Sunteți pe pagina 1din 209

Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE.

Reguli generale pentru igiena produselor alimentare


CAPIT !U! I Pre"e#eri generale ARTIC !U! $ %omeniu #e apli&are '$( Pre)enta *ot+r,re sta-ilete reguli generale &u pri"ire la igiena pro#uselor alimentare pentru operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ 0in,n#u1se &ont/ .n mo# spe&ial/ #e urm+toarele prin&ipii2 a( responsa-ilitatea primar+ pentru siguran0a alimentelor apar0ine operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 -( este ne&esar s+ se asigure siguran0a alimentelor pe tot lan0ul alimentar/ .n&ep,n# &u pro#u&0ia primar+3 &( este important s+ se asigure lan0ul 4rigori4i& pentru alimente &e nu pot 4i #epo)itate .n siguran0+ la temperaturi ale me#iului am-iant/ .n spe&ial pentru alimente &ongelate3 #( implementarea general+ a pro&e#urilor -a)ate pe prin&ipiile 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ .mpreun+ &u apli&area -unelor pra&ti&i #e igien+/ tre-uie s+ .nt+reas&+ responsa-ilitatea operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 e( g*i#urile #e -une pra&ti&i sunt un instrument "aloros pentru a a7uta operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ #e la toate ni"elurile lan0ului alimentar/ s+ 4ie .n &on4ormitate &u regulile #e igien+ a alimentelor i la apli&area prin&ipiilor 5ACCP3 4( este ne&esar s+ se sta-ileas&+ &riterii mi&ro-iologi&e i &erin0e #e &ontrol al temperaturii/ -a)ate pe o e"aluare tiin0i4i&+ a ris&ului3 g( este ne&esar s+ se asigure &a alimentele importate s+ 4ie &el pu0in la a&elai stan#ar# #e igien+ &a alimentele pro#use .n Rom,nia sau s+ 4ie la un stan#ar# e&*i"alent. '2( Pre)enta *ot+r,re se apli&+ tuturor etapelor #e pro#u&0ie/ #e pro&esare i #e #istri-u0ie a alimentelor/ pre&um i a&ti"it+0ilor #e e8port/ 4+r+ a se a#u&e atingere unor &erin0e spe&i4i&e &u re4erire la igiena alimentelor. '3( Pre)enta *ot+r,re nu se apli&+2 a( pro#u&0iei primare pentru &onsum #omesti& pri"at3 -( prepar+rii #omesti&e/ manipul+rii sau #epo)it+rii alimentelor pentru &onsum #omesti& pri"at3 &( 4urni)+rii #ire&te/ #e &+tre pro#u&+tor/ #e &antit+0i mi&i #e pro#use primare &+tre &onsumatorul 4inal sau &+tre .ntreprin#eri lo&ale #e ",n)are &u am+nuntul &e apro"i)ionea)+ #ire&t &onsumatorul 4inal3 #( &entrelor #e &ole&tare i t+-+&+riilor &e intr+ su- in&i#en0a #e4inirii a&ti"it+0ilor .n #omeniul alimentar/ numai pentru 4aptul &+ a&estea manipulea)+ materia prim+ pentru pro#u&erea #e gelatin+ sau &olagen. '4( Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor/ &a autoritate #e reglementare .n #omeniul sanitar1"eterinar i pentru siguran0a alimentelor &e &oor#onea)+ toate a&ti"it+0ile .n a&est #omeniu/ #e la pro#u&erea materiilor prime p,n+ la &onsumator/ sta-ilete .mpreun+ &u <inisterul :+n+t+0ii/ .n -a)a legisla0iei na0ionale/ reguli &e reglementea)+ a&ti"it+0ile pre"+)ute la alin. '3( lit. &(. Ast4el #e reguli tre-uie s+ asigure reali)area o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 2 %e4ini0ii '$( =n sensul pre)entei *ot+r,ri termenii i e8presiile urm+toare se #e4ines& ast4el2 a( igiena alimentelor/ #enumit+ .n &ontinuare igien+ 1 m+surile i &on#i0iile ne&esare pentru &ontrolul ris&urilor i pentru a se asigura &alitatea #e propriu pentru &onsum uman a unui pro#us alimentar/ .n &on&or#an0+ &u #estina0ia presta-ilit+ a a&estuia3 -( pro#use primare 1 pro#use re)ultate #in pro#u&0ia primar+/ in&lu),n# pro#use &res&ute pe sol/ o-0inute prin &reterea #e animale/ #in ",nat i pes&uit3 &( .ntreprin#ere 1 ori&e unitate &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 #( autoritate &ompetent+ 1 Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor/ #enumit+ .n &ontinuare Autoritatea/ &ompetent+ pentru implementarea/ &oor#onarea implement+rii i asigurarea &on4ormit+0ii &u pre"e#erile pre)entei *ot+r,ri sau ori&e alt+ autoritate &+reia i1a 4ost #elegat+ a&ea &ompeten0+. A&easta poate in&lu#e/ #e asemenea/ #up+ &a)/ autoritatea &orespon#ent+ a altei 0+ri3 e( e&*i"alent 1 &u re4erire la sisteme #i4erite/ &apa&itatea #e .n#eplinire a a&elorai o-ie&ti"e3 4( &ontaminare 1 pre)en0a sau intro#u&erea unui ris&3

g( ap+ pota-il+ 1 apa &e .ntrunete &erin0ele minime pre"+)ute #e !egea nr. 458/2002 pri"in# &alitatea apei pota-ile/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 3$$/2004/ &e transpune %ire&ti"a Consiliului nr. >8/83/CE3 *( ap+ #e mare &urat+ 1 apa #e mare natural+/ arti4i&ial+ sau puri4i&at+ ori apa s+rat+ &e nu &on0ine mi&roorganisme/ su-stan0e #+un+toare sau plan&ton marin to8i& .n &antit+0i &apa-ile s+ a4e&te)e #ire&t ori in#ire&t salu-ritatea alimentelor3 i( ap+ &urat+ 1 apa #e mare &urat+ i apa proasp+t+ #e o &alitate similar+3 7( am-alare 1 plasarea unui pro#us alimentar .ntr1un am-ala7 sau &ontainer/ .n &onta&t #ire&t &u pro#usul alimentar respe&ti" i am-ala7ul ori &ontainerul .nsui3 ?( .mpa&*etare 1 plasarea unuia sau mai multor alimente am-alate .ntr1un al #oilea &ontainer i &*iar a&esta #in urm+3 l( &ontainer sigilat ermeti& 1 un &ontainer &e este proie&tat i #estinat a 4i sigur 4a0+ #e p+trun#erea #e peri&ole3 m( pro&esare 1 ori&e pro&es &e mo#i4i&+ su-stan0ial pro#usul ini0ial/ in&lu),n# .n&+l)irea/ a4umarea/ s+rarea/ maturarea/ us&area/ marinarea/ e8tra&0ia/ e8tru#area sau o &om-inare a a&estor pro&ese3 n( pro#use nepro&esate 1 pro#use alimentare &e nu au 4ost supuse pro&es+rii i &are in&lu# pro#use &e au 4ost #i"i)ate/ por0ionate/ t+iate/ #e&apitate/ 4eliate/ #e)osate/ to&ate/ 7upuite/ m+run0ite/ tranate/ &ur+0ate/ 4asonate/ #e&o7ite/ m+&inate/ r+&ite/ &ongelate/ &ongelate pro4un# sau #e)g*e0ate3 o( pro#use pro&esate 1 pro#use alimentare &e re)ult+ #in pro&esarea pro#uselor nepro&esate. A&este pro#use pot &on0ine ingre#iente &e sunt ne&esare pentru prelu&rarea lor sau pentru a in#u&e &ara&teristi&i spe&i4i&e. '2( =n ane8a pre)entei *ot+r,ri/ termenii @atun&i &,n# este ne&esar@/ @#up+ &a)@/ @a#e&"at@ i @su4i&ient@ .nseamn+/ respe&ti"/ @atun&i &,n# este ne&esar@/ @#up+ &a)@/ @a#e&"at@ sau @su4i&ient@ pentru a .n#eplini o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri. CAPIT !U! II -liga0iile operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ARTIC !U! 3 -liga0ie general+ peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ toate etapele #e pro#u&0ie/ #e pro&esare i #e #istri-u0ie a alimentelor &e sunt su- &ontrolul a&estora satis4a& &erin0ele a4erente #e igien+ pre"+)ute #e pre)enta *ot+r,re. ARTIC !U! 4 Cerin0e #e igien+ generale i spe&i4i&e '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are reali)ea)+ pro#u&0ie primar+ i &ei aso&ia0i opera0iunilor pre"+)ute .n ane8a nr. $ la pre)entele reguli generale tre-uie s+ se &on4orme)e &u pre"e#erile generale #e igien+ pre"+)ute la &ap. I #in ane8a nr. $ la Reguli generale pentru igiena pro#uselor alimentare i &u ori&e alte &erin0e spe&i4i&e pre"+)ute #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 pri"in# apro-area Regulilor spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 805 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE. '2( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are reali)ea)+ ori&are #intre etapele #e pro#u&0ie/ #e pro&esare i #e #istri-u0ie #e alimente #up+ a&ele etape la &are se apli&+ pre"e#erile alin. '$( tre-uie s+ se &on4orme)e &u &erin0ele generale #e igien+ pre"+)ute .n ane8a nr. 2 la pre)entele reguli generale i &u ori&e alte &erin0e spe&i4i&e pre"+)ute #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. '3( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ a#opte/ #up+ &a)/ urm+toarele m+suri spe&i4i&e #e igien+2 a( &on4ormarea &u &riteriile mi&ro-iologi&e pentru pro#use alimentare3 -( pro&e#uri ne&esare pentru a .n#eplini o-ie&ti"ele pre"+)ute #e pre)enta *ot+r,re3 &( &on4ormarea &u &erin0ele pri"in# &ontrolul temperaturii pentru pro#use alimentare3 #( men0inerea lan0ului #e 4rig3 e( prele"area #e pro-e i e4e&tuarea #e anali)e #e la-orator. '4( Criteriile/ &erin0ele i o-ie&ti"ele la &are se re4er+ alin. '3( tre-uie a#optate .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. <eto#ele #e prele"are #e pro-e i #e anali)+ aso&iate tre-uie s+ 4ie sta-ilite .n &on4ormitate &u a&eeai pro&e#ur+. '5( a( Atun&i &,n# pre)enta *ot+r,re/ 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ i m+surile #e implementare a a&estora nu spe&i4i&+ meto#ele #e prele"are #e pro-e i #e anali)+/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot utili)a meto#e &orespun)+toare pre"+)ute #e alte a&te normati"e ale legisla0iei na0ionale i &omunitare &e reglementea)+ #omeniul "eterinar i pentru siguran0a alimentelor sau/ .n a-sen0a

unor ast4el #e meto#e/ meto#e &e o4er+ re)ultate e&*i"alente &u &ele o-0inute utili),n# meto#a #e re4erin0+/ #a&+ a&estea sunt "ali#ate tiin0i4i& .n &on4ormitate &u regulile sau proto&oalele re&unos&ute interna0ional. -( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot utili)a g*i#urile pre"+)ute la art. B/ 8 i > &a un a7utor pentru asigurarea &on4ormit+0ii &u o-liga0iile &e re)ult+ pentru ei .n -a)a pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 5 Anali)a ris&ului i pun&tele &riti&e #e &ontrol 1 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ pun+ .n apli&are/ s+ implemente)e i s+ men0in+ o pro&e#ur+ sau pro&e#uri permanente -a)ate pe prin&ipiile 5ACCP. '2( Prin&ipiile 5ACCP la &are se re4er+ alin. '$( &onstau .n urm+toarele2 a( i#enti4i&area ori&+rui ris& &e poate 4i pre"enit/ eliminat sau re#us la ni"eluri a&&epta-ile3 -( i#enti4i&area pun&telor &riti&e #e &ontrol pentru etapa sau etapele .n &are &ontrolul este esen0ial/ pentru a se pre"eni ori a se elimina un ris& sau pentru a1l re#u&e la ni"eluri a&&epta-ile3 &( sta-ilirea limitelor &riti&e .n pun&tele &riti&e #e &ontrol &e separ+ a&&epta-ilul #e nea&&epta-il pentru pre"enirea/ eliminarea sau re#u&erea ris&urilor i#enti4i&ate3 #( sta-ilirea i implementarea #e pro&e#uri e4i&iente #e monitori)are a pun&telor &riti&e #e &ontrol3 e( sta-ilirea #e a&0iuni &ore&ti"e/ atun&i &,n# monitori)area in#i&+ 4aptul &+ un pun&t &riti& #e &ontrol nu este su&ontrol3 4( sta-ilirea #e pro&e#uri &e tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .n mo# regulat pentru a se "eri4i&a #a&+ m+surile enun0ate la lit. a(1e( 4un&0ionea)+ e4i&ient3 g( sta-ilirea #e #o&umente i .nregistr+ri propor0ional &u natura i m+rimea a&ti"it+0ii #in #omeniul alimentar/ pentru a se #emonstra apli&area e4i&ient+ a m+surilor pre"+)ute la lit. a(14(. '3( C,n# este e4e&tuat+ ori&e mo#i4i&are a pro#usului/ a pro&esului #e pro#u&0ie sau a unei etape a pro&esului #e pro#u&0ie/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ re"i)uias&+ pro&e#ura i s+1i a#u&+ mo#i4i&+rile &are se impun. '4( Pre"e#erile alin. '$( se apli&+ numai operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are reali)ea)+ ori&e etap+ #e pro#u&0ie/ #e pro&esare i #e #istri-u0ie #e alimente #up+ pro#u&0ia primar+/ pre&um i a&ele opera0iuni aso&iate/ pre"+)ute .n ane8a nr. $. '5( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie2 a( s+ 4urni)e)e autorit+0ii &ompetente #o&umente &are atest+ .n#eplinirea pre"e#erilor alin. '$(/ .n maniera .n &are a&estea o soli&it+/ 0in,n# &ont #e natura i m+rimea a&ti"it+0ii .n #omeniul alimentar3 -( s+ se asigure &+ ori&e #o&umente &e #es&riu pro&e#uri ela-orate .n &on4ormitate &u a&est arti&ol sunt a&tuali)ate permanent3 &( s+ re0in+ i s+ p+stre)e/ pentru o perioa#+ &orespun)+toare/ ori&e alte #o&umente i .nregistr+ri. 'C( Autoritatea poate sta-ili m+suri #etaliate pentru implementarea a&estui arti&ol .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. Ast4el #e m+suri pot 4a&ilita implementarea a&estui arti&ol #e &+tre anumi0i operatori &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ .n spe&ial a pro&e#urilor #e utili)are &e sunt sta-ilite prin g*i#uri pentru apli&area prin&ipiilor 5ACCP/ &u s&opul #e a se &on4orma &u alin. '$(. Ast4el #e m+suri pot/ #e asemenea/ s+ spe&i4i&e perioa#a .n &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ re0in+ i s+ p+stre)e #o&umente i .nregistr+ri/ .n &on4ormitate &u alin. '4( lit. &(. ARTIC !U! C Controale o4i&iale/ .nregistr+ri i apro-+ri '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ &oopere)e &u autorit+0ile &ompetente/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ .n "igoare. '2( Die&are operator &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ noti4i&e autorit+0ii sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ene i/ respe&ti"/ a muni&ipiului Eu&ureti/ .n maniera .n &are a&easta o soli&it+/ 4ie&are .ntreprin#ere a4lat+ su- &ontrolul s+u &e e4e&tuea)+ ori&are #intre etapele #e pro#u&0ie/ #e pro&esare i #e #istri-u0ie #e alimente/ .n s&opul .nregistr+rii 4ie&+rei ast4el #e .ntreprin#eri. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure/ #e asemenea/ &+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+ i/ respe&ti"/ a muni&ipiului Eu&ureti #e0ine in4orma0ii a&tuali)ate &u pri"ire la a&este .ntreprin#eri/ in&lusi" noti4i&area ori&+rei s&*im-+ri semni4i&ati"e .n a&ti"itatea a&estora i .n&*i#erea ori&+rei .ntreprin#eri e8istente. '3( Atun&i &,n# este ne&esar+ autori)area/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ .ntreprin#erile lor sunt apro-ate #e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+ i/ respe&ti"/ a muni&ipiului Eu&ureti &a urmare a &el pu0in unei inspe&0ii e4e&tuate la 4a0a lo&ului/ a&east+ autori)are 4iin# a&or#at+2

a( .n -a)a legisla0iei na0ionale/ .n a4ara &elei &e nu transpune legisla0ie &omunitar+3 -( .n -a)a 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE3 sau &( .n -a)a unei #e&i)ii a#optate .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '4( Atun&i &,n# este ne&esar+ autori)area anumitor .ntreprin#eri .n -a)a legisla0iei na0ionale/ aa &um este pre"+)ut la alin. '3( lit. a(/ Autoritatea tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ i statele mem-re asupra reglement+rilor na0ionale apli&a-ile. CAPIT !U! III A*i#uri #e -une pra&ti&i ARTIC !U! B Ela-orarea/ #i4u)area i utili)area g*i#urilor Autoritatea tre-uie s+ .n&ura7e)e ela-orarea g*i#urilor na0ionale #e -une pra&ti&i pentru igien+ i pentru apli&area prin&ipiilor 5ACCP/ .n &on4ormitate &u art. 8. Tre-uie s+ 4ie .n&ura7ate #i4u)area i utili)area at,t a g*i#urilor na0ionale/ &,t i a &elor &omunitare. Cu toate a&estea/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot utili)a a&este g*i#uri .n mo# "oluntar. ARTIC !U! 8 A*i#uri na0ionale '$( Aso&ia0iile #e pro4il #in se&toarele &u a&ti"it+0i .n #omeniul alimentar pot ela-ora i #i4u)a g*i#uri na0ionale #e -une pra&ti&i/ ast4el2 a( prin &onsultare &u repre)entan0i ai p+r0ilor ale &+ror interese pot 4i a4e&tate su-stan0ial/ pre&um autorit+0ile &ompetente i grupurile #e &onsumatori3 -( a",n# .n "e#ere &o#urile a4erente #e pra&ti&i ale Co#e8 Alimentarius3 &( atun&i &,n# a&estea se re4er+ la pro#u&0ia primar+ i la a&ele opera0iuni aso&iate a&esteia/ pre"+)ute #e ane8a nr. $ la pre)entele reguli generale/ .n &on&or#an0+ &u re&oman#+rile pre"+)ute la &ap. II #in a&east+ ane8+. '2( A*i#urile na0ionale pot 4i ela-orate su- egi#a unui institut na0ional #e stan#ar#i)are re&unos&ut la ni"el &omunitar. '3( Autoritatea tre-uie s+ e"alue)e g*i#urile na0ionale/ pentru a se asigura &+2 a( a&estea au 4ost ela-orate .n &on4ormitate &u pre"e#erile alin. '$(3 -( &on0inutul a&estora se poate utili)a pentru se&toarele #in #omeniul alimentar la &are se re4er+ a&estea3 &( a&estea sunt a#e&"ate &a g*i#uri pentru &on4ormarea &u art. 3/ 4 i 5/ pentru se&toarele i pentru pro#usele alimentare la &are se re4er+. '4( Autoritatea transmite Comisiei Europene g*i#uri na0ionale &e se &on4ormea)+ &u pre"e#erile alin. '3(/ a&estea 4iin# .nregistrate #e &+tre Comisie i puse la #ispo)i0ie statelor mem-re. '5( A*i#urile #e -une pra&ti&i ela-orate .n -a)a 5ot+r,rii Au"ernului nr. $.$>8/2002 pri"in# apro-area 9ormelor #e igien+ a pro#uselor alimentare/ &e transpune %ire&ti"a nr. >3/43/CEE/ &ontinu+ s+ se apli&e i #up+ intrarea .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri/ &u &on#i0ia &a a&estea s+ 4ie &ompati-ile &u o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri. CAPIT !U! I; A&ti"it+0i #e import i e8port ARTIC !U! > A&ti"it+0i #e import =n &eea &e pri"ete igiena alimentelor importate/ pe l,ng+ &erin0ele !egii nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/ tre-uie s+ 4ie respe&tate i &erin0ele pre"+)ute #e art. 31C. ARTIC !U! $0 A&ti"it+0i #e e8port

=n &eea &e pri"ete igiena alimentelor e8portate sau ree8portate/ pe l,ng+ &erin0ele !egii nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/ tre-uie s+ 4ie in&luse i &erin0ele pre"+)ute la art. 31C. CAPIT !U! ; Pre"e#eri 4inale ARTIC !U! $$ <+suri #e implementare Autoritatea/ .mpreun+ &u &elelalte autorit+0i impli&ate/ poate ela-ora m+suri #e implementare/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! $2 <o#i4i&area i &ompletarea ane8elor nr. $ i 2 la pre)entele reguli generale '$( Ane8ele nr. $ i 2 pot 4i mo#i4i&ate i &ompletate/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ 0in,n#u1se &ont #e2 a( ne&esitatea #e a re"i)ui re&oman#+rile pre"+)ute la art. 4 alin. '2( #in ane8a nr. $3 -( e8perien0a &,tigat+ prin implementarea sistemelor -a)ate pe 5ACCP .n apli&area pre"e#erilor art. 53 &( e"olu0iile te*nologi&e i &onse&in0ele pra&ti&e ale a&estora i #e atept+rile &onsumatorului &u pri"ire la &ompo)i0ia alimentelor3 #( opiniile tiin0i4i&e/ .n spe&ial &ele o-0inute &a urmare a noi e"alu+ri #e ris&3 e( &riterii mi&ro-iologi&e i #e temperatur+ pentru pro#use alimentare. '2( Autoritatea poate a&or#a #erog+ri #e la pre"e#erile ane8elor nr. $ i 2/ .n spe&ial pentru a se 4a&ilita implementarea art. 5/ pentru .ntreprin#eri #e &apa&itate mi&+/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ 0in,n# &ont #e 4a&torii #e ris& a4eren0i/ &u &on#i0ia &a ast4el #e #erog+ri s+ nu a4e&te)e .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '3( Autoritatea poate a#opta/ 4+r+ a &ompromite .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri i .n &on&or#an0+ &u pre"e#erile alin. '4( i '5(/ m+suri a#apt,n# &erin0ele pre"+)ute .n ane8a nr. 2. '4( a( <+surile pre"+)ute la alin. '3( tre-uie s+ ai-+ &a o-ie&ti"2 'i( s+ permit+ utili)area .n &ontinuare a meto#elor tra#i0ionale/ .n ori&are #intre etapele #e pro#u&0ie/ #e pro&esare sau #e #istri-u0ie #e alimente3 sau 'ii( a&omo#area &u ne&esit+0ile a&ti"it+0ilor #in #omeniul alimentar &e se #es4+oar+ .n )one &e sunt supuse unor &onstr,ngeri geogra4i&e spe&iale. -( =n alte &a)uri m+surile tre-uie s+ se apli&e numai la proie&tarea/ &onstruirea i e&*iparea .ntreprin#erilor. '5( %a&+ Autoritatea inten0ionea)+ s+ a#opte m+surile pre"+)ute la alin. '3(/ tre-uie s+ noti4i&e a&easta Comisiei Europene i statelor mem-re. 9oti4i&area tre-uie2 a( s+ 4urni)e)e o #es&riere #etaliat+ a &erin0elor pe &are Autoritatea le &onsi#er+ ne&esar s+ 4ie a#aptate i natura a#apt+rilor pre&oni)ate3 -( s+ #es&rie pro#usele alimentare i .ntreprin#erile la &are se re4er+3 &( s+ e8pli&e moti"ele a#apt+rii/ in&lusi"/ atun&i &,n# este rele"ant/ 4urni)area unui re)umat al anali)elor #e ris& e4e&tuate i ori&e m+suri &e tre-uie s+ 4ie luate pentru a se asigura &+ a#aptarea nu &ompromite o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri3 #( s+ 4urni)e)e ori&e alte in4orma0ii rele"ante. 'C( Atun&i &,n# Autoritatea este noti4i&at+/ .n &on4ormitate &u alin. '5(/ #e &+tre un stat mem-ru &+ a&esta inten0ionea)+ s+ a#opte m+suri/ a&easta are la #ispo)i0ie o perioa#+ #e 3 luni #e la primirea noti4i&+rii/ pentru a transmite Comisiei Europene &omentarii s&rise. =n &a)ul a#apt+rilor &e sur"in #in apli&area alin. '4( lit. -(/ a&east+ perioa#+ tre-uie s+ 4ie e8tins+ la 4 luni/ #a&+ Autoritatea soli&it+ a&easta. 'B( Autoritatea poate a#opta m+suri &e a#aptea)+ &erin0ele ane8ei nr. 2 numai2 a( .n &on4ormitate &u #e&i)ia a#optat+ .n -a)a alin. 'C(3 -( #a&+ #up+ o lun+ #e la e8pirarea perioa#ei la &are se re4er+ alin. 'C(/ Comisia European+ nu a in4ormat Autoritatea &+ a primit &omentarii s&rise sau &+ inten0ionea)+ s+ propun+ a#optarea unei #e&i)ii .n &on4ormitate &u alin. 'C(.

ARTIC !U! $3 <+suri #e implementare i #ispo)i0ii tran)itorii '$( ri&e re4erire la 5ot+r,rea Au"ernului nr. $.$>8/2002 &e transpune %ire&ti"a nr. >3/43/CEE se &onsi#er+ &a 4iin# e4e&tuat+ la pre)enta *ot+r,re #e la #ata intr+rii .n "igoare a a&esteia. '2( <+surile a#optate &a urmare a apli&+rii pre"e#erilor art. 5 i 8 #in 5ot+r,rea Au"ernului nr. $.$>8/2002 se apli&+ p,n+ la .nlo&uirea a&estora prin m+suri a#optate .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re sau &u !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004. '3( P,n+ la sta-ilirea #e &riterii sau &erin0e pre"+)ute la art. 4 alin. '3(/ Autoritatea poate men0ine ori&e reguli &e sta-iles& ast4el #e &riterii sau &erin0e pe &are a&easta le1a a#optat .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. $.$>8/2002. '4( P,n+ la apli&area noii legisla0ii transpuse &e sta-ilete reguli pentru reali)area #e &ontroale o4i&iale ale alimentelor/ Autoritatea i/ #up+ &a)/ .mpreun+ &u &elelalte autorit+0i &ompetente/ instituie m+suri &orespun)+toare pentru asigurarea .n#eplinirii o-liga0iilor pre"+)ute #e sau .n -a)a pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! $4 Ane8ele nr. $ i 2 4a& parte integrant+ #in pre)entele reguli generale. A9EFA 9r. $ la regulile generale PR %UCGIA PRI<ARH CAPIT !U! I Pre"e#eri generale #e igien+ pentru pro#u&0ia primar+ i opera0iuni aso&iate a&esteia ARTIC !U! $ %omeniu #e apli&are Pre)enta ane8+ se apli&+ pro#u&0iei primare i urm+toarelor opera0iuni aso&iate a&esteia2 a( transportul/ #epo)itarea i manipularea pro#uselor primare la lo&ul #e pro#u&0ie/ &u &on#i0ia &a a&este opera0iuni s+ nu mo#i4i&e su-stan0ial natura a&estora3 -( transportul #e animale "ii/ atun&i &,n# este ne&esar s+ se .n#eplineas&+ o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri3 &( .n &a)ul pro#uselor #e origine "egetal+/ al pro#uselor #e pes&uit i al ",natului s+l-ati&/ opera0iunile #e transport pentru li"rarea pro#uselor primare a &+ror natur+ nu a 4ost mo#i4i&at+ su-stan0ial/ #e la lo&ul #e pro#u&0ie p,n+ la o .ntreprin#ere. ARTIC !U! 2 Reguli pri"in# igiena '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ pro#usele primare sunt prote7ate 4a0+ #e &ontaminare/ a",n# .n "e#ere ori&e pro&esare pe &are pro#usele primare o "or suporta ulterior. '2( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se &on4orme)e pre"e#erilor na0ionale &orespun)+toare i &elor &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+/ re4eritoare la &ontrolul ris&urilor pentru pro#u&0ia primar+ i opera0iunile aso&iate a&esteia/ in&lu),n#2 a( m+suri pentru a se &ontrola &ontaminarea &e pro"ine #in aer/ sol/ ap+/ *ran+ pentru animale/ 4ertili)atori/ pro#use me#i&inale #e u) "eterinar/ pro#use pentru prote&0ia plantelor/ -io&i#e i #in #epo)itarea/ manipularea/ &ole&tarea i prelu&rarea #eeurilor3

-( m+suri re4eritoare la s+n+tatea i -un+starea animalelor i la s+n+tatea plantelor i &are au impli&a0ii asupra s+n+t+0ii pu-li&e/ in&lu),n# programe pentru monitori)area i &ontrolul )oono)elor i al agen0ilor )oonoti&i. '3( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are &res&/ &ole&tea)+ sau ",nea)+ animale ori &are o-0in pro#use primare #e origine animal+ tre-uie s+ ia m+suri a#e&"ate/ #up+ &a)/ pentru2 a( a men0ine .n -un+ stare ori&e 4a&ilit+0i utili)ate .n leg+tur+ &u pro#u&0ia primar+ i &u opera0iunile aso&iate a&esteia/ in&lu),n# 4a&ilit+0i utili)ate pentru #epo)itarea i manipularea *ranei pentru animale/ pentru a le &ur+0a i/ un#e este ne&esar #up+ &ur+0are/ a le #e)in4e&ta .ntr1o manier+ &orespun)+toare3 -( a men0ine &urat i/ un#e este ne&esar #up+ &ur+0are/ a #e)in4e&ta .ntr1o manier+ &orespun)+toare e&*ipamentul/ &ontainerele/ -o8ele/ "e*i&ulele i "asele3 &( a asigura/ pe &,t posi-il/ &ur+0enia animalelor &e urmea)+ a 4i sa&ri4i&ate i/ atun&i &,n# este ne&esar/ a animalelor #e pro#u&0ie3 #( a utili)a ap+ pota-il+ sau ap+ &urat+ ori&,n# este ne&esar pentru a se pre"eni &ontaminarea3 e( a se asigura &+ personalul &are manipulea)+ pro#usele alimentare este .n stare -un+ #e s+n+tate i a 4ost instruit &u pri"ire la ris&urile pentru s+n+tate3 4( a se e"ita/ pe &,t posi-il/ &a animalele i #+un+torii s+ #etermine pro#u&erea &ontamin+rii3 g( a se #epo)ita i a se manipula #eeuri i su-stan0e peri&uloase/ ast4el .n&,t s+ se pre"in+ &ontaminarea3 *( a se pre"eni intro#u&erea i r+sp,n#irea #e -oli &ontagioase transmisi-ile la oameni prin alimente/ in&lusi" luarea #e m+suri #e pre&au0ie atun&i &,n# se intro#u& animale noi i raportarea suspi&iunii e8isten0ei unor 4o&are #e ast4el #e -oli &+tre autoritatea &ompetent+3 i( a 0ine &ont #e re)ultatele ori&+ror anali)e a4erente e4e&tuate pe pro-e prele"ate #e la animale sau pe alte pro-e &e au importan0+ pentru s+n+tatea pu-li&+3 7( a utili)a &ore&t a#iti"i 4ura7eri i pro#use me#i&inale #e u) "eterinar/ .n &on4ormitate &u legisla0ia a4erent+. '4( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are pro#u& sau re&oltea)+ pro#use "egetale tre-uie s+ ia m+suri a#e&"ate/ #up+ &a)/ pentru2 a( a men0ine &urate i/ atun&i &,n# este ne&esar #up+ &ur+0are/ a #e)in4e&ta/ .ntr1o manier+ &orespun)+toare/ 4a&ilit+0ile/ e&*ipamentul/ &ontainerele/ l+)ile/ "e*i&ulele i "asele3 -( a asigura/ #up+ &um este ne&esar/ &on#i0ii igieni&e #e pro#u&0ie/ #e transport i #e #epo)itare i starea #e &ur+0enie a pro#uselor "egetale3 &( a utili)a ap+ pota-il+ sau ap+ &urat+ ori&,n# este ne&esar s+ se pre"in+ &ontaminarea3 #( a se asigura &+ personalul &are manipulea)+ pro#use alimentare este .n -un+ stare #e s+n+tate i a 4ost instruit &u pri"ire la ris&urile pentru s+n+tate3 e( a pre"eni/ pe &,t posi-il/ &a animalele i #+un+torii s+ #etermine pro#u&erea &ontamin+rii3 4( a se #epo)ita i a se manipula #eeuri i su-stan0e peri&uloase/ ast4el .n&,t s+ se pre"in+ &ontaminarea3 g( a 0ine &ont #e re)ultatele ori&+ror anali)e rele"ante e4e&tuate pe pro-e prele"ate #e la plante sau pe alte pro-e &e au importan0+ pentru s+n+tatea pu-li&+3 *( a se utili)a &ore&t pro#use pentru prote&0ia plantelor i -io&i#e/ aa &um s1a soli&itat #e legisla0ia .n "igoare. '5( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ ia m+suri &orespun)+toare #e reme#iere atun&i &,n# au 4ost in4orma0i #espre pro-leme i#enti4i&ate .n timpul &ontroalelor o4i&iale. ARTIC !U! 3 P+strarea #o&umentelor '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ .nto&meas&+ i s+ p+stre)e #o&umente re4eritoare la m+surile puse .n apli&are pentru a &ontrola peri&olele .ntr1o manier+ i pentru o perioa#+ &orespun)+toare/ propor0ional &u natura i m+rimea a&ti"it+0ilor #in #omeniul alimentar. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ 4a&+ #isponi-ile in4orma0iile rele"ante &on0inute #e a&este .nregistr+ri autorit+0ii sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor lo&ale sau 7u#e0ene i/ respe&ti"/ a muni&ipiului Eu&ureti i/ #up+ &a)/ &elorlalte autorit+0i &ompetente/ pre&um i pe &ele pe &are le1au primit a&etia/ la &erere. '2( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are &res& animale sau &are o-0in pro#use primare #e origine animal+ tre-uie/ .n spe&ial/ s+ .nto&meas&+ i s+ p+stre)e #o&umente &u pri"ire la2 a( natura i originea *ranei pentru animale a#ministrate animalelor3 -( pro#usele me#i&inale #e u) "eterinar sau alte tratamente a#ministrate animalelor/ #atele #e a#ministrare i perioa#ele #e ateptare3 &( apari0ia #e -oli &e pot a4e&ta siguran0a pro#uselor #e origine animal+3 #( re)ultatele ori&+ror anali)e e4e&tuate pe pro-e prele"ate #e la animale sau pe alte pro-e prele"ate .n s&op #e #iagnosti& &e au importan0+ pentru s+n+tatea pu-li&+3 e( ori&e rapoarte a4erente "eri4i&+rilor e4e&tuate asupra animalelor sau pro#uselor #e origine animal+. '3( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are pro#u& sau re&oltea)+ pro#use "egetale tre-uie/ .n spe&ial/ s+ .nto&meas&+ i s+ p+stre)e #o&umente &u pri"ire la2 a( ori&e utili)are a pro#uselor pentru prote&0ia plantelor i a -io&i#elor3

-( ori&e apari0ie a #+un+torilor sau a -olilor &e pot a4e&ta siguran0a pro#uselor #e origine "egetal+3 &( re)ultatele ori&+ror anali)e rele"ante e4e&tuate pe pro-e prele"ate #e la plante sau pe alte pro-e &e au importan0+ pentru s+n+tatea pu-li&+. '4( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot 4i asista0i/ pentru .nto&mirea i p+strarea #o&umentelor/ #e alte persoane pre&um me#i&i "eterinari/ agronomi i te*ni&ieni #e 4erm+. CAPIT !U! II Re&oman#+ri pentru g*i#uri #e -une pra&ti&i #e igien+ ARTIC !U! 4 '$( A*i#urile na0ionale i &omunitare pre"+)ute la art. B i 8 #in ane8a la pre)enta *ot+r,re tre-uie s+ &on0in+ .n#rum+ri &u pri"ire la -unele pra&ti&i #e igien+ pentru &ontrolul peri&olelor i la opera0iunile aso&iate pro#u&0iei primare. '2( A*i#urile #e -une pra&ti&i #e igien+ tre-uie s+ in&lu#+ in4orma0ii &orespun)+toare &u pri"ire la ris&urile &e pot ap+rea .n pro#u&0ia primar+ i opera0iuni aso&iate a&esteia/ pre&um i m+suri pentru a &ontrola ris&urile/ in&lu),n# m+suri a4erente pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+/ legisla0ia &omunitar+ transpus+ sau #e programele na0ionale. E8emple #e ast4el #e ris&uri i m+suri pot in&lu#e2 a( &ontrolul &ontamin+rii/ pre&um &ea &u mi&oto8ine/ metale grele i material ra#ioa&ti"3 -( utili)area #e ap+/ #eeuri organi&e i 4ertili)atori3 &( utili)area &ore&t+ i a#e&"at+ a pro#uselor pentru prote&0ia plantelor i a -io&i#elor i trasa-ilitatea a&estora3 #( utili)area &ore&t+ i a#e&"at+ a pro#uselor me#i&inale #e u) "eterinar i a a#iti"ilor 4ura7eri i trasa-ilitatea a&estora3 e( preg+tirea/ #epo)itarea/ utili)area i trasa-ilitatea 4ura7elor3 4( e&arisarea &orespun)+toare a animalelor moarte/ .nl+turarea &orespun)+toare a #eeurilor i a gunoiului3 g( m+suri #e prote&0ie pentru pre"enirea intro#u&erii #e -oli &ontagioase transmisi-ile la oameni prin &onsum #e alimente i ori&e o-liga0ie #e a noti4i&a autorit+0ii &ompetente #espre a&estea3 *( pro&e#uri/ pra&ti&i i meto#e pentru a se asigura &+ alimentele sunt pro#use/ manipulate/ .mpa&*etate/ #epo)itate i transportate .n &on#i0ii &orespun)+toare #e igien+/ in&lu),n# igieni)area i &ontrolul #+un+torilor e4i&iente3 i( m+suri pri"in# starea #e &ur+0enie a animalelor pentru t+iere i pro#u&0ie3 7( m+suri legate #e .nto&mirea i p+strarea #o&umentelor i a e"i#en0elor. A9EFA 9r. 2 la regulile generale CERI9GE AE9ERA!E %E IAIE9H pentru operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se apli&+ pre"e#erile ane8ei nr. $ I9TR %UCERE Pre"e#erile &uprinse .n &ap. ;1FII se apli&+ tuturor etapelor #e pro#u&0ie/ #e pro&esare i #e #istri-u0ie a alimentelor/ iar pre"e#erile &elorlalte &apitole se apli&+ #up+ &um urmea)+2 1 pre"e#erile &ap. I se apli&+ tuturor o-ie&ti"elor #in #omeniul alimentar/ &u e8&ep0ia o-ie&ti"elor &+rora li se apli&+ pre"e#erile &ap. III3 1 pre"e#erile &ap. II se apli&+ tuturor .n&+perilor .n &are sunt preparate/ tratate sau pro&esate alimente/ &u e8&ep0ia )onelor pentru ser"irea mesei i a o-ie&ti"elor &+rora li se apli&+ pre"e#erile &ap. III3 1 pre"e#erile &ap. III se apli&+ a&elor o-ie&ti"e pre"+)ute #e titlul &apitolului3 1 pre"e#erile &ap. I; se apli&+ transportului. CAPIT !U! I Cerin0e generale pentru o-ie&ti"e #in #omeniul alimentar/ altele #e&,t &ele pre"+)ute #e &ap. III

'$( -ie&ti"ele #in #omeniul alimentar tre-uie s+ 4ie men0inute &urate i .n stare -un+ #e 4un&0ionare i .ntre0inere. '2( Proie&tarea/ #esignul/ &onstru&0ia/ lo&ali)area i m+rimea o-ie&ti"elor #in #omeniul alimentar tre-uie2 a( s+ permit+ .ntre0inerea/ igieni)area i/sau #e)in4e&0ia a#e&"at+/ pentru a se e"ita ori a re#u&e la minimum posi-ilit+0ile #e &ontaminare pe &alea aerului/ i s+ asigure spa0iu #e lu&ru a#e&"at &are s+ permit+ e4e&tuarea igieni&+ a tuturor opera0iunilor3 -( s+ 4ie ast4el .n&,t s+ prote7e)e .mpotri"a a&umul+rii #e mur#+rie/ &onta&tului &u materiale to8i&e/ &+#erii #e parti&ule .n alimente i 4orm+rii #e &on#ens sau #e mu&egaiuri pe supra4e0e3 &( s+ permit+ apli&area -unelor pra&ti&i #e igien+ pentru alimente/ in&lusi" prote&0ia .mpotri"a &ontamin+rii i/ .n spe&ial/ &ontrolul #+un+torilor3 #( s+ o4ere/ #up+ &a)/ &on#i0ii a#e&"ate #e manipulare i #epo)itare a alimentelor/ la o temperatur+ &ontrolat+/ s+ 4ie #e &apa&itate su4i&ient+ pentru men0inerea pro#uselor alimentare la temperaturi &orespun)+toare i s+ 4ie proie&tate pentru a permite &a a&este temperaturi s+ 4ie monitori)ate i/ #up+ &a)/ s+ 4ie .nregistrate. '3( Tre-uie s+ 4ie #isponi-il un num+r a#e&"at #e toalete &one&tate la un sistem e4i&ient #e &anali)are. Toaletele nu tre-uie s+ &omuni&e #ire&t &u spa0iile .n &are sunt manipulate alimente. '4( Tre-uie s+ 4ie #isponi-il un num+r &orespun)+tor #e sp+l+toare/ amplasate i &on&epute .n mo# a#e&"at pentru &ur+0area m,inilor. Tre-uie s+ se asigure la"oare pentru &ur+0area m,inilor/ pre"+)ute &u ap+ &urent+ &al#+ i re&e/ &u materiale pentru sp+larea m,inilor i pentru us&are igieni&+. Atun&i &,n# este ne&esar/ utilit+0ile pentru sp+larea alimentelor tre-uie s+ 4ie separate #e &ele pentru sp+larea m,inilor. '5( Tre-uie s+ se asigure mi7loa&e potri"ite i su4i&iente #e "entila0ie natural+ sau me&ani&+. Tre-uie s+ 4ie e"itat 4lu8ul me&ani& #e aer #intr1o )on+ &ontaminat+ &+tre o )on+ &urat+. :istemele #e "entila0ie tre-uie s+ 4ie &onstruite ast4el .n&,t s+ permit+ &a 4iltrele i alte &omponente &e ne&esit+ &ur+0are sau .nlo&uire s+ 4ie uor a&&esi-ile. 'C( Arupurile sanitare tre-uie s+ ai-+ "entila0ie natural+ sau me&ani&+. 'B( -ie&ti"ele #in #omeniul alimentar tre-uie s+ ai-+ iluminare natural+ i/sau arti4i&ial+. '8( Da&ilit+0ile pentru #rena7 tre-uie s+ 4ie a#e&"ate #estina0iei #e utili)are. A&estea tre-uie s+ 4ie &on&epute i &onstruite .n aa 4el .n&,t s+ se e"ite ris&ul #e &ontaminare. Atun&i &,n# &analele #e #rena7 sunt #es&*ise total sau par0ial/ a&estea tre-uie s+ 4ie &on&epute pentru a se asigura &+ nu se s&urg #eeuri #intr1o )on+ &ontaminat+ spre sau .ntr1o )on+ &urat+/ .n spe&ial .n )ona .n &are sunt manipulate alimente &e pot s+ pre)inte un ris& ri#i&at pentru &onsumatorul 4inal. '>( %up+ &a)/ tre-uie s+ 4ie asigurate "estiare pentru personal. '$0( Agen0ii #e &ur+0are i su-stan0ele #e)in4e&tante nu tre-uie s+ 4ie #epo)itate .n )one un#e se manipulea)+ alimente. CAPIT !U! II Cerin0e spe&i4i&e pentru .n&+perile un#e sunt preparate/ tratate sau pro&esate pro#use alimentare/ &u e8&ep0ia spa0iilor pentru ser"irea mesei i a a&elor o-ie&ti"e pre"+)ute #e &ap. III '$( =n .n&+perile .n &are sunt preparate/ tratate sau pro&esate alimente/ &u e8&ep0ia spa0iilor pentru ser"irea mesei i a a&elor o-ie&ti"e pre"+)ute #e &ap. III/ #ar in&lu),n# spa0iile &on0inute #e mi7loa&ele #e transport/ &on4igura0ia i proie&tul tre-uie s+ permit+ apli&area -unelor pra&ti&i #e igien+ a alimentelor/ in&lu),n# prote&0ia .mpotri"a &ontamin+rii .ntre i .n timpul opera0iunilor. '2( =n spe&ial2 a( supra4e0ele pa"imentului tre-uie s+ 4ie men0inute .n -une &on#i0ii #e .ntre0inere i s+ 4ie uor #e &ur+0at i/ #up+ &a)/ #e #e)in4e&tat. A&easta ne&esit+ utili)area unui material impermea-il/ nona-sor-ant/ la"a-il i neto8i&/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot #o"e#i autorit+0ii &ompetente &+ alte materiale utili)ate sunt &orespun)+toare. %up+ &a)/ pa"imentul tre-uie s+ permit+ #rena7ul a#e&"at al supra4e0elor3 -( supra4e0ele pere0ilor tre-uie s+ 4ie men0inute .n &on#i0ii -une #e .ntre0inere i s+ 4ie uor #e &ur+0at/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat. A&easta ne&esit+ utili)area unor materiale impermea-ile/ nona-sor-ante/ la"a-ile i neto8i&e/ pre&um i o supra4a0+ nete#+ p,n+ la o .n+l0ime a#e&"at+ e4e&tu+rii #i4eritelor opera0iuni/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot #o"e#i autorit+0ii &ompetente &+ alte materiale utili)ate sunt &orespun)+toare3 &( pla4oanele sau/ a&olo un#e nu e8ist+ pla4oane/ supra4a0a interioar+ a a&operiului i a&&esoriile suspen#ate tre-uie s+ 4ie &onstruite i 4inisate ast4el .n&,t s+ se pre"in+ a&umularea #e mur#+rie i s+ se re#u&+ &on#ensul/ &reterea #e mu&egaiuri i .mpr+tierea #e parti&ule3 #( 4erestrele i alte #es&*i)+turi tre-uie s+ 4ie &onstruite pentru a se pre"eni a&umularea #e mur#+rie. Cele &e pot 4i #es&*ise &+tre me#iul e8terior tre-uie/ #up+ &a)/ s+ 4ie e&*ipate &u plase .mpotri"a inse&telor/ &e pot 4i uor #emontate pentru &ur+0are. Atun&i &,n# #es&*i#erea 4erestrelor ar a"ea &a re)ultat &ontaminarea/ 4erestrele tre-uie s+ r+m,n+ .n&*ise i 4i8ate .n timpul pro#u&0iei3

e( uile tre-uie s+ 4ie uor #e &ur+0at/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat. Pentru a&easta este ne&esar+ utili)area #e supra4e0e nete#e i nona-sor-ante/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot #o"e#i autorit+0ii &ompetente &+ alte materiale utili)ate sunt &orespun)+toare3 4( supra4e0ele/ in&lu),n# supra4e0ele e&*ipamentelor/ #in spa0iile .n &are sunt manipulate alimente i/ .n spe&ial/ supra4e0ele &e intr+ .n &onta&t &u alimentele tre-uie s+ 4ie men0inute .n stare -un+ #e .ntre0inere i tre-uie s+ 4ie uor #e &ur+0at/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat. Pentru a&easta este ne&esar+ utili)area #e materiale nete#e/ la"a-ile/ re)istente la &oro)iune i neto8i&e/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot #o"e#i autorit+0ii &ompetente &+ alte materiale utili)ate sunt &orespun)+toare. '3( Tre-uie s+ 4ie asigurate 4a&ilit+0i a#e&"ate/ #up+ &a)/ pentru &ur+0area/ #e)in4e&0ia i #epo)itarea ustensilelor i a e&*ipamentelor #e lu&ru. A&este 4a&ilit+0i tre-uie s+ 4ie &onstruite #in materiale re)istente la &oro)iune/ s+ 4ie uor #e &ur+0at i s+ 4ie apro"i)ionate .n mo# a#e&"at &u ap+ 4ier-inte i re&e. '4( Tre-uie s+ se ela-ore)e/ #up+ &a)/ instru&0iuni pentru sp+larea alimentelor. Die&are &u"+ sau ori&e ast4el #e 4a&ilitate #estinat+ sp+l+rii #e alimente tre-uie s+ ai-+ o surs+ a#e&"at+ #e ap+ 4ier-inte i/sau ap+ pota-il+ re&e/ .n &on4ormitate &u &erin0ele &ap. ;II/ i s+ 4ie men0inut+ &urat+/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ #e)in4e&tat+. CAPIT !U! III Cerin0e pentru 4a&ilit+0i mo-ile i/sau temporare 'pre&um mar&*i)e/ stan#uri #e &omer&iali)are/ "e*i&ule mo-ile pentru ",n)are(/ 4a&ilit+0i utili)ate .n prin&ipal #rept lo&uin0e pri"ate/ #ar un#e sunt preparate alimente/ .n mo# regulat/ pentru punere pe pia0+/ pre&um i automate pentru ",n)are '$( Da&ilit+0ile i automatele pentru ",n)are/ .n m+sura .n &are este pra&ti&a-il .n mo# re)ona-il/ tre-uie s+ 4ie .n aa 4el amplasate/ &on&epute/ &onstruite/ men0inute &urate i .n -une &on#i0ii/ .n&,t s+ se e"ite ris&ul &ontamin+rii/ .n spe&ial #e &+tre animale i #+un+tori. '2( =n spe&ial/ atun&i &,n# este ne&esar2 a( tre-uie s+ 4ie #isponi-ile 4a&ilit+0i &orespun)+toare pentru men0inerea igienei &orespun)+toare a personalului 'in&lu),n# 4a&ilit+0i pentru sp+larea i us&area igieni&+ a m,inilor/ spa0ii sanitare igieni&e i "estiare(3 -( supra4e0ele .n &onta&t &u alimentele tre-uie s+ 4ie .n -un+ stare #e .ntre0inere i tre-uie s+ 4ie uor #e &ur+0at/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat. Pentru a&easta este ne&esar+ utili)area #e materiale nete#e/ la"a-ile/ re)istente la &oro)iune i neto8i&e/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot #o"e#i autorit+0ii &ompetente &+ alte materiale utili)ate sunt &orespun)+toare3 &( tre-uie s+ 4ie ela-orate instru&0iuni a#e&"ate pentru &ur+0area i/ #up+ &a)/ #e)in4e&0ia ustensilelor i a e&*ipamentului #e lu&ru3 #( atun&i &,n# pro#usele alimentare sunt &ur+0ate/ &a parte a opera0iunilor #in &a#rul a&ti"it+0ilor .n #omeniul alimentar/ tre-uie ela-orate instru&0iuni a#e&"ate pentru &a a&east+ opera0iune s+ se e4e&tue)e igieni&3 e( tre-uie s+ 4ie #isponi-il+ o surs+ a#e&"at+ #e ap+ 4ier-inte i/sau #e ap+ pota-il+ re&e3 4( tre-uie s+ 4ie #isponi-ile #ispo)iti"e a#e&"ate i/sau 4a&ilit+0i/ pentru #epo)itarea igieni&+/ &ole&tarea i eliminarea su-stan0elor peri&uloase i/sau ne&omesti-ile i a #eeurilor 'li&*i#e sau soli#e(3 g( tre-uie s+ 4ie #isponi-ile 4a&ilit+0i a#e&"ate i/sau #ispo)iti"e pentru men0inerea i monitori)area &on#i0iilor a#e&"ate #e temperatur+ pentru alimente3 *( pro#usele alimentare tre-uie s+ 4ie plasate .n aa 4el .n&,t s+ se e"ite ris&ul &ontamin+rii/ pe &,t este pra&ti& posi-il. CAPIT !U! I; Transportul '$( <i7loa&ele #e transport i/sau &ontainerele utili)ate pentru transportul pro#uselor alimentare tre-uie s+ 4ie men0inute &urate i .n -un+ stare #e .ntre0inere i 4un&0ionare pentru &a alimentele s+ 4ie prote7ate .mpotri"a &ontamin+rii i/ #up+ &a)/ s+ 4ie &on&epute i &onstruite pentru a se permite igieni)area i/sau #e)in4e&0ia a#e&"ate. '2( Re&ipientele #in "e*i&ule i/sau &ontainerele nu tre-uie s+ 4ie utili)ate pentru transportul altor materii #e&,t pro#usele alimentare/ atun&i &,n# a&east+ utili)are poate a"ea &a re)ultat &ontaminarea. '3( Atun&i &,n# transportoarele i/sau &ontainerele sunt utili)ate i pentru transportul altor materiale #e&,t pro#use alimentare sau pentru transportul simultan al unor pro#use alimentare #i4erite/ tre-uie s+ e8iste/ #up+ &a)/ o separare e4e&ti"+ a pro#uselor. '4( Pro#usele alimentare su- 4orm+ li&*i#+/ #e granule sau #e pu#r+/ .n "ra&/ tre-uie s+ 4ie transportate .n re&ipiente i/sau &ontainere/tan&uri re)er"ate e8&lusi" transportului #e pro#use alimentare. Ast4el #e &ontainere tre-uie s+ 4ie mar&ate .n mo# "i)i-il &u litere &e nu pot 4i terse/ .n una sau mai multe lim-i #e &ir&ula0ie interna0ional+/ pentru a se

s&oate .n e"i#en0+ &+ a&estea sunt utili)ate e8&lusi" pentru transportul #e pro#use alimentare/ sau tre-uie s+ 4ie mar&ate &u ins&rip0ia @numai pentru pro#use alimentare@. '5( Atun&i &,n# mi7loa&ele #e transport i/sau &ontainerele au 4ost utili)ate pentru transportul altor -unuri #e&,t pro#use alimentare sau pentru transportul #e pro#use alimentare #i4erite/ tre-uie s+ se e4e&tue)e o igieni)are e4i&ient+ .ntre .n&+r&+ri/ pentru a se e"ita ris&ul #e &ontaminare. 'C( Pro#usele alimentare #in mi7loa&e #e transport i/sau &ontainere tre-uie s+ 4ie aran7ate i prote7ate/ ast4el .n&,t s+ se re#u&+ la minimum ris&ul #e &ontaminare. 'B( %up+ &a)/ mi7loa&ele #e transport i/sau &ontainerele utili)ate pentru transport #e alimente tre-uie s+ permit+ men0inerea alimentelor la temperaturi &orespun)+toare i s+ permit+ &a a&este temperaturi s+ 4ie monitori)ate. CAPIT !U! ; Cerin0e pentru e&*ipamente '$( Toate arti&olele/ ustensilele/ #ot+rile/ garniturile/ &omponentele i e&*ipamentele &u &are alimentele "in .n &onta&t tre-uie2 a( s+ 4ie igieni)ate e4i&ient/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ #e)in4e&tate. Igieni)area i #e)in4e&0ia tre-uie s+ ai-+ lo& &u o 4re&"en0+ su4i&ient+ pentru a se e"ita ori&e ris& #e &ontaminare3 -( s+ 4ie ast4el &onstruite/ &on4e&0ionate #in ast4el #e materiale i s+ 4ie men0inute .n -un+ or#ine/ stare #e 4un&0ionare i &on#i0ii #e .ntre0inere/ .n&,t s+ se re#u&+ la minimum ori&e ris& #e &ontaminare3 &( &u e8&ep0ia &ontainerelor nereturna-ile i a materialelor #e .mpa&*etare/ s+ 4ie ast4el &onstruite/ &on4e&0ionate #in ast4el #e materiale i s+ 4ie men0inute .n -un+ or#ine/ stare #e 4un&0ionare i &on#i0ii #e .ntre0inere/ .n&,t s+ permit+ s+ 4ie p+strate &urate/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ s+ 4ie #e)in4e&tate3 i #( s+ 4ie instalate #e aa manier+ .n&,t s+ se permit+ igieni)area a#e&"at+ a e&*ipamentului i a )onei .n&on7ur+toare. '2( %up+ &a)/ e&*ipamentul tre-uie s+ 4ie #otat &u ori&e #ispo)iti" &orespun)+tor #e &ontrol ne&esar/ pentru a se garanta .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '3( Atun&i &,n# este ne&esar+ utili)area #e a#iti"i &*imi&i pentru a se pre"eni &oro)iunea e&*ipamentului i a &ontainerelor/ a&etia tre-uie s+ 4ie utili)a0i .n &on4ormitate &u -unele pra&ti&i. CAPIT !U! ;I %eeuri alimentare '$( %eeurile alimentare/ su-pro#usele ne&omesti-ile i alte resturi tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate &,t mai repe#e posi-il #in .n&+perile .n &are sunt pre)ente alimente/ pentru a se e"ita ast4el a&umularea a&estora. '2( %eeurile alimentare/ su-pro#usele ne&omesti-ile i alte resturi tre-uie s+ 4ie #epo)itate .n &ontainere &e se .n&*i#/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot #emonstra autorit+0ii &ompetente &+ alte tipuri #e &ontainere sau sisteme #e e"a&uare utili)ate sunt &orespun)+toare. A&este &ontainere tre-uie s+ 4ie &onstruite &orespun)+tor/ 0inute .n &on#i0ii a#e&"ate/ s+ 4ie uor #e igieni)at i/ atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat. '3( Tre-uie s+ 4ie luate m+surile ne&esare pentru #epo)itarea/ &ole&tarea i #istrugerea #eeurilor alimentare/ a su-pro#uselor ne&omesti-ile i a altor resturi. :pa0iile #e #epo)itare a #eeurilor tre-uie s+ 4ie &on&epute i utili)ate .n aa 4el .n&,t s+ se permit+ men0inerea &urat+ a a&estora i/ #up+ &a)/ s+ 4ie li-ere #e animale i #+un+tori. '4( Toate #eeurile tre-uie s+ 4ie eliminate .n mo# igieni& i prote7,n# me#iul/ .n &on4ormitate &u legisla0ia &omunitar+ transpus+/ apli&a-il+ .n a&est s&op/ i nu tre-uie s+ &onstituie o surs+ #ire&t+ sau in#ire&t+ #e &ontaminare. CAPIT !U! ;II Apro"i)ionarea &u ap+ '$( a( Tre-uie s+ e8iste o surs+ a#e&"at+ #e ap+ pota-il+ &e tre-uie s+ 4ie utili)at+ ori&,n# este ne&esar s+ se asigure &on#i0ii &a alimentele s+ nu 4ie &ontaminate. -( Apa &urat+ poate 4i utili)at+ pentru pro#use #in pes&uit .ntregi. Poate 4i utili)at+ ap+ #e mare &urat+ pentru molute -i"al"e "ii/ e&*ino#erme/ tuni&ate i gasteropo#e marine. Apa &urat+ poate 4i utili)at+/ #e asemenea/ pentru sp+lare e8tern+. C,n# este utili)at+ o ast4el #e ap+/ tre-uie s+ 4ie asigurate 4a&ilit+0i a#e&"ate pentru 4urni)area a&esteia. '2( Atun&i &,n# este utili)at+ ap+ nepota-il+/ #e e8emplu pentru &ontrolul in&en#iilor/ pentru pro#u&erea #e a-uri/ pentru re4rigerare i pentru alte s&opuri similare/ a&easta tre-uie &ir&ulat+ printr1un sistem separat/ -ine i#enti4i&at. Apa nepota-il+ nu tre-uie s+ ai-+ &one8iuni &u sau s+ permit+ re4lu8ul .n sistemele #e ap+ pota-il+.

'3( Apa re&i&lat+ utili)at+ pentru prelu&rare sau &a ingre#ient nu tre-uie s+ pre)inte ni&i un ris& #e &ontaminare. A&easta tre-uie s+ 4ie #e a&elai stan#ar# &a apa pota-il+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se poate #emonstra autorit+0ii &ompetente &+/ .n 4apt/ &alitatea apei nu poate a4e&ta salu-ritatea pro#usului alimentar .n 4orma 4init+ a a&estuia. '4( A*ea0a &e "ine .n &onta&t &u alimentele sau &are poate &ontamina alimentele tre-uie s+ 4ie pro#us+ #in ap+ pota-il+ sau/ atun&i &,n# este utili)at+ pentru r+&irea pro#uselor #in pes&uit .ntregi/ #in ap+ &urat+. A&easta tre-uie s+ 4ie pro#us+/ manipulat+ i #epo)itat+ .n &on#i0ii &are s+ o prote7e)e #e &ontaminare. '5( A-urul utili)at .n &onta&t #ire&t &u alimentele nu tre-uie s+ &on0in+ ni&i o su-stan0+ &e repre)int+ un peri&ol pentru s+n+tate sau &are are poten0ialul s+ &ontamine)e alimentele. 'C( Atun&i &,n# alimentelor le este apli&at un tratament termi& .n &ontainere sigilate ermeti&/ tre-uie s+ se asigure &a apa utili)at+ pentru r+&irea &ontainerelor #up+ tratamentul termi& s+ nu &onstituie o surs+ #e &ontaminare pentru alimente. CAPIT !U! ;III Igiena personalului '$( Die&are persoan+ &are lu&rea)+ .n )ona #e manipulare a alimentelor tre-uie s+ men0in+ un gra# ri#i&at #e &ur+0enie personal+ i tre-uie s+ poarte .m-r+&+minte a#e&"at+/ &urat+ i/ #up+ &a)/ e&*ipament #e prote&0ie. '2( 9i&i unei persoane &are su4er+ #e o -oal+ sau este purt+toare a unei -oli &e poate 4i transmis+ prin alimente ori &are su4er+ #e o alt+ a4e&0iune/ &um ar 4i le)iuni in4e&tate/ in4e&0ii ale pielii/ a-&ese sau #iaree/ nu tre-uie s+ i se permit+ s+ manipule)e alimente ori s+ intre .n ni&i o )on+ #e manipulare a alimentelor/ #e ori&e &apa&itate/ #a&+ e8ist+ posi-ilitatea #e &ontaminare #ire&t+ sau in#ire&t+. ri&e persoan+ ast4el a4e&tat+ i anga7at+ .ntr1o .ntreprin#ere #in #omeniul alimentar i &are este posi-il s+ intre .n &onta&t &u alimente tre-uie s+ raporte)e ime#iat operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar -oala sau simptomele/ iar #a&+ este posi-il/ &au)ele a&estora. CAPIT !U! IF Pre"e#eri apli&a-ile pro#uselor alimentare '$( Un operator &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu tre-uie s+ a&&epte materii prime ori ingre#iente/ altele #e&,t animale "ii sau ori&e alt material utili)at la pro&esarea pro#uselor/ #a&+ a&estea sunt &unos&ute a 4i sau se apre&ia)+/ .n mo# re)ona-il/ &+ ar putea s+ 4ie &ontaminate &u para)i0i/ &u mi&roorganisme patogene ori &u su-stan0e to8i&e/ #e #es&ompunere sau str+ine/ .n aa m+sur+ .n&,t/ &*iar #up+ &e operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar a apli&at .n mo# igieni& pro&e#uri normale #e sortare i/sau #e preparare ori #e pro&esare/ pro#usul 4inal ar 4i impropriu pentru &onsum uman. '2( <ateriile prime i toate ingre#ientele #epo)itate .ntr1o .ntreprin#ere #in #omeniul alimentar tre-uie s+ 4ie 0inute .n &on#i0ii &orespun)+toare/ &on&epute s+ pre"in+ #eteriorarea a&estora i s+ le prote7e)e .mpotri"a &ontamin+rii. '3( =n toate etapele #e pro#u&0ie/ #e pro&esare i #e #istri-u0ie alimentele &e tre-uie s+ 4ie prote7ate .mpotri"a ori&+rei &ontamin+ri &e poate 4a&e alimentul impropriu pentru &onsum uman/ #+un+tor pentru s+n+tate sau &ontaminat .n aa m+sur+ .n&,t ar 4i nere)ona-il s+ 4ie &onsumat .n a&ea stare. '4( Tre-uie s+ se apli&e pro&e#uri a#e&"ate pentru a se &ontrola #+un+torii. Tre-uie/ #e asemenea/ s+ se apli&e pro&e#uri a#e&"ate/ pentru a se pre"eni &a animalele #omesti&e s+ ai-+ a&&es .n lo&uri un#e sunt preg+tite/ manipulate sau #epo)itate alimente 'sau atun&i &,n# autoritatea &ompetent+ permite a&easta .n &a)uri spe&iale/ pentru a se pre"eni &a un ast4el #e a&&es s+ #u&+ la &ontaminare(. '5( <ateriile prime/ ingre#ientele/ pro#usele interme#iare i pro#usele 4inite &e pot s+ 4a&ilite)e multipli&area unor mi&roorganisme patogene sau 4ormarea #e to8ine nu tre-uie s+ 4ie p+strate la temperaturi &e ar putea a"ea &a re)ultat un ris& pentru s+n+tate. !an0ul #e 4rig nu tre-uie s+ 4ie .ntrerupt. Totui/ sunt permise perioa#e limitate 4+r+ &ontrolul temperaturii/ pentru a se permite #erularea pra&ti&+ a a&ti"it+0ilor prepar+rii/ transportului/ #epo)it+rii/ e8punerii i ser"irii m,n&+rii/ &u &on#i0ia &a a&easta s+ nu ai-+ #rept re)ultat un ris& pentru s+n+tate. =ntreprin#erile #in #omeniul alimentar .n &are se pro#u&/ se manipulea)+ i se am-alea)+ pro#use alimentare pro&esate tre-uie s+ #ispun+ #e .n&+peri a#e&"ate/ su4i&ient #e mari pentru #epo)itarea separat+ a materiilor prime #e materialul pro&esat/ i #e spa0ii separate #e #epo)itare .n &on#i0ii #e re4rigerare i su4i&ient #e mari. 'C( Atun&i &,n# pro#usele alimentare urmea)+ s+ 4ie p+strate sau ser"ite la temperaturi s&+)ute/ a&estea tre-uie s+ 4ie r+&ite &,t mai repe#e posi-il #up+ 4a)a #e pro&esare la &al# sau 4a)a #e preparare 4inal+/ #a&+ nu este apli&at ni&i un pro&es #e tratare termi&+/ la o temperatur+ &e nu tre-uie s+ ai-+ &a re)ultat un ris& pentru s+n+tate. 'B( %e&ongelarea pro#uselor alimentare tre-uie s+ 4ie reali)at+ .n aa 4el .n&,t s+ se re#u&+ la minimum ris&ul #e)"olt+rii #e mi&roorganisme patogene sau al 4orm+rii #e to8ine .n alimente. =n timpul #e&ongel+rii alimentele tre-uie s+ 4ie supuse la temperaturi &are s+ nu ai-+ &a re)ultat un ris& pentru s+n+tate. Atun&i &,n# li&*i#ul &e se s&urge .n pro&esul #e #e&ongelare poate repre)enta un ris& pentru s+n+tate/ a&esta tre-uie s+ 4ie #renat .n mo# a#e&"at. %up+

#e&ongelare alimentele tre-uie s+ 4ie manipulate #e aa manier+ .n&,t s+ se re#u&+ la minimum ris&ul #e)"olt+rii #e mi&roorganisme patogene sau 4ormarea #e to8ine. '8( :u-stan0ele &e pre)int+ un ris& i/sau &ele ne&omesti-ile/ in&lu),n# *rana pentru animale/ tre-uie s+ 4ie eti&*etate i #epo)itate a#e&"at/ .n &ontainere separate i sigure. CAPIT !U! F Pre"e#eri apli&a-ile am-al+rii i .mpa&*et+rii pro#uselor alimentare '$( <aterialul utili)at pentru am-alare i .mpa&*etare nu tre-uie s+ repre)inte o surs+ #e &ontaminare. '2( <aterialele #e am-alare tre-uie s+ 4ie #epo)itate #e aa manier+ .n&,t a&estea s+ nu 4ie e8puse la un ris& #e &ontaminare. '3( pera0iunile #e am-alare i .mpa&*etare tre-uie s+ 4ie e4e&tuate ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea pro#uselor. %up+ &a) i .n spe&ial .n &a)ul re&ipientelor i al "aselor #e sti&l+/ tre-uie s+ 4ie asigurate integritatea &ontainerului i igiena a&estuia. '4( <aterialul #e am-alare i #e .mpa&*etare reutili)at pentru pro#use alimentare tre-uie s+ 4ie uor #e igieni)at/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat. CAPIT !U! FI Tratamentul termi& Urm+toarele &erin0e se apli&+ numai pentru alimentele puse pe pia0+ .n &ontainere .n&*ise ermeti&2 $. ori&e pro&es #e tratare termi&+ utili)at pentru a pro&esa un pro#us nepro&esat sau pentru a pro&esa .n &ontinuare un pro#us pro&esat tre-uie2 a( s+ asigure o temperatur+ #at+/ pentru toate p+r0ile pro#usului tratat/ pentru o perioa#+ #e timp #at+3 -( s+ pre"in+ situa0ia &a pro#usul s+ #e"in+ &ontaminat .n timpul pro&esului3 2. pentru a se asigura &+ prin pro&esul utili)at se .n#eplines& o-ie&ti"ele #orite/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ &ontrole)e &u regularitate parametrii prin&ipali rele"an0i '.n mo# spe&ial temperatura/ presiunea/ ermeti&itatea i parametrii mi&ro-iologi&i(/ in&lusi" prin utili)area #e #ispo)iti"e automate3 3. pro&esul utili)at tre-uie s+ 4ie &on4orm unui stan#ar# re&unos&ut interna0ional '#e e8emplu/ pasteuri)are/ temperatur+ ultra.nalt+ 1 U5T sau sterili)are(. CAPIT !U! FII Instruire peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure2 a( &+ persoanele &are manipulea)+ alimente sunt instruite .n pro-leme #e igien+ a alimentelor/ propor0ional &u a&ti"itatea #es4+urat+3 -( &+/ .n 4apt/ &ei responsa-ili pentru ela-orarea i men0inerea pro&e#urii pre"+)ute la art. 5 alin. '$( #in ane8a la *ot+r,re sau pentru punerea .n apli&are a g*i#urilor a4erente au primit instruirea &orespun)+toare .n apli&area prin&ipiilor 5ACCP3 &( #e &on4ormitatea &u toate &erin0ele legisla0iei na0ionale re4eritoare la programe #e instruire pentru persoane &are lu&rea)+ .n anumite se&toare alimentare.

Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE REGULI PECI!ICE de igien" pentru alimente de origine animal"

CAPIT !U! I Pre"e#eri generale ARTIC !U! $ %omeniu #e apli&are '$( Pre)enta *ot+r,re sta-ilete reguli spe&i4i&e re4eritoare la igiena alimentelor #e origine animal+/ pe &are tre-uie s+ le respe&te operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. Pre)entele reguli le &ompletea)+ pe &ele pre"+)ute #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 pri"in# apro-area Regulilor generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 804 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE. A&este reguli se apli&+ pro#uselor #e origine animal+ nepro&esate i pro&esate. '2( %a&+ nu este pre"+)ut .n mo# e8pres alt4el/ pre)enta *ot+r,re nu se apli&+ alimentelor &e &on0in at,t pro#use #e origine "egetal+/ &,t i pro#use pro&esate #e origine animal+. Pro#usele pro&esate #e origine animal+ utili)ate pentru a prepara ast4el #e alimente tre-uie s+ 4ie o-0inute i manipulate .n &on4ormitate &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri. '3( Pre)enta *ot+r,re nu se apli&+ &u re4erire la2 a( pro#u&0ia primar+ pentru utili)are #omesti&+ pri"at+3 -( prepararea #omesti&+/ manipularea sau #epo)itarea #e alimente pentru &onsum #omesti& pri"at3 &( 4urni)area #ire&t+/ #e &+tre pro#u&+tor/ #e &antit+0i mi&i #e pro#use primare &+tre &onsumatorul 4inal sau &+tre o .ntreprin#ere lo&al+ #e ",n)are &u am+nuntul &are apro"i)ionea)+ #ire&t &onsumatorul 4inal3 #( 4urni)area #ire&t+/ #e &+tre pro#u&+tor/ #e &antit+0i mi&i #e &arne pro"enit+ #e la p+s+ri i animale lagomor4e t+iate .n 4erm+/ &+tre &onsumatorul 4inal sau &+tre o .ntreprin#ere lo&al+ #e ",n)are &u am+nuntul &are 4urni)ea)+ #ire&t ast4el #e &arne &onsumatorului 4inal #rept &arne proasp+t+3 e( ",n+torii &are 4urni)ea)+ &antit+0i mi&i #e ",nat s+l-ati& sau &arne #e ",nat s+l-ati& #ire&t &+tre &onsumatorul 4inal sau &+tre o .ntreprin#ere lo&al+ #e ",n)are &u am+nuntul &are apro"i)ionea)+ #ire&t &onsumatorul 4inal. '4( Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor/ #enumit+ .n &ontinuare Autoritatea/ sta-ilete reguli &e reglementea)+ a&ti"it+0ile i &are se apli&+ persoanelor pre"+)ute la alin. '3( lit. &(/ #( i e(/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+. A&este reguli tre-uie s+ asigure .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '5( a( %a&+ nu este pre"+)ut .n mo# e8pres alt4el/ pre)enta *ot+r,re nu se apli&+ &omer0ului &u am+nuntul3 -( Pre)enta *ot+r,re se apli&+ &omer0ului &u am+nuntul/ atun&i &,n# sunt e4e&tuate opera0iuni .n s&opul 4urni)+rii #e alimente #e origine animal+ &+tre alt+ .ntreprin#ere/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are2 1 opera0iunile &onstau numai #in #epo)itare sau transport/ &a) .n &are/ &u toate a&estea/ se apli&+ &erin0ele spe&i4i&e #e temperatur+ pre"+)ute la ane8a nr. 33 sau 1 4urni)area #e alimente #e origine animal+ #e la .ntreprin#erea #e ",n)are &u am+nuntul se e4e&tuea)+ numai &+tre o alt+ .ntreprin#ere #e ",n)are &u am+nuntul i/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+/ a&east+ opera0iune este o a&ti"itate marginal+/ lo&ali)at+ sau restri&0ionat+3 &( Autoritatea poate a#opta m+suri pentru a apli&a &erin0ele pre)entei *ot+r,ri .ntreprin#erilor #e ",n)are &u am+nuntul situate pe teritoriul Rom,niei/ &+rora nu li se apli&+ pre"e#erile lit. a( sau -(. 'C( Pre)enta *ot+r,re se apli&+ 4+r+ a se a#u&e atingere2 a( regulilor pri"in# s+n+tatea animalelor i s+n+tatea pu-li&+/ in&lu),n# reguli mai stri&te pre"+)ute pentru pre"enirea/ &ontrolul i era#i&area anumitor en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile3 -( &erin0elor pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor3 &( &erin0elor re4eritoare la i#enti4i&area i .nregistrarea animalelor i la trasa-ilitatea pro#uselor #e origine animal+. ARTIC !U! 2 %e4ini0ii =n sensul pre)entei *ot+r,ri/ termenii i e8presiile sunt #e4inite .n ane8a nr. $.

CAPIT !U! II -liga0iile operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ARTIC !U! 3 -liga0ii generale '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se &on4orme)e pre"e#erilor ane8elor nr. 2 i 3. '2( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu tre-uie s+ utili)e)e ni&i o su-stan0+/ alta #e&,t apa pota-il+ sau apa &urat+/ &,n# 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE sau pre)enta *ot+r,re permite utili)area a&esteia/ pentru a .n#ep+rta &ontaminarea #e supra4a0+ a pro#uselor #e origine animal+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are utili)area unei anumite su-stan0e a 4ost autori)at+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. %e asemenea/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se &on4orme)e &u ori&are #intre &on#i0iile #e utili)are &e pot 4i a#optate .n -a)a a&eleiai pro&e#uri. Utili)area unei su-stan0e autori)ate nu tre-uie s+ a4e&te)e o-liga0ia operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #e a se &on4orma &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 4 =nregistrarea i autori)area .ntreprin#erilor '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot pune pe pia0+ pro#use #e origine animal+ 4a-ri&ate .n Rom,nia numai #a&+ a&estea au 4ost preparate i manipulate .n e8&lusi"itate .n .ntreprin#eri2 a( &e .n#eplines& &erin0ele 5ot+r,rii Au"enului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ &ele ale ane8elor nr. 2 i 3/ pre&um i alte &erin0e ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor3 -( &e au 4ost .nregistrate sau/ atun&i &,n# se soli&it+ .n &on4ormitate &u alin. '2(/ autori)ate #e &+tre autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti. '2( D+r+ a se a#u&e atingere art. C alin. '3( #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ .ntreprin#erile &are manipulea)+ a&este pro#use #e origine animal+/ pentru &are ane8a nr. 3 sta-ilete anumite &erin0e/ nu pot s+ reali)e)e a&este a&ti"it+0i #e&,t #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ le1a autori)at .n a&est sens/ .n &on4ormitate &u alin. '3(/ &u e8&ep0ia .ntreprin#erilor &are reali)ea)+ numai2 a( pro#u&0ie primar+3 -( opera0iuni #e transport3 &( #epo)itare #e pro#use &e nu ne&esit+ &on#i0ii #e #epo)itare &u temperatur+ &ontrolat+3 sau #( opera0iuni #e ",n)are &u am+nuntul/ altele #e&,t &ele la &are se apli&+ pre)enta *ot+r,re/ &on4orm pre"e#erilor art. $ alin. '5( lit. -(. '3( =n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 pri"in# apro-area Regulilor spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului uman/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 80C #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ o .ntreprin#ere supus+ autori)+rii .n &on4ormitate &u alin. '2( nu tre-uie s+ 4un&0ione)e/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti2 a( a a&or#at .ntreprin#erii autori)area #e a 4un&0iona/ &a urmare a unei inspe&0ii la 4a0a lo&ului3 sau -( a 4urni)at .ntreprin#erii o autori)are &on#i0ionat+. '4( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ &oopere)e &u autorit+0ile &ompetente/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. =n spe&ial/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ o .ntreprin#ere .n&etea)+ s+ 4un&0ione)e #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ .i suspen#+ autori)area sau/ .n &a)ul unei autori)+ri &on#i0ionate/ a&easta nu poate 4i prelungit+ i ni&i nu poate 4i a&or#at+ o autori)are #e4initi"+. '5( Pre"e#erile pre)entului arti&ol permit &a o .ntreprin#ere s+ pun+ alimente pe pia0+/ .ntre #ata #e apli&are a pre)entei *ot+r,ri i prima inspe&0ie ulterioar+ e4e&tuat+ #e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ #a&+ .ntreprin#erea2 a( este supus+ autori)+rii/ .n &on4ormitate &u alin. '2(/ i a pus pe pia0+ pro#use #e origine animal+ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ transpus+/ .naintea intr+rii .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri3 sau -( 4a&e parte #intr1o &ategorie pentru &are nu a e8istat ni&i o &erin0+ pentru autori)are .nainte #e apli&area pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 5 <ar&a #e s+n+tate i #e i#enti4i&are

'$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu tre-uie s+ pun+ pe pia0+ un pro#us #e origine animal+ manipulat .ntr1o .ntreprin#ere supus+ autori)+rii .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. 4 alin. '2(/ #e&,t #a&+ a&esta are2 a( 4ie o mar&+ #e s+n+tate apli&at+ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE3 4ie -( &,n# 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE nu pre"e#e apli&area unei m+r&i #e s+n+tate/ o mar&+ #e i#enti4i&are apli&at+ .n &on4ormitate &u se&0iunea I #in ane8a nr. 2. '2( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu pot apli&a o mar&+ #e i#enti4i&are unui pro#us #e origine animal+ #e&,t #a&+ pro#usul a 4ost 4a-ri&at .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re/ .n .ntreprin#eri &e .n#eplines& &erin0ele art. 4. '3( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu pot .n#ep+rta o mar&+ #e s+n+tate apli&at+ pe &arne .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ #e&,t #a&+ a&etia o tranea)+/ o pro&esea)+ sau o prelu&rea)+ .ntr1o alt+ manier+. ARTIC !U! C Pro#use #e origine animal+ &e pro"in #in a4ara Rom,niei A. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ pro#use #e origine animal+ #in statele mem-re ale Uniunii Europene tre-uie s+ se asigure &+ a&ti"it+0ile #e import au lo& numai #a&+ pro#usele au 4ost preparate i manipulate .n e8&lusi"itate .n .ntreprin#eri &e respe&t+ pre"e#erile Regulamentului nr. 853/2004/CE. E. '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ pro#use #e origine animal+ tre-uie s+ se asigure &+ a&ti"it+0ile #e import au lo& numai #a&+2 a( 0ara #e e8pe#iere apare pe o list+ #e 0+ri #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import al a&estui pro#us/ list+ .nto&mit+ .n &on4ormitate &u art. $0 #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE3 -( 1 atun&i &,n# este apli&a-il/ .ntreprin#erea #in &are a 4ost e8pe#iat a&el pro#us i .n &are a&esta a 4ost o-0inut sau preparat apare pe o list+ #e .ntreprin#eri #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import al a&estui pro#us/ list+ .nto&mit+ .n &on4ormitate &u art. $$ #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Reglamentul nr. 854/2004/CE3 1 .n &a)ul &+rnii proaspete/ al &+rnii to&ate/ al &+rnii preparate/ al pro#uselor #in &arne i al &+rnii separate me&ani& '<:<(/ pro#usul a 4ost 4a-ri&at #in &arne o-0inut+ .n a-atoare i unit+0i #e tranare &e apar pe liste .nto&mite i rea&tuali)ate/ .n &on4ormitate &u art. $$ #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ sau .n .ntreprin#eri &omunitare autori)ate3 1 atun&i &,n# este apli&a-il/ .n &a)ul molutelor -i"al"e "ii/ al e&*ino#ermelor/ al tuni&atelor i al gasteropo#elor marine/ )ona #e pro#u&0ie apare pe o list+ sta-ilit+ .n &on4ormitate &u art. $2 #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE3 &( pro#usul .n#eplinete2 1 &erin0ele pre)entei *ot+r,ri/ in&lu),n# &erin0ele art. 5 re4eritoare la mar&a #e s+n+tate i mar&a #e i#enti4i&are3 1 &erin0ele 5ot+r,rii Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE3 1 ori&e &on#i0ii #e import pre"+)ute .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ &e reglementea)+ &ontrolul a&ti"it+0ilor #e import pentru pro#use #e origine animal+3 #( atun&i &,n# este apli&a-il/ sunt .n#eplinite pre"e#erile art. $3 #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ &u re4erire la &erti4i&ate i #o&umente. '2( Prin #erogare #e la alin. '$(/ importul #e pro#use #e pes&uit poate s+ ai-+ lo&/ #e asemenea/ .n &on4ormitate &u pre"e#erile spe&iale ale art. $4 #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. '3( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ pro#use #e origine animal+ tre-uie s+ se asigure &+2 a( pro#usele sunt #isponi-ile pentru &ontrol #up+ import/ .n &on4ormitate &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete prin&ipiile &are reglementea)+ organi)area &ontroalelor "eterinare pri"in# pro#usele &are intr+ .n Rom,nia #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $5B #in $2 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >B/B8/CE3 -( importul este &on4orm &u &erin0ele 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete reguli #e s+n+tate a animalelor &e reglementea)+ pro#u&erea/ pro&esarea/ #istri-u0ia i intro#u&erea #e pro#use #e origine animal+ pentru &onsum uman/ &e transpune %ire&ti"a 2002/>>/CE3 &( opera0iunile reali)ate su- &ontrolul a&estora/ &are au lo& #up+ import/ sunt e4e&tuate .n &on4ormitate &u &erin0ele ane8ei nr. 3. '4( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ alimente &e &on0in at,t pro#use #e origine "egetal+/ &,t i pro#use pro&esate #e origine animal+ tre-uie s+ se asigure &+ pro#usele pro&esate #e origine animal+ &on0inute .n ast4el #e alimente .n#eplines& pre"e#erile alin. '$(1'3(.

'5( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ #emonstre)e &+ &erin0ele pre"+)ute la alin. '$(1'3( au 4ost respe&tate .nto&mai I#e e8emplu/ prin &erti4i&are sau #o&umente &orespun)+toare/ ne4iin# ne&esar &a a&estea s+ 4ie .n 4ormatul spe&i4i&at la lit. E al alin. '$( lit. #(J. CAPIT !U! III Comer0ul ARTIC !U! B %o&umente '$( Atun&i &,n# se soli&it+ .n &on4ormitate &u ane8a nr. 2 sau 3/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ &erti4i&atele sau alte #o&umente .nso0es& transportul #e pro#use #e origine animal+. '2( =n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene2 a( pot 4i sta-ilite mo#ele #e #o&umente3 -( pot 4i ela-orate pre"e#eri pentru utili)area #e #o&umente ele&troni&e. ARTIC !U! 8 Aaran0ii spe&iale '$( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are inten0ionea)+ s+ pun+ pe pia0+ .n :ue#ia i Dinlan#a urm+toarele alimente #e origine animal+ tre-uie s+ se &on4orme)e &u regulile pre"+)ute la alin. '2(/ &u re4erire la :almonella/ pentru2 a( &arnea pro"enit+ #e la -o"ine i por&ine/ in&lu),n# &arnea to&at+/ #ar e8&lu),n# &arnea preparat+ i &arnea separat+ me&ani& '<:<(3 -( &arnea pro"enit+ #e la p+s+ri #in urm+toarele spe&ii2 p+s+ri #omesti&e/ &ur&ani/ -i-ili&i/ ra0e i g,te/ in&lu),n# &arnea to&at+/ #ar e8&lu),n# &arnea preparat+ i &arnea separat+ me&ani& '<:<(3 &( ou+. '2( a( =n &a)ul &+rnii pro"enite #e la animale #in spe&iile -o"ine i por&ine i al &+rnii pro"enite #e la p+s+ri/ .n .ntreprin#erea #e e8pe#iere tre-uie s+ 4ie prele"ate pro-e #in 4ie&are transport i supuse unei test+ri mi&ro-iologi&e/ &u re)ultate negati"e/ .n &on4ormitate &u legisla0ia &omunitar+ transpus+. -( =n &a)ul ou+lor/ &entrele #e .mpa&*etare tre-uie s+ pre)inte o garan0ie &+ transporturile sunt originare #in e4e&ti"e &e au 4ost supuse unei test+ri mi&ro-iologi&e/ &u re)ultate negati"e/ .n &on4ormitate &u legisla0ia &omunitar+ transpus+. &( =n &a)ul &+rnii pro"enite #e la animale #in spe&iile -o"ine i por&ine/ nu este ne&esar s+ 4ie e4e&tuat+ testarea pre"+)ut+ la lit. a( pentru transporturile #estinate unei .ntreprin#eri pentru s&opul #e pasteuri)are/ sterili)are sau un tratament &e are un e4e&t similar. =n &a)ul ou+lor nu este ne&esar s+ 4ie e4e&tuat+ testarea pre"+)ut+ la lit. -( pentru transporturile #estinate pentru 4a-ri&area #e pro#use pro&esate printr1un pro&es &e garantea)+ eliminarea :almonellei. #( 9u este ne&esar s+ 4ie e4e&tuate test+rile pre"+)ute la lit. a( i -( pentru alimente originare #intr1o .ntreprin#ere &are este supus+ unui program #e &ontrol re&unos&ut &a 4iin# e&*i"alent &u &el autori)at pentru :ue#ia i Dinlan#a/ .n &eea &e pri"ete alimentele #e origine animal+ respe&ti"e i .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. e( =n &a)ul &+rnii pro"enite #e la animale #in spe&iile -o"ine i por&ine i al &+rnii #e pas+re/ alimentele tre-uie s+ 4ie .nso0ite #e un #o&ument &omer&ial sau un &erti4i&at &e este &on4orm &u un mo#el pre"+)ut #e legisla0ia &omunitar+ transpus+ i &are s+ ateste &+2 1 au 4ost e4e&tuate &ontroalele pre"+)ute la lit. a(/ &u re)ultate negati"e3 sau 1 .n 4apt/ &arnea este #estinat+ pentru unul #intre s&opurile pre"+)ute la lit. &(3 sau 1 .n 4apt/ &arnea pro"ine #intr1o .ntreprin#ere supus+ pre"e#erilor lit. #(. 4( =n &a)ul ou+lor/ transporturile tre-uie s+ 4ie .nso0ite #e un &erti4i&at &e atest+ &+ au 4ost e4e&tuate test+rile pre"+)ute la lit. -(/ &u re)ultate negati"e/ sau &+ ou+le sunt #estinate pentru a 4i utili)ate potri"it lit. &(. '3( =n sensul pre)entului arti&ol/ program #e &ontrol .nseamn+ un program #e &ontrol apro-at .n &on4ormitate &u 9orma sanitar+ "eterinar+ pri"in# &ontrolul :almonellei i al altor agen0i )oonoti&i spe&i4i&i pentru to8iin4e&0iile alimentare/ &e transpune Regulamentul nr. 2.$C0/2003/CE. CAPIT !U! I; Pre"e#eri 4inale

ARTIC !U! > <+suri #e implementare Autoritatea poate sta-ili m+suri #e implementare/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! $0 <o#i4i&area i &ompletarea ane8elor nr. 2 i 3 '$( Ane8ele nr. 2 i 3 pot 4i mo#i4i&ate i &ompletate/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( Pot 4i pre"+)ute e8&ep0ii #e la ane8ele nr. 2 i 3/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ &u &on#i0ia &a a&estea s+ nu a4e&te)e .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '3( Autoritatea poate s+ a#opte m+suri &e a#aptea)+ &erin0ele pre"+)ute la ane8a nr. 3/ 4+r+ a le)a .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri i .n &on4ormitate &u alin. '4(1'C(. '4( a( <+surile pre"+)ute la alin. '3( tre-uie s+ ai-+ s&opul #e2 1 a permite &ontinuarea utili)+rii #e meto#e tra#i0ionale .n ori&e sta#iu #e pro#u&0ie/ #e pro&esare ori #e #istri-u0ie #e alimente3 sau 1 a#aptare la ne&esit+0ile operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar situa0i .n regiuni &e sunt supuse unor &onstr,ngeri geogra4i&e spe&iale. -( .n alte &a)uri/ a&estea tre-uie s+ se apli&e numai pentru proie&tarea/ &onstru&0ia i e&*ipamentele .ntreprin#erilor. '5( =n &a)ul .n &are Autoritatea #orete s+ a#opte m+surile pre"+)ute la alin. '3(/ a&easta tre-uie s+ noti4i&e Comisiei Europene i statelor mem-re ale Uniunii Europene. Die&are noti4i&are tre-uie2 a( s+ 4urni)e)e o #es&riere #etaliat+ a &erin0elor pe &are autoritatea &ompetent+ le &onsi#er+ ne&esar s+ 4ie a#aptate i natura a#apt+rii pre"+)ute3 -( s+ #es&rie pro#usele alimentare i .ntreprin#erile respe&ti"e3 &( s+ e8pli&e moti"ele a#apt+rii/ in&lu),n#/ atun&i &,n# este rele"ant/ pre)entarea unui re)umat al anali)ei #e ris& e4e&tuate i ori&e alte m+suri &e urmea)+ s+ 4ie luate pentru a se asigura &+ a#aptarea nu &ompromite o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri3 #( s+ 4urni)e)e ori&e alte in4orma0ii rele"ante. 'C( Autoritatea poate men0ine sau sta-ili reguli #in proprie ini0iati"+2 a( &e inter)i& sau restri&0ionea)+ punerea pe pia0+/ pe teritoriul Rom,niei/ #e lapte &ru# sau sm,nt,n+ &ru#+ #estinate pentru &onsum uman #ire&t3 sau -( &e permit utili)area/ &u autori)area autorit+0ii &ompetente/ #e lapte &ru# &e nu .n#eplinete &riteriile pre"+)ute la se&0iunea a IF1a #in ane8a nr. 3/ &u re4erire la num+rul total #e germeni i num+rul #e &elule somati&e/ pentru 4a-ri&area unor sortimente #e -r,n)+ &u o perioa#+ #e .n"e&*ire sau maturare #e &el pu0in C0 #e )ile/ pre&um i #e pro#use la&tate o-0inute .n rela0ie &u 4a-ri&area unor ast4el #e sortimente #e -r,n)+/ &u &on#i0ia &a a&easta s+ nu a#u&+ atingere .n#eplinirii o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! $$ %e&i)ii spe&i4i&e D+r+ a se a#u&e atingere &ara&terului general al art. > i art. $0 alin. '$(/ pot 4i sta-ilite m+suri #e implementare ori pot 4i a#optate mo#i4i&+ri ale ane8ei nr. 2 sau 3/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene2 $. pentru a sta-ili reguli #e transport al &+rnii &,t timp a&easta este &al#+3 2. pentru a spe&i4i&a/ .n &eea &e pri"ete &arnea separat+ me&ani& '<:<(/ &+/ .n 4apt/ &on0inutul #e &al&iu nu este semni4i&ati" mai mare #e&,t &el #in &arnea to&at+3 3. pentru a sta-ili alte tratamente &e pot 4i apli&ate/ .ntr1o .ntreprin#ere #e pro&esare/ molutelor -i"al"e "ii &e pro"in #in )one #e pro#u&0ie #in &lasa E sau C i &are nu au 4ost supuse unui tratament #e puri4i&are sau #e reimersie3 4. pentru a spe&i4i&a meto#e #e testare re&unos&ute pentru #epistarea -ioto8inelor marine3 5. pentru a sta-ili stan#ar#e suplimentare #e s+n+tate pentru molute -i"al"e "ii/ .n &ooperare &u !a-oratorul Comunitar #e Re4erin0+/ in&lu),n#2 a( "alori limit+ i meto#e #e anali)+ pentru alte -ioto8ine marine3 -( pro&e#uri #e testare "irusologi&+ i stan#ar#e "irusologi&e3 &( planuri #e prele"are #e pro-e/ meto#e i toleran0e analiti&e &e tre-uie s+ 4ie apli&ate pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u stan#ar#ele #e s+n+tate3 C. pentru a se sta-ili stan#ar#e sau &ontroale #e s+n+tate/ atun&i &,n# e8ist+ #ate tiin0i4i&e &e #emonstrea)+ &+ a&estea sunt ne&esare pentru a prote7a s+n+tatea pu-li&+3

B. pentru a se e8tin#e pre"e#erile se&0iunii a ;II1a &ap. IF #in ane8a nr. 3 la molute -i"al"e "ii/ altele #e&,t pe&tini#ele3 8. pentru a se spe&i4i&a &riteriile pentru #eterminarea pre)en0ei para)i0ilor/ &,n# #atele epi#emiologi&e in#i&+ 4aptul &+ un 4on# pis&i&ol nu pre)int+ un ris& pentru s+n+tate &u re4erire la pre)en0a #e para)i0i i/ .n &onse&in0+/ pentru #eterminarea momentului &,n# Autoritatea poate autori)a operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar s+ nu &ongele)e pro#usele #e pes&uit/ .n &on4ormitate &u se&0iunea a ;III1a &ap. III lit. % #in ane8a nr. 33 >. pentru a sta-ili &riterii #e prospe0ime i limite &u re4erire la *istamin+ i a)otul total uor *i#roli)a-il/ pentru pro#use #e pes&uit3 $0. pentru a permite utili)area/ pentru 4a-ri&area anumitor pro#use la&tate/ #e lapte &ru# &e nu .ntrunete &riteriile pre"+)ute la se&0iunea a IF1a #in ane8a nr. 3/ &u re4erire la num+rul total #e germeni i num+rul #e &elule somati&e3 $$. pentru a 4i8a o "aloare ma8im+ permis+ pentru &antitatea total+ #e re)i#uuri #e su-stan0e anti-ioti&e .n laptele &ru#/ 4+r+ a se a#u&e atingere pre"e#erilor r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animalele "ii i la pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/233 $2. pentru a autori)a pro&ese e&*i"alente pentru pro#u&erea #e gelatin+ sau &olagen. ARTIC !U! $2 Consultarea Autorit+0ii Europene pentru :iguran0a Alimentelor Autoritatea poate &onsulta Autoritatea European+ pentru :iguran0a Alimentelor pri"in# ori&e pro-lem+ &e 4a&e o-ie&tul pre)entei *ot+r,ri i &are poate s+ ai-+ un impa&t semni4i&ati" asupra s+n+t+0ii pu-li&e. ARTIC !U! $3 Ane8ele nr. $14 4a& parte integrant+ #in pre)entele reguli spe&i4i&e. A9EFA 9r. $ la regulile spe&i4i&e %EDI9IGII =n sensul pre)entei *ot+r,ri urm+torii termeni i e8presii se #e4ines& ast4el2 $. Carne $.$. &arne 1 p+r0i &omesti-ile ale animalelor la &are se 4a&e re4erire la p&t. $.2 i $.8/ in&lu),n# s,nge. $.2. ongulate #omesti&e 1 animale #omesti&e #in spe&ia -o"ine 'in&lu),n# spe&iile Eu-alus i Eison(/ por&ine/ o"ine i &aprine/ pre&um i solipe#e #omesti&e3 $.3. pas+re 1 p+s+ri #e 4erm+/ in&lu),n# p+s+ri &e nu sunt &onsi#erate &a 4iin# #omesti&e/ #ar &are sunt &res&ute &a animale #omesti&e/ &u e8&ep0ia ratitelor3 $.4. lagomor4e 1 iepuri #omesti&i/ iepuri s+l-ati&i i ro)+toare3 $.5. ",nat s+l-ati&2 a( ongulate s+l-ati&e i animale lagomor4e/ pre&um i alte mami4ere terestre &are sunt ",nate pentru &onsum uman i sunt &onsi#erate a 4i ",nat s+l-ati&/ .n -a)a legisla0iei apli&a-ile .n Rom,nia/ in&lu),n# mami4ere &e tr+ies& .n teritorii .n&*ise/ .n &on#i0ii #e li-ertate similare &u &ele ale ",natului s+l-ati&3 -( p+s+ri s+l-ati&e &e sunt ",nate pentru &onsum uman3 $.C. ",nat #e &res&+torie 1 ratite #e &res&+torie i mami4ere terestre #e &res&+torie/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la p&t. $.23 $.B. ",nat s+l-ati& mi& 1 p+s+ri #e ",nat s+l-ati& i animale lagomor4e &are tr+ies& li-er .n s+l-+ti&ie3 $.8. ",nat s+l-ati& mare 1 mami4ere terestre s+l-ati&e &are tr+ies& li-er .n s+l-+ti&ie/ &e nu &orespun# #e4ini0iei #e ",nat s+l-ati& mi&3 $.>. &ar&as+ 1 &orpul unui animal #up+ t+iere i toaletare3 $.$0. &arne proasp+t+ 1 &arne &e nu a 4ost supus+ ni&i unui pro&es #e &onser"are/ altul #e&,t re4rigerarea/ &ongelarea sau &ongelarea rapi#+/ in&lu),n# &arne &e este am-alat+ su- "i# ori am-alat+ .ntr1o atmos4er+ &ontrolat+3 $.$$. organe 1 &arne proasp+t+/ alta #e&,t &ar&asa/ in&lu),n# "is&ere i s,nge3 $.$2. "is&ere 1 organe #in &a"itatea tora&i&+/ a-#ominal+ sau pel"in+/ pre&um i tra*eea i eso4agul/ iar pentru p+s+ri/ inglu"ie3

$.$3. &arne to&at+ 1 &arne #e)osat+ &e a 4ost to&at+ .n 4ragmente i &on0ine mai pu0in #e $K sare3 $.$4. &arne separat+ me&ani& sau <:< 1 pro#usul o-0inut prin .n#ep+rtarea &+rnii #e pe oase &u &arne/ #up+ #e)osare/ sau #e la &ar&asele #e pas+re/ utili),n#u1se mi7loa&e me&ani&e i a",n# &a re)ultat pier#erea sau mo#i4i&area stru&turii 4i-rei mus&ulare3 $.$5. &arne preparat+ 1 &arne proasp+t+/ in&lu),n# &arnea &e a 4ost t+iat+ .n -u&+0i/ la &are s1au a#+ugat alimente/ &on#imente ori a#iti"i sau &are a 4ost supus+ unui pro&es insu4i&ient pentru a mo#i4i&a stru&tura intern+ a 4i-rei mus&ulare a &+rnii i a elimina &ara&teristi&ile &+rnii proaspete3 $.$C. a-ator 1 o .ntreprin#ere utili)at+ pentru t+ierea i toaletarea animalelor a &+ror &arne este #estinat+ pentru &onsum uman3 $.$B. unitate #e tranare 1 o .ntreprin#ere utili)at+ pentru #e)osarea i/sau tranarea &+rnii3 $.$8. .ntreprin#ere pentru manipularea ",natului 1 ori&e .ntreprin#ere .n &are ",natul i &arnea #e ",nat o-0inute #up+ ",n+toare sunt preg+tite pentru punere pe pia0+. 2. <olute -i"al"e "ii2 2.$. molute -i"al"e 1 molute lameli-ran*iate &are se *r+nes& prin 4iltrare3 2.2. -ioto8ine marine 1 su-stan0e otr+"itoare a&umulate #e molute -i"al"e/ .n spe&ial &a re)ultat al *r+nirii &u plan&ton &e &on0ine to8ine3 2.3. &on#i0ionare 1 #epo)itarea #e molute -i"al"e "ii &e pro"in #in )one #e pro#u&0ie #in &lasa A/ &entre #e puri4i&are sau &entre #e e8pe#iere/ .n -a)ine sau .n ori&e alt+ instala0ie &e &on0ine ap+ #e mare &urat+ sau .n amplasamente naturale/ pentru a .n#ep+rta nisipul/ m,lul sau mu&usul/ pentru a &onser"a sau .m-un+t+0i &alit+0ile organolepti&e i pentru a se asigura &+ a&estea sunt .ntr1o -un+ &on#i0ie #e "italitate .nainte #e am-alare i .mpa&*etare3 2.4. &uleg+tor 1 ori&e persoan+ 4i)i&+ sau 7uri#i&+ &e a#un+ molute -i"al"e "ii #intr1o )on+ #e re&oltare/ prin ori&e mi7loa&e/ .n s&opul manipul+rii i punerii pe pia0+ a a&estora3 2.5. )on+ #e pro#u&0ie 1 ori&e )on+ #e mare/ estuar sau lagun+ &e &on0ine 4ie -an&uri naturale #e molute -i"al"e sau amplasamente utili)ate pentru &ulti"area molutelor -i"al"e/ #in &are a&estea sunt preluate pentru &onsum uman3 2.C. )on+ #e reimersie 1 ori&e )on+ #e mare/ estuar ori lagun+/ &u limite -ine mar&ate i in#i&ate prin -ali)e/ st,lpi sau ori&e alte mi7loa&e 4i8e/ utili)ate e8&lusi" pentru puri4i&area natural+ a molutelor -i"al"e "ii3 2.B. &entru #e e8pe#iere 1 ori&e .ntreprin#ere situat+ pe us&at sau .n larg/ autori)at+ pentru re&ep0ia/ &on#i0ionarea/ sp+larea/ &ur+0area/ sortarea/ am-alarea i .mpa&*etarea #e molute -i"al"e "ii proprii &onsumului uman3 2.8. &entru #e puri4i&are 1 o .ntreprin#ere &u -a)ine alimentate &u ap+ #e mare &urat+/ .n &are sunt plasate molute -i"al"e "ii pentru un timp ne&esar s+ se re#u&+ &ontaminarea i pentru a le 4a&e proprii &onsumului uman3 2.>. reimersie 1 trans4erul #e molute -i"al"e "ii .n )one maritime/ lagunare sau .n )one #e estuar pentru timpul ne&esar s+ se re#u&+ &ontaminarea/ pentru a le 4a&e proprii &onsumului uman. A&easta nu in&lu#e opera0iunile spe&i4i&e #e trans4erare a molutelor -i"al"e .n )one mai potri"ite pentru &retere sau .ngr+are ulterioar+. 3. Pro#use #in pes&uit2 3.$. pro#use #in pes&uit 1 toate animalele #e ap+ #ul&e sau ap+ #e mare '&u e8&ep0ia molutelor -i"al"e "ii/ a e&*ino#ermelor "ii/ a tuni&atelor "ii i a gasteropo#elor marine "ii/ a tuturor mami4erelor/ reptilelor i -roatelor(/ 4ie s+l-ati&e sau #e &res&+torie i in&lu),n# toate 4ormele/ p+r0ile i pro#usele &omesti-ile ale unor ast4el #e animale3 3.2. "as 4a-ri&+ 1 ori&e "as la -or#ul &+ruia pro#usele #e pes&uit sunt supuse uneia sau mai multora #intre urm+toarele opera0iuni2 4iletare/ 4eliere/ 7upuire/ #e&orti&are ori .n#ep+rtarea &o&*iliei/ to&are sau prelu&rare/ urmate #e am-alare ori .mpa&*etare i/ #a&+ este ne&esar/ re4rigerare sau &ongelare3 3.3. "as &ongelator 1 ori&e "as la -or#ul &+ruia se e4e&tuea)+ &ongelarea pro#uselor #in pes&uit/ iar &,n# este &a)ul/ &ongelarea #up+ a&ti"it+0i preg+titoare/ pre&um s,ngerarea/ #e&apitarea/ e"is&erarea i .n#ep+rtarea aripioarelor/ urmat+ #e am-alare sau .mpa&*etare/ atun&i &,n# este ne&esar3 3.4. pro#use #in pes&uit separate me&ani& 1 ori&e pro#us o-0inut prin .n#ep+rtarea &+rnii #in pro#usele #e pes&uit/ utili),n# mi7loa&e me&ani&e i a",n# &a re)ultat pier#erea sau mo#i4i&area stru&turii &+rnii3 3.5. pro#use proaspete #in pes&uit 1 pro#use #in pes&uit nepro&esate/ 4ie .ntregi/ 4ie preparate/ in&lu),n# pro#use .mpa&*etate su- "i# sau .ntr1o atmos4er+ mo#i4i&at+/ &are nu au 4ost supuse unui tratament pentru a se asigura &onser"area/ altul #e&,t r+&irea3 3.C. pro#use #in pes&uit preparate 1 pro#use #in pes&uit nepro&esate &e au 4ost supuse unei opera0ii &e a4e&tea)+ integritatea anatomi&+ a a&estora/ pre&um e"is&erarea/ #e&apitarea/ 4elierea/ 4iletarea i por0ionarea. 4. !apte2 4.$. lapte &ru# 1 lapte pro#us prin se&re0ia glan#ei mamare a animalelor #e 4erm+/ &e nu a 4ost .n&+l)it peste 40LC sau nu a 4ost supus unui tratament &u e4e&t e&*i"alent3 4.2. e8ploata0ie #e pro#u&ere a laptelui 1 o e8ploata0ie .n &are sunt 0inute una sau mai multe animale #e 4erm+/ pentru a pro#u&e lapte/ .n "e#erea punerii pe pia0+ a a&estuia/ &a aliment. 5. u+2 5.$. ou+ 1 ou+ .n &oa7+/ altele #e&,t &ele sparte/ in&u-ate sau g+tite/ &e sunt pro#use #e p+s+ri #e 4erm+ i sunt proprii pentru &onsum uman #ire&t sau pentru prepararea #e pro#use #in ou+3 5.2. ou li&*i# 1 &on0inutul oului nepro&esat/ #up+ .n#ep+rtarea &o7ii3 5.3. ou+ &r+pate 1 ou+ &u &oa7+ &r+pat+/ #ar &u mem-ranele inta&te3 5.4. &entru #e am-alare 1 o .ntreprin#ere un#e ou+le sunt &lasate #up+ &alitate i greutate. C. Pulpe #e -roas&+ i mel&i2

C.$. pulpe #e -roas&+ 1 partea posterioar+ a &orpului unei -roate e"is&erate i 7upuite #in spe&ia Ranna spp. '4amilia Rani#ae(/ separat+ printr1o se&0iune trans"ersal+ e4e&tuat+ .n spatele mem-relor anterioare3 C.2. mel&i 1 gasteropo#e terestre #in spe&iile 5eli8 pomatia !inne/ 5eli8 aspersa <uller/ 5eli8 lu&orum i spe&ii #in 4amilia A&*atini#ae. B. Pro#use pro&esate2 B.$. pro#use #in &arne 1 pro#use pro&esate &e re)ult+ #in pro&esarea &+rnii sau #in pro&esarea ulterioar+ a unor ast4el #e pro#use pro&esate/ ast4el .n&,t supra4a0a #e t+iere s+ in#i&e 4aptul &+ pro#usul nu mai are &ara&teristi&ile &+rnii proaspete3 B.2. pro#use la&tate 1 pro#use pro&esate &e re)ult+ #in pro&esarea laptelui &ru# sau #in pro&esarea ulterioar+ a unor ast4el #e pro#use pro&esate3 B.3. pro#use #in ou+ 1 pro#use pro&esate &e re)ult+ #in pro&esarea ou+lor ori a #i4eritelor &omponente sau ameste&uri #e ou+ ori #in pro&esarea ulterioar+ a unor ast4el #e pro#use pro&esate3 B.4. pro#use #in pes&uit pro&esate 1 pro#use pro&esate &e re)ult+ #in pro&esarea pro#uselor #in pes&uit sau #in pro&esarea ulterioar+ a unor ast4el #e pro#use pro&esate3 B.5. gr+simi animale pro&esate 1 sortimente #e gr+sime #eri"at+ #in &arne pro&esat+/ in&lu),n# oase/ i &are este #estinat+ pentru &onsum uman3 B.C. 7um+ri 1 resturi #e pro&esare &e &on0in protein+/ #up+ separarea par0ial+ a gr+simii i a apei3 B.B. gelatin+ 1 protein+ natural+/ solu-il+/ su- 4orm+ gelatinoas+ sau nu/ o-0inut+ prin *i#roli)a par0ial+ a &olagenului pro#us #in oase/ piei prelu&rate i neprelu&rate/ ten#oane i sino"ii #e la animale3 B.8. &olagen 1 pro#usul pe -a)+ #e protein+ #eri"at+ #in oase/ piei prelu&rate i neprelu&rate i ten#oane/ 4a-ri&at .n &on4ormitate &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri3 B.>. stoma&uri/ "e)i&i urinare i intestine tratate 1 stoma&uri/ "e)i&i urinare i intestine &e au 4ost supuse unui tratament pre&um s+rarea/ .n&+l)irea sau us&area/ #up+ &e a&estea au 4ost o-0inute i &ur+0ate. 8. Alte #e4in0ii2 8.$. pro#use #e origine animal+2 a( alimente #e origine animal+/ in&lu),n# miere i s,nge3 -( molute -i"al"e "ii/ e&*ino#erme "ii/ tuni&ate "ii i gasteropo#e marine "ii/ #estinate pentru &onsum uman3 &( alte animale #estinate a 4i preg+tite .n "e#erea li"r+rii "ii &+tre &onsumatorul 4inal3 8.2. ",n)are angro 1 o a&ti"itate .n #omeniul alimentar &e in&lu#e mai multe unit+0i separate &e au .n &omun instala0ii i se&0ii .n &are alimentele sunt ",n#ute &+tre operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. A9EFA 9r. 2 la regulile spe&i4i&e CERI9GE re4eritoare la unele pro#use #e origine animal+ :ECGIU9EA I <ar&a #e i#enti4i&are Atun&i &,n# se soli&it+/ .n &on4ormitate &u art. 5 sau C #in ane8a la *ot+r,re/ i se supun pre"e#erilor ane8ei nr. 3 la pre)entele reguli spe&i4i&e/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ pro#usele #e origine animal+ au o mar&+ #e i#enti4i&are apli&at+ .n &on4ormitate &u urm+toarele pre"e#eri2 A. Apli&area m+r&ii #e i#enti4i&are $. <ar&a #e i#enti4i&are tre-uie s+ 4ie apli&at+ .nainte &a pro#usul s+ p+r+seas&+ .ntreprin#erea. 2. mar&+ nou+ nu este ne&esar a 4i apli&at+ unui pro#us #e&,t .n &a)ul .n &are materialul #e .mpa&*etare i/sau #e am-alare este .n#ep+rtat ori pro#usul este prelu&rat ulterior .n .ntreprin#ere/ &a) .n &are noua mar&+ tre-uie s+ in#i&e num+rul #e autori)are al .ntreprin#erii un#e au lo& a&este opera0iuni. 3. =n &on4ormitate &u legisla0ia &omunitar+ &e sta-ilete &erin0ele pentru eti&*etare i mar&are/ nu este ne&esar+ o mar&+ #e i#enti4i&are pentru ou+. 4. =n &on4ormitate &u art. $8 #in !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune Regulamentul nr. $B2/2002/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ ai-+ implementate sisteme i pro&e#uri pentru i#enti4i&area operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #e la &are au primit i &+rora le1au 4ost li"rate pro#use #e origine animal+. E. Dorma m+r&ii #e i#enti4i&are 5. <ar&a #e i#enti4i&are tre-uie s+ 4ie li)i-il+/ s+ nu se poat+ terge i s+ ai-+ &ara&tere uor #es&i4ra-ile. A&easta tre-uie s+ 4ie &lar "i)i-il+ pentru autorit+0ile &ompetente.

C. <ar&a #e i#enti4i&are tre-uie s+ in#i&e numele 0+rii .n &are este situat+ .ntreprin#erea/ nume &e poate 4i s&ris &omplet sau su- 4orma unui &o# #in #ou+ litere/ .n &on4ormitate &u stan#ar#ul I: rele"ant. =n &a)ul Rom,niei &o#ul este R . peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot &ontinua s+ utili)e)e sto&uri i e&*ipamente &e au 4ost &oman#ate .nainte #e intrarea .n apli&are a pre)entei *ot+r,ri/ p,n+ &,n# a&estea sunt epui)ate sau ne&esit+ .nlo&uire. B. <ar&a #e i#enti4i&are tre-uie s+ in#i&e num+rul #e autori)are al .ntreprin#erii. %a&+ o .ntreprin#ere pro#u&e at,t alimente la &are se apli&+ pre)enta *ot+r,re/ &,t i alimente la &are a&easta nu se apli&+/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot s+ apli&e a&eeai mar&+ #e i#enti4i&are pentru am-ele tipuri #e alimente. 8. C,n# mar&a #e i#enti4i&are este apli&at+ .ntr1o .ntreprin#ere situat+ .n Rom,nia/ a&easta tre-uie s+ 4ie #e 4orm+ o"al+ i s+ in&lu#+ a-re"ierea2 CE/ EC/ ED/ EA/ EM sau EN. C. <eto#+ #e mar&are >. =n 4un&0ie #e pre)entarea #i4eritelor pro#use #e origine animal+/ mar&a #e i#enti4i&are poate s+ 4ie apli&at+ #ire&t pe pro#us/ pe materialul #e am-alare sau pe materialul #e .mpa&*etare ori poate s+ 4ie tip+rit+ pe o eti&*et+ 4i8at+ pe pro#us/ pe materialul #e .mpa&*etare sau pe materialul #e am-alare. %e asemenea/ mar&a #e i#enti4i&are poate 4i o pl+&u0+ #in material re)istent i &are nu se poate .n#ep+rta. $0. =n &a)ul pa&*etelor &e &on0in &arne tranat+ sau organe/ mar&a #e i#enti4i&are tre-uie s+ 4ie apli&at+ pe o eti&*et+ 4i8at+ sau imprimat+ pe materialul #e .mpa&*etare/ .n aa 4el .n&,t a&easta s+ 4ie #istrus+ &,n# pa&*etul este #es&*is. Totui/ a&est lu&ru nu este ne&esar #a&+ pro&esul #e #es&*i#ere #istruge materialul #e .mpa&*etare. C,n# am-ala7ul o4er+ a&eeai prote&0ie &a materialul #e .mpa&*etare/ eti&*eta poate 4i 4i8at+ pe am-ala7. $$. Pentru pro#usele #e origine animal+ &e sunt intro#use .n &ontainere #e transport sau .n pa&*ete mari i sunt #estinate pentru mane"rare/ pro&esare/ am-alare sau .mpa&*etare ulterioar+ .n alt+ .ntreprin#ere/ mar&a #e i#enti4i&are tre-uie s+ 4ie apli&at+ la supra4a0a e8tern+ a &ontainerului sau a materialului #e .mpa&*etare. $2. =n &a)ul pro#uselor #e origine animal+ su- 4orm+ li&*i#+/ granulat+ sau pu#r+ transportate .n "ra& i al pro#uselor #in pes&uit transportate .n "ra&/ nu este ne&esar+ o mar&+ #e i#enti4i&are #a&+ #o&umenta0ia #e .nso0ire &on0ine in4orma0iile spe&i4i&ate la p&t. C i B i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ ne&esar/ la p&t. 8. $3. C,n# pro#use #e origine animal+ sunt plasate .ntr1un am-ala7 #estinat pentru 4urni)are #ire&t+ &+tre &onsumatorul 4inal/ este su4i&ient s+ se apli&e mar&a #e i#enti4i&are numai la e8teriorul am-ala7ului. $4. C,n# mar&a #e i#enti4i&are este apli&at+ #ire&t pe pro#usele #e origine animal+/ &ulorile utili)ate tre-uie s+ 4ie autori)ate .n &on4ormitate &u regulile &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+ pri"in# utili)area su-stan0elor &olorante .n pro#usele alimentare. :ECGIU9EA a II1a -ie&ti"ele pro&e#urilor -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a&ti"ea)+ .n a-atoare tre-uie s+ se asigure &+ pro&e#urile pe &are a&etia le1au pus .n apli&are .n &on4ormitate &u &erin0ele generale ale art. 5 #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ .ntrunes& &erin0ele pe &are anali)a #e ris& le rele"+ a 4i ne&esare/ pre&um i &erin0ele spe&i4i&e pre"+)ute la p&t. 2. 2. Pro&e#urile tre-uie s+ garante)e &+ 4ie&are animal sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ 4ie&are lot #e animale a&&eptat .n in&inta a-atorului2 a( este &ore&t i#enti4i&at3 -( este .nso0it #e in4orma0ii rele"ante #in e8ploata0ia #e pro"enien0+ la &are se re4er+ se&0iunea a III1a3 &( nu pro"ine #intr1o e8ploata0ie sau #intr1o )on+ supus+ unei inter#i&0ii #e mi&are a animalelor ori altor restri&0ii #in moti"e #e s+n+tate a animalelor sau #e s+n+tate pu-li&+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are Autoritatea permite a&easta3 #( este &urat3 e( este s+n+tos/ #up+ &um pot apre&ia operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 4( este .ntr1o stare satis4+&+toare .n &eea &e pri"ete prote&0ia i -un+starea animalelor/ la sosirea la a-ator. 3. =n &a)ul nerespe&t+rii &on4ormit+0ii &u ori&are #intre &erin0ele pre"+)ute la p&t. 2/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ noti4i&e me#i&ul "eterinar o4i&ial i s+ ia m+suri &orespun)+toare. :ECGIU9EA a III1a In4orma0ii pri"in# lan0ul alimentar peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a&ti"ea)+ .n a-atoare tre-uie s+ soli&ite/ s+ primeas&+/ s+ &ontrole)e i s+ a&0ione)e &on4orm in4orma0iilor pri"in# lan0ul alimentar/ #up+ &um este pre"+)ut la a&east+ se&0iune/ &u re4erire la toate animalele/ altele #e&,t ",nat s+l-ati&/ e8pe#iate sau #estinate a 4i e8pe#iate la a-ator.

$. peratorii #in a-ator nu tre-uie s+ a&&epte animale .n in&inta a-atorului/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&etia au soli&itat i li s1au 4urni)at in4orma0ii rele"ante pri"in# siguran0a alimentelor/ &on0inute .n registrele 0inute .n e8ploata0ia #e origine/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE. 2. peratorilor #in a-ator tre-uie s+ li se 4urni)e)e in4orma0iile &u minimum 24 #e ore .nainte #e sosirea animalelor la a-ator/ &u e8&ep0ia &ir&umstan0elor pre"+)ute la p&t. B. 3. In4orma0iile rele"ante pri"in# siguran0a alimentelor/ pre"+)ute la p&t. $/ tre-uie s+ a&opere/ .n spe&ial2 a( statusul e8ploata0iei #e pro"enien0+ sau statusul #e s+n+tate a animalelor la ni"el regional3 -( statusul s+n+t+0ii animalelor3 &( pro#usele me#i&inale "eterinare sau alte tratamente a#ministrate animalelor .n &ursul unei perioa#e rele"ante i &u o perioa#+ #e ateptare mai mare #e )ero/ .mpreun+ &u #atele #e a#ministrare a a&estora i perioa#ele #e ateptare3 #( apari0ia #e -oli &e pot a4e&ta siguran0a &+rnii3 e( re)ultatele ori&+ror anali)e e4e&tuate pe pro-e prele"ate #e la animale sau pe alte pro-e prele"ate/ pentru a #iagnosti&a -olile &e pot a4e&ta siguran0a &+rnii/ #a&+ a&estea sunt rele"ante pentru prote&0ia s+n+t+0ii pu-li&e/ in&lu),n# pro-e prele"ate .n &a#rul monitori)+rii i &ontrolului )oono)elor i al re)i#uurilor3 4( rapoartele rele"ante #espre re)ultatele anterioare ale inspe&0iilor ante1 i post1mortem e4e&tuate pe animale pro"enite #in a&eeai e8ploata0ie #e pro"enien0+/ in&lu),n#/ .n spe&ial/ rapoarte #e la me#i&ul "eterinar o4i&ial3 g( #atele re4eritoare la pro#u&0ie/ atun&i &,n# a&easta poate in#i&a pre)en0a -olii3 *( numele i a#resa me#i&ului "eterinar pri"at &are #eser"ete .n mo# normal e8ploata0ia #e pro"enien0+. 4. a( 9u este ne&esar s+ i se 4urni)e)e operatorului #in a-ator2 1 in4orma0iile pre"+)ute la p&t. 3 lit. a(/ -(/ 4( i *(/ #a&+ operatorul &unoate #e7a a&este in4orma0ii '#e e8emplu/ printr1un aran7ament permanent sau printr1un sistem #e asigurare a &alit+0ii(3 sau 1 in4orma0iile pre"+)ute la p&t. 3 lit. a(/ -(/ 4( i g(/ #a&+ pro#u&+torul #e&lar+ &+ nu e8ist+ in4orma0ii rele"ante #e raportat. -( 9u este ne&esar s+ se 4urni)e)e in4orma0ii &uprinse .n pro&esul1"er-al e8tras #in registrele e8ploata0iei #e pro"enien0+. A&estea pot 4i 4urni)ate prin s&*im- ele&troni& #e #ate sau su- 4orma unei #e&lara0ii stan#ar#i)ate semnate #e pro#u&+tor. 5. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &are #e&i# s+ a&&epte animale .n in&inta a-atoarelor #up+ e"aluarea in4orma0iilor rele"ante pri"in# lan0ul alimentar/ tre-uie s+ le 4a&+ #isponi-ile me#i&ului "eterinar o4i&ial 4+r+ .nt,r)iere i/ &u e8&ep0ia &ir&umstan0elor pre"+)ute la p&t. B/ &u minimum 24 #e ore .naintea sosirii animalului sau a lotului. peratorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ noti4i&e me#i&ului "eterinar o4i&ial ori&e in4orma0ii .n leg+tur+ &u aspe&tele &e pot pune .n peri&ol s+n+tatea/ .nainte #e inspe&0ia ante1mortem a animalului respe&ti". C. %a&+ un animal sosete la a-ator 4+r+ in4orma0ii pri"in# lan0ul alimentar/ operatorul tre-uie s+ noti4i&e ime#iat a&easta me#i&ului "eterinar o4i&ial. T+ierea animalului nu poate s+ ai-+ lo& p,n+ &,n# me#i&ul "eterinar o4i&ial nu permite a&easta. B. %a&+ Autoritatea permite a&easta/ in4orma0iile pri"in# lan0ul alimentar pot s+ .nso0eas&+ animalele la &are a&estea se re4er+/ la a-ator/ 4+r+ s+ 4ie ne&esar+ transmiterea a&estora &u minimum 24 #e ore .n a"ans/ .n &a)ul2 a( animalelor #in spe&ia por&ine/ p+s+rilor sau ",natului #e &res&+torie/ &are au 4ost supuse inspe&0iei ante1mortem la e8ploata0ia #e pro"enien0+/ #a&+ sunt .nso0ite #e un &erti4i&at semnat #e me#i&ul "eterinar/ &e in#i&+ 4aptul &+ a&esta a e8aminat animalele la e8ploata0ie i le1a g+sit .ntr1o stare -un+ #e s+n+tate3 -( solipe#elor #omesti&e3 &( animalelor &are au 4ost supuse t+ierii #e ne&esitate/ #a&+ sunt .nso0ite #e o #e&lara0ie semnat+ #e me#i&ul "eterinar/ .n &are se .nregistrea)+ re)ultatele 4a"ora-ile ale inspe&0iei ante1mortem3 #( animalelor &are nu sunt li"rate #ire&t #intr1o e8ploata0ie #e pro"enien0+ la a-ator. peratorii #in a-atoare tre-uie s+ e"alue)e in4orma0iile rele"ante. %a&+ a&etia a&&ept+ animalele pentru t+iere/ tre-uie s+ 4urni)e)e me#i&ului "eterinar #o&umentele pre"+)ute la lit. a( i &(. T+ierea sau toaletarea animalelor nu poate s+ ai-+ lo& p,n+ &,n# me#i&ul "eterinar o4i&ial nu permite a&easta. 8. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ &ontrole)e paapoartele &e .nso0es& solipe#ele #omesti&e/ pentru a se asigura &+ animalul este #estinat t+ierii pentru &onsum uman. %a&+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar a&&ept+ animalul pentru t+iere/ a&etia tre-uie s+ pre#ea me#i&ului "eterinar o4i&ial paaportul animalului. A9EFA 9r. 3 la regulile spe&i4i&e CERI9GE :PECIDICE :ECGIU9EA I Carne #e ongulate #omesti&e

CAPIT !U! I Transport #e animale "ii la a-ator peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are transport+ animale "ii la a-atoare tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 a( .n timpul &ole&t+rii i transportului/ animalele tre-uie s+ 4ie manipulate &u gri7+/ 4+r+ s+ li se &au)e)e su4erin0e inutile3 -( animalele &are pre)int+ simptome #e -oal+ sau sunt originare #in e4e&ti"e &unos&ute a 4i &ontaminate &u agen0i importan0i pentru s+n+tatea pu-li&+ pot s+ 4ie transportate la a-ator numai atun&i &,n# autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ permite a&easta. CAPIT !U! II Cerin0e pentru a-atoare $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &onstru&0ia/ &on4igura0ia i e&*ipamentele a-atoarelor .n &are sunt t+iate ongulate #omesti&e .ntrunes& urm+toarele &erin0e2 a( a-atoarele tre-uie s+ ai-+ 4a&ilit+0i #e &a)are a#e&"ate i igieni&e sau/ #a&+ &lima permite/ 0ar&uri #e ateptare &e sunt uor #e &ur+0at i #e)in4e&tat. A&este 4a&ilit+0i tre-uie s+ 4ie #otate &u e&*ipamente pentru a#+parea animalelor i/ #a&+ este ne&esar/ pentru 4ura7area a&estora. E"a&uarea apelor re)i#uale nu tre-uie s+ &ompromit+ siguran0a alimentelor3 -( a&estea tre-uie s+ ai-+ 4a&ilit+0i sau/ #a&+ &lima permite/ 0ar&uri/ &e se pot .n&*i#e separat pentru animalele -olna"e sau suspe&te/ &u #ispo)iti"e #e e"a&uare a #e7e&0iilor separate i &onstruite ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea altor animale/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ &onsi#er+ &+ nu sunt ne&esare ast4el #e amena7+ri3 &( m+rimea 4a&ilit+0ilor #e &a)are tre-uie s+ asigure respe&tarea -un+st+rii animalelor. Proie&tarea a&estora tre-uie s+ 4a&ilite)e inspe&0iile ante1mortem/ in&lu),n# i#enti4i&area animalelor sau a grupurilor #e animale. 2. Pentru a se e"ita &ontaminarea &+rnii/ a-atoarele tre-uie2 a( s+ ai-+ un num+r su4i&ient #e spa0ii &orespun)+toare opera0iunilor e4e&tuate3 -( s+ ai-+ o .n&+pere separat+ pentru golirea i &ur+0area stoma&urilor i intestinelor/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+ separarea .n timp a a&estor opera0iuni #intr1un anumit a-ator/ #e la &a) la &a)3 &( s+ asigure separarea .n spa0iu sau timp a urm+toarelor opera0iuni2 'i( asomarea i s,ngerarea3 'ii( .n &a)ul animalelor #in spe&ia por&ine2 op+rirea/ #epilarea/ &ur+0area i 4lam-area3 'iii( e"is&erarea i toaletarea ulterioar+3 'i"( manipularea intestinelor i a -ur0ilor &urate3 '"( prepararea i &ur+0area altor organe/ .n spe&ial manipularea &apetelor 7upuite/ #a&+ a&este opera0iuni nu au lo& pe linia #e t+iere3 '"i( am-alarea organelor3 '"ii( li"rarea &+rnii3 #( s+ ai-+ instala0ii &e pre"in &onta&tul .ntre &arne i par#oseli/ pere0i i #ispo)iti"e #e 4i8are3 e( s+ ai-+ linii #e t+iere/ atun&i &,n# sunt utili)ate/ &e sunt proie&tate s+ permit+ .naintarea &ontinu+ a pro&esului #e t+iere i s+ e"ite &ontaminarea .n&ru&iat+ .ntre #i4eritele p+r0i ale liniei #e t+iere. Atun&i &,n# 4un&0ionea)+ mai mult #e o linie #e t+iere .n a&eeai &l+#ire/ tre-uie s+ e8iste o separare a#e&"at+ a liniilor pentru a se pre"eni &ontaminarea .n&ru&iat+. 3. A-atoarele tre-uie s+ ai-+ 4a&ilit+0i pentru #e)in4e&tarea ustensilelor &u ap+ &al#+ 4urni)at+ la o temperatur+ minim+ #e 82LC sau un sistem alternati" &e are un e4e&t e&*i"alent. 4. E&*ipamentele utili)ate pentru sp+larea m,inilor #e &+tre personalul anga7at .n manipularea &+rnii neprote7ate tre-uie s+ ai-+ ro-inete proie&tate ast4el .n&,t s+ se pre"in+ r+sp,n#irea &ontamin+rii. 5. Este ne&esar s+ e8iste 4a&ilit+0i &e se pot .n&uia pentru #epo)itarea la 4rig a &+rnii suspe&te i 4a&ilit+0i separate &e se pot .n&uia pentru #epo)itarea &+rnii #e&larate improprii pentru &onsum uman. C. Este ne&esar s+ e8iste un lo& separat &u amena7+ri &orespun)+toare pentru &ur+0area/ sp+larea i #e)in4e&tarea mi7loa&elor #e transport al animalelor "ii. Totui/ a-atoarele nu tre-uie s+ ai-+ a&este spa0ii i amena7+ri #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ permite a&easta i #a&+ e8ist+ .n apropiere spa0ii i amena7+ri autori)ate o4i&ial. B. A-atoarele tre-uie s+ ai-+ 4a&ilit+0i &e se pot .n&uia/ #estinate t+ierii animalelor -olna"e i suspe&te. A&est lu&ru nu este esen0ial #a&+ a&east+ t+iere are lo& .n alte .ntreprin#eri autori)ate pentru a&est s&op #e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ sau la s4,ritul perioa#ei normale #e t+iere.

8. %a&+ -+legarul sau &on0inutul tra&tusului #igesti" este #epo)itat .n a-ator/ tre-uie s+ e8iste o )on+ spe&ial+ ori un lo& pentru a&est s&op. >. A-atoarele tre-uie s+ ai-+ o 4a&ilitate &u posi-ilitate #e .n&*i#ere/ e&*ipat+ a#e&"at/ sau/ atun&i &,n# este ne&esar/ o &amer+ pentru utili)are e8&lusi"+ #e &+tre ser"i&iul "eterinar. CAPIT !U! III Cerin0e pentru unit+0i #e tranare peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ unit+0ile #e tranare &e manipulea)+ &arne #e ongulate #omesti&e2 $. sunt &onstruite ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea &+rnii/ .n spe&ial prin2 a( permiterea unei .naint+ri &ontinue a opera0iunilor3 sau -( asigurarea separ+rii .ntre #i4eritele loturi #e pro#u&0ie3 2. au .n&+peri pentru #epo)itarea separat+ a &+rnii am-alate i a &+rnii neprote7ate/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are &arnea este #epo)itat+ la momente #i4erite sau .n aa 4el .n&,t materialul #e am-alare i mo#ul #e #epo)itare s+ nu poat+ 4i o surs+ #e &ontaminare pentru &arne3 3. au s+li #e tranare e&*ipate pentru a se asigura &on4ormitatea &u &erin0ele pre"+)ute la &ap. ;3 4. au e&*ipamente pentru sp+larea m,inilor/ utili)ate #e &+tre personalul anga7at .n manipularea &+rnii neprote7ate/ pre"+)ute &u ro-inete proie&tate pentru a pre"eni r+sp,n#irea &ontamin+rii3 5. au 4a&ilit+0i pentru #e)in4e&tarea ustensilelor &u ap+ &al#+ 4urni)at+ la o temperatur+ #e &el pu0in 82LC sau un sistem alternati" &e are un e4e&t e&*i"alent. CAPIT !U! I; Igiena t+ierii peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a&ti"ea)+ .n a-atoare .n &are sunt t+iate animale ongulate #omesti&e tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. %up+ sosirea la a-ator/ t+ierea animalelor nu tre-uie s+ 4ie .nt,r)iat+ .n mo# ne7usti4i&at/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are/ #in moti"e #e -un+stare/ animalelor tre-uie s+ li se asigure o perioa#+ #e o#i*n+ .nainte #e t+iere. 2. a( Carnea pro"enit+ #e la animale/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la lit. -( i &(/ nu tre-uie s+ 4ie utili)at+ pentru &onsum uman/ #a&+ a&estea au murit .n alt 4el #e&,t prin t+iere .ntr1un a-ator. -( =n in&inta a-atorului pot 4i intro#use numai animale "ii #estinate pentru t+iere/ &u e8&ep0ia2 'i( animalelor &are au 4ost supuse t+ierii #e ne&esitate .n a4ara a-atorului/ .n &on4ormitate &u &ap. ;I3 'ii( animalelor t+iate la lo&ul #e pro#u&0ie/ .n &on4ormitate &u se&0iunea a III1a3 'iii( ",natului s+l-ati&/ .n &on4ormitate &u se&0iunea a I;1a &ap. II. &( Carnea pro"enit+ #e la animale &are sunt supuse t+ierii &a urmare a unui a&&i#ent .ntr1un a-ator poate 4i utili)at+ pentru &onsum uman #a&+/ pe -a)a inspe&0iei/ nu sunt &onstatate le)iuni gra"e/ altele #e&,t &ele #atorate a&&i#entului. 3. Animalele sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ 4ie&are lot #e animale e8pe#iat pentru t+iere tre-uie s+ 4ie i#enti4i&ate ast4el .n&,t s+ poat+ 4i urm+rit+ originea a&estora. 4. Animalele tre-uie s+ 4ie &urate. 5. peratorii #in a-ator tre-uie s+ urme)e instru&0iunile me#i&ului "eterinar #esemnat #e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ pentru a se asigura &+ a&ea inspe&0ie ante1 mortem a 4ie&+rui animal .nainte #e a 4i t+iat este e4e&tuat+ .n &on#i0ii &orespun)+toare. C. Animalele intro#use .n sala a-atorului tre-uie s+ 4ie t+iate 4+r+ .nt,r)iere ne7usti4i&at+. B. Asomarea/ s,ngerarea/ 7upuirea/ e"is&erarea i alt+ toaletare tre-uie s+ 4ie e4e&tuate 4+r+ .nt,r)iere ne7usti4i&at+ i .ntr1o manier+ &are s+ e"ite &ontaminarea &+rnii. =n spe&ial2 a( tra*eea i eso4agul tre-uie s+ r+m,n+ inta&te .n timpul s,nger+rii/ &u e8&ep0ia &a)ului t+ierii &on4orme &u un ritual religios3 -( .n timpul .n#ep+rt+rii pieilor i a l,nii2 'i( tre-uie s+ 4ie e"itat &onta&tul #intre supra4a0a e8tern+ a pielii i &ar&as+3 'ii( operatorii i e&*ipamentele &e "in .n &onta&t &u supra4a0a e8tern+ a pielii i a l,nii nu tre-uie s+ intre .n &onta&t &u &arnea3 &( tre-uie s+ 4ie luate m+suri pentru a se pre"eni s&urgerea &on0inutului tra&tusului #igesti" .n timpul i #up+ e"is&erare i pentru a se asigura &+ e"is&erarea este 4inali)at+ &,t mai &ur,n# posi-il #up+ asomare3 #( .n#ep+rtarea ugerului nu tre-uie s+ genere)e &ontaminarea &ar&asei &u lapte sau &olostru.

8. Tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ 7upuirea &omplet+ a &ar&asei i a altor p+r0i ale &orpului #estinate pentru &onsum uman/ &u e8&ep0ia animalelor #in spe&ia por&ine/ a &apetelor i a pi&ioarelor #e la animale #in spe&iile o"ine/ &aprine i "i0ei. Capetele i pi&ioarele tre-uie s+ 4ie manipulate ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea altor &+rnuri. >. C,n# nu sunt 7upuite/ animalelor #in spe&ia por&ine tre-uie s+ li se .n#ep+rte)e ime#iat p+rul. Tre-uie s+ 4ie re#us la minimum ris&ul &ontamin+rii &+rnii &u apa #e la op+rire. Pot 4i utili)a0i pentru a&east+ opera0ie numai a#iti"i autori)a0i. Animalele #in spe&ia por&ine tre-uie/ #up+ a&eea/ s+ 4ie #uate -ine &u ap+ pota-il+. $0. Car&asele nu tre-uie s+ &on0in+ &ontamin+ri "i)i-ile &u 4e&ale. ri&e &ontaminare "i)i-il+ tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtat+ 4+r+ .nt,r)iere prin 4asonare sau printr1o meto#+ alternati"+ &e are un e4e&t e&*i"alent. $$. Car&asele i organele nu tre-uie s+ "in+ .n &onta&t &u par#oseala/ &u pere0ii sau &u plat4ormele #e lu&ru. $2. peratorii #in a-ator tre-uie s+ urme)e instru&0iunile autorit+0ii &ompetente/ pentru a se asigura &+ inspe&0ia post1 mortem a tuturor animalelor t+iate este e4e&tuat+ .n &on#i0ii a#e&"ate/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. $3. P,n+ la 4inali)area inspe&0iei post1mortem/ p+r0ile unui animal t+iat supus unei ast4el #e inspe&0ii tre-uie2 a( s+ r+m,n+ i#enti4i&a-ile &a apar0in,n# unei anumite &ar&ase3 -( s+ nu "in+ .n &onta&t &u alte &ar&ase/ organe sau "is&ere/ in&lusi" &u &ele &e au 4ost #e7a supuse inspe&0iei post1 mortem. Totui/ penisul tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtat ime#iat/ &u &on#i0ia &a a&esta s+ nu pre)inte ni&i o le)iune patologi&+. $4. Am-ii rini&*i tre-uie s+ 4ie #ega7a0i #in gr+simea &e .i a&oper+. %e asemenea/ .n &a)ul animalelor #in spe&iile -o"ine/ por&ine i solipe#e/ tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtat+ &apsula perirenal+. $5. %a&+ s,ngele sau alte organe interne #e la unele animale este &ole&tat .n a&elai &ontainer .nainte #e terminarea inspe&0iei post1mortem/ .ntregul &on0inut tre-uie s+ 4ie #e&larat impropriu pentru &onsum uman/ #a&+ &ar&asa unuia sau mai multor animale .n &au)+ a 4ost #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. $C. %up+ inspe&0ia post1mortem2 a( tonsilele animalelor #in spe&iile -o"ine i solipe#e tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate .n mo# igieni&3 -( p+r0ile improprii pentru &onsumul uman tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate &,t mai &ur,n# posi-il #in )ona &urat+ a .ntreprin#erii3 &( &arnea suspe&t+ sau #e&larat+ improprie pentru &onsum uman i su-pro#usele ne&omesti-ile nu tre-uie s+ "in+ .n &onta&t &u &arnea #e&larat+ proprie pentru &onsum uman3 #( "is&erele sau p+r0i ale "is&erelor &e r+m,n .n &ar&as+/ &u e8&ep0ia rini&*ilor/ tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate .n .ntregime &,t mai &ur,n# posi-il/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+ .n alt 4el. $B. %up+ terminarea t+ierii i a inspe&0iei post1mortem/ &arnea tre-uie s+ 4ie #epo)itat+ .n &on4ormitate &u &erin0ele pre"+)ute la &ap. ;II. $8. C,n# sunt #estinate pentru prelu&rare ulterioar+2 a( stoma&urile tre-uie s+ 4ie op+rite sau &ur+0ate3 -( intestinele tre-uie s+ 4ie golite i &ur+0ate3 &( &apetele i pi&ioarele tre-uie s+ 4ie 7upuite sau op+rite i #epilate. $>. Atun&i &,n# .ntreprin#erile sunt autori)ate pentru t+ierea #i4eritelor spe&ii #e animale sau pentru manipularea &ar&aselor #e ",nat #e &res&+torie i #e ",nat s+l-ati&/ tre-uie s+ 4ie luate m+suri #e pre&au0ie/ pentru a se pre"eni &ontaminarea .n&ru&iat+ prin separarea/ 4ie .n timp/ 4ie .n spa0iu/ a opera0iunilor e4e&tuate la #i4erite spe&ii. Tre-uie s+ 4ie #isponi-ile 4a&ilit+0i separate pentru re&ep0ia i #epo)itarea &ar&aselor ne7upuite #e ",nat #e &res&+torie t+iat la 4erm+ i pentru ",nat s+l-ati&. 20. %a&+ a-atorul nu are 4a&ilit+0i &e se pot .n&uia/ re)er"ate pentru t+ierea animalelor -olna"e sau suspe&te/ 4a&ilit+0ile utili)ate pentru a t+ia ast4el #e animale tre-uie s+ 4ie &ur+0ate/ sp+late i #e)in4e&tate su- supra"eg*ere o4i&ial+/ .nainte s+ 4ie reali)at+ t+ierea altor animale. CAPIT !U! ; Igiena .n timpul tran+rii i #e)os+rii peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ tranarea i #e)osarea &+rnii #e ongulate #omesti&e are lo& .n &on4ormitate &u urm+toarele &erin0e2 $. =n a-atoare/ &ar&asele #e ongulate #omesti&e pot 4i se&0ionate .n semi&ar&ase sau s4erturi #e &ar&ase/ iar semi&ar&asele/ .n nu mai mult #e trei por0iuni .ntregi. Tranarea i #e)osarea ulterioar+ tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .ntr1o unitate #e tranare. 2. Prelu&rarea &+rnii tre-uie s+ 4ie organi)at+ .n aa 4el .n&,t s+ se pre"in+ sau s+ se re#u&+ la minimum &ontaminarea. Pentru a&est s&op/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure/ .n spe&ial/ &+2 a( .n 4apt/ &arnea #estinat+ pentru tranare este intro#us+ .n spa0ii #e lu&ru .n mo# ritmi&/ #up+ &um este ne&esar3 -( .n timpul tran+rii/ #e)os+rii/ 4ason+rii/ t+ierii .n 4elii sau .n piese/ am-al+rii i .mpa&*et+rii/ &arnea este men0inut+ la o temperatur+ su- 3LC pentru organe i BLC pentru alt+ &arne/ prin interme#iul unei temperaturi am-ientale &e nu #ep+ete $2LC sau al unui sistem alternati" &e are un e4e&t e&*i"alent3

&( atun&i &,n# spa0iile sunt autori)ate pentru tranarea &+rnii #i4eritelor spe&ii #e animale/ sunt luate m+suri #e pre&au0ie pentru a se e"ita &ontaminarea .n&ru&iat+/ prin separarea opera0iunilor pri"in# #i4eritele spe&ii/ 4ie .n timp/ 4ie .n spa0iu. 3. Carnea poate 4i #e)osat+ i tranat+ .nainte &a a&easta s+ ating+ temperatura pre"+)ut+ la p&t. 2 lit. -(/ .n &on4ormitate &u &ap. ;II p&t. 3. 4. %e asemenea/ &arnea poate 4i #e)osat+ i tranat+ .nainte s+ ating+ temperatura pre"+)ut+ la p&t. 2 lit. -(/ atun&i &,n# sala #e tranare este situat+ .n a&elai lo& &u spa0iile #e t+iere. =n a&est &a)/ &arnea tre-uie s+ 4ie trans4erat+ la sala #e tranare/ 4ie #ire&t #in spa0iile #e t+iere/ 4ie #up+ o perioa#+ #e ateptare .ntr1o .n&+pere #e r+&ire sau re4rigerare. Ime#iat #up+ &e este tranat+ i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ .mpa&*etat+/ &arnea tre-uie s+ 4ie r+&it+ la temperatura pre"+)ut+ la p&t. 2 lit. -(. CAPIT !U! ;I T+ierea #e urgen0+ .n a4ara a-atorului peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &arnea pro"enit+ #e la ongulate #omesti&e &e sunt supuse t+ierii #e urgen0+ .n a4ara a-atorului poate 4i utili)at+ pentru &onsum uman numai #a&+ a&easta este &on4orm+ &u urm+toarele &erin0e2 $. Un animal/ #e alt4el s+n+tos/ tre-uie s+ 4i su4erit un a&&i#ent &e a .mpie#i&at transportul a&estuia la a-ator #in moti"e #e -un+stare. 2. Un me#i& "eterinar tre-uie s+ e4e&tue)e o inspe&0ie ante1mortem a animalului. 3. Animalul t+iat i s,ngerat tre-uie s+ 4ie transportat la a-ator .n &on#i0ii igieni&e i 4+r+ .nt,r)iere ne7usti4i&at+. =n#ep+rtarea stoma&ului i a intestinelor/ #ar 4+r+ o alt+ toaletare/ poate s+ ai-+ lo& la 4a0a lo&ului/ su- supra"eg*erea unui me#i& "eterinar. ri&e "is&er .n#ep+rtat tre-uie s+ .nso0eas&+ animalul la a-ator i tre-uie s+ 4ie i#enti4i&at &a apar0in,n# a&elui animal. 4. %a&+ tre& mai mult #e #ou+ ore .ntre t+iere i sosirea la a-ator/ animalul tre-uie s+ 4ie re4rigerat. Atun&i &,n# &on#i0iile &limati&e permit a&easta/ nu este ne&esar+ re4rigerarea a&ti"+. 5. Animalul t+iat tre-uie s+ 4ie .nso0it p,n+ la a-ator #e o #e&lara0ie 4urni)at+ #e operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a &res&ut animalul/ pre&i),n# i#entitatea animalului i in#i&,n# ori&e pro#use "eterinare sau alte tratamente &e au 4ost a#ministrate animalului/ #atele #e a#ministrare i perioa#ele #e ateptare. C. Animalul t+iat tre-uie s+ 4ie .nso0it p,n+ la a-ator #e #e&lara0ie emis+ #e me#i&ul "eterinar/ in#i&,n# re)ultatul 4a"ora-il al inspe&0iei ante1mortem/ #ata/ ora i moti"ul t+ierii #e urgen0+/ pre&um i natura ori&+rui tratament a#ministrat animalului #e me#i&ul "eterinar. B. Animalul t+iat tre-uie s+ 4ie #e&larat propriu pentru &onsum uman &a urmare a inspe&0iei post1mortem/ e4e&tuat+ la a-ator/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ in&lu),n# ori&e teste suplimentare soli&itate .n &a)ul t+ierii #e urgen0+. 8. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ urme)e ori&e instru&0iuni pe &are me#i&ul "eterinar o4i&ial le poate 4urni)a #up+ inspe&0ia post1mortem/ &u pri"ire la utili)area &+rnii. >. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu pot pune pe pia0+ &arne pro"enit+ #e la animale &e sunt supuse t+ierii #e urgen0+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&easta poart+ o mar&+ #e s+n+tate spe&ial+ &e nu poate 4i &on4un#at+ ni&i &u mar&a #e s+n+tate pre"+)ut+ #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ ni&i &u mar&a #e i#enti4i&are pre"+)ut+ .n se&0iunea I #in ane8a nr. 2 la regulile spe&i4i&e. ast4el #e &arne poate s+ 4ie pus+ pe pia0+ numai .n Rom,nia/ &a 0ar+ .n &are are lo& t+ierea/ i .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+. CAPIT !U! ;II %epo)itare i transport peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ #epo)itarea i transportul &+rnii #e ongulate #omesti&e au lo& .n &on4ormitate &u urm+toarele &erin0e2 $. a( Inspe&0ia post1mortem tre-uie s+ 4ie urmat+ ime#iat #e re4rigerare .n a-ator/ pentru a se asigura o temperatur+ .n toat+ &arnea &e nu #ep+ete 3LC pentru organe i BLC pentru alt+ &arne/ #e1a lungul unei &ur-e #e re4rigerare &e asigur+ o s&+#ere &ontinu+ a temperaturii/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are alte pre"e#eri spe&i4i&e sta-iles& alt4el. Totui/ &arnea poate 4i tranat+ i #e)osat+ .n timpul re4riger+rii/ .n &on4ormitate &u &ap. ; p&t. 4. -( =n timpul opera0iunilor #e re4rigerare tre-uie s+ e8iste o "entila0ie a#e&"at+/ pentru a se pre"eni &on#ensul la supra4a0a &+rnii. 2. Carnea tre-uie s+ ating+ temperatura spe&i4i&at+ la p&t. $ i s+ 4ie p+strat+ la a&ea temperatur+ .n timpul #epo)it+rii. 3. Carnea tre-uie s+ ating+ temperatura spe&i4i&at+ la p&t. $ .nainte #e transport i s+ r+m,n+ la a&ea temperatur+ .n timpul transportului. Totui/ transportul poate a"ea lo& #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+ a&easta/ pentru a permite o-0inerea #e pro#use spe&i4i&e/ &u &on#i0ia &a2

a( un ast4el #e transport s+ ai-+ lo& .n &on4ormitate &u &erin0ele pe &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ le spe&i4i&+ .n &eea &e pri"ete transportul #e la o .ntreprin#ere la alta3 -( .n 4apt/ &arnea s+ p+r+seas&+ ime#iat a-atorul sau sala #e tranare situat+ .n a&elai lo& &u spa0iile #e t+iere/ iar transportul s+ nu #ure)e mai mult #e #ou+ ore. 4. Carnea #estinat+ pentru &ongelare tre-uie s+ 4ie &ongelat+ 4+r+ .nt,r)iere ne7usti4i&at+/ 0in,n#u1se &ont/ atun&i &,n# este ne&esar/ #e o perioa#+ #e sta-ili)are .nainte #e &ongelare. 5. Carnea neam-alat+ tre-uie s+ 4ie #epo)itat+ i transportat+ separat #e &arnea am-alat+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&easta este #epo)itat+ sau transportat+ la momente #i4erite sau .n aa 4el .n&,t materialul #e .mpa&*etare i mo#ul #e #epo)itare ori transport s+ nu poat+ 4i o surs+ #e &ontaminare pentru &arne. :ECGIU9EA a II1a Carne pro"enit+ #e la p+s+ri i #e la animale lagomor4e CAPIT !U! I Transportul animalelor "ii la a-ator peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are transport+ animale "ii la a-ator tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 a( .n timpul &ole&t+rii i transportului/ animalele tre-uie s+ 4ie manipulate &u gri7+/ 4+r+ s+ se &au)e)e su4erin0e inutile3 -( animalele &are pre)int+ simptome #e -oal+ sau sunt originare #in e4e&ti"e &unos&ute a 4i &ontaminate &u agen0i #e importan0+ pentru s+n+tatea pu-li&+ pot s+ 4ie transportate la a-ator numai atun&i &,n# autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ permite a&easta3 &( &utile pentru li"rarea animalelor la a-ator i mo#ulele/ atun&i &,n# sunt utili)ate/ tre-uie s+ 4ie &on4e&0ionate #intr1 un material re)istent la &oro)iune i tre-uie s+ 4ie uor #e &ur+0at i #e #e)in4e&tat. Ime#iat #up+ golire i/ #a&+ este ne&esar/ .nainte #e reutili)are/ toate e&*ipamentele utili)ate pentru &ole&tarea i li"rarea animalelor "ii tre-uie s+ 4ie &ur+0ate/ sp+late i #e)in4e&tate. CAPIT !U! II Cerin0e pentru a-atoare peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &onstru&0ia/ &on4igura0ia i e&*ipamentele a-atoarelor .n &are sunt t+iate p+s+ri sau animale lagomor4e .ntrunes& urm+toarele &erin0e2 $. A&estea tre-uie s+ ai-+ o .n&+pere sau un spa0iu a&operit pentru re&ep0ia animalelor i pentru inspe&0ia a&estora .nainte #e t+iere. 2. Pentru a se e"ita &ontaminarea &+rnii/ a&estea tre-uie2 a( s+ ai-+ un num+r su4i&ient #e .n&+peri &orespun)+toare opera0iunilor e4e&tuate3 -( s+ ai-+ o .n&+pere separat+ pentru e"is&erare i toaletare ulterioar+/ in&lu),n# a#+ugarea #e &on#imente la toate &ar&asele .ntregi #e pas+re/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+/ #e la &a) la &a)/ separarea .n timp a a&estor opera0iuni #intr1 un anumit a-ator3 &( s+ asigure separarea .n spa0iu sau .n timp a urm+toarelor opera0iuni2 'i( asomarea i s,ngerarea3 'ii( #eplumarea sau 7upuirea i e"entual op+rirea3 'iii( e8pe#ierea &+rnii3 #( au instala0ii &e pre"in &onta&tul #ire&t .ntre &arne i par#oseal+/ pere0i i e&*ipamente3 e( au linii #e t+iere/ atun&i &,n# sunt utili)ate/ &e sunt proie&tate pentru a permite .naintarea &ontinu+ a pro&esului #e t+iere i pentru a e"ita &ontaminarea .n&ru&iat+ .ntre #i4eritele p+r0i ale liniei #e t+iere. Atun&i &,n# 4un&0ionea)+ mai mult #e o linie #e t+iere .n a&eleai &l+#iri/ tre-uie s+ e8iste o separare a#e&"at+ a liniilor/ pentru a se pre"eni &ontaminarea .n&ru&iat+. 3. A-atoarele tre-uie s+ ai-+ 4a&ilit+0i pentru #e)in4e&tarea ustensilelor &u ap+ &al#+ 4urni)at+ la o temperatur+ minim+ #e 82LC sau un sistem alternati" &e are un e4e&t e&*i"alent. 4. E&*ipamentele utili)ate pentru sp+larea m,inilor #e &+tre personalul anga7at .n manipularea &+rnii neprote7ate tre-uie s+ ai-+ ro-inete proie&tate ast4el .n&,t s+ se pre"in+ r+sp,n#irea &ontamin+rii. 5. Este ne&esar s+ e8iste 4a&ilit+0i &e se pot .n&uia pentru #epo)itarea la 4rig a &+rnii suspe&te i 4a&ilit+0i separate &e se pot .n&uia pentru #epo)itarea &+rnii #e&larate improprii pentru &onsum uman. C. Este ne&esar s+ e8iste un lo& separat &u 4a&ilit+0i &orespun)+toare pentru &ur+0area/ sp+larea i #e)in4e&tarea2

a( e&*ipamentelor #e transport/ &um ar 4i &utile3 -( mi7loa&elor #e transport. A&este spa0ii i 4a&ilit+0i nu sunt o-ligatorii pentru lit. -( #a&+ e8ist+ .n apropiere spa0ii i amena7+ri autori)ate o4i&ial. B. A-atoarele tre-uie s+ ai-+ o 4a&ilitate &e se poate .n&uia/ e&*ipat+ a#e&"at/ sau/ atun&i &,n# este ne&esar/ o .n&+pere pentru utili)area e8&lusi"+ #e &+tre ser"i&iul "eterinar. CAPIT !U! III Cerin0e pentru unit+0i #e tranare $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ a&este unit+0i #e tranare &e manipulea)+ &arne #e pas+re sau #e animale lagomor4e2 a( sunt &onstruite ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea &+rnii/ .n spe&ial prin2 'i( permiterea unei .naint+ri &ontinue a opera0iunilor3 sau 'ii( asigurarea separ+rii .ntre #i4eritele loturi #e pro#u&0ie3 -( au .n&+peri pentru #epo)itarea separat+ a &+rnii am-alate sau neprote7ate/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are &arnea este #epo)itat+ la momente #i4erite sau .n aa 4el .n&,t materialul #e am-alare i mo#ul #e #epo)itare s+ nu poat+ 4i o surs+ #e &ontaminare pentru &arne3 &( au s+li #e tranare e&*ipate/ pentru a se asigura &on4ormitatea &u &erin0ele pre"+)ute la &ap. ;3 #( au e&*ipamente utili)ate pentru sp+larea m,inilor #e &+tre personalul anga7at .n manipularea &+rnii neprote7ate/ pre"+)ute &u ro-inete proie&tate ast4el .n&,t s+ se pre"in+ r+sp,n#irea &ontamin+rii3 e( au #ispo)iti"e pentru #e)in4e&tarea ustensilelor &u ap+ &al#+ 4urni)at+ la o temperatur+ minim+ #e 82LC sau un sistem alternati" &e are un e4e&t e&*i"alent. 2. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ sunt #isponi-ile .n&+peri separate #a&+ .ntr1o unitate #e tranare sunt e4e&tuate urm+toarele opera0iuni2 a( e"is&erarea #e g,te i ra0e &res&ute pentru pro#u&0ia #e @4i&at gras@/ &e au 4ost asomate/ s,ngerate i #eplumate la 4erma #e .ngr+are3 sau -( e"is&erarea p+s+rilor &e sunt e"is&erate &u .nt,r)iere. CAPIT !U! I; Igiena t+ierii $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a&ti"ea)+ .n a-atoare .n &are sunt t+iate p+s+ri ori animale lagomor4e tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 a( &arnea pro"enit+ #e la animale/ altele #e&,t &ele la &are se re4er+ lit. -(/ nu tre-uie s+ 4ie utili)at+ pentru &onsum uman/ #a&+ a&estea au murit .n alt 4el #e&,t prin t+iere .n a-ator3 -( pot 4i intro#use .n &l+#irile a-atorului numai animale "ii #estinate pentru t+iere/ &u e8&ep0ia2 'i( p+s+rilor e"is&erate &u .nt,r)iere/ a g,telor i a ra0elor &res&ute pentru pro#u&0ia #e @4i&at gras@ i a p+s+rilor &e nu sunt &onsi#erate &a 4iin# #omesti&e/ #ar &are sunt &res&ute &a animale #omesti&e #e 4erm+/ #a&+ a&estea sunt t+iate la 4erm+/ .n &on4ormitate &u &ap. ;I3 'ii( ",natului #e &res&+torie t+iat la lo&ul #e pro#u&0ie/ .n &on4ormitate &u se&0iunea a III1a3 'iii( ",natului s+l-ati& mi&/ .n &on4ormitate &u se&0iunea a I;1a &ap. III. 2. peratorii #in a-ator tre-uie s+ urme)e instru&0iunile ela-orate #e Autoritate/ pentru a se asigura &+ inspe&0ia ante1 mortem este e4e&tuat+ .n &on#i0ii a#e&"ate. 3. Atun&i &,n# .ntreprin#erile sunt autori)ate pentru t+ierea #i4eritelor spe&ii #e animale sau pentru manipularea ratitelor #e 4erm+ i a ",natului s+l-ati& mi&/ tre-uie s+ 4ie luate m+suri #e pre&au0ie pentru a se pre"eni &ontaminarea .n&ru&iat+/ prin separarea .n timp sau .n spa0iu a opera0iunilor e4e&tuate la #i4eritele spe&ii. Tre-uie s+ 4ie #isponi-ile 4a&ilit+0i separate pentru re&ep0ia i #epo)itarea &ar&aselor #e ratite #e 4erm+ t+iate .n 4erm+ i pentru ",natul s+l-ati& mi&. 4. Animalele intro#use .n sala #e t+iere tre-uie s+ 4ie t+iate 4+r+ o .nt,r)iere ne7usti4i&at+. 5. Asomarea/ s,ngerarea/ 7upuirea sau #eplumarea/ e"is&erarea i alt+ toaletare tre-uie s+ 4ie e4e&tuate 4+r+ o .nt,r)iere ne7usti4i&at+ i .ntr1o manier+ &are s+ e"ite &ontaminarea &+rnii. =n spe&ial/ tre-uie s+ 4ie luate m+suri pentru a se pre"eni s&urgerea &on0inutului tra&tusului #igesti" .n timpul e"is&er+rii. C. peratorii #in a-ator sunt o-liga0i s+ respe&te instru&0iunile ela-orate #e Autoritate/ pentru a se asigura &+ inspe&0ia post1mortem este e4e&tuat+ .n &on#i0ii a#e&"ate i/ .n spe&ial/ &+ animalele t+iate pot 4i inspe&tate &ore&t. B. %up+ inspe&0ia post1mortem2 a( p+r0ile improprii pentru &onsum uman tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate &,t mai &ur,n# posi-il #in se&torul &urat al .ntreprin#erii3

-( &arnea suspe&t+ sau #e&larat+ improprie pentru &onsum uman i su-pro#usele ne&omesti-ile nu tre-uie s+ "in+ .n &onta&t &u &arnea #e&larat+ proprie pentru &onsum uman3 i &( "is&erele sau p+r0i ale "is&erelor &e r+m,n .n &ar&as+/ &u e8&ep0ia rini&*ilor/ tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate .n .ntregime &,t mai &ur,n# posi-il/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+ .n alt 4el. 8. %up+ inspe&0ie i e"is&erare/ animalele t+iate tre-uie s+ 4ie &ur+0ate i r+&ite &,t mai &ur,n# posi-il la o temperatur+ &e nu #ep+ete 4LC/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are &arnea este tranat+ &,t este &al#+. >. C,n# &ar&asele sunt supuse unui pro&es #e r+&ire prin imersie/ tre-uie s+ se 0in+ &ont #e urm+toarele2 a( tre-uie s+ 4ie luate ori&e m+suri #e pre&au0ie pentru a se e"ita &ontaminarea &ar&aselor/ 0in,n#u1se &ont #e urm+torii parametri2 greutatea &ar&asei/ temperatura apei/ "olumul i #ire&0ia 4lu8ului apei i timpul #e r+&ire3 -( e&*ipamentele tre-uie s+ 4ie golite .n .ntregime/ &ur+0ate i #e)in4e&tate ori #e &,te ori este ne&esar i &el pu0in o #at+ pe )i. $0. Animalele -olna"e sau suspe&te #e .m-oln+"ire i animalele t+iate .n &a#rul programelor #e era#i&are ori &ontrol al unei -oli nu tre-uie s+ 4ie t+iate .n .ntreprin#ere/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ permite a&easta. =n a&est &a)/ t+ierea tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ su- &ontrol o4i&ial i tre-uie luate m+suri pentru a se pre"eni &ontaminarea. :pa0iile tre-uie s+ 4ie &ur+0ate i #e)in4e&tate .nainte #e a 4i reutili)ate. CAPIT !U! ; Igiena .n timpul i #up+ tranare i #e)osare peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ tranarea i #e)osarea &+rnii #e pas+re i #e animale lagomor4e au lo& .n &on4ormitate &u urm+toarele &erin0e. $. Prelu&rarea &+rnii tre-uie s+ 4ie organi)at+ .n aa 4el .n&,t s+ se pre"in+ sau s+ se re#u&+ la minimum &ontaminarea. Pentru a&est s&op/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure .n spe&ial &+2 a( .n 4apt/ &arnea #estinat+ pentru tranare este intro#us+ .n spa0ii #e lu&ru .n mo# progresi"/ .n 4un&0ie #e ne&esit+0i3 -( .n timpul tran+rii/ #e)os+rii/ 4ason+rii/ 4elierii/ por0ion+rii/ am-al+rii i .mpa&*et+rii/ temperatura &+rnii este men0inut+ la &el mult 4LC/ prin interme#iul unei temperaturi am-ientale #e $2LC sau al unui sistem alternati" &e are un e4e&t e&*i"alent3 &( atun&i &,n# &l+#irile sunt autori)ate pentru tranarea &+rnii #i4eritelor spe&ii #e animale/ sunt luate m+suri #e pre&au0ie pentru a se e"ita &ontaminarea .n&ru&iat+/ atun&i &,n# este ne&esar/ prin separarea .n timp sau .n spa0iu a opera0iunilor pri"in# #i4eritele spe&ii. 2. Carnea poate s+ 4ie #e)osat+ i t+iat+ anterior atingerii temperaturii pre"+)ute la p&t. $ lit. -(/ &,n# sala #e tranare este situat+ .n a&elai lo& &u spa0iile #e t+iere/ &u &on#i0ia &a a&easta s+ 4ie trans4erat+ la sala #e tranare/ 4ie2 a( #ire&t #in spa0iile #e t+iere3 sau -( #up+ o perioa#+ #e ateptare .ntr1o .n&+pere #e r+&ire sau re4rigerare. 3. Ime#iat #up+ &e a&easta este tranat+ i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ .mpa&*etat+/ &arnea tre-uie s+ 4ie r+&it+ la temperatura pre"+)ut+ la p&t. $ lit. -(. 4. Carnea neprote7at+ tre-uie s+ 4ie #epo)itat+ i transportat+ separat #e &arnea .mpa&*etat+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&easta este #epo)itat+ i transportat+ la momente #i4erite sau .n aa 4el .n&,t materialul #e .mpa&*etare i mo#ul #e #epo)itare sau transport s+ nu poat+ 4i o surs+ #e &ontaminare pentru &arne. CAPIT !U! ;I T+iere .n 4erm+ peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot t+ia p+s+rile pre"+)ute la &ap. I; p&t. $ lit. -('i( .n 4erm+/ numai &u autori)area autorit+0ii &ompetente i .n &on4ormitate &u urm+toarele &erin0e2 $. Derma tre-uie s+ 4ie supus+ .n mo# regulat unei inspe&0ii sanitare "eterinare. 2. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ in4orme)e .nainte autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ asupra #atei i orei t+ierii. 3. E8ploata0ia tre-uie s+ ai-+ 4a&ilit+0i pentru &omasarea p+s+rilor/ pentru a permite e4e&tuarea unei inspe&0ii ante1 mortem a grupului #e p+s+ri. 4. E8ploata0ia tre-uie s+ ai-+ &l+#iri a#e&"ate pentru t+ierea igieni&+ i manipularea ulterioar+ a p+s+rilor. 5. Tre-uie s+ 4ie respe&tate &erin0ele pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor. C. P+s+rile t+iate tre-uie s+ 4ie .nso0ite p,n+ la a-ator #e o #e&lara0ie 4urni)at+ #e operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a &res&ut animalele/ in#i&,n# toate pro#usele "eterinare sau alte tratamente a#ministrate animalelor/ #atele #e a#ministrare i perioa#ele #e ateptare/ pre&um i #ata i ora t+ierii.

B. Animalul t+iat tre-uie s+ 4ie .nso0it p,n+ la a-ator #e un &erti4i&at emis #e me#i&ul "eterinar o4i&ial sau #e un me#i& "eterinar .mputerni&it/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. 8. =n &a)ul p+s+rilor &res&ute pentru pro#u&0ia #e @4i&at gras@/ p+s+rile nee"is&erate tre-uie s+ 4ie transportate ime#iat i/ #a&+ este ne&esar/ re4rigerate/ la un a-ator sau la o unitate #e tranare. A&estea tre-uie s+ 4ie e"is&erate .n #e&urs #e 24 #e ore #e la t+iere su- supra"eg*erea autorit+0ii &ompetente. >. P+s+rile e"is&erate &u .nt,r)iere i o-0inute la 4erma #e pro#u&0ie pot s+ 4ie 0inute o perioa#+ #e ma8imum $5 )ile la o temperatur+ &e nu #ep+ete 4LC. A&estea tre-uie apoi s+ 4ie e"is&erate .ntr1un a-ator sau .ntr1o unitate #e tranare situat+ pe teritoriul statului .n &are se a4l+ i 4erma #e pro#u&0ie. :ECGIU9EA a III1a Carne #e ",nat #e &res&+torie $. Pre"e#erile se&0iunii I se apli&+ pentru pro#u&erea i punerea pe pia0+ a &+rnii pro"enite #e la ",nat #e &res&+torie -iongulat 'mami4ere #in spe&iile Cer"i#ae i :ui#ae(/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ &onsi#er+ &+ a&estea sunt nepotri"ite. 2. Pre"e#erile se&0iunii a II1a se apli&+ pentru pro#u&erea i punerea pe pia0+ a &+rnii pro"enite #e la ratite. Totui/ pre"e#erile se&0iunii I se apli&+ atun&i &,n# autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ &onsi#er+ &+ a&estea sunt potri"ite. Tre-uie s+ 4ie pre"+)ute 4a&ilit+0i &orespun)+toare/ a#aptate la m+rimea animalelor. 3. D+r+ s+ se ia .n &onsi#era0ie pre"e#erile p&t. $ i 2/ &u autori)area autorit+0ii sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ene/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot t+ia la lo&ul #e origine ratite #e &res&+torie i ongulate #e &res&+torie pre"+)ute la p&t. $/ #a&+2 a( animalele nu pot 4i transportate/ pentru a se e"ita ori&e ris& pentru &el &are le manipulea)+ sau pentru a se prote7a -un+starea animalelor3 -( e4e&ti"ul tre-uie s+ 4ie supus .n mo# regulat unei inspe&0ii sanitare "eterinare3 &( proprietarul animalelor pre)int+ o soli&itare3 #( autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ este in4ormat+ .n a"ans asupra #atei i orei t+ierii animalelor3 e( e8ploata0ia are pro&e#uri pentru &omasarea animalelor/ pentru a permite s+ 4ie e4e&tuat+ inspe&0ia ante1mortem a grupului3 4( e8ploata0ia are 4a&ilit+0i a#e&"ate pentru t+iere/ s,ngerare i/ atun&i &,n# ratitele urmea)+ s+ 4ie #eplumate/ pentru #eplumarea animalelor3 g( sunt respe&tate &erin0ele pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor3 *( animalele t+iate i s,ngerate sunt transportate la a-ator .n &on#i0ii igieni&e i 4+r+ o .nt,r)iere ne7usti4i&at+. %a&+ transportul #urea)+ mai mult #e #ou+ ore/ animalele sunt/ #a&+ este ne&esar/ re4rigerate. E"is&erarea poate s+ ai-+ lo& la 4a0a lo&ului/ su- supra"eg*erea me#i&ului "eterinar3 i( animalele t+iate sunt .nso0ite p,n+ la a-ator #e o #e&lara0ie 4urni)at+ #e operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a &res&ut animalele/ pre&i),n# i#entitatea a&estora i in#i&,n# ori&are #intre pro#usele "eterinare sau alte tratamente a#ministrate/ #atele a#ministr+rii i perioa#ele #e ateptare3 7( animalele t+iate sunt .nso0ite .n timpul transportului la .ntreprin#erea autori)at+ #e un &erti4i&at emis i semnat #e me#i&ul "eterinar o4i&ial sau #e me#i&ul "eterinar .mputerni&it/ &are atest+ re)ultatul 4a"ora-il al inspe&0iei post1 mortem/ t+ierea i s,ngerarea &ore&t+/ #ata i ora t+ierii. 4. %e asemenea/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot s+ taie -i)oni .n 4erm+/ .n &ir&umstan0e e8&ep0ionale/ .n &on4ormitate &u p&t. 3. :ECGIU9EA a I;1a Carne #e ",nat s+l-ati& CAPIT !U! I Instruirea ",n+torilor pri"in# s+n+tatea i igiena $. Persoanele &are ",nea)+ ",nat s+l-ati& .n "e#erea punerii a&estuia pe pia0+ pentru &onsum uman tre-uie s+ ai-+ &unotin0e su4i&iente #e patologie a ",natului s+l-ati&/ pre&um i &unotin0e pri"in# pro#u&erea i manipularea ",natului s+l-ati& i a &+rnii #e ",nat s+l-ati& #up+ ",nare/ pentru a e4e&tua o e8aminare ini0ial+ a ",natului s+l-ati& la 4a0a lo&ului.

2. Este su4i&ient #a&+ &el pu0in o persoan+ #in e&*ipa #e ",n+toare are &unotin0ele pre"+)ute la p&t. $. Re4erin0e la persoana instruit+ .n pre)enta se&0iune sunt re4erin0e la a&east+ persoan+. 3. %e asemenea/ persoana instruit+ poate s+ 4ie #e0in+torul sau managerul #e animale #e ",nat/ #a&+ a&easta sau a&esta 4a&e parte #in e&*ipa #e ",n+toare ori se a4l+ .n ime#iata "e&in+tate a lo&ului un#e are lo& ",n+toarea. =n ultimul &a)/ ",n+torul tre-uie s+ pre)inte ",natul s+l-ati& #e0in+torului sau managerului #e animale #e ",nat i s+1l in4orme)e pe a&esta #espre ori&e &omportament anormal o-ser"at .naintea u&i#erii. 4. Instruirea tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ ast4el .n&,t s+ satis4a&+ &erin0ele Autorit+0ii/ pentru a permite &a ",n+torii s+ #e"in+ persoane instruite. Instruirea tre-uie s+ &uprin#+ &el pu0in urm+toarele aspe&te2 a( anatomia/ 4i)iologia i &omportamentul normal al ",natului s+l-ati&3 -( &omportamentul anormal i mo#i4i&+rile patologi&e ale ",natului s+l-ati& #atorate -olilor/ &ontamin+rii me#iului sau altor 4a&tori &e pot a4e&ta s+n+tatea uman+ #up+ &onsum3 &( regulile #e igien+ i te*ni&i &orespun)+toare pentru manipularea/ transportul/ e"is&erarea animalelor #e ",nat s+l-ati& #up+ u&i#ere3 #( pre"e#eri legislati"e i a#ministrati"e pri"in# s+n+tatea animalelor i s+n+tatea pu-li&+ i &on#i0ii #e igien+ &e reglementea)+ punerea pe pia0+ a ",natului s+l-ati&. 5. Autoritatea tre-uie s+ .n&ura7e)e organi)a0iile #e ",n+toare pentru a asigura ast4el #e instruiri. CAPIT !U! II <anipularea ",natului s+l-ati& mare $. %up+ u&i#ere/ ",natul s+l-ati& mare tre-uie s+ ai-+ stoma&urile i intestinele .n#ep+rtate &,t mai &ur,n# posi-il i/ #a&+ este ne&esar/ s+ 4ie s,ngerat. 2. Persoana instruit+ tre-uie s+ e4e&tue)e o e8aminare a &orpului i a ori&+ror "is&ere .n#ep+rtate/ pentru a i#enti4i&a ori&e &ara&teristi&i &e pot in#i&a 4aptul &+/ .n 4apt/ &arnea pre)int+ un ris& pentru s+n+tate. E8aminarea tre-uie s+ ai-+ lo& &,t mai &ur,n# posi-il #up+ u&i#ere. 3. Carnea #e ",nat s+l-ati& mare poate 4i pus+ pe pia0+ numai #a&+/ .n 4apt/ &orpul este transportat la o .ntreprin#ere #e manipulare a ",natului/ &,t mai &ur,n# posi-il #up+ e8aminarea pre"+)ut+ la p&t. 2. ;is&erele tre-uie s+ .nso0eas&+ &orpul/ #up+ &um este pre"+)ut la p&t. 4. ;is&erele tre-uie s+ 4ie i#enti4i&a-ile &a apar0in,n# animalului respe&ti". 4. a( %a&+ nu sunt &onstatate aspe&te anormale .n timpul e8amin+rii pre"+)ute la p&t. 2/ nu a 4ost o-ser"at ni&i un &omportament anormal .nainte #e u&i#ere i nu e8ist+ ni&i o suspi&iune a &ontamin+rii me#iului/ persoana instruit+ tre-uie s+ atae)e la &orpul animalului o #e&lara0ie numerotat+ &e atest+ &ele men0ionate. %e asemenea/ a&east+ #e&lara0ie tre-uie s+ in#i&e #ata/ ora i lo&ul u&i#erii. =n a&est &a)/ &apul i "is&erele nu tre-uie s+ .nso0eas&+ &orpul/ &u e8&ep0ia &a)ului spe&iilor sus&epti-ile #e tri&*inelo)+ 'animale #in spe&ia por&ine/ solipe#e i altele(/ ale &+ror &apete '&u e8&ep0ia &ol0ilor( i #ia4ragme tre-uie s+ .nso0eas&+ &orpul. ;,n+torii tre-uie s+ se &on4orme)e ori&+ror &erin0e suplimentare impuse .n Rom,nia/ .n spe&ial pentru a se permite monitori)area anumitor re)i#uuri i su-stan0e .n &on4ormitate &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animalele "ii i la pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE. -( =n alte &ir&umstan0e/ &apul '&u e8&ep0ia &ol0ilor/ a &oarnelor #e &er- i a &oarnelor( i toate "is&erele/ &u e8&ep0ia stoma&urilor i a intestinelor/ tre-uie s+ .nso0eas&+ &orpul. Persoana instruit+ &are a e4e&tuat e8aminarea tre-uie s+ in4orme)e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ #espre aspe&tele anormale/ #espre &omportamentul anormal sau #espre suspi&iunea #e &ontaminare a me#iului/ &e .l .mpie#i&+ pe a&esta sau a&easta s+ 4a&+ o #e&lara0ie .n &on4ormitate &u lit. a(. &( %a&+/ .ntr1un &a) spe&ial/ ni&i o persoan+ instruit+ nu este #isponi-il+ s+ e4e&tue)e e8aminarea pre"+)ut+ la p&t. 2/ &apul '&u e8&ep0ia &ol0ilor/ a &oarnelor #e &er- i a &oarnelor( i toate "is&erele/ &u e8&ep0ia stoma&ului i a intestinelor/ tre-uie s+ .nso0eas&+ &orpul. 5. R+&irea tre-uie s+ .n&eap+ .ntr1o perioa#+ re)ona-il+ #e timp #up+ u&i#ere i s+ reali)e)e o temperatur+ .n toat+ masa ",natului #e su- BLC. Atun&i &,n# &on#i0iile &limati&e permit a&easta/ nu este ne&esar+ r+&irea a&ti"+. C. =n timpul transportului la .ntreprin#erea #e manipulare a ",natului tre-uie s+ 4ie e"itat+ .ngr+m+#irea &ar&aselor. B. ;,natul s+l-ati& mare li"rat la o .ntreprin#ere #e manipulare a ",natului tre-uie s+ 4ie pre)entat pentru inspe&0ie autorit+0ii &ompetente. 8. =n plus/ ",natul s+l-ati& mare ne7upuit poate 4i 7upuit i pus pe pia0+ numai #a&+2 a( .nainte #e 7upuire/ a&esta este #epo)itat i manipulat separat #e alte alimente i nu este &ongelat3 -( #up+ 7upuire/ a&esta este supus unei inspe&0ii 4inale/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. >. Regulile pre"+)ute la se&0iunea I &ap. ; se apli&+ la tranarea i #e)osarea ",natului s+l-ati& mare.

CAPIT !U! III <anipularea ",natului s+l-ati& mi& $. Persoana instruit+ tre-uie s+ e4e&tue)e o e8aminare pentru a i#enti4i&a ori&e &ara&teristi&i &e pot rele"a &+/ .n 4apt/ &arnea pre)int+ un ris& pentru s+n+tate. E8aminarea tre-uie s+ ai-+ lo& &,t mai &ur,n# posi-il #up+ u&i#ere. 2. Persoana instruit+ tre-uie s+ in4orme)e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ #a&+ sunt &onstatate &ara&teristi&i anormale .n timpul e8amin+rii/ #a&+ a 4ost o-ser"at un &omportament anormal .naintea u&i#erii sau #a&+ este suspe&tat+ &ontaminarea me#iului. 3. Carnea #e ",nat s+l-ati& mi& tre-uie s+ 4ie pus+ pe pia0+ numai #a&+/ .n 4apt/ &ar&asa este transportat+ la .ntreprin#erea #e manipulare a ",natului/ &,t mai &ur,n# posi-il #up+ e8aminarea pre"+)ut+ la p&t. $. 4. R+&irea tre-uie s+ .n&eap+ .ntr1o perioa#+ re)ona-il+ #e timp #up+ u&i#ere i s+ reali)e)e o temperatur+ .n toat+ masa #e &arne #e su- 4LC. Atun&i &,n# &on#i0iile &limati&e permit a&easta/ nu este ne&esar+ r+&irea a&ti"+. 5. E"is&erarea tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ sau terminat+ 4+r+ o .nt,r)iere ne7usti4i&at+ #up+ sosirea .n .ntreprin#erea #e manipulare a ",natului/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ permite alt4el. C. ;,natul s+l-ati& mi& li"rat la o .ntreprin#ere #e manipulare a ",natului tre-uie s+ 4ie pre)entat pentru inspe&0ie autorit+0ii &ompetente. B. Regulile pre"+)ute la se&0iunea a II1a &ap. ; se apli&+ la tranarea i #e)osarea ",natului s+l-ati& mi&. :ECGIU9EA a ;1a Carne to&at+/ &arne preparat+ i &arne separat+ me&ani& '<:<( CAPIT !U! I Cerin0e pentru .ntreprin#eri #e pro#u&0ie peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a&ti"ea)+ .n .ntreprin#eri &e pro#u& &arne to&at+/ &arne preparat+ sau &arne separat+ me&ani& '<:<( tre-uie s+ se asigure &+ a&estea2 $. sunt &onstruite ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea &+rnii i a pro#uselor/ .n spe&ial prin2 a( permiterea unei .naint+ri &ontinue a opera0iunilor3 sau -( asigurarea unei separ+ri .ntre #i4eritele loturi #e pro#u&0ie3 2. au .n&+peri pentru #epo)itarea separat+ a &+rnii i a pro#uselor am-alate i neprote7ate/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are &arnea este #epo)itat+ la momente #i4erite sau .n aa 4el .n&,t materialul #e am-alare i mo#ul #e #epo)itare s+ nu poat+ 4i o surs+ #e &ontaminare pentru &arne sau pro#use3 3. au .n&+peri e&*ipate pentru a se asigura &on4ormitatea &u &erin0ele #e temperatur+ pre"+)ute la &ap. III3 4. au e&*ipamente utili)ate pentru sp+larea m,inilor #e &+tre personalul anga7at .n manipularea &+rnii i pro#uselor neprote7ate/ &u ro-inete proie&tate ast4el .n&,t s+ se pre"in+ r+sp,n#irea &ontamin+rii3 i 5. au 4a&ilit+0i pentru #e)in4e&tarea ustensilelor &u ap+ &al#+ 4urni)at+ la o temperatur+ minim+ #e 82LC sau un sistem alternati" &e are un e4e&t e&*i"alent. CAPIT !U! II Cerin0e pentru materia prim+ peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are pro#u& &arne to&at+/ &arne preparat+ sau &arne separat+ me&ani& '<:<( tre-uie s+ se asigure &+ materiile prime utili)ate satis4a& urm+toarele &erin0e2 $. <ateria prim+ utili)at+ la prepararea &+rnii to&ate tre-uie s+ .n#eplineas&+ urm+toarele &erin0e2 a( s+ 4ie &on4orm+ &u &erin0ele pentru &arne proasp+t+3 -( s+ pro"in+ #e la mus&ulatura s&*eleti&+/ in&lu),n# 0esuturi grase a#erente3 &( s+ nu pro"in+ #e la2 'i( resturi #e tranare i resturi #e 4asonare 'altele #e&,t -u&+0i t+iate #in mu&*i .ntregi(3 'ii( <:<3 'iii( &arnea &e &on0ine 4ragmente #e oase ori piele3 sau 'i"( &arnea #e la &ap/ &u e8&ep0ia maseterilor/ partea nemus&ular+ a @linea al-a@/ &arnea #in regiunea &arpian+ i tarsian+/ -u&+0i #e &arne ra&late #e pe oase i mus&ulatura #ia4ragmei '&u e8&ep0ia &a)ului .n &are seroasa a 4ost .n#ep+rtat+(. 2. Urm+toarele materii prime pot 4i utili)ate pentru o-0inerea &+rnii preparate2 a( &arne proasp+t+3

-( &arne &e .n#eplinete &erin0ele p&t. $3 i &( .n &a)ul .n &are &arnea preparat+ nu este .n mo# &lar #estinat+ a 4i &onsumat+ 4+r+ a 4i supus+ anterior unui tratament termi&2 'i( &arne pro"enit+ #e la to&area sau 4ragmentarea &+rnii &e .n#eplinete &erin0ele p&t. $/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la p&t. $ lit. &( 'i(3 i 'ii( <:< &e .ntrunete &erin0ele &ap. III p&t. 3 lit. #(. 3. <ateria prim+ utili)at+ pentru a pro#u&e <:< tre-uie s+ .ntruneas&+ urm+toarele &erin0e2 a( s+ 4ie &on4orm+ &u &erin0ele pentru &arne proasp+t+3 -( urm+toarele materii prime nu tre-uie s+ 4ie utili)ate pentru a se pro#u&e <:<2 'i( pentru pas+re/ pi&ioarele/ pielea #e pe g,t i &apul3 i/ 'ii( pentru alte animale/ oasele #e la &ap/ pi&ioarele/ &o)ile/ 4emurul/ ti-ia/ 4i-ula/ *umerusul/ ra#iusul i ulna. CAPIT !U! III Igiena .n timpul i #up+ pro#u&0ie peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are pro#u& &arne to&at+/ &arne preparat+ sau &arne separat+ me&ani& '<:<( tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. Prelu&rarea &+rnii tre-uie s+ 4ie organi)at+ .n aa 4el .n&,t s+ se pre"in+ sau s+ se re#u&+ la minimum &ontaminarea. Pentru a&est s&op/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure .n spe&ial &+/ .n 4apt/ &arnea utili)at+ este2 a( la o temperatur+ &e nu #ep+ete 4LC pentru p+s+ri/ 3LC pentru organe i BLC pentru alt+ &arne3 i -( intro#us+ .n .n&+perea #e preparare .n mo# progresi"/ .n 4un&0ie #e ne&esit+0i. 2. Urm+toarele &erin0e se apli&+ pentru pro#u&erea #e &arne to&at+ i &arne preparat+3 a( #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ nu apro-+ #e)osarea ime#iat .nainte #e to&are/ &arnea &ongelat+ sau &ongelat+ pro4un#/ utili)at+ pentru o-0inerea &+rnii to&ate sau a &+rnii preparate/ tre-uie #e)osat+ .nainte #e &ongelare. A&easta poate 4i #epo)itat+ numai pentru o perioa#+ limitat+3 -( &,n# este o-0inut+ #in &arne re4rigerat+/ &arnea to&at+ tre-uie s+ 4ie pro#us+2 'i( .n &a)ul p+s+rilor/ .n &el mult 3 )ile #e la t+ierea a&estora3 'ii( .n &a)ul animalelor/ altele #e&,t p+s+rile/ .n &el mult C )ile #e la t+ierea a&estora3 sau 'iii( .n &el mult $5 )ile #e la t+ierea animalelor/ .n &a)ul &+rnii #e "it+ i "i0el #e)osate/ i am-alat+ su- "i#3 &( ime#iat #up+ pro#u&ere/ &arnea to&at+ i &arnea preparat+ tre-uie am-alate sau .mpa&*etate i2 'i( re4rigerate la o temperatur+ intern+ &e nu #ep+ete 2LC pentru &arnea to&at+ i 4LC pentru &arnea preparat+3 sau 'ii( &ongelate la o temperatur+ intern+ &e nu #ep+ete 1$8LC. A&este &on#i0ii #e temperatur+ tre-uie s+ 4ie men0inute .n timpul #epo)it+rii i transportului. 3. Urm+toarele &erin0e se apli&+ pentru pro#u&erea i utili)area #e &arne separat+ me&ani& '<:<( o-0inut+ prin utili)area unor te*ni&i &e nu mo#i4i&+ stru&tura oaselor/ utili)ate .n pro#u&erea #e <:</ iar &on0inutul #e &al&iu al <:< nu este semni4i&ati" mai mare #e&,t &el al &+rnii to&ate2 a( materia prim+ pentru #e)osare pro"enit+ #intr1un a-ator situat .n a&eeai in&int+ nu tre-uie s+ 4ie mai "e&*e #e B )ile3 .n alte situa0ii materia prim+ pentru #e)osare nu tre-uie s+ 4ie mai "e&*e #e 5 )ile. Totui/ &ar&asele #e pas+re nu tre-uie s+ 4ie mai "e&*i #e 3 )ile3 -( separarea me&ani&+ tre-uie s+ ai-+ lo& ime#iat #up+ #e)osare3 &( #a&+ nu este utili)at+ ime#iat &e a 4ost o-0inut+/ &arnea separat+ me&ani& '<:<( tre-uie s+ 4ie am-alat+ sau .mpa&*etat+ i apoi re4rigerat+ la o temperatur+ &e nu #ep+ete 2LC sau &ongelat+ la o temperatur+ intern+ &e nu #ep+ete 1$8LC. A&este &erin0e #e temperatur+ tre-uie s+ 4ie men0inute .n timpul #epo)it+rii i transportului3 #( #a&+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar a e4e&tuat anali)e &e #emonstrea)+ &+ <:< este &on4orm+ &u &riteriile mi&ro-iologi&e pentru &arnea to&at+/ a#optate .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ a&easta poate 4i utili)at+ at,t .n &arne preparat+ &e .n mo# &lar nu poate 4i &onsumat+ 4+r+ a 4i supus+ anterior unui tratament termi&/ &,t i .n pro#use #in &arne3 e( &arnea separat+ me&ani& '<:<( &e nu a pre)entat &on4ormitate &u &riteriile pre"+)ute la lit. #( poate 4i utili)at+ numai pentru 4a-ri&area #e pro#use #in &arne tratate termi& .n .ntreprin#eri autori)ate/ .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re. 4. Urm+toarele &erin0e se apli&+ pentru pro#u&erea i utili)area #e &arne separat+ me&ani& '<:<(/ pro#us+ prin utili)area unor te*ni&i/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la p&t. 32 a( materia prim+ pentru #e)osare pro"enit+ #intr1un a-ator #in a&eeai in&int+ nu tre-uie s+ 4ie mai "e&*e #e B )ile3 .n &elelalte &a)uri materia prim+ pentru #e)osare nu tre-uie s+ 4ie mai "e&*e #e 5 )ile. Totui/ &ar&asele #e pas+re nu tre-uie s+ 4ie mai "e&*i #e 3 )ile3 -( #a&+ separarea me&ani&+ nu are lo& ime#iat #up+ #e)osare/ oasele &u &arne tre-uie s+ 4ie #epo)itate i transportate la o temperatur+ &e nu #ep+ete 2LC sau/ #a&+ sunt &ongelate/ la o temperatur+ &e nu #ep+ete 1$8LC3 &( oasele &u &arne o-0inute #in &ar&ase &ongelate nu tre-uie s+ 4ie re&ongelate3

#( #a&+ nu este utili)at+ .ntr1o or+ #up+ &e a 4ost o-0inut+/ <:< tre-uie s+ 4ie r+&it+ ime#iat la o temperatur+ &e nu #ep+ete 2LC3 e( #a&+/ #up+ r+&ire/ <:< nu este prelu&rat+ .n 24 #e ore/ a&easta tre-uie s+ 4ie &ongelat+ .n #e&urs #e $2 ore #e la pro#u&ere i s+ ating+ .n #e&urs #e C ore o temperatur+ intern+ &e nu #ep+ete 1$8LC3 4( <:< &ongelat+ tre-uie s+ 4ie am-alat+ sau .mpa&*etat+ .nainte #e #epo)itare ori transport/ nu tre-uie s+ 4ie #epo)itat+ mai mult #e 3 luni i tre-uie s+ 4ie men0inut+ la o temperatur+ &e nu #ep+ete 1$8LC .n timpul #epo)it+rii i transportului3 g( <:< poate s+ 4ie utili)at+ numai pentru 4a-ri&area #e pro#use #in &arne tratate termi&/ .n .ntreprin#eri autori)ate .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re. 5. Carnea to&at+/ &arnea preparat+ i <:< nu tre-uie s+ 4ie re&ongelate #up+ #e&ongelare. CAPIT !U! I; Eti&*etare $. =n plus 4a0+ #e &erin0ele 5ot+r,rii Au"ernului nr. $0C/2002 pri"in# eti&*etarea alimentelor/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $4B #in 2B 4e-ruarie 2002/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u &erin0ele p&t. 2/ #a&+ i .n m+sura .n &are se soli&it+ a&easta .n statul pe teritoriul &+ruia pro#usul este pus pe pia0+. 2. Pa&*etele #estinate pentru li"rare &+tre &onsumatorul 4inal &e &on0in &arne to&at+ pro"enit+ #e la p+s+ri sau solipe#e ori &arne preparat+ &e &on0ine <:< tre-uie s+ poarte o pre&i)are &e in#i&+ 4aptul &+ asemenea pro#use tre-uie s+ 4ie g+tite prin tratare termi&+ .nainte #e &onsum. :ECGIU9EA a ;I1a Pro#use #in &arne $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ urm+toarele nu sunt utili)ate la o-0inerea pro#uselor #in &arne2 a( organele genitale ale 4emelelor i mas&ulilor/ &u e8&ep0ia testi&ulelor3 -( organe ale aparatului urinar/ &u e8&ep0ia rini&*ilor i a "e)i&ii urinare3 &( &artila7ul laringelui/ tra*eea i -ron*iile e8tralo-ulare3 #( o&*ii i pleoapele3 e( &on#u&tul au#iti" e8tern3 4( 0esut &ornos3 i g( la p+s+ri/ &apul 1 &u e8&ep0ia &restei i a ure&*ilor/ a -+r-i0elor i a &arun&ulilor 1/ eso4agul/ inglu"ia/ intestinele i organele genitale. 2. Toat+ &arnea/ in&lu),n# &arnea to&at+ i &arnea preparat+/ utili)at+ pentru a se o-0ine pro#use #in &arne/ tre-uie s+ .ntruneas&+ &erin0ele pentru &arne proasp+t+. Totui/ &arnea to&at+ i &arnea preparat+ utili)ate pentru a se o-0ine pro#use #in &arne nu tre-uie s+ satis4a&+ alte &erin0e spe&i4i&e ale se&0iunii a ;1a. :ECGIU9EA a ;II1a <olute -i"al"e "ii $. A&east+ se&0iune se apli&+ pentru molute -i"al"e "ii. Cu e8&ep0ia pre"e#erilor pri"in# puri4i&area/ a&east+ se&0iune se apli&+ i pentru e&*ino#erme/ tuni&ate i gasteropo#e marine "ii. 2. Pre"e#erile &ap. I1;III se apli&+ animalelor re&oltate #in )one #e pro#u&0ie pe &are Autoritatea le1a &lasi4i&at .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. Pre"e#erile &ap. IF se apli&+ pe&tini#elor re&oltate .n a4ara a&estor )one. 3. Pre"e#erile &ap. ;/ ;I/ ;III/ IF i p&t. 3 #in &ap. ;II se apli&+ &omer0ului &u am+nuntul. 4. Cerin0ele a&estei se&0iuni le &ompletea)+ pe &ele pre"+)ute #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE2 a( .n &a)ul opera0iunilor &e au lo& .nainte &a molutele -i"al"e "ii s+ soseas&+ la un &entru #e e8pe#iere sau puri4i&are/ a&estea &ompletea)+ &erin0ele ane8ei nr. $ la Regulile generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE3 -( .n &a)ul altor opera0iuni/ a&estea &ompletea)+ &erin0ele ane8ei nr. 2 la Regulile generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE.

CAPIT !U! I Cerin0e generale pentru punerea pe pia0+ a molutelor -i"al"e "ii $. <olutele -i"al"e "ii nu pot 4i puse pe pia0+ pentru &omer0 &u am+nuntul alt4el #e&,t printr1un &entru #e e8pe#iere/ un#e tre-uie s+ 4ie apli&at+ o mar&+ #e i#enti4i&are .n &on4ormitate &u &ap. ;II. 2. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot s+ a&&epte loturi #e molute -i"al"e "ii numai #a&+ a&estea au 4ost &on4orme &u &erin0ele #o&umentare pre"+)ute la p&t. 31B. 3. ri #e &,te ori un operator &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar trans4er+ un lot #e molute -i"al"e "ii .ntre .ntreprin#eri/ un #o&ument #e .nregistrare tre-uie s+ .nso0eas&+ lotul/ p,n+ la i in&lusi" la sosirea lotului la un &entru #e e8pe#iere sau la .ntreprin#erea #e prelu&rare. 4. %o&umentul #e .nregistrare tre-uie s+ 4ie .nto&mit .n &el pu0in una #intre lim-ile o4i&iale ale 0+rii .n &are este lo&ali)at+ .ntreprin#erea &e primete mar4a i tre-uie s+ &on0in+ &el pu0in in4orma0iile spe&i4i&ate mai 7os2 a( .n &a)ul unui lot #e molute -i"al"e "ii e8pe#iat #intr1o )on+ #e pro#u&0ie/ #o&umentul #e .nregistrare tre-uie s+ &on0in+ &el pu0in urm+toarele in4orma0ii2 'i( i#entitatea i a#resa &uleg+torului #e molute3 'ii( #ata re&olt+rii3 'iii( lo&ali)area )onei #e pro#u&0ie #es&ris+ &,t mai #etaliat posi-il sau printr1un num+r #e &o#3 'i"( statusul #e s+n+tate al )onei #e pro#u&0ie3 '"( spe&iile #e molute i &antitatea3 i '"i( #estina0ia lotului3 -( .n &a)ul unui lot #e molute -i"al"e "ii e8pe#iat #intr1o )on+ #e reimersie/ #o&umentul #e .nregistrare tre-uie s+ &on0in+ &el pu0in in4orma0iile pre"+)ute la lit. a(/ pre&um i urm+toarele in4orma0ii2 'i( lo&ali)area )onei #e reimersie3 i 'ii( #urata reimersiei3 &( .n &a)ul unui lot #e molute -i"al"e "ii e8pe#iat #intr1un &entru #e puri4i&are/ #o&umentul #e .nregistrare tre-uie s+ &on0in+ &el pu0in in4orma0iile pre"+)ute la lit. a(/ pre&um i urm+toarele in4orma0ii2 'i( a#resa &entrului #e puri4i&are3 'ii( #urata puri4i&+rii3 i 'iii( #atele la &are lotul a intrat i a p+r+sit &entrul #e puri4i&are. 5. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are e8pe#ia)+ loturi #e molute -i"al"e "ii tre-uie s+ &omplete)e se&0iunile rele"ante ale #o&umentului #e .nregistrare/ ast4el .n&,t a&estea s+ poat+ 4i uor #e &itit i s+ nu poat+ 4i mo#i4i&ate. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are re&ep0ionea)+ loturi tre-uie s+ tampile)e #o&umentul &u #ata primirii lotului sau s+ .nregistre)e #ata primirii .ntr1un alt mo#. C. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ p+stre)e o &opie a #o&umentului #e .nregistrare pentru 4ie&are lot e8pe#iat i re&ep0ionat timp #e &el pu0in $2 luni #up+ e8pe#ierea sau primirea a&estuia 'sau o perioa#+ mai lung+ pe &are o poate spe&i4i&a Autoritatea(. %a&+2 a( personalul &are re&oltea)+ molute -i"al"e "ii a&ti"ea)+/ #e asemenea/ .n &entrul #e e8pe#iere/ .n &entrul #e puri4i&are/ .n )ona #e reimersie sau .n .ntreprin#erea #e prelu&rare &e primete molutele -i"al"e "ii3 i -( o singur+ autoritate sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ supra"eg*ea)+ toate .ntreprin#erile respe&ti"e/ nu sunt ne&esare #o&umente #e .nregistrare/ #a&+ a&ea autoritate sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ o permite. CAPIT !U! II Cerin0e #e igien+ pentru pro#u&erea i re&oltarea #e molute -i"al"e "ii A. Cerin0e pentru )one #e pro#u&0ie $. Culeg+torii pot s+ re&olte)e molute -i"al"e "ii numai #in )one #e pro#u&0ie &u amplasamente i grani0e 4i8e &e sunt &lasi4i&ate #e &+tre autoritatea &ompetent+/ iar atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ .n &ooperare &u operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &a 4iin# #in &lasa A/ E sau C/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. 2. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot pune pe pia0+/ pentru &onsum uman #ire&t/ molute -i"al"e "ii &ole&tate #in )one #e pro#u&0ie #in &lasa A numai #a&+ a&estea .ntrunes& &erin0ele &ap. ;. 3. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot pune pe pia0+/ pentru &onsum uman/ molute -i"al"e "ii &ole&tate #in )one #e pro#u&0ie #in &lasa E numai #up+ tratament .ntr1un &entru #e puri4i&are sau #up+ reimersie.

4. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot pune pe pia0+/ pentru &onsum uman/ molute -i"al"e "ii &ole&tate #in )one #e pro#u&0ie #in &lasa C numai #up+ reimersie pentru o perioa#+ lung+/ .n &on4ormitate &u lit. C a pre)entului &apitol. 5. %up+ puri4i&are sau #up+ reimersie/ molutele -i"al"e "ii pro"enite #in )onele #e pro#u&0ie #in &lasa E sau C tre-uie s+ .n#eplineas&+ toate &erin0ele &ap. ;. Totui/ molutele -i"al"e "ii pro"enite #in ast4el #e )one/ &e nu au 4ost supuse puri4i&+rii sau reimersiei/ pot 4i e8pe#iate la o .ntreprin#ere #e pro&esare/ un#e a&estea tre-uie s+ 4ie supuse unui tratament pentru a se elimina mi&roorganismele patogene 'atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #up+ .n#ep+rtarea nisipului/ m,lului sau mu&usului .n a&eeai sau .n alt+ .ntreprin#ere(. <eto#ele #e tratament permise sunt2 a( sterili)area .n &ontainere .n&*ise ermeti&3 -( tratamente termi&e &e impli&+2 'i( imersie .n ap+ 4iart+ pentru perioa#a ne&esar+ .n s&opul &reterii temperaturii interne a &+rnii #e molute la o temperatur+ minim+ #e >0LC i men0inerea a&esteia pentru o perioa#+ minim+ #e >0 #e se&un#e3 'ii( g+tire #e la 3 la 5 minute .ntr1un spa0iu .n&*is un#e temperatura este .ntre $20LC i $C0LC/ iar presiunea este .ntre 2 i 5 ?g/&m2/ urmat+ #e #e&o&*iliere i &ongelare a &+rnii la o temperatur+ intern+ #e 120LC3 'iii( tratare &u "apori #e ap+ su- presiune/ .ntr1un spa0iu .n&*is &e satis4a&e &erin0ele re4eritoare la timpul #e tratare termi&+ i la temperatura intern+ a &+rnii #e molute/ pre"+)ute la p&t. 'i(. Tre-uie s+ 4ie utili)at+ o meto#ologie "ali#at+. Tre-uie s+ se apli&e pro&e#uri -a)ate pe prin&ipiile 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ pentru a se "eri4i&a #istri-uirea uni4orm+ a &+l#urii. C. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu tre-uie s+ pro#u&+ molute -i"al"e "ii .n sau s+ le re&olte)e #in )one &e nu sunt &lasi4i&ate #e Autoritate sau &are sunt improprii #in moti"e #e s+n+tate. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ 0in+ &ont #e ori&e in4orma0ii rele"ante re4eritoare la &ompati-ilitatea )onelor pentru pro#u&0ie i re&oltare/ in&lu),n# in4orma0ii o-0inute prin auto&ontroale i #e la Autoritate. A&etia tre-uie s+ utili)e)e a&este in4orma0ii/ .n spe&ial in4orma0ii pri"in# &on#i0iile #e me#iu i meteorologi&e/ pentru a sta-ili tratamentul &orespun)+tor &e tre-uie s+ 4ie apli&at la loturile re&oltate. E. Cerin0e pentru re&oltare i manipulare #up+ re&oltare peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are re&oltea)+ molute -i"al"e "ii sau le manipulea)+ ime#iat #up+ re&oltare tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. Te*ni&ile #e re&oltare i #e manipulare ulterioar+ nu tre-uie s+ &au)e)e o &ontaminare suplimentar+ sau o #eteriorare e8&esi"+ a &o&*iliilor ori a 0esuturilor molutelor -i"al"e "ii sau s+ ai-+ #rept &onse&in0+ alter+ri semni4i&ati"e &e a4e&tea)+ &ompati-ilitatea a&estora pentru tratament prin puri4i&are/ pro&esare ori reimersie. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie/ .n spe&ial2 a( s+ prote7e)e .n mo# a#e&"at molutele -i"al"e "ii #e )#ro-ire/ #e 4re&are sau #e "i-ra0ii3 -( s+ nu e8pun+ molutele -i"al"e "ii la temperaturi e8treme3 &( s+ nu reimerse)e molute -i"al"e "ii .n ap+ &e ar putea s+ pro#u&+ a&estora &ontaminare suplimentar+3 i/ #( #a&+/ .n 4apt/ &on#i0ionarea se e4e&tuea)+ .n amplasamente naturale/ s+ utili)e)e numai )one pe &are Autoritatea le1 a &lasi4i&at &a 4iin# #in &lasa A. 2. <i7loa&ele #e transport tre-uie s+ permit+ o #renare a#e&"at+ i s+ 4ie e&*ipate pentru a se asigura &ele mai -une &on#i0ii posi-ile #e supra"ie0uire i o prote&0ie e4i&ient+ .mpotri"a &ontamin+rii. C. Cerin0e pentru reimersia molutelor -i"al"e "ii peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are reimersea)+ molute -i"al"e "ii tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot s+ utili)e)e pentru reimersia molutelor -i"al"e "ii numai a&ele )one &e sunt autori)ate #e Autoritate. Arani0ele amplasamentelor tre-uie s+ 4ie &lar i#enti4i&ate prin -ali)e/ st,lpi sau alte mi7loa&e 4i8e. Tre-uie s+ e8iste o #istan0+ minim+ .ntre )onele #e reimersie i/ #e asemenea/ .ntre )onele #e reimersie i )onele #e pro#u&0ie/ ast4el .n&,t s+ se re#u&+ la minimum ris&ul r+sp,n#irii &ontamin+rii. 2. Con#i0iile pentru reimersie tre-uie s+ asigure &on#i0ii optime pentru puri4i&are. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sunt o-liga0i2 a( s+ utili)e)e te*ni&i pentru manipularea molutelor -i"al"e "ii #estinate reimersiei/ &are permit reluarea a&ti"it+0ii #e *r+nire prin 4iltrare/ #up+ imersie .n ape naturale3 -( s+ nu reimerse)e molute -i"al"e "ii la o #ensitate &e nu permite puri4i&area3 &( s+ imerse)e molute -i"al"e "ii .n ap+ #e mare .n )ona #e reimersie/ pentru o perioa#+ &orespun)+toare 4i8at+ .n 4un&0ie #e temperatura apei/ perioa#+ &e tre-uie s+ #ure)e &el pu0in #ou+ luni/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+ o perioa#+ mai s&urt+/ pe -a)a anali)ei #e ris& e4e&tuate #e operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 i #( s+ asigure o separare su4i&ient+ a amplasamentelor .n &a#rul unei )one #e reimersie/ pentru a se pre"eni ameste&area loturilor. Tre-uie s+ 4ie utili)at sistemul @totul plin/ totul gol@/ ast4el .n&,t un nou lot s+ nu poat+ 4i intro#us .nainte s+ 4i 4ost li"rat .n .ntregime lotul anterior. 3. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a#ministrea)+ )onele #e reimersie tre-uie s+ p+stre)e .nregistr+ri permanente ale sursei #e molute -i"al"e "ii/ ale perioa#elor #e reimersie/ ale )onelor #e reimersie utili)ate i ale #estina0iei ulterioare a lotului #up+ reimersie/ pentru inspe&0ia e4e&tuat+ #e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti.

CAPIT !U! III Cerin0e stru&turale pentru &entre #e e8pe#iere i puri4i&are $. !o&a0ia pe us&at a &entrelor nu tre-uie s+ 4ie supus+ inun#+rii prin mo#i4i&+rile normale ale ni"elului apei sau s&urgerii #in )onele .n&on7ur+toare. 2. Ea)inele i &ontainerele #e #epo)itare a apei tre-uie s+ .ntruneas&+ urm+toarele &erin0e2 a( supra4e0ele interne tre-uie s+ 4ie nete#e/ #ura-ile/ impermea-ile i uor #e &ur+0at3 -( tre-uie s+ 4ie &onstruite ast4el .n&,t s+ permit+ o #renare &omplet+ a apei3 &( ori&e gur+ #e ap+ tre-uie s+ 4ie situat+ .ntr1o po)i0ie &are s+ pre"in+ &ontaminarea a&elei surse. 3. =n plus/ .n &entrele #e puri4i&are i -a)inele #e puri4i&are tre-uie s+ &orespun#+ "olumului i tipului #e pro#use &e tre-uie puri4i&ate. CAPIT !U! I; Cerin0e #e igien+ pentru &entre #e puri4i&are i e8pe#iere A. Cerin0e pentru &entre #e puri4i&are peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are puri4i&+ molute -i"al"e "ii tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. =nainte #e .n&eperea puri4i&+rii/ molutele -i"al"e "ii tre-uie s+ 4ie sp+late #e m,l i #e #etritusurile a&umulate/ utili),n# ap+ &urat+. 2. Dun&0ionarea sistemului #e puri4i&are tre-uie s+ permit+ molutelor -i"al"e "ii s+1i reia rapi# i s+1i men0in+ a&ti"itatea #e *r+nire prin 4iltrare/ s+ elimine &ontaminarea re)i#ual+/ &a molutele s+ nu 4ie re&ontaminate i s+ 4ie &apa-ile s+ r+m,n+ "ii/ .n &on#i0ii a#e&"ate #up+ puri4i&are pentru am-alare/ #epo)itare i transport .nainte #e a 4i puse pe pia0+. 3. Cantitatea #e molute -i"al"e "ii &e urmea)+ s+ 4ie puri4i&ate nu tre-uie s+ #ep+eas&+ &apa&itatea &entrului #e puri4i&are. <olutele -i"al"e "ii tre-uie s+ 4ie puri4i&ate .n mo# &ontinuu pentru o perioa#+ su4i&ient+ pentru a .n#eplini &on4ormitatea &u stan#ar#ele #e s+n+tate pre"+)ute la &ap. ; i &u &riteriile mi&ro-iologi&e a#optate .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE. 4. %a&+ un -a)in #e puri4i&are &on0ine mai multe loturi #e molute -i"al"e "ii/ a&estea tre-uie s+ 4ie #in a&eeai spe&ie/ iar #urata tratamentului tre-uie s+ se -a)e)e pe timpul ne&esar pentru lotul &e ne&esit+ &ea mai lung+ perioa#+ #e puri4i&are. 5. Containerele utili)ate pentru 0inerea molutelor -i"al"e "ii .n sistemele #e puri4i&are tre-uie s+ ai-+ o &onstru&0ie &e permite apei #e mare &urate s+ se s&urg+ prin a&estea. A#,n&imea straturilor #e molute -i"al"e "ii nu tre-uie s+ .mpie#i&e #es&*i#erea &o&*iliilor .n timpul puri4i&+rii. C. 9i&i un &rusta&eu/ pete sau alte spe&ii marine nu pot s+ 4ie 0inute .ntr1un -a)in #e puri4i&are .n &are sunt supuse puri4i&+rii molute -i"al"e "ii. B. Die&are pa&*et &e &on0ine molute -i"al"e "ii puri4i&ate/ li"rat la un &entru #e e8pe#iere/ tre-uie s+ 4ie pre"+)ut &u o eti&*et+ &erti4i&,n# 4aptul &+ toate molutele au 4ost puri4i&ate. E. Cerin0e pentru &entre #e e8pe#iere peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are a&ti"ea)+ .n &entre #e e8pe#iere tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. <anipularea molutelor -i"al"e "ii/ .n spe&ial &on#i0ionarea/ &ali-rarea/ am-alarea i .mpa&*etarea/ nu tre-uie s+ pro"oa&e &ontaminarea pro#usului sau s+ a4e&te)e "ia-ilitatea molutelor. 2. =nainte #e e8pe#iere/ &o&*iliile molutelor -i"al"e "ii tre-uie s+ 4ie sp+late -ine &u ap+ &urat+. 3. <olutele -i"al"e "ii tre-uie s+ pro"in+2 a( #intr1o )on+ #e pro#u&0ie #in &lasa A3 -( #intr1o )on+ #e reimersie3 &( #intr1un &entru #e puri4i&are3 sau #( #intr1un alt &entru #e e8pe#iere. 4. %e asemenea/ &erin0ele pre"+)ute la p&t. $ i 2 se apli&+ &entrelor #e e8pe#iere situate la -or#ul "aselor. <olutele manipulate .n ast4el #e &entre tre-uie s+ pro"in+ #intr1o )on+ #e pro#u&0ie #in &lasa A sau #intr1o )on+ #e reimersie. CAPIT !U! ; :tan#ar#e #e s+n+tate pentru molute -i"al"e "ii

=n plus 4a0+ #e asigurarea &on4ormit+0ii &u &riteriile mi&ro-iologi&e a#optate .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ operatorii &u a&ti"itate .n se&torul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ molutele -i"al"e "ii puse pe pia0+ pentru &onsum uman .ntrunes& stan#ar#ele pre"+)ute #e pre)entul &apitol. $. A&estea tre-uie s+ ai-+ &ara&teristi&i organolepti&e aso&iate &u prospe0imea i "ia-ilitatea/ in&lu),n# &o&*ilii 4+r+ mur#+rie/ un r+spuns a#e&"at la per&u0ie i &antit+0i normale #e li&*i# intra"al"ular. 2. A&estea nu tre-uie s+ &on0in+ -ioto8ine marine .n &antit+0i totale 'm+surate .n .ntregul &orp sau .n ori&e parte &omesti-il+ separat( &e #ep+es& urm+toarele limite2 a( pentru to8ina paraliti&+ a &rusta&eelor @Paral6ti& :*ell4is* Poison@ 'P:P(/ 800 mi&rograme per ?g3 -( pentru to8ina amne)i&+ a &rusta&eelor @Amnesi& :*ell4is* Poison@ 'A:P(/ 20 miligrame #e a&i# #omoi& per ?g3 &( pentru a&i#ul o?a#ai&/ #inop*6sito8ine i pe&tenoto8ine .mpreun+/ $C0 mi&rograme #e e&*i"alen0i ai a&i#ului o?a#ai& per ?g3 #( pentru "esoto8ine/ $ miligram #e e&*i"alent "esoto8ine per ?g3 i e( pentru a)aspara&i)i/ $C0 mi&rograme e&*i"alen0i a)aspira&i# per ?g. CAPIT !U! ;I Am-alarea i .mpa&*etarea molutelor -i"al"e "ii $. :tri#iile tre-uie s+ 4ie am-alate sau .mpa&*etate &u &o&*ilia &on&a"+ .n 7os. 2. Pa&*etele #e molute -i"al"e "ii #imensionate in#i"i#ual pentru &onsumator tre-uie s+ 4ie .n&*ise i r+m,n .n&*ise #up+ p+r+sirea &entrului #e e8pe#iere p,n+ &,n# sunt pre)entate pentru ",n)are &+tre &onsumatorul 4inal. CAPIT !U! ;II <ar&are #e i#enti4i&are i eti&*etare $. Eti&*eta/ in&lu),n# mar&a #e i#enti4i&are/ tre-uie s+ 4ie re)istent+ la ap+. 2. =n plus 4a0+ #e &erin0ele generale pentru m+r&ile #e i#enti4i&are &on0inute la se&0iunea I #in ane8a nr. 2 la pre)entele reguli spe&i4i&e/ tre-uie s+ 4ie pre)ente pe eti&*et+ urm+toarele in4orma0ii2 a( spe&ia #e molute -i"al"e 'nume &omun i nume tiin0i4i&(3 -( #ata .mpa&*et+rii/ &e &uprin#e &el pu0in )iua i luna. Prin #erogare #e la 5ot+r,rea Au"ernului nr. $0C/2002 pri"in# eti&*etarea alimentelor/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $4B #in 2B 4e-ruarie 2002/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ #ata "ala-ilit+0ii minime poate s+ 4ie .nlo&uit+ #e men0iunea @a&este animale tre-uie s+ 4ie "ii &,n# sunt ",n#ute@. 3. %etailistul tre-uie s+ p+stre)e eti&*eta ataat+ pe pa&*etul #e molute -i"al"e "ii &e nu sunt am-alate in#i"i#ual pentru &onsumator/ pentru &el pu0in C0 #e )ile #up+ #i"i)area &on0inutului. CAPIT !U! ;III Alte &erin0e $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are #epo)itea)+ i transport+ molute -i"al"e "ii tre-uie s+ se asigure &+ a&estea sunt 0inute la o temperatur+ &are s+ nu ai-+ e4e&te a#"erse asupra siguran0ei sau "ia-ilit+0ii a&estora. 2. <olutele -i"al"e "ii nu tre-uie s+ 4ie reimersate .n sau pul"eri)ate &u ap+ #up+ &e a&estea au 4ost .mpa&*etate pentru ",n)are &u am+nuntul i au p+r+sit &entrul #e e8pe#iere. CAPIT !U! IF Cerin0e spe&i4i&e pentru pe&tini#e re&oltate .n a4ara )onelor #e pro#u&0ie &lasi4i&ate peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are re&oltea)+ pe&tini#e .n a4ara )onelor #e pro#u&0ie &lasi4i&ate sau &are manipulea)+ ast4el #e pe&tini#e tre-uie s+ respe&te urm+toarele &erin0e2 $. 9u pot 4i puse pe pia0+ pe&tini#e/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&estea sunt re&oltate i manipulate .n &on4ormitate &u &ap. II lit. E i .n#eplines& stan#ar#ele pre"+)ute la &ap. ;/ 4apt &e poate 4i #o"e#it printr1un sistem #e auto&ontroale. =n plus/ atun&i &,n# #atele 4urni)ate #e programele #e monitori)are o4i&ial+ permit autorit+0ii &ompetente s+ &lasi4i&e 4on#uri pis&i&ole i atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ .n &ooperare &u operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ se apli&+ pre"e#erile &ap. II lit. A/ prin analogie/ pe&tini#elor.

2. 9u pot 4i puse pe pia0+ pentru &onsum uman pe&tini#e #e&,t printr1o pia0+ #e li&ita0ie a petelui/ un &entru #e e8pe#iere sau o .ntreprin#ere #e pro&esare. Atun&i &,n# manipulea)+ pe&tini#e/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are e8ploatea)+ ast4el #e .ntreprin#eri tre-uie s+ in4orme)e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ iar &entrele #e e8pe#iere tre-uie s+ 4ie &on4orme &u &erin0ele &ap. III i I;. 3. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are manipulea)+ pe&tini#e tre-uie s+ se &on4orme)e2 a( &u &erin0ele #o&umentare ale &ap. I p&t. 31B/ atun&i &,n# este apli&a-il. =n a&est &a)/ #o&umentul #e .nregistrare tre-uie s+ in#i&e &lar lo&ali)area )onei un#e au 4ost re&oltate pe&tini#ele3 sau -( &u &erin0ele &ap. ;II re4eritoare la mar&area #e i#enti4i&are i eti&*etare/ &u pri"ire la pe&tini#e .mpa&*etate i pe&tini#e am-alate/ #a&+ am-alarea asigur+ o prote&0ie e&*i"alent+ &u &ea a .mpa&*et+rii. :ECGIU9EA a ;III1a Pro#use #in pes&uit $. A&east+ se&0iune nu se apli&+ pentru molute -i"al"e/ e&*ino#erme/ tuni&ate i gasteropo#e marine/ atun&i &,n# sunt puse pe pia0+ "ii. Cu e8&ep0ia &ap. I i II/ a&easta se apli&+ la ast4el #e animale &,n# nu sunt puse pe pia0+ "ii/ &a) .n &are tre-uie s+ 4i 4ost o-0inute .n &on4ormitate &u se&0iunea a ;II1a. 2. Pre"e#erile &ap. III lit. A/ C i %/ &ap. I; i ; se apli&+ &omer0ului &u am+nuntul. 3. Cerin0ele a&estei se&0iuni le &ompletea)+ pe &ele pre"+)ute #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE2 a( .n &a)ul .ntreprin#erilor/ in&lu),n# "asele &e sunt anga7ate .n pro#u&0ia primar+ i opera0iuni aso&iate/ a&estea &ompletea)+ &erin0ele ane8ei nr. 2 la *ot+r,rea pre"+)ut+ la p&t. 33 -( .n &a)ul altor .ntreprin#eri/ in&lu),n# "asele/ a&estea &ompletea)+ &erin0ele ane8ei nr. 3 la *ot+r,rea pre"+)ut+ la p&t. 33 4. =n pri"in0a pro#uselor #in pes&uit2 a( pro#u&0ia primar+ &uprin#e &reterea/ pes&uitul i &ole&tarea pro#uselor #in pes&uit "ii .n "e#erea punerii a&estora pe pia0+3 i -( opera0iunile aso&iate &uprin# ori&are #intre urm+toarele opera0iuni/ #a&+ a&estea sunt e4e&tuate la -or#ul "aselor #e pes&uit2 t+ierea/ s,ngerarea/ #e&apitarea/ e"is&erarea/ .n#ep+rtarea aripioarelor/ re4rigerarea i am-alarea. %e asemenea/ a&estea in&lu#2 'i( transportul i #epo)itarea pro#uselor #in pes&uit ale &+ror &ara&teristi&i nu au 4ost mo#i4i&ate .n mo# su-stan0ial/ in&lu),n# pro#usele #in pes&uit "ii/ .n &a#rul 4ermelor pis&i&ole pe us&at3 i 'ii( transportul pro#uselor #in pes&uit ale &+ror &ara&teristi&i nu au 4ost mo#i4i&ate .n mo# su-stan0ial/ in&lu),n# pro#usele #in pes&uit "ii/ #e la lo&ul #e o-0inere la prima .ntreprin#ere #e #estina0ie. CAPIT !U! I Cerin0e pentru "ase peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+2 a( "asele utili)ate pentru a re&olta pro#use #in pes&uit #in me#iul natural sau pentru a le manipula ori pro&esa #up+ re&oltare sunt &on4orme &u &erin0ele stru&turale i #e e&*ipamente pre"+)ute .n partea I3 i -( opera0iunile e4e&tuate la -or#ul "aselor #e pes&uit se #es4+oar+ .n &on4ormitate &u regulile pre"+)ute .n partea a II1 a. I. Cerin0e stru&turale i #e e&*ipamente A. Cerin0e pentru toate "asele $. ;asele tre-uie s+ 4ie proie&tate i &onstruite ast4el .n&,t s+ nu se pro#u&+ &ontaminarea pro#uselor &u ap+ #e santin+/ ap+ mena7er+/ 4um/ &om-usti-il/ ulei/ gr+sime sau alte su-stan0e ne#orite. 2. :upra4e0ele &u &are "in .n &onta&t pro#usele #in pes&uit tre-uie s+ 4ie #intr1un material a#e&"at/ re)istent la &oro)iune/ nete# i uor #e &ur+0at/ #ura-ile i neto8i&e. 3. E&*ipamentele i materialul utili)at pentru prelu&rarea pro#uselor #in pes&uit tre-uie s+ 4ie &on4e&0ionate #in material re)istent la &oro)iune/ uor #e &ur+0at i #e #e)in4e&tat. 4. C,n# se reali)ea)+ alimentarea &u ap+ a "aselor utili)ate pentru pro#usele #in pes&uit/ a&est lu&ru tre-uie s+ se 4a&+ ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea sursei #e ap+. E. Cerin0e pentru "ase proie&tate i e&*ipate pentru a &onser"a pro#use #in pes&uit pentru mai mult #e 24 #e ore $. ;asele proie&tate i e&*ipate pentru a &onser"a pro#use #in pes&uit pentru mai mult #e 24 #e ore tre-uie s+ 4ie e&*ipate &u &ompartimente #e &al+/ -a)ine sau &ontainere pentru #epo)itarea pro#uselor #in pes&uit la temperaturile pre"+)ute la &ap. ;II.

2. Compartimentele #e &al+ tre-uie s+ 4ie separate #e &ompartimentele motoarelor i #e &a-inele e&*ipa7ului prin #esp+r0ituri &e sunt su4i&iente pentru a se pre"eni ori&e &ontaminare a pro#uselor #in pes&uit #epo)itate. Compartimentele #e &al+ i &ontainerele utili)ate pentru #epo)itarea pro#uselor #in pes&uit tre-uie s+ asigure &onser"area a&estora .n &on#i0ii satis4+&+toare #e igien+ i/ atun&i &,n# este ne&esar/ s+ asigure &+ apa re)ultat+ prin topirea g*e0ii nu r+m,ne .n &onta&t &u pro#usele. 3. =n "asele e&*ipate pentru r+&irea pro#uselor #in pes&uit .n apa #e mare &urat+ i r+&it+/ -a)inele tre-uie s+ ai-+ .n&orporate #ispo)iti"e pentru reali)area unei temperaturi uni4orme .n tot -a)inul. Ast4el #e #ispo)iti"e tre-uie s+ reali)e)e o rat+ #e r+&ire &e asigur+ &+ ameste&ul #e pete i ap+ #e mare &urat+ nu #ep+ete 3LC la C ore #up+ .n&+r&are/ nu #ep+ete 0LC #up+ $C ore i permite monitori)area/ iar atun&i &,n# e ne&esar/ .nregistrarea temperaturii. C. Cerin0e pentru "asele1&ongelator ;asele1&ongelator tre-uie2 $. s+ ai-+ e&*ipamente #e &ongelare &u &apa&itate su4i&ient+ pentru s&+#erea rapi#+ a temperaturii/ ast4el .n&,t s+ se reali)e)e o temperatur+ .n mi7lo& nu mai mare #e 1$8LC3 2. s+ ai-+ e&*ipamente #e re4rigerare &u o &apa&itate su4i&ient+ pentru a men0ine pro#usele #in pes&uit .n &alele #e #epo)itare la o temperatur+ nu mai mare #e 1$8LC. Calele #e #epo)itare tre-uie s+ 4ie e&*ipate &u un #ispo)iti" #e .nregistrare a temperaturii/ amplasat .ntr1un lo& #e un#e a&easta poate 4i uor &itit+. :en)orul #e temperatur+ al aparatului #e .nregistrare tre-uie s+ 4ie situat .ntr1o )on+ un#e temperatura #in &al+ este &ea mai ri#i&at+3 i 3. s+ .ntruneas&+ &erin0ele pentru "asele proie&tate i e&*ipate pentru a &onser"a pro#use #in pes&uit pentru mai mult #e 24 #e ore/ pre"+)ute la lit. E p&t. 2. %. Cerin0e pentru "asele14a-ri&+ $. ;asele14a-ri&+ tre-uie s+ ai-+ &el pu0in2 a( o )on+ #e re&ep0ie pentru preluarea la -or# a pro#uselor #in pes&uit/ proie&tat+ pentru a permite &a 4ie&are &aptur+ su&&esi"+ s+ poate 4i separat+. A&east+ )on+ tre-uie s+ 4ie uor #e &ur+0at i proie&tat+ ast4el .n&,t s+ se prote7e)e pro#usele #e soare sau #e alte elemente i #e ori&e surs+ #e &ontaminare3 -( un sistem igieni& pentru transportul pro#uselor #in pes&uit #in )ona #e re&ep0ie .n )ona #e lu&ru3 &( spa0ii #e lu&ru su4i&ient #e mari pentru prepararea i pro&esarea igieni&+ a pro#uselor #in pes&uit/ uor #e &ur+0at i #e)in4e&tat/ proie&tate i aran7ate ast4el .n&,t s+ pre"in+ ori&e 4el #e &ontaminare a pro#uselor3 #( spa0ii #e #epo)itare pentru pro#usele 4inite/ su4i&ient #e mari i proie&tate ast4el .n&,t s+ 4ie uor #e &ur+0at. %a&+ la -or# 4un&0ionea)+ o .ntreprin#ere #e prelu&rare a #eeurilor/ tre-uie s+ 4ie proie&tat+ o &al+ separat+ pentru #epo)itarea unor ast4el #e #eeuri3 e( un lo& pentru #epo)itarea materialelor #e am-alare/ separat #e spa0iile #e preparare i pro&esare a pro#uselor3 4( e&*ipamente spe&iale pentru e"a&uarea #eeurilor sau a pro#uselor #in pes&uit improprii pentru &onsum uman/ #ire&t .n mare sau/ atun&i &,n# &ir&umstan0ele impun/ .ntr1un re)er"or etan #estinat a&estui s&op. %a&+ #eeurile sunt #epo)itate i pro&esate la -or# .n "e#erea trat+rii/ tre-uie s+ 4ie alo&ate )one separate pentru a&est s&op3 g( o surs+ #e ap+ situat+ .ntr1o po)i0ie &are s+ permit+ e"itarea &ontamin+rii sursei #e ap+3 i *( e&*ipamente pentru sp+larea m,inilor/ utili)ate #e personalul &are manipulea)+ pro#use #in pes&uit neprote7ate/ &u ro-inete proie&tate ast4el .n&,t s+ se pre"in+ r+sp,n#irea &ontamin+rii. 2. Totui/ "asele14a-ri&+ la -or#ul &+rora sunt g+tite/ r+&ite i am-alate molute i &rusta&ee nu tre-uie s+ .n#eplineas&+ &erin0ele p&t. $ #a&+ la -or#ul unor ast4el #e "ase nu are lo& ni&i o alt+ 4orm+ #e manipulare sau pro&esare. 3. ;asele14a-ri&+ &e &ongelea)+ pro#use #in pes&uit tre-uie s+ ai-+ e&*ipamente &e .ntrunes& &erin0ele pentru "asele1 &ongelator pre"+)ute la lit. C p&t. $ i 2. II. Cerin0e #e igien+ $. C,n# sunt utili)ate/ p+r0ile #in "ase sau &ontainerele re)er"ate pentru #epo)itarea pro#uselor #in pes&uit tre-uie s+ 4ie men0inute &urate i .n stare -un+ #e .ntre0inere. A&estea nu tre-uie/ .n spe&ial/ s+ 4ie &ontaminate &u &om-usti-il sau &u ap+ #e santin+. 2. C,t mai &ur,n# posi-il #up+ &e a&estea sunt preluate la -or#/ pro#usele #in pes&uit tre-uie s+ 4ie prote7ate #e &ontaminare i #e e4e&tele soarelui sau #e ori&e alt+ surs+ #e &+l#ur+. C,n# a&estea sunt sp+late/ apa utili)at+ tre-uie s+ 4ie ap+ pota-il+ sau/ atun&i &,n# este &a)ul/ ap+ &urat+. 3. Pro#usele #in pes&uit tre-uie s+ 4ie manipulate i #epo)itate ast4el .n&,t s+ se pre"in+ stri"irea a&estora. Cei &are e4e&tuea)+ manipularea pot 4olosi instrumente as&u0ite pentru a manipula petii mari sau petii &are i1ar putea r+ni/ &u &on#i0ia s+ nu se pro#u&+ ni&i o #eteriorare a &+rnii pro#uselor. 4. Pro#usele #in pes&uit/ altele #e&,t &ele p+strate "ii/ tre-uie s+ 4ie supuse r+&irii &,t mai &ur,n# posi-il #up+ .n&+r&are. Totui/ atun&i &,n# r+&irea nu este posi-il+/ pro#usele #in pes&uit tre-uie s+ 4ie #e-ar&ate &,t mai &ur,n# posi-il. 5. A*ea0a utili)at+ pentru r+&irea pro#uselor #in pes&uit tre-uie s+ 4ie o-0inut+ #in ap+ pota-il+ sau ap+ &urat+. C. Atun&i &,n# petii sunt #e&apita0i i/sau e"is&era0i la -or#/ ast4el #e opera0iuni tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .n mo# igieni&/ &,t mai &ur,n# posi-il #up+ &apturare/ iar pro#usele tre-uie s+ 4ie sp+late ime#iat i -ine &u ap+ pota-il+ sau &u ap+ &urat+. =n a&est &a)/ "is&erele i p+r0ile &e pot &onstitui un peri&ol pentru s+n+tatea pu-li&+ tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate &,t mai &ur,n# posi-il i 0inute separat #e pro#usele #estinate &onsumului uman. Di&atul i i&rele #estinate pentru &onsumul uman tre-uie s+ 4ie &onser"ate su- g*ea0+/ la o temperatur+ apropiat+ #e &ea a topirii g*e0ii sau tre-uie s+ 4ie &ongelate.

B. Atun&i &,n# este pra&ti&at+ &ongelarea .n saramur+ a petelui .ntreg #estinat pentru o-0inerea #e &onser"e/ tre-uie s+ se reali)e)e .n pro#us o temperatur+ nu mai mare #e 1>LC. :aramura nu tre-uie s+ 4ie o surs+ #e &ontaminare pentru pete. CAPIT !U! II Cerin0e .n timpul i #up+ #e-ar&are $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar responsa-ili pentru #es&+r&area i #e-ar&area pro#uselor #e pes&uit tre-uie2 a( s+ se asigure &+ e&*ipamentele #e #es&+r&are i #e #e-ar&are &e "in .n &onta&t &u pro#usele #in pes&uit sunt &on4e&0ionate #intr1un material uor #e &ur+0at i #e #e)in4e&tat i men0inut .n -un+ stare #e .ntre0inere i &ur+0enie3 i -( s+ e"ite &ontaminarea pro#uselor #in pes&uit .n timpul #es&+r&+rii i #e-ar&+rii/ .n spe&ial prin2 'i( e4e&tuarea rapi#+ a opera0iunilor #e #e-ar&are i #es&+r&are3 'ii( plasarea 4+r+ .nt,r)iere a pro#uselor #in pes&uit .ntr1un me#iu prote7at/ la temperatura spe&i4i&at+ la &ap. ;II3 i 'iii( neutili)area e&*ipamentelor i a pra&ti&ilor &e pro"oa&+ pagu-e inutile p+r0ilor &omesti-ile ale pro#uselor #in pes&uit. 2. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar responsa-ili pentru pie0ele #e li&ita0ie i #e ",n)are angro sau p+r0i ale a&estora tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e/ atun&i &,n# pro#usele #in pes&uit sunt e8puse pentru ",n)are2 a( 'i( tre-uie s+ e8iste 4a&ilit+0i &e se pot .n&uia/ pentru #epo)itarea la 4rig a pro#uselor #in pes&uit re0inute i 4a&ilit+0i separate &e se pot .n&*i#e/ pentru #epo)itarea pro#uselor #e pes&uit #e&larate improprii pentru &onsum uman3 'ii( #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ soli&it+/ tre-uie s+ e8iste 4a&ilit+0i a#e&"at e&*ipate &are se pot .n&uia sau/ atun&i &,n# este ne&esar/ o .n&+pere pentru utili)are e8&lusi"+ #e &+tre autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti3 -( .n timpul e8punerii sau #epo)it+rii pro#uselor #in pes&uit2 'i( &l+#irile nu tre-uie s+ 4ie utili)ate pentru alte s&opuri3 'ii( "e*i&ulele &e emit 4um #e eapament #e natur+ s+ #eteriore)e &alitatea pro#uselor #e pes&uit nu tre-uie s+ ai-+ a&&es la a&este &l+#iri3 'iii( persoanele &are au a&&es la a&este &l+#iri nu tre-uie s+ intro#u&+ alte animale3 i 'i"( &l+#irile tre-uie s+ 4ie -ine iluminate pentru a 4a&ilita &ontroale o4i&iale. 3. C,n# nu a 4ost posi-il+ r+&irea la -or#ul "asului/ pro#usele #in pes&uit proaspete/ altele #e&,t &ele p+strate "ii/ tre-uie s+ se supun+ r+&irii &,t mai repe#e posi-il #up+ #e-ar&are i s+ 4ie #epo)itate la o temperatur+ apropiat+ #e &ea a topirii g*e0ii. 4. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ &oopere)e &u autorit+0ile &ompetente/ ast4el .n&,t s+ le permit+ a&estora s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ .n spe&ial .n &eea &e pri"ete ori&e pro&e#uri #e noti4i&are a #e-ar&+rii pro#uselor #in pes&uit pe &are autoritatea &ompetent+ a statului su- pa"ilionul &+ruia na"ig*ea)+ "asul sau &ele pe &are autoritatea &ompetent+ a statului #e #e-ar&are a pro#uselor #in pes&uit le poate &onsi#era ne&esare. CAPIT !U! III Cerin0e pentru .ntreprin#eri/ in&lusi" "ase/ &e manipulea)+ pro#use #in pes&uit peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie/ atun&i &,n# este rele"ant/ s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e .n .ntreprin#erile &e manipulea)+ pro#use #in pes&uit2 A. Cerin0e pentru pro#use proaspete #in pes&uit $. Atun&i &,n# pro#usele r+&ite i neam-alate nu sunt #istri-uite/ e8pe#iate/ preparate sau pro&esate ime#iat #up+ &e au a7uns .ntr1o .ntreprin#ere #e pe us&at/ a&estea tre-uie s+ 4ie #epo)itate su- g*ea0+ .n #ispo)iti"e &orespun)+toare. =nlo&uirea g*e0ii tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ ori #e &,te ori este ne&esar. Pro#usele proaspete #in pes&uit am-alate tre-uie s+ 4ie r+&ite la o temperatur+ apropiat+ #e &ea #e topire a g*e0ii. 2. pera0iunile pre&um #e&apitarea sau e"is&erarea tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .n mo# igieni&. Atun&i &,n# #in pun&t #e "e#ere te*ni& i &omer&ial e"is&erarea este posi-il+/ a&easta tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ &,t mai repe#e posi-il #up+ &e pro#usele au 4ost &apturate sau #e-ar&ate. Pro#usele tre-uie s+ 4ie sp+late -ine &u ap+ pota-il+ sau/ la -or#ul "aselor/ &u ap+ &urat+ ime#iat #up+ a&este opera0iuni. 3. pera0iunile pre&um 4iletarea i tranarea tre-uie s+ 4ie e4e&tuate ast4el .n&,t s+ se e"ite &ontaminarea ori #eteriorarea 4ileurilor sau a 4eliilor. Dileurile i 4eliile nu tre-uie s+ r+m,n+ pe mesele #e lu&ru mai mult #e&,t este ne&esar pentru prepararea a&estora.

Dileurile i 4eliile tre-uie s+ 4ie am-alate i/ atun&i &,n# este ne&esar/ .mpa&*etate i tre-uie s+ 4ie r+&ite &,t mai repe#e posi-il #up+ prepararea a&estora. 4. Containerele utili)ate pentru e8pe#ierea sau #epo)itarea pro#uselor proaspete #in pes&uit preparate/ neam-alate/ #epo)itate su- g*ea0+ tre-uie s+ asigure &+ apa re)ultat+ #in topirea g*e0ii nu r+m,ne .n &onta&t &u pro#usele. 5. Pro#usele #in pes&uit proaspete/ .ntregi i e"is&erate pot 4i transportate i #epo)itate .n ap+ r+&it+ la -or#ul "aselor. %e asemenea/ a&estea pot &ontinua s+ 4ie transportate .n ap+ r+&it+ #up+ #e-ar&are i pot 4i transportate #e la .ntreprin#eri #e a&"a&ultur+ p,n+ la sosirea a&estora la prima .ntreprin#ere #e pe us&at &e e4e&tuea)+ ori&e a&ti"itate/ alta #e&,t transportul sau sortarea. E. Cerin0e pentru pro#use &ongelate =ntreprin#erile #e pe us&at &are &ongelea)+ pro#use #in pes&uit tre-uie s+ ai-+ e&*ipamente &e satis4a& &erin0ele pre"+)ute pentru "ase1&ongelator la se&0iunea a ;III1a/ &ap. I/ partea I lit. C p&t. $ i 2. C. Cerin0e pentru pro#use #in pes&uit separate me&ani& peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are 4a-ri&+ pro#use #in pes&uit separate me&ani& tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. materiile prime utili)ate tre-uie s+ satis4a&+ urm+toarele &erin0e2 a( pot 4i utili)a0i numai peti .ntregi i oase re)ultate #up+ 4iletare/ pentru a o-0ine pro#use #in pes&uit separate me&ani&3 -( toate materiile prime tre-uie s+ 4ie lipsite #e intestine3 2. pro&esul #e 4a-ri&are tre-uie s+ satis4a&+ urm+toarele &erin0e2 a( separarea me&ani&+ tre-uie s+ ai-+ lo& 4+r+ o .nt,r)iere ne7usti4i&at+ #up+ 4iletare3 -( #a&+ sunt utili)a0i peti .ntregi/ a&etia tre-uie s+ 4ie .n preala-il e"is&era0i i sp+la0i3 &( #up+ pro#u&ere/ pro#usele #in pes&uit separate me&ani& tre-uie s+ 4ie &ongelate &,t mai repe#e posi-il ori .n&orporate .ntr1un pro#us #estinat &ongel+rii sau unui tratament #e sta-ili)are. %. Cerin0e re4eritoare la para)i0i $. Urm+toarele pro#use #in pes&uit tre-uie s+ 4ie &ongelate la o temperatur+ nu mai mare #e 120LC .n toate p+r0ile pro#usului pentru &el pu0in 24 #e ore. A&est tratament tre-uie s+ 4ie apli&at pentru pro#usul &ru# sau pentru pro#usul 4init2 a( pro#use #in pes&uit &e urmea)+ s+ 4ie &onsumate &ru#e sau aproape &ru#e3 -( pro#use #in pes&uit pro"enite #e la urm+toarele spe&ii/ #a&+ a&estea urmea)+ s+ 4ie supuse unui pro&es #e a4umare la re&e .n &are temperatura intern+ a pro#uselor #in pes&uit nu este mai mare #e C0LC2 1 *ering3 1 ma&rou3 1 prot3 1 somon 's+l-ati&( #e Atlanti& i #e Pa&i4i&3 &( pro#use #in pes&uit marinate i/sau s+rate/ #a&+ pro&esul este insu4i&ient pentru a #istruge lar"ele #e nemato#e. 2. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu tre-uie s+ e4e&tue)e tratamentul pre"+)ut la p&t. $/ #a&+2 a( sunt #isponi-ile #ate epi#emiologi&e &e in#i&+ 4aptul &+ 4on#ul pis&i&ol #e origine nu pre)int+ un ris& pentru s+n+tate/ &u re4erire la pre)en0a #e para)i0i3 i -( autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+ a&easta. 3. Pro#usele #in pes&uit pre"+)ute la p&t. $ tre-uie/ atun&i &,n# sunt puse pe pia0+/ s+ 4ie .nso0ite #e un #o&ument #e la pro#u&+tor &e in#i&+ tipul #e pro&es la &are a&estea au 4ost supuse/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are sunt 4urni)ate &+tre &onsumatorul 4inal. CAPIT !U! I; Cerin0e pentru pro#use #in pes&uit prelu&rate peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are g+tes& &rusta&ee i molute tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 a( r+&irea rapi#+ tre-uie s+ urme)e g+tirii. Apa utili)at+ .n a&est s&op tre-uie s+ 4ie ap+ pota-il+ sau/ la -or#ul "aselor/ ap+ &urat+. %a&+ nu este utili)at+ ni&i o alt+ meto#+ #e &onser"are/ r+&irea tre-uie s+ &ontinue p,n+ &,n# este atins+ temperatura apropiat+ #e &ea #e topire a g*e0ii3 -( #e&o&*ilierea tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ .n &on#i0ii igieni&e/ e"it,n#u1se &ontaminarea pro#usului. Atun&i &,n# asemenea opera0iuni sunt e4e&tuate manual/ mun&itorii tre-uie s+ a&or#e o aten0ie #eose-it+ sp+l+rii m,inilor3 &( #up+ #e&o&*iliere/ pro#usele g+tite tre-uie s+ 4ie &ongelate ime#iat sau r+&ite &,t mai &ur,n# posi-il la temperatura pre"+)ut+ la &ap. ;II. CAPIT !U! ; :tan#ar#e #e s+n+tate pentru pro#use #in pes&uit

=n plus 4a0+ #e asigurarea &on4ormit+0ii &u &riteriile mi&ro-iologi&e a#optate .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+/ .n 4un&0ie #e natura pro#usului sau a spe&iei/ pro#usele #in pes&uit puse pe pia0+ pentru &onsum uman .n#eplines& stan#ar#ele pre"+)ute .n pre)entul &apitol. A. Propriet+0i organolepti&e ale pro#uselor #in pes&uit peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ e4e&tue)e o e8aminare organolepti&+ a pro#uselor #in pes&uit. A&east+ e8aminare tre-uie s+ asigure &+/ .n spe&ial/ pro#usele #in pes&uit sunt &on4orme &u ori&are #intre &riteriile #e prospe0ime. E. 5istamina peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ nu sunt #ep+ite limitele &u pri"ire la *istamin+. C. A)ot uor *i#roli)a-il Pro#usele #in pes&uit nepro&esate nu tre-uie s+ 4ie puse pe pia0+ #a&+ unele teste &*imi&e rele"+ 4aptul &+ au 4ost #ep+ite limitele re4eritoare la T;E19 'a)ot -a)i& uor *i#roli)a-il( sau T<A19 'a)ot trimetilamin+(. %. Para)i0i peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ pro#usele #in pes&uit au 4ost supuse unei e8amin+ri "i)uale .n s&opul #ete&t+rii para)i0ilor "i)i-ili .nainte #e a 4i puse pe pia0+. A&etia nu tre-uie s+ pun+ pe pia0+ pro#use #in pes&uit pentru &onsum uman &e sunt .n mo# e"i#ent &ontaminate &u para)i0i. E. To8ine #+un+toare s+n+t+0ii umane $. 9u tre-uie s+ 4ie puse pe pia0+ pro#use #in pes&uit pro"enite #e la peti to8i&i #in urm+toarele 4amilii2 Tetrao#onti#ae/ <oli#ae/ %io#onti#ae i Cant*igasteri#ae. 2. 9u tre-uie s+ 4ie puse pe pia0+ pro#use #in pes&uit &e &on0in -ioto8ine pre&um &iguato8ina sau to8ine parali)ante mus&ulare. Totui/ pro#usele #in pes&uit pro"enite #e la molute -i"al"e/ e&*ino#erme/ tuni&ate i gasteropo#e marine pot 4i puse pe pia0+ #a&+ a&estea au 4ost pro#use .n &on4ormitate &u se&0iunea a ;II1a i sunt &on4orme &u stan#ar#ele pre"+)ute la &ap. ; p&t. 2 al se&0iunii respe&ti"e. CAPIT !U! ;I Am-alarea i .mpa&*etarea pro#uselor #in pes&uit $. Re&ipientele .n &are sunt p+strate su- g*ea0+ pro#usele #in pes&uit proaspete tre-uie s+ 4ie re)istente la ap+ i s+ asigure &+ apa re)ultat+ #in g*ea0a topit+ nu r+m,ne .n &onta&t &u pro#usele. 2. Elo&urile &ongelate i preparate la -or#ul "aselor tre-uie s+ 4ie am-alate a#e&"at .nainte #e #e-ar&are. 3. C,n# pro#usele #in pes&uit sunt am-alate la -or#ul "aselor #e pes&uit/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ materialul #e am-alat2 a( nu este o surs+ #e &ontaminare3 -( este #epo)itat ast4el .n&,t a&esta s+ nu 4ie e8pus unui ris& #e &ontaminare3 &( #estinat reutili)+rii este uor #e &ur+0at i/ atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat. CAPIT !U! ;II %epo)itarea pro#uselor #in pes&uit peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are #epo)itea)+ pro#use #in pes&uit tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. Pro#usele #in pes&uit proaspete/ pro#usele #in pes&uit neprelu&rate #e&ongelate i pro#usele g+tite i re4rigerate pro"enite #e la &rusta&ee i molute tre-uie s+ 4ie men0inute la o temperatur+ apropiat+ #e &ea #e topire a g*e0ii. 2. Pro#usele #in pes&uit &ongelate tre-uie s+ 4ie p+strate la o temperatur+ nu mai mare #e 1$8LC .n toate p+r0ile pro#usului. Totui/ petele .ntreg &ongelat .n saramur+ i #estinat 4a-ri&+rii #e alimente &onser"ate poate s+ 4ie p+strat la o temperatur+ nu mai mare #e 1>LC. 3. Pro#usele #in pes&uit p+strate "ii tre-uie s+ 4ie 0inute la o temperatur+ i .ntr1o manier+ &e nu a4e&tea)+ ne4a"ora-il siguran0a alimentelor i "ia-ilitatea a&estora. CAPIT !U! ;III Transportul pro#uselor #in pes&uit

peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are transport+ pro#use #in pes&uit tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. =n timpul transportului/ pro#usele #in pes&uit tre-uie s+ 4ie men0inute la temperatura soli&itat+. =n spe&ial2 a( pro#usele #in pes&uit proaspete/ pro#usele #in pes&uit #e&ongelate nepro&esate i pro#usele #in &rusta&ee i molute g+tite i r+&ite tre-uie s+ 4ie men0inute la o temperatur+ apropiat+ #e &ea #e topire a g*e0ii3 -( pro#usele #in pes&uit &ongelate/ &u e8&ep0ia petelui &ongelat .n saramur+ #estinat 4a-ri&+rii #e alimente &onser"ate/ tre-uie s+ 4ie men0inute .n timpul transportului la o temperatur+ &onstant+ nu mai mare #e 1$8LC .n toate p+r0ile pro#usului/ permi0,n#u1se posi-ilitatea unor s&urte 4lu&tua0ii as&en#ente &are s+ nu #ep+eas&+ 3LC. 2. 9u este ne&esar &a operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar s+ se &on4orme)e &u pre"e#erile p&t. $ lit. -(/ atun&i &,n# pro#usele #in pes&uit &ongelate sunt transportate #e la un #epo)it 4rigori4i& la o .ntreprin#ere autori)at+/ pentru a 4i #e&ongelate la sosire .n s&opul prepar+rii i/sau pro&es+rii/ #a&+ #istan0a par&urs+ este s&urt+ i autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ permite a&easta. 3. %a&+ pro#usele #in pes&uit sunt 0inute su- g*ea0+/ apa re)ultat+ #in g*ea0a topit+ nu tre-uie s+ r+m,n+ .n &onta&t &u a&estea. 4. Pro#usele #in pes&uit &e urmea)+ a 4i puse pe pia0+ "ii tre-uie s+ 4ie transportate .n aa 4el .n&,t s+ nu 4ie a4e&tate siguran0a alimentelor i "ia-ilitatea a&estora. :ECGIU9EA a IF1a !apte &ru# i pro#use la&tate CAPIT !U! I !apte &ru# 1 pro#u&0ie primar+ peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are pro#u& sau/ #up+ &a)/ &ole&tea)+ lapte &ru# tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u &erin0ele pre"+)ute .n pre)entul &apitol. I. Cerin0e #e s+n+tate pentru pro#u&erea #e lapte &ru# $. !aptele &ru# tre-uie s+ pro"in+ #e la animale2 a( &are nu pre)int+ ni&i un simptom al "reunei -oli in4e&0ioase transmisi-ile la om prin lapte3 -( &are sunt .ntr1o stare -un+ #e s+n+tate/ nu pre)int+ ni&i un semn al "reunei -oli &e ar putea #u&e la &ontaminarea laptelui i/ .n spe&ial/ nu su4er+ #e ni&i o in4e&0ie a aparatului genital &u se&re0ii/ enterit+ &u #iaree i 4e-r+ sau #e o in4lama0ie "i)i-il+ a ugerului3 &( &are nu pre)int+ r+ni ale ugerului/ &e ar putea a4e&ta laptele3 #( &+rora nu li s1au a#ministrat su-stan0e sau pro#use neautori)ate i &are nu au 4ost supuse unui tratament ilegal/ .n sensul r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animalele "ii i la pro#usele a&estora/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE3 i e( la &are/ atun&i &,n# li s1au a#ministrat pro#use sau su-stan0e autori)ate/ a 4ost respe&tat+ perioa#a #e ateptare pres&ris+ pentru a&este pro#use sau su-stan0e. 2. a( =n spe&ial/ .n &eea &e pri"ete -ru&elo)a/ laptele &ru# tre-uie s+ pro"in+ #e la2 'i( "a&i sau -i"oli0e &e apar0in unui e4e&ti" li-er sau o4i&ial li-er #e -ru&elo)+/ .n .n0elesul r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 23C/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# pro-lemele #e s+n+tate a animalelor/ &e a4e&tea)+ &omer0ul Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene &u animale #in spe&iile -o"ine i por&ine/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 835 #in 20 noiem-rie 2002/ &e transpune %ire&ti"a nr. C4/432/CEE3 'ii( oi sau &apre &e apar0in unei e8ploata0ii o4i&ial li-ere sau li-ere #e -ru&elo)+/ .n .n0elesul r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. CC/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# &on#i0iile #e s+n+tate i &erti4i&area "eterinar+ pentru &omer0ul Rom,niei &u statele mem-re ale Comunit+0ii Europene &u o"ine i &aprine/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 30C #in > mai 2002/ &e transpune %ire&ti"a nr. >$/C8/CEE3 sau 'iii( 4emele #in alte spe&ii/ sensi-ile la -ru&elo)+/ &e apar0in unor e4e&ti"e &ontrolate .n mo# regulat pentru a&east+ -oal+/ .n -a)a unui plan #e &ontrol &e a 4ost apro-at #e Autoritate3 -( .n &eea &e pri"ete tu-er&ulo)a/ laptele &ru# tre-uie s+ pro"in+ #e la2 'i( "a&i sau -i"oli0e &e apar0in unui e4e&ti" o4i&ial li-er #e tu-er&ulo)+/ .n .n0elesul normei sanitare "eterinare pre"+)ute la p&t. 2 lit. a( 'i(3 sau 'ii( 4emele #in alte spe&ii/ sensi-ile la tu-er&ulo)+/ &e apar0in unor e4e&ti"e &ontrolate .n mo# regulat pentru a&east+ -oal+/ .n -a)a unui plan #e &ontrol &e a 4ost apro-at #e Autoritate3 &( .n &a)ul .n &are &aprele sunt 0inute .mpreun+ &u "a&ile/ a&este &apre tre-uie s+ 4ie inspe&tate i testate pentru tu-er&ulo)+.

3. Totui/ laptele &ru# pro"enit #e la animale &e nu .n#eplines& &erin0ele p&t. 2 poate 4i utili)at &u autori)area autorit+0ii &ompetente2 a( .n &a)ul "a&ilor sau al -i"oli0elor &are nu pre)int+ o rea&0ie po)iti"+ la testele pentru tu-er&ulo)+ sau -ru&elo)+ i ni&i simptome ale a&estor -oli/ #up+ &e a 4ost supus unui tratament termi&/ ast4el .n&,t s+ pre)inte o rea&0ie negati"+ la testul 4os4ata)ei3 -( .n &a)ul oilor sau al &aprelor &are nu pre)int+ o rea&0ie po)iti"+ la testele pentru -ru&elo)+ sau &are au 4ost "a&&inate .mpotri"a -ru&elo)ei .n &a#rul unui program #e era#i&are apro-at i &are nu pre)int+ ni&i un simptom al -olii respe&ti"e/ 4ie2 'i( pentru 4a-ri&area -r,n)eturilor &u o perioa#+ #e maturare #e &el pu0in #ou+ luni3 sau 'ii( #up+ &e a 4ost supus unui tratament termi&/ ast4el .n&,t s+ pre)inte o rea&0ie negati"+ la testul 4os4ata)ei3 i &( .n &a)ul 4emelelor #in alte spe&ii &are nu pre)int+ o rea&0ie po)iti"+ la testele pentru tu-er&ulo)+ sau -ru&elo)+ i ni&i unul #intre simptomele a&estor -oli/ #ar &are apar0in unui e4e&ti" .n &are a 4ost #ete&tat+ -ru&elo)a sau tu-er&ulo)a #up+ &ontroalele pre"+)ute la p&t. 2 lit. a( 'iii( sau lit. -( 'ii(/ #a&+ a&esta a 4ost tratat pentru a se garanta siguran0a a&estuia. 4. !aptele &ru# pro"enit #e la ori&e animal &e nu .n#eplinete &erin0ele p&t. $13 i/ .n spe&ial/ ori&e animal &are pre)int+ in#i"i#ual o rea&0ie po)iti"+ la testele pro4ila&ti&e pentru tu-er&ulo)+ sau pentru -ru&elo)+/ pre&um &ele pre"+)ute #e r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 23C/2002/ &e transpune %ire&ti"a nr. C4/432/CEE/ i #e r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. CC/2002/ &e transpune %ire&ti"a nr. >$/C8/CEE/ nu tre-uie s+ 4ie utili)at pentru &onsum uman. 5. I)olarea animalelor &are sunt in4e&tate sau suspe&tate a 4i in4e&tate &u ori&are #intre -olile pre"+)ute la p&t. $ sau 2 tre-uie s+ 4ie e4i&ient+ pentru a se e"ita ori&e e4e&t ne4a"ora-il asupra laptelui &elorlalte animale. II. Igiena .n e8ploata0ii #e pro#u&ere a laptelui A. Cerin0e pentru spa0ii i e&*ipamente $. E&*ipamentele pentru muls i spa0iile .n &are este #epo)itat/ manipulat sau r+&it laptele tre-uie s+ 4ie situate i &onstruite ast4el .n&,t s+ se limite)e ris&ul #e &ontaminare a laptelui. 2. :pa0iile pentru #epo)itarea laptelui tre-uie s+ 4ie prote7ate .mpotri"a #+un+torilor/ s+ ai-+ o separare a#e&"at+ #e ori&e spa0ii .n &are sunt 0inute animale i/ atun&i &,n# este ne&esar/ s+ .ntruneas&+ &erin0ele pre"+)ute la lit. E i s+ ai-+ e&*ipament #e re4rigerare a#e&"at. 3. :upra4e0ele e&*ipamentelor #estinate s+ intre .n &onta&t &u laptele 'ustensile/ &ontainere/ tan&uri et&./ #estinate mulsului/ &ole&t+rii sau transportului( tre-uie s+ 4ie uor #e &ur+0at i/ atun&i &,n# este ne&esar/ #e #e)in4e&tat i s+ 4ie men0inute .n stare -un+ #e .ntre0inere. A&easta impli&+ utili)area #e materiale nete#e/ la"a-ile i neto8i&e. 4. %up+ utili)are/ ast4el #e supra4e0e tre-uie s+ 4ie &ur+0ate i/ atun&i &,n# este ne&esar/ #e)in4e&tate. %up+ 4ie&are transport sau #up+ 4ie&are serie #e transporturi pentru &are e8ist+ o perioa#+ 4oarte mi&+ .ntre #es&+r&are i urm+toarea .n&+r&are/ #ar .n toate &a)urile/ &el pu0in o #at+ pe )i/ &ontainerele i tan&urile utili)ate pentru transportul laptelui &ru# tre-uie s+ 4ie &ur+0ate i #e)in4e&tate .ntr1o manier+ &orespun)+toare/ .nainte #e reutili)are. E. Igiena .n timpul mulsului/ &ole&t+rii i transportului $. <ulsul tre-uie s+ 4ie e4e&tuat .n mo# igieni&/ asigur,n#u1se .n spe&ial &+2 a( .nainte #e .n&eperea mulsului/ mameloanele/ ugerul i p+r0ile a#ia&ente sunt &urate3 -( laptele pro"enit #e la 4ie&are animal este &ontrolat #e &+tre mulg+tor pentru anomalii organolepti&e sau 4i)i&o1 &*imi&e ori printr1o meto#+ &e permite o-0inerea #e re)ultate similare/ iar laptele &e pre)int+ ast4el #e anomalii nu este utili)at pentru &onsum uman3 &( laptele pro"enit #e la animale &are pre)int+ semne &lini&e ale unei a4e&0iuni a ugerului nu este utili)at pentru &onsum uman/ alt4el #e&,t .n &on4ormitate &u instru&0iunile unui me#i& "eterinar3 #( animalele &are sunt supuse unui tratament me#i&al pasi-il s+ trans4ere re)i#uuri .n lapte sunt i#enti4i&ate i &+ a&el lapte o-0inut #e la ast4el #e animale .nainte #e terminarea perioa#ei #e ateptare pres&rise nu este utili)at pentru &onsum uman3 i e( spra61urile pentru mameloane sau #ispo)iti"ele pentru imersia mamelonului sunt utili)ate numai #a&+ a&estea au 4ost autori)ate #e Autoritate i .ntr1o manier+ &e nu pro#u&e ni"eluri ina&&epta-ile #e re)i#uuri .n lapte. 2. Ime#iat #up+ muls laptele tre-uie s+ 4ie 0inut .ntr1un lo& &urat/ proie&tat i e&*ipat pentru a se e"ita &ontaminarea. A&esta tre-uie s+ 4ie r+&it ime#iat la o temperatur+ nu mai mare #e 8LC .n &a)ul &ole&t+rii )ilni&e sau nu mai mare #e CLC/ #a&+ laptele nu este &ole&tat )ilni&. 3. =n timpul transportului tre-uie s+ 4ie men0inut lan0ul #e 4rig/ iar temperatura laptelui la sosirea .n .ntreprin#erea #e #estina0ie nu tre-uie s+ #ep+eas&+ $0LC. 4. 9u este ne&esar &a operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar s+ se &on4orme)e &u &erin0ele #e temperatur+ pre"+)ute la p&t. 2 i 3 #a&+ laptele .ntrunete &riteriile pre"+)ute #e partea a III1a i 4ie2 a( laptele este prelu&rat .n #e&urs #e #ou+ ore #e la mulgere3 4ie -( este ne&esar+ o temperatur+ mai ri#i&at+ #in moti"e te*nologi&e legate #e 4a-ri&area anumitor pro#use la&tate/ iar autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a mun&ipiului Eu&ureti/ autori)ea)+ a&easta. C. Igiena personalului $. Persoanele &are e4e&tuea)+ mulsul i/sau manipularea laptelui &ru# tre-uie s+ poarte .m-r+&+minte a#e&"at+ i &urat+.

2. Persoanele &are e4e&tuea)+ mulsul tre-uie s+ men0in+ un gra# &res&ut #e &ur+0enie personal+. Tre-uie s+ 4ie #isponi-ile 4a&ilit+0i a#e&"ate l,ng+ lo&ul #e muls/ pentru a permite persoanelor &are e4e&tuea)+ mulsul sau manipularea laptelui &ru# s+1i spele m,inile i -ra0ele. III. Criterii pentru laptele &ru# $. Urm+toarele &riterii pentru laptele &ru# se apli&+ p,n+ la sta-ilirea stan#ar#elor .n &onte8tul unei legisla0ii spe&i4i&e pri"in# &alitatea laptelui i a pro#uselor la&tate. 2. Tre-uie s+ 4ie &ontrolat/ pentru &on4ormitatea &u pre"e#erile p&t. 3 i 4/ un num+r repre)entati" #e pro-e #e lapte &ru#/ &ole&tate #in e8ploata0iile #e pro#u&ere a laptelui/ re&oltate ran#omi)at. Controalele pot 4i e4e&tuate #e &+tre sau .n numele2 a( operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are pro#u& laptele3 -( operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are &ole&tea)+ sau pro&esea)+ laptele3 &( unui grup #e operatori &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 sau #( .n &onte8tul unui program #e &ontrol la ni"el na0ional sau regional. 3. a( peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ ini0ie)e pro&e#uri pentru a se asigura &+ laptele &ru# .ntrunete urm+toarele &riterii2 'i( pentru lapte &ru# pro"enit #e la "a&i2 9um+rul total #e germeni '9.T.A.( la 30LC 'per ml( OP $00.000Q( 9um+rul &elulelor somati&e 'per ml( OP 400.000QQ( 'ii( pentru lapte &ru# pro"enit #e la alte spe&ii2 9.T.A. la 30LC 'per ml( $.500.000Q( -( Totui/ #a&+ laptele &ru# pro"enit #e la alte spe&ii #e&,t "a&ile este #estinat pentru 4a-ri&area #e pro#use o-0inute #in lapte &ru# printr1un pro&es &e nu impli&+ ni&i un 4el #e tratament termi&/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ ia toate m+surile ne&esare pentru a se asigura &+ laptele &ru# utili)at .ntrunete urm+toarele &riterii2 9.T.A. la 30LC 'per ml( OP 500.000Q( RRRRRRRRRRR Q( <e#ia geometri&+ #eterminat+ pe o perioa#+ #e #ou+ luni/ &u &el pu0in #ou+ pro-e pe lun+. QQ( <e#ia geometri&+ #eterminat+ pe o perioa#+ #e 3 luni/ &u &el pu0in o pro-+ pe lun+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are Autoritatea spe&i4i&+ o alt+ meto#ologie pentru a se 0ine &ont #e "aria0ii se)oniere ale ni"elurilor #e pro#u&0ie. 4. D+r+ a se a#u&e atingere r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ ini0ie)e pro&e#uri pentru a se asigura &+ nu este pus pe pia0+ lapte &ru# #a&+/ 4ie2 a( a&esta &on0ine re)i#uuri #e anti-ioti&e .ntr1o &antitate &e #ep+ete ni"elurile autori)ate .n -a)a r#inului pree#intelui Autorit+0ii 9a0ionale :anitare ;eterinare i pentru :iguran0a Alimentelor nr. $4B/2004 pentru apro-area 9ormelor sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor pri"in# re)i#uurile #e pesti&i#e #in pro#usele #e origine animal+ i nonanimal+ i re)i#uurile #e me#i&amente #e u) "eterinar .n pro#usele #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $43 i nr. $43 -is #in $B 4e-ruarie 2005/ pentru ori&are #intre su-stan0ele la &are se re4er+ ane8ele nr. $ i 3 la a&east+ norm+3 4ie -( &antitatea total+ &om-inat+ #e re)i#uuri #e su-stan0e anti-ioti&e #ep+ete ori&e "aloare ma8im+ permis+. 5. C,n# laptele &ru# nu este .n &on4ormitate &u pre"e#erile p&t. 3 sau 4/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ in4orme)e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ i s+ ia m+suri pentru a &ore&ta situa0ia. CAPIT !U! II Cerin0e re4eritoare la pro#usele la&tate I. Cerin0e #e temperatur+ $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+/ #up+ re&ep0ia la o .ntreprin#ere #e pro&esare/ laptele este r+&it rapi# la o temperatur+ nu mai mare #e CLC i 0inut la a&east+ temperatur+ p,n+ la pro&esare. 2. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot p+stra laptele la o temperatur+ mai ri#i&at+/ #a&+2 a( pro&esarea .n&epe ime#iat #up+ muls sau .n #e&urs #e patru ore #e la re&ep0ia la .ntreprin#erea #e pro&esare3 sau -( Autoritatea autori)ea)+ o temperatur+ mai ri#i&at+ #in moti"e te*nologi&e re4eritoare la 4a-ri&area anumitor pro#use la&tate. II. Cerin0e pentru tratamentul termi& $. C,n# laptele &ru# sau pro#usele la&tate sunt supuse unui tratament termi&/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ a&esta satis4a&e &erin0ele #in &ap. FI #in ane8a nr. 2 la Regulile generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE. 2. C,n# se &onsi#er+ &+ laptele &ru# tre-uie s+ se supun+ unui tratament termi&/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie2

a( s+ ai-+ .n "e#ere pro&e#urile ela-orate .n &on4ormitate &u prin&ipiile 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ &on4orm 5ot+r,rii Au"ernului nr. >55/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE3 i -( s+ se &on4orme)e ori&+ror &erin0e pe &are Autoritatea le poate impune .n a&east+ pri"in0+/ atun&i &,n# autori)ea)+ .ntreprin#eri sau &,n# e4e&tuea)+ &ontroale/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE. III. Criterii pentru laptele &ru# #e "a&+ $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are 4a-ri&+ pro#use la&tate tre-uie s+ ini0ie)e pro&e#uri pentru a se asigura &+/ ime#iat .naintea pro&es+rii2 a( laptele &ru# #e "a&+ utili)at pentru prepararea pro#uselor la&tate are 9.T.A. la 30LC mai mi& #e 300.000 per ml3 i/ -( laptele #e "a&+ pro&esat utili)at pentru prepararea pro#uselor la&tate are 9.T.A. la 30LC mai mi& #e $00.000 per ml. 2. C,n# laptele nu .ntrunete &riteriile pre"+)ute la p&t. $/ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ in4orme)e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ i s+ ia m+suri pentru a &ore&ta situa0ia. CAPIT !U! III Am-alare i .mpa&*etare :igilarea am-ala7elor #estinate &onsumatorului tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ ime#iat #up+ umplere/ prin interme#iul #ispo)iti"elor #e sigilare &e pre"in &ontaminarea/ la .ntreprin#erea .n &are are lo& ultimul tratament termi& al pro#uselor la&tate li&*i#e. :istemul #e sigilare tre-uie s+ 4ie &on4e&0ionat #e aa manier+ .n&,t/ #up+ #es&*i#ere/ #o"a#a #es&*i#erii s+ 4ie e"i#ent+ i uor #e "eri4i&at. CAPIT !U! I; Eti&*etare $. =n plus 4a0+ #e &erin0ele 5ot+r,rii Au"ernului nr. $0C/2002 pri"in# eti&*etarea alimentelor/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $4B #in 2B 4e-ruarie 2002/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ eti&*etarea tre-uie s+ pre)inte .n mo# &lar2 a( .n &a)ul laptelui &ru# #estinat &onsumului uman #ire&t/ &u"intele @lapte &ru#@3 -( .n &a)ul pro#uselor o-0inute #in lapte &ru#/ printr1un pro&es #e 4a-ri&a0ie &e nu in&lu#e ni&i un tratament termi&/ 4i)i& sau &*imi&/ &u"intele @pro#us &u lapte &ru#@. 2. Cerin0ele p&t. $ se apli&+ pro#uselor #estinate pentru &omer0ul &u am+nuntul. Termenul @eti&*etare@ in&lu#e ori&e am-ala7/ #o&ument/ not+/ eti&*et+/ inel sau em-lem+ &e .nso0ete sau se re4er+ la ast4el #e pro#use. CAPIT !U! ; <ar&a #e i#enti4i&are Prin #erogare #e la &erin0ele se&0iunii I #in ane8a nr. 2 la pre)entele reguli spe&i4i&e2 $. .n lo& #e in#i&area num+rului #e autori)are al .ntreprin#erii/ mar&a #e i#enti4i&are poate s+ in#i&e lo&ul #e pe am-ala7 sau #e pe pa&*et un#e este .ns&ris num+rul #e autori)are al .ntreprin#erii3 2. .n &a)ul sti&lelor reutili)a-ile/ mar&a #e i#enti4i&are poate s+ in#i&e numai ini0ialele 0+rii e8pe#itoare i num+rul #e autori)are al .ntreprin#erii. :ECGIU9EA a F1a u+ i pro#use #in ou+ CAPIT !U! I u+ $. =n spa0iile pro#u&+torului i p,n+ la ",n)are &+tre &onsumator/ ou+le tre-uie s+ 4ie 0inute &urate/ us&ate/ 4+r+ miros str+in/ prote7ate e4i&ient #e o&uri i #e e8punere #ire&t+ la soare.

2. u+le tre-uie s+ 4ie #epo)itate i transportate la o temperatur+/ pre4era-il &onstant+/ &orespun)+toare pentru asigurarea &onser"+rii optime a propriet+0ilor igieni&e ale a&estora. u+le tre-uie s+ 4ie li"rate &+tre &onsumator .n #e&urs #e ma8imum 2$ #e )ile #e la ouat. CAPIT !U! II Pro#use #in ou+ I. Cerin0e pentru .ntreprin#eri peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ .ntreprin#erile pentru 4a-ri&area pro#uselor #in ou+ sunt &onstruite/ proie&tate i e&*ipate ast4el .n&,t s+ se asigure separarea urm+toarelor opera0iuni2 $. sp+larea/ us&area i #e)in4e&tarea ou+lor mur#are/ atun&i &,n# se e4e&tuea)+3 2. spargerea ou+lor/ &ole&tarea &on0inutului a&estora i .n#ep+rtarea p+r0ilor #e &oa7+ i mem-rane3 i 3. opera0iuni/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la p&t. $ i 2. II. <aterii prime pentru 4a-ri&area #e pro#use #in ou+ peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ materiile prime utili)ate pentru 4a-ri&area #e pro#use #in ou+ sunt &on4orme &u urm+toarele &erin0e2 $. Coa7a ou+lor utili)ate pentru 4a-ri&area #e pro#use #in ou+ tre-uie s+ 4ie &omplet #e)"oltat+ i s+ nu pre)inte &r+p+turi. Totui/ ou+le &r+pate pot 4i utili)ate pentru 4a-ri&area #e pro#use #in ou+/ #a&+ .ntreprin#erea #e pro#u&0ie sau &entrul #e am-alare le li"rea)+ #ire&t .ntreprin#erilor #e pro&esare/ un#e a&estea tre-uie s+ 4ie sparte &,t mai &ur,n# posi-il. 2. ul li&*i# o-0inut .ntr1o .ntreprin#ere autori)at+ .n a&est s&op poate 4i utili)at &a materie prim+. ul li&*i# tre-uie s+ 4ie o-0inut .n &on4ormitate &u &erin0ele p&t. $/ 2/ 3/ 4 i B ale p+r0ii a III1a. III. Cerin0e spe&iale #e igien+ pentru 4a-ri&area #e pro#use #in ou+ peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ toate opera0iunile sunt e4e&tuate #e aa manier+ .n&,t s+ se e"ite ori&e 4el #e &ontaminare .n timpul pro#u&0iei/ manipul+rii i #epo)it+rii #e pro#use #in ou+/ .n spe&ial prin asigurarea &on4ormit+0ii &u urm+toarele &erin0e2 $. u+le tre-uie s+ 4ie sparte numai atun&i &,n# a&estea sunt &urate i us&ate. 2. u+le tre-uie s+ 4ie sparte .ntr1o manier+ &e re#u&e la minimum &ontaminarea/ .n spe&ial prin asigurarea unei separ+ri a#e&"ate #e alte opera0iuni. u+le &r+pate tre-uie s+ 4ie pro&esate &,t mai &ur,n# posi-il. 3. u+le/ altele #e&,t &ele #e g+in+/ #e &ur&+ sau #e -i-ili&+/ tre-uie s+ 4ie manipulate i pro&esate separat. Tot e&*ipamentul tre-uie s+ 4ie &ur+0at i #e)in4e&tat .nainte s+ 4ie reluat+ pro&esarea ou+lor #e g+in+/ #e &ur&+ i #e -i-ili&+. 4. Con0inutul ou+lor nu tre-uie s+ 4ie o-0inut prin &entri4ugarea ori )#ro-irea ou+lor/ iar &entri4ugarea nu poate s+ 4ie utili)at+ ni&i pentru o-0inerea resturilor #e al-u #e ou #in &o7ile goale/ pentru &onsum uman. 5. %up+ spargere/ 4ie&are parte a pro#usului #in ou+ tre-uie s+ 4ie supus+ pro&es+rii &,t mai &ur,n# posi-il/ pentru a se elimina ris&urile mi&ro-iologi&e sau pentru &a a&estea s+ 4ie re#use la un ni"el a&&epta-il. Un lot &e a 4ost prelu&rat insu4i&ient poate s+ 4ie supus ime#iat unei noi pro&es+ri .n a&eeai .ntreprin#ere/ #a&+ a&easta .l 4a&e propriu pentru &onsum uman. C,n# un lot este g+sit impropriu pentru &onsum uman/ a&esta tre-uie s+ 4ie #enaturat ast4el .n&,t s+ se asigure &+ nu este utili)at pentru &onsum uman. C. Pro&esarea nu este ne&esar+ pentru al-uul #e ou #estinat 4a-ri&+rii #e al-umin+ #es*i#ratat+ sau &ristali)at+ &are ulterior "a 4i supus+ unui tratament termi&. B. %a&+ prelu&rarea nu este e4e&tuat+ ime#iat #up+ spargere/ oul li&*i# tre-uie s+ 4ie #epo)itat 4ie &ongelat/ 4ie la o temperatur+ nu mai mare #e 4LC. Perioa#a #e #epo)itare la temperatura #e 4LC .nainte #e pro&esare nu tre-uie s+ #ep+eas&+ 48 #e ore. Totui/ a&este &erin0e nu se apli&+ pro#uselor #in &are urmea)+ s+ se e8trag+ )a*arurile/ #a&+ pro&esul #e e8tragere a )a*arurilor este e4e&tuat &,t mai &ur,n# posi-il. 8. Pro#usele &e nu au 4ost sta-ili)ate ast4el .n&,t s+ 4ie p+strate la temperatura &amerei tre-uie s+ 4ie r+&ite la o temperatur+ nu mai mare #e 4LC. Pro#usele pentru &ongelare tre-uie s+ 4ie &ongelate ime#iat #up+ prelu&rare. I;. :pe&i4i&a0ii analiti&e $. Con&entra0ia #e a&i# 3 *i#ro8i-utiri& nu tre-uie s+ #ep+eas&+ $0 mg/?g .n su-stan0a us&at+ a pro#usului #in ou+ nemo#i4i&at. 2. Con0inutul #e a&i# la&ti& al materiei prime utili)ate pentru 4a-ri&area #e pro#use #in ou+ nu tre-uie s+ #ep+eas&+ $ g/?g #e su-stan0+ us&at+. Pentru pro#use 4ermentate/ a&east+ "aloare tre-uie s+ 4ie &ea .nregistrat+ .naintea pro&esului #e 4ermenta0ie. 3. Cantitatea #e resturi #e &o7i #e ou+/ mem-rane #e ou+ i ori&e alte p+r0i #in pro#usul #in ou+ pro&esat nu tre-uie s+ #ep+eas&+ $00 mg/?g #e pro#us #in ou+. ;. Eti&*etarea i mar&area pentru i#enti4i&are $. =n plus 4a0+ #e &erin0ele generale pentru mar&area #e i#enti4i&are pre"+)ute la se&0iunea I #in ane8a nr. 2 la pre)entele reguli spe&i4i&e/ 4ie&are transport #e pro#use #in ou+ &e nu sunt #estinate pentru ",n)are &u am+nuntul/ &i pentru utili)are &a ingre#ient la 4a-ri&area unui alt pro#us/ tre-uie s+ pre)inte o eti&*et+ &e in#i&+ temperatura la &are pro#usele #in ou+ tre-uie s+ 4ie p+strate i perioa#a .n &are poate 4i ast4el asigurat+ &onser"area.

2. =n &a)ul ou+lor li&*i#e/ eti&*eta pre"+)ut+ la p&t. $ tre-uie/ #e asemenea/ s+ poarte &u"intele2 @pro#use #in ou+ nepasteuri)ate 1 pentru a 4i tratate la lo&ul #e #estina0ie@ i s+ in#i&e #ata i ora spargerii. :ECGIU9EA a FI1a Pulpe #e -roate i mel&i peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are prepar+ pulpe #e -roate sau mel&i pentru &onsum uman tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. Eroatele i mel&ii tre-uie s+ 4ie u&ii .ntr1o .ntreprin#ere &onstruit+/ proie&tat+ i e&*ipat+ pentru a&est s&op. 2. =ntreprin#erea .n &are sunt preparate pulpe #e -roate tre-uie s+ ai-+ o .n&+pere re)er"at+ pentru #epo)itarea i sp+larea -roatelor "ii i pentru t+ierea i s,ngerarea a&estora. A&east+ .n&+pere tre-uie s+ 4ie separat+ 4i)i& #e .n&+perea #e preparare. 3. Eroatele i mel&ii &are au murit alt4el #e&,t prin u&i#ere .n .ntreprin#ere nu tre-uie s+ 4ie prepara0i pentru &onsum uman. 4. Eroatele i mel&ii tre-uie s+ 4ie supui unei e8amin+ri organolepti&e e4e&tuate prin prele"are #e pro-e. %a&+ a&east+ e8aminare in#i&+ 4aptul &+ a&etia pot pre)enta un ris&/ a&etia nu tre-uie s+ 4ie utili)a0i pentru &onsum uman. 5. Ime#iat #up+ preparare/ pulpele #e -roas&+ tre-uie s+ 4ie sp+late &omplet &u 7et #e ap+ pota-il+ i r+&ite ime#iat la o temperatur+ apropiat+ #e &ea #e topire a g*e0ii/ &ongelate sau pro&esate. C. %up+ u&i#ere/ *epato1pan&reasul mel&ilor tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtat i nu tre-uie s+ 4ie utili)at pentru &onsum uman/ #a&+ a&esta poate pre)enta un ris&. :ECGIU9EA a FII1a Ar+simi #e origine animal+ pro&esate i 7um+ri CAPIT !U! I Cerin0e apli&a-ile pentru .ntreprin#eri &e &ole&tea)+ sau pro&esea)+ materii prime peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ .ntreprin#erile &are &ole&tea)+ sau pro&esea)+ materii prime pentru o-0inerea #e gr+simi #e origine animal+ pro&esate i 7um+ri se &on4ormea)+ &u urm+toarele &erin0e2 $. Centrele #estinate &ole&t+rii #e materii prime i transportului ulterior &+tre .ntreprin#eri #e pro&esare tre-uie s+ 4ie #otate &u 4a&ilit+0i pentru #epo)itarea materiilor prime la o temperatur+ nu mai mare #e BLC. 2. Die&are .ntreprin#ere #e pro&esare tre-uie s+ ai-+2 a( 4a&ilit+0i pentru re4rigerare3 -( un spa0iu pentru e8pe#iere/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are .ntreprin#erea e8pe#ia)+ gr+sime animal+ pro&esat+ numai .n &ontainere3 i &( #a&+ este ne&esar/ e&*ipament potri"it pentru prepararea #e pro#use &onst,n# #in gr+simi animale pro&esate ameste&ate &u alte pro#use alimentare i/sau &on#imente. 3. Da&ilit+0ile #e re4rigerare pre"+)ute la p&t. $ i p&t. 2 lit. a( nu sunt ne&esare/ #a&+ proto&oalele pentru 4urni)area #e materii prime asigur+ &+ a&estea nu sunt ni&io#at+ #epo)itate sau transportate 4+r+ re4rigerare a&ti"+/ .n alt mo# #e&,t este pre"+)ut la &ap. II p&t. $ lit. #(. CAPIT !U! II Cerin0e #e igien+ pentru prepararea gr+simii #e origine animal+ pro&esate i a 7um+rilor peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are prepar+ gr+simi #e origine animal+ pro&esate i 7um+ri tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. <ateriile prime tre-uie s+2 a( pro"in+ #e la animale &are au 4ost t+iate .ntr1un a-ator i &are au 4ost &onsi#erate proprii pentru &onsum uman &a urmare a inspe&0iei ante1mortem i post1mortem3 -( 4ie &onstituite #in 0esuturi a#ipoase sau oase &u un &on0inut &,t mai mi& posi-il #e s,nge i impurit+0i3 &( pro"in+ #in .ntreprin#eri .nregistrate sau autori)ate &on4orm 5ot+r,rii Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ sau .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re3 i

#( s+ 4ie transportate i #epo)itate p,n+ la pro&esare/ .n &on#i0ii igieni&e i la o temperatur+ intern+ nu mai mare #e BLC. Totui/ materiile prime pot 4i #epo)itate i transportate 4+r+ re4rigerare a&ti"+/ #a&+ sunt pro&esate .n #e&urs #e $2 ore #up+ )iua .n &are au 4ost o-0inute. 2. =n timpul pro&es+rii este inter)is+ utili)area sol"en0ilor. 3. C,n# gr+simea pentru ra4inare .ntrunete stan#ar#ele pre"+)ute la p&t. 4/ gr+simea animal+ pro&esat+ i preparat+ &on4orm p&t. $ i 2 poate 4i ra4inat+ .n a&eeai .ntreprin#ere sau .n alt+ .ntreprin#ere/ &u s&opul #e a se .m-un+t+0i &alit+0ile 4i)i&o1&*imi&e ale a&esteia. 4. Ar+simea #e origine animal+ pro&esat+/ .n 4un&0ie #e tip/ tre-uie s+ .ntruneas&+ urm+toarele stan#ar#e2

Rumegtoare Animale din specia porcine Alte grsimi de origine animal Seu comestibil Grsime Seu pentru comestibil Untur i alte Primul Alte rafinare grsimi de porc Comestibile Pentru rafinare lichid1) Untur ) Alte pentru rafinare !!A "m#m$ %&'( 1& ( )&% %&'( 1& ( &% 1& ( )&% acid oleic) ma*im Pero*id + + , + + , + 1% ma*im me-#.g me-#.g me-#.g me-#.g me-#.g me-#.g me-#.g me-#.g /mpurit0i totale 1a*imum %&1($ 1a*imum %&($ insolubile 1iros& gust& culoare normal
( Ar+simea #e origine animal+ pro&esat+/ o-0inut+ prin pro&esarea la temperatur+ 7oas+ a gr+simii proaspete pro"enite #e la ni"elul &or#ului/ epiplonului/ rini&*ilor i me)enterului #e animale #in spe&ia -o"ine/ i gr+simea pro"enit+ #in s+lile #e tranare. 2 ( Ar+simea #e origine animal+ pro&esat+/ o-0inut+ #in 0esuturile a#ipoase #e la animale #in spe&ia por&ine. 5. Sum+rile #estinate &onsumului uman tre-uie s+ 4ie #epo)itate .n &on4ormitate &u urm+toarele &erin0e #e temperatur+2 a( &,n# 7um+rile sunt pro&esate la o temperatur+ #e &el mult B0LC/ a&estea tre-uie s+ 4ie #epo)itate2 'i( la o temperatur+ #e &el mult BLC pentru o perioa#+ &e nu #ep+ete 24 #e ore3 sau 'ii( la o temperatur+ #e &el mult 1$8LC3
$

-( &,n# 7um+rile sunt pro&esate la o temperatur+ mai mare #e B0LC i au un pro&ent #e umi#itate #e $0K 'm/m( sau mai mult/ a&estea tre-uie s+ 4ie #epo)itate2 'i( la o temperatur+ nu mai mare #e BLC/ pentru o perioa#+ &e nu #ep+ete 48 #e ore sau la un raport #e timp/temperatur+ &are s+ o4ere o garan0ie e&*i"alent+3 sau 'ii( la o temperatur+ nu mai mare #e 1$8LC3 &( &,n# 7um+rile sunt pro&esate la o temperatur+ mai mare #e B0LC i au un pro&ent #e umi#itate su- $0K 'm/m(/ nu e8ist+ &erin0e spe&i4i&e. :ECGIU9EA a FIII1a :toma&uri/ "e)i&i urinare i intestine tratate peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are tratea)+ stoma&uri/ "e)i&i urinare i intestine tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e2 $. Intestinele/ "e)i&ile urinare i stoma&urile #e animale pot 4i puse pe pia0+ numai #a&+2 a( a&estea pro"in #e la animale &e au 4ost t+iate .ntr1un a-ator i &are s1au #o"e#it a 4i proprii pentru &onsum uman/ &a urmare a inspe&0iei ante1mortem i post1mortem3 -( a&estea sunt s+rate/ tratate termi& sau us&ate3 i &( #up+ tratamentul pre"+)ut la lit. -( sunt luate m+suri e4i&iente pentru a se pre"eni re&ontaminarea. 2. :toma&urile/ "e)i&ile urinare i intestinele tratate &e nu pot 4i 0inute la temperatura am-iental+ tre-uie s+ 4ie #epo)itate re4rigerate/ utili),n#u1se 4a&ilit+0i #estinate pentru a&est s&op/ p,n+ la li"rarea a&estora. =n spe&ial pro#usele &e nu sunt s+rate sau us&ate tre-uie s+ 4ie 0inute la o temperatur+ #e &el mult 3LC. :ECGIU9EA a FI;1a Aelatin+ $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are 4a-ri&+ gelatin+ tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u urm+toarele &erin0e ale pre)entei se&0iuni. 2. Pentru s&opul pre)entei se&0iuni/ t+-+&ire .nseamn+ .nt+rirea pieilor/ utili),n#u1se agen0i "egetali #e t+-+&ire/ s+ruri #e &rom sau alte su-stan0e/ pre&um s+ruri #e aluminiu/ s+ruri 4eri&e/ s+ruri ale a&i#ului sili&i&/ al#e*i#e i &*inone sau al0i agen0i sinteti&i #e .nt+rire. CAPIT !U! I Cerin0e pentru materii prime $. Pot 4i 4olosite urm+toarele materii prime pentru pro#u&erea #e gelatin+ #estinat+ pentru utili)are .n alimente2 a( oase3 -( piei prelu&rate i neprelu&rate #e la animale rumeg+toare #e 4erm+3 &( piei #e por&3 #( piei #e pas+re3 e( ten#oane i sino"ii3 4( piei prelu&rate i neprelu&rate #e ",nat s+l-ati&3 i g( piei i oase #e pete. 2. Este inter)is+ utili)area #e piei prelu&rate i neprelu&rate #a&+ a&estea au 4ost supuse ori&+rui pro&es #e t+-+&ire/ in#i4erent #a&+ a&est pro&es a 4ost 4inali)at sau nu. 3. <ateriile prime pre"+)ute la p&t. $ lit. a(1e( tre-uie s+ pro"in+ #e la animale &are au 4ost t+iate .ntr1un a-ator i ale &+ror &ar&ase s1au #o"e#it a 4i proprii pentru &onsum uman/ &a urmare a inspe&0iei ante1mortem i postmortem sau .n &a)ul pieilor prelu&rate i neprelu&rate pro"enite #e la ",nat s+l-ati& #o"e#it a 4i propriu pentru &onsum uman. 4. <ateriile prime tre-uie s+ pro"in+ #in .ntreprin#eri .nregistrate sau autori)ate &on4orm 5ot+r,rii Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ sau .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re. 5. Centrele #e &ole&tare i t+-+&+riile pot/ #e asemenea/ s+ 4urni)e)e materie prim+ pentru pro#u&erea #e gelatin+ #estinat+ &onsumului uman/ #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ le autori)ea)+ .n mo# spe&ial pentru a&est s&op/ iar a&estea .n#eplines& urm+toarele &erin0e2 a( tre-uie s+ ai-+ .n&+peri #e #epo)itare &u par#oseli soli#e i pere0i nete)i &e sunt uor #e &ur+0at i #e #e)in4e&tat/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ pre"+)ute &u 4a&ilit+0i pentru re4rigerare3 -( .n&+perile #e #epo)itare tre-uie s+ 4ie p+strate .n stare -un+ #e &ur+0enie i .ntre0inere/ ast4el .n&,t a&estea s+ nu &onstituie o surs+ #e &ontaminare pentru materiile prime3

&( #a&+ materia prim+ &e nu este .n &on4ormitate &u pre)entul &apitol este #epo)itat+ i/sau pro&esat+ .n a&este spa0ii/ a&easta tre-uie s+ 4ie separat+ #e materia prim+ &e este .n &on4ormitate &u pre)entul &apitol pe toat+ #urata re&ep0iei/ #epo)it+rii/ pro&es+rii i e8pe#ierii. CAPIT !U! II Transportul i #epo)itarea materiilor prime $. =n lo&ul m+r&ii #e i#enti4i&are pre"+)ute la se&0iunea I #in ane8a nr. 2 la pre)entele reguli spe&i4i&e/ materiile prime tre-uie s+ 4ie .nso0ite pe #urata transportului #e un #o&ument &e in#i&+ .ntreprin#erea #e origine i &are &on0ine in4orma0iile pre"+)ute #e mo#elul #e #o&ument pre"+)ut .n ane8a nr. 4 la pre)entele reguli spe&i4i&e/ &,n# a&estea sunt li"rate unui &entru #e &ole&tare sau unei t+-+&+rii i atun&i &,n# sunt e8pe#iate .ntreprin#erii #e prelu&rare a gelatinei. 2. <ateriile prime tre-uie s+ 4ie transportate i #epo)itate/ r+&ite sau &ongelate/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are/ a&estea sunt pro&esate .n #e&urs #e 24 #e ore #e la li"rare. Totui/ pot 4i transportate i #epo)itate la temperatur+ am-iental+ oase #egresate i us&ate sau osein+/ piei s+rate/ us&ate i tratate &u ap+ #e "ar/ pre&um i piei tratate &u a&i)i ori -a)e. CAPIT !U! III Cerin0e pentru 4a-ri&area #e gelatin+ $. Pro&esul #e pro#u&0ie pentru gelatin+ tre-uie s+ asigure &+2 a( toat+ materia osoas+ #e la rumeg+toare/ pro"enit+ #e la animale 4+tate/ &res&ute sau t+iate .n 0+ri ori .n regiuni &lasi4i&ate &a a",n# o in&i#en0+ re#us+ #e en&e4alopatie spongi4orm+ -o"in+/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+/ este supus+ unui pro&es &e asigur+ &+ toat+ materia osoas+ este )#ro-it+ 4in i #egresat+ &u ap+ 4ier-inte/ iar apoi tratat+ &u a&i# &lor*i#ri& #iluat 'la &on&entra0ie minim+ #e 4K i p5 O $/5(/ pentru o perioa#+ #e &el pu0in #ou+ )ile/ urmat #e un tratament al&alin &u solu0ie saturat+ #e *i#ro8i# #e &al&iu 'p5 T $2/5(/ pentru o perioa#+ #e &el pu0in 20 #e )ile/ &u o etap+ #e sterili)are la $381$40LC timp #e 4 se&un#e sau #e un pro&es e&*i"alent autori)at3 i/ -( alt+ materie prim+ este supus+ unui tratament &u a&i)i sau -a)e/ urmat #e una sau mai multe &l+tiri3 p51ul tre-uie s+ 4ie ulterior a7ustat. Aelatina tre-uie s+ 4ie e8tras+ prin .n&+l)ire/ o #at+ sau #e mai multe ori &onse&uti"/ urmat+ #e puri4i&are prin interme#iul 4iltr+rii i sterili)+rii. 2. %a&+ un operator &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are 4a-ri&+ gelatin+ se &on4ormea)+ &u &erin0ele &e se apli&+ gelatinei #estinate &onsumului uman &u re4erire la toat+ gelatina pe &are o pro#u&e/ a&esta poate pro#u&e i #epo)ita gelatin+ &e nu este #estinat+ &onsumului uman .n a&eeai .ntreprin#ere. CAPIT !U! I; Cerin0e pentru pro#use 4inite peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+ gelatina este &on4orm+ &u limitele #e re)i#uuri pre"+)ute #e urm+torul ta-el2

Re2iduuri 3imit As 1 ppm Pb ( ppm Cd %&( ppm 4g %&1( ppm Cr

1% ppm Cu )% ppm 5n (% ppm S6 "Reith 7illiams) (% ppm 4 6 "!armacopeea 8uropean 19:, "; 6 )) 1% ppm
:ECGIU9EA a F;1a Colagen $. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are 4a-ri&+ &olagen tre-uie s+ asigure &on4ormitatea &u &erin0ele pre)entei se&0iuni. 2. Pentru s&opul pre)entei se&0iuni/ t+-+&ire .nseamn+ .nt+rirea pieilor/ utili),n#u1se agen0i "egetali #e t+-+&ire/ s+ruri #e &rom sau alte su-stan0e/ pre&um s+ruri #e aluminiu/ s+ruri 4eri&e/ s+ruri ale a&i#ului sili&i&/ al#e*i#e i &*inone sau al0i agen0i sinteti&i #e .nt+rire. CAPIT !U! I Cerin0e pentru materii prime $. Pentru pro#u&erea #e &olagen #estinat utili)+rii .n alimente/ pot 4i 4olosite urm+toarele materii prime2 a( piei prelu&rate i neprelu&rate #e la animale rumeg+toare #e 4erm+3 -( piei i oase #e por&3 &( piei i oase #e pas+re3 #( ten#oane3 e( piei prelu&rate i neprelu&rate #e ",nat s+l-ati&3 i 4( piei i oase #e pete. 2. Este inter)is+ utili)area #e piei prelu&rate i neprelu&rate/ #a&+ a&estea au 4ost supuse ori&+rui pro&es #e t+-+&ire/ in#i4erent #a&+ a&est pro&es a 4ost 4inali)at sau nu. 3. <ateriile prime pre"+)ute la p&t. $ lit. a(1#( tre-uie s+ pro"in+ #e la animale &are au 4ost t+iate .ntr1un a-ator i ale &+ror &ar&ase s1au #o"e#it a 4i proprii pentru &onsum uman/ &a urmare a inspe&0iei ante1 i post1mortem sau .n &a)ul pieilor prelu&rate i neprelu&rate pro"enite #e la ",nat s+l-ati& #o"e#it a 4i propriu pentru &onsum uman. 4. <ateriile prime tre-uie s+ pro"in+ #in .ntreprin#eri .nregistrate sau autori)ate &on4orm 5ot+r,rii Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ sau .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re. 5. Centrele #e &ole&tare i t+-+&+riile pot/ #e asemenea/ s+ 4urni)e)e materie prim+ pentru pro#u&erea #e &olagen #estinat &onsumului uman/ #a&+ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ le autori)ea)+ .n mo# spe&ial .n a&est s&op/ iar a&estea .n#eplines& urm+toarele &erin0e2 a( a&estea tre-uie s+ ai-+ .n&+peri #e #epo)itare &u par#oseli soli#e i pere0i nete)i &e sunt uor #e &ur+0at i #e #e)in4e&tat/ iar atun&i &,n# este ne&esar/ pre"+)ute &u 4a&ilit+0i pentru re4rigerare3 -( .n&+perile #e #epo)itare tre-uie s+ 4ie p+strate .n stare -un+ #e &ur+0enie i .ntre0inere/ ast4el .n&,t a&estea s+ nu &onstituie o surs+ #e &ontaminare pentru materiile prime3 &( #a&+ materia prim+ &e nu este .n &on4ormitate &u pre)entul &apitol este #epo)itat+ i/sau pro&esat+ .n a&este spa0ii/ a&easta tre-uie s+ 4ie separat+ #e materia prim+ &e este .n &on4ormitate &u pre)entul &apitol pe toat+ perioa#a re&ep0iei/ #epo)it+rii/ pro&es+rii i e8pe#ierii. CAPIT !U! II Transportul i #epo)itarea materiilor prime $. =n lo&ul m+r&ii #e i#enti4i&are pre"+)ute la se&0iunea I #in ane8a nr. 2 la pre)entele reguli spe&i4i&e/ materiile prime tre-uie s+ 4ie .nso0ite pe #urata transportului #e un #o&ument &e in#i&+ .ntreprin#erea #e origine i &are &on0ine in4orma0iile pre"+)ute #e mo#elul #e #o&ument pre"+)ut .n ane8a nr. 4 la pre)entele reguli spe&i4i&e/ &,n# a&estea sunt li"rate unui &entru #e &ole&tare sau unei t+-+&+rii i &,n# sunt e8pe#iate .ntreprin#erii #e pro&esare a &olagenului.

2. <ateriile prime tre-uie s+ 4ie transportate i #epo)itate r+&ite sau &ongelate/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&estea sunt prelu&rate .n #e&urs #e 24 #e ore #e la li"rarea a&estora. Totui/ pot 4i transportate i #epo)itate la temperatur+ am-iental+ oase #egresate i us&ate sau osein+/ piei s+rate/ us&ate i tratate &u ap+ #e "ar/ pre&um i piei tratate &u a&i)i ori -a)e. CAPIT !U! III Cerin0e pentru 4a-ri&area #e &olagen $. Colagenul tre-uie s+ 4ie pro#us printr1un pro&es &e asigur+ &+ materia prim+ este supus+ unui tratament &e impli&+ sp+lare/ a7ustare a p51ului/ utili),n#u1se a&i)i sau -a)e/ urmat #e una ori mai multe &l+tiri/ 4iltrare i e8tragere sau #e un pro&es e&*i"alent autori)at. 2. %up+ &e a 4ost supus pro&esului pre"+)ut la p&t. $ &olagenul poate 4i supus unui pro&es #e us&are. 3. %a&+ un operator &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are 4a-ri&+ &olagen se &on4ormea)+ &erin0elor &e se apli&+ &olagenului #estinat &onsumului uman/ &u re4erire la tot &olagenul pe &are .l pro#u&e/ a&esta poate pro#u&e i #epo)ita &olagen &e nu este #estinat &onsumului uman .n a&eeai .ntreprin#ere. CAPIT !U! I; Cerin0e pentru pro#use 4inite peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar tre-uie s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &olagenul este &on4orm &u limitele #e re)i#uuri pre"+)ute #e urm+torul ta-el2

Re2iduuri 3imit As 1 ppm Pb ( ppm Cd %&( ppm 4g %&1( ppm Cr 1% ppm Cu )% ppm 5n (% ppm S6 "Reith 7illiams) (% ppm 4 6 "!armacopeea 8uropean 19:, "; 6 )) 1% ppm
CAPIT !U! ; Eti&*etarea Am-ala7ele i pa&*etele &e &on0in &olagen tre-uie s+ poarte &u"intele @&olagen propriu &onsumului uman@ i s+ in#i&e #ata prepar+rii.

A9EFA 9r. 4 la regulile spe&i4i&e < %E! %E % CU<E9T CE TREEUIE :H =9: GEA:CH <ATERIA PRI<H %E:TI9ATH PE9TRU PR %UCEREA %E AE!ATI9H :AU C !AAE9 < %E! % CU<E9T T ACC <PA9N RAU <ATERIA! %E:TI9E% D R T5E PR %UCTI 9 D AE!ATI9E R C !!AAE9

/< /dentificarea materiei prime /< /dentification of ra= material >ip de produse <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<< >?pe of products <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< @ata de fabricare <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< @ate of manufacture <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< >ipul materialului de Ampachetare <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < >?pe of pac.aging <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< Bumrul de pachete <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<< Bumber of pac.ages <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<< Perioada de depo2itare garantat <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Guaranteed storage period <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< Greutate net ".g) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<< Bet =eight ".g) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<< //< 6riginea materiei prime //< 6rigin of ra= material Adresa#Adresele i numrul#numerele de Anregistrare al#ale Antreprinderii#Antreprinderilor de produc0ie autori2ate <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<< Address"es) and registration number"s) of the approCed production

establishment"s) <<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ///< @estina0ia materiei prime ///< @estination of ra= material 1ateria prim este e*pediatD >he ra= material =ill be sentD @e la <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "locul de Ancrcare) from <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "place of loading) la <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "0ara i locul de destina0ie) to <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "countr? and place of destination) cu urmtoarele miEloace de transport <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< b? the follo=ing means of transport <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Bumele i adresa e*peditorului <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<< Bame and address of consignor <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<< Bumele i adresa destinatarului <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<< Bame and address of consignee <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<

loaded in 00:00:00.781

!EAI:!AGIE R

!EAI:!AGIE EU

SURI:PRU%E9GH

AC5IVIGII PUE!ICE

< %E!E

&+utare W pu-li&a0ii W nout+0i W repertoriu W temati&i W a&te urm+rite W urm+rire mo#i4i&+ri W #omenii urm+rite W &alen#ar

Iesire
Dolosi0i -utonul #e IE#IRE #in &ontul #"s &,n# #ori0i s+ p+r+si0i ser"i&iulX

Au"ernul Rom,niei 5ot+r,re nr. >25 #in $$/08/2005 Pu-li&at in <onitorul 4i&ial/ Partea I nr. 804 #in

A#aug+ la A&te urm+rite

05/0>/2005 Intrare in $igoare% 0$/$0/200C pentru apro-area Regulilor pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pri"in# alimentele i &u regulile #e s+n+tate i #e prote&0ie a animalelor Pu-li&at .n 05/0>/2005 A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa arti&ol A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa #ata ;arianta pt. imprimare

A4iea)+ temati&ile a&tului !ista #e a&te similare ... A4iea)+ ultimele $0 a&te A4iea)+ "ersiuni in alte lim-i

=n temeiul art. $08 #in Constitu0ia Rom,niei/ repu-li&at+/ i al art. C 3 lit. #( i 4( #in r#onan0a Au"ernului nr. 42/2004 pri"in# organi)area a&ti"it+0ii sanitar1"eterinare i pentru siguran0a alimentelor/ apro-at+ &u mo#i4i&+ri i &omplet+ri prin !egea nr. 2$5/2004/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ Au"ernul Rom,niei a#opt+ pre)enta *ot+r,re. Art. $. 1 :e apro-+ Regulile pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pri"in# alimentele i &u regulile #e s+n+tate i #e prote&0ie a animalelor/ pre"+)ute .n ane8a &are 4a&e parte integrant+ #in pre)enta *ot+r,re. Art. 2. 1 Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor/ .n &ola-orare &u autorit+0ile na0ionale pre"+)ute .n !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ &ontrolea)+ mo#ul #e .n#eplinire a pre"e#erilor pre)entei *ot+r,ri i ia m+surile &e se impun/ &on4orm limitelor #e &ompeten0+ legale. Art. 3. 1 '$( Pre)enta *ot+r,re intr+ .n "igoare la #ata #e $ o&tom-rie 200C. '2( !a #ata intr+rii .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri se a-rog+2 a( 5ot+r,rea Au"ernului nr. $.$>C/2002 pentru apro-area 9ormelor generale pri"in# &ontrolul o4i&ial al alimentelor/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 8$> #in $3 noiem-rie 20023 -( r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. BBC/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# intro#u&erea meto#elor &omunitare #e prele"are #e pro-e i #e anali)+ pentru &ontrolul o4i&ial al 4ura7elor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B2$ #in $5 o&tom-rie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. B0/3B3/CEE3 &( r#inul pree#intelui Autorit+0ii 9a0ionale :anitare ;eterinare i pentru :iguran0a Alimentelor nr. $2C/2004 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor pri"in# utili)area .n Rom,nia a meto#elor &omunitare #e prele"are #e pro-e i #e anali)+ pentru monitori)area alimentelor #estinate &onsumului uman/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $CC #in 24 4e-ruarie 2005/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/5>$/CEE3 #( r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 3C8/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# &ontrolul o4i&ial al pro#uselor alimentare #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 403 #in $0 iunie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 8>/3>B/CE3 e( r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$B/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# prin&ipiile &e reglementea)+ organi)area inspe&0iilor o4i&iale .n #omeniul nutri0iei animalelor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B04 #in 8 o&tom-rie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >5/53/CEE3 4( r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 202/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# la-oratoarele #e re4erin0+ pentru monitori)area -ioto8inelor marine/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 24$ #in 8 aprilie 2003/ &e transpune %e&i)ia nr. >3/383/CEE3

g( r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 805/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea unui sistem #e tari4e .n se&torul nutri0iei animale/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 882 #in $$ #e&em-rie 2003/ &e transpune %e&i)ia nr. >8/B28/CE3 *( r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. C3/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare re4eritoare la la-oratoarele #e re4erin0+ pentru monitori)area &ontamin+rii -a&teriologi&e i "irale a molutelor -i"al"e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $55 #in $$ martie 2003/ &e transpune %e&i)ia nr. >3/3$3/CE3 i( ori&e alte pre"e#eri &ontrare. '3( r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $C/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# 4inan0area inspe&0iilor i &ontroalelor "eterinare e4e&tuate asupra pro#uselor #estinate &omer0ului Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene sau importului #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $52 #in $0 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/B3/CE/ se a-rog+ #e la $ ianuarie 2008. '4( 9ormele #e implementare a#optate pe -a)a a&telor normati"e pre"+)ute la alin. '2( i '3( r+m,n .n "igoare p,n+ la a#optarea pre"e#erilor emise .n -a)a pre)entei *ot+r,ri/ #a&+ nu sunt .n &ontra#i&0ie &u pre)enta *ot+r,re. '5( Re4erin0ele #in a&tele normati"e la a&tele a-rogate pre"+)ute la alin. '2( i '3( se &onsi#er+ 4+&ute la pre)enta *ot+r,re. Pre)enta *ot+r,re transpune pre"e#erile Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE/ pu-li&at .n Surnalul 4i&ial al Uniunii Europene nr. $C5 #in 28 mai 2004. PRI<1<I9I:TRU CH!I9 P PE:CU1THRICEA9U

Contrasemnea2D 1inistrul agriculturii& pdurilor i de2Coltrii rurale& ;eterinare Gheorghe !lutur Preedintele Autorit0ii Ba0ionale Sanitare i pentru Siguran0a Alimentelor& R2Can FAru 1inistrul snt0ii& 1ircea Cinte2 1inistrul finan0elor publice& /onel Popescu
Eu&ureti/ $$ august 2005. 9r. >25. A9EFH REAU!I pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pri"in# alimentele i &u regulile #e s+n+tate i #e prote&0ie a animalelor

loaded in 00:00:00.813

!EAI:!AGIE R

!EAI:!AGIE EU

SURI:PRU%E9GH

AC5IVIGII PUE!ICE

< %E!E

&+utare W pu-li&a0ii W nout+0i W repertoriu W temati&i W a&te urm+rite W urm+rire mo#i4i&+ri W #omenii urm+rite W &alen#ar

Iesire
Dolosi0i -utonul #e IE#IRE #in &ontul #"s &,n# #ori0i s+ p+r+si0i ser"i&iulX

Au"ernul Rom,niei Reguli #in $$/08/2005 Pu-li&at in <onitorul 4i&ial/ Partea I nr. 804 #in 05/0>/2005 Intrare in $igoare% 0$/$0/200C pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pri"in# alimentele i &u regulile #e s+n+tate i #e prote&0ie a animalelor Pu-li&at .n 05/0>/2005

A#aug+ la A&te urm+rite A4iea)+ temati&ile a&tului !ista #e a&te similare ... A4iea)+ ultimele $0 a&te A4iea)+ "ersiuni in alte lim-i

A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa arti&ol Da&e parte #in 5ot+r,re nr. >25 #in $$/08/2005 la $5/0B/2004 Apro-at #e 5ot+r,re nr. >25 #in $$/08/2005 Arti&olul $ la $5/0B/2004 A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa #ata $5/0B/2004 Da&e parte #in 5ot+r,re nr. >25 #in $$/08/2005 Apro-at #e 5ot+r,re nr. >25 #in $$/08/2005 Arti&olul $ ;arianta pt. imprimare
TIT!U! I :u-ie&t/ #omeniu #e apli&are i #e4ini0ii ARTIC !U! $ :u-ie&t i #omeniu #e apli&are '$( Pre)enta *ot+r,re sta-ilete reguli generale pentru reali)area #e &ontroale o4i&iale pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u reguli &e au #rept s&op/ .n spe&ial2 a( pre"enirea/ eliminarea sau re#u&erea ris&urilor p,n+ la ni"eluri a&&epta-ile pentru s+n+tatea pu-li&+ i a animalelor/ 4ie #ire&t/ 4ie prin interme#iul &on#i0iilor #e me#iu3 -( garantarea #e pra&ti&i &ore&te .n &eea &e pri"ete &omer0ul &u *ran+ pentru animale i &omer0ul &u alimente i prote7area intereselor &onsumatorilor/ in&lu),n# eti&*etarea *ranei pentru animale i a alimentelor i alte 4orme #e in4ormare a &onsumatorilor. '2( Pre)enta *ot+r,re nu tre-uie s+ se apli&e &ontroalelor o4i&iale pentru "eri4i&area &on4ormit+0ii &u regulile organi)a0iilor &omune #e pia0+ pentru pro#use agri&ole. '3( Pre)enta *ot+r,re nu tre-uie s+ a#u&+ atingere pre"e#erilor na0ionale &are transpun legisla0ia &omunitar+ pri"in# &ontroalele o4i&iale. '4( E4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re tre-uie s+ se reali)e)e 4+r+ a se a#u&e atingere responsa-ilit+0ii legale primare a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i a &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pentru asigurarea siguran0ei alimentelor i a *ranei pentru animale/ aa &um este sta-ilit #e !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr.

4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ pre&um i ori&+rei r+spun#eri &i"ile sau penale &e re)i#+ #in nerespe&tarea o-liga0iilor a&estora. ARTIC !U! 2 %e4ini0ii =n sensul pre)entei *ot+r,ri/ termenii i e8presiile #e mai 7os se #e4ines& ast4el2 a( &ontrol o4i&ial 1 ori&e 4orm+ #e &ontrol pe &are .l e4e&tuea)+ autoritatea &ompetent+ ori Comisia European+ .mpreun+ &u statele mem-re ale Uniunii Europene/ pentru "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 -( "eri4i&are 1 &ontrolul/ prin e8aminarea i prin luarea .n &onsi#erare a e"i#en0elor/ su- raportul .n#eplinirii &erin0elor spe&i4i&ate3 &( autoritate &ompetent+ 1 Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor i <inisterul :+n+t+0ii/ #enumite .n &ontinuare Autorit+0i/ &ompetente s+ organi)e)e &ontroale o4i&iale/ s+ asigure implementarea i &oor#onarea implement+rii .n "e#erea reali)+rii &on4ormit+0ii &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri/ sau ori&e alt+ autoritate &+reia i s1a &on4erit a&east+ &ompeten0+/ .n &on4ormitate &u proto&olul .n&*eiat .ntre autorit+0i. %e asemenea/ a&easta tre-uie s+ in&lu#+/ #up+ &a)/ autoritatea &orespon#ent+ a unei 0+ri ter0e3 #( organism #e &ontrol 1 o parte ter0+ in#epen#ent+ &+reia autoritatea &ompetent+ i1a #elegat anumite atri-u0ii #e &ontrol3 e( au#it 1 o e8aminarea sistemati&+ i in#epen#ent+ pentru a se sta-ili #a&+ a&ti"it+0ile i re)ultatele a&estora sunt &on4orme &u programele plani4i&ate i #a&+ a&este programe sunt implementate e4i&ient i sunt a#e&"ate pentru .n#eplinirea o-ie&ti"elor3 4( inspe&0ie 1 e8aminarea ori&+rui aspe&t pri"in# *rana pentru animale/ alimentele/ s+n+tatea i -un+starea animalelor/ pentru a se "eri4i&a 4aptul &+ ast4el #e aspe&te sunt &on4orme &u &erin0ele legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor i &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 g( monitori)are 1 reali)area #e o-ser"a0ii sau m+suri plani4i&ate se&"en0ial/ &u s&opul #e a o-0ine o e"aluare general+ a ni"elului #e &on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 *( supra"eg*ere 1 o e8aminare atent+ a uneia sau mai multor .ntreprin#eri &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar i .ntreprin#eri &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale/ a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ori a a&ti"it+0ilor a&estora3 i( ne&on4ormitate 1 ne&on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor i &u regulile pentru prote7area s+n+t+0ii i -un+st+rii animalelor3 7( prele"are #e pro-e pentru anali)+ 1 re&oltarea #e pro-e #e *ran+ pentru animale ori #e alimente sau #e ori&e alte su-stan0e repre)entati"e pentru pro#u&erea/ prelu&rarea i #istri-u0ia *ranei pentru animale sau a alimentelor ori pentru s+n+tatea animalelor 'in&lusi" #in me#iul .n&on7ur+tor(/ &u s&opul #e a se "eri4i&a prin anali)+ &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor ori &u regulile #e s+n+tate a animalelor3 ?( &erti4i&are o4i&ial+ 1 pro&e#ura prin &are autoritatea &ompetent+ sau organismele #e &ontrol autori)ate s+ a&0ione)e .n a&east+ pri"in0+ 4urni)ea)+ o asigurare .n s&ris/ ele&troni& sau o asigurare e&*i"alent+ &u a&estea/ re4eritoare la &on4ormitate3 l( re0inere o4i&ial+ 1 pro&e#ura prin &are autoritatea &ompetent+ #ispune &a *rana pentru animale sau alimentele s+ nu 4ie #eplasate ori 4alsi4i&ate p,n+ la luarea unei #e&i)ii &u pri"ire la #estina0ia a&estora. A&easta in&lu#e #epo)itarea #e &+tre operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &+tre operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ .n &on4ormitate &u instru&0iunile autorit+0ii &ompetente3 m( e&*i"alen0+ 1 &apa&itatea #i4eritelor sisteme sau m+suri #e a .n#eplini a&eleai o-ie&ti"e/ iar e&*i"alent .nseamn+ #i4erite sisteme sau m+suri &apa-ile #e .n#eplinirea a&elorai o-ie&ti"e3 n( import 1 punerea .n li-er+ &ir&ula0ie a *ranei pentru animale sau a alimentelor ori inten0ia #e punere .n li-er+ &ir&ula0ie a *ranei pentru animale sau a alimentelor/ pe teritoriul Rom,niei3 o( &ontrol #o&umentar 1 e8aminarea #o&umentelor &omer&iale &e .nso0es& transportul i/ #up+ &a)/ a #o&umentelor soli&itate .n -a)a legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau a legisla0iei .n #omeniul alimentelor3 p( &ontrol #e i#entitate 1 o inspe&0ie "i)ual+ pentru a se asigura &+ &erti4i&atele sau alte #o&umente &e .nso0es& transportul &orespun# &u eti&*etarea i &on0inutul transportului3 Y( &ontrolul 4i)i& 1 &ontrolul *ranei pentru animale sau al alimentelor &a atare/ &e poate in&lu#e "eri4i&area mi7loa&elor #e transport/ a .mpa&*et+rii/ eti&*et+rii i temperaturii/ prele"area #e pro-e pentru anali)e i teste #e la-orator/ pre&um i ori&e alt &ontrol ne&esar pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor3 r( plan #e &ontrol 1 o #es&riere sta-ilit+ #e autoritatea &ompetent+/ &e &on0ine in4orma0ii generale re4eritoare la stru&tura i organi)area sistemelor #e &ontrol o4i&ial ale a&esteia.

TIT!U! II Controale o4i&iale e4e&tuate #e autorit+0ile &ompetente CAPIT !U! I -liga0ii generale ARTIC !U! 3 -liga0ii generale &u pri"ire la organi)area #e &ontroale o4i&iale '$( Autoritatea tre-uie s+ se asigure &+ sunt e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n mo# regulat/ pe -a)a unei anali)e #e ris& i &u o 4re&"en0+ &orespun)+toare/ pentru a se .n#eplini o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri/ 0in,n# &ont #e2 a( ris&urile i#enti4i&ate aso&iate &u animalele/ *rana pentru animale/ alimentele/ .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale/ .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ utili)area *ranei pentru animale ori a alimentelor sau &u ori&e pro&es/ materie/ su-stan0+/ a&ti"itate ori opera0iune &e poate in4luen0a siguran0a *ranei pentru animale sau a alimentelor/ s+n+tatea ori -un+starea animalelor3 -( &onsemn+rile anterioare ale operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale ori ale &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &u pri"ire la &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor ori &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 &( 4ia-ilitatea auto&ontroalelor &e au 4ost #e7a e4e&tuate3 #( ori&e in4orma0ii &e pot in#i&a ne&on4ormitate. '2( Controalele o4i&iale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate 4+r+ o a"erti)are preala-il+/ &u e8&ep0ia a&ti"it+0ilor #e au#it la &are este ne&esar+ noti4i&area preala-il+ a operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau a &elui &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. %e asemenea/ pot 4i e4e&tuate &ontroale o4i&iale a#1*o&. '3( Controalele o4i&iale se e4e&tuea)+ .n ori&are #intre etapele #e pro#u&ere/ prelu&rare i #istri-u0ie a *ranei pentru animale sau a alimentelor i a animalelor ori a pro#uselor #e origine animal+. A&estea tre-uie s+ in&lu#+ &ontroale la .ntreprin#eri &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i la &ele &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ pri"in# utili)area *ranei pentru animale i a alimentelor/ #epo)itarea *ranei pentru animale i a alimentelor sau ori&e pro&es/ materie/ su-stan0+/ a&ti"itate ori opera0iune/ in&lusi" transportul *ranei pentru animale sau al alimentelor i al animalelor "ii pentru .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '4( Controalele o4i&iale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &u a&eeai aten0ie pentru e8port/ pentru punerea pe pia0a intern+ i pentru importul #in 0+ri ter0e. '5( Autoritatea tre-uie s+ ia toate m+surile ne&esare pentru a se asigura &+ pro#usele #estinate e8pe#ierii &+tre un stat mem-ru al Uniunii Europene sunt &ontrolate &u a&eeai aten0ie &a &ele #estinate pentru a 4i puse pe pia0+ pe teritoriul propriu. 'C( Autoritatea #in Rom,nia/ &a 0ar+ #e #estina0ie/ poate &ontrola/ prin autorit+0ile #in su-or#inea a&esteia/ &on4ormitatea *ranei pentru animale i a alimentelor &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ prin interme#iul unor &ontroale ne#is&riminatorii. %in moti"e stri&t ne&esare pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale/ Autoritatea poate soli&ita operatorilor &are #e0in -unuri &e le1au 4ost li"rate #intr1un stat mem-ru al Uniunii Europene s+ raporte)e sosirea unor ast4el #e -unuri. 'B( %a&+ .n timpul unui &ontrol e4e&tuat la lo&ul #e #estina0ie sau .n timpul #epo)it+rii ori transportului pe teritoriul Rom,niei autoritatea &ompetent+ &onstat+ o ne&on4ormitate/ a&easta poate s+ ia m+surile ne&esare &e pot in&lu#e ree8pe#ierea &+tre statul mem-ru al Uniunii Europene #e origine. CAPIT !U! II Autorit+0i &ompetente ARTIC !U! 4 %esemnarea autorit+0ilor &ompetente i a &riteriilor opera0ionale '$( Autorit+0ile &ompetente responsa-ile pentru s&opurile i &ontroalele o4i&iale instituite #e pre)enta *ot+r,re sunt autorit+0ile pre"+)ute .n #e4ini0ia men0ionat+ la art. 2 lit. &(. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure2 a( #e e4i&ien0a i oportunitatea &ontroalelor o4i&iale pri"in# animalele "ii/ *rana pentru animale i alimentele/ .n toate etapele #e pro#u&ere/ prelu&rare/ #istri-u0ie i utili)are a *ranei pentru animale3

-( &+ persoanele &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale sunt .n a4ara ori&+rui &on4li&t #e interese3 &( &+ a&estea #e0in sau au a&&es la un la-orator &u o &apa&itate a#e&"at+ pentru testare i un personal su4i&ient &u &ali4i&are a#e&"at+ i e8perimentat/ ast4el .n&,t &ontroalele o4i&iale i responsa-ilit+0ile #e &ontrol s+ poat+ 4i e4e&tuate e4i&ient i e4e&ti"3 #( &+ a&estea au 4a&ilit+0i i e&*ipamente men0inute .n stare &orespun)+toare/ pentru a se asigura &+ personalul poate e4e&tua &ontroale o4i&iale .n mo# e4i&ient i e4e&ti"3 e( &+ a&estea au .mputerni&irile legale pentru a e4e&tua &ontroale o4i&iale i pentru a lua m+surile pre"+)ute #e pre)enta *ot+r,re3 4( &+ a&estea #ispun #e planuri #e &ontingen0+ .n apli&are i sunt preg+tite s+ implemente)e ast4el #e planuri .n &a)ul unei situa0ii #e ne&esitate3 g( &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sunt o-liga0i s+ se supun+ ori&+rei inspe&0ii e4e&tuate .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re i s+ asiste personalul autorit+0ii &ompetente .n .n#eplinirea sar&inilor a&esteia. '3( C,n# Autoritatea &on4er+ &ompeten0a #e a e4e&tua &ontroale o4i&iale unei autorit+0i sau unor autorit+0i/ altele #e&,t personalul propriu/ .n spe&ial &elor #e la ni"el 7u#e0ean sau #e la ni"el lo&al/ tre-uie s+ 4ie asigurat+ o &oor#onare e4i&ient+ i e4e&ti"+ .ntre toate autorit+0ile &ompetente impli&ate/ in&lu),n#/ #up+ &a)/ #omeniul prote&0iei me#iului i a s+n+t+0ii. '4( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure #e impar0ialitatea/ &alitatea i &onse&"en0a &ontroalelor o4i&iale la toate ni"elurile. Criteriile pre"+)ute la alin. '2( tre-uie s+ 4ie respe&tate .n .ntregime #e 4ie&are autoritate &+reia .i este &on4erit+ &ompeten0a #e a e4e&tua &ontroale o4i&iale. '5( C,n#/ .n &a#rul unei autorit+0i &ompetente/ mai mult #e o stru&tur+ este &ompetent+ s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale/ tre-uie s+ se asigure &oor#onarea i &ooperarea e4e&ti"+ i e4i&ient+ .ntre #i4eritele stru&turi. 'C( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e a&ti"it+0i #e au#it intern sau s+ 4ie supuse unui au#it e8tern i tre-uie s+ ia m+surile &orespun)+toare .n lumina re)ultatelor a&estora/ pentru a se asigura &+ a&estea .n#eplines& o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri. A&este a&ti"it+0i #e au#it tre-uie s+ 4ie supuse unei anali)e in#epen#ente i tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .ntr1o manier+ transparent+. 'B( Pot 4i a#optate reguli #etaliate pentru implementarea pre)entului arti&ol .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! 5 %elegarea sar&inilor spe&i4i&e pri"in# &ontroalele o4i&iale '$( Autoritatea poate #elega atri-u0ii spe&i4i&e pri"in# &ontroalele o4i&iale unuia sau mai multor organisme #e &ontrol .n &on4ormitate &u alin. '2(1'4(. list+ #e atri-u0ii &e pot sau nu pot 4i #elegate poate 4i sta-ilit+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. A&ti"it+0ile pre"+)ute #e art. 5$ nu tre-uie s+ 4ie supuse unei ast4el #e #eleg+ri. '2( Autoritatea poate #elega sar&ini spe&i4i&e unui anumit organism #e &ontrol numai #a&+2 a( e8ist+ o #es&riere &lar+ a sar&inilor pe &are organismul #e &ontrol le poate e4e&tua i a &on#i0iilor .n -a)a &+rora a&esta poate e4e&tua a&este sar&ini3 -( e8ist+ #o"e)i &+ organismul #e &ontrol2 'i( pose#+ &apa&itatea #e e8perti)are/ e&*ipamentele i in4rastru&tura ne&esare pentru a reali)a sar&inile &e i1au 4ost #elegate3 'ii( are su4i&ient personal/ &ali4i&at a#e&"at i e8perimentat3 i 'iii( este impar0ial i .n a4ara ori&+rui &on4li&t #e interese pri"in# e8er&itarea sar&inilor #elegate3 &( organismul #e &ontrol 4un&0ionea)+ i este a&re#itat .n &on4ormitate &u :tan#ar#ul european E9 45004 @Criterii generale pentru 4un&0ionarea #i"erselor tipuri #e organisme &e e4e&tuea)+ inspe&0ii@ i/sau &u alt stan#ar# #a&+ a&esta este mai a#e&"at pentru sar&inile #elegate respe&ti"e3 #( la-oratoarele 4un&0ionea)+ .n &on4ormitate &u stan#ar#ele pre"+)ute la art. $2 alin. '2(3 e( organismul #e &ontrol &omuni&+ re)ultatele &ontroalelor e4e&tuate autorit+0ii &ompetente/ .n mo# regulat i ori #e &,te ori autoritatea &ompetent+ soli&it+ a&easta. %a&+ re)ultatele &ontroalelor in#i&+ ne&on4ormitate sau e"i#en0ia)+ pro-a-ilitatea unei ne&on4ormit+0i/ organismul #e &ontrol tre-uie s+ in4orme)e ime#iat autoritatea &ompetent+3 4( e8ist+ &oor#onare e4i&ient+ i e4e&ti"+ .ntre autoritatea &ompetent+ #e #elegare i organismul #e &ontrol. '3( Autorit+0ile &ompetente &e #eleag+ sar&inile spe&i4i&e organismelor #e &ontrol tre-uie s+ organi)e)e/ #a&+ este ne&esar/ a&ti"it+0i #e au#it sau inspe&0ii asupra organismelor #e &ontrol. %a&+/ .n urma unui au#it sau a unei inspe&0ii/ se &onstat+ &+ ast4el #e organisme nu reues& s+ .n#eplineas&+ .n mo# a#e&"at sar&inile &e le1au 4ost #elegate/ autoritatea &ompetent+ #e #elegare poate s+ retrag+ #elegarea. A&easta tre-uie s+ retrag+ #elegarea 4+r+ .nt,r)iere/ #a&+ organismul #e &ontrol nu reuete s+ ia m+surile #e reme#iere &orespun)+toare i la timp. '4( Atun&i &,n# Autoritatea inten0ionea)+ s+ #elege o sar&in+ spe&i4i&+ #e &ontrol unui organism #e &ontrol tre-uie s+ noti4i&e a&easta Comisiei Europene. A&east+ noti4i&are tre-uie s+ 4urni)e)e o #es&riere #etaliat+ a2 a( autorit+0ii &ompetente &are inten0ionea)+ s+ #elege atri-u0ia3 -( atri-u0iei pe &are a&easta inten0ionea)+ s+ o #elege3 i

&( organismului #e &ontrol &+ruia a&easta inten0ionea)+ s+1i #elege atri-u0ia. ARTIC !U! C Personalul &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ .ntregul personal al a&estora &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale2 a( primete/ pentru #omeniul #e &ompeten0+/ o instruire &orespun)+toare &e .i permite s+1i .n#eplineas&+ .n mo# &ompetent sar&inile i s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale .n mo# &onse&"ent. A&east+ instruire tre-uie s+ &uprin#+/ #up+ &a)/ #omeniile la &are se re4er+ &ap. I #in ane8a nr. $3 -( se in4ormea)+ la )i .n #omeniul #e &ompeten0+ i urmea)+/ #up+ &a)/ instruiri suplimentare .n mo# regulat3 &( pre)int+ aptitu#ini pentru &ooperare multi#is&iplinar+. ARTIC !U! B Transparen0+ i &on4i#en0ialitate '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ .i #es4+oar+ a&ti"it+0ile la un ni"el ri#i&at #e transparen0+. Pentru a&est s&op in4orma0iile rele"ante #e0inute #e a&estea tre-uie s+ 4ie 4+&ute #isponi-ile pu-li&ului &,t mai &ur,n# posi-il. =n general/ pu-li&ul tre-uie s+ ai-+ a&&es la2 a( in4orma0ii re4eritoare la a&ti"it+0ile #e &ontrol ale autorit+0ilor &ompetente i e4i&a&itatea a&estora3 -( in4orma0ii pre"+)ute la art. $0 #in !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ia m+suri pentru a se asigura &+ mem-rii personalului a&estora nu #e)"+luie in4orma0iile #o-,n#ite &,n# .i reali)ea)+ sar&inile #e &ontrol o4i&iale &are/ prin natura a&estora i .n &a)uri -ine 7usti4i&ate/ sunt supuse se&retului pro4esional. Prote&0ia se&retului pro4esional nu tre-uie s+ .mpie#i&e transmiterea #e &+tre autorit+0ile &ompetente a in4orma0iilor la &are se re4er+ alin. '$( lit. -(. Regulile na0ionale transpuse #in legisla0ia &omunitar+ re4eritoare la prote&0ia in#i"i)ilor &u pri"ire la pro&esarea #atelor personale i &ea re4eritoare la li-era &ir&ula0ie a unor ast4el #e #ate r+m,n nea4e&tate. '3( In4orma0iile pri"in# se&retul pro4esional in&lu#/ .n spe&ial2 a( &on4i#en0ialitatea pro&e#urilor #e in"estigare preliminar+ sau a pro&e#urilor legale &urente3 -( #ate personale3 &( in4orma0iile prote7ate #e legisla0ia na0ional+ i #e &ea &omunitar+ &are pri"es&/ .n spe&ial/ se&retul pro4esional/ &on4i#en0ialitatea #eli-er+rilor/ rela0iile interna0ionale i se&uritatea na0ional+. ARTIC !U! 8 Control i pro&e#uri #e "eri4i&are '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale .n &on4ormitate &u pro&e#uri #o&umentate. A&este pro&e#uri tre-uie s+ &on0in+ in4orma0ii i instru&0iuni pentru personalul &are e4e&tuea)+ &ontroalele o4i&iale/ in&lusi" #omeniile la &are se re4er+ &ap. II #in ane8a nr. $. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ #ispun #e pro&e#uri legale .n "igoare pentru a se asigura &+ personalul a&estora are a&&es la 4a&ilit+0ile i #o&umenta0ia #e0inut+ #e operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ ast4el .n&,t s+ 4ie &apa-il s+ .i .n#eplineas&+ atri-u0iile .n mo# a#e&"at. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ai-+ .n apli&are pro&e#uri2 a( pentru a "eri4i&a e4i&a&itatea &ontroalelor o4i&iale pe &are le e4e&tuea)+3 -( pentru a se asigura &+ atun&i &,n# este ne"oie se iau m+suri &ore&ti"e i &+ #o&umentele la &are se re4er+ alin. '$( sunt a&tuali)ate. ARTIC !U! > Rapoarte '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ela-ore)e rapoarte pri"in# &ontroalele o4i&iale pe &are le1au e4e&tuat. '2( A&este rapoarte tre-uie s+ in&lu#+ o #es&riere a s&opului &ontroalelor o4i&iale/ meto#ele #e &ontrol apli&ate/ re)ultatele &ontroalelor o4i&iale i/ #up+ &a)/ m+surile pe &are tre-uie s+ le ia operatorul .n &au)+.

'3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ trimit+ operatorului .n &au)+ o &opie a raportului la &are se re4er+ alin. '2(/ &el pu0in .n &a)ul unei ne&on4ormit+0i. ARTIC !U! $0 A&ti"it+0i/ meto#e i te*ni&i #e &ontrol '$( Controalele o4i&iale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate utili),n#u1se meto#e #e &ontrol i te*ni&i &orespun)+toare/ &um ar 4i monitori)area/ supra"eg*erea/ "eri4i&area/ au#itul/ inspe&0ia/ prele"area #e pro-e i anali)a. '2( Controalele o4i&iale re4eritoare la *rana pentru animale i alimente tre-uie s+ in&lu#+/ printre altele/ urm+toarele a&ti"it+0i2 a( e8aminarea sistemelor #e &ontrol pe &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar le1au pus .n apli&are i re)ultatele o-0inute3 -( inspe&0ia2 'i( instala0iilor #e pro#u&0ie primar+/ .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ in&lusi" .mpre7urimilor a&estora/ 4a&ilit+0ilor/ -irourilor/ e&*ipamentelor/ instala0iilor i utila7elor/ mi7loa&elor #e transport/ pre&um i a *ranei pentru animale i a alimentelor3 'ii( materiilor prime/ ingre#ientelor/ agen0ilor au8iliari #e prelu&rare i a altor pro#use utili)ate pentru prepararea i pro#u&erea #e *ran+ pentru animale i #e alimente3 'iii( pro#uselor semi4inite3 'i"( materialelor i arti&olelor #estinate s+ intre .n &onta&t &u alimentele3 '"( pro#uselor i pro&eselor #e &ur+0are i .ntre0inere i a pesti&i#elor3 '"i( eti&*et+rii/ pre)ent+rii i re&lamei3 &( &ontroalele pri"in# &on#i0iile #e igien+ .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 #( e"aluarea pro&e#urilor re4eritoare la -unele pra&ti&i #e 4a-ri&a0ie 'A<P(/ -unele pra&ti&i #e igien+ 'A5P(/ -unele pra&ti&i agri&ole i 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ 0in,n#u1se &ont #e utili)area #e g*i#uri sta-ilite .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 e( e8aminarea materialelor s&rise sau a altor .nregistr+ri &e pot 4i rele"ante pentru e"aluarea &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor3 4( inter"iuri &u operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale/ &u &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar i &u personalul a&estora3 g( &itirea "alorilor .nregistrate #e instrumentele #e m+surare ale .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 *( &ontroalele e4e&tuate &u instrumentele proprii ale autorit+0ii &ompetente/ pentru a se "eri4i&a m+sur+torile 4+&ute #e operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 i( ori&e alt+ a&ti"itate ne&esar+ pentru a se asigura &+ sunt .n#eplinite o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri. CAPIT !U! III Prele"are #e pro-e i anali)+ ARTIC !U! $$ <eto#e #e prele"are #e pro-e i #e anali)+ '$( <eto#ele #e prele"are #e pro-e i #e anali)+ utili)ate .n &a#rul &ontroalelor o4i&iale tre-uie s+ 4ie &on4orme &u regulile &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+ sau2 a( #a&+ ast4el #e reguli nu e8ist+/ &u reguli i proto&oale re&unos&ute interna0ional/ #e e8emplu &ele pe &are Comitetul European pentru :tan#ar#i)are 'CE9( le1a a&&eptat/ ori &u &ele agreate #e legisla0ia na0ional+3 sau -( .n a-sen0a &elor pre"+)ute anterior/ &u alte meto#e proprii s&opului #estinat sau ela-orate .n &on4ormitate &u proto&oale tiin0i4i&e. '2( Atun&i &,n# nu se apli&+ pre"e#erile alin. '$(/ "ali#area #e meto#e #e anali)+ poate a"ea lo& .ntr1un singur la-orator/ .n &on4ormitate &u un proto&ol a&&eptat interna0ional. '3( ri #e &,te ori este posi-il/ meto#ele #e anali)+ tre-uie s+ 4ie &ara&teri)ate prin &riteriile &orespun)+toare pre"+)ute .n ane8a nr. 2. '4( Pot 4i luate urm+toarele m+suri #e implementare/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene2 a( meto#e #e prele"are #e pro-e i #e anali)+/ in&lu),n# meto#e #e &on4irmare sau #e re4erin0+ &e tre-uie s+ 4ie utili)ate .n &a)ul unei #ispute3

-( &riterii #e per4orman0+/ parametri #e anali)+/ in&ertitu#inea #e m+surare i pro&e#uri pentru "ali#area meto#elor la &are se re4er+ lit. a(3 &( reguli re4eritoare la interpretarea re)ultatelor. '5( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ sta-ileas&+ pro&e#uri a#e&"ate pentru a garanta #reptul operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i al &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ ale &+ror pro#use sunt supuse prele"+rii #e pro-e i anali)ei/ s+ soli&ite opinia suplimentar+ a unui e8pert/ 4+r+ a a#u&e atingere o-liga0iei autorit+0ilor &ompetente #e a lua m+suri prompte .n &a) #e urgen0+. 'C( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure/ .n spe&ial/ &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot o-0ine un num+r su4i&ient #e pro-e pentru a putea soli&ita o opinie suplimentar+ a unor e8per0i. A&easta se apli&+ &u e8&ep0ia situa0iei .n &are este imposi-il+ o-0inerea #e pro-e suplimentare/ &um este &a)ul pro#uselor &u gra# .nalt #e perisa-ilitate sau .n &a)ul unor &antit+0i 4oarte mi&i #e su-strat #isponi-il. 'B( Pro-ele tre-uie s+ 4ie manipulate i eti&*etate #e aa manier+ .n&,t s+ se garante)e at,t "ali#itatea legal+/ &,t i &ea analiti&+. ARTIC !U! $2 !a-oratoare o4i&iale '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #esemne)e la-oratoarele &e pot e4e&tua anali)a pro-elor prele"ate .n timpul &ontroalelor o4i&iale. '2( Autorit+0ile &ompetente pot #esemna #oar la-oratoare &are 4un&0ionea)+ i sunt e"aluate i a&re#itate .n &on4ormitate &u urm+toarele stan#ar#e europene2 a( E9 I: /IEC $B025 @Cerin0e generale pentru &ompeten0a #e testare i #e etalonare a la-oratoarelor@3 -( E9 45002 @Criterii generale pentru e"aluarea la-oratoarelor #e testare@3 &( E9 45003 @:istemul #e a&re#itare a la-oratoarelor #e testare i etalonare3 &erin0ele generale pentru 4un&0ionare i re&unoatere@/ 0in,n# &ont #e &riteriile pentru #i4erite meto#e #e testare pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i &ea .n #omeniul alimentelor. '3( A&re#itarea i e"aluarea la-oratoarelor #e testare la &are se re4er+ alin. '2( sunt &orelate &u test+ri in#i"i#uale sau &u grupuri #e test+ri. '4( Autorit+0ile &ompetente pot anula #esemnarea la &are se re4er+ alin. '$(/ &,n# nu mai sunt .n#eplinite &on#i0iile pre"+)ute la alin. '2(. CAPIT !U! I; <anagementul &ri)elor ARTIC !U! $3 Planuri #e &ontingen0+ pentru *rana pentru animale i pentru alimente '$( Pentru implementarea planului general pentru managementul &ri)elor la &are se re4er+ !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ Autoritatea tre-uie s+ ela-ore)e planuri #e &ontingen0+ opera0ionale &e sta-iles& m+suri &e tre-uie s+ 4ie implementate 4+r+ .nt,r)iere/ &,n# *rana pentru animale sau alimentele pot repre)enta un ris& ma7or pentru oameni sau pentru animale/ 4ie #ire&t/ 4ie prin interme#iul me#iului. '2( A&este planuri #e &ontingen0+ tre-uie s+ spe&i4i&e2 a( autorit+0ile a#ministrati"e &e tre-uie s+ 4ie impli&ate3 -( puterile i responsa-ilit+0ile a&estora3 &( &analele i pro&e#urile pentru s&*im- #e in4orma0ii .ntre p+r0ile interesate. '3( Autoritatea tre-uie s+ re"i)uias&+ a&este planuri #e &ontingen0+/ #up+ &a)/ .n spe&ial .n lumina s&*im-+rilor .n organi)area autorit+0ilor &ompetente i a e8perien0ei/ in&lusi" e8perien0a &,tigat+ #in e8er&i0ii #e simulare. '4( Atun&i &,n# este ne&esar pot 4i a#optate m+suri #e implementare .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. Ast4el #e m+suri tre-uie s+ sta-ileas&+ reguli armoni)ate pentru planurile #e &ontingen0+/ .n m+sura ne&esar+ asigur+rii &+ ast4el #e planuri sunt &ompati-ile &u planul general pentru managementul &ri)elor la &are se re4er+ !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE. %e asemenea/ a&estea tre-uie s+ in#i&e rolul a&0ionarilor .n sta-ilirea i 4un&0ionarea planurilor #e &ontingen0+.

CAPIT !U! ; Controale o4i&iale la importul #e *ran+ pentru animale i #e alimente #in 0+ri ter0e ARTIC !U! $4 Controale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine animal+ '$( Pre)enta *ot+r,re nu tre-uie s+ a4e&te)e &erin0ele pentru &ontroale "eterinare pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine animal+/ pre"+)ute #e r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete prin&ipiile &are reglementea)+ organi)area &ontroalelor "eterinare pri"in# pro#usele &are intr+ .n Rom,nia #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $5B #in $2 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >B/B8/CE. Autoritatea &ompetent+ #esemnat+ .n &on4ormitate &u norma sanitar+ "eterinar+ pre"+)ut+ anterior e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale pentru a "eri4i&a &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau legisla0ia .n #omeniul alimentelor pe &are respe&ti"a norm+ sanitar+ "eterinar+ nu le &uprin#e/ in&lusi" a&ele aspe&te la &are se re4er+ titlul ;I &ap. II #in pre)enta ane8+. '2( %e asemenea/ regulile generale pre"+)ute la art. $8125 tre-uie s+ se apli&e &ontroalelor o4i&iale pri"in# toate sortimentele #e *ran+ pentru animale i toate alimentele/ in&lusi" *rana pentru animale i alimentele #e origine animal+. ARTIC !U! $5 Controale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine nonanimal+ '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e .n mo# regulat &ontroale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine nonanimal+ &are nu sunt in&luse .n #omeniul #e apli&are a r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$/2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >B/B8/CE/ importate .n Rom,nia. A&estea tre-uie s+ organi)e)e &ontroalele pe -a)a unui plan #e &ontrol na0ional multianual ela-orat .n &on4ormitate &u art. 40142 i .n lumina unor ris&uri poten0iale. Controalele tre-uie s+ &uprin#+ toate aspe&tele &uprinse .n legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i .n legisla0ia .n #omeniul alimentelor. '2( A&este &ontroale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .ntr1un lo& &orespun)+tor/ in&lu),n# pun&tul #e intrare al m+r4urilor pe teritoriul Rom,niei/ pun&tul .n &are se sta-ilete punerea .n li-er+ &ir&ula0ie/ #epo)itele/ 4a&ilit+0ile operatorului importator &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i ale &elui &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sau alte pun&te #in lan0ul *ranei pentru animale i lan0ul alimentar. '3( %e asemenea/ &ontroalele pot 4i e4e&tuate asupra -unurilor &are2 a( sunt supuse unei pro&e#uri "amale3 -( tre-uie s+ intre .n )one li-ere sau .n #epo)ite situate .n )one li-ere. '4( Re)ultatele satis4+&+toare ale &ontroalelor pre"+)ute la alin. '3( nu tre-uie ni&i s+ a4e&te)e responsa-ilitatea operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i a &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #e a se asigura &+ *rana pentru animale i alimentele sunt .n &on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ #in momentul punerii .n li-er+ &ir&ula0ie/ i ni&i s+ impiete)e e4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale ulterioare re4eritoare la *rana pentru animale sau alimentele respe&ti"e. '5( Tre-uie s+ 4ie ela-orat+ i a&tuali)at+/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ o list+ #e sortimente #e *ran+ pentru animale i #e alimente #e origine nonanimal+ &are/ pe -a)a unui ris& &unos&ut sau a unui ris& posi-il/ tre-uie s+ 4ie supuse unor &ontroale o4i&iale intensi4i&ate la pun&tul #e intrare pe teritoriul Rom,niei. Dre&"en0a i natura a&estor &ontroale tre-uie sta-ilite .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. =n a&elai timp/ tari4ele &orelate &u ast4el #e &ontroale pot 4i pre"+)ute .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! $C Tipuri #e &ontroale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine nonanimal+ '$( Controalele o4i&iale pre"+)ute la art. $5 alin. '$( tre-uie s+ in&lu#+ &el pu0in un &ontrol #o&umentar sistemati&/ un &ontrol #e i#entitate aleatoriu i/ #up+ &a)/ un &ontrol 4i)i&. '2( Controalele 4i)i&e tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &u o 4re&"en0+ &e #epin#e #e2 a( ris&urile aso&iate &u tipuri #i4erite #e *ran+ pentru animale i #e alimente3

-( istori&ul &on4ormit+0ii &u &erin0ele pentru pro#usul .n &au)+ al 0+rii ter0e i .ntreprin#erii #e origine/ al operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau al &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ i e8port+ pro#usul3 &( &ontroalele pe &are le1a e4e&tuat operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ pro#usul3 #( garan0iile pe &are le1a o4erit autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e origine. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ sunt e4e&tuate &ontroale 4i)i&e .n &on#i0ii &orespun)+toare i .ntr1 un lo& &u a&&es la 4a&ilit+0i #e &ontrol a#e&"ate &e permit s+ 4ie e4e&tuate in"estiga0ii .n mo# a#e&"at/ s+ 4ie re&oltat un num+r #e pro-e a#aptate la managementul ris&ului/ iar *rana pentru animale i alimentele s+ 4ie manipulate igieni&. Pro-ele tre-uie s+ 4ie manipulate #e aa manier+ .n&,t s+ se garante)e at,t "ali#itatea legal+/ &,t i &ea analiti&+ a a&estora. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ e&*ipamentele i meto#ologia sunt a#e&"ate pentru m+surarea "alorilor limit+ pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ sau .n -a)a legisla0iei na0ionale. ARTIC !U! $B Pun&te #e intrare i #e noti4i&are preala-il+ '$( Pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale la &are se re4er+ art. $5 alin. '4(/ autorit+0ile &ompetente tre-uie2 a( s+ #esemne)e pun&te spe&iale #e intrare pe teritoriul Rom,niei/ &are s+ ai-+ a&&es la 4a&ilit+0ile #e &ontrol &orespun)+toare pentru tipuri #i4erite #e *ran+ pentru animale i #e alimente3 -( s+ soli&ite operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-ili pentru a&ti"it+0ile #e transport/ s+ trimit+ o noti4i&are preala-il+ pri"in# sosirea i natura a&estora. Autorit+0ile &ompetente pot apli&a a&eleai reguli pentru alte sortimente #e *ran+ pentru animale &e nu este #e origine animal+. '2( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ i statele mem-re ale Uniunii Europene #espre ori&e m+suri pe &are a&easta le ia .n &on4ormitate &u alin. '$(. A&easta tre-uie s+ sta-ileas&+ a&ele m+suri #e aa manier+ .n&,t s+ se e"ite .ntreruperea inutil+ a s&*im-urilor &omer&iale. ARTIC !U! $8 <+suri .n &a) #e suspi&iune '$( =n &a) #e suspi&iune #e ne&on4ormitate sau #a&+ e8ist+ #u-ii .n &eea &e pri"ete i#entitatea ori #estina0ia real+ a transportului sau .n &eea &e pri"ete &orespon#en0a #intre transport i garan0iile &erti4i&ate/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale &u s&opul #e a &on4irma ori #e a elimina suspi&iunea sau in&ertitu#inea. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ a transportului respe&ti" p,n+ &,n# o-0in re)ultatele &ontroalelor o4i&iale. ARTIC !U! $> <+suri &onse&uti"e &ontroalelor o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele pro"enite #in 0+ri ter0e '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ a *ranei pentru animale sau a alimentelor pro"enite #in 0+ri ter0e/ &are nu sunt &on4orme &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ 0in,n# &ont #e pun&tul #e "e#ere al operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau al &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-ili &u transportul/ i tre-uie s+ ia urm+toarele m+suri &u pri"ire la ast4el #e *ran+ pentru animale sau alimente2 a( s+ #ispun+ &a *rana pentru animale sau alimentele s+ 4ie #istruse/ s+ 4ie supuse unui tratament spe&ial .n &on4ormitate &u art. 20 ori s+ 4ie ree8pe#iate .n a4ara Rom,niei .n &on4ormitate &u art. 2$. %e asemenea/ pot 4i luate i alte m+suri &orespun)+toare/ &um ar 4i utili)area *ranei pentru animale sau a alimentelor .n s&opuri #i4erite #e #estina0ia lor ini0ial+3 -( #a&+ *rana pentru animale sau alimentele au 4ost #e7a puse pe pia0+/ s+ monitori)e)e ori/ #a&+ este ne&esar/ s+ #ispun+ retragerea #e pe pia0+ sau #e la &onsumator a a&estora/ .nainte #e luarea uneia #intre m+surile pre"+)ute anterior3 &( s+ "eri4i&e #a&+ *rana pentru animale i alimentele nu pro#u& e4e&te a#"erse pentru s+n+tatea oamenilor sau a animalelor/ 4ie #ire&t/ 4ie prin interme#iul me#iului/ .n timpul ori p,n+ la implementarea ori&+rei m+suri pre"+)ute la lit. a( i -(.

'2( =n situa0ia .n &are2 a( &ontroalele o4i&iale pre"+)ute la art. $4 i $5 in#i&+ 4aptul &+ un transport este #+un+tor pentru s+n+tatea oamenilor sau a animalelor ori nu .n#eplinete &on#i0iile #e siguran0+/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ p,n+ la #istrugerea a&estuia sau p,n+ se iau alte m+suri ne&esare pentru a se prote7a s+n+tatea oamenilor i a animalelor3 -( *rana pentru animale sau alimentele #e origine nonanimal+/ pentru &are s1a sta-ilit o e8igen0+ &res&ut+ a &ontroalelor .n &on4ormitate &u art. $5 alin. '5(/ nu sunt pre)entate pentru &ontroale o4i&iale ori nu sunt pre)entate .n &on4ormitate &u &erin0ele spe&i4i&e pre"+)ute la art. $B/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ or#one &a a&estea s+ 4ie respinse i re0inute o4i&ial/ 4+r+ .nt,r)iere/ i apoi s+ 4ie #istruse sau ree8pe#iate .n &on4ormitate &u art. 2$. '3( C,n# autorit+0ile &ompetente nu permit intro#u&erea #e *ran+ pentru animale sau #e alimente pe teritoriul Rom,niei/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ noti4i&e Comisiei Europene i statelor mem-re ale Uniunii Europene #espre &onstat+rile a&esteia i #espre i#enti4i&area pro#uselor respe&ti"e/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura pre"+)ut+ #e !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ i tre-uie s+ noti4i&e #e&i)iile sale ser"i&iilor "amale/ .mpreun+ &u in4orma0ii re4eritoare la #estina0ia 4inal+ a transportului. ARTIC !U! 20 Tratament spe&ial '$( Tratamentul spe&ial pre"+)ut la art. $> poate in&lu#e2 a( tratament sau prelu&rare pentru a a#u&e .n &on4ormitate *rana pentru animale sau alimentele &u &erin0ele legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ sau &u &erin0ele unei 0+ri ter0e #e ree8pe#iere/ in&lu),n#/ #up+ &a)/ #e&ontaminarea/ #ar e8&lu),n# #iluarea3 -( prelu&rare .n ori&e alt+ manier+ a#e&"at+ pentru alte s&opuri #e&,t &onsum animal sau uman. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ tratamentul spe&ial are lo& .n .ntreprin#eri &e se a4l+ su- &ontrolul a&estora sau su- &ontrolul unui stat mem-ru al Uniunii Europene i .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene sau/ .n a-sen0a unor ast4el #e &on#i0ii/ &u regulile na0ionale. ARTIC !U! 2$ Ree8pe#ierea transporturilor '$( Autorit+0ile &ompetente permit ree8pe#ierea transporturilor numai #a&+2 a( s1a sta-ilit #estina0ia .mpreun+ &u operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-il pentru transport3 -( operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar au in4ormat ini0ial autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e origine sau a 0+rii ter0e #e #estina0ie/ #a&+ a&estea sunt #i4erite/ #espre moti"ele i &ir&umstan0ele &e .mpie#i&+ punerea pe pia0+ .n Rom,nia a *ranei pentru animale sau a alimentelor .n &au)+3 &( &,n# 0ara ter0+ #e #estina0ie nu este 0ar+ ter0+ #e origine/ autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e #estina0ie a noti4i&at autorit+0ii &ompetente &+ este preg+tit+ s+ a&&epte transportul. '2( D+r+ a se a#u&e atingere regulilor na0ionale apli&a-ile .n &eea &e pri"ete limitele #e timp pentru soli&itarea unei opinii suplimentare a unui e8pert i atun&i &,n# re)ultatele &ontroalelor o4i&iale nu e8&lu# a&easta/ ree8pe#ierea tre-uie s+ ai-+ lo&/ &a regul+ general+/ .n &el mult C0 #e )ile #e la #ata la &are autoritatea &ompetent+ a #e&is #estina0ia transportului/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are nu s1au luat m+suri legale. %a&+ #up+ e8pirarea perioa#ei #e C0 #e )ile ree8pe#ierea nu are lo&/ transportul tre-uie s+ 4ie #istrus/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are .nt,r)ierea este 7usti4i&at+. '3( P,n+ la ree8pe#ierea loturilor #e transport sau &on4irmarea moti"elor respingerii/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ a loturilor #e transport. '4( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ noti4i&e Comisia i statele mem-re ale Uniunii Europene/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura na0ional+ ela-orat+ #e a&easta/ i tre-uie s+ noti4i&e #e&i)iile sale ser"i&iilor "amale. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ &oopere)e .n &on4ormitate &u titlul I; pentru a lua m+suri ulterioare ne&esare pentru a se asigura &+ nu este posi-il s+ se reintro#u&+ pe teritoriul Rom,niei un transport respins. ARTIC !U! 22 Costuri

peratorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-il pentru transport/ sau repre)entantul a&estuia este r+spun)+tor #e &*eltuielile e4e&tuate #e autorit+0ile &ompetente pentru a&ti"it+0ile pre"+)ute la art. $812$. ARTIC !U! 23 Autori)area &ontroalelor anterioare e8portului/ e4e&tuate #e 0+rile ter0e '$( Autoritatea autori)ea)+ &ontroale spe&i4i&e anterioare e8portului/ pe &are o 0ar+ ter0+ le e4e&tuea)+/ &u re4erire la *rana pentru animale i alimente/ ime#iat .naintea e8portului .n Rom,nia/ &u s&opul #e a "eri4i&a 4aptul &+ pro#usele e8portate satis4a& &erin0ele &omunitare. Autori)area se poate apli&a numai pentru *rana pentru animale i pentru alimentele &e sunt originare #in 0ara ter0+ respe&ti"+ i poate 4i a&or#at+ pentru unul sau mai multe pro#use. '2( Atun&i &,n# a 4ost a&or#at+ o ast4el #e autori)are/ poate 4i re#us+ 4re&"en0a &ontroalelor pri"in# importul #e *ran+ pentru animale sau alimente. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele importate .n &on4ormitate &u autori)area la &are se re4er+ alin. '$(/ ast4el .n&,t s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &ontroalele anterioare e8portului/ e4e&tuate .n 0ara ter0+/ sunt e4i&iente. '3( Autori)area pre"+)ut+ la alin. '$( poate 4i a&or#at+ unei 0+ri ter0e numai #a&+2 a( un au#it &omunitar a ar+tat &+ *rana pentru animale sau alimentele e8portate .n Rom,nia .ntrunes& &erin0ele na0ionale &e transpun &erin0e &omunitare sau &erin0e e&*i"alente3 -( &ontroalele e4e&tuate .n 0ara ter0+ .nainte #e e8pe#iere sunt &onsi#erate su4i&ient #e e4e&ti"e i e4i&iente pentru a .nlo&ui sau a re#u&e &ontroalele #o&umentare/ #e i#entitate i 4i)i&e/ pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. '4( Autori)area pre"+)ut+ la alin. '$( tre-uie s+ spe&i4i&e autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e su- responsa-ilitatea &+reia sunt e4e&tuate &ontroalele anterioare e8portului i/ #a&+ este &orespun)+tor/ ori&e organism #e &ontrol &+ruia a&ea autoritate &ompetent+ .i poate #elega anumite atri-u0ii. ast4el #e #elegare poate 4i autori)at+ numai #a&+ a&easta .ntrunete &riteriile men0ionate la art. 5 sau &on#i0ii e&*i"alente. '5( Autoritatea &ompetent+ i ori&e organism #e &ontrol #in 0ara ter0+/ pre"+)ut #e autori)are/ tre-uie s+ 4ie responsa-ile pentru &onta&tele &u Rom,nia. 'C( Autoritatea &ompetent+ sau organismul #e &ontrol #in 0ara ter0+ tre-uie s+ asigure &erti4i&area o4i&ial+ a 4ie&+rui transport &ontrolat anterior intr+rii a&estuia pe teritoriul Rom,niei. Autori)area pre"+)ut+ la alin. '$( tre-uie s+ spe&i4i&e un mo#el pentru ast4el #e &erti4i&ate. 'B( D+r+ a se a#u&e atingere pre"e#erilor !egii nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ &,n# &ontroalele o4i&iale re4eritoare la a&ti"it+0i #e import supuse pro&e#urii pre"+)ute la alin. '2( in#i&+ o ne&on4ormitate semni4i&ati"+/ Autoritatea tre-uie s+ noti4i&e a&easta ime#iat Comisiei Europene i statelor mem-re ale Uniunii Europene i operatorilor respe&ti"i/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura pre"+)ut+ #e titlul I;. Autoritatea tre-uie s+ #ispun+ m+rirea num+rului #e loturi #e transport &ontrolate i/ atun&i &,n# este ne&esar/ s+ permit+ o e8aminare analiti&+ a#e&"at+ a situa0iei/ pre&um i s+ men0in+ un num+r &orespun)+tor #e pro-e .n &on#i0ii #e #epo)itare &orespun)+toare. '8( %a&+ se #es&oper+ &+ .ntr1un num+r semni4i&ati" #e loturi #e transport -unurile nu &orespun# in4orma0iilor #in &erti4i&atele emise #e autoritatea &ompetent+ sau #e organismul #e &ontrol #in 0ara ter0+/ nu se mai apli&+ 4re&"en0a re#us+ la &are s1a re4erit alin. '2(. ARTIC !U! 24 Autorit+0i &ompetente i ser"i&ii "amale '$( Pentru organi)area &ontroalelor o4i&iale pre"+)ute .n pre)entul &apitol/ autorit+0ile &ompetente i ser"i&iile "amale tre-uie s+ &oopere)e. '2( =n &eea &e pri"ete transporturile #e *ran+ pentru animale/ alimente #e origine animal+/ *ran+ pentru animale i alimente pre"+)ute la art. $5 alin. '5(/ ser"i&iile "amale nu tre-uie s+ permit+ intrarea sau manipularea a&estora .n )one li-ere ori .n #epo)ite situate .n )one li-ere/ 4+r+ a&or#ul autorit+0ilor &ompetente. '3( Atun&i &,n# sunt prele"ate pro-e/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ in4orme)e ser"i&iile "amale i operatorii .n &au)+ i s+ in#i&e #a&+ -unurile pot 4i puse .n &ir&ula0ie .nainte &a re)ultatele anali)ei pro-elor s+ 4ie #isponi-ile/ &u &on#i0ia asigur+rii trasa-ilit+0ii transportului. '4( =n &a)ul punerii .n li-er+ &ir&ula0ie/ autorit+0ile &ompetente i ser"i&iile "amale tre-uie s+ &ola-ore)e .n &on4ormitate &u &erin0ele pre"+)ute la art. 21C #in 5ot+r,rea Au"ernului nr. 40>/2002 pri"in# &ontroalele #e &on4ormitate &u reglement+rile re4eritoare la se&uritatea pro#uselor/ .n &a)ul pro#uselor #e import.

ARTIC !U! 25 <+suri #e implementare '$( <+surile ne&esare pentru a se asigura implementarea uni4orm+ a &ontroalelor o4i&iale re4eritoare la intro#u&erea #e *ran+ pentru animale i #e alimente tre-uie s+ 4ie pre"+)ute .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( Autoritatea poate sta-ili reguli #etaliate/ .n spe&ial pentru2 a( *rana pentru animale i alimentele importate sau &are urmea)+ a 4i manipulate .n )one li-ere ori .n #epo)ite situate .n )one li-ere3 -( alimentele pentru apro"i)ionarea e&*ipa7ului i pasagerilor mi7loa&elor #e transport interna0ionale3 &( *rana pentru animale i alimentele &oman#ate la #istan0+ '#e e8emplu prin e1mail/ prin tele4on sau prin Internet( i li"rate &onsumatorului3 #( *rana pentru animale #estinat+ animalelor #e &ompanie sau &ailor i alimentele transportate #e pasagerii i e&*ipa7ul mi7loa&elor #e transport interna0ionale3 e( asigurarea &onse&"en0ei #e&i)iilor luate #e autorit+0ile &ompetente pri"in# *rana pentru animale i alimentele pro"enite #in 0+ri ter0e/ &on4orm art. $>3 4( loturile #e transport originare #in Rom,nia &e sunt returnate #intr1o 0ar+ ter0+3 g( #o&umentele &e tre-uie s+ .nso0eas&+ a&ti"it+0ile #e transport/ &,n# au 4ost prele"ate pro-e. CAPIT !U! ;I Dinan0area &ontroalelor o4i&iale ARTIC !U! 2C Prin&ipiu general Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ sunt #isponi-ile resurse 4inan&iare a#e&"ate .n s&opul #e a asigura personalul ne&esar i alte resurse pentru &ontroale o4i&iale prin ori&e mi7loa&e &onsi#erate &orespun)+toare. ARTIC !U! 2B Tari4e '$( Autorit+0ile &ompetente pot per&epe tari4e pentru a&operirea &osturilor o&a)ionate #e &ontroalele o4i&iale. '2( =n &eea &e pri"ete a&ti"it+0ile la &are se re4er+ se&0iunea A #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i se&0iunea A #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ asigure &ole&tarea #e tari4e. '3( D+r+ a se a#u&e atingere pre"e#erilor alin. '4( i 'C(/ tari4ele &ole&tate .n &eea &e pri"ete a&ti"it+0ile spe&i4i&e pre"+)ute .n se&0iunea A #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i .n se&0iunea A #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli nu tre-uie s+ 4ie mai mi&i #e&,t sumele minime spe&i4i&ate la se&0iunea E #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i la se&0iunea E #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli. =n perioa#a #e tran)i0ie p,n+ la $ ianuarie 2008/ pentru a&ti"it+0ile la &are se re4er+ se&0iunea A #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli autoritatea &ompetent+ poate &ontinua s+ apli&e tari4ele &urente &on4orm r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $C/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# 4inan0area inspe&0iilor i &ontroalelor "eterinare e4e&tuate asupra pro#uselor #estinate &omer0ului Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene sau importului #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $52 #in $0 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/B3/CE/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare. Tari4ele pre"+)ute .n se&0iunea E #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i .n se&0iunea E #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli tre-uie s+ 4ie a&tuali)ate la &el pu0in 2 ani/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ 0in,n#u1se &ont .n spe&ial #e in4la0ie. '4( Tari4ele &ole&tate pentru &ontroalele o4i&iale .n &on4ormitate &u alin. '$( sau '2(2 a( nu tre-uie s+ 4ie mai mari #e&,t &osturile suportate #e autorit+0ile &ompetente responsa-ile .n rela0ie &u pun&tele pre"+)ute .n ane8a nr. 5 la pre)entele reguli3 -( pot 4i 4i8ate la un anumit ni"el/ pe -a)a &osturilor suportate #e autorit+0ile &ompetente pentru o perioa#+ #e timp sau atun&i &,n# este apli&a-il/ la sumele pre"+)ute .n se&0iunea E #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli sau .n se&0iunea E #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli. '5( !a sta-ilirea tari4elor/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ia .n &onsi#erare2 a( tipul .ntreprin#erii respe&ti"e i 4a&torii #e ris& rele"an0i3 -( interesele .ntreprin#erilor &u o &apa&itate mi&+ #e pro#u&0ie3 &( meto#ele tra#i0ionale 4olosite pentru pro#u&ere/ prelu&rare i #istri-u0ie3 #( ne&esit+0ile .ntreprin#erilor lo&ali)ate .n regiuni supuse unor &onstr,ngeri geogra4i&e spe&i4i&e.

'C( C,n#/ .n "e#erea auto&ontrolului i a sistemelor #e trasa-ilitate implementate #e .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &ele &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor/ pre&um i a ni"elului &on4ormit+0ii #eterminat .n timpul &ontroalelor o4i&iale pentru un anumit tip #e *ran+ pentru animale sau alimente ori pentru un anumit tip #e a&ti"it+0i/ &ontroalele o4i&iale sunt e4e&tuate &u o 4re&"en0+ re#us+ sau pentru a 0ine &ont #e &riteriile la &are se re4er+ alin. '5( lit. -(1#(/ autorit+0ile &ompetente pot sta-ili tari4e pentru &ontrolul o4i&ial su- ni"elul minim la &are se re4er+ alin. '4( lit. -(/ &u &on#i0ia &a a&estea s+ transmit+ Comisiei Europene un raport .n &are s+ spe&i4i&e2 a( tipul #e *ran+ pentru animale sau alimente ori a&ti"itatea respe&ti"+3 -( &ontroalele e4e&tuate .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor respe&ti"e3 &( meto#a pentru &al&ularea re#u&erii tari4ului. 'B( C,n# autorit+0ile &ompetente &are e4e&tuea)+ &ontroale i inspe&0ii "eterinare reali)ea)+ mai multe &ontroale o4i&iale .n a&elai timp .ntr1o singur+ .ntreprin#ere/ tre-uie s+ &onsi#ere a&este &ontroale &a a&ti"itate uni&+ i s+ per&eap+ un singur ni"el #e tari4. '8( Tari4ele pri"in# &ontroalele la import tre-uie s+ 4ie pl+tite #e operator sau #e repre)entantul a&estuia autorit+0ilor &ompetente &are e4e&tuea)+ inspe&0ii i &ontroale "eterinare la import. '>( Tari4ele nu tre-uie s+ 4ie ram-ursate #ire&t sau in#ire&t/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are sunt &ole&tate pe ne#rept. '$0( D+r+ a se a#u&e atingere &osturilor &e #eri"+ #in &*eltuielile pre"+)ute la art. 28/ autorit+0ile &ompetente nu tre-uie s+ &ole&te)e alte tari4e #e&,t pe &ele la &are se re4er+ pre)entul arti&ol pentru implementarea pre)entei *ot+r,ri. '$$( peratorii sau alte .ntreprin#eri rele"ante ori repre)entan0ii a&estora tre-uie s+ primeas&+ #o"a#a pl+0ii tari4elor #e &+tre a&etia. '$2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ pu-li&e meto#a #e &al&ulare a tari4elor i s+ o &omuni&e Comisiei Europene. ARTIC !U! 28 C*eltuieli a4erente &ontroalelor o4i&iale suplimentare '$( C,n# #ete&tarea unei ne&on4ormit+0i &on#u&e la e4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale &e #ep+es& a&ti"it+0ile normale #e &ontrol ale autorit+0ilor &ompetente/ a&estea tre-uie s+ impute &*eltuielile in#use #e &ontroalele o4i&iale suplimentare operatorilor responsa-ili #e ne&on4ormitate sau operatorului &are pose#+ ori p+strea)+ -unurile la momentul &,n# sunt e4e&tuate &ontroale o4i&iale suplimentare. '2( A&ti"it+0ile normale #e &ontrol sunt a&ti"it+0ile #e &ontrol #e rutin+ soli&itate .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ sau a legisla0iei na0ionale i/ .n spe&ial/ a &elei #es&rise #e planul pre"+)ut la art. 40. '3( A&ti"it+0ile &e #ep+es& a&ti"it+0ile normale #e &ontrol in&lu# prele"area i anali)a pro-elor/ pre&um i alte &ontroale &e sunt ne&esare pentru a &ontrola amploarea unei pro-leme/ pentru a "eri4i&a #a&+ au 4ost luate m+suri &ore&ti"e sau pentru a #ete&ta i/sau 4un#amenta ne&on4ormitatea. ARTIC !U! 2> 9i"elul &*eltuielilor Tre-uie s+ se 0in+ &ont #e prin&ipiile pre"+)ute la art. 2B atun&i &,n# se sta-ilete ni"elul &*eltuielilor pre"+)ute la art. 28. CAPIT !U! ;II Alte pre"e#eri ARTIC !U! 30 Certi4i&area o4i&ial+ '$( D+r+ a se a#u&e atingere &erin0elor pri"in# &erti4i&area o4i&ial+ a#optate pentru s&opuri #e s+n+tate i -un+stare a animalelor/ pot 4i a#optate &erin0e .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ pri"in#2 a( &ir&umstan0ele .n &are este soli&itat+ &erti4i&area o4i&ial+3 -( mo#elele #e &erti4i&are3 &( &ali4i&+rile personalului &are reali)ea)+ &erti4i&area3 #( prin&ipiile &e tre-uie s+ 4ie respe&tate pentru a se asigura &erti4i&area &ore&t+/ in&lu),n# &erti4i&area ele&troni&+3 e( pro&e#urile &e tre-uie s+ 4ie urmate .n &a)ul retragerii &erti4i&atelor i pentru .nlo&uirea &erti4i&atelor3

4( transporturile &e sunt .mp+r0ite .n loturi #e transport mai mi&i sau &are sunt ameste&ate &u alte loturi #e transport3 g( #o&umentele &e tre-uie s+ .nso0eas&+ -unurile #up+ &e au 4ost e4e&tuate &ontroale o4i&iale. '2( Atun&i &,n# este soli&itat+ &erti4i&area o4i&ial+/ tre-uie s+ se asigure &+2 a( e8ist+ o leg+tur+ .ntre &erti4i&at i transport3 -( in4orma0iile #in &erti4i&at sunt &ore&te i autenti&e. '3( C,n# este &a)ul/ un singur mo#el #e &erti4i&at tre-uie s+ &om-ine &erin0ele pri"in# &erti4i&area o4i&ial+ a *ranei pentru animale i a alimentelor i alte &erin0e pentru &erti4i&area o4i&ial+. ARTIC !U! 3$ =nregistrarea/autori)area .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i a .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ sta-ileas&+ pro&e#uri pentru operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i pentru &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &are tre-uie urmate atun&i &,n# a&etia soli&it+ .nregistrarea .ntreprin#erilor lor .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005Q( pri"in# apro-area Regulilor generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ &u r#inul ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. 505/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete &on#i0iile i mo#alit+0ile pentru autori)area i .nregistrarea unor .ntreprin#eri i interme#iari &e operea)+ .n se&torul nutri0iei animalelor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. CB3 #in 23 septem-rie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >5/C>/CE/ sau &u "iitoarele reglement+ri re4eritoare la igiena *ranei pentru animale. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ela-ore)e i s+ men0in+ la )i o list+ &u operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &u &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &are au 4ost .nregistra0i. Atun&i &,n# o ast4el #e list+ e8ist+ #e7a/ a&easta poate 4i utili)at+ pentru s&opurile pre)entei *ot+r,ri. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ sta-ileas&+ pro&e#uri &e tre-uie urmate #e operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &,n# a&etia soli&it+ autori)area unit+0ilor lor .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 pri"in# apro-area Regulilor spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului uman/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 80C #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE/ &u r#inul ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. 505/2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >5/C>/CE/ sau &u "iitoarea legisla0ie na0ional+ re4eritoare la igiena *ranei pentru animale. '4( %up+ primirea unei &ereri pentru autori)are #in partea unui operator &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau a unuia &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e o "i)it+ la 4a0a lo&ului. '5( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ autori)e)e o .ntreprin#ere pentru a&ti"it+0ile respe&ti"e numai #a&+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar a #emonstrat &+ se &on4ormea)+ &erin0elor legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor. 'C( Autorit+0ile &ompetente pot a&or#a autori)are &on#i0ionat+ #a&+ se &onstat+ &+ .ntreprin#erea .ntrunete toate &erin0ele legate #e in4rastru&tur+ i e&*ipamente. A&estea a&or#+ autori)are #e4initi"+ numai #a&+ se &onstat+ &+/ .n &a#rul unui nou &ontrol al .ntreprin#erii/ e4e&tuat .n #e&urs #e 3 luni #e la a&or#area autori)+rii &on#i0ionate/ .ntreprin#erea .ntrunete &elelalte &erin0e ale legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor. %a&+ s1a reali)at un progres &lar/ #ar .ntreprin#erea .n&+ nu .ntrunete toate &erin0ele/ autorit+0ile &ompetente pot prelungi autori)area &on#i0ionat+. Totui/ autori)area &on#i0ionat+ nu tre-uie s+ #ep+eas&+ o perioa#+ total+ #e C luni. 'B( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ 0in+ &ont #e autori)area .ntreprin#erilor &,n# e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale. %a&+ autorit+0ile &ompetente &onstat+ #e4i&ien0e serioase ori tre-uie s+ opreas&+ pro#u&0ia .ntr1o .ntreprin#ere .n mo# repetat/ iar operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu este &apa-il s+ 4urni)e)e garan0ii a#e&"ate pri"in# pro#u&0ia "iitoare/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ini0ie)e pro&e#uri pentru a retrage autori)area .ntreprin#erii. '8( Autorit+0ile &ompetente pot suspen#a autori)area unei .ntreprin#eri #a&+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar poate garanta &+ a&esta "a reme#ia #e4i&ien0ele .ntr1o perioa#+ #e timp a&&epta-il+. '>( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ a&tuali)e)e permanent listele .ntreprin#erilor autori)ate i s+ le pun+ la #ispo)i0ie statelor mem-re ale Uniunii Europene i pu-li&ului/ .ntr1o manier+ &e poate 4i spe&i4i&at+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. RRRRRRRRRRR Q( 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 este repro#us+ la pag. $1$$.

TIT!U! III !a-oratoare #e re4erin0+ ARTIC !U! 32 !a-oratoare na0ionale #e re4erin0+ '$( Autoritatea tre-uie s+ ia m+surile ne&esare pentru #esemnarea unuia sau mai multor la-oratoare na0ionale #e re4erin0+ pentru 4ie&are la-orator &omunitar #e re4erin0+. Autoritatea poate #esemna un la-orator situat .ntr1un stat mem-ru al Uniunii Europene sau .ntr1un stat mem-ru al Aso&ia0iei Europene #e !i-er :&*im- 'AE!:(/ iar un singur la-orator poate 4i #esemnat la-orator na0ional #e re4erin0+ pentru Rom,nia i pentru unul sau mai multe state mem-re. '2( A&este la-oratoare na0ionale #e re4erin0+ tre-uie2 a( s+ &ola-ore)e &u la-oratorul &omunitar #e re4erin0+ .n #omeniile #e &ompeten0+ ale a&estora3 -( s+ &oor#one)e .n #omeniile lor #e &ompeten0+ a&ti"it+0ile la-oratoarelor o4i&iale responsa-ile pentru anali)a pro-elor .n &on4ormitate &u art. $$3 &( atun&i &,n# este &a)ul/ s+ organi)e)e test+ri &omparati"e .ntre la-oratoarele na0ionale o4i&iale i s+ asigure a&0iuni ulterioare #e urm+rire &orespun)+toare unor ast4el #e test+ri &omparati"e3 #( s+ asigure transmiterea in4orma0iilor 4urni)ate #e la-oratorul &omunitar #e re4erin0+ &+tre autorit+0ile &ompetente i la-oratoarele na0ionale o4i&iale3 e( s+ a&or#e asisten0+ tiin0i4i&+ i te*ni&+ autorit+0ilor &ompetente pentru implementarea unor planuri #e &ontrol &oor#onate/ a#optate .n &on4ormitate &u art. 5$3 4( s+ 4ie responsa-ile pentru e4e&tuarea altor atri-u0ii spe&i4i&e pre"+)ute .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ 4+r+ a se a#u&e atingere atri-u0iilor na0ionale suplimentare e8istente. '3( Pre"e#erile art. $2 alin. '2( i '3( tre-uie s+ se apli&e la-oratoarelor na0ionale #e re4erin0+. '4( Autoritatea tre-uie s+ &omuni&e Comisiei Europene/ la-oratorului &omunitar #e re4erin0+ i statelor mem-re ale Uniunii Europene numele i a#resa 4ie&+rui la-orator na0ional #e re4erin0+. '5( %a&+ Rom,nia #esemnea)+ mai mult #e un la-orator na0ional #e re4erin0+ pentru un la-orator &omunitar #e re4erin0+/ tre-uie s+ se asigure &+ a&este la-oratoare &ola-orea)+ str,ns/ ast4el .n&,t s+ se asigure o &oor#onare e4i&ient+ .ntre a&estea &u alte la-oratoare na0ionale i &u la-oratorul &omunitar #e re4erin0+. 'C( Pot 4i sta-ilite responsa-ilit+0i i atri-u0ii suplimentare pentru la-oratoarele na0ionale #e re4erin0+/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. 'B( Pre"e#erile alin. '$(1'5( tre-uie s+ se apli&e 4+r+ a a#u&e atingere regulilor spe&i4i&e i/ .n spe&ial/ art. $>12$ #in ane8a la r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $44/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea regulilor #e pre"enire/ &ontrol i era#i&are a unor en&e4alopatii transmisi-ile/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 433 #in 2$ iunie 2002/ &e transpune Regulamentul nr. >>>/200$/CE/ i art. $4 #in ane8a la r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animalele "ii i pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE. TIT!U! I; Asisten0+ i &ooperare .n #omeniul *ranei pentru animale i al alimentelor ARTIC !U! 33 Prin&ipii generale '$( Autoritatea tre-uie s+ 4urni)e)e asisten0+ #e spe&ialitate atun&i &,n# re)ultatul &ontroalelor o4i&iale re4eritoare la *rana pentru animale i alimente ne&esit+ luarea unor m+suri .n Rom,nia i .n unul sau mai multe state mem-re ale Uniunii Europene. '2( Autoritatea tre-uie s+ asigure asisten0+ #e spe&ialitate/ la &erere sau .n mo# spontan/ &,n# e"olu0ia in"estiga0iilor impune a&easta. Asisten0a #e spe&ialitate poate in&lu#e/ atun&i &,n# este &a)ul/ parti&iparea la &ontroale pe &are autoritatea &ompetent+ a Rom,niei sau a unui stat mem-ru al Uniunii Europene le e4e&tuea)+ la 4a0a lo&ului. '3( Pre"e#erile art. 3413> nu tre-uie s+ a#u&+ atingere regulilor na0ionale apli&a-ile pentru pu-li&area #o&umentelor &are 4a& o-ie&tul sau &are se re4er+ la pro&e#uri 7u#e&+toreti ori la reguli #e prote&0ie a intereselor &omer&iale ale persoanelor 4i)i&e sau 7uri#i&e.

ARTIC !U! 34 rganisme #e leg+tur+ '$( Autoritatea tre-uie s+ #esemne)e unul sau mai multe organisme #e leg+tur+ pentru a reali)a &onta&te &orespun)+toare &u organismele #e leg+tur+ ale statelor mem-re ale Uniunii Europene. Rolul organismelor #e leg+tur+ este #e a asista i #e a &oor#ona &omuni&area .ntre autorit+0ile &ompetente i/ .n spe&ial/ #e a transmite i primi &ererile pentru asisten0+. '2( Autoritatea tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ i statele mem-re ale Uniunii Europene #espre toate #etaliile rele"ante ale organismelor #e leg+tur+ #esemnate i #espre ori&e mo#i4i&are a a&estor #etalii. '3( D+r+ a se a#u&e atingere alin. '$(/ #esemnarea organismelor #e leg+tur+ nu tre-uie s+ e8&lu#+ &onta&tele #ire&te/ s&*im-ul #e in4orma0ii sau &ooperarea .ntre personalul Autorit+0ii i &el al autorit+0ilor &ompetente #in #i4erite state mem-re ale Uniunii Europene. '4( Autorit+0ile &ompetente pentru &are se apli&+ r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. C3$/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# asisten0a mutual+ .ntre autoritatea "eterinar+ &entral+ a Rom,niei i autorit+0ile "eterinare &entrale ale statelor mem-re ale Uniunii Europene i &ooperarea a&estora &u Comisia European+/ .n s&opul asigur+rii apli&+rii &ore&te a legisla0iei #in #omeniul "eterinar i )oote*ni&/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $45 #in C martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a Consiliului nr. 8>/C08/CE/ tre-uie s+ reali)e)e/ #up+ &a)/ &onta&te re&ipro&e. ARTIC !U! 35 Asisten0+ la &erere '$( %up+ primirea unei &ereri moti"ate/ autoritatea &ompetent+ soli&itat+ tre-uie s+ se asigure &+ autorit+0ii &ompetente soli&itante i s1au 4urni)at toate in4orma0iile i #o&umentele ne&esare &e .i permit a&esteia #in urm+ s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor #in 7uris#i&0ia a&esteia. =n a&est s&op/ autoritatea &ompetent+ soli&itat+ tre-uie s+ ia m+suri pentru reali)area unei an&*ete pentru a o-0ine in4orma0ii i #o&umente. '2( In4orma0iile i #o&umentele pre"+)ute &on4orm alin. '$( tre-uie s+ 4ie trimise 4+r+ .nt,r)iere ne7usti4i&at+. %o&umentele pot 4i transmise .n original sau .n &opie. '3( Printr1un a&or# .ntre autoritatea &ompetent+ soli&itant+ i autoritatea soli&itat+/ personalul #esemnat #e autoritatea soli&itant+ poate 4i pre)ent .n timpul an&*etelor. Ast4el #e an&*ete tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .ntot#eauna #e personalul autorit+0ii &ompetente soli&itate. Personalul autorit+0ii &ompetente soli&itante nu poate/ #in proprie ini0iati"+/ s+ e4e&tue)e an&*eta .n &a#rul autorit+0ii &ompetente soli&itate. Personalul autorit+0ii &ompetente soli&itante tre-uie s+ ai-+ a&&es la a&eleai 4a&ilit+0i i #o&umente &a i autoritatea &ompetent+ soli&itat+/ prin interme#iul a&esteia i &u uni& s&op #e e4e&tuare a an&*etei. '4( Personalul autorit+0ii &ompetente soli&itante pre)ent .ntr1un stat mem-ru/ .n &on4ormitate &u alin. '3(/ tre-uie s+ 4ie .n m+sur+/ .n ori&e moment/ s+ pre)inte o autori)are s&ris+ &e atest+ i#entitatea i &apa&itatea o4i&ial+ ale a&estora. ARTIC !U! 3C Asisten0+ 4+r+ soli&itare '$( C,n# Autoritatea &onstat+ o ne&on4ormitate i #a&+ o ast4el #e ne&on4ormitate poate a"ea impli&a0ii pentru un stat mem-ru al Uniunii Europene sau pentru alte state/ a&easta tre-uie s+ &omuni&e ast4el #e in4orma0ii statului mem-ru al Uniunii Europene ori altui stat/ 4+r+ soli&itare anterioar+ i 4+r+ .nt,r)iere. '2( %a&+ Autoritatea primete ast4el #e in4orma0ii/ a&easta tre-uie s+ in"estig*e)e #omeniul i s+ in4orme)e statul mem-ru al Uniunii Europene &are a transmis in4orma0iile #espre re)ultatele a&estei in"estiga0ii i/ #up+ &a)/ #espre ori&e m+suri luate. ARTIC !U! 3B Asisten0+ .n &a) #e ne&on4ormitate '$( %a&+ .n timpul unui &ontrol o4i&ial e4e&tuat la lo&ul #e #estina0ie al -unurilor sau .n timpul transportului a&estora/ autoritatea &ompetent+ a Rom,niei &a stat #e #estina0ie sta-ilete &+ -unurile nu sunt .n &on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale ori &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ ast4el .n&,t pre)int+ un ris& pentru s+n+tatea oamenilor sau a animalelor ori &onstituie o .n&+l&are gra"+ a legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i al

alimentelor/ a&easta tre-uie s+ &onta&te)e 4+r+ .nt,r)iere autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru al Uniunii Europene e8pe#itor/ &are "a a&0iona .n &onse&in0+. '2( %a&+ Autoritatea are moti"e s+ &onsi#ere &+ m+surile luate #e autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru al Uniunii Europene e8pe#itor sunt ina#e&"ate/ a&easta i autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru ale Uniunii Europene e8pe#itor tre-uie s+ i#enti4i&e .mpreun+ &+ile i mo#alit+0ile #e reme#iere a situa0iei/ in&lu),n#/ #up+ &a)/ o inspe&0ie &omun+ la 4a0a lo&ului e4e&tuat+ .n &on4ormitate &u alin. '3( i '4( ale art. 35. %a&+ a&estea nu pot sta-ili #e &omun a&or# m+surile &orespun)+toare/ Autoritatea tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+. '3( pro&e#ur+ i#enti&+ se apli&+ i pentru situa0iile .n &are Rom,nia este stat e8pe#itor i a 4ost noti4i&at+ #e un stat mem-ru al Uniunii Europene #espre e8isten0a unor ne&on4ormit+0i ale -unurilor e8pe#iate #e a&easta &+tre statul mem-ru respe&ti". ARTIC !U! 38 Rela0ii &u 0+rile ter0e '$( Atun&i &,n# Autoritatea primete in4orma0ii #intr1o 0ar+ ter0+ &e in#i&+ ne&on4ormitate i/sau un ris& pentru s+n+tatea oamenilor ori s+n+tatea animalelor/ a&easta tre-uie s+ &omuni&e in4orma0iile autorit+0ilor &ompetente #in statele mem-re ale Uniunii Europene/ #a&+/ .n 4apt/ &onsi#er+ &+ a&estea pot 4i interesate sau #a&+ a&estea soli&it+ a&est lu&ru. Autoritatea tre-uie s+ &omuni&e ast4el #e in4orma0ii Comisiei Europene ori #e &,te ori a&estea pre)int+ rele"an0+ la ni"el &omunitar. '2( %a&+ 0ara ter0+ a .n&*eiat un anga7ament 7uri#i& pentru a a&or#a asisten0a soli&itat+ .n "e#erea str,ngerii #e #o"e)i re4eritoare la &ara&terul neo-inuit al tran)a&0iilor &e sunt sau par a 4i &ontrare legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i &elei .n #omeniul alimentelor/ in4orma0iile o-0inute .n -a)a pre)entei *ot+r,ri pot 4i &omuni&ate respe&ti"ei 0+ri ter0e/ &u a&or#ul autorit+0ilor &ompetente &are au 4urni)at in4orma0iile/ .n &on4ormitate &u legile &e se apli&+ pentru &omuni&area #atelor personale &+tre 0+ri ter0e. ARTIC !U! 3> Asisten0a i a&0iunile ulterioare &oor#onate #e Comisia European+ C,n# &ontroalele o4i&iale la #estina0ie rele"+ ne&on4ormitate repetat+ sau alte ris&uri pentru oameni/ plante ori animale/ in#use prin *rana pentru animale sau prin alimente/ 4ie #ire&t/ 4ie prin me#iu/ autoritatea &ompetent+ a Rom,niei/ &a stat #e #estina0ie/ tre-uie s+ in4orme)e 4+r+ .nt,r)iere Comisia European+ i autorit+0ile &ompetente ale statelor mem-re ale Uniunii Europene/ &are "or a&0iona .n &onse&in0+. TIT!U! ; Planuri #e &ontrol ARTIC !U! 40 Planuri #e &ontrol na0ionale multianuale Pentru a se asigura implementarea e4i&ient+ a pre"e#erilor art. $B alin. '2( #in !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ a regulilor #e s+n+tate i -un+stare a animalelor i a art. 44 #in pre)enta *ot+r,re/ Autoritatea tre-uie s+ .nto&meas&+ un plan uni& #e &ontrol na0ional multianual integrat. ARTIC !U! 4$ Prin&ipii pentru .nto&mirea planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale '$( Autoritatea tre-uie2 a( s+ implemente)e planul pre"+)ut la art. 40 pentru prima #at+ nu mai t,r)iu #e $ ianuarie 200B3 -( s+1l a&tuali)e)e .n mo# regulat .n lumina e"olu0iei3 &( s+ transmit+ Comisiei Europene/ la &erere/ ultima "ersiune a planului.

'2( Planul #e &ontrol na0ional multianual tre-uie s+ &on0in+ in4orma0ii generale re4eritoare la stru&tura i organi)area sistemelor #e &ontrol al *ranei pentru animale i al alimentelor i re4eritoare la &ontrolul s+n+t+0ii i -un+st+rii animalelor #in Rom,nia/ .n spe&ial &u pri"ire la2 a( o-ie&ti"ele strategi&e ale planului i mo#ul &um priorit+0ile #e &ontrol i alo&area resurselor re4le&t+ a&este o-ie&ti"e3 -( &lasi4i&area ris&ului a&ti"it+0ilor .n &au)+3 &( #esemnarea autorit+0ilor &ompetente i a atri-u0iilor a&estora la ni"el na0ional/ regional i lo&al i a resurselor #isponi-ile pentru a&este autorit+0i3 #( managementul i organi)area general+ a &ontroalelor o4i&iale la ni"el na0ional/ regional i lo&al/ in&lu),n# &ontroale o4i&iale .n .ntreprin#eri in#i"i#uale3 e( sisteme #e &ontrol apli&ate #i4eritelor se&toare i &oor#onarea #i4eritelor ser"i&ii ale autorit+0ilor &ompetente responsa-ile pentru &ontroale o4i&iale .n a&este se&toare3 4( #up+ &a)/ #elegarea atri-u0iilor altor organisme #e &ontrol3 g( meto#e pentru a se asigura &on4ormitatea &u &riteriile opera0ionale pre"+)ute la art. 4 alin. '2(3 *( instruirea personalului &are e4e&tuea)+ &ontroalele o4i&iale pre"+)ute la art. C3 i( pro&e#urile #o&umentate pre"+)ute la art. 8 i >3 7( organi)area i 4un&0ionarea planurilor #e &ontingen0+ pentru situa0ii #e urgen0+ pri"in# -olile la animale sau .n &a) #e to8iin4e&0ii alimentare/ &a urmare a &ontamin+rii *ranei pentru animale i a alimentelor i pentru alte situa0ii #e ris& pri"in# s+n+tatea pu-li&+3 ?( organi)area &ooper+rii i asisten0ei mutuale. '3( Planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pot 4i a#aptate .n timpul implement+rii a&estora. Pot 4i 4+&ute amen#amente .n lumina sau pentru a se 0ine &ont #e 4a&tori &e in&lu#2 a( noua legisla0ie3 -( apari0ia unor noi -oli sau a altor ris&uri pentru s+n+tate3 &( s&*im-+ri semni4i&ati"e .n &eea &e pri"ete stru&tura/ managementul sau mo#ul #e 4un&0ionare a autorit+0ilor na0ionale &ompetente3 #( re)ultatele &ontroalelor o4i&iale ale autorit+0ilor &ompetente3 e( re)ultatele &ontroalelor &omunitare e4e&tuate .n &on4ormitate &u art. 443 4( ori&e amen#ament al liniilor #ire&toare pre"+)ute la art. 423 g( aspe&te tiin0i4i&e3 *( re)ultatul a&ti"it+0ilor #e au#it e4e&tuate #e o 0ar+ ter0+ .n Rom,nia. ARTIC !U! 42 !inii #ire&toare pentru planurile #e &ontrol na0ionale multianuale Planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pre"+)ute la art. 40 se ela-orea)+ 0in,n#u1se seama #e liniile #ire&toare ela-orate #e Comisia European+. ARTIC !U! 43 Rapoarte anuale '$( !a un an #e la .n&eperea implement+rii planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale i ulterior .n 4ie&are an/ Autoritatea tre-uie s+ trimit+ Comisiei Europene un raport &are s+ in#i&e2 a( ori&e amen#amente la planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pentru a se 0ine &ont #e 4a&torii pre"+)u0i la art. 4$ alin. '3(3 -( re)ultatele &ontroalelor i a&ti"it+0ilor #e au#it reali)ate .n anul anterior/ .n -a)a pre"e#erilor planului #e &ontrol na0ional multianual3 &( tipul i num+rul #e &a)uri #e ne&on4ormitate i#enti4i&ate3 #( m+suri pentru a se asigura 4un&0ionarea e4i&ient+ a planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale/ in&lu),n# m+suri #e implementare i re)ultatele a&estora. '2( Pentru a promo"a pre)entarea &onse&"ent+ a a&estui raport i .n spe&ial a re)ultatelor &ontroalelor o4i&iale/ in4orma0iile la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ 0in+ &ont #e liniile #ire&toare ela-orate #e Comisia European+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '3( Autoritatea tre-uie s+ 4inali)e)e rapoartele a&esteia i s+ le transmit+ Comisiei Europene .n #e&urs #e C luni #e la s4,ritul anului la &are se re4er+ raportul. '4( Planurile #e &ontrol na0ionale multianuale se a#aptea)+ .n &on4ormitate &u &on&lu)iile i re&oman#+rile &uprinse #e rapoartele Comisiei Europene.

TIT!U! ;I A&ti"it+0i &omunitare CAPIT !U! I Controale &omunitare ARTIC !U! 44 Controale &omunitare .n Rom,nia '$( E8per0ii &omunitari pot s+ e4e&tue)e a&ti"it+0i #e au#it generale i spe&i4i&e .n Rom,nia. Pot 4i organi)ate a&ti"it+0i #e au#it generale i spe&i4i&e .n &ooperare &u autorit+0ile &ompetente #in Rom,nia. A&ti"it+0ile #e au#it se e4e&tuea)+ .n mo# regulat. :&opul prin&ipal al a&estora este #e a "eri4i&a 4aptul &+/ .n ansam-lu/ &ontroalele o4i&iale au lo& .n Rom,nia .n &on4ormitate &u planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pre"+)ute la art. 40 i &u legisla0ia &omunitar+. =n a&est s&op i pentru a 4a&ilita e4i&ien0a i e4i&a&itatea a&ti"it+0ilor #e au#it/ Comisia European+ poate soli&ita &a Rom,nia s+ transmit+/ &,t mai &ur,n# posi-il/ &opii a&tuali)ate ale planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale/ .nainte #e e4e&tuarea unor ast4el #e a&ti"it+0i #e au#it. '2( A&ti"it+0ile #e au#it i inspe&0iile spe&i4i&e #in una sau mai multe arii spe&i4i&e pot suplimenta a&ti"it+0ile #e au#it general. A&este a&ti"it+0i #e au#it i inspe&0ii spe&i4i&e sunt utile .n spe&ial pentru2 a( "eri4i&area implement+rii planului #e &ontrol na0ional multianual/ a legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i a &elei .n #omeniul alimentelor i a legisla0iei pri"in# s+n+tatea i -un+starea animalelor i pot in&lu#e/ #up+ &a)/ inspe&0ii ale ser"i&iilor o4i&iale la 4a0a lo&ului i ale .ntreprin#erilor #in se&torul &are este au#itat3 -( "eri4i&area 4un&0ion+rii i organi)+rii autorit+0ilor &ompetente3 &( in"estigarea pro-lemelor importante sau &are apar perio#i& .n Rom,nia3 #( in"estigarea situa0iilor #e urgen0+/ aspe&telor nou1ap+rute sau noilor e"olu0ii .n Rom,nia. '3( Comisia European+ .nto&mete un raport pri"in# &on&lu)iile 4ie&+rui &ontrol e4e&tuat. %a&+ se &onsi#er+ &orespun)+tor/ raportul a&esteia poate &on0ine re&oman#+ri pentru Rom,nia pri"in# .m-un+t+0irea &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u &ea .n #omeniul alimentelor i &u regulile #e s+n+tate/ prote&0ie i -un+stare a animalelor. Comisia European+ pune la #ispo)i0ie pu-li&ului rapoartele a&esteia. =n &a)ul rapoartelor pri"in# &ontroalele e4e&tuate .n Rom,nia/ Comisia European+ 4urni)ea)+ Autorit+0ii un proie&t #e raport pentru &omentarii i ia .n &onsi#erare a&ele &omentarii pentru a preg+ti raportul 4inal i pentru a pu-li&a &omentariile Autorit+0ii .mpreun+ &u raportul 4inal. '4( a( Comisia European+ sta-ilete un program #e &ontrol anual/ .l &omuni&+ anti&ipat Rom,niei i .nto&mete raportul pri"in# re)ultatele a&estuia. Comisia European+ poate amen#a programul pentru a 0ine &ont #e e"olu0iile #in #omeniile pri"in# siguran0a *ranei pentru animale i a alimentelor/ s+n+tatea/ prote&0ia/ -un+starea animalelor i s+n+tatea plantelor. -( pro&e#ur+ i#enti&+ se apli&+ i atun&i &,n# e8per0i ai Autorit+0ii parti&ip+ al+turi #e e8per0i ai Comisiei Europene la e4e&tuarea #e inspe&0ii a#1*o& .n statele mem-re ale Uniunii Europene. '5( Autoritatea tre-uie2 a( s+ ia m+suri ulterioare &orespun)+toare .n lumina re&oman#+rilor &e re)ult+ #in &ontroalele &omunitare3 -( s+ a&or#e .ntreaga asisten0+ ne&esar+ i s+ 4urni)e)e toate #o&umentele i alt suport te*ni& pe &are .l soli&it+ e8per0ii Comisiei Europene pentru a1i a7uta s+ e4e&tue)e &ontroalele .n mo# e4i&ient i e4e&ti"3 &( s+ se asigure &+ e8per0ii Comisiei Europene au a&&es la toate 4a&ilit+0ile sau la p+r0i ale a&estora i la in4orma0ii/ in&lu),n# sistemele in4ormati&e/ rele"ante pentru reali)area atri-u0iilor a&estora. 'C( Reguli #etaliate pri"in# &ontroalele &omunitare .n Rom,nia sau .n statele mem-re ale Uniunii Europene pot 4i ela-orate ori amen#ate .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! 45 Controalele &omunitare .n 0+ri ter0e '$( E8per0ii #in Rom,nia &ola-orea)+ &u e8per0ii Comisiei Europene .n e4e&tuarea &ontroalelor o4i&iale .n 0+ri ter0e/ pentru a "eri4i&a/ pe -a)a in4orma0iilor pre"+)ute la art. 4C alin. '$(/ &on4ormitatea sau e&*i"alen0a legisla0iei i a sistemelor 0+rilor ter0e &u legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i &u &ea .n #omeniul alimentelor/ pre&um i &u legisla0ia &omunitar+ pri"in# s+n+tatea animalelor. Comisia European+ poate numi e8per0i #in Rom,nia sau #in statele mem-re ale Uniunii Europene pentru a1i asista pe e8per0ii proprii. Ast4el #e &ontroale o4i&iale tre-uie s+ se re4ere .n spe&ial la2

a( legisla0ia 0+rii ter0e3 -( organi)area autorit+0ilor &ompetente ale 0+rii ter0e/ puterile i in#epen#en0a a&estora/ supra"eg*erea la &are a&estea sunt supuse i autoritatea pe &are o au pentru a apli&a e4e&ti" legisla0ia apli&a-il+3 &( instruirea personalului pri"in# e4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale3 #( resursele &e in&lu# 4a&ilit+0i #e #iagnosti& #isponi-ile autorit+0ilor &ompetente3 e( e8isten0a i 4un&0ionarea pro&e#urilor #e &ontrol #o&umentate i a sistemelor #e &ontrol -a)ate pe priorit+0i3 4( atun&i &,n# este apli&a-il/ situa0ia pri"in# s+n+tatea animalelor/ )oono)ele i s+n+tatea plantelor i pro&e#urile pentru noti4i&area Comisiei Europene i a organismelor interna0ionale rele"ante pri"in# 4o&are ale -olilor animalelor i ale plantelor3 g( e8tin#erea i 4un&0ionarea &ontroalelor o4i&iale pri"in# a&ti"it+0ile #e import #e animale/ #e plante i #e pro#use ale a&estora3 *( asigur+rile pe &are 0ara ter0+ le poate o4eri .n &eea &e pri"ete &on4ormitatea sau e&*i"alen0a &u &erin0ele &omunitare. '2( Pentru a 4a&ilita e4i&ien0a i e4i&a&itatea &ontroalelor .ntr1o 0ar+ ter0+/ Comisia European+ poate/ .nainte #e e4e&tuarea unor ast4el #e &ontroale/ s+ soli&ite &a 0ara ter0+ respe&ti"+ s+ 4urni)e)e in4orma0iile pre"+)ute la art. 4C alin. '$( i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ .nregistr+rile s&rise re4eritoare la implementarea unor ast4el #e &ontroale. '3( Dre&"en0a &ontroalelor &omunitare .n 0+ri ter0e tre-uie s+ 4ie #eterminat+ pe -a)a2 a( unei e"alu+ri a ris&ului pentru pro#usele e8portate .n Comunitatea European+ sau .n Rom,nia3 -( pre"e#erilor legisla0iei &omunitare3 &( "olumului i naturii a&ti"it+0ilor #e import #in 0ara ter0+ respe&ti"+3 #( re)ultatelor &ontroalelor pe &are ser"i&iile Comisiei Europene sau alte organisme #e inspe&0ie le1au e4e&tuat #e7a3 e( re)ultatelor &ontroalelor la import sau ale ori&+ror alte &ontroale pe &are autorit+0ile &ompetente ale statelor mem-re ale Uniunii Europene ori ale Rom,niei le1au e4e&tuat3 4( in4orma0iilor primite #e la Autoritatea European+ pentru :iguran0a Alimentelor sau #e la organisme similare3 g( in4orma0iilor primite #e la organisme re&unos&ute interna0ional/ &um ar 4i rgani)a0ia <on#ial+ a :+n+t+0ii ' <:(/ Comisia Co#e8 Alimentarius i rgani)a0ia <on#ial+ pentru :+n+tatea Animalelor ' IE(/ sau #in alte surse3 *( #o"e)ii pri"in# situa0ii #e -oli emergente sau alte &ir&umstan0e &e pot #u&e la e8isten0a unor ris&uri pentru s+n+tatea animalelor/ plantelor ori *ranei pentru animale i a alimentelor importate #intr1o 0ar+ ter0+3 i( ne&esit+0ii #e a in"estiga sau #e a r+spun#e situa0iilor #e urgen0+ .n 0+ri ter0e/ in#i"i#ual. Criteriile pentru sta-ilirea ris&ului .n s&opul unei e"alu+ri a ris&ului la &are s1a re4erit lit. a( tre-uie s+ 4ie #e&ise .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '4( Pro&e#ura i regulile #etaliate pentru &ontroale .n 0+ri ter0e pot 4i #eterminate sau amen#ate .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. A&estea tre-uie s+ in&lu#+/ .n spe&ial/ pro&e#uri i reguli #etaliate re4eritoare la2 a( &ontroale .n 0+ri ter0e .n &onte8tul unui a&or# -ilateral3 -( &ontroale .n alte 0+ri ter0e. =n &on4ormitate &u a&eeai pro&e#ur+/ pot 4i sta-ilite tari4e pentru &ontroalele pre"+)ute anterior/ pe o -a)+ re&ipro&+. CAPIT !U! II Con#i0ii #e import ARTIC !U! 4C Con#i0ii generale #e import '$( Autoritatea este responsa-il+ pentru soli&itarea 0+rilor ter0e &are inten0ionea)+ s+ e8porte -unuri .n Rom,nia/ s+ 4urni)e)e urm+toarele in4orma0ii &ore&te i a&tuali)ate &u pri"ire la organi)area general+ i managementul sistemelor sanitare #e &ontrol2 a( ori&e reglement+ri sanitare sau 4itosanitare a#optate ori propuse spre a 4i a#optate pe teritoriul a&esteia3 -( ori&e pro&e#uri #e &ontrol i inspe&0ie/ tratamente 4olosite pentru pro#u&0ie i &arantin+/ pro&e#uri #e autori)are a limitelor #e toleran0+ a pesti&i#elor i pro&e#uri #e autori)are a a#iti"ilor alimentari/ apli&ate pe teritoriul a&esteia3 &( pro&e#uri #e e"aluare a ris&ului/ 4a&torii lua0i .n &onsi#era0ie/ pre&um i #eterminarea ni"elului &orespun)+tor #e prote&0ie sanitar+ sau 4itosanitar+3 #( #up+ &a)/ a&0iunile ulterioare .ntreprinse &a urmare a re&oman#+rilor 4+&ute .n &on4ormitate &u &ontroalele pre"+)ute la art. 45. '2( In4orma0iile la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ 4ie .n &on&or#an0+ &u natura -unurilor/ 0in,n#u1se &ont #e situa0ia i stru&tura spe&i4i&+ a 0+rii ter0e i #e natura pro#uselor e8portate .n Rom,nia. In4orma0iile tre-uie s+ se re4ere la -unurile #estinate pentru a 4i e8portate .n Rom,nia. '3( %e asemenea/ in4orma0iile pre"+)ute la alin. '$( i '2( se pot re4eri la2 a( re)ultatele &ontroalelor na0ionale e4e&tuate asupra -unurilor #estinate pentru a 4i e8portate .n Rom,nia3

-( s&*im-+rile importante &e au a"ut lo& .n stru&tura i 4un&0ionarea sistemelor #e &ontrol rele"ante/ .n spe&ial pentru a se respe&ta &erin0ele sau re&oman#+rile na0ionale. '4( Atun&i &,n# o 0ar+ ter0+ nu 4urni)ea)+ ast4el #e in4orma0ii sau atun&i &,n# ast4el #e in4orma0ii sunt ina#e&"ate/ pot 4i 4i8ate &on#i0ii spe&i4i&e #e import/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ pe o -a)+ in#i"i#ual+ i stri&t temporar+/ &a urmare a &onsulta0iilor &u 0ara ter0+ .n &au)+. '5( !iniile #ire&toare &e spe&i4i&+ mo#ul .n &are tre-uie s+ 4ie re#a&tate i pre)entate Autorit+0ii in4orma0iile la &are se re4er+ alin. '$(/ '2( i '3(/ pre&um i m+surile tran)itorii &e a&or#+ timp 0+rilor ter0e pentru a preg+ti a&este in4orma0ii tre-uie s+ 4ie sta-ilite .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! 4B Con#i0ii spe&i4i&e #e import '$( =n m+sura .n &are &on#i0iile i pro&e#urile #etaliate &e tre-uie s+ 4ie respe&tate &,n# se import+ -unuri #in 0+ri ter0e sau #in regiuni ale a&estora nu sunt pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ i/ .n spe&ial/ #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ a&estea tre-uie s+ 4ie ela-orate/ #a&+ este ne&esar/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( Con#i0iile i pro&e#urile #etaliate la &are se re4er+ alin. '$( pot in&lu#e2 a( sta-ilirea unei liste #e 0+ri ter0e #in &are pot 4i importate .n Rom,nia pro#use spe&i4i&e3 -( sta-ilirea #e mo#ele #e &erti4i&ate &e .nso0es& loturile #e transport3 &( &on#i0ii spe&iale #e import/ #epin),n# #e tipul #e pro#us sau animal i #e ris&urile posi-ile aso&iate &u a&estea. '3( G+rile ter0e sunt in&luse pe listele pre"+)ute la alin. '2( lit. a( numai #a&+ autorit+0ile &ompetente ale a&estora 4urni)ea)+ garan0ii &orespun)+toare &u re4erire la &on4ormitatea sau e&*i"alen0a &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i &ea .n #omeniul alimentelor/ pre&um i &u regulile #e s+n+tate a animalelor. '4( C,n# se ela-orea)+ sau se a&tuali)ea)+ liste/ tre-uie s+ se 0in+ &ont/ .n spe&ial/ #e urm+toarele &riterii2 a( legisla0ia 0+rii ter0e pentru se&torul respe&ti"3 -( stru&tura i organi)area autorit+0ii &ompetente #in 0ara ter0+ i a ser"i&iilor #e &ontrol ale a&esteia/ pre&um i puterile #e &are #ispune a&easta i garan0iile &e pot 4i 4urni)ate &u pri"ire la implementarea legisla0iei respe&ti"e3 &( e8isten0a #e &ontroale o4i&iale a#e&"ate3 #( regularitatea i rapi#itatea in4orma0iilor 4urni)ate #e 0ara ter0+ re4eritoare la pre)en0a ris&urilor aso&iate *ranei pentru animale/ alimentelor i animalelor "ii3 e( garan0iile a&or#ate #e o 0ar+ ter0+ &+2 'i( .n 4apt/ &on#i0iile apli&ate .ntreprin#erilor #in &are pot 4i importate *ran+ pentru animale i alimente .n Rom,nia sunt &on4orme &u sau sunt e&*i"alente &u &erin0ele legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ia .n #omeniul alimentelor3 'ii( este ela-orat+ i a&tuali)at+ o list+ &u ast4el #e .ntreprin#eri3 'iii( lista #e .ntreprin#eri i "ersiunile a&tuali)ate ale a&esteia sunt &omuni&ate Comisiei Europene 4+r+ .nt,r)iere3 'i"( .ntreprin#erile sunt supuse unor &ontroale regulate i e4i&iente #e &+tre autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e. '5( Atun&i &,n# se a#opt+ &on#i0iile spe&iale #e import la &are se re4er+ alin. '2( lit. &(/ tre-uie s+ se 0in+ &ont #e in4orma0iile pe &are 0+rile ter0e respe&ti"e le1au 4urni)at i/ atun&i &,n# este ne&esar/ #e re)ultatele &ontroalelor &omunitare sau ale e8per0ilor rom,ni/ e4e&tuate .n ast4el #e 0+ri ter0e. Pot 4i sta-ilite &on#i0ii spe&iale #e import pentru un singur pro#us sau pentru un grup #e pro#use. A&estea se pot apli&a unei singure 0+ri ter0e/ unor regiuni #intr1o 0ar+ ter0+ sau unui grup #e 0+ri ter0e. ARTIC !U! 48 E&*i"alen0+ '$( Ca urmare a implement+rii unui a&or# #e e&*i"alen0+ sau unui au#it satis4+&+tor/ se poate lua o #e&i)ie/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ re&unos&,n#u1se &+ m+surile pe &are 0+rile ter0e sau regiuni ale a&estora le apli&+ .n anumite )one o4er+ garan0ii e&*i"alente &u &ele apli&ate .n Rom,nia/ #a&+ 0+rile ter0e 4urni)ea)+ #o"e)i o-ie&ti"e .n a&east+ pri"in0+. '2( %e&i)ia la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ sta-ileas&+ &on#i0iile &e reglementea)+ a&ti"it+0ile #e import #in a&ea 0ar+ ter0+ sau regiune a a&esteia. Con#i0iile pot in&lu#e2 a( natura i &on0inutul &erti4i&atelor &e tre-uie s+ .nso0eas&+ pro#usele3 -( &erin0e spe&i4i&e apli&a-ile importului .n Rom,nia3 &( pro&e#uri pentru ela-orarea i amen#area listelor &u regiunile sau .ntreprin#erile #in &are sunt permise importuri/ atun&i &,n# este ne&esar.

'3( %e&i)ia la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ 4ie a-rogat+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene i 4+r+ .nt,r)iere/ atun&i &,n# ori&are #intre &on#i0iile pentru re&unoaterea e&*i"alen0ei/ sta-ilite .n momentul a#opt+rii a&esteia/ .n&etea)+ s+ mai 4ie .n#eplinite. CAPIT !U! III Instruirea personalului #e &ontrol ARTIC !U! 4> Instruirea personalului #e &ontrol '$( Cursurile #e instruire organi)ate #e Comisia European+ pentru personalul autorit+0ilor &ompetente responsa-ile pentru &ontroalele o4i&iale sunt a&&esi-ile parti&ipan0ilor #in Rom,nia. '2( A&este &ursuri #e instruire tre-uie s+ ser"eas&+ la ela-orarea unei a-or#+ri armoni)ate a &ontroalelor o4i&iale .n statele mem-re. A&estea pot in&lu#e/ .n spe&ial/ instruire re4eritoare la2 a( legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ pre&um i regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 -( meto#ele i te*ni&ile #e &ontrol/ &um ar 4i au#itarea sistemelor pe &are operatorii le &reea)+ pentru a se &on4orma &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ pre&um i &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 &( &ontroalele &e tre-uie s+ 4ie e4e&tuate pentru -unurile importate .n Rom,nia3 #( meto#e i te*ni&i #e pro#u&ere/ prelu&rare i &omer&iali)are a *ranei pentru animale i a alimentelor. CAPIT !U! I; Alte a&ti"it+0i na0ionale ARTIC !U! 50 Controale ale 0+rilor ter0e .n Rom,nia '$( E8per0ii Comisiei Europene pot/ la soli&itarea i .n &ooperare &u autorit+0ile &ompetente #in Rom,nia/ s+ asiste Rom,nia .n timpul &ontroalelor pe &are 0+rile ter0e le e4e&tuea)+ .n a&easta. '2( =n ast4el #e &a)uri/ Rom,nia/ &a stat pe al &+rui teritoriu o 0ar+ ter0+ tre-uie s+ e4e&tue)e un &ontrol/ tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ #espre plani4i&area/ #omeniul/ #o&umentele i ori&e alte in4orma0ii importante &e a7ut+ Comisia European+ s+ ia parte .n mo# e4e&ti" la &ontrol. '3( Asisten0a Comisiei Europene ser"ete .n spe&ial pentru2 a( a &lari4i&a legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ transpus+ .n legisla0ia na0ional+/ pre&um i regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 -( a 4urni)a in4orma0ii i #ate #isponi-ile la ni"el &omunitar &e pot 4i 4olositoare pentru &ontrolul e4e&tuat #e &+tre 0ara ter0+3 &( a asigura uni4ormitatea &u pri"ire la &ontroalele e4e&tuate #e 0+rile ter0e. TIT!U! ;II <+suri na0ionale #e implementare ARTIC !U! 5$ <+suri .n &a) #e ne&on4ormitate '$( Atun&i &,n# autorit+0ile &ompetente i#enti4i&+ o ne&on4ormitate/ a&estea tre-uie s+ ia m+suri pentru a se asigura &+ operatorul reme#ia)+ situa0ia. Atun&i &,n# #e&i# &e m+suri tre-uie .ntreprinse/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ 0in+ &ont #e natura ne&on4ormit+0ii i #e &onstat+rile anterioare &u pri"ire la ne&on4ormitate. '2( <+surile tre-uie s+ in&lu#+/ #up+ &a)2 a( impunerea unor pro&e#uri #e salu-ri)are sau a ori&+ror alte m+suri &onsi#erate ne&esare pentru a se asigura siguran0a *ranei pentru animale ori siguran0a alimentelor i &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i al alimentelor/ &u reguli pri"in# s+n+tatea i -un+starea animalelor3

-( restri&0ia sau inter)i&erea punerii pe pia0+/ importului ori e8portului #e *ran+ pentru animale/ alimente sau animale3 &( monitori)area i/ #a&+ este ne&esar/ or#onarea retragerii #e pe pia0+ i #e la &onsumator i/sau #istrugerea *ranei pentru animale sau a alimentelor3 #( autori)area #e a se utili)a *ran+ pentru animale sau alimente pentru alte s&opuri #e&,t &ele pentru &are a&estea erau #estinate ini0ial3 e( suspen#area 4un&0ion+rii ori .n&*i#erea total+ sau a unei p+r0i a .ntreprin#erii respe&ti"e/ pe o perioa#+ #e timp &orespun)+toare3 4( suspen#area sau retragerea autori)+rii .ntreprin#erii3 g( m+surile pre"+)ute la art. $> pri"in# transporturile &e pro"in #in 0+ri ter0e3 *( ori&e alt+ m+sur+ pe &are autoritatea &ompetent+ o &onsi#er+ ne&esar+. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ transmit+ operatorului respe&ti" sau unui repre)entant al a&estuia o noti4i&are s&ris+ a #e&i)iei a&estora pri"in# m+surile luate .n &on4ormitate &u alin. '$(/ .mpreun+ &u moti"ele #e&i)iei. '4( %up+ &a)/ Autoritatea tre-uie/ #e asemenea/ s+ noti4i&e autorit+0ii &ompetente a statului mem-ru al Uniunii Europene e8pe#itor #e&i)ia sa. '5( Toate &*eltuielile generate &on4orm &u pre)entul arti&ol tre-uie s+ 4ie suportate #e operatorul responsa-il &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &+tre &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. 'C( Autoritatea tre-uie s+ noti4i&e Comisiei Europene/ 4+r+ .nt,r)iere/ pre"e#erile apli&a-ile pentru .n&+l&+ri ale legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor/ pre&um i ori&e alt amen#ament ulterior. TIT!U! ;III %ispo)i0ii 4inale ARTIC !U! 52 <+suri #e implementare Pot 4i sta-ilite m+suri #e implementare ne&esare pentru a se asigura apli&area uni4orm+ a pre)entei *ot+r,ri/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. A&easta se apli&+ .n spe&ial pentru2 a( #elegarea atri-u0iilor #e &ontrol organismelor #e &ontrol pre"+)ute la art. 5/ atun&i &,n# a&este organisme #e &ontrol 4un&0ionau .nainte #e intrarea .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri3 -( ori&e mo#i4i&are &u pri"ire la stan#ar#ele pre"+)ute la art. $2 alin. '2(3 &( ne&on4ormitatea pre"+)ut+ la art. 28 &e #etermin+ &reterea &*eltuielilor &e re)ult+ #in &ontroale o4i&iale suplimentare3 #( &*eltuielile generate .n &on4ormitate &u art. 5$3 e( regulile re4eritoare la anali)ele mi&ro-iologi&e/ 4i)i&e i/sau &*imi&e/ e4e&tuate .n &a#rul &ontroalelor o4i&iale/ .n spe&ial .n &a) #e suspi&iune #e ris& i in&lu),n# supra"e*erea siguran0ei pro#uselor importate #in 0+ri ter0e3 4( #e4inirea a &eea &e se &onsi#er+ a 4i *ran+ pentru animale #e origine animal+ .n s&opul pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 53 Ane8ele nr. $15 4a& parte integrant+ #in pre)entele reguli. A9EFA 9r. $ la reguli AUT RITHGI C <PETE9TE CAPIT !U! I Temati&a pentru instruirea personalului &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale $. %i4erite te*ni&i #e &ontrol/ &um ar 4i au#it/ prele"are #e pro-e i inspe&0ii 2. Pro&e#uri #e &ontrol 3. !egisla0ie .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ie .n #omeniul alimentelor

4. %i4eritele etape #e pro#u&ere/ prelu&rare i #istri-u0ie i ris&urile posi-ile pentru s+n+tatea pu-li&+ i/ #up+ &a)/ pentru s+n+tatea animalelor/ a plantelor i pentru me#iu 5. E"aluarea ne&on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor C. Peri&ole la pro#u&erea *ranei pentru animale i a alimentelor B. E"aluarea apli&+rii pro&e#urilor 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( 8. :isteme #e management/ &um ar 4i programe #e asigurare a &alit+0ii pe &are .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ele &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor le apli&+ i e"aluarea a&estora .n m+sura .n &are a&estea sunt rele"ante pentru &erin0ele legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor >. :isteme #e &erti4i&are o4i&ial+ $0. Planuri #e &ontingen0+ pentru situa0ii #e urgen0+ &e in&lu# &omuni&area .ntre Autoritate i Comisia European+ $$. Pro&e#uri i impli&a0ii legale ale &ontroalelor o4i&iale $2. E8aminarea unor materiale #o&umentare s&rise i a altor .nregistr+ri/ in&lusi" &ele pri"in# testarea &ompeten0ei/ a&re#itarea i e"aluarea ris&ului/ &e pot 4i rele"ante pentru e"aluarea &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor. A&easta poate in&lu#e aspe&te 4inan&iare i &omer&iale $3. ri&e alt #omeniu/ in&lusi" s+n+tatea i -un+starea animalelor/ pentru a asigura &on4ormitatea &ontroalelor o4i&iale &u pre)enta *ot+r,re. CAPIT !U! II %omenii #e apli&are pentru pro&e#uri #e &ontrol $. rgani)area autorit+0ilor &ompetente i rela0ia #intre Autoritate i autorit+0ile &+rora a&easta le1a #elegat responsa-ilit+0i pentru a e4e&tua &ontroale o4i&iale 2. Rela0ia #intre autorit+0ile &ompetente i organismele #e &ontrol &+rora a&estea le1au #elegat responsa-ilit+0i pri"in# &ontroalele o4i&iale 3. #e&lara0ie pri"in# o-ie&ti"ele &e tre-uie atinse 4. :ar&inile/ responsa-ilit+0ile i o-liga0iile personalului 5. Pro&e#uri #e prele"are #e pro-e/ meto#e i te*ni&i #e &ontrol/ interpretarea re)ultatelor i #e&i)ii .n &onse&in0+ C. Programe #e monitori)are i #e supra"eg*ere B. Asisten0+ mutual+ .n &a)ul .n &are &ontroalele o4i&iale soli&it+ &a m+surile s+ 4ie luate #e Rom,nia sau #e unul ori mai multe state mem-re ale Uniunii Europene 8. <+suri &e tre-uie s+ 4ie luate .n urma &ontroalelor o4i&iale >. Cooperarea &u alte ser"i&ii sau #epartamente &e pot a"ea responsa-ilit+0i rele"ante $0. ;eri4i&area #a&+ meto#ele #e prele"are #e pro-e/ meto#ele #e anali)+ i testele #e #ete&tare sunt &orespun)+toare $$. ri&e alt+ a&ti"itate sau in4orma0ii soli&itate pentru 4un&0ionarea e4e&ti"+ a &ontroalelor o4i&iale. A9EFA 9r. 2 la reguli CARACTERIVAREA <ET %E! R %E A9A!IVH '$( <eto#ele #e anali)+ tre-uie s+ 4ie &ara&teri)ate prin urm+toarele &riterii2 a( a&urate0e3 -( apli&a-ilitate 'matri&e i limitele &on&entra0iilor(3 &( limita #e #ete&0ie3 #( limita #e #eterminare3 e( pre&i)ie3 4( repeta-ilitate3 g( repro#u&ti-ilitate3 *( re&uperare3 i( sele&ti"itate3 7( sensi-ilitate3 ?( linearitate3 l( m+surarea mar7ei #e eroare3 m( alte &riterii &e pot 4i sele&tate &a 4iin# ne&esare. '2( ;alorile pre&i)iei la &are se re4er+ alin. '$( lit. e( tre-uie s+ 4ie o-0inute prin teste #e "eri4i&are interla-oratoare/ reali)ate .n &on4ormitate &u un proto&ol re&unos&ut interna0ional '#e e8emplu2 I: 5B252$>>4 sau Proto&olul armoni)at

interna0ional IUPAC( sau pe -a)a unor teste #e &on4ormitate/ atun&i &,n# au 4ost sta-ilite &riteriile #e per4orman0+ pentru meto#ele analiti&e. ;alorile repro#u&ti-ilit+0ii i repeta-ilit+0ii tre-uie s+ 4ie e8primate .ntr1o 4orm+ re&unos&ut+ interna0ional '#e e8emplu/ inter"ale #e siguran0+ #e >5K/ aa &um sunt #e4inite #e I: 5B252$>>4 sau #e IUPAC(. Re)ultatele testelor #e "eri4i&are interla-oratoare tre-uie s+ 4ie pu-li&ate sau a&&esi-ile 4+r+ restri&0ii. '3( Tre-uie s+ se a&or#e prioritate meto#elor #e anali)+ apli&a-ile unitar #i4eritelor grupuri #e pro#use 4a0+ #e meto#ele &e se apli&+ numai pro#uselor in#i"i#uale. '4( =n situa0iile .n &are meto#ele #e anali)+ pot 4i "ali#ate .n &a#rul unui singur la-orator/ a&estea ar tre-ui s+ 4ie apoi "ali#ate .n &on4ormitate &u/ #e e8emplu/ liniile #ire&toare armoni)ate IUPAC sau atun&i &,n# au 4ost sta-ilite &riteriile #e per4orman0+ pentru meto#e analiti&e/ a&estea tre-uie s+ 4ie -a)ate pe teste #e &on4ormitate &u a&este &riterii. '5( <eto#ele #e anali)+ a#optate .n -a)a pre)entei *ot+r,ri tre-uie s+ 4ie e#itate su- 4ormele stan#ar# pentru meto#e #e anali)+ re&oman#ate #e I: . A9EFA 9r. 3 la reguli ACTI;ITHGI ZI :U<E <I9I<E pentru sta-ilirea tari4elor pri"in# &ontroalele o4i&iale asupra .ntreprin#erilor na0ionale :ECGIU9EA A A&ti"it+0i :e per&ep tari4e pentru urm+toarele a&ti"it+0i2 $. a&ti"it+0ile &uprinse .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 2$/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# &ontroalele "eterinare pentru &omer0ul #intre Rom,nia i statele mem-re ale Uniunii Europene &u pro#use animaliere i #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $55 #in $$ martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 8>/CC2/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 580/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# &ontroalele "eterinare i )oote*ni&e apli&a-ile &omer0ului Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene &u unele animale "ii i pro#use #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 250 #in $$ aprilie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >0/425/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 425/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# prote&0ia animalelor .n timpul sa&ri4i&+rii sau u&i#erii/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 88B #in > #e&em-rie 2002/ &e transpune %ire&ti"a nr. >3/$$>/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animale "ii i la pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE/ pentru &are autorit+0ile &ompetente per&ep .n mo# &urent tari4e &e sunt &on4orme &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $C/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# 4inan0area inspe&0iilor i &ontroalelor "eterinare e4e&tuate asupra pro#uselor #estinate &omer0ului .ntre statele mem-re ale Uniunii Europene i Rom,nia sau importului #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $52 #in $0 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/B3/CE3 2. autori)area .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale. :ECGIU9EA E :ume minime Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ per&eap+ &el pu0in sumele minime pentru tari4ele pri"in# &ontroalele re4eritoare la pro#usele #in urm+toarea list+. CAPIT !U! I :ume minime pentru tari4ele pentru inspe&0ia la t+iere

a) carne de Cit de laD G boCine adulteD ( euro#animalH G tineret boCinD

euro#animalH b) solipede i ecCideeD ) euro#animalH c) carne de porcD animale cu greutatea carcaseiD G mai mic de ( .gD %&( euro#animalH G egal sau mai mare de ( .gD 1 euro#animalH d) carne de oaie i carne de caprD animale cu greutatea carcaseiD G mai mic de 1 .gD %&1( euro#animalH G egal sau mai mare de 1 .gD %& ( euro#animalH e) carne de pasreD G gini i bibilici %&%%( euro#animalH G ra0e i gIteD %&%1 euro#animalH G curciD %&% ( euro#animalH G carne de iepure de fermD %&%%( euro#animal<
CAPIT !U! II :ume minime pentru tari4ele pentru &ontroalele .n unit+0ile #e tranare Pentru o ton+ #e2

a) carne de Cit& carne de Ci0el& carne de porc& carne de solipede#ecCidee& carne de oaie i carne de caprD euroH b) carne de pasre i carne de iepure de fermD 1&( euroH c) carne de CInat de ferm i carne de CInat slbaticD G psri CInat mic i CInat terestruD 1&( euroH G carne de ratite "stru0& emu& nandu)D ) euroH G carne de mistre0 i de rumegtoareD euro<
CAPIT !U! III :ume minime pentru tari4ele pentru &ontroalele .n unit+0ile #e prelu&rare a ",natului

a) psri CInat micD %&%%( euro#animalH b) CInat mic terestruD %&%1 euro#animalH c) ratiteD %&( euro#animalH d) mamifere terestreD G mistre0D 1&( euro#animalH

G rumegtoareD %&( euro#animal<


CAPIT !U! I; :ume minime pentru tari4ele apli&a-ile pro#u&0iei #e lapte 1 $ euro/30 tone3 i 1 0/5 euro/ton+ peste limita #e 30 #e tone. CAPIT !U! ; :ume minime pentru tari4ele apli&a-ile pro#u&erii i punerii pe pia0+ #e pro#use #e pes&uit i #e a&"a&ultur+ a( prima punere pe pia0+ #e pro#use #e pes&uit i #e a&"a&ultur+2 1 $ euro/ton+ pentru primele 50 #e tone "alori4i&ate lunar3 1 0/5 euro/ton+ peste limita #e 50 #e tone3 -( prima ",n)are pe pia0a #e pete2 1 0/5 euro/ton+ pentru primele 50 #e tone "alori4i&ate lunar3 1 0/25 euro/ton+ peste limita #e 50 #e tone3 &( prima ",n)are .n &a)ul lipsei gra#+rii sau gra#+rii insu4i&iente pentru prospe0ime i/sau #imensiune/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &are transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ &e sta-ilete stan#ar#e &omune #e &omer&iali)are pentru anumite pro#use #e pes&uit2 1 $ euro/ton+ pentru primele 50 #e tone "alori4i&ate lunar3 1 0/5 euro/ton+ peste limita #e 50 #e tone. Tari4ele per&epute &u pri"ire la spe&iile pre"+)ute #e legisla0ia &omunitar+ transpus+ .n legisla0ia na0ional+ &e sta-ilete reguli #etaliate pentru apli&area stan#ar#elor &omune #e &omer&iali)are pentru anumite sortimente #e pete proasp+t sau re4rigerat nu tre-uie s+ #ep+eas&+ 50 #e euro/transport. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ per&eap+ 0/5 euro/ ton+ pentru prelu&rarea pro#uselor #e pes&uit i #e a&"a&ultur+. A9EFA 9r. 4 la reguli ACTI;ITHGI ZI :U<E <I9I<E pentru sta-ilirea tari4elor pri"in# &ontroalele o4i&iale asupra pro#uselor i animalelor "ii intro#use .n Rom,nia :ECGIU9EA A A&ti"it+0i sau &ontroale A&ti"it+0ile sunt &ele &uprinse .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete prin&ipiile &are reglementea)+ organi)area &ontroalelor "eterinare pri"in# pro#usele &e intr+ .n Rom,nia #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $5B #in $2 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >B/B8/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 83/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea prin&ipiilor &are reglementea)+ organi)area &ontroalelor "eterinare pentru animalele &are intr+ .n Rom,nia #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $5> #in $2 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >$/4>C/CE/ pentru &are autorit+0ile &ompetente per&ep .n mo# &urent tari4e &e sunt &on4orme &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $C/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# 4inan0area inspe&0iilor i &ontroalelor "eterinare e4e&tuate asupra pro#uselor #estinate &omer0ului Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene sau importului #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $52 #in $0 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/B3/CE. :ECGIU9EA E Tari4e

CAPIT !U! I Tari4e apli&a-ile &+rnii importate :umele minime ale tari4elor pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e &arne sunt 4i8ate la2 a( 55 euro/transport p,n+ la C tone3 -( > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i &( 420 euro/transport peste 4C #e tone. CAPIT !U! II Tari4e apli&a-ile pro#uselor #e pes&uit importate '$( Tari4ul minim pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e pes&uit este 4i8at la2 a( 55 euro/transport p,n+ la C tone3 -( > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i &( 420 euro/transport peste 4C #e tone. '2( ;aloarea pre"+)ut+ anterior pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e pes&uit transportate .n "ra& tre-uie s+ 4ie2 a( C00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit p,n+ la 500 #e tone3 -( $. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit p,n+ la $.000 #e tone3 &( 2. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit p,n+ la 2.000 #e tone3 #( 3. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit mai mare #e 2.000 #e tone. '3( Tre-uie s+ se apli&e pre"e#erile pre"+)ute .n ane8a nr. 3 la Reguli pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pentru alimente i &u regulile #e s+n+tate i #e -un+stare a animalelor/ se&0iunea E/ &ap. ;/ p&t. a(/ .n &a)ul pro#uselor pes&uite #in me#iul natural al a&estora i #e-ar&ate #ire&t #e &+tre un "as #e pes&uit &e na"ig*ea)+ su- pa"ilionul unei 0+ri ter0e. CAPIT !U! III Tari4ele apli&a-ile pro#uselor #in &arne i &+rnii #e pas+re/ ",nat s+l-ati&/ iepure/ ",nat #e 4erm+/ su-pro#uselor i *ranei #e origine animal+ #estinat+ animalelor '$( Tari4ul minim pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e origine animal+/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la &ap. I i II/ sau al unui transport #e su-pro#use #e origine animal+ ori al unui transport #e *ran+ pentru animale este 4i8at la2 a( 55 euro/transport p,n+ la C tone3 -( > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i &( 420 euro/transport peste 4C #e tone. '2( ;aloarea pre"+)ut+ anterior pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e origine animal+/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la &ap. I i II/ al unui transport #e su-pro#use #e origine animal+ sau al unui transport #e *ran+ pentru animale/ transportate .n "ra&/ tre-uie s+ 4ie2 a( C00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use p,n+ la 500 #e tone3 -( $. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use p,n+ la $.000 #e tone3 &( 2. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use p,n+ la 2.000 #e tone3 #( 3. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use mai mare #e 2.000 #e tone. CAPIT !U! I; Tari4ul apli&a-il tran)itului prin Rom,nia #e pro#use i animale "ii ;aloarea tari4elor pentru &ontrolul o4i&ial la tran)itul #e pro#use i animale "ii prin Rom,nia este 4i8at+ la un ni"el minim #e 30 euro/ &res&ut+ &u 20 euro/s4ert #e or+/ pentru 4ie&are mem-ru al personalului impli&at .n &ontroale.

CAPIT !U! ; Tari4ele apli&a-ile animalelor "ii importate '$( Tari4ul pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e animale "ii este 4i8at2 a( pentru -o"ine/ e&"i#ee/ por&ine/ o"ine/ &aprine/ p+s+ri/ iepuri/ p+s+ri ",nat mi& sau ",nat terestru i urm+toarele mami4ere terestre2 por& mistre0 i rumeg+toare/ la2 1 55 euro/transport p,n+ la C tone3 1 > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i 1 420 euro/transport peste 4C #e tone3 -( pentru animale #in alte spe&ii/ la &ostul real #e inspe&0ie e8primat pentru un animal sau pentru o ton+ importat+/ la2 1 55 euro/transport p,n+ la 4C #e tone3 sau 1 420 euro/transport peste 4C #e tone. '2( Poate 4i apli&at un ni"el mai s&+)ut al tari4elor pentru a&ti"it+0ile #e import #in anumite 0+ri ter0e/ la soli&itarea Autorit+0ii/ .nso0it+ #e #o&umente #e sus0inere &orespun)+toare i .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene re4eritoare la a&est aspe&t. A9EFA 9r. 5 la reguli CRITERII &e tre-uie s+ 4ie luate .n &onsi#erare pentru &al&ularea tari4elor $. :alariile personalului impli&at .n e4e&tuarea &ontroalelor o4i&iale 2. Costurile pentru personalul impli&at .n e4e&tuarea &ontroalelor/ in&lu),n# &osturi pentru 4a&ilit+0i/ instrumente/ e&*ipamente/ instruiri/ &+l+torii i &osturi aso&iate 3. Costurile pentru anali)e #e la-orator i prele"are #e pro-e.

loaded in 00:00:00.781

!EAI:!AGIE R

!EAI:!AGIE EU

SURI:PRU%E9GH

AC5IVIGII PUE!ICE

< %E!E

&+utare W pu-li&a0ii W nout+0i W repertoriu W temati&i W a&te urm+rite W urm+rire mo#i4i&+ri W #omenii urm+rite W &alen#ar

Iesire
Dolosi0i -utonul #e IE#IRE #in &ontul #"s &,n# #ori0i s+ p+r+si0i ser"i&iulX

Au"ernul Rom,niei 5ot+r,re nr. >55 #in $8/08/2005 Pu-li&at in <onitorul 4i&ial/ Partea I nr. 80C #in 05/0>/2005 Intrare in $igoare% 0$/$0/200C pri"in# apro-area Regulilor spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului

A#aug+ la A&te urm+rite A4iea)+ temati&ile a&tului !ista #e a&te similare ... A4iea)+

uman Pu-li&at .n 05/0>/2005 A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa arti&ol A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa #ata ;arianta pt. imprimare

ultimele $0 a&te A4iea)+ "ersiuni in alte lim-i

=n temeiul art. $08 #in Constitu0ia Rom,niei/ repu-li&at+/ al art. C3 lit. #( i 4( #in r#onan0a Au"ernului nr. 42/2004 pri"in# organi)area a&ti"it+0ii sanitar1"eterinare i pentru siguran0a alimentelor/ apro-at+ &u mo#i4i&+ri i &omplet+ri prin !egea nr. 2$5/2004/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ Au"ernul Rom,niei a#opt+ pre)enta *ot+r,re. Art. $. 1 :e apro-+ Regulile spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului uman/ pre"+)ute .n ane8a &are 4a&e parte integrant+ #in pre)enta *ot+r,re. Art. 2. 1 Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor "a #u&e la .n#eplinire pre"e#erile pre)entei *ot+r,ri. Art. 3. 1 '$( Pre)enta *ot+r,re intr+ .n "igoare la #ata #e $ o&tom-rie 200C. '2( !a #ata intr+rii .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri se a-rog+ ori&e alte pre"e#eri &ontrare. Pre)enta *ot+r,re transpune pre"e#erile Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE &are sta-ilete reguli spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului uman/ pu-li&at .n Surnalul 4i&ial al Uniunii Europene nr. $3> #in 30 aprilie 2004. PRI<1<I9I:TRU CH!I9 P PE:CU1THRICEA9U

Contrasemnea2D p< 1inistrul agriculturii& pdurilor i de2Coltrii rurale& Bicolae !laCiu 3a2in& secretar de stat Preedintele Autorit0ii Ba0ionale Sanitare i pentru Siguran0a Alimentelor& R2Can FAru p< 1inistrul snt0ii& /oan Roman& secretar de stat p< 1inistrul finan0elor publice& 1ara RAmniceanu& secretar de stat

;eterinare

Eu&ureti/ $8 august 2005. 9r. >55.

A9EFH REAU!I :PECIDICE pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului uman

loaded in 00:00:00.281

!EAI:!AGIE R

!EAI:!AGIE EU

SURI:PRU%E9GH

AC5IVIGII PUE!ICE

< %E!E

&+utare W pu-li&a0ii W nout+0i W repertoriu W temati&i W a&te urm+rite W urm+rire mo#i4i&+ri W #omenii urm+rite W &alen#ar

Iesire
Dolosi0i -utonul #e IE#IRE #in &ontul #"s &,n# #ori0i s+ p+r+si0i ser"i&iulX

Au"ernul Rom,niei Reguli #in $8/08/2005 Pu-li&at in <onitorul 4i&ial/ Partea I nr. 80C #in 05/0>/2005 Intrare in $igoare% 0$/$0/200C Reguli spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului uman Pu-li&at .n 05/0>/2005

A#aug+ la A&te urm+rite A4iea)+ temati&ile a&tului !ista #e a&te similare ... A4iea)+ ultimele $0 a&te A4iea)+ "ersiuni in alte lim-i

A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa arti&ol Da&e parte #in 5ot+r,re nr. >55 #in $8/08/2005 la $5/0B/2004 Apro-at #e 5ot+r,re nr. >55 #in $8/08/2005 Arti&olul $ la $5/0B/2004 A4isea)a relatiile &u alte a&te or#onat #upa #ata $5/0B/2004 Da&e parte #in 5ot+r,re nr. >55 #in $8/08/2005 Apro-at #e 5ot+r,re nr. >55 #in $8/08/2005 Arti&olul $ ;arianta pt. imprimare
CAPIT !U! I %ispo)i0ii generale

ARTIC !U! $ %omeniu #e apli&are '$( Pre)enta *ot+r,re sta-ilete reguli spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+. '2( Pre)enta *ot+r,re se apli&+ .n &ompletare la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005 pentru apro-area Regulilor pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pri"in# alimentele i &u regulile #e s+n+tate i #e prote&0ie a animalelor/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 804 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE. '3( Pre)enta *ot+r,re tre-uie s+ se apli&e numai &u pri"ire la a&ti"it+0i i persoane pentru &are se apli&+ 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 pri"in# apro-area regulilor spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 805 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE. '4( Reali)area #e &ontroale o4i&iale &on4orm pre)entei *ot+r,ri nu tre-uie s+ a#u&+ atingere responsa-ilit+0ii legale primare a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #e asigurare a siguran0ei alimentelor/ aa &um este sta-ilit #e !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul 'CE( nr. $B8/2002. ARTIC !U! 2 %e4ini0ii '$( =n sensul pre)entei *ot+r,ri/ termenii i e8presiile #e mai 7os se #e4ines& #up+ &um urmea)+2 a( autoritate &ompetent+ 1 Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor/ #enumit+ .n &ontinuare Autoritatea/ &ompetent+ s+ e4e&tue)e &ontroale sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor &u re4erire la pro#usele #e origine animal+ #estinate &onsumului uman/ s+ asigure implementarea i &oor#onarea implement+rii a&estor &ontroale/ .n "e#erea reali)+rii &on4ormit+0ii &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri/ sau ori&e alt+ autoritate &u &are &ola-orea)+ .n a&est sens ori &+reia Autoritatea i1a #elegat a&east+ &ompeten0+3 -( me#i& "eterinar o4i&ial 1 un me#i& "eterinar &ali4i&at .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re pentru a a&0iona .n a&east+ &alitate i numit #e &+tre Autoritate prin #ire&0iile sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ene/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti3 &( me#i& "eterinar .mputerni&it 1 un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+/ #esemnat #e &+tre autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale spe&i4i&e .n e8ploata0ii sau .ntreprin#eri/ .n numele a&esteia3 #( au8iliar o4i&ial 1 o persoan+ &ali4i&at+ .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re/ #esemnat+ s+ a&0ione)e .ntr1o ast4el #e &alitate #e &+tre autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ i &are a&ti"ea)+ su- autoritatea i responsa-ilitatea unui me#i& "eterinar o4i&ial3 e( mar&+ #e s+n+tate 1 o mar&+ &e in#i&+ 4aptul &+/ atun&i &,n# a 4ost apli&at+/ au 4ost e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re. '2( %e asemenea/ tre-uie s+ se apli&e #e4ini0iile #e su-pro#use #e origine animal+/ E:T 'en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile( i material #e ris& spe&i4i&/ pre"+)ute .n r#inul ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. B23/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete reguli #e s+n+tate &u pri"ire la su-pro#usele #e la animale/ &e nu sunt #estinate &onsumului uman/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 842 #in 2C noiem-rie 2003/ &e transpune Regulamentul 'CE( nr. $.BB4/2002. CAPIT !U! II Controale o4i&iale .n rela0ie &u .ntreprin#eri na0ionale ARTIC !U! 3 Autori)area .ntreprin#erilor '$( Autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ tre-uie s+ autori)e)e .ntreprin#erile la &are se re4er+ pre)enta *ot+r,re/ &,n# este pre"+)ut i .n maniera spe&i4i&at+ #e art. 3$ alin. '2( #in 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005 &e transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE.

'2( Pot s+ 4ie prelungite/ #a&+ este ne&esar/ perioa#ele ma8ime #e 3 i C luni &e se apli&+ autori)+rii &on#i0ionate a altor .ntreprin#eri/ .n &a)ul pes&a#oarelor i al pes&a#oarelor1&ongelator &e na"ig*ea)+ su- pa"ilionul Rom,niei sau al unui stat mem-ru al Uniunii Europene. Totui/ autori)area &on#i0ionat+ nu tre-uie s+ #ep+eas&+ .n total $2 luni. Tre-uie s+ ai-+ lo& inspe&0ii ale a&estor tipuri #e "ase/ aa &um se spe&i4i&+ .n ane8a nr. 3. '3( Autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ tre-uie s+ alo&e 4ie&+rei .ntreprin#eri autori)ate/ in&lu),n#u1le pe &ele &u autori)are &on#i0ionat+/ un num+r #e autori)are la &are pot 4i a#+ugate &o#uri/ pentru a se in#i&a tipurile #e pro#use #e origine animal+ 4a-ri&ate. Pentru pie0ele #e ",n)are angro pot 4i a#+ugate la num+rul #e autori)are numere se&un#are &e in#i&+ unit+0i sau grupe #e unit+0i &e ",n# sau pro#u& pro#use #e origine animal+. '4( =n &a)ul pie0elor angro/ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ poate s+ retrag+ sau s+ suspen#e autori)area &u re4erire la anumite unit+0i ori grupuri #e unit+0i. '5( Pre"e#erile alin. '$(/ '2( i '3( se apli&+2 a( .ntreprin#erilor &e .n&ep s+ pun+ pe pia0+ pro#use #e origine animal+ la #ata sau #up+ #ata #e apli&are a pre)entei *ot+r,ri3 -( .ntreprin#erilor &e pun #e7a pe pia0+ pro#use #e origine animal+/ #ar &u re4erire la &are nu au e8istat &erin0e anterioare #e autori)are. =n ultimul &a)/ tre-uie s+ ai-+ lo& &,t mai &ur,n# posi-il inspe&0ia la 4a0a lo&ului/ ne&esar+ .n -a)a alin. '$(/ e4e&tuat+ #e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti. 'C( Pre"e#erile alin. '4( se apli&+/ #e asemenea/ .ntreprin#erilor autori)ate &e au pus pe pia0+ pro#use #e origine animal+/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ e8istent+ anterior apli&+rii pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 4 Prin&ipii generale pentru &ontroale o4i&iale &u re4erire la pro#usele #e origine animal+ in&luse .n #omeniul #e apli&are al pre)entei *ot+r,ri '$( Autoritatea tre-uie s+ se asigure &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar o4er+ toat+ asisten0a ne&esar+ pentru a se asigura &+/ .n 4apt/ &ontroalele o4i&iale e4e&tuate #e autoritatea &ompetent+ pot 4i reali)ate .n mo# e4e&ti". A&etia tre-uie/ .n spe&ial/ s+2 a( permit+ a&&esul .n toate &l+#irile/ 4a&ilit+0ile/ instala0iile sau .n alte in4rastru&turi3 -( pun+ la #ispo)i0ie autorit+0ii &ompetente ori&e .nregistrare ori #o&umenta0ie soli&itat+ .n -a)a pre)entei *ot+r,ri sau &onsi#erat+ ne&esar+ #e &+tre a&easta/ pentru anali)area situa0iei. '2( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale/ pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &u &erin0ele2 a( 5ot+r,rii Au"ernului nr. >24/2005 pri"in# apro-area Regulilor generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 804 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE3 -( 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005 pri"in# apro-area Regulilor spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 805 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE3 &( r#inului ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. B23/2003 &e transpune Regulamentul 'CE( nr. $.BB4/2002. '3( Controalele o4i&iale pre"+)ute la alin. '$( tre-uie s+ in&lu#+2 a( a&ti"it+0i #e au#it al -unelor pra&ti&i #e igien+ i al pro&e#urilor -a)ate pe anali)a ris&ului i pun&tele &riti&e #e &ontrol 1 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(3 -( &ontroalele o4i&iale pre"+)ute la art. 5183 &( ori&e atri-u0ii spe&iale #e au#it spe&i4i&ate .n ane8e. '4( A&ti"it+0ile #e au#it al -unelor pra&ti&i #e igien+ tre-uie s+ "eri4i&e #a&+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar apli&+ .n mo# &ontinuu i a#e&"at pro&e#uri pri"in# &el pu0in2 a( &ontroale pri"in# in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar3 -( proie&tarea i .ntre0inerea 4a&ilit+0ilor i e&*ipamentelor3 &( igiena preopera0ional+/ opera0ional+ i postopera0ional+3 #( igiena personal+3 e( instruirea pri"in# pro&e#urile #e lu&ru i #e igien+3 4( &ontrolul #+un+torilor3 g( &alitatea apei3 *( &ontrolul temperaturii3 i i( &ontroale pri"in# intrarea i ieirea alimentelor .n i #in .ntreprin#ere/ pre&um i ori&e #o&umente .nso0itoare.

'5( A&ti"it+0ile #e au#it pri"in# pro&e#urile -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( tre-uie s+ "eri4i&e &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar apli&+ ast4el #e pro&e#uri .n mo# &ontinuu i a#e&"at/ a&or#,n# o aten0ie spe&ial+ asigur+rii &+ pro&e#urile 4urni)ea)+ garan0iile pre"+)ute la se&0iunea a 21a #in ane8a nr. 2 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. A&etia tre-uie/ .n spe&ial/ s+ sta-ileas&+ #a&+ pro&e#urile garantea)+ pe &,t posi-il &+ pro#usele #e origine animal+2 a( sunt &on4orme &u &riteriile mi&ro-iologi&e pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 -( sunt &on4orme &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ &u re4erire la re)i#uuri/ &ontaminan0i i su-stan0e inter)ise3 &( nu &on0in ris&uri #e natur+ 4i)i&+/ &um ar 4i &orpi str+ini. C,n#/ .n &on4ormitate &u art. 5 #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ un operator &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar utili)ea)+ pro&e#uri pre"+)ute #e g*i#uri #e apli&are a prin&ipiilor 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( .n lo&ul sta-ilirii #e pro&e#uri proprii spe&i4i&e/ a&ti"itatea #e au#it tre-uie s+ se re4ere la utili)area &ore&t+ a a&estor g*i#uri. 'C( ;eri4i&area &on4ormit+0ii &u &erin0ele 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ pri"in# apli&area #e m+r&i #e i#enti4i&are/ tre-uie s+ ai-+ lo& .n toate .ntreprin#erile autori)ate .n &on4ormitate &u a&ea *ot+r,re/ suplimentar 4a0+ #e "eri4i&area &on4ormit+0ii &u alte &erin0e #e trasa-ilitate. 'B( =n &a)ul a-atoarelor/ .ntreprin#erilor #e manipulare a ",natului i al unit+0ilor #e tranare &e pun pe pia0+ &arne proasp+t+/ atri-u0iile #e au#it la &are s1au re4erit alin. '3( i '4( tre-uie s+ 4ie .n#eplinite #e un me#i& "eterinar o4i&ial. '8( Atun&i &,n# .n#eplinete atri-u0ii #e au#it/ autoritatea &ompetent+ tre-uie2 a( s+ #etermine #a&+ personalul i a&ti"it+0ile personalului #in .ntreprin#eri sunt &on4orme &u &erin0ele *ot+r,rilor Au"ernului la &are s1a re4erit alin. '2( lit. a( i -(/ .n toate etapele pro&esului #e pro#u&0ie. Pentru a sus0ine a&ti"itatea #e au#it autoritatea &ompetent+ poate s+ e4e&tue)e test+ri #e per4orman0+/ &u s&opul #e a sta-ili &+ per4orman0ele personalului respe&t+ parametrii spe&i4i&a0i3 -( s+ "eri4i&e .nregistr+rile rele"ante ale operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 &( s+ prele"e)e pro-e pentru anali)e #e la-orator ori #e &,te ori este ne&esar3 i #( s+ #o&umente)e elementele #e &are a 0inut &ont i &on&lu)iile au#itului. '>( 9atura i ni"elul atri-u0iilor #e au#it &u re4erire la .ntreprin#eri in#i"i#uale tre-uie s+ se -a)e)e pe ris&ul e"aluat. =n a&est s&op autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ e"alue)e .n mo# regulat2 a( ris&urile pentru s+n+tatea pu-li&+ i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ pentru s+n+tatea animalelor3 -( .n &a)ul a-atoarelor/ aspe&tele #e prote&0ie i -un+stare a animalelor3 &( tipul i natura a&ti"it+0ilor e4e&tuate3 i #( .nregistr+rile anterioare ale operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar .n &eea &e pri"ete &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor. ARTIC !U! 5 Carne proasp+t+ Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ asigure reali)area &ontroalelor o4i&iale pri"in# &arnea proasp+t+/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. $. '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e a&ti"it+0i #e inspe&0ie .n a-atoare/ .n unit+0i #e manipulare a ",natului i .n unit+0i #e tranare &e pun pe pia0+ &arne proasp+t+/ .n &on4ormitate &u &erin0ele generale ale se&0iunii $/ &ap. II #in ane8a nr. $ i &u &erin0ele spe&i4i&e ale se&0iunii 4/ .n spe&ial/ pri"in#2 a( in4orma0ii re4eritoare la lan0ul alimentar3 -( inspe&0ia ante1mortem3 &( prote&0ia i -un+starea animalelor3 #( inspe&0ia post1mortem3 e( materialul &u ris& spe&i4i& i alte su-pro#use #e origine animal+3 i 4( test+ri #e la-orator. '2( <ar&area #e s+n+tate a &ar&aselor #e la ongulate #omesti&e/ a mami4erelor ",nat #e 4erm+/ altele #e&,t animalele lagomor4e/ a ",natului s+l-ati& mare/ pre&um i a semi&ar&aselor/ s4erturilor i pieselor o-0inute prin tranarea semi&ar&aselor .n trei piese &ompa&te tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ .n a-atoare i .n .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ .n &on4ormitate &u se&0iunea $/ &ap. III #in ane8a nr. $. <+r&ile #e s+n+tate tre-uie s+ 4ie apli&ate #e &+tre sau suresponsa-ilitatea me#i&ului "eterinar o4i&ial/ &,n# &ontroalele o4i&iale nu au i#enti4i&at #e4i&ien0e &e ar 4a&e &arnea improprie pentru &onsumul uman. '3( %up+ e4e&tuarea &ontroalelor pre"+)ute la alin. '$( i '2(/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ ia m+suri &orespun)+toare/ #up+ &um este sta-ilit .n se&0iunea a 21a #in ane8a nr. $/ .n spe&ial/ pri"in#2 a( &omuni&area re)ultatelor inspe&0iei3 -( #e&i)ii pri"in# lan0ul alimentar3

&( #e&i)ii pri"in# animalele "ii3 #( #e&i)ii pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor3 e( #e&i)ii pri"in# &arnea. '4( Au8iliarii o4i&iali pot s+ asiste me#i&ul "eterinar o4i&ial pe #urata &ontroalelor o4i&iale e4e&tuate .n &on4ormitate &u se&0iunile $ i 2 #in ane8a nr. $/ #up+ &um este spe&i4i&at la se&0iunea a 31a/ &ap. I. =n a&est &a)/ a&etia tre-uie s+ lu&re)e &a parte a unei e&*ipe in#epen#ente. '5( a( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ are .n su-or#ine personal o4i&ial su4i&ient pentru a e4e&tua &ontroalele o4i&iale soli&itate .n -a)a ane8ei nr. $/ &u 4re&"en0a spe&i4i&at+ la se&0iunea a 31a/ &ap. II. -( A-or#area -a)at+ pe ris& tre-uie s+ 4ie urmat+ pentru a se e"alua num+rul #e personal o4i&ial &are este ne&esar s+ 4ie pre)ent pe linia #e t+iere .n ori&e a-ator. 9um+rul #e personal o4i&ial impli&at tre-uie s+ 4ie #e&is #e &+tre autoritatea &ompetent+ i tre-uie s+ 4ie #e o aa manier+ .n&,t s+ poat+ 4i .ntrunite toate &erin0ele pre)entei *ot+r,ri. 'C( a( Autoritatea &ompetent+ poate permite personalului &are a&ti"ea)+ .n a-ator s+ spri7ine &ontroalele o4i&iale/ prin .n#eplinirea anumitor atri-u0ii spe&i4i&e/ su- supra"eg*erea me#i&ului "eterinar o4i&ial/ .n rela0ie &u pro#u&erea #e &arne #e pas+re i #e animale lagomor4e/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. $/ se&0iunea a 31a/ &ap. III/ lit. A. %a&+ autoritatea &ompetent+ pro&e#ea)+ ast4el/ a&easta tre-uie s+ se asigure &+ personalul &are .n#eplinete ast4el #e atri-u0ii2 'i( este &ali4i&at i a urmat o instruire .n &on4ormitate &u a&ele pre"e#eri3 'ii( a&0ionea)+ in#epen#ent #e personalul #e pro#u&0ie3 'iii( raportea)+ ori&e #e4i&ien0+ me#i&ului "eterinar o4i&ial. -( Autoritatea &ompetent+ poate/ #e asemenea/ s+ permit+ personalului &are a&ti"ea)+ .n a-ator s+ .n#eplineas&+ atri-u0ii spe&i4i&e #e prele"are #e pro-e i #e testare/ .n &on4ormitate &u se&0iunea a 31a/ &ap. III lit. E #in ane8a nr. $. 'B( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ me#i&ii "eterinari o4i&iali i au8iliarii o4i&iali sunt &ali4i&a0i i au urmat o instruire .n &on4ormitate &u se&0iunea a 31a/ &ap. I; #in ane8a nr. $. ARTIC !U! C <olute -i"al"e "ii Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ pro#u&erea i punerea pe pia0+ #e molute -i"al"e "ii/ e&*ino#erme "ii/ tuni&ate "ii i gasteropo#e marine "ii sunt supuse &ontroalelor o4i&iale/ #up+ &um este #es&ris .n ane8a nr. 2. ARTIC !U! B Pro#use #in pes&uit Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. 3/ au lo& &ontroale o4i&iale pri"in# pro#usele #in pes&uit. ARTIC !U! 8 !apte &ru# materie prim+ i pro#use la&tate Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ au lo& &ontroale o4i&iale asupra laptelui &ru# materie prim+ i a pro#uselor la&tate/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. 4. CAPIT !U! III Pro&e#uri pri"in# a&ti"it+0ile #e import ARTIC !U! > =n a&ti"itatea #e import se apli&+ pro&e#urile pre"+)ute #e pre)entul &apitol/ pentru a se asigura apli&area uni4orm+ a prin&ipiilor i &on#i0iilor pre"+)ute la art. $$ #in !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune Regulamentul 'CE( nr. $B8/2002/ i #e titlul ;I/ &ap. II al 5ot+r,rii Au"ernului nr. >25/2005 &e transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE. ARTIC !U! $0 !ista 0+rilor ter0e i a unor p+r0i #in 0+rile ter0e #in &are

sunt permise a&ti"it+0i #e import al pro#uselor #e origine animal+ spe&i4i&ate '$( Pro#usele #e origine animal+ tre-uie s+ 4ie importate numai #intr1o 0ar+ ter0+ sau #intr1o parte a unei 0+ri ter0e &e apare pe o list+ .nto&mit+ i a&tuali)at+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( 0ar+ ter0+ poate s+ apar+ pe ast4el #e liste #a&+ a a"ut lo& un &ontrol &omunitar .n a&ea 0ar+ i s1a #emonstrat &+ autoritatea &ompetent+ a 0+rii respe&ti"e o4er+ garan0ii &orespun)+toare/ #up+ &um este pre"+)ut la art. 48 paragra4ul '3( #in Regulamentul nr. 882/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005. Totui/ o 0ar+ ter0+ poate s+ apar+ pe ast4el #e liste/ 4+r+ s+ ai-+ lo& &ontrolul &omunitar men0ionat/ #a&+2 a( ris&ul #eterminat .n &on4ormitate &u art. 4C paragra4ul '3( #in Regulamentul nr. 882/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005/ nu 7usti4i&+ a&est &ontrol3 -( se #etermin+/ atun&i &,n# se #e&i#e a#+ugarea unei anumite 0+ri ter0e pe o list+ .n &on4ormitate &u alin. '$(/ &+ alte in4orma0ii in#i&+ 4aptul &+ autoritatea &ompetent+ a 0+rii respe&ti"e 4urni)ea)+ garan0iile ne&esare. '3( !istele .nto&mite .n &on4ormitate &u pre)entul arti&ol pot 4i &om-inate &u alte liste .nto&mite pentru s&opuri #e s+n+tate pu-li&+ i #e s+n+tate a animalelor. '4( C,n# listele sunt .nto&mite sau a&tuali)ate/ tre-uie s+ se 0in+ &ont .n mo# spe&ial #e &riteriile pre"+)ute la art. 4C i 48 paragra4ul '3( #in Regulamentul nr. 882/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005. '5( =n "e#erea e4e&tu+rii a&ti"it+0ilor #e import tre-uie s+ se a&or#e aten0ie2 a( legisla0iei 0+rii ter0e/ re4eritoare la2 'i( pro#use #e origine animal+3 'ii( utili)area #e pro#use me#i&inale #e u) "eterinar/ in&lu),n# reguli re4eritoare la inter)i&erea sau autori)area a&estora/ #istri-uirea i punerea pe pia0+ a a&estora/ pre&um i reguli pri"in# a#ministrarea i inspe&0ia3 i 'iii( prepararea i utili)area materiilor 4ura7ere/ in&lu),n# pro&e#urile pentru utili)area a#iti"ilor/ prepararea i utili)area *ranei me#i&amentate pentru animale/ pre&um i &alitatea igienei materiilor prime utili)ate pentru prepararea materiilor 4ura7ere i a pro#usului 4init3 -( &on#i0iilor igieni&e #e pro#u&ere/ #e manipulare/ #e #epo)itare i #e e8pe#iere/ apli&ate .n pre)ent pro#uselor #e origine animal+ #estinate Comunit+0ii Europene3 &( e8perien0ei #e &omer&iali)are pri"in# pro#usul pro"enit #in 0ara ter0+ i re)ultatele &ontroalelor e4e&tuate la import3 #( re)ultatelor &ontroalelor &omunitare e4e&tuate .n 0ara ter0+/ .n spe&ial re)ultatelor e"alu+rii autorit+0ilor &ompetente i m+surilor .ntreprinse #e autorit+0ile &ompetente #in 0ara ter0+ respe&ti"+/ .n -a)a re&oman#+rilor a#resate a&estora &a urmare a &ontrolului &omunitar3 e( e8isten0ei/ implement+rii i &omuni&+rii unui program #e &ontrol al )oono)elor apro-at3 i 4( e8isten0ei/ implement+rii i &omuni&+rii unui program #e &ontrol al re)i#uurilor apro-at. ARTIC !U! $$ !ista .ntreprin#erilor #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import al pro#uselor #e origine animal+ spe&i4i&ate '$( Pot 4i importate .n Rom,nia sau .n Comunitatea European+ pro#use #e origine animal+/ numai #a&+ a&estea au 4ost e8pe#iate/ o-0inute sau preparate .n .ntreprin#eri &e apar pe listele .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre)entul arti&ol/ e8&ept,n#2 a( situa0iile .n &are/ #e la &a) la &a)/ se #e&i#e/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura ela-orat+ #e Autoritate sau &u &erin0ele Uniunii Europene/ #up+ &a)/ &+ garan0iile pe &are le 4urni)ea)+ o anume 0ar+ ter0+/ &u re4erire la a&ti"it+0i #e import al pro#uselor #e origine animal+ spe&i4i&ate/ sunt #e aa natur+ .n&,t pro&e#ura pre"+)ut+ #e pre)entul arti&ol nu este ne&esar+ pentru a se asigura &on4ormitatea &u &erin0ele alin. '2(3 -( &a)urile spe&i4i&ate #e ane8a nr. 5. =n plus/ pot 4i importate .n Rom,nia &arne proasp+t+/ &arne to&at+/ preparate #in &arne/ pro#use #in &arne/ &arne separat+ me&ani& '<:<(/ numai #a&+ a&estea au 4ost 4a-ri&ate #in &arne o-0inut+ .n a-atoare i unit+0i #e tranare &e apar pe liste .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre)entul arti&ol sau .n .ntreprin#eri autori)ate &e .n#eplines& regulile &omunitare. '2( .ntreprin#ere poate 4i .ns&ris+ pe o ast4el #e list+ numai #a&+ autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e origine garantea)+ &+2 a( a&ea .ntreprin#ere/ .mpreun+ &u ori&e .ntreprin#eri &e manipulea)+ materie prim+ #e origine animal+ utili)at+ la 4a-ri&area pro#uselor #e origine animal+ respe&ti"e/ este &on4orm+ &u &erin0ele Uniunii Europene/ .n spe&ial &u &ele pre"+)ute #e Regulamentul nr. 853/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ sau &u &erin0e &e au 4ost sta-ilite a 4i e&*i"alente &u ast4el #e &erin0e/ atun&i &,n# se #e&i#e s+ se a#auge a&ea 0ar+ ter0+ pe lista rele"ant+/ .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $03

-( un ser"i&iu #e inspe&0ie o4i&ial+ #in a&ea 0ar+ ter0+ super"i)ea)+ .ntreprin#erile #in 0ara respe&ti"+ i pune la #ispo)i0ia Comisiei Europene/ atun&i &,n# este ne&esar/ toate in4orma0iile rele"ante pri"in# .ntreprin#erile &e 4urni)ea)+ materii prime3 i &( are puteri legale #e a opri e8portul &+tre Comunitatea European+ ori &+tre Rom,nia #in .ntreprin#erile respe&ti"e/ .n &a)ul .n &are a&estea nu respe&t+ &erin0ele lit. a(. '3( Autorit+0ile &ompetente ale 0+rilor ter0e &e apar pe listele .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $0 tre-uie s+ garante)e &+ listele .ntreprin#erilor la &are s1a re4erit alin. '$( sunt .nto&mite/ a&tuali)ate i &omuni&ate Comisiei Europene2 a( Comisia European+ 4urni)ea)+ pun&tului #e &onta&t pe &are Rom,nia l1a #esemnat pentru a&est s&op noti4i&+ri regulate pri"in# listele noi sau a&tuali)ate pe &are le1a primit #e la autorit+0ile &ompetente ale 0+rilor ter0e respe&ti"e/ .n &on4ormitate &u alin. '3(. -( %a&+ statele mem-re nu au o-ie&0ii la noua list+ sau la lista a&tuali)at+/ .n #e&urs #e 20 #e )ile lu&r+toare #e la noti4i&area Comisiei Europene/ a&ti"it+0ile #e import #in .ntreprin#erile &e apar pe list+ pot 4i autori)ate .n #e&urs #e $0 )ile lu&r+toare/ #up+ )iua .n &are Comisia European+ a 4+&ut a&east+ list+ pu-li&+. &( %a&+ un stat mem-ru #e0ine in4orma0ii pertinente/ altele #e&,t &ele .ns&rise .n rapoartele inspe&0iei &omunitare/ "a noti4i&a Comisiei Europene ne&esitatea #e mo#i4i&are a listei sau "a 4a&e noti4i&are prin sistemul rapi# #e alert+. ARTIC !U! $2 <olute -i"al"e "ii/ e&*ino#erme "ii/ tuni&ate "ii i gasteropo#e marine "ii '$( <olutele -i"al"e "ii/ e&*ino#ermele "ii/ tuni&atele "ii i gasteropo#ele marine "ii tre-uie s+ pro"in+ #in )one #e pro#u&0ie ale 0+rilor ter0e &are apar pe listele .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $$/ 4+r+ s+ se ia .n &onsi#era0ie pre"e#erile art. $$ alin. '$( lit. -. '2( Pre"e#erile alin. '$( nu tre-uie s+ se apli&e pe&tini#elor re&oltate .n a4ara )onelor #e pro#u&0ie &lasi4i&ate. Totui/ tre-uie s+ ai-+ lo& &ontroale o4i&iale &u re4erire la pe&tini#e/ .n &on4ormitate &u &ap. III al ane8ei nr. 2. '3( a( =nainte s+ 4ie .nto&mite listele la &are s1a re4erit alin. '$(/ tre-uie s+ se 0in+ &ont/ .n mo# #eose-it/ #e garan0iile pe &are poate s+ le o4ere autoritatea &ompetent+ #in 0ara ter0+ respe&ti"+/ pri"in# &on4ormitatea &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri/ re4eritoare la &lasi4i&area i &ontrolul )onelor #e pro#u&0ie. -( =nainte s+ 4ie ela-orate ast4el #e liste/ tre-uie s+ se e4e&tue)e o inspe&0ie &omunitar+ la 4a0a lo&ului/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are2 'i( ris&ul #eterminat nu 7usti4i&+ inspe&0ia3 i 'ii( se #e&i#e &a o anumit+ )on+ #e pro#u&0ie s+ se a#auge pe o list+ .n &on4ormitate &u alin. '$( i &,n# autoritatea &ompetent+ o4er+ toate in4orma0iile i garan0iile ne&esare. ARTIC !U! $3 %o&umente '$( Un #o&ument &e .ntrunete &erin0ele pre"+)ute .n ane8a nr. C tre-uie s+ .nso0eas&+ a&ti"it+0ile #e transport #e pro#use #e origine animal+/ &,n# a&estea sunt importate .n Comunitatea European+ sau .n Rom,nia. '2( %o&umentul tre-uie s+ &erti4i&e 4aptul &+ pro#usele satis4a&2 a( &erin0ele pre"+)ute pentru ast4el #e pro#use .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE i &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE sau &u pre"e#eri &e sunt e&*i"alente &u a&ele &erin0e3 i -( ori&e &on#i0ii spe&iale #e import pre"+)ute .n &on4ormitate &u art. 48 #in 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005 &e transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE. '3( %o&umentele pot s+ in&lu#+ #etalii soli&itate .n &on4ormitate &u alte pre"e#eri legislati"e &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+ re4eritoare la #omeniile s+n+tate pu-li&+ i s+n+tatea animalelor. '4( Pot 4i a&or#ate #erog+ri #e la alin. '$( .n &on4ormitate &u pro&e#ura ela-orat+ #e Autoritate sau &u &erin0ele Uniunii Europene/ #up+ &a)/ atun&i &,n# este posi-il s+ se o-0in+ garan0iile la &are s1a re4erit alin. '2(/ .n alt+ manier+. ARTIC !U! $4 Pre"e#eri spe&iale pentru pro#use #in pes&uit '$( Pro&e#urile pre"+)ute #e a&est &apitol nu se apli&+ pro#uselor proaspete #in pes&uit #e-ar&ate .n Rom,nia i .n Comunitatea European+/ #ire&t #e pe un "as #e pes&uit &e na"ig*ea)+ su- pa"ilionul unei 0+ri ter0e.

'2( Controalele o4i&iale asupra a&estor pro#use #in pes&uit se "or e4e&tua .n &on4ormitate &u pre"e#erile ane8ei nr. 3. '3( a( Pro#usele #in pes&uit importate #e pe un pes&a#or sau #e pe un pes&a#or1&ongelator &e na"ig*ea)+ supa"ilionul unei 0+ri ter0e tre-uie s+ pro"in+ #e pe "ase &e apar pe o list+ .nto&mit+ i a&tuali)at+ .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $$ alin. '4(. -( Totui/ prin #erogare #e la pre"e#erile art. $$ alin. '2( lit. -(/ un "as poate 4i/ #e asemenea/ in&lus .n ast4el #e liste2 'i( .n -a)a unei &omuni&+ri &omune .ntre autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e su- al &+rei pa"ilion na"ig*ea)+ "asul i autoritatea &ompetent+ a altei 0+ri ter0e &+reia autoritatea &ompetent+ a primei 0+ri ter0e i1a #elegat responsa-ilitatea pentru inspe&0ia "asului respe&ti"/ &u &on#i0ia &a2 'a( a&ea prim+ 0ar+ ter0+ s+ apar+ pe lista #e 0+ri ter0e #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import #e pro#use #in pes&uit/ list+ .nto&mit+ .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $03 '-( toate pro#usele #in pes&uit #e pe "asul respe&ti" &e sunt #estinate punerii pe pia0+ .n Comunitatea European+ i .n Rom,nia s+ 4ie #e-ar&ate #ire&t .n prima #intre &ele #ou+ 0+ri ter0e pre"+)ute anterior3 '&( autoritatea &ompetent+ a &elei #e1a #oua 0+ri ter0e pre"+)ute anterior s+ 4i inspe&tat "asul i s+ 4i #e&larat &+ este .n &on4ormitate &u &erin0ele &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+3 i '#( autoritatea &ompetent+ a &elei #e1a #oua 0+ri ter0e pre"+)ute anterior s+ 4i #e&larat &+ "a inspe&ta &u regularitate "asul/ pentru a se asigura &+ a&esta &ontinu+ s+ 4ie .n &on4ormitate &u &erin0ele &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+3 sau 'ii( .n -a)a unei &omuni&+ri &omune .ntre autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e su- pa"ilionul &+reia na"ig*ea)+ "asul i autoritatea &ompetent+ a unui stat mem-ru sau a Rom,niei/ &+reia autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e respe&ti"e i1a #elegat responsa-ilitatea #e inspe&0ie a "asului respe&ti"/ &u &on#i0ia &a2 'a( toate pro#usele #in pes&uit #e pe "asul respe&ti" &e sunt #estinate punerii pe pia0+ .n statul mem-ru sau .n Rom,nia s+ 4ie #e-ar&ate #ire&t .n a&el stat mem-ru sau .n Rom,nia3 '-( autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru sau a Rom,niei s+ 4i inspe&tat "asul i s+ 4i #e&larat &+ este &on4orm &u &erin0ele &omunitare3 i '&( autoritatea &ompetent+ a a&elui stat mem-ru sau a Rom,niei s+ 4i #e&larat &+ "a inspe&ta &u regularitate "asul/ pentru a se asigura &+ a&esta este .n &on4ormitate &u &erin0ele &omunitare. '4( Un #o&ument semnat #e &+pitan poate .nlo&ui #o&umentul &erut .n -a)a pre"e#erilor art. $3/ &,n# pro#usele #in pes&uit sunt importate #ire&t #e pe un "as #e pes&uit sau #e pe un pes&a#or1&ongelator. '5( Autoritatea poate pre"e#ea reguli #etaliate pentru implementarea pre)entului arti&ol .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. CAPIT !U! I; %ispo)i0ii 4inale ARTIC !U! $5 <+suri #e implementare Pot 4i pre"+)ute m+suri #e implementare/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! $C <o#i4i&area i &ompletarea ane8elor '$( Ane8ele nr. $/ 2/ 3/ 4/ 5 i C pot 4i mo#i4i&ate sau &ompletate pentru a se 0ine &ont #e progresul tiin0i4i& i te*ni&/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( Autoritatea poate a&or#a #erog+ri #e la ane8ele nr. $/ 2/ 3/ 4/ 5 i C/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ &u &on#i0ia &a a&estea s+ nu a4e&te)e .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '3( Rom,nia/ 4+r+ a &ompromite reali)area o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri/ poate s+ a#opte/ .n &on4ormitate &u alin. '4(1'C(/ m+suri &e se a#aptea)+ &erin0elor pre"+)ute .n ane8a nr. $. '4( <+surile pre"+)ute la alin. '3( tre-uie s+2 a( ai-+ s&opul #e a2 'i( permite utili)area &ontinu+ a meto#elor tra#i0ionale .n ori&e etap+ #e pro#u&ere/ #e prelu&rare sau #e #istri-u0ie #e alimente3 'ii( r+spun#e ne&esit+0ilor unit+0ilor #in #omeniul alimentar &u &apa&itate mi&+ ori unit+0ilor &e sunt situate .n regiuni supuse unor &onstr,ngeri geogra4i&e spe&iale3 sau 'iii( permite #erularea unor proie&te1pilot &u s&opul #e a i#enti4i&a noi a-or#+ri pri"in# &ontroalele #e igien+ a &+rnii3 -( se re4ere/ .n spe&ial/ la urm+toarele elemente ale ane8ei nr. $2 'i( in4orma0ii re4eritoare la lan0ul alimentar3

'ii( pre)en0a autorit+0ii &ompetente .n .ntreprin#eri. '5( %a&+ Rom,nia inten0ionea)+ s+ a#opte m+suri pre&um &ele la &are s1a re4erit alin. '3(/ tre-uie s+ noti4i&e a&easta Comisiei Europene i statelor mem-re ale Uniunii Europene. Die&are noti4i&are tre-uie2 a( s+ 4urni)e)e o #es&riere #etaliat+ a &erin0elor pe &are Rom,nia &onsi#er+ &+ este ne&esar s+ le a#apte)e i s+ in#i&e natura a#apt+rii pre&oni)ate3 -( s+ #es&rie .ntreprin#erile respe&ti"e3 &( s+ e8pli&e moti"ele pentru a#aptare/ in&lu),n#/ atun&i &,n# este rele"ant/ 4urni)area unui re)umat al anali)ei #e ris& e4e&tuate i ori&e m+suri &e tre-uie s+ 4ie luate/ pentru a se asigura &+ a#aptarea nu "a &ompromite o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri3 i #( s+ 4urni)e)e ori&e alte in4orma0ii rele"ante. 'C( Autoritatea poate a#opta m+suri &on4orm &erin0elor ane8ei nr. $/ numai2 a( .n &on4ormitate &u #e&i)ia a#optat+ #e Comisia European+3 -( #a&+/ #up+ o lun+ #e la e8pirarea perioa#ei la &are s1a re4erit alin. 'C(/ Comisia European+ nu a in4ormat Rom,nia &+ a&easta a primit &omentarii s&rise #e la alte state mem-re sau &+ inten0ionea)+ s+ propun+ a#optarea unei #e&i)ii .n a&est sens. 'B( C,n# Autoritatea inten0ionea)+ s+ a#opte m+suri #e implementare a unui proie&t1pilot/ pentru a .n&er&a noi a-or#+ri .n &eea &e pri"ete &ontroalele igienei &+rnii .n &on4ormitate &u alin. '3(1'5(/ a&easta tre-uie s+ &omuni&e re)ultatele Comisiei Europene/ #e .n#at+ &e a&estea sunt #isponi-ile. ARTIC !U! $B %e&i)ii spe&i4i&e D+r+ a se a#u&e atingere &ara&terului general al #ispo)i0iilor art. $5 i ale art. $C alin. '$(/ pot 4i pre"+)ute m+suri #e implementare sau pot 4i a#optate mo#i4i&+ri la ane8ele nr. $/ 2/ 3/ 4/ 5 i C/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura na0ional+ ela-orat+ #e Autoritate/ spe&i4i&,n#2 $. testele #e e"aluare a per4orman0ei operatorilor #in #omeniul alimentar i a personalului a&estora3 2. meto#a #e &omuni&are a re)ultatelor inspe&0iei3 3. &riteriile #e #eterminare a situa0iilor .n &are/ pe -a)a unei anali)e #e ris&/ me#i&ul "eterinar o4i&ial nu este ne&esar s+ 4ie pre)ent .n a-atoare i .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ pe toat+ #urata inspe&0iei ante1mortem i post1 mortem3 4. regulile pri"in# &on0inutul testelor pentru me#i&i "eterinari o4i&iali i au8iliari o4i&iali3 5. &riteriile mi&ro-iologi&e pentru &ontrolul pro&esului te*nologi& .n leg+tur+ &u igiena #in .ntreprin#eri3 C. alte pro&e#uri posi-ile/ e8amene serologi&e sau alte teste #e la-orator &e 4urni)ea)+ garan0ii &el pu0in e&*i"alente &u pro&e#urile spe&i4i&e #e inspe&0ie postmortem #es&rise la se&0iunea a 41a a ane8ei nr. $ i &are pot s+ le .nlo&uias&+/ #a&+ autoritatea &ompetent+ #e&i#e ast4el3 B. .mpre7ur+rile .n &are nu sunt ne&esare anumite pro&e#uri spe&i4i&e #e inspe&0ie post1mortem #es&rise .n se&0iunea a 41a a ane8ei nr. $/ a",n# .n "e#ere e8ploata0ia/ regiunea sau 0ara #e origine i prin&ipiile anali)ei #e ris&3 8. regulile pentru testarea #e la-orator3 >. tratamentul prin 4rig &e se apli&+ #ire&t &+rnii .n rela0ie &u &isti&er&o)a i tri&*inelo)a3 $0. &on#i0iile .n -a)a &+rora e8ploata0ii i regiuni pot 4i &erti4i&ate &a o4i&ial li-ere #e &isti&er&o)+ sau tri&*inelo)+3 $$. meto#ele &e tre-uie s+ 4ie apli&ate &,n# se e8aminea)+ pentru &on#i0iile la &are se re4er+ se&0iunea a 41a/ &ap. IF #in ane8a nr. $3 $2. &riteriile pentru &on#i0ii &ontrolate #e &a)are i sisteme integrate #e pro#u&0ie/ pentru por&i la .ngr+at3 $3. &riteriile pentru &lasi4i&area )onelor #e pro#u&0ie i #e reimersie/ pentru molute -i"al"e "ii/ .n &ooperare &u la-oratorul na0ional #e re4erin0+/ in&lu),n#2 a( "alori limit+ i meto#e #e anali)+ pentru -ioto8ine marine3 -( pro&e#uri #e testare "irusologi&+ i stan#ar#e "irusologi&e3 &( planuri #e prele"are #e pro-e i meto#ele i toleran0ele analiti&e &e tre-uie apli&ate pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u &riteriile3 $4. &riteriile organolepti&e pentru e"aluarea prospe0imii pro#uselor #e pes&uit3 $5. limitele analiti&e/ meto#ele #e anali)+ i planurile #e prele"are #e pro-e pentru &ontroalele o4i&iale pri"in# pro#usele #e pes&uit/ soli&itate .n -a)a ane8ei nr. 3/ in&lu),n# re4eririle la para)i0ii i &ontaminan0ii #e me#iu. Art. $8. 1 Ane8ele nr. $1C 4a& parte integrant+ #in pre)entele reguli spe&i4i&e. A9EFA 9r. $ la regulile spe&i4i&e CAR9E PR A:PHTH

:ECGIU9EA $ Atri-u0ii ale me#i&ului "eterinar o4i&ial CAPIT !U! I Atri-u0ii #e au#it '$( =n plus 4a0+ #e &erin0ele generale ale art. 4 alin. '4( #in regulile spe&i4i&e/ pri"in# a&ti"it+0ile #e au#it al -unelor pra&ti&i #e igien+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea permanent+ &u pro&e#urile proprii ale operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pri"in# ori&e a&ti"itate #e &ole&tare/ transport/ #epo)itare/ manipulare/ prelu&rare i utili)are sau #istrugere #e su-pro#use #e origine animal+/ in&lu),n# materialele #e ris& spe&i4i&/ opera0iuni pentru &are operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar este responsa-il. '2( =n plus 4a0+ #e &erin0ele generale ale art. 4 alin. '5( #in regulile spe&i4i&e/ pri"in# a&ti"it+0ile #e au#it -a)ate pe prin&ipiile 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &+ pro&e#urile operatorilor garantea)+/ .n m+sura .n &are este posi-il/ 4aptul &+ a&ea &arne2 a( nu pre)int+ mo#i4i&+ri mor4opatologi&e i organolepti&e3 -( nu este &ontaminat+ &u 4e&ale sau al0i &otaminan0i3 &( nu &on0ine material #e ris& spe&i4i&/ &u e8&ep0ia &elor pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ i a 4ost pro#us+ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ &u re4erire la en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile. CAPIT !U! II A&ti"it+0i #e inspe&0ie <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ 0in+ &ont #e re)ultatele a&ti"it+0ilor #e au#it e4e&tuate .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. 4 #in regulile spe&i4i&e i ale &ap. I #in pre)enta ane8+/ &,n# e4e&tuea)+ a&ti"it+0i #e inspe&0ie .n &on4ormitate &u pre)entul &apitol. Atun&i &,n# este &a)ul/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+1i sta-ileas&+ o-ie&ti"ele #e inspe&0ie .n &on4ormitate &u re)ultatele a&ti"it+0ii #e au#it. A. In4orma0ii re4eritoare la lan0ul alimentar '$( C,n# e4e&tuea)+ inspe&0ia ante1 i post1mortem/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e i s+ anali)e)e in4orma0iile rele"ante o-0inute #in .nregistr+rile e8ploata0iei #e origine a animalelor #estinate t+ierii i s+ 0in+ &ont #e re)ultatele #o&umentate ale a&estei "eri4i&+ri i anali)e. '2( C,n# .n#eplinete a&ti"it+0i #e inspe&0ie/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ 0in+ &ont #e &erti4i&atele o4i&iale &e .nso0es& animalele i #e ori&e #e&lara0ii 4+&ute #e me#i&ii "eterinari &are e4e&tuea)+ &ontroale la ni"elul pro#u&0iei primare/ in&lu),n# me#i&ii "eterinari o4i&iali i me#i&ii "eterinari #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&i0i. '3( C,n# operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #in &a#rul lan0ului alimentar iau m+suri suplimentare pentru a garanta siguran0a alimentelor prin implementarea #e sisteme integrate/ sisteme pri"ate #e &ontrol/ prin &erti4i&area in#epen#ent+ a unei p+r0i ter0e sau prin alte mi7loa&e i &,n# a&este m+suri sunt #o&umentate i animalele pre"+)ute .n a&este s&*eme sunt &lar i#enti4i&a-ile/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate lua .n &onsi#erare a&este aspe&te &,n# e4e&tuea)+ a&ti"it+0i #e inspe&0ie i re"i)uiete pro&e#urile -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(. E. Inspe&0ia ante1mortem '$( =n &on4ormitate &u alin. '4( i '5(2 a( me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e o inspe&0ie ante1mortem a tuturor animalelor .nainte #e t+iere3 -( inspe&0ia respe&ti"+ tre-uie s+ ai-+ lo& .n #e&urs #e 24 #e ore #e la sosirea animalelor la a-ator i &u mai pu0in #e 24 #e ore .nainte #e t+iere. =n plus/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate soli&ita inspe&0ia .n ori&e alt moment. '2( Inspe&0ia ante1mortem tre-uie/ .n spe&ial/ s+ #etermine #a&+/ .n &eea &e pri"ete animalul respe&ti" inspe&tat/ e8ist+ o in#i&a0ie2 a( &+ au 4ost &ompromise prote&0ia i -un+starea animalelor/ sau3 -( a ori&+rei st+ri &e ar putea s+ a4e&te)e .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea animalelor ori s+n+tatea uman+/ a&or#,n# o aten0ie #eose-it+ #ete&t+rii )oono)elor i -olilor #in lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ a &elor #in lista E a 4i&iului Interna0ional #e Epi)ootii 1 IE ' rgani)a0ia Interna0ional+ pentru :+n+tatea Animalelor(. '3( =n plus 4a0+ #e inspe&0ia ante1mortem #e rutin+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e o inspe&0ie &lini&+ a tuturor animalelor pe &are operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sau un au8iliar o4i&ial le1a separat. '4( =n &a)ul t+ierii #e ne&esitate .n a4ara a-atorului i .n &a)ul animalelor s+l-ati&e ",nate/ me#i&ul "eterinar o4i&ial al a-atorului sau al .ntreprin#erii #e manipulare a ",natului tre-uie s+ e8amine)e #e&lara0ia &e .nso0ete &orpul animalului/ #e&lara0ie eli-erat+ #e me#i&ul "eterinar sau #e persoana instruit+ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE.

'5( Inspe&0ia ante1mortem poate 4i e4e&tuat+ la e8ploata0ia #e pro"enien0+ .n situa0iile pre"+)ute #e se&0iunea a 31a/ &ap. II sau #e se&0iunea a 41a. =n ast4el #e &a)uri/ me#i&ul "eterinar o4i&ial #e la a-ator tre-uie s+ e4e&tue)e inspe&0ia ante1mortem numai &,n# i .n m+sura .n &are a&easta se impune. C. Prote&0ia i -un+starea animalelor <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u regulile na0ionale i &u &ele &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+ pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor/ &um ar 4i regulile pri"in# prote&0ia animalelor .n momentul t+ierii i .n timpul transportului. %. Inspe&0ia post1mortem '$( %up+ t+iere/ &ar&asele i organele ataate tre-uie s+ 4ie supuse/ 4+r+ .nt,r)iere/ inspe&0iei post1mortem. Tre-uie s+ 4ie e8aminate toate supra4e0ele e8terne. =n a&est s&op/ pot 4i soli&itate o manipulare minim+ a &ar&asei i a organelor sau 4a&ilit+0i te*ni&e spe&iale. Tre-uie s+ 4ie a&or#at+ o aten0ie #eose-it+ #ete&t+rii )oono)elor i -olilor #in lista A a IE/ iar atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ &elor #in lista E a IE. ;ite)a liniei #e t+iere i num+rul personalului #e inspe&0ie pre)ent tre-uie s+ 4ie .n aa 4el .n&,t s+ permit+ o inspe&0ie a#e&"at+. '2( ri #e &,te ori se &onsi#er+ ne&esar tre-uie s+ se e4e&tue)e e8amin+ri suplimentare/ prin palparea i in&i)ia unor p+r0i ale &ar&asei i organelor/ pre&um i e4e&tuarea #e teste #e la-orator2 a( pentru a se pune un #iagnosti& #e &ertitu#ine3 -( pentru a se #ete&ta pre)en0a2 'i( unei -oli a animalelor3 'ii( #e re)i#uuri sau &ontaminan0i &e #ep+es& limitele pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 'iii( ne&on4ormit+0ii &u &riteriile mi&ro-iologi&e3 'i"( altor 4a&tori &e ar putea #etermina &a/ .n 4apt/ &arnea s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman sau s+ 4ie impuse restri&0ii pri"in# utili)area a&esteia/ .n mo# #eose-it .n &a)ul animalelor &e au 4ost t+iate #e ne&esitate. '3( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ soli&ite &a/ .n 4apt/ &ar&asele #e la solipe#e #omesti&e/ #e la animale #in spe&ia -o"ine &u ",rsta mai mare #e C luni i #e la por&ine #omesti&e &u ",rsta mai mare #e 4 s+pt+m,ni s+ 4ie supuse inspe&0iei post1mortem/ #up+ &e au 4ost se&0ionate longitu#inal .n semi&ar&ase #e1a lungul &oloanei "erte-rale. %a&+ inspe&0ia ne&esit+ ast4el/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate/ #e asemenea/ s+ soli&ite &a ori&e &ap sau ori&e &ar&as+ s+ 4ie t+iat+ longitu#inal. Totui/ pentru a se 0ine &ont #e anumite #eprin#eri nutri0ionale/ #e e"olu0ii te*nologi&e sau #e situa0ii sanitare spe&i4i&e/ autoritatea &ompetent+ poate autori)a supunerea la inspe&0ie a &ar&aselor #e solipe#e #omesti&e/ a &elor #e la animale #in spe&ia -o"ine &u ",rsta mai mare #e C luni i a &elor #e por&ine #omesti&e &u ",rsta mai mare #e 4 s+pt+m,ni/ nepar&elate .n semi&ar&ase. '4( =n timpul inspe&0iei tre-uie s+ 4ie luate m+suri pre"enti"e pentru a se asigura &+/ .n 4apt/ &ontaminarea &+rnii este men0inut+ la un ni"el minim prin a&0iuni pre&um palpare/ t+iere sau in&i)ie. '5( =n &a)ul unei t+ieri #e ne&esitate/ &ar&asa tre-uie s+ 4ie supus+ e8amin+rii post1mortem/ &,t #e &ur,n# posi-il/ .n &on4ormitate &u alin. '$(1'4(/ .nainte &a a&easta s+ 4ie #istri-uit+ pentru &onsum uman. E. <aterial #e ris& spe&i4i& i alte su-pro#use #e origine animal+ =n &on4ormitate &u reglement+rile na0ionale &e transpun reglement+rile Uniunii Europene pri"in# materiale #e ris& spe&i4i& i alte su-pro#use #e origine animal+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e .n#ep+rtarea/ separarea i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ mar&area unor ast4el #e pro#use. <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ia toate m+surile ne&esare pentru a se e"ita &ontaminarea &+rnii &u material #e ris& spe&i4i& .n timpul t+ierii 'in&lu),n# asomarea( i pentru .n#ep+rtarea materialului #e ris& spe&i4i&. D. Testare #e la-orator '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ are lo& prele"area #e pro-e i &+ pro-ele sunt i#enti4i&ate i manipulate .n mo# &orespun)+tor i trimise la la-oratorul &orespun)+tor/ .n &a#rul programului #e2 a( monitori)are i &ontrol al )oono)elor i al agen0ilor patogeni &are le pro#u&3 -( testare spe&i4i&+ #e la-orator pentru #iagnosti&ul en&e4alopatiilor spongi4orme transmisi-ile/ .n &on4ormitate &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $44/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea regulilor #e pre"enire/ &ontrol i era#i&are a unor en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 433 #in 2$ iunie 2002/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ &e transpune Regulamentul nr. >>>/200$/CE3 &( #ete&tare #e su-stan0e sau pro#use neautori)ate i #e &ontrol al su-stan0elor reglementate/ .n spe&ial .n &a#rul planurilor na0ionale pentru re)i#uuri la &are s1a re4erit r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35C/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# limitele ma8ime sta-ilite pentru re)i#uuri #e pesti&i#e/ re)i#uuri #e me#i&amente #e u) "eterinar i pentru al0i &ontaminan0i .n pro#usele #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 8$2 #in $8 #e&em-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a Consiliului nr. >C/23/CE3 #( #ete&tare #e -oli #in lista A a IE i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e -oli #in lista E a IE. '2( %e asemenea/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ este e4e&tuat+ ori&e alt+ testare #e la-orator &onsi#erat+ ne&esar+.

CAPIT !U! III <ar&area #e s+n+tate '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ supra"eg*e)e mar&area #e s+n+tate i m+r&ile utili)ate. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure/ .n spe&ial/ &+2 a( mar&a #e s+n+tate este apli&at+ numai animalelor 'ungulate #omesti&e/ mami4ere ",nat #e 4erm+/ altele #e&,t animale lagomor4e i ",nat s+l-ati& mare( &are au 4ost supuse inspe&0iei ante1mortem i post1mortem/ .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re/ i &,n# nu e8ist+ moti"e pentru a se #e&lara &arnea improprie pentru &onsum uman. Totui/ mar&a #e s+n+tate poate s+ 4ie apli&at+ .nainte &a re)ultatele unei e8amin+ri pentru tri&*inelo)+ s+ 4ie #isponi-ile/ #a&+ me#i&ul "eterinar o4i&ial are &ertitu#inea &+/ .n 4apt/ &arnea #e la animalul respe&ti" "a 4i pus+ pe pia0+ numai #a&+ re)ultatele sunt satis4+&+toare3 i -( mar&area #e s+n+tate se e4e&tuea)+ pe supra4a0a e8tern+ a &ar&asei/ prin tampilare &u tu sau &u 4o& i #e o asemenea manier+ .n&,t/ #a&+/ .n 4apt/ &ar&asele sunt t+iate .n semi&ar&ase sau s4erturi ori semi&ar&asele sunt t+iate .n trei piese/ 4ie&are pies+ poart+ o mar&+ #e s+n+tate. '3( <ar&a #e s+n+tate tre-uie s+ 4ie o mar&+ o"al+/ #e &el pu0in C/5 &m l+0ime i 4/5 &m .n+l0ime/ &e poart+ urm+toarele in4orma0ii s&rise &u &ara&tere &,t se poate #e li)i-ile2 a( mar&a tre-uie s+ in#i&e numele 0+rii .n &are este lo&ali)at+ .ntreprin#erea/ nume &e poate 4i s&ris &u litere mari sau &a un &o# #e #ou+ litere/ .n &on4ormitate &u stan#ar#ul I: rele"ant. =n &a)ul statelor mem-re ale Uniunii Europene/ a&este &o#uri sunt2 AT/ EE/ %E/ %M/ E:/ DI/ DR/ AR/ IE/ IT/ !U/ 9!/ PT/ :E sau UM3 -( mar&a tre-uie s+ in#i&e num+rul #e autori)are al a-atorului3 &( mar&a tre-uie s+ in&lu#+ a-re"ierea CE/ EC/ ED/ EA/ EM sau EV/ atun&i &,n# se apli&+ .ntr1un a-ator agreat &e .ntrunete &erin0ele &omununitare. '4( !iterele tre-uie s+ ai-+ o .n+l0ime #e &el pu0in 0/8 &m/ iar &i4rele #e &el pu0in $ &m. %imensiunile i &ara&terele m+r&ii pot 4i re#use pentru mar&area #e s+n+tate a mieilor/ a ie)ilor i a pur&eilor. '5( Culorile utili)ate pentru mar&area #e s+n+tate tre-uie s+ 4ie autori)ate .n &on4ormitate &u regulile na0ionale &e transpun regulile &omunitare re4eritoare la utili)area su-stan0elor &olorante .n pro#usele alimentare. 'C( <ar&a #e s+n+tate poate s+ in&lu#+/ #e asemenea/ o i#enti4i&are a me#i&ului "eterinar o4i&ial &are a e4e&tuat inspe&0ia #e s+n+tate a &+rnii. Autorit+0ile &ompetente i operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot &ontinua s+ utili)e)e e&*ipamente &oman#ate .nainte #e intrarea .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri/ p,n+ &,n# a&estea s1au u)at sau ne&esit+ .nlo&uire. 'B( Carnea pro"enit+ #e la animalele t+iate #e ne&esitate .n a4ara a-atorului tre-uie s+ poarte o mar&+ spe&ial+ #e s+n+tate &e nu poate 4i &on4un#at+ ni&i &u mar&a #e s+n+tate pre"+)ut+ #e pre)entul &apitol i ni&i &u mar&a #e i#enti4i&are pre"+)ut+ #e se&0iunea I #in ane8a nr. 2 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. '8( Carnea #e ",nat s+l-ati& ne7upuit poate s+ poarte o mar&+ #e s+n+tate numai .n &a)ul .n &are/ #up+ 7upuire .ntr1o .ntreprin#ere #e manipulare a ",natului/ a&easta a 4+&ut o-ie&tul inspe&0iei post1mortem i a 4ost #e&larat+ proprie pentru &onsumul uman. '>( Pre)entul &apitol tre-uie s+ se apli&e 4+r+ a se a#u&e atingere regulilor #e s+n+tate a animalelor &u re4erire la mar&area #e s+n+tate. :ECGIU9EA a 21a <+suri &e urmea)+ &ontroalelor CAPIT !U! I Comuni&area re)ultatelor inspe&0iei '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ .nregistre)e i s+ e"alue)e re)ultatele a&ti"it+0ilor #e inspe&0ie. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ in4orme)e operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ #a&+ inspe&0iile rele"+ pre)en0a ori&+rei -oli sau .m-oln+"iri &e ar putea a4e&ta s+n+tatea pu-li&+ ori s+n+tatea animalelor sau ar putea &ompromite prote&0ia i -un+starea animalelor. <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+1l in4orme)e pe me#i&ul "eterinar &are supra"eg*ea)+ e8ploata0ia #e pro"enien0+/ pe operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar responsa-il #e e8ploata0ia #e pro"enien0+ '&u &on#i0ia &a ast4el #e in4orma0ii s+ nu a#u&+ atingere pro&e#urilor legale ulterioare( i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ tre-uie s+ in4orme)e autoritatea &ompetent+ responsa-il+ #e supra"eg*erea e8ploata0iei #e origine sau a )onei #e ",n+toare/ atun&i &,n# pro-lema este i#enti4i&at+ .n timpul pro#u&0iei primare. %a&+ animalele respe&ti"e au 4ost &res&ute .ntr1un stat mem-ru al Uniunii Europene sau .ntr1o 0ar+ ter0+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial #in Rom,nia &are e4e&tuea)+ inspe&0ia tre-uie s+ in4orme)e autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru

al Uniunii Europene sau a 0+rii ter0e/ &a state .n &are este lo&ali)at+ .ntreprin#erea. A&ea autoritate &ompetent+ tre-uie s+ ia m+surile &orespun)+toare .n &on4ormitate &u legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ apli&a-il+. '3( Re)ultatele inspe&0iilor i testelor tre-uie s+ 4ie in&luse .n -a)e #e #ate rele"ante. '4( C,n# me#i&ul "eterinar o4i&ial suspe&tea)+ pre)en0a unui agent in4e&0ios pre"+)ut #e lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e lista E a IE/ .n timp &e e4e&tuea)+ inspe&0ia ante1mortem ori post1mortem sau ori&e alt+ a&ti"itate #e inspe&0ie/ a&esta tre-uie s+ noti4i&e ime#iat autorit+0ii &ompetente i .mpreun+ tre-uie s+ ia toate m+surile i pre&au0iile ne&esare pentru a .mpie#i&a posi-ila r+sp,n#ire a agentului in4e&0ios/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ apli&a-il+. CAPIT !U! II %e&i)ii pri"in# in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &a animalele s+ 4ie t+iate numai #a&+ operatorului #in a-ator i s1au 4urni)at in4orma0ii rele"ante re4eritoare la lan0ul alimentar i a&estea au 4ost "eri4i&ate. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial poate s+ permit+ t+ierea animalelor .n a-ator/ &*iar #a&+ nu sunt #isponi-ile in4orma0iile rele"ante re4eritoare la lan0ul alimentar. =n a&est &a)/ toate in4orma0iile rele"ante re4eritoare la lan0ul alimentar tre-uie s+ 4ie 4urni)ate .nainte #e a se autori)a &ar&asa pentru &onsum uman. =n ateptarea unei #e&i)ii 4inale/ ast4el #e &ar&ase i organele a4erente tre-uie s+ 4ie #epo)itate separat #e &ealalt+ &arne. '3( D+r+ s+ se ia .n &onsi#era0ie spe&i4i&a0iile alin. '2(/ atun&i &,n# nu sunt #isponi-ile in4orma0ii rele"ante &u re4erire la lan0ul alimentar .n #e&urs #e 24 #e ore #e la sosirea animalului la a-ator/ toat+ &arnea pro"enit+ #e la animalul respe&ti" tre-uie s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. %a&+ animalul nu a 4ost .n&+ t+iat/ tre-uie s+ 4ie u&is separat #e alte animale. '4( C,n# .nregistr+rile/ #o&umenta0ia sau alte in4orma0ii .nso0itoare in#i&+ 4aptul &+2 a( animalele pro"in #intr1o e8ploata0ie sau #intr1o )on+ supus+ unei restri&0ii #e mi&are ori altor restri&0ii #in moti"e #e s+n+tate pu-li&+ sau a animalelor3 -( nu au 4ost respe&tate regulile pri"in# utili)area pro#uselor me#i&inale #e u) "eterinar3 sau &( este pre)ent+ ori&e alt+ a4e&0iune &e ar putea a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea pu-li&+ sau a animalelor/ animalele pot s+ nu 4ie a&&eptate pentru t+iere alt4el #e&,t .n &on4ormitate &u pro&e#urile pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+/ pentru a se elimina ris&urile pentru s+n+tatea animalelor sau pentru s+n+tatea uman+. %a&+ animalele sunt #e7a pre)ente la a-ator/ a&estea tre-uie s+ 4ie u&ise separat i #e&larate improprii pentru &onsum uman/ instituin#u1se/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ pre&au0ii pentru prote&0ia s+n+t+0ii pu-li&e i a s+n+t+0ii animalelor. ri #e &,te ori me#i&ul "eterinar o4i&ial &onsi#er+ ne&esar/ tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n e8ploata0ia #e pro"enien0+. '5( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ ia m+suri &orespun)+toare/ #a&+ a&easta #es&oper+ 4aptul &+ .nregistr+rile/ #o&umenta0ia sau alte in4orma0ii .nso0itoare nu &orespun# &u situa0ia real+ .n e8ploata0ia #e pro"enien0+ ori &u statusul real al animalelor sau in#u& .n eroare .n mo# #eli-erat me#i&ul "eterinar o4i&ial. Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ ia m+suri .mpotri"a operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are r+spun#e #e e8ploata0ia #e pro"enien0+ a animalelor sau a ori&+rei alte persoane impli&ate. A&east+ m+sur+ poate &onsta/ .n spe&ial/ .n &ontroale suplimentare. CAPIT !U! III %e&i)ii pri"in# animalele "ii '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u responsa-ilitatea operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &on4orm 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ pentru a se asigura &+ animalele pentru t+iere pentru &onsum uman sunt i#enti4i&ate .n mo# a#e&"at. <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ animalele a &+ror i#entitate nu poate 4i sta-ilit+ .n mo# re)ona-il sunt u&ise separat i #e&larate improprii pentru &onsumul uman. Tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n e8ploata0ia #e pro"enien0+ ori #e &,te ori me#i&ul "eterinar o4i&ial &onsi#er+ ne&esar a&est lu&ru. '2( C,n# nu se 0ine seama #e reglement+rile legale pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor/ &aii pot 4i supui t+ierii .ntr1un a-ator/ &*iar #a&+ nu au 4ost 4urni)ate in4orma0iile re4eritoare la i#entitatea a&estora soli&itate .n mo# legal. Totui/ a&este in4orma0ii tre-uie s+ 4ie 4urni)ate .nainte #e a se putea #e&lara &ar&asa proprie pentru &onsum uman. A&este &erin0e se apli&+/ #e asemenea/ .n &a)ul t+ierii #e ne&esitate a &ailor .n a4ara a-atorului. '3( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u responsa-ilitatea operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar .n -a)a 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ pentru a se asigura &+ nu sunt t+iate pentru &onsum uman animale &are pre)int+ a4e&0iuni ale pielii sau mo#i4i&+ri ale l,nii &e repre)int+ un ris& nea&&epta-il pentru &ontaminarea &+rnii .n timpul t+ierii/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&estea sunt &ur+0ate .n preala-il.

'4( Animalele a4e&tate #e o -oal+ sau #e o a4e&0iune &e poate 4i transmis+ animalelor ori oamenilor prin manipulare sau &onsum #e &arne i/ .n general/ animalele &are pre)int+ semne &lini&e #e -oal+ sistemi&+ ori #e ema&iere nu tre-uie s+ 4ie t+iate pentru &onsum uman. Ast4el #e animale tre-uie s+ 4ie u&ise separat/ .n -a)a unor asemenea &on#i0ii .n&,t alte animale sau &ar&ase s+ nu poat+ 4i &ontaminate/ iar respe&ti"ele animale #e&larate improprii pentru &onsumul uman. '5( Tre-uie s+ 4ie am,nat+ t+ierea animalelor suspe&te a 4i -olna"e sau a pre)enta o a4e&0iune &e poate a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea oamenilor ori a animalelor. Ast4el #e animale tre-uie s+ 4ie supuse unei e8amin+ri ante1mortem #etaliate/ pentru sta-ilirea unui #iagnosti&. =n plus/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate #e&i#e &a prele"area #e pro-e i e8amin+rile #e la-orator s+ 4ie e4e&tuate &a o &ompletare a inspe&0iei post1mortem. %a&+ este ne&esar/ animalele tre-uie s+ 4ie t+iate separat sau la s4,ritul pro&esului normal #e t+iere/ lu,n#u1se toate m+surile #e pre&au0ie ne&esare pentru a se e"ita &ontaminarea altei &+rni e8istente .n a&elai spa0iu. 'C( Animalele &are ar putea &on0ine re)i#uuri #e pro#use me#i&inale #e u) "eterinar peste limitele pre"+)ute .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ sau re)i#uuri #e su-stan0e inter)ise tre-uie s+ 4ie tratate .n &on4ormitate &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animalele "ii i la pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE. 'B( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ impun+ &on#i0iile .n -a)a &+rora animalele tre-uie s+ 4ie tratate .n &a#rul unei s&*eme spe&i4i&e pentru era#i&area sau &ontrolul unei anumite -oli/ &um ar 4i -ru&elo)a sau tu-er&ulo)a/ ori al unor agen0i patogeni &are pro#u& )oono)e/ &um ar 4i :almonella/ su- supra"eg*erea sa #ire&t+. Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ #etermine &on#i0iile .n &are pot 4i t+iate ast4el #e animale. A&este &on#i0ii tre-uie s+ ai-+ s&opul #e a re#u&e la minimum &ontaminarea altor animale i a &+rnii altor animale. '8( Ca regul+ general+/ animalele &are sunt pre)entate pentru t+iere la un a-ator tre-uie s+ 4ie t+iate a&olo. Totui/ .n .mpre7ur+ri e8&ep0ionale/ &um ar 4i o #e4e&0iune gra"+ a 4a&ilit+0ilor a-atorului/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate permite mutarea #ire&t+ la alt a-ator. CAPIT !U! I; %e&i)ii pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor '$( Atun&i &,n# nu sunt respe&tate regulile pri"in# prote&0ia animalelor la momentul t+ierii sau u&i#erii/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e 4aptul &+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ia ime#iat m+suri &ore&ti"e ne&esare i #e pre"enire a re&i#i"+rii. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ ini0ie)e o a-or#are propor0ional+ i progresi"+ .n &eea &e pri"ete apli&area m+surilor/ pornin# #e la ela-orarea #e instru&0iuni i a7ung,n# p,n+ la #iminuarea sau stoparea pro#u&0iei/ #epin),n# #e natura i gra"itatea pro-lemei. '3( Atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ in4orme)e &elelalte autorit+0i &ompetente .n leg+tur+ &u pro-lemele #e prote&0ie i -un+stare. '4( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ ia m+surile ne&esare .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+/ &,n# #es&oper+ &+ nu sunt respe&tate regulile pri"in# prote&0ia animalelor .n timpul transportului. '5( C,n#2 a( un au8iliar o4i&ial e4e&tuea)+ &ontroale re4eritoare la prote&0ia i -un+starea animalelor &on4orm se&0iunilor a 31a i a 41a/ i -( a&ele &ontroale i#enti4i&+ ne&on4ormitatea &u regulile #e prote&0ie a animalelor/ au8iliarul o4i&ial tre-uie s+ in4orme)e ime#iat me#i&ul "eterinar o4i&ial i/ #a&+ este ne&esar/ .n &a)uri #e urgen0+/ tre-uie s+ ia m+surile ne&esare la &are s1au re4erit alin. '$(1'4(/ p,n+ la sosirea me#i&ului "eterinar o4i&ial. CAPIT !U! ; %e&i)ii pri"in# &arnea '$( Carnea tre-uie s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman/ #a&+ a&easta2 a( pro"ine #e la animale &are nu au 4ost supuse inspe&0iei ante1mortem/ &u e8&ep0ia animalelor s+l-ati&e ",nate3 -( pro"ine #e la animale ale &+ror organe nu au 4ost supuse inspe&0iei post1mortem/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se pre"e#e alt4el #e pre)enta *ot+r,re sau #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE3 &( pro"ine #e la animale &are au murit .nainte #e t+iere/ #e la animale n+s&ute moarte/ #e la animale a"ortate sau t+iate .nainte #e ",rsta #e B )ile3 #( re)ult+ #in 4asonarea e8tremit+0ilor3 e( pro"ine #e la animale a4e&tate #e o -oal+ pre"+)ut+ #e lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e lista E a IE/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se pre"e#e alt4el la se&0iunea a 41a3

4( pro"ine #e la animale &e su4er+ #e o a4e&0iune generali)at+/ pre&um septi&emie/ piemie/ to8iemie sau "iremie3 g( nu este .n &on4ormitate &u &riteriile mi&ro-iologi&e pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+/ pentru a se sta-ili #a&+ alimentele pot 4i puse pe pia0+3 *( mani4est+ in4estare para)itar+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se pre"e#e alt4el la se&0iunea a 41a3 i( &on0ine re)i#uuri sau &ontaminan0i peste limitele pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. ri&e #ep+ire a ni"elului rele"ant tre-uie s+ &on#u&+ la anali)e suplimentare/ ori #e &,te ori se &onsi#er+ &orespun)+tor3 7( pro"ine #e la animale sau #e la &ar&ase &e &on0in re)i#uuri #e su-stan0e inter)ise ori #e la animale &e au 4ost tratate &u su-stan0e inter)ise/ 4+r+ s+ a#u&+ atingere altor reglement+ri ale legisla0iei &omunitare spe&i4i&e transpuse .n legisla0ia na0ional+3 ?( &onst+ #in 4i&atul i rini&*ii unor animale &u ",rsta mai mare #e 2 ani &are pro"in #in regiuni un#e implementarea planurilor autori)ate .n &on4ormitate &u norma sanitar+ "eterinar+ apro-at+ prin r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE/ a #epistat pre)en0a generali)at+ #e metale grele .n me#iu3 l( a 4ost tratat+ .n mo# ilegal &u su-stan0e #e #e&ontaminare3 m( a 4ost tratat+ .n mo# ilegal &u ra#ia0ii ioni)ante sau &u ra)e U;3 n( &on0ine &orpi str+ini '&u e8&ep0ia materialelor utili)ate pentru ",narea animalului/ .n &a)ul ",natului s+l-ati&(3 o( #ep+ete ni"elurile #e ra#ioa&ti"itate ma8ime permise/ pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 p( in#i&+ mo#i4i&+ri mor4opatologi&e/ anomalii #e &onsisten0+/ s,ngerare insu4i&ient+ '&u e8&ep0ia ",natului s+l-ati&( sau mo#i4i&+ri organolepti&e/ .n spe&ial un miros se8ual pronun0at3 Y( pro"ine #e la animale ema&iate3 r( &on0ine materiale #e ris& spe&i4i&/ &u e8&ep0ia &elor pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 s( in#i&+ pre)en0a unor resturi #e p+m,nt/ #e 4e&ale sau #e al0i &ontaminan0i3 t( &on0ine s,nge &e poate &onstitui un ris& pentru s+n+tatea pu-li&+ ori pentru s+n+tatea animalelor/ #atorit+ st+rii #e s+n+tate a animalului #e la &are pro"ine sau &ontamin+rii pro#use .n timpul pro&esului #e t+iere3 u( &on4orm opiniei me#i&ului "eterinar o4i&ial/ #up+ e8aminarea tuturor in4orma0iilor rele"ante/ &arnea poate &onstitui un ris& pentru s+n+tatea pu-li&+ ori pentru s+n+tatea animalelor/ sau este/ #in ori&e alt moti"/ ne&orespun)+toare pentru &onsum uman. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial poate impune &on#i0ii pri"in# utili)area &+rnii pro"enite #e la animale &are au 4ost supuse t+ierii #e ne&esitate .n a4ara a-atorului. :ECGIU9EA a 31a Responsa-ilit+0ile i 4re&"en0a &ontroalelor CAPIT !U! I Au8iliari o4i&iali Au8iliarii o4i&iali pot s+ asiste me#i&ul "eterinar o4i&ial pentru .n#eplinirea tuturor atri-u0iilor &e sunt su-ie&t al urm+toarelor restri&0ii i al ori&+ror reguli spe&i4i&e pre"+)ute #e se&0iunea a 41a2 $. .n leg+tur+ &u atri-u0iile #e au#it/ au8iliarii o4i&iali pot numai s+ &ole&te)e in4orma0ii pri"in# -une pra&ti&i #e igien+ i pro&e#uri -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(3 2. .n leg+tur+ &u inspe&0ia ante1mortem i &ontroalele pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor/ au8iliarii o4i&iali pot s+ 4a&+ numai un &ontrol ini0ial al animalelor i s+ a7ute la a&ti"it+0i stri&t pra&ti&e3 3. .n leg+tur+ &u inspe&0ia post1mortem/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ &ontrole)e .n mo# regulat a&ti"itatea au8iliarilor o4i&iali/ iar .n &a)ul unor animale supuse t+ierii #e ne&esitate .n a4ara a-atorului/ s+ e4e&tue)e personal inspe&0ia. CAPIT !U! II Dre&"en0a &ontroalelor '$( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &el pu0in un me#i& "eterinar o4i&ial este pre)ent2 a( .n a-atoare/ pe toat+ #urata at,t a inspe&0iei ante1mortem/ &,t i a &elei post1mortem3 -( .n .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ pe toat+ #urata inspe&0iei post1mortem.

'2( Totui/ autoritatea &ompetent+ poate s+ a#apte)e a&east+ a-or#are pentru anumite a-atoare i .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ i#enti4i&ate .n -a)a unei anali)e #e ris& i .n &on4ormitate &u &riteriile sta-ilite .n rela0ie #ire&t+ &u art. $B p&t. 3 #in regulile spe&i4i&e/ #a&+ e8ist+ ast4el #e &a)uri. =n ast4el #e &a)uri2 a( me#i&ul "eterinar o4i&ial nu este ne&esar s+ 4ie pre)ent .n a-ator .n momentul e4e&tu+rii inspe&0iei antemortem/ #a&+3 'i( un me#i& "eterinar o4i&ial sau un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it a e4e&tuat inspe&0ia ante1mortem .n e8ploata0ia #e pro"enien0+/ a "eri4i&at in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar i a &omuni&at re)ultatele &ontrolului au8iliarului o4i&ial #e la a-ator3 'ii( au8iliarul o4i&ial #in a-ator are &ertitu#inea &+ in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar nu in#i&+ ni&i o posi-il+ pro-lem+ pentru siguran0a alimentelor i &+ starea general+ #e s+n+tate i -un+stare a animalelor este satis4+&+toare3 'iii( me#i&ul "eterinar o4i&ial are &ertitu#inea &+ au8iliarul o4i&ial e4e&tuea)+ .n mo# &orespun)+tor &ontroalele3 -( me#i&ul "eterinar o4i&ial nu este ne&esar s+ 4ie pre)ent pe toat+ #urata e4e&tu+rii inspe&0iei post1mortem/ #a&+2 'i( un au8iliar o4i&ial reali)ea)+ inspe&0ia post1mortem i pune separat &arnea &u anomalii i toat+ &ealalt+ &arne pro"enit+ #e la a&elai animal3 'ii( me#i&ul "eterinar o4i&ial inspe&tea)+ ulterior/ .n totalitate/ o ast4el #e &arne3 'iii( au8iliarul o4i&ial .i #o&umentea)+ pro&e#urile i &onstat+rile .ntr1o manier+ &e permite me#i&ului "eterinar o4i&ial s+ se &on"ing+ #e 4aptul &+ s1au respe&tat stan#ar#ele. =n &a)ul p+s+rilor i al animalelor lagomor4e/ au8iliarul o4i&ial poate s+ resping+ &arnea &u anomalii/ iar .n -a)a se&0iunii a 41a/ nu mai este ne&esar &a me#i&ul "eterinar o4i&ial s+ inspe&te)e .n mo# sistemati& i .n totalitate o ast4el #e &arne. '3( 9u se apli&+ 4le8i-ilitatea pre"+)ut+ la alin. '2(2 a( animalelor &are au 4ost supuse t+ierii #e ne&esitate3 -( animalelor suspe&tate a a"ea o -oal+ sau o a4e&0iune &e ar putea a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea uman+3 &( animalelor #in spe&ia -o"ine pro"enin# #in e4e&ti"e &e nu au 4ost #e&larate o4i&ial li-ere #e tu-er&ulo)+3 #( animalelor #in spe&iile -o"ine/ o"ine i &aprine pro"enin# #in e4e&ti"e &e nu au 4ost #e&larate o4i&ial li-ere #e -ru&elo)+3 e( .n &a)ul unui 4o&ar al unei -oli pre"+)ute #e lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e lista E a IE. A&easta se re4er+ la animale sus&epti-ile #e o anumit+ -oal+ &are pro"in #intr1o anumit+ regiune/ #up+ &um se #e4inete la art. 2 #in 9orma sanitar+ "eterinar+ pri"in# pro-lemele #e s+n+tate a animalelor/ &e a4e&tea)+ &omer0ul Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene &u animale #in spe&iile -o"ine i por&ine/ apro-at+ prin r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 23C/2002/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 835 #in 20 noiem-rie 2002/ &e transpune %ire&ti"a Consiliului nr. C4/432/CEE3 4( &,n# sunt ne&esare &ontroale stri&te pentru a se 0ine &ont #e -oli emergente sau/ .n mo# #eose-it/ #e &ele pre"+)ute #e lista E a IE. '4( =n unit+0ile #e tranare/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ un me#i& "eterinar o4i&ial sau un au8iliar o4i&ial este pre)ent/ atun&i &,n# se prelu&rea)+ &arnea/ &u o 4re&"en0+ &orespun)+toare reali)+rii o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. CAPIT !U! III Impli&area personalului #in a-ator A. Responsa-ilit+0i spe&i4i&e pri"in# pro#u&0ia #e &arne #e pas+re i #e animale lagomor4e Autoritatea &ompetent+ poate permite personalului #in a-ator s+ preia a&ti"it+0ile au8iliarilor o4i&iali pentru &ontrolul pro#u&0iei #e &arne #e pas+re i #e iepure/ .n -a)a urm+toarelor &on#i0ii2 a( Atun&i &,n# .ntreprin#erea a respe&tat -unele pra&ti&i #e igien+ .n &on4ormitate &u art. 4 alin. '4( #in regulile spe&i4i&e/ pre&um i pro&e#ura 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( #e &el pu0in $2 luni/ autoritatea &ompetent+ poate autori)a personalul .ntreprin#erii &are a 4ost instruit .n a&elai mo# &a i asisten0ii o4i&iali i a promo"at a&eeai e8aminare s+ .n#eplineas&+ atri-u0iile au8iliarilor o4i&iali i s+ 4a&+ parte #in &ole&ti"ul #e inspe&0ie in#epen#ent al autorit+0ii &ompetente/ su- supra"eg*erea/ .n#rumarea i responsa-ilitatea me#i&ului "eterinar o4i&ial. =n a&este &ir&umstan0e/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ 4ie pre)ent la e8amin+rile ante1mortem i post1mortem/ tre-uie s+ super"i)e)e a&este a&ti"it+0i i s+ e4e&tue)e .n mo# regulat teste #e per4orman0+/ pentru a se asigura &+ a&ti"it+0ile #es4+urate .n a-ator .ntrunes& &riteriile spe&i4i&e sta-ilite #e autoritatea &ompetent+ i tre-uie s+ #o&umente)e re)ultatele a&elor teste #e per4orman0+. Tre-uie s+ 4ie sta-ilite reguli #etaliate pentru testele #e per4orman0+/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura pre"+)ut+ la art. $B #in regulile spe&i4i&e. Atun&i &,n# ni"elul #e igien+ al .ntreprin#erii este a4e&tat #e a&ti"itatea a&estui personal/ atun&i &,n# a&est personal nu .i .n#eplinete atri-u0iile .n mo# &orespun)+tor sau &,n#/ .n general/ a&est personal .i #es4+oar+ a&ti"itatea .ntr1o manier+ pe &are autoritatea &ompetent+ o &onsi#er+ ne&orespun)+toare/ a&est personal tre-uie s+ 4ie .nlo&uit #e au8iliari o4i&iali. Responsa-ilit+0ile pentru pro#u&0ie i inspe&0ie .n .ntreprin#ere tre-uie s+ 4ie separate i ori&e .ntreprin#ere &are #orete s+ utili)e)e inspe&torii proprii ai .ntreprin#erii tre-uie s+ pose#e &erti4i&are re&unos&ut+ interna0ional.

-( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ #e&i#+/ .n prin&ipiu i #e la &a) la &a)/ #a&+ s+ permit+ implementarea sistemului #es&ris anterior. Atun&i &,n# autoritatea &ompetent+ #e&i#e/ .n prin&ipiu/ .n 4a"oarea a&estui sistem/ a&easta tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ &u pri"ire la a&ea #e&i)ie i la &on#i0iile aso&iate a&esteia. Pentru operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #in Rom,nia &are implementea)+ sistemul/ utili)area a&tual+ a sistemului este op0ional+. peratorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu tre-uie s+ 4ie 4or0a0i #e &+tre autoritatea &ompetent+ s+ intro#u&+ sistemul #es&ris ai&i. Atun&i &,n# autoritatea &ompetent+ nu este &on"ins+ &+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar respe&t+ &erin0ele/ sistemul nu tre-uie s+ 4ie implementat .n a&ea .ntreprin#ere. Pentru a se e"alua a&est aspe&t/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ e4e&tue)e o anali)+ a .nregistr+rilor #e pro#u&0ie i #e inspe&0ie/ a tipului #e a&ti"it+0i e4e&tuate .n .ntreprin#ere/ a istoriei &on4ormit+0ii &u regulile/ a e8perti)ei/ a atitu#inii pro4esionale i a sim0ului responsa-ilit+0ii personalului a-atorului pri"in# siguran0a alimentelor/ .mpreun+ &u alte in4orma0ii rele"ante. E. Atri-u0ii spe&i4i&e #e prele"are #e pro-e i #e testare Personalul a-atorului &are a 4ost instruit su- supra"eg*erea me#i&ului "eterinar o4i&ial poate/ su- responsa-ilitatea i supra"eg*erea me#i&ului "eterinar o4i&ial/ s+ .n#eplineas&+ atri-u0ii spe&i4i&e #e prele"are #e pro-e i #e testare/ &u re4erire la animale #in toate spe&iile. CAPIT !U! I; Cali4i&+ri pro4esionale A. <e#i&i "eterinari o4i&iali '$( Autoritatea &ompetent+ poate s+ numeas&+ .n &alitate #e me#i& "eterinar o4i&ial numai me#i&i "eterinari &are au tre&ut un test &e .ntrunete &erin0ele alin. '2(. '2( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ asigure &on#i0iile ne&esare pentru testare. Testarea tre-uie s+ &on4irme &unoaterea urm+toarelor su-ie&te/ p,n+ la un anumit ni"el/ #epin),n# #e e8perien0a i #e &ali4i&+rile me#i&ului "eterinar2 a( legisla0ie na0ional+ i legisla0ie &omunitar+ re4eritoare la s+n+tatea pu-li&+ "eterinar+/ siguran0a alimentelor/ s+n+tatea animalelor/ prote&0ia i -un+starea animalelor i pro#usele me#i&inale "eterinare3 -( prin&ipii ale politi&ii agri&ole &omune/ m+suri #e pia0+/ su-si#ii la e8port i #ete&tarea 4rau#ei 'in&lu),n# &onte8tul glo-al2 <C/ :P:/ Co#e8 Alimentarius/ IE(3 &( aspe&te esen0iale pentru prelu&rarea i te*nologia alimentelor3 #( prin&ipii/ &on&epte i meto#e #e -une pra&ti&i #e 4a-ri&are i #e management al &alit+0ii3 e( management al &alit+0ii .n prere&oltare '-une pra&ti&i agri&ole(3 4( promo"area i utili)area igienei alimentare/ siguran0ei alimentelor '-une pra&ti&i #e igien+(3 g( prin&ipii/ &on&epte i meto#e #e anali)+ #e ris&3 *( prin&ipii/ &on&epte i meto#e ale 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ utili)area 5ACCP pe .ntregul par&urs al lan0ului alimentar #e pro#u&0ie3 i( pre"enirea i &ontrolul ris&urilor in#use #e to8iin4e&0iile alimentare .n rela0ie &u s+n+tatea uman+3 7( #inami&a in4e&0iei i into8i&a0iei .n popula0ie3 ?( #iagnosti& epi#emiologi&3 l( sisteme #e monitori)are i #e supra"eg*ere3 m( e"aluarea i au#itarea sistemelor #e reglementare a managementului siguran0ei alimentare3 n( prin&ipii i apli&a0ii #e #iagnosti& ale meto#elor mo#erne #e testare3 o( te*nologia in4orma0iilor i a &omuni&a0iilor .n rela0ie &u s+n+tatea pu-li&+ "eterinar+3 p( operare manual+ a #atelor i apli&a0ii #e -iostatisti&+3 Y( in"estiga0ii ale 4o&arelor #e to8iin4e&0ii alimentare la oameni3 r( aspe&te rele"ante pri"in# en&e4alopatiile spongi4orme transmisi-ile3 s( prote&0ia i -un+starea animalelor la ni"elul pro#u&0iei/ transportului i t+ierii3 t( aspe&te #e me#iu &orelate &u pro#u&erea #e alimente 'in&lu),n# gestionarea #eeurilor(3 u( prin&ipiul pre&au0iei i &onsumatorii la &are se re4er+ a&esta3 "( prin&ipii #e instruire a personalului &are lu&rea)+ .n lan0ul #e pro#u&0ie. Can#i#a0ii pot s+ #o-,n#eas&+ &unotin0ele &erute/ &a parte a instruirii "eterinare #e -a)+ a a&estora sau prin instruirea .nsuit+ ori &a e8perien0+ pro4esional+ #o-,n#it+ #up+ &ali4i&area #e me#i& "eterinar. Autoritatea &ompetent+ poate #e&i#e &a #i4eritele test+ri s+ 0in+ &ont #e e8perien0a i preg+tirea &an#i#a0ilor. Totui/ &,n# autoritatea &ompetent+ are &ertitu#inea &+ un &an#i#at a #o-,n#it toate &unotin0ele &erute/ &a parte a gra#ului uni"ersitar sau prin preg+tire &ontinu+ re)ultat+ #intr1o &ali4i&are postuni"ersitar+/ a&easta poate s+ renun0e la soli&itarea unui test. '3( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ ai-+ aptitu#ini pentru &ooperare multi#is&iplinar+. '4( =n plus/ 4ie&are me#i& "eterinar o4i&ial tre-uie s+ 4ie supus unei instruiri pra&ti&e pentru o perioa#+ #e pro-+ #e &el pu0in 200 #e ore/ .nainte s+ .n&eap+ s+ lu&re)e in#epen#ent. =n a&east+ perioa#+ &an#i#atul urmea)+ s+ lu&re)e susupra"eg*erea unor me#i&i "eterinari &are .i #es4+oar+ a&ti"itatea .n a-atoare/ .n unit+0i #e tranare/ la posturi #e

inspe&0ie pentru &arnea proasp+t+ i .n e8ploata0ii. Instruirea tre-uie s+ impli&e/ .n spe&ial/ au#itul sistemelor #e management pentru siguran0a alimentelor. '5( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+1i a&tuali)e)e &unotin0ele i s+ 4ie la &urent &u nout+0ile .n #omeniu/ prin a&ti"it+0i regulate #e instruire i prin &onsultarea literaturii #e spe&ialitate. <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ parti&ipe .n 4ie&are an la a&ti"it+0i #e preg+tire &ontinu+/ ori #e &,te ori este posi-il. 'C( <e#i&ii "eterinari numi0i #e7a &a me#i&i "eterinari o4i&iali tre-uie s+ ai-+ &unotin0e a#e&"ate pri"in# su-ie&tele pre"+)ute la alin. '2(. Atun&i &,n# este ne&esar/ a&etia urmea)+ s+1i .nsueas&+ a&este &unotin0e prin a&ti"it+0i #e preg+tire &ontinu+. Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ pre"a#+ a&easta .n mo# e8pres. 'B( D+r+ s+ se ia .n &onsi#era0ie pre"e#erile alin. '$(1'C(/ autoritatea &ompetent+ poate s+ sta-ileas&+ reguli spe&i4i&e pentru me#i&ii "eterinari o4i&iali &are lu&rea)+ pe -a)a unui &ontra&t #e mun&+ pe #urat+ #eterminat+ i &are sunt responsa-ili #e inspe&tarea .ntreprin#erilor &u &apa&itate mi&+. E. Au8iliari o4i&iali '$( Autoritatea &ompetent+ poate s+ numeas&+/ .n 4apt/ &a au8iliari o4i&iali numai persoane &are au 4ost supuse unei instruiri i au tre&ut o testare .n &on4ormitate &u &erin0ele #e mai 7os. '2( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ asigure &on#i0iile ne&esare pentru ast4el #e test+ri. Pentru a 4i eligi-ili pentru a&este test+ri/ &an#i#a0ii tre-uie s+ #o"e#eas&+ 4aptul &+ au 4+&ut2 a( &el pu0in 500 #e ore #e instruire teoreti&+ i &el pu0in 400 #e ore #e instruire pra&ti&+/ a&operin# #omeniile pre"+)ute la alin. '5(3 -( o ast4el #e instruire suplimentar+ #up+ &um este soli&itat+ pentru a se permite au8iliarilor o4i&iali s+1i .n#eplineas&+ .n#atoririle .n mo# &ompetent. '3( Instruirea pra&ti&+ la &are se re4er+ alin. '2( lit. a( tre-uie s+ ai-+ lo& .n a-atoare i .n unit+0i #e tranare/ susupra"eg*erea unui me#i& "eterinar o4i&ial/ pre&um i .n e8ploata0ii i .n alte .ntreprin#eri rele"ante. '4( Instruirea i testele tre-uie s+ se re4ere .n prin&ipal la &arnea roie sau la &arnea #e pas+re. Totui/ persoanele &are sunt instruite pentru una #intre &ele #ou+ &ategorii i au tre&ut testarea tre-uie s+ e4e&tue)e numai o instruire pe termen s&urt pentru a tre&e testarea pentru &ealalt+ &ategorie. Atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ instruirea i testarea tre-uie s+ se re4ere la ",nat s+l-ati&/ la ",nat #e 4erm+ i la animale lagomor4e. '5( Instruirea pentru au8iliarii o4i&iali tre-uie s+ &uprin#+ urm+toarele su-ie&te/ iar test+rile tre-uie s+ &on4irme &unoaterea a&estora2 a( .n rela0ie &u e8ploata0iile2 'i( partea teoreti&+2 'a( 4amiliari)are &u organi)area agri&ulturii/ meto#e #e pro#u&0ie/ &omer0 interna0ional et&.3 '-( -une pra&ti&i #e a#ministra0ie .n )oote*nie3 '&( &unotin0e #e -a)+ #espre -oli/ .n spe&ial #espre )oono)e 1 "irusuri/ -a&terii/ para)i0i et&.3 '#( monitori)area -olii/ utili)area me#i&amentelor i "a&&inurilor/ testarea re)i#uurilor3 'e( igien+ i inspe&0ie #e s+n+tate3 '4( prote&0ia i -un+starea animalelor #e 4erm+ i .n timpul transportului3 'g( &erin0e #e me#iu 1 .n &l+#iri/ .n 4erme i .n general3 '*( legi/ reglement+ri i pre"e#eri a#ministrati"e3 'i( preo&up+rile &onsumatorului i &ontrolul &alit+0ii3 'ii( partea pra&ti&+2 'a( "i)ite .n e8ploata0ii #e #i4erite tipuri i &are utili)ea)+ #i4erite meto#e #e &retere3 '-( "i)ite .n .ntreprin#eri #e pro#u&0ie3 '&( o-ser"area pro&e#urilor #e .n&+r&are i #es&+r&are a animalelor3 '#( #emonstra0ii #e la-orator3 'e( &ontroale "eterinare3 '4( #o&umentare3 -( .n rela0ie &u a-atoarele i unit+0ile #e tranare2 'i( partea teoreti&+2 'a( 4amiliari)are &u organi)area in#ustriei &+rnii/ meto#ele #e pro#u&0ie/ &omer0 interna0ional i te*nologia #e t+iere i #e tranare3 '-( &unotin0e #e -a)+ #e igien+ i -une pra&ti&i #e igien+ i/ .n spe&ial/ igien+ in#ustrial+/ igiena t+ierii/ igiena tran+rii i #epo)it+rii/ igiena mun&ii3 '&( 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( i au#itul pro&e#urilor -a)ate pe 5ACCP3 '#( prote&0ia i -un+starea animalelor la #es&+r&are #up+ transport i la a-ator3 'e( &unotin0e #e -a)+ #e anatomie i 4i)iologie a animalelor #e m+&el+rie3 '4( &unotin0e #e -a)+ #e patologie a animalelor #e m+&el+rie3 'g( &unotin0e #e -a)+ #e anatomie patologi&+ a animalelor #e m+&el+rie3 '*( &unotin0e rele"ante pri"in# en&e4alopatiile spongi4orme transmisi-ile/ alte )oono)e i agen0ii )oonoti&i importan0i3 'i( &unotin0e #espre meto#ele i pro&e#urile pentru t+ierea/ inspe&0ia/ preg+tirea/ am-alarea/ .mpa&*etarea i transportul &+rnii proaspete3 '7( &unotin0e #e -a)+ #e mi&ro-iologie3

'?( inspe&0ie ante1mortem3 'l( e8aminare pentru tri&*in+3 'm( inspe&0ie post1mortem3 'n( atri-u0ii a#ministrati"e3 'o( &unotin0e pri"in# legile/ reglement+rile i pre"e#erile a#ministrati"e3 'p( pro&e#ura #e prele"are #e pro-e3 'Y( aspe&te pri"in# 4rau#a3 'ii( partea pra&ti&+2 'a( i#enti4i&area animalelor3 '-( &ontrolul ",rstei3 '&( inspe&0ia i e"aluarea animalelor t+iate3 '#( inspe&0ia post1mortem la a-ator3 'e( e8aminarea pentru tri&*in+3 '4( i#enti4i&area spe&iilor #e animale prin e8aminarea p+r0ilor &ara&teristi&e ale animalului3 'g( i#enti4i&area i &omentarii pri"in# p+r0i ale animalelor t+iate la &are s1au pro#us mo#i4i&+ri3 '*( &ontrolul igienei/ in&lu),n# au#itul -unelor pra&ti&i #e igien+ i al pro&e#urilor -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(3 'i( .nregistrarea re)ultatelor inspe&0iei ante1mortem3 '7( prele"area #e pro-e3 '?( trasa-ilitatea &+rnii3 'l( #o&umentare. 'C( Au8iliarii o4i&iali tre-uie s+1i a&tuali)e)e &unotin0ele/ s+ 4ie la &urent &u nout+0ile .n #omeniu/ prin a&ti"it+0i regulate #e preg+tire &ontinu+ i prin &onsultarea literaturii #e spe&ialitate. Au8iliarul o4i&ial tre-uie s+ parti&ipe .n 4ie&are an la a&ti"it+0i #e preg+tire &ontinu+/ ori #e &,te ori este posi-il. 'B( Persoanele numite #e7a &a au8iliar o4i&ial tre-uie s+ ai-+ &unotin0e a#e&"ate pri"in# su-ie&tele pre"+)ute la alin. '5(. C,n# este ne&esar/ a&estea tre-uie s+ #o-,n#eas&+ a&este &unotin0e prin a&ti"it+0i #e preg+tire &ontinu+. Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ sta-ileas&+ pre"e#eri a#e&"ate .n a&east+ pri"in0+. '8( Totui/ atun&i &,n# au8iliarii o4i&iali e4e&tuea)+ numai prele"are #e pro-e i anali)+ &u re4erire la e8amin+ri pentru tri&*in+/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure numai #e 4aptul &+ a&etia primes& o instruire &orespun)+toare pentru .n#eplinirea a&estor atri-u0ii. :ECGIU9EA a 41a Cerin0e spe&i4i&e CAPIT !U! I Eo"ine #omesti&e A. Animale #in spe&ia -o"ine &u ",rsta su- C s+pt+m,ni Car&asele i organele #e -o"ine &u ",rsta su- C s+pt+m,ni tre-uie s+ 4ie supuse urm+toarelor pro&e#uri #e inspe&0ie post1mortem2 $. inspe&0ia "i)ual+ a &apului i a g,tului/ in&i)ia i e8aminarea lim4ono#ulilor retro4aringieni '!nn. retrop*ar6ngiales(/ inspe&0ia &a"it+0ii -u&ale i a )onei 4aringolaringiene/ palparea lim-ii/ .n#ep+rtarea tonsilelor3 2. inspe&0ia "i)ual+ a pulmonilor/ a tra*eii i a eso4agului/ palparea pulmonilor/ in&i)ia i e8aminarea lim4ono#ulilor -ron*i&i i a &elor me#iastinali '!nn. -i4u&ationes/ eparteriales i me#iastinales(. Tra*eea i prin&ipalele rami4i&a0ii ale -ron*iilor tre-uie s+ 4ie #es&*ise longitu#inal/ iar pulmonii tre-uie s+ 4ie in&i)a0i .n treimea posterioar+ a a&estora/ perpen#i&ular pe a8ele prin&ipale ale a&estora. A&este in&i)ii nu sunt ne&esare atun&i &,n# pulmonii sunt e8&lui #e la &onsum uman3 3. inspe&0ia "i)ual+ a peri&ar#ului i a &or#ului/ ultimul 4iin# in&i)at .n lungime pentru a se #es&*i#e "entri&ulele i a se se&0iona septul inter"entri&ular3 4. inspe&0ia "i)ual+ a #ia4ragmei3 5. inspe&0ia "i)ual+ a 4i&atului i a lim4ono#ulilor *epati&i i pan&reati&i '!nn. portales(/ palparea i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia 4i&atului i a lim4ono#ulilor a&estuia3 C. inspe&0ia "i)ual+ a tra&tusului gastrointestinal/ a me)enterului/ a lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i '!nn. gastri&i/ mesenteri&i/ &raniales i &au#ales(/ palparea i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i3 B. inspe&0ia "i)ual+ i/ #a&+ este ne&esar/ palparea splinei3 8. inspe&0ia "i)ual+ a rini&*ilor i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia a&estora i a lim4ono#ulilor renali '!nn. relales(3 >. inspe&0ia "i)ual+ a pleurei i peritoneului3 $0. inspe&0ia "i)ual+ i palparea regiunii om-ili&ale i a arti&ula0iilor. =n &a) #e #u-iu/ regiunea om-ili&al+ tre-uie s+ 4ie in&i)at+ i arti&ula0iile tre-uie s+ 4ie #es&*ise/ iar li&*i#ul sino"ial e8aminat.

E. Animale #in spe&ia -o"ine .n ",rst+ #e peste C s+pt+m,ni Car&asele i organele -o"inelor .n ",rst+ #e peste C s+pt+m,ni tre-uie s+ 4ie supuse urm+toarelor pro&e#uri #e inspe&0ie post1mortem2 $. inspe&0ia "i)ual+ a &apului i a g,tului/ in&i)ia i e8aminarea lim4ono#ulilor su-man#i-ulari/ retro4aringieni i paroti#ieni '!nn. retrop*ar6ngiales/ !nn. man#i-ulares i !nn. paroti#ei(/ e8aminarea mu&*ilor maseteri e8terni .n &are tre-uie s+ 4ie 4+&ute #ou+ in&i)ii paralele &u man#i-ula i a mu&*ilor maseteri interni 'mu&*ii pterigoi#ieni interni( &e tre-uie s+ 4ie in&i)a0i #e1a lungul unui plan. !im-a tre-uie s+ 4ie #etaat+ pentru a se permite o inspe&0ie "i)ual+ #etaliat+ a &a"it+0ii -u&ale i a )onei 4aringolaringiene &e tre-uie s+ 4ie inspe&tat+ "i)ual i palpat+. Tonsilele tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate3 2. inspe&0ia tra*eii i a eso4agului/ e8aminarea "i)ual+ i palparea pulmonilor/ in&i)ia i e8aminarea lim4ono#ulilor -ron*i&i i me#iastinali '!nn. -i4u&ationes/ eparteriales i me#iastinales(. Tra*eea i prin&ipalele rami4i&a0ii ale -ron*iilor tre-uie s+ 4ie #es&*ise .n lungime i pulmonii tre-uie s+ 4ie in&i)a0i .n treimea posterioar+ a a&estora/ perpen#i&ular pe a8ele prin&ipale ale a&estora. A&este in&i)ii nu sunt ne&esare atun&i &,n# pulmonii sunt e8&lui #e la &onsum uman3 3. inspe&0ia "i)ual+ a peri&ar#ului i a &or#ului/ ultimul 4iin# in&i)at .n lungime pentru a se #es&*i#e "entri&ulele i a se se&0iona septul inter"entri&ular3 4. inspe&0ia "i)ual+ a #ia4ragmei3 5. inspe&0ia "i)ual+ i palparea 4i&atului i a lim4ono#ulilor *epati&i i pan&reati&i '!nn. portales(/ in&i)ia supra4e0ei gastri&e a 4i&atului i la -a)a lo-ului &au#at pentru a se e8amina &analele -iliare3 C. inspe&0ia "i)ual+ a tra&tusului gastrointestinal/ a me)enterului/ a lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i '!nn. gastri&i/ mesenteri&i/ &raniales i &au#ales(/ palparea i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i3 B. inspe&0ia "i)ual+ i/ #a&+ este ne&esar/ palparea splinei3 8. inspe&0ia "i)ual+ a rini&*ilor i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia a&estora i a lim4ono#ulilor renali '!nn. relales(3 >. inspe&0ia "i)ual+ a pleurei i peritoneului3 $0. inspe&0ia "i)ual+ a organelor genitale '&u e8&ep0ia penisului/ #a&+ nu a 4ost #e7a .n#ep+rtat(3 $$. inspe&0ia "i)ual+ i/ #a&+ este ne&esar/ palparea i in&i)ia ugerului i a lim4ono#ulilor a&estuia '!nn. supramammarii(. =n &a)ul "a&ilor/ 4ie&are 7um+tate #e uger tre-uie s+ 4ie #es&*is+ .n lungime/ tre-uie s+ se 4a&+ o in&i)ie pro4un#+ p,n+ la sinusurile la&to4ore 'sinus la&ti4eres(/ iar lim4ono#ulii mamari tre-uie s+ 4ie in&i)a0i/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are ugerul este e8&lus #e la &onsum uman. CAPIT !U! II "ine i &aprine #omesti&e Car&asele i organele #e o"ine i &aprine #omesti&e tre-uie s+ 4ie supuse urm+toarelor pro&e#uri #e inspe&0ie post1 mortem2 $. inspe&0ia "i)ual+ a &apului #up+ 7upuire i/ .n &a) #e #u-iu/ e8aminarea g,tului/ a &a"it+0ii -u&ale/ a lim-ii i a lim4ono#ulilor retro4aringieni i paroti#ieni. D+r+ a se a#u&e atingere regulilor #e s+n+tate a animalelor/ a&este e8amin+ri nu sunt ne&esare #a&+ autoritatea &ompetent+ este &apa-il+ s+ garante)e &+/ .n 4apt/ &apul/ in&lu),n# lim-a i &reierul/ "a 4i e8&lus #e la &onsum uman3 2. inspe&0ia "i)ual+ a pulmonilor/ a tra*eii i a eso4agului/ palparea pulmonilor i a lim4ono#ulilor -ron*i&i i me#iastinali '!nn. -i4u&ationes/ eparteriales i me#iastinales(. =n &a) #e #u-iu/ a&este organe i lim4ono#ulii tre-uie s+ 4ie in&i)a0i i e8amina0i3 3. inspe&0ia "i)ual+ a peri&ar#ului i a &or#ului. =n &a) #e #u-iu/ &or#ul tre-uie s+ 4ie in&i)at i e8aminat3 4. inspe&0ia "i)ual+ a #ia4ragmei3 5. inspe&0ia "i)ual+ a 4i&atului i a lim4ono#ulilor *epati&i i pan&reati&i '!nn. portales(/ palparea 4i&atului i a lim4ono#ulilor a&estuia/ in&i)ia supra4e0ei gastri&e a 4i&atului pentru a se e8amina &analele -iliare3 C. inspe&0ia "i)ual+ a tra&tusului gastrointestinal/ a me)enterului i lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i '!nn. gastri&i/ mesenteri&i/ &raniales i &au#ales(3 B. inspe&0ia "i)ual+ i/ #a&+ este ne&esar/ palparea splinei3 8. inspe&0ia "i)ual+ a rini&*ilor i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia a&estora i a lim4ono#ulilor renali '!nn. relales(3 >. inspe&0ia "i)ual+ a pleurei i peritoneului3 $0. inspe&0ia "i)ual+ a organelor genitale '&u e8&ep0ia penisului/ #a&+ a&esta nu a 4ost #e7a .n#ep+rtat(3 $$. inspe&0ia "i)ual+ a ugerului i a lim4ono#ulilor a&estuia3 $2. inspe&0ia "i)ual+ i palparea regiunii om-ili&ale i a arti&ula0iilor la animalele tinere. =n &a) #e #u-iu/ regiunea om-ili&al+ tre-uie s+ 4ie in&i)at+ i arti&ula0iile #es&*ise. !i&*i#ul sino"ial tre-uie s+ 4ie e8aminat. CAPIT !U! III :olipe#e #omesti&e

Car&asele i organele #e solipe#e tre-uie s+ 4ie supuse urm+toarelor pro&e#uri #e inspe&0ie post1mortem2 $. inspe&0ia "i)ual+ a &apului i/ #up+ #etaarea lim-ii/ a g,tului/ palparea i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia lim4ono#ulilor su-man#i-ulari/ a &elor retro4aringieni i a &elor paroti#ieni '!nn. retrop*ar6ngiales/ man#i-ulares i paroti#ei(. !im-a tre-uie s+ 4ie li-er+ pentru a se permite o inspe&0ie "i)ual+ #etaliat+ a &a"it+0ii -u&ale i a )onei 4aringolaringiene/ &e tre-uie s+ 4ie inspe&tate "i)ual i palpate. Tonsilele tre-uie s+ 4ie .n#ep+rtate3 2. inspe&0ia "i)ual+ a pulmonilor/ a tra*eii i eso4agului/ palparea pulmonilor/ palparea i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia lim4ono#ulilor -ron*i&i i me#iastinali '!nn. -i4u&ationes/ eparteriales i me#iastinales(. Tra*eea i prin&ipalele rami4i&a0ii ale -ron*iilor tre-uie s+ 4ie #es&*ise .n lungime/ iar pulmonii tre-uie s+ 4ie in&i)a0i .n treimea posterioar+ a a&estora/ perpen#i&ular pe a8ele prin&ipale ale a&estora. Totui/ a&este in&i)ii nu sunt ne&esare atun&i &,n# pulmonii sunt e8&lui #e la &onsum uman3 3. inspe&0ia "i)ual+ a peri&ar#ului i a &or#ului/ ultimul 4iin# in&i)at .n lungime pentru a se #es&*i#e "entri&ulele i a se se&0iona septul inter"entri&ular3 4. inspe&0ia "i)ual+ a #ia4ragmei3 5. inspe&0ia "i)ual+/ palparea i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia 4i&atului i a lim4ono#ulilor *epati&i i pan&reati&i '!nn. portales(3 C. inspe&0ia "i)ual+ a tra&tusului gastrointestinal/ a me)enterului i a lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i '!nn. gastri&i/ mesenteri&i/ &raniales i &au#ales(/ in&i)ia/ #a&+ este ne&esar/ a lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i3 B. inspe&0ia "i)ual+ i/ #a&+ este ne&esar/ palparea splinei3 8. inspe&0ia "i)ual+ i palparea rini&*ilor/ in&i)ia/ #a&+ este ne&esar/ a rini&*ilor i a lim4ono#ulilor renali '!nn. relales(3 >. inspe&0ia "i)ual+ a pleurei i a peritoneului3 $0. inspe&0ia "i)ual+ a organelor genitale la arm+sari 'e8&ept,n# penisul/ #a&+ nu a 4ost #e7a .n#ep+rtat( i la iepe3 $$. inspe&0ia "i)ual+ a mamelei i a lim4ono#ulilor a&esteia '!nn. supramammarii( i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia lim4ono#ulilor supramamari3 $2. inspe&0ia "i)ual+ i palparea regiunii om-ili&ale i a arti&ula0iilor animalelor tinere. =n &a) #e #u-iu/ regiunea om-ili&al+ tre-uie s+ 4ie in&i)at+ i arti&ula0iile #es&*ise/ iar li&*i#ul sino"ial tre-uie s+ 4ie e8aminat3 $3. to0i &aii suri sau al-i tre-uie s+ 4ie inspe&ta0i pentru melano)+ i melanomato)+/ prin e8aminarea mu&*ilor i a lim4ono#ulilor su-rom-oi#ali '!nn. su-*om-oi#ei( #e su- &artila7ul su-s&apular/ #up+ se&0ionarea inser0iei unei spete. Rini&*ii tre-uie s+ 4ie #e&apsula0i i e8amina0i printr1o in&i)ie pe toat+ lungimea lor. CAPIT !U! I; Por&ine #omesti&e A. Inspe&0ia ante1mortem '$( Autoritatea &ompetent+ poate s+ #e&i#+ &a por&inele #estinate t+ierii s+ 4ie supuse inspe&0iei ante1mortem la e8ploata0ia #e pro"enien0+. =n a&est &a)/ t+ierea unui lot #e por&ine #intr1o e8ploata0ie poate s+ 4ie autori)at+ numai #a&+2 a( a&esta este .nso0it #e &erti4i&atul #e s+n+tate pre"+)ut la &ap. F lit. A3 -( e8ist+ &on4ormitate &u &erin0ele alin. '2(1'5(. '2( Inspe&0ia ante1mortem la e8ploata0ia #e pro"enien0+ tre-uie s+ &uprin#+2 a( &ontroale re4eritoare la .nregistr+ri sau #o&umente #in e8ploata0ie/ in&lu),n# in4orma0ii &u re4erire la lan0ul alimentar3 -( e8aminarea por&inelor pentru a se #etermina #a&+2 'i( a&estea su4er+ #e o -oal+ sau #e o a4e&0iune &e poate 4i transmis+ animalelor ori oamenilor prin manipulare sau &onsum #e &arne ori &are se &omport+/ in#i"i#ual sau .n &ole&ti"/ .ntr1un mo# &e in#i&+ 4aptul &+ poate ap+rea o ast4el #e -oal+3 'ii( a&estea mani4est+ o pertur-are a &omportamentului general sau semne #e -oal+ &e pot s+ 4a&+ improprie pentru &onsum uman &arnea #e la a&estea3 sau 'iii( e8ist+ o #o"a#+ sau moti"e pentru a se suspe&ta 4aptul &+ a&estea pot &on0ine re)i#uuri &*imi&e peste limitele pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ ori re)i#uuri #e su-stan0e inter)ise. '3( Un me#i& "eterinar o4i&ial sau un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it tre-uie s+ e4e&tue)e inspe&0ia ante1mortem la e8ploata0ie. Por&inele urmea)+ s+ 4ie trimise #ire&t la a-ator i nu tre-uie s+ 4ie ameste&ate &u alte por&ine. '4( Inspe&0ia ante1mortem #e la a-ator tre-uie s+ &uprin#+ numai2 a( un &ontrol al i#enti4i&+rii animalelor3 -( o e8aminare .n mas+ pentru a se sta-ili #a&+ e8ist+ &on4ormitate &u regulile #e prote&0ie i -un+stare a animalelor i #a&+ sunt pre)ente semne ale ori&+rei a4e&0iuni &e ar putea a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea oamenilor i a animalelor. Un au8iliar o4i&ial poate reali)a a&east+ e"aluare .n mas+.

'5( C,n# por&ii nu sunt t+ia0i .n #e&urs #e 3 )ile #e la eli-erarea &erti4i&atului #e s+n+tate pre"+)ut la alin. '$( lit. a(2 a( #a&+ por&ii nu sunt li"ra0i #in e8ploata0ia #e pro"enien0+ spre a-ator/ a&etia urmea)+ s+ 4ie ree8amina0i i se eli-erea)+ un nou &erti4i&at #e s+n+tate3 -( #a&+ por&ii sunt .n #rum spre sau sunt #e7a la a-ator/ t+ierea poate 4i autori)at+ #in moment &e a 4ost e"aluat moti"ul .nt,r)ierii/ &u &on#i0ia &a a&etia s+ 4ie supui unei inspe&0ii ante1mortem suplimentare. E. Inspe&0ia post1mortem '$( Car&asele i organele #e por&ine/ altele #e&,t &ele la &are se re4er+ alin. '2(/ tre-uie s+ 4ie supuse urm+toarelor pro&e#uri #e inspe&0ie post1mortem2 a( inspe&0ia "i)ual+ a &apului i a g,tului/ in&i)ia i e8aminarea lim4ono#ulilor su-man#i-ulari '!nn. man#i-ulares(/ inspe&0ia "i)ual+ a &a"it+0ii -u&ale/ a )onei 4aringolaringiene i a lim-ii3 -( inspe&0ia "i)ual+ a pulmonilor/ a tra*eii i a eso4agului/ palparea pulmonilor i a lim4ono#ulilor -ron*i&i i me#iastinali '!nn. -i4u&ationes/ eparteriales i me#iastinales(. Tra*eea i prin&ipalele rami4i&a0ii ale -ron*iilor tre-uie s+ 4ie #es&*ise .n lungime/ iar pulmonii tre-uie s+ 4ie in&i)a0i .n treimea posterioar+ a a&estora/ perpen#i&ular pe a8ele prin&ipale ale a&estora. A&este in&i)ii nu sunt ne&esare #a&+ pulmonii sunt e8&lui #e la &onsum uman3 &( inspe&0ia "i)ual+ a peri&ar#ului i a &or#ului/ ultimul 4iin# in&i)at .n lungime pentru a se #es&*i#e "entri&ulele i a se se&0iona septul inter"entri&ular3 #( inspe&0ia "i)ual+ a #ia4ragmei3 e( inspe&0ia "i)ual+ a 4i&atului i a lim4ono#ulilor *epati&i i pan&reati&i '!nn. portales(/ palparea 4i&atului i a lim4ono#ulilor a&estuia3 4( inspe&0ia "i)ual+ a tra&tusului gastrointestinal/ a me)enterului/ a lim4ono#ulilor gastri&i i a &elor me)enteri&i '!nn. gastri&i/ !nn. mesenteri&i/ !nn. &raniales i !nn. &au#ales(/ palparea i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia lim4ono#ulilor gastri&i i me)enteri&i3 g( inspe&0ia "i)ual+ i/ #a&+ este ne&esar/ palparea splinei3 *( inspe&0ia "i)ual+ a rini&*ilor i/ #a&+ este ne&esar/ in&i)ia a&estora i a lim4ono#ulilor renali '!nn. relales(3 i( inspe&0ia "i)ual+ a pleurei i a peritoneului3 7( inspe&0ia "i)ual+ a organelor genitale '&u e8&ep0ia penisului/ #a&+ nu a 4ost #e7a .n#ep+rtat(3 ?( inspe&0ia "i)ual+ a mamelei i a lim4ono#ulilor a&esteia '!nn. supramammarii(/ in&i)ia lim4ono#ulilor supramamari la s&roa4e3 l( inspe&0ia "i)ual+ i palparea regiunii om-ili&ale i a arti&ula0iilor la animalele tinere. =n &a) #e #u-iu/ regiunea om-ili&al+ tre-uie s+ 4ie in&i)at+ i arti&ula0iile #es&*ise. '2( Autoritatea &ompetent+ poate s+ #e&i#+/ .n -a)a #atelor epi#emiologi&e sau a altor #ate #in e8ploata0ie/ &a por&inele la .ngr+at &e sunt a#+postite .n &on#i0ii &ontrolate .n sisteme integrate #e pro#u&0ie/ #in momentul .n &are tre-uie s+ 4ie .n0+r&ate/ .n unele sau .n toate &a)urile la &are se re4er+ alin. '$(/ s+ 4ie supuse numai inspe&0iei "i)uale. CAPIT !U! ; P+s+ri A. Inspe&0ia ante1mortem '$( Autoritatea &ompetent+ poate #e&i#e &a p+s+rile #estinate t+ierii s+ 4ie supuse inspe&0iei ante1mortem la e8ploata0ia #e pro"enien0+. =n a&est &a)/ t+ierea unui lot #e p+s+ri #intr1o e8ploata0ie poate s+ 4ie autori)at+ numai #a&+2 a( lotul este .nso0it #e &erti4i&atul #e s+n+tate pre"+)ut #e &ap. F lit. A3 -( e8ist+ &on4ormitate &u &erin0ele alin. '2(1'5(. '2( Inspe&0ia ante1mortem la e8ploata0ia #e pro"enien0+ tre-uie s+ &uprin#+2 a( &ontroale re4eritoare la .nregistr+ri sau #o&umente #in e8ploata0ie/ in&lu),n# in4orma0ii &u re4erire la lan0ul alimentar3 -( inspe&0ia lotului pentru a se sta-ili #a&+ p+s+rile2 'i( su4er+ #e o -oal+ sau #e o a4e&0iune &e poate 4i transmis+ animalelor ori oamenilor prin manipulare sau &onsum #e &arne ori #a&+ se &omport+ .ntr1un mo# &e in#i&+ 4aptul &+ poate ap+rea o ast4el #e -oal+3 'ii( mani4est+ o pertur-are a &omportamentului general sau semne #e -oal+ &e pot s+ #etermine &ara&terul impropriu pentru &onsum uman al &+rnii a&estora3 sau 'iii( pre)int+ semne &+ a&estea pot &on0ine re)i#uuri &*imi&e peste limitele sta-ilite #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ sau re)i#uuri #e su-stan0e inter)ise. '3( Un me#i& "eterinar o4i&ial sau un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it tre-uie s+ e4e&tue)e inspe&0ia ante1mortem la e8ploata0ie. '4( Este ne&esar &a inspe&0ia ante1mortem #e la a-ator s+ &uprin#+ numai2 a( un &ontrol al i#enti4i&+rii animalelor3 -( o e8aminare .n mas+ pentru a se sta-ili #a&+ e8ist+ &on4ormitate &u regulile #e prote&0ie i -un+stare a animalelor i #a&+ sunt pre)ente semne ale ori&+rei .m-oln+"iri &e ar putea a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea oamenilor i a animalelor. Un au8iliar o4i&ial poate reali)a a&east+ e"aluare .n mas+.

'5( C,n# p+s+rile nu sunt t+iate .n #e&urs #e 3 )ile #e la emiterea &erti4i&atului #e s+n+tate la &are se re4er+ alin. '$( lit. a(2 a( #a&+ lotul nu a p+r+sit e8ploata0ia #e pro"enien0+ &+tre a-ator/ a&esta urmea)+ s+ 4ie ree8aminat i se emite un nou &erti4i&at #e s+n+tate3 -( #a&+ lotul este .n #rum &+tre sau este #e7a la a-ator/ t+ierea poate 4i autori)at+ #in moment &e s1a e"aluat moti"ul .nt,r)ierii/ &u &on#i0ia &a lotul s+ 4ie ree8aminat. 'C( C,n# inspe&0ia ante1mortem nu este e4e&tuat+ la e8ploata0ie/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e inspe&0ia lotului la a-ator. 'B( %a&+ p+s+rile pre)int+ simptome &lini&e ale unei -oli/ a&estea nu pot 4i t+iate pentru &onsum uman. Totui/ u&i#erea a&estor p+s+ri pe linia #e t+iere poate s+ ai-+ lo& la s4,itul pro&esului normal #e t+iere/ #a&+ se iau m+suri #e pre&au0ie pentru a se e"ita ris&ul r+sp,n#irii #e organisme patogene i pentru a se &ur+0a i #e)in4e&ta 4a&ilit+0ile ime#iat #up+ u&i#ere. '8( =n &a)ul p+s+rilor &res&ute pentru pro#u&erea #e @4i&at gras@ i al &elor t+iate la e8ploata0ia #e pro"enien0+ i e"is&erate &u .nt,r)iere/ inspe&0ia ante1mortem urmea)+ s+ 4ie e4e&tuat+ .n &on4ormitate &u alin. '2( i '3(. Un &erti4i&at .n &on4ormitate &u mo#elul sta-ilit la lit. C tre-uie s+ .nso0eas&+ &ar&asele nee"is&erate la a-ator sau la unitatea #e tranare. E. Inspe&0ia post1mortem '$( Toate p+s+rile tre-uie s+ 4ie supuse unei inspe&0ii post1mortem/ .n &on4ormitate &u se&0iunile $ i a 31a. =n plus/ me#i&ul "eterinar o4i&ial reali)ea)+ personal urm+toarele &ontroale2 a( inspe&0ia )ilni&+ a "is&erelor i &a"it+0ilor &orpului la un eantion repre)entati" #e p+s+ri3 -( o inspe&0ie #etaliat+ a unei pro-e prele"ate ran#omi)at #in 4ie&are lot #e p+s+ri &u a&eeai pro"enien0+ sau p+r0i #e p+s+ri ori p+s+ri .ntregi #e&larate improprii pentru &onsum uman &a urmare a inspe&0iei post1mortem3 &( ori&e in"estiga0ie ulterioar+ ne&esar+ atun&i &,n# e8ist+ moti"e #e a se suspi&iona 4aptul &+/ .n 4apt/ &arnea pro"enit+ #e la p+s+rile respe&ti"e poate 4i improprie pentru &onsum uman. '2( =n &a)ul p+s+rilor &res&ute pentru pro#u&erea #e @4i&at gras@ i al &elor t+iate la e8ploata0ia #e pro"enien0+ i e"is&erate &u .nt,r)iere/ inspe&0ia post1mortem tre-uie s+ in&lu#+ un &ontrol al &erti4i&atului &e .nso0ete &ar&asele/ &on4orm mo#elului #e mai 7os. C,n# ast4el #e &ar&ase sunt transportate #ire&t #e la e8ploata0ie la o unitate #e tranare/ inspe&0ia post1mortem tre-uie s+ ai-+ lo& la unitatea #e tranare. C. <o#el #e &erti4i&at #e s+n+tate C. :pe&imen *ealt* &erti4i&ate CERTIDICAT %E :H9HTATE pentru p+s+rile #estinate pro#u&erii #e @4i&at gras@ i pentru p+s+rile t+iate la e8ploata0ia #e pro"enien0+/ e"is&erate &u .nt,r)iere 5EA!T5 CERTIDICATE 4or poultr6 inten#e# 4or t*e pro#u&tion o4 4oie gras an# #ela6e# e"is&erate# poultr6 slaug*tere# at t*e *ol#ing o4 pro"enan&e

:er"i&iul &ompetent ....................................................................... Competent ser"i&e ......................................................................... 9r. ....................................................................................... 9o. ....................................................................................... $. I#enti4i&area &ar&aselor nee"is&erate $. I#enti4i&ation o4 une"is&erate# &ar&ases :pe&ia .................................................................................... :pe&ies ................................................................................... 9um+rul ................................................................................... 9um-er .................................................................................... 2. Pro"enien0a &ar&aselor nee"is&erate 2. Pro"enan&e o4 une"is&erate# &ar&ases A#resa e8ploata0iei ....................................................................... A##ress o4 *ol#ing ........................................................................

3. %estina0ia &ar&aselor nee"is&erate 3. %estination o4 une"is&erate# &ar&ases Car&asele nee"is&erate "or 4i transportate la urm+toarea unitate #e tranare2 ............. T*e une"is&erate# &ar&ases [ill -e transporte# to t*e 4ollo[ing &utting plant2 ............ 4. %e&lara0ie 4. %e&laration Eu/ su-semnatul/ #e&lar &+2 1 &ar&asele nee"is&erate #es&rise anterior pro"in #e la p+s+ri &e au 4ost e8aminate .nainte #e t+iere la e8ploata0ia pre"+)ut+ anterior/ la .................../ la ....................../ 'ora( '#ata( i au 4ost g+site s+n+toase3 1 .nregistr+rile i #o&umentele pri"in# a&este animale satis4a& &erin0ele legale i nu inter)i& t+ierea p+s+rilor. I/ t*e un#ersigne#/ #e&lare t*at2 1 t*e une"is&erate# &ar&ases #es&ri-e# a-o"e are o4 -ir#s [*i&* [ere e8amine# -e4ore slaug*ter on t*e a-o"e1mentione# *ol#ing at ......................... on ...................... 'time( '#ate( an# 4oun# to -e *ealt*63 1 t*e re&or#s an# #o&umentation &on&erning t*ese animals satis4ie# t*e legal reYuirements an# #o not pro*i-it slaug*ter o4 t*e -ir#s. Emis la .................................................................................../ 'lo&ul( %one at .................................................................................../ 'pla&e( la #ata #e ................................................................................/ '#ata( on ....................................................................................... . '#ate( Ztampila :tamp ..................................................................... ':emn+tura me#i&ului "eterinar o4i&ial sau a me#i&ului "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it( ':ignature o4 t*e o44i&ial or appro"e# "eterinarian(
CAPIT !U! ;I Animale lagomor4e #e 4erm+ Cerin0ele pentru p+s+ri tre-uie s+ se apli&e i pentru animalele lagomor4e #e 4erm+. CAPIT !U! ;II ;,nat #e 4erm+ A. Inspe&0ia ante1mortem

'$( Inspe&0ia ante1mortem poate 4i e4e&tuat+ la e8ploata0ia #e pro"enien0+/ atun&i &,n# sunt respe&tate &erin0ele se&0iunii a 31a #in ane8a nr. 3 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. =n a&est &a)/ un me#i& "eterinar o4i&ial sau un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it tre-uie s+ e4e&tue)e inspe&0ia ante1mortem. '2( Inspe&0ia ante1mortem la e8ploata0ie tre-uie s+ in&lu#+ &ontroale re4eritoare la .nregistr+ri sau #o&umente #in e8ploata0ie/ in&lu),n# in4orma0ii &u re4erire la lan0ul alimentar. '3( C,n# inspe&0ia ante1mortem are lo& &u mai pu0in #e 3 )ile .nainte #e sosirea animalelor la a-ator i animalele sunt li"rate la a-ator "ii/ inspe&0ia ante1mortem #e la a-ator tre-uie s+ &uprin#+ numai2 a( un &ontrol al i#enti4i&+rii animalelor3 -( o e8aminare .n mas+ pentru a se sta-ili #a&+ e8ist+ &on4ormitate &u regulile #e prote&0ie i -un+stare a animalelor i #a&+ sunt pre)ente semne ale ori&+rei a4e&0iuni &e ar putea a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea oamenilor i a animalelor. '4( Un &erti4i&at .n &on4ormitate &u mo#elul pre)entat la &ap. F lit. A tre-uie s+ .nso0eas&+ animalele "ii inspe&tate la e8ploata0ie. Un &erti4i&at .n &on4ormitate &u mo#elul pre)entat la &ap. F lit. E tre-uie s+ .nso0eas&+ animalele inspe&tate i t+iate la e8ploata0ie. E. Inspe&0ia post1mortem '$( A&east+ inspe&0ie tre-uie s+ in&lu#+ palparea i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ ne&esar/ in&i)ia a&elor p+r0i ale animalului la &are au ap+rut s&*im-+ri sau &are sunt suspe&te #in ori&e alt moti". '2( Pro&e#urile #e inspe&0ie post1mortem #es&rise pentru animalele #in spe&iile -o"ine i o"ine/ por&ine #omesti&e i p+s+ri urmea)+ s+ 4ie apli&ate la spe&iile &orespon#ente #e ",nat #e 4erm+. '3( C,n# animalele au 4ost t+iate la e8ploata0ie/ me#i&ul "eterinar o4i&ial #e la a-ator tre-uie s+ "eri4i&e &erti4i&atul &e .nso0ete animalele. CAPIT !U! ;III ;,nat s+l-ati& A. Inspe&0ia post1mortem '$( ;,natul s+l-ati& urmea)+ s+ 4ie inspe&tat &,t mai &ur,n# posi-il #up+ primirea a&estuia .n .ntreprin#erea #e manipulare a ",natului. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ 0in+ &ont #e #e&lara0ia sau #e in4orma0iile pe &are le1a 4urni)at persoana instruit+ impli&at+ .n ",narea animalului/ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. '3( =n timpul inspe&0iei post1mortem/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e2 a( o e8aminare "i)ual+ a &ar&asei/ a &a"it+0ilor a&esteia i/ atun&i &,n# se impune/ a organelor/ &u s&opul #e2 'i( #ete&tare a ori&+ror mo#i4i&+ri &e nu sunt &au)ate #e pro&esul #e ",n+toare. =n a&est s&op/ #iagnosti&ul poate s+ se -a)e)e pe ori&e in4orma0ie pri"in# &omportamentul animalului .nainte #e u&i#ere/ pe &are a 4urni)at1o persoana instruit+3 'ii( "eri4i&are &a moartea s+ nu se 4i pro#us #in alte &au)e #e&,t ",n+toarea. %a&+ nu poate 4i reali)at+ o e"aluare numai pe -a)a e8amin+rii "i)uale/ tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ o inspe&0ie mai #etaliat+ .ntr1un la-orator3 -( in"estigarea mo#i4i&+rilor organolepti&e3 &( palparea organelor/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor3 #( atun&i &,n# e8ist+ moti"e .ntemeiate #e suspe&tare a pre)en0ei re)i#uurilor sau a &ontaminan0ilor/ o anali)+ prin prele"are #e pro-e pentru re)i#uuri &e nu re)ult+ #in pro&esul #e ",n+toare/ in&lu),n# &ontaminan0ii am-ientali. C,n# se e4e&tuea)+ o inspe&0ie mai #etaliat+ .n -a)a unor ast4el #e suspi&iuni/ me#i&ul "eterinar tre-uie s+ atepte p,n+ &,n# se 4inali)ea)+ inspe&0ia respe&ti"+/ .nainte #e e"aluarea .ntregului ",nat u&is .n timpul unei parti#e #e ",n+toare sau a a&elor p+r0i suspe&tate #e a pre)enta a&eleai mo#i4i&+ri3 e( e8aminarea parametrilor &e in#i&+ 4aptul &+/ .n 4apt/ &arnea pre)int+ un ris& pentru s+n+tate/ in&lu),n#2 'i( &omportament anormal sau pertur-are a st+rii generale a animalului "iu/ #up+ &um s1a raportat #e ",n+tor3 'ii( pre)en0a generali)at+ #e tumori ori a-&ese &e a4e&tea)+ #i4erite organe interne sau mu&*i3 'iii( artrit+/ or*it+/ mo#i4i&+ri patologi&e .n 4i&at i splin+/ in4lama0ia intestinelor sau a regiunii om-ili&ale3 'i"( pre)en0a #e &orpi str+ini &e nu re)ult+ #in pro&esul #e ",n+toare/ .n &a"it+0ile &a#a"rului/ .n stoma& sau intestine ori .n urin+/ atun&i &,n# pleura sau peritoneul sunt #e&olorate '&,n# sunt pre)ente "is&ere rele"ante(3 '"( pre)en0a #e para)i0i3 '"i( pro#u&erea unei &antit+0i semni4i&ati"e #e ga)e .n tra&tusul gastrointestinal/ &u #e&olorarea organelor interne '&,n# a&este "is&ere sunt pre)ente(3 '"ii( mo#i4i&+ri semni4i&ati"e #e &uloare/ #e &onsisten0+ sau #e miros ale 0esutului mus&ular sau ale organelor3 '"iii( 4ra&turi "e&*i #es&*ise3 'i8( ema&iere i/sau e#em generali)at sau lo&ali)at3 '8( a#eren0e peritoneale sau pleurale re&ente3

'8i( alte mo#i4i&+ri e8tensi"e e"i#ente/ &um ar 4i putre4a&0ia. '4( Atun&i &,n# me#i&ul "eterinar o4i&ial soli&it+ ast4el/ &oloana "erte-ral+ i &apul tre-uie s+ 4ie se&0ionate longitu#inal. '5( =n &a)ul ",natului s+l-ati& mi& nee"is&erat ime#iat #up+ u&i#ere/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e o inspe&0ie post1mortem pe un eantion repre)entati" #e animale pro"enite #in a&eeai surs+. Atun&i &,n# inspe&0ia rele"+ o -oal+ transmisi-il+ la oameni sau ori&are #intre mo#i4i&+rile pre"+)ute la alin. '3( lit. e(/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e mai multe &ontroale pe .ntregul lot pentru a #etermina #a&+ a&esta tre-uie s+ 4ie #e&larat impropriu pentru &onsum uman sau #a&+ 4ie&are &ar&as+ tre-uie s+ 4ie inspe&tat+ in#i"i#ual. 'C( =n &a) #e #u-iu me#i&ul "eterinar o4i&ial poate reali)a ori&e in&i)ii i inspe&0ii suplimentare ale p+r0ilor rele"ante ale animalelor/ ne&esare pentru punerea #iagnosti&ului 4inal. E. %e&i)ii luate .n urma &ontroalelor =n plus 4a0+ #e &a)urile pre"+)ute #e se&0iunea a 21a &ap. ;/ &arnea &e pre)int+ .n timpul inspe&0iei post1mortem ori&e mo#i4i&are pre"+)ut+ la alin. '3( lit. e( #e la lit. A urmea)+ s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. CAPIT !U! IF Ris&uri spe&i4i&e A. En&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile Controalele o4i&iale e4e&tuate .n rela0ie &u en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile tre-uie s+ 0in+ &ont #e &erin0ele 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea regulilor #e pre"enire/ &ontrol i era#i&are a unor en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile/ apro-at+ prin r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $44/2002/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 433 #in 2$ iunie 2002/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ &e transpune Regulamentul >>>/200$/CE/ pre&um i #e alte pre"e#eri ale legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. E. Cisti&er&o)+ '$( Pro&e#urile #e inspe&0ie post1mortem #es&rise la &ap. I i I; sunt &erin0ele minime #e e8aminare pentru &isti&er&o)+ la animale #in spe&ia -o"ine .n ",rst+ #e peste C s+pt+m,ni i la por&ine. =n plus/ pot 4i utili)ate teste serologi&e spe&i4i&e. =n &a)ul -o"inelor .n ",rst+ #e peste C s+pt+m,ni/ nu este o-ligatorie in&i)ia maseterilor la inspe&0ia post1mortem/ &,n# este utili)at un test serologi& spe&i4i&. A&eeai pro&e#ur+ se apli&+ .n situa0ia .n &are animalele #in spe&ia -o"ine .n ",rst+ #e peste C s+pt+m,ni au 4ost &res&ute .ntr1o e8ploata0ie &erti4i&at+ o4i&ial &a 4iin# li-er+ #e &isti&er&o)+. '2( Carnea in4estat+ &u &6sti&er&us urmea)+ s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. Totui/ &,n# animalul nu este in4estat masi" &u &6sti&er&us/ p+r0ile nein4estate pot 4i #e&larate proprii pentru &onsum uman #up+ &e au 4ost supuse unui tratament prin 4rig. C. Tri&*inelo)+ '$( Tre-uie s+ 4ie e8aminate pentru tri&*inelo)+ &ar&asele #e por&ine '#omesti&e/ ",nat #e 4erm+ i ",nat s+l-ati&(/ #e solipe#e i #e alte spe&ii sus&epti-ile la tri&*inelo)+/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ apli&a-il+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are legisla0ia respe&ti"+ nu pre"e#e alt4el. '2( Carnea #e la animalele in4estate &u tri&*in+ urmea)+ s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. %. <or"+ '$( Atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ solipe#ele tre-uie s+ 4ie e8aminate pentru mor"+. E8aminarea pentru mor"+ a solipe#elor tre-uie s+ in&lu#+ o e8aminare atent+ a mem-ranelor mu&oase ale tra*eii/ laringelui/ &a"it+0ii na)ale i ale sinusurilor i rami4i&a0iilor a&estora/ #up+ se&0ionarea &apului .n plan me#ian i e8&i)ia septumului na)al. '2( Carnea #e la &aii la &are s1a #iagnosti&at mor"+ urmea)+ s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. E. Tu-er&ulo)+ '$( C,n# animalele au rea&0ionat po)iti" sau ne&on&lu#ent la tu-er&ulin+ ori e8ist+ alte moti"e pentru suspe&tarea in4e&0iei/ a&estea urmea)+ s+ 4ie t+iate separat #e &elelalte animale/ lu,n#u1se m+suri #e pre&au0ie pentru a se e"ita ris&ul #e &ontaminare a altor &ar&ase/ a liniei #e t+iere i a personalului pre)ent .n a-ator. '2( Toat+ &arnea pro"enit+ #e la animale la &are inspe&0ia post1mortem a #epistat le)iuni #e tu-er&ulo)+ lo&ali)ate la un num+r mare #e organe sau la un num+r mare #e )one ale &ar&asei urmea)+ s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. Totui/ &,n# s1a #epistat o le)iune #e tu-er&ulo)+ .n lim4ono#ulii unui singur organ sau .ntr1o parte a &ar&asei/ este ne&esar s+ se #e&lare improprii pentru &onsum uman numai organul a4e&tat ori a&ea parte a &ar&asei i lim4ono#ulii aso&ia0i. D. Eru&elo)+ '$( C,n# animalele au rea&0ionat po)iti" sau ne&on&lu#ent la un test pentru -ru&elo)+ ori e8ist+ alte moti"e pentru suspe&tarea in4e&0iei/ a&estea urmea)+ s+ 4ie t+iate separat #e alte animale/ lu,n#u1se m+suri #e pre&au0ie pentru a se e"ita ris&ul #e &ontaminare a altor &ar&ase/ a liniei #e t+iere i a personalului pre)ent .n a-ator. '2( Carnea #e la animalele la &are inspe&0ia post1mortem a #epistat le)iuni &e in#i&+ in4e&0ia a&ut+ &u -ru&elo)+ urmea)+ s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. =n &a)ul animalelor &e rea&0ionea)+ po)iti" sau ne&on&lu#ent

la un test pentru -ru&elo)+/ ugerul/ tra&tusul genital i s,ngele tre-uie s+ 4ie #e&larate improprii pentru &onsum uman &*iar #a&+ nu se #epistea)+ ni&i o ast4el #e le)iune. CAPIT !U! F <o#ele #e &erti4i&ate #e s+n+tate A. <o#el #e &erti4i&at #e s+n+tate pentru animale "ii A. :pe&imen *ealt* &erti4i&ate 4or li"e animals CERTIDICAT %E :H9HTATE pentru animale "ii transportate #e la e8ploata0ie la a-ator 5EA!T5 CERTIDICATE 4or li"e animals transporte# 4rom t*e *ol#ing to t*e slaug*ter*ouse

:er"i&iul &ompetent ........................................................................ Competent ser"i&e .......................................................................... 9r. ........................................................................................ 9o. ........................................................................................ $. I#enti4i&area animalelor $. I#enti4i&ation o4 t*e animals :pe&ia ..................................................................................... :pe&ies .................................................................................... 9um+rul #e animale ......................................................................... 9um-er o4 animals .......................................................................... <ar&area #e i#enti4i&are ................................................................... I#enti4i&ation mar?ing ..................................................................... 2. Pro"enien0a animalelor 2. Pro"enan&e o4 t*e animals A#resa e8ploata0iei #e pro"enien0+ ......................................................... A##ress o4 *ol#ing o4 pro"enan&e ........................................................... I#enti4i&area &asei 'op0ional( ............................................................. I#enti4i&ation o4 *ouse 'optional( ......................................................... 3. %estina0ia animalelor 3. %estination o4 animals Animalele "or 4i transportate la urm+torul a-ator2 ......................................... ................................................................ T*e animals [ill -e transporte# to t*e 4ollo[ing slaug*ter*ouse2 ........................... ........................................... &u urm+toarele mi7loa&e #e transport2 ...................................................... ............................................................................................ -6 t*e 4ollo[ing means o4 transport2 ....................................................... ............................................................................................ 4. Alte in4orma0ii rele"ante ............................................................................................ 4. t*er rele"ant in4ormation ............................................................................................

5. %e&lara0ie 5. %e&laration Eu/ su-semnatul/ #e&lar &+2 I/ t*e un#ersigne#/ #e&lare t*at2 1 animalele #es&rise anterior au 4ost e8aminate .nainte #e t+iere/ la e8ploata0ia pre"+)ut+ anterior/ la ............/ la ................/ i au 4ost g+site s+n+toase3 'ora( '#ata( 1 t*e animals #es&ri-e# a-o"e [ere e8amine# -e4ore slaug*ter at t*e a-o"e mentione# *ol#ing/ at ............./ on ................./ an# [ere 4oun# to -e *ealt*63 'time( '#ate( 1 .nregistr+rile i #o&umentele pri"in# a&este animale respe&t+ &erin0ele legale i nu inter)i& t+ierea animalelor. 1 t*e re&or#s an# #o&umentation &on&erning t*ese animals satis4ie# t*e legal reYuirements an# #o not pro*i-it slaug*ter o4 t*e animals. Emis la .................................................................................../ 'lo&ul( %one at .................................................................................../ 'pla&e( la #ata #e ................................................................................/ '#ata( on ....................................................................................... . '#ate( Ztampila :tamp ........................................................................ ':emn+tura me#i&ului "eterinar o4i&ial sau a me#i&ului "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it( ':ignature o4 t*e o44i&ial or appro"e# "eterinarian(
E. <o#el #e &erti4i&at #e s+n+tate pentru animale t+iate .n e8ploata0ie E. :pe&imen *ealt* &erti4i&ate 4or animals slaug*tere# at t*e *ol#ing CERTIDICAT %E :H9HTATE pentru animale t+iate .n e8ploata0ie 5EA!T5 CERTIDICATE 4or animals slaug*tere# at t*e *ol#ing

:er"i&iul &ompetent ........................................................................ Competent ser"i&e .......................................................................... 9r. ........................................................................................ 9o. ........................................................................................ $. I#enti4i&area animalelor $. I#enti4i&ation o4 t*e animals :pe&ia .....................................................................................

:pe&ies .................................................................................... 9um+rul #e animale ......................................................................... 9um-er o4 animals .......................................................................... <ar&area #e i#enti4i&are ................................................................... I#enti4i&ation mar?ing ..................................................................... 2. Pro"enien0a animalelor 2. Pro"enan&e o4 t*e animals A#resa e8ploata0iei #e pro"enine0+ ......................................................... A##ress o4 *ol#ing o4 pro"enan&e ........................................................... I#enti4i&area &asei 'op0ional( ............................................................. I#enti4i&ation o4 *ouse 'optional( ......................................................... 3. %estina0ia animalelor 3. %estination o4 animals Animalele "or 4i transportate la urm+torul a-ator2 ......................................... ............................................................................................ T*e animals [ill -e transporte# to t*e 4ollo[ing slaug*ter*ouse2 ........................... &u urm+toarele mi7loa&e #e transport2 ......................................................... ............................................................................................... -6 t*e 4ollo[ing means o4 transport2 ....................................................... ............................................................................................ 4. Alte in4orma0ii rele"ante2 ............................................................................................ 4. t*er rele"ant in4ormation ............................................................................................ 5. %e&lara0ie 5. %e&laration Eu/ su-semnatul/ #e&lar &+2 I/ t*e un#ersigne#/ #e&lare t*at2 1 animalele #es&rise anterior au 4ost e8aminate .nainte #e t+iere/ la e8ploata0ia pre"+)ut+ anterior/ la ................../ la ................/ i au 4ost g+site s+n+toase3 'ora( '#ata( 1 t*e animals #es&ri-e# a-o"e [ere e8amine# -e4ore slaug*ter at t*e a-o"e mentione# *ol#ing/ at ............./ on ................./ an# [ere 4oun# to -e *ealt*63 'time( '#ate( 1 animalele au 4ost t+iate la e8ploata0ie/ la .............../ la ............../ 'ora( '#ata( i t+ierea i s,ngerarea au 4ost e4e&tuate &ore&t3 1 t*e6 [ere slaug*tere# at t*e *ol#ing/ at ................/ on ............../ an# slaug*ter 'time( '#ate( an# -lee#ing [ere &arrie# out &orre&tl63 1 .nregistr+rile i #o&umentele pri"in# a&este animale respe&t+ &erin0ele legale i nu inter)i& t+ierea animalelor. 1 t*e re&or#s an# #o&umentation &on&erning t*ese animals satis4ie# t*e legal reYuirements an# #o not pro*i-it t*e slaug*ter o4 t*e animals.

Emis la .................................................................................../ 'lo&ul( %one at .................................................................................../ 'pla&e( la #ata #e ................................................................................/ '#ata( on ....................................................................................... . '#ate( Ztampila :tamp .................................................................... ':emn+tura me#i&ului "eterinar o4i&ial sau a me#i&ului "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it( ':ignature o4 t*e o44i&ial or appro"e# "eterinarian(
A9EFA 9r. 2 la regulile spe&i4i&e < !UZTE EI;A!;E ;II CAPIT !U! I %omeniu #e apli&are Pre)enta ane8+ se apli&+ molutelor -i"al"e "ii i/ prin analogie/ e&*ino#ermelor "ii/ tuni&atelor "ii i gastropo#elor marine "ii. CAPIT !U! II Controale o4i&iale pri"in# molute -i"al"e "ii #in )one #e pro#u&0ie &lasi4i&ate A. Clasi4i&area )onelor #e pro#u&0ie i #e reimersie '$( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ 4i8e)e lo&a0ia i #elimit+rile )onelor #e pro#u&0ie i #e reimersie pe &are le &lasi4i&+. Autoritatea &ompetent+ poate/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ s+ reali)e)e a&east+ a&ti"itate .n &ooperare &u operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. '2( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ &lasi4i&e )ona #e pro#u&0ie #in &are autori)ea)+ re&oltarea #e molute -i"al"e "ii &a 4iin# una #intre &ele 3 &ategorii/ .n 4un&0ie #e ni"elul #e &ontaminare 4e&al+. Atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ autoritatea &ompetent+ poate s+ reali)e)e a&east+ a&ti"itate .n &ooperare &u operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. '3( Autoritatea &ompetent+ poate &lasi4i&a/ .n 4apt/ &a 4iin# )one #in &lasa A )onele #in &are pot 4i &ole&tate molute -i"al"e "ii pentru &onsum uman #ire&t. <olutele -i"al"e "ii re&oltate #in a&este )one tre-uie s+ .ntruneas&+ stan#ar#ele #e s+n+tate pentru molute -i"al"e "ii pre"+)ute .n se&0iunea a B1a/ &ap. ; #in ane8a nr. 3 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. '4( Autoritatea &ompetent+ poate &lasi4i&a/ .n 4apt/ &a 4iin# )one #in &lasa E )onele #in &are pot 4i &ole&tate molute -i"al"e "ii &e pot 4i puse pe pia0+ pentru &onsum uman numai #up+ tratare .ntr1un &entru #e puri4i&are sau #up+ reimersie/ ast4el .n&,t s+ .ntruneas&+ stan#ar#ele #e s+n+tate la &are s1a re4erit alin. '3(. <olutele -i"al"e "ii #in a&este )one nu tre-uie s+ #ep+eas&+ limitele #e 4.C00 E.&oli/$00 g #e &arne i li&*i# intra"al"ular ale unui test <P9 'num+rul &el mai pro-a-il( &u 3 #ilu0ii .n 5 tu-uri. '5( Autoritatea &ompetent+ poate &lasi4i&a/ .n 4apt/ &a 4iin# )one #in &lasa C )onele #in &are pot 4i &ole&tate molute -i"al"e "ii &e pot 4i puse pe pia0+ numai #up+ reimersie pentru o perioa#+ lung+ #e timp/ ast4el .n&,t s+ 4ie .ntrunite stan#ar#ele #e s+n+tate la &are s1a re4erit alin. '3(. <olutele -i"al"e "ii #in a&este )one nu tre-uie s+ #ep+eas&+

limitele #e 4.C00 E.&oli/$00 g #e &arne i li&*i# intra"al"ular ale unui test <P9 'num+rul &el mai pro-a-il( &u 3 #ilu0ii .n 5 tu-uri. 'C( %a&+ autoritatea &ompetent+ #e&i#e/ .n prin&ipiu/ s+ &lasi4i&e o )on+ #e pro#u&0ie sau #e reimersie/ a&easta tre-uie2 a( s+ 4a&+ un in"entar al surselor #e poluare #e origine uman+ sau animal+ &e ar putea 4i o surs+ #e &ontaminare pentru )ona #e pro#u&0ie3 -( s+ e8amine)e &antit+0ile #e poluan0i organi&i &e sunt eli-era0i .n #i4erite perioa#e ale anului/ .n 4un&0ie #e "aria0iile se)oniere at,t ale popula0iilor umane/ &,t i ale &elor #e animale #in )ona #e re&oltare/ #e &antitatea #e pre&ipita0ii/ #e tratarea apei re)i#uale et&.3 &( s+ #etermine &ara&teristi&ile &ir&ula0iei poluan0ilor/ pe -a)a &ara&terului &urentului/ -atimetriei i a &i&lului mareelor .n )ona #e pro#u&0ie3 #( s+ sta-ileas&+ un program #e prele"are #e pro-e #e molute -i"al"e .n )ona #e pro#u&0ie &e este -a)at pe e8aminarea #atelor sta-ilite i &u un num+r #e pro-e/ o #istri-u0ie geogra4i&+ a pun&telor #e prele"are #e pro-e i o 4re&"en0+ #e prele"are #e pro-e &e tre-uie s+ asigure &+ re)ultatele anali)ei sunt repre)entati"e/ pe &,t posi-il/ pentru )ona luat+ .n &onsi#era0ie. E. <onitori)area )onelor #e pro#u&0ie i #e reimersie &lasi4i&ate '$( Vonele #e pro#u&0ie i #e reimersie &lasi4i&ate tre-uie s+ 4ie monitori)ate perio#i& pentru a se &ontrola2 a( 4aptul &+ nu e8ist+ o pra&ti&+ ne&orespun)+toare pri"in# originea/ pro"enien0a i #estina0ia molutelor -i"al"e "ii3 -( &alitatea mi&ro-iologi&+ a molutelor -i"al"e "ii .n rela0ie &u )onele #e pro#u&0ie i #e reimersie3 &( pre)en0a plan&tonului &e pro#u&e to8ine .n apele #e pro#u&0ie i #e reimersie i -ioto8ine .n molutele -i"al"e "ii3 #( pre)en0a #e &ontaminan0i &*imi&i .n molute -i"al"e "ii. '2( Pentru a se implementa pre"e#erile alin. '$( lit. -(/ &( i #(/ planurile #e prele"are #e pro-e tre-uie s+ 4ie .nto&mite &u pre"e#erea &a ast4el #e &ontroale s+ ai-+ lo& la inter"ale regulate sau/ #e la &a) la &a)/ #a&+ perioa#ele #e re&oltare sunt neregulate. %istri-u0ia geogra4i&+ a pun&telor #e prele"are #e pro-e i 4re&"en0a #e prele"are #e pro-e tre-uie s+ asigure &a re)ultatele anali)ei s+ 4ie repre)entati"e/ pe &,t posi-il/ pentru )ona respe&ti"+. '3( Planurile #e prele"are #e pro-e pentru a se &ontrola &alitatea mi&ro-iologi&+ a molutelor -i"al"e "ii tre-uie s+ 0in+ &ont/ .n mo# #eose-it/ #e2 a( "aria0ia posi-il+ a &ontamin+rii &u 4e&ale3 -( parametrii la &are s1a re4erit alin. 'C( #e la lit. A. '4( Planurile #e prele"are #e pro-e pentru a se "eri4i&a pre)en0a plan&tonului &e pro#u&e to8ine .n apele #e pro#u&0ie i reimersie i -ioto8ine .n molutele -i"al"e "ii tre-uie s+ 0in+ &ont/ .n mo# #eose-it/ #e "aria0iile posi-ile .n pre)en0a plan&tonului &e &on0ine -ioto8ine marine. Prele"area #e pro-e tre-uie s+ &uprin#+2 a( prele"are perio#i&+ #e pro-e pentru a se #epista s&*im-+rile .n &ompo)i0ia plan&tonului &e &on0ine to8ine i #istri-u0ia geogra4i&+ a a&estuia. Re)ultatele &e sugerea)+ o a&umulare #e to8ine .n &arnea #e molute tre-uie s+ 4ie urmate #e o prele"are intensi"+ #e pro-e3 -( test+ri perio#i&e #e to8i&itate &e utili)ea)+ molute #in )ona a4e&tat+ &ea mai sus&epti-il+ la &ontaminare. '5( Dre&"en0a #e prele"are #e pro-e pentru anali)a to8inelor #in molute este s+pt+m,nal+/ &a regul+ general+/ .n perioa#ele .n &are este permis+ re&oltarea. A&east+ 4re&"en0+ poate 4i re#us+ .n )one spe&i4i&e sau pentru anumite tipuri #e molute/ #a&+ o e"aluare #e ris& pri"in# to8inele sau apari0ia 4itoplan&tonului sugerea)+ un ris& 4oarte re#us #e episoa#e to8i&e. A&easta urmea)+ s+ 4ie &res&ut+ atun&i &,n# o ast4el #e e"aluare sugerea)+ &+ prele"area s+pt+m,nal+ #e pro-e nu ar 4i su4i&ient+. E"aluarea #e ris& urmea)+ s+ 4ie re"i)uit+ perio#i& pentru a se e"alua ris&ul #e apari0ie a to8inelor .n molutele -i"al"e "ii #in a&este )one. 'C( C,n# sunt #isponi-ile &unotin0e #espre ratele #e a&umulare a to8inelor/ pentru un grup #e spe&ii &e &res& .n a&eeai )on+/ o spe&ie &u &ea mai mare rat+ poate 4i utili)at+ &a spe&ie1in#i&ator. A&easta "a permite e8ploatarea tuturor spe&iilor #in grup #a&+ ni"elurile to8inelor .n spe&iain#i&ator sunt su- limitele reglementate. C,n# ni"elurile to8inelor .n spe&ia1in#i&ator sunt peste limitele normale/ re&oltarea altor spe&ii este permis+ numai #a&+ anali)a ulterioar+ asupra &elorlalte spe&ii in#i&+ ni"eluri #e to8ine su- limite. 'B( Re4eritor la monitori)area plan&tonului/ pro-ele #in &oloana #e ap+ tre-uie s+ 4ie repre)entati"e i s+ 4urni)e)e in4orma0ii re4eritoare la pre)en0a spe&iei to8i&e/ pre&um i a ten#in0elor popula0iei. %a&+ se #epistea)+ ori&e s&*im-+ri .n popula0ia to8i&+ &e pot &on#u&e la a&umularea #e to8ine/ 4re&"en0a prele"+rii #e pro-e #e molute urmea)+ s+ 4ie &res&ut+ sau urmea)+ s+ se instituie .n&*i#erea )onelor #in moti"e #e pre&au0ie/ p,n+ &,n# se o-0in re)ultatele anali)ei to8inelor. '8( Planurile #e prele"are #e pro-e pentru a se "eri4i&a pre)en0a #e &ontaminan0i &*imi&i tre-uie s+ permit+ #ete&tarea ori&+rei #ep+iri a ni"elurilor pre"+)ute #e r#inul pree#intelui Autorit+0ii 9a0ionale :anitare ;eterinare i pentru :iguran0a Alimentelor nr. $4$/2004 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor pri"in# anumi0i &ontaminan0i #in alimentele #e origine animal+ i nonanimal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $0B #in 2 4e-ruarie 2005/ &e transpune Regulamentul 4CC/200$/CE. C. %e&i)ii #up+ monitori)are '$( Atun&i &,n# re)ultatele prele"+rii #e pro-e in#i&+ 4aptul &+ sunt #ep+ite stan#ar#ele #e s+n+tate pentru molute sau &+ poate e8ista un ris& pentru s+n+tatea oamenilor/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ .n&*i#+ )ona #e pro#u&0ie respe&ti"+/ pre"enin# re&oltarea #e molute -i"al"e "ii. Totui/ autoritatea &ompetent+ poate re&lasi4i&a o )on+ #e

pro#u&0ie &a 4iin# #e &las+ E sau C #a&+ a&easta .ntrunete &riteriile pre"+)ute la lit. A i nu pre)int+ ni&i un alt ris& pentru s+n+tatea uman+. '2( Autoritatea &ompetent+ poate s+ re#es&*i#+ o )on+ #e pro#u&0ie .n&*is+ numai #a&+ stan#ar#ele #e s+n+tate pentru molute sunt #in nou .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. %a&+ autoritatea &ompetent+ .n&*i#e o )on+ #e pro#u&0ie #atorit+ pre)en0ei plan&tonului sau a ni"elurilor e8&esi"e #e to8ine .n molute/ sunt ne&esare &el pu0in #ou+ re)ultate &onse&uti"e/ su- limitele reglementate/ la inter"al #e &el pu0in 48 #e ore/ pentru re#es&*i#erea a&esteia. Autoritatea &ompetent+ poate 0ine &ont #e in4orma0ii pri"in# ten#in0ele 4itoplan&tonului &,n# ia a&east+ #e&i)ie. C,n# e8ist+ #ate &on&rete pri"in# #inami&a to8i&it+0ii pentru o )on+ #at+ i &u &on#i0ia s+ 4ie #isponi-ile #ate re&ente pri"in# ten#in0ele #e #es&retere a to8i&it+0ii/ autoritatea &ompetent+ poate #e&i#e re#es&*i#erea )onei &u re)ultate su- limitele reglementate/ o-0inute la o singur+ prele"are #e pro-e. %. Cerin0e #e monitori)are suplimentare '$( Autoritatea &ompetent+ urmea)+ s+ monitori)e)e )onele #e pro#u&0ie &lasi4i&ate #in &are a inter)is re&oltarea #e molute -i"al"e sau &are 4a& o-ie&tul re&olt+rii .n &on#i0ii spe&iale/ pentru a se asigura &+ nu sunt puse pe pia0+ pro#use #+un+toare s+n+t+0ii umane. '2( =n plus 4a0+ #e monitori)area )onelor #e reimersie i #e pro#u&0ie la &are s1a re4erit alin. '$( #e la lit. E/ tre-uie s+ se sta-ileas&+ un sistem #e &ontrol &e &uprin#e teste #e la-orator/ pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &u &erin0ele pentru pro#usul 4inal/ .n toate etapele #e pro#u&0ie/ prelu&rare i #istri-u0ie. A&est sistem #e &ontrol tre-uie s+ "eri4i&e/ .n mo# #eose-it/ &a ni"elurile #e -ioto8ine marine i &ontaminan0i s+ nu #ep+eas&+ limitele #e siguran0+/ iar &alitatea mi&ro-iologi&+ a molutelor s+ nu &onstituie un ris& pentru s+n+tatea uman+. E. =nregistrare i s&*im- #e in4orma0ii Autoritatea &ompetent+ tre-uie2 a( s+ sta-ileas&+ i s+ a&tuali)e)e o list+ a )onelor #e pro#u&0ie i #e reimersie autori)ate/ &u #etalii pri"in# lo&ali)area i limitele a&estora/ pre&um i &lasa .n &are a 4ost &lasi4i&at+ )ona #in &are pot 4i re&oltate molute -i"al"e "ii/ .n &on4ormitate &u &erin0ele pre)entei ane8e. A&east+ list+ tre-uie s+ 4ie &omuni&at+ p+r0ilor interesate &e intr+ suin&i#en0a pre)entei ane8e/ &um ar 4i2 pro#u&+tori/ &uleg+tori i operatori #in &entre #e puri4i&are i &entre #e #istri-u0ie3 -( s+ in4orme)e ime#iat p+r0ile interesate a4late su- in&i#en0a pre)entei ane8e/ &um ar 4i2 pro#u&+tori/ &uleg+tori i operatori #in &entre #e puri4i&are i #istri-u0ie/ #espre ori&e mo#i4i&are a lo&ali)+rii/ #elimit+rilor sau &lasei unei )one #e pro#u&0ie sau #espre .n&*i#erea a&esteia/ 4ie ea temporar+ sau #e4initi"+3 &( s+ a&0ione)e prompt atun&i &,n# &ontroalele pre"+)ute #e pre)enta ane8+ in#i&+ 4aptul &+ o )on+ #e pro#u&0ie tre-uie s+ 4ie .n&*is+ ori re&lasi4i&at+ sau poate 4i re#es&*is+. D. Auto&ontroale ale operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar Pentru a #e&i#e asupra &lasi4i&+rii/ #es&*i#erii sau .n&*i#erii )onelor #e pro#u&0ie/ autoritatea &ompetent+ poate s+ 0in+ &ont #e re)ultatele &ontroalelor pe &are le1au e4e&tuat operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sau organi)a0iile &e .i repre)int+ pe a&etia. =n a&est &a) autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ #esemne)e la-oratorul &are e4e&tuea)+ anali)ele/ iar #a&+ este ne&esar/ prele"area #e pro-e i anali)ele tre-uie s+ se reali)e)e .n &on4ormitate &u un proto&ol &on"enit .ntre autoritatea &ompetent+ i operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sau organi)a0iile respe&ti"e. CAPIT !U! III Controale o4i&iale pri"in# pe&tini#e re&oltate .n a4ara )onelor #e pro#u&0ie &lasi4i&ate Tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &ontroale o4i&iale pri"in# pe&tini#e re&oltate .n a4ara )onelor #e pro#u&0ie &lasi4i&ate/ .n &a#rul li&ita0iilor pentru pete/ .n &entre #e #istri-u0ie i .n .ntreprin#eri #e prelu&rare. Ast4el #e &ontroale o4i&iale tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u stan#ar#ele #e s+n+tate pentru molute -i"al"e "ii pre"+)ute .n se&0iunea a ;II1a/ &ap. ; #in ane8a nr. 3 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ pre&um i &on4ormitatea &u alte &erin0e ale se&0iunii a ;II1a &ap. IF ane8a nr. 3 la a&eleai reguli spe&i4i&e. A9EFA 9r. 3 la regulile spe&i4i&e PR %U:E %I9 PE:CUIT

CAPIT !U! I Controale o4i&iale re4eritoare la pro#u&erea i punerea pe pia0+ #e pro#use #in pes&uit '$( Controalele o4i&iale re4eritoare la pro#u&erea i punerea pe pia0+ #e pro#use #in pes&uit tre-uie s+ in&lu#+/ .n mo# #eose-it2 a( un &ontrol regulat pri"in# &on#i0iile #e igien+ la #e-ar&are i la prima ",n)are3 -( inspe&0ii/ la inter"ale regulate/ ale "aselor i ale .ntreprin#erilor terestre/ in&lu),n# lo&uri #e li&ita0ie pentru pete i pie0e angro/ pentru a se &ontrola/ .n spe&ial2 'i( atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #a&+ sunt .n#eplinite .n &ontinuare &on#i0iile #e autori)are3 'ii( #a&+ pro#usele #in pes&uit sunt manipulate &ore&t3 'iii( &on4ormitatea &u &erin0ele #e igien+ i #e temperatur+3 'i"( &ur+0enia .ntreprin#erilor/ in&lu),n# "asele/ 4a&ilit+0ile i e&*ipamentele a&estora/ pre&um i igiena personalului3 &( &ontrolul &on#i0iilor #e #epo)itare i #e transport. '2( =n &on4ormitate &u alin. '3(/ &ontroalele o4i&iale ale "aselor #e pes&uit2 a( pot 4i e4e&tuate atun&i &,n# "asele a&ostea)+ .ntr1un port al Rom,niei sau al unui stat mem-ru al Uniunii Europene3 -( "i)ea)+ toate "asele &e #es&ar&+ pro#use #in pes&uit .n porturile Rom,niei sau ale statelor mem-re ale Uniunii Europene/ in#i4erent #e pa"ilionul a&estora3 &( pot 4i e4e&tuate/ #a&+ este ne&esar/ atun&i &,n# autoritatea &ompetent+ a Rom,niei sau a unui stat mem-ru al Uniunii Europene/ su- al &+rui pa"ilion na"ig*ea)+ "asul/ reali)ea)+ &ontrolul o4i&ial .n timp &e "asul se a4l+ pe mare ori &,n# se a4l+ .n portul altui stat mem-ru al Uniunii Europene sau .ntr1o 0ar+ ter0+. '3( a( =n &a)ul unei inspe&0ii la un pes&a#or sau la un pes&a#or1&ongelator &e na"ig*ea)+ su- pa"ilionul Rom,niei ori al unui stat mem-ru al Uniunii Europene/ e4e&tuat+ .n "e#erea autori)+rii "asului/ autoritatea &ompetent+ a Rom,niei sau a unui stat mem-ru al Uniunii Europene/ su- al &+rui pa"ilion na"ig*ea)+ "asul/ tre-uie s+ e4e&tue)e inspe&0ii .ntr1o asemenea manier+ .n&,t s+ se &on4orme)e pre"e#erilor art. 3 #in regulile spe&i4i&e i/ .n mo# #eose-it/ &u limitele #e timp pre"+)ute #e art. 3 alin. '2( #in a&eleai reguli spe&i4i&e. %a&+ este ne&esar/ a&ea autoritate &ompetent+ poate inspe&ta "asul .n timp &e se a4l+ pe mare sau &,n# se a4l+ .ntr1un port al unui stat mem-ru al Uniunii Europene/ al Rom,niei sau al unei 0+ri ter0e. -( C,n# autoritatea &ompetent+ a Rom,niei sau a unui stat mem-ru al Uniunii Europene/ su- al &+rui pa"ilion na"ig*ea)+ "asul/ a a&or#at "asului autori)are &on#i0ionat+/ .n &on4ormitate &u art. 3 #in a&eleai reguli spe&i4i&e/ a&ea autoritate &ompetent+ poate autori)a o autoritate &ompetent+2 'i( a unui alt stat mem-ru al Uniunii Europene ori a Rom,niei3 sau 'ii( a unei 0+ri ter0e &e apare pe lista 0+rilor ter0e #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import #e pro#use #in pes&uit/ .nto&mit+ .n &on4ormitate &u art. $$ #in regulile spe&i4i&e/ s+ e4e&tue)e .n &ontinuare o inspe&0ie #e "eri4i&are/ &u s&opul #e a se a&or#a autori)are &omplet+ sau prelungire a autori)+rii &on#i0ionate/ .n &on4ormitate &u art. 3 alin. '$( lit. -( #in regulile spe&i4i&e/ sau #e a se men0ine autori)area pentru re"i)uire/ .n &on4ormitate &u art. 3 alin. '4( #in a&eleai reguli spe&i4i&e/ su- responsa-ilitatea autorit+0ii &ompetente na0ionale. %a&+ este ne&esar/ a&ea autoritate &ompetent+ poate inspe&ta "asul .n timp &e se a4l+ pe mare ori .ntr1un port al unui stat mem-ru al Uniunii Europene/ al Rom,niei sau al unei 0+ri ter0e. CAPIT !U! II Controale o4i&iale ale pro#uselor #in pes&uit Controalele o4i&iale ale pro#uselor #in pes&uit tre-uie s+ in&lu#+ &el pu0in urm+toarele elemente2 A. E8amin+ri organolepti&e Tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &ontroale organolepti&e ran#omi)ate .n toate etapele #e pro#u&0ie/ prelu&rare i #istri-u0ie. :ingurul s&op al a&estor &ontroale este #e a se "eri4i&a &on4ormitatea &u &riteriile #e prospe0ime pre"+)ute .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. =n spe&ial/ a&este &ontroale in&lu# "eri4i&area/ .n toate etapele #e pro#u&0ie/ #e prelu&rare i #e #istri-u0ie/ &a pro#usele #e pes&uit s+ #ep+eas&+ &el pu0in liniile esen0iale ale &riteriilor #e prospe0ime pre"+)ute .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. E. In#i&atori #e prospe0ime C,n# e8aminarea organolepti&+ rele"+ ori&e #u-iu pri"in# prospe0imea pro#uselor #in pes&uit/ pot 4i prele"ate pro-e &e se supun testelor #e la-orator pentru a se #etermina ni"elurile a)otului -a)i& uor *i#roli)a-il 'T;E19( i ale a)otului trimetilamin+ 'T<A19(. Autoritatea &ompetent+ urmea)+ s+ utili)e)e &riteriile pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. C,n# e8aminarea organolepti&+ #+ moti"e s+ se suspe&te)e pre)en0a altor &on#i0ii &e pot a4e&ta s+n+tatea uman+/ tre-uie s+ 4ie prele"ate pro-e &orespun)+toare/ .n s&opul "eri4i&+rii.

C. 5istamin+ Urmea)+ s+ 4ie e4e&tuat+ testarea ran#omi)at+ pentru *istamin+/ pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u ni"elurile permise pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. %. Re)i#uuri i &ontaminan0i Urmea)+ s+ 4ie pre"+)ute aran7amente #e monitori)are pentru a se &ontrola ni"elurile #e re)i#uuri i &ontaminan0i .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. E. Controale mi&ro-iologi&e Atun&i &,n# este ne&esar/ urmea)+ s+ 4ie e4e&tuate &ontroale mi&ro-iologi&e/ .n &on4ormitate &u regulile i &riteriile pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. D. Para)i0i Urmea)+ s+ se e4e&tue)e testarea ran#omi)at+ pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ re4eritoare la para)i0i. A. Pro#use #in pes&uit otr+"itoare Urmea)+ s+ ai-+ lo& &ontroale pentru a se asigura &+ urm+toarele pro#use #e pes&uit nu sunt puse pe pia0+2 $. pete otr+"itor #in urm+toarele 4amilii2 Tetrao#onti#ae/ <oli#ae/ %io#oniti#ae i Cant*igasteri#ae3 2. pro#use #in pes&uit &e &on0in -ioto8ine/ &um ar 4i Ciguatera sau alte to8ine peri&uloase pentru s+n+tatea oamenilor. Totui/ pot 4i puse pe pia0+ pro#use #e pes&uit pro"enite #in molute -i"al"e/ e&*ino#erme/ tuni&ate i gasteropo#e marine #a&+ a&estea au 4ost pro#use .n &on4ormitate &u se&0iune a ;II1a #in ane8a nr. 3 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE i sunt &on4orme &u stan#ar#ele pre"+)ute la &ap. ; p&t. 2 #in a&eeai se&0iune. CAPIT !U! III %e&i)ii #up+ &ontroale Pro#usele #in pes&uit urmea)+ s+ 4ie #e&larate improprii pentru &onsum uman #a&+2 $. .n 4apt/ &ontroalele organolepti&e/ &*imi&e/ 4i)i&e sau mi&ro-iologi&e ori &ontroalele pentru para)i0i au in#i&at &+ a&estea nu sunt .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+3 2. a&estea &on0in/ .n p+r0ile &omesti-ile/ &ontaminan0i sau re)i#uuri peste limitele pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ ori la ni"eluri la &are &onsumul )ilni& &al&ulat ar putea s+ #ep+eas&+ limita #e &onsum )ilni&+ sau s+pt+m,nal+ a&&epta-il+ pentru oameni3 3. a&estea pro"in #in2 'i( pete otr+"itor3 'ii( pro#use #in pes&uit &e nu sunt &on4orme &u &erin0a #e la lit. A p&t. 2 #in &ap. II pri"in# -ioto8inele3 sau 'iii( molute -i"al"e/ e&*ino#erme/ tuni&ate sau gasteropo#e marine &e &on0in -ioto8ine marine .n &antit+0i totale &e #ep+es& limitele la &are se re4er+ 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE3 sau 4. autoritatea &ompetent+ &onsi#er+ &+ a&estea pot &onstitui un ris& pentru s+n+tatea pu-li&+ sau pentru s+n+tatea animalelor ori sunt ne&orespun)+toare pentru &onsum uman/ #in ori&e alt moti". A9EFA 9r. 4 la regulile spe&i4i&e !APTE <ATERIE PRI<H ZI PR %U:E !ACTATE CAPIT !U! I Controlul e8ploata0iilor pentru pro#u&ere #e lapte '$( Animalele #in e8ploata0iile pentru pro#u&ere #e lapte tre-uie s+ 4ie supuse &ontroalelor o4i&iale pentru a se "eri4i&a #a&+ e8ist+ &on4ormitate &u &erin0ele #e s+n+tate pentru pro#u&erea #e lapte materie prim+ i/ .n spe&ial/ &u statusul #e s+n+tate a animalelor/ pre&um i &u utili)area pro#uselor me#i&inale #e u) "eterinar. A&este &ontroale pot s+ ai-+ lo& &u o&a)ia &ontroalelor sanitare "eterinare e4e&tuate .n &on4ormitate &u pre"e#erile na0ionale transpuse #in legisla0ia &omunitar+/ re4eritoare la s+n+tatea pu-li&+ sau la s+n+tatea animalelor ori la prote&0ia i -un+starea animalelor/ i pot 4i e4e&tuate #e un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it. '2( %a&+ e8ist+ moti"e pentru suspe&tarea &+ nu sunt .n#eplinite &erin0ele #e s+n+tate animal+/ urmea)+ s+ se "eri4i&e statusul general #e s+n+tate a animalelor. '3( E8ploata0iile #e pro#u&ere a laptelui tre-uie s+ 4ie supuse &ontroalelor o4i&iale/ pentru a se "eri4i&a 4aptul &+ sunt respe&tate &erin0ele #e igien+. A&este &ontroale o4i&iale pot impli&a inspe&0ii i/sau monitori)area &ontroalelor e4e&tuate

#e organi)a0ii pro4esionale. %a&+ reiese &+ igiena este ne&orespun)+toare/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ "eri4i&e &+ sunt luate m+suri &orespun)+toare pentru a se &ore&ta situa0ia. CAPIT !U! II Controlul laptelui materie prim+ la &ole&tare '$( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ monitori)e)e &ontroalele e4e&tuate .n &on4ormitate &u se&0iunea a IF1a &ap. I/ partea a III1a #in ane8a nr. 3 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. '2( %a&+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu a &ore&tat situa0ia .n #e&urs #e 3 luni #e la prima noti4i&are a autorit+0ii &ompetente pri"in# ne&on4ormitatea &u &riteriile re4eritoare la num+rul total #e germeni '9TA( i num+rul #e &elule somati&e/ li"rarea #e lapte materie prim+ #in e8ploata0ia #e pro#u&ere urmea)+ s+ 4ie suspen#at+ sau/ .n &on4ormitate &u o autori)are spe&i4i&+ #e la autoritatea &ompetent+ ori &u instru&0iunile generale ale a&esteia/ urmea)+ s+ 4ie supus+ &erin0elor pri"in# tratamentul i utili)area a&estuia/ &erin0e ne&esare pentru a se prote7a s+n+tatea pu-li&+. A&east+ suspen#are sau a&este &erin0e tre-uie s+ r+m,n+ .n apli&are p,n+ &,n# operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #o"e#ete &+ laptele materie prim+ este &on4orm/ #in nou/ &u &riteriile. A9EFA 9r. 5 la regulile spe&i4i&e =9TREPRI9%ERI CE 9U DAC EIECTU! CERI9GEI %E I9C!U%ERE PE !I:TE PRE;HVUTE %E ART. $$ A!I9. '$( %I9 REAU!I!E :PECIDICE 9u este o-ligatoriu s+ apar+ pe liste ela-orate i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u art. $$ alin. '3( #in regulile spe&i4i&e urm+toarele .ntreprin#eri ale unei 0+ri ter0e2 $. .ntreprin#eri &e manipulea)+ pro#use #e origine animal+ pentru &are ane8a nr. 3 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ nu sta-ilete &erin0e spe&i4i&e3 2. .ntreprin#eri &e e4e&tuea)+ numai pro#u&0ie primar+3 3. .ntreprin#eri &e e4e&tuea)+ numai opera0iuni #e transport3 4. .ntreprin#eri &e e4e&tuea)+ numai #epo)itare #e pro#use #e origine animal+ &e nu ne&esit+ &on#i0ii #e #epo)itare &u temperatur+ &ontrolat+. A9EFA 9r. C la regulile spe&i4i&e CERI9GE PE9TRU CERTIDICATE CE =9: GE:C ACTI;ITHGI %E I<P RT '$( Repre)entantul autorit+0ii &ompetente a 0+rii ter0e #e e8pe#iere/ &are emite un &erti4i&at pentru a .nso0i un transport #e pro#use #e origine animal+ #estinat Rom,niei sau Comunit+0ii Europene/ tre-uie s+ semne)e &erti4i&atul i s+ se asigure &+ a&esta poart+ o tampil+ o4i&ial+. A&east+ &erin0+ se apli&+ la 4ie&are 4il+ a &erti4i&atului/ #a&+ a&esta &on0ine mai multe 4ile. =n &a)ul pes&a#oarelor/ autoritatea &ompetent+ poate s+1l autori)e)e pe &+pitan sau pe un alt o4i0er al "asului s+ semne)e &erti4i&atul. '2( Certi4i&atele tre-uie s+ 4ie .nto&mite .n lim-a sau lim-ile o4i&iale a/ale 0+rii ter0e e8portatoare i .n lim-a rom,n+ ori .n lim-a statului mem-ru .n &are are lo& inspe&0ia la 4rontier+ sau s+ 4ie .nso0ite #e o tra#u&ere autori)at+ .n lim-a ori .n lim-ile 0+rii e8portatoare. %a&+ Rom,nia &a 0ar+ #e #estina0ie sau statul mem-ru #e #estina0ie soli&it+ ast4el/ &erti4i&atele tre-uie s+ 4ie .nso0ite i #e o tra#u&ere autori)at+ .n lim-a rom,n+ ori .n lim-a sau lim-ile o4i&iale a/ale statului mem-ru. Totui/ Autoritatea poate s+ 4ie #e a&or# s+ utili)e)e o lim-+ o4i&ial+ a Comunit+0ii Europene/ alta #e&,t &ea proprie/ #e la #ata la &are "a #e"eni stat mem-ru al Uniunii Europene. '3( ;ersiunea o4i&ial+ a &erti4i&atului tre-uie s+ .nso0eas&+ transporturile la intrarea .n Rom,nia sau .n Comunitatea European+. '4( Certi4i&atele tre-uie s+ &on0in+2 a( o singur+ 4il+ #e *,rtie3 sau -( #ou+ sau mai multe pagini &e sunt parte integrant+ a unei 4ile #e *,rtie in#i"i)i-ile3 sau

&( o su&&esiune #e pagini numerotate ast4el .n&,t s+ in#i&e 4aptul &+ a&easta este o anumit+ pagin+ .ntr1o su&&esiune logi&+ '#e e8emplu/ pagina 2 #in 4 pagini(. '5( Certi4i&atele tre-uie s+ poarte un num+r uni& #e i#enti4i&are. Atun&i &,n# &erti4i&atele &onstau #intr1o su&&esiune #e pagini/ 4ie&are pagin+ tre-uie s+ in#i&e a&est num+r. 'C( Certi4i&atul tre-uie s+ 4ie emis .nainte &a transportul pe &are .l .nso0ete s+ 4ie &ontrolat #e autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e e8pe#iere.

Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE REAU!I pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area

&on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pri"in# alimentele i &u regulile #e s+n+tate i #e prote&0ie a animalelor

TIT!U! I :u-ie&t/ #omeniu #e apli&are i #e4ini0ii ARTIC !U! $ :u-ie&t i #omeniu #e apli&are '$( Pre)enta *ot+r,re sta-ilete reguli generale pentru reali)area #e &ontroale o4i&iale pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u reguli &e au #rept s&op/ .n spe&ial2 a( pre"enirea/ eliminarea sau re#u&erea ris&urilor p,n+ la ni"eluri a&&epta-ile pentru s+n+tatea pu-li&+ i a animalelor/ 4ie #ire&t/ 4ie prin interme#iul &on#i0iilor #e me#iu3 -( garantarea #e pra&ti&i &ore&te .n &eea &e pri"ete &omer0ul &u *ran+ pentru animale i &omer0ul &u alimente i prote7area intereselor &onsumatorilor/ in&lu),n# eti&*etarea *ranei pentru animale i a alimentelor i alte 4orme #e in4ormare a &onsumatorilor. '2( Pre)enta *ot+r,re nu tre-uie s+ se apli&e &ontroalelor o4i&iale pentru "eri4i&area &on4ormit+0ii &u regulile organi)a0iilor &omune #e pia0+ pentru pro#use agri&ole. '3( Pre)enta *ot+r,re nu tre-uie s+ a#u&+ atingere pre"e#erilor na0ionale &are transpun legisla0ia &omunitar+ pri"in# &ontroalele o4i&iale. '4( E4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re tre-uie s+ se reali)e)e 4+r+ a se a#u&e atingere responsa-ilit+0ii legale primare a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i a &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pentru asigurarea siguran0ei alimentelor i a *ranei pentru animale/ aa &um este sta-ilit #e !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ pre&um i ori&+rei r+spun#eri &i"ile sau penale &e re)i#+ #in nerespe&tarea o-liga0iilor a&estora. ARTIC !U! 2 %e4ini0ii =n sensul pre)entei *ot+r,ri/ termenii i e8presiile #e mai 7os se #e4ines& ast4el2 a( &ontrol o4i&ial 1 ori&e 4orm+ #e &ontrol pe &are .l e4e&tuea)+ autoritatea &ompetent+ ori Comisia European+ .mpreun+ &u statele mem-re ale Uniunii Europene/ pentru "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 -( "eri4i&are 1 &ontrolul/ prin e8aminarea i prin luarea .n &onsi#erare a e"i#en0elor/ su- raportul .n#eplinirii &erin0elor spe&i4i&ate3 &( autoritate &ompetent+ 1 Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor i <inisterul :+n+t+0ii/ #enumite .n &ontinuare Autorit+0i/ &ompetente s+ organi)e)e &ontroale o4i&iale/ s+ asigure implementarea i &oor#onarea implement+rii .n "e#erea reali)+rii &on4ormit+0ii &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri/ sau ori&e alt+ autoritate &+reia i s1a &on4erit a&east+ &ompeten0+/ .n &on4ormitate &u proto&olul .n&*eiat .ntre autorit+0i. %e asemenea/ a&easta tre-uie s+ in&lu#+/ #up+ &a)/ autoritatea &orespon#ent+ a unei 0+ri ter0e3 #( organism #e &ontrol 1 o parte ter0+ in#epen#ent+ &+reia autoritatea &ompetent+ i1a #elegat anumite atri-u0ii #e &ontrol3 e( au#it 1 o e8aminarea sistemati&+ i in#epen#ent+ pentru a se sta-ili #a&+ a&ti"it+0ile i re)ultatele a&estora sunt &on4orme &u programele plani4i&ate i #a&+ a&este programe sunt implementate e4i&ient i sunt a#e&"ate pentru .n#eplinirea o-ie&ti"elor3 4( inspe&0ie 1 e8aminarea ori&+rui aspe&t pri"in# *rana pentru animale/ alimentele/ s+n+tatea i -un+starea animalelor/ pentru a se "eri4i&a 4aptul &+ ast4el #e aspe&te sunt &on4orme &u &erin0ele legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor i &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3

g( monitori)are 1 reali)area #e o-ser"a0ii sau m+suri plani4i&ate se&"en0ial/ &u s&opul #e a o-0ine o e"aluare general+ a ni"elului #e &on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 *( supra"eg*ere 1 o e8aminare atent+ a uneia sau mai multor .ntreprin#eri &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar i .ntreprin#eri &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale/ a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ori a a&ti"it+0ilor a&estora3 i( ne&on4ormitate 1 ne&on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor i &u regulile pentru prote7area s+n+t+0ii i -un+st+rii animalelor3 7( prele"are #e pro-e pentru anali)+ 1 re&oltarea #e pro-e #e *ran+ pentru animale ori #e alimente sau #e ori&e alte su-stan0e repre)entati"e pentru pro#u&erea/ prelu&rarea i #istri-u0ia *ranei pentru animale sau a alimentelor ori pentru s+n+tatea animalelor 'in&lusi" #in me#iul .n&on7ur+tor(/ &u s&opul #e a se "eri4i&a prin anali)+ &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor ori &u regulile #e s+n+tate a animalelor3 ?( &erti4i&are o4i&ial+ 1 pro&e#ura prin &are autoritatea &ompetent+ sau organismele #e &ontrol autori)ate s+ a&0ione)e .n a&east+ pri"in0+ 4urni)ea)+ o asigurare .n s&ris/ ele&troni& sau o asigurare e&*i"alent+ &u a&estea/ re4eritoare la &on4ormitate3 l( re0inere o4i&ial+ 1 pro&e#ura prin &are autoritatea &ompetent+ #ispune &a *rana pentru animale sau alimentele s+ nu 4ie #eplasate ori 4alsi4i&ate p,n+ la luarea unei #e&i)ii &u pri"ire la #estina0ia a&estora. A&easta in&lu#e #epo)itarea #e &+tre operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &+tre operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ .n &on4ormitate &u instru&0iunile autorit+0ii &ompetente3 m( e&*i"alen0+ 1 &apa&itatea #i4eritelor sisteme sau m+suri #e a .n#eplini a&eleai o-ie&ti"e/ iar e&*i"alent .nseamn+ #i4erite sisteme sau m+suri &apa-ile #e .n#eplinirea a&elorai o-ie&ti"e3 n( import 1 punerea .n li-er+ &ir&ula0ie a *ranei pentru animale sau a alimentelor ori inten0ia #e punere .n li-er+ &ir&ula0ie a *ranei pentru animale sau a alimentelor/ pe teritoriul Rom,niei3 o( &ontrol #o&umentar 1 e8aminarea #o&umentelor &omer&iale &e .nso0es& transportul i/ #up+ &a)/ a #o&umentelor soli&itate .n -a)a legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau a legisla0iei .n #omeniul alimentelor3 p( &ontrol #e i#entitate 1 o inspe&0ie "i)ual+ pentru a se asigura &+ &erti4i&atele sau alte #o&umente &e .nso0es& transportul &orespun# &u eti&*etarea i &on0inutul transportului3 Y( &ontrolul 4i)i& 1 &ontrolul *ranei pentru animale sau al alimentelor &a atare/ &e poate in&lu#e "eri4i&area mi7loa&elor #e transport/ a .mpa&*et+rii/ eti&*et+rii i temperaturii/ prele"area #e pro-e pentru anali)e i teste #e la-orator/ pre&um i ori&e alt &ontrol ne&esar pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor3 r( plan #e &ontrol 1 o #es&riere sta-ilit+ #e autoritatea &ompetent+/ &e &on0ine in4orma0ii generale re4eritoare la stru&tura i organi)area sistemelor #e &ontrol o4i&ial ale a&esteia. TIT!U! II Controale o4i&iale e4e&tuate #e autorit+0ile &ompetente CAPIT !U! I -liga0ii generale ARTIC !U! 3 -liga0ii generale &u pri"ire la organi)area #e &ontroale o4i&iale '$( Autoritatea tre-uie s+ se asigure &+ sunt e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n mo# regulat/ pe -a)a unei anali)e #e ris& i &u o 4re&"en0+ &orespun)+toare/ pentru a se .n#eplini o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri/ 0in,n# &ont #e2 a( ris&urile i#enti4i&ate aso&iate &u animalele/ *rana pentru animale/ alimentele/ .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale/ .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ utili)area *ranei pentru animale ori a alimentelor sau &u ori&e pro&es/ materie/ su-stan0+/ a&ti"itate ori opera0iune &e poate in4luen0a siguran0a *ranei pentru animale sau a alimentelor/ s+n+tatea ori -un+starea animalelor3 -( &onsemn+rile anterioare ale operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale ori ale &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &u pri"ire la &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor ori &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 &( 4ia-ilitatea auto&ontroalelor &e au 4ost #e7a e4e&tuate3 #( ori&e in4orma0ii &e pot in#i&a ne&on4ormitate. '2( Controalele o4i&iale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate 4+r+ o a"erti)are preala-il+/ &u e8&ep0ia a&ti"it+0ilor #e au#it la &are este ne&esar+ noti4i&area preala-il+ a operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau a &elui &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. %e asemenea/ pot 4i e4e&tuate &ontroale o4i&iale a#1*o&.

'3( Controalele o4i&iale se e4e&tuea)+ .n ori&are #intre etapele #e pro#u&ere/ prelu&rare i #istri-u0ie a *ranei pentru animale sau a alimentelor i a animalelor ori a pro#uselor #e origine animal+. A&estea tre-uie s+ in&lu#+ &ontroale la .ntreprin#eri &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i la &ele &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ pri"in# utili)area *ranei pentru animale i a alimentelor/ #epo)itarea *ranei pentru animale i a alimentelor sau ori&e pro&es/ materie/ su-stan0+/ a&ti"itate ori opera0iune/ in&lusi" transportul *ranei pentru animale sau al alimentelor i al animalelor "ii pentru .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '4( Controalele o4i&iale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &u a&eeai aten0ie pentru e8port/ pentru punerea pe pia0a intern+ i pentru importul #in 0+ri ter0e. '5( Autoritatea tre-uie s+ ia toate m+surile ne&esare pentru a se asigura &+ pro#usele #estinate e8pe#ierii &+tre un stat mem-ru al Uniunii Europene sunt &ontrolate &u a&eeai aten0ie &a &ele #estinate pentru a 4i puse pe pia0+ pe teritoriul propriu. 'C( Autoritatea #in Rom,nia/ &a 0ar+ #e #estina0ie/ poate &ontrola/ prin autorit+0ile #in su-or#inea a&esteia/ &on4ormitatea *ranei pentru animale i a alimentelor &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ prin interme#iul unor &ontroale ne#is&riminatorii. %in moti"e stri&t ne&esare pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale/ Autoritatea poate soli&ita operatorilor &are #e0in -unuri &e le1au 4ost li"rate #intr1un stat mem-ru al Uniunii Europene s+ raporte)e sosirea unor ast4el #e -unuri. 'B( %a&+ .n timpul unui &ontrol e4e&tuat la lo&ul #e #estina0ie sau .n timpul #epo)it+rii ori transportului pe teritoriul Rom,niei autoritatea &ompetent+ &onstat+ o ne&on4ormitate/ a&easta poate s+ ia m+surile ne&esare &e pot in&lu#e ree8pe#ierea &+tre statul mem-ru al Uniunii Europene #e origine. CAPIT !U! II Autorit+0i &ompetente ARTIC !U! 4 %esemnarea autorit+0ilor &ompetente i a &riteriilor opera0ionale '$( Autorit+0ile &ompetente responsa-ile pentru s&opurile i &ontroalele o4i&iale instituite #e pre)enta *ot+r,re sunt autorit+0ile pre"+)ute .n #e4ini0ia men0ionat+ la art. 2 lit. &(. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure2 a( #e e4i&ien0a i oportunitatea &ontroalelor o4i&iale pri"in# animalele "ii/ *rana pentru animale i alimentele/ .n toate etapele #e pro#u&ere/ prelu&rare/ #istri-u0ie i utili)are a *ranei pentru animale3 -( &+ persoanele &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale sunt .n a4ara ori&+rui &on4li&t #e interese3 &( &+ a&estea #e0in sau au a&&es la un la-orator &u o &apa&itate a#e&"at+ pentru testare i un personal su4i&ient &u &ali4i&are a#e&"at+ i e8perimentat/ ast4el .n&,t &ontroalele o4i&iale i responsa-ilit+0ile #e &ontrol s+ poat+ 4i e4e&tuate e4i&ient i e4e&ti"3 #( &+ a&estea au 4a&ilit+0i i e&*ipamente men0inute .n stare &orespun)+toare/ pentru a se asigura &+ personalul poate e4e&tua &ontroale o4i&iale .n mo# e4i&ient i e4e&ti"3 e( &+ a&estea au .mputerni&irile legale pentru a e4e&tua &ontroale o4i&iale i pentru a lua m+surile pre"+)ute #e pre)enta *ot+r,re3 4( &+ a&estea #ispun #e planuri #e &ontingen0+ .n apli&are i sunt preg+tite s+ implemente)e ast4el #e planuri .n &a)ul unei situa0ii #e ne&esitate3 g( &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sunt o-liga0i s+ se supun+ ori&+rei inspe&0ii e4e&tuate .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re i s+ asiste personalul autorit+0ii &ompetente .n .n#eplinirea sar&inilor a&esteia. '3( C,n# Autoritatea &on4er+ &ompeten0a #e a e4e&tua &ontroale o4i&iale unei autorit+0i sau unor autorit+0i/ altele #e&,t personalul propriu/ .n spe&ial &elor #e la ni"el 7u#e0ean sau #e la ni"el lo&al/ tre-uie s+ 4ie asigurat+ o &oor#onare e4i&ient+ i e4e&ti"+ .ntre toate autorit+0ile &ompetente impli&ate/ in&lu),n#/ #up+ &a)/ #omeniul prote&0iei me#iului i a s+n+t+0ii. '4( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure #e impar0ialitatea/ &alitatea i &onse&"en0a &ontroalelor o4i&iale la toate ni"elurile. Criteriile pre"+)ute la alin. '2( tre-uie s+ 4ie respe&tate .n .ntregime #e 4ie&are autoritate &+reia .i este &on4erit+ &ompeten0a #e a e4e&tua &ontroale o4i&iale. '5( C,n#/ .n &a#rul unei autorit+0i &ompetente/ mai mult #e o stru&tur+ este &ompetent+ s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale/ tre-uie s+ se asigure &oor#onarea i &ooperarea e4e&ti"+ i e4i&ient+ .ntre #i4eritele stru&turi. 'C( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e a&ti"it+0i #e au#it intern sau s+ 4ie supuse unui au#it e8tern i tre-uie s+ ia m+surile &orespun)+toare .n lumina re)ultatelor a&estora/ pentru a se asigura &+ a&estea .n#eplines& o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri. A&este a&ti"it+0i #e au#it tre-uie s+ 4ie supuse unei anali)e in#epen#ente i tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .ntr1o manier+ transparent+. 'B( Pot 4i a#optate reguli #etaliate pentru implementarea pre)entului arti&ol .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene.

ARTIC !U! 5 %elegarea sar&inilor spe&i4i&e pri"in# &ontroalele o4i&iale '$( Autoritatea poate #elega atri-u0ii spe&i4i&e pri"in# &ontroalele o4i&iale unuia sau mai multor organisme #e &ontrol .n &on4ormitate &u alin. '2(1'4(. list+ #e atri-u0ii &e pot sau nu pot 4i #elegate poate 4i sta-ilit+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. A&ti"it+0ile pre"+)ute #e art. 5$ nu tre-uie s+ 4ie supuse unei ast4el #e #eleg+ri. '2( Autoritatea poate #elega sar&ini spe&i4i&e unui anumit organism #e &ontrol numai #a&+2 a( e8ist+ o #es&riere &lar+ a sar&inilor pe &are organismul #e &ontrol le poate e4e&tua i a &on#i0iilor .n -a)a &+rora a&esta poate e4e&tua a&este sar&ini3 -( e8ist+ #o"e)i &+ organismul #e &ontrol2 'i( pose#+ &apa&itatea #e e8perti)are/ e&*ipamentele i in4rastru&tura ne&esare pentru a reali)a sar&inile &e i1au 4ost #elegate3 'ii( are su4i&ient personal/ &ali4i&at a#e&"at i e8perimentat3 i 'iii( este impar0ial i .n a4ara ori&+rui &on4li&t #e interese pri"in# e8er&itarea sar&inilor #elegate3 &( organismul #e &ontrol 4un&0ionea)+ i este a&re#itat .n &on4ormitate &u :tan#ar#ul european E9 45004 @Criterii generale pentru 4un&0ionarea #i"erselor tipuri #e organisme &e e4e&tuea)+ inspe&0ii@ i/sau &u alt stan#ar# #a&+ a&esta este mai a#e&"at pentru sar&inile #elegate respe&ti"e3 #( la-oratoarele 4un&0ionea)+ .n &on4ormitate &u stan#ar#ele pre"+)ute la art. $2 alin. '2(3 e( organismul #e &ontrol &omuni&+ re)ultatele &ontroalelor e4e&tuate autorit+0ii &ompetente/ .n mo# regulat i ori #e &,te ori autoritatea &ompetent+ soli&it+ a&easta. %a&+ re)ultatele &ontroalelor in#i&+ ne&on4ormitate sau e"i#en0ia)+ pro-a-ilitatea unei ne&on4ormit+0i/ organismul #e &ontrol tre-uie s+ in4orme)e ime#iat autoritatea &ompetent+3 4( e8ist+ &oor#onare e4i&ient+ i e4e&ti"+ .ntre autoritatea &ompetent+ #e #elegare i organismul #e &ontrol. '3( Autorit+0ile &ompetente &e #eleag+ sar&inile spe&i4i&e organismelor #e &ontrol tre-uie s+ organi)e)e/ #a&+ este ne&esar/ a&ti"it+0i #e au#it sau inspe&0ii asupra organismelor #e &ontrol. %a&+/ .n urma unui au#it sau a unei inspe&0ii/ se &onstat+ &+ ast4el #e organisme nu reues& s+ .n#eplineas&+ .n mo# a#e&"at sar&inile &e le1au 4ost #elegate/ autoritatea &ompetent+ #e #elegare poate s+ retrag+ #elegarea. A&easta tre-uie s+ retrag+ #elegarea 4+r+ .nt,r)iere/ #a&+ organismul #e &ontrol nu reuete s+ ia m+surile #e reme#iere &orespun)+toare i la timp. '4( Atun&i &,n# Autoritatea inten0ionea)+ s+ #elege o sar&in+ spe&i4i&+ #e &ontrol unui organism #e &ontrol tre-uie s+ noti4i&e a&easta Comisiei Europene. A&east+ noti4i&are tre-uie s+ 4urni)e)e o #es&riere #etaliat+ a2 a( autorit+0ii &ompetente &are inten0ionea)+ s+ #elege atri-u0ia3 -( atri-u0iei pe &are a&easta inten0ionea)+ s+ o #elege3 i &( organismului #e &ontrol &+ruia a&easta inten0ionea)+ s+1i #elege atri-u0ia. ARTIC !U! C Personalul &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ .ntregul personal al a&estora &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale2 a( primete/ pentru #omeniul #e &ompeten0+/ o instruire &orespun)+toare &e .i permite s+1i .n#eplineas&+ .n mo# &ompetent sar&inile i s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale .n mo# &onse&"ent. A&east+ instruire tre-uie s+ &uprin#+/ #up+ &a)/ #omeniile la &are se re4er+ &ap. I #in ane8a nr. $3 -( se in4ormea)+ la )i .n #omeniul #e &ompeten0+ i urmea)+/ #up+ &a)/ instruiri suplimentare .n mo# regulat3 &( pre)int+ aptitu#ini pentru &ooperare multi#is&iplinar+. ARTIC !U! B Transparen0+ i &on4i#en0ialitate '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ .i #es4+oar+ a&ti"it+0ile la un ni"el ri#i&at #e transparen0+. Pentru a&est s&op in4orma0iile rele"ante #e0inute #e a&estea tre-uie s+ 4ie 4+&ute #isponi-ile pu-li&ului &,t mai &ur,n# posi-il. =n general/ pu-li&ul tre-uie s+ ai-+ a&&es la2 a( in4orma0ii re4eritoare la a&ti"it+0ile #e &ontrol ale autorit+0ilor &ompetente i e4i&a&itatea a&estora3 -( in4orma0ii pre"+)ute la art. $0 #in !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ia m+suri pentru a se asigura &+ mem-rii personalului a&estora nu #e)"+luie in4orma0iile #o-,n#ite &,n# .i reali)ea)+ sar&inile #e &ontrol o4i&iale &are/ prin natura a&estora i .n &a)uri -ine 7usti4i&ate/ sunt supuse se&retului pro4esional. Prote&0ia se&retului pro4esional nu tre-uie s+ .mpie#i&e transmiterea #e

&+tre autorit+0ile &ompetente a in4orma0iilor la &are se re4er+ alin. '$( lit. -(. Regulile na0ionale transpuse #in legisla0ia &omunitar+ re4eritoare la prote&0ia in#i"i)ilor &u pri"ire la pro&esarea #atelor personale i &ea re4eritoare la li-era &ir&ula0ie a unor ast4el #e #ate r+m,n nea4e&tate. '3( In4orma0iile pri"in# se&retul pro4esional in&lu#/ .n spe&ial2 a( &on4i#en0ialitatea pro&e#urilor #e in"estigare preliminar+ sau a pro&e#urilor legale &urente3 -( #ate personale3 &( in4orma0iile prote7ate #e legisla0ia na0ional+ i #e &ea &omunitar+ &are pri"es&/ .n spe&ial/ se&retul pro4esional/ &on4i#en0ialitatea #eli-er+rilor/ rela0iile interna0ionale i se&uritatea na0ional+. ARTIC !U! 8 Control i pro&e#uri #e "eri4i&are '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale .n &on4ormitate &u pro&e#uri #o&umentate. A&este pro&e#uri tre-uie s+ &on0in+ in4orma0ii i instru&0iuni pentru personalul &are e4e&tuea)+ &ontroalele o4i&iale/ in&lusi" #omeniile la &are se re4er+ &ap. II #in ane8a nr. $. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ #ispun #e pro&e#uri legale .n "igoare pentru a se asigura &+ personalul a&estora are a&&es la 4a&ilit+0ile i #o&umenta0ia #e0inut+ #e operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ ast4el .n&,t s+ 4ie &apa-il s+ .i .n#eplineas&+ atri-u0iile .n mo# a#e&"at. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ai-+ .n apli&are pro&e#uri2 a( pentru a "eri4i&a e4i&a&itatea &ontroalelor o4i&iale pe &are le e4e&tuea)+3 -( pentru a se asigura &+ atun&i &,n# este ne"oie se iau m+suri &ore&ti"e i &+ #o&umentele la &are se re4er+ alin. '$( sunt a&tuali)ate. ARTIC !U! > Rapoarte '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ela-ore)e rapoarte pri"in# &ontroalele o4i&iale pe &are le1au e4e&tuat. '2( A&este rapoarte tre-uie s+ in&lu#+ o #es&riere a s&opului &ontroalelor o4i&iale/ meto#ele #e &ontrol apli&ate/ re)ultatele &ontroalelor o4i&iale i/ #up+ &a)/ m+surile pe &are tre-uie s+ le ia operatorul .n &au)+. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ trimit+ operatorului .n &au)+ o &opie a raportului la &are se re4er+ alin. '2(/ &el pu0in .n &a)ul unei ne&on4ormit+0i. ARTIC !U! $0 A&ti"it+0i/ meto#e i te*ni&i #e &ontrol '$( Controalele o4i&iale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate utili),n#u1se meto#e #e &ontrol i te*ni&i &orespun)+toare/ &um ar 4i monitori)area/ supra"eg*erea/ "eri4i&area/ au#itul/ inspe&0ia/ prele"area #e pro-e i anali)a. '2( Controalele o4i&iale re4eritoare la *rana pentru animale i alimente tre-uie s+ in&lu#+/ printre altele/ urm+toarele a&ti"it+0i2 a( e8aminarea sistemelor #e &ontrol pe &are operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar le1au pus .n apli&are i re)ultatele o-0inute3 -( inspe&0ia2 'i( instala0iilor #e pro#u&0ie primar+/ .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ in&lusi" .mpre7urimilor a&estora/ 4a&ilit+0ilor/ -irourilor/ e&*ipamentelor/ instala0iilor i utila7elor/ mi7loa&elor #e transport/ pre&um i a *ranei pentru animale i a alimentelor3 'ii( materiilor prime/ ingre#ientelor/ agen0ilor au8iliari #e prelu&rare i a altor pro#use utili)ate pentru prepararea i pro#u&erea #e *ran+ pentru animale i #e alimente3 'iii( pro#uselor semi4inite3 'i"( materialelor i arti&olelor #estinate s+ intre .n &onta&t &u alimentele3 '"( pro#uselor i pro&eselor #e &ur+0are i .ntre0inere i a pesti&i#elor3 '"i( eti&*et+rii/ pre)ent+rii i re&lamei3 &( &ontroalele pri"in# &on#i0iile #e igien+ .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3

#( e"aluarea pro&e#urilor re4eritoare la -unele pra&ti&i #e 4a-ri&a0ie 'A<P(/ -unele pra&ti&i #e igien+ 'A5P(/ -unele pra&ti&i agri&ole i 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ 0in,n#u1se &ont #e utili)area #e g*i#uri sta-ilite .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 e( e8aminarea materialelor s&rise sau a altor .nregistr+ri &e pot 4i rele"ante pentru e"aluarea &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor3 4( inter"iuri &u operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale/ &u &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar i &u personalul a&estora3 g( &itirea "alorilor .nregistrate #e instrumentele #e m+surare ale .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 *( &ontroalele e4e&tuate &u instrumentele proprii ale autorit+0ii &ompetente/ pentru a se "eri4i&a m+sur+torile 4+&ute #e operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 i( ori&e alt+ a&ti"itate ne&esar+ pentru a se asigura &+ sunt .n#eplinite o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri. CAPIT !U! III Prele"are #e pro-e i anali)+ ARTIC !U! $$ <eto#e #e prele"are #e pro-e i #e anali)+ '$( <eto#ele #e prele"are #e pro-e i #e anali)+ utili)ate .n &a#rul &ontroalelor o4i&iale tre-uie s+ 4ie &on4orme &u regulile &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+ sau2 a( #a&+ ast4el #e reguli nu e8ist+/ &u reguli i proto&oale re&unos&ute interna0ional/ #e e8emplu &ele pe &are Comitetul European pentru :tan#ar#i)are 'CE9( le1a a&&eptat/ ori &u &ele agreate #e legisla0ia na0ional+3 sau -( .n a-sen0a &elor pre"+)ute anterior/ &u alte meto#e proprii s&opului #estinat sau ela-orate .n &on4ormitate &u proto&oale tiin0i4i&e. '2( Atun&i &,n# nu se apli&+ pre"e#erile alin. '$(/ "ali#area #e meto#e #e anali)+ poate a"ea lo& .ntr1un singur la-orator/ .n &on4ormitate &u un proto&ol a&&eptat interna0ional. '3( ri #e &,te ori este posi-il/ meto#ele #e anali)+ tre-uie s+ 4ie &ara&teri)ate prin &riteriile &orespun)+toare pre"+)ute .n ane8a nr. 2. '4( Pot 4i luate urm+toarele m+suri #e implementare/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene2 a( meto#e #e prele"are #e pro-e i #e anali)+/ in&lu),n# meto#e #e &on4irmare sau #e re4erin0+ &e tre-uie s+ 4ie utili)ate .n &a)ul unei #ispute3 -( &riterii #e per4orman0+/ parametri #e anali)+/ in&ertitu#inea #e m+surare i pro&e#uri pentru "ali#area meto#elor la &are se re4er+ lit. a(3 &( reguli re4eritoare la interpretarea re)ultatelor. '5( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ sta-ileas&+ pro&e#uri a#e&"ate pentru a garanta #reptul operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i al &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ ale &+ror pro#use sunt supuse prele"+rii #e pro-e i anali)ei/ s+ soli&ite opinia suplimentar+ a unui e8pert/ 4+r+ a a#u&e atingere o-liga0iei autorit+0ilor &ompetente #e a lua m+suri prompte .n &a) #e urgen0+. 'C( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure/ .n spe&ial/ &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot o-0ine un num+r su4i&ient #e pro-e pentru a putea soli&ita o opinie suplimentar+ a unor e8per0i. A&easta se apli&+ &u e8&ep0ia situa0iei .n &are este imposi-il+ o-0inerea #e pro-e suplimentare/ &um este &a)ul pro#uselor &u gra# .nalt #e perisa-ilitate sau .n &a)ul unor &antit+0i 4oarte mi&i #e su-strat #isponi-il. 'B( Pro-ele tre-uie s+ 4ie manipulate i eti&*etate #e aa manier+ .n&,t s+ se garante)e at,t "ali#itatea legal+/ &,t i &ea analiti&+. ARTIC !U! $2 !a-oratoare o4i&iale '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #esemne)e la-oratoarele &e pot e4e&tua anali)a pro-elor prele"ate .n timpul &ontroalelor o4i&iale. '2( Autorit+0ile &ompetente pot #esemna #oar la-oratoare &are 4un&0ionea)+ i sunt e"aluate i a&re#itate .n &on4ormitate &u urm+toarele stan#ar#e europene2 a( E9 I: /IEC $B025 @Cerin0e generale pentru &ompeten0a #e testare i #e etalonare a la-oratoarelor@3 -( E9 45002 @Criterii generale pentru e"aluarea la-oratoarelor #e testare@3

&( E9 45003 @:istemul #e a&re#itare a la-oratoarelor #e testare i etalonare3 &erin0ele generale pentru 4un&0ionare i re&unoatere@/ 0in,n# &ont #e &riteriile pentru #i4erite meto#e #e testare pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i &ea .n #omeniul alimentelor. '3( A&re#itarea i e"aluarea la-oratoarelor #e testare la &are se re4er+ alin. '2( sunt &orelate &u test+ri in#i"i#uale sau &u grupuri #e test+ri. '4( Autorit+0ile &ompetente pot anula #esemnarea la &are se re4er+ alin. '$(/ &,n# nu mai sunt .n#eplinite &on#i0iile pre"+)ute la alin. '2(. CAPIT !U! I; <anagementul &ri)elor ARTIC !U! $3 Planuri #e &ontingen0+ pentru *rana pentru animale i pentru alimente '$( Pentru implementarea planului general pentru managementul &ri)elor la &are se re4er+ !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ Autoritatea tre-uie s+ ela-ore)e planuri #e &ontingen0+ opera0ionale &e sta-iles& m+suri &e tre-uie s+ 4ie implementate 4+r+ .nt,r)iere/ &,n# *rana pentru animale sau alimentele pot repre)enta un ris& ma7or pentru oameni sau pentru animale/ 4ie #ire&t/ 4ie prin interme#iul me#iului. '2( A&este planuri #e &ontingen0+ tre-uie s+ spe&i4i&e2 a( autorit+0ile a#ministrati"e &e tre-uie s+ 4ie impli&ate3 -( puterile i responsa-ilit+0ile a&estora3 &( &analele i pro&e#urile pentru s&*im- #e in4orma0ii .ntre p+r0ile interesate. '3( Autoritatea tre-uie s+ re"i)uias&+ a&este planuri #e &ontingen0+/ #up+ &a)/ .n spe&ial .n lumina s&*im-+rilor .n organi)area autorit+0ilor &ompetente i a e8perien0ei/ in&lusi" e8perien0a &,tigat+ #in e8er&i0ii #e simulare. '4( Atun&i &,n# este ne&esar pot 4i a#optate m+suri #e implementare .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. Ast4el #e m+suri tre-uie s+ sta-ileas&+ reguli armoni)ate pentru planurile #e &ontingen0+/ .n m+sura ne&esar+ asigur+rii &+ ast4el #e planuri sunt &ompati-ile &u planul general pentru managementul &ri)elor la &are se re4er+ !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE. %e asemenea/ a&estea tre-uie s+ in#i&e rolul a&0ionarilor .n sta-ilirea i 4un&0ionarea planurilor #e &ontingen0+. CAPIT !U! ; Controale o4i&iale la importul #e *ran+ pentru animale i #e alimente #in 0+ri ter0e ARTIC !U! $4 Controale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine animal+ '$( Pre)enta *ot+r,re nu tre-uie s+ a4e&te)e &erin0ele pentru &ontroale "eterinare pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine animal+/ pre"+)ute #e r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete prin&ipiile &are reglementea)+ organi)area &ontroalelor "eterinare pri"in# pro#usele &are intr+ .n Rom,nia #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $5B #in $2 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >B/B8/CE. Autoritatea &ompetent+ #esemnat+ .n &on4ormitate &u norma sanitar+ "eterinar+ pre"+)ut+ anterior e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale pentru a "eri4i&a &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau legisla0ia .n #omeniul alimentelor pe &are respe&ti"a norm+ sanitar+ "eterinar+ nu le &uprin#e/ in&lusi" a&ele aspe&te la &are se re4er+ titlul ;I &ap. II #in pre)enta ane8+. '2( %e asemenea/ regulile generale pre"+)ute la art. $8125 tre-uie s+ se apli&e &ontroalelor o4i&iale pri"in# toate sortimentele #e *ran+ pentru animale i toate alimentele/ in&lusi" *rana pentru animale i alimentele #e origine animal+. ARTIC !U! $5 Controale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine nonanimal+

'$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e .n mo# regulat &ontroale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine nonanimal+ &are nu sunt in&luse .n #omeniul #e apli&are a r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$/2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >B/B8/CE/ importate .n Rom,nia. A&estea tre-uie s+ organi)e)e &ontroalele pe -a)a unui plan #e &ontrol na0ional multianual ela-orat .n &on4ormitate &u art. 40142 i .n lumina unor ris&uri poten0iale. Controalele tre-uie s+ &uprin#+ toate aspe&tele &uprinse .n legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i .n legisla0ia .n #omeniul alimentelor. '2( A&este &ontroale tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .ntr1un lo& &orespun)+tor/ in&lu),n# pun&tul #e intrare al m+r4urilor pe teritoriul Rom,niei/ pun&tul .n &are se sta-ilete punerea .n li-er+ &ir&ula0ie/ #epo)itele/ 4a&ilit+0ile operatorului importator &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i ale &elui &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sau alte pun&te #in lan0ul *ranei pentru animale i lan0ul alimentar. '3( %e asemenea/ &ontroalele pot 4i e4e&tuate asupra -unurilor &are2 a( sunt supuse unei pro&e#uri "amale3 -( tre-uie s+ intre .n )one li-ere sau .n #epo)ite situate .n )one li-ere. '4( Re)ultatele satis4+&+toare ale &ontroalelor pre"+)ute la alin. '3( nu tre-uie ni&i s+ a4e&te)e responsa-ilitatea operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i a &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #e a se asigura &+ *rana pentru animale i alimentele sunt .n &on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ #in momentul punerii .n li-er+ &ir&ula0ie/ i ni&i s+ impiete)e e4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale ulterioare re4eritoare la *rana pentru animale sau alimentele respe&ti"e. '5( Tre-uie s+ 4ie ela-orat+ i a&tuali)at+/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ o list+ #e sortimente #e *ran+ pentru animale i #e alimente #e origine nonanimal+ &are/ pe -a)a unui ris& &unos&ut sau a unui ris& posi-il/ tre-uie s+ 4ie supuse unor &ontroale o4i&iale intensi4i&ate la pun&tul #e intrare pe teritoriul Rom,niei. Dre&"en0a i natura a&estor &ontroale tre-uie sta-ilite .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. =n a&elai timp/ tari4ele &orelate &u ast4el #e &ontroale pot 4i pre"+)ute .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! $C Tipuri #e &ontroale pri"in# *rana pentru animale i alimentele #e origine nonanimal+ '$( Controalele o4i&iale pre"+)ute la art. $5 alin. '$( tre-uie s+ in&lu#+ &el pu0in un &ontrol #o&umentar sistemati&/ un &ontrol #e i#entitate aleatoriu i/ #up+ &a)/ un &ontrol 4i)i&. '2( Controalele 4i)i&e tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &u o 4re&"en0+ &e #epin#e #e2 a( ris&urile aso&iate &u tipuri #i4erite #e *ran+ pentru animale i #e alimente3 -( istori&ul &on4ormit+0ii &u &erin0ele pentru pro#usul .n &au)+ al 0+rii ter0e i .ntreprin#erii #e origine/ al operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau al &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ i e8port+ pro#usul3 &( &ontroalele pe &are le1a e4e&tuat operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are import+ pro#usul3 #( garan0iile pe &are le1a o4erit autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e origine. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ sunt e4e&tuate &ontroale 4i)i&e .n &on#i0ii &orespun)+toare i .ntr1 un lo& &u a&&es la 4a&ilit+0i #e &ontrol a#e&"ate &e permit s+ 4ie e4e&tuate in"estiga0ii .n mo# a#e&"at/ s+ 4ie re&oltat un num+r #e pro-e a#aptate la managementul ris&ului/ iar *rana pentru animale i alimentele s+ 4ie manipulate igieni&. Pro-ele tre-uie s+ 4ie manipulate #e aa manier+ .n&,t s+ se garante)e at,t "ali#itatea legal+/ &,t i &ea analiti&+ a a&estora. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ e&*ipamentele i meto#ologia sunt a#e&"ate pentru m+surarea "alorilor limit+ pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ sau .n -a)a legisla0iei na0ionale. ARTIC !U! $B Pun&te #e intrare i #e noti4i&are preala-il+ '$( Pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale la &are se re4er+ art. $5 alin. '4(/ autorit+0ile &ompetente tre-uie2 a( s+ #esemne)e pun&te spe&iale #e intrare pe teritoriul Rom,niei/ &are s+ ai-+ a&&es la 4a&ilit+0ile #e &ontrol &orespun)+toare pentru tipuri #i4erite #e *ran+ pentru animale i #e alimente3 -( s+ soli&ite operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-ili pentru a&ti"it+0ile #e transport/ s+ trimit+ o noti4i&are preala-il+ pri"in# sosirea i natura a&estora. Autorit+0ile &ompetente pot apli&a a&eleai reguli pentru alte sortimente #e *ran+ pentru animale &e nu este #e origine animal+.

'2( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ i statele mem-re ale Uniunii Europene #espre ori&e m+suri pe &are a&easta le ia .n &on4ormitate &u alin. '$(. A&easta tre-uie s+ sta-ileas&+ a&ele m+suri #e aa manier+ .n&,t s+ se e"ite .ntreruperea inutil+ a s&*im-urilor &omer&iale. ARTIC !U! $8 <+suri .n &a) #e suspi&iune '$( =n &a) #e suspi&iune #e ne&on4ormitate sau #a&+ e8ist+ #u-ii .n &eea &e pri"ete i#entitatea ori #estina0ia real+ a transportului sau .n &eea &e pri"ete &orespon#en0a #intre transport i garan0iile &erti4i&ate/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale &u s&opul #e a &on4irma ori #e a elimina suspi&iunea sau in&ertitu#inea. '2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ a transportului respe&ti" p,n+ &,n# o-0in re)ultatele &ontroalelor o4i&iale. ARTIC !U! $> <+suri &onse&uti"e &ontroalelor o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele pro"enite #in 0+ri ter0e '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ a *ranei pentru animale sau a alimentelor pro"enite #in 0+ri ter0e/ &are nu sunt &on4orme &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ 0in,n# &ont #e pun&tul #e "e#ere al operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau al &elor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-ili &u transportul/ i tre-uie s+ ia urm+toarele m+suri &u pri"ire la ast4el #e *ran+ pentru animale sau alimente2 a( s+ #ispun+ &a *rana pentru animale sau alimentele s+ 4ie #istruse/ s+ 4ie supuse unui tratament spe&ial .n &on4ormitate &u art. 20 ori s+ 4ie ree8pe#iate .n a4ara Rom,niei .n &on4ormitate &u art. 2$. %e asemenea/ pot 4i luate i alte m+suri &orespun)+toare/ &um ar 4i utili)area *ranei pentru animale sau a alimentelor .n s&opuri #i4erite #e #estina0ia lor ini0ial+3 -( #a&+ *rana pentru animale sau alimentele au 4ost #e7a puse pe pia0+/ s+ monitori)e)e ori/ #a&+ este ne&esar/ s+ #ispun+ retragerea #e pe pia0+ sau #e la &onsumator a a&estora/ .nainte #e luarea uneia #intre m+surile pre"+)ute anterior3 &( s+ "eri4i&e #a&+ *rana pentru animale i alimentele nu pro#u& e4e&te a#"erse pentru s+n+tatea oamenilor sau a animalelor/ 4ie #ire&t/ 4ie prin interme#iul me#iului/ .n timpul ori p,n+ la implementarea ori&+rei m+suri pre"+)ute la lit. a( i -(. '2( =n situa0ia .n &are2 a( &ontroalele o4i&iale pre"+)ute la art. $4 i $5 in#i&+ 4aptul &+ un transport este #+un+tor pentru s+n+tatea oamenilor sau a animalelor ori nu .n#eplinete &on#i0iile #e siguran0+/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ p,n+ la #istrugerea a&estuia sau p,n+ se iau alte m+suri ne&esare pentru a se prote7a s+n+tatea oamenilor i a animalelor3 -( *rana pentru animale sau alimentele #e origine nonanimal+/ pentru &are s1a sta-ilit o e8igen0+ &res&ut+ a &ontroalelor .n &on4ormitate &u art. $5 alin. '5(/ nu sunt pre)entate pentru &ontroale o4i&iale ori nu sunt pre)entate .n &on4ormitate &u &erin0ele spe&i4i&e pre"+)ute la art. $B/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ or#one &a a&estea s+ 4ie respinse i re0inute o4i&ial/ 4+r+ .nt,r)iere/ i apoi s+ 4ie #istruse sau ree8pe#iate .n &on4ormitate &u art. 2$. '3( C,n# autorit+0ile &ompetente nu permit intro#u&erea #e *ran+ pentru animale sau #e alimente pe teritoriul Rom,niei/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ noti4i&e Comisiei Europene i statelor mem-re ale Uniunii Europene #espre &onstat+rile a&esteia i #espre i#enti4i&area pro#uselor respe&ti"e/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura pre"+)ut+ #e !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ i tre-uie s+ noti4i&e #e&i)iile sale ser"i&iilor "amale/ .mpreun+ &u in4orma0ii re4eritoare la #estina0ia 4inal+ a transportului. ARTIC !U! 20 Tratament spe&ial '$( Tratamentul spe&ial pre"+)ut la art. $> poate in&lu#e2 a( tratament sau prelu&rare pentru a a#u&e .n &on4ormitate *rana pentru animale sau alimentele &u &erin0ele legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ sau &u &erin0ele unei 0+ri ter0e #e ree8pe#iere/ in&lu),n#/ #up+ &a)/ #e&ontaminarea/ #ar e8&lu),n# #iluarea3 -( prelu&rare .n ori&e alt+ manier+ a#e&"at+ pentru alte s&opuri #e&,t &onsum animal sau uman.

'2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ tratamentul spe&ial are lo& .n .ntreprin#eri &e se a4l+ su- &ontrolul a&estora sau su- &ontrolul unui stat mem-ru al Uniunii Europene i .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene sau/ .n a-sen0a unor ast4el #e &on#i0ii/ &u regulile na0ionale. ARTIC !U! 2$ Ree8pe#ierea transporturilor '$( Autorit+0ile &ompetente permit ree8pe#ierea transporturilor numai #a&+2 a( s1a sta-ilit #estina0ia .mpreun+ &u operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-il pentru transport3 -( operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar au in4ormat ini0ial autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e origine sau a 0+rii ter0e #e #estina0ie/ #a&+ a&estea sunt #i4erite/ #espre moti"ele i &ir&umstan0ele &e .mpie#i&+ punerea pe pia0+ .n Rom,nia a *ranei pentru animale sau a alimentelor .n &au)+3 &( &,n# 0ara ter0+ #e #estina0ie nu este 0ar+ ter0+ #e origine/ autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e #estina0ie a noti4i&at autorit+0ii &ompetente &+ este preg+tit+ s+ a&&epte transportul. '2( D+r+ a se a#u&e atingere regulilor na0ionale apli&a-ile .n &eea &e pri"ete limitele #e timp pentru soli&itarea unei opinii suplimentare a unui e8pert i atun&i &,n# re)ultatele &ontroalelor o4i&iale nu e8&lu# a&easta/ ree8pe#ierea tre-uie s+ ai-+ lo&/ &a regul+ general+/ .n &el mult C0 #e )ile #e la #ata la &are autoritatea &ompetent+ a #e&is #estina0ia transportului/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are nu s1au luat m+suri legale. %a&+ #up+ e8pirarea perioa#ei #e C0 #e )ile ree8pe#ierea nu are lo&/ transportul tre-uie s+ 4ie #istrus/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are .nt,r)ierea este 7usti4i&at+. '3( P,n+ la ree8pe#ierea loturilor #e transport sau &on4irmarea moti"elor respingerii/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ #ispun+ re0inerea o4i&ial+ a loturilor #e transport. '4( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ noti4i&e Comisia i statele mem-re ale Uniunii Europene/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura na0ional+ ela-orat+ #e a&easta/ i tre-uie s+ noti4i&e #e&i)iile sale ser"i&iilor "amale. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ &oopere)e .n &on4ormitate &u titlul I; pentru a lua m+suri ulterioare ne&esare pentru a se asigura &+ nu este posi-il s+ se reintro#u&+ pe teritoriul Rom,niei un transport respins. ARTIC !U! 22 Costuri peratorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ responsa-il pentru transport/ sau repre)entantul a&estuia este r+spun)+tor #e &*eltuielile e4e&tuate #e autorit+0ile &ompetente pentru a&ti"it+0ile pre"+)ute la art. $812$. ARTIC !U! 23 Autori)area &ontroalelor anterioare e8portului/ e4e&tuate #e 0+rile ter0e '$( Autoritatea autori)ea)+ &ontroale spe&i4i&e anterioare e8portului/ pe &are o 0ar+ ter0+ le e4e&tuea)+/ &u re4erire la *rana pentru animale i alimente/ ime#iat .naintea e8portului .n Rom,nia/ &u s&opul #e a "eri4i&a 4aptul &+ pro#usele e8portate satis4a& &erin0ele &omunitare. Autori)area se poate apli&a numai pentru *rana pentru animale i pentru alimentele &e sunt originare #in 0ara ter0+ respe&ti"+ i poate 4i a&or#at+ pentru unul sau mai multe pro#use. '2( Atun&i &,n# a 4ost a&or#at+ o ast4el #e autori)are/ poate 4i re#us+ 4re&"en0a &ontroalelor pri"in# importul #e *ran+ pentru animale sau alimente. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale pri"in# *rana pentru animale i alimentele importate .n &on4ormitate &u autori)area la &are se re4er+ alin. '$(/ ast4el .n&,t s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &ontroalele anterioare e8portului/ e4e&tuate .n 0ara ter0+/ sunt e4i&iente. '3( Autori)area pre"+)ut+ la alin. '$( poate 4i a&or#at+ unei 0+ri ter0e numai #a&+2 a( un au#it &omunitar a ar+tat &+ *rana pentru animale sau alimentele e8portate .n Rom,nia .ntrunes& &erin0ele na0ionale &e transpun &erin0e &omunitare sau &erin0e e&*i"alente3 -( &ontroalele e4e&tuate .n 0ara ter0+ .nainte #e e8pe#iere sunt &onsi#erate su4i&ient #e e4e&ti"e i e4i&iente pentru a .nlo&ui sau a re#u&e &ontroalele #o&umentare/ #e i#entitate i 4i)i&e/ pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. '4( Autori)area pre"+)ut+ la alin. '$( tre-uie s+ spe&i4i&e autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e su- responsa-ilitatea &+reia sunt e4e&tuate &ontroalele anterioare e8portului i/ #a&+ este &orespun)+tor/ ori&e organism #e &ontrol &+ruia a&ea

autoritate &ompetent+ .i poate #elega anumite atri-u0ii. ast4el #e #elegare poate 4i autori)at+ numai #a&+ a&easta .ntrunete &riteriile men0ionate la art. 5 sau &on#i0ii e&*i"alente. '5( Autoritatea &ompetent+ i ori&e organism #e &ontrol #in 0ara ter0+/ pre"+)ut #e autori)are/ tre-uie s+ 4ie responsa-ile pentru &onta&tele &u Rom,nia. 'C( Autoritatea &ompetent+ sau organismul #e &ontrol #in 0ara ter0+ tre-uie s+ asigure &erti4i&area o4i&ial+ a 4ie&+rui transport &ontrolat anterior intr+rii a&estuia pe teritoriul Rom,niei. Autori)area pre"+)ut+ la alin. '$( tre-uie s+ spe&i4i&e un mo#el pentru ast4el #e &erti4i&ate. 'B( D+r+ a se a#u&e atingere pre"e#erilor !egii nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ &,n# &ontroalele o4i&iale re4eritoare la a&ti"it+0i #e import supuse pro&e#urii pre"+)ute la alin. '2( in#i&+ o ne&on4ormitate semni4i&ati"+/ Autoritatea tre-uie s+ noti4i&e a&easta ime#iat Comisiei Europene i statelor mem-re ale Uniunii Europene i operatorilor respe&ti"i/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura pre"+)ut+ #e titlul I;. Autoritatea tre-uie s+ #ispun+ m+rirea num+rului #e loturi #e transport &ontrolate i/ atun&i &,n# este ne&esar/ s+ permit+ o e8aminare analiti&+ a#e&"at+ a situa0iei/ pre&um i s+ men0in+ un num+r &orespun)+tor #e pro-e .n &on#i0ii #e #epo)itare &orespun)+toare. '8( %a&+ se #es&oper+ &+ .ntr1un num+r semni4i&ati" #e loturi #e transport -unurile nu &orespun# in4orma0iilor #in &erti4i&atele emise #e autoritatea &ompetent+ sau #e organismul #e &ontrol #in 0ara ter0+/ nu se mai apli&+ 4re&"en0a re#us+ la &are s1a re4erit alin. '2(. ARTIC !U! 24 Autorit+0i &ompetente i ser"i&ii "amale '$( Pentru organi)area &ontroalelor o4i&iale pre"+)ute .n pre)entul &apitol/ autorit+0ile &ompetente i ser"i&iile "amale tre-uie s+ &oopere)e. '2( =n &eea &e pri"ete transporturile #e *ran+ pentru animale/ alimente #e origine animal+/ *ran+ pentru animale i alimente pre"+)ute la art. $5 alin. '5(/ ser"i&iile "amale nu tre-uie s+ permit+ intrarea sau manipularea a&estora .n )one li-ere ori .n #epo)ite situate .n )one li-ere/ 4+r+ a&or#ul autorit+0ilor &ompetente. '3( Atun&i &,n# sunt prele"ate pro-e/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ in4orme)e ser"i&iile "amale i operatorii .n &au)+ i s+ in#i&e #a&+ -unurile pot 4i puse .n &ir&ula0ie .nainte &a re)ultatele anali)ei pro-elor s+ 4ie #isponi-ile/ &u &on#i0ia asigur+rii trasa-ilit+0ii transportului. '4( =n &a)ul punerii .n li-er+ &ir&ula0ie/ autorit+0ile &ompetente i ser"i&iile "amale tre-uie s+ &ola-ore)e .n &on4ormitate &u &erin0ele pre"+)ute la art. 21C #in 5ot+r,rea Au"ernului nr. 40>/2002 pri"in# &ontroalele #e &on4ormitate &u reglement+rile re4eritoare la se&uritatea pro#uselor/ .n &a)ul pro#uselor #e import. ARTIC !U! 25 <+suri #e implementare '$( <+surile ne&esare pentru a se asigura implementarea uni4orm+ a &ontroalelor o4i&iale re4eritoare la intro#u&erea #e *ran+ pentru animale i #e alimente tre-uie s+ 4ie pre"+)ute .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( Autoritatea poate sta-ili reguli #etaliate/ .n spe&ial pentru2 a( *rana pentru animale i alimentele importate sau &are urmea)+ a 4i manipulate .n )one li-ere ori .n #epo)ite situate .n )one li-ere3 -( alimentele pentru apro"i)ionarea e&*ipa7ului i pasagerilor mi7loa&elor #e transport interna0ionale3 &( *rana pentru animale i alimentele &oman#ate la #istan0+ '#e e8emplu prin e1mail/ prin tele4on sau prin Internet( i li"rate &onsumatorului3 #( *rana pentru animale #estinat+ animalelor #e &ompanie sau &ailor i alimentele transportate #e pasagerii i e&*ipa7ul mi7loa&elor #e transport interna0ionale3 e( asigurarea &onse&"en0ei #e&i)iilor luate #e autorit+0ile &ompetente pri"in# *rana pentru animale i alimentele pro"enite #in 0+ri ter0e/ &on4orm art. $>3 4( loturile #e transport originare #in Rom,nia &e sunt returnate #intr1o 0ar+ ter0+3 g( #o&umentele &e tre-uie s+ .nso0eas&+ a&ti"it+0ile #e transport/ &,n# au 4ost prele"ate pro-e. CAPIT !U! ;I Dinan0area &ontroalelor o4i&iale ARTIC !U! 2C Prin&ipiu general

Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ se asigure &+ sunt #isponi-ile resurse 4inan&iare a#e&"ate .n s&opul #e a asigura personalul ne&esar i alte resurse pentru &ontroale o4i&iale prin ori&e mi7loa&e &onsi#erate &orespun)+toare. ARTIC !U! 2B Tari4e '$( Autorit+0ile &ompetente pot per&epe tari4e pentru a&operirea &osturilor o&a)ionate #e &ontroalele o4i&iale. '2( =n &eea &e pri"ete a&ti"it+0ile la &are se re4er+ se&0iunea A #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i se&0iunea A #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ asigure &ole&tarea #e tari4e. '3( D+r+ a se a#u&e atingere pre"e#erilor alin. '4( i 'C(/ tari4ele &ole&tate .n &eea &e pri"ete a&ti"it+0ile spe&i4i&e pre"+)ute .n se&0iunea A #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i .n se&0iunea A #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli nu tre-uie s+ 4ie mai mi&i #e&,t sumele minime spe&i4i&ate la se&0iunea E #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i la se&0iunea E #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli. =n perioa#a #e tran)i0ie p,n+ la $ ianuarie 2008/ pentru a&ti"it+0ile la &are se re4er+ se&0iunea A #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli autoritatea &ompetent+ poate &ontinua s+ apli&e tari4ele &urente &on4orm r#inului ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $C/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# 4inan0area inspe&0iilor i &ontroalelor "eterinare e4e&tuate asupra pro#uselor #estinate &omer0ului Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene sau importului #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $52 #in $0 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/B3/CE/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare. Tari4ele pre"+)ute .n se&0iunea E #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli i .n se&0iunea E #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli tre-uie s+ 4ie a&tuali)ate la &el pu0in 2 ani/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ 0in,n#u1se &ont .n spe&ial #e in4la0ie. '4( Tari4ele &ole&tate pentru &ontroalele o4i&iale .n &on4ormitate &u alin. '$( sau '2(2 a( nu tre-uie s+ 4ie mai mari #e&,t &osturile suportate #e autorit+0ile &ompetente responsa-ile .n rela0ie &u pun&tele pre"+)ute .n ane8a nr. 5 la pre)entele reguli3 -( pot 4i 4i8ate la un anumit ni"el/ pe -a)a &osturilor suportate #e autorit+0ile &ompetente pentru o perioa#+ #e timp sau atun&i &,n# este apli&a-il/ la sumele pre"+)ute .n se&0iunea E #in ane8a nr. 3 la pre)entele reguli sau .n se&0iunea E #in ane8a nr. 4 la pre)entele reguli. '5( !a sta-ilirea tari4elor/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ia .n &onsi#erare2 a( tipul .ntreprin#erii respe&ti"e i 4a&torii #e ris& rele"an0i3 -( interesele .ntreprin#erilor &u o &apa&itate mi&+ #e pro#u&0ie3 &( meto#ele tra#i0ionale 4olosite pentru pro#u&ere/ prelu&rare i #istri-u0ie3 #( ne&esit+0ile .ntreprin#erilor lo&ali)ate .n regiuni supuse unor &onstr,ngeri geogra4i&e spe&i4i&e. 'C( C,n#/ .n "e#erea auto&ontrolului i a sistemelor #e trasa-ilitate implementate #e .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &ele &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor/ pre&um i a ni"elului &on4ormit+0ii #eterminat .n timpul &ontroalelor o4i&iale pentru un anumit tip #e *ran+ pentru animale sau alimente ori pentru un anumit tip #e a&ti"it+0i/ &ontroalele o4i&iale sunt e4e&tuate &u o 4re&"en0+ re#us+ sau pentru a 0ine &ont #e &riteriile la &are se re4er+ alin. '5( lit. -(1#(/ autorit+0ile &ompetente pot sta-ili tari4e pentru &ontrolul o4i&ial su- ni"elul minim la &are se re4er+ alin. '4( lit. -(/ &u &on#i0ia &a a&estea s+ transmit+ Comisiei Europene un raport .n &are s+ spe&i4i&e2 a( tipul #e *ran+ pentru animale sau alimente ori a&ti"itatea respe&ti"+3 -( &ontroalele e4e&tuate .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i .n .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor respe&ti"e3 &( meto#a pentru &al&ularea re#u&erii tari4ului. 'B( C,n# autorit+0ile &ompetente &are e4e&tuea)+ &ontroale i inspe&0ii "eterinare reali)ea)+ mai multe &ontroale o4i&iale .n a&elai timp .ntr1o singur+ .ntreprin#ere/ tre-uie s+ &onsi#ere a&este &ontroale &a a&ti"itate uni&+ i s+ per&eap+ un singur ni"el #e tari4. '8( Tari4ele pri"in# &ontroalele la import tre-uie s+ 4ie pl+tite #e operator sau #e repre)entantul a&estuia autorit+0ilor &ompetente &are e4e&tuea)+ inspe&0ii i &ontroale "eterinare la import. '>( Tari4ele nu tre-uie s+ 4ie ram-ursate #ire&t sau in#ire&t/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are sunt &ole&tate pe ne#rept. '$0( D+r+ a se a#u&e atingere &osturilor &e #eri"+ #in &*eltuielile pre"+)ute la art. 28/ autorit+0ile &ompetente nu tre-uie s+ &ole&te)e alte tari4e #e&,t pe &ele la &are se re4er+ pre)entul arti&ol pentru implementarea pre)entei *ot+r,ri. '$$( peratorii sau alte .ntreprin#eri rele"ante ori repre)entan0ii a&estora tre-uie s+ primeas&+ #o"a#a pl+0ii tari4elor #e &+tre a&etia. '$2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ pu-li&e meto#a #e &al&ulare a tari4elor i s+ o &omuni&e Comisiei Europene. ARTIC !U! 28 C*eltuieli a4erente &ontroalelor o4i&iale suplimentare

'$( C,n# #ete&tarea unei ne&on4ormit+0i &on#u&e la e4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale &e #ep+es& a&ti"it+0ile normale #e &ontrol ale autorit+0ilor &ompetente/ a&estea tre-uie s+ impute &*eltuielile in#use #e &ontroalele o4i&iale suplimentare operatorilor responsa-ili #e ne&on4ormitate sau operatorului &are pose#+ ori p+strea)+ -unurile la momentul &,n# sunt e4e&tuate &ontroale o4i&iale suplimentare. '2( A&ti"it+0ile normale #e &ontrol sunt a&ti"it+0ile #e &ontrol #e rutin+ soli&itate .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ sau a legisla0iei na0ionale i/ .n spe&ial/ a &elei #es&rise #e planul pre"+)ut la art. 40. '3( A&ti"it+0ile &e #ep+es& a&ti"it+0ile normale #e &ontrol in&lu# prele"area i anali)a pro-elor/ pre&um i alte &ontroale &e sunt ne&esare pentru a &ontrola amploarea unei pro-leme/ pentru a "eri4i&a #a&+ au 4ost luate m+suri &ore&ti"e sau pentru a #ete&ta i/sau 4un#amenta ne&on4ormitatea. ARTIC !U! 2> 9i"elul &*eltuielilor Tre-uie s+ se 0in+ &ont #e prin&ipiile pre"+)ute la art. 2B atun&i &,n# se sta-ilete ni"elul &*eltuielilor pre"+)ute la art. 28. CAPIT !U! ;II Alte pre"e#eri ARTIC !U! 30 Certi4i&area o4i&ial+ '$( D+r+ a se a#u&e atingere &erin0elor pri"in# &erti4i&area o4i&ial+ a#optate pentru s&opuri #e s+n+tate i -un+stare a animalelor/ pot 4i a#optate &erin0e .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ pri"in#2 a( &ir&umstan0ele .n &are este soli&itat+ &erti4i&area o4i&ial+3 -( mo#elele #e &erti4i&are3 &( &ali4i&+rile personalului &are reali)ea)+ &erti4i&area3 #( prin&ipiile &e tre-uie s+ 4ie respe&tate pentru a se asigura &erti4i&area &ore&t+/ in&lu),n# &erti4i&area ele&troni&+3 e( pro&e#urile &e tre-uie s+ 4ie urmate .n &a)ul retragerii &erti4i&atelor i pentru .nlo&uirea &erti4i&atelor3 4( transporturile &e sunt .mp+r0ite .n loturi #e transport mai mi&i sau &are sunt ameste&ate &u alte loturi #e transport3 g( #o&umentele &e tre-uie s+ .nso0eas&+ -unurile #up+ &e au 4ost e4e&tuate &ontroale o4i&iale. '2( Atun&i &,n# este soli&itat+ &erti4i&area o4i&ial+/ tre-uie s+ se asigure &+2 a( e8ist+ o leg+tur+ .ntre &erti4i&at i transport3 -( in4orma0iile #in &erti4i&at sunt &ore&te i autenti&e. '3( C,n# este &a)ul/ un singur mo#el #e &erti4i&at tre-uie s+ &om-ine &erin0ele pri"in# &erti4i&area o4i&ial+ a *ranei pentru animale i a alimentelor i alte &erin0e pentru &erti4i&area o4i&ial+. ARTIC !U! 3$ =nregistrarea/autori)area .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i a .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor '$( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ sta-ileas&+ pro&e#uri pentru operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i pentru &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &are tre-uie urmate atun&i &,n# a&etia soli&it+ .nregistrarea .ntreprin#erilor lor .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005Q( pri"in# apro-area Regulilor generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ &u r#inul ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. 505/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete &on#i0iile i mo#alit+0ile pentru autori)area i .nregistrarea unor .ntreprin#eri i interme#iari &e operea)+ .n se&torul nutri0iei animalelor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. CB3 #in 23 septem-rie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >5/C>/CE/ sau &u "iitoarele reglement+ri re4eritoare la igiena *ranei pentru animale.

'2( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ela-ore)e i s+ men0in+ la )i o list+ &u operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &u &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &are au 4ost .nregistra0i. Atun&i &,n# o ast4el #e list+ e8ist+ #e7a/ a&easta poate 4i utili)at+ pentru s&opurile pre)entei *ot+r,ri. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ sta-ileas&+ pro&e#uri &e tre-uie urmate #e operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &ei &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &,n# a&etia soli&it+ autori)area unit+0ilor lor .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 pri"in# apro-area Regulilor spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+ #estinate &onsumului uman/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 80C #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE/ &u r#inul ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. 505/2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >5/C>/CE/ sau &u "iitoarea legisla0ie na0ional+ re4eritoare la igiena *ranei pentru animale. '4( %up+ primirea unei &ereri pentru autori)are #in partea unui operator &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau a unuia &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ e4e&tue)e o "i)it+ la 4a0a lo&ului. '5( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ autori)e)e o .ntreprin#ere pentru a&ti"it+0ile respe&ti"e numai #a&+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar a #emonstrat &+ se &on4ormea)+ &erin0elor legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor. 'C( Autorit+0ile &ompetente pot a&or#a autori)are &on#i0ionat+ #a&+ se &onstat+ &+ .ntreprin#erea .ntrunete toate &erin0ele legate #e in4rastru&tur+ i e&*ipamente. A&estea a&or#+ autori)are #e4initi"+ numai #a&+ se &onstat+ &+/ .n &a#rul unui nou &ontrol al .ntreprin#erii/ e4e&tuat .n #e&urs #e 3 luni #e la a&or#area autori)+rii &on#i0ionate/ .ntreprin#erea .ntrunete &elelalte &erin0e ale legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor. %a&+ s1a reali)at un progres &lar/ #ar .ntreprin#erea .n&+ nu .ntrunete toate &erin0ele/ autorit+0ile &ompetente pot prelungi autori)area &on#i0ionat+. Totui/ autori)area &on#i0ionat+ nu tre-uie s+ #ep+eas&+ o perioa#+ total+ #e C luni. 'B( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ 0in+ &ont #e autori)area .ntreprin#erilor &,n# e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale. %a&+ autorit+0ile &ompetente &onstat+ #e4i&ien0e serioase ori tre-uie s+ opreas&+ pro#u&0ia .ntr1o .ntreprin#ere .n mo# repetat/ iar operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar nu este &apa-il s+ 4urni)e)e garan0ii a#e&"ate pri"in# pro#u&0ia "iitoare/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ ini0ie)e pro&e#uri pentru a retrage autori)area .ntreprin#erii. '8( Autorit+0ile &ompetente pot suspen#a autori)area unei .ntreprin#eri #a&+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale sau &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar poate garanta &+ a&esta "a reme#ia #e4i&ien0ele .ntr1o perioa#+ #e timp a&&epta-il+. '>( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ a&tuali)e)e permanent listele .ntreprin#erilor autori)ate i s+ le pun+ la #ispo)i0ie statelor mem-re ale Uniunii Europene i pu-li&ului/ .ntr1o manier+ &e poate 4i spe&i4i&at+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. RRRRRRRRRRR Q( 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 este repro#us+ la pag. $1$$. TIT!U! III !a-oratoare #e re4erin0+ ARTIC !U! 32 !a-oratoare na0ionale #e re4erin0+ '$( Autoritatea tre-uie s+ ia m+surile ne&esare pentru #esemnarea unuia sau mai multor la-oratoare na0ionale #e re4erin0+ pentru 4ie&are la-orator &omunitar #e re4erin0+. Autoritatea poate #esemna un la-orator situat .ntr1un stat mem-ru al Uniunii Europene sau .ntr1un stat mem-ru al Aso&ia0iei Europene #e !i-er :&*im- 'AE!:(/ iar un singur la-orator poate 4i #esemnat la-orator na0ional #e re4erin0+ pentru Rom,nia i pentru unul sau mai multe state mem-re. '2( A&este la-oratoare na0ionale #e re4erin0+ tre-uie2 a( s+ &ola-ore)e &u la-oratorul &omunitar #e re4erin0+ .n #omeniile #e &ompeten0+ ale a&estora3 -( s+ &oor#one)e .n #omeniile lor #e &ompeten0+ a&ti"it+0ile la-oratoarelor o4i&iale responsa-ile pentru anali)a pro-elor .n &on4ormitate &u art. $$3 &( atun&i &,n# este &a)ul/ s+ organi)e)e test+ri &omparati"e .ntre la-oratoarele na0ionale o4i&iale i s+ asigure a&0iuni ulterioare #e urm+rire &orespun)+toare unor ast4el #e test+ri &omparati"e3 #( s+ asigure transmiterea in4orma0iilor 4urni)ate #e la-oratorul &omunitar #e re4erin0+ &+tre autorit+0ile &ompetente i la-oratoarele na0ionale o4i&iale3 e( s+ a&or#e asisten0+ tiin0i4i&+ i te*ni&+ autorit+0ilor &ompetente pentru implementarea unor planuri #e &ontrol &oor#onate/ a#optate .n &on4ormitate &u art. 5$3

4( s+ 4ie responsa-ile pentru e4e&tuarea altor atri-u0ii spe&i4i&e pre"+)ute .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ 4+r+ a se a#u&e atingere atri-u0iilor na0ionale suplimentare e8istente. '3( Pre"e#erile art. $2 alin. '2( i '3( tre-uie s+ se apli&e la-oratoarelor na0ionale #e re4erin0+. '4( Autoritatea tre-uie s+ &omuni&e Comisiei Europene/ la-oratorului &omunitar #e re4erin0+ i statelor mem-re ale Uniunii Europene numele i a#resa 4ie&+rui la-orator na0ional #e re4erin0+. '5( %a&+ Rom,nia #esemnea)+ mai mult #e un la-orator na0ional #e re4erin0+ pentru un la-orator &omunitar #e re4erin0+/ tre-uie s+ se asigure &+ a&este la-oratoare &ola-orea)+ str,ns/ ast4el .n&,t s+ se asigure o &oor#onare e4i&ient+ .ntre a&estea &u alte la-oratoare na0ionale i &u la-oratorul &omunitar #e re4erin0+. 'C( Pot 4i sta-ilite responsa-ilit+0i i atri-u0ii suplimentare pentru la-oratoarele na0ionale #e re4erin0+/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. 'B( Pre"e#erile alin. '$(1'5( tre-uie s+ se apli&e 4+r+ a a#u&e atingere regulilor spe&i4i&e i/ .n spe&ial/ art. $>12$ #in ane8a la r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $44/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea regulilor #e pre"enire/ &ontrol i era#i&are a unor en&e4alopatii transmisi-ile/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 433 #in 2$ iunie 2002/ &e transpune Regulamentul nr. >>>/200$/CE/ i art. $4 #in ane8a la r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animalele "ii i pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE. TIT!U! I; Asisten0+ i &ooperare .n #omeniul *ranei pentru animale i al alimentelor ARTIC !U! 33 Prin&ipii generale '$( Autoritatea tre-uie s+ 4urni)e)e asisten0+ #e spe&ialitate atun&i &,n# re)ultatul &ontroalelor o4i&iale re4eritoare la *rana pentru animale i alimente ne&esit+ luarea unor m+suri .n Rom,nia i .n unul sau mai multe state mem-re ale Uniunii Europene. '2( Autoritatea tre-uie s+ asigure asisten0+ #e spe&ialitate/ la &erere sau .n mo# spontan/ &,n# e"olu0ia in"estiga0iilor impune a&easta. Asisten0a #e spe&ialitate poate in&lu#e/ atun&i &,n# este &a)ul/ parti&iparea la &ontroale pe &are autoritatea &ompetent+ a Rom,niei sau a unui stat mem-ru al Uniunii Europene le e4e&tuea)+ la 4a0a lo&ului. '3( Pre"e#erile art. 3413> nu tre-uie s+ a#u&+ atingere regulilor na0ionale apli&a-ile pentru pu-li&area #o&umentelor &are 4a& o-ie&tul sau &are se re4er+ la pro&e#uri 7u#e&+toreti ori la reguli #e prote&0ie a intereselor &omer&iale ale persoanelor 4i)i&e sau 7uri#i&e. ARTIC !U! 34 rganisme #e leg+tur+ '$( Autoritatea tre-uie s+ #esemne)e unul sau mai multe organisme #e leg+tur+ pentru a reali)a &onta&te &orespun)+toare &u organismele #e leg+tur+ ale statelor mem-re ale Uniunii Europene. Rolul organismelor #e leg+tur+ este #e a asista i #e a &oor#ona &omuni&area .ntre autorit+0ile &ompetente i/ .n spe&ial/ #e a transmite i primi &ererile pentru asisten0+. '2( Autoritatea tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ i statele mem-re ale Uniunii Europene #espre toate #etaliile rele"ante ale organismelor #e leg+tur+ #esemnate i #espre ori&e mo#i4i&are a a&estor #etalii. '3( D+r+ a se a#u&e atingere alin. '$(/ #esemnarea organismelor #e leg+tur+ nu tre-uie s+ e8&lu#+ &onta&tele #ire&te/ s&*im-ul #e in4orma0ii sau &ooperarea .ntre personalul Autorit+0ii i &el al autorit+0ilor &ompetente #in #i4erite state mem-re ale Uniunii Europene. '4( Autorit+0ile &ompetente pentru &are se apli&+ r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. C3$/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# asisten0a mutual+ .ntre autoritatea "eterinar+ &entral+ a Rom,niei i autorit+0ile "eterinare &entrale ale statelor mem-re ale Uniunii Europene i &ooperarea a&estora &u Comisia European+/ .n s&opul asigur+rii apli&+rii &ore&te a legisla0iei #in #omeniul "eterinar i )oote*ni&/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $45 #in C martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a Consiliului nr. 8>/C08/CE/ tre-uie s+ reali)e)e/ #up+ &a)/ &onta&te re&ipro&e.

ARTIC !U! 35 Asisten0+ la &erere '$( %up+ primirea unei &ereri moti"ate/ autoritatea &ompetent+ soli&itat+ tre-uie s+ se asigure &+ autorit+0ii &ompetente soli&itante i s1au 4urni)at toate in4orma0iile i #o&umentele ne&esare &e .i permit a&esteia #in urm+ s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor #in 7uris#i&0ia a&esteia. =n a&est s&op/ autoritatea &ompetent+ soli&itat+ tre-uie s+ ia m+suri pentru reali)area unei an&*ete pentru a o-0ine in4orma0ii i #o&umente. '2( In4orma0iile i #o&umentele pre"+)ute &on4orm alin. '$( tre-uie s+ 4ie trimise 4+r+ .nt,r)iere ne7usti4i&at+. %o&umentele pot 4i transmise .n original sau .n &opie. '3( Printr1un a&or# .ntre autoritatea &ompetent+ soli&itant+ i autoritatea soli&itat+/ personalul #esemnat #e autoritatea soli&itant+ poate 4i pre)ent .n timpul an&*etelor. Ast4el #e an&*ete tre-uie s+ 4ie e4e&tuate .ntot#eauna #e personalul autorit+0ii &ompetente soli&itate. Personalul autorit+0ii &ompetente soli&itante nu poate/ #in proprie ini0iati"+/ s+ e4e&tue)e an&*eta .n &a#rul autorit+0ii &ompetente soli&itate. Personalul autorit+0ii &ompetente soli&itante tre-uie s+ ai-+ a&&es la a&eleai 4a&ilit+0i i #o&umente &a i autoritatea &ompetent+ soli&itat+/ prin interme#iul a&esteia i &u uni& s&op #e e4e&tuare a an&*etei. '4( Personalul autorit+0ii &ompetente soli&itante pre)ent .ntr1un stat mem-ru/ .n &on4ormitate &u alin. '3(/ tre-uie s+ 4ie .n m+sur+/ .n ori&e moment/ s+ pre)inte o autori)are s&ris+ &e atest+ i#entitatea i &apa&itatea o4i&ial+ ale a&estora. ARTIC !U! 3C Asisten0+ 4+r+ soli&itare '$( C,n# Autoritatea &onstat+ o ne&on4ormitate i #a&+ o ast4el #e ne&on4ormitate poate a"ea impli&a0ii pentru un stat mem-ru al Uniunii Europene sau pentru alte state/ a&easta tre-uie s+ &omuni&e ast4el #e in4orma0ii statului mem-ru al Uniunii Europene ori altui stat/ 4+r+ soli&itare anterioar+ i 4+r+ .nt,r)iere. '2( %a&+ Autoritatea primete ast4el #e in4orma0ii/ a&easta tre-uie s+ in"estig*e)e #omeniul i s+ in4orme)e statul mem-ru al Uniunii Europene &are a transmis in4orma0iile #espre re)ultatele a&estei in"estiga0ii i/ #up+ &a)/ #espre ori&e m+suri luate. ARTIC !U! 3B Asisten0+ .n &a) #e ne&on4ormitate '$( %a&+ .n timpul unui &ontrol o4i&ial e4e&tuat la lo&ul #e #estina0ie al -unurilor sau .n timpul transportului a&estora/ autoritatea &ompetent+ a Rom,niei &a stat #e #estina0ie sta-ilete &+ -unurile nu sunt .n &on4ormitate &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale ori &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ ast4el .n&,t pre)int+ un ris& pentru s+n+tatea oamenilor sau a animalelor ori &onstituie o .n&+l&are gra"+ a legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i al alimentelor/ a&easta tre-uie s+ &onta&te)e 4+r+ .nt,r)iere autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru al Uniunii Europene e8pe#itor/ &are "a a&0iona .n &onse&in0+. '2( %a&+ Autoritatea are moti"e s+ &onsi#ere &+ m+surile luate #e autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru al Uniunii Europene e8pe#itor sunt ina#e&"ate/ a&easta i autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru ale Uniunii Europene e8pe#itor tre-uie s+ i#enti4i&e .mpreun+ &+ile i mo#alit+0ile #e reme#iere a situa0iei/ in&lu),n#/ #up+ &a)/ o inspe&0ie &omun+ la 4a0a lo&ului e4e&tuat+ .n &on4ormitate &u alin. '3( i '4( ale art. 35. %a&+ a&estea nu pot sta-ili #e &omun a&or# m+surile &orespun)+toare/ Autoritatea tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+. '3( pro&e#ur+ i#enti&+ se apli&+ i pentru situa0iile .n &are Rom,nia este stat e8pe#itor i a 4ost noti4i&at+ #e un stat mem-ru al Uniunii Europene #espre e8isten0a unor ne&on4ormit+0i ale -unurilor e8pe#iate #e a&easta &+tre statul mem-ru respe&ti". ARTIC !U! 38 Rela0ii &u 0+rile ter0e '$( Atun&i &,n# Autoritatea primete in4orma0ii #intr1o 0ar+ ter0+ &e in#i&+ ne&on4ormitate i/sau un ris& pentru s+n+tatea oamenilor ori s+n+tatea animalelor/ a&easta tre-uie s+ &omuni&e in4orma0iile autorit+0ilor &ompetente #in statele mem-re ale Uniunii Europene/ #a&+/ .n 4apt/ &onsi#er+ &+ a&estea pot 4i interesate sau #a&+ a&estea soli&it+ a&est lu&ru. Autoritatea tre-uie s+ &omuni&e ast4el #e in4orma0ii Comisiei Europene ori #e &,te ori a&estea pre)int+ rele"an0+ la ni"el &omunitar.

'2( %a&+ 0ara ter0+ a .n&*eiat un anga7ament 7uri#i& pentru a a&or#a asisten0a soli&itat+ .n "e#erea str,ngerii #e #o"e)i re4eritoare la &ara&terul neo-inuit al tran)a&0iilor &e sunt sau par a 4i &ontrare legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i &elei .n #omeniul alimentelor/ in4orma0iile o-0inute .n -a)a pre)entei *ot+r,ri pot 4i &omuni&ate respe&ti"ei 0+ri ter0e/ &u a&or#ul autorit+0ilor &ompetente &are au 4urni)at in4orma0iile/ .n &on4ormitate &u legile &e se apli&+ pentru &omuni&area #atelor personale &+tre 0+ri ter0e. ARTIC !U! 3> Asisten0a i a&0iunile ulterioare &oor#onate #e Comisia European+ C,n# &ontroalele o4i&iale la #estina0ie rele"+ ne&on4ormitate repetat+ sau alte ris&uri pentru oameni/ plante ori animale/ in#use prin *rana pentru animale sau prin alimente/ 4ie #ire&t/ 4ie prin me#iu/ autoritatea &ompetent+ a Rom,niei/ &a stat #e #estina0ie/ tre-uie s+ in4orme)e 4+r+ .nt,r)iere Comisia European+ i autorit+0ile &ompetente ale statelor mem-re ale Uniunii Europene/ &are "or a&0iona .n &onse&in0+. TIT!U! ; Planuri #e &ontrol ARTIC !U! 40 Planuri #e &ontrol na0ionale multianuale Pentru a se asigura implementarea e4i&ient+ a pre"e#erilor art. $B alin. '2( #in !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul nr. $B8/2002/CE/ a regulilor #e s+n+tate i -un+stare a animalelor i a art. 44 #in pre)enta *ot+r,re/ Autoritatea tre-uie s+ .nto&meas&+ un plan uni& #e &ontrol na0ional multianual integrat. ARTIC !U! 4$ Prin&ipii pentru .nto&mirea planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale '$( Autoritatea tre-uie2 a( s+ implemente)e planul pre"+)ut la art. 40 pentru prima #at+ nu mai t,r)iu #e $ ianuarie 200B3 -( s+1l a&tuali)e)e .n mo# regulat .n lumina e"olu0iei3 &( s+ transmit+ Comisiei Europene/ la &erere/ ultima "ersiune a planului. '2( Planul #e &ontrol na0ional multianual tre-uie s+ &on0in+ in4orma0ii generale re4eritoare la stru&tura i organi)area sistemelor #e &ontrol al *ranei pentru animale i al alimentelor i re4eritoare la &ontrolul s+n+t+0ii i -un+st+rii animalelor #in Rom,nia/ .n spe&ial &u pri"ire la2 a( o-ie&ti"ele strategi&e ale planului i mo#ul &um priorit+0ile #e &ontrol i alo&area resurselor re4le&t+ a&este o-ie&ti"e3 -( &lasi4i&area ris&ului a&ti"it+0ilor .n &au)+3 &( #esemnarea autorit+0ilor &ompetente i a atri-u0iilor a&estora la ni"el na0ional/ regional i lo&al i a resurselor #isponi-ile pentru a&este autorit+0i3 #( managementul i organi)area general+ a &ontroalelor o4i&iale la ni"el na0ional/ regional i lo&al/ in&lu),n# &ontroale o4i&iale .n .ntreprin#eri in#i"i#uale3 e( sisteme #e &ontrol apli&ate #i4eritelor se&toare i &oor#onarea #i4eritelor ser"i&ii ale autorit+0ilor &ompetente responsa-ile pentru &ontroale o4i&iale .n a&este se&toare3 4( #up+ &a)/ #elegarea atri-u0iilor altor organisme #e &ontrol3 g( meto#e pentru a se asigura &on4ormitatea &u &riteriile opera0ionale pre"+)ute la art. 4 alin. '2(3 *( instruirea personalului &are e4e&tuea)+ &ontroalele o4i&iale pre"+)ute la art. C3 i( pro&e#urile #o&umentate pre"+)ute la art. 8 i >3 7( organi)area i 4un&0ionarea planurilor #e &ontingen0+ pentru situa0ii #e urgen0+ pri"in# -olile la animale sau .n &a) #e to8iin4e&0ii alimentare/ &a urmare a &ontamin+rii *ranei pentru animale i a alimentelor i pentru alte situa0ii #e ris& pri"in# s+n+tatea pu-li&+3 ?( organi)area &ooper+rii i asisten0ei mutuale. '3( Planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pot 4i a#aptate .n timpul implement+rii a&estora. Pot 4i 4+&ute amen#amente .n lumina sau pentru a se 0ine &ont #e 4a&tori &e in&lu#2

a( noua legisla0ie3 -( apari0ia unor noi -oli sau a altor ris&uri pentru s+n+tate3 &( s&*im-+ri semni4i&ati"e .n &eea &e pri"ete stru&tura/ managementul sau mo#ul #e 4un&0ionare a autorit+0ilor na0ionale &ompetente3 #( re)ultatele &ontroalelor o4i&iale ale autorit+0ilor &ompetente3 e( re)ultatele &ontroalelor &omunitare e4e&tuate .n &on4ormitate &u art. 443 4( ori&e amen#ament al liniilor #ire&toare pre"+)ute la art. 423 g( aspe&te tiin0i4i&e3 *( re)ultatul a&ti"it+0ilor #e au#it e4e&tuate #e o 0ar+ ter0+ .n Rom,nia. ARTIC !U! 42 !inii #ire&toare pentru planurile #e &ontrol na0ionale multianuale Planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pre"+)ute la art. 40 se ela-orea)+ 0in,n#u1se seama #e liniile #ire&toare ela-orate #e Comisia European+. ARTIC !U! 43 Rapoarte anuale '$( !a un an #e la .n&eperea implement+rii planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale i ulterior .n 4ie&are an/ Autoritatea tre-uie s+ trimit+ Comisiei Europene un raport &are s+ in#i&e2 a( ori&e amen#amente la planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pentru a se 0ine &ont #e 4a&torii pre"+)u0i la art. 4$ alin. '3(3 -( re)ultatele &ontroalelor i a&ti"it+0ilor #e au#it reali)ate .n anul anterior/ .n -a)a pre"e#erilor planului #e &ontrol na0ional multianual3 &( tipul i num+rul #e &a)uri #e ne&on4ormitate i#enti4i&ate3 #( m+suri pentru a se asigura 4un&0ionarea e4i&ient+ a planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale/ in&lu),n# m+suri #e implementare i re)ultatele a&estora. '2( Pentru a promo"a pre)entarea &onse&"ent+ a a&estui raport i .n spe&ial a re)ultatelor &ontroalelor o4i&iale/ in4orma0iile la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ 0in+ &ont #e liniile #ire&toare ela-orate #e Comisia European+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '3( Autoritatea tre-uie s+ 4inali)e)e rapoartele a&esteia i s+ le transmit+ Comisiei Europene .n #e&urs #e C luni #e la s4,ritul anului la &are se re4er+ raportul. '4( Planurile #e &ontrol na0ionale multianuale se a#aptea)+ .n &on4ormitate &u &on&lu)iile i re&oman#+rile &uprinse #e rapoartele Comisiei Europene. TIT!U! ;I A&ti"it+0i &omunitare CAPIT !U! I Controale &omunitare ARTIC !U! 44 Controale &omunitare .n Rom,nia '$( E8per0ii &omunitari pot s+ e4e&tue)e a&ti"it+0i #e au#it generale i spe&i4i&e .n Rom,nia. Pot 4i organi)ate a&ti"it+0i #e au#it generale i spe&i4i&e .n &ooperare &u autorit+0ile &ompetente #in Rom,nia. A&ti"it+0ile #e au#it se e4e&tuea)+ .n mo# regulat. :&opul prin&ipal al a&estora este #e a "eri4i&a 4aptul &+/ .n ansam-lu/ &ontroalele o4i&iale au lo& .n Rom,nia .n &on4ormitate &u planurile #e &ontrol na0ionale multianuale pre"+)ute la art. 40 i &u legisla0ia &omunitar+. =n a&est s&op i pentru a 4a&ilita e4i&ien0a i e4i&a&itatea a&ti"it+0ilor #e au#it/ Comisia European+ poate soli&ita &a Rom,nia s+ transmit+/ &,t mai &ur,n# posi-il/ &opii a&tuali)ate ale planurilor #e &ontrol na0ionale multianuale/ .nainte #e e4e&tuarea unor ast4el #e a&ti"it+0i #e au#it. '2( A&ti"it+0ile #e au#it i inspe&0iile spe&i4i&e #in una sau mai multe arii spe&i4i&e pot suplimenta a&ti"it+0ile #e au#it general. A&este a&ti"it+0i #e au#it i inspe&0ii spe&i4i&e sunt utile .n spe&ial pentru2

a( "eri4i&area implement+rii planului #e &ontrol na0ional multianual/ a legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i a &elei .n #omeniul alimentelor i a legisla0iei pri"in# s+n+tatea i -un+starea animalelor i pot in&lu#e/ #up+ &a)/ inspe&0ii ale ser"i&iilor o4i&iale la 4a0a lo&ului i ale .ntreprin#erilor #in se&torul &are este au#itat3 -( "eri4i&area 4un&0ion+rii i organi)+rii autorit+0ilor &ompetente3 &( in"estigarea pro-lemelor importante sau &are apar perio#i& .n Rom,nia3 #( in"estigarea situa0iilor #e urgen0+/ aspe&telor nou1ap+rute sau noilor e"olu0ii .n Rom,nia. '3( Comisia European+ .nto&mete un raport pri"in# &on&lu)iile 4ie&+rui &ontrol e4e&tuat. %a&+ se &onsi#er+ &orespun)+tor/ raportul a&esteia poate &on0ine re&oman#+ri pentru Rom,nia pri"in# .m-un+t+0irea &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u &ea .n #omeniul alimentelor i &u regulile #e s+n+tate/ prote&0ie i -un+stare a animalelor. Comisia European+ pune la #ispo)i0ie pu-li&ului rapoartele a&esteia. =n &a)ul rapoartelor pri"in# &ontroalele e4e&tuate .n Rom,nia/ Comisia European+ 4urni)ea)+ Autorit+0ii un proie&t #e raport pentru &omentarii i ia .n &onsi#erare a&ele &omentarii pentru a preg+ti raportul 4inal i pentru a pu-li&a &omentariile Autorit+0ii .mpreun+ &u raportul 4inal. '4( a( Comisia European+ sta-ilete un program #e &ontrol anual/ .l &omuni&+ anti&ipat Rom,niei i .nto&mete raportul pri"in# re)ultatele a&estuia. Comisia European+ poate amen#a programul pentru a 0ine &ont #e e"olu0iile #in #omeniile pri"in# siguran0a *ranei pentru animale i a alimentelor/ s+n+tatea/ prote&0ia/ -un+starea animalelor i s+n+tatea plantelor. -( pro&e#ur+ i#enti&+ se apli&+ i atun&i &,n# e8per0i ai Autorit+0ii parti&ip+ al+turi #e e8per0i ai Comisiei Europene la e4e&tuarea #e inspe&0ii a#1*o& .n statele mem-re ale Uniunii Europene. '5( Autoritatea tre-uie2 a( s+ ia m+suri ulterioare &orespun)+toare .n lumina re&oman#+rilor &e re)ult+ #in &ontroalele &omunitare3 -( s+ a&or#e .ntreaga asisten0+ ne&esar+ i s+ 4urni)e)e toate #o&umentele i alt suport te*ni& pe &are .l soli&it+ e8per0ii Comisiei Europene pentru a1i a7uta s+ e4e&tue)e &ontroalele .n mo# e4i&ient i e4e&ti"3 &( s+ se asigure &+ e8per0ii Comisiei Europene au a&&es la toate 4a&ilit+0ile sau la p+r0i ale a&estora i la in4orma0ii/ in&lu),n# sistemele in4ormati&e/ rele"ante pentru reali)area atri-u0iilor a&estora. 'C( Reguli #etaliate pri"in# &ontroalele &omunitare .n Rom,nia sau .n statele mem-re ale Uniunii Europene pot 4i ela-orate ori amen#ate .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! 45 Controalele &omunitare .n 0+ri ter0e '$( E8per0ii #in Rom,nia &ola-orea)+ &u e8per0ii Comisiei Europene .n e4e&tuarea &ontroalelor o4i&iale .n 0+ri ter0e/ pentru a "eri4i&a/ pe -a)a in4orma0iilor pre"+)ute la art. 4C alin. '$(/ &on4ormitatea sau e&*i"alen0a legisla0iei i a sistemelor 0+rilor ter0e &u legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i &u &ea .n #omeniul alimentelor/ pre&um i &u legisla0ia &omunitar+ pri"in# s+n+tatea animalelor. Comisia European+ poate numi e8per0i #in Rom,nia sau #in statele mem-re ale Uniunii Europene pentru a1i asista pe e8per0ii proprii. Ast4el #e &ontroale o4i&iale tre-uie s+ se re4ere .n spe&ial la2 a( legisla0ia 0+rii ter0e3 -( organi)area autorit+0ilor &ompetente ale 0+rii ter0e/ puterile i in#epen#en0a a&estora/ supra"eg*erea la &are a&estea sunt supuse i autoritatea pe &are o au pentru a apli&a e4e&ti" legisla0ia apli&a-il+3 &( instruirea personalului pri"in# e4e&tuarea #e &ontroale o4i&iale3 #( resursele &e in&lu# 4a&ilit+0i #e #iagnosti& #isponi-ile autorit+0ilor &ompetente3 e( e8isten0a i 4un&0ionarea pro&e#urilor #e &ontrol #o&umentate i a sistemelor #e &ontrol -a)ate pe priorit+0i3 4( atun&i &,n# este apli&a-il/ situa0ia pri"in# s+n+tatea animalelor/ )oono)ele i s+n+tatea plantelor i pro&e#urile pentru noti4i&area Comisiei Europene i a organismelor interna0ionale rele"ante pri"in# 4o&are ale -olilor animalelor i ale plantelor3 g( e8tin#erea i 4un&0ionarea &ontroalelor o4i&iale pri"in# a&ti"it+0ile #e import #e animale/ #e plante i #e pro#use ale a&estora3 *( asigur+rile pe &are 0ara ter0+ le poate o4eri .n &eea &e pri"ete &on4ormitatea sau e&*i"alen0a &u &erin0ele &omunitare. '2( Pentru a 4a&ilita e4i&ien0a i e4i&a&itatea &ontroalelor .ntr1o 0ar+ ter0+/ Comisia European+ poate/ .nainte #e e4e&tuarea unor ast4el #e &ontroale/ s+ soli&ite &a 0ara ter0+ respe&ti"+ s+ 4urni)e)e in4orma0iile pre"+)ute la art. 4C alin. '$( i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ .nregistr+rile s&rise re4eritoare la implementarea unor ast4el #e &ontroale. '3( Dre&"en0a &ontroalelor &omunitare .n 0+ri ter0e tre-uie s+ 4ie #eterminat+ pe -a)a2 a( unei e"alu+ri a ris&ului pentru pro#usele e8portate .n Comunitatea European+ sau .n Rom,nia3 -( pre"e#erilor legisla0iei &omunitare3 &( "olumului i naturii a&ti"it+0ilor #e import #in 0ara ter0+ respe&ti"+3 #( re)ultatelor &ontroalelor pe &are ser"i&iile Comisiei Europene sau alte organisme #e inspe&0ie le1au e4e&tuat #e7a3 e( re)ultatelor &ontroalelor la import sau ale ori&+ror alte &ontroale pe &are autorit+0ile &ompetente ale statelor mem-re ale Uniunii Europene ori ale Rom,niei le1au e4e&tuat3

4( in4orma0iilor primite #e la Autoritatea European+ pentru :iguran0a Alimentelor sau #e la organisme similare3 g( in4orma0iilor primite #e la organisme re&unos&ute interna0ional/ &um ar 4i rgani)a0ia <on#ial+ a :+n+t+0ii ' <:(/ Comisia Co#e8 Alimentarius i rgani)a0ia <on#ial+ pentru :+n+tatea Animalelor ' IE(/ sau #in alte surse3 *( #o"e)ii pri"in# situa0ii #e -oli emergente sau alte &ir&umstan0e &e pot #u&e la e8isten0a unor ris&uri pentru s+n+tatea animalelor/ plantelor ori *ranei pentru animale i a alimentelor importate #intr1o 0ar+ ter0+3 i( ne&esit+0ii #e a in"estiga sau #e a r+spun#e situa0iilor #e urgen0+ .n 0+ri ter0e/ in#i"i#ual. Criteriile pentru sta-ilirea ris&ului .n s&opul unei e"alu+ri a ris&ului la &are s1a re4erit lit. a( tre-uie s+ 4ie #e&ise .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '4( Pro&e#ura i regulile #etaliate pentru &ontroale .n 0+ri ter0e pot 4i #eterminate sau amen#ate .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. A&estea tre-uie s+ in&lu#+/ .n spe&ial/ pro&e#uri i reguli #etaliate re4eritoare la2 a( &ontroale .n 0+ri ter0e .n &onte8tul unui a&or# -ilateral3 -( &ontroale .n alte 0+ri ter0e. =n &on4ormitate &u a&eeai pro&e#ur+/ pot 4i sta-ilite tari4e pentru &ontroalele pre"+)ute anterior/ pe o -a)+ re&ipro&+. CAPIT !U! II Con#i0ii #e import ARTIC !U! 4C Con#i0ii generale #e import '$( Autoritatea este responsa-il+ pentru soli&itarea 0+rilor ter0e &are inten0ionea)+ s+ e8porte -unuri .n Rom,nia/ s+ 4urni)e)e urm+toarele in4orma0ii &ore&te i a&tuali)ate &u pri"ire la organi)area general+ i managementul sistemelor sanitare #e &ontrol2 a( ori&e reglement+ri sanitare sau 4itosanitare a#optate ori propuse spre a 4i a#optate pe teritoriul a&esteia3 -( ori&e pro&e#uri #e &ontrol i inspe&0ie/ tratamente 4olosite pentru pro#u&0ie i &arantin+/ pro&e#uri #e autori)are a limitelor #e toleran0+ a pesti&i#elor i pro&e#uri #e autori)are a a#iti"ilor alimentari/ apli&ate pe teritoriul a&esteia3 &( pro&e#uri #e e"aluare a ris&ului/ 4a&torii lua0i .n &onsi#era0ie/ pre&um i #eterminarea ni"elului &orespun)+tor #e prote&0ie sanitar+ sau 4itosanitar+3 #( #up+ &a)/ a&0iunile ulterioare .ntreprinse &a urmare a re&oman#+rilor 4+&ute .n &on4ormitate &u &ontroalele pre"+)ute la art. 45. '2( In4orma0iile la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ 4ie .n &on&or#an0+ &u natura -unurilor/ 0in,n#u1se &ont #e situa0ia i stru&tura spe&i4i&+ a 0+rii ter0e i #e natura pro#uselor e8portate .n Rom,nia. In4orma0iile tre-uie s+ se re4ere la -unurile #estinate pentru a 4i e8portate .n Rom,nia. '3( %e asemenea/ in4orma0iile pre"+)ute la alin. '$( i '2( se pot re4eri la2 a( re)ultatele &ontroalelor na0ionale e4e&tuate asupra -unurilor #estinate pentru a 4i e8portate .n Rom,nia3 -( s&*im-+rile importante &e au a"ut lo& .n stru&tura i 4un&0ionarea sistemelor #e &ontrol rele"ante/ .n spe&ial pentru a se respe&ta &erin0ele sau re&oman#+rile na0ionale. '4( Atun&i &,n# o 0ar+ ter0+ nu 4urni)ea)+ ast4el #e in4orma0ii sau atun&i &,n# ast4el #e in4orma0ii sunt ina#e&"ate/ pot 4i 4i8ate &on#i0ii spe&i4i&e #e import/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ pe o -a)+ in#i"i#ual+ i stri&t temporar+/ &a urmare a &onsulta0iilor &u 0ara ter0+ .n &au)+. '5( !iniile #ire&toare &e spe&i4i&+ mo#ul .n &are tre-uie s+ 4ie re#a&tate i pre)entate Autorit+0ii in4orma0iile la &are se re4er+ alin. '$(/ '2( i '3(/ pre&um i m+surile tran)itorii &e a&or#+ timp 0+rilor ter0e pentru a preg+ti a&este in4orma0ii tre-uie s+ 4ie sta-ilite .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! 4B Con#i0ii spe&i4i&e #e import '$( =n m+sura .n &are &on#i0iile i pro&e#urile #etaliate &e tre-uie s+ 4ie respe&tate &,n# se import+ -unuri #in 0+ri ter0e sau #in regiuni ale a&estora nu sunt pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ i/ .n spe&ial/ #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >55/2005 &e transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE/ a&estea tre-uie s+ 4ie ela-orate/ #a&+ este ne&esar/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( Con#i0iile i pro&e#urile #etaliate la &are se re4er+ alin. '$( pot in&lu#e2 a( sta-ilirea unei liste #e 0+ri ter0e #in &are pot 4i importate .n Rom,nia pro#use spe&i4i&e3 -( sta-ilirea #e mo#ele #e &erti4i&ate &e .nso0es& loturile #e transport3 &( &on#i0ii spe&iale #e import/ #epin),n# #e tipul #e pro#us sau animal i #e ris&urile posi-ile aso&iate &u a&estea. '3( G+rile ter0e sunt in&luse pe listele pre"+)ute la alin. '2( lit. a( numai #a&+ autorit+0ile &ompetente ale a&estora 4urni)ea)+ garan0ii &orespun)+toare &u re4erire la &on4ormitatea sau e&*i"alen0a &u legisla0ia na0ional+ &e transpune

legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i &ea .n #omeniul alimentelor/ pre&um i &u regulile #e s+n+tate a animalelor. '4( C,n# se ela-orea)+ sau se a&tuali)ea)+ liste/ tre-uie s+ se 0in+ &ont/ .n spe&ial/ #e urm+toarele &riterii2 a( legisla0ia 0+rii ter0e pentru se&torul respe&ti"3 -( stru&tura i organi)area autorit+0ii &ompetente #in 0ara ter0+ i a ser"i&iilor #e &ontrol ale a&esteia/ pre&um i puterile #e &are #ispune a&easta i garan0iile &e pot 4i 4urni)ate &u pri"ire la implementarea legisla0iei respe&ti"e3 &( e8isten0a #e &ontroale o4i&iale a#e&"ate3 #( regularitatea i rapi#itatea in4orma0iilor 4urni)ate #e 0ara ter0+ re4eritoare la pre)en0a ris&urilor aso&iate *ranei pentru animale/ alimentelor i animalelor "ii3 e( garan0iile a&or#ate #e o 0ar+ ter0+ &+2 'i( .n 4apt/ &on#i0iile apli&ate .ntreprin#erilor #in &are pot 4i importate *ran+ pentru animale i alimente .n Rom,nia sunt &on4orme &u sau sunt e&*i"alente &u &erin0ele legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ia .n #omeniul alimentelor3 'ii( este ela-orat+ i a&tuali)at+ o list+ &u ast4el #e .ntreprin#eri3 'iii( lista #e .ntreprin#eri i "ersiunile a&tuali)ate ale a&esteia sunt &omuni&ate Comisiei Europene 4+r+ .nt,r)iere3 'i"( .ntreprin#erile sunt supuse unor &ontroale regulate i e4i&iente #e &+tre autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e. '5( Atun&i &,n# se a#opt+ &on#i0iile spe&iale #e import la &are se re4er+ alin. '2( lit. &(/ tre-uie s+ se 0in+ &ont #e in4orma0iile pe &are 0+rile ter0e respe&ti"e le1au 4urni)at i/ atun&i &,n# este ne&esar/ #e re)ultatele &ontroalelor &omunitare sau ale e8per0ilor rom,ni/ e4e&tuate .n ast4el #e 0+ri ter0e. Pot 4i sta-ilite &on#i0ii spe&iale #e import pentru un singur pro#us sau pentru un grup #e pro#use. A&estea se pot apli&a unei singure 0+ri ter0e/ unor regiuni #intr1o 0ar+ ter0+ sau unui grup #e 0+ri ter0e. ARTIC !U! 48 E&*i"alen0+ '$( Ca urmare a implement+rii unui a&or# #e e&*i"alen0+ sau unui au#it satis4+&+tor/ se poate lua o #e&i)ie/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ re&unos&,n#u1se &+ m+surile pe &are 0+rile ter0e sau regiuni ale a&estora le apli&+ .n anumite )one o4er+ garan0ii e&*i"alente &u &ele apli&ate .n Rom,nia/ #a&+ 0+rile ter0e 4urni)ea)+ #o"e)i o-ie&ti"e .n a&east+ pri"in0+. '2( %e&i)ia la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ sta-ileas&+ &on#i0iile &e reglementea)+ a&ti"it+0ile #e import #in a&ea 0ar+ ter0+ sau regiune a a&esteia. Con#i0iile pot in&lu#e2 a( natura i &on0inutul &erti4i&atelor &e tre-uie s+ .nso0eas&+ pro#usele3 -( &erin0e spe&i4i&e apli&a-ile importului .n Rom,nia3 &( pro&e#uri pentru ela-orarea i amen#area listelor &u regiunile sau .ntreprin#erile #in &are sunt permise importuri/ atun&i &,n# este ne&esar. '3( %e&i)ia la &are se re4er+ alin. '$( tre-uie s+ 4ie a-rogat+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene i 4+r+ .nt,r)iere/ atun&i &,n# ori&are #intre &on#i0iile pentru re&unoaterea e&*i"alen0ei/ sta-ilite .n momentul a#opt+rii a&esteia/ .n&etea)+ s+ mai 4ie .n#eplinite. CAPIT !U! III Instruirea personalului #e &ontrol ARTIC !U! 4> Instruirea personalului #e &ontrol '$( Cursurile #e instruire organi)ate #e Comisia European+ pentru personalul autorit+0ilor &ompetente responsa-ile pentru &ontroalele o4i&iale sunt a&&esi-ile parti&ipan0ilor #in Rom,nia. '2( A&este &ursuri #e instruire tre-uie s+ ser"eas&+ la ela-orarea unei a-or#+ri armoni)ate a &ontroalelor o4i&iale .n statele mem-re. A&estea pot in&lu#e/ .n spe&ial/ instruire re4eritoare la2 a( legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ pre&um i regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 -( meto#ele i te*ni&ile #e &ontrol/ &um ar 4i au#itarea sistemelor pe &are operatorii le &reea)+ pentru a se &on4orma &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ pre&um i &u regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 &( &ontroalele &e tre-uie s+ 4ie e4e&tuate pentru -unurile importate .n Rom,nia3 #( meto#e i te*ni&i #e pro#u&ere/ prelu&rare i &omer&iali)are a *ranei pentru animale i a alimentelor.

CAPIT !U! I; Alte a&ti"it+0i na0ionale ARTIC !U! 50 Controale ale 0+rilor ter0e .n Rom,nia '$( E8per0ii Comisiei Europene pot/ la soli&itarea i .n &ooperare &u autorit+0ile &ompetente #in Rom,nia/ s+ asiste Rom,nia .n timpul &ontroalelor pe &are 0+rile ter0e le e4e&tuea)+ .n a&easta. '2( =n ast4el #e &a)uri/ Rom,nia/ &a stat pe al &+rui teritoriu o 0ar+ ter0+ tre-uie s+ e4e&tue)e un &ontrol/ tre-uie s+ in4orme)e Comisia European+ #espre plani4i&area/ #omeniul/ #o&umentele i ori&e alte in4orma0ii importante &e a7ut+ Comisia European+ s+ ia parte .n mo# e4e&ti" la &ontrol. '3( Asisten0a Comisiei Europene ser"ete .n spe&ial pentru2 a( a &lari4i&a legisla0ia &omunitar+ .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ia .n #omeniul alimentelor/ transpus+ .n legisla0ia na0ional+/ pre&um i regulile #e s+n+tate i -un+stare a animalelor3 -( a 4urni)a in4orma0ii i #ate #isponi-ile la ni"el &omunitar &e pot 4i 4olositoare pentru &ontrolul e4e&tuat #e &+tre 0ara ter0+3 &( a asigura uni4ormitatea &u pri"ire la &ontroalele e4e&tuate #e 0+rile ter0e. TIT!U! ;II <+suri na0ionale #e implementare ARTIC !U! 5$ <+suri .n &a) #e ne&on4ormitate '$( Atun&i &,n# autorit+0ile &ompetente i#enti4i&+ o ne&on4ormitate/ a&estea tre-uie s+ ia m+suri pentru a se asigura &+ operatorul reme#ia)+ situa0ia. Atun&i &,n# #e&i# &e m+suri tre-uie .ntreprinse/ autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ 0in+ &ont #e natura ne&on4ormit+0ii i #e &onstat+rile anterioare &u pri"ire la ne&on4ormitate. '2( <+surile tre-uie s+ in&lu#+/ #up+ &a)2 a( impunerea unor pro&e#uri #e salu-ri)are sau a ori&+ror alte m+suri &onsi#erate ne&esare pentru a se asigura siguran0a *ranei pentru animale ori siguran0a alimentelor i &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i al alimentelor/ &u reguli pri"in# s+n+tatea i -un+starea animalelor3 -( restri&0ia sau inter)i&erea punerii pe pia0+/ importului ori e8portului #e *ran+ pentru animale/ alimente sau animale3 &( monitori)area i/ #a&+ este ne&esar/ or#onarea retragerii #e pe pia0+ i #e la &onsumator i/sau #istrugerea *ranei pentru animale sau a alimentelor3 #( autori)area #e a se utili)a *ran+ pentru animale sau alimente pentru alte s&opuri #e&,t &ele pentru &are a&estea erau #estinate ini0ial3 e( suspen#area 4un&0ion+rii ori .n&*i#erea total+ sau a unei p+r0i a .ntreprin#erii respe&ti"e/ pe o perioa#+ #e timp &orespun)+toare3 4( suspen#area sau retragerea autori)+rii .ntreprin#erii3 g( m+surile pre"+)ute la art. $> pri"in# transporturile &e pro"in #in 0+ri ter0e3 *( ori&e alt+ m+sur+ pe &are autoritatea &ompetent+ o &onsi#er+ ne&esar+. '3( Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ transmit+ operatorului respe&ti" sau unui repre)entant al a&estuia o noti4i&are s&ris+ a #e&i)iei a&estora pri"in# m+surile luate .n &on4ormitate &u alin. '$(/ .mpreun+ &u moti"ele #e&i)iei. '4( %up+ &a)/ Autoritatea tre-uie/ #e asemenea/ s+ noti4i&e autorit+0ii &ompetente a statului mem-ru al Uniunii Europene e8pe#itor #e&i)ia sa. '5( Toate &*eltuielile generate &on4orm &u pre)entul arti&ol tre-uie s+ 4ie suportate #e operatorul responsa-il &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i #e &+tre &el &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar. 'C( Autoritatea tre-uie s+ noti4i&e Comisiei Europene/ 4+r+ .nt,r)iere/ pre"e#erile apli&a-ile pentru .n&+l&+ri ale legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale i ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor/ pre&um i ori&e alt amen#ament ulterior. TIT!U! ;III %ispo)i0ii 4inale

ARTIC !U! 52 <+suri #e implementare Pot 4i sta-ilite m+suri #e implementare ne&esare pentru a se asigura apli&area uni4orm+ a pre)entei *ot+r,ri/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. A&easta se apli&+ .n spe&ial pentru2 a( #elegarea atri-u0iilor #e &ontrol organismelor #e &ontrol pre"+)ute la art. 5/ atun&i &,n# a&este organisme #e &ontrol 4un&0ionau .nainte #e intrarea .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri3 -( ori&e mo#i4i&are &u pri"ire la stan#ar#ele pre"+)ute la art. $2 alin. '2(3 &( ne&on4ormitatea pre"+)ut+ la art. 28 &e #etermin+ &reterea &*eltuielilor &e re)ult+ #in &ontroale o4i&iale suplimentare3 #( &*eltuielile generate .n &on4ormitate &u art. 5$3 e( regulile re4eritoare la anali)ele mi&ro-iologi&e/ 4i)i&e i/sau &*imi&e/ e4e&tuate .n &a#rul &ontroalelor o4i&iale/ .n spe&ial .n &a) #e suspi&iune #e ris& i in&lu),n# supra"e*erea siguran0ei pro#uselor importate #in 0+ri ter0e3 4( #e4inirea a &eea &e se &onsi#er+ a 4i *ran+ pentru animale #e origine animal+ .n s&opul pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 53 Ane8ele nr. $15 4a& parte integrant+ #in pre)entele reguli. A9EFA 9r. $ la reguli AUT RITHGI C <PETE9TE CAPIT !U! I Temati&a pentru instruirea personalului &are e4e&tuea)+ &ontroale o4i&iale $. %i4erite te*ni&i #e &ontrol/ &um ar 4i au#it/ prele"are #e pro-e i inspe&0ii 2. Pro&e#uri #e &ontrol 3. !egisla0ie .n #omeniul *ranei pentru animale i legisla0ie .n #omeniul alimentelor 4. %i4eritele etape #e pro#u&ere/ prelu&rare i #istri-u0ie i ris&urile posi-ile pentru s+n+tatea pu-li&+ i/ #up+ &a)/ pentru s+n+tatea animalelor/ a plantelor i pentru me#iu 5. E"aluarea ne&on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale i &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor C. Peri&ole la pro#u&erea *ranei pentru animale i a alimentelor B. E"aluarea apli&+rii pro&e#urilor 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( 8. :isteme #e management/ &um ar 4i programe #e asigurare a &alit+0ii pe &are .ntreprin#erile &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale i &ele &u a&ti"itate .n #omeniul alimentelor le apli&+ i e"aluarea a&estora .n m+sura .n &are a&estea sunt rele"ante pentru &erin0ele legisla0iei .n #omeniul *ranei pentru animale sau ale legisla0iei .n #omeniul alimentelor >. :isteme #e &erti4i&are o4i&ial+ $0. Planuri #e &ontingen0+ pentru situa0ii #e urgen0+ &e in&lu# &omuni&area .ntre Autoritate i Comisia European+ $$. Pro&e#uri i impli&a0ii legale ale &ontroalelor o4i&iale $2. E8aminarea unor materiale #o&umentare s&rise i a altor .nregistr+ri/ in&lusi" &ele pri"in# testarea &ompeten0ei/ a&re#itarea i e"aluarea ris&ului/ &e pot 4i rele"ante pentru e"aluarea &on4ormit+0ii &u legisla0ia .n #omeniul *ranei pentru animale sau &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor. A&easta poate in&lu#e aspe&te 4inan&iare i &omer&iale $3. ri&e alt #omeniu/ in&lusi" s+n+tatea i -un+starea animalelor/ pentru a asigura &on4ormitatea &ontroalelor o4i&iale &u pre)enta *ot+r,re. CAPIT !U! II %omenii #e apli&are pentru pro&e#uri #e &ontrol

$. rgani)area autorit+0ilor &ompetente i rela0ia #intre Autoritate i autorit+0ile &+rora a&easta le1a #elegat responsa-ilit+0i pentru a e4e&tua &ontroale o4i&iale 2. Rela0ia #intre autorit+0ile &ompetente i organismele #e &ontrol &+rora a&estea le1au #elegat responsa-ilit+0i pri"in# &ontroalele o4i&iale 3. #e&lara0ie pri"in# o-ie&ti"ele &e tre-uie atinse 4. :ar&inile/ responsa-ilit+0ile i o-liga0iile personalului 5. Pro&e#uri #e prele"are #e pro-e/ meto#e i te*ni&i #e &ontrol/ interpretarea re)ultatelor i #e&i)ii .n &onse&in0+ C. Programe #e monitori)are i #e supra"eg*ere B. Asisten0+ mutual+ .n &a)ul .n &are &ontroalele o4i&iale soli&it+ &a m+surile s+ 4ie luate #e Rom,nia sau #e unul ori mai multe state mem-re ale Uniunii Europene 8. <+suri &e tre-uie s+ 4ie luate .n urma &ontroalelor o4i&iale >. Cooperarea &u alte ser"i&ii sau #epartamente &e pot a"ea responsa-ilit+0i rele"ante $0. ;eri4i&area #a&+ meto#ele #e prele"are #e pro-e/ meto#ele #e anali)+ i testele #e #ete&tare sunt &orespun)+toare $$. ri&e alt+ a&ti"itate sau in4orma0ii soli&itate pentru 4un&0ionarea e4e&ti"+ a &ontroalelor o4i&iale. A9EFA 9r. 2 la reguli CARACTERIVAREA <ET %E! R %E A9A!IVH '$( <eto#ele #e anali)+ tre-uie s+ 4ie &ara&teri)ate prin urm+toarele &riterii2 a( a&urate0e3 -( apli&a-ilitate 'matri&e i limitele &on&entra0iilor(3 &( limita #e #ete&0ie3 #( limita #e #eterminare3 e( pre&i)ie3 4( repeta-ilitate3 g( repro#u&ti-ilitate3 *( re&uperare3 i( sele&ti"itate3 7( sensi-ilitate3 ?( linearitate3 l( m+surarea mar7ei #e eroare3 m( alte &riterii &e pot 4i sele&tate &a 4iin# ne&esare. '2( ;alorile pre&i)iei la &are se re4er+ alin. '$( lit. e( tre-uie s+ 4ie o-0inute prin teste #e "eri4i&are interla-oratoare/ reali)ate .n &on4ormitate &u un proto&ol re&unos&ut interna0ional '#e e8emplu2 I: 5B252$>>4 sau Proto&olul armoni)at interna0ional IUPAC( sau pe -a)a unor teste #e &on4ormitate/ atun&i &,n# au 4ost sta-ilite &riteriile #e per4orman0+ pentru meto#ele analiti&e. ;alorile repro#u&ti-ilit+0ii i repeta-ilit+0ii tre-uie s+ 4ie e8primate .ntr1o 4orm+ re&unos&ut+ interna0ional '#e e8emplu/ inter"ale #e siguran0+ #e >5K/ aa &um sunt #e4inite #e I: 5B252$>>4 sau #e IUPAC(. Re)ultatele testelor #e "eri4i&are interla-oratoare tre-uie s+ 4ie pu-li&ate sau a&&esi-ile 4+r+ restri&0ii. '3( Tre-uie s+ se a&or#e prioritate meto#elor #e anali)+ apli&a-ile unitar #i4eritelor grupuri #e pro#use 4a0+ #e meto#ele &e se apli&+ numai pro#uselor in#i"i#uale. '4( =n situa0iile .n &are meto#ele #e anali)+ pot 4i "ali#ate .n &a#rul unui singur la-orator/ a&estea ar tre-ui s+ 4ie apoi "ali#ate .n &on4ormitate &u/ #e e8emplu/ liniile #ire&toare armoni)ate IUPAC sau atun&i &,n# au 4ost sta-ilite &riteriile #e per4orman0+ pentru meto#e analiti&e/ a&estea tre-uie s+ 4ie -a)ate pe teste #e &on4ormitate &u a&este &riterii. '5( <eto#ele #e anali)+ a#optate .n -a)a pre)entei *ot+r,ri tre-uie s+ 4ie e#itate su- 4ormele stan#ar# pentru meto#e #e anali)+ re&oman#ate #e I: . A9EFA 9r. 3 la reguli ACTI;ITHGI ZI :U<E <I9I<E pentru sta-ilirea tari4elor pri"in# &ontroalele o4i&iale asupra .ntreprin#erilor na0ionale

:ECGIU9EA A A&ti"it+0i :e per&ep tari4e pentru urm+toarele a&ti"it+0i2 $. a&ti"it+0ile &uprinse .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 2$/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# &ontroalele "eterinare pentru &omer0ul #intre Rom,nia i statele mem-re ale Uniunii Europene &u pro#use animaliere i #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $55 #in $$ martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 8>/CC2/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 580/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# &ontroalele "eterinare i )oote*ni&e apli&a-ile &omer0ului Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene &u unele animale "ii i pro#use #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 250 #in $$ aprilie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >0/425/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 425/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# prote&0ia animalelor .n timpul sa&ri4i&+rii sau u&i#erii/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 88B #in > #e&em-rie 2002/ &e transpune %ire&ti"a nr. >3/$$>/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animale "ii i la pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE/ pentru &are autorit+0ile &ompetente per&ep .n mo# &urent tari4e &e sunt &on4orme &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $C/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# 4inan0area inspe&0iilor i &ontroalelor "eterinare e4e&tuate asupra pro#uselor #estinate &omer0ului .ntre statele mem-re ale Uniunii Europene i Rom,nia sau importului #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $52 #in $0 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/B3/CE3 2. autori)area .ntreprin#erilor &u a&ti"itate .n #omeniul *ranei pentru animale. :ECGIU9EA E :ume minime Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ per&eap+ &el pu0in sumele minime pentru tari4ele pri"in# &ontroalele re4eritoare la pro#usele #in urm+toarea list+. CAPIT !U! I :ume minime pentru tari4ele pentru inspe&0ia la t+iere

a) carne de Cit de laD G boCine adulteD ( euro#animalH G tineret boCinD euro#animalH b) solipede i ecCideeD ) euro#animalH c) carne de porcD animale cu greutatea carcaseiD G mai mic de ( .gD %&( euro#animalH G egal sau mai mare de ( .gD 1 euro#animalH d) carne de oaie i carne de caprD animale cu greutatea carcaseiD G mai mic de 1 .gD %&1( euro#animalH G egal sau mai mare de 1 .gD %& ( euro#animalH e) carne de pasreD G gini i bibilici %&%%( euro#animalH G ra0e i gIteD %&%1 euro#animalH G curciD

%&% ( euro#animalH G carne de iepure de fermD %&%%( euro#animal<


CAPIT !U! II :ume minime pentru tari4ele pentru &ontroalele .n unit+0ile #e tranare Pentru o ton+ #e2

a) carne de Cit& carne de Ci0el& carne de porc& carne de solipede#ecCidee& carne de oaie i carne de caprD euroH b) carne de pasre i carne de iepure de fermD 1&( euroH c) carne de CInat de ferm i carne de CInat slbaticD G psri CInat mic i CInat terestruD 1&( euroH G carne de ratite "stru0& emu& nandu)D ) euroH G carne de mistre0 i de rumegtoareD euro<
CAPIT !U! III :ume minime pentru tari4ele pentru &ontroalele .n unit+0ile #e prelu&rare a ",natului

a) psri CInat micD %&%%( euro#animalH b) CInat mic terestruD %&%1 euro#animalH c) ratiteD %&( euro#animalH d) mamifere terestreD G mistre0D 1&( euro#animalH G rumegtoareD %&( euro#animal<
CAPIT !U! I; :ume minime pentru tari4ele apli&a-ile pro#u&0iei #e lapte 1 $ euro/30 tone3 i 1 0/5 euro/ton+ peste limita #e 30 #e tone. CAPIT !U! ; :ume minime pentru tari4ele apli&a-ile pro#u&erii i punerii pe pia0+ #e pro#use #e pes&uit i #e a&"a&ultur+ a( prima punere pe pia0+ #e pro#use #e pes&uit i #e a&"a&ultur+2 1 $ euro/ton+ pentru primele 50 #e tone "alori4i&ate lunar3 1 0/5 euro/ton+ peste limita #e 50 #e tone3 -( prima ",n)are pe pia0a #e pete2 1 0/5 euro/ton+ pentru primele 50 #e tone "alori4i&ate lunar3 1 0/25 euro/ton+ peste limita #e 50 #e tone3

&( prima ",n)are .n &a)ul lipsei gra#+rii sau gra#+rii insu4i&iente pentru prospe0ime i/sau #imensiune/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &are transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ &e sta-ilete stan#ar#e &omune #e &omer&iali)are pentru anumite pro#use #e pes&uit2 1 $ euro/ton+ pentru primele 50 #e tone "alori4i&ate lunar3 1 0/5 euro/ton+ peste limita #e 50 #e tone. Tari4ele per&epute &u pri"ire la spe&iile pre"+)ute #e legisla0ia &omunitar+ transpus+ .n legisla0ia na0ional+ &e sta-ilete reguli #etaliate pentru apli&area stan#ar#elor &omune #e &omer&iali)are pentru anumite sortimente #e pete proasp+t sau re4rigerat nu tre-uie s+ #ep+eas&+ 50 #e euro/transport. Autorit+0ile &ompetente tre-uie s+ per&eap+ 0/5 euro/ ton+ pentru prelu&rarea pro#uselor #e pes&uit i #e a&"a&ultur+. A9EFA 9r. 4 la reguli ACTI;ITHGI ZI :U<E <I9I<E pentru sta-ilirea tari4elor pri"in# &ontroalele o4i&iale asupra pro#uselor i animalelor "ii intro#use .n Rom,nia :ECGIU9EA A A&ti"it+0i sau &ontroale A&ti"it+0ile sunt &ele &uprinse .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. B$/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete prin&ipiile &are reglementea)+ organi)area &ontroalelor "eterinare pri"in# pro#usele &e intr+ .n Rom,nia #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $5B #in $2 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >B/B8/CE/ .n r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 83/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea prin&ipiilor &are reglementea)+ organi)area &ontroalelor "eterinare pentru animalele &are intr+ .n Rom,nia #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $5> #in $2 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. >$/4>C/CE/ pentru &are autorit+0ile &ompetente per&ep .n mo# &urent tari4e &e sunt &on4orme &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $C/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# 4inan0area inspe&0iilor i &ontroalelor "eterinare e4e&tuate asupra pro#uselor #estinate &omer0ului Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene sau importului #in 0+ri ter0e/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. $52 #in $0 martie 2003/ &e transpune %ire&ti"a nr. 85/B3/CE. :ECGIU9EA E Tari4e CAPIT !U! I Tari4e apli&a-ile &+rnii importate :umele minime ale tari4elor pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e &arne sunt 4i8ate la2 a( 55 euro/transport p,n+ la C tone3 -( > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i &( 420 euro/transport peste 4C #e tone. CAPIT !U! II Tari4e apli&a-ile pro#uselor #e pes&uit importate '$( Tari4ul minim pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e pes&uit este 4i8at la2 a( 55 euro/transport p,n+ la C tone3 -( > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i &( 420 euro/transport peste 4C #e tone. '2( ;aloarea pre"+)ut+ anterior pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e pes&uit transportate .n "ra& tre-uie s+ 4ie2 a( C00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit p,n+ la 500 #e tone3

-( $. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit p,n+ la $.000 #e tone3 &( 2. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit p,n+ la 2.000 #e tone3 #( 3. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use #e pes&uit mai mare #e 2.000 #e tone. '3( Tre-uie s+ se apli&e pre"e#erile pre"+)ute .n ane8a nr. 3 la Reguli pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pentru alimente i &u regulile #e s+n+tate i #e -un+stare a animalelor/ se&0iunea E/ &ap. ;/ p&t. a(/ .n &a)ul pro#uselor pes&uite #in me#iul natural al a&estora i #e-ar&ate #ire&t #e &+tre un "as #e pes&uit &e na"ig*ea)+ su- pa"ilionul unei 0+ri ter0e. CAPIT !U! III Tari4ele apli&a-ile pro#uselor #in &arne i &+rnii #e pas+re/ ",nat s+l-ati&/ iepure/ ",nat #e 4erm+/ su-pro#uselor i *ranei #e origine animal+ #estinat+ animalelor '$( Tari4ul minim pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e origine animal+/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la &ap. I i II/ sau al unui transport #e su-pro#use #e origine animal+ ori al unui transport #e *ran+ pentru animale este 4i8at la2 a( 55 euro/transport p,n+ la C tone3 -( > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i &( 420 euro/transport peste 4C #e tone. '2( ;aloarea pre"+)ut+ anterior pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e pro#use #e origine animal+/ altele #e&,t &ele pre"+)ute la &ap. I i II/ al unui transport #e su-pro#use #e origine animal+ sau al unui transport #e *ran+ pentru animale/ transportate .n "ra&/ tre-uie s+ 4ie2 a( C00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use p,n+ la 500 #e tone3 -( $. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use p,n+ la $.000 #e tone3 &( 2. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use p,n+ la 2.000 #e tone3 #( 3. 00 euro/"as &u o .n&+r&+tur+ #e pro#use mai mare #e 2.000 #e tone. CAPIT !U! I; Tari4ul apli&a-il tran)itului prin Rom,nia #e pro#use i animale "ii ;aloarea tari4elor pentru &ontrolul o4i&ial la tran)itul #e pro#use i animale "ii prin Rom,nia este 4i8at+ la un ni"el minim #e 30 euro/ &res&ut+ &u 20 euro/s4ert #e or+/ pentru 4ie&are mem-ru al personalului impli&at .n &ontroale. CAPIT !U! ; Tari4ele apli&a-ile animalelor "ii importate '$( Tari4ul pentru &ontrolul o4i&ial la importul unui transport #e animale "ii este 4i8at2 a( pentru -o"ine/ e&"i#ee/ por&ine/ o"ine/ &aprine/ p+s+ri/ iepuri/ p+s+ri ",nat mi& sau ",nat terestru i urm+toarele mami4ere terestre2 por& mistre0 i rumeg+toare/ la2 1 55 euro/transport p,n+ la C tone3 1 > euro/ton+ p,n+ la 4C #e tone3 i 1 420 euro/transport peste 4C #e tone3 -( pentru animale #in alte spe&ii/ la &ostul real #e inspe&0ie e8primat pentru un animal sau pentru o ton+ importat+/ la2 1 55 euro/transport p,n+ la 4C #e tone3 sau 1 420 euro/transport peste 4C #e tone. '2( Poate 4i apli&at un ni"el mai s&+)ut al tari4elor pentru a&ti"it+0ile #e import #in anumite 0+ri ter0e/ la soli&itarea Autorit+0ii/ .nso0it+ #e #o&umente #e sus0inere &orespun)+toare i .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene re4eritoare la a&est aspe&t. A9EFA 9r. 5 la reguli CRITERII &e tre-uie s+ 4ie luate .n &onsi#erare pentru &al&ularea tari4elor

$. :alariile personalului impli&at .n e4e&tuarea &ontroalelor o4i&iale 2. Costurile pentru personalul impli&at .n e4e&tuarea &ontroalelor/ in&lu),n# &osturi pentru 4a&ilit+0i/ instrumente/ e&*ipamente/ instruiri/ &+l+torii i &osturi aso&iate 3. Costurile pentru anali)e #e la-orator i prele"are #e pro-e.

Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE REGULI PECI!ICE pentru organi&area de 'ontroale o(i'iale re(eritoare la produse de origine animal" destinate 'onsumului uman

CAPIT !U! I %ispo)i0ii generale ARTIC !U! $ %omeniu #e apli&are '$( Pre)enta *ot+r,re sta-ilete reguli spe&i4i&e pentru organi)area #e &ontroale o4i&iale re4eritoare la pro#use #e origine animal+. '2( Pre)enta *ot+r,re se apli&+ .n &ompletare la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005 pentru apro-area Regulilor pri"in# &ontroalele o4i&iale e4e&tuate pentru a se asigura "eri4i&area &on4ormit+0ii &u legisla0ia pri"in# *rana pentru animale i &ea pri"in# alimentele i &u regulile #e s+n+tate i #e prote&0ie a animalelor/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 804 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE. '3( Pre)enta *ot+r,re tre-uie s+ se apli&e numai &u pri"ire la a&ti"it+0i i persoane pentru &are se apli&+ 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 pri"in# apro-area regulilor spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 805 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE. '4( Reali)area #e &ontroale o4i&iale &on4orm pre)entei *ot+r,ri nu tre-uie s+ a#u&+ atingere responsa-ilit+0ii legale primare a operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #e asigurare a siguran0ei alimentelor/ aa &um este sta-ilit #e !egea nr. $50/2004 pri"in# siguran0a alimentelor i a *ranei pentru animale/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune par0ial Regulamentul 'CE( nr. $B8/2002. ARTIC !U! 2 %e4ini0ii '$( =n sensul pre)entei *ot+r,ri/ termenii i e8presiile #e mai 7os se #e4ines& #up+ &um urmea)+2 a( autoritate &ompetent+ 1 Autoritatea 9a0ional+ :anitar+ ;eterinar+ i pentru :iguran0a Alimentelor/ #enumit+ .n &ontinuare Autoritatea/ &ompetent+ s+ e4e&tue)e &ontroale sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor &u re4erire la pro#usele #e origine animal+ #estinate &onsumului uman/ s+ asigure implementarea i &oor#onarea implement+rii a&estor &ontroale/ .n "e#erea reali)+rii &on4ormit+0ii &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri/ sau ori&e alt+ autoritate &u &are &ola-orea)+ .n a&est sens ori &+reia Autoritatea i1a #elegat a&east+ &ompeten0+3 -( me#i& "eterinar o4i&ial 1 un me#i& "eterinar &ali4i&at .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re pentru a a&0iona .n a&east+ &alitate i numit #e &+tre Autoritate prin #ire&0iile sanitare "eterinare i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ene/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti3 &( me#i& "eterinar .mputerni&it 1 un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+/ #esemnat #e &+tre autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale spe&i4i&e .n e8ploata0ii sau .ntreprin#eri/ .n numele a&esteia3 #( au8iliar o4i&ial 1 o persoan+ &ali4i&at+ .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re/ #esemnat+ s+ a&0ione)e .ntr1o ast4el #e &alitate #e &+tre autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ i &are a&ti"ea)+ su- autoritatea i responsa-ilitatea unui me#i& "eterinar o4i&ial3 e( mar&+ #e s+n+tate 1 o mar&+ &e in#i&+ 4aptul &+/ atun&i &,n# a 4ost apli&at+/ au 4ost e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re. '2( %e asemenea/ tre-uie s+ se apli&e #e4ini0iile #e su-pro#use #e origine animal+/ E:T 'en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile( i material #e ris& spe&i4i&/ pre"+)ute .n r#inul ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. B23/2003 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare &e sta-ilete reguli #e s+n+tate &u pri"ire la su-pro#usele #e la animale/ &e nu sunt #estinate &onsumului uman/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 842 #in 2C noiem-rie 2003/ &e transpune Regulamentul 'CE( nr. $.BB4/2002. CAPIT !U! II Controale o4i&iale .n rela0ie &u .ntreprin#eri na0ionale ARTIC !U! 3 Autori)area .ntreprin#erilor

'$( Autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ tre-uie s+ autori)e)e .ntreprin#erile la &are se re4er+ pre)enta *ot+r,re/ &,n# este pre"+)ut i .n maniera spe&i4i&at+ #e art. 3$ alin. '2( #in 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005 &e transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE. '2( Pot s+ 4ie prelungite/ #a&+ este ne&esar/ perioa#ele ma8ime #e 3 i C luni &e se apli&+ autori)+rii &on#i0ionate a altor .ntreprin#eri/ .n &a)ul pes&a#oarelor i al pes&a#oarelor1&ongelator &e na"ig*ea)+ su- pa"ilionul Rom,niei sau al unui stat mem-ru al Uniunii Europene. Totui/ autori)area &on#i0ionat+ nu tre-uie s+ #ep+eas&+ .n total $2 luni. Tre-uie s+ ai-+ lo& inspe&0ii ale a&estor tipuri #e "ase/ aa &um se spe&i4i&+ .n ane8a nr. 3. '3( Autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ tre-uie s+ alo&e 4ie&+rei .ntreprin#eri autori)ate/ in&lu),n#u1le pe &ele &u autori)are &on#i0ionat+/ un num+r #e autori)are la &are pot 4i a#+ugate &o#uri/ pentru a se in#i&a tipurile #e pro#use #e origine animal+ 4a-ri&ate. Pentru pie0ele #e ",n)are angro pot 4i a#+ugate la num+rul #e autori)are numere se&un#are &e in#i&+ unit+0i sau grupe #e unit+0i &e ",n# sau pro#u& pro#use #e origine animal+. '4( =n &a)ul pie0elor angro/ autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti/ poate s+ retrag+ sau s+ suspen#e autori)area &u re4erire la anumite unit+0i ori grupuri #e unit+0i. '5( Pre"e#erile alin. '$(/ '2( i '3( se apli&+2 a( .ntreprin#erilor &e .n&ep s+ pun+ pe pia0+ pro#use #e origine animal+ la #ata sau #up+ #ata #e apli&are a pre)entei *ot+r,ri3 -( .ntreprin#erilor &e pun #e7a pe pia0+ pro#use #e origine animal+/ #ar &u re4erire la &are nu au e8istat &erin0e anterioare #e autori)are. =n ultimul &a)/ tre-uie s+ ai-+ lo& &,t mai &ur,n# posi-il inspe&0ia la 4a0a lo&ului/ ne&esar+ .n -a)a alin. '$(/ e4e&tuat+ #e autoritatea sanitar+ "eterinar+ i pentru siguran0a alimentelor 7u#e0ean+/ respe&ti" a muni&ipiului Eu&ureti. 'C( Pre"e#erile alin. '4( se apli&+/ #e asemenea/ .ntreprin#erilor autori)ate &e au pus pe pia0+ pro#use #e origine animal+/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ e8istent+ anterior apli&+rii pre)entei *ot+r,ri. ARTIC !U! 4 Prin&ipii generale pentru &ontroale o4i&iale &u re4erire la pro#usele #e origine animal+ in&luse .n #omeniul #e apli&are al pre)entei *ot+r,ri '$( Autoritatea tre-uie s+ se asigure &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar o4er+ toat+ asisten0a ne&esar+ pentru a se asigura &+/ .n 4apt/ &ontroalele o4i&iale e4e&tuate #e autoritatea &ompetent+ pot 4i reali)ate .n mo# e4e&ti". A&etia tre-uie/ .n spe&ial/ s+2 a( permit+ a&&esul .n toate &l+#irile/ 4a&ilit+0ile/ instala0iile sau .n alte in4rastru&turi3 -( pun+ la #ispo)i0ie autorit+0ii &ompetente ori&e .nregistrare ori #o&umenta0ie soli&itat+ .n -a)a pre)entei *ot+r,ri sau &onsi#erat+ ne&esar+ #e &+tre a&easta/ pentru anali)area situa0iei. '2( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ e4e&tue)e &ontroale o4i&iale/ pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &u &erin0ele2 a( 5ot+r,rii Au"ernului nr. >24/2005 pri"in# apro-area Regulilor generale pentru igiena pro#uselor alimentare/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 804 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE3 -( 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005 pri"in# apro-area Regulilor spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ pu-li&at+ .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 805 #in 5 septem-rie 2005/ &e transpune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE3 &( r#inului ministrului agri&ulturii/ p+#urilor/ apelor i me#iului nr. B23/2003 &e transpune Regulamentul 'CE( nr. $.BB4/2002. '3( Controalele o4i&iale pre"+)ute la alin. '$( tre-uie s+ in&lu#+2 a( a&ti"it+0i #e au#it al -unelor pra&ti&i #e igien+ i al pro&e#urilor -a)ate pe anali)a ris&ului i pun&tele &riti&e #e &ontrol 1 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(3 -( &ontroalele o4i&iale pre"+)ute la art. 5183 &( ori&e atri-u0ii spe&iale #e au#it spe&i4i&ate .n ane8e. '4( A&ti"it+0ile #e au#it al -unelor pra&ti&i #e igien+ tre-uie s+ "eri4i&e #a&+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar apli&+ .n mo# &ontinuu i a#e&"at pro&e#uri pri"in# &el pu0in2 a( &ontroale pri"in# in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar3 -( proie&tarea i .ntre0inerea 4a&ilit+0ilor i e&*ipamentelor3 &( igiena preopera0ional+/ opera0ional+ i postopera0ional+3 #( igiena personal+3 e( instruirea pri"in# pro&e#urile #e lu&ru i #e igien+3

4( &ontrolul #+un+torilor3 g( &alitatea apei3 *( &ontrolul temperaturii3 i i( &ontroale pri"in# intrarea i ieirea alimentelor .n i #in .ntreprin#ere/ pre&um i ori&e #o&umente .nso0itoare. '5( A&ti"it+0ile #e au#it pri"in# pro&e#urile -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( tre-uie s+ "eri4i&e &+ operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar apli&+ ast4el #e pro&e#uri .n mo# &ontinuu i a#e&"at/ a&or#,n# o aten0ie spe&ial+ asigur+rii &+ pro&e#urile 4urni)ea)+ garan0iile pre"+)ute la se&0iunea a 21a #in ane8a nr. 2 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. A&etia tre-uie/ .n spe&ial/ s+ sta-ileas&+ #a&+ pro&e#urile garantea)+ pe &,t posi-il &+ pro#usele #e origine animal+2 a( sunt &on4orme &u &riteriile mi&ro-iologi&e pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 -( sunt &on4orme &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ &u re4erire la re)i#uuri/ &ontaminan0i i su-stan0e inter)ise3 &( nu &on0in ris&uri #e natur+ 4i)i&+/ &um ar 4i &orpi str+ini. C,n#/ .n &on4ormitate &u art. 5 #in ane8a la 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE/ un operator &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar utili)ea)+ pro&e#uri pre"+)ute #e g*i#uri #e apli&are a prin&ipiilor 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( .n lo&ul sta-ilirii #e pro&e#uri proprii spe&i4i&e/ a&ti"itatea #e au#it tre-uie s+ se re4ere la utili)area &ore&t+ a a&estor g*i#uri. 'C( ;eri4i&area &on4ormit+0ii &u &erin0ele 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ pri"in# apli&area #e m+r&i #e i#enti4i&are/ tre-uie s+ ai-+ lo& .n toate .ntreprin#erile autori)ate .n &on4ormitate &u a&ea *ot+r,re/ suplimentar 4a0+ #e "eri4i&area &on4ormit+0ii &u alte &erin0e #e trasa-ilitate. 'B( =n &a)ul a-atoarelor/ .ntreprin#erilor #e manipulare a ",natului i al unit+0ilor #e tranare &e pun pe pia0+ &arne proasp+t+/ atri-u0iile #e au#it la &are s1au re4erit alin. '3( i '4( tre-uie s+ 4ie .n#eplinite #e un me#i& "eterinar o4i&ial. '8( Atun&i &,n# .n#eplinete atri-u0ii #e au#it/ autoritatea &ompetent+ tre-uie2 a( s+ #etermine #a&+ personalul i a&ti"it+0ile personalului #in .ntreprin#eri sunt &on4orme &u &erin0ele *ot+r,rilor Au"ernului la &are s1a re4erit alin. '2( lit. a( i -(/ .n toate etapele pro&esului #e pro#u&0ie. Pentru a sus0ine a&ti"itatea #e au#it autoritatea &ompetent+ poate s+ e4e&tue)e test+ri #e per4orman0+/ &u s&opul #e a sta-ili &+ per4orman0ele personalului respe&t+ parametrii spe&i4i&a0i3 -( s+ "eri4i&e .nregistr+rile rele"ante ale operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar3 &( s+ prele"e)e pro-e pentru anali)e #e la-orator ori #e &,te ori este ne&esar3 i #( s+ #o&umente)e elementele #e &are a 0inut &ont i &on&lu)iile au#itului. '>( 9atura i ni"elul atri-u0iilor #e au#it &u re4erire la .ntreprin#eri in#i"i#uale tre-uie s+ se -a)e)e pe ris&ul e"aluat. =n a&est s&op autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ e"alue)e .n mo# regulat2 a( ris&urile pentru s+n+tatea pu-li&+ i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ pentru s+n+tatea animalelor3 -( .n &a)ul a-atoarelor/ aspe&tele #e prote&0ie i -un+stare a animalelor3 &( tipul i natura a&ti"it+0ilor e4e&tuate3 i #( .nregistr+rile anterioare ale operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar .n &eea &e pri"ete &on4ormitatea &u legisla0ia .n #omeniul alimentelor. ARTIC !U! 5 Carne proasp+t+ Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ asigure reali)area &ontroalelor o4i&iale pri"in# &arnea proasp+t+/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. $. '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e a&ti"it+0i #e inspe&0ie .n a-atoare/ .n unit+0i #e manipulare a ",natului i .n unit+0i #e tranare &e pun pe pia0+ &arne proasp+t+/ .n &on4ormitate &u &erin0ele generale ale se&0iunii $/ &ap. II #in ane8a nr. $ i &u &erin0ele spe&i4i&e ale se&0iunii 4/ .n spe&ial/ pri"in#2 a( in4orma0ii re4eritoare la lan0ul alimentar3 -( inspe&0ia ante1mortem3 &( prote&0ia i -un+starea animalelor3 #( inspe&0ia post1mortem3 e( materialul &u ris& spe&i4i& i alte su-pro#use #e origine animal+3 i 4( test+ri #e la-orator. '2( <ar&area #e s+n+tate a &ar&aselor #e la ongulate #omesti&e/ a mami4erelor ",nat #e 4erm+/ altele #e&,t animalele lagomor4e/ a ",natului s+l-ati& mare/ pre&um i a semi&ar&aselor/ s4erturilor i pieselor o-0inute prin tranarea semi&ar&aselor .n trei piese &ompa&te tre-uie s+ 4ie e4e&tuat+ .n a-atoare i .n .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ .n &on4ormitate &u se&0iunea $/ &ap. III #in ane8a nr. $. <+r&ile #e s+n+tate tre-uie s+ 4ie apli&ate #e &+tre sau suresponsa-ilitatea me#i&ului "eterinar o4i&ial/ &,n# &ontroalele o4i&iale nu au i#enti4i&at #e4i&ien0e &e ar 4a&e &arnea improprie pentru &onsumul uman.

'3( %up+ e4e&tuarea &ontroalelor pre"+)ute la alin. '$( i '2(/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ ia m+suri &orespun)+toare/ #up+ &um este sta-ilit .n se&0iunea a 21a #in ane8a nr. $/ .n spe&ial/ pri"in#2 a( &omuni&area re)ultatelor inspe&0iei3 -( #e&i)ii pri"in# lan0ul alimentar3 &( #e&i)ii pri"in# animalele "ii3 #( #e&i)ii pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor3 e( #e&i)ii pri"in# &arnea. '4( Au8iliarii o4i&iali pot s+ asiste me#i&ul "eterinar o4i&ial pe #urata &ontroalelor o4i&iale e4e&tuate .n &on4ormitate &u se&0iunile $ i 2 #in ane8a nr. $/ #up+ &um este spe&i4i&at la se&0iunea a 31a/ &ap. I. =n a&est &a)/ a&etia tre-uie s+ lu&re)e &a parte a unei e&*ipe in#epen#ente. '5( a( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ are .n su-or#ine personal o4i&ial su4i&ient pentru a e4e&tua &ontroalele o4i&iale soli&itate .n -a)a ane8ei nr. $/ &u 4re&"en0a spe&i4i&at+ la se&0iunea a 31a/ &ap. II. -( A-or#area -a)at+ pe ris& tre-uie s+ 4ie urmat+ pentru a se e"alua num+rul #e personal o4i&ial &are este ne&esar s+ 4ie pre)ent pe linia #e t+iere .n ori&e a-ator. 9um+rul #e personal o4i&ial impli&at tre-uie s+ 4ie #e&is #e &+tre autoritatea &ompetent+ i tre-uie s+ 4ie #e o aa manier+ .n&,t s+ poat+ 4i .ntrunite toate &erin0ele pre)entei *ot+r,ri. 'C( a( Autoritatea &ompetent+ poate permite personalului &are a&ti"ea)+ .n a-ator s+ spri7ine &ontroalele o4i&iale/ prin .n#eplinirea anumitor atri-u0ii spe&i4i&e/ su- supra"eg*erea me#i&ului "eterinar o4i&ial/ .n rela0ie &u pro#u&erea #e &arne #e pas+re i #e animale lagomor4e/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. $/ se&0iunea a 31a/ &ap. III/ lit. A. %a&+ autoritatea &ompetent+ pro&e#ea)+ ast4el/ a&easta tre-uie s+ se asigure &+ personalul &are .n#eplinete ast4el #e atri-u0ii2 'i( este &ali4i&at i a urmat o instruire .n &on4ormitate &u a&ele pre"e#eri3 'ii( a&0ionea)+ in#epen#ent #e personalul #e pro#u&0ie3 'iii( raportea)+ ori&e #e4i&ien0+ me#i&ului "eterinar o4i&ial. -( Autoritatea &ompetent+ poate/ #e asemenea/ s+ permit+ personalului &are a&ti"ea)+ .n a-ator s+ .n#eplineas&+ atri-u0ii spe&i4i&e #e prele"are #e pro-e i #e testare/ .n &on4ormitate &u se&0iunea a 31a/ &ap. III lit. E #in ane8a nr. $. 'B( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ me#i&ii "eterinari o4i&iali i au8iliarii o4i&iali sunt &ali4i&a0i i au urmat o instruire .n &on4ormitate &u se&0iunea a 31a/ &ap. I; #in ane8a nr. $. ARTIC !U! C <olute -i"al"e "ii Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ pro#u&erea i punerea pe pia0+ #e molute -i"al"e "ii/ e&*ino#erme "ii/ tuni&ate "ii i gasteropo#e marine "ii sunt supuse &ontroalelor o4i&iale/ #up+ &um este #es&ris .n ane8a nr. 2. ARTIC !U! B Pro#use #in pes&uit Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. 3/ au lo& &ontroale o4i&iale pri"in# pro#usele #in pes&uit. ARTIC !U! 8 !apte &ru# materie prim+ i pro#use la&tate Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ au lo& &ontroale o4i&iale asupra laptelui &ru# materie prim+ i a pro#uselor la&tate/ .n &on4ormitate &u ane8a nr. 4. CAPIT !U! III Pro&e#uri pri"in# a&ti"it+0ile #e import ARTIC !U! > =n a&ti"itatea #e import se apli&+ pro&e#urile pre"+)ute #e pre)entul &apitol/ pentru a se asigura apli&area uni4orm+ a prin&ipiilor i &on#i0iilor pre"+)ute la art. $$ #in !egea nr. $50/2004/ mo#i4i&at+ i &ompletat+ prin !egea nr. 4$2/2004/ &e transpune Regulamentul 'CE( nr. $B8/2002/ i #e titlul ;I/ &ap. II al 5ot+r,rii Au"ernului nr. >25/2005 &e transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE.

ARTIC !U! $0 !ista 0+rilor ter0e i a unor p+r0i #in 0+rile ter0e #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import al pro#uselor #e origine animal+ spe&i4i&ate '$( Pro#usele #e origine animal+ tre-uie s+ 4ie importate numai #intr1o 0ar+ ter0+ sau #intr1o parte a unei 0+ri ter0e &e apare pe o list+ .nto&mit+ i a&tuali)at+ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( 0ar+ ter0+ poate s+ apar+ pe ast4el #e liste #a&+ a a"ut lo& un &ontrol &omunitar .n a&ea 0ar+ i s1a #emonstrat &+ autoritatea &ompetent+ a 0+rii respe&ti"e o4er+ garan0ii &orespun)+toare/ #up+ &um este pre"+)ut la art. 48 paragra4ul '3( #in Regulamentul nr. 882/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005. Totui/ o 0ar+ ter0+ poate s+ apar+ pe ast4el #e liste/ 4+r+ s+ ai-+ lo& &ontrolul &omunitar men0ionat/ #a&+2 a( ris&ul #eterminat .n &on4ormitate &u art. 4C paragra4ul '3( #in Regulamentul nr. 882/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005/ nu 7usti4i&+ a&est &ontrol3 -( se #etermin+/ atun&i &,n# se #e&i#e a#+ugarea unei anumite 0+ri ter0e pe o list+ .n &on4ormitate &u alin. '$(/ &+ alte in4orma0ii in#i&+ 4aptul &+ autoritatea &ompetent+ a 0+rii respe&ti"e 4urni)ea)+ garan0iile ne&esare. '3( !istele .nto&mite .n &on4ormitate &u pre)entul arti&ol pot 4i &om-inate &u alte liste .nto&mite pentru s&opuri #e s+n+tate pu-li&+ i #e s+n+tate a animalelor. '4( C,n# listele sunt .nto&mite sau a&tuali)ate/ tre-uie s+ se 0in+ &ont .n mo# spe&ial #e &riteriile pre"+)ute la art. 4C i 48 paragra4ul '3( #in Regulamentul nr. 882/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005. '5( =n "e#erea e4e&tu+rii a&ti"it+0ilor #e import tre-uie s+ se a&or#e aten0ie2 a( legisla0iei 0+rii ter0e/ re4eritoare la2 'i( pro#use #e origine animal+3 'ii( utili)area #e pro#use me#i&inale #e u) "eterinar/ in&lu),n# reguli re4eritoare la inter)i&erea sau autori)area a&estora/ #istri-uirea i punerea pe pia0+ a a&estora/ pre&um i reguli pri"in# a#ministrarea i inspe&0ia3 i 'iii( prepararea i utili)area materiilor 4ura7ere/ in&lu),n# pro&e#urile pentru utili)area a#iti"ilor/ prepararea i utili)area *ranei me#i&amentate pentru animale/ pre&um i &alitatea igienei materiilor prime utili)ate pentru prepararea materiilor 4ura7ere i a pro#usului 4init3 -( &on#i0iilor igieni&e #e pro#u&ere/ #e manipulare/ #e #epo)itare i #e e8pe#iere/ apli&ate .n pre)ent pro#uselor #e origine animal+ #estinate Comunit+0ii Europene3 &( e8perien0ei #e &omer&iali)are pri"in# pro#usul pro"enit #in 0ara ter0+ i re)ultatele &ontroalelor e4e&tuate la import3 #( re)ultatelor &ontroalelor &omunitare e4e&tuate .n 0ara ter0+/ .n spe&ial re)ultatelor e"alu+rii autorit+0ilor &ompetente i m+surilor .ntreprinse #e autorit+0ile &ompetente #in 0ara ter0+ respe&ti"+/ .n -a)a re&oman#+rilor a#resate a&estora &a urmare a &ontrolului &omunitar3 e( e8isten0ei/ implement+rii i &omuni&+rii unui program #e &ontrol al )oono)elor apro-at3 i 4( e8isten0ei/ implement+rii i &omuni&+rii unui program #e &ontrol al re)i#uurilor apro-at. ARTIC !U! $$ !ista .ntreprin#erilor #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import al pro#uselor #e origine animal+ spe&i4i&ate '$( Pot 4i importate .n Rom,nia sau .n Comunitatea European+ pro#use #e origine animal+/ numai #a&+ a&estea au 4ost e8pe#iate/ o-0inute sau preparate .n .ntreprin#eri &e apar pe listele .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre)entul arti&ol/ e8&ept,n#2 a( situa0iile .n &are/ #e la &a) la &a)/ se #e&i#e/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura ela-orat+ #e Autoritate sau &u &erin0ele Uniunii Europene/ #up+ &a)/ &+ garan0iile pe &are le 4urni)ea)+ o anume 0ar+ ter0+/ &u re4erire la a&ti"it+0i #e import al pro#uselor #e origine animal+ spe&i4i&ate/ sunt #e aa natur+ .n&,t pro&e#ura pre"+)ut+ #e pre)entul arti&ol nu este ne&esar+ pentru a se asigura &on4ormitatea &u &erin0ele alin. '2(3 -( &a)urile spe&i4i&ate #e ane8a nr. 5. =n plus/ pot 4i importate .n Rom,nia &arne proasp+t+/ &arne to&at+/ preparate #in &arne/ pro#use #in &arne/ &arne separat+ me&ani& '<:<(/ numai #a&+ a&estea au 4ost 4a-ri&ate #in &arne o-0inut+ .n a-atoare i unit+0i #e tranare &e apar pe liste .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre)entul arti&ol sau .n .ntreprin#eri autori)ate &e .n#eplines& regulile &omunitare. '2( .ntreprin#ere poate 4i .ns&ris+ pe o ast4el #e list+ numai #a&+ autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e #e origine garantea)+ &+2 a( a&ea .ntreprin#ere/ .mpreun+ &u ori&e .ntreprin#eri &e manipulea)+ materie prim+ #e origine animal+ utili)at+ la 4a-ri&area pro#uselor #e origine animal+ respe&ti"e/ este &on4orm+ &u &erin0ele Uniunii Europene/ .n spe&ial &u &ele pre"+)ute #e Regulamentul nr. 853/2004/CE/ transpus prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ sau &u &erin0e &e au 4ost

sta-ilite a 4i e&*i"alente &u ast4el #e &erin0e/ atun&i &,n# se #e&i#e s+ se a#auge a&ea 0ar+ ter0+ pe lista rele"ant+/ .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $03 -( un ser"i&iu #e inspe&0ie o4i&ial+ #in a&ea 0ar+ ter0+ super"i)ea)+ .ntreprin#erile #in 0ara respe&ti"+ i pune la #ispo)i0ia Comisiei Europene/ atun&i &,n# este ne&esar/ toate in4orma0iile rele"ante pri"in# .ntreprin#erile &e 4urni)ea)+ materii prime3 i &( are puteri legale #e a opri e8portul &+tre Comunitatea European+ ori &+tre Rom,nia #in .ntreprin#erile respe&ti"e/ .n &a)ul .n &are a&estea nu respe&t+ &erin0ele lit. a(. '3( Autorit+0ile &ompetente ale 0+rilor ter0e &e apar pe listele .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $0 tre-uie s+ garante)e &+ listele .ntreprin#erilor la &are s1a re4erit alin. '$( sunt .nto&mite/ a&tuali)ate i &omuni&ate Comisiei Europene2 a( Comisia European+ 4urni)ea)+ pun&tului #e &onta&t pe &are Rom,nia l1a #esemnat pentru a&est s&op noti4i&+ri regulate pri"in# listele noi sau a&tuali)ate pe &are le1a primit #e la autorit+0ile &ompetente ale 0+rilor ter0e respe&ti"e/ .n &on4ormitate &u alin. '3(. -( %a&+ statele mem-re nu au o-ie&0ii la noua list+ sau la lista a&tuali)at+/ .n #e&urs #e 20 #e )ile lu&r+toare #e la noti4i&area Comisiei Europene/ a&ti"it+0ile #e import #in .ntreprin#erile &e apar pe list+ pot 4i autori)ate .n #e&urs #e $0 )ile lu&r+toare/ #up+ )iua .n &are Comisia European+ a 4+&ut a&east+ list+ pu-li&+. &( %a&+ un stat mem-ru #e0ine in4orma0ii pertinente/ altele #e&,t &ele .ns&rise .n rapoartele inspe&0iei &omunitare/ "a noti4i&a Comisiei Europene ne&esitatea #e mo#i4i&are a listei sau "a 4a&e noti4i&are prin sistemul rapi# #e alert+. ARTIC !U! $2 <olute -i"al"e "ii/ e&*ino#erme "ii/ tuni&ate "ii i gasteropo#e marine "ii '$( <olutele -i"al"e "ii/ e&*ino#ermele "ii/ tuni&atele "ii i gasteropo#ele marine "ii tre-uie s+ pro"in+ #in )one #e pro#u&0ie ale 0+rilor ter0e &are apar pe listele .nto&mite i a&tuali)ate .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $$/ 4+r+ s+ se ia .n &onsi#era0ie pre"e#erile art. $$ alin. '$( lit. -. '2( Pre"e#erile alin. '$( nu tre-uie s+ se apli&e pe&tini#elor re&oltate .n a4ara )onelor #e pro#u&0ie &lasi4i&ate. Totui/ tre-uie s+ ai-+ lo& &ontroale o4i&iale &u re4erire la pe&tini#e/ .n &on4ormitate &u &ap. III al ane8ei nr. 2. '3( a( =nainte s+ 4ie .nto&mite listele la &are s1a re4erit alin. '$(/ tre-uie s+ se 0in+ &ont/ .n mo# #eose-it/ #e garan0iile pe &are poate s+ le o4ere autoritatea &ompetent+ #in 0ara ter0+ respe&ti"+/ pri"in# &on4ormitatea &u &erin0ele pre)entei *ot+r,ri/ re4eritoare la &lasi4i&area i &ontrolul )onelor #e pro#u&0ie. -( =nainte s+ 4ie ela-orate ast4el #e liste/ tre-uie s+ se e4e&tue)e o inspe&0ie &omunitar+ la 4a0a lo&ului/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are2 'i( ris&ul #eterminat nu 7usti4i&+ inspe&0ia3 i 'ii( se #e&i#e &a o anumit+ )on+ #e pro#u&0ie s+ se a#auge pe o list+ .n &on4ormitate &u alin. '$( i &,n# autoritatea &ompetent+ o4er+ toate in4orma0iile i garan0iile ne&esare. ARTIC !U! $3 %o&umente '$( Un #o&ument &e .ntrunete &erin0ele pre"+)ute .n ane8a nr. C tre-uie s+ .nso0eas&+ a&ti"it+0ile #e transport #e pro#use #e origine animal+/ &,n# a&estea sunt importate .n Comunitatea European+ sau .n Rom,nia. '2( %o&umentul tre-uie s+ &erti4i&e 4aptul &+ pro#usele satis4a&2 a( &erin0ele pre"+)ute pentru ast4el #e pro#use .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >24/2005 &e transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE i &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005 &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE sau &u pre"e#eri &e sunt e&*i"alente &u a&ele &erin0e3 i -( ori&e &on#i0ii spe&iale #e import pre"+)ute .n &on4ormitate &u art. 48 #in 5ot+r,rea Au"ernului nr. >25/2005 &e transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE. '3( %o&umentele pot s+ in&lu#+ #etalii soli&itate .n &on4ormitate &u alte pre"e#eri legislati"e &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+ re4eritoare la #omeniile s+n+tate pu-li&+ i s+n+tatea animalelor. '4( Pot 4i a&or#ate #erog+ri #e la alin. '$( .n &on4ormitate &u pro&e#ura ela-orat+ #e Autoritate sau &u &erin0ele Uniunii Europene/ #up+ &a)/ atun&i &,n# este posi-il s+ se o-0in+ garan0iile la &are s1a re4erit alin. '2(/ .n alt+ manier+. ARTIC !U! $4 Pre"e#eri spe&iale pentru pro#use #in pes&uit

'$( Pro&e#urile pre"+)ute #e a&est &apitol nu se apli&+ pro#uselor proaspete #in pes&uit #e-ar&ate .n Rom,nia i .n Comunitatea European+/ #ire&t #e pe un "as #e pes&uit &e na"ig*ea)+ su- pa"ilionul unei 0+ri ter0e. '2( Controalele o4i&iale asupra a&estor pro#use #in pes&uit se "or e4e&tua .n &on4ormitate &u pre"e#erile ane8ei nr. 3. '3( a( Pro#usele #in pes&uit importate #e pe un pes&a#or sau #e pe un pes&a#or1&ongelator &e na"ig*ea)+ supa"ilionul unei 0+ri ter0e tre-uie s+ pro"in+ #e pe "ase &e apar pe o list+ .nto&mit+ i a&tuali)at+ .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $$ alin. '4(. -( Totui/ prin #erogare #e la pre"e#erile art. $$ alin. '2( lit. -(/ un "as poate 4i/ #e asemenea/ in&lus .n ast4el #e liste2 'i( .n -a)a unei &omuni&+ri &omune .ntre autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e su- al &+rei pa"ilion na"ig*ea)+ "asul i autoritatea &ompetent+ a altei 0+ri ter0e &+reia autoritatea &ompetent+ a primei 0+ri ter0e i1a #elegat responsa-ilitatea pentru inspe&0ia "asului respe&ti"/ &u &on#i0ia &a2 'a( a&ea prim+ 0ar+ ter0+ s+ apar+ pe lista #e 0+ri ter0e #in &are sunt permise a&ti"it+0i #e import #e pro#use #in pes&uit/ list+ .nto&mit+ .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. $03 '-( toate pro#usele #in pes&uit #e pe "asul respe&ti" &e sunt #estinate punerii pe pia0+ .n Comunitatea European+ i .n Rom,nia s+ 4ie #e-ar&ate #ire&t .n prima #intre &ele #ou+ 0+ri ter0e pre"+)ute anterior3 '&( autoritatea &ompetent+ a &elei #e1a #oua 0+ri ter0e pre"+)ute anterior s+ 4i inspe&tat "asul i s+ 4i #e&larat &+ este .n &on4ormitate &u &erin0ele &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+3 i '#( autoritatea &ompetent+ a &elei #e1a #oua 0+ri ter0e pre"+)ute anterior s+ 4i #e&larat &+ "a inspe&ta &u regularitate "asul/ pentru a se asigura &+ a&esta &ontinu+ s+ 4ie .n &on4ormitate &u &erin0ele &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+3 sau 'ii( .n -a)a unei &omuni&+ri &omune .ntre autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e su- pa"ilionul &+reia na"ig*ea)+ "asul i autoritatea &ompetent+ a unui stat mem-ru sau a Rom,niei/ &+reia autoritatea &ompetent+ a 0+rii ter0e respe&ti"e i1a #elegat responsa-ilitatea #e inspe&0ie a "asului respe&ti"/ &u &on#i0ia &a2 'a( toate pro#usele #in pes&uit #e pe "asul respe&ti" &e sunt #estinate punerii pe pia0+ .n statul mem-ru sau .n Rom,nia s+ 4ie #e-ar&ate #ire&t .n a&el stat mem-ru sau .n Rom,nia3 '-( autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru sau a Rom,niei s+ 4i inspe&tat "asul i s+ 4i #e&larat &+ este &on4orm &u &erin0ele &omunitare3 i '&( autoritatea &ompetent+ a a&elui stat mem-ru sau a Rom,niei s+ 4i #e&larat &+ "a inspe&ta &u regularitate "asul/ pentru a se asigura &+ a&esta este .n &on4ormitate &u &erin0ele &omunitare. '4( Un #o&ument semnat #e &+pitan poate .nlo&ui #o&umentul &erut .n -a)a pre"e#erilor art. $3/ &,n# pro#usele #in pes&uit sunt importate #ire&t #e pe un "as #e pes&uit sau #e pe un pes&a#or1&ongelator. '5( Autoritatea poate pre"e#ea reguli #etaliate pentru implementarea pre)entului arti&ol .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. CAPIT !U! I; %ispo)i0ii 4inale ARTIC !U! $5 <+suri #e implementare Pot 4i pre"+)ute m+suri #e implementare/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. ARTIC !U! $C <o#i4i&area i &ompletarea ane8elor '$( Ane8ele nr. $/ 2/ 3/ 4/ 5 i C pot 4i mo#i4i&ate sau &ompletate pentru a se 0ine &ont #e progresul tiin0i4i& i te*ni&/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene. '2( Autoritatea poate a&or#a #erog+ri #e la ane8ele nr. $/ 2/ 3/ 4/ 5 i C/ .n &on4ormitate &u &erin0ele Uniunii Europene/ &u &on#i0ia &a a&estea s+ nu a4e&te)e .n#eplinirea o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. '3( Rom,nia/ 4+r+ a &ompromite reali)area o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri/ poate s+ a#opte/ .n &on4ormitate &u alin. '4(1'C(/ m+suri &e se a#aptea)+ &erin0elor pre"+)ute .n ane8a nr. $. '4( <+surile pre"+)ute la alin. '3( tre-uie s+2 a( ai-+ s&opul #e a2 'i( permite utili)area &ontinu+ a meto#elor tra#i0ionale .n ori&e etap+ #e pro#u&ere/ #e prelu&rare sau #e #istri-u0ie #e alimente3 'ii( r+spun#e ne&esit+0ilor unit+0ilor #in #omeniul alimentar &u &apa&itate mi&+ ori unit+0ilor &e sunt situate .n regiuni supuse unor &onstr,ngeri geogra4i&e spe&iale3 sau 'iii( permite #erularea unor proie&te1pilot &u s&opul #e a i#enti4i&a noi a-or#+ri pri"in# &ontroalele #e igien+ a &+rnii3

-( se re4ere/ .n spe&ial/ la urm+toarele elemente ale ane8ei nr. $2 'i( in4orma0ii re4eritoare la lan0ul alimentar3 'ii( pre)en0a autorit+0ii &ompetente .n .ntreprin#eri. '5( %a&+ Rom,nia inten0ionea)+ s+ a#opte m+suri pre&um &ele la &are s1a re4erit alin. '3(/ tre-uie s+ noti4i&e a&easta Comisiei Europene i statelor mem-re ale Uniunii Europene. Die&are noti4i&are tre-uie2 a( s+ 4urni)e)e o #es&riere #etaliat+ a &erin0elor pe &are Rom,nia &onsi#er+ &+ este ne&esar s+ le a#apte)e i s+ in#i&e natura a#apt+rii pre&oni)ate3 -( s+ #es&rie .ntreprin#erile respe&ti"e3 &( s+ e8pli&e moti"ele pentru a#aptare/ in&lu),n#/ atun&i &,n# este rele"ant/ 4urni)area unui re)umat al anali)ei #e ris& e4e&tuate i ori&e m+suri &e tre-uie s+ 4ie luate/ pentru a se asigura &+ a#aptarea nu "a &ompromite o-ie&ti"ele pre)entei *ot+r,ri3 i #( s+ 4urni)e)e ori&e alte in4orma0ii rele"ante. 'C( Autoritatea poate a#opta m+suri &on4orm &erin0elor ane8ei nr. $/ numai2 a( .n &on4ormitate &u #e&i)ia a#optat+ #e Comisia European+3 -( #a&+/ #up+ o lun+ #e la e8pirarea perioa#ei la &are s1a re4erit alin. 'C(/ Comisia European+ nu a in4ormat Rom,nia &+ a&easta a primit &omentarii s&rise #e la alte state mem-re sau &+ inten0ionea)+ s+ propun+ a#optarea unei #e&i)ii .n a&est sens. 'B( C,n# Autoritatea inten0ionea)+ s+ a#opte m+suri #e implementare a unui proie&t1pilot/ pentru a .n&er&a noi a-or#+ri .n &eea &e pri"ete &ontroalele igienei &+rnii .n &on4ormitate &u alin. '3(1'5(/ a&easta tre-uie s+ &omuni&e re)ultatele Comisiei Europene/ #e .n#at+ &e a&estea sunt #isponi-ile. ARTIC !U! $B %e&i)ii spe&i4i&e D+r+ a se a#u&e atingere &ara&terului general al #ispo)i0iilor art. $5 i ale art. $C alin. '$(/ pot 4i pre"+)ute m+suri #e implementare sau pot 4i a#optate mo#i4i&+ri la ane8ele nr. $/ 2/ 3/ 4/ 5 i C/ .n &on4ormitate &u pro&e#ura na0ional+ ela-orat+ #e Autoritate/ spe&i4i&,n#2 $. testele #e e"aluare a per4orman0ei operatorilor #in #omeniul alimentar i a personalului a&estora3 2. meto#a #e &omuni&are a re)ultatelor inspe&0iei3 3. &riteriile #e #eterminare a situa0iilor .n &are/ pe -a)a unei anali)e #e ris&/ me#i&ul "eterinar o4i&ial nu este ne&esar s+ 4ie pre)ent .n a-atoare i .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ pe toat+ #urata inspe&0iei ante1mortem i post1 mortem3 4. regulile pri"in# &on0inutul testelor pentru me#i&i "eterinari o4i&iali i au8iliari o4i&iali3 5. &riteriile mi&ro-iologi&e pentru &ontrolul pro&esului te*nologi& .n leg+tur+ &u igiena #in .ntreprin#eri3 C. alte pro&e#uri posi-ile/ e8amene serologi&e sau alte teste #e la-orator &e 4urni)ea)+ garan0ii &el pu0in e&*i"alente &u pro&e#urile spe&i4i&e #e inspe&0ie postmortem #es&rise la se&0iunea a 41a a ane8ei nr. $ i &are pot s+ le .nlo&uias&+/ #a&+ autoritatea &ompetent+ #e&i#e ast4el3 B. .mpre7ur+rile .n &are nu sunt ne&esare anumite pro&e#uri spe&i4i&e #e inspe&0ie post1mortem #es&rise .n se&0iunea a 41a a ane8ei nr. $/ a",n# .n "e#ere e8ploata0ia/ regiunea sau 0ara #e origine i prin&ipiile anali)ei #e ris&3 8. regulile pentru testarea #e la-orator3 >. tratamentul prin 4rig &e se apli&+ #ire&t &+rnii .n rela0ie &u &isti&er&o)a i tri&*inelo)a3 $0. &on#i0iile .n -a)a &+rora e8ploata0ii i regiuni pot 4i &erti4i&ate &a o4i&ial li-ere #e &isti&er&o)+ sau tri&*inelo)+3 $$. meto#ele &e tre-uie s+ 4ie apli&ate &,n# se e8aminea)+ pentru &on#i0iile la &are se re4er+ se&0iunea a 41a/ &ap. IF #in ane8a nr. $3 $2. &riteriile pentru &on#i0ii &ontrolate #e &a)are i sisteme integrate #e pro#u&0ie/ pentru por&i la .ngr+at3 $3. &riteriile pentru &lasi4i&area )onelor #e pro#u&0ie i #e reimersie/ pentru molute -i"al"e "ii/ .n &ooperare &u la-oratorul na0ional #e re4erin0+/ in&lu),n#2 a( "alori limit+ i meto#e #e anali)+ pentru -ioto8ine marine3 -( pro&e#uri #e testare "irusologi&+ i stan#ar#e "irusologi&e3 &( planuri #e prele"are #e pro-e i meto#ele i toleran0ele analiti&e &e tre-uie apli&ate pentru a se "eri4i&a &on4ormitatea &u &riteriile3 $4. &riteriile organolepti&e pentru e"aluarea prospe0imii pro#uselor #e pes&uit3 $5. limitele analiti&e/ meto#ele #e anali)+ i planurile #e prele"are #e pro-e pentru &ontroalele o4i&iale pri"in# pro#usele #e pes&uit/ soli&itate .n -a)a ane8ei nr. 3/ in&lu),n# re4eririle la para)i0ii i &ontaminan0ii #e me#iu. Art. $8. 1 Ane8ele nr. $1C 4a& parte integrant+ #in pre)entele reguli spe&i4i&e. A9EFA 9r. $ la regulile spe&i4i&e

CAR9E PR A:PHTH :ECGIU9EA $ Atri-u0ii ale me#i&ului "eterinar o4i&ial CAPIT !U! I Atri-u0ii #e au#it '$( =n plus 4a0+ #e &erin0ele generale ale art. 4 alin. '4( #in regulile spe&i4i&e/ pri"in# a&ti"it+0ile #e au#it al -unelor pra&ti&i #e igien+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea permanent+ &u pro&e#urile proprii ale operatorilor &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pri"in# ori&e a&ti"itate #e &ole&tare/ transport/ #epo)itare/ manipulare/ prelu&rare i utili)are sau #istrugere #e su-pro#use #e origine animal+/ in&lu),n# materialele #e ris& spe&i4i&/ opera0iuni pentru &are operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar este responsa-il. '2( =n plus 4a0+ #e &erin0ele generale ale art. 4 alin. '5( #in regulile spe&i4i&e/ pri"in# a&ti"it+0ile #e au#it -a)ate pe prin&ipiile 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &+ pro&e#urile operatorilor garantea)+/ .n m+sura .n &are este posi-il/ 4aptul &+ a&ea &arne2 a( nu pre)int+ mo#i4i&+ri mor4opatologi&e i organolepti&e3 -( nu este &ontaminat+ &u 4e&ale sau al0i &otaminan0i3 &( nu &on0ine material #e ris& spe&i4i&/ &u e8&ep0ia &elor pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ i a 4ost pro#us+ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ &u re4erire la en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile. CAPIT !U! II A&ti"it+0i #e inspe&0ie <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ 0in+ &ont #e re)ultatele a&ti"it+0ilor #e au#it e4e&tuate .n &on4ormitate &u pre"e#erile art. 4 #in regulile spe&i4i&e i ale &ap. I #in pre)enta ane8+/ &,n# e4e&tuea)+ a&ti"it+0i #e inspe&0ie .n &on4ormitate &u pre)entul &apitol. Atun&i &,n# este &a)ul/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+1i sta-ileas&+ o-ie&ti"ele #e inspe&0ie .n &on4ormitate &u re)ultatele a&ti"it+0ii #e au#it. A. In4orma0ii re4eritoare la lan0ul alimentar '$( C,n# e4e&tuea)+ inspe&0ia ante1 i post1mortem/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e i s+ anali)e)e in4orma0iile rele"ante o-0inute #in .nregistr+rile e8ploata0iei #e origine a animalelor #estinate t+ierii i s+ 0in+ &ont #e re)ultatele #o&umentate ale a&estei "eri4i&+ri i anali)e. '2( C,n# .n#eplinete a&ti"it+0i #e inspe&0ie/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ 0in+ &ont #e &erti4i&atele o4i&iale &e .nso0es& animalele i #e ori&e #e&lara0ii 4+&ute #e me#i&ii "eterinari &are e4e&tuea)+ &ontroale la ni"elul pro#u&0iei primare/ in&lu),n# me#i&ii "eterinari o4i&iali i me#i&ii "eterinari #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&i0i. '3( C,n# operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar #in &a#rul lan0ului alimentar iau m+suri suplimentare pentru a garanta siguran0a alimentelor prin implementarea #e sisteme integrate/ sisteme pri"ate #e &ontrol/ prin &erti4i&area in#epen#ent+ a unei p+r0i ter0e sau prin alte mi7loa&e i &,n# a&este m+suri sunt #o&umentate i animalele pre"+)ute .n a&este s&*eme sunt &lar i#enti4i&a-ile/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate lua .n &onsi#erare a&este aspe&te &,n# e4e&tuea)+ a&ti"it+0i #e inspe&0ie i re"i)uiete pro&e#urile -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(. E. Inspe&0ia ante1mortem '$( =n &on4ormitate &u alin. '4( i '5(2 a( me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e o inspe&0ie ante1mortem a tuturor animalelor .nainte #e t+iere3 -( inspe&0ia respe&ti"+ tre-uie s+ ai-+ lo& .n #e&urs #e 24 #e ore #e la sosirea animalelor la a-ator i &u mai pu0in #e 24 #e ore .nainte #e t+iere. =n plus/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate soli&ita inspe&0ia .n ori&e alt moment. '2( Inspe&0ia ante1mortem tre-uie/ .n spe&ial/ s+ #etermine #a&+/ .n &eea &e pri"ete animalul respe&ti" inspe&tat/ e8ist+ o in#i&a0ie2 a( &+ au 4ost &ompromise prote&0ia i -un+starea animalelor/ sau3 -( a ori&+rei st+ri &e ar putea s+ a4e&te)e .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea animalelor ori s+n+tatea uman+/ a&or#,n# o aten0ie #eose-it+ #ete&t+rii )oono)elor i -olilor #in lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ a &elor #in lista E a 4i&iului Interna0ional #e Epi)ootii 1 IE ' rgani)a0ia Interna0ional+ pentru :+n+tatea Animalelor(. '3( =n plus 4a0+ #e inspe&0ia ante1mortem #e rutin+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ e4e&tue)e o inspe&0ie &lini&+ a tuturor animalelor pe &are operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar sau un au8iliar o4i&ial le1a separat.

'4( =n &a)ul t+ierii #e ne&esitate .n a4ara a-atorului i .n &a)ul animalelor s+l-ati&e ",nate/ me#i&ul "eterinar o4i&ial al a-atorului sau al .ntreprin#erii #e manipulare a ",natului tre-uie s+ e8amine)e #e&lara0ia &e .nso0ete &orpul animalului/ #e&lara0ie eli-erat+ #e me#i&ul "eterinar sau #e persoana instruit+ .n &on4ormitate &u 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. '5( Inspe&0ia ante1mortem poate 4i e4e&tuat+ la e8ploata0ia #e pro"enien0+ .n situa0iile pre"+)ute #e se&0iunea a 31a/ &ap. II sau #e se&0iunea a 41a. =n ast4el #e &a)uri/ me#i&ul "eterinar o4i&ial #e la a-ator tre-uie s+ e4e&tue)e inspe&0ia ante1mortem numai &,n# i .n m+sura .n &are a&easta se impune. C. Prote&0ia i -un+starea animalelor <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u regulile na0ionale i &u &ele &omunitare transpuse .n legisla0ia na0ional+ pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor/ &um ar 4i regulile pri"in# prote&0ia animalelor .n momentul t+ierii i .n timpul transportului. %. Inspe&0ia post1mortem '$( %up+ t+iere/ &ar&asele i organele ataate tre-uie s+ 4ie supuse/ 4+r+ .nt,r)iere/ inspe&0iei post1mortem. Tre-uie s+ 4ie e8aminate toate supra4e0ele e8terne. =n a&est s&op/ pot 4i soli&itate o manipulare minim+ a &ar&asei i a organelor sau 4a&ilit+0i te*ni&e spe&iale. Tre-uie s+ 4ie a&or#at+ o aten0ie #eose-it+ #ete&t+rii )oono)elor i -olilor #in lista A a IE/ iar atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ &elor #in lista E a IE. ;ite)a liniei #e t+iere i num+rul personalului #e inspe&0ie pre)ent tre-uie s+ 4ie .n aa 4el .n&,t s+ permit+ o inspe&0ie a#e&"at+. '2( ri #e &,te ori se &onsi#er+ ne&esar tre-uie s+ se e4e&tue)e e8amin+ri suplimentare/ prin palparea i in&i)ia unor p+r0i ale &ar&asei i organelor/ pre&um i e4e&tuarea #e teste #e la-orator2 a( pentru a se pune un #iagnosti& #e &ertitu#ine3 -( pentru a se #ete&ta pre)en0a2 'i( unei -oli a animalelor3 'ii( #e re)i#uuri sau &ontaminan0i &e #ep+es& limitele pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 'iii( ne&on4ormit+0ii &u &riteriile mi&ro-iologi&e3 'i"( altor 4a&tori &e ar putea #etermina &a/ .n 4apt/ &arnea s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman sau s+ 4ie impuse restri&0ii pri"in# utili)area a&esteia/ .n mo# #eose-it .n &a)ul animalelor &e au 4ost t+iate #e ne&esitate. '3( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ soli&ite &a/ .n 4apt/ &ar&asele #e la solipe#e #omesti&e/ #e la animale #in spe&ia -o"ine &u ",rsta mai mare #e C luni i #e la por&ine #omesti&e &u ",rsta mai mare #e 4 s+pt+m,ni s+ 4ie supuse inspe&0iei post1mortem/ #up+ &e au 4ost se&0ionate longitu#inal .n semi&ar&ase #e1a lungul &oloanei "erte-rale. %a&+ inspe&0ia ne&esit+ ast4el/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate/ #e asemenea/ s+ soli&ite &a ori&e &ap sau ori&e &ar&as+ s+ 4ie t+iat+ longitu#inal. Totui/ pentru a se 0ine &ont #e anumite #eprin#eri nutri0ionale/ #e e"olu0ii te*nologi&e sau #e situa0ii sanitare spe&i4i&e/ autoritatea &ompetent+ poate autori)a supunerea la inspe&0ie a &ar&aselor #e solipe#e #omesti&e/ a &elor #e la animale #in spe&ia -o"ine &u ",rsta mai mare #e C luni i a &elor #e por&ine #omesti&e &u ",rsta mai mare #e 4 s+pt+m,ni/ nepar&elate .n semi&ar&ase. '4( =n timpul inspe&0iei tre-uie s+ 4ie luate m+suri pre"enti"e pentru a se asigura &+/ .n 4apt/ &ontaminarea &+rnii este men0inut+ la un ni"el minim prin a&0iuni pre&um palpare/ t+iere sau in&i)ie. '5( =n &a)ul unei t+ieri #e ne&esitate/ &ar&asa tre-uie s+ 4ie supus+ e8amin+rii post1mortem/ &,t #e &ur,n# posi-il/ .n &on4ormitate &u alin. '$(1'4(/ .nainte &a a&easta s+ 4ie #istri-uit+ pentru &onsum uman. E. <aterial #e ris& spe&i4i& i alte su-pro#use #e origine animal+ =n &on4ormitate &u reglement+rile na0ionale &e transpun reglement+rile Uniunii Europene pri"in# materiale #e ris& spe&i4i& i alte su-pro#use #e origine animal+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e .n#ep+rtarea/ separarea i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ mar&area unor ast4el #e pro#use. <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ia toate m+surile ne&esare pentru a se e"ita &ontaminarea &+rnii &u material #e ris& spe&i4i& .n timpul t+ierii 'in&lu),n# asomarea( i pentru .n#ep+rtarea materialului #e ris& spe&i4i&. D. Testare #e la-orator '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ are lo& prele"area #e pro-e i &+ pro-ele sunt i#enti4i&ate i manipulate .n mo# &orespun)+tor i trimise la la-oratorul &orespun)+tor/ .n &a#rul programului #e2 a( monitori)are i &ontrol al )oono)elor i al agen0ilor patogeni &are le pro#u&3 -( testare spe&i4i&+ #e la-orator pentru #iagnosti&ul en&e4alopatiilor spongi4orme transmisi-ile/ .n &on4ormitate &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. $44/2002 pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# sta-ilirea regulilor #e pre"enire/ &ontrol i era#i&are a unor en&e4alopatii spongi4orme transmisi-ile/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 433 #in 2$ iunie 2002/ &u mo#i4i&+rile i &omplet+rile ulterioare/ &e transpune Regulamentul nr. >>>/200$/CE3 &( #ete&tare #e su-stan0e sau pro#use neautori)ate i #e &ontrol al su-stan0elor reglementate/ .n spe&ial .n &a#rul planurilor na0ionale pentru re)i#uuri la &are s1a re4erit r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35C/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# limitele ma8ime sta-ilite pentru re)i#uuri #e pesti&i#e/ re)i#uuri #e me#i&amente #e u) "eterinar i pentru al0i &ontaminan0i .n pro#usele #e origine animal+/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 8$2 #in $8 #e&em-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a Consiliului nr. >C/23/CE3 #( #ete&tare #e -oli #in lista A a IE i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e -oli #in lista E a IE.

'2( %e asemenea/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ este e4e&tuat+ ori&e alt+ testare #e la-orator &onsi#erat+ ne&esar+. CAPIT !U! III <ar&area #e s+n+tate '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ supra"eg*e)e mar&area #e s+n+tate i m+r&ile utili)ate. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure/ .n spe&ial/ &+2 a( mar&a #e s+n+tate este apli&at+ numai animalelor 'ungulate #omesti&e/ mami4ere ",nat #e 4erm+/ altele #e&,t animale lagomor4e i ",nat s+l-ati& mare( &are au 4ost supuse inspe&0iei ante1mortem i post1mortem/ .n &on4ormitate &u pre)enta *ot+r,re/ i &,n# nu e8ist+ moti"e pentru a se #e&lara &arnea improprie pentru &onsum uman. Totui/ mar&a #e s+n+tate poate s+ 4ie apli&at+ .nainte &a re)ultatele unei e8amin+ri pentru tri&*inelo)+ s+ 4ie #isponi-ile/ #a&+ me#i&ul "eterinar o4i&ial are &ertitu#inea &+/ .n 4apt/ &arnea #e la animalul respe&ti" "a 4i pus+ pe pia0+ numai #a&+ re)ultatele sunt satis4+&+toare3 i -( mar&area #e s+n+tate se e4e&tuea)+ pe supra4a0a e8tern+ a &ar&asei/ prin tampilare &u tu sau &u 4o& i #e o asemenea manier+ .n&,t/ #a&+/ .n 4apt/ &ar&asele sunt t+iate .n semi&ar&ase sau s4erturi ori semi&ar&asele sunt t+iate .n trei piese/ 4ie&are pies+ poart+ o mar&+ #e s+n+tate. '3( <ar&a #e s+n+tate tre-uie s+ 4ie o mar&+ o"al+/ #e &el pu0in C/5 &m l+0ime i 4/5 &m .n+l0ime/ &e poart+ urm+toarele in4orma0ii s&rise &u &ara&tere &,t se poate #e li)i-ile2 a( mar&a tre-uie s+ in#i&e numele 0+rii .n &are este lo&ali)at+ .ntreprin#erea/ nume &e poate 4i s&ris &u litere mari sau &a un &o# #e #ou+ litere/ .n &on4ormitate &u stan#ar#ul I: rele"ant. =n &a)ul statelor mem-re ale Uniunii Europene/ a&este &o#uri sunt2 AT/ EE/ %E/ %M/ E:/ DI/ DR/ AR/ IE/ IT/ !U/ 9!/ PT/ :E sau UM3 -( mar&a tre-uie s+ in#i&e num+rul #e autori)are al a-atorului3 &( mar&a tre-uie s+ in&lu#+ a-re"ierea CE/ EC/ ED/ EA/ EM sau EV/ atun&i &,n# se apli&+ .ntr1un a-ator agreat &e .ntrunete &erin0ele &omununitare. '4( !iterele tre-uie s+ ai-+ o .n+l0ime #e &el pu0in 0/8 &m/ iar &i4rele #e &el pu0in $ &m. %imensiunile i &ara&terele m+r&ii pot 4i re#use pentru mar&area #e s+n+tate a mieilor/ a ie)ilor i a pur&eilor. '5( Culorile utili)ate pentru mar&area #e s+n+tate tre-uie s+ 4ie autori)ate .n &on4ormitate &u regulile na0ionale &e transpun regulile &omunitare re4eritoare la utili)area su-stan0elor &olorante .n pro#usele alimentare. 'C( <ar&a #e s+n+tate poate s+ in&lu#+/ #e asemenea/ o i#enti4i&are a me#i&ului "eterinar o4i&ial &are a e4e&tuat inspe&0ia #e s+n+tate a &+rnii. Autorit+0ile &ompetente i operatorii &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar pot &ontinua s+ utili)e)e e&*ipamente &oman#ate .nainte #e intrarea .n "igoare a pre)entei *ot+r,ri/ p,n+ &,n# a&estea s1au u)at sau ne&esit+ .nlo&uire. 'B( Carnea pro"enit+ #e la animalele t+iate #e ne&esitate .n a4ara a-atorului tre-uie s+ poarte o mar&+ spe&ial+ #e s+n+tate &e nu poate 4i &on4un#at+ ni&i &u mar&a #e s+n+tate pre"+)ut+ #e pre)entul &apitol i ni&i &u mar&a #e i#enti4i&are pre"+)ut+ #e se&0iunea I #in ane8a nr. 2 la Regulile spe&i4i&e #e igien+ pentru alimente #e origine animal+/ apro-ate prin 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE. '8( Carnea #e ",nat s+l-ati& ne7upuit poate s+ poarte o mar&+ #e s+n+tate numai .n &a)ul .n &are/ #up+ 7upuire .ntr1o .ntreprin#ere #e manipulare a ",natului/ a&easta a 4+&ut o-ie&tul inspe&0iei post1mortem i a 4ost #e&larat+ proprie pentru &onsumul uman. '>( Pre)entul &apitol tre-uie s+ se apli&e 4+r+ a se a#u&e atingere regulilor #e s+n+tate a animalelor &u re4erire la mar&area #e s+n+tate. :ECGIU9EA a 21a <+suri &e urmea)+ &ontroalelor CAPIT !U! I Comuni&area re)ultatelor inspe&0iei '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ .nregistre)e i s+ e"alue)e re)ultatele a&ti"it+0ilor #e inspe&0ie. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ in4orme)e operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ #a&+ inspe&0iile rele"+ pre)en0a ori&+rei -oli sau .m-oln+"iri &e ar putea a4e&ta s+n+tatea pu-li&+ ori s+n+tatea animalelor sau ar putea &ompromite prote&0ia i -un+starea animalelor. <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+1l in4orme)e pe me#i&ul "eterinar &are supra"eg*ea)+ e8ploata0ia #e pro"enien0+/ pe operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar responsa-il #e e8ploata0ia #e pro"enien0+ '&u &on#i0ia &a ast4el #e in4orma0ii s+ nu a#u&+ atingere pro&e#urilor legale ulterioare( i/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ tre-uie s+

in4orme)e autoritatea &ompetent+ responsa-il+ #e supra"eg*erea e8ploata0iei #e origine sau a )onei #e ",n+toare/ atun&i &,n# pro-lema este i#enti4i&at+ .n timpul pro#u&0iei primare. %a&+ animalele respe&ti"e au 4ost &res&ute .ntr1un stat mem-ru al Uniunii Europene sau .ntr1o 0ar+ ter0+/ me#i&ul "eterinar o4i&ial #in Rom,nia &are e4e&tuea)+ inspe&0ia tre-uie s+ in4orme)e autoritatea &ompetent+ a statului mem-ru al Uniunii Europene sau a 0+rii ter0e/ &a state .n &are este lo&ali)at+ .ntreprin#erea. A&ea autoritate &ompetent+ tre-uie s+ ia m+surile &orespun)+toare .n &on4ormitate &u legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ apli&a-il+. '3( Re)ultatele inspe&0iilor i testelor tre-uie s+ 4ie in&luse .n -a)e #e #ate rele"ante. '4( C,n# me#i&ul "eterinar o4i&ial suspe&tea)+ pre)en0a unui agent in4e&0ios pre"+)ut #e lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e lista E a IE/ .n timp &e e4e&tuea)+ inspe&0ia ante1mortem ori post1mortem sau ori&e alt+ a&ti"itate #e inspe&0ie/ a&esta tre-uie s+ noti4i&e ime#iat autorit+0ii &ompetente i .mpreun+ tre-uie s+ ia toate m+surile i pre&au0iile ne&esare pentru a .mpie#i&a posi-ila r+sp,n#ire a agentului in4e&0ios/ .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ apli&a-il+. CAPIT !U! II %e&i)ii pri"in# in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &a animalele s+ 4ie t+iate numai #a&+ operatorului #in a-ator i s1au 4urni)at in4orma0ii rele"ante re4eritoare la lan0ul alimentar i a&estea au 4ost "eri4i&ate. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial poate s+ permit+ t+ierea animalelor .n a-ator/ &*iar #a&+ nu sunt #isponi-ile in4orma0iile rele"ante re4eritoare la lan0ul alimentar. =n a&est &a)/ toate in4orma0iile rele"ante re4eritoare la lan0ul alimentar tre-uie s+ 4ie 4urni)ate .nainte #e a se autori)a &ar&asa pentru &onsum uman. =n ateptarea unei #e&i)ii 4inale/ ast4el #e &ar&ase i organele a4erente tre-uie s+ 4ie #epo)itate separat #e &ealalt+ &arne. '3( D+r+ s+ se ia .n &onsi#era0ie spe&i4i&a0iile alin. '2(/ atun&i &,n# nu sunt #isponi-ile in4orma0ii rele"ante &u re4erire la lan0ul alimentar .n #e&urs #e 24 #e ore #e la sosirea animalului la a-ator/ toat+ &arnea pro"enit+ #e la animalul respe&ti" tre-uie s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman. %a&+ animalul nu a 4ost .n&+ t+iat/ tre-uie s+ 4ie u&is separat #e alte animale. '4( C,n# .nregistr+rile/ #o&umenta0ia sau alte in4orma0ii .nso0itoare in#i&+ 4aptul &+2 a( animalele pro"in #intr1o e8ploata0ie sau #intr1o )on+ supus+ unei restri&0ii #e mi&are ori altor restri&0ii #in moti"e #e s+n+tate pu-li&+ sau a animalelor3 -( nu au 4ost respe&tate regulile pri"in# utili)area pro#uselor me#i&inale #e u) "eterinar3 sau &( este pre)ent+ ori&e alt+ a4e&0iune &e ar putea a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea pu-li&+ sau a animalelor/ animalele pot s+ nu 4ie a&&eptate pentru t+iere alt4el #e&,t .n &on4ormitate &u pro&e#urile pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+/ pentru a se elimina ris&urile pentru s+n+tatea animalelor sau pentru s+n+tatea uman+. %a&+ animalele sunt #e7a pre)ente la a-ator/ a&estea tre-uie s+ 4ie u&ise separat i #e&larate improprii pentru &onsum uman/ instituin#u1se/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ pre&au0ii pentru prote&0ia s+n+t+0ii pu-li&e i a s+n+t+0ii animalelor. ri #e &,te ori me#i&ul "eterinar o4i&ial &onsi#er+ ne&esar/ tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n e8ploata0ia #e pro"enien0+. '5( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ ia m+suri &orespun)+toare/ #a&+ a&easta #es&oper+ 4aptul &+ .nregistr+rile/ #o&umenta0ia sau alte in4orma0ii .nso0itoare nu &orespun# &u situa0ia real+ .n e8ploata0ia #e pro"enien0+ ori &u statusul real al animalelor sau in#u& .n eroare .n mo# #eli-erat me#i&ul "eterinar o4i&ial. Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ ia m+suri .mpotri"a operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar &are r+spun#e #e e8ploata0ia #e pro"enien0+ a animalelor sau a ori&+rei alte persoane impli&ate. A&east+ m+sur+ poate &onsta/ .n spe&ial/ .n &ontroale suplimentare. CAPIT !U! III %e&i)ii pri"in# animalele "ii '$( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u responsa-ilitatea operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar/ &on4orm 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ pentru a se asigura &+ animalele pentru t+iere pentru &onsum uman sunt i#enti4i&ate .n mo# a#e&"at. <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ se asigure &+ animalele a &+ror i#entitate nu poate 4i sta-ilit+ .n mo# re)ona-il sunt u&ise separat i #e&larate improprii pentru &onsumul uman. Tre-uie s+ 4ie e4e&tuate &ontroale o4i&iale .n e8ploata0ia #e pro"enien0+ ori #e &,te ori me#i&ul "eterinar o4i&ial &onsi#er+ ne&esar a&est lu&ru. '2( C,n# nu se 0ine seama #e reglement+rile legale pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor/ &aii pot 4i supui t+ierii .ntr1un a-ator/ &*iar #a&+ nu au 4ost 4urni)ate in4orma0iile re4eritoare la i#entitatea a&estora soli&itate .n mo# legal. Totui/ a&este in4orma0ii tre-uie s+ 4ie 4urni)ate .nainte #e a se putea #e&lara &ar&asa proprie pentru &onsum uman. A&este &erin0e se apli&+/ #e asemenea/ .n &a)ul t+ierii #e ne&esitate a &ailor .n a4ara a-atorului.

'3( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e &on4ormitatea &u responsa-ilitatea operatorului &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar .n -a)a 5ot+r,rii Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE/ pentru a se asigura &+ nu sunt t+iate pentru &onsum uman animale &are pre)int+ a4e&0iuni ale pielii sau mo#i4i&+ri ale l,nii &e repre)int+ un ris& nea&&epta-il pentru &ontaminarea &+rnii .n timpul t+ierii/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are a&estea sunt &ur+0ate .n preala-il. '4( Animalele a4e&tate #e o -oal+ sau #e o a4e&0iune &e poate 4i transmis+ animalelor ori oamenilor prin manipulare sau &onsum #e &arne i/ .n general/ animalele &are pre)int+ semne &lini&e #e -oal+ sistemi&+ ori #e ema&iere nu tre-uie s+ 4ie t+iate pentru &onsum uman. Ast4el #e animale tre-uie s+ 4ie u&ise separat/ .n -a)a unor asemenea &on#i0ii .n&,t alte animale sau &ar&ase s+ nu poat+ 4i &ontaminate/ iar respe&ti"ele animale #e&larate improprii pentru &onsumul uman. '5( Tre-uie s+ 4ie am,nat+ t+ierea animalelor suspe&te a 4i -olna"e sau a pre)enta o a4e&0iune &e poate a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea oamenilor ori a animalelor. Ast4el #e animale tre-uie s+ 4ie supuse unei e8amin+ri ante1mortem #etaliate/ pentru sta-ilirea unui #iagnosti&. =n plus/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate #e&i#e &a prele"area #e pro-e i e8amin+rile #e la-orator s+ 4ie e4e&tuate &a o &ompletare a inspe&0iei post1mortem. %a&+ este ne&esar/ animalele tre-uie s+ 4ie t+iate separat sau la s4,ritul pro&esului normal #e t+iere/ lu,n#u1se toate m+surile #e pre&au0ie ne&esare pentru a se e"ita &ontaminarea altei &+rni e8istente .n a&elai spa0iu. 'C( Animalele &are ar putea &on0ine re)i#uuri #e pro#use me#i&inale #e u) "eterinar peste limitele pre"+)ute .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+ sau re)i#uuri #e su-stan0e inter)ise tre-uie s+ 4ie tratate .n &on4ormitate &u r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$ pentru apro-area 9ormei sanitare "eterinare pri"in# m+surile #e supra"eg*ere i &ontrol al unor su-stan0e i al re)i#uurilor a&estora la animalele "ii i la pro#usele lor/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. B50 #in 23 noiem-rie 200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE. 'B( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ impun+ &on#i0iile .n -a)a &+rora animalele tre-uie s+ 4ie tratate .n &a#rul unei s&*eme spe&i4i&e pentru era#i&area sau &ontrolul unei anumite -oli/ &um ar 4i -ru&elo)a sau tu-er&ulo)a/ ori al unor agen0i patogeni &are pro#u& )oono)e/ &um ar 4i :almonella/ su- supra"eg*erea sa #ire&t+. Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ #etermine &on#i0iile .n &are pot 4i t+iate ast4el #e animale. A&este &on#i0ii tre-uie s+ ai-+ s&opul #e a re#u&e la minimum &ontaminarea altor animale i a &+rnii altor animale. '8( Ca regul+ general+/ animalele &are sunt pre)entate pentru t+iere la un a-ator tre-uie s+ 4ie t+iate a&olo. Totui/ .n .mpre7ur+ri e8&ep0ionale/ &um ar 4i o #e4e&0iune gra"+ a 4a&ilit+0ilor a-atorului/ me#i&ul "eterinar o4i&ial poate permite mutarea #ire&t+ la alt a-ator. CAPIT !U! I; %e&i)ii pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor '$( Atun&i &,n# nu sunt respe&tate regulile pri"in# prote&0ia animalelor la momentul t+ierii sau u&i#erii/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ "eri4i&e 4aptul &+ operatorul &u a&ti"itate .n #omeniul alimentar ia ime#iat m+suri &ore&ti"e ne&esare i #e pre"enire a re&i#i"+rii. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ ini0ie)e o a-or#are propor0ional+ i progresi"+ .n &eea &e pri"ete apli&area m+surilor/ pornin# #e la ela-orarea #e instru&0iuni i a7ung,n# p,n+ la #iminuarea sau stoparea pro#u&0iei/ #epin),n# #e natura i gra"itatea pro-lemei. '3( Atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ in4orme)e &elelalte autorit+0i &ompetente .n leg+tur+ &u pro-lemele #e prote&0ie i -un+stare. '4( <e#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ ia m+surile ne&esare .n &on4ormitate &u legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+/ &,n# #es&oper+ &+ nu sunt respe&tate regulile pri"in# prote&0ia animalelor .n timpul transportului. '5( C,n#2 a( un au8iliar o4i&ial e4e&tuea)+ &ontroale re4eritoare la prote&0ia i -un+starea animalelor &on4orm se&0iunilor a 31a i a 41a/ i -( a&ele &ontroale i#enti4i&+ ne&on4ormitatea &u regulile #e prote&0ie a animalelor/ au8iliarul o4i&ial tre-uie s+ in4orme)e ime#iat me#i&ul "eterinar o4i&ial i/ #a&+ este ne&esar/ .n &a)uri #e urgen0+/ tre-uie s+ ia m+surile ne&esare la &are s1au re4erit alin. '$(1'4(/ p,n+ la sosirea me#i&ului "eterinar o4i&ial. CAPIT !U! ; %e&i)ii pri"in# &arnea '$( Carnea tre-uie s+ 4ie #e&larat+ improprie pentru &onsum uman/ #a&+ a&easta2 a( pro"ine #e la animale &are nu au 4ost supuse inspe&0iei ante1mortem/ &u e8&ep0ia animalelor s+l-ati&e ",nate3 -( pro"ine #e la animale ale &+ror organe nu au 4ost supuse inspe&0iei post1mortem/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se pre"e#e alt4el #e pre)enta *ot+r,re sau #e 5ot+r,rea Au"ernului nr. >54/2005/ &e transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE3

&( pro"ine #e la animale &are au murit .nainte #e t+iere/ #e la animale n+s&ute moarte/ #e la animale a"ortate sau t+iate .nainte #e ",rsta #e B )ile3 #( re)ult+ #in 4asonarea e8tremit+0ilor3 e( pro"ine #e la animale a4e&tate #e o -oal+ pre"+)ut+ #e lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e lista E a IE/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se pre"e#e alt4el la se&0iunea a 41a3 4( pro"ine #e la animale &e su4er+ #e o a4e&0iune generali)at+/ pre&um septi&emie/ piemie/ to8iemie sau "iremie3 g( nu este .n &on4ormitate &u &riteriile mi&ro-iologi&e pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+/ pentru a se sta-ili #a&+ alimentele pot 4i puse pe pia0+3 *( mani4est+ in4estare para)itar+/ &u e8&ep0ia &a)ului .n &are se pre"e#e alt4el la se&0iunea a 41a3 i( &on0ine re)i#uuri sau &ontaminan0i peste limitele pre"+)ute #e legisla0ia na0ional+ &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+. ri&e #ep+ire a ni"elului rele"ant tre-uie s+ &on#u&+ la anali)e suplimentare/ ori #e &,te ori se &onsi#er+ &orespun)+tor3 7( pro"ine #e la animale sau #e la &ar&ase &e &on0in re)i#uuri #e su-stan0e inter)ise ori #e la animale &e au 4ost tratate &u su-stan0e inter)ise/ 4+r+ s+ a#u&+ atingere altor reglement+ri ale legisla0iei &omunitare spe&i4i&e transpuse .n legisla0ia na0ional+3 ?( &onst+ #in 4i&atul i rini&*ii unor animale &u ",rsta mai mare #e 2 ani &are pro"in #in regiuni un#e implementarea planurilor autori)ate .n &on4ormitate &u norma sanitar+ "eterinar+ apro-at+ prin r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 35B/200$/ &e transpune %ire&ti"a nr. >C/23/CE/ a #epistat pre)en0a generali)at+ #e metale grele .n me#iu3 l( a 4ost tratat+ .n mo# ilegal &u su-stan0e #e #e&ontaminare3 m( a 4ost tratat+ .n mo# ilegal &u ra#ia0ii ioni)ante sau &u ra)e U;3 n( &on0ine &orpi str+ini '&u e8&ep0ia materialelor utili)ate pentru ",narea animalului/ .n &a)ul ",natului s+l-ati&(3 o( #ep+ete ni"elurile #e ra#ioa&ti"itate ma8ime permise/ pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 p( in#i&+ mo#i4i&+ri mor4opatologi&e/ anomalii #e &onsisten0+/ s,ngerare insu4i&ient+ '&u e8&ep0ia ",natului s+l-ati&( sau mo#i4i&+ri organolepti&e/ .n spe&ial un miros se8ual pronun0at3 Y( pro"ine #e la animale ema&iate3 r( &on0ine materiale #e ris& spe&i4i&/ &u e8&ep0ia &elor pre"+)ute .n -a)a legisla0iei na0ionale &e transpune legisla0ia &omunitar+ spe&i4i&+3 s( in#i&+ pre)en0a unor resturi #e p+m,nt/ #e 4e&ale sau #e al0i &ontaminan0i3 t( &on0ine s,nge &e poate &onstitui un ris& pentru s+n+tatea pu-li&+ ori pentru s+n+tatea animalelor/ #atorit+ st+rii #e s+n+tate a animalului #e la &are pro"ine sau &ontamin+rii pro#use .n timpul pro&esului #e t+iere3 u( &on4orm opiniei me#i&ului "eterinar o4i&ial/ #up+ e8aminarea tuturor in4orma0iilor rele"ante/ &arnea poate &onstitui un ris& pentru s+n+tatea pu-li&+ ori pentru s+n+tatea animalelor/ sau este/ #in ori&e alt moti"/ ne&orespun)+toare pentru &onsum uman. '2( <e#i&ul "eterinar o4i&ial poate impune &on#i0ii pri"in# utili)area &+rnii pro"enite #e la animale &are au 4ost supuse t+ierii #e ne&esitate .n a4ara a-atorului. :ECGIU9EA a 31a Responsa-ilit+0ile i 4re&"en0a &ontroalelor CAPIT !U! I Au8iliari o4i&iali Au8iliarii o4i&iali pot s+ asiste me#i&ul "eterinar o4i&ial pentru .n#eplinirea tuturor atri-u0iilor &e sunt su-ie&t al urm+toarelor restri&0ii i al ori&+ror reguli spe&i4i&e pre"+)ute #e se&0iunea a 41a2 $. .n leg+tur+ &u atri-u0iile #e au#it/ au8iliarii o4i&iali pot numai s+ &ole&te)e in4orma0ii pri"in# -une pra&ti&i #e igien+ i pro&e#uri -a)ate pe 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point(3 2. .n leg+tur+ &u inspe&0ia ante1mortem i &ontroalele pri"in# prote&0ia i -un+starea animalelor/ au8iliarii o4i&iali pot s+ 4a&+ numai un &ontrol ini0ial al animalelor i s+ a7ute la a&ti"it+0i stri&t pra&ti&e3 3. .n leg+tur+ &u inspe&0ia post1mortem/ me#i&ul "eterinar o4i&ial tre-uie s+ &ontrole)e .n mo# regulat a&ti"itatea au8iliarilor o4i&iali/ iar .n &a)ul unor animale supuse t+ierii #e ne&esitate .n a4ara a-atorului/ s+ e4e&tue)e personal inspe&0ia. CAPIT !U! II Dre&"en0a &ontroalelor

'$( Autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+/ .n 4apt/ &el pu0in un me#i& "eterinar o4i&ial este pre)ent2 a( .n a-atoare/ pe toat+ #urata at,t a inspe&0iei ante1mortem/ &,t i a &elei post1mortem3 -( .n .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ pe toat+ #urata inspe&0iei post1mortem. '2( Totui/ autoritatea &ompetent+ poate s+ a#apte)e a&east+ a-or#are pentru anumite a-atoare i .ntreprin#eri #e manipulare a ",natului/ i#enti4i&ate .n -a)a unei anali)e #e ris& i .n &on4ormitate &u &riteriile sta-ilite .n rela0ie #ire&t+ &u art. $B p&t. 3 #in regulile spe&i4i&e/ #a&+ e8ist+ ast4el #e &a)uri. =n ast4el #e &a)uri2 a( me#i&ul "eterinar o4i&ial nu este ne&esar s+ 4ie pre)ent .n a-ator .n momentul e4e&tu+rii inspe&0iei antemortem/ #a&+3 'i( un me#i& "eterinar o4i&ial sau un me#i& "eterinar #e li-er+ pra&ti&+ .mputerni&it a e4e&tuat inspe&0ia ante1mortem .n e8ploata0ia #e pro"enien0+/ a "eri4i&at in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar i a &omuni&at re)ultatele &ontrolului au8iliarului o4i&ial #e la a-ator3 'ii( au8iliarul o4i&ial #in a-ator are &ertitu#inea &+ in4orma0iile re4eritoare la lan0ul alimentar nu in#i&+ ni&i o posi-il+ pro-lem+ pentru siguran0a alimentelor i &+ starea general+ #e s+n+tate i -un+stare a animalelor este satis4+&+toare3 'iii( me#i&ul "eterinar o4i&ial are &ertitu#inea &+ au8iliarul o4i&ial e4e&tuea)+ .n mo# &orespun)+tor &ontroalele3 -( me#i&ul "eterinar o4i&ial nu este ne&esar s+ 4ie pre)ent pe toat+ #urata e4e&tu+rii inspe&0iei post1mortem/ #a&+2 'i( un au8iliar o4i&ial reali)ea)+ inspe&0ia post1mortem i pune separat &arnea &u anomalii i toat+ &ealalt+ &arne pro"enit+ #e la a&elai animal3 'ii( me#i&ul "eterinar o4i&ial inspe&tea)+ ulterior/ .n totalitate/ o ast4el #e &arne3 'iii( au8iliarul o4i&ial .i #o&umentea)+ pro&e#urile i &onstat+rile .ntr1o manier+ &e permite me#i&ului "eterinar o4i&ial s+ se &on"ing+ #e 4aptul &+ s1au respe&tat stan#ar#ele. =n &a)ul p+s+rilor i al animalelor lagomor4e/ au8iliarul o4i&ial poate s+ resping+ &arnea &u anomalii/ iar .n -a)a se&0iunii a 41a/ nu mai este ne&esar &a me#i&ul "eterinar o4i&ial s+ inspe&te)e .n mo# sistemati& i .n totalitate o ast4el #e &arne. '3( 9u se apli&+ 4le8i-ilitatea pre"+)ut+ la alin. '2(2 a( animalelor &are au 4ost supuse t+ierii #e ne&esitate3 -( animalelor suspe&tate a a"ea o -oal+ sau o a4e&0iune &e ar putea a4e&ta .n mo# ne4a"ora-il s+n+tatea uman+3 &( animalelor #in spe&ia -o"ine pro"enin# #in e4e&ti"e &e nu au 4ost #e&larate o4i&ial li-ere #e tu-er&ulo)+3 #( animalelor #in spe&iile -o"ine/ o"ine i &aprine pro"enin# #in e4e&ti"e &e nu au 4ost #e&larate o4i&ial li-ere #e -ru&elo)+3 e( .n &a)ul unui 4o&ar al unei -oli pre"+)ute #e lista A sau/ atun&i &,n# se &onsi#er+ &orespun)+tor/ #e lista E a IE. A&easta se re4er+ la animale sus&epti-ile #e o anumit+ -oal+ &are pro"in #intr1o anumit+ regiune/ #up+ &um se #e4inete la art. 2 #in 9orma sanitar+ "eterinar+ pri"in# pro-lemele #e s+n+tate a animalelor/ &e a4e&tea)+ &omer0ul Rom,niei &u statele mem-re ale Uniunii Europene &u animale #in spe&iile -o"ine i por&ine/ apro-at+ prin r#inul ministrului agri&ulturii/ alimenta0iei i p+#urilor nr. 23C/2002/ pu-li&at .n <onitorul 4i&ial al Rom,niei/ Partea I/ nr. 835 #in 20 noiem-rie 2002/ &e transpune %ire&ti"a Consiliului nr. C4/432/CEE3 4( &,n# sunt ne&esare &ontroale stri&te pentru a se 0ine &ont #e -oli emergente sau/ .n mo# #eose-it/ #e &ele pre"+)ute #e lista E a IE. '4( =n unit+0ile #e tranare/ autoritatea &ompetent+ tre-uie s+ se asigure &+ un me#i& "eterinar o4i&ial sau un au8iliar o4i&ial este pre)ent/ atun&i &,n# se prelu&rea)+ &arnea/ &u o 4re&"en0+ &orespun)+toare reali)+rii o-ie&ti"elor pre)entei *ot+r,ri. CAPIT !U! III Impli&area personalului #in a-ator A. Responsa-ilit+0i spe&i4i&e pri"in# pro#u&0ia #e &arne #e pas+re i #e animale lagomor4e Autoritatea &ompetent+ poate permite personalului #in a-ator s+ preia a&ti"it+0ile au8iliarilor o4i&iali pentru &ontrolul pro#u&0iei #e &arne #e pas+re i #e iepure/ .n -a)a urm+toarelor &on#i0ii2 a( Atun&i &,n# .ntreprin#erea a respe&tat -unele pra&ti&i #e igien+ .n &on4ormitate &u art. 4 alin. '4( #in regulile spe&i4i&e/ pre&um i pro&e#ura 5ACCP '5a)ar# Anal6sis an# Criti&al Control Point( #e &el pu0in $2 luni/ autoritatea &ompetent+ poate autori)a personalul .ntreprin#erii &are a 4ost instruit .n a&elai mo# &a i asisten0ii o4i&iali i a promo"at a&eeai e8aminare s+ .n#eplineas&+ atri-u0iile au8iliarilor o4i&iali i s+ 4a&+ parte #in &ole&ti"ul #e inspe&0ie in#epen#ent al autorit+0ii &ompetente/ su- supra"eg*erea/ .n#rumarea i responsa-ilitatea me#i&ului "eterinar o4i&ia