Sunteți pe pagina 1din 6

ACTE NECESARE:

La inspectorat (5 zile inainte):

1. adresă din partea conducerii unitătii scolare prin care se solicită aprobarea, cu
specificarea scopului excursiei, perioadei, traseului, numelui, prenumelui si
functiei cadrului didactic însotitor

2. solicitarea aprobării pentru scoaterea de la ore (dacă este cazul), mentionarea


perioadei de recuperare a orelor,

3. comunicarea scrisă ca s-a realizat instruirea elevilor privind respectarea


normelor de educatie rutieră, protectia muncii, PSI, situatii de urgentă,
educatie pentru sănătate si de acordare a primului ajutor în caz de accidente

4. tabel nominal, semnat de conducerea scolii si de cadrul/ cadrele didactice/


conducătorul de grup, cu elevii si cadrele didactice cu care s-a realizat
instruirea

5. copie după licenta de transport a firmei care asigură deplasarea grupului

6. invitatia, adresa de convocare, programul sau proiectul excursiei

In unitatea scolara:

1. un exemplar al documentelor prezentate la inspectorat


2. procesul verbal de prelucrare a normelor de securitate
3. adresa cu răspunsul de la ISJ
4. programul de recuperare a orelor si de valorificare a excursiei
UNITATEA SCOLARA: Liceul de Muzica si Arte Plastice “S. Toduta” din Deva
ADRESA: Deva , str. Ciprian Porumbescu, Nr. 1
NR……………/………………………..

DOMNULE INSPECTOR,

SUBSEMNATUL…………………………………………….., director al
……………………………………………………………………………………,
judetul Hunedoara va rog sa aprobati efectuarea unei excursii, in data de …………
2009 cu un grup de ………….. elevi pe traseul:

Grupul va fi insotit de urmatoarele cadre didactice:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Profesorii insotitori declara pe propria raspundere ca vor respecta itinerariul si


programul propus si ca raspund de siguranta si integritatea tuturor participantilor.
Pretul excursiei a fost acceptat benevol de catre toti participantii.

Anexez:

1. Programul, scopul, itinerariul si obiectivele excursiei.


2. Procesul verbal de protectie impotriva accidentelor si de prevenire a
oricaror evenimente nedorite pe parcursul excursiei.
3. Taelul nominal cu elevii participanti si cadrele didactice insotitoare.

Data:………………………

Director,
…………………………..
PROCES VERBAL,

Pe parcursul excursiei din perioada: …………………………………….pe ruta


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Participaqntii sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli:
• Nu-si vor schimba locurile decat cu aprobarea insotitorului;
• La oprire, nimeni nu va cobori decat cu aprobare si insotitor;
• Deplasarea la si de la obiectivele de vizitat se face numai in grup, dirijat de seful de grup;
• Nimeni nu va parasi grupul decat cu aprobarea sefului de grup;
• Nu se va alerga, imbranci, imbulzi, nu se vor atinge exponatele;
• Traversarile se vor face numai prin locuri marcate, in grup, sub supravegherea insotitorului;
• Nu se vor practica jocuri periculoase sau riscante, sub nici o imprejurare;
• Se vor anunta imediat orice indispozitii fizice, orice absenti, orice act de indiscipline;
• Este interzis consumul oricaror bauturi alcoolice;
• Este interzis fumatul;
• Se vor respecta intocmai regulile hoteliere;
• Vor fi evitate locurile publice interzise minorilor;
• Alimentele alterabile nu vor fi in nici un caz pastrate pentru a doua zi a excursiei;
• Orice nevoie personala sau discomfort va fi anuntata imediat cadrului didactic insotitor;

Am luat la cunostinta de regulile enuntate mai sus si ne obligam sa le respectam, drept


pentru care semnam azi, ………………………………………………………………

Nr. Numele si prenumele Semnatura Nr. Numele si prenumele Semnatura


crt elevilor crt elevilor
1. 24.
2. 25.
3. 26.
4. 27.
5. 28.
6. 29.
7. 30.
8. 31.
9. 32.
10. 33.
11. 34.
12. 35.
13. 36.
14. 37.
15. 38.
16. 39.
17. 40.
18. 41.
19. 42.
20. 43.
21. 44.
22. 45.
23. 46.

Director Responsabil grup


…………….. ………………………..
PROGRAMUL EXCURSIEI ELEVILOR DIN CADRUL
Liceului de Muzica si arte Plastice “S. Totuta” Deva

Plecare din Deva: ora: 07.00


Sosire Timisoara: ora: 10.00

Interval Orar Obiectiv Obs


10.30 – 12.00 Universitatea de Vest - Facultatea de Arte
Vizitarea atelierelor de specialitate;
Intalnire cu conducerea institutiei,
profesori de specialitate, studenti.
12.00 – 12.30 Piata Unirii – sit istoric al Timisoarei
Familiarizarea cu istoria, arhitectura
sitului, date istorice, stilistice samd.
12.30 – 14.30 Muzeul de Arta din Timisoara
Vizitarea expozitiilor permanente
(colectiile muzeului) si a expozitiilor
itinerante/temporare.
15.00 – 16.00 Itinerar: Piata Unirii – Piata Libertatii –
Str. Alba Iulia – Piata Operei
Familiarizarea cu arhitectura,
monumentele, istoria Timisoarei. Vizitarea
galeriilor de arta Helios, Calina si Axa Art
16.00 – 17.00 Catedrala Mitropolitana Sfintii Trei Ierarhi
Istoricul, arhitectura, ambient, muzeul de
icoane al Mitropoliei Banatului.
sau
vizita la Liceul de Arta din Timisoara
17.00 – 18.00 Plimbare pe malul canalului Bega.
Pregatire de plecare.

Plecare din Timisoara: ora: 18.00


Sosire Deva: ora: 21.00

Itinerariu: Deva - Timisoara – Deva

EXCURSIA ELEVILOR DIN CADRUL


Liceului de Muzica si arte Plastice “S. Totuta” Deva la Timisoara
27.01.2009

Scopul excursiei:

a). Informativ:
• Aprofundarea cunostintelor din domeniul artelor vizuale si arhitecturii;
• Sintetizarea cunostintelor de istoria artei in stransa legatura cu specificul universului
cultural romanesc si al contextului multicultural al regiunii de vest a tarii;
• Dezvoltarea orizontului de cunoastere prin imbinarea cunostintelor din domeniile
artelor vizuale, arhitecturii, istoriei cu specificul orasului vizitat si al
colectiilor/expozitiilor temporare de arta ale institutiilor vizitate;
• Informarea elevilor cu privire la institutiile de invatamant superior de profil;

b). Educativ:
• Dobandirea de cunostinte despre universul cultural al Timisoarei – urbanism,
monumente, istoric, evolutia stilurilor arhitectonice, istoria artei etc
• Formarea deprinderilor de observare , de sesizare a aspectelor cultural artistice
“la fata locului” (stiluri, morfologii).

Obiectivele operationale:

a). cognitive:
• Sa identifice itinerariul urbanistic al excursiei
• Sa analizeze aspectele istoric-culturale de pe parcursul excursiei;
• Sa comunice fondul general al cunostintelor privind semnificatiile, particularitatile si
importanta principalelor monumente de cultura vizitate;
• Sa recunoasca continuturile de criterii (stil, cronologie, univers tehnologic) care au
generat proiectele curatoriale propuse de Muzeul de Arta al Timisoarei ;
• Sa coreleze resursele si obiectivele culturale din regiune cu specificul cadrului istoric
al Timisoarei;

b). Afectiv- atitudinale


• Sa aprecieze frumusetea, diversitatea si importanta obiectivelor vizitate;
• Sa constientizeze concretetea datelor studiate la nivel teoretic.

c). psihomotorii
• Sa contribute la dezvoltarea simtului de orientare geografica;
• Sa isi dezvolte coeziunea de grup;
• Sa isi dezvolte capacitatea de educatie cultural artistica.

TABEL NOMINAL – SCOATERE DE LA ORE

Catre conducerea Liceului de Muzica si Arte Plastice Sigismund Toduta din Deva
Domnule Director,

Subsemnatul Rosetti Andrei Catalin, profesor de arte vizuale al Liceului de Muzica si Arte
Plastice Sigismund Toduta din Deva, in calitate de coordonator de grup al excursiei
organizate in data de 27 ianuarie 2009 la Timisoara, solicit scoaterea de la ore a elevilor mai
jos mentionati in vederea participarii lor la aceasta excursie.

Nr. Crt. NUME SI PRENUME ELEV CLASA


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elevii mai sus mentionati vor recupera orele pierdute dupa un program stabilit de comun
acord cu profesorii care predau materiile din orarul zilei de 27.01.2009 si dirigintele clasei din
care fac parte pe parcursul semestrului II al anului scolar 2008-2009.

Valorificarea cunostintelor dobandite va avea loc in cadrul orelor de specialitate din parcursul
semestrului II al anului scolar 2008-2009 si pe termen mai lung in anii de studiu urmatori.

Data:
Prof. coordonator:

Acord Prof. diriginti: