Sunteți pe pagina 1din 9

ORDIN Nr.

244/2651 din 3 noiembrie 2010


pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) i ale art. 76^1 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale
EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
Nr. 244 din 3 noiembrie 2010
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
Nr. 2.651 din 9 noiembrie 2010
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 19 noiembrie 2010
Avnd n vedere prevederile art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) i ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor i ministrul finanelor publice emit urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob metodologiile de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) i ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel:
a) Metodologia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unitilor administrativ-teritoriale, prevzut
n anexa nr. 1;
b) Metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuia bugetelor locale, prevzut n anexa nr. 2;
c) Metodologia privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unitii/subdiviziunii administrativteritoriale, prevzut n anexa nr. 3.
ART. 2
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul administraiei i internelor,
Traian-Constantin Iga
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
ANEXA 1
METODOLOGIA
privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unitilor administrativ-teritoriale
1. Formula de calcul al gradului de realizare a veniturilor proprii (Grv_p) ale unitilor administrativ-teritoriale este dup
cum urmeaz:
________________________________________________
|
|
|
ncasri_(t) - Suprasolviri_(t)
|
| Grv_p = ------------------------------- x 100 |
|
D_(t)
|
|________________________________________________|
unde:
- ncasri_(t) - ncasrile realizate n anul financiar (t), anterior anului de calcul (t+1);
- Suprasolviri_(t) - sume achitate de contribuabil n plus fa de creanele pe care le datoreaz bugetului local al unitii
administrativ-teritoriale, n anul (t), anterior anului de calcul (t+1);
- D_(t) - de ncasat din venituri proprii (impozite i taxe locale, chirii, redevene, accesorii, sanciuni contravenionale,
despgubiri, cheltuieli de judecat, exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) n anul (t), anterior anului de calcul (t+1),
stabilite n baza materiei impozabile aflate n eviden i a creanelor nerealizate din anii anteriori, precum i materia
impozabil suplimentar estimat a se ncasa n anul (t), anterior anului de calcul (t+1).
2. Formula de calcul al indicatorului de ncasat din venituri proprii (D_(t)) ale unitilor administrativ-teritoriale este dup
cum urmeaz:
______________________________________________________________________
| D_(t) = R_(31.12(t-1)) + D_((t curent)) + I_((IF)(t)) + I_(S(t)) +|
|
|
|
+ Acc_(t) - Suprasolviri_(t) - Cr_(litigiu(t)) - Ins(t)
|
|______________________________________________________________________|
unde:
R_(31.12(t-1)) - rmie la data de 31 decembrie a anului financiar (t-1)
precedent anului anterior anului de calcul (t+1), reprezentnd: impozite/taxe
locale, chirii/redevene, sanciuni contravenionale, despgubiri, cheltuieli de

judecat etc. i accesorii aferente acestora, majorri de ntrziere, penaliti de


ntrziere/dobnzi calculate pn la data de 31 decembrie a anului (t-1);
D_((t curent)) - impozitele i taxele locale, chiriile, redevenele de
ncasat, stabilite pe baza inventarierii materiei impozabile la nceputul anului
(t), de ncasat n anul (t), anterior anului de calcul (t+1)
I_((IF)(t)) - diferene de impozite i taxe locale, precum i accesoriile
aferente acestor creane, stabilite ca urmare a inspeciei fiscale, prin decizii de
impunere i comunicate contribuabililor, ale cror termene de plat expir n anul
(t), anterior anului de calcul (t+1), i programate a se ncasa n anul (t);
I_(S(t)) - impozite i taxe locale, stabilite suplimentar n cursul anului (t),
anterior anului de calcul (t+1), ca urmare a dobndirii de materie impozabil
suplimentar (achiziionarea de autoturisme, edificarea de cldiri etc.) de ctre
contribuabili i declarat de acetia organului fiscal, pentru care se emit decizii
de impunere, iar termenele de plat ale impozitelor/taxelor locale stabilite
suplimentar expir n anul (t), anterior anului de calcul (t+1). Creanele
stabilite suplimentar sunt programate a se ncasa n anul (t), anterior anului de
calcul (t+1);
Acc_(t) - accesoriile (majorri de ntrziere/dobnzi) datorate pentru
neachitarea creanelor principale, calculate pn la data de 31 decembrie a anului
(t), anterior anului de calcul (t+1), att pentru creanele principale din anul
(t), ct i pentru cele din anii anteriori anului (t);
Suprasolviri_(t) - sume achitate de contribuabil n plus fa de creanele pe
care le datoreaz bugetului local al unitii administrativ-teritoriale, n anul
(t), anterior anului de calcul (t+1);
Cr_(litigiu (t)) - creane aflate n litigiu (inclusiv n situaia de
insolven), la finele anului (t), anterior anului de calcul (t), i care nu sunt
certe, lichide i exigibile;
Ins_(t) - insolvabilitate - creanele principale i accesoriile (majorri de
ntrziere/dobnzi) nscrise n procesele-verbale privind insolvabilitatea,
aprobate de conductorul organului fiscal pn la data de 31 decembrie a anului
(t), anterior anului de calcul (t+1).
Anii de referin (t+1), (t) i (t-1) se identific, astfel:
(t+1) - anul n care se calculeaz gradul de realizare a veniturilor proprii
ale unitilor administrativ-teritoriale;
(t) - anul pentru care se calculeaz gradul de realizare a veniturilor proprii
ale unitilor administrativ-teritoriale i care este anul anterior anului n care
se calculeaz gradul de realizare a veniturilor proprii ale unitilor
administrativ-teritoriale;
(t-1) - anul precedent anului anterior anului n care se calculeaz gradul de
realizare a veniturilor proprii ale unitilor administrativ-teritoriale.
ANEXA 2
METODOLOGIA
privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuia bugetelor locale
______________________________________________________________________________
|
Indicatori
|
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |
Venituri
|
|crt.|
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual ntre |
|
| veniturile totale ncasate i veniturile totale programate pentru
|
|
| perioada de raportare (Se calculeaz trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 2.| Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport
|
|
| procentual ntre veniturile proprii ncasate i veniturile proprii
|
|
| programate pentru perioada de raportare (Se calculeaz trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 3.| Gradul de finanare din veniturile proprii determinat ca raport
|
|
| procentual ntre veniturile proprii ncasate (inclusiv cote defalcate
|
|
| din impozitul pe venit) i veniturile totale ncasate (Se calculeaz
|
|
| trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 4.| Gradul de autofinanare determinat ca raport procentual ntre veniturile|
|
| proprii ncasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) i
|
|
| veniturile totale ncasate (Se calculeaz trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 5.| Venituri proprii ncasate per capita determinate ca raport ntre
|
|
| veniturile proprii ncasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe
|
|
| venit) i numrul de locuitori ai unitii administrativ-teritoriale
|
|
| (Se calculeaz anual.)
|
|
|
|
|
| NOT:
|

|
| Numrul de locuitori va fi cel avut n vedere la repartizarea sumelor
|
|
| defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea |
|
| bugetelor locale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din
|
|
| Legea nr. 273/2006, privind finanele publice locale, cu modificrile i|
|
| completrile ulterioare.
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 6.| Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate determinat ca raport
|
|
| procentual ntre veniturile din impozite pe proprietate ncasate i
|
|
| veniturile din impozite pe proprietate programate pentru perioada de
|
|
| raportare (Se calculeaz anual.)
|
|
|
|
|
| NOT:
|
|
| Indicatorii care se vor avea n vedere sunt: impozitul i taxa pe
|
|
| cldiri, impozitul i taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de
|
|
| transport.
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 7.| Gradul de dependen al bugetului local fa de bugetul de stat
|
|
| determinat ca raport procentual ntre ncasrile din surse primite de la|
|
| bugetul de stat i total ncasri. (Se calculeaz anual.)
|
|
|
|
|
| NOT:
|
|
| Sursele sunt:
|
|
| - sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat;
|
|
| - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
|
|
| echilibrarea bugetelor locale;
|
|
| - subvenii.
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 8.| Gradul de autonomie decizional determinat ca raport procentual ntre
|
|
| veniturile depersonalizate ncasate i total ncasri (Se calculeaz
|
|
| trimestrial.)
|
|
|
|
|
| NOT:
|
|
| Veniturile depersonalizate reprezint suma veniturilor proprii,
|
|
| inclusiv sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. |
|____|_________________________________________________________________________|
| 9.| Estimatul anual (E_vfl) din venituri fiscale locale (venituri fiscale
|
|
| din care se scad cotele i sumele defalcate din impozitul pe venit |
|
| indicator 04.02 i sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat |
|
| indicator 11.02) se calculeaz conform urmtoarei proceduri:
|
|
| a) Se calculeaz trimestrial coeficientul de realizare a veniturilor
|
|
| fiscale (y_i) n anul anterior (t-1) dup urmtoarea formul de calcul: |
|
|
|
|
|
n
|
|
|
_
|
|
|
>_ ncas. trim. i an (t-1)
|
|
|
i=1
|
|
|
y_i = -------------------------|
|
|
ncas. an (t-1)
|
|
|
|
|
| unde:
|
|
| n - trimestrul de referin (I, II sau III) pentru care se calculeaz
|
|
| coeficientul;
|
|
| _
|
|
| >_ ncas. trim. i an (t-1) - ncasrile trimestriale cumulate aferente |
|
| veniturilor fiscale locale realizate pn la finele trimestrului (n) al |
|
| anului anterior (t-1) pentru care se calculeaz coeficientul;
|
|
| (t-1) - an anterior anului de calcul;
|
|
| ncas. an (t-1) - total ncasri aferente veniturilor fiscale locale
|
|
| (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate i sumele defalcate)|
|
| realizate la finele anului anterior anului de calcul.
|
|
|
|
|
| Figura 1Lex: Formula de calcul pentru y_i
|
|
|
|
|
| b) Se calculeaz trimestrial Estimatul anual (E_vfl) din venituri
|
|
| fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate i
|
|
| sumele defalcate), dup urmtoarea formul de calcul:
|
|
|
|
|
|
n
|
|
|
_
|
|
|
>_ ncas. trim. i an (t)
|
|
|
i=1
|
|
|
E_(vfl(n)) = -----------------------|
|
|
y_i
|
|
|
|
|
| unde:
|

|
| n - trimestrul de referin (I, II sau III) n care se face estimarea; |
|
| _
|
|
| >_ ncas. trim. i an (t) - ncasrile trimestriale cumulate aferente
|
|
| veniturilor fiscale locale din care se scad cotele defalcate i sumele |
|
| defalcate realizate pn la finele trimestrului la care se calculeaz
|
|
| Estimatul (E_vfl);
|
|
| (t) - anul de calcul al Estimatului anual (E_vfl) din venituri fiscale; |
|
| Explicaie: Estimatul anual (E_vfl) din venituri fiscale locale
|
|
| (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate i sumele
|
|
| defalcate), care are probabilitatea cea mai mare de realizare n anul
|
|
| curent (t) avnd n vedere istoricul ncasrilor din anul anterior
|
|
| (t-1).
|
|
|
|
|
| Figura 2Lex: Formula de calcul pentru E_(vfl(n))
|
|____|_________________________________________________________________________|
|
Indicatori
|
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |
Cheltuieli
|
|crt.|
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Rigiditatea cheltuielilor se determin ca raport procentual ntre
|
|
| plile aferente cheltuielilor de personal i total pli
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 2.| Ponderea plilor din seciunea de funcionare n total pli
|
|
| (Se calculeaz trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 3.| Ponderea plilor din seciunea de dezvoltare n total pli
|
|
| (Se calculeaz trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 4.| Ponderea serviciului datoriei publice locale n pli totale efectuate |
|
| (Se calculeaz anual.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 5.| Deficitul (excedentul) seciunii de funcionare determinat conform
|
|
| Legii nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
|
|
| (Se calculeaz trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 6.| Deficitul (excedentul) seciunii de dezvoltare determinat conform
|
|
| Legii nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
|
|
| (Se calculeaz trimestrial.)
|
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. |
Pli restante
|
|crt.|
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Total pli restante nregistrate la sfritul perioadei de raportare, |
|
| din care:
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 2.| sub 30 de zile
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 3.| peste 30 de zile
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 4.| peste 90 de zile
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 5.| peste 120 de zile
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 6.| ctre furnizori, creditorii din operaii comerciale
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 7.| fa de bugetul general consolidat
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 8.| fa de salariai
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 9.| mprumuturi nerambursate la scaden
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 10.| dobnzi restante
|
|____|_________________________________________________________________________|
ANEXA 3*1)
*1) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.
JUDEUL ..........................
Unitatea administrativ-teritorial ...................
____
| 11 |
Formular |____|

METODOLOGIA
privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al
unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe anul ..........
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Bugetul instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
din bugetul local
B - Bugetul instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
C - Bugetul fondurilor externe nerambursabile
- mii lei ______________________________________________________________________________
|
|Cod |Bugetul|A|B| Bugetul
|C|Total|Transferuri|Total |
|
|rnd|local | | | mprumuturilor| |
|ntre
|buget |
|
|
|
| | |_______________| |
|bugete**) |general|
|
|
|
| | |externe|interne| |
|(se scad) |
|
|_________________|____|_______|_|_|_______|_______|_|_____|___________|_______|
|
A
| 0 |
1
|2|3|
4
|
5 |6|7=1+ |
8
| 9=7-8 |
|
|
|
| | |
|
| |2+3+ |
|
|
|
|
|
| | |
|
| |4+5+6|
|
|
|_________________|____|_______|_|_|_______|_______|_|_____|___________|_______|
|VENITURI TOTAL
| 01 |
| | |
|
| |
|
|
|
|(rd. 02 + 18 +
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|19 + 20 + 23)
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Venituri curente | 02 |
| | |
|
| |
|
|
|
|(rd. 03 + 17)
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Venituri fiscale | 03 |
| | |
|
| |
|
|
|
|(rd. 04 + 06 +
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|09 + 10 + 11 +
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|16)
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Impozit pe venit,| 04 |
| | |
|
| |
|
|
|
|profit i
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|ctiguri din
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|capital de la
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|persoane
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|juridice,
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|din care:
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
| Impozit pe
| 05 |
| | |
|
| |
|
|
|
|profit
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Impozit pe venit,| 06 |
| | |
|
| |
|
|
|
|profit i
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|ctiguri din
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|capital de la
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|persoane fizice |
|
| | |
|
| |
|
|
|
|(rd. 07 +
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|rd. 08),
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|din care:
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
| Impozitul pe
| 07 |
| | |
|
| |
|
|
|
|veniturile din
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|transferul
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|proprietilor
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|imobiliare din
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|patrimoniul
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|personal*)
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
| Cote i sume
| 08 |
| | |
|
| |
|
|
|
|defalcate din
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|impozitul pe
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|venit
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Alte impozite pe | 09 |
| | |
|
| |
|
|
|
|venit, profit i |
|
| | |
|
| |
|
|
|
|ctiguri din
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|capital
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Impozite i taxe | 10 |
| | |
|
| |
|
|
|
|pe proprietate
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Impozite i taxe | 11 |
| | |
|
| |
|
|
|
|pe bunuri i
|
|
| | |
|
| |
|
|
|

|servicii (rd. 12 |
|la rd. 15)
|
|
|
| Sume defalcate |
|din TVA
|
|
|
| Alte impozite |
|i taxe generale |
|pe bunuri i
|
|servicii
|
|
|
| Taxe pe
|
|servicii
|
|specifice
|
|
|
| Taxe pe
|
|utilizarea
|
|bunurilor,
|
|autorizarea
|
|utilizrii
|
|bunurilor sau pe |
|desfurarea de |
|activiti
|
|
|
|Alte impozite i |
|taxe fiscale
|
|
|
|Venituri
|
|nefiscale
|
|
|
|Venituri din
|
|capital
|
|
|
|Operaiuni
|
|financiare
|
|
|
|Subvenii
|
|(rd. 21 + 22)
|
|
|
| Subvenii de la|
|bugetul de stat |
|
|
| Subvenii de la|
|alte
|
|administraii
|
|
|
|Sume primite de |
|la UE n contul |
|plilor
|
|efectuate
|
|
|
|CHELTUIELI |
|TOTAL (rd. 25 + |
|35 + 36 + 39 +
|
|41)
|
|
|
|Cheltuieli
|
|curente (rd. 26 |
|la rd. 35)
|
|
|
| Cheltuieli de |
|personal
|
|
|
| Bunuri i
|
|servicii
|
|
|
| Dobnzi
|
|
|
| Subvenii
|
|
|
| Fonduri de
|
|rezerv
|
|
|
| Transferuri
|
|ntre uniti ale|

12
13

14

15

16
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26
27
28
29
30
31

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|administraiei
|
|publice
|
|
|
| Alte
|
|transferuri
|
|
|
| Proiecte cu
|
|finanare din
|
|Fonduri externe |
|nerambursabile
|
|postaderare
|
|
|
| Asistena
|
|social
|
|
|
| Alte cheltuieli|
|
|
|Cheltuieli de
|
|capital
|
|
|
|Operaiuni
|
|financiare
|
|(rd. 37 + 38)
|
|
|
| mprumuturi
|
|acordate
|
|
|
| Rambursri de |
|credite externe |
|i interne
|
|
|
|Pli efectuate |
|n anii
|
|precedeni i
|
|recuperate n
|
|anul curent
|
|
|
|Rezerve
|
|
|
|EXCEDENT (+)/
|
|DEFICIT (-)*1)
|
|(rd. 01 - rd. 24)|
|
|
|PE CAPITOLE:
|
|
|
|Autoriti
|
|publice i
|
|aciuni externe |
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Alte servicii
|
|publice generale |
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Tranzacii
|
|privind datoria |
|public i
|
|mprumuturi
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|

32
33

34
35
36
37

38
39

40

41
42

43
44

45
46
47
48
49
50

51
52

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|Transferuri cu
|
|caracter general |
|ntre diferite
|
|nivele ale
|
|administraiei
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Aprare
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Ordine public i|
|siguran
|
|naional
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|nvmnt
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Sntate
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Cultur,
|
|recreere i
|
|religie
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Asigurare i
|
|asisten social|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|
|
|
|Locuine,
|
|servicii i
|
|dezvoltare
|
|public
|
|
|
|Seciunea de
|
|funcionare
|
|
|
|Seciunea de
|
|dezvoltare
|

53 |
|
|
|
|
|
54 |
|
|
55 |
|
|
56 |
|
57 |
|
|
58 |
|
|
59 |
|
|
|
60 |
|
|
61 |
|
|
62 |
|
63 |
|
|
64 |
|
|
65 |
|
66 |
|
|
67 |
|
|
68 |
|
|
|
69 |
|
|
70 |
|
|
71 |
|
|
72 |
|
|
73 |
|
|
74 |
|
|
|
|
75 |
|
|
76 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Protecia
| 77 |
| | |
|
| |
|
|
|
|mediului
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 78 |
| | |
|
| |
|
|
|
|funcionare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 79 |
| | |
|
| |
|
|
|
|dezvoltare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Aciuni generale | 80 |
| | |
|
| |
|
|
|
|economice,
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|comerciale i de |
|
| | |
|
| |
|
|
|
|munc
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 81 |
| | |
|
| |
|
|
|
|funcionare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 82 |
| | |
|
| |
|
|
|
|dezvoltare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Combustibili i | 83 |
| | |
|
| |
|
|
|
|energie
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 84 |
| | |
|
| |
|
|
|
|funcionare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 85 |
| | |
|
| |
|
|
|
|dezvoltare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Agricultura,
| 86 |
| | |
|
| |
|
|
|
|silvicultura,
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|piscicultura i |
|
| | |
|
| |
|
|
|
|vntoare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 87 |
| | |
|
| |
|
|
|
|funcionare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 88 |
| | |
|
| |
|
|
|
|dezvoltare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Transporturi
| 89 |
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 90 |
| | |
|
| |
|
|
|
|funcionare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 91 |
| | |
|
| |
|
|
|
|dezvoltare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Alte aciuni
| 92 |
| | |
|
| |
|
|
|
|economice
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea
| 93 |
| | |
|
| |
|
|
|
|de funcionare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|Seciunea de
| 94 |
| | |
|
| |
|
|
|
|dezvoltare
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
|_________________|____|_______|_|_|_______|_______|_|_____|___________|_______|
*1) Deficit finanat din excedentul anilor precedeni
*) Numai restane din anii precedeni
**) Se nscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul
general centralizat
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..............................
Figura 3Lex: Metodologia privind macheta de aprobare a bugetului general
consolidat
---------------