Sunteți pe pagina 1din 191
Ostenitori si rodiri in ogorul Teologiei Practice (ghid bibliogratic) tra EROTA lagi 2008 Eediura EROTA agi ISBN 973-85878-4.0, ical alc i orice donna prevapune, oa spel eaten # tomilniacn eu, Mme Seciaitave. Este vim echice Fennel das tng th rence al el prope aa fh Meare ete mln ee ea Pind andesite: Nm 9 pate marge mat dana ‘in unde a als ci ce a biavort secon ae ronal RCH! ‘ombacosed a fox 9 ee aah de 2am! Se 0 dict vay se i a Alara cig ERE mas Few accent an nasi Siete minsad sonic Sere ean senior Poneto ‘de “Tents, ate preacee painari ale dctormrior yale sor vi in na tee: teat comin eh ae ies OMAN". Simpl precemare eet vite cal MH Ufo 3k tshins lu mcd ieee, ht onsen gh eulnshs eiblare, constincioriat sean mmm te 86, personal evens Fyfe iter aces «9 the ascptingYenonng Sia 38 restart acta Weegee Sa Ma mat ncaa Rr veh. De sth penta, Mis“ MM Sons ta umf at Se wereeraeaae eM, “Uestind srt eeumtnel projets” EME © mined de'toh pear a reas wares bibograic este an fap aceven no fm teolngia romdneasea Tonle De ca ne Ot pi de igre nae ek Romana nba omnia a reir sae ae a Romine" 4 Txt pubic nel volume de rae eae Stinciulescu-inla, ul ill Bibiografia Revised “Biter Onindand Romind (1874-1994). ‘hide! biblingrafc pe care 8 publicies seam se aug avestor incercrl devs pane la displ elor interest tn Instument de Incrw cate a4 spine si ugureze munca de fercsare. EL ny sste anal complet. Majoritatetigetor Failiogratice so" refert ty teme dev Teologie Tiurget st de Teolugie pastoral, hscipline de care mam ocupat Tn mot ooschit tn anit-de stat pene. propia doetoratul Ty Ieologie sf mnca de la cated, La acestea sau alu 0 Serie de Tge hibligratice are precinitfeme specifi altor Aissipline din sect. Tenlogiet practice, respect: Drepl st ‘niminisiaje isericeases, Muzic, Oniltict 51 Cathet. fn mod neces, eet sum va arma de aft cares contin Figele ve mua Fost cuprinse ach Punlicaen acest solum de fibliogeie @ fost imped de neces actnae ale cercetrt eolngiee isctcn Ts commie i pie cst erie Aeest conte me pune Pwateme a Giror grade diftealate este din ce in ce mal Fic, pbeme cra pri oologit ebuie88Te aed {iso ees signs De hibiogeta de alate toema Sherine fn frauen ensure: Aslel Chie hbNografi Steen toh detec pnt i cok cae se ostense In tlomentulconstiatscologie, pent iubitort de testo {eolopil sow tw smal eda, el se-contaie fran Aitcoment alos Coe sath in wom grte aunt cind ihserca ast newt as manifeste oar fale ide Inca de ot, mul inte lio a ale 8 se adeseze it pin eval cr ‘uniica-eaaceteia este sem mulunii gf omega anise mapilat mon, Drinele Profesor Doctor Nicole D- Necngr cane! Facade Teolgie Ordon Universi Dicom carl eae de Teogi hergied de Ta ein " Faculte ee mia Tata eho pregtiretemeinicd in domenial Ieologied jlo cereetare.autemtcd. nse. pot face rh cnoayerea bibiografie in domenia. Tots -eteste sn ‘magia adus tutu sstentoritor care. ay" pus experent Dricepere si waa fn alcatires pereor ale ror tur un ups atk. Un prtesor de Yeologe neste oma musa fo fadralevenimentelor special organiza i wet sc el tte ort se face relerir I esi Ia fit Iu achdeiied h carateten hn sliniied, saw ol ue ele ort este cit $1 recittso pains pe care crs, sat cal se face refenre a ‘oper caret apartine. In prevemtarea Wibioprafiet po ene tituepice ann wrmat in general siractnracursritr de Litegied ener 9 special ale Partch Profesor Dr. Ene Denise ghidanda-md dup fupitolele generale din aeete curse gi m ona alfabetie pe mor. Astel, dupa presentares biblingrafet Hiurgce a ‘modu general, am aleatateaptote privitare Ta cla divin, Timpurile tiargiee, persvancle inurgve, sSrhatorile religions Pst, eigsciunle™ sere penta cel adormiiy ait 3 aeiiecturg hisericcascd, Landele hierieeyti. Stan Litephic, Sinlele Taine, Terri, far in Tinal am puceenl serie ale Irimitet hibligratice teevivare ls inwwatit si pratt nelitrgice. Dupi acestes am prezenat wv Mining genera, Fara st fie na complet, 4 eleva discipline ae Teale practice Tevlogie Pastoral, Dreptbiserivese, Onileich Eatchetied, Muzic Penis usar Menifcare tilrioe care se refer la 8 nuit tema, ia eel Tecra capitol genera, nn nts teva subeapitole cate peecizeaed si mai clar contin ‘perelor mengnute. easement, din atelayi mot, ao nde A foat cavalo Tia biblingraficd-a fost mentioned th a ato diet. pre exemplu,a sab de Drept cans st te’ Pastoral, care ate tangonie si ch sale Iurgic, Fost Imenfionat si Tne parte st inal. Drezentarea atone a Feu fnorine alleles, mengionind To trepul fect ith seam sf sine cel mai mare Inalt In stile pe ware Toot semnat i au fost cupringe fn acest voli, Tota, ft cudral Mielor Iiblingratice ale sceliast autor, 3h tile uw

S-ar putea să vă placă și