Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ARHITECTURA SI CONSTRUCTII CATEDRA DE PROIECTARE ANUL 3.

SEMESTRUL I TEMA DE PROIECTARE

ANUL DE STUDII 2011-2012

Proiectu !r.2 LOCUIN" E COLECTIVE CU RE#IM MIC DE INALTIME Nu$%r &e cre&ite ' ( ) Dur%t% ' * +%,t%$-!i

Et%,% 1 2 1.2 +/,t. 0+tu&iu %$, %+%$e!t1- 2 &ece$3rie 2011 Et%,% 2 4 1.2 +%,t 15 i%!u%rie 2012 2. Date de tema 2.1. Amplasament / Reglementari urbanistice Pe un lot liber de constructii, in suprafata de aproximativ 1150 mp, amplasat in apropierea cladirii Pla a, situat la sud!vest de aceasta, se propune studiul in vederea reali arii unor propuneri de locuinte colective. Amplasamentul este delimitat" ! de strada #ucevei si strada $etatii Reglementarile urbanistice propuse pentru studiu se incadrea a in reglementarile generale ale onei, si anume" Densitate P%& ' (5) $*& ' max. 2,( Regim de inaltime Regimul de inaltime va fi de P+( existand posibilitatea unui accent P+5, in functie de po itionarea fata de vecinatati, de largimea aleilor carosabile, de orientarea cardinala si in final de conceptia ansamblului. Retrageri Avand in vedere vecinatatile de pe stra ile #ucevei si $etatii si anume locuinte in general parter si eta, respective P+( se propune alinierea la fronturile existente Amena,ari peisagere #e va acorda o atentie deosebita amena,arii spatiilor plantate, aleilor de circulatie pietonala, altor amena,ari ale spatiului exterior, cu caracter privat, Alei carosabile si parca,e Aleile carosabile vor fi considerate in regim privat de utili are. #e vor re olva locuri de parcare la sol pentru vi itatori. 2.2. -*.$&/*./ 2.2.1. 0ocuinte A0 ' aria locuibila 1suprafete isumate a incaperilor de locuit" dormitoare +living + loc de luat masa2 A* ' aria utila 1suprafete interioare ale tuturor incaperilor din apartament ! nu se cuprind suprafetele logiilor si balcoanelor2 A$ ' aria constrruita a locuintei 1suma suprafetelor utile ale apartamentelor, ale logiilor si balcoanelor, precum si a cotei parte din suprafetele comune ale cladirii ! spalatorii, uscatorii, casa scarii, la care se adauga suprafata aferenta a peretilorinteriori si exteriori. .u se cuprind boxele de la subsol si gara,ele2 3or fi re olvate cca 25 de locuinte, in tipuri de apartamente, cu urmatoarele ponderi orientative si Ariile $onstruite aferente " ! 4arsoniera 5) (5 ! 52 mp ! 2 camere 11D2 20) 6( ! 72 mp

! 8 camere 12D2 80) 57 ! 98 mp ! ( camere 18D2 85) 105 ! 115 mp ! 5 camere 1(D2 10) 128 ! 185 mp 2.2.2. Dotari comunitare / -unctiuni integrate 0a nivelul parterului se vor prevedea spatii comerciale mici si dotari/functiuni integrate ! comunitare" gospodaresti, birouri .Aceste functiuni trebuie sa beneficie e de noduri verticale separate de acces spre subsol. 2.2.8. 4ara, 4ara,ul va fi re olvat pe 1 nivel de subsol si va fi accesibil prin rampe duble de intrare ! iesire. Pentru fiecare apartament cu suprafata de pana la 100 m2 se va prevedea cate un loc de garare, iar pentru apartamentele a caror suprafata depaseste 100 m2 se vor prevedea cate 2 locuri de garare1conform :$4;< 66/20062,cel putin 5 de locuri in acest gara, vor fi preva ute pentru functiunile suplimentare propuse. 3or fi preva ute accese din parter lifturi si scari 1din spatiile publice sau din aleile pietonale2 catre de gara,. 2.2.(. Anexe / #patii te=nice 0a subsol se vor amplasa spatiile te=nice" microcentrala termica, =idrofor, centrala de ventilatie,tablou electric etc. #e vor prevedea de asemenea platforme pentru amplasarea de europubele diferentiate pe tipuri de deseuri . 2.8. 3olumetria / Anvelopa cladirii / #tructura 3olumetria trebuie sa tina cont de eficienta energetica si control al consumului de resursele clasice si de asemeni sa permita implementarea te=nologiilor ce utili ea a enrgii neconventionale 1sistemul fotovoltaic, captatori termici solari, sau pompele de caldura2. #tructura de re istenta va fi din beton armat, re olvata pe cadre sau pereti structurali, evident modulata. 3or fi utili ate materiale pentru peretii de inc=idere, de compartimentare si de finisa, variate care sa raspunda optim normelor confortului termic si acustic. 8. #trategii aplicabile in abordarea studiului ! amplasament" informatii privind terenul 1eventual studiul geote=nic2 si datele climatice in vederea utili arii resurselor regenerabile si aprecierii impactului energetic si al confortului interior> ! volumetria 1forma2 cladirii si orientarea" insorire, iluminat natural, ventilare naturala> spatiul interior" flexibilitate spatiala, confort 1termic, acustic, igienic,vi ual2, iluminat natural. (. $ontinutul si desfasurarea studiului (.1. etapa 1 / 2 saptamani 1/2 (.1.1. #tudiu de urbanism pe amplasment cu stabilirea unui regulament de construire cu indicarea retragerilor, a ariiei construibile, a inaltimilor, aacceselor auto catre subsol, pe ba a exmplelor si a indrumarii din atelier. (.1.2. Documentare si anali a comentariu sintetic2 a cel putin 5 exemple de unitati locative 1module sau tronsoane2 pre entate cu datele de identificare. (.1.8. $oncept ! conclu ii pe ba a anali ei amplasamentului din punct de vedere al contextului > ! generarea solutiei ar=itecturale. (.1.(. #e cere redactarea urmatoarelor piese" ! planse de pre entare a exemplelor ! planse concept ! plan de situatie cu indicatii de regulament sc. 1"500

! eventual mac=eta sc. 1"500 Predarea se va face pe format A8, este admisa redactarea pe calculator. (.1.5 etapa 2 / ( 1/2 saptamani (.1.6. #e cere redactarea urmatoarelor piese" ! plan de situatie 1refacut daca este ca ul2 sc. 1"500 ! planurile tuturor nivelurilor diferite 1inclusiv subsolurile2 sc. 1"100 ! doua sectiuni sc. 1"100 ! fatade 1minim 82 pentru fiecare tronson sc. 1"100 ! mac=eta sc. 1/200 5. $riterii de apreciere ! integrarea noului ansamblu in contextul existent al onei> ! originalitatea, sustinuta de conceptia structural ? ar=itecturala si de detaliu ! calitatea solutiei ar=itecturale" valori materiale si non!materiale ale spatiului ar=itectural> ! aplicarea principiilor de durabilitate.
I CONCEPT -2(67 INCADRARE SI CONFORMARE UR8ANISTICA-2067 OR#ANI9ARE FUNCTIONALA CORECTA 3067 CORECTURI SI PRE9ENTA 2(6

PREDAREA SE VA FACE CU FISA DE CORECTURA SI ETAPA 1 INCHEIATA.

6. <ibliografie 0egea 0ocuintei nr. 11(/1996 .P2( si .P 25 ! .ormativ pentru proiectarea parca,elor subterane 0ocuinta in timp si spatiu ! Patrulius Radu AA 196 ! :abitat @ntre 0Aindividuel et $ollectif AA 208 ! Du 3illage a la 3ille AA 225 ! 0e 0ogement AA 226 ! ;aison Baponaises

INTOCMIT7 ARH.ADRIAN POPESCU STUR9 ARH.RALUCA CIOMA#A

AR:.RAD* -%R&/#