Sunteți pe pagina 1din 21

GENEZA LIBERALISMULUI I A CONSERVATORISMULUI Procesul formrii p r!i"elor poli!ice #i lc!uire sis!emelor poli!ice u fos! co$"i%io$ !

e "e mo"ul &$ c re s' u form ! $ %iu$ile #i s! !ele (ur)*e+e, Secolul l -I-'le . "e$umi! secolul $ %io$ li!%ilor cupri$s lup! popo relor pe$!ru firm re $ %iu$ilor #i s! !ului $ %io$ l co$s!i!u%io$ l. precum #i re)imului p rl me$! r, /$ s! !ele &$ c re. c &$ Aus!ro'U$) ri . $ %io$ li!%ile. s!r0$se l ol l! pri$ poli!ic cuceririlor pri$ r+(o ie s u $e1rilor "iplom !ice. $' 2e u "rep!uri e) le s u. c*i r " c le 2e u pe *0r!ie. er u lipsi!e "e ele &$ p r c!ic +il$ic 2ie%ii. u pru! p r!i"ele $ %io$ le c u$ i$s!rume$! "e lup! &$ co$!r supri!orilor, A# u fos!. &$ mo$ r*i * (s(uri)ic. "iferi!ele #i $umero sele p r!i"e $ %io$ le3 ce*. rom0$. polo$. i! li $. cro ! e!c, P r!i"ele "e ces! fel. c re $u repre+i$! o "oc!ri$ poli!ic propriu'+is. "ic o co$cep%ie pri2i!o re l s!ruc!ur s! !ului &$ )e$er l #i l $ormele 2ie%ii poli!ice &$"eose(i. ci $um i re2e$"icrile $ %iu$ilor $emul%u$i!e "e si!u %i lor &$ c "rul s! !elor respec!i2e. su$! "e2r !ele p r!i"e $ %io$ le, P,P, Ne)ulescu co$si"er c 4p r!i"ele $ %io$ le $u su$! p r!i"e poli!ice propru'+ise. ci or) $e "e pro!es! re &$ co$!r s!ruc!urii s! !elor &$ c re i u $ #!ere. cu !e$"i$% m $ifes! "e 5u$)e pri$ lup! l i$"epe$"e$% $ %iu$ilor pe c re le repre+i$!6 s u. cel pu%i$. "e pre)!i. ce s! i$"epe$"e$% pe$!ru 2ii!orul. m i mul! s u m i pu%i$ &$"epr! !, Aseme$e p r!i"e "e opo+i%ie po! sus%i$e &$ f % )u2er$elor "i$ s! !ele respec!i2e "rep!urile $ %io$ li!%ilor. " r $u po! pre!i$"e s )u2er$e+e ele &$sele. fii$"c c!i2i! !e lor r mer)e &mpo!ri2 i$!ereselor ces!or s! !e78, Referi$"u'se l impor! $% pe c re "oc!ri$ li(er l e1erci! !'o supr lup!ei $ %io$ le !ef $ Zele!i$ preci 4/$ orice col% l lumii. orice popor c re lup! ! s u lup! pe$!ru $e !0r$ re $ %io$ l s u se fl &$ # +is 4er "e re)e$er re7. )se#!e &$ i"eolo)i li(er l u$ $eis!o2i! mi5loc "e &m(r(! re, As!fel. li(er lismul rm0$e &$ 20rs! fiecrui popor cee ce es!e !i$ere%e &$ 20rs! u$ui i$"i2i"3 o er "e 20$!. "e e$!u+i sm. "e &$cre"ere se$i$ #i lup! 2i)uro s &mpo!ri2 oricrei &mpilri79, :oc!ri$ li(er l co$si"er cu pu%i$% re li+ re pro)resului &$ c "rul co$cep%iei proprie!%ii i$"i2i"u le $um i pri$ or"i$e. pri$ "emocr %ie. pri$ $ %io$ lism #i rmo$ie soci l;, Mome$!ul $ %io$ l ocup u$ loc impor! $! &$ "e+2ol! re soci l'poli!ic popo relor &$ is!ori mo"er$ #i co$!empor $, Rom0$ii fl %i l co$flue$% celor !rei imperii 2eci$e <Rusi . Aus!ri . Turci = u lup! ! pe$!ru '#i re li+ li(eri le)isl %i $eces r mo"er$i+rii socie!%ii. "e si!u ceri$%ele rom0$e#!i pe re)is!rul superior l s! "iului "e "e+2ol! re europe $,
8 9

P,P,Ne)ulescu. P r!i"e poli!ice. E"i!ur G r mo$". Bucure#!i. 8>9?. p,8;@, !ef $ Zele!i$ 4Neoliberalismul. Bucure#!i. 8>9A. p, A9, ; I,G,:uc . :oc!ri$ li(er l &$ :oc!ri$ele p r!i"elor poli!ice. Tip rul Cul!ur N %io$ l. Bucure#!i. p,8B@,

/$cepu!urile 2ie%ii co$s!i!u%io$ le rom0$e#!i po! fi )si!e &$!r'u$ proiec! "e co$s!i!u%ie ris!o"emocr !ic "e l 8CB9. i$spir ! "e i"eile re2olu%iei fr $ce+e "i$ 8AC>. &$ c re (oierime mic se pro$u$% pe$!ru o repu(lic ris!ocr !ic. u$"e s e1is!e o co$sul! re #i col (or re 4$oro"ului "epli$7@, /$ perio " 8CB9'8C99 ces!e i"ei #i pri$cipii reform !or co$s!i!u%io$ le or) $i+ re #i co$"ucere s! !ului pe pri$cipii mo"er$e. &$l!ur re fe$ome$elor "e i$s! (ili! !e eco$omic #i poli!ic. si)ur re "rep!urilor omului #i li(er!%ilor poli!ice. firm re perso$ li!%ii um $e &$cep s se co$!ure+e !o! m i mul!. pe$!ru c "up re2olu%i lui Tu"or Vl "imirescu ele s fie &$scrise &$ Co$s!i!u%i Cr2u$ rilor. el (or ! "e (oierime mic #i mi5locie "i$ Mol"o2 . &$ fru$!e cu Io$ic Tu!u l 8; sep!em(rie 8C99 D, A,:, -e$opol u!orul "escoperirii !e1!ului ori)i$ l l Co$s!i!u%iei $umi!'o 4ce "i$!0i m $ifes! re poli!ic cu)e!rii li(er le7 #i 4ce "i$!0i &$!rup re u$ei )0$"iri co$s!i!u%io$ le &$ %rile rom0$e?7 i r :,V, B r$osc*i c r c!eri+ !'o c 4 ce ori)i$e cu)e!rii "emocr !ice7 s u 4ce "i$!0i &$cerc re "e " co$sis!e$% !e$"i$%elor li(er le le firei rom0$ilor #i pri$cipiilor "emocr !ice "omi$ $!e &$ lume &$!re )7 A. i$flue$% ! "e spiri!ul re2olu%iei fr $ce+e, Co$s!i!u%i Cr2u$ rilor cupri$"e pri$cipiile "e ( + l "oc!ri$ei co$s!i!u%io$ le "i$ Europ . plic ! l co$"i%iile co$cre!e "i$ Mol"o2 , Co$s!i!u%i "i$ 8C99 procl m fr &$"oi l pri$cipii (solu! $ecu$oscu!e p0$ !u$ci &$ Erile Rom0$e, Aces!e su$!3 ' 4Respectul proprietii. pre2+u! pri$ r!, ; #i DC, Se recu$o #!e &$s pri$cipiul e1proprierii pe$!ru c u+ "e folos pu(lic, ' Libertatea individual, Co$form r!icolului ?. $ime$i $u po !e fi &$c*is. $ici pe"epsi!. "ec0! $um i &$ &$!0mplrile *o!r0!e "e pr 2ile. &$!ri$"u'se #i m i (i$e ce s! oprire. pri$ supu$ere l pe"e ps oricui r s20r#i &mpo!ri2 u$ei fe%e o lucr re $e2ol$ici! &$ pr 2il. fie mc r 5u"ec!or. precum #i celui ce r &$"em$ s u r poru$ci seme$e s20r#ire. #i ce s! fr "eose(ire "e o(r 5i < r!,C=, ' Garantarea onoarei oamenilor. m i les &$fr0$0$"u'se fr"ele)ile ce se s20r#e u m i &$ i$!e. c0$" omul pri2 ! er e1pus l !o !e (ru! li!%ile or) $elor oc0rmuirii< r!, 8C=, ' Egalitatea naintea legilor. r!,8C. procl m c pr 2il s i( cee #i pu!ere pe$!ru !o%i. spre pe"epsi #i ocro!i. i r r!, 89 #i 9? pre2e"e c slu5(ele s $u m i fie " !e pe mo#!e$ire #i c*i2er$ise l. ci fr "eose(ire "e r $). l cei cu 2re"$icie recu$oscu!7C, As!fel pe$!ru prim o r er u i$ser !e &$!r'u$ "ocume$! !o !e eleme$!ele compo$e$!e le li(er!%ii poli!ice6 "rep!ul "e le)e c re er cor" ! &$!re)ii
@ D

A$)el B $ciu. Istoria vieii constituionale n Romnia (1 !!"1##1$. Bucure#!i. 8>>?. p, 99 %onstituia %rvunarilor din 1& septembrie 1 ''. Bucure#!i 8C>C ? A,:, -e$opol. (rimul proiect de %onstituie a )oldovei din 1 ''* +riginile partidului conservator ,i a celui liberal- Bucure#!i 8C>C. p, @D A :,V, B r$osc*i. +riginile democraiei romne- %rvunarii* %onstituia )oldovei de la 1 ''. I #i. 8>99. p, 9>D C A, :,-e$opol. Is!ori p r!i"elor poli!ice &$ Rom0$i . e"i%ie &$)ri5i!. s!u"iu i$!ro"uc!i2 #i $o!e "e Co$s! $!i$ Sc*ifir$e%. E"i!ur Al( !ros. Bucure#!i. 9BBD.pp,>8'>9,

$ %iu$ii co$#!ie$!e. "up cum re+ul! "i$ r!icolele 9B. @C. D8 #i ?B6 "rep!ul "e ocup fu$c%ii pu(lice er cor" ! !u!uror ce!%e$ilor li(eri. "up meri!ul fiecrui < r!, 89. ;A. ;>. @?. D8. A9=6 Sf !ul o(#!esc. repre+e$! $% $ %io$ l su2er $ 2e misiu$e "e f ce le)i. co$!rol )u2er$ul #i #e+ impo+i!e < r!, 9B. 98. ;C. @B. @D. D@=6 i$"epe$"e$% m )is!r !urii6 li(er! !e presei, Si$)urul eleme$! l li(er!%ii poli!ice c re $u fos! me$%io$ ! &$ co$s!i!u%ie fos! li(er! !e &$!ru$irilor, /$ ce s! perio " &$cep s se f c cu$oscu!e. !o! m i mul!. i"eile "emocr !ice #i li(er le. ele fii$" 2e*icul !e "e "iferi!e )rupri (oiere#!i #i "e (ur)*e+i &$ form re pe$!ru cre re u$or $oi i$s!i!u%ii poli!ice &$ co$cor" $% cu ceri$%ele pro)resului is!oric, :eose(ire "i$!re "oc!ri$ li(er l #i "oc!ri$ $ %io$ lis! co$s! &$3 "oc!ri$ li(er l pri2e#!e 2i % soci l su( !o !e mul!iplele ei spec!e. pe c0$" "oc!ri$ $ %io$ lis! o pri2e#!e su( prism speci l. &$)us! #i e1clusi2is! i"eei $ %io$ le, Cu pri2ire l reor) $i+ re socie!%ii rom0$e#!i se co$!ure + "ou cure$!e3 co$ser2 !orismul. c re er sus%i$u! "e m re (oierime #i c re c%io$ pe$!ru ps!r re i$s!i!u%iilor #i pri2ile)iilor feu" le #i i$s! ur re u$ui re)im poli!ic oli) r*ic #i li(er lismul sus%i$u! "e mic (oierime #i "e (ur)*e+i &$ form re c re mili! pe$!ru "esfii$% re i$s!i!u%iilor poli!ice feu" le mo"er$e co$s!i!ui$" )rupri corespu$+!o re i$!ereselor #i c u+ei lor poli!ice, 4Su$! &$ % r $o s!r "ou ! (ere "e o me$i. ' scri 4Curierul Pri$cip !elor U$i!e7 F cei i !recu!ului c re repre+i$! sis!emul 2ec*i "e oc0rmuire #i l%ii. o me$ii pro)resului repre+e$!0$" i"ei "e li(er! !e #i "em$i! !e7>, Mi#c re li(er l p re m i &$!0i &$ Mol"o2 #i poi &$ E r Rom0$e sc, :eose(ire p r!i"elor &$ % r $o s!r. c &$ orice l! % r "i$ lume. s' re li+ ! pe ( + i"eilor. $u perso $elor. $ici cl selor "i$ c re fce u p r!e, Spiri!ul li(er l. le) ! "e i"ee "e reform. "e &$l!ur re rel %iilor feu" le. se firm pri$ co$fru$! re cu spiri!ul co$ser2 !or m i les "up p ce "e l A"ri $opol "i$ 8C9> c re &$l!ur mo$opolul o!om $ permi%0$" pri$cip !elor rom0$e s i$!re &$ circui!ul rel %iilor i$!er$ %io$ le "omi$ !e "e (ur)*e+ie, Pro"usele m $uf c!ur !e occi"e$! le c re u i$2 " ! pi % rom0$e sc. fr fi "e+l$%ui! 4o re2olu%ie soci l7. u co$!ri(ui!. &$ sc*im(. l co$soli" re eco$omiei ($e#!i #i "eci spiri!ului li(er l8B, :esfii$% re ( rierelor 2 m le "i$!re Mol"o2 #i E r Rom0$e sc &$ pre 5m re2olu%iei "e l 8C@C "us l "e+2ol! re pie%ei i$!er$e. #i implici! l co$soli" re i"eolo)iei (ur)*e+e #i i$clusi2 li(er lismului eco$omic, Circul %i li(er i"eilor poli!ice permi!e recru! re "e "ere$%i #i p r!i+ $i. &$ fu$c%ie "e msur &$ c re recu$osc &$ ele propriile lor spir %ii #i i$!erese, O me$ii poli!ici se )rupe + &$ 5urul u$or pri$cipii. l u$or i"e luri soci l'eco$omice #i cul!ur le. &$ 2e"ere el (orrii "e solu%ii "e " p! re socie!%ii l $oile $ecesi!%i le "e+2ol!rii eco$omice,
> 8B

4Curierul pri$cip !elor U$i!e7 "i$ 9C m i 8CC> !ef $ Zele!i$. op*cit. p, AD

Li(er li+ re sc*im(ului "e mrfuri "e "up 8C9> "us l cre#!ere for%ei eco$omice m rilor proprie! ri. c re &#i m $ifes! u !o! m i mul! "ori$% "e p r!icip l co$"ucere s! !ului, As!fel. pri$ Re)ul me$!ele Or) $ice "e l 8C;8'8C;9. m re (oierime prei i$i%i !i2 reform !o re micii (oierimi. &$ scopul "e opri #i &$!0r+i ccesul ces!ei spre pu!ere poli!ic, Cre#!ere rolului (oierimii m ri &$ 2i % soci l #i "e s! ! reflec! !e pri$ compu$ere A"u$rii o(#!e#!i $um i "i$ (oieri. scu!ire (oierilor #i clerului "e "ri. si)ur re "rep!urilor (oierilor supr mo#iilor #i &$ r por!urile cu clc #ii er u pri$cipii co$ser2 !o re c re se re)se u pre)$ $! &$ sc*im(rile i$s!i!u%io$ le i$!ro"use pri$ Re)ul me$!ele Or) $ice, Or) $i+ re s! !ului pe ( + pri$cipiului sep rrii pu!erii pu(lice. cre re u$or i$s!i!u%ii poli!ice pe ( + u$or $orme #i pri$cipii mo"er$e. &m(u$!%ire c!i2i!%ii "mi$is!r !i2e. soci le #i 5u"ici re. lr)ire pie%ei i$!er$e #i cre re premiselor pe$!ru form re u$ei pie%e $ %io$ le. reor) $i+ re #colilor #i i$s!i!u%iilor soci le u co$!ri(ui! l cris! li+ re #i "e+2ol! re cure$!ului li(er l &$ Pri$cip !ele Rom0$e, U$ seme$e sis!em p rl me$! r em(rio$ r 88 cele "ou A"u$ri O(#!e#!i "e l I #i #i Bucure#!i. limi! ! "o r l c !e)ori (oierilor. permi!e $ #!ere u$ei opo+i%ii or) $i+ !e &$ s0$ul u$ei i$s!i!u%ii le) l co$s!i!ui!. fe$ome$ cu !o!ul $ou #i co$cor" $! cu spiri!ul li(er l. pru! &$ 2i % poli!ic rom0$e sc &$ epoc re)ul me$! r #i cu$oscu! su( $umele "e p r!i" s u p r!i"ul $ %io$ l, P r!i" $ %io$ l pru! &$!r'o form i$cipie$! &$s "i$ $ii re" c!rii re)ul me$!elor or) $ice. su( ocup %ie % ris!. 20$" &$ compo$e$% ei "ou !e$"i$%e3 u$ co$ser2 !o re. i r l! li(er l. c re er $emul%umi! "e co$s cr re u$ui re)im soci l poli!ic ( + ! pe pri2ile)iu. m0$"ou &$ sc*im( preocup !e "e pr re u!o$omiei s! ! le89, Li(er lismul se firm &$ socie! !e rom0$e sc cu o 2i)o re "eose(i! " !ori! u$ui )rup "e o me$i poli!ici le cror co$cep%ii se (ucur u "e o pu!er$ic "e+iu$e popul r. cei m i mul%i "i$!re ei rem rc0$"u'se pri$!r'o i$!e$s c!i2i! !e &$ !impul re2olu%iilor "e l 8C@C, /$ perio " re)ul me$! r u pru! #i s' u "e+2ol! ! socie!%i poli!ice secre!e. )rupuri co$spir !i2e. socie!%i cul!ur le <4Socie! !e Gil rmo$ic7. 4Asoci %i li!er r Rom0$iei7. 4Socie! !e s!u"e$%ilor rom0$i "i$ P ris7. 4Gr%i 7= c re u el (or ! #i rsp0$"i! pro)r me "e lup! pe$!ru em $cip re eco$omic. poli!ic #i cul!ur l %rilor rom0$e. u "e+2ol! ! o impor! $! c!i2i! !e pu(licis!ic. pu$0$" ( +ele presei poli!ice #i cul!ur le rom0$e#!i, Aces!e socie!%i cul!ur le. li!er re #i poli!ice. c re c!i2 u le) l s u co$spir !i2. u co$!ri(ui! l cce$!u re spiri!ului cri!ic. l profu$" re #i simil re i"eilor mo"er$e "e or) $i+ re s! !ului #i socie!%ii. l prop ) re i"eilor $ %io$ le #i li(er le $u $um i &$ cercurile poli!ice. ci #i &$ r0$"ul u$or c !e)orii soci le le) !e "e c!i2i! !e pro"uc!i2, /$ ces!e soci %ii
88 89

Istoria (arlamentului ,i a vieii parlamentare din Romnia pn n 1#1 - Bucure#!i. 8>C;. p, 9? #i urm, Apos!ol S! $. Mirce Ios . Liberalismul politic n Romnia, :e l ori)i$i p0$ l 8>8C.E"i!ur E$ciclope"ic. Bucure#!i.8>>?. p, @A

#i cercuri cul!ur l'poli!ice &$ u$ele clu(uri c re 5u$seser s fu$c%io$e+e c*i r pu(lic. u 2u! loc "e+( !eri supr celor m i r+!o re c*es!iu$i $ %io$ le s' u formul ! proiec!e'pro)r m c cele "i$ 8C;>8; #i 8C@B8@ c re repre+i$! u$ mome$! "e m !uri+ re poli!ic socie!%ii rom0$e#!i cee ce "us l $ecesi! !e co$cre!i+rii ces!or fru$! #i opo+i%io$i#!i &$!r'o )rup re poli!ic, Nicol e Blcescu co$si"er c e2e$ime$!ele "e l 8C@B u fos! pre)!i!e "e o p r!i" $ %io$ l c re er repre+e$! ! "e u$ )rup "e o me$i c re c%io$ u pe$!ru solu%io$ re u$or o(iec!i2e poli!ice "e impor! $% m 5or, Pe$!ru cris! li+ re " r m i les popul ri+ re pri$cipiilor mo"er$e "e or) $i+ re s! !ului #i socie!%ii. o impor! $% "eose(i! 2u!'o re2olu%i "e l 8C@C c re "uce l lumi$. pe l0$) prim &$!ruc*ip re i"eilor li(er le #i e) li! re. #i pe cee ce pre fi i$"isolu(il le) ! "e ele. " r c re rmsese "e cele m i mul!e ori ui! !. $ume &m(u$!%ire si!u %iei cl sei %r $ilor. pri$ msur ce m i r "ic l &mproprie!ririi, Procl m %i "e l Isl +. re" c! ! "e Io $ Heli "e R"ulescu. preci + -e$opol. 4%i$!e#!e "e l &$cepu! p0$ l sf0r#i! l rs!ur$ re Re)ul me$!ului. spu$0$" c el r fi &mpo!ri2 "rep!urilor le)iui!o re le %rii. &mpo!ri2 !r ! !elor c re &i recu$osc u!u$omi , Procl m %i cere. &$ pu!ere !ocm i ces!ei u!o$omii. sc*im( re "esr20r#i! &$!ocmirilor %rii. rs!ur$ re re)imului pri2ile)iu su( c re fusese &$cu5( !. #i &$locuire ces!ui sis!em $e"rep! #i &$2ec*i! cu pri$cipiile "e )u2er$ re mo"er$3 e) li! !e !u!uror ce!%e$ilor &$ i$!e le)ii #i &$ e1erci! re !u!uror "rep!urilor ci2ile #i poli!ice. cci 4"rep! !e $u r suferi pur! $um i sr cii s rci$ile %rii. i r (o) %ii s fie scu!i%i76 !o !e cl sele socie!%ii ci2ile s i( repre+e$! %i &$ A"u$ re. 4pe$!ru c % r s fie co$"us "e !o%i fiii ei7, Se m i cere li(er! !e !ip rului. cu20$!ului #i &$!ru$iriilor. 4spre "uce l lumi$ "e2rurile cele spre folos76 &$ rm re !u!uror ce!%e$ilor. o ( $c $ %io$ l. secul ri+ re !u!uror 2erilor m$s!irilor. le)ere :om$ului "i$ !o !e s!r !urile socie!%ii. (olire !u!uror !i!lurilor "e (oierime. res! !or$icire &$2%m0$!ului superior &$ lim( $ %io$ l. i$!ro"ucere li!erelor l !i$e &$ locul (uc*ilor sl 2o$e. "e+ro(ire %i) $ilor. "esfii$% re pe"epsei cu mo r!e . em $cip re isr erli%ilor #i &$cu2ii$% re "rep!urilor poli!ice l !o%i comp !rio%ii "e l! cre"i$%. #i &$ sf0r#i!. cee ce lc!ui c*i r mie+ul )0$"irii re2olu%io$ re. &m(u$!%ire so r!ei mu$ci!orilor "e pm0$!78D Procl m %i "e l I+l + "i$ >I98 iu$ie 8C@C pri$ co$%i$u!ul su soci l' poli!ic !es! i$!r re %rilor rom0$e &$ r0$"ul $ %iu$ilor ci2ili+ !e le Europei 8?, Pro)r mul re2olu%io$ r repre+e$! ! ( + lup!ei pe$!ru u$i! !e $ %io$ l #i

8;

A,:, -e$opol- Istoria partidelor politice n Romnia* .e la origini pn n 1 !!. 2ol, I. 8'9. Bucure#!i. 8>8B. p, 8>; 8@ G, J $e. )i,carea revoluionar de la 1 /0 din 1ara Romneasc- preludiu al revoluiei de la 1 / - n N* 2lcescu- e", II. Bucure#!i. 8>AA. p, 8;>'98> 8D A,:,-e$opol. op"cit,.pp,9D9'9D;, 8? Apos!ol S! $. Revoluia romn de la 1 / * 3olidaritate ,i unitate naional. Bucure#!i. 8>CA. p, ;@9';@D

reor) $i+ re soci l'poli!ic. pri$cipiile re2olu%iei p #op!is!e co$!ri(ui$" l form re co$#!ii$%ei poli!ice &$ r0$"ul m selor popul re, Procesul co$s!i!uirii )rupurilor poli!ice es!e le) ! "e perio " formrii s! !ului $ %io$ l rom0$. "e lup! $emi5loci! pe$!ru U$ire, Grupurile poli!ice e1is!e$!e &$ &$!re ) perio " formrii s! !ului $ %io$ l u fos!3 co$ser2 !orii. co$ser2 !orii mo"er %i #i li(er lii "e "i2erse $u $%e <mo"er %i. "emocr %i. r "ic li=, Gor%ele poli!ice $!re$ !e &$ mi#c re u$io$is!. li(er lii #i p r!e "i$!re co$ser2 !orii mo"er %i se co$s!i!uie &$ p r!i" u$io$is! . or) $ism soci l poli!ic ce mili! pe$!ru u$ire, Gor%ele re c%io$ re. po!ri2$ice u$irii u form ! p r!i" $!iu$io$is!, P r!i" u$io$is! cupri$+0$" &$ r0$"urile s le )rupri "emocr ! re2olu%io$ re. (ur)*e+o'li(er le mo"er !e #i r "ic le. repre+e$! $%i i micii (oierimi li(er le #i i celei pr%i m rii (oierimi c re se pro$u$% pe$!ru u$ire 2e spri5i$ul e$!u+i s! l m selor popul re. c re &#i le) u "e u$ire sper $%ele lor &$"rep! !e spre o 2i % m i (u$ #i m i "re p!, Em $oil C*i$e+u. co$!empor $ cu e2e$ime$!ele. scri c 4li(er lii r "ic li #i "emocr %i !ur(ur u socie! !e 7 pel0$" l 4poporul "i$ cl sele i$ferio re. ! ( ci #i l%i meseri #i "i$ Bucure#!i #i "i$ % r7 pe$!ru re li+ re 2isului "e 2e curi l poporului rom0$. U$ire 8A, Re li+ re U$irii l 9@ i $u rie 8CD> 2u! c supor! poli!ic F i"eolo)ic li(er lismul. "e#i ces! &$c $u se cris! li+ se &$!r'o "oc!ri$ "e si$e s!!!o re #i m i les $u er )ref ! pe e1is!e$% #i c%iu$e u$ui p r!i" poli!ic, O " ! cu &mpli$ire ces!ui m 5or c!. &$ce! #i e1is!e$% p r!i"ei $ %io$ le. )ruprile poli!ice refc0$"u'se &$ fu$c%ie "e "oc!ri$ #i i$!eresele soci l'eco$omice le "ere$%ilor lor, Co$!ur re u$or for%e poli!ice #i )u2er$ re &$ co$cor" $% cu opi$iile ces!or fos! u$ "i$!re cuceririle impor! $!e le $oului re)im i$s! l ! o" ! cu co$s!i!uire s! !ului $ %io$ l, :i$ ces! mome$! se "esc*i"e o $ou epoc &$ is!ori poli!ic Rom0$iei. cee )u2er$rii cu co$cursul p r!i"elor poli!ice, /$ !impul "om$iei lui Al, I, Cu+ &$ s!ruc!ur poli!ic u e1is! !. pe "e o p r!e 42ec*iul p r!i" co$ser2 !or7 mo#!e$i!or l pri2ile)iilor. l !r "i%iilor re)ul me$! re. i r pe "e l! p r!e 4p r!i"ul cel $ou li(er l7 c re c%io$ &$ $umele $ %iu$ii. cere pe$!ru ce s! 4e) li! !e &$ i$!e le)ilor. meri!ului #i "rep!%ii78C, Epoc lui Cu+ se c r c!eri+e + s!fel pri$ e1is!e$% $umero se fr c%iu$i poli!ice &$ s0$ul celor "ou m ri cure$!e. li(er l #i co$ser2 !or, Se sim%e !o! m i mul! $ecesi! !e co$s!ruirii u$ui l r) fro$! li(er l. c p (il s reu$e sc !o !e $u $%ele #i s se opu$ cu sor%i "e i+(0$" co$ser2 !orilor, Lup! "i$!re li(er lism #i co$ser2 !orism se ( + pe i$!erese soci le #i i"eolo)ice profu$" "eose(i!e. u$eori ireco$cili (ile, Re)imul poli!ic "e ese$% li(er l i$s! ur ! pri$ Co$s!i!u%i "i$ 8C?? cre ! u$ $ou c "ru pe$!ru firm re i"eilor #i pro)r melor "e reforme pri$
8A

Em $oil C*i$e+u. 4devrul asupra cderei ministrului 2rtianu sau liberalismul ,i istoria lui n Romnia . Bucure#!i. 8CA;. p, ;8; 8C Apos!ol S! $. Grupri ,i curente politice n Romnia ntre 5nire ,i Independen (1 6#"1 77$ . Bucure#!i. 8>A>. p, D;

co$fru$! re "i$!re li(er lism #i co$ser2 !orism, Co$s!i!u%i "i$ 8C?? pre2e"e #i ) r $! cele m i impor! $!e #i fu$" me$! le li(er!%i le ce!%e $ului, As!fel. &$ !i!lul II 4:espre "rep!urilor rom0$ilor7. r!, D pre2e"e 3 4Rom0$ii se (ucur "e li(er! !e co$#!ii$%ei. "e li(er! !e &$2%m0$!ului. "e li(er! !e presei. "e li(er! !e &$!ru$irilor. li(er! !e "e sociere7 e!c,8> E impu$e s!fel socie!%ii u$ mec $ism poli!ic c p (il "e u!ore)l re. "e "esc*i"ere !rep! ! spre m sele popul re sus%i$u!e "e pres #i "e reu$iu$i poli!ice &$ r por! cu )r "ul ces!or "e "e+2ol! re eco$omic #i m !uri+ re poli!ic #i i$!elec!u l, L scur! 2reme "up i$s!ruire $oului re)im co$s!i!u%io$ l l 8C??. re$scuser "i2er)e$%ele &$!re li(er li #i co$ser2 !ori pri2i$" ri!mul #i cile "e "e+2ol! re Rom0$iei mo"er$e, /$ !imp ce li(er lii. &$"eose(i cei r "ic li. se pro$u$% u pe$!ru co$!i$u re #i lr)ire operei reform !o re &$cepu! &$ 2reme lui Cu+ . co$ser2 !orii urmre u o e2olu%ie le$!. fr +)u"uiri. #i co$soli" re re+ul! !elor "e5 o(%i$u!e, :e ici lup! pe$!ru pu!ere. c re !re(uie &$%ele s &$ se$sul impu$erii #i re li+rii "e c!re o )rup re poli!ic s u l! propriului pro)r m, Spre "eose(ire "e Europ occi"e$! l. u$"e "e+2ol! re sis!emului "mi$is!r !i2 mers &$ p r lel cu "e+2ol! re c pi! lismului. &$ Rom0$i . s! !ul mo"er$. cu &$!re)ul su p r ! comple1. pru! cu mul! &$ i$!e "e+2ol!rii eco$omiei c re s fi pu!u! oferi o ( + "e impo+i! re soli" #i u$ $umr suficie$! "e co$!ri(u (ili, Es!e u$ "i$ e1plic %iile cele m i 2i (ile pe$!ru cu! cri+ fi$ $ci r pe c re o !r 2ers &$ cei $i s! !ul rom0$ #i pe$!ru $umrul m re "e le)i pe$!ru mo"ific re s u i$!ro"ucere u$or impo+i!e #i ! 1e plic !e u$or "ome$ii fo r!e pu$c!u le &$ $ii 8C??'8CA8, Lup! pe$!ru 5u$)e l )u2er$ re "e!ermi$ ! u$ific re )ruprilor poli!ice li(er le #i co$ser2 !o re &$ p r!i"e mo"er$e pu!er$ice c re s po ! s'#i pu$ &$ plic re pro)r mele, Cre re p r!i"ului N %io$ l Li(er l Co$s!i!uire u$ui p r!i" poli!ic "i$ !o !e fr c%iu$ile li(er le <r "ic li. mo"er %i. ce$!ri#!i. fr c%io$i#!i= er re+ul! !ul u$ui proces &$"elu$) ! "e cl rific re pro)r m !ic. " r #i "i$ $ecesi! !e com( !erii &$ comu$ "2ers rilor poli!ici. pe$!ru 5u$)e l pu!ere, /$ perio " )u2er$rii co$ser2 !o re "i$ 8CA8 p0$ &$ 8CA? )ruprile li(er le #i' u i$!e$sific ! c!i2i! !e &$ "irec%i ci$s!i!uirii "e s!ruc!uri or) $i+ !orice &$ cele m i impor! $!e or #e le %rii, As!fel. r "ic lii &$fii$%e + l 9D sep!, 8CA8. Clu(ul U$iu$e li(er l "i$ Bucure#!i, Clu(uri simil re u fos! cre !e ul!erior #i &$ or #ele3 Ploie#!i. Cr io2 . Pi!e#!i. Giur)iu. G l %i. Bril #i :oro*oi. cee ce permi!e li(er lilor r "ic li s propu$ l 9> prilie 8CA9 u$ire o me$ilor poli!ici "e cee #i co$2i$)ere &$!r'o U$iu$e li(er l9B, Ale)erile p rl me$! re "i$ 8CAD u co$s!i!ui! u$ mome$! "ecisi2 &$ c "ru c%iu$ii "e u$ific re )ruprilor li(er le. &$ 2e"ere &$l!urrii )u2er$ului
8> 9B

4Mo$i!orul Ofici l7. $r, 8@9 "i$ B8 iulie 8C?? Apos!ol S! $. Mirce Ios . op, ci!,. p, 8??

co$ser2 !or, Nereu#i$" s'#i si)ure o prepo$"ere$% &$ corpurile le)iui!o re rm0$ &$ opo+i%ie co$ce$!r0$"u'se &$ 2e"ere re li+rii u$ui p r!i" poli!ic pu!er$ic, L 9@ m i 8CAD. fru$! #i i "iferi!elor form %iu$i poli!ice F I,C, Br!i $u. Mi* il Ko)l$ice $u. Io$ G*ic . G, Ver$escu. A,G, Golescu. re2e$i! #i el &$ s0$ul cure$!ului li(er l. cror li se " u) #i co$ser2 !orul "isi"e$! M,C, Epure $u F fce u le)m0$! s c%io$e+e l ol l! pe$!ru !riumful pri$cipiilor li(er le98, Ei f c #i p sul "ecisi2 pece!lui$" li $% p rl me$! r pri$!r'o reu$iu$e %i$u! &$ c s "i$ s!r " E$e. proprie! !e m iorului e$)le+ L Lem $. s! (ili! "efi$i!i2 &$ Rom0$i #i cu$oscu! su( $umele "e M + r Fp # . *o!r0$" co$s!i!uire P r!i"ului N %io$ l Li(er l99, L @ iu$ie 8CAD. +i rul 4Ale)!orul li(er7 pu(lic pro)r mul p r!i"ului c re cupri$"e o serie "e pri$cipii soci l eco$omice #i poli!ice9;. i r o +i m i !0r+iu. l D iu$ie 8CAD. 4Rom0$ul7 pu(lic lis! cu $umele celor 9D "e mem(ri co$s!i!ui%i &$ Comi!e!ul coor"o$ !or c re er or) $ul co$"uc!or l p r!i"ului3 V, A2r mescu. :, Beri$"ei. P $ Buescu. I,C, Br!i $u. :, Br!i $u. "r, N e C li$"eru. :imi!rie C ri )"i. I, C0mpi$e $u. M,C, Epure $u. N, GleM . M, Ko)l$ice $u. Al, Lupescu. C, Noeu. Remus Opr $. P c*e'Pro!opopescu. C,A, Rose!ii. E, S!!escu. :,A, S!ur"+ . Geor)e Ver$escu. M, Geric*i"e. Io$ G*ic . A,G, Golescu. :, Gi $i, :e#i cupri$"e !o !e $u $%ele. P r!i"ul N %io$ l Li(er l se ( + &$ primul r0$" pe u$ pu!er$ic $ucleu r "ic l. pe or) $i+ %iile #i s!ruc!urile form !e $!erior "e C,A, Rose!!i #i I,C, Br!i $u9@, /$fii$% re P r!i"ului N %io$ l Li(er l co$s!i!ui! u$ mome$! impor! $! pe$!ru e2olu%i pe li$i "emocr !ic 2ie%ii poli!ice rom0$e#!i. "oc!ri$ei li(er le, /$!re ) "e+2ol! re socie!%ii rom0$e#!i p0$ l primul r+(oi mo$"i l. " r #i "up cee s' fl ! su( i$flue$% li(er lismului, O " ! co$s!i!ui! P,N,L, mili!e + pe$!ru "ucere l c0rm %rii u$ui )u2er$ "e orie$! re poli!ic li(er l pe$!ru pu!e !r $spu$e &$ 2i % pro)r mul "e )u2er$ re c re cupri$"e 3 "rep!ul ce!%e$ilor #i l )rupurilor soci le #i poli!ice "e '#i e1erci! li(er!%ile fu$" me$! le. firm re le) li!%ii. spri5i$ire corpurilor le)iui!o re. poli!ic e1!er$ p #$ic ( + ! pe respec!ul !r ! !elor i$!er$ %io$ le. pri$ c re s se si)ure i$"epe$"e$% #i $eu!r li! !e %rii. or"i$e &$ eco$omie #i &$ fi$ $%e. &m(u$!%ire so r!ei %r $ilor. pro!e5 re comer%ului #i i$"us!riei. pr re (isericii #i co$soli" re #colii. &$!rire 5us!i%iei #i "e+2ol! re pri$ i$!erme"iul ei respec!ului f % "e le)e. elimi$ re i$)eri$%ei "mi$is!r !i2e #i i$!ro"ucere u$ei or"i$i "e mor li! !e #i pro(i! !e. or) $i+ re 5u"ici r for%elor mili! re me$i!e pr *o! rele #i $eu!r li! !e Rom0$iei 9D, Li(er lii propu$0$"u'#i s lic*i"e+e s! )$ re &$re)is!r ! &$ !o !e r murile eco$omice urmri$" &$ pri$cip l s!imul re 4for%elor $ %io$ le i$!er$e7 le $ %iu$ii fii$" promo!orii 4$ %io$ lismului eco$omic7 "up co$cep!ul 4pri$ $oi
98 99

8Romnul7 $ -I-. 8>AD. p, @C@. @CA Apos!ol S! $. op, ci!,. p, @8B'@88. Apos!ol S! $. Mirce Ios . op,ci!,. p, 8?A 9; 44legtorul liber7. $, I. $r, @>. 8CAD. p, 8 9@ Apos!ol S! $. Mirce Ios . op, ci!,. p, 8?C 9D I(i"em. p, 8A@

&$#i$e7, :e2i+ li(er lilor 4pri$ $oi &$#i$e7. sim(oli+ pro)r mul u$ei (ur)*e+ii &$ pli$ pro)res "e firm re. co$#!ie$! c &$!rire for%ei s le poli!ice "epi$"e "e co$soli" re &$!re)ii eco$omii. o(iec!i2 re li+ (il. &$ primul r0$". pri$ efor!uri proprii, :e2i+ 4pri$ $oi &$#i$e7 fos! e1prim ! &$ i$!e "e 8CAA. i r "up cucerire i$"epe$"e$%ei "e s! !. e "e2e$i! lei!mo!i2ul "oc!ri$ei li(er le #i o rm poli!ic &mpo!ri2 co$ser2 !orilor, /$"rep!0$"u'#i !e$%i spre %r$ime. co$s! !0$" s! re m !eri l #i mor l "eplor (il ces!ei . preci u c " c $u 2or fi lu !e msuri eco$omice e$er)ice &$ f 2o re ei. Rom0$i . c re 2usese "e re+ol2 ! 4o c*es!iu$e rur l7. 2 fi &$ cur0$" co$fru$! ! cu 4o c*es!iu$e soci l79?, Bur)*e+i rom0$. co$s!i!ui! "i$ se)me$!e soci le e!ero)e$e #i "i2i+ ! su( spec!ul i$!ereselor eco$omice. fcu! c $ici "oc!ri$ s poli!ic li(er l s $u fie omo)e$, Cele "ou $u $%e le li(er lismului pru!e &$ 8C@C #i e1prim !e pri$ orie$! re r "ic l "emocr ! #i ce mo"er ! se perpe!ue + #i 2or fi !r $sfer !e #i &$ i$!eriorul c!i2i!%ii p r!i"ului, /$ mome$!ele )rele pe$!ru % r li(er lii u #!iu! s !re c pes!e "ise$siu$i "0$"u'#i m0$ pe$!ru re+ol2 re pro(lemelor, Rolul "ecisi2 l P,N,L, &$ o(%i$ere i$"epe$"e$%ei %rii &$ 8CAA co$!ri(ui! l &$!rire po+i%iilor p r!i"ului. &$ r0$"urile s le &$scrii$"u'se $umero se eleme$!e "i$ !o !e s!r !urile socie!%ii. i$!eres !e &$ "e+2ol! re eco$omic Rom0$iei, P r!i"ul N %io$ l Li(er l 2u! ce m i (o) ! c!i2i! !e poli!ic #i le)isl !i2 &$ comp r %ie cu celel l!e p r!i"e mo"er$e "i$ Rom0$i . fl0$"u'se. #i cel m i mul! l )u2er$ re, :i$ P r!i"ul N %io$ l F Li(er l s' "espri$s &$ $oiem(rie 8CCD. P r!i"ul ' Li(er l :emocr !. co$"us "e :umi!ru 3 Br!i $u. c re &$ perio " 8CCD'8CCC fos! for% poli!ic ce m i c!i2 "i$ opo+i%ie. co$!ri(ui$" cel m i mul! l c"ere )u2er$ului I,C, Br!i $u, S' "es!rm ! 8C>B c0$" s' u$i! "i$ $ou cu P,N,L, Nemul%umi! "e co$"ucere lui I,C, Br!i $u. Geor)e Ver$escu &$fii$%e + l 8B i $u rie 8CCB P r!i"ul Li(er l F Si$uri c re &$ 8CC@ s' u$i! cu P r!i"ul co$ser2 !or. form0$" P r!i"ul Li(er l F Co$ser2 !or, To! "i$ P,N,L, s' co$s!i!ui! #i P r!i"ul Li(er lilor Mo"er %i &$ i $u rie 8CAC " r c re $u 2u! "ere$%i #i s' u$i! cu co$ser2 !orii &$ 8CC@, P r!i"ul co$ser2 !or Cu !o !e "ise$siu$ile "i$!re co$ser2 !ori. l ; fe(ru rie 8CCB. u$ $umr "e CC "e o me$i poli!ici. pri$!re c re3 T, Asl $. G, i T, B l#. C, Blce $u. L, C ! r)iu. )'r l I,Em, Glorescu. M,C, Epure $u. T, M iorescu. P, M 2ro)*e$i. T, Rose!!i. A, !ir(ei. e!c,. pri$ sem$ re u$ui pro)r m #i u$ui s! !u! pu$e u ( +ele P r!i"ului Co$ser2 !or9A,
9? 9A

I,C, Br!i $u. .iscursuri- scrisori- acte ,i documente. 2ol, II. p r!e I' . Bucure#!i. 8>89. p, 88D 3tatutele %lubului conservatorilor ,i programul partidului. Bucure#!i. 8CCB. p, 8D

>

Or) $ele "e pres ce$!r l u fos!3 4Timpul7 <8CA?'8CC@6 8CC>'8>BB6 8>9;'8>9@=. 4Epoc 7 <8CCD'8CC>6 8C>D'8>B8=. 4Co$ser2 !orul7<8>BB'8>8@=. 4S!e )ul7 <8>8@'8>99=, P r!i"ul co$ser2 !or s' spri5i$i! pe mo#ierime. (ur)*e+i comerci l. precum #i o p r!e i$!elec!u li!%ii, :oc!ri$ poli!ic ces!ui p r!i" se re2e$"ic "i$ !r "i%io$ lism #i e2olu!ism, Co$cep%i "oc!ri$ r co$ser2 !o re propu$e o e2olu%ie 4$ !ur l7. 4omo)e$7 socie!%ii rom0$e#!i pri$!r'u$ pro)res msur !. mi5locul er i$!er2e$%io$ismului "e s! !. cu 5u!orul crui poporului !re(ui s i se "e . c s $u fie el $e2oi! s ce r. " r s i se "e !o!"e u$ cu msur. co$ser2 !orii rm0$0$" s!fel pr!orii i$!ereselor mo#ierimii, Cu !o !e ces!e ei u fos! $e2oi%i s ccep!e o serie "e msuri reform !o re. e1propriere #i 2o!ul u$i2ers l. ccep!0$" &$ 8>8A mo"ific re co$s!i!u%iei "i$ 8C??, :up U$ire "i$ 8>8C. " !ori! u$ei profu$"e cri+e i$!erio re. P r!i"ul Co$ser2 !or $u #i' m i )si! u$ ros! soci l'poli!ic, P r!i"ul Co$ser2 !or F :emocr !. l !reile p r!i" "e )u2er$m0$!. s' &$fii$% ! l ;I8? fe(ru rie 8>BC "i$ i$i%i !i2 lui T Le Io$escu 9C, Gorm ! "i$ 2oc %i. profesori. fu$c%io$ ri. comerci $%i. me"ici. proprie! ri mici #i mi5locii " r #i proprie! ri m ri. P r!i"ul Co$ser2 !or F :emocr ! "us o poli!ic "e ec*ili(ru #i &$cre"ere cu oc +i e2e$ime$!elor i$!er$ %io$ le c re se "erul u. r+(o iele ( l!ice #i primul r+(oi mo$"i l, /$ iu$ie8>8A. &$ P rl me$!. P r!i"ul Co$ser2 !or F :emocr ! 2o! ! re2i+uire Co$s!i!u%iei cu cor" re 2o!ului u$i2ers l #i u$ei l r)i e1proprieri, P r!i"ul Co$s!i!u%io$ l. cre ! l pre#e"i$!e c re s' u$i! P r!i"ul Co$ser2 #ef l !u!uror co$ser2 !orilor, L "re p! riei co$ser2 !o re. " r Nemocr %iei F N %io$ le. &$fii$% ! l 9D S!ur"+ , 8I8; m i 8C>8. cu Pe!re P, C rp !or &$ 8>BA c0$" P, P, C rp "e2e$i! !o! &$ c "rul ces!ei se fl P r!i"ul "ecem(rie 8CA>. l I #i. "e Gri)ore

P r!i"ele poli!ice L s!0$) e#ic*erului poli!ic s' u si!u ! urm!o rele p r!i"e3 P r!i"ul :emocr ! F R "ic l. cre ! l 8?I9C prilie 8CCC "e Geor)e Pu$, Or) $ul ce$!r l "e pres er +i rul 4Lup!7, P r!i"ul s' firm ! &$ re$ poli!ic pri$ i"eile &$ pri2i$% c*es!iu$ii )r re < ro$" re "e pm0$! %r $ilor #i o l! le)e &$2oielilor )ricole=, /$ $ii 8CCC'8CC>. i$i%i ! "e+( !eri &$ 2i % poli!ic rom0$e sc pro$u$%0$"u'se pe$!ru 2o! u$i2ers l, Au e1is! ! #i "ou p r!i"e %r$e#!i3 P r!i" Er$e sc fo$" ! &$ 8C>9. l Bucure#!i. 20$"u'l c li"er pe Co$s! $!i$ :o(rescu F Ar)e#. #i P r!i"ul Er$esc. cre ! &$ 8>B? "e V sile M, Ko)l$ice $u, Am(ele p r!i"e sus%i$e u
9C

:iscursurile "'lui T Le Io$escu "e l 9B i $u rie F 99 iu$ie 8>BA. Bucure#!i. 8>BC

8B

&mproprie!rire %r $ilor "i$ pm0$!urile s! !ului. "rep! "e 2o! "irec! pe$!ru !o%i #!iu!orii "e c r!e #i i$"irec! pe$!ru !o%i ceil l%i s u 2o! u$i2ers l. &$fii$% re ($cilor popul re. cooper !i2e s!e#!i. cercuri cul!ur le, Au "ispru! "up 8>BA, P r!i"ul N %io$ l F :emocr ! l Mu$ci!orilor "i$ Rom0$i . cre ! l ;8 m r!ieI89 prilie 8C>; se "ecl r l prole! ri !ului rom0$ #i 2e u$ pro)r m cu re2e$"icri sem$!o re cu le l!or p r!i"e soci lis!e "i$ Europ . cu c re se "ecl r &$ s!r0$s le)!ur, :eo rece prole! ri !ul er &$c &$ form re &$ Rom0$i #i $u er $umeros. succesul pro)r mului soci l'"emocr ! $u pu!e fi "ec0! sl (, /$ 8C>> m i mul%i li"eri u !recu! l li(er li i r cei rm #i u pus ( +ele P r!i"ului Soci lis! F :emocr ! "i$ Rom0$i &$ 8>8B, P r!i"ele )u2er$ me$! le p0$ &$ 8>8C3 P r!i"ul N %io$ l F Li(er l. P r!i"ul Co$ser2 !or. &$!re 8>89'8>8@ #i P r!i"ul Co$ser2 !or F :emocr !,

REGIMUL JURI:IC AL GUNCEIONNRII I ORGANIZNRII PARTI:ELOR POLITICE /N ROMONIA, No%iu$e "e p r!i" es!e o $o%iu$e 2ec*e. e "eri2. e!imolo)ic. &$ m 5ori! !e lim(ilor mo"er$e "i$ l !i$escul p rs'p r!is. "esem$0$" &$!r'o ccep%ie sem $!ic l r). o )rup re "e o me$i c re se u$esc 2olu$! r #i c%io$e + &$ comu$ &$ 2e"ere re li+rii u$or i$!erese #i scopuri cu. c r c!er poli!ic9>, :e' lu$)ul !impului. p r!i"ele poli!ice $u u 2u! cei #i po$"ere #i sem$ific %ie. s!fel &$ u$ele socie!%i scl 2 )is!e #i feu" le. &$ lup! pe$!ru "omi$ %ie poli!ic se co$s!i!ui u oc +io$ l )rupri poli!ice. m i mul! s u m i pu%i$ or) $i+ !e <p r!i"e. f c%iu$i. co$frerii. e!c,= c re sus%i$e u $umi!e perso $e. i"ei s u scopuri poli!ice, Ele 2e u u$ c r c!er spor "ic. efemer. #i o c%iu$e !rec!o re. "esf#ur0$" o c!i2i! !e ocul! #i complo!is! &$ f r 2ie%ii poli!ice, Gruprile poli!ice c lific !e &$ $!ic*i! !e "rep! 4p r!i"e7 $u pre+i$! i"e$!i!%i c !e)ori le cu p r!i"ele c re forme + &$ pre+e$! sis!emele poli!ice p r!i"is!e, Gorm re p r!i"elor poli!ice. "e+2ol! re ces!or 2u! loc co$comi!e$! cu e2olu%i socie!%ii ome$e#!i. co$cep%iilor e!ice. 5uri"ice #i sociolo)ice, Pro)resul &$ !o !e ces!e "ome$ii i$flue$% ! se$si(il co$!ur re profilului propriu l p r!i"elor,
9>

Mi* i M, Pe!rescu. (artide- clase- naiuni. E", Poli!ic. Bucure#!i. 8>AA. p, @9

88

Primele le)eri &$ % r $o s!r u 2u! loc &$ $ul 8C;8 pe ( + Re)ul me$!ului Or) $ic, 4Ale#ii7 er u "o r "i$ r0$"ul (oierilor. si$)urii c re "e%i$e u #i "rep!ul l 2o!, Primul p rl me$! es!e cu$oscu! su( "e$umire "e A"u$ re O(#!e sc o(i#$ui!. c re co$feri! u$ c "ru. $ou. mo"er$ c!i2i!%ii le)isl !i2e, Pri$ Re)ul me$!ul Or) $ic se pu$e pe ( +e $oi 5us!i%i <pri$ fi1 re !ri(u%iilor "iferi!elor i$s! $%e= i r pe$!ru prim o r se pre2e"e sep r re pu!erilor &$ s! ! 5u$)0$"u'se s se &$locui sc r(i!r riul cu le) li! !e , Procl m %i "e l Isl + "i$ >I98 iu$ie 8C@C. pre2e"e "rep! "e 2o! 4!u!uror s!rilor socie!%ii7;B. locui!orii 5u"e%elor rm0$0$" s'#i le ) "re)!orii loc li. cre0$"u'se s!fel u$ sis!em "e u!o$omie loc l, Aces!e pre2e"eri $u u fos! &$s puse &$ pr c!ic, Pri$ firm $ul elec!or l. &$ !emeiul crui urm u s fie le#i "epu! %ii "i$ :i2 $urile s u A"u$rile "'*oc "i$ $ul 8CDA s' si)ur ! repre+e$! re !u!uror c !e)oriilor soci le cu e1cep%i fo#!ilor ro(i %i) $i, :i2 $urile "'*oc u fos! primele or) $e poli!ice rom0$e#!i recu$oscu!e pe pl $ i$!er$ %io$ l ce repre+e$! u popul %i %rii &$ ce e! p is!oric, S! !u!ul "e+2ol!!or l Co$2e$%iei "i$ 8CDC. cu$oscu! su( $umele "e 4S! !u!ul lui Cu+ 7 es!e co$si"er ! "e mul%i c fii$" prim Co$s!i!u%ie Rom0$iei, C r c!erul su i$o2 !or co$s! &$ f p!ul c ces! c! e1prim m $ifes! re li(erei 2oi$%e poporului rom0$, :ispo+i%iile &$ i$! !e le Co$2e$%iei 2e$e u &$ co$!r "ic%ie cu s!ipul %iile elec!or le $e1 !e ces!ei . c re res!r0$)e "rep!ul "e 2o! "irec! l c0!e2 mii "e o me$i. !ocm i c0$" er $eces r s se !re c l o oper "e mul!iform &$$oire, S! !u!ul "e+2ol!!or l Co$2e$%iei "e l P ris &mpreu$ cu $ou Le)e elec!or l "i$ iulie 8C?@ "efi$esc pe$!ru prim " ! pri$cipiul u!o$omiei le)isl !i2e Pri$cip !elor U$i!e, Recu$o #!ere ces!ui impor! $! pri$cipiu ofere . &$ 2ii!or. posi(ili! !e $ %iu$ii rom0$e "e '#i *o!r& propri or) $i+ re 2ie%ii poli!ice "e s! !. fr mes!ec "i$ f r;8, Nou le)e "i$ 9I8@ iulie 8C?@ &mpr%e pe le)!ori co$form r!, 9 #i ; &$ le)!ori prim ri #i "irec%i6 le)!orii "irec%i er u cei c re pl!e u o co$!ri(u%ie "e cel pu%i$ p !ru ) l(e$i. #!i u s scrie #i s ci!e sc #i 2e u 9D "e $i &mpli$i%i. i r le)!orii prim ri. c re 2o! u pri$ "ele) %i er u co$!ri(u (ilii "e l s !e. c re pl!e u @C lei impo+i!. co$!ri(u (ilii ce!%e$i c re pl!e u u$ impo+i! "e DB lei &$ or #ele cu ;,BBB'8D,BBB locui!ori #i 88B lei &$ or #ele cu pes!e 8D,BBB locui!ori, Lis!ele elec!or le er u &$!ocmi!e "e u!ori!%ile comu$ le. recl m %iile co$form r!, ? #i A "i$ Le)e elec!or l. er u re+ol2 !e "e c!re Prefec%i i r poi "e 5us!i%ie,

;B ;8

Ac "emi Rom0$. Istoria Romnilor. 2ol, VII. !om, I. E", E$ciclope"ic. Bucure#!i 9BB;. p, 9C9 A$)el Bo$ciu. Istoria vieii constituionale n Romnia (1 !!"1##1 =. C s "e E"i!ur #i pres 4 $s 7 SRL. Bucure#!i. 8>>?. p, ;8

89

Co$form r!, 8D "i$ le)e. le)!orii prim ri le)e u pri$ 2o! pe f % le)!orii "irec%i "ele) %i. c re &mpreu$ cu ceil l%i le)!ori "irec%i le)e u pe "epu! %i pri$ 2o! secre!, Pe$!ru fi les "epu! ! &$ A"u$ re )e$er l. co$form r!, C. !re(uie3 A fi rom0$ $scu! s u fi "o(0$"i! $ !ur li+ %iu$e ce m re6 2e 20rs! "e ;B "e $i &mpli$i%i6 fi le)!or #i 2e u$ ce$s "e eli)i(ili! !e, U$ 2e$i! "e "ou su!e "e ) l(e$i forme + pro2i+oriu ces! ce$s, Aces! 2e$i! po !e fi "e orice $ !ur6 el se po !e co$s! ! pri$ (ile!e "e pl ! co$!ri(u%iilor. s u #i pri$ orice l! !ip6 po! fi le#i "epu! %i. #i fr 5us!ific 2reu$ ce$s. !o%i Rom0$ii c re u e1erci! ! fu$c%iu$i m ri &$ ser2iciul S! !ului. ofi%erii superiori i rm !ei ce $u su$! &$ ser2iciul c!i2. profesor !ul #i profesiu$ile li(er le corespu$+!o re, Co$s!i!u%i es!e co$cepu! "e !o%i i"eolo)ii. 5uri#!ii. o me$ii poli!ici. is!oricii. c o ( + !u!uror le)ilor u$ei socie!%i. c o le)e le)ilor7, Le)ile &$ &$%elesul cel m i l r). preci+ Mo$!esPuieu. 4su$! r por!urile $eces re c re "eri2 "i$ $ !ur lucrurilor7;9. i r J,J, Rousse u co$si"er c3 4Le)ile $u su$!. l "rep! 2or(i$". "ec0! co$"i%iile soci %iei ci2ile, Au!orul lor !re(uie s fie poporul supus el &$su#i le)ilor7;;, Le)e lr)e pu!er$ic ( + elec!or l. " r !o!o" ! su(sum . cu (u$ msur. pu!erii e1ecu!i2e. procesul elec!or l, Co$s!i!u%i "i$ 8C?? 2u! c mo"el Co$s!i!u%i (el)i $ "i$ 8C;8. preci ! c u$ "i$!re cele m i li(er le "i$ Europ . " p! ! l co$"i%iile poli!ice "i$ Rom0$i , Co$s!i!u%i pre2e"e sep r re pu!erilor &$ s! !. pu!ere le)isl !i2 er e1erci! ! colec!i2 "e c!re :om$ #i 4Repre+e$! %iu$e $ %io$ l7 < r!, ;9=. ce e1ecu!i2 fii$" &$cre"i$% ! :om$ului < r!, ;D= &$ !imp ce pu!ere 5u"ec!ore sc er e1erci! ! "e Cur%i #i !ri(u$ le, /$ !i!lul II i$!i!ul ! 4:espre "rep!urile Rom0$ilor7. Co$s!i!u%i "i$ 8C?? pre2e"e #i ) r $! cele m i impor! $!e #i fu$" me$! le li(er!%i cum r fi3 li(er! !e co$#!ii$%ei. presei. &$2%m0$!ului. socierii #i &$!ru$irilor < r!, D=, Pri$ ce s! pre2e"ere se le) li+ c "rul 5uri"ic l p ri%iei p r!i"elor poli!ice. c "ru c re es!e &$!ri! "e "ispo+i%iile r!, 9? #i 9A "i$ Co$s!i!u%ie. s!fel 4Rom0$ii u "rep!ul "e se "u$ p #$ici Q pe$!ru !r ! !o! felul "e c*es!iu$i7 < r!, 9?=. 4Rom0$ii u "rep!ul se soci . co$form0$"u'se le)ilor c re re)leme$!e + e1erci%iul ces!ui "rep!7 < r!, 9A=, Co$s!i!u%i "i$ 8C?? pre2e"e "e seme$e e) li! !e !u!uror ce!%e$ilor rom0$i &$ f % le)ii < r!, 8B=, /$ ( + ces!ei co$s!i!u%ii s' u &$fii$% ! primele p r!i"e "i$ Rom0$i . respec!i2 P r!i"ul N %io$ l Li(er l F 9@,BD,8CAD. P r!i"ul Co$ser2 !or F B;,B9,8CCB. P r!i"ul N %io$ l :emocr ! l Mu$ci!orilor "i$ Rom0$i F ;8,B;,8C>;, :up M re U$ire "e l 8 :ecem(rie 8>8C se impu$e fi el (or ! o $ou co$s!i!u%ie. $u !0! "i$ $ecesi! !e plic (ili!%ii ei pe &$!re) !eri!oriul
;9 ;;

Mo$!esPuieu. .espre spiritul legilor. E", !ii$%ific. Bucure#!i. 8>?@. p, 88 J,J, Rousse u. %ontractul social. E", !ii$%ific. Bucure#!i. 8>DA. p, 8;A

8;

Rom0$iei. re&$!re)i!e. c0! m i les pe$!ru co$feri o ( + 5uri"ic $ou or) $i+rii s! !ului rom0$ cu e2olu%i rel %iilor poli!ice #i $ %io$ le "i$ Europ pos!(elic, /$ Mo$i!orul Ofici l $r, 9C9I9>,B;,8>9; se pu(lic $ou Co$s!i!u%ie l crei proiec! fos! el (or ! "e P r!i"ul N %io$ l Li(er l <co$"us "e Io$, I, C, Br!i $u=, Co$s!i!u%i "i$ 8>9; me$%i$e &$ m re p r!e s!ruc!ur Co$s!i!u%iei "i$ 8C?? prelu0$" #i "u)0$" o serie "e pri$cipii c re u co$feri! c r c!erul "e mo"er$i! !e precum #i posi(ili! !e re l "e "emocr !i+ re s! !ului #i socie!%ii rom0$e#!i i$!er(elice, Pri$cipiile sep r %iei pu!erilor. le) li!%ii #i le)i!imi!%ii le)ilor c #i cele pri2i$" sis!emul elec!i2 #i l re)imului proprie!%ii su$! mul! m i pre)$ $! relief !e &$ comp r %ie cu cele cupri$se &$ Co$s!i!u%i "i$ 8C??, As!fel r!, D si)ur li(er!%ile fu$" me$! le le ce!%e $ului <li(er! !e co$#!ii$%ei. &$2%m0$!ului. presei. &$!ru$irilor. li(er! !e "e soci %ie=, :e seme$e r!, C pre2e"e e) li! !e !u!uror rom0$ilor &$ f % le)ilor fr "eose(ire "e ori)i$e e!$ic. "e lim(. reli)ie. $ #!ere s u cl s soci l, /$ c pi!olul II. r!, 88';;. su$! e$umer !e pri$cip lele "rep!uri #i li(er!%i ce!%e$e#!i. cum r fi3 li(er! !e i$"i2i"u l. i$2iol (ili! !e "omiciliului. li(er! !e mu$cii. li(er! !e presei. li(er! !e &$!ru$irilor #i socierilor. e!c, Co$s!i!u%i "i$ 8>9; &$!re#!e c "rul 5uri"ic l fu$c%io$rii sis!emului poli!ic plurip r!i"is! < r!, D.9C.9>= /$fp!uire M rii U$iri l 8 :ecem(rie 8>8C. &$ urm p r!iciprii l primul r+(oi mo$"i l repre+e$! ! o m re i+(0$" &$ is!ori $ %iu$ii rom0$e. "e!ermi$0$" profu$"e sc*im(ri &$ !o !e "ome$iile c!i2i!%ii eco$omice. soci le #i poli!ice, P r!i"ul N %io$ l Li(er l "e2e$i! &$ $ii 8>8CI8>;A o form %iu$e cu l r) "ere$% soci l, Afl ! l )u2er$ re &$ perio " 8>99'8>9?. impus &$ $ul 8>9;. o $ou co$s!i!u%ie. li(er lismul !riumf0$" pri$ &$scriere 2o!ului u$i2ers l #i reformei )r re &$ $oul #e+m0$! l %rii, Co$s!i!u%i "i$ 8>9; co$s cr #i "e+2ol! pri$cipiile su2er $i!%ii $ %io$ le #i l sep r %iei pu!erilor &$ s! !. preco$i+0$" #i si)ur0$" p r!icip re ce!%e$ilor l e1erci%iul "rep!urilor poli!ice #i l co$"ucere !re(urilor pu(lice, U$ $umr rel !i2 m re "e r!icole < r!icolele 88';9= e$umr pri$cip lele "rep!uri #i li(er!%i ce!%e$e#!i cum r fi3 li(er! !e i$"i2i"u l. i$2iol (ili! !e "omiciliului. li(er! !e mu$cii. li(er! !e co$#!ii$%ei li(er! !e presei. &$!ru$irilor #i socierilor &$2%m0$!ului e!c, ;@ cee ce " ! posi(ili! !e p ri%iei u$or $oi p r!i"e #i )rupri poli!ice. or) $isme soci le. o(#!e#!i. cul!ur le. c re s' u pu!u! m $ifes! "es!ul "e i$!e$s &$ perio " me$%i$erii &$ 2i)o re Co$s!i!u%iei "i$ 8>9;, /$cercrile !o! m i e2i"e$!e le re)elui C rol l II'le &$cep0$" cu $ul 8>;B. "e i$s!i!ui u$ re)im u!ori! r #i "e pu$e &$ pericol 2ec*iul re)im co$s!i!u%io$ l u "e!ermi$ ! p r!i"ele poli!ice s forme+e fro$! comu$ pe$!ru
;@

A$)el B $ciu. op, ci!,. p, 8BB

8@

pr re Co$s!i!u%iei #i re)imului p rl me$! r, P r!i"ul N %io$ l Li(er l. co$s!i!ui! o fr0$ &$ c le "esf#urrii pro"ic! !ori le lui C rol l II'le , :e seme$e P r!i"ul N %io$ l Er$esc &$ fru$!e cu li"erul su Iuliu M $iu s' pro$u$% ! "esc*is &mpo!ri2 c m rilei #i celor c re. "i$ um(r. &$cerc u s'l &mpi$) pe C rol spre o )u2er$ re u!ori! r. &mpo!ri2 re2i+uirii Co$s!i!u%iei "i$ 8>9;, /$!re $ii 8>;B'8>;C 2u! loc u$ proces "e "isolu%ie !rep! ! sis!emului p rl me$! r. "e ero" re p r!i"elor poli!ice. o " ! cu !r $sform re i$s!i!u%iei mo$ r*ice "e l u$ re)im "i$ s!ic "emocr !ic &$!r'u$ re)im "i$ s!ic u!ori! r i$s! ur ! l 8B fe(ru rie 8>;C pri$!r'o lo2i!ur "e p l !, Co$s!i!u%i i$s!i!ui! "e C rol l II'le &$sem$ ! 4"ecli$ul7 re)imului p rl me$! r co$s!i!u%io$ l "i$ Rom0$i . "rep!urile #i li(er!%ile "emocr !ice er u &$)r"i!e. co$form r!, A 4$u es!e &$)r"i! $iciu$ui Rom0$ propo2"ui pri$ 2iu )r i s u &$ scris sc*im( re formei "e )u2er$m0$! s! !ului7. pri$ "esfii$% re p r!i"elor poli!ice #i i$!ro"ucere u$ei $oi i$s!i!u%ii Gro$!ul Re$ #!erii N %io$ le. urmri$" s co$soli"e+e pu!ere #i u!ori! !e perso$ l mo$ r*ului. limi! !e &$ !recu! "e e1is!e$% re)imului p rl me$! r F co$s!i!u%io$ l &$!emei ! pe sis!emul plurip r!i"is!, L ;B m r!ie 8>;C. o" ! cu &$fii$% re Co$siliului "e coro $ fos! " ! pu(lici!%ii "ecre!ul $r, 8@99 "e "i+ol2 re p r!i"elor poli!ice. c re preci+ l r!icolul 8 c3 4To !e soci %iu$ile. )ruprile s u p r!i"ele c!u lme$!e &$ fii$% #i c re s' u co$s!i!ui! &$ 2e"ere pre)!irii i"eilor poli!ice s u re li+rii lor su$! #i rm0$ "i+ol2 !e7, Pe$!ru !emper opo+i%i p r!i"elor poli!ice. r!icolul 9 pre2e"e posi(ili! !e re&$fii$%rii &$ 2ii!or or) $i+ %iilor poli!ice 4&$ co$"i%iu$ile #i cu formele pre2+u!e pri$!r'o le)e speci l ce se 2 &$!ocmi &$ ces! scop;D. pe ce s! ( + cre0$"u'se 4Gro$!ul Re$ #!erii N %io$ le. c re 2 "e2e$i primul 4p r!i" "e m s7 &$ socie! !e rom0$e sc. !r $sform ! &$ iu$ie 8>@B &$ 4P r!i"ul N %iu$ii7, C rol l II'le profi! ! "e poli!ic e1p $sio$is! re2i+io$ismului c re me$i$% !o! m i mul! i$"epe$"e$% #i su2er $i! !e Rom0$iei. &$cerc0$" s "emo$s!re+e opo+i%iei pu(lice c c!ul fu$" me$! l "i$ fe(ru rie 8>;C i$!i!ul ! #i 4Co$s!i!u%i s l2rii $ %io$ le7 es!e me$i! s co$!ri(uie l 4 pr re 7 #i 4s l2 re 7 %rii, Re)imul mo$ r*ic i$s!i!ui! pri$ Co$s!i!u%i "i$ 8>;C. $ul0$" "rep!ul "e sociere #i proce"0$" l "esfii$% re si$"ic !elor !recu! l or) $i+ re #i fu$c%io$ re (reslelor "e lucr!ori. fu$c%io$ ri p r!icul ri #i meseri #i pri$ "ecre!ul "i$ 89 oc!om(rie 8>;C;?, :e#i "esfii$% ! i$s!i!u%iile "emocr !ice "i$ Rom0$i C rol l II'le $u reu#i! s'#i cree+e i$s!i!u%ii 2i (ile. c p (ile s co$fere s! (ili! !e i$!er$ #i securi! !e e1!er$ re)imului #i s! !ului, P r!i"ele poli!ice &#i rei u c!i2i! !e "up 9; u)us! 8>@@ c0$" re)ele Mi* i res! ure + Co$s!i!u%i "i$ 8>9;, :up le)erile "i$ 8>@? P r!i"ul
;D ;?

4Mo$i!orul Ofici l7. $r, AD. p r!e I. "i$ ;8 m r!ie 8>;C. A$)el B $ciu. op, Ci!. p, 8A@ 4Mo$i!orul Ofici l7. $r, 9;A "i$ 89 oc!om(rie 8>;C

8D

N %io$ l Li(er l #i P r!i"ul N %io$ l Er$esc su$! i$!er+ise. A"u$ re :epu! %ilor r !ific0$" l 9> iulie 8>@A. *o!r0re Co$siliului "e Mi$i#!ri referi!o re l "i+ol2 re p r!i"elor;A, /$ #e"i$% "i$ 8;,B@,8>@C. M re A"u$ re N %io$ l 2o!e + Co$s!i!u%i Repu(licii Popul re Rom0$e <Le)e 88@I8>@C= cu u$ $imi! !e "e @B8 2o!uri, Co$s!i!u%i "i$ 8>@C repre+e$! ! plic re &$ 2i % poli!ic rom0$e sc "oc!ri$ei #i i"eolo)iei comu$is!e. "up mo"elul so2ie!ic. &$cep0$" cu "ecre!ele "i$ oc!om(rie. p0$ l Co$s!i!u%i U,R,S,S, "i$ 8>;?7;C, Pe$!ru prim " ! &$ is!ori 2ie%ii poli!ice #i p rl me$! re "i$ Rom0$i . Co$s!i!u%i "i$ 8>@C &$l!ur pri$cipiul sep r %iei pu!erilor &$ s! ! #i &$locui! cu cel l 4u$i!%ii "epli$e pu!erii "e s! !7. or) $ul suprem l pu!erii "e s! ! "e2e$i$" M re A"u$ re N %io$ l < r!, ;A=. f % "e c re rspu$" !o !e celel l!e or) $e le s! !ului, Referi!or l "rep!urile #i li(er!%ile fu$" me$! le le i$"i2i+ilor "e#i ces!e er u recu$oscu!e #i ) r $! !e "e Co$s!i!u%ie. er u i$!ro"use $umero se res!ric%ii #i i$!er"ic%ii &$ pri2i$% e1erci!rii lor co$form r!, ;9 4Ce!%e$ii u "rep!ul "e se soci #i or) $i+ . " c scopul urmri! $u es!e &$"rep! ! &$ co$!r or"i$ei "emocr !ice s! (ili! pri$ Co$s!i!u%ie7, :e seme$e &$ r!, ;8 se pre2e"e 4li(er! !e presei. cu20$!ului. &$!ru$irilor. mee!i$)urilor. cor!e)iilor #i m $ifes! %iilor7. r!0$" e1pres c 4e1erci! re ces!or "rep!uri es!e si)ur ! pri$ f p!ul c mi5lo cele "e !iprire. *0r!i #i locurile "e &$!ru$ire su$! puse l "ispo+i%i celor ce mu$cesc7 "e c!re p r!i"ul #i s! !ul soci lis!, Co$s!i!u%i "i$ 8>@C repre+e$! ! pri$ s!ruc!ur #i fu$" me$! re s poli!ic #i i"eolo)ic pri$cip lul i$s!rume$! 5uri"ic "e re li+ re or"i$ii poli!ice #i co$s!i!u%io$ le soci lis!e. cre0$" premisele i$s! urrii "irec!i2elor P r!i"ului Mu$ci!oresc Rom0$ &$ !o !e "ome$iile soci le ;>. "esc*i+0$" c le !o! li! rismului poli!ic #i ce$!r lismului eco$omic #i "mi$is!r !i2, Co$s!i!u%i "i$ 8>@C rm s &$ 2i)o re p0$ l 9A sep!em(rie 8>D9. c0$" s' "op! ! ce "e' "ou co$s!i!u%ie Repu(licii Popul re Rom0$e. pu(lic ! &$ Bule!i$ul Ofici l $r, 8 "i$ 9A,B>,8>D9. pri$ c re se co$s cr rolul co$"uc!or l p r!i"ului mu$ci!oresc &$ or0$"uire soci l #i "e s! ! Rom0$iei, Pri$ r!, C? li$, ; "i$ Co$s!i!u%ie. 4P r!i"ul Mu$ci!oresc Rom0$ es!e for% co$"uc!o re !0! or) $i+ %iilor celor ce mu$cesc. c0! #i or) $elor #i i$s!i!u%iilor "e s! !, /$ 5urul lui se s!r0$) !o !e or) $i+ %iile celor ce mu$cesc "i$ Repu(lic Popul r Rom0$7. co$sfi$%0$" e1is!e$% p r!i"ului u$ic pe sce$ poli!ic, Se i$!er+ice "rep!ul l sociere &$ 2e"ere &$fii$%rii u$or p r!i"e poli!ice pri$ "ispo+i%iile r!, C? li$, 8 "i$ Co$s!i!u%ie,
;A ;C

4Mo$i!orul Ofici l7. $r, 8A9. "i$ ;B iulie 8>@A :io$isie Io$escu. G*e, Tu%ui. G*e, M !ei. .e9voltarea constituional a statului romn . E", !ii$%ific. Bucure#!i. 8>DA. p, ;DC ;> A$)el B $ciu. op, ci!,. p, 9BA

8?

Pri$ Co$s!i!u%i "i$ 8>?D Rom0$i er procl m ! 4repu(lic soci lis!7 co$form r!, 8, Spre "eose(ire "e co$s!i!u%iile soci lis!e $!erio re. ce "i$ 8>?D co$s cr #i fu$" me$!e + cel m i pre)$ $! mo$opol poli!ic l u$ei si$)ure #i u$ice form %iu$i poli!ice repre+e$! ! "e P r!i"ul Comu$is!, /$ ces! se$s r!, ; pre2e"e 4/$ Repu(lic Soci lis! Rom0$i for% poli!ic co$"uc!o re &$!re)ii socie!%i es!e P r!i"ul Comu$is! Rom0$7, Co$s!i!u%i "i$ 8>?D ""e pu!eri "epli$e P r!i"ului Comu$is! Rom0$. $umi$"u'l 4ce m i &$ l! form "e or) $i+ re cl sei mu$ci!o re7 < r!, 9? li$, 8=. &$"epli$i$" u$ rol co$"uc!or &$ !o !e "ome$iile co$s!ruc%iei soci lis!e < r!, 9? li$, 9=, A20$" &$ 2e"ere "ispo+i%iile co$s!i!u%io$ le. pri$cip lul i$s!rume$! "e !r $spu$ere #i re li+ re &$ pr c!ic poli!icii p r!i"ului comu$is! es!e s! !ul soci lis! c re co$form r!, 8; "i$ Co$s!i!u%ie. or) $i+e +. pl $ific #i co$"uce eco$omi $ %io$ l. pr #i "e+2ol! proprie! !e soci lis!, Co$s!i!u%i "i$ 8>?D ) r $! pri$cip lele "rep!uri #i li(er!%i le ce!%e $ului &$ mo" fic!i2. e1is!e$% p r!i"ului u$ic pe sce$ poli!ic fii$" "o2 " "epli$ &$ ces! se$s, U$ re)im "emocr !ic $u po !e fii$% fr e1is!e$% plurip r!i"ismului poli!ic, :e2e$i$" 4for% poli!ic co$"uc!o re &$!re)ii socie!%i7 #i 20$" 4rolul co$"uc!or &$ !o !e "ome$iile co$s!ruc%iei soci lis!e7 p r!i"ul comu$is! "e%i$e pri$ Co$s!i!u%i "i$ 8>?D. mo$opolul co$"ucerii poli!ice. s! !ul fii$" co$si"er ! "o r c i$s!rume$! "e re li+ re &$ pr c!ic poli!icii p r!i"ului. reu#i$" s'#i si)ure *e)emo$i #i u!ocr %i &$ socie! !e, Aces! #e+m0$! co$s!i!u%io$ l suferi! &$ perio " 8>?D'8>C>. +ece mo"ificri impor! $!e #i # se repu(licri. "ep#i$" s!fel !o !e celel l!e le)i fu$" me$! le le Rom0$iei "i$ 8CD> p0$ &$ 8>?D@B, Ce m i spec! culo s mo"ific re co$s!i!u%iei 2u! loc &$ m r!ie 8>A@. c0$" se i$!ro"uce i$s!i!u%i Pre#e"i$!elui Erii, /$ pr c!ic Pre#e"i$!ele e1erci! co$"ucere "ic! !ori l c!i2i!%ii s! !ului, Co$form r!, A8 "i$ Co$s!i!u%ie. Pre#e"i$!ele es!e #eful s! !ului i r po!ri2i! r!, AD pre+i"e + Co$siliul "e S! ! #i #e"i$%ele Co$siliului "e Mi$i#!ri !u$ci c0$" es!e $eces r, Pre#e"i$!ele pu!e emi!e $orme cu pu!ere "e le)e su( form "e "ecre!e pre+i"e$%i le #i "eci+ii. 20$". !o!o" !. "rep!ul "e promul) re le)ilor #i "ecre!elor $orm !i2e@8, Ul!im mo"ific re co$s!i!u%iei 2u! loc &$ oc!om(rie 8>C?. c0$" s' i$!ro"us u$ me$" me$! pri2i$" posi(ili! !e co$sul!rii elec!or !ului pe c le refere$"umului, /$l!ur re "ic! !urii comu$is!e l 99 "ecem(rie 8>C> "us implici! #i l "esfii$% re co$s!i!u%iei comu$is!e "i$ 8>?D, Se impu$e el (or re #i " p! re u$ei $oi Co$s!i!u%ii c re s prei $ormele co$s!i!u%io$ le. !r "i%io$ le. li(er le.

@B @8

A$)el B $ciu. op, ci!,. p, 9;@ Mo"ific ! pri$ le)e $r, 8I8>A@ #i pu(lic ! &$ 4Bule!i$ul Ofici l7 $r, @D "i$ 9C m r!ie 8>A@ #i repu(lic ! &$ 4Bule!i$ul ofici l7 $r, D? "i$ C prilie 8>A@

8A

"emocr !e. &$!emei !e pe le) li! !e. 5us!i%ie #i "rep! !e soci l. s si)ure "rep!urile #i li(er!%ile ce!%e $ului, :up pr(u#ire re)imului comu$is! fos! $eces r cre re u$or $oi or) $isme. su( form Gro$!ului S l2rii N %io$ le #i Co$siliului Gro$!ului S l2rii N %io$ le c re repre+e$! ! primul or) $ pro2i+oriu l re2olu%iei. c re el (or ! primele c!e $orm !i2e me$i!e s pu$ ( +ele $oilor i$s!i!u%ii "emocr !ice, U$ul "i$ impor! $!ele c!e emise "e Co$siliul Gro$!ului S l2rii N %io$ le #i pu(lic ! &$ Mo$i!orul Ofici l $r, > "i$ ;8 "ecem(rie 8>C> es!e :ecre!ul le)e $r, C pri2i$" &$re)is!r re #i fu$c%io$ re p r!i"elor poli!ice #i or) $i+ %iilor o(#!e#!i "i$ Rom0$i , Pe$!ru re li+ re u$ei socie!%i cu "e2r ! "emocr !ice &$ Rom0$i . si)ur re #i pr re "rep!urilor fu$" me$! le le ce!%e$ilor #i pri$cipiul plur lismului poli!ic. Co$siliul G,S,N, "ecre! !3 4/$ Rom0$i es!e li(er co$s!i!uire p r!i"elor poli!ice. cu e1cep%i p r!i"elor f scis!e s u c re prop ) co$cep%ii co$!r re or"i$ii "e s! ! #i "e "rep! &$ Rom0$i , Nici o l! &$)r"ire pe mo!i2 "e r s. $ %io$ li! !e. reli)ie. )r " "e cul!ur. se1 s u co$2i$)eri poli!ice $u po !e &mpie"ic co$s!i!uire #i fu$c%io$ re p r!i"elor poli!ice7 < r!, 8 "i$ :ecre!ul Le)e $r, CI8>C>=, Pe ( + ces!ui c! $orm !i2 su$! reco$s!i!ui!e #i reor) $i+ !e p r!i"ele poli!ice <P r!i"ul N %io$ l Er$esc. P r!i"ul N %io$ l Li(er l. P r!i"ul Soci l :emocr != &$fii$%0$"u'se $umero se p r!i"e poli!ice $oi. c re #i' u el (or ! propriile lor s! !u!e "e fu$c%io$ re #i pro)r me poli!ice "e )u2er$ re, :e seme$e co$form r!, 9 "i$ :ecre!ul le)e m i sus me$%io$ ! 4o perso $ $u po !e f ce p r!e &$ cel #i !imp "i$ "ou s u m i mul!e p r!i"e7, P r!i"ele poli!ice #i or) $i+ %iile o(#!e#!i !re(uie s se &$!emeie+e pe respec!ul su2er $i!%ii. i$"epe$"e$%ei #i i$!e)ri!%ii $ %io$ le. l "emocr %iei. &$ 2e"ere si)urrii li(er!%ilor #i "rep!urilor ce!%e$ilor #i firmrii "em$i!%ii $ %iu$ii rom0$e, Pe$!ru se pu!e &$re)is!r 4fiec re p r!i" #i or) $i+ %ie o(#!e sc !re(uie s'#i pre+i$!e s! !u!ele "e or) $i+ re #i fu$c%io$ re. pro)r mul poli!ic. s'#i "ecl re se"iul #i mi5lo cele fi$ $ci re "e c re "ispu$e #i s f c "o2 " c re cel pu%i$ 9D8 "e mem(rii7 < r!, ;=, /$re)is!r re p r!i"elor poli!ice se f ce l Tri(u$ lul mu$icipiului Bucure#!i. c re. &$ !erme$ "e ci$ci +ile. se pro$u$% supr le) li!%ii co$s!i!uirii lor, Nu po! f ce p r!e "i$ $ici u$ p r!i" poli!ic c "rele mili! re #i perso$ lul ci2il "i$ Mi$is!erul Aprrii N %io$ le #i Mi$is!erul "e I$!er$e. 5u"ec!orii. procurorii #i "iplom %ii. precum #i perso$ lul oper !i2 l R "io Tele2i+iu$ii Rom0$e Li(ere < r!, D=, L 9D i $u rie 8>>B Gro$!ul s l2rii N %io$ le s' !r $sform ! &$ p r!i" poli!ic, Pri$ :ecre!ul le)e "i$ B> fe(ru rie 8>>B s' co$s!i!ui! Co$siliul Pro2i+oriu "e U$iu$e N %io$ l <C,P,U,N,=@9. or) $ le)isl !i2 c re &$locui
@9

:ecre! le)e $r, C8I8>>B pri2i$" co$s!i!uire Co$siliului Pro2i+oriu "e U$iu$e N %io$ l &$ 4Mo$i!orul Ofici l7. $r, 9A. "i$ 8B fe(ru rie 8>>B

8C

Co$siliul G,S,N, #i prelu &$ !o! li! !e !ri(u%iile #i fu$c%iile e1erci! !e p0$ !u$ci "e ces! , Co$siliul Pro2i+oriu "e U$iu$e N %io$ l el (or ! l 8@ m r!ie 8>>B o $ou le)e elec!or l pri2i$" le)ere P rl me$!ului #i Pre#e"i$!elui Rom0$iei. pu(lic ! &$ Mo$i!orul Ofici l $r, ;D "i$ 8C m r!ie 8>>B, Preci+0$" c 4pu!ere poli!ic &$ Rom0$i p r%i$e poporului #i se e1erci! po!ri2i! pri$cipiilor "emocr %iei. li(er!%ii #i si)urrii "em$i!%ii um $e. i$2iol (ili!%ii #i i$ li (ili!%ii "rep!urilor fu$" me$! le le omului7. le)e elec!or l rei!er i"eile )u2er$rii socie!%ii pe ( + sis!emului "emocr !ic. plur lis! #i l sep r %iei pu!erilor le)isl !i2. e1ecu!i2 #i 5u"ec!ore sc < r!, 9=, P rl me$!ul Rom0$iei lc!ui! pe ( + (ic mer l <A"u$ re :epu! %ilor #i Se$ !=. precum #i Pre#e"i$!ele Rom0$iei. se le). co$form r!, ;. pri$ 2o! u$i2ers l. e) l. "irec! #i secre!. li(er e1prim !, :e seme$e . le)e elec!or l pre2e"e c pe$!ru Pre#e"i$!ele Rom0$iei fiec re p r!i" s u form %iu$e poli!ic po !e propu$e $um i o si$)ur c $"i" !ur, Se po! pre+e$! #i c $"i" !uri i$"epe$"e$!e, Giec re c $"i" !ur !re(uie s fie &$so%i! "e sem$!urile 8BB,BBB "e sus%i$!ori < r!, 88=, O" ! les Pre#e"i$!ele Rom0$iei $u po !e fi mem(ru l u$ui p r!i" s u form %iu$e poli!ic. i r " c fu$c%i "e pre#e"i$!e "e2i$e 2 c $! s u pre#e"i$!ele es!e &$ imposi(ili! !e "e '#i e1erci! !ri(u%iile. pre#e"i$!ele Se$ !ului si)ur i$!erim !ul e1erci!rii fu$c%iei "e Pre#e"i$!e l Rom0$iei < r!, C8=, :up "esf#ur re le)erilor pe$!ru P rl me$!ul Rom0$iei #i Pre#e"i$!elui Rom0$iei. "i$ 9B m i 8>>B se i$s!i!uie o comisie "e re" c! re proiec!ului "e co$s!i!u%ie !0! "e $eces r, L 98 $oiem(rie 8>>8. &$ urm 2o!ului u$i$omi$ l l "epu! %ilor. A"u$ re Co$s!i!u $! "op! Co$s!i!u%i Rom0$iei. pu(lic ! &$ Mo$i!orul Ofici l $r, 9;; "i$ 98 $oiem(rie 8>>8. Co$s!i!u%ie ce i$!r ! &$ 2i)o re &$ urm pro(rii ei pri$ refere$"umul $ %io$ l "i$ C "ecem(rie 8>>8, Co$s!i!u%i "i$ 8>>8 repre+i$! c "rul le)isl !i2 fu$" me$! l pe$!ru or) $i+ re #i fu$c%io$ re s! !ului #i socie!%ii rom0$e#!i pe ( +e "emocr !ice. fii$" s!fel rei$s! ur ! "emocr %i co$s!i!u%io$ l &$ Rom0$i . &$!rerup! pro pe o 5um! !e "e secol. #i cre !e premisele pe$!ru firm re u$ui re)im poli!ic plur lis!, As!fel. r!, 8 "i$ Co$s!i!u%ie pre2e"e c Rom0$i es!e s! ! "e "rep!. "emocr !ic #i soci l. &$ c re "em$i! !e omului. "rep!urile #i li(er!%ile ce!%e$ilor. li(er "e+2ol! re perso$ li!%ii um $e. "rep! !e #i plur lismul poli!ic repre+i$! 2 lori supreme #i su$! ) r $! !e, /$ ces! se$s su$! i$cluse o serie "e prescrip%ii referi!o re l co$s!i!uire #i fu$c%io$ re p r!i"elor #i form %iu$ilor poli!ice, Plur lismul &$ socie! !e rom0$e sc es!e o co$"i%ie #i o ) r $%ie "emocr %iei co$s!i!u%io$ le co$form r!, C li$, 8, P r!i"ele poli!ice se co$s!i!uie #i &#i "esf#o r c!i2i! !e &$ co$"i%iile le)ii, Ele co$!ri(uie l "efi$ire #i l e1prim re 2oi$%ei poli!ice

8>

ce!%e$ilor. respec!0$" su2er $i! !e $ %io$ l. i$!e)ri! !e !eri!ori l. or"i$e "e "rep! #i pri$cipiile "emocr %iei co$form r!, C li$, 9, Pri$ Co$s!i!u%i "i$ 8>>8 su$! ) r $! !e #i ocro!i!e "e le)e "rep!ul elec!or l. "rep!ul l mu$c. &$2%!ur. sociere. li(er! !e co$#!ii$%ei. li(er! !e "e e1prim re )0$"urilor. opi$iilor s u cre"i$%elor #i li(er! !e cre %iilor "e orice. pri$ 2iu )r i. pri$ scris. pri$ im )i$i. pri$ su$e!e s u pri$ l!e mi5lo ce "e comu$ic re &$ pu(lic. su$! i$2iol (ile, :e seme$e es!e pre2+u! li(er! !e presei c re implic #i li(er! !e "e &$fii$% pu(lic %ii, Co$form r!, ;? mee!i$)urile. "emo$s!r %iile. procesiu$ile s u orice l!e &$!ru$iri su$! li(ere #i se po! or) $i+ #i "esf#ur $um i &$ mo" p #$ic fr $ici u$ fel "e rme, Es!e ) r $! ! u$ul "i$!re pri$cipiile fu$" me$! le le "emocr %iei. "rep!ul "e sociere, Ce!%e$ii se po! soci li(er &$ p r!i"e poli!ice. &$ si$"ic !e #i &$ l!e forme "e sociere co$form r!, ;A li$, 8, P r!i"ele s u or) $i+ %iile c re. pri$ scopurile ori pri$ c!i2i! !e lor. mili!e + &mpo!ri2 plur lismului poli!ic. pri$cipiilor s! !ului "e "rep! ori su2er $i!%ii. i$!e)ri!%ii s u i$"epe$"e$%ei Rom0$iei su$! $eco$s!i!u%io$ le, Nu po! f ce p r!e "i$ p r!i"e poli!ice 5u"ec!orii Cur%ii Co$s!i!u%io$ le. 2oc %ii poporului. m )is!r %ii. mem(rii c!i2i i rm !ei. poli%i#!ii #i l!e c !e)orii "e fu$c%io$ ri pu(lici s! (ili!e pri$ le)e or) $ic, Spre "eose(ire "e si!u %i "e "i$ i$!e "e 8>C>. $ou Co$s!i!u%ie co$s cr pri$cipiul sep rrii celor !rei pu!eri F le)isl !i2. e1ecu!i2 #i 5u"ec!ore sc F #i e$u$% pri$cipiul u!o$omiei #i l "esce$!r li+rii &$ "mi$is!r %i pu(lic, C urm re e2olu%iei socie!%ii rom0$e#!i Co$s!i!u%i "i$ 8>>8 suferi! o serie "e mo"ificri, Le)e "e re2i+uire Co$s!i!u%iei Rom0$iei $r, @9>I9BB; fos! pro( ! pri$ refere$"umul $ %io$ l "i$ 8CI8> oc!om(rie 9BB; #i i$!r ! &$ 2i)o re l " ! "e 9> oc!om(rie 9BB;. " ! pu(licrii &$ Mo$i!orul Ofici l l Rom0$iei, Co$s!i!u%i "i$ 9BB; co$sfi$%e#!e "rep!urile #i li(er!%ile ce!%e$ilor. "rep! !e #i plur lismul poli!ic c re repre+i$! 2 lori supreme &$ spiri!ul !r "i%iilor "emocr !ice le poporului rom0$ #i i"e lurilor re2olu%iei "i$ "ecem(rie 8>C>. fii$" ) r $! !e, Po!ri2i! r!, C plur lismul &$ socie! !e rom0$e sc es!e o co$"i%ie #i o ) r $%ie "emocr %iei co$s!i!u%io$ le, Ele co$!ri(uie l "efi$ire #i l e1prim re 2oi$%ei poli!ice ce!%e$ilor. respec!0$" su2er $i! !e $ %io$ l. i$!e)ri! !e !eri!ori l. or"i$e "e "rep! #i pri$cipiile "emocr %iei, :rep!urile #i li(er!%ile ce!%e$ilor 2or fi i$!erpre! !e #i plic !e &$ co$cor" $% cu :ecl r %i U$i2ers l :rep!urilor Omului. cu p c!ele #i celel l!e !r ! !e l c re Rom0$i es!e p r!e, Co$s!i!u%i "i$ 9BB; ) r $!e + cele m i fu$" me$! le "rep!uri #i li(er!%i le "emocr %iei3 li(er! !e "e e1prim re. "rep!ul l i$form %ie. "rep!ul l 2i %. l pr re. l &$2%!ur. li(er circul %ie. ccesul l cul!ur. "rep!ul "e fi les. "rep!ul l sociere &$ p r!i"e poli!ice. &$ si$"ic !e. &$ p !ro$ !e #i &$ l!e forme "e sociere,
9B

Co$s!i!u%i s! (ile#!e c Rom0$i es!e s! ! $ %io$ l. su2er $ #i i$"epe$"e$!. u$i! r #i i$"i2i+i(il #i o repu(lic p rl me$! r,

98