t%rziu de cinci zile de la s %r!itul lunii raportate. :aportul Binal va i ntocmit la terminarea lucrrilor !i va cuprinde" - detalii !i e,plicaii asupra serviciilor asi$urate de ctre Inspectorul de Mantier pe parcursul des !urrii contractului de servicii

- detalii !i e,plicaii asupra des !urrii contractului de lucrri, cu un capitol special dedicat recepiei la terminarea lucrrii. SARCINA 2 Monitori=area "ro4ramului de lu#r)ri 7eri icarea !i amendarea pro$ramului de lucrri 'iri$intele de Mantier va veri ica !i aviza $ra icul de e!alonare al lucrrii 8pro$ramul de lucrri* naintat de ctre Constructor. 6ro$ramul va avea un ormat concis, art%nd durata n zile alocat iecrei pri, sector sau articol important din lucrare. 'iri$intele de Mantier nu va aproba $ra icul de e!alonare dac nu va i ntocmit con orm speci icaiilor amintite. 6ro$ramul lucrrii va i re cut lunar sau ori de c%te ori este nevoie ast el nc%t s indice modul de abordare al lucrrilor pentru ndeplinirea n termen a contractului de lucrri. (n eventualitatea n care ritmul de e,ecuie nu respect, din motive imputabile Constructorului, $ra icul de e!alonare a lucrrilor propus, 'iri$intele de Mantier are obli$aia de a noti ica Constructorului luarea de msuri imediate pentru recuperarea nt%rzierilor. 'iri$intele de Mantier va in orma Dene iciarul asupra msurilor de remediere+recuperare propuse de ctre Constructor !i aprobate de ctre 'iri$intele de Mantier. SARCINA 1 Controlul 9inan#iar al #ontra#tului 'iri$intele de Mantier+ 'iri$inii de !antier va+vor avea responsabilitatea ntocmirii Certi icatelor Intermediare de 6lat pentru lucrrile e,ecutate de Contractor. Inspectorul de Mantier va veri ica Situaiile de plat lunare naintate de ctre Constructor. 'e asemenea, el va veri ica previzionarea derulrii ondurilor - periodic Constructorul are obli$aia de a nainta !i previziona derularea plilor, n str%ns le$atur cu $ra icul de e!alonare a lucrrilor, !i va certi ic situaiile de plat ntocmite de ctre Constructor, !i va #om"leta la =i aneBele Instru#iunii AM /OR nr! @&D2&%& . 'econtarea lucrrilor se va ace pentru cantitile real e,ecutate, rezultate din msurtori !i nscrise n Boile de ata!ament. Situaiile de plat se vor ntocmi olosind preurile unitare !i ncadrarea lucrrilor n articolele de deviz 8poziia !i denumirea lor* din devizele o erta ane, la contractul ncheiat cu constructorul. Eodul de msurare a cantitilor real e,ecutate va i cel prevzut n re$lementrile tehnice, n Caietele de Sarcini sau n alte documente din contract. Esurtorile vor i e ectuate de ctre 'iri$intele de Mantier mpreuna cu reprezentantul Constructorului. 'ac metoda de msurare nu este clar, Dene iciarul va noti ica Constructorului, prin intermediul 'iri$intelui de Mantier, metoda de msurare. Esurtorile se ac de re$ul lunar. 6entru lucrrile ce devin ascunse msurtorile se ac la inalizarea acestora 8n termen de ma,im 4 zile de la noti icarea Constructorului*, odat cu ntocmirea procesului verbal de recepie calitativ a lucrrilor ce devin ascunse. 'iri$intele de Mantier va dispune dezvelirea acelor lucrri care au ost acoperite r a i veri icate !i ori de c%te ori sunt necesare veri icri cantitative !i calitative ale lucrrilor ce devin ascunse !i va dispune re acerea lor dac este cazul. >ceste lucrOri vor i suportate pe cheltuiala Constructorului. 'up aprobarea Situaiilor de plat de ctre 'iri$intele de Mantier !i Dene iciar, Constructorul va putea nainta Bactura de plat pentru sumele cuvenite. LCentralizatorul inanciar al cate$oriilor de lucrriJ va cuprinde balana decontrii cate$oriilor de lucrri pentru perioada certi icat la plat, pentru perioada anterioar !i cumulat. Centralizatorul ;otelor de Comand Suplimentar+ :enunare va cuprinde balana centralizat a decontrilor pentru cantitile de lucrri rezultate din variaii. 6entru

iecare ;ot de Comand Suplimentar+ :enunare se ntocme!te o list de cantiti separat creia i va i ntocmit o LDalan a cantitilor decontateJ. Situaia de lucrri naintat de ctre Constructor va avea ca suport Boi de ata!ament, msurtori poste,ecuie, desene, acturi !i alte documente doveditoare ale e,ecutrii cantitilor de lucrri !i a plilor la care Constructorul este ndreptit. 'aca 'iri$intele de Mantier nu este de acord cu Situaia de plat sau documentaia nu este complet sau edi icatoare, Constructorul trebuie s completeze documentaia cu acele piese pe care 'iri$intele de Mantier le solicit pentru clari icarea problemelor aprute. (n cazul n care cantitile rezultate din msurtori di er de cele nscrise n 2istele de cantiti din documentaia tehnic, se impune con irmarea acestor cantiti de ctre 6roiectant, urm%nd ca ele s ie re$ularizate prin ;ote de Comand Suplimentar+ :enunare compensate valoric !i ncadrate n capitolul P'iverse !i neprevzuteP. (n cazul n care, pe parcursul lucrrilor, Constructorul se va con runta cu alte condiii dec%t cele prevzute n Contract, temeinic 5usti icate !i nsu!ite de Dene iciar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare. 'iri$intele de Mantier va noti ica situaiile nou aprute Dene iciarului !i 6roiectantului !i, n colaborare cu Constructorul, va pre$ti ;otele de Comand Suplimentar+ :enunare numai n cazul n care acestea sunt solid motivate prin 'ispoziii de !antier emise de 6roiectant !i acceptate de Dene iciar. 6reurile utilizate pentru materiale, manoper, utila5, transport la ntocmirea ;otelor de comand suplimentar vor i cele din o erta de baz. (n cazul n care apar ca necesare materiale care nu se re$sesc n o erta de baz, preurile vor i susinute cu acturi sau o erte de la & urnizori. ;u se accept la plat lucrri suplimentare dec%t dup ncheierea 6rocesului verbal de ne$ociere !i a >ctului >diional ncheiat ntre Dene iciar !i Constructor SARCINA 7 Com"letarea Eurnalului de >antier 'iri$intele de Mantier are obli$aia de a deschide Nurnalul de !antier al lucrrii !i de a nre$istra zilnic toate in ormaiile relevante care ar putea, la un moment dat, s se dovedeasc oarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natur sau pentru rezolvarea reclamaiilor ce ar putea aprea cu privire la e,ecuia lucrrilor. (n Nurnalul de !antier Inspectorul va nre$istra cu acuratee urmtoarele date !i in ormaii" lucrrile e,ecutate !i locaia e,act9 echipamentele, materialele !i ora de munc utilizate9 condiiile meteorolo$ice9 evenimente aprute9 de eciuni aprute la echipamente !i utila5e9 orice ali actori $enerali sau particulari care ar putea a ecta des !urarea e,ecuiei lucrrilor. Nurnalul de !antier va i completat de un Furnal 9oto n care s ie prezentat evoluia lucrrilor, materialele olosite, etc. SARCINA @ Emiterea dis"o=iiilor de >antier 'iri$intele de Mantier poate emite 'ispoziii de !antier+;oti icri dar r a modi ica 6roiectul, Caietele de Sarcini sau 2istele de cantiti. >ceste dispoziii se emit numai n vederea respectrii de ctre Constructor a clauzelor contractuale. )rice modi icare adus, din motive obiective, 6roiectului, Caietelor de Sarcini sau 2istelor de cantiti va i cut numai de ctre 6roiectantul lucrrii !i nsu!it de ctre speciali!tii veri icatori de proiecte. Eodi icrile vor i naintate sub orma de 'ispoziie de !antier a 6roiectantului.

;u este admis schimbarea soluiei tehnice din 6roiect sau a indicatorilor tehnicoeconomici r aprobarea 6roiectantului. Soluia tehnic reproiectat !i noii indicatori tehnico-economici vor i avizai de ctre Comisia Aehnico-Cconomic a Dene iciarului !i aprobai de Consiliul 2ocal al Eunicipiului )radea. Aoate 'ispoziiile de !antier emise de ctre 6roiectant vor i numerotate !i ndosariate, iar atunci c%nd conduc la modi icri din punct de vedere inanciar sau al termenelor de e,ecuie vor i nsoite de 5usti icri. 'iri$intele de Mantier are obli$aia de a urmri punerea n practic de ctre Constructor a 'ispoziiilor de !antier emise de 6roiectant. (n cazul n care 'ispoziiile de !antier sunt emise ca urmare a nerespectrii prevederilor din documentaia tehnic de e,ecuie, lucrrile prevzute n acestea se vor e,ecuta pe cheltuiala Constructorului. SARCINA , Reali=area >i #om"letarea ra"oartelor$ in#lusiv a #elor #erute de Cene9i#iar 'iri$intele de !antier are obli$aia de a realiza !i completa !i-!i va lua responsabilitatea pentru orice raport, ane, sau documentaie pe care Dene iciarul i va cere. III!2!2 Monitori=area >i su"ervi=area lu#r)rilor de #onstru#ii Serviciile asi$urate de 'iri$intele de Mantier vor respecta le$islaia rom%n in vi$oare. 'erularea contractului de prestri servicii ncheiat ntre Dene iciar !i 'iri$intele de Mantier va urmri prestarea serviciilor pentru urmtoarele aze tipice ale unui proiect" #. 6re-construcia lucrrilor /. Eobilizarea &. C,ecuia lucrrilor .. :ecepia lucrrilor 4. 6erioada de $aranie 8de noti icare a de ectelor* SARCINA % /re'#onstru#ie >ctivitile de pre-construcie se des !oar n perioada de pre$tire a e,ecuiei lucrrilor !i presupun" - 7eri icarea e,istenei autorizaiei de construire, precum !i ndeplinirea condiiilor le$ale cu privire la aceasta. Investitorul are obli$aia con orm 2e$ii #0+#<<4, articolul /#b*, s obin toate acordurile !i avizele necesare !i autorizaia de construire. 'ocumentaia necesar obinerii autorizaiei de construire este precizat n 2e$ea 40+#<<#, modi icat !i republicat. - 7eri icarea corespondenei dintre prevederile autorizaiei de construire !i ale proiectului. Se vor veri ica planurile de amplasament, planurile de situaie !i identi icarea reelelor de utiliti e,istente pe teren, con orm avizelor, acordurilor obinute. - 6reluarea de la Dene iciar !i predarea ctre Contractor a amplasamentului !i a reperelor de nivelment. >mplasamentul va i predat liber de orice sarcin. - 'iri$intele de Mantier va convoca pentru aceast az reprezentani ai Dene iciarului, ai Constructorului !i al deintorilor de instalaii !i utiliti publice a late pe amplasament. - 2a predarea-primirea amplasamentului va i ntocmit 6rocesul 7erbal de predare a amplasamentului care va conine meniuni re eritoare la construciile sau instalaiile a late pe amplasament sau n subsol !i termenele de eliberare. - 6articiparea, mpreun cu 6roiectantul !i cu Constructorul, la trasarea $eneral a construciei !i la stabilirea bornelor de reper. 'iri$intele de Mantier va asista la trasarea !i materializarea bornelor de re erin !i a cotelor de nivel n imediata apropiere a amplasamentului. 7or mai i trasate !i materializate cile de acces la amplasament !i limitele acestuia. 'iri$intele de Mantier va dispune marcarea !i prote5area bornelor de reper ale construciei.

- 6redarea ctre Constructor a terenului rezervat pentru or$anizarea de !antier. 'iri$intele de Mantier are obli$aia de a veri ica valoarea cheltuielilor pentru or$anizarea de !antier, va solicita constructorului s prezinte devizul o ert pentru or$anizarea de !antier n limita sumei cuprinse n o erta inanciar, respectiv cheltuielile necesare n vederea crerii condiiilor de des !urare a activitii de construcii - monta5, ta,ele necesare obinerii autorizaiei de construcie provizorie, ta,e de conectare la utiliti, etc. Aotodat 'iri$intele de Mantier va dispune locul de amplasare al panourilor de identi icare al construciei+ investiiei. - Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnolo$iilor !i procedurilor prevzute pentru realizarea construciei, veri icarea e,istenei tuturor pieselor scrise !i desenate, corelarea acestora, respectarea re$lementrilor cu privire la veri icarea proiectelor de ctre veri icatori atestai, veri icarea e,istenei n proiect a prevederilor privind azele determinante precum !i a pro$ramului de control al calitii, veri icarea e,istenei tuturor avizelor, acordurilor, precum !i respectarea prevederilor le$ale privind documentaia tehnic. - 7eri icrile vor i cute n uncie de cate$oria de importan a construciei stabilit prin proiect at%t la construciile permanente !i provizorii c%t !i la lucrrile de modernizare, modi icare, trans ormare, consolidare !i de reparaii. - 'iri$intele de Mantier are obli$aia de a emite comentarii asupra aplicabilitii 'etaliilor de C,ecuie, Caietelor de Sarcini !i asupra corectitudinii 2istelor de Cantiti puse la dispoziie de ctre Dene iciar. - >si$urarea implementrii unui sistem e icient de in ormare, comunicare !i raportare ntre Dene iciar, Constructor, 6roiectant. - Borma de comunicare de re$ul va i n scris, e,cept%nd situaiile n care se dispune oprirea lucrrilor pe motiv de nerespectare a calitii lucrrilor sau a documentaiei, caz n care imediat dup dispunerea opririi lucrrilor, 'iri$intele de Mantier va noti ica acest lucru n scris Constructorului, Dene iciarului !i tuturor actorilor implicai. - Cmiterea ordinului de ncepere a lucrrilor ctre Constructor !i comunicarea datei de ncepere a lucrrilor de construcii Inspectoratului Aeritorial de Stat n Construcii. - 'ac n contractul de e,ecuie de lucrri se prevd !i pli sub orm de avans, 'iri$intele de Mantier va asista Dene iciarul n veri icarea !i aprobarea scrisorii de $aranie bancar. - >sistena pentru Dene iciar n veri icarea !i aprobarea unui contract de asi$urare adecvat. >si$urrile ncheiate !i prezentate de ctre Constructor, precum !i documentelor ane,ate lor, trebuie s ie n concordan cu prevederile contractului de e,ecuie de lucrri. - 7eri icarea planului de aciuni pentru implementarea msurilor de reducere a impactului ne$ativ asupra mediului, ntocmit pe baza documentelor contractului, cerinelor >cordului de Eediu precum !i monitorizarea implementrii acestor msuri. - 7eri icarea !i aprobarea propunerilor Constructorului privind mana$ementul tra icului !i msurile de protecia muncii at%t pentru personalul din !antier al Constructorului c%t !i pentru public 8acolo unde este cazul*. - )r$anizarea de !antier, accesul la !i din !antier trebuie amena5at n a!a el nc%t s nu distru$ mediul ncon5urtor, iar n privina pro$ramului de lucru al !antierului, 'iri$intele de Mantier va veri ica e,istena aprobrilor necesare pentru pro$ramul de lucru prelun$it sau pe timp de noapte 8acolo unde este cazul* n scopul asi$urrii con ortului riveranilor. SARCINA 2 Mobili=area Eobilizarea este perioada iniial a azei de construcie a Contractului. (n acest timp Contractorul va stabili acilitile de !antier at%t pentru sine, c%t !i pentru 'iri$intele de Mantier. 'iri$intele de Mantier va olosi aceast perioad pentru e,aminarea !i, acolo

unde este cazul, aprobarea metodolo$iei de lucru a Contractorului. Sarcinile principale care vor i realizate de ctre 'iri$intele de Mantier sunt dup cum urmeaz" - C,aminarea 6ro$ramului de construcie a Contractorului !i previziunilor lu,ului de numerar, a m%inii de lucru !i necesarului de echipament asociate. - 7eri icarea !i aprobarea procedurilor Q>+QC a Contractorului !i a 6lanului de asi$urare a calitii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiv. 6ro$ramul de veri icri pe aze de recepie+determinante trebuie s ie vizat de Inspectoratul Aeritorial de Stat n Construcii. - C,aminarea+comentarea dac este necesar a 6rocedurilor de 6rotecia Euncii a Contractorului. - C,aminarea eli$ibilitii, nre$istrrii Sub-Contractorilor propu!i de Contractor, n vederea aprobrii acestora. - C,aminarea+aprobarea echipamentului importat temporar de ctre Contractor. SARCINA 1 Constru#ia Sarcinile !i ndatoririle 'iri$intelui de !antier pe parcursul e,ecutrii lucrrilor de construcie sunt, r a se limita ns, urmtoarele" - >re atribuiuni clar de inite n ceea ce prive!te respectarea 6roiectului, a prevederilor din caietele de sarcini !i din re$lementrile tehnice n vi$oare re eritoare la materialele n$lobate n lucrrile permanente c%t !i re eritoare la e,ecuia lucrrilor permanente" - 7eri icarea respectrii le$islaiei cu privire la materialele utilizate privind" e,istena documentelor de atestare a calitii !i a ori$inii, corespondena calitii acestora cu prevederile cuprinse n certi icatele de calitate, contracte, proiecte. - Interzicerea utilizrii de materiale semi abricate !i pre abricate necorespunztoare sau r certi icate de con ormitate, declaraie de con ormitate ori r a$rement tehnic 8pentru materialele netradiionale*. - >sistare la prelevarea probelor de la locul de punere n oper !i consemneaz n re$istre rezultatele din buletinele de ncercri pentru materialele la care se ac probe de laborator. - (n cazul n care 'iri$intele de Mantier constat necon ormitatea materialelor propuse a i puse n oper cu speci icaiile tehnice, acesta are obli$aia de a ntocmi L:apoarte de ;econ ormitateJ n care va preciza la ce se re er necon ormitile, descrierea detaliat a acestora !i termenul ma,im de remediere. - :eprezentantul Constructorului n !antier va trebui s propun msurile de remediere, n urma consultrii cu proiectantul de specialitate. - ;ici o necon ormitate nu va i stins p%n c%nd problemele semnalate nu vor i rezolvate. - Urmre!te realizarea construciei n con ormitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini !i ale re$lementrilor tehnice n vi$oare. - C,aminarea 6ro$ramului de construcie a Contractorului !i previziunilor lu,ului de numerar asociate. - 7eri icarea respectrii tehnolo$iilor de e,ecuie, aplicarea corect a acestora n vederea asi$urrii nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract !i n normele tehnice n vi$oare. - Interzicerea utilizrii de lucrtori neautorizai pentru meseriile la care re$lementrile tehnice au prevederi n acest sens. - Interzicerea utilizrii de tehnolo$ii noi nea$rementate tehnic. - 7eri icarea+aprobarea n colaborare cu Inspectorul n domeniul materiale !i produse pentru construcii a propunerii de materiale ale Contractorului, n vederea respectrii re$ulii de ori$ine !i de naionalitate. - C ectuarea veri icrilor prevzute n norme !i semnarea documentelor ntocmite ca urmare a veri icrilor, respectiv procese-verbale n aze determinante, proceseverbale de lucrri ce devin ascunse

- 6articiparea alturi de Inspectoratul de Stat n Construcii la veri icarea e,ecuiei n aze intermediare !i aze determinante. - >sistarea la prelevarea probelor de la locul de punere n oper. - 6articiparea ca martor la testarea materialelor 8e ectuate de Contractor*, atunci c%nd sunt cerute teste suplimentare, nre$istr%nd rezultatele. - >nalizarea msurtorilor !i testelor pentru orice lucrare ce devine ascuns, nainte ca aceasta s ie acoperit. - Urmrirea realizrii lucrrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul e,ecuiei acestora, admi%nd la plat numai lucrrile corespunztoare din punct de vedere calitativ. - Sistarea e,ecuiei, demolarea sau re acerea lucrrilor e,ecutate necorespunztor, n baza soluiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin le$e pentru dispunerea acestora. - Aransmiterea proiectantului a sesizrilor proprii sau ale participanilor la realizarea construciei privind necon ormitile constatate pe parcursul e,ecuiei. - Eonitorizarea evoluiei lucrrilor n comparaie cu -ra icul de e,ecuie a Contractorului pentru a lua msuri de remediere n cazul n care apar sta$nri, ncetiniri sau alte impasuri. - 7eri icarea respectrii prevederilor le$ale cu privire la cerinele stabilite prin 2e$ea nr. #0+#<<4 privind calitatea n construcii, n cazul e ecturii de modi icri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale. - Urmrirea respectrii de ctre e,ecutant a msurilor dispuse de proiectant sau de or$anele abilitate. - 6reluarea documentelor de la Constructor !i 6roiectant !i completarea Crii Aehnice a construciei cu toate documentele prevzute de re$lementrile le$ale. - (nre$istrarea zilnic a evenimentelor de pe !antier !i a instruciunilor date Contractorului ntr-un 5urnal de lucru. (nre$istrrile trebuie s ie cute n baza activitilor Contractorului, incluz%nd echipamentul !i ora de munc pe !antier, precum !i toate in ormaiile relevante privind actorii care ar a ecta pro$resul - vremea, de ectarea echipamentului, etc. - :ealizarea inspeciilor a!a cum sunt prevzute n 6ro$ramul de Control pe aze de lucrri !i nre$istrarea acestora. - 6rimirea reclamaiilor Contractorului !i ormularea de recomandri pentru Dene iciar n privina plilor adiionale+ prelun$irii duratei de e,ecuie. - Eedierea disputelor care apar pe !antier n timpul e,ecuiei lucrrilor. - (ntocmirea rapoartelor lunare, n ormatul aprobat de comun acord cu Dene iciarul, care trebuie s cuprind cel puin in ormaii privitoare la pro$resul lucrrii, calitate, protecia muncii, variaii !i orice alte probleme care ar a ecta e,ecuia adecvat a lucrrilor. - Urmrirea deza ectrii lucrrilor de or$anizare !i predarea terenului deintorului acestuia. 2a terminarea lucrrilor va dispune !i veri ica aducerea la orma iniial a terenului !i mediului a ectat de lucrri. - (n cazul n care 'iri$intele de Mantier constat necon ormitatea lucrrilor e,ecutate cu prevederile menionate mai sus, acesta are obli$aia de a ntocmi L:apoarte de ;econ ormitateJ n care va preciza la ce se re era necon ormitile, descrierea detaliat a acestora !i termenul ma,im de remediere. - :eprezentantul Constructorului n !antier va trebui s propun msurile de remediere. - ;ici o ;econ ormitate nu va i stins p%n c%nd problemele semnalate nu vor i rezolvate. SARCINA 7 Re#e"ia lu#r)rilor Sarcinile !i ndatoririle 'iri$intelui de !antier la recepia lucrrilor de construcie sunt, r a se limita ns la acestea, urmtoarele"

- 6articiparea la recepia lucrrilor. >si$ur secretariatul Comisiei de recepie !i ntocme!te 6rocesul verbal de recepie la terminarea lucrrilor inclusiv ane,ele care cuprind lucrrile restante+necorespunztoare stabilite de Comisia de recepie !i care trebuie inalizate+ remediate n timpul perioadei de $aranie. - 6redarea investitorului+utilizatorului a actelor de recepie, documentaia tehnic !i economic a construciei, mpreun cu capitolele a erente crii tehnice a construciei. SARCINA @ /erioada de 4aranie Sarcinile !i ndatoririle 'iri$intelui de !antier n perioada de noti icare a de ectelor se re er, r a se limita ns la acestea, la remedierea de eciunilor+necon ormitilor constatate de ctre Comisie la recepia la terminarea lucrrilor" - Urmrirea rezolvrii problemelor constatate de Comisia de recepie !i ntocmirea documentelor de aducere la ndeplinire a msurilor impuse de Comisia de recepie. 'iri$intele de Mantier va urmri rezolvarea remedierilor n termen de cel mult <0 zile de la data recepiei lucrrilor, con orm art. // din R-: /3&+#<<.. - (n cazul n care Constructorul nu-!i va respecta obli$aiile, 'iri$intele de Mantier va emite o somaie !i dac nici n acest caz e,ecutantul nu se con ormeaz, va ;oti ica at%t Constructorului c%t !i Dene iciarului, propunerea de a se e,ecuta remedierile de ctre alt e,ecutant, cheltuiala iind suportat de Constructorul care nu !i-a ndeplinit obli$aiile. - 6ropunerea unei pro$ramri a inspeciilor periodice, e ectuate de ctre Dene iciar, ale lucrrilor n timpul acestei perioade pentru a se asi$ura de o uncionare corespunztoare a acestora. 3.@-'iri$intele de !antier rspunde, con orm prevederilor le$ale, n cazul neducerii la ndeplinire a obli$aiilor prevzute in prezentul contract precum !i n cazul neasi$urrii din culpa lui a realizrii nivelului calitativ al lucrrilor prevzute n proiect, caiete de sarcini, n re$lementrile tehnice n vi$oare !i n contract. 5! O'li(aiile principale ale achizitorului @.#. - >chizitorul va e ectua plile ctre e,ecutant con orm )U- &.+/00< cu privire la recti icarea bu$etara pe anul /00<, n perioada 27 ' 1% a lunii$ pentru acturile emise pana in data de /0 a lunii. Bactura va i emisa numai dupa con irmarea achizitorului. 6entru acturile emise dupa data de /0 a lunii, plata se va ace in perioada /.-&# a lunii urmatoare. @./.- - 6lata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza" a* ?& G din valoarea contractului se va achita, pe parcursul derularii contractului de e,ecutie, proportional cu stadiul izic realizat, respectiv situatii de plati lunare sau periodice con irmate si acceptate de diri$intele de santier si de bene iciar. b* 1& G se va achita in cel mult #. zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor ara obiectiuni. In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt consemnate de iciente necesare a i remediate de e,ecutant, suma in cuantum de &0 ? se va plati dupa remedierea acestora. @.&.- (n perioada n care constructorul nu va e,ecuta lucrri ca urmare a timpului ne avorabil, lipsa surselor de inanare de la bu$etul de stat, etc., nu se va e ectua plat ctre diri$intele de !antier. @...- In baza dispozitiei 6rimarului Eunicipiul )radea nr.#@4# din 0/.01./0#0, serviciile suplimentare nu vor putea depasi ma,.#4? din valoarea contractului. 6. 7anciuni pentru ne.n"eplinirea culpa'il$ a o'li(aiilor <.# - (n cazul n care, din vina sa e,clusiva, prestatorul nu reu!e!te sa-!i e,ecute obli$aiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul

contractului, ca penaliti, o suma echivalenta cu o cota procentual de #? din preul contractului. <./ -- (n cazul n care achizitorul nu onoreaz acturile n termen de /@ de zile de la e,pirarea perioadei convenite, atunci acesta are obli$aia de a plati ca penaliti o suma echivalenta cu o cota procentual de 0,#? din plata nee ectuata. <.&. - ;erespectarea obli$aiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil !i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat !i de a pretinde plata de daune-interese. <... - >chizitorul isi rezerva dreptul de a renuna oric%nd la contract, printr-o noti icare scris, adresat prestatorului, r nicio compensaie, dac acesta din urma da aliment, cu condiia ca aceasta anulare sa nu pre5udicieze sau sa a ecteze dreptul la aciune sau desp$ubire pentru prestator. (n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pana la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze pecifice
48. 9arania "e 'un$ e:ecuie a contractului %&!% ' 6restatorul se obli$a sa constituie $arania de buna e,ecuie a contractului, n cuantum de ;;;;;;;; lei, reprezentand #0 ? din pretul total al contractului ara A7>, respectiv 4 ? in situatia in care prestatorul bene iciaza de o reducere de 40? la calcularea $arantiei de buna e,ecutie, con orm le$ii &.1+/00. actualizata K privind stimularea in iintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mil5locii. Suma reprezentand $arantia de buna e,ecutie, se va constitui inte$ral de catre prestator in termen de ma,im @ =ile de la data semnarii contractului. #0./ - >chizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra $araniei de bun e,ecuie, n limita pre5udiciului creat, dac prestatorul nu !i e,ecut, e,ecut cu nt%rziere sau e,ecut necorespunztor obli$aiile asumate prin prezentul contract. >nterior emiterii unei pretenii asupra $araniei de bun e,ecuie, achizitorul are obli$aia de a noti ica acest lucru prestatorului, preciz%nd totodat obli$aiile care nu au ost respectate. #0.& - >chizitorul se obli$ s restituie $arania de bun e,ecuie n termen de #. zile, de la data intocmirii procesului verbal de receptie, semnat ara obiectiuni de catre comisia de receptie, constituita in acest sens. 44. Alte re pon a'ilit$i ale pre tatorului ##.# - 8#* 6restatorul are obli$aia de a e,ecuta serviciile prevzute n contract cu pro esionalismul !i promptitudinea cuvenite an$a5amentului asumat !i n con ormitate cu propunerea sa tehnic. 8/* 6restatorul se obli$ s suprave$heze prestarea serviciilor, s asi$ure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele !i orice alte asemenea, ie de natur provizorie, ie de initiv, cerute de !i pentru contract, n msura n care necesitatea asi$urrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. ##./ - 6restatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este rspunztor at%t de si$urana tuturor operaiunilor !i metodelor de prestare utilizate, c%t !i de cali icarea in domeniile serviciilor pe care le va superviza, pe toat durata contractului. ##.&.- 6restatorul prin activitatea de 'iri$enie de !antier pe care o presteaz asi$ur achizitorul c C,ecutantul, cruia i-a ost atribuit contractul de e,ecuie lucrri, !i va ndeplini toate responsabilitile asumate prin contract, va respecta prevederile le$ale, re$lementrile tehnice !i caietele de sarcini.

##...- (n e,ercitarea veri icrii realizrii corecte a e,ecuiei lucrrilor de construcii !i instalaii a erente acestora, 'iri$intele de !antier are urmtoarele obli$aii" veri icarea respectrii le$islaiei cu privire la produsele pentru construcii, respectiv" e,istena documentelor de atestare a calitii, corespondena calitii acestora cu prevederile cuprinse n documentele de calitate, proiecte, contracte9 interzicerea utilizrii produselor pentru construcii necorespunztoare sau r certi icate de con ormitate, declaraie de con ormitate ori r a$rement tehnic 8pentru materialele netradiionale*9 veri icarea e,istenei autorizaiei de construire, precum !i a ndeplinirii condiiilor le$ale cu privire la ncadrarea n termenele de valabilitate9 veri icarea concordanei ntre prevederile autorizaiei !i ale proiectului9 preluarea amplasamentului !i a reperelor de nivelment !i predarea acestora e,ecutantului, libere de orice sarcin9 participarea mpreun cu proiectantul !i cu e,ecutantul la trasarea $eneral a construciei !i la stabilirea bornelor de reper9 predarea ctre e,ecutant a terenului rezervat pentru or$anizarea de !antier9 studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnolo$iilor !i procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor9 veri icarea e,istenei tuturor pieselor scrise !i desenate, corelarea acestora, respectarea re$lementrilor cu privire la veri icarea proiectelor de ctre veri icatori atestai !i e,istena vizei e,pertului tehnic atestat, acolo unde este cazul9 veri icarea e,istenei pro$ramului de control al calitii, cu precizarea azelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C.9 veri icarea e,istenei !i valabilitii tuturor avizelor, acordurilor, precum !i a modului de preluare a condiiilor impuse de acestea n proiect9 veri icarea e,istenei !i respectarea 6lanului calitii !i a procedurilor+instruciunilor tehnice pentru lucrarea respectiv9 urmrirea realizrii construciei n con ormitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale re$lementrilor tehnice n vi$oare !i ale contractului9 veri icarea respectrii tehnolo$iilor de e,ecuie, aplicarea corect a acestora n vederea asi$urrii nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract !i n normele tehnice n vi$oare9 interzicerea e,ecutrii de lucrri de ctre persoane neautorizate con orm re$lementrilor le$ale n vi$oare9 participarea la veri icarea n aze determinante9 e ectuarea veri icrilor prevzute n re$lementrile tehnice !i semnarea documentelor ntocmite ca urmare a veri icrilor 8procese-verbale n aze determinante, procese-verbale de lucrri ce devin ascunse etc.*9 interzicerea utilizrii de tehnolo$ii noi nea$rementate tehnic9 asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere n oper9 urmrirea realizrii lucrrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul e,ecuiei acestora !i admiterea la plat numai a lucrrilor corespunztoare din punct de vedere cantitativ !i calitativ9 transmiterea ctre proiectant a sesizrilor proprii sau ale participanilor la realizarea construciei privind necon ormitile constatate pe parcursul e,ecuiei9 dispunerea opririi e,ecuiei, demolrii sau, dup caz, a re acerii lucrrilor e,ecutate necorespunztor de ctre e,ecutant, n baza soluiilor elaborate de proiectant !i vizate de veri icatorul de proiecte atestat9

veri icarea respectrii prevederilor le$ale cu privire la cerinele stabilite prin 2e$ea nr. #0+#<<4 privind calitatea n construcii, cu modi icrile ulterioare, n cazul e ecturii de modi icri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale9 urmrirea respectrii de ctre e,ecutant a dispoziiilor !i+sau a msurilor dispuse de proiectant+de or$anele abilitate9 preluarea documentelor de la constructor !i proiectant !i completarea crii tehnice a construciei cu toate documentele prevzute de re$lementrile le$ale9 urmrirea deza ectrii lucrrilor de or$anizare de !antier !i predarea terenului deintorului acestuia9 asi$urarea secretariatului recepiei !i ntocmirea actelor de recepie9 urmrirea soluionrii obieciunilor cuprinse n ane,ele la procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor !i urmrirea realizrii recomandrilor comisiei de recepie9 predarea ctre investitor+utilizator a actelor de recepie !i a crii tehnice a construciei dup e ectuarea recepiei inale. 6rezena pe !antier a diri$inilor pentru iecare domeniu de autorizare, minim 1 ore$ pentru buna des !urare a lucrrilor 8consemnare prezen n re$istru tip* n vederea in ormrii bene iciarului lucrrii privind stadiul izic !i valoric al investiiei. raportarea lunar ctre 6rimria Eunicipiului )radea a stadiului izic !i valoric al e,ecuiei.

42. Alte re pon a'ilit$i ale achizitorului #/.# - >chizitorul se obli$ s pun la dispoziia prestatorului orice aciliti !i+sau in ormaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic !i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea contractului. 4%. Recepie i !erific$ri #&.# - >chizitorul are dreptul de a veri ica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili con ormitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic !i din caietul de sarcini. #&./ - 7eri icrile vor i e ectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n con ormitate cu prevederile din prezentul contract. >chizitorul are obli$aia de a noti ica n scris prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite pentru acest scop. %7! /ersonalul #.. #.- 'iri$intele de santier este raspunzator pentru ndeplinirea sarcinilor speci ice postului, pentru capacitatea si specializarea necesar supervizarii !i inspectarii lucrrilor. %@! Re=ilierea #ontra#tului #4.#. - ;erespectarea de catre una din parti, din culpa sa e,clusiva, a obli$atiilor asumate prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in con ormitate cu prevederile Codului de procedur iscal. #4./. - :ezilierea va opera de plin drept la e,pirarea unui termen de #0 zile de la transmiterea noti icarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si indeplineste obli$atiile asumate in acest termen. #4.&. - >chizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult &0 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut i prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modi icarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar i contrara interesului public.

#4... - >chizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o noti icare scrisa adresata prestatorului, ara nici o compensatie, daca acesta da aliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu pre5udicieze sau sa a ecteze dreptul la actiune sau despa$ubire pentru achizitor. #4.4. - 6restatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. #4.1. K 6artile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plindrept, in temeiul unui pact comisoriu de $radul I7, ara punerea in intarziere a 6restatorului sau ara alte ormalitati si ara interventia instantei de 5udecata, in urmatoarele situatii" a* daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare e,ecutarii obli$atiilor contractuale, prevazute in o erta9 b* cumularea de care 6restator a penalitatilor pana la o suma echivalenta #+/ din suma reprezentand $arantia de buna e,ecutie totala a contractului. d* nu isi indeplineste obli$atiile prevazute la art.#0.# din prezentul contract. #4.3 K Incalcarea de catre una din parti a obli$atiilor sale, dupa ce a ost noti icata, in, scris,de cealalta parte ca o noua nerespectare a obli$atiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului. %,! Cesiunea #1.# - Burnizorul are obli$aia de a nu trans era total sau parial obli$aiile sale asumate prin prezentul contract. #1./ K Burnizorul poate cesiona dreptul su de a ncasa contravaloarea produselor livrate, n condiiile prevzute de dispoziiile art. /0.S# din )U- nr. &.+/001 actualizata, cesiune care insa nu va putea a ecta obli$atiile nascute din prezentul contract si care vor ramane in sarcina partilor contractante asa cum au ost stipulate si asumate initial. #1.& - Solicitrile de plat ctre teri pot i onorate numai dup operarea unei cesiuni n condiiile mentionate la art #1./ 42. &ncetarea Contractului 42.# - 6rezentul contract inceteaza de plin drept, ara a mai i necesara interventia unei instante 5udecatoresti8 sau tribunal arbitral*, in cazul in care una dintre parti" - nu isi e,ecuta una dintre obli$atiile contractuale. - este declarata in stare de incapacitate de plati sau a ost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea prestarii prezentului contract9 - cesioneaza drepturile si obli$atiile sale prevazute de prezentul contract ara acordul celeilalte parti9 42./ - Contractul inceteaza de drept prin a5un$erea lui la termen. 45. ;ncepere1 finalizare1 .nt<rzieri1 i tare #@.# - 8#* 6restatorul are obli$aia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului. 8/* (n cazul n care prestatorul su er nt%rzieri !i+sau suport costuri suplimentare, datorate n e,clusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord" a* prelun$irea perioadei de prestare a serviciului9 !i b* totalul cheltuielilor a erente, dac este cazul, care se vor adu$a la preul contractului. #@./ - 8#* Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare az a acestora prevzut a i terminat ntr-o perioad stabilit, trebuie inalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. 8/* (n cazul n care" i) orice motive de nt%rziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau

ii) alte circumstane neobi!nuite susceptibile de a surveni, alt el dec%t prin nclcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelun$irea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei aze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare !i vor semna un act adiional. #@.& - 'ac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect timpul de lucru stabilit si asumat, acesta are obli$aia de a noti ica acest lucru, n timp util, achizitorului. Eodi icarea datei+perioadelor de prestare asumate se ace cu acordul prilor, prin act adiional. #@.. - (n a ara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelun$ire a termenului de prestare a serviciilor ce ac obiectul prezentului contract, orice nt%rziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 46. A#u tarea preului contractului #<.# - 6entru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului este tari ul declarat n propunerea inanciar, ane, la contract. #<./ - 6reul contractului nu se a5usteaz, el va ramane erm pe toata perioada de derulare a contractului. 28. 7u'contractani /0.# - 6restatorul nu are dreptul de a subcontracta pri din contract sau de a ncheia contracte cu subcontractanii, pe toata perioada de derulare a contractului . /0./ - 6restatorul este pe deplin rspunztor a de achizitor de modul n care ndepline!te contractul. 24. Fora ma#or$ 24.# - Bora ma5or este constatat de o autoritate competent. 24./ - Bora ma5or e,onereaz parile contractante de ndeplinirea obli$aiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 24.& - (ndeplinirea contractului va i suspendat n perioada de aciune a orei ma5ore, dar r a pre5udicia drepturile ce li se cuveneau prilor p%n la apariia acesteia. 24.. - 6artea contractant care invoc ora ma5or are obli$aia de a noti ica celeilalte pri, imediat !i n mod complet, producerea acesteia !i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 24.4 - 6artea contractant care invoc ora ma5or are obli$aia de a noti ica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n ma,imum #4 zile de la ncetare. 24.1- 'ac ora ma5or acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 1 luni, iecare parte va avea dreptul s noti ice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, r ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese. 22. 7oluionarea liti(iilor 22.# - >chizitorul !i prestatorul vor depune toate e orturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenele$ere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n le$tur cu ndeplinirea contractului. 22./ - 'ac, dup #4 de zile de la nceperea acestor tratative neo iciale, achizitorul !i prestatorul nu reu!esc s rezolve n mod amiabil o diver$en contractual, iecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele 5udecatore!ti competente din :om%nia. 2%. =im'a care (u!erneaz$ contractul /&.# - 2imba care $uverneaz contractul este limba rom%n. 2). Comunic$ri

/..# - 8#* )rice comunicare ntre pri, re eritoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s ie transmis n scris. 8/* )rice document scris trebuie nre$istrat at%t n momentul transmiterii, c%t !i n momentul primirii. /../ - Comunicrile ntre pri se pot ace !i prin tele on, tele$ram, tele,, a, sau e-mail cu condiia con irmrii n scris a primirii comunicrii. 23. =e(ea aplica'il$ contractului /4.# - Contractul va i interpretat con orm le$ilor din :om%nia. 6rile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n &8trei* e,emplare. A#<i=itor$ MUNICI/IUL ORADEA /rimar Ilie D)2)N>; /restator SC ;;;;;;;;;;;;; SRL Administrator ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Dire#tor Dire#tia E#onomi#a Control Finan#iar /reventiv Cduard B2):C>

Dire#tor' Dire#tia Mana4ement$ /roie#te #u Fin!Internationala Earius E)S

Dire#tor Dire#tia Euridi#a Cu$enia D):DCI

Se9 Cirou A#<i=itii /ubli#e

Consilier A#<i=itii /ubli#e Claudia CI>:;>U