Sunteți pe pagina 1din 23

HOTRRE cu privire la Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje nr. 85 din !8."#.!

""$

Monitorul Oficial nr.124-125/910 din 08.08.2006

*** Guvernul HOTR%TE& Se aprob ntr-o nou formulare Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. !"# din $ noiembrie %$$! &'onitorul (ficial al Republicii 'oldova, %$$!, nr.%%)-%!!, art. "$!* &se ane+ea,*.
'R()*)(+(,TR1ontrasemnea2& )inistrul economiei i comer3ului )inistrul 4inan3elor )inistrul a4acerilor interne )inistrul transporturilor i gospodriei drumurilor 15iinu7 !8 iulie !""$. +r.85 . .asile T/R0E.

.aleriu 0a2r )i5ail 'op 65eorg5e 'apuc )iron 6agau2

-probat prin Hotrrea Guvernului nr.#." din %# iulie %$$/ RE6-0/)E+T-0 TR/+,'ORT-R(0OR /-TO 8E 10TOR( %( 9/6/:E (. 8(,'O;(<(( 6E+ER/0E =. Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje &denumit n continuare Regulament* este elaborat n conformitate cu art.% al 0odului transporturilor auto, aprobat prin 1egea nr. /-234 din %) iulie ))# &'onitorul (ficial al Republicii 'oldova, ))#, nr.)$-) , art..# * i stabilete condi5iile principale de efectuare pe teritoriul Republicii 'oldova i n afara 5rii a transporturilor de cltori &pasageri* i bagaje cu mijloacele de transport auto, fiind obligatoriu pentru agen5ii transportatori-titulari de licen5e &denumi5i n continuare agen5i transportatori*, precum i pentru ntreprinderile, institu5iile, organi,a5iile i persoanele care beneficia, de serviciile transportului auto &denumi5i n continuare beneficiari*. !. -gen5ii transportatori activea, n strict corespundere cu actele legislative i normative n vigoare i acordurile interna5ionale la care Republica 'oldova este parte, asigurnd securitatea circula5iei i siguran5a pasagerilor, protec5ia mediului, cultura deservirii pasagerilor i integritatea bagajelor. -gen5ii transportatori snt obliga5i s de5in licen5 pentru transportul auto de pasageri n folos public, n conformitate cu legisla5ia n vigoare, i s ndeplineasc condi5iile privind ba,a

te6nico-material, competen5a profesional, capacitatea financiar. 7ocumentele care atest ntrunirea acestor condi5ii snt specificate n punctul / al pre,entului Regulament. >. -dministrarea de stat a transportului auto este e+ercitat de organul de specialitate al administra5iei publice centrale, n interac5iune cu autorit5ile administra5iei publice locale i alte organe abilitate n acest scop. . -gen5ii transportatori pot presta urmtoarele categorii i tipuri de servicii de transport al pasagerilor8 a* categorii de transporturi8 - na5ionale9 - interna5ionale9 b* tipuri de transporturi8 - n folos public8 pe rute regulate9 neregulate &oca,ionale*8 la comand9 turistice9 - n regim de ta+i9 - n folos propriu. c* dup regimul e+ecutrii8 obinuite9 rapide &cu un numr limitat de opriri intermediare*9 e+pres &fr opriri intermediare*. 5. Se inter,ice antrenarea la transportul cltorilor n folos public a mijloacelor de transport reutilate din camioane-furgon cu destina5ie general. :+cluderea mijloacelor de transport reutilate din activitate se va efectua conform urmtorului grafic8 semestrul 33 %$$/ - e+cluderea mijloacelor de transport reutilate cu anul fabricrii pn la ))% inclusiv9 semestrul 3 %$$; - e+cluderea mijloacelor de transport reutilate cu anul fabricrii ))!9 semestrul 33 %$$; - e+cluderea mijloacelor de transport reutilate cu anul fabricrii ))"%$$/ inclusiv. $. 'ijloacele de transport admise la transportul pasagerilor activea, pe ba,a permisului de activitate pe rut &prev,ut n ane+a nr.% la pre,entul Regulament*. -gentul transportator va solicita autorit5ii administra5iei publice centrale de specialitate eliberarea permisului de activitate pe rut, pre,entnd un dosar care trebuie s cuprind8 a* licen5a pentru activitatea de transport9 b* certificatul de conformitate, eliberat de ctre organismul de certificare acreditat i desemnat n conformitate cu legisla5ia n vigoare, care confirm faptul c serviciile de transport al cltorilor corespund cerin5elor n vigoare9 c* certificatul de clasificare a autocarelor dup stele &dup ca,*9 d* certificatele ce confirm perfec5ionarea profesional periodic &o dat la trei ani* a oferilor i managerilor, conform tipurilor de transport. #. 1a deservirea rutelor regulate i neregulate de cltori n folos public n trafic interna5ional, a celor regulate i neregulate de cltori n trafic na5ional pe o distan5 mai mare de $$ <m i la deservirea transporturilor turistice snt utili,ate numai autocare cu cel pu5in ; locuri, inclusiv locul conductorului auto, clasificate dup stele de ctre organul abilitat de organul de specialitate al administra5iei publice centrale n conformitate cu cerin5ele interna5ionale. =entru efectuarea transporturilor neregulate n folos propriu nu este obligatorie utili,area autocarelor clasificate dup stele.

8. 'ijloacele auto cu care se efectuea, transporturile de pasageri trebuie s corespund cerin5elor stabilite pentru fiecare tip de transport i s aib la bord setul de documente prev,ut de pre,entul Regulament i de legisla5ia n vigoare. ?. >n sensul pre,entului Regulament se utili,ea, urmtoarele no5iuni principale8 aparat de taxat (taximetru) - mijloc de msurare dotat cu main de cas i de control cu memorie fiscal, cu func5ii suplimentare de msurare a timpului i a distan5ei parcurse, calculare automat pe ba,a tarifelor stabilite &programate* a sumei datorate de client &pasager*, afiare a sumei de plat i emitere, la finele cursei, a bonului de cas9 auto u! - mijloc de transport destinat prin construc5ie transportrii a mai mult de ) persoane pe scaune &inclusiv conductorul auto* i a bagajelor acestora. =oate avea unul sau dou niveluri9 autocar - autobu, special amenajat, care permite transportul de persoane, inclusiv n scopuri turistice, n condi5ii de siguran5 i confort9 autocar cla"ificat dup# "tele - autocar destinat pentru transporturi turistice n trafic na5ional i interna5ional i transporturi publice de pasageri n trafic interna5ional9 autori!a$ie de acti%itate pe rut# re&ulat# interna$ional# - document eliberat n conformitate cu acordurile interguvernamentale n domeniul transportului auto pentru e+ecutarea rutelor interna5ionale regulate9 autoturi"m - autove6icul care prin construc5ie i ec6ipare este destinat transportului de persoane, de bagaje i ? sau bunuri ale acestora i nu are mai mult de ) locuri, inclusiv locul conductorului auto9 a&a'e - obiecte ale pasagerilor, transportate separat de el n sec5ia de bagaje9 a&a'e de m(n# - obiecte ale pasagerilor permise spre transportare fr plat n salonul mijlocului de transport9 ilet - bon de cas emis de maina de cas i de control cu memorie fiscal sau document de strict eviden5 cu pre5 fi+at, confec5ionat n mod tipografic, care confirm plata i dreptul la cltorie al pasagerului, nc6eierea contractului de transport ntre agentul transportator i cltor, precum i faptul asigurrii obligatorii a pasagerului9 orderou de e%iden$# a iletelor - document de strict eviden5 a biletelor vndute pasagerilor i a sumelor ncasate, precum i a diagramelor pentru rutele regulate9 carnetul foii de parcur" ()*+) - document n care se nscriu numele persoanelor transportate i care permite agen5ilor transportatori s efectue,e transporturi interna5ionale oca,ionale de pasageri pe ba,a acordurilor interna5ionale la care Republica 'oldova a aderat sau este parte &documentul de control prev,ut n -cordul 3@A:RBCS*9 c,itan$# ( ilet) de a&a'e - bon de cas emis de maina de cas i de control cu memorie fiscal sau document de strict eviden5 cu pre5 fi+at, confec5ionat n mod tipografic, care confirm plata i primirea bagajelor pentru transport9 cur"# - comunica5ie de pasageri pe o rut aprobat la o or stabilit de orar9 dia&ram# - document eliberat de autogar &sta5ia auto*, n care se indic numrul i pre5ul biletelor comerciali,ate, destina5ia i locul de mbarcare a pasagerilor9 foaie de parcur" - document de eviden5 primar cu regim special, prev,ut cu semne de protec5ie, serie i numr stabilite centrali,at9 li"t# de control - document care con5ine numele persoanelor transportate i alte date privind efectuarea transporturilor neregulate9 orar de circula$ie - grafic sau tabel con5innd date despre timpul, locul i itinerarul pe care se efectuea, cursele9 pa-aportul rutei re&ulate - document care include caracteristica rutei regulate8 distan5ele dintre punctele de oprire, sc6ema rutei, condi5iile rutiere i de securitate, e+isten5a serviciilor de deservire &sta5ii de alimentare cu combustibil, sta5ii de deservire te6nic, parcri, 6oteluri*, alte informa5ii necesare9 permi" de acti%itate pe rut# - document eliberat de autoritatea administra5iei publice centrale de specialitate pentru fiecare mijloc de transport, pe ba,a cruia agentul transportator

poate efectua anumite categorii, tipuri i ? sau rute de transport auto de pasageri, n conformitate cu cerin5ele stabilite9 punct de oprire - loc special amenajat pe parcurs, destinat pentru mbarcarea i debarcarea pasagerilor9 rut# - parcursul stabilit al mijlocului de transport ntre anumite puncte9 ta elul co"tului c#l#toriei - document eliberat de ctre organul central de specialitate al administra5iei publice centrale sau de autoritatea public local, potrivit competen5elor fiecreia, n care se indic punctele ini5iale, intermediare i terminus ale rutei, conform orarului de circula5ie aprobat, i costul cltoriei ntre acestea9 tarif - generali,are a ta+elor de plat pentru transportarea pasagerilor i bagajelor9 tran"porturi (n folo" propriu - opera5iuni de transport fr ncasarea unei ta+e sau a ec6ivalentului n natur ori n servicii, cu respectarea condi5iilor prev,ute de pre,entul Regulament9 tran"porturi (n folo" pu lic - activitate de transport efectuat contra plat de ctre un agent transportator, cu condi5ia respectrii reglementrilor n vigoare9 tran"porturi (n re&im de taxi - opera5iuni de transport efectuate contra plat n folos public cu autoturisme special amenajate9 tran"porturi la comand# - activitate de transport oca,ional al pasagerilor n folos public, efectuat de agentul transportator pe ba, de contract &cerere*, nc6eiat n fiecare ca, concret pentru un anumit grup de pasageri anterior constituit, nominali,at n lista de control &transporturi na5ionale* ori n documentul de control prev,ut de -cordul 3@A:RBCS &transporturi interna5ionale*9 tran"porturi pe rute re&ulate - activitate de transport al pasagerilor n folos public conform periodicit5ii stabilite n orarul de circula5ie aprobat de organul central de specialitate al administra5iei publice centrale, pentru care snt percepute ta+e, iar pasagerii snt mbarca5i i debarca5i n puncte de oprire prestabilite9 tran"porturi tran"frontaliere - opera5iuni de transport efectuate din orice localitate a 5rii pn la o localitate din teritoriul unui stat vecin, situat la o distan5 de cel mult .$ <m de frontier, dac acordurile bilaterale nu prevd altfel9 tran"porturi turi"tice - opera5iuni de transport n folos public care asigur deplasarea oca,ional n scop turistic a unui grup de pasageri prin intermediul unei agen5ii de turism. ((. 8RE'T-R(7 O90(6/<(( %( RE,'O+,/9(0(T<( =". 'asagerul are dreptul& a* s fie nso5it de un copil n vrst de pn la ; ani inclusiv, care va cltori gratuit dac nu ocup un loc aparte pe scaun9 iar n ca,ul cnd este nso5it de c5iva copii cu vrste de pn la ; ani inclusiv, pentru fiecare copil, n afar de unul transportat gratuit, s ac6ite .$D din costul total al cltoriei pasagerului matur, cu dreptul de a ocupa un loc separat. 0ostul cltoriei pentru copiii cu vrste de la ; la $ ani inclusiv este ac6itat n mrime de .$D din pre5ul deplin al cltoriei pasagerului matur, avnd dreptul a ocupa un loc separat pe scaun. =entru cltoria copiilor n vrst de peste $ ani se ac6it tariful deplin9 b* s restituie biletul n casa de bilete pn la plecarea autobu,ului i s primeasc suma ac6itat n ca,ul plecrii autobu,ului cu o ntr,iere mai mare de o or sau n ca,ul n care pasagerului nu i s-a acordat locul indicat pe bilet sau i s-a acordat un loc de clas mai mic dect cea pentru care i-a fost vndut biletul9 c* s nnoiasc documentele de cltorie, ac6itnd suplimentar %.D din costul biletului, sau s-i recupere,e costul cltoriei minus %.D din costul biletului n ca,ul ntr,ierii la autobu, n decursul a ! ore, iar n ca,ul ntr,ierii din motive de boal sau din cau,a unui accident - n decursul a ;% de ore din momentul plecrii autobu,ului. =entru nnoirea biletului de cltorie n ca,ul ntr,ierii cu peste ;% de ore, pasagerul depune o cerere n scris pe numele efului autogrii &sta5iei auto*, ane+nd documentele ce confirm mbolnvirea sau producerea accidentului9

d* s-i recupere,e costul deplin al cltoriei minus comisionul ac6itat pentru vn,area preliminar a biletului la restituirea biletului n casa de bilete cu cel pu5in % ore pn la plecarea autobu,ului, iar la restituirea biletului dup acest termen, ns cu cel pu5in . minute pn la plecarea autobu,ului, s-i fie rambursat costul cltoriei cu re5inerea a .D din costul biletului i a comisionului ac6itat pentru vn,area preliminar a biletului9 e* s transporte contra plat, la tariful stabilit, bagaje n mrimile prev,ute de pre,entul Regulament, animale &cini, pisici*, animale mici i psri n cuti, cu pre,entarea actelor eliberate de serviciul veterinar al 5rii din care se transport animalul &n ca,ul transporturilor interna5ionale* sau al Republicii 'oldova &n ca,ul transporturilor na5ionale* i cu condi5ia lipsei obiec5iilor fondate din partea celorlal5i pasageri referitor la transportarea n salon a animalelor n cau,9 f* s declare valoarea bagajelor predate la transport, ac6itnd ta+a stabilit9 g* s i se compense,e prejudiciul cau,at9 6* s ob5in gratuit i n timp util informa5ii complete despre serviciile de transport, condi5iile i modul de circula5ie. ==. 'asagerul este obligat& a* s se clu,easc de pre,entul Regulament9 b* s procure bilete pentru cltorie i transportarea bagajelor n corespundere cu costul cltoriei, s ocupe locul indicat pe bilet, s pstre,e biletul pn la sfritul cltoriei i s-l pre,inte persoanelor cu drept de control la cererea acestora. =asagerul poart rspundere conform legisla5iei na5ionale i poate fi debarcat din mijlocul de transport pentru nclcarea ordinii publice, nerespectarea clau,elor pre,entului Regulament, precum i pentru orice prejudiciu cau,at, inclusiv pentru deteriorarea sau murdrirea mijlocului de transport. =!. 'asagerului i se inter2ice& a* s sustrag aten5ia oferului de la conducerea mijlocului de transport n timpul deplasrii9 b* s transporte obiecte ascu5ite i de tiat, arme de foc fr 6use sau neambalate, substan5e otrvitoare, e+plo,ive, to+ice, uor inflamabile, caustice i ru mirositoare, precum i obiecte care ar putea murdri mbrcmintea altor pasageri i salonul mijlocului de transport, bagaje i bagaje de mn voluminoase, care mpiedic trecerea pasagerilor9 c* s fume,e i s consume buturi alcoolice, s cltoreasc n stare de ebrietate i cu mbrcminte murdar, care ar putea murdri al5i pasageri i banc6etele9 d* s active,e mecanismele de desc6idere i nc6idere a uilor, n afara ca,urilor de evitare a avariilor i a accidentelor9 e* s scoat minile i capul prin ferestrele desc6ise9 f* s foloseasc utilajul de avariere fr necesitate, n afara ca,urilor e+cep5ionale9 g* s bloc6e,e, cu bagajele sale, trecerile i accesul spre uile de intrare i de ieire ale saloanelor, s transporte bagaje n salon i pe banc6etele autobu,elor care dispun de sec5ii de bagaje9 6* s urce, s coboare, s 5in desc6ise sau s for5e,e uile autove6iculului n timpul mersului9 i* s desc6id uile autove6iculului n ca,ul opririi sau sta5ionrii nainte de a se asigura c nu e+ist nici un pericol9 j* s arunce din ve6icul orice obiecte. =>. Ec5ipajul are dreptul& a* s cear de la pasageri ndeplinirea obliga5iilor lor9 b* s nu permit cltoria sau s debarce la prima sta5ie pasagerul care a nclcat dispo,i5iile pre,entului Regulament i obliga5iile ce i revin conform contractului de transport sau ca urmare a comportamentului acestuia, precum i pentru alte fapte care ar putea pune n pericol ceilal5i pasageri9

c* s nu elibere,e bagajele fr o cercetare suplimentar, dac predarea lor nu a fost confirmat documentar9 d* s primeasc de la serviciile de control e+plica5ii privitor la nclcrile comise9 e* s preia pentru transportare cltorii din autocarele sta5ionate for5at, conform biletelor de cltorie9 f* s fi+e,e n documentele de eviden5 a bagajelor starea lor sau a ambalajului acestora, iar n ca,ul divergen5elor cu pasagerul - s refu,e primirea bagajelor. = . Ec5ipajul este obligat& a* s se conduc de pre,entul Regulament, Regulamentul circula5iei rutiere, regulile de e+ploatare te6nic a autobu,ului, fia de post i s ndeplineasc indica5iile serviciilor de dispecerat - n ca,ul transporturilor regulate9 b* s dispun i s pre,inte organelor abilitate cu func5ii de control documentele pe ba,a crora este permis desfurarea activit5ii, n func5ie de tipul de transport9 c* s dispun de certificate de competen5 profesional a conductorilor auto, eliberate de centrele de instruire licen5iate pe ba,a programelor coordonate de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale9 d* n ca,ul sta5ionrii for5ate naintea nc6eierii rutei din cau,a unor defecte te6nice, mbolnvirii ec6ipajului sau a unui accident rutier, s efectue,e transbordarea pasagerilor n alt autobu, sau, n msura posibilit5ilor, s-i transporte pn la autogara &sta5ia auto* din imediata apropiere. >n ca,ul transbordrii, biletele vndute snt valabile pentru cltoria cu alte autobu,e care se deplasea, n aceeai direc5ie9 e* s respecte orarul de circula5ie9 f* s supraveg6e,e respectarea de ctre pasageri a pre,entului Regulament, a condi5iilor de transportare a bagajelor9 s recep5ione,e, s plase,e i s elibere,e bagajele n punctele de oprire prev,ute de orar9 g* s verifice pre,en5a i conformitatea biletelor de cltorie i de transportare a bagajelor9 6* s ntre5in mijlocul de transport n starea te6nic i sanitar corespun,toare9 i* s aib aspect ngrijit i s men5in cur5enia i ordinea la locul de lucru i n salon9 j* s fie politicos i amabil cu pasagerii, intransigent fa5 de neajunsurile n deservirea pasagerilor i s le lic6ide,e nentr,iat9 <* s anun5e denumirile sta5iilor i durata sta5ionrii9 l* s opreasc autobu,ul la semnalul persoanelor cu drept de control, s ndeplineasc indica5iile lor i s le acorde ajutor la efectuarea controlului9 m* la autogri &sta5iile auto*, s efectue,e mbarcarea pasagerilor cu bilete, s elibere,e bilet fiecrui pasager mbarcat pe parcurs i s fac nscrierile respective n borderoul de eviden5 a biletelor. =5. Ec5ipajului i se inter2ice& a* s plece n curs fr documenta5ia de parcurs i fr documentele care certific dreptul de transport al pasagerilor9 b* s transporte pasageri fr bilete9 c* s mbarce pasageri n alte locuri dect opririle prev,ute de orar9 d* s transporte mai mul5i cltori dect numrul de locuri prev,ut n paaportul te6nic eliberat de u,ina productoare9 e* s transporte n salon obiecte neprev,ute de condi5iile te6nice, piese de sc6imb i recipiente cu lic6ide te6nice9 f* s fume,e n salon, s foloseasc aparate audio i video dac pasagerii au obiec5ii9 g* s utili,e,e telefonul mobil n timpul conducerii mijlocului de transport. =$. /gentul transportator este obligat& a* s se conduc de pre,entul Regulament9 b* s asigure pre,en5a la bordul unit5ii de transport a documentelor pe ba,a crora este permis desfurarea activit5ii, n func5ie de tipul de transport9

c* s asigure pre,entarea la timp a autobu,elor, n starea te6nic i sanitar corespun,toare, s asigure transportarea cltorilor n condi5ii de siguran5 i confort, conform clau,elor contractului de transport i orarului aprobat9 d* s nc6eie contracte cu autogrile &sta5iile auto* sau cu autorit5ile administra5iei publice locale &potrivit competen5elor acestora* n vederea prestrii serviciilor de transport al cltorilor pe rutele regulate atribuite spre deservire n modul stabilit9 e* s ia msurile corespun,toare de prevenire a accidentelor9 f* s nc6eie cu organi,a5iile de asigurare contracte de asigurare obligatorie a pasagerilor, n conformitate cu legisla5ia n vigoare9 g* s dispun de ba,a te6nico-material necesar pentru efectuarea lucrrilor de repara5ie i deservire te6nic sau s aib nc6eiate contracte cu sta5iile de reparare i deservire te6nic certificate conform legisla5iei n vigoare9 6* s dispun de certificat de conformitate, eliberat de ctre organismul de certificare acreditat i desemnat n conformitate cu legisla5ia n vigoare, care confirm faptul c serviciile de transport al cltorilor corespund cerin5elor n vigoare9 i* s forme,e ec6ipajele din conductori auto ce posed permise de conducere de categoriile respective i au o vec6ime n munc de cel pu5in ! ani, certificat de competen5 profesional eliberat de centrele de instruire licen5iate n conformitate cu legisla5ia n vigoare9 j* s asigure instruirea i perfec5ionarea profesional continu a managerilor responsabili de activitatea mijloacelor de transport n centre de instruire licen5iate n modul stabilit, pe ba,a unui program coordonat de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale9 <* s asigure instruirea i perfec5ionarea profesional continu a ec6ipajelor mijloacelor de transport n centre de instruire licen5iate n modul stabilit, pe ba,a unui program coordonat de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale9 l* s asigure ,ilnic controlul medical al conductorilor auto i controlul te6nic al unit5ilor de transport nainte de efectuarea rutei, cu nscrierea re,ultatelor n registrele respective. -gentul transportator, n conformitate cu reglementrile legale, poart rspundere material pentru8 prejudiciul cau,at de decesul sau vtmarea snt5ii persoanelor n urma folosirii transportului auto9 pierderea, lipsa, alterarea sau deteriorarea bagajelor primite pentru transportare, deteriorarea drumurilor i a altor mijloace te6nice ce asigur circula5ia. (((. OR6/+(;/RE/ TR/+,'ORT-R(0OR RE6-0/TE =#. Rutele regulate snt organi,ate pe ba,a anali,ei legturilor economice i sociale dintre localit5i, lundu-se n considerare frecven5a deplasrilor popula5iei, corelarea cu alte tipuri de transport i rutele de transport auto de pasageri n func5iune. Aemei pentru organi,area transporturilor regulate de pasageri l constituie anali,a cerin5elor popula5iei, agen5ilor economici, autorit5ilor administra5iei publice, situa5iei e+istente i a altor factori. 0ircula5ia autobu,elor pe rute se desfoar conform orarului. =8. Aransporturile regulate de pasageri snt organi,ate pe drumurile care, n decursul ntregului an, corespund cerin5elor n vigoare. 7esc6iderea rutelor noi se permite dup controlul, efectuat n comun cu repre,entan5ii organi,a5iilor rutiere, poli5iei rutiere i ai agen5ilor transportatori interesa5i, al corespunderii strii drumurilor de trecere, acceselor la autogri &sta5ii auto*, punctelor de oprire i a drumurilor provi,orii de ocolire cu cerin5ele de siguran5 a circula5iei i de protec5ie a transportului auto. Re,ultatele controlului se fi+ea, n actul respectiv, pe ba,a cruia se ntocmete paaportul rutei. =?. 7ocumentele pentru ob5inerea dreptului de deservire a rutelor regulate se pre,int pentru e+aminare organului de specialitate al administra5iei publice centrale ori administra5iei publice locale de nivelul al doilea, reieind din competen5ele acestora, n conformitate cu ordinea

stabilit, i se e+aminea, n termen de !$ de ,ile din data nregistrrii cererii. 0oncomitent, agentul transportator &solicitantul* va pre,enta8 a* propuneri concrete i argumentate privind posibilitatea desc6iderii rutei &cursei* la ora indicat de solicitant sau la o alt or care nu afectea, activitatea transportatorilor pe rutele e+istente n aceast direc5ie9 b* date privind e+aminarea anterioar a problemei abordate etc.9 c* paaportul rutei. >n ca,ul depunerii a dou sau mai multe cereri pentru ob5inerea dreptului de deservire a rutei &cursei* regulate de cltori, atribuirea acestora se efectuea, n conformitate cu Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de cltori, ane+a nr.! la pre,entul Regulament. (rganul de specialitate al administra5iei publice centrale i autorit5ile administra5iei publice locale vor duce eviden5a re5elei de rute n conformitate cu Regulamentul de 5inere a eviden5ei re5elei de rute regulate, aprobat de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale. !". 7esc6iderea rutei &cursei* noi este refu,at n ca,urile cnd8 a* cererea contravine principiilor stabilite de pre,entul Regulament i actele normative n vigoare9 b* pe ruta &cursa* solicitat sau pe alte rute n direc5ia respectiv, n orarul de circula5ie al crora este inclus localitatea dat, activea, alt transportator care satisface pe deplin cerin5ele popula5iei n transporturi. -dministra5ia public local de nivelul al doilea sau organul de specialitate al administra5iei publice centrale, reieind din competen5ele acestora, e+aminea, documentele depuse i este n drept s refu,e desc6iderea rutelor &curselor* noi sau modificarea rutelor e+istente n ca,ul n care, pe parcursul ultimului an problema abordat a fost deja e+aminat, e+ceptnd ca,urile de operare a unor modificri n re5eaua de rute n direc5ia solicitat. !=. >n ca,ul atribuirii dreptului de deservire a rutei &cursei* regulate, agentul transportator perfectea, documentele necesare i, n comun cu autorit5ile administra5iei publice locale de nivelul al doilea sau organul de specialitate al administra5iei publice centrale, reieind din competen5ele acestora, stabilete data nceperii deservirii rutei, dar nu mai tr,iu de !$ de ,ile din data primirii ntiin5rii. >n ca, contrar, el pierde dreptul de a deservi ruta &cursa* atribuit. =rin dispo,i5ia conductorului administra5iei publice locale de nivelul al doilea ori organului de specialitate al administra5iei publice centrale, reieind din competen5ele acestora, la solicitarea agentului transportator pot fi efectuate modificri n re5eaua de rute regulate n urmtoarele ca,uri8 a* sc6imbarea denumirii ntreprinderii ori a statutului acesteia9 b* sc6imbarea orei de pornire din punctele ini5iale ori tran,it ale rutei &cursei* e+istente, dac nu este afectat activitatea transportatorului care activea, n direc5ia dat9 c* sc6imbarea locului de pornire de la o gar auto la alta n localit5i unde e+ist mai multe gri i sta5ii auto. -nterior nceperii deservirii rutei &cursei*, organul de specialitate al administra5iei publice centrale perfectea, i aprob paaportul rutei i alte documente necesare, prev,ute de legisla5ia n vigoare. Rutele &cursele* regulate atribuite agentului transportator nu pot fi transmise de ctre acesta spre deservire altor persoane juridice sau fi,ice. -gen5ii transportatori snt obliga5i s 5in eviden5a complet a activit5ii lor &inclusiv eviden5a contabil* conform legisla5iei n vigoare. !!. Aemei pentru retragerea dreptului de deservire a rutelor &curselor* regulate servete8 a* cererea agentului transportator privind retragerea dreptului de deservire a rutelor &curselor* regulate9 b* retragerea licen5ei pentru genul respectiv de activitate9

c* suspendarea &cu e+cep5ia curselor suspendate din cau,a strii drumului, a condi5iilor climaterice nesatisfctoare, constatate n modul stabilit* pe parcursul a trei luni consecutive a mai mult de $D din numrul de curse, conform orarului de circula5ie9 d* nelic6idarea nclcrilor constatate n cadrul edin5elor anterioare ale organului de specialitate al administra5iei publice centrale sau administra5iei publice locale9 e* necorespunderea unit5ilor de transport cu cerin5ele stabilite pentru deservirea rutelor &curselor* atribuite9 f* nclcarea cerin5elor stipulate la punctul % alineatul unu din pre,entul Regulament. !>. >n ca,ul retragerii dreptului de deservire a rutelor &curselor* regulate, acestea vor fi scoase la concurs, conform ane+ei nr.! la pre,entul Regulament. -gentul economic va continua deservirea rutei pn la stabilirea, de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale ori autorit5ile administra5iei publice locale de nivelul al doilea, n func5ie de competen5ele acestora, a agentului transportator care va deservi ruta n cau,. Ruta &cursa* poate fi atribuit aceluiai agent transportator, n conformitate cu ordinea stabilit, pn la !$ de ,ile din momentul retragerii, cu condi5ia lic6idrii neajunsurilor depistate. 0ontestarea deci,iei privind retragerea dreptului de deservire a rutelor &curselor* regulate poate fi depus la organele respective n termen de ma+imum !$ de ,ile de la data primirii avi,ului. ! . 7reptul de a suspenda provi,oriu ruta, inclusiv ruta de tran,it, din cau,a condi5iilor rutiere i meteorologice nefavorabile sau n ca,ul unor cataclisme, i revine efului autogrii &sta5iei auto* i poli5iei rutiere. -cest fapt se aduce imediat la cunotin5a organului respectiv al administra5iei publice locale, autogrilor i sta5iilor auto de pe traseul rutei nc6ise provi,oriu, agen5ilor transportatori antrena5i, iar n ca,ul nc6iderii rutelor interurbane i interna5ionale, suplimentar, organului de specialitate al administra5iei publice centrale. >n ca,ul strii nesatisfctoare a drumului este anun5at i organi,a5ia rutier care l administrea,. !5. >n scopul deservirii calitative i n condi5ii bune a pasagerilor pe rutele regulate de cltori, precum i pentru construc5ia, dotarea i sus5inerea activit5ii autogrilor &sta5iilor auto* i punctelor de oprire, autorit5ile administra5iei publice locale atrag mijloace bugetare, e+trabugetare i private ale agen5ilor transportatori care deservesc rute n aceast direc5ie. =unctele de oprire trebuie s fie dotate cu case de bilete, pavilioane, spa5ii acoperite de ateptare pentru pasageri i indicatoare ale intervalelor de circula5ie sau cu orare. (rarul sosirii i plecrii se e+pune n ca,ul intervalelor de circula5ie de peste %$ de minute. -mplasarea punctelor de oprire este coordonat cu autorit5ile administra5iei publice locale i cu poli5ia rutier. 1ucrrile de repara5ie i ntre5inere a punctelor de oprire i a parcrilor pentru mijloacele de transport snt e+ecutate de ctre primriile respective. !$. Aransportul auto se pre,int pentru mbarcare cu %. minute nainte de plecare - n ca,ul autobu,elor care au sec5ii de bagaje, i cu . minute - n ca,ul autobu,elor de tip obinuit. 1a transportarea cltorilor pe rute regulate vor fi antrenate autobu,e a cror capacitate va fi stabilit n func5ie de flu+ul de cltori n direc5ia respectiv. >n ,ilele i orele cu flu+ de cltori sporit, conductorul grii &sta5iei* auto are dreptul s antrene,e suplimentar mijloace de transport ale agen5ilor economici care deservesc rute regulate n localitatea sau direc5ia dat i snt nregistra5i n modul stabilit. !#. >n salonul unit5ii de transport trebuie s se afle indicatorul cu numele i prenumele membrilor ec6ipajului, trusa medical, stingtoare de incendiu, perdele la ferestre, 6use i re,emtoare pentru cap la banc6etele moi, precum i un e+tras din capitolul 33 E7repturi, obliga5ii i responsabilit5iF al pre,entului Regulament, tabelul costului cltoriei, denumirea, adresa i telefoanele de contact ale agentului transportator. 0ontrolul dotrii complete a autobu,elor se pune n sarcina angaja5ilor autogrilor &sta5iilor auto* i autorit5ilor administra5iei publice locale. 'ijloacele de transport auto care nu corespund cerin5elor de dotare nu snt admise n trafic, cu ntocmirea actului respectiv.

!8. 7ocumentele care atest dreptul la cltorie al pasagerilor snt biletele de forma stabilit. Gorma biletelor, modul de vn,are i de folosire a acestora i termenul lor de valabilitate se stabilesc de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale. 4n,area biletelor de cltorie i biletelor de bagaje se efectuea, de ctre casele autogrilor &sta5iilor auto* i punctelor de oprire, iar n punctele de oprire n care vn,area de cas a biletelor nu este organi,at - de ctre oferii autobu,elor. Beneficia, de gratuit5i de transport doar persoanele prev,ute de legisla5ia n vigoare, la pre,entarea documentelor care atest acest drept. ,ec3iunea = Organi2area transporturilor urbane regulate !?. (rgani,area rutelor urbane regulate noi, modificarea sau nc6iderea celor e+istente se efectuea, de ctre autorit5ile administra5iei publice locale - municipii &primrii*. -utorit5ile administra5iei publice locale elaborea,, n conformitate cu legisla5ia n vigoare i pre,entul Regulament, reguli de transportare a cltorilor i bagajelor pe teritoriul su &transport electric, auto i n regim de ta+i* i le naintea, organului de specialitate al administra5iei publice centrale pentru coordonare. >". 7reptul prioritar de deservire a rutelor urbane regulate se acord agen5ilor transportatori nregistra5i pe teritoriul municipiului &primriei*, care au n dotare mai multe unit5i de transport proprii. >=. >n autobu,ele care circul pe rutele urbane locurile pe banc6ete nu se numerotea,, iar transportarea pasagerilor se efectuea, n conformitate cu capacitatea nominal a autobu,ului, conform paaportului u,inei productoare. -utobu,ele trebuie s aib pe parbri,e indicatoare cu denumirea punctelor ini5ial i final ale rutei i indicatoare laterale cu punctele ini5ial, final i cele intermediare principale, n conformitate cu cerin5ele n vigoare. =entru rutele urbane se indic, suplimentar, numrul rutei. >!. =rin ua din fa5 a autobu,ului au dreptul la mbarcare pasagerii cu copii de vrst precolar, femeile gravide, persoanele de vrst naintat, invali,ii cu semne vi,ibile de invaliditate, copiii din clasele primare, persoanele care efectuea, controlul. =entru pasagerii cu copii de vrst precolar, femeile gravide, invali,ii i cet5enii de vrst naintat snt re,ervate primele patru locuri din partea stng, iar n troleibu,e i autobu,e de capacitate sporit - primele ,ece locuri. -ceste locuri trebuie s fie marcate cu indicatoare con5innd inscrip5ia E=entru pasagerii cu copii i invali,iF. -lte persoane care au ocupat aceste locuri snt obligate s le elibere,e pentru cet5enii men5iona5i. >>. >n autobu,ele de rut urban cu tarif unic se poate practica autota+area. 0ltorul ac6it ta+a pentru cltorie i transportarea bagajelor prin compostarea tic6etelor respective. >n autobu,ele de rut urban deservite de ta+atori, cltorul ac6it ta+a pentru cltorie i transportarea bagajelor la ta+ator, care eliberea, biletele respective. >n ca,ul n care ta+atorul lipsete, ac6itarea se efectuea, nemijlocit la conductorul mijlocului de transport, cu eliberarea biletului. Suplimentar, transportarea pasagerilor pe rutele urbane se organi,ea, pe ba,a8 abonamentelor lunare9 abonamentelor lunare pentru elevi i studen5i9 legitima5iilor unor categorii de cet5eni care beneficia, de facilit5i conform legisla5iei. > . >n transportul urban de pasageri cu autobu,ele de rut se permite organi,area cltoriilor pe ba, de abonament lunar, semilunar, nelimitat, precum i cltoriilor limitate n decursul ,ilei i sptmnii pe anumite direc5ii. Snt admise la transportarea cltorilor pe rute urbane regulate numai autobu,e. ,ec3iunea a !*a Organi2area transporturilor @n unitatea administrativ*teritorial de nivelul al doilea i a celor suburbane

>5. (rgani,area rutelor regulate noi n unitatea administrativ-teritorial de nivelul al doilea, modificarea sau nc6iderea celor e+istente se efectuea, de ctre autorit5ile administra5iei publice locale de nivelul al doilea. -utorit5ile administra5iei publice locale, n termen de $ ,ile, informea, organul de specialitate al administra5iei publice centrale despre modificrile efectuate n re5eaua de rute. 1a transportul n unitatea administrativ-teritorial de nivelul al doilea intervalul dintre rute &curse* trebuie s fie de cel pu5in . minute. (rgani,area rutelor suburbane regulate noi, modificarea sau nc6iderea celor e+istente se efectuea, de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale. 1a transportul suburban intervalul dintre rute &curse* trebuie s fie de cel pu5in . minute. 7reptul prioritar de deservire a rutelor regulate suburbane &n unitatea administrativteritorial de nivelul al doilea* se acord agen5ilor transportatori care snt nregistra5i ca subiec5i ai antreprenoriatului n punctul ini5ial sau cel final al rutei i care au n dotare mai multe unit5i de transport proprii. >$. -utobu,ele pe rutele suburbane &n unitatea administrativ-teritorial de nivelul al doilea* trebuie s fie dotate conform pct.! al pre,entului Regulament. >#. >mbarcarea pasagerilor se va efectua conform pct.!% al pre,entului Regulament. >n autobu,ele care circul pe rutele suburbane, deservite de ta+atori, cltorul ac6it ta+a pentru cltorie i transportarea bagajelor la ta+ator, care eliberea, biletele respective. >n ca,ul n care ta+atorul lipsete, ac6itarea se efectuea, la conductorul mijlocului de transport, care eliberea, bilete. >8. 1a transportarea cltorilor pe rute suburbane &n unitatea administrativ-teritorial de nivelul al doilea* snt admise mijloace de transport care snt destinate, dup construc5ie, pentru transportarea cltorilor. ,ec3iunea a >*a Organi2area transporturilor interurbane A@ntre unit3ile administrativ*teritoriale de nivelul al doileaB >?. (rgani,area rutelor interurbane &ntre unit5ile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea* regulate noi, modificarea sau nc6iderea celor e+istente se efectuea, de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale. 1a rutele interurbane &ntre unit5ile administrativteritoriale de nivelul al doilea* intervalul dintre rute &curse* trebuie s fie de cel pu5in !$ minute. 7reptul prioritar de deservire a rutelor regulate interurbane &ntre unit5ile administrativteritoriale de nivelul al doilea* se acord agen5ilor transportatori care snt nregistra5i ca subiec5i ai antreprenoriatului n punctul ini5ial sau cel final al rutei i care au n dotare mai multe unit5i de transport proprii. ". -utobu,ele trebuie s aib pe parbri,e indicatoare cu denumirea punctului ini5ial i a celui final al rutei i indicatoare laterale cu punctele ini5ial, final i cele intermediare principale, n conformitate cu cerin5ele n vigoare. 1a transportarea cltorilor pe rute interurbane &ntre unit5ile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea* snt admise mijloace de transport &autobu,e* care snt destinate, dup construc5ie, pentru transportarea cltorilor. =. Aransportarea cltorilor pe rutele interurbane &ntre unit5ile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea* se efectuea, cu mijloace de transport conform numrului de scaune prev,ut de u,ina productoare, 5innd cont de interdic5iile stabilite de Regulamentul circula5iei rutiere i organul de specialitate al administra5iei publice centrale. ,ec3iunea a *a Organi2area transporturilor interna3ionale !. (rgani,area rutelor interna5ionale regulate noi, modificarea sau nc6iderea celor e+istente se efectuea, de ctre organul central de specialitate al administra5iei publice centrale, n comun cu organele de administrare a transporturilor auto ale altor state, pe ba,a acordurilor interna5ionale i n conformitate cu legisla5ia Republicii 'oldova. 1a transporturile interna5ionale de pasageri, agen5ii transportatori vor respecta i alte conven5ii interna5ionale din

domeniu. 1a rutele interna5ionale noi, intervalul dintre curse n aceeai localitate trebuie s fie de cel pu5in o or, iar la cursele n aceeai direc5ie spre diferite localit5i trebuie s fie de cel pu5in !$ minute. >. >n ca,ul solicitrii desc6iderii rutelor &curselor* regulate n trafic interna5ional, agentul transportator va ob5ine ini5ial avi,ul organului de specialitate al administra5iei publice centrale privind perfectarea documentelor specificate la punctul "" al pre,entului Regulament. =entru ob5inerea avi,ului de la organul de specialitate al administra5iei publice centrale, agentul transportator va depune documentele indicate la punctul / al pre,entului Regulament, precum i8 a* proiectul orarului de circula5ie pe rut respectiv. (rarul de circula5ie trebuie s prevad e+plicit localit5ile n care snt prev,ute sta5ionri i amplasarea acestora, distan5ele, durata de sta5ionare, orele de plecare, punctele de trecere a frontierei de stat i 5rile de tran,it9 b* sc6ema rutei pe care va fi e+ecutat cursa, cu eviden5ierea punctelor de trecere a frontierei de stat. . >n ca,ul ob5inerii avi,ului po,itiv, agentul transportator perfectea, i pre,int urmtoarele documente8 a* contractul nc6eiat cu un partener strin din 5ara de destina5ie pentru efectuarea la paritate a rutei &cursei*9 b* actul ce confirm abilitarea partenerului strin de ctre organul competent din 5ara de origine pentru efectuarea transporturilor interna5ionale de cltori9 c* duratele de conducere i odi6n pentru ofer &oferi* pe rut9 d* tariful de transportare a cltorilor, coordonat de ambii parteneri. 7ocumentele indicate, perfectate n limbile ambelor 5ri, semnate de ambii transportatori i autentificate prin aplicarea tampilei acestora, se pre,int organului de specialitate al administra5iei publice centrale n ! e+emplare. 5. >n ca,ul nepre,entrii documentelor perfectate la organul de specialitate al administra5iei publice centrale n termen de trei luni din data ntiin5rii transportatorului privind acordarea dreptului de perfectare a documentelor, acesta pierde dreptul ce i s-a acordat. $. (rganul de specialitate al administra5iei publice centrale e+pedia, documentele perfectate organelor competente ale 5rii partenere i ale celor de tran,it pentru ob5inerea autori,a5iilor pe rutele &cursele* regulate interna5ionale. 7up primirea autori,a5iilor din 5rile partenere i de tran,it, materialele se e+aminea,, n modul stabilit, pentru adoptarea deci,iei de atribuire a rutei &cursei* spre deservire agentului transportator solicitant numai n ca,ul n care se modific condi5iile ini5iale de perfectare a documentelor. #. -gentul transportator este obligat s pre,inte organului de specialitate al administra5iei publice centrale cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate a autori,a5iilor pe rutele deservite, ane+nd documentele indicate la punctul "! literele a* i b* i punctul "" literele a* i d*, cu minimum trei luni nainte de e+pirarea termenului de valabilitate a uneia din autori,a5iile ob5inute anterior. 8. 7ocumentele perfectate se e+pedia, de ctre organul de specialitate al administra5iei publice centrale, n conformitate cu acordurile bilaterale, organelor competente ale 5rilor partenere i ale celor de tran,it pentru ob5inerea autori,a5iilor. -utori,a5iile ob5inute se eliberea, agen5ilor transportatori contra plat i?sau fr plat, conform acordurilor bilaterale. ?. >n ca,ul nc6eierii contractului pentru efectuarea unei rute &curse* regulate la paritate cu un partener strin, agentul transportator auto6ton este obligat s depun, n termen de $ ,ile, cererea i documentele respective la organul de specialitate al administra5iei publice centrale, pentru a fi e+aminate n modul stabilit. 5". -utobu,ele trebuie s aib pe parbri,e indicatoare cu denumirea punctului ini5ial i a celui final al rutei, n conformitate cu cerin5ele n vigoare. 5=. Aransportarea cltorilor pe rutele interna5ionale se efectuea, cu mijloace de transport care corespund cerin5elor n vigoare, cu numrul de scaune prev,ut de u,ina productoare,

5innd cont de interdic5iile stabilite de Regulamentul circula5iei rutiere i organul de specialitate al administra5iei publice centrale. 5!. Aarifele n traficul auto interna5ional snt stabilite pe ba, de contract ntre agen5ii transportatori i snt aprobate de ctre organele competente ale ambelor 5ri. (.. OR6/+(;/RE/ TR/+,'ORT-R(0OR +ERE6-0/TE AO1/;(O+/0EB 5>. 7reptul de a efectua transporturi auto neregulate de pasageri l au agen5ii transportatori care corespund cerin5elor n vigoare i dispun de documentele stipulate n punctul / al pre,entului Regulament. ,ec3iunea = Organi2area transporturilor la comand 5 . Aransporturile la comand pot fi efectuate numai de ctre agen5ii transportatori crora li s-au atribuit pentru deservire rute regulate. >n timpul efecturii transporturilor la comand, ec6ipajul mijlocului de transport auto trebuie s dispun de8 a* foaia de parcurs9 b* lista de control &la transporturile na5ionale*9 c* documentul prev,ut de ctre -cordul 3@A:RBCS &la transporturile interna5ionale*9 d* documentele de plat care confirm ac6itarea serviciilor de ctre beneficiar, inclusiv bonul de cas emis de maina de cas i de control cu memorie fiscal ori copia dispo,i5iei de plat i, suplimentar, la efectuarea transporturilor interna5ionale, autori,a5iile specificate n acordurile interna5ionale &n ca,ul n care snt prev,ute de acordurile bilaterale*9 e* certificatul de clasificare a autocarelor dup stele. =ersoanele care vor fi transportate n mijlocul de transport trebuie s posede acte de identitate corespun,tor nscrierilor din documentul de control al -cordului 3@A:RBCS. 55. Aarifele pentru efectuarea transporturilor la comand se stabilesc pe ba,e contractuale, dar nu trebuie s fie mai mici dect tarifele-plafon pentru un pasager?<ilometru pe rutele regulate, aprobate prin actele normative n vigoare. ,ec3iunea a !*a Organi2area transporturilor turistice 5$. >n timpul efecturii transporturilor turistice, ec6ipajul mijlocului de transport trebuie s dispun de documentele prev,ute de actele normative n vigoare8 a* foaia de parcurs9 b* certificatul de clasificare a autocarelor dup stele9 c* vouc6erul turistic9 d* documentul de control prev,ut de acordul 3@A:RBCS, semnat de conductorul ntreprinderii i legali,at prin aplicarea tampilei, n care snt nregistra5i cltorii transporta5i i, suplimentar, n ca,ul transporturilor interna5ionale turistice neregulate, autori,a5iile specificate n acordurile interna5ionale &n ca,ul n care snt prev,ute de acordurile bilaterale*. =ersoanele care vor fi transportate n mijlocul de transport trebuie s posede acte de identitate corespun,tor nscrierilor. 5#. Aarifele pentru efectuarea transporturilor turistice se stabilesc pe ba,e contractuale, dar nu trebuie s fie mai mici dect tarifele-plafon pentru un pasager?<ilometru pe rutele regulate, aprobate de actele normative n vigoare. .. OR6/+(;/RE/ TR/+,'ORT-R(0OR + CO0O, 'RO'R(58. Aransportul de pasageri n folos propriu se efectuea, cu respectarea urmtoarelor condi5ii8 a* se folosesc ve6icule de5inute n proprietate sau arendate, care snt conduse de ctre angaja5i ai agentului transportator9

b* este o activitate accesorie sau au+iliar n raport cu activit5ile de ba, ale ntreprinderii9 c* persoanele transportate snt angaja5i ai ntreprinderii sau membri ai familiilor acestora, scopul transportului fiind deplasarea n interes de serviciu sau social. 5?. >n timpul efecturii transporturilor n folos propriu, ec6ipajul mijlocului de transport auto trebuie s dispun de documentele prev,ute de actele normative n vigoare8 a* foaia de parcurs9 b* lista de control n care snt nregistra5i pasagerii transporta5i, semnat de conductorul ntreprinderii i legali,at prin aplicarea tampilei. >n ca,ul n care acelai grup de pasageri este transportat pe aceeai rut se permite ntocmirea unei liste de control cu indicarea punctelor ini5ial i terminus ale rutei. =ersoanele transportate n mijlocul de transport trebuie s posede legitima5ii de serviciu i s fie angaja5i ai ntreprinderii. Suplimentar, n ca,ul rutelor neregulate interna5ionale n folos propriu, este necesar e+isten5a autori,a5iilor specificate n acordurile interna5ionale &n ca,ul n care snt prev,ute de acordurile bilaterale*. .(. OR6/+(;/RE/ TR/+,'ORT-R(0OR + RE6() 8E T/D( $". (rgani,area transporturilor n regim de ta+i se efectuea, de ctre autorit5ile administra5iei publice locale - municipii i primrii. -gentul transportator care efectuea, transporturi de cltori i bunuri n regim de ta+i trebuie s dispun de licen5 pentru acest gen de activitate &patent - pn la intrarea n vigoare a prevederilor legii respective* i foaie de parcurs, cu indicarea obligatorie a timpului aflrii n serviciu a conductorului auto. $=. =entru efectuarea transporturilor n regim de ta+i snt admise persoane care dispun de permis de conducere de categoria EBF, au atins vrsta de % de ani, posed e+perien5 de munc nentrerupt n calitate de ofer de categoria EBF de cel pu5in ! ani, au urmat un curs de instruire i perfec5ionare n centre de instruire licen5iate i dispun de certificat de competen5 profesional, inclusiv cunoaterea regulilor de e+ploatare a aparatului de ta+at de modelul respectiv. @u li se permite practicarea acestui gen de activitate cet5enilor care conduc autove6icule cu dirijare manual i dispun de certificat medical cu termen e+pirat. $!. =entru transportul de persoane i bunuri n regim de ta+i, snt admise autove6iculele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi5ii8 a* snt dotate cu aparate de ta+at legali,ate &nregistrate n Registrul de stat al mijloacelor de msurare i incluse n Registrul unic al mainilor de cas i de control*, verificate metrologic i nregistrate la organul fiscal teritorial9 b* snt dotate cu lamp ta+i n stare de func5ionare, conform prevederilor pre,entului Regulament9 c* aparatul de ta+at intr n func5iune doar n momentul n care a fost activat de dispo,itivul de comand fi+at n una dintre po,i5iile de operare. $>. -utoturismele utili,ate ca ta+iuri trebuie s fie de culoarea stabilit de fiecare agent transportator n parte i s aib nscrieri vi,ibile de la distan5 privind tarifele de transport aplicate. 7otarea e+terioar a ta+iului const ntr-o lamp ta+i, de culoare galben, cu nscrisul EA-23F pe fa5 i spate, aprins permanent n timpul programului de lucru, care con5ine dou lmpi suplimentare, de culori diferite, a cror semnifica5ie, v,ute din fa5, este urmtoarea8 a* n stnga, o lamp de culoare roie care, atunci cnd este aprins, indic po,i5ia E(cupatF a ta+iului9 b* n dreapta, o lamp de culoare verde care, atunci cnd este aprins, indic po,i5ia E1iberF a ta+iului. 1ampa ta+i poate fi dimensionat astfel nct pe pr5ile ei laterale s se poat nscrie vi,ibil datele de identificare ale agentului transportator i numrul de apel telefonic al operatorului dispecer care l deservete.

3ndica5iile lmpii ta+i trebuie s aib corespondent, vi,ibil pentru client, n aparatul de ta+at. $ . =o,i5iile de operare ale ta+iului snt urmtoarele8 a* po,i5ia E1iberF - este aprins permanent lampa de culoare verde din lampa ta+i. >n aceast po,i5ie vor fi terse i resetate la ,ero toate indica5iile de pre5 ale ultimei cltorii de la aparatul de ta+at9 b* po,i5ia E(cupatF - este aprins permanent lampa de culoare roie din lampa ta+i9 c* po,i5ia E=latF - la trecerea n aceast po,i5ie se stinge lampa roie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de ta+at indic suma final ce trebuie pltit de ctre client. 7in po,i5ia E=latF nu se poate trece n po,i5ia E(cupatF sau E1iberF dect dup ce aparatul de ta+at a emis bonul de cas9 d* po,i5ia E'surareF - se aplic n sistemul dublu de tarifare distan5-timp, n care cantit5ile msurate parcurse se afiea,9 e* n ca,ul n care ta+iul este folosit de agentul transportator sau de ta+imetrist n alte scopuri dect transportul n regim de ta+i, se instituie po,i5ia de operare E=rivatF, ca, n care aparatul de ta+at este scos din func5iune. >n po,i5ia E=rivatF, lampa ta+i va fi scoas de pe cupol. Aa+iul trebuie s aib afiate pe portierele din fa5 tarifele pe <ilometru i pe or, precum i tariful de pornire, astfel nct acestea s fie vi,ibile de la o distan5 de . metri. Aa+iul trebuie sa aib afiat n interior, la loc vi,ibil, un ecuson cuprin,nd numele i fotografia conductorului auto, denumirea agentului transportator. Cn ta+i poate avea dotri op5ionale, cum ar fi8 dispo,itiv de nregistrare a preci,rilor fcute de client, perete despr5itor ntre conductorul auto i clien5i, climati,ator, cititor de carduri etc. $5. @umrul de pasageri admis spre transportare este determinat de caracteristicile te6nice ale mijloacelor de transport i nu trebuie s depeasc numrul de locuri. >n ca,ul solicitrii depline a ta+iului, se permite transportarea, suplimentar, a cel mult unui copil n vrst de pn la ; ani. 0opiii cu vrste de peste ; ani snt asimila5i pasagerilor maturi i ocup loc separat pe scaun. >n ca,ul cnd pasagerul matur este nso5it de c5iva copii n vrst de pn la ; ani, se ofer un loc separat pentru doi copii. $$. Aa+iurile snt puse la dispo,i5ia pasagerilor8 a* n locurile de sta5ionare a ta+iurilor - conform rndului. 7reptul de a angaja ta+iuri n afara rndului este acordat persoanelor prev,ute n actele legislative i, prioritar, pasagerilor cu copii sugaci i de vrst precolar, femeilor gravide, invali,ilor cu semne vi,ibile de invaliditate9 b* n afara locurilor de sta5ionare a ta+iurilor - la semnalarea pasagerului prin ridicarea minii. Se inter,ice oprirea ta+iului n apropierea nemijlocit a parcajului &mai pu5in de %$$ metri*. 1ng gri ta+iurile pot fi angajate doar n locurile de sta5ionare a ta+iurilor9 c* conform comen,ilor preliminare prin telefon de la domiciliu sau serviciu, precum i nemijlocit la punctele de dispecerat sau la agen5ii transportatori. $#. >mbarcarea i debarcarea din ta+i a pasagerilor se permite doar din partea dreapt n direc5ia circula5iei, din partea trotuarului sau a marginii drumului. :ste inter,is mbarcarea sau debarcarea pasagerilor din autove6iculul oprit la culoarea roie a semaforului, la gestul agentului de circula5ie sau n alt ca, neprev,ut, fr permisiunea oferului. 7esc6iderea uilor ta+iului pn la oprirea lui deplin este inter,is. =asagerul propune oferului itinerarul de deplasare, iar dac acesta nu a fost indicat, oferul este obligat s transporte pasagerul la locul solicitat pe calea cea mai scurt. Hoferul are dreptul s refu,e pasagerului deplasarea pe strada sau drumul indicat, dac acesta nu corespunde cerin5elor securit5ii circula5iei. 1a finali,area cursei oferul ncasea, plata pentru cltorie, conform bonului de cas emis, care se nmnea, n mod obligatoriu cltorului. $8. Se permite transportarea fr plat cu ta+iul a bagajelor care, conform gabaritelor, pot fi plasate liber n portbagaj cu capota nc6is.

Se permite transportarea n salonul ta+iului a diverselor obiecte &aparatajului audio, video i altor obiecte de u, casnic i cultural*, care pot fi plasate liber pe banc6eta din spate, trec liber prin uile ta+iului, nu deteriorea, i nu murdresc cptueala i ec6ipamentul din salon, nu deranjea, oferul la conducerea automobilului i nu-i acoper cmpul vi,ual. .((. OR6/+(;/RE/ TR/+,'ORTR(( %( ',TRR(( 9/6/:E0OR %( 9/6/:E0OR 8E )+ $?. =asagerul are dreptul s transporte n autobu, bagaje, ac6itnd costul transportrii conform tarifelor stabilite. 1a transport se admit bagaje cu gabarite n limitele /$+"$+%$ $$+.$+!$ cm i cu greutatea de cel mult /$ <g. Bagajele se transport n sec5ia de bagaje, iar n lipsa sec5iei de bagaje - n salonul autobu,ului, norma pentru un pasager fiind8 n autobu,ele fr sec5ie de bagaje - un loc9 n autobu,ele cu sec5ie de bagaje - % locuri. #". =entru transportarea bagajelor de mn &obiecte cu greutatea de pn la !$ <g* care au gabarite ce nu depesc /$+"$+%$ - $$+.$+!$ cm i care nu incomodea, al5i pasageri, plata nu se percepe. =entru transportarea n autobu,e a bagajelor cu mrimea de peste /$+"$+%$ cm, pasagerul procur bilet de bagaje de forma stabilit. #=. Biletul de bagaje poate fi procurat la casele de bilete sau la controlorul care dirijea, mbarcarea, iar n lipsa caselor - la ofer sau ta+ator. >n autobu,ele de rut urban cu tarif unic cltorul efectuea, autota+area pentru transportarea unui loc de bagaj prin compostarea unui tic6et. #!. 1a predarea bagajelor n sec5ia de bagaje a autobu,ului, pasagerului i se eliberea, un jeton cu numr &etic6et*, duplicatul &cotorul* cruia se fi+ea, de bagaj. >n punctul de destina5ie bagajul este eliberat pasagerului la pre,entarea jetonului cu numr &etic6etei*. Ietoanele cu numr &etic6etele* snt confec5ionate de ctre agen5ii transportatori de sine stttor i se eliberea, ec6ipajului autobu,ului spre decontare. #>. >n autobu,ele fr sec5ie de bagaje locul pentru bagaje este stabilit nemijlocit de ctre ofer, n aa mod nct s fie asigurat trecerea fr obstacole a pasagerilor pe uile de intrare i de ieire. =e unele rute bagajele pot fi transportate separat de pasageri cu automobile de bagaje. >n acest ca, pasagerului i se eliberea, c6itan5a de bagaje ce confirm preluarea bagajelor. # . 1a predarea bagajelor pentru transport, pasagerul are dreptul s declare valoarea lui, ac6itnd ta+a stabilit. 4aloarea declarat nu trebuie s depeasc costul real al bagajelor. >n ca,ul n care valoarea declarat a bagajelor este mare, transportatorul are dreptul s-i cear pasagerului s pre,inte spre e+aminare con5inutul bagajelor i, dac se constat necorespunderea flagrant a sumei valorii declarate cu con5inutul bagajelor, s stabileasc valoarea lor real sau s refu,e primirea bagajelor cu valoarea care a fost declarat. #5. Bagajele se eliberea, n punctul de destina5ie purttorului c6itan5ei de bagaje sau jetonului cu numr &etic6etei*. #$. 7ac c6itan5a de bagaje sau jetonul cu numr &etic6eta* nu a fost pre,entat, transportatorul eliberea, bagajele doar dac pretendentul va dovedi c bagajele i apar5in. 7ac dove,ile pre,entate nu snt suficiente, transportatorul poate cere un gaj, care se restituie dup e+pirarea unui an din ,iua depunerii bagajelor sau la pre,entarea dove,ilor e+6austive. ##. Bagajele neridicate la sosirea mijlocului de transport, indiferent de faptul dac la primirea lor s-au eliberat sau nu c6itan5e ori jetoane cu numr &etic6ete*, se transmit pentru pstrare sub rspundere i agentul transportator le pstrea, din contul pasagerului. -gentul transportator poate s ncredin5e,e pstrarea bagajelor unui ter5, care, n acest ca,, are dreptul la o recompens. #8. =asagerul poart rspundere de integritatea bagajelor i bagajelor de mn transportate n salonul autobu,ului.

Responsabilitatea pentru integritatea bagajelor transportate n sec5ia de bagaje din momentul primirii la transport i pn n momentul eliberrii lor o poart ntreprinderea auto creia i apar5ine mijlocul de transport auto, dac contractul nu prevede altfel. #?. -gen5ii transportatori, autogrile &sta5iile auto* poart rspundere n conformitate cu legisla5ia n vigoare pentru pierderea, vtmarea sau deteriorarea, lipsa obiectelor predate la camera de pstrare sau primite pentru transport. .(((. 1O+TRO0-0 /1T(.(T<(( TR/+,'ORT-0-( /-TO 8E 10TOR( 8". 0ontrolul activit5ii transportului auto de cltori este e+ercitat de angaja5ii organelor abilitate, care dispun de legitima5ie pentru dreptul de control. 0ontrolul respectrii pe traseu a prevederilor actelor normative n vigoare este e+ercitat de ctre grupele mobile mi+te ale organelor abilitate cu acest drept. =ot fi antrena5i n ac5iunile de control i repre,entan5ii agen5ilor transportatori ce activea, n aceast direc5ie. >n afar de legitima5ia pentru dreptul de control de forma stabilit, persoana care efectuea, controlul trebuie s aib n mod obligatoriu documenta5ie de strict eviden5 &formulare de acte i procese-verbale*, uniforma respectiv, main special amenajat. =ersoana care efectuea, controlul are dreptul s opreasc pe parcurs mijlocul de transport auto ce transport pasageri prin ridicarea minii sau bastonului de modelul stabilit. 8=. 0ontrolorul trebuie s fie ec6ipat n uniform special, s aib la loc vi,ibil ecuson cu fotografia i numele i s respecte cerin5ele cu privire la sta5ionarea ve6iculelor fr a cau,a prejudiciu traficului asigurat. >n afara localit5ilor semnalul de oprire trebuie s fie dat pe un sector de drum drept la distan5a de cel pu5in $$ m de la autove6iculul n micare. @u se permite oprirea autobu,elor pe rutele urbane n timpul circula5iei. 8!. >nainte de efectuarea controlului, persoana cu func5ii de control este obligat s pre,inte oferului sau ta+atorului legitima5ia pentru dreptul de control. Hoferul i ta+atorul snt obliga5i s pre,inte toate documentele solicitate pentru control, s acorde ajutor la efectuarea controlului, s ndeplineasc toate indica5iile ce 5in de competen5a persoanelor cu func5ii de control. 7ac n autove6iculul ce transport pasageri lipsete documenta5ia necesar, n conformitate cu prevederile pre,entului Regulament, se ntocmete un proces-verbal sau un act de forma stabilit, care se e+pedia, organelor abilitate n scopul aplicrii sanc5iunilor prev,ute de legisla5ia n vigoare. 8>. 7ac n mijlocul de transport care transport pasageri pe rute regulate au fost depista5i pasageri cu bilete nevalabile sau fr bilete ori persoane care nu beneficia, de dreptul de a cltori gratuit, oferului sau ta+atorului i se aplic o amend n cuantumul stabilit de legisla5ie sau se ntocmete un proces-verbal ori un act, cltorul procur biletul, iar oferul sau ta+atorul vinovat de transportarea pasagerului fr bilet n scopul nsuirii ncasrilor este tras la rspundere administrativ. 7ac pasagerul contravenient nu are bani, precum i n ca,ul n care refu, s ac6ite amenda sau plata pentru cltorie, se ntocmete un proces-verbal, care urmea, a fi e+pediat organelor judectoreti, iar pasagerul este obligat s prseasc unitatea de transport auto. 8 . =rocesul-verbal trebuie s fie semnat de persoana care l-a ntocmit i de ctre delicvent. 7ac delicventul refu, s semne,e procesul-verbal, refu,ul trebuie s fie confirmat n procesulverbal de ctre martori. 7ac persoana care ncalc disciplina nu este de acord cu con5inutul actului sau procesuluiverbal, obiec5iile ei trebuie s fie consemnate n respectivul act sau proces-verbal. (D. 'RETE+<((7 /1<(-+(7 RE,T(T-(RE/ '0<(0OR %( RE1-'ER/RE/ 'RE:-8(1(-0-( 85. >n ca,ul opririi for5ate a autobu,ului pe parcurs, indiferent de cau,a care a provocat-o, fiind imposibil transportarea pasagerilor pn n punctul de destina5ie, acestora li se restituie

costul cltoriei &fr ta+a de asigurare* i plata pentru transportarea bagajelor &fr ta+a pe valoarea declarat* pentru distan5a neparcurs. 8$. =entru deteriorarea utilajului mijlocului de transport auto, persoanele vinovate ac6it, n modul stabilit de lege, costul pagubelor stabilit n actul respectiv. 'odul i termenul de naintare i e+aminare a preten5iilor care apar la transportarea pasagerilor i bagajelor snt reglementate de legisla5ia n vigoare. =asagerul poate nainta preten5ii fa5 de transportator n scris, n termenul stabilit de legisla5ia n vigoare. -c5iunJile agen5ilor transportatori contra pasagerilor pot fi intentate n judecat n decurs de / luni din ,iua producerii evenimentului care a servit drept temei pentru intentarea ac5iunii. 8#. 7ac pasagerul nu este de acord cu calculul pl5ii pentru utili,area transportului auto, el este n drept s adrese,e o peti5ie transportatorului, indicnd esen5a plngerii, data, ora mbarcrii i numrul mijlocului de transport utili,at, denumirea autogrii &sta5iei auto* n care a fost procurat biletul. Aransportatorul este obligat s e+amine,e peti5ia n termenul stabilit de legisla5ie i s comunice peti5ionarului re,ultatele e+aminrii. 88. 7reptul de a intenta ac5iuni n legtur cu decesul, le,iunile corporale sau oricare alt prejudiciu cau,at snt5ii pasagerului se stinge dup e+pirarea a ! ani. Aermenul de prescrip5ie nu poate depi . ani din ,iua cau,rii prejudiciului. 7reptul de a intenta ac5iuni n legtur cu pierderea total sau par5ial ori deteriorarea bagajelor se stinge n toate ca,urile dup e+pirarea unui an. 8?. -nterior intentrii ac5iunii, este obligatorie depunerea preten5iilor fa5 de agen5ii transportatori. =reten5iile i ac5iunile referitoare la transporturi se e+aminea, n modul stabilit de legisla5ie.
-ne+a nr. la Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
&organul abilitat*

1ERERE -gentul economic KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -dresa juridic KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 0od fiscalKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 0od A4-KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Aelefon KKKKKKKKKKKKK :-mail KKKKKKKKKKKK Leb page KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ,olicit& M atribuirea dreptului de deservire a urmtoarelor rute regulate8 M atribuirea dreptului de efectuare a curselor suplimentare pentru urmtoarele rute regulate8 =. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK !. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK >. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 8ocumentele aneEate& M 1icen5a de activitate n transport9 M 0ertificatul de conformitate a serviciilor de transport al cltorilor &la ob5inerea permisului de activitate*9 M 0ertificatul de nmatriculare al mijlocului de transport9 M =roiectul graficului de circula5ie9 M Raportul cu privire la testarea te6nic a mijlocului de transport9 M 0ertificatul de clasificare a autocarelor dup stele9 M 0ertificatul de competen5 profesional a oferului9 M Sc6ema rutei.

,olicitantul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKK

&numele i prenumele, semntura*

&data*

0.%. +ot& -gentul economic bifea, po,i5iile necesare. -ne+a nr.% la Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje Gormularul permisului este -.

1ERERE pentru ob3inerea permisului de activitate pe rut -gentul transportator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


&denumirea ntreprinderii i adresa juridic*

0od fiscal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK @r. licen5ei KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK @r. certificatului de nregistrare KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Aelefon KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Solicit eliberarea permisului de activitate pe rut pentru urmtoarele unit5i de transport 8 +r. dFo )arca i modelul +umrul de @nmatriculare /nul 4abricrii 1ategoriile i tipurile de transporturi solicitate

8ocumentele aneEate& M 0ertificatul de nmatriculare a mijlocului de transport9 M Raportul cu privire la efectuarea testrii te6nice9 M 0ertificatul de clasificare a autocarelor dup stele &dup ca,*9 M 0ertificatul de competen5 profesional a oferilor.

Solicitantul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
&numele, prenumele, semntura*

7ata KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

1.H.

-ne+a nr.! la Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje RE6-0(0E

de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de cltori (. 8(,'O;(<(( 6E+ER/0E =. =re,entele reguli stabilesc modul de organi,are i desfurare a concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate de cltori de ctre agen5ii transportatori. !. Scopul concursului const n sporirea nivelului serviciilor de transport auto de cltori pe rutele regulate i asigurarea securit5ii circula5iei rutiere prin selectarea agen5ilor transportatori n condi5ii de transparen5, conform cerin5elor legisla5iei n vigoare. >. (biectul concursului este acordarea agen5ilor transportatori a dreptului de deservire a rutei &cursei* sau grupului de rute &curse* scoase la concurs. ((. OR6/+(;/RE/ 1O+1-R,-0-( . 0oncursul pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor &curselor* regulate de cltori este organi,at de ctre 0omisia abilitat cu acest drept &denumit n continuare 0omisia*. 5. (rganul de specialitate al administra5iei publice centrale ori autorit5ile administra5iei publice locale public n 'onitorul (ficial al Republicii 'oldova comunicatul informativ cu privire la concurs cu minimum !$ de ,ile nainte de desfurarea lui. 0omunicatul informativ va include8 a* data i locul desfurrii concursului9 b* denumirea rutei &cursei* i ora plecrii din punctele ini5iale9 c* condi5iile de participare la concurs9 d* termenul i locul pre,entrii documentelor pentru nscrierea la concurs9 e* numrul telefonului de contact. $. 1a concurs snt admii agen5ii transportatori - persoane fi,ice i juridice nregistrate n Republica 'oldova conform legisla5iei n vigoare, titulari de licen5 pentru genul de activitate EAransportul auto de cltoriF, n folos public care administrea, numrul necesar de autobu,e ce corespund condi5iilor determinate pentru deservirea rutei &cursei* sau grupului de rute &curse* i care au depus setul de documente n conformitate cu punctul ;. #. =entru a participa la concurs, agentul transportator va depune la organul de specialitate al administra5iei publice centrale ori la autorit5ile administra5iei publice locale, cu cel pu5in $ ,ile nainte de data desfurrii concursului, o cerere de forma stabilit n ane+a nr. , documentele indicate la punctul / al Regulamentului transporturilor auto de cltori i bagaje. 8. 1a concurs nu snt admii agen5ii transportatori8 a* care n ultimul an de activitate au comis nclcri, n urma crora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior9 b* n actele crora au fost depistate date eronate. ?. -utoritatea administra5iei publice acord punctaje pentru fiecare participant la concurs n func5ie de criteriile pre,entate n ane+a nr.%, pre,entndu-le 0omisiei. (((. 8ETER)(+/RE/ 1%T(6TOR-0-( 1O+1-R,-0-( =". >n ca,ul n care pentru deservirea rutei &cursei* sau grupului de rute &curse* scoase la concurs a fost depus o singur cerere, respectnd cerin5ele punctului ;, pretendentului i se atribuie ruta &cursa* solicitat. ==. >n ca,ul n care s-au depus dou sau mai multe cereri, 0omisia anali,ea, materialele pre,entate i determin ctigtorul n conformitate cu punctul % al pre,entelor reguli. =!. =unctajul se acord conform tabelului pre,entat n ane+a nr.%. :ste declarat ctigtor pretendentul care a acumulat cel mai mare numr de puncte. =>. =e ba,a ordinului de aprobare a procesului-verbal, ctigtorul este obligat s semne,e, n termen de $ ,ile din data e+pedierii ntiin5rii, angajamentul &ane+a nr.!* i s aprobe setul de documente necesar pentru deservirea rutei &cursei*, care va include paaportul rutei &cursei* i orarul de circula5ie. = . >n ca,ul nclcrii cerin5elor stipulate n punctul ! al pre,entelor reguli, 0omisia ree+aminea, materialele pre,entate de ctre participan5ii la concurs i desemnea, un alt ctigtor.

-ne+a nr. la Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de cltori 1ERERE -gentul economic KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
&denumirea ntreprinderii i adresa juridic*

0odul fiscal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Aelefonul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -m luat cunotin5 de condi5iile de desfurare a concursului i doresc s particip n vederea ob5inerii dreptului de

deservire a rutelor &curselor* regulate de cltori KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.


&tipul, marca*

autove6icule

>mi asum obliga5ia s respect condi5iile concursului i cerin5ele actelor normative care reglementea, transportul auto de cltori. =ropun urmtoarele condi5ii de transportare a cltorilor8 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 8ocumentele aneEate& M 1icen5a de activitate n transport &pentru agen5ii transportatori noi*9 M 0ertificatul de conformitate a serviciilor de transportare a cltorilor9 M 0ertificatul de nmatriculare a mijlocului de transport9 M Raportul cu privire la testarea te6nic a mijlocului de transport9 M =roiectul orarului de circula5ie9 M 0ertificatul de clasificare a autocarelor dup stele9 M 0ertificatul de competen5 profesional a oferului9 M Sc6ema rutei9

Solicitantul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
&numele i prenumele, semntura*

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
&data*

1.H. +ot& -gentul economic bifea, po,i5iile necesare.

/+1HET Rutele regulate atribuite pentru deservire la data depunerii cererii i regularitatea ndeplinirii lor pe parcursul ultimelor ase luni* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 7ate despre mijloacele de transport de5inute de pretendent* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
&numrul, modelul, marca, anul fabricrii conform certificatelor de nmatriculare, eliberate de ctre organul respectiv*

3nforma5ii privind nclcrile depistate pe parcursul ultimului an de activitate KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.


&numrul de procese-verbale ntocmite i de reclama5ii depuse, defalcrile la buget*

+ot& -nc6eta se completea, de ctre organul responsabil pentru desfurarea concursului.

-ne+a nr.% la Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de cltori 1R(TER(( de evaluare i punctajul care se acord participantului la concursul pentru dreptul de deservire a rutelor AcurselorB regulate de cltori =. .ec5imea parcului de autove5iculeG& pn la ! ani ntre ! i / ani ntre / i ) ani ntre ) i % ani ntre % i . ani ntre . i # ani

J %$ J ; J " J J# J.

peste # ani !. ,tructura parcului de autove5iculeG& parc propriu &inclusiv leasing*

$ J $, puncte pentru fiecare procent calculat pentru parcul aflat n administrare

>. +umrul de autove5iculeG& pn la % unit5i de transport J% ntre ! i . unit5i de transport J" ntre / i $ unit5i de transport J/ ntre i %$ de unit5i de transport J# peste %$ de unit5i de transport J $ . Transporturile de cltori e4ectuate anterior A4r @ntreruperiB transporturi regulate8 peste $ ani J%$ peste . ani J . peste ! ani J# ntre i ! ani J/ pn la an J" transporturi neregulate8 peste ! ani J" ntre i ! ani J! pn la an J% 5. ,uspendri pe parcursul ultimelor $ luni de 4unc3ionare a curselor atribuite pentru deservire Acu eEcep3ia curselor suspendate din cau2a strii drumului7 condi3iilor climaterice7 constatate @n modul stabilitB& .- $ D - $ $-. D -. $. nclcri depistate pe parcursul ultimului an& a* n activitatea ntreprinderii &nclcri, constatate n modul stabilit, ale regulilor de transportare a cltorilor i bagajelor, 0odului fiscal, 0odului cu privire la contraven5iile administrative, cu e+cep5ia nclcrilor la deservirea rutelor regulate*8 peste ! nclcri -" de la pn la ! nclcri -% b* la deservirea rutelor regulate8 peste ! nclcri la curs -% de la pn la ! nclcri #. 9a2a te5nico*material& proprie J. arendat J 8. ,istem de management al calit3ii con4orm standardelor interna3ionale (,O seria ?"""& dispune J $ nu dispune J$ ?. 8e4alcri la buget& n medie pentru o unitate de transport $, puncte pentru fiecare mie de lei transfera5i la buget Total& KKKKKKKKKKKK * Se determin pe ba,a certificatelor de nmatriculare a mijloacelor de transport necesare pentru deservirea rutei &curselor* solicitate.

N
__________ Hotrrile Guvernului 854/28.07.2006 Hotrre cu privire la Regulamentul transporturilor auto e cltori !i "aga#e //Monitorul Oficial 124125/910, 08.08.2006