Sunteți pe pagina 1din 3

Numele. Prenumele Semnatura Loc de munca..

Data

CHESTIONAR EXAMINARE ELECTRICIENI IN VEDEREA AUTORIZARII SSM IN ANUL .... 1.Din li ta de mai !o marcati ma urile te"nice de #rotectie im#otri$a electrocutarii #rin atin%ere directa& a)acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active ale instalatiilor si ec ipamentelor electrice! ")#autorizarea electricienilor care $eservesc instalatiile si ec ipamentele electrice $in punct $e ve$ere a protectiei muncii! c)#ela"orarea unor instructiuni $e lucru pentru %iecare interventie la instalatiile electrice! $)utilizarea mi&loacelor $e protectie electroizolante e)#inc i$eri in carcase sau amplasari in locuri inaccesi"ile! %)#e%ectuarea veri%icarilor perio$ice a ec ipamentului in$ivi$ual $e protectie' '.Din li ta de mai !o marcati ma urile te"nice de #rotectie im#otri$a electrocutarii #rin atin%ere indirecta& a)#le(area la pamant! ")#le(area la nulul $e protectie! c)#utilizarea ec ipamentelor te nice veri%icate ISCIR! $)#respectarea normelor $e protectie )SI! e)#$econectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent $e $e%ect periculoase! %)#e%ectuarea interventiilor la instalatiile electrice sa se %aca numai $e personal cali%icat si autorizat' (.Tinerii nu #ot )i introdu i in )ormatii de lucru i nu $or #rimi arcina e*ecutarii unor lucrari cu ri c electric daca nu au im#linit $ar ta de& a) #*+ ani! ") #*, ani! c) #-. ani! +.Per oanele !uridice care nu di #un de an%a!ati de ti# ,emitent &admitent au e) de lucrare-. #ot incredinta lucrul in in talatiile electrice de !oa a ten iune. #e /a0a o/li%atiilor de er$iciu unei in%ure #er oane1 a)#nu! ")#$a/ $aca persoana are minim (rupa l0 $e autorizare! c)#$a $aca persoana are minim (rupa ll $e autorizare' 2.Lucrul la inaltime i ma urile #eci)ice care e iau in acea ta ituatie e con idera atunci cand inaltimea minima de la ol #ana la #icioarele e*ecutantului de#a e te& a)#*/1m! ")#-/.m! c)#-/1m! $)#2'.m'

#-# 3.Veri)icarea li# ei de ten iune i le%area la #amant au in curtcircuit e $a )ace1 a)#pe toate %azele ")#pe toate %azele inclusiv nulul/ c)#numai pe con$uctorul $e nul' 4.Si%urantele cu )ilet e #ot de uru/a 5in uru/a6 i )ara manu i electroi0olante in urmatoarele ca0uri1 a)#$aca tensiunea este mai mica $e 1..0 ")#$aca "usonul sau capacul suportului este $eteriorat/ c)#$aca "usonul sau capacul suportului nu este $eteriorat' 7.Si%urantele de !oa a ten iune unt a#arate1 a)#$e comutatie/ ")#$e protectie/ c)#$e cone3iune' 8.Indicati din ce moti$e i%urantele )u0i/ile deteriorate e inlocuie c cu i%urante cali/rate1 a)#$in motive $e protectie impotriva incen$iilor/ ")#$in motive $e protectie impotriva electrocutarii/ c)#$in am"ele motive' 19.Utili0area i%urantelor uni#olare cu )ilet e te admi a #entru Ima3 de1 a)#,.A4 ")#*..A/ c)#*1.A' 11.S:a con tatat un de)ect in in talatia electrica a unui #unct de tran )ormare i anume li# a unei )a0e. Ma ura cea mai i%ura de #rotectie contra a#aritiei accidentale a ten iunii e te montarea curtcircuitoarelor. Unde e a#lica curtcircuitoarele in ca0ul de mai u 1 a) #pe %aza $e%ecta / ") #pe toate %azele / c) #$aca instalatia se scoate $e su" tensiune si se veri%ica lipsa tensiunii nu mai sunt necesare scurtcircuitoarele' 1'.Pentru lucrarile care e e*ecuta cu coaterea totala au #artiala de u/ ten iune tre/uie re #ectata o ordine in ucce iunea o#eratiilor.O#eratiile #rinci#ale unt1 A:le%area in talatiilor la #amant i in curtcircuit. 5:delimitarea materiala de #rotectie a 0onei de lucru. C: coaterea de u/ ten iune a in talatiei. 6:/locarea di #o0iti$elor de actionare: comanda in #o0itia de c"i i montarea #lacutelor a$erti0oare de interdictie. E:$eri)icarea li# ei de ten iune. 7:a i%urarea im#otri$a accidentelor de natura neelectrica.Aratati care din urmatoarele $ariante de ucce iune a o#eratiilor e te cea corecta5una in%ura e te corecta6. a)#A/5/C/6/E/7/ ")#E/C/5/A/7/6/ c)#C/A/6/E/7/5/ $)#C/6/E/A/5/7/ e)#E/C/5/A/7/6/ %)#7/5/A/E/C/6' 1(.;are unt $alorile ma*ime admi e ale re0i tentelor #ri0elor de #amant #entru in talatiile electrce de !oa a ten iune de la u#ra)ata1 a)#./*. o mi/ ")#./1. o mi/ c)#-/. o mi $)#8/. o mi

#2# 1+.Lucrarile in in talatiile electrice din cadrul ocietatii e #ot e*ecuta in /a0a uneia din urmatoarele )orme1 a)#autorizatii $e lucru 9AL)/ ")#instructiunilor te nice interne $e protecti a muncii 9ITI#)M)/ c)#$ispozitiilor ver"ale 960)/ $)#proceselor ver"ale 9)0)/ e)#o"li(atiilor $e serviciu 9OS)/ %)#proprie raspun$ere 9)R)' 12.;are tre/uie a )ie #o0itia corecta a electricianului in tim#ul montarii au demontarii unei i%urante )u0i/ile a)#in %ata ta"loului/ ")#lateral %ata $e acesta/ c)#nu conteaza pozitia $aca se utilizeaza ec ipament $e protectie corespunzator' 13.Prin in talatie electrica coa a de u/ ten iune e intele%e1 a)#instalatia electrica la care s#a intrerupt tensiunea prin actionarea intrerupatorului respectiv/ ")#instalatia electrica la care s#a $esc is intrerupatorul si au %ost scoase si(urantele $e &oasa tensiune/ c)#instalatia separata electric care a %ost le(ata la pamant si in scurtcircuit 14.;onductorul nul de #rotectie #ote )i utili0at .in anumite ituatii1 a)#$rept con$uctor nul $e lucru/ ")#$rept con$uctor $e %aza/ c)#se interzice utilizarea acestuia cu o alta $estinatie' 17.Pentru lucrul in in talatiile electrice ten iunea e #oate decu#la au #oate ramane #artial in in talatie.Unde e te o/li%atorie coaterea de u/ ten iune1 a)#in locuri sla" iluminate/ ")#pe timp $e ploaie sau $e (er/ c)#la inlocuirea unei si(urante cu "uson/ $)#in timpul pro"elor la aparatura instalatiei' 18.Indicati care unt conductoarele a caror )olo ire e te inter0i a in locurile cu #ericol de incendiu au e*#lo0ie. in locuri cu ni$el ridicat de $i/ratii. la utila!ele #ortati$e. la in talatii de emnali0are i comanda u/terane1 a)#con$uctoare $in aluminiu masiv/ ")#con$uctoare $in cupru masiv/ c)#con$uctoare cin aluminiu multi%ilar/ $)#con$uctoare $in cupru multi%ilar' '9.Mi!loacele de #rotectie im#otri$a electrocutarii #rin le%are la nul e te #ermi a numai in ca0ul retelelor1 a)#$e &oasa tensiune/ ")#$e inalta tensiune/ c)#$e &oasa tensiune cu neutrul le(at la pamant' '+.De crieti modul de acordare a #rimului a!utor in ca0 de electrocutare. urmarindu: e in mod #ecial1 :mo$ul $e scoatere $e su" tensiune/ #locul un$e se acor$a primul a&utor/ #mo$ul $e acor$are a primului a&utor/ #$urata acor$arii primului a&utor'