Sunteți pe pagina 1din 8

Stabilirea gradului de satisfactie a angajatilor in ceea ce priveste procesul de dezvoltare a carierei

I. PREZENTAREA C !PANIEI

Societatea comerciala SILVAROM S.A. functioneaza cu un sediu central si o unitate de productie situate in Bucuresti, str. Intrarea Rocilor, nr. 12 1 , sector . !ana in anul 1""#, a fost inte$ral proprietate de stat, an in care, in %aza &.'. nr. 11( ) #2.11.1""#, in temeiul Le$ii nr. 1* ) 1""#, s+a reor$anizat su% forma unei societati pe actiuni. In anii 1"", 1""* are loc o noua etapa de restructurare a societatii, cand fa%rica se pri-atizeaza prin cumpararea, de catre salariati, a actiunilor detinute de .!S si .!!. SILVAROM S.A. are ca o%iect de acti-itate productia de mo%ilier pentru locuinte si /oteluri, mo%ilier pentru %irouri si %anci, precum si mo%ilier scolar. Mo%ilierul SILVAROM este -andut in Romania, 'ermania, Austria si An$lia. In colectia de mo%ilier pentru %irou si mo%ilier scolar se pot $asi pro$rame de mo%ilier directorial 0 1, mo%ilier e2ecuti- 0(1, mo%ilier special pentru dotarea %ancilor, mo%ilier specializat pentru computer 0*1, precum si mo%ilier pentru dotarea unitatilor de in-atamant 0pupitre scolare +*, scaun, catedra, ta%la1. Linia de mo%ilier pentru locuinte cuprinde sufra$erii 03 &a-ana, 4rinit5, !alermo1, dormitoare 0Sil-a 62clusi- +( si Sil-a .amil5 31, camere pentru tineret 01 Alma1, %i%lioteci 0Sil-a 62clusi- + ( si Sil-a .amil5 21, %ucatarii 0( Alma, Ve$a, Astra, Maestro, Rustic, !alermo, .lorida1, $ardero%e. Acestea sunt e2ecutate din lemn masi- de fa$ sau rasinoase, partial masi- sau laminat, in di-erse -ariante coloristice. .inisa7ele sunt atat clasice, cat si moderne, uleiate sau cerate. 8olectia de scaune contine scaune directoriale 01#1, scaune er$onomice 0191, scaune pentru -izitatori 0"1, scaune pentru spatii comune 091, scaune suprapoza%ile 0 1 si $rupuri de asteptare 021. Mo%ilierul este certificat pentru sistemul de mana$ement al calitatii ISO "##1:2###, sistemul de mana$ement de mediu ISO 1,##1, sistemul de mana$ement al securitatii si sanatatii in munca O&SAS 19##1:2##,. ;esi$nul si ino-atia sunt elemente importante pentru toate produsele de mo%ilier, marca SILVAROM. .iecare oferta de7a e2istenta este com%inata cu produse dez-oltate indi-idual pentru fiecare piata. Societatea asi$ura realizarea de proiecte de amena7are e2ecutate de un $rup de ar/itecti specializati in ar/itectura de interior si constructia de mo%ilier. !rodusele SILVAROM se concentreaza pe cererea clientului. 4inand cont de ne-oile consumatorului, compania poate -eni in intampinare diferitelor culturi si stiluri de -iata. Astfel su% numele unei marci, fiecare produs isi poate multumi consumatorul si permite am%elor parti sa profite de aceasta strate$ie. 8apitalul social al societatii este de 1.231. 1# lei, ,,( < din actiuni fiind detinute de .!! Banat 8risana, iar "*,2,< de salariati ai societatii. SILVAROM S.A. dispune de ec/ipamente si utila7e de productie fle2i%ile, care ii permit sa raspunda cu rapiditate solicitarilor clientilor. =ecesarul de personal din compartimentele functionale este sta%ilit pe %aza normati-elor ele%orate de conducerea societatii, iar pentru sta%ilirea numarului personalului operati- se are in -edere atat -olumul si structura acti-itatii, cat si ni-elul or$anizarii muncii.

62ista o anume concordanta intre natura posturilor, respecti- a acti-itatilor desfasurate si ni-elul si structura calificarii personalului. Mana$ementul de ni-el superior si mediu este alcatuit preponderent din economisti. !onderea personalului de administratie 0te/nic, economic, functionaresc1 in totalul personalului este de 33<. !onderea personalului cu studii superioare in totalul personalului de administratie este de (#<. >n aspect important al utilizarii personalului il constituie ni-elul producti-itatii muncii, a carei e-olutie este prezentata in ta%elul urmator: 6-olutia producti-itatii muncii =r crt 1 2 3 , Indicatori 8ifra de afaceri =umar salariati !rofit net !roducti-itatea muncii 2##* *".9,( ( * 1.((, (.923,1 2## #.1,1 (2" 1.*2# 9.2,",( 2##( 3(.((2 *3" 2.# # (.##(,( Mii Ron 2##9 3*.31* ,#, 3.#21 9.(,1,3

Asa cum se poate constata, -aloric, producti-itatea muncii a inre$istrat cea mai mare crestere in ultimul an al perioadei + 2##9, fiind de 1,2, ori mai mare fata de anul 2##( si de 1,11 ori mai mare fata de anul 2##*, desi ceilalti 2 indicatori au scazut in 2##9 fata de 2##(, cifra de afaceri cu cca. (<, iar numarul de salariati, cu 33,,<. Scaderea producti-itatii muncii, ca de altfel a tuturor celorlalti indicatori se constata in anul 2##( fata de perioada anterioara, cand, desi a inre$istrat o crestere a profitului net cu 3*,*<, societatea si+a redus -anzarile si respecti- -eniturile cu apro2. ,#<. Aceasta situatie a aparut ca urmare a pierderii semnificati-e din cota de piata, fapt ce a determinat mana$ementul companiei sa ia masuri ener$ice de reor$anizare, cu impact asupra reducerii numarului de personal, intentie sustinuta prin modernizarea utila7elor si ec/ipamentelor. In acord cu scopul firmei, actionarii, ec/ipa mana$eriala, specialistii societatii, au definit strate$ia pentru realizarea planului de afaceri. !rincipalele linii de actiune sta%ilite de comun acord sunt: orientarea spre satisfacerea clientului, sc/im%area mentalitatii si concentrarea catre lucru sistematic si in ec/ipa, perfectionarea mana$ementului prin definirea si concentrarea pe o%iecti-e, reor$anizarea productiei si a muncii prin pro$ramare, succesiune te/nolo$ica si ordine, modernizarea produselor si te/nolo$iilor de fa%ricatie, asi$urarea conditiilor de munca si ameliorarea mediului incon7urator. SILVAROM S.A. isi desface produsele prin ma$azinul propriu situat in incinta societatii, precum si prin ma$azinele din &ome?;esi$n Mall si 8entrul Ma2. ;e asemenea, produsele SILVAROM se li-reaza prin reteaua de distri%uitori din tara, totalizeaza un numar de de ma$azine, astfel: Bucuresti 13, 8onstanta *, Braso- ,, 8raio-a 3, !itesti 3, Arad 2, Bacau 2, Braila 2, 8lu7 2, !iatra =eamt 2, 4ar$o-iste +2, 4$. Mures 2, 4imisoara 2, 4ulcea + 2, Oradea 2, Al%a Iulia 1, Ale2andria 1, Baia Mare 1, Bistrita 1, .ocsani 1, 'alati 1, Ramnicu Valcea 1, Satu Mare 1, Sf. '/eor$/e 1, 4$. @iu 1, 4oplita 1, Vaslui 1, &unedoara 1, Iasi 1, Re$/in 1, Si%iu 1, Otopeni 1, Voluntari +1.

II.

!ET " # $IA "E PRE#%CRARE A "ATE# R

biective& + sta%ilirea $radului de satisfactie al an$a7atilor in ceea ce pri-este procesul de dez-oltare a cariereiA + e-identierea principalilor factori de ale$ere a cariereiA + identificarea factorilor care influenteaza cariera la ni-el or$anizationalA + posi%ilitatile de dez-oltare a carierei in cadrul companieiA + le$atura cu celelalte acti-itati de R> 0trainin$, e-aluarea performantelor, mana$ementul recompenselor, recrutare si selectie etc.1A + influenta structuriii or$anizatorice asupra carierei in companie. Sta%ilirea cadrului cercetarii: !opulatia 0uni-ersul statistic cercetat totalitatea an$a7atilor1 : an$a7atii S.8.SILVAROM S.A. Metoda de cercetare utilizata: studiu cantitati-, anc/eta prin sonda7. Instrumentul de colectare a datelor: c/estionarul. Te'nici de ad(inistrare a c'estionarului&la locul de munca su% forma auto+ administrarii in conditii necontrolate, $arantandu+se confidentialitatea a%solutB a an$a7atilor. Esantionul& cadrul de esantionare& %aza de date cuprinzand an$a7atii din administratie 0te/nic, economic, functionaresc1. !etoda de esantionare& s+a folosit esantionarea pe etape. Intr+o prima etapa totalitatea an$a7atilor din mana$ementul superior a fost di-izata pe departamenteA in a doua etapa, din cadrul departamentelor .inanciar, 8onta%ilitate, 8omercial, @uridic, a fost ales un numar aleator de an$a7ati care au raspuns la intre%arile c/estionarului. "i(ensiunea esantionului& 3# de c/estionare Elaborarea c'estionarului& la ela%orarea c/estionarului s+au utilizat in cea mai mare parte intre%ari inc/ise cu mai multe -ariante de raspuns pe o scala nominala si de ran$ deoarece necesita timp scurt pentru raspuns si sunt mult mai usor de completat. I. NI)E#%# SA#ARIA# Salariul mediu %rut al personalului inter-ie-at se ridica la cca. *.+,,-. lei, fiind mai mare cu cca. 2(3,* lei decat salariul mediu %rut pe economie de 1. "3 lei, utilizat la fundamentarea %u$etului asi$urarilor sociale pe anul 2##" 0Le$ea nr. 1" ) 2##", art. 1 , alin. 21A

II.

C NC#%ZII

.ata de analiza efectuata, se e-identiaza urmatoarele concluzii: + SILVAROM S.A. dispune de personal relati- tanar, a carui medie de -arsta se cifreaza in 7urul -arstei de ,# ani, incadrandu+se in etapa a III a a carierei mi7locul carierei si care manifesta o dorinta de perfectionare, are o moti-atie pentru dez-oltarea personalaA se o%ser-a ca la ni-elul personalului din administratie, acesta nu este ec/ili%rat pe se2e, personalul de se2 feminin reprezentand ,/01

personalul societatii este %ine pre$atit cu un ni-el de calificare ridicat, salariatii a%sol-enti de studii superioare 0de lun$a sau scurta durata1 si de studii postuni-ersitare, inclusi- master sau doctorat detin impreuna o pondere de ,,-,,0 din totalul salariatilor inter-ie-atiA cu toate acestea, la incadrarea salariatilor pe posturi ) $rupe de ocupatii, se poate constata ca functionarii superiori ) conducatorii si specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice detin impreuna o pondere de 2,-,30 din total, ceea ce inseamna ca diferenta de 2/0 dintre salariati este incadrata necorespunzator, su% ni-elul cate$oriei de studii a%sol-ite, fapt ce ar putea conduce pe termen lun$, fie la o deprofesionalizare a personalului, fie la o perioada mai mare de timp necesara acestor salariati pentru insusirea cunostintelor, aptitudinilor si deprinderilor cerute de un nou post, a carui cerinta de ocupare o reprezinta studiile superioareA

ponderea salariatilor cu o -ec/ime in munca mai mare de 1# ani este de 32-220, urmati de cei cu o -ec/ime in munca cuprinsa intre 13 ani, *2-220, situatie care se mentine si in cazul -ec/imii in companie, si anume ,/0 in cazul celor cu o -ec/ime in companie mai mare de 1# ani, respecti- 4,-,,0 in cazul salariatilor cu o -ec/ime in companie cuprinsa intre 1 3 ani1 din datele prezentate se pot e-identia doua concluzii, am%ele a-and le$atura cu etapele de reor$anizare a societatii, si indeose%i cu cea care a a-ut loc in anul 2##(, cand SILVAROM S.A. a fost ne-oita sa+si restran$a acti-itatea si sa+si reduca numarul de personal cu aproape 2##, de la (2" la *3" salariati: prima, se refera la mentinerea in cadrul societatii a celor mai %uni si loiali salariati, fapt ce asi$ura un climat de sta%ilitate, propice dez-oltarii societatiiA cea de+a doua, se refera la im%unatatirea structurii profesionale a personalului, personalul nou an$a7at fiind personal tanar, cu -arsta su% 3# ani, cu studii superioare, cu precadere te/nice, fapt ce ar putea aduce companiei un suflu nou, desc/is spre ino-are si initiati-aA

in ceea ce pri-este sistemul de moti-are, salariul mediu %rut pe societate se ridica la cca. *.+,,-. lei, fiind mai mare cu cca. 2(3,* lei decat salariul mediu %rut pe economie de 1. "3 lei, utilizat la fundamentarea %u$etului asi$urarilor sociale pe anul 2##" 0Le$ea nr. 1" ) 2##", art. 1 , alin. 21A anumite facilitati se acorda salariatilor, cum ar fi : plata in rate la ac/izitia produselor societatii, aplicarea unui procent de *< la ac/izitia produselor proprii, a7utoare pentru situatii deose%ite casatorie, nasterea unui copil, deces in familieA se constata ca incadrarea pe $rile de salarizare si posturi este oarecum asemanatoare la femei si %ar%ati, cu mici diferente le$ate de natura postului si ni-elul de pre$atire, poate cu un usor a-anta7 al personalului de se2 feminin, si datorita faptului ca acesta este mai %ine pre$atit, ceea ce ne determina sa afirmam ca

sistemul de salarizare pentru personalul cu -ec/ime mai mare in cadrul companiei este unul ec/ita%ilA nu acelasi lucru il putem afirma in cazul personalului nou an$a7at, format in totalitate din femei, care desi sunt a%sol-ente de studii superioare, sunt incadrate la ni-elul minim din $rila de salarizare, respecti- la ni-elul salariului minim %rut de 1.2## lei, pre-azut de le$islatia in -i$oare pentru salariatii cu studii superioareA

Analiza factorilor de alegere a carierei + din analiza celor 3 cate$orii de factori de ale$ere a carierei, reies urmatoarele aspecte: la prima cate$orie de factori 0zestrea nati-aA sfatul familieiA sfatul unui consilierA totul a fost o intamplare1, se o%ser-a o diferentiere intre personalul de se2 feminin si cel de se2 masculin, din datele prezentate, reiese ca la femei, ponderea cea mai mare in ale$erea carierei, de 4/0 0in totalul personalului de se2 feminin1, o detine Csfatul familieiD, fata de persoanele de %ar%ati, care nu au reprezentare la acest factor, in timp ce la persoanele de se2 masculin, ponderea cea mai mare, de 420 o detine opinia conform careia in ale$erea carierei Etotul a fost o intamplareD. la a doua cate$orie de factori 0comunicareA lim%i straineA a%ilitati te/niceA a%ilitati stiintificeA altele1, atat %ar%atii, cat si femeile au fost influentati in ale$erea carierei, in $eneral, de Ea%ilitatile te/niceD, iar in cazul %ar%atilor pe lan$a acestea, si de EcomunicareDA la a treia cate$orie de factori 0aptitudinile specialeA personalitateA interesele profesionaleA mediul socialA conte2tul economicA pre$atirea profesionala do%anditaA familiaA prietenii1, factorul determinant in ale$erea carierei atat pentru femei 0./01, cat si pentru %ar%ati 05401 il constituie pre$atirea profesionala do%andita . In aceeasi proportie 05401, %ar%atii considera ca factor determinant si conte2tul economicA

in ceea ce pri-este rolul factorilor educationali in ale$erea carierei, 330 dintre salariati s+au pronuntat in fa-oarea importantei acestor factori, situatia fiind asemanatoare, atat in cazul femeilor, cat si in cel al %ar%atilor, cu un usor a-ans al personalului de se2 feminin 360 fata de 3.0- fapt confirmat si prin ni-elul studiilor a%sol-iteA fata de constatarile de mai sus, se poate afirma ca e2ista o omo$enitate de $andire intre femei si %ar%ati, de unde se poate tra$e concluzia ca, la ni-elul companiei, personalul ar putea a-ea aceleasi -alori, atitudini, comportamente ceea ce asi$ura o %una coeziune a colecti-ului si, respecti-, un climat de munca destinsA coreland datele de mai sus cu celelalte raspunsuri si raportandu+le la rezultatele cercetarilor in domeniu conform carora Coamenii a caror personalitate se potri-este cu cerintele postului lor au satisfactie mai mare la locul de munca, o cariera sta%ila si de succesD, putem a-ansa ideea ca marea ma7oritate a salariatilor ocupa posturi ale caror cerinte se potri-esc cu personalitatea lorA

Analiza factorilor de dezvoltare a carierei + in ceea ce pri-este factorii de dez-oltare a carierei, ponderea cea mai mare 5.0 o detine Ee2perienta acumulata pe parcurs in domeniul respecti-D, urmata de Estudiile efectuate anteriorD cu o pondere de 220, pe ultimul loc, cu o pondere de 440 clasandu+se Ecompania in sine, prin toate resursele disponi%ileD, situatie confirmata de -ec/imea in companie si de studiile a%sol-iteA dintre factorii de dez-oltare a carierei, ,/0 dintre salariati sunt moti-ati de ne-oia financiara, 2,0 de ne-oia de stima si autorealizare, in timp ce doar 50 dintre salariati sunt moti-ati de ne-oia de a conduceA referitor la elementele care au facilitat dez-oltarea carierei in actuala companie, 530 apreciaza ca unul dintre ele il reprezinta colecti-ul, 2/0 instrumentele te/nice utilizate, iar 420 comunicarea internaA in ceea ce pri-este pre$atirea personalului de catre companie, ./0 considera ca firma nu ofera nimic special in aceasta directie, 420 apreciaza oferta de cursuri, trainin$+uri specializate puse la dispozitie de catre companie, *30 apreciaza -asta e2perienta in domeniul respecti-, iar */0 considera oferta companiei de pre$atire a personalului, un simplu trainin$ on t/e 7o%A fata de datele prezentate, se poate concluziona ca desi firma nu ofera nimic special in ceea ce pri-este pre$atirea personalului pentru aproape 7umatate dintre salariatii sai, doar 420 %eneficiind de cursuri specializate, marea ma7oritate a personalului apreciaza ca factor de dez-oltare a carierei, e2perienta acumulata pe parcurs in domeniul respecti-, iar ca element care a facilitat dez-oltarea, colecti-ul, ,/0 dintre salariati fiind moti-ati de ne-oia financiaraA

Analiza activitatii in actuala co(panie + din datele prezentate, reiese ca 5.0 apreciaza acti-itatea desfasurata in cadrul companiei ca fiind interesanta, 2,0 au raspuns ca le face placere, iar 50 dintre salariati considera ca sunt prea putin solicitatiA in aceeasi proportie de 520, salariatii apreciaza atat ca au sanse minime de promo-are, cat si ca ni-elul ierar/ic nu permite a-ansarea. *20 considera ca au posi%ilitatea de a urca in ierar/ia or$anizatoricaA rezulta ca oportunitatile de a-ansare s+au redus semnificati-, promo-area nefiind o acti-itate reprezentati-a si in aceasta situatie e2ista riscul ca nemaia-and pentru ce sa lupte, salariatii sa se plafoneze, sa se uzeze , lucru -ala%il in special pentru lucratorii mai e2perimentati, care in trecut erau moti-ati sa munceasca tocmai pentru a a-ansa inca o treapta iera/icaA

630 dintre salariati nu au fost e-aluatiA e-aluarea performantelor indi-iduale nu se realizeaza, nu sunt utilizate si comunicate standarde de performanta si pe cale de consecinta, nu se poate realiza nicio recompensare corespunzatoareA +/0 dintre salariati nu au cunostinta de posi%ilitatile de dez-oltare a cariereiA nu se poate -or%i de o planificare a cariereiA nu e2ista pro$rame de dez-oltare a carierei si de inte$rare profesionala a noilor salariatiA ;epartamentul Resurse >mane nu ela%oreaza si nu pune in aplicare un plan al carierelor in care sa fie incluse mai ales persoanele tinere si loiale societatiiA ,30 dintre salariati nu cunosc in totalitate continutul pac/etului de compensatii si %eneficii oferit de companie, iar 2/0, doar intr+o mica masura, de unde se poate rele-a ideea fie, ca nici ;epartamentul Resurse >mane si nici sindicatul din cadrul companiei nu comunica suficient de %ine cu salariatii, ma7oritatea dintre ei, necunoscandu+si drepturile in totalitateA Cariera 7 trecut si viitor

+ +

+ +

6/0 dintre salariati si+au fi2at o%iecti-e cu pri-ire la carieraA ./0 dintre salariati apreciaza ca, in ceea ce pri-este cariera, se situeaza la limita ma2ima a acesteia, 2/0 in etapa de sta%ilire a carierei, *30 pe la mi7locul carierei, in timp ce 20 apreciaza ca sunt la inceputul acesteiaA 3/0 dintre salariati preconizeaza dez-oltarea carierei in actuala companie, iar 2/0 intr+o alta companieA .30 dintre salariati nu si+au propus o e-entuala sc/im%are de cariera, 420 au incredere ca -or reusi sc/im%area carierei, in timp ce ,0 ezita, ar -rea sa+si sc/im%e cariera, dar nu au incredere ca -or reusi 560 dintre salariati si+ar sc/im%a cariera daca ar descoperi un domeniu atracti- dpdfinanciar, 4,0 pentru acumularea de e2perienta si in-atatura sociala, iar 420 s+ar adapta la sc/im%arile de pe piata munciiA din datele prezentate, reiese ca societatea are potential de crestere, cca. ./0 dintre salariati apreciind ca se afla in ceea ce pri-este cariera fie la inceput, fie in etapa de sta%ilire sau la mi7locul carierei, iar 3/0 dintre ei preconizeaza dez-oltarea acesteia in cadrul actualei companii, ceea ce inseamna sta%ilitate si an$a7are fata de societate, cu influente poziti-e asupra profita%ilitatii acesteiaA

+ +

Rezu(and cele e8puse- se poate afir(a ca SI#)AR ! S.A. dispune de un personal corespunzator din punct de vedere al structurii socio7profesionale si al nivelului de for(are educationala- dar a carui dezvoltare a carierei nu reprezinta o prioritate pentru co(panie si- pe cale de consecinta- activitatile de (anage(ent resurse u(ane sunt slab reprezentate. Pornind de la afir(atia ca oa(enii reprezinta cea (ai i(portanta resursa a organizatiei- reiese ca societatea in (are parte- nu isi indeplineste rolul de a le facilita acestora dezvoltarea profesionala si de a7i conduce

pe acestia spre atingerea obiectivelor co(paniei- intr7un (ediu (otivant pentru grup si pentru fiecare individ.