Sunteți pe pagina 1din 5

CAMPANIE DE INFORMARE ANTIDROG AGENIA NAIONAL ANTIDROG - BIROUL DE COMUNICARE I RELAII PUBLICE - DIRECIA PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI

DROGURILE ILUZIE CU SENS UNIC


Campan ! "! n#$%ma%! an& "%$' a a"$(!)*!n+ ($% , & n!% ($% p% n n&!%m!" -( # (m-(- "$*-m!n&a%

./ DESCRIERE PROIECT ././ TITLUL PROIECTULUI -DROGURILE ILUZIE CU SENS UNIC Campanie de informare antidrog a adolescenilor i tinerilor prin intermediul filmului documentar ./0/ LOCALIZARE Campanie naional. ./1/ PERIOADA DESFURARII PROIECTULUI: E&apa I - 8 mai 2006 26 iunie 2006, perioada premergtoare ilei !nternaionale de "upt #mpotri$a Consumului de %roguri. #n aceast prim etap au loc lansri oficiale a filmului cu participarea unor repre&entani ai '(' E&apa II 26 iunie )1 decem*rie 2006. Continuarea $i&ionrilor ./2/ GRUPURILE INT - adolescenii cu $+rste cuprinse ,ntre 12 18 ani - tinerii cu $+rste cuprinse ,ntre 18 2- ani -comunitatea colar implicat ,n procesul de instruire i educaie al ele$ilor care constituie grupul int -organi&aii de tineret, alte .(/-uri partenere -societatea ci$il, ,n general. M$& 3a+ a a(!'!% '%-p-(- + n&4 0n studiu reali&at de 'genia (aional 'ntidrog pe un eantion de ).-00 respondeni cu $+rsta cuprins ,ntre 1- - 61 ani, arat c ,n 2om+nia se manifest un consum pro*lematic de 3eroin, canna*is, ecstas4 i cocain, mai ales la populaia t+nr 51- - 21 ani6. 7tatisticile arat, pe de alt parte, c $+rsta persoanelor care consuma droguri a sc&ut la 1) 11 ani. ./5/ SCOP I OBIECTIVE S*$p-( p%$ !*&-(7copul proiectului -DROGURILE ILUZIE CU SENS UNIC ,n repre&int iniierea unei altfel de campanii naionale de informare i educare a adolescenilor i tinerilor asupra riscurilor consumului de droguri.

Cercetrile au demonstrat c adolescenii i tinerii sunt mai sensi*ili la mesa8ele pre&entate su* forma unor materiale $ideo. 9ilmul documentar, prin $alenele sale informati$e, pe de o parte, i prin fora de e:presie a imaginilor, pe de alt parte constituie o modalitate e:trem de eficient de informare a pu*licului asupra riscurilor i consecinelor consumului de droguri. O6 !*& 3 '!n!%a( Contienti&area adolescenilor i tinerilor asupra riscurilor la care se pot e:pune prin folosirea drogurilor. O6 !*& 3! )p!* # *! -informarea i educarea adolescenilor i tinerilor din 2om+nia asupra efectelor noci$e ale acestor su*stane. -sensi*ili&area comunitii colare i uni$ersitare asupra acestor riscuri i determinarea unei atitudini mai responsa*ile ,n ceea ce pri$ete informarea i educarea ,n familie i la coal. -reali&area unui parteneriat la ni$el naional i local prin responsa*ili&area factorilor care au competene ,n domeniu

./7/ PRINCIPALELE ACTIVITI DESFURATE A8 -R!a( 9a%!a # (m-(- "$*-m!n&a% DROGURILE ILUZIE CU SENS UNIC 2: m n/ ;"$*-m!n&a%!< %!"a*&a%! )*!na% - , *$m!n&a% -< p%!'4& %! p%$"-*+ !< # (ma%!< # ,a%!< !" &a%!< (!*&-%4 *$m!n&a% -< p$)&p%$*!)a%! )-n!& , (-)&%a+ ! m-9 *a(48 ianuarie - martie 2006 %ocumentarul este reali&at de ;iroul de Comunicare i 2elaii <u*lice, ,n cola*orare cu specialiti ai ageniei .ptimal =edia Communication B8 -M-(& p( *a%!a # (m-(- "$*-m!n&a% =n #$%ma& DVD , *a)!&4 V>S p!n&%a # " #-9a& *!n&%!($% "! p%!3!n %! , *$n) ( !%! an& "%$' aprilie 2006 C8 Lan)a%!a # (m-(- "$*-m!n&a% DROGURILE ILUZIE CU SENS UNIC (a Ca)a "! C-(&-%4 a S&-"!n+ ($% " n B-*-%!,& , cu participarea ele$ilor i studenilor din Capital, a repre&entanilor .(/-urilor partenere, a instituiilor implicate ,n lupta antidrog i a repre&entanilor mass-media

8 mai 2006 D8 - P-6( *a%!a p! ) &!--( ???/ana/'$3/%$ a a*& 3 &4+ , " #-9a%!a *4&%! p%!)4 a *$m-n *a&-(- i 8 mai 2006 E8 Lan)a%!a # (m-(- "$*-m!n&a% =n *!(!(a(&! @-"!+! a(! +4% / Ca(!n"a%-( (an)4% ($% , ($*a( &4+ (! -n"! 3$% pa%& * pa %!p%!9!n&an+ a A'!n+ ! Na+ $na(! An& "%$'A T m , B .5 ma 0::7 C$n)&an+a .7 1: ma Ia, - .7 1: ma C(-@ . .5 -n !

F (m-( 3a # 3 9 $na& =n *a"%-( -n$% a*+ -n $%'an 9a&! =nA -sli de cinematograf -centre uni$ersitare -coli -discoteci -diferite locaii, cu prile8ul organi&rii unor festi$aluri -,n aer li*er, cu prile8ul unor aciuni pre$enti$e

./C/ EVALUAREA PROIECTULUI a6 >$aluare cantitati$ -(umr de persoane atrase pentru participarea la proiect 5total spectatori, numrul este conta*ili&at de organi&atori6 -(umr de difu&ri ale filmului documentar la diferite posturi de ?ele$i&iune -(umr materiale pu*licate ,n presa scris i de apariii la radio i la tele$i&iune pe marginea campaniei. *6 >$aluare calitati$ -Crearea i de&$oltarea unei atitudini po&iti$e fa de informarea adolescenilor i tinerilor asupra riscurilor consumului de droguri -2eali&area unei atitudini comune din partea colii i a familiei fa de pericolul pe care ,l repre&int folosirea unor su*stane care dau dependen. -!nteresul acordat de mass-media proiectului, prin campania derulat.

./D/ COORDONARE PROIECTA -Comisar-ef <etre C2@C!0( eful ;iroului de Comunicare i 2elaii <u*lice 'genia (aional 'ntidog. manager de proiect. -!nspector =ilica A!B'( - ;iroul de Comunicare i 2elaii <u*lice 'genia (aional 'ntidog. -!nspector de specialitate 9lorea C.(7?'(?!( - ;iroul de Comunicare i 2elaii <u*lice -2epre&entat %irecia de <re$enire ./ B/ PARTENERI MEDIA - iarul CCurentulD - iarul CCronica 2om+nD