Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Politehnic Timisoara - Facultatea de Arhitectur Tema: Metode de predare utilizate "e%erat Psiho&edagogic

Student: Ghiura Georgiana-Adelina 2011/2012 S ! ST"U# $$ 1

Metode de predare utilizate


n literatura pedagogic exist o varietate de clasificari ale metodelor de nvatamnt. Practic nsa, nu se pot stabili criterii clasificatoare care sa conduca la clase strict exclusive. De cele mai multe ori o metoda poate fi inclus simultan n doua clase diferite (spre exemplu, experimentul este considerat drept metoda de explorare a realitatii, dar, tot asa de bine, ar putea fi considerat ca apartinnd metodelor de aciune). Astfel am ales metode de predare utili!ate n nva amantul preuniversitar te"nic # 1. Metode explicativ - demonstrative 2. 3. Experimentul Studiul de caz

1. Metode explicativ -demonstrative n economia activitaii de predare n nvatamntul preuniversitar o pondere le revine explicatiilor. a)Explica nseamna a clarifica, a lamuri, a dovedi ceva. a.1 Explicatia prin demonstratie logica. n conditiile n care profesorul este cel care reali!ea!a operatiile logice necesare desprinderii semnificatiei cunostintelor noi, atunci cnd explica printr$o nlantuire logica de rationamente si prin argumentari, metoda parta numele de expunere. Exista trei situatii n care se foloseste metoda expunerii: $ expunerea ca preambul la activitatea pe care o va desfasura n comun profesorul cu elevii sau la activitatea independenta a elevilor. n acesta situatie expunerea este de dimensiuna reduse. $ prelegerea consta n explicarea de catre profesor a unui volum mare de cunostinte abstracte, pe parcursul unei secvente de timp mai extinse (% $ & ore). 'olosind prelegerea, maistrul instructor familiari!ea!a elevii cu un stil de gndire si vorbire coerent, sistematic. Cerinte: %. se va pre!enta planul de idei al prelegerii ( &.se va marca, prin subtitluri scrise pe tabla, principalele secvente de cunostinte ( .se vor formula conclu!ii partiale ( ).se vor explica termenii necunoscuti ce vor fi folositi ( *.se vor exploata posibilitatile formative ale comunicarii verbale# modularea vocii pentru a sublinia ce este esential (

Universitatea Politehnic Timisoara - Facultatea de Arhitectur Tema: Metode de predare utilizate "e%erat Psiho&edagogic

Student: Ghiura Georgiana-Adelina 2011/2012 S ! ST"U# $$ 2

$ descrierea este o modalitate de transmitere a cunostintelor potrivita pentru elevii de vrsta mica si mi+locie, a caror gndire are un caracter concret $ situativ. ,etode se foloseste la nvatamntul primar si gimna!ial. -pecific pentru aceasta metoda este faptul ca se pre!inta obiecte, fenomene, actiuni, fara a insista asupra cau!elor, relatiilor dintre ele, fara a exprima formali!at, abstract relatiile ce se stabilesc ntre fenomene. a.2 Explicatia prin demonstratie intuitiva. n procesul didactic, elevii si nsusesc o serie de cunostinte despre existenta si natura unor obiecte, fenomene concrete. n acest ca!, a explica nseamna a reconstitui structura si gene!a lucrurilor, modul de producere a fenomenelor, transpunnd lucrurile si fenomenele n planul ideilor. Atunci cnd la ba!a explicarii cunostintelor despre obiecte concrete se afla o sursa intuitiva, metoda poarta numele de explicatie prin demonstratie intuitiva, sau pur si simplu, metoda demonstratiei. n activitatea de nvatare se folosesc, n calitate de surse intuitive ale explicatiei, alaturi de obiectele, fenomenele, procesele ca atare, modele, imagini ale obiectelor. n functie de natura sursei intuitive folosite, demonstratia se structurea!a si mbraca forme specifice. $ demonstratia cu a+utorul obiectelor naturale

$ demonstratia cu a+utorul obiectelor te"nice. n nvatamntul te"nic se folossc, n calitate de suport al explicatiei, obiecte te"nice. Demonstrarea cu a+utorul acestora mbraca forma anali!ei te"nice. Prin anali!a te"nica se urmareste fie explicarea unui obiect care exista, fie explicarea unuia care trebuie conceput, reali!at. n mod curent, n scoala, se foloseste anali!a te"nica penru a explica functia, structura si principiile de functionare, modul de utili!are, ntretinere si depanare a obiectelor et"nice folosite. Profesorul va diri+a elevii astfel nct acestia sa perceapa si sa distinga elementele constitutive ale obiectului te"nic, sa anali!e!e structura, sa stabileasca legatura dintre structura si functiile pe care le reali!ea!a acesta. Aceasta te"nica mbina procedee ale conversatiei, problemati!arii si expunerii, contribuind esential la formarea si de!voltarea gndirii te"nice, a deprinderilor si priceperilor te"nice. $ Demonstrarea cu a+utorul modelelor obiectuale. ,odelele obiectuale tind sa reproduca un original fie n ansamblul sau, fie partial. ,odelul releva elementele esentiale prin surprinderea caracteristicilor necesare si suficiente pentru procesul desprinderii semnificatiei cunostintelor n procesul de nvatare. n nvatamntul te"nic cele mai eficace modele obiectuale sunt mac"etele, dar, n mod deosebit, cele n functiune, care se pot demonta sau sectiona. Asemenea modele fac posibila observarea aspectelor care n mod obisnuit nu pot fi percepute la obiectul original. Pentru explicarea cu a+utorul modelelor obiectuale, se foloseste, ca si n ca!ul obiectelor te"nice reale, procedeul anali!ei te"nice. $ Demonstrarea cu a+utorul modelelor abstracte simbolice(metoda modlarii abstracte). n procesul de nvatamnt se folosesc pe lnga modelele obiectuale, modele simbolice. .le mbraca forma graficelor, disgramelor, organigramelor, formulelor matematice si au functii deosebit de importante n procesul cunoasterii si de!voltarii intelectuale ale elevilor. ,odelele abstracte redau ntr$o forma stili!ata si simplificata raporturi si dependente cau!ale, structurale si functionale, concreti!ea!a un principiu, o teorie $ Demonstrarea cu a+utorul desenului didactic, a sc"itelor repre!entate pe tabla. Prin natura sa, desenul este un limba+ simbolic prin care se traduc demersurile gndirii te"nice. .xplicarea cu a+utorul sc"itelor la tabla urmareste sa initie!e elevii n acest limba+ si sa le forme!e

Universitatea Politehnic Timisoara - Facultatea de Arhitectur Tema: Metode de predare utilizate "e%erat Psiho&edagogic

Student: Ghiura Georgiana-Adelina 2011/2012 S ! ST"U# $$ '

capacitatea de exprimare a ideilor prin sc"ite, prin desene. Deci, profesorul va urmari sa forme!e elevilor deprinderi si priceperi de a descifra un mesa+ transmis prin desen si de a comunica propriile idei prin desen. n utilizarea metodei va fi respectata urmatoarea succesiune de etape: $ expunerea orala a problemelor ce se vor explica (

$ executarea n ntregime a sc"itei la tabla si denumirea, pe masura repre!entarii, a partilor ansamblului desenat( denumind fiecare element atunci cnd este desenat se crea!a posibilitatea ca elevii sa desene!e n caiete constienti!nd ce desenea!a. n acest ca! ei vor asocia denumirea fiecarui element cu actiunea de repre!entare, fapt ce asigura conditii pentru reproducerea constienta a sc"itei n caiete ( $ scurt interval de timp dupa executarea sc"itei la tabla pentru a verifica exactitatea acesteia si, prin sonda+, corectitudinea desenelor din caietele elevilor ( $ demonstrarea si explicarea propriu $ !isa, cu a+utorul sc"itei, a problemelor teoretice si practice pe care le presupune tema studiata. Cerinte: %. sa se respecte principiile desenului te"nic (

&. sc"ita sa fie executata astfel nct sa respecte ordinea si logica de abordare n demersul ei explicativ ( . desenul sa fie executat corect si proportional, sa fie vi!ibil pentru toti elevii clasei, sa nu fie suprancarcat cu date( ). colorata ( *. /. sa se evite n timpul executiei acoperirea desenului cu corpul ( sa fie mentinuta sc"ita pe tabla pna la sfsitul lectiei. pentru a diferentia si sublinia anumite elemente se foloseste creta

$ Demonstrarea cu a+utorul planselor. Pentru a economisi timpul n favoarea explicatiilor, profesorul foloseste uneori demonstratia cu a+utorul planselor. .xplicarea cu a+utorul planselor se face numai atunci cnd sc"ita respectiva exista n manual sau ntr$o alta sursa bibliografica( $ Demonstrarea experientelor. Prin demonstrarea experientelor, elevii au posibilitatea sa cunoasca pe cale intuitiva modul de producere a fenomenelor fi!ice, c"imice, electrice, mecanice. Demonstrarea se reali!ea!a n etape succesive, urmarindu$se ca elevii sa nteleaga si sa$si nsuseasca modul de efectuare a experientei, sa cunoasca utila+ul, materialele folosite si functia acestora n producerea fenomenului studiat, sa generali!e!e datele experientei. Etapele explicarii cunostintelor: 0 pre!entarea problemelor teoretice (

0 pre!entarea utila+ului si a materialelor folosite, montarea aparaturii si explcarea functiei acestuia n producerea fenomenului ( 0 efectuarea experientei (

Universitatea Politehnic Timisoara - Facultatea de Arhitectur Tema: Metode de predare utilizate "e%erat Psiho&edagogic

Student: Ghiura Georgiana-Adelina 2011/2012 S ! ST"U# $$ (

0 0 Cerinte:

nregistrarea datelor si interpretarea lor cu a+utorul elevilor ( stabilirea conclu!iilor si generali!area datelor experientei (

%. demonstrarea experientei sa se integre!e n logica demersurilor explicative pe care le ntreprinde maistrul instructor ( &. efectuarii experientei ( sa se evite nereusita prin controlul utila+elor si al conditiilor necesare

$ Demonstrarea cu a+utorul mi+loacelor audio $ vi!uale moderne. ,i+loacele audio $ vi!uale se pot defini ca instrumente pedagogice de substituire si repre!entare a realitatii prin procedee moderne de redare a imaginilor si sunetelor n scopul reali!arii obiectivelor instructic $ formative ale nvatamntului. 1u a+utorul acestor mi+loace se recrea!a realul, se organi!ea!a informatiile astfel nct devine posibila intuirea unor structuri microscopice sau macrocosmice, surprinderea esentialului( se pot pre!enta fenomene ce se desfatoara prea lent sau prea rapid pentru perceperea normala. 'enomenele, procesele sunt pre!entate n dinamica desfasurarii lor astfel nct elevii pot sesi!a si distinge transformarile succesive, etapele pricipale ale evolutiei acestora. 2mportanta mi+loacelor audio $ vi!uale n activitatea didactica re!ida n faptul ca asocia!a modalitati diferite de receptare a informatiei, care pot fi asociate cu actiunile practice si mintale n scopul consolidarii cunostintelor, formarii deprinderilor. 2. Experimentul. ,etoda experimentului se foloseste cu deosebire n activitatea de laborator. Asa cum s$a mai preci!at, specificul metodei consta n faptul ca elevii actionea!a pe ba!a unui algoritm prin care profesorul preci!ea!a ce trebuie sa faca si cum sa procede!e acestia n desfasurarea experimentului. Prin aceasta metoda se urmareste formarea deprinderilor si priceperilor de mnuire a aparaturii de laboarator,de masurare , de interpretare si repre!entare grafica a datelor, de ntocmire a referatelor. .xperimentul are o serie de caracteristici care l apropie de matoda exercitiului. De aceea cerintele de aplicare a metodei sunt asemanatoare cu ale exercitiului. 3. Studiul de caz. ,etoda studiului de ca! raspunde necesitatii de a gasi noi modalitati de apropiere a nvatamntului de viata, de practica, oferind elevilor posibilitatea de a cunoaste si ntelege fapte, situatii, probleme reale cu care se confrunta comunitatea umana. Prin studiul de ca!, pe lnga caracteristicile si principiile generale, comune, ale unei clase de obiecte, fenomene ce se studia!a, se urmareste sa se stabileasca elementele, aspectele specifice care dau identitatea proprie ca!ului n speta. Variante n folosirea metodei : 0 profesorul pre!inta toate informatiile despre ca!ul studiat 0 profesorul pre!inta informatiile despre ca! iar elevii primesc sarcini de a studia un altul din aceeasi categorie pentru a stabili asemanari, deosebiri, avanta+e si de!avanta+e pe care le presupun cele doua ca!uri 0 elevii nu primesc informatii despre ca!ul supus anali!ei, n sc"imb li se propun sarcini concrete de reali!at.

Universitatea Politehnic Timisoara - Facultatea de Arhitectur Tema: Metode de predare utilizate "e%erat Psiho&edagogic

Student: Ghiura Georgiana-Adelina 2011/2012 S ! ST"U# $$ )