Sunteți pe pagina 1din 25

CAPITOLUL I - Scurta prezentare Romania-Belgia Romnia este un stat situat n centrul Europei .

Se nvecineaz cu Ucraina i Republica Moldova n nord i est, Ungaria i Serbia la vest i Bulgaria la sud. n sudest, Ro !nia are o por"iune de coast care i o#er acces la Marea $eagr. %apitala i cel ai are ora este Bucureti. Ro !nia este un stat e bru al $&'( din data de )* artie )++, i, din - ianuarie )++., al Uniunii Europene. Econo ia Ro !niei este ntr-o continu dezvoltare datorit re#or elor econo ice. /rincipalele industrii ale Ro !niei sunt cea te0til i de ncl" inte, industria etalurgic, de aini uoare i de ansa blare de aini, inier, de prelucrare a le nului, a aterialelor de construc"ii, c1i ic, ali entar i cea de ra#inare a petrolului. ( i portan" ai sczut reprezint industriile #ar aceutic, a ainilor grele i a aparatelor electrocasnice. n prezent, industria constructoare de aini este n continu dezvoltare. 2ndustria ro !neasc de 2' cunoate o cretere anual constant. /uterea econo ic a Ro !niei este concentrat n pri ul r!nd pe producerea de bunuri de ctre ntreprinderile ici i i3locii n industrii precu cea a ainilor de precizie, ve1iculelor cu otor, industria c1i ic, #ar aceutic, a aparatelor electrocasnice i a brc intei.Ro !nia are o popula"ie de )-.45,.674 locuitori Regatul Belgiei este o "ar n Europa de 8est. Este unul dintre e brii #ondatori ai Uniunii Europene i gzduiete a3oritatea institu"iilor acesteia precu i alte institu"ii interna"ionale i portante, inclusiv $&'(. Belgia ocup un teritoriu de 6+.4)5 9 : i are o popula"ie de apro0i ativ -+,4 ilioane de locuitori. Belgia se nvecineaz cu ;rile de <os, =er ania, Marele >ucat al ?u0e burgului, @ran"a i Marea $ordului. Belgia este situat pe #rontiera ce divide Europa ger anic de Europa latin iar cele dou ari regiuni ale "rii arc1eaz acest lucru. Regiunea de li b neerlandez @landra, situat n 3u tatea de nord a "rii, are 45A din popula"ie iar regiunea de li b #rancez 8alonia, situat n 3u tatea de sud, are 6)A din popula"ie. Regiunea %apitalei Bru0elles, o#icial bilingv, este o enclav a3oritar #ranco#on situat n Regiunea @la and, dar n apropiere de #rontiera cu regiunea valon i are -+A din popula"ie. ( ic co unitate ger ano#on e0ist n estul 8aloniei. >iversitatea lingvistic i con#lictele politice i culturale asociate acesteia sunt re#lectate n istoria politic i n siste ul co ple0 de guvernare. %li atul este te perat cu in#luen"e ariti e puternice, cu precipita"ii i portante pe tot parcursul anului. 'e peraturile edii lunare variaz ntre 6B% n ianuarie i -5B% n iulie iar precipita"iile edii variaz ntre 4n #ebruarie i .5 n iulie. Econo ia Belgiei i in#rastructura sunt puternic integrate cu cele a Europei de 8est. Belgia este situat n centrul unei regiuni puternic industrializate, ceea ce i rezerv un loc printre pri ele zece "ri n clasa entul co er"ului interna"ional. Econo ia este caracterizat de o #or" de unc #oarte productiv, un /2B ridicat i e0porturi i portante. /rincipalele produse de i port suntC ali ente, ec1ipa ente

industriale, produse petroliere i c1i ice, dia ante brute, brc inte i accesorii i te0tile. /rincipalele produse de e0port sunt auto obilele, produse ali entare, o"el, produse petroliere, ase plastice, te0tile, dia ante #inisate. $u ele DBelgiaD este derivat din nu ele provinciei ro ane Gallia Belgica, situat n e0tre itatea nordic a =aliei, locuit ini"ial de ctre belgi, un a estec de popoare celtice i ger anice. &cetia sunt en"iona"i de ctre 2ulius %ezar n %o entarii de Bello =allico, nu indu-i ca cei ai puternici dintre galiC EHorum omnium fortissimi sunt BelgE.

CAPITOLUL II- Indicatori la nivelul economiei nationale: 2.1. Suprafaa F9 :G Belgia are o supra#ata de 6+.46+ 9 :, #iind cu 5.,)+A supra#ata Ro aniei F)65.6*+ 9 :G.
@ig. ).-. Supra#ata tarii
250000 200000 150000 100000 50000 0 Suprafata Romania Belgia

ai

ica decat

2.2. Populatia (locuitori). Evolutia de ogra#ica Speci#ic 1998 1999 200 0 Romania )), ))4) )),55 44, 7+*6 4*4 54 Belgia -+-* -+)-6 -+) ))7, .4) 6*+ 54
@ig. ).). /opulatia

200 1 )), 6+, 4. -+) 76, -,

200 2 )-5 66, 56 -+6 +*. )4

200 3 )-. .). ., -+6 445 ,,

200 4 )-. --) 4) -+, ,45 4)

200

200 ! )-7 )-7 454 -+) )5 -6 -+, -+4 ,45 --6 4) 5)

200 " )-4 74-* -+4 5,4 6,

2008 )-4) 57). -+77 7577

25000000 20000000 15000000 Romania 10000000 5000000 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Belgia

>e-a lungul anilor -**5-)++5 popula"ia Ro aniei a sczut continuu, de la ))4)7 ii locuitori, valoarea nregistrat n -**5, la )-4)5 ii locuitori n )++5, popula"ia scz!nd, deci, cu -,,,, A F cca - il persoane G. n Belgia, n sc1i b, nu rul de locuitori a crescut in #iecare an, a3ung!nd de la -+-*) ii, n -**5, la -+777 ii n )++5. &st#el, observ ca popula"ia Belgiei, a crescut cu ,.4*A, ai e0act cu aproape ,., 7+7 locuitori. @c!nd o co para"ie ntre cele ) state, se observ c popula"ia Belgiei este ai ica ca cea a Ro !niei cu 4+.,7A n anul )++5, supra#ata sa #iind ai ica decat cea a tarii noastre cu 5..)+A. 2.3. P#B$locuitor (euro$per%oana). Specificati 1999 2000 2001 2002 e Romnia ,7++ 4+++ 44++ 7+++ Belgia )-*+ + ),++ +
),,+ +

2003 74++ )44+ +

2004 .,++ )7-++

200 .*++ )7*+ +

200! *-++ )5++ +

200" -+4+ + )*,+ +

2008 --6++ )*4++

)47+ +

Fig. 2.3. Pib lo!uitor "euro per#oana$


30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1999 2001 2003 2005 2007 Romania Belgia

n "ara noastr, /2B-ul pe un locuitor a cunoscut o cretere de la an la an n perioada -***-)++5, ast#el c a a3uns de la ,7++ la --6++ euroH persoan, deci a crescut cu -,4 A. 'ot in aceti -+ ani, n Belgia, acest indicator a avut valori care au oscilat ntre )-*++ euroH locuitor, n -*** i )*4++ euroHpersoan, n )++5. 8aloarea /2B-ului pe locuitor, n Ro !nia, este #oarte ic n co para"ie cu cea din Belgia, valoarea edie a /2BHlocuitor #iind n perioada -***-)++5 de .65+ euroH persoan, iar n Belgia de )7-6+ euroH persoan. &adar, produsul intern brut pe locuitor n Belgia este ai are ca n Ro !nia cu )4,A.

2.4. Rata inflatiei FAG. Specificati e Romnia Belgia 1998


4*,-

1999
,4,5

2000
,4,.

2001
6,,4

2002
)),4

2003
-4,6

2004
--,*

200
*,-

200!
7,7

200"
,,*

2008
.,*

+.*

-.-

)..

).,

-.7

-.4

-.*

).4

).6

-.5

,.4

@ig. ).,. Rata in#latiei

Belgia

Romania

10

20

30

40

50

60

70

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

n Ro !nia, evolu"ia ratei in#la"iei a cunoscut o scdere se ni#icativ de la 4*,-A c!t era n anul -**5 p!n la ,,* A n )++., dup care a crescut n )++5 la valoarea de .,* A, deci cu 6 procente. n acest interval, -**5-)++5, in Belgia, rata in#la"iei a oscilat ntre +.*A valoare nregistrat n anul -**5 i -.5A, n anul )++.,dupa care a crescut in )++5 la valoarea de ,.4A,deci cu )..A. /rin ur are, co par!nd situa"ia Belgiei cu cea a Ro !niei n ceea ce privete rata in#la"iei, pute concluziona #aptul c, spre deosebire de Ro !nia, n Belgia rata in#la"iei a ra as relativ constant nregistr!nd valoarea de la +,*A pana la ),.A. ( crestere ase anatoare o observa la a bele tari pentru anul )++5,cand rata in#latiei a crescut cu apro0i ativ 6A. 2. . Rata &oma'ului (( )in populaia acti*+)

Specificati e Romnia Belgia

1999 .,5,4

2000 .,6
7,*

2001 7,5
7,7

2002 5,7
.,4

2003 .
5,)

2004 5,5,,

200 .,)
5,4

200! .,6
5,6

200" 7,,
.,4

Fig. 2.5. Rata %oma&ului


10 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Romania Belgia

>up cu reiese din tabel, n perioada -***-)++., at!t n Ro !nia c!t i n Belgia, rata o a3ului nu a prezentat o evolu"ie ntr-un anu it sens, ci a oscilat, nregistr!nd in Ro ania valoarea ini n anul )++., respectiv 7,,A, iar valoarea a0i n anul )++), c!nd rata o a3ului, reprezenta 5,7A din popula"ia activ. 2n Belgia valoarea ini a a ratei so a3ului a #ost inregistrata in anul )++- cand a #ost de 7,7A din populatia activa, iar valoarea a0i a in anul 5,4A in anii -*** respectiv )++4. 2n anul )++. Ro ania a reusit sa inregistreze o rata a so a3ului ai ica cu -,,7.A in co paratie cu Belgia. 2.!. #mporturile (miliar)e euro). Specificati e Romnia Belgia 1999 6,+6 ,),5 , 2000 ,,*, 47,+ , 2001 4,.) 44,* ) 2002 7,+47,* + 2003 7,.4 4,,5 * 2004 5,*4 7),, + 200 -),+ 7 .-,, 5 200! 200"

-,,* 6 -,,.) .5,* 5.,.* 7

Fig. 2.6. 'mporturile


100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Romania Belgia

Re#eritor la i porturi, n Ro !nia, situa"ia se prezint ast#elC din -*** p!n n )++7 valoarea i porturilor a crescut an de an, de la 6,+6 iliarde euro la -,,*6 iliarde euro, dup care a sczut uor, #iind n anul )++. de -,,.) iliarde euro. &adar creterea i porturilor a #ost destul de nse nat, a3ung!nd s #ie ai are de aproape 4 ori n doar 5 ani. Si in Belgia tendintele i porturilor au #ost de crestere de

la ,),5, iliarde euro in anul -*** la 5.,.* iliarde euro in anul )++., deci a3orarea a #ost de -+,, *)A. /rin ur are, rirea i porturilor a avut un rit ult ai ridicat n Ro !nia, dec!t n Belgia, dei valoarea edie a i porturilor n "ara noastra, n perioada avut n calcul pentru analiz, este #oarte redus co parativ cu cea din Belgia, i anu eC ..,-- iliarde euro s-au #olosit pentru i porturi n Ro !nia, n ti p ce n Belgia s-a i portat n edie valoare de 47.,)) iliarde euro, deci cu .64,4*A ai ult. &cest #apt de onstreaz nivelul ridicat de trai e0istent n Belgia. 2.". ,-porturile (miliar)e euro). Specificati e Romnia Belgia 1999 ),-. 64,5 2000 6,-, ,.,, 2001 6,-4 ,7,* ) 2002 6,5, 47,7 2003 6,57 4-,4 5 2004 ,,5+ 47,7 , 200 7,77 7),4 7 200! 200"

.,75 5,)7 75,- .,,57 5

Fig. 2.7. ()olutia (*porturilor


80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Romania Belgia

?a #el ca i n cazul i porturilor, n Ro !nia valoarea e0porturilor este #oarte sczut #a" de cea din Belgia. n anii -***-)++., aceast valoare a crescut continuu, devenind ast#el, ai are n )++., dec!t n -*** cu 7,+* iliarde euro, adic cu )5+,7A. n Belgia, valoarea e0porturilor a inregistrat #luctuatii din anul -*** pana in )++6, cand apoi valoarea e0porturilor a crescut continuu ,a3ungand in anul )++. la ci#ra de .,,57 iliarde euro. 2n belgia valoarea e0porturilor a crescut cu -+*,,A in anul )++. #ata de -***, aproape dublu. &adar, s-a e0portat n anul )++5, n valoare de -,6,)6 iliarde euro, adic cu .*A ai ult ca n pri ul an al perioadei pentru care se #ace analiza ceea ce nsea n c dei valoarea e0porturilor din Ro !nia este #oarte sczut, totui aceasta s-a rit n intervalul anual -***-)++., ntr-un rit ai are. >in analiza anterioar a i porturilor n Ro !nia, a reieit #aptul c valoarea edie a i porturilor din anii -***-)++. a #ost de ..,-- iliarde euro. 8aloarea edie a e0porturilor este de ,,5, iliarde euro. n Belgia, valoarea edie a i porturilor n perioada analizat a #ost de 47.,)) iliarde euro, iar a e0porturilor de 44,47 iliarde euro. >eci n Ro !nia valoarea i porturilor este ai are ca cea a e0porturilor de aproape -7 ori ai are, pe c!nd n Belgia valoarea i porturilor este ai are de -+ ori, #apt ce indic clar o productivitate ai ridicat n Belgia dec!t n Ro !nia, dar i o i portan" ai are, pe pia"a unic, acordat produselor belgiene.

2.8. Balanta comerciala (miliar)e )e euro) Specificati e Romnia Belgia 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 +,57 .,+6 -,5+ 5,7, ),4. *,++ ),-7 +,., ),57 6,6,,-7 4,.7 4,,+ 5,*) 200! 200"

-.,)4 -7,,7 --),*6 -+,.*

2.8 ()olutia Balantei !omer!iale


0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14

Romania Belgia

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

>in gra#ic reiese c valoarea balan"ei co erciale din Ro !nia, are o tendin"a de scdere de-a lungul ti pului, iar n Belgia, tendinta este tot de scadere,aceast valoare prezentand di#erite #luctuatii in perioada analizata, ast#el in anul -*** este de I.,+6 ld euro a3ungand in )++. la valoarea de I-),*6 ld euro. 2ntr-adevr, valorile balan"ei co erciale n Ro !nia sunt toate negative, ating!nd valoarea a0i n anul -***, de -+,57, iar valoarea ini n )++7 i anu e -.,)4 iliarde de euro. n Belgia, valoarea a0i se nregistreaz n anul )++), #iind de I+,.,A iliarde euro, iar ini n anul )++., de I-),*6 iliarde euro.

CAPITOLUL III. Indicatori la nivelul agriculturii


3.1.1Potential agricol

country
Belgia

item Suprafata Agricola

2000 1390.00

2001 1389.00

2002 1391.00

2003 1394.00

2004 1394.00

2005 1386.00

Romania Suprafata Agricola 14857.00 14798.00 14818.00 14800.00 14711.00 14513.00

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Belgia Romania

Fig. 3.1 Potential agricol

Supra#ata agricola a Ro aniei este ai are decat cea a Belgiei aceasta scazand de-a lungul ti pului cu apro0i ativ 66)7+++ 1a.Supra#ata agricola a Belgiei a inregistrand si ea o scadere de ,++++ 1a. @ig. 6.- /otential agricol

3.1.2 .eren ara/il


year country
Belgia item Teren arabil 2000 862.00 2001 845.00 2002 832.00 2003 835.00 2004 841.00 2005 844.00

Romania Teren arabil 9381.00 9371.00 9376.00 9377.00 9422.00 9288.00

10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Belgia Romania

Fig. 3.2 Teren arabil

Roa nia dispune de un teren arabil ai are de apro0i ativ -- ori decat cel al Belgiei, iar acesta este in scadere la a bele tari. @ig. 6.) 'eren arabil 3.1.3. 0ii %i li*e1i
year country
Belgia item Vii si live i 2000 21.00 2001 23.00 2002 23.00 2003 23.00 2004 23.00 2005 23.00

Romania Vii si live i 527.00 491.00 483.00 465.00 444.00 540.00

600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2001 2003 2004 2005 Belgia Romania

@ig. 6.6 8ii si livezi 2n ceea ce priveste viile si livezile Roa nia inregistreaza o crestere de ))++++ 1a,pe cand Belgia inregistreaza o crestere de nu ai )++++ 1a. 3.1.4. Pa%uni %i fanete

year country
Belgia item !asuni si fanete 2000 507.00 2001 521.00 2002 536.00 2003 536.00 2004 530.00 2005 519.00

Romania !asuni si fanete 4949.00 4936.00 4959.00 4958.00 4845.00 4685.00

5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Belgia Romania

Fig. 3.4 Pasuni si fanete

2n Ro ania supra#ata de pasuni si #anete a inregistrat in perioada -**7-)++6 ici cresteri in anul )++, acest a inregistrat o scadere cu --6+++1a continuand sa scada si in anul )++4 cu -7++++1a,in po#ida acestor scaderi Ro ania are un teren destinat pasunilor si #anetelor de apro0i ativ * ori ai are decat cel al Belgiei. @ig. 6., /asuni si #anete 3.1. . Suprafete irigate
an 2001 6)..++ 2002 ,55.++ 2003 47*.++ 2004 6)..++ 200 ,7.++

Romania

3.1.! 2ecani1are
an 2000 -7++46
61,9

2001 -7,))60,05

2002 -7*),+
58,25

2003 -7*-..
58,17

2004 -.-5-57,42

200 -.6+,6
56,79

Romania 3a$tractor

175000 170000 165000 160000 155000 150000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Romania Ha/ tractor

@ig. 6.7 Mecanizare 3.1.!. 45imi1are 3.1.". ,fecti*e )e animal -bovine


year country
Belgium Romania item Bovine Bovine 2000 832926 2001 873268 2002 932472 2003 853640 2004 842584 2005 823231

1395000 1418700 1237100 1104000 1016100 1267423

1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Belgia Romania

@ig. 6...- bovine 2n anul )++- Roa nia inregistreaza o crestere a e#ectivelor de bovine, #ata de anul )+++ in valoare de ,+6,),a3ungand sa scada in anul )++4 cu 4++6..

-porci
year country
Belgium Romania item !orc i !orc i 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200" 200#

11115700 11280200 11109700 11210358 11117162 10903428 10740792 1069615 5759000 5233000 5314900 6306000 4585831 5376388 5469179

629393

12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgia Romania

@ig. 6...) porcine Belgia dispune de un e#ectiv de porci dublu #ata de cel al Ro aniei.in anul )++. Ro ania inregistra o crestere in valoare de 5),.4),pe cand Belgia inregistreaza o scadere in valoare de ,,7,). -oi
year country
Belgia item oi 2000 218000 2001 234000 2002 161200 2003 170000 2004 178440 2005 115000 200" 117000 200# 118000

Romania oi

5144840 4553860 3972700 6115000 5201642 5101919 5151147 5579722

7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2000 2002 2004 2006 Belgia Romania

@ig. 6...6 ovine 2n anul )++- Ro ania inregistreaza o scadere a e#ectivului de oi in valoare de 4*+*5+ , #ata de anul precedent, pe cand Belgia inregistreaza o crestere in valoare de -7+++.'ara noastra dispune de un e#ectiv de oi de apro0i ativ , ori ai are decat cel al Belgiei. -capre
An country
Belgia item capre 2000 2755 2001 2153 2002 2387 2003 2428 2004 2412 2005 1376 200" 1281 200# 1275

Romania capre 490000 470000 394000 490500 552066 464388 489811 530563

()olutia ,aprinelor
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2000 2002 2004 2006 Belgia Romania

@ig. 6..., caprine 2n anul )++. Ro ania avea un e#ectiv de capre de 46+476,inregistrand cresteri inca din anul )++4, pe cand belgienii au inregistrat o scadere destul de are in anul )++, de la un e#ectiv de ),-),a3ungand la unul de -6.7 in anul )++4.

3.2. Re1ultate economice 3.2.1. Productii medii la principalele culturi vegetale (kg/ha). Jear 1998 1999 2000 2001 2002 Belgia Ro ania 2003 2004 200 5).66 )**5, 200! .*574 )..67 200" .,-5 , -4+, 5 .*-* 5+,. 5).4 54.54 5*5+4 . , 7 =rau

)4*7 ).** )6-+ 6+47 )+45 -.4.+ 6,.., + 6 5 ) +

Fig. 3.2.1. ()olutia pro-u!tiei -e grau


100000 80000 60000 40000 20000 0 1998 2000 2002 2004 2006 Romania Belgia

>upa cu pute observa din gra#ic, evolutia productiei de grau pentru Ro ania a #ost oscilanta in perioada analizata, ase eni si pentru Belgia unde in anul )++, a atins punctual de a0i producand 5*5+4 9gH1a cu 7-,)5A ai ult decat Ro ania. 2n anul )++. productia de grau a Ro aniei a a3uns la -4+,5 9gH1a inregistrand o scadere considerabila #ata de anul -**5 cand inregistra valoarea de )4*7+ 9gH1a.

Jear

/oru b

item Belgia

1998 1999 -

2000

2001

2002

2003

2004

200

200!

200"

/oru b -

---++ --64) ---*7 -+4)-))),7 --75.- -+-*)* -+66,7 4 ) ) 7 6*5-7 64.46 -.,+6

Ro ania /oru b

).47 67)5 -7+7+ 6+776 6+,)+ 6+.+, ,4,*. + .

Fig.3.2.2. ()olutia !ulturilor -e porumb


140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Belgia Romania

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

S#ecla de za1ar item 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 7.7 .5. )-7 +-4 -6. .5* 45. ))5 )), ,5. 7.. ,-* )6, )55 .+. 65+ )+4-. .+5 6)7 6)6 *65 7** 474 )*4*, 200! 200" 756 ,4+ )*, 6-7*, *++ )7+ -)5

Belgia Ro ania

S#ecta de za1ar S#ecla )++ de za1ar ,44

fig. 3.2.3 ()olutia pro-u!tiei -e #fe!la -e .a/ar


800000 600000 400000 200000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgia Romania

?egu e item 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 -47 4)6)) 5+-,4 ,4, 6,) *)6 -4* 4,4 66+ +57 -74 *+* 6-5 5,7 -*6 .4+ 6)+ +++ -76 555 6)4 666 -4* +*+ 200! 200" 6+. 7*) 5+ 555 )*. +6. 5+ 6*)

Belgia

?egu e -67 *65

Ro ania ?egu e

Fig. 3.2..4. ()olutia pro-u!tiei -e legume


350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Belgia Romania

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2n perioada )+++-)++. Belgia a inregistrat o productie ult ai are de legu e decat cea a Ro aniei. 'ara noastra a inregistrat o scadere in anul )+++ de --+77 9gH1a, in ti p ce productia de legu e in Belgia era de 6)) 5+- 9gH1a ,adica ai are cu 4,,*4A. 2n acesti -+ ani Ro ania a inregistrat cea ai are productie in anul )++6 de -*6 .4+ 9gH1a.

.!.!. Productii totale pe locuitor la principalele produse de origine vegetala =rau FtoneG
1998 1999 ,77-,6* 2000 ,,47+++ 2001 ..7,+++ 2002 ,,)+**4 2003 ),.*+4) 2004 .5-),)5 200 .6,+77, 200! 44)7-*+ 200" )577)6,

Romania
pro). tot.$loc (t$loc)

4-5-5-)

+,)6 + +

+,)+. + +

+,-*5 -75..++ +.-7,

+,6,7 -,4.,++ +,-,-

+,)+) -7.4+++ +,-7)

+,--6 -7,+67, +,-45

+,64* -*-6-.. +,-56

+,665 -.75,-+ +,-7*

+,)44 -456,). +,-4+

+,-66 -,5+.-+ +,-6*

Belgia
pro). tot.$loc (t$loc)

fig. 3.2.2.1. e)olutia pro-u!tiei totale la grau


9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Belgia Romania

/roductia totala la grau in perioada analizata a #ost apro0i ativ constanta pentru Blegia,in sc1i b in Ro ania a inregistrat diverse #luctuatii , #iind vizibil ai are decat in Belgia pentru #iecare an. 2n anul )++, Ro ania a inregistrat cea ai are valoare a productiei totale, aceasta #iind de . 5-) ,)5 tone, ai are cu .4,4-A decat in Belgia. 2n anul )++. a bele tari au inregistrat scaderi considerabile Ro ania a3ungand la )577)6, tone, iar Belgia la -,5+.-+ tone, Ro ania intregistrand totusi o valoare de ) ori ai are #ata de Belgia a productiei totale pentru grau. 2ndicatorul productie totalaH locuitor in Ro ania a atins valoarea a0i a in anul )++-, aceasta #iind de +,6,7 tHloc., iar valoarea ini a a #ost inregistrata in anul )++6 cu valoarea de +,--6 tHloc. 2n Blegia valoarea a0i a pentru productia toalaHlocuitor la grau a #ost inregistrata in anul )++, cand a #ost de +,-56 tHloc, iar valoarea ini a de +,-6* tHloc in anul )++.. /oru b FtoneG

item Belgia

2000

2001

2002

2003

2004

200 76,+55

200!

200"

/oru b 6*.,++ ,7+*++ 46+.++ 44,.,6 76.5+.

4.45*5 7+)7,)

,5*.7+ *--*)+ 56**5+ *4.7*5 -,4,-47 -+655,* 5*5,.) 67574+ + + + 4 , * * ) /roductia totHlocFt.HlocG Ro ania /oru b
16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Belgia Romania

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Belgia Romania

0,038812 0,044907 0,051476 0,053568 0,061058 0,060702 0,054788 0,056936 0,218103 0,406554 0,384721 0,439861 0,669771 0,479649 0,415763 0,170947

2000

2001

2002

2003

2004

200

200!

200"

fig. 3.2.2.3 Pro-u!tia tot lo! la proumb


008 006 004 002 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgium Romania

s#ecla de za1ar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1152200 2007 698575

sfecla de zahar 666900 875500 954630 764475 672723 729658 sfecla de Belgia zahar 6152000 5613900 6537100 6449682 6215850 5983173 prod. o .!loc. " !loc#Rom. 0,029699 0,039032 0,043723 0,035112 0,030985 0,033689 prod. o .!loc. " !loc#Belgia 0,600835 0,546982 0,634071 0,622806 0,595054 0,57278 Romania

5666621 5746892 0,053317 0,032394 0,539094 0,542952

fig. 3.2.2.4. pro-u!tia totala la #fe!la -e .a/ar


7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

Romania Belgia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

fig 3.2.2.5 pro-. tot. lo!. la #fe!la -e .a/ar


007 006 005 004 003 002 001 0

Romania Belgia

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

legu e

item 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Romania $eg%me 320000 351000 365000 465000 295000 350000 40444 41000 Belgi%m $eg%me 371222 445800 379600 414500 448000 488000 400000 401000 prod. o .!loc. " !loc# R 0,01425 0,015648 0,016717 0,021357 0,013587 0,01616 0,001872 0,001901 prod. o .!loc. " !loc# B 0,036255 0,043436 0,03682 0,040026 0,042888 0,046717 0,038054 0,037885

fig. 3.2.2.6 pro-u!tia totala pentru legume


500000 400000 300000 200000 100000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Romania Belgia

fig. 3.2.2.7. Pro-u!tia totala lo!uitor la legume


0005 0004 0003 0002 0001 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Romania Belgia

3.3. Productii medii la principalele produse de origine animala carnea de vitaF 9gHanG

%arcass KtHLield FMgH&nG Jear countrJ 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 item 8 9 0 1 2 3 4 ! " Belgiu Ro ania %arne vita 66+ 6)7 6). 6)) 666 6)* 6)6 6)6 4 7 4 6 , 6 6 6

%arne -+) -+6 --7 -+- -)7 -7. -4* -4+ -6. -67 vita ) . 5 * + + . 6

pro-u!tia me-ie -e !arne -e )ita


3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Belgia Romania

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

/ute observa ca productia edie la carnea de vita inregistreaza o valoare constanta in Belgia,aceasta avand o valoare ult ai are decat in Ro ania . /roductia edie la carnea de vita atinge cea ai are valoare in anul )++, cand se inregistreaza 666, 9gHan ,iar in Ro ania in anul )++6 se inregistreaza o cantitate de -7.* 9gHan. %ea ai ica valoare inregistrata de Blegia este de 6))6 9gHan pentu perioada )++6,)++.,)++., in ti p ce in Ro ania cea ai ica valoare era de --79gHan intregistrata in anul )+++. carne de porc F9gHanG Jear item Belgiu %arne porc 200 200 200 200 200 200 200 200 0 1 2 3 4 ! " *6. *,- *67 *-4 *,5 *6+ *65 *64 5.) 5.* 5*4 5,, 5-4 5-- 5)7 564

Ro ania %arne porc

pro-u!tia me-ie pentru !arne -e por!

countrJ

950 900 850 800 750 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgia Romania

8alorile productiei edii pentru carnea de porc nu sunt atat de ari intre cele ) tari, insa pe perioada )+++-)++. cele ai ari valori au #ost inregistrate de Belgia ,valoarea cea ai are #iind de *,5 9gHan in )++,,iar cea ai ica #iind de *-4 9gHan in anul anterior,)++6. Ro ania a avut cea ai are valoare 5*4 9gHan in )++),iar cea ai ica de 5--9gHan in )++4. 'endinta productiei edii pentru carea de porc in Ro ania inregistreaza valori in scadere in ti p ce in Belgia productia se entine constanta. /roductia edie pentru carnea de porc este de 6 ori ai ica in Belgia #ata de productia edie pentru carnea de vita, in ti p ce in Ro ania, productia edie pentru carnea de vita este dubla #ata de cea de porc.

o lapte F9gHanG Lield FMgH&nG Jear item 2000 2001 2002 2003 2004 200 Belgiu ?apte 200! 200" 4**+ 4*+* 4.4* 7+.. 4765 4.5+ 4*6. 4*5+ + 5 7 . 5 + ,

Ro ania ?apte 7-*- 7.44 .+-4 .)*, ..*6 .55* *6.5 56)6
pro-u!tia me-ie -e lapte

countrJ

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Belgia Romania

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

'inand cont ca si e#ectivul de caprine este ult ai are 2n Belgia #ata de Ro ania si productia edie de lapte inregistreaza valori considerabile in Belgia #ata de Ro ania. 2n Belgia cea ai area valoare a #ost de 7+..7 9gHan in )++6, iar cea ai ica de 4765. 9gHan in )++6. 2n Ro ania ci#rele sunt ult ai ici *6.5 9gHan in )++7,respectiv 7-*- 9gHan in )+++. 2n a bele tari evolutia este apro0i ativ constanta,neinregistrand #luctuatii. - (ua F gHanG ield F-++MgH&nG Jear item 2000 2001 2002 2003 2004 200 200! 200" Belgiu oua -5,-7 -*.,, -5,.- -*4,. -**.7 -67+7 -*744 -*46+ 6 4 5 ) 5 4 * -+67. -+)-5 -+67. 567,6 .,.++ 77,*4 6 4

Ro ania oua 5*-7* *.4+4

pro-u!tia me-ie -e oua

countrJ

200000 150000 100000 50000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgia Romania

Si la productia edie de oua Belgia se a#la inaintea Ro aniei, inregistrand valori de sute de ii in ti p ce Ro ania avea ci#re de randul zecilor de ii. >i#erenta este aproape dubla in Belgia #ata de Ro ania. %ea ai are valoare inregistrata #iind de -**.75 gHan in )++,, iar in )++4 a inregistrat o scadere drastica a3ungand la -67+74 gHan. /roductia Ro aniei a inregistrat o crestere in perioada )+++-)++4, ur and apoi o usoara scadere. %ea ai are valoarea a #ost de -+67.4 gHan in )++),iar cea ai ica a #ost de -+67.4 gHan in )++4. 6.,. Productii totale/locuitor la principalele produse de origine animala
year country
Belgia Belgia item $arne %e vita $arne %e porc 2002 2003 2004 2005 200" 200# 3275 936 1261 895 3223 915 1679 844 3334 948 1590 815 3293 930 1500 811 3233 938 1377 826 3233 935 1363 835

Romania $arne %e vita Romania $arne %e porc

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgia Belgia Romania Romania

2n ceea ce priveste productia carnii de vita Belgia are o productie dubla #ata de cea a Ro aniei, care a crescut cel ai ult in anul )++6 cu o valoare de ,-5./roductia de carne de porc are valorii relative apropiate pentru cele doua tari.

country
Belgia

item oua

2002

2003

2004

2005

200"

200#

184718 195472 199768 136065 196559 195301 103675 102183 83643 70438 74700 66491

Romania oua

200000 150000 100000 50000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgia Romania

Productia de oua ro aniei esti intr!o continua scadere a"ungand de la #aloarea de 103675 $e care o a#ea in anul 2002, la #aloarea de 66491 in anul 2007, belgienii a#and o $roductie a$roa$e tri$la fata de cea a tarii noastre.
country
Belgia item 2002 2003 2004 2005 200" 200# lapte 57598 60776 56387 57808 59370 59814 7015 7294 7793 7889 9378 8323

Romania lapte

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belgia Romania

Belgienii si ro anii inregistreaza o usoara crestere la productia de lapte in ulti ii sase ani, insa productia Belgiei este de apro0i ativ . ori ai are decat cea a Ro aniei.

CAPITOULUL I". Principalele reglement#ri pe pie$ele agricole


/olitica agricol i co ercial pentru regle entarea pie"elor agricole s-a concentrat pe ) direc"ii principale i anu eC -. Regle entarea pie"elor agricole, inclusiv prin stabilirea unui siste stabil i neutru, cu o protec"ie oderat #a"a de i porturi i #ar restric"ii la e0port. ). /articiparea la negocierea de noi &corduri de %o er" ?iber i i ple entarea prevederilor &cordurilor e0istente. &ctivitatea s-a des#urat printr-o rela"ie de parteneriat i colaborare at!t cu asocia"iile pro#esionale de pro#il, c!t i cu celelalte institutii guverna entale. 2n vederea regle entrii pie"ei produselor agroali entare, M&/&M a ac"ionat pentru organizarea i #unc"ionarea pie"ei produselor agricole i ali entare, statuat prin prevederile ?egii privind organizarea i #unc"ionarea pie"elor agricole i ali entare nr..6H)++), pentru crearea organis elor institu"ionale necesare i ple entrii ?egii nr..6H)++) F%o itetul 2nter inisterial de coordonareG, n#iin"area i autorizarea unui nu ar de ase organiza"ii interpro#esionale pe produs sau grup de produse Fza1r, carne de porc, vie-vin, orz-bere, lapte, cerealeG. Msuri legislative i institutionale de regle entare a pietei produselor agricole si ali entare prin elaborarea si i ple entarea legislatiei privindC -organizarea pietei cerealelor, si instituirea Siste ului $ational de =radare a cerealelorN -organizarea pietei se intelor de consu , -organizarea pietei tutunului, -organizarea pietei viei si vinului N -organizarea pietei legu elor de ca p N -?egea creditului agricol pentru productie si a pac1etului de acte nor ative secundare pentru aplicarea prevederilor acesteia. 2n acelasi ti p, M&/&M a #ost nevoit sa intervina pe piata produselor agroali entare in od deosebit pentruC -pentru regle entarea pietei za1arului, au #ost e#ectuate a3ustari ale regi ului de i port -Regle entarea pietei cerealelor a#ectata de cala itati pentru asigurarea cantitatilor de grau pentru sectorul de pani#icatie si a necesarului de #ura3e in sectorul de crestere a pasarilor si porcilorN -au #ost eli inate ta0ele va ale la i portul de grau de pani#icatie si cereale destinate #ura3arii ani alelor Fporu b, orz, secaraGN -s-a restrictionat e0portul de grau, pentru retinerea in tara a productiei interneN -Regle entarea pietei carnii de porc 2nterventia asupra regi ului de i port in acest sector a ur arit regle entarea a doua situatiiC -/entru restabilirea ec1ilibrului pe piata si crearea conditiilor de concurenta nor ala intre ar#a ro aneasca si cea i portata din /olonia, a #ost instituita

te porar o asura de salvgardare, intre -5 iulie si 7 octo brie )++6, constand in a3orarea ta0ei va ale aplicate la i portul sorti entelor de carne de la )+A la ,4A -$ecesitatea co pletarii din i port a o#ertei de carne aterie pri a pentru industria de procesare, care nu este asigurata in totalitate din productia interna. 2n acest scop, au #ost eli inate te porar ta0ele va ale la i portul unor sorti ente de carne de porc congelata. Masurile au vizat evitarea cresterii, pe sea a platii ta0elor va ale de i port, a preturilor la consu ator, pentru paine, carne si produse din carne. 2n colaborare cu &utoritatea $ationala a 8a ilor si Ministerul Econo iei si %o ertului s-a introdus un siste de onitorizare a i porturilor, din punct de vedere cantitativ si al preturilor, la carne de pasare, carne de porc, porci vii si za1ar. /rin acest siste se ur areste obtinerea in#or atiilor de co ert e0terior i ediat dupa realizarea operatiunilor co erciale, ceea ce creeaza pre isele pentru interventia operativa, prin asuri de politica co erciala, pentru corectarea eventualelor dis#unctionalitatea pe care i portul produselor respective l-ar putea produce pe piata ro aneasca. 2n do eniul &cordurilor de %o ert ?iber obiectivul principal are in vedere crearea cadrului 3uridic #avorabil i bunatatirii conditiilor de acces al produselor agroali entare ro anesti pe pietele e0terne si pe aceasta cale, oportunitati sporite pentru dezvoltarea e0portului. 2n acest sens s-a actionat pentruC - continuarea procesului de liberalizare a co ertului agricol cu UE, prin e0tinderea no enclatorului de produse vizat si adancirea #acilitatilor tari#are. - obtinerea de concesii pentru unele produse agroali entare de interes la e0port, prin negocierea si inc1eierea de noi &corduri de %o ert ?iber Fcu Macedonia, &lbania, Bosnia-Mertegovina, Serbia si MuntenegruG. &st#el, au #ost obtinute reduceri sau e0ceptari de ta0e va ale, precu si noi posibilitati de crestere a e0portului pe pietele respective pentru cereale, ani ale vii, unele categorii de legu e si #ructe, vin, branzeturi.