Sunteți pe pagina 1din 10

PERSOANELE 1. La incheierea casatoriei: a.

sotii pot declara in fata delegatului de stare civila ca isi vor pastra numele avute in acel moment b. sotii isi pot lua ca nume comun, numele lor reunite c. unul dintre soti poate lua numele de familie reunite, celalalt pastrandu-si numele sau de familie a. a+b b. b+c c. a+b+c 2. In caz de desfacere a casatoriei prin divort: a. se produce o modificare a starii civile, de natura sa atraga schimbarea numelui de familie pe cale administrativa b. se produce o modificare a starii civile ce ar putea antrena si o modificare a numelui de familie al fostilor soti c. nu se produce o modificare a starii civile iar fostii soti vor ramane cu numele purtat in casatorie. a. a+b b. b c. a+c 3. Incetarea casatoriei prin moartea n ia dintre soti: a. reprezinta o modificare a starii civile a sotului ramas in viata si, de regula, antreneaza modificarea numelui sau de familie b. reprezinta o modificare a starii civile a sotului supravietuitor, acesta fiind in drept sa continue sa poarte numele de familie al sotului decedat, daca a purtat acest nume in cadrul casatoriei c. nu atrage modificarea numelui de familie al sotului supravietuitor, chiar daca acesta a purtat in timpul casatoriei numele sotului decedat, dar sotul ramas in viata nu-l poate da ca nume comun in cazul incheierii unei casatorii subsecvente a. a+c b. b c. c !. "onstatarea n #itatii adoptiei: a. nu produce consecinte asupra numelui de familie al adoptatului b. produce efecte retroactive, in sensul ca adoptatul este considerat ca nu a avut niciodata numele de familie pe care l-a luat la momentul incuviintarii adoptiei c. atrage modificarea cu efecte numai pentru viitor a numelui de familie al adoptatului, acesta revenind la numele de familie avut anterior incuviintarii adoptiei. a. b+c b. a c. c $. %aca parintii copi# # i nasc t in casatorie n a n n me de fami#ie com n: a. copilul va lua la nastere, intotdeauna, numele de familie reunite ale parintilor b. stabilirea numelui de familie al copilului se va face prin invoiala parintilor c. in cazul in care parintii nu se invoiesc asupra numelui de familie pe care urmeaza sa-l poarte copilul, stabilirea numelui de familie se face de catre primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea. &. Sta'i#irea fi#iatiei copi# # i (asit) nasc t din parinti nec nosc ti: a. determina schimbarea numelui de familie al copilului b. constituie un caz de modificare a starii civile c. va determina intotdeauna modificarea succesiva a numelui copilului, daca filiatia se stabileste mai intai fata de mama si ulterior fata de tata a. a+b b. b c. a+b+c *. "onstit ie motive temeinice pentr o'tinerea pe ca#e administrativa a schim'arii n me# i de fami#ie sa pren me# i: a. numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod b. prenumele purtat este specific sexului opus c. cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc a. a+b+c b. a+c c. a+b +. Pot so#icita schim'area n me# i de fami#ie pe ca#e administrativa: a. numai cetatenii romani b. persoanele fara cetatenie cu domiciliul in Romania c. cetatenii straini cu domiciliul in Romania a. a b. c c. b+c ,. Pentr schim'area n me# i de fami#ie pe ca#e administrativa:

a. este necesar consimtamantul sotului in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei, indiferent de forma de exteriorizare a acestuia b. este necesara o modificare in starea civila a solicitantului c. se va formula o cerere in acest scop ce va fi depusa la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, aflat in subordinea consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza isi are domiciliul solicitantul a. a+b b. b+c c. c 1-. %omici#i # minor # i incredintat de instanta . decatoreasca nei a treia persoane: a. va fi la persoana careia i-a fost incredintat b. ramane la parintii sai daca acestia au domiciliul comun c. va fi la mama sa daca parintii au domicilii separate si ei convin in acest sens a. a+b b. b+c c. a+b+c 11. %omici#i # #e(a# a# ce# i af#at s ' c rate#a: a. la curatorul sau, daca acesta are drept sa-l reprezinte b. la curatorul sau, chiar daca acesta nu este in drept sa-l reprezinte c. la locul unde isi are bunurile cele mai importante ca valoare a. a b. a+b c. a+c 12. %omici#i # conventiona#: a. se stabileste, de regula, prin lege b. este o conventie accesorie c. este o manifestare de vointa unilaterala a. a+c b. b c. a+b+c 13. Loc inta statornica sa principa#a a nei persoane fizice de cetatenie romana) pe teritori # Romaniei: a. constituie domiciliul persoanei respective b. nu inlatura posibilitatea ca subiectul de drept sa aiba, concomitent, un domiciliu in strainatate c. impiedica persoana respectiva de a-si alege si o locuinta vremelnica ori temporara pe tot teritoriul Romaniei a. a b. b c. a+c 1!. O persoana fizica poate avea in Romania in ace#asi timp: a. un domiciliu si doua resedinte; b. doua domicilii si o resedinta; c. un domiciliu si o resedinta. a. a b. a+b c. c 1$. /o#osinta starii civi#e 0posesia de stat1 se caracterizeaza prin intr nirea c m #ativa a rmatoare#or trei e#emente: a. individualizarea unei persoane prin purtarea numelui ce corespunde starii civile pretinse de acea persoana b. existenta unui act de stare civila conform cu starea civila pretinsa de persoana respectiva c. recunoasterea, in familie si societate, ca fiind persoana careia ii apartine starea civila de care aceasta se prevaleaza. a. a+b b. a+c c. a+b+c 1&. In sens # Le(ii nr. 11,21,,& are #oc reconstit irea act # i de stare civi#a: a. cand certificatul de nastere a unei persoane a fost distrus nemaiputandu-se recupera b. cand certificatul de casatorie al sotilor a fost pierdut c. cand registrul de stare civila in care se consemneaza actele de nastere a fost pierdut sau distrus a. a+b b. b+c c. c 1*. Prin acti ni#e in modificare de stat: a. se urmareste o modificare a starii civile numai pentru viitor b. se urmareste o modificare a starii civile si pentru trecut c. se contesta starea civila anterioara intentarii actiunii a. a b. b c. a+c 1+. "onstit ie acti ni in rec#amatie de stat: a. actiunea in stabilirea paternitatii, actiunea in tagada paternitatii

b. actiunea in nulitatea casatoriei, actiunea in constatarea recunoasterii voluntare de maternitate sau de paternitate c. actiunea in stabilirea maternitatii, actiunea in stabilirea paternitatii a. a+c b. a+b c. c 1,. Acti nea de divort: a. este o actiune in modificare de stat b. poate fi promovata si de procuror c. poate fi pornita numai de titularul starii civile a. a+c b. a+b c. a+b+c 2-. Starea civi#a a nei persoane fizice poate fi pro'ata: a. cu actele intocmite in registrele de stare civila b. cu certificatele de stare civila c. cu orice mijloc de proba admis de lege daca nu a existat registru de stare civila a. a+b b. b+c c. a+b+c 21. Or(ane#e competente sa efect eze inre(istrari de stare civi#a s nt: a. serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor judetene si consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, prin ofiterii de stare civila b. comandantii de nave, in cazul in care nasterea, casatoria sau decesul are loc pe nava in timpul calatoriei in afara apelor teritoriale romane c. comandantii de aeronave, in cazul in care nasterea, sau decesul are loc pe o aeronava in timpul unei calatorii in spatiul aerian al Romaniei a. a+b b. a+b+c c. a+b 22. Acti nea in an #area inre(istrari#or de stare civi#a: a. poate fi promovata daca actul de stare civila a fost intocmit intr-un registru necorespunzator b. este prescriptibila sau imprescriptibila, in functie de cauza nulitatii; c. este de competenta instantei de la domiciliul paratului. a. a b. a+b c. a+c 23. "are en nt) referitor #a capacitatea de a incheia acte . ridice civi#e) este va#a'i#3 a. capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia b. capacitatea de a incheia actul reprezinta exceptia, incapacitatea reprezinta regula c. regula capacitatii persoanei fizice este subordonata principiului specialitatii capacitatii d. regula capacitatii persoanei juridice este subordonata principiului specialitatii capacitatii e. minorul care nu a implinit 1 ani nu are capacitate de exercitiu a. a+b+c b. b+c+d c. a+c+d d. a+b+d 2!. %e cand are copi# # capacitate de fo#osinta3 a. de la momentul nasterii b. de la momentul conceptiei, insa sub conditia de a se naste viu c. de la varsta de 1 ani 2$. "apacitatea de fo#osinta a persoanei fizice inceteaza: a. la data instituirii tutelei b. la data punerii sub interdictie judecatoreasca c. odata cu moartea acestuia 2&. Pentr cei care n a capacitate de e4erciti acte#e . ridice se intocmesc de catre: a. autoritatea tutelara b. reprezentantii legali c. notariat si instantele de judecata d. personal cu acordul parintilor 2*. Pentr minor) #ipsa capacitatii de e4erciti inceteaza: a. la implinirea varstei de 1! ani b. la implinirea varstei de 1 ani c. la moartea acestuia "fizic constatata ori judecatoreste declarata# d. numai la moartea acestuia a. a+b b. b+c c. a

2+. 5inor # c capacitate de e4erciti restransa n poate incheia s ' nici o forma) nici chiar c d '#a inc viintare prea#a'i#a $ a. acte de donatie si nici sa garanteze obligatia altuia b. acte de conservare si actele marunte c. acte de administrare d. depozitul special la %&% 2,. "apacitatea de e4erciti dep#ina a persoanei fizice inceteaza: a. odata cu incetarea capacitatii de folosinta "prin moarte# b. prin punerea sub interdictie judecatoreasca c. prin anularea casatoriei, mai inainte ca femeia sa fi implinit 1! ani d. in cazul casatoriei putative, daca femeia a fost de buna credinta la incheierea acesteia si daca hotararea de anulare ramane definitiva si irevocabila mai inainte ca aceasta sa fi implinit varsta de 1! ani. a. a+b+c+d b. a+b+c c. b+c+d 3-. " m s nt acte#e de dispozitie incheiate sin( r de catre minor # fara capacitate de e4erciti dep#ina3 a. sunt anulabile, caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin restituirea prestatiilor b. sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la incheierea actului ca este major c. pot fi anulate pentru leziune, in cazurile in care minorul a suferit un prejudiciu important 31. %aca n s 'iect de drept ren nta printr6 n act . ridic #a capacitatea sa de fo#osinta) ace# act: a. este lovit de nulitate absoluta b. este lovit de nulitate relativa c. este perfect valabil 32. Incapacitati#e a'so# te: a. atrag intotdeauna nulitatea absoluta a actului juridic incheiat cu nesocotirea lor b. impiedica incheierea actului juridic civil, de catre cel incapabil, cu oricare alta persoana c. atrag fie nulitatea absoluta, fie nulitatea relativa in cazul incheierii actului cu nesocotirea lor, in functie de natura interesului ocrotit prin norma care le instituie. 33. "apacitatea de fo#osinta anticipata are in contin t: a. latura activa "drepturi civile# b. latura pasiva "obligatii civile# c. ingradirile aduse de lege cu titlu de masuri de protectie sau de sanctiuni 3!. "apacitatea de fo#osinta anticipata a persoanei fizice se do'andeste: a. de la data nasterii copilului, numai daca el se naste viu b. de la data conceptiunii copilului, indiferent daca se va naste viu sau nu c. de la data conceptiunii copilului, numai daca el se va naste viu 3$. "are este sancti nea pentr nerespectarea principi # i specia#itatii capacitatii de fo#osinta pentr persoane#e . ridice3 a. caducitatea b. nulitatea relativa c. nulitatea absoluta d. rezilierea 3&. "e caracter are act # . ridic prin care vanzator #) devenit #terior ma.or) dec#ara ca ren nta #a orice pretentii derivate din fapt # ca #a data incheierii contract # i de vanzare a #ipsit inc viintarea a toritatii t te#are necesara instrainarii3 a. are caracter confirmativ "abdicativ de drepturi# b. poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil c. nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun drept personal in legatura cu acelasi imobil 3*. "ondamnarea #a inchisoare a persoanei fizice pentr fapta de a6si omori tata#: a. nu atrage vreo pedeapsa civila b. conduce la o ingradire a capacitatii civile, ca masura de protectie sau ocrotire c. conduce la o ingradire a capacitatii de folosinta cu caracter de pedeapsa civila

3+. 7otararea dec#arativa de moarte prod ce incetarea capacitatii de fo#osinta a persoanei fizice: a. da b. nu c. in anumite situatii 3,. Poate fi dec#arata moarta) prin hotarare . decatoreasca: a. persoana cu privire la care a fost pronuntata o hotarare de declarare a disparitiei b. daca de la data ultimelor stiri din care rezulta ca era in viata au trecut ani c. daca au trecut ' luni de la data afisarii extrasului de pe hotararea prin care s-a declarat disparitia !-. 7otararea dec#arativa de moarte prod ce efecte . ridice: a. de la ramanerea sa definitiva b. de la data stabilita prin hotarare ca fiind cea a mortii, de indata ce hotararea declarativa de moarte a ramas definitiva c. de la data ultimelor stiri despre cel disparut !1. S nt efecte a#e ramanerii definitive a hotararii dec#arative de moarte: a. incetarea calitatii de subiect de drept b. deschiderea succesiunii c. incetarea obligatiei de a preda bunul asumat inaintea disparitiei, printr-un contract de vanzare-cumparare, de catre cel declarat mort prin hotarare judecatoreasca a. a+c b. a+b c. a+b+c !2. %o'anditor # c tit# (rat it a# n i ' n de #a mostenitorii ce# i dec#arat mort) dar care) fiind in viata) a o'tin t an #area hotararii dec#arative de moarte: a. nu va fi tinut sa restituie bunurile dobandite b. va fi tinut sa restituie lucrul, numai daca in momentul dobandirii stia ca acela care a fost declarat mort este in viata c. va fi obligat sa-l restituie, indiferent daca a fost de buna sau rea-credinta la momentul dobandirii. a. c b. a+b c. a+b+c !3. Pentr dec#ararea . decatoreasca a mortii precedata de dec#ararea . decatoreasca a disparitiei este necesar: a. sa fi trecut cel putin ani de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata b. sa existe o hotarare de declarare a disparitiei ramasa definitiva c. sa fi trecut cel putin ' luni de la promovarea actiunii de declarare a disparitiei a. a+b b. a+c c. a+b+c !!. %ec#ararea . decatoreasca a mortii neprecedata de dec#ararea disparitiei este posi'i#a: a. daca persoana a disparut intr-o imprejurare exceptionala b. daca a trecut cel putin un an de la data la care a avut loc disparitia c. reprezinta regula in materia declararii judecatoresti a mortii a. a+b b. a+c c. a+b+c !$. %ata mortii persoanei fizice: a. se confunda cu data ultimelor stiri din care rezulta ca era in viata, daca moartea este declarata pe cale judecatoreasca b. marcheaza stingerea drepturilor viagere c. nu se confunda cu data hotararii judecatoresti de declarare a mortii a. b+c b. a+c c. a+b+c !&. An #area hotararii dec#arative de moarte: a. poate fi ceruta daca persoana declarata moarta este in viata b. nu-l va obliga pe dobanditorul de buna-credinta, cu titlu oneros, al bunurilor celui declarat mort sa le restituie c. conduce la desfacerea casatoriei incheiate de sotul ramas in viata dupa pronuntarea hotararii declarative de moarte. a. a+b b. a c. a+b+c !*. Prin hotararea . decatoreasca de an #are a hotararii dec#arative de moarte: a. persoana este considerata a fi in viata b. se inlatura lipsa capacitatii de folosinta c. se pune problema restituirii bunurilor care au trecut la prezumtivii mostenitori

a. a+b b. a+b+c c. a+c !+. 5oartea sot # i mamei inainte de nasterea copi# # i: a. atrage inlaturarea copilului de la mostenire, intrucat nu are capacitatea succesorala, consecinta a lipsei capacitatii de folosinta b. atrage inlaturarea copilului de la succesiune daca nasterea are loc la dupa ()) de zile de la moartea tatalui c. nu va determina inlaturarea copilului de la succesiune indiferent de momentul nasterii in viata a copilului. !,. %o a persoane care a m rit in ace#asi timp si ace#easi impre. rari) fara sa se poata sta'i#i ca na a s praviet it a#teia: a. sunt socotite ca au murit deodata b. poarta denumirea de comorienti c. se pot mosteni reciproc, prezumandu-se ca au capacitate de folosinta la momentul decesului celuilalt a. a+b+c b. a+c c. a+b $-. S nt in(radiri a#e capacitatii civi#e de fo#osinta c caracter de mas ri de protectie sa de ocrotire: a. decaderea din drepturile parintesti b. incapacitatea sotilor de a incheia, intre ei, contracte de vanzare-cumparare c. nedemnitatea succesorala $1. "ate(orii#e de persoane s p se ocrotirii prin mi.#oace . ridice de drept civi# pot fi: a. in situatii speciale, datorita varstei lor, se afla minorii, a caror ocrotire se realizeaza prin$ parinti, tutela si curatela. b. in situatii speciale, datorita unor boli psihice, se afla alienatii si debilii mintali, protejati prin interdictie judecatoreasca si ocrotiti prin tutela si curatela c. persoanele fizice care au in ingrijire persoane cu handicap d. persoanele fizice aflate in situatii deosebite datorita altor imprejurari "batranete, boala, disparitie, care reclama curatela# a. a+b+c b. a+b+d c. b+d $2. In caz # ocrotirii minori#or prin parinti) mas ri#e privitoare #a persoana si ' n ri#e copii#or se ia de catre: a. parinti, de comun acord b. prin tutore sau curator c. in anumite situatii, de catre unul din parinti. a. a+b b. b+c c. a+c $3. Lat ra patrimonia#a a contin t # i ocrotirii parintesti se refera #a: a. numai la administrarea bunurilor b. administrarea bunurilor si reprezentarea minorului sub 1 ani in actele juridice civile c. incuviintarea actelor juridice civile ale minorului de 1 - 1! ani a. a+b b. b+c c. a $!. Rasp nderea pentr nee4ec tarea sa e4ercitarea necoresp nzatoare a ocrotirii parintesti atra( rmatoare#e forme de rasp ndere a parinti#or: a. raspunderea penala b. raspunderea contraventionala c. raspunderea morala d. raspunderea de dreptul familiei e. raspunderea civila a. a+b+d+e b. b+d+c c. a+b+c $$. "onstit ie principii a#e ocrotirii parintesti: a. se exercita in interesul copilului b. parintii au aceleasi drepturi si obligatii fata de copiii lor "indiferent daca sunt din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie# c. independenta patrimoniala a. a+b b. a+b+c c. a+c $&. "ontin t # ocrotirii parintesti: a. parintii au obligatia de a se ingriji de persoana copilului, de sanatatea si educatia acestuia

b. parintele administreaza bunurile copilului c. in functie de varsta copilului, il reprezinta la incheierea actelor juridice sau incuviinteaza actele pe care minorul le incheie singur a. a+b b. b c. a+b+c c. a,b,c $*. Este necesara d '#a inc viintare 8 a ocrotitor # i #e(a# si a a toritatii t te#are 8 pentr incheierea de catre minor # avand capacitate de e4erciti restransa a: a. actelor de conservare b. actelor de dispozitie, precum donatia, intreruperea unei prescriptii prin cerere de chemare in judecata c. actelor de dispozitie, precum instrainarea, grevarea cu o sarcina reala. a. a+c b. c c. a+b+c $+. %ecizia de n mire a t tore# i: a. nu trebuie comunicata acestuia b. poate fi comunicata in scris sau verbal tutorelui c. va fi comunicata tutorelui numai in scris de catre autoritatea tutelara $,. 9 tore#e poate incheia) in mod va#a'i#) n mai c inc viintarea prea#a'i#a a a toritatii t te#are: a. acte de conservare a patrimoniului minorului b. acte de donatie avand ca obiect bunuri din patrimoniul minorului c. un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect un bun din patrimoniul minorului &-. "onstit ie ca ze de indepartare de #a t te#a: a. savarsirea de catre tutore a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii b. implinirea de catre tutore a varstei de ') de ani c. punerea sub interdictie a tutorelui &1. "onstit ie caz ri de instit ire a c rate#ei: a. lipsa indelungata de la domiciliu a persoanei fizice, cu toate ca a numit un mandatar general b. boala parintelui sau a tutorelui care ii impiedica sa indeplineasca un anumit act in numele persoanei pe care o reprezinta sau ale carei acte le incuviinteaza c. boala sau infirmitatea fizica a unei persoane care, desi capabila, din aceste cauze nu poate, personal, sa-si administreze bunurile sau sa-si apere interesele in conditii multumitoare si, din motive temeinice, nu-si poate numi un reprezentant. a. a+b b. b+c c. a+b+c &2. Instit irea c rate#ei se rea#izeaza: a. la cerere b. din oficiu c. numai cu consimtamantul celui reprezentat, afara de cazurile in care consimtamantul nu poate fi dat a. a+b b. a+b+c c. a+c &3. "onstit ie caz ri de instit ire a c rate#ei minor # i: a. contrarietatea de interese b. punerea sub interdictie a minorului c. inlocuirea tutorelui. a. a+c b. a+b+c c. a+b &!. " rate#ei persoanei fizice incapa'i#e: a. i se aplica regulile mandatului b. i se aplica regulile tutelei c. i se pot aplica fie regulile tutelei, fie regulile mandatului, dupa caz &$. " rate#a persoane#or fizice capa'i#e se instit ie: a. daca o persoana a disparut fara a avea stiri de la ea, chiar in situatia in care a numit un mandatar general b. daca din cauza bolii sau din alte motive o persoana, desi capabila, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, sa ia masurile necesare in cazuri a caror rezolvare nu sufera amanare c. daca o persoana, fiind obligata sa lipseasca vreme indelungata de la domiciliu, nu a lasat un mandatar general a. a+b b. b+c c. a+b+c &&. "az ri#e de instit ire a c rate#ei persoanei c #pa'i#e s nt: a. curatela persoanei aflata in neputinta fizica b. curatela persoanei aflata intr-un caz de urgenta

c. curatela in caz ca parintele sau tutorele este impiedicat sa reprezinte sau sa incuviinteze actele civile a. a+b b. b c. a+b+c &*. P nerea s ' interdictie: a. este conditionata de lipsa discernamantului, generata de alienatie sau debilitate mintala b. are ca efect instituirea tutelei interzisului c. este o masura ce nu se aplica minorilor a. a+b b. a+b+c c. a+c &+. Interdictia . decatoreasca: a. este o masura de ocrotire a bolnavului psihic ce se poate pronunta numai de instanta judecatoreasca b. nu este posibila pentru minorul mai mic de 1 ani c. inceteaza prin ridicarea ei, de catre instanta de judecata a. a+c b. a+b+c c. a+b &,. Efecte#e mas rii de ocrotire a interdictiei care se ia fata de 'o#nav # psihic: a. lipsirea de capacitate de exercitiu b. instituirea tutelei c. se produc de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas definitiva a. a+b b. a+b+c c. a+c *-. E#emente#e constit tive a#e persoanei . ridice s nt: a. sediu propriu, patrimoniu propriu, scop propriu b. organizare proprie, autorizatie administrativa, scop propriu c. organizare proprie, patrimoniu propriu, scop propriu a. a+c b. b+c c. c *1. "apacitatea de fo#osinta a persoanei . ridice se intemeiaza pe: a. principiul egalitatii in drepturi b. actul de infiintare c. principiul specialitatii capacitatii de folosinta a. a+b b. b+c c. c *2. E4istenta capacitatii de fo#osinta a persoanei . ridice: a. este o premisa necesara si obligatorie pentru dobandirea capacitatii de exercitiu b. nu este obligatorie pentru ca persoana juridica sa dobandeasca deplina capacitate de exercitiu c. nu implica, automat, si existenta capacitatii depline de exercitiu a persoanei juridice a. a+b b. a+c c. a+b+c *3. Intre moment # adoptarii act # i de constit ire si in moment # do'andirii ca#itatii de s 'iect de drept) persoana . ridica: a. are o capacitate de folosinta deplina b. este lipsita de capacitatea de folosinta c. are o capacitate de folosinta anticipata a. a+b b. b+c c. c *!. %e esenta capacitatii de fo#osinta a persoanei . ridice: a. este limitarea ei la obiectul de activitate, exprimata prin principiul specialitatii capacitatii de folosinta b. este determinarea continutului ei in functie de natura fiecarei categorii de persoane juridice c. este si posibilitatea persoanei juridice de a incheia un contract de intretinere in calitate de beneficiar a. a+b b. b+c c. a+b+c *$. "apacitatea de fo#osinta a persoanei . ridice poate inceta prin: a. incheierea unui act juridic cu incalcarea principiului specialitatii de folosinta b. reorganizarea persoanei juridice c. dizolvarea persoanei juridice a. a+b b. b+c c. a+b+c *&. %ata incetarii capacitatii de fo#osinta anticipata a persoanei . ridice este) d pa caz: a. data inregistrarii persoanei juridice b. data inscrierii in registrul special c. data inscrierii in registrul comertului

a. a+c b. a+b c. a+b+c **. Limite#e capacitatii de e4erciti a persoanei . ridice: a. capacitatea de exercitiu nu poate fi mai intinsa decat capacitatea de folosinta b. capacitatea de exercitiu care insoteste capacitatea de folosinta anticipata, este si ea anticipata c. fiecare organ de conducere nu poate incheia decat actele date in competenta sa a. a+b b. a+b+c c. a+c *+. Atra(e sancti nea n #itatii re#ative 0de protectie1: a. incalcarea delimitarilor de atributii intre organele de conducere b. incheierea actului de catre o persoana care nu are calitatea de organ al persoanei juridice c. incheierea actului de catre o persoana careia i s-a dat mandat, cu incalcarea puterilor incredintate a. a+b b. b+c c. a+b+c *,. "apacitatea de e4erciti a persoanei . ridice inceteaza #a data: a. inregistrarii dizolvarii la organul competent b. inscrierii dizolvarii si lichidarii in registrul stabilit de lege c. radierii din registrul persoanelor juridice a. a+b b. a+b+c c. a+c +-. "a ze de incetare a persoanei . ridice: a. implinirea termenului b. scopul a fost realizat sau nu mai poate fi indeplinit c. numarul membrilor a scazut sub limita stabilita de lege, actul de infiintare sau statut a. a+b b. a+b+c c. b+c +1. Intervine sancti nea n #itatii a'so# te a act # i . ridic civi# incheiat: a. de o persoana juridica fara capacitatea de folosinta de a incheia acel act b. de o persoana juridica, cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta c. de o persoana juridica, cu nerespectarea regulilor referitoare la capacitatea de exercitiu a. a+b b. b+c c. a+b+c +2. Incetarea persoanei . ridice poate avea #oc prin: a. absorbtie b. fuziune c. divizare a. a+b b. a+b+c c. a+c +3. Incetarea persoanei . ridice poate avea #oc prin: a. comasare "absorbtie sau fuziune# b. divizare totala c dizolvare a. a+b b. b+c c. a+b+c +!. "omasarea rea#izata prin nirea) contopirea a do a sa mai m #te persoane . ridice) care6si inceteaza astfe# e4istenta) dand nastere nei a#te persoane . ridice) (enereaza intotdea na: a. un efect creator b. un efect extinctiv c. o transmisiune universala, cu titlu universal ori cu titlu particular, dupa caz a. a+b b. b+c c. a+b+c +$. In caz de divizare: a. inceteaza existenta unei persoane juridice b. persoana juridica nu inceteaza a avea fiinta, in cazul in care se desprinde numai o parte din patrimoniul sau, transmitandu-se catre una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinta c. inceteaza intotdeauna existenta persoanei juridice supusa reorganizarii sub aceasta forma a. a+c b. a+b c. a+b+c +&. Efect # creator a# reor(anizarii persoanei . ridice: a. se produce indiferent de forma reorganizarii b. nu se produce in caz de absorbtie c. nu se produce in caz de fuziune +*. "onstit ie ca za de dizo#vare a persoanei . ridice: a. implinirea termenului pentru care a fost instituita b. neintelegerile dintre reprezentantul persoanei juridice si salariati

c. falimentul societatii a. a+c b. a+b c. a+b+c ++. Lichidarea: a. este efectul direct si obligatoriu al dizolvarii, care consta in operatiuni juridice de realizare a activului si de plata a pasivului b. in timpul lichidarii, persoana juridica isi pastreaza capacitatea civila c. principiul specialitatii capacitatii de folosinta sufera o restrangere a limitelor sale "realizarea activului si plata pasivului#. a. a+b b. a+b+c c. a+c +,. Spre deose'ire de reor(anizare) dizo#varea persoanei . ridice: a. presupune obligatoriu lichidarea b. cazurile in care intervine sunt stabilite legislativ c. presupune o transmitere cu titlu particular a. a+b b. a+b+c c. a+c ,-. Spre deose'ire de dizo#vare) reor(anizarea persoanei . ridice: a. nu presupune lichidarea b. legea nu prevede cazurile de reorganizare c. se produce o transmitere universala sau cu titlu universal a. a+b b. a+c c. a+b+c