Sunteți pe pagina 1din 7

www.e-lee.

net

Teoremele lui Kirchhoff


Tematica: Circuite electrice Capitol: Teoria circuitelor Sec iunea: Tip resurs : Expunere Laborator virtual / Exerci iu CVR

n aceast lec ie se vor prezente no iunile de nod i ochi ale unui circuit electric. Se vor enun a teoremele lui Kirchhoff, Teorema I i Teorema a II-a, ale c ror expresii se vor utiliza, mpreun cu rela iile caracteristice ale elementelor, pentru determinarea diferitelor tensiuni i curen i din circuit. Pe baza teoremelor lui Kirchhoff, se vor defini conexiunea serie i conexiunea paralel a doi dipoli. cuno tin e anterioare necesare: No iunea de dipol nivel: 1 introductiv durata estimat : 30 minute autor: Maria Jos Resende realizare: Sophie Labrique traducere: Sergiu Ivanov

Resurs realizat cu sprijin financiar din partea Comunit ii Europene. Documentul de fa nu angajeaz dect responsabilitatea autorului( rilor) lui. Comisia & i declin orice responsabilitate ce ar putea decurge din utilizarea lui.

1. Introducere
Un circuit este, de obicei, format din diferite elemente conectate ntre ele, astfel nct s existe una sau mai multe c i de nchidere a curentului electric. Se va considera circuitul din figura 1, format dintr-o surs i 3 elemente.

Figura 1 Circuit cu o surs

i 3 elemente

Pentru realizarea acestui circuit, au fost efectuate cteva conexiuni ntre bornele elementelor; aceste conexiuni se numesc noduri. Astfel, avem: una din bornele sursei a fost conectat cu una din bornele elementului 1 (nodul A) cealalt born a elementului 1 a fost conectat cu una din bornele elementului 2 i cu una din bornele elementului 3 (nodul B) n final, celelalte borne ale elementelor 2 i 3, se conecteaz cu borna liber a sursei, nchiznduse circuitul (nodul C) Schematic, un circuit poate fi reprezentat sub forma din figura urm toare:

Figura 2 Circuitul din figura 1, redesenat

Din punctul de vedere al reprezent rii, nodul B a fost divizat n nodurile B1 i B2; deoarece poten ialul unui punct este unic, diferen a de poten ial ntre B1 i B2 este nul ; este ca i cum, un conductor perfect ar conecta cele dou puncte. Astfel, punctele B1 i B2 constituie un singur nod. Un ra ionament identic se poate aplica i nodului C. Circuitul are, a adar, 3 noduri: A, B i C. Parcurgnd nodurile, se pot identifica circuite prin care curentul poate circula; acestea se numesc ochiuri. Circuitul considerat, are 3 ochiuri, cum se observ n figura urm toare.

Figura 3 Identificarea ochiurilor circuitului din Figura 1 un ochi, reprezentat cu ro u, care se nchide prin elementul 1, apoi elementul 3 i n final prin surs ; un ochi, reprezentat cu albastru, ce trece prin elementul 1, apoi elementul 2 i se nchide prin surs ; n sfr it, un ochi, reprezentat cu verde, ce trece prin elementul 3 i se nchide prin elementul 2. Oricare dintre acestea poate fi parcurs de un curent electric.

2. Teorema I a lui Kirchhoff (Legea nodurilor)


Chiar dac se cunosc toate elementele ce formeaz un circuit i ecua iile caracteristice corespunz toare, (Componente elementare), nu este posibil s se determine totalitatea tensiunilor i curen ilor din circuit. Este necesar s se cunoasc cele dou teoreme importante, cunoscute ca Teoremele lui Kirchhoff.

Figura 4 Explicativ pentru Teorema I (Legea nodurilor)

Conform Teoremei I, n orice moment, suma algebric a curen ilor ce intr sau ies dintr-un nod, este nul .

Pentru curen ii reprezenta i n Figura 4, Teorema I conduce la ecua ia:

De notat faptul c i s-au considerat cu semn negativ, deoarece, s-a ales acela i sens de referin pentru curen ii care intr i ies din nod. Cu alte cuvinte, suma curen ilor care "intr " n nod este egal cu suma celor ce "ies" din nod. Astfel, dac suma curen ilor ce intr n nod este egal cu suma celor ce ies, nodul nu poate acumula sarcin electric . Altfel spus, un nod este perfect conductor, f r posibilitatea acumul rii de sarcin electric .

Figura 5 Curen ii din circuit Pentru circuitul reprezentat n figura de mai sus, aplicarea Teoremei I conduce la: n nodul A n nodul B n nodul C Dintre aceste 3 ecua ii, doar dou sunt liniar independente. Generaliznd pentru un circuit cu N noduri, Teorema I a lui Kirchhoff, permite ob inerea a ecua ii liniar independente. Prima ecua ie ne permite s afirm m c i F, curentul ce iese din surs , este egal cu cel care intr n elementul 1; cu alte cuvinte, sursa i elementul 1 sunt parcurse de acela i curent. n aceast situa ie, se spune c sursa i elementul 1 sunt conectate n serie .

3. Teorema a II-a a lui Kirchhoff (Legea ochiurilor)


Conform Teoremei a II-a a lui Kirchoff (Legii ochiurilor), n orice moment, suma algebric a tensiunilor de-a lungul oric rui ochi de circuit, este nul .

Figura 6 Explicativ pentru Teorema a II-a (Legea ochiurilor) Cu sensurile de referin specificate n figura de mai sus i parcurgnd ochiul n sensul acelor de ceasornic, Teorema a II-a a lui Kirchhoff conduce la ecua ia:

De notat faptul c , tensiunile i au fost considerate cu semn negativ, deoarece sensurile lor de referin , sunt opuse sensului de parcurgere a ochiului. Indiferent de sensul de parcurgere a ochiului (n sens orar sau trigonometric), se vor ob ine ecua ii de tensiuni absolut echivalente.

Figura 7 Ochiurile circuitului Faptul c suma tensiunilor de-a lungul ochiului este nul , este echivalent cu a spune c lucrul necesar disloc rii sarcinii n lungul ochiului, este nul. Din acest motiv, se poate considera c sistemul este conservativ. Pentru circuitul din Figura 7, aplicarea Teoremei a II-a a lui Kirchhoff, conduce la: pe ochiul indicat cu linie ro ie, parcurs n sens orar u 1 + u 3 - u = 0 pe ochiul indicat cu linie albastr , parcurs n sens orar u1 + u 2 - u = 0 pe ochiul indicat cu linie verde, parcurs n sens orar u 3 - u 2 = 0 Din cele 3 ecua ii, doar dou sunt liniar independente.

Generaliznd pentru M ochiuri de circuit, Teorema a II-a a lui Kirchhoff permite ob inerea a ecua ii liniar independente. Ultima ecua ie ne permite s afirm m c , tensiunea ntre bornele elementului 2 este egal cu cea dintre bornele elementului 3; cu alte cuvinte, tensiunile ntre bornele celor dou elemente, sunt identice. n aceast situa ie, se spune despre cele dou elemente c sunt conectate n paralel.

Exerci!ii
1. Fie cele dou situa ii de mai jos, n care curen ii sunt fie numerota i, fie nota i cu indici alfabetici; determina i curen ii n func ie de .

R spuns >> Observndu-se cele dou figuri, se ob ine:

Aplicnd Teorema I a lui Kirchhoff, determina i valoarea curentului

R spuns >> Aplicnd Teorema I a lui Kirchhoff, se ob ine:

nlocuind valorile, rezult : , de unde, valoarea curentului este:

Considernd sensurile de referin i valorile indicate, verifica i dac tensiunile reprezentate n figura de mai jos, sunt n conformitate cu Teorema a II-a a lui Kirchhoff.

R spuns >> Aplicnd Teorema a II-a a lui Kirchhoff pentru sensurile reprezentate ale tensiunilor, se ob ine:

nlocuind valorile, rezult : , ceea ce este fals.

Aplicnd Teorema a II-a a lui Kirchhoff, determina i valoarea tensiunii

R spuns >> Aplicnd Teorema a II-a a lui Kirchhoff, se ob ine:

nlocuind valorile:

Rezult c valoarea tensiunii este: