Sunteți pe pagina 1din 2

Catre Consiliul Local al comunei Pardina, judetul Tulcea Subsemnata _________________________, domiciliata in comuna Pardina, judetul Tulcea, beneficiara

a ajutorului social conform Dispozitiei primarului localitatii cu nr. _____/ _________________, solicit reducerea/scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren pe perioada in care beneficiez de ajutor social. Atasez prezentei: copie carte identitate actele pri!ind imobilele detinute e"tras din rolul fiscal pe anul #$%& data ______________ semnatura ______________________

Domnului Primar al comunei Pardina, judetul Tulcea' Catre Consiliul Local al comunei Pardina, judetul Tulcea Subsemnata _________________________, domiciliata in comuna Pardina, judetul Tulcea, beneficiara a ajutorului social conform Dispozitiei primarului localitatii cu nr. _____/ _________________, solicit reducerea/scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren pe perioada in care beneficiez de ajutor social. Atasez prezentei: copie carte identitate actele pri!ind imobilele detinute e"tras din rolul fiscal pe anul #$%& data ______________ semnatura ______________________

Domnului Primar al comunei Pardina, judetul Tulcea