Sunteți pe pagina 1din 17

MISA - Abuzuri flagrante - http://misa-abuzuri-flagrante.blogspot.

ro/
Scopul acestui site este trezirea oamenilor de bun simt la o realitate in care libetatea de constiinta si gandire este un drept care se respecta. Suntem provideri de adevaruri incomode legate de sistemul de justitie, de ancheta, de aparare a drepturilor omului in Romania. Suntem siguri ca Adevarul triumfa intotdeauna.
joi, 13 iunie 2 13 !"#$%&I'( )*A+M!,-! .I, A/.I!*!A #*!S/#/S!I #A*-I 'A-AMA-! M/*!SA, MA*0/!S A+,!S A*A1!$A DOVADA CA AC AS!A "#"A $ %&'&(A D S& ()A AC#*A! $ '&VO(AR# CA AR "& &%!R !&%#! R (A!&& S +#A( C# A CA%D RA ,&%ORA, D "A$! AV A O R (A!& C# #% A(! 'AR'A!. A S! CO%"R#%!A!A D AS , % A C# %&S! "O!O-RA"&& S +& "AC#! D &#'&!#( & &% $ R&OADA CA%D &( AC#*A $ '&VO(AR# CA &)A A" C!A! .&%OC %!A/. AVOCA!&& && ARA!A D&% %O# O SCR&SOAR SCR&SA D ,A%A & S& D S!&%A!A 'AR'A!#(#& C# CAR AV A D "A$! O R (A!& S& CAR#&A && A,&%! S! CA ( S! $R&,#( 'AR'A! D&% V&A!A &. D A(!" ( S& R S$ C!&V#( 'AR'A! A "OS! A#D&A! D &%S!A%!A S& A $OV S!&! AS$ C! D %A!#RA SA &%"&R, CO,$( ! OR&C $OS&'&(&!A! CA AC S!A " , & SA "& &% VR #% " ( V&C!&,A (#& '&VO(AR#0 VA,$A A-% S S "AC D RAS S& S! $#SA &% "A!A V&D %! & D A R C#%OAS! CA A A SCR&S AC A SCR&SOAR S& CA A ,&%!&! A%! R&OR0 a, la procesul de la Sibiu a mintit cu nerusinare negan2 3a ar fi s3ris a3ea s3risoare, despre care insa e4pertii au 2o5e2it 3a ii apartine. Vazandu)se prinsa, acum o intoarce, cu pervestitatea care o caracterizeaza, si spune ca pe Robert l)a cunoscut totusi mai tarziu, dupa 'ivolaru. Acest tertip este din nou dejucat de avocati, care arata instantei fotografii se1i cu .nevinovata/ parte vatamata, despre care recunoaste ca sunt ale sale si ca sunt facute chiar de catre Robert, intr)o perioada in care sustinuse initial ca nici nu il cunostea. )ragmente 2in stenograma se2intei 2in 6. 6.2 13: $arte Civila ,ar2ues Agnes Arabela3 ste scrisul meu, 4ntr)adev5r, este vorba despre acest Robert, care ... numai din punct de vedere sentimental 6i din punct de vedere ... 4ncredere deplin5. 7i bine4n8eles c5 eu la 9: ani c;nd am f5cut dragoste cu -rieg 6i am fost ini8iat5 <udecator &onut ,atei3 ... si cand a fost cu -rieg= $arte Civila ,ar2ues Agnes Arabela3 A fost de dup5 9> ani, deci dup5 ce eu... <udecator &onut ,atei3 ... 4nscrisul 5sta vi s)a prezentat 6i la Sibiu= $arte Civila ,ar2ues Agnes Arabela3 Cred c5 da, nu l)am citit. <udecator &onut ,atei3 ... acolo nu l)a8i recunoscut ca fiind al dvs= $arte Civila ,ar2ues Agnes Arabela3 Am zis c5 e posibil sau pe moment nu recunosc s5 se fac5 ... caligrafic, <udecator3 ?n toate pozele sunte8i dumneavoastr5= $arte civila ,uresan ,ar2ues Arabela3 ?n toate pozele sunt eu, da, 4ntr)adev5r... <udecator3 ?n ce perioad5= $arte civila ,uresan ,ar2ues Arabela3 ?n perioada,..4n acea....sunt.....din <aponia, iar pe.....de c;nd eram minor5, din ashram, din timpul 4n care eram la @oga. 7i este interesant...
1

<udecator3!oate sunt din perioada minoratului= $arte civila ,uresan ,ar2ues Arabela3 !oate sunt din perioada 4n care eu eram la acest curs de @oga 6i din perioada minoratului 6i sunt dou5 care sunt deja.... $arte civila ,uresan ,ar2ues Arabela3 Sunt toate f5cute de acest Robert.. <udecator3..n perioada n care eram minor, unele sunt din perioada 4n care era8i 4n <aponia, da= $arte civila ,uresan ,ar2ues Arabela3 Sunt dou5 pe care le)am f5cut 4n <aponia 6iA <udecator3 i unele sunt fcute de mine n Japonia. Celelalte erau f5cute de acest Robert= $arte civila ,uresan ,ar2ues Arabela3 Acelea mai vulgare sunt f5cute la mine, 4n ashram....de acel Robert 6i... Avocatul inculpatului -'3 Cum 46i poate e1plica c5 starea de spirit din aceste poze este una mai... <udecator3 adic5, vre8i s5 zice8i c5 nu se pup5 trauma cu... Avocatul inculpatului -'3 deloc0 7/.!8A-%*/$ I%,/- MA-!I 8*!.! 8A #%A-! )%*-A 7/S-I-IA S/!.!&A ./#A 1/,/$ SA/ #$A8( fectuarea unei comisii rogatorii nu este o procedura care sa dureze de pe o zi pe alta, insa judecatorul &onut ,atei nu pare sa inteleaga aceasta. Avand in vedere ca motivul pentru care deciziile de achitare, ce au fost date de tribunalele de la Sibiu si Alba &ulia, au fost casate in mod special pentru ca inculpatul -regorian 'ivolaru sa se poata .apara/ B motiv evident absurd0 B apare cel putin ciudat refuzul judecatorului de a)i acorda inculpatului e1act singura posibilitate temeinica de a fi audiat. ,ai mult decat atat, aroganta dumnealui in ceea ce priveste procedura nu face cinste justitiei romane. $ana una alta, reputatia suedezilor este mult mai buna decat cea romaneasca in acest domeniuA )ragmente 2in stenograma se2intei 2in 23. 9.2 13: <#D. &O%#! ,A! &3 &n cursul sedintei de astazi au venit in fapt mai multe cai de raspuns din partea ,inisterului <ustitiei, mai precis o corespondenta cu cineva din Suedia ca aceasta cerere este in lucru la $archetul general din luna aprilie si ca nu este un caz usor avand in vedere ca -uvernul Suedez a respins o cerere facuta in acelasi dosar in CDDE. Acesta este unul din motivele pentru care $archetul -eneral, probabil de la ei, trebuie sa lucreze cu meticulozitate in procesul de luare a deciziilor. Din nefericire aceasta decizie nu poate fi luata pana maine, adica pana astazi, la termen si nu putemA.acestei decizii. <#D. &O%#! ,A! &3 Si aceasta comisie rogatorie Aianuarie. i au stat la ,inisterul <ustitiei din ianuarie pana in aprilie ca sa intre la $archetul -eneral unde se vorbeste despre un fel de norme in procesarea acestei cereri pentru ca in CDDE s)a e1clus o cerere facuta in acest dosar, facand confuzie probabil cu cererea de e1tradare care este cu totul si cu totul altcevaA atitudinea autoritatilor suedeze A <ud. &onut ,atei3 acuma discutia este inutila si Asi nu am inteles daca este , se insista in primul rand ca aceasta comisie rogatorie, Ama rog, de ce nu a fost de acord sa fie audiat prin conferinta, care se putea face mult mai usor si de altfel si contactul cu persoana in cauza era alta
2

...pune niste intrebari seci la care raspunde fiecare cum vrea. Asta este intrebareaAvis)F)vis si de intarzierea comisiei rogatoriiA <ud. &onut ,atei3 A din raspunsurile obtinute pana in prezent se pune sub semnul intrebarii seriozitatea si dorinta autoritatilor suedeze de a acorda cu adevarat asistenta juridica internationala autoritatilor judiciare romane in conditiile in care motivul invocat pentru nee1ecutarea pana la aceasta data a comisiei rogatorii este unul care nu are legatura cu prezenta cauza, fiind vorba despre o comisie rogatorie solicitata de altfel de inculpat, nu de catre instanta de judecata, act care presupune pur si simplu ca inculpatul sa raspunda la acele intrebari ce i)au fost adresate de catre instanta romana, iar nu despre o cerere de e1tradare pe care autoritatile suedeze au procesat)o in trecut si asupra careia s)au pronuntat. %u este astfel nici o legatura intre cele doua acte iar invocarea cererii de e1tradare ca motiv pentru dificultatea solutionarii comisiei rogatorii este o dovada a superficialitatii cel putin cu care autoritatile suedeze inteleg sa trateze aceasta problema. !otodata in raport cu imprejurarea ca nu ne)au fost puse la dispozitie asa cum am solicitat dispozitiile legale relevante din legislatia suedeza care guverneaza comisiile rogatorii si de imprejurarea ca nu se poate preciza un termen e1act pentru e1ecutarea acestei comisii rogatoriiA $A 8/*-!A S/#*!MA .! I,7/S-I-I!, MA*-%*II S/,- -!*%*I&A-I SA 'I,A, .A* %1S-*/8-I%,A-I SA S#/,A A.!'A*/$( ,AR!OR&& AC#*AR&& D C(ARA CA S#%! ! ROR&*A!& D AC AS!A GAR!#&R D *(A%!#&!A C AR SCO$#( AC#*AR&& (#& '&VO(AR# <#D CA!OR#( D C(ARA (ACO%&C, D S$R O " , & A"(A!A &% &,$OS&'&(&!A! A D A S ,&SCA S& D A VOR'&, CA !R '#& (ASA!A S&%-#RA, &% $ROV&%C& , $ %!R# CA #%&C#( & A<#!OR SA V&%A #R- %! SA D A D C(ARA!&& CO%!RA (#& '&VO(AR# 0 $ CA! D ,&C S! R S$ C!#( "A!A D C &(A(!&, $ A!A! D ,AR S! R S$ C!#( D S&% 0 <#D CA!OR#( S! D RA%<A! D ADR SAR A ,AR!OR & C# C#V&%! ( 3 .DO,%# <#D CA!OR/, &% (OC D .O%ORAAAA!A &%S!A%!A0/ $ %!R# CA %# S$#% C VR A &%S!A%!A, SORA ,ADA(&% & D#,&!R# S! GAR!#&!A "ARA ,&(A. D CA! OR& #% ,AR!OR S$#% C VA "AVORA'&( (#& '&VO(AR# S! &%!R 'A!3 .A!& "OS! &%"(# %!A! D C&% VA SA D C(ARA!& AC S! (#CR#=/ D CA! OR& O D $O*&!& S! &,$O!R&VA (#& '&VO(AR#, &AR AVOCA!&& &%!R A'A DACA A "OS! &%"(# %!A!, &%S!A%!A R S$&%- &%!R 'AR&( S$#%A%D CA .%# S#%! R ( VA%! CA#* &0/ (A " ( S& &% S&!#A!&A CA%D ,AR!OR&& &%C ARCA SA $OV S! ASCA V&O( %!A C# CAR (& S)A# S,#(S D C(ARA!&&( S& S)A "AC#! A%CG !A0 &%CR D R A C !A! A%#(#& &%!R)O <#S!&!& CAR S "O(OS S! D %A&V&!A! A (#& $ %!R# A)S& A!&%- SCO$#R&( A'< C! ,AR!OR#( B $&O% A( &%! R S (OR &%<#S!&!& &. &A!A C#, D C(ARA!&&( "AC S(A(O, CA!R AD VAR3 A. $ROC#ROR#( S$#% $OV S! A S& ARA!A &,A-&%& (A !V, '. ,AR!OR#( %A&V O CR D , O SCR& S& O S ,% A*A, C. D C(ARA!&A $RO' A*A V&%OVA!&A AC#*A!#(#&, D. ,AR!OR#( A"(A AD VAR#( S& &( CO,#%&CA <#D CA!OR#(#&, . ,AR!OR#( AC#*A! D ,AR!#R& ,&%C&%OASA0

)ragmente 2in stenograma se2intei 2in 23. 9.2 133 <ud. &onut ,atei3 1ista o autoritate in tara asta pe care trebuie sa o respectati fara sa comentati. Am inteles ati depus un act medical Afara alte comentarii si as putea sa va sa va intreb de ce nu ati venit pana acum ,artor &lie (uminita3 $entru ca.. <ud. &onut ,atei3 u va citez de jumatate de an cu mandate de aducere la fiecare termen ,artor &lie (uminita3 ,ama mea este bolnava nu vorbeste.. <ud. &onut ,atei3 %u este vorba de mama dvs. in principal. Am inteles dansa este bolnava, dar dvs= ,artor &lie (uminita3 Cine are grija de ea= <ud. &onut ,atei3 $ai nu ma intereseaza asta, cine are grija de ea. ,artor &lie (uminita3 $ai pe mine ma intreseaza. <ud. &onut ,atei3 $ai aveti o obligatie legala sa va prezentati in fata instantei daca va cheama. Asta este problema. O lasati cu altcineva in grija o zi. ,artor &lie (uminita3 Da am vorbit cu un om astazi si .. <ud. &onut ,atei3 "oarte bine puteati sa faceti asta si pana cum si nu mai aveam discutia pe tema asta. <ud. &onut ,atei3 Ati dat niste declaratii anterior in faza de urmarire penala in fata instantei de fond. ste adevarat= ,artor &lie (uminita3 Atuncea credeam.. <ud. &onut ,atei3 Ati dat sau nu ati dat= ,artor &lie (uminita3 Da am dat. <ud. &onut ,atei3 Care dintre ele reflecta adevarul= ,artor &lie (uminita3 %ici una0 <ud. &onut ,atei3 %ici una0== ,artor &lie (uminita3 Da <ud. &onut ,atei3 %ici de la instanta, nici de la A ,artor &lie (uminita3 %ici de la instanta, nici de la A <ud. &onut ,atei3 Si de ce nu spuneti adevarul=A ,artor &lie (uminita3 $entru ca acum mi)am dat seama ca am facut o mare greseala, si am aflat pana la urma adevarul. <ud. &onut ,atei3 Aceste declaratii pe care le)ati dat vi le)a impus cineva sa le dati= ,artor &lie (uminita3 Asi politia, si procuratura si cate am auzit multe A <ud. &onut ,atei3 Si la instanta=A ,artor &lie (uminita3 (a instanta nu. <ud. &onut ,atei3 A ,artor &lie (uminita3 %u imi mentin nici o declaratie. <ud. &onut ,atei3 Nu imi mentin nici o declaratie data anterior in cauza , in conditiile in care acestea sunt rezultatul adica ce v)au= V)au amenintat, v)au batut, ce au facut= ,artor &lie (uminita3 Cine= <ud. &onut ,atei3 $olitia, procuratura, A ,artor &lie (uminita3 %e)au A, dar ce ne)au spus atunciAnu este nimic adevarat.

<ud. &onut ,atei3 In conditiile in care am fost dezinformata de catre organele de politie , de procurori, la vremea la care au fost date acele declaratii. ,ai concret ,artor &lie (uminita3 A <ud. &onut ,atei3 Dumneavoastra spuneti ca nu il cunoasteti pe inculpatul 'ivolaru, nu= ,artor &lie (uminita3 %u il cunosc. <ud. &onut ,atei3 Eu personal nu il cunosc pe inculpatul Bivolaru. Cunoasteti daca sora dumneavoastra , minora la acea vreme, Dumitru ,adalina, a avut o relatie cu 'ivolaru -regorian= ,artor &lie (uminita3 %u. <ud. &onut ,atei3 %u cunoasteti= ,artor &lie (uminita3 %u. <ud. &onut ,atei3 %ici atunci n)ati cunoscut si nici acuma, nu= ,artor &lie (uminita3 %ici atunci n)am cunoscutA.cumplit si prost si asa am crezut noi atunci. <ud. &onut ,atei3 !otusi ati dat niste declaratii in aceasta cauza . Cum ati ajuns sa dati asemenea declaratii= ,artor &lie (uminita3 $entru ca mi)a fost frica atunci. <ud. &onut ,atei3 "rica de cine= ,artor &lie (uminita3 "rica in general , ca nu o sa o mai vedem pe ,adalina, ca nu se mai intoarce acasa , ca la @oghini o drogheaza, ca povesti. <ud. &onut ,atei3 $ai si cine v)a spus asta = ,artor &lie (uminita3 %u v)am spus= <ud. &onut ,atei3 Afaptul ca ea a plecat de la domiciliu, fiind minora A ,artor &lie (uminita3 Abia dupa ce au venit procurorii la noi si ne)au cautat, ca nu ne)am dus noi A..atunci am mers si am depus plangere. <ud. &onut ,atei3 Deci niciodata din propria initiativa nu ati facut vreo sesizare la politie sau la parchet , despre disparitia A ,artor &lie (uminita3 Abia dupa ce au venit procurorii <ud. &onut ,atei3 Nu am facut vreo plangere sau vreo sesizare la politie sau la parchet in legatura cu disparitia de acasa a sorei mele umitru !adalina , am avut o asemenea manifestare de A.Cand se intampla asta = ,artor &lie (uminita3 %u stiu ACDDH. <ud. &onut ,atei3 $rin anul CDDH. Dar este adevarat ca ea a plecat de acasa= ,artor &lie (uminita3 A plecat de acasa darAmama i)a semnat A <ud. &onut ,atei3 Si ce stiati= Ca a plecat unde= ,artor &lie (uminita3 (a 'ucuresti. <ud. &onut ,atei3 ,ai concret. #nde= (a cine= $entru ce= ,artor &lie (uminita3 Stiam ca vine sa se inscrie aici la liceu . <ud. &onut ,atei3 Ati vorbit cu ea sau A ,artor &lie (uminita3 u nu, cu mama vorbea. <ud. &onut ,atei3 e la mama mea am aflat in acea perioada ca !adalina a plecat la Bucuresti pentru a se inscrie la liceu Aa avut si acordul acesteia. ,artor &lie (uminita3 Si Remus siA <ud. &onut ,atei3 Dar cine e Remus= ,artor &lie (uminita3 prietenul ei. <ud. &onut ,atei3 prietenul ei actual= ,artor &lie (uminita3 Dar sunt de atunci impreuna, trebuiau sa se si casatoreasca. <ud. &onut ,atei3 Si de ce nu s)au casatorit = ,artor &lie (uminita3 Dupa babilonia care a fost , probabil se vor casatori.
5

<ud. &onut ,atei3 Deci si in CDDH erau prieteni= ,artor &lie (uminita3 Da, cred ca da. <ud. &onut ,atei3 In anul "##$ sora mea era prietena cu numitul %emus, cu care de altfel este in relatii si in prezent si cu care tre&uia sa se casatoreasca . Dar de vreun prieten -rieg ati auzit= ,artor &lie (uminita3 %u <ud. &onut ,atei3 Nu am auzit ca sora mea sa fi avut vreun prieten pe nume 'rieg . Si cum a hotarat sa plece la 'ucuresti asa= ,artor &lie (uminita3 A crezut ca aicea o sa isi faca viata mai buna, sa)si termine ce avea de terminat, scoala si A <ud. &onut ,atei3 A ,artor &lie (uminita3 Cred ca da. <ud. &onut ,atei3 (red ca a fost initiativa sorei mele sa plece la Bucuresti, crezand ca astfel o sa isi faca o viata mai &una . Deci nu a fost influentata de nimeniApentru aceasta plecareASi unde statea la 'ucuresti= Ati vazut)o vreodata in 'ucuresti= Ati vizitat)o= ,artor &lie (uminita3 u nu, dar fiica mea a fost la ea. <ud. &onut ,atei3 "iica dumneavoastra fiind cine= ,artor &lie (uminita3 &lie (oredana <ud. &onut ,atei3 Asa. %ici mama dumneavoastra nu a fost la 'ucuresti= ,artor &lie (uminita3 ,ama da. <ud. &onut ,atei3 Si ati verificat daca merge la scoala, cu ce se ocupa in 'ucuresti= ,artor &lie (uminita3 Am verificat daca merge la scoala, da <#D. &O%#! ,A! &3 )m verificat daca merge la scoala si ce ati constatat= ,artor &lie (uminita3 &n prima faza nu ne)au spus profesorii si diriginta pt ca stiau ca o cauta politia <ud. &onut ,atei3 o cauta politia= ,artor &lie (uminita3 Da, si nu ne)au spus dar ea a fost intr)adevar la scoala <#D. &O%#! ,A! &3 In prima faza nu mi s*au oferit relatii intrucat profesorii si diriginta stiau ca este cautata de politie . Dar de ce era cautata parca ziceati ca politia n)a cautat)o pana cand ,artor &lie (uminita3 pai ca atunci s)a intamplat toata nebunia <#D. &O%#! ,A! &3 $ai ce nebunie= ,artor &lie (uminita3 Cu politia, cu televiziuni, cu procuratura <#D. &O%#! ,A! &3 A Spuneti ca s)a schimbat ceva, in declaratia pe care ati dat)o la tribunalul Sibiu A. ,artor &lie (uminita3 Am inteles)o si pe ea <#D. &O%#! ,A! &3 Ati discutat cu ea intre timp= ,artor &lie (uminita3 Da, sigur, avem o relatie, vine acasaA atunci cu mine nu avea o relatie, cu mama vorbea dar cu mine nuI dar acum avem o relatie de familie normala <#D. &O%#! ,A! &3 Adiferenta dintre declaratia de astazi si cele anterioare pe aceea ca in prezent am o relatie normala cu sora mea si am inteles ca Asi anume ce ati inteles= ,artor &lie (uminita3 Ca i)am facut foarte mult rau <#D. &O%#! ,A! &3 Ca i)ati facut rau= ,artor &lie (uminita3 Da. <#D. &O%#! ,A! &3 %espectiv ca i*am facut rauI de ce= &n ce fel i)ati facut rau= ,artor &lie (uminita3 Cu toata nebunia asta care a fostA. <#D. &O%#! ,A! &3 &n ce fel i)ati facut rau, nu inteleg ,artor &lie (uminita3 a tot aici in 'ucuresti esteA si suntem de acord cu ea.
6

<#D. &O%#! ,A! &3 Nu stiu in prezent ce face sora mea dar stiu ca este in Bucuresti. Dar o legatura cu ,&SA stiti daca a avut)o= ,artor &lie (uminita3 %u stiuA cu membrii ,&SA <#D. &O%#! ,A! &3 Are= ,artor &lie (uminita3 $ai cred ca are. <#D. &O%#! ,A! &3 Dar ce e ,&SA, ce stiti dumneavoastra= ,artor &lie (uminita3 Oamenii de acolo sunt niste oameni deosebiti, sa stiti. <#D. &O%#! ,A! &3 +ro&a&il ca sora mea are legaturi cu !I,) si in prezent dar stiu ca oamenii de acolo sunt deose&iti. ,artor &lie (uminita3 Da, pe mama mea au ajutat)o foarte mult. <#D. &O%#! ,A! &3 Cand au ajutat)o . ,artor &lie (uminita3 Dupa ce a fost bolnava si inainte. <#D. &O%#! ,A! &3 ,ama meaAdaJ ,adalina cu ce o ajuta= ,artor &lie (uminita3 Cu ce poate, cu medicamente. <#D. &O%#! ,A! &3 a lucreaza undeva= ,artor &lie (uminita3 %u stiu daca lucreaza undeva. <#D. &O%#! ,A! &3 Nu stiu daca sora mea lucreaza in prezent dar stiu ca o a-uta pe mama cu medicamente. Dar totusi ea cu ce se intretine acolo= ,artor &lie (uminita3 Cu ajutorul lui Remus, ei locuiesc impreuna. <#D. &O%#! ,A! &3 Deci din CDDH si pana acumaA ,artor &lie (uminita3 %u stiu daca din CDDH, banuiesc, cred. <#D. &O%#! ,A! &3 Si ati spus ca o cunoasteti pe "arcasi ,irona, in ce fel= ,artor &lie (uminita3 Am vazut)o cu ,adalina de vreo doua ori. <#D. &O%#! ,A! &3 Acuma recent sauA= ,artor &lie (uminita3 Atunci. <#D. &O%#! ,A! &3 &n perioada aia cand venea acasa a venit cu ea= ,artor &lie (uminita3 Da. <#D. &O%#! ,A! &3 )m vazut*o pe inculpata .arcasi atunci cand !adalina a venit acasa cunoscand*o pe aceasta. rau prietene, ati vorbit cu ea= ,artor &lie (uminita3 %u stiu. <#D. &O%#! ,A! &3 %u am vorbit cu ea dar am vazut ca erau prietene. Da. &ntrebari. $rocuror 3 &n ce conte1t ati gasit)o, cum ati contactat)o= ,artor &lie (uminita3 Am telefonat si pana la urma a venit. <#D. &O%#! ,A! &3 #nde A= ,artor &lie (uminita3 ,ama a luat legatura cu ea, v)am zis. <#D. &O%#! ,A! &3 %u era vorba despre niste aprecieri, era vorba despre niste lucruri care s)au intamplat sau nu s)au intamplat, atunci ati spus ca s)au intamplat, acum spuneti ca nu s)au intamplat. ,artor &lie (uminita3 $ai mi)am dat seama ca am gresit, i)am facut rau si ei. <#D. &O%#! ,A! &3 Asta ati mai spus. ,artor &lie (uminita3 $ai asta spun in continuare, dupa 9D ani mi)am dat seama ca am facut o mare greseala. <#D. &O%#! ,A! &3 Ati fost influentata de cineva sa dati aceasta declaratie= ,artor &lie (uminita3 %)am fost influentata de nimeni. <#D. &O%#! ,A! &3 N*am fost influentata de nimeni sa dau declaratia in sensul celor mentionate la acest termen. Deci aspectele de fapt pe care le)ati declarat anterior nu sunt adevarate de loc. ,artor &lie (uminita3 %u.
7

<udecator 3 Acum inteleg ca spuneti dumneavoastra adevarul. &nseamna ca mergand pe declaratiile pe care le)ati facut anul trecut, inseamna ca atunci ati mintit. %u)i asa= ,artor &lie (uminita3 %u am mintit, domnule judecator. Asa am crezut noi atunci. V)am spus. <#D. &O%#! ,A! &3 V)a constrans cineva in vreun fel sa dati acele declaratii= ,artor &lie (uminita3 $ai dupa ce am auzit si dupa ce s)a vorbit acolo, asta am crezut sa facemAsi n)am A <#D. &O%#! ,A! &3 Dar ati fost constransa, caci constrangerea e una, ceea ce spuneti dumneavoastra e alta. ,artor &lie (uminita3 %u. <#D. &O%#! ,A! &3 De la cine ati aflat informatiile primare pe care le)ati dat in declaratiile de la $archet= ,artor &lie (uminita3 De la $olitie0 <#D. &O%#! ,A! &3 e la +olitie am aflat informatiile primare. ,artor &lie (uminita3 De la $olitie, de la procurori. J/ . I0N/1 !)1EI2 de la procurori, de asemenea ,artor &lie (uminita3 Stiti ce batai a luat ,adalina la perchezitii de la jandarmi= <#D. &O%#! ,A! &3 Dar v)a spus cineva lucrul asta= ,artor &lie (uminita3 Da, mi)a spus ea0 <#D. &O%#! ,A! &3 V)a spus ea si vreti neaparat sa ne spuneti si noua, chiar daca nu v)am intrebat despre asta. ,artor &lie (uminita3 $ai trebuie sa stiti0 <ud. &onut ,atei3A. Respingem solicitarea aparatorului partii vatamate de a se preciza in declaratii faptul ca a fost batuta cu bocanci, neavand relevanta modalitatea in care violentele e1ercitate, daca acest lucru a fost real. ,artor &lie (uminita3 $ai a fost real. .A8A A8/&I, !S-I 1I,! '!,I-: .A8A A#!*I, !S-I ;/-/I-( D S& ,AR!OR&& A$ARAR&& S#%! O'S!R#C!&O%A!& SA# CG&AR &%D $AR!A!& D&% SA(A "ARA A "& A#D&A!&, D&% ,O!&V CAR ,A& D CAR ,A& C&#DA! , &%S!A%!A S& $ARCG !#( "AC "OR!#R& #R&AS SA AD#CA !O!& ,AR!OR&& AC#*AR&&, CAR S#%! CA#!A!& A!A! &% !ARA CA! S& &% S!RA&%A!A! . &%S!A%!A R S$&%- C R R&( D CO%"R#%!AR A ,AR!OR&(OR A( CAROR D C(ARA!&& S#%! CO%!RAD&C!OR&&0 D AS , % A &%D&" R %! D CA(&!A! A C (#& A#D&A!, &%S!A%!A S ( C! A*A DOAR AS$ C! ( CAR &( AC#*A $ '&VO(AR#, DAR &%! R*&C CA! -OR&C OR&C D $O*&!& CAR AR $#! A SA && "& "AVORA'&(A. )ragmente 2in stenograma se2intei 2in 11. <.2 13: 7u2e3=tor Ionut Matei : &n legatura cu martorii acestia cei K pentru care s)au facut demersuri. .-na pro3uror: A domnule $resendinte A referitor la cele doua martore carora le asigurati protectia, din 4ncheierea din H oct. CDDL e1istente la volumul K, volum al !ribunalului Sibiu, rezulta ca la acel termen de judecata &nstanta de "ond a dispus citarea martorelor a caror protectie a fost ridicat5, cu identitatea lor reala, indicand in incheiere &nstanta de "ond ca acestea sunt Danut Doina si ,uresan Diana &sabela. $rima ,artora a fost audiata inclusiv de Sectia $enala fara A ridicat protec8ia, referitor la cealalta martora ,uresan Diana &sabela, pe aceasta nici macar A nu a reusit sa o audieze, intrucat demersurile sale au esuat in ceea ce priveste identificarea domiciliului. Cu privire la aceasta martora v5 solicit s5 reluam demersurile atat in baza de date A
8

7u2e3=tor Ionut Matei: A audierii identitatea sa reala, da= .-na pro3uror: &dentitatea sa reala, da. A5. in3. +1: Domnule $re6edinte 4n primul r;nd v)amA am sus8ine cererea pe suplimentarea probatoriului, cea care a fost deja depus5 la dosar, este pe trei puncte. &n primul r;nd solicit5m confruntarea martorei Dumitru &onela Cristina cu martorii $. !eodor 6i ,. Ale1andru. Din punctul nostru de vedere e1ist5 contradic8ii evidente 4ntre declara8ia acestei martore care a fost dat5 4n fa8a &nstan8ei 6i declara8ia martorilor care au fost audia8i anterior. ?n ceea ce prive6te reaudierea martorilor $. !eodor si ,. Ale1andru, evident c5 aceast5 cerere este una subsidiar5, 4n condi8iile 4n care ve8i 4n8elege s5 respinge8i cererea de confruntare. %oi solicit5m reaudierea acestor martori pe sus8inerea martorei Dumitru &onela Cristina, sus8inere care din punctul nostru de vedere, a6a cum rezult5 6i din declara8ia anterioar5 dat5 de c5tre ace6tia pe parcursul procesului penal nu se coroboreaz5 6i eu zic c5 trebuiesc l5murite aceste aspecte. ,5 refer 4n primul r;nd, Domnule $re6edinte 6i Onorat5 ?nalt5 Curte, la aspecte vizavi de cine a 4nm;nat suma de 9C.DDD, de la cine provenea, dac5 martorul $. !eodor a fost sau nu prezent la acel notariat, chestiuni care se pot corobora numai 4n condi8iile 4n care vor fi reaudia8i ace6ti doi martori. ,ai mult dec;t at;t, ,. Ale1andru, 4n declara8ia pe care a formulat)o 4n fa8a &nstan8ei, sus8ine chestiuni care au fost infirmate de c5tre Dumitru &onela Cristina, din punctul nostru de vedere absolut nereal 4n ceea ce prive6te posibilitatea acesteia de a fi martor direct asupra evenimentelor care s)au ... Deci de re8inut este c5 punctul C este subsidiar punctului 9, 4n condi8iile 4n care ve8i respinge confruntarea. A5. in3. +1 : Domnule $re6edinte, 4n ceea ce prive6te pe ,ure6an Diana &zabela, sus8inerea noastr5 va fi simetric5 cu cea de la termenul trecut, 4n sensul c5 obiectul probei testimoniale a acestei martore se refer5 e1clusiv la partea v5t5mat5 care este sora ei, 6i deci o infrac8iune pe care noi o sus8inem 6i evident probele ne 4nt5resc acest aspect, ca este o infrac8iune prescris5. Deci noi nu am vedea utilitatea administr5rii acestui probatoriu cu aceast5 martor5 6i deci din acest5 perspectiv5 urmeaz5 s5 ne opunem la audierea acestei martore. 8/*-!A S/#*!MA .! I,7/S-I-I! - A$!*+I8A $A .!8$A*A-II .!S#*! A1/&/*I$! #A*8>!-/$/I (uat5 cu for8a de pe strad5 s5 dea declara8ii 4mpotriva @oghinilor. !. . , o martor5 important5 4n procesul lui -'. De ce= $entru c5 este una din persoanele care m5rturisesc despre abuzurile incredibile pe care procurorii nu s)au sfiit s5 le fac5 la adresa @oghinilor. !. . a fost luat5 din tramvai, cu for8a, de c5tre trei b5rba8i, 6i dus5 la procuratur5 s5 dea declara8ii 4n leg5tur5 cu ,&SA. ?n acel moment, doamna respectiva, de altfel profesor universitar, nu mai frecventa cursul de @oga de doi ani. Dar anchetatorii stiau deja acest lucru, precum si alte detalii din viata sa personala, 4nainte de a 4i lua declara8ia. Cine sunt informatorii 6i cine 4i pl5te6te pentru a)i urm5ri pe @oghini= B nu face parte din preocuparile CurtiiA &n loc ca judecatorul sa fie cel putin intrigat de aceste aspect, el se arata vadit deranjat de subiect si trece la intimidarea martorei 6i a avoca8ilor. Ostilitate, presiune, rea voin85. (e repro6eaz5 avoca8ilor c5 4l ap5r5 to8i pe -regorian 'ivolaru. Dar cum ar putea s5 nu intervin5, c;nd dumnealui nu face dec;t s5 sfideze justi8ia 6i s5 ocoleasc5 aflarea adev5rului= Citi8i mai jos fragmente 2in stenograma ?e2in@ei 2in 21.11.2 12. ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 %u, nu am amanunte. A fost prima oara cand m)a luat procuratura de pe strada si imi dadea domnul procuror cu pumnul in masa si imi zicea 3 .&ntri la puscarie domnisoara, intri la puscarie domnisoara.A politia, e posibil sa A
9

<#D CA!OR 3 u v)am intrebat la momentul in care A eu v)am intrebat daca ati dat aceste declaratii, daca vi le mentineti A ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 Da, mi le mentin. <#D CA!OR 3 &ar acuma veniti si ne spuneti ca a venit procurorul si v)a batut. ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 %u m)a batut0 Doar dadea cu pumnul in masa, asta a fost e1perienta care m)a marcat de atatia ani. Da, chiar nu vreau sa merg pe directia asta, eu vreau sa)mi vad de viata mea, nu am nici o treaba cu organizatia aceasta, m)am dus, am facut @oga, a fost foarte bine, a fost foarte sanatoasa. <#D CA!OR 3 Sunteti chestionata, dvs. nu trebuie sa va inflamati acum pentru ca nu sunteti chestionata A nu sunteti cercetata ca ati fost sau nu ati fost, ca nimeni altcineva, la ,&SA. %u este un process al ,&SA aici, este un proces legat de niste infractiuni de drept comun care se presupune, se sustine ca s)ar fi comis sub aceasta palarie ,&SA ... %u sunteti acuzata dvs. de ceva, nu va A de nimic, deci nu trebuie sa aveti alte manifestari. Da= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 &mi cer scuze. %u, da m)a marcat, va spun ceea ce mi)am adus aminte. Am A Av &nc. -.'.3 Da domnule presedinte, as avea o rugaminte de consemnare3 sa se consemneze ceea ce a spus martora, in sensul ca in timpul audierilor la parchet anchetatorul a dat cu pumnul in masa, a spus ca o s)o bage la puscarie si ca A <#D CA!OR 3 Da, este legat de audierile A Ati fost constransa, violentata, vi s)a dat cu pumnul in masa sa inteleg= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 %umai verbal. <#D CA!OR 3 Verbal= Ce vi s)a spus= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 Deci, atitudinea dumnealui A in primul rand, am fost luata de pe strada. %u mi s)a solicitat nici un fel de act de identitate sau ceva. $ur si simplu au venit trei barbati, care m)au vazut in tramvai si cand am coborat m)au luat pe sus si m)au bagat intr)o Dacie, m)au dus la procuratura. ra un domn foarte inalt si solid asa, parea foarte dragut, pe de alta parte, care, in momentul in care am ajuns, sa ma pierd cu firea, da, m)a intimidat si zicea3 .Domnisoara intri la puscarie0 Domnisoara intri la puscarie0/ <#D CA!OR 3 Asa0 ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 u, nemaipracticand @oga de doi ani, nu stiam de ce ... <#D CA!OR 3 $ai si cum v)a e1plicat ca v)au luat asa de pe strada dvs. desi nu mai practicati @oga de doi ani= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 %u stiu, nu stiu. u eram A cand am plecat de la @oga A am plecat la niste cursuri de tai chi. Cand m)au intrebat, cunosteau tot. Si ca practic tai chi, si ca am facut revelionul unde facusem revelionul, cu toate persoanele cu care fusesem. $robabil verificau daca spun adevarul sau nu. u n)am nimic de ascuns asa ca de)aia am spus adevarul A <#D CA!OR 3 Da ce, ati patit ceva pana la urma= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 %)am patit nimic, dar modul in care a fost tot acest proces, nu am crezut ca in Romania e1ista asa ceva. $e mine n)a marcat. <#D CA!OR 3 Ati venit aici sa faceti A ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 &mi cer scuze. <#D CA!OR 3 analiza procesului= Dupa ce veniti la audieri, dupa ce v)am citat si rascitat si v) am dat mandate peste tot ca sa veniti in fata unei instante judecatoresti, veniti sa ne faceti noua A n)avem nevoie de A ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 %u0 &mi cer scuze ca A 0 %u vreau sa va fac A <#D CA!OR 3 Dvs. raspundeti la intrebare. Deci ati fost luata de pe strada.
10

Si ce altceva vi s)a intamplat acolo= Ati fost amenintata= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 A <#D CA!OR 3 Ca sa ce= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 Cum adica ca sa ce= <#D CA!OR 3 $ai o amenintare presupune o fapta pe care trebuie sa o faceti ca sa nu se materializeze amenintarea. ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 Atuncea A <#D CA!OR 3 Am fost luata de pe strada, aaa iar cu ocazia audierii s)a batut cu pumnul in masa si am fost amenintata ca voi fi bagata la puscarie. Da= &nsa nu mi s)a spus si pentru ce sau care ar fi conduita pe care ar trebui sa o adopt ca sa nu se intample acest lucru. 'un. Ceea ce ati declarat dvs., ati declarat de buna voie acolo= ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 Da. Am declarat adevarul. Da. <#D CA!OR 3 Da. ,AR!ORA $RO$#SA D AC#*AR !. .3 Stiam ca trebuie sa imi fac datoria. Am facut)o. <#D CA!OR 3 Ceea ce am declarat insa in fata anchetatorilor reflecta adevarul, iar declaratia a fost de buna voie. Da. Alta intrebare0 <ud. &onu8 ,atei3 Doamna avocat, aceast5 problem5 o avem la fiecare termen. ste at;t de greu s5 v5 concentra8i la cele C)H): ore c;t 8ine acest5 6edin85= #ita8i)v5, fi8i aten8i la ce se consemneaz5. Am consemnat c5 a fost luat5 de pe strad5, ce vre8i mai mult= <ud. &onu8 ,atei3 Din tramvai, din metrou, nu conteaz5. A fost luat5 de pe strad5. Din punct de vedere a ceea ce a vrut s5 transmit5 martorul, e suficient. %u are importan85 de unde a fost luat5, din tramvai. De pe strad5. 'un. Respingem solicitarea de consemnare a 4mprejur5rii c5 martora a fost luat5 din tramvai... Av. $arte Vatamata Dumitru ,adalina3 ... <ud. &onu8 ,atei3 %u vorbi8i 4n acela6i timp cu mine, m5car at;t lucru cred c5 a8i 4nv58at 4n at;8ia ani de e1perien85 ca avocat. V5 rog s5 nu fi8i impertinent5 pentru c5 v5 6i amendez, da= %u este cazul s5 purt5m discu8ii de genul 5sta. A8i pus o problem5, instan8a este suveran5. 'ine, r5u, prost, bine, am... Av. $arte Vatamata Dumitru ,adalina3 7i avoca8i ... domnule pre6edinte= <ud. &onu8 ,atei3 Cum am consemant= -refiera3 ... este respins5 ... <ud. &onut ,atei3 ?n condi8ile 4n care 4n cuprinsul declara8iei s)a f5cut men8iune legat5 de modalitatea 4n care s)a ajuns la audierea martorei 4n faza de urm5rire penal5. Alt5 4ntrebare. Av. $arte Vatamata Dumitru ,adalina3 %u am re8inut dac5 s)a consemnat dac5 4nainte i s)a dat detalii e1plicite despre modul cum 6i)a petrecut revelionul 6i cuno6tin8ele pe care le are, cu prietenii. <ud. &onut ,atei3 Doamna avocat, dac5 nici at;tea aspecte nu pute8i 6ti, acum am consemnat. Spune8i doamna grefier ce a8i consemnat. -refiera3 ?nainte de a fi audiat5 la urm5rire penal5, mi s)au relatat aspecte din via8a mea personal5. <ud. &onut ,atei3 Dar nu asta m5 intereseaz5 pe mine, d)na avocat, revelionA <udecator &onut ,atei3 Am inteles e1act care este situatia in aceasta cauza, va deranjeaza faptul ca am inteles care este situatia in aceasta cauza vis)a vis de apararea pe care toti incercati sa o e1ercitati practic pentru un singur inculpat, incercati sa va pastrati totusi limita, asta este ceea ce va cer . Daca nu m)as fi prins de lucrul asta puteati sa continuati, dar daca totusi v)am facut observatie, cred ca este cazul sa nu perseverati, asta este tot. ste o chestie omeneasca, ca sa nu mai spun ca juridica, ca va convine sau nu iarasi trebuie sa spun lucrul asta, asta este.

11

%u perseverati, ca pierdem vremea, ne enervam probabil reciproc degeaba, ne stricam ziua, care)i rostul, va consemnam ce trebuie consemnat, am respins intrebarea, nu mai insistati pe lucrul asta. ,ai aveti alte intrebari legate de clienta Dvs= 8!A-A $A 8/*-!A S/#*!MA .! I,7/S-I-I!. .! 8! ,/ 'I,! A8/&A-/$ $A A/.I!*!A ,/ 8/M'A A*! A&I$ #%$I-I8AAA Din CDD:, -regorian 'ivolaru are un statut legal de azilant politic in Suedia, membra a #niunii uropene, ca si Romania. Dupa L ani, este posibil ca un magistrat de buna credinta, investit sa il judece pe acest om, sa nu ii cunoasca statutul si sa se comporte ca si cum e prima oara cand a auzit despre el= Sa fie din cauza durerii care a marcat intreaga justitie romana odata cu respingerea cererii de e1tradare a lui -regorian 'ivolaru= Sfatul psihologului3 prima faza a vindecarii este iesirea din negare. Domnule judecator, acceptati ca stiti de L ani ca -regorian 'ivolaru are azil politic in Suedia, si absenta sa de la audieri nu reprezinta sustragerea de la judecata. #rmariti mai departe fragmente 2in stenograma se2intei 2in 13. B.2 123 <ud. &onu8 ,atei3 Domnule avocat, haideti sa ne intelegem. "ormulati e1ceptii, dupa aia constatatam ca nu putem s5 le solu8ion5m pentru ca nu am audiat inculpatul. %u e1ista o regula, nu v)ati fi imaginat apararea asta intr)un fel= "ormulati cereri, nu ati luat legatura cu inculpatul, nu stiti daca e azilant, nu stiti daca vrea sa continue procesul penal. !otusi, eu nu inteleg modul asta de a face aparare. Sigur este dreptul dumneavoastra si faceti cum vreti, dar ca sa stim si noi ce facem in doasarul asta, ca stam de nu stiu cat, o ora, si nu am facut nimic... Ca tocmai ati criticat ca batem pasul pe loc, da, dar faceti niste cereri, dar constatam ca de fapt nu putem sa le solutionam. (e faceti doar ca sa umplem dosarul de hartii deocamdata, nu = Av. &nc. -.'. 3... <ud. &onu8 ,atei3 $ai deocamdata asta este....nu putem solutiona e1ceptiile dumneavoastra in conditiile in care nu aveti... e o chestiune elementara, pe art. 9H din codul de procedura, stiti asta, probabil la fel de bine ca si mine. Cand formulati niste cereri urmatoarea intrebare este 3 Dar continuati procesul penal= Si aicea ne oprim, ca nu stim. Si atunci de ce le mai formulam = asta este filozofia. Av. &nc. -.'. 3 D)le $resedinte, in primul rand, din perspectiva noastra, noi am facut cererile intr)o logica a lor. Si logica lor a fost de a solicita audierea inculpatului, dvs trebuia sa va pronuntati asupra acestui aspect. vident, procedand la audierea inculpatului, puteam sa ridic aceasta e1ceptie. Dar daca dumneavoastra mi)ati respins absolut toate... <ud. &onu8 ,atei3 u m)am pronuntat pe cererea de audiere a inculpatului= Deocamdata audiem pe cine avem aici, tot un inculpat , dupa care ne vom pronunta si pe audierile pe care le)ati solicitat dvs. Av. &nc. -.'. 3 &n functie de cum va veti pronunta, vom putea si noi sa.... <ud. &onu8 ,atei3 Si nu era normal sa asteptati cu aceste cereri, sa le faceti atunci cand aveati toate datele= Sa)l audiem pe inculpat si daca eventual nu)l audiem, poate vrea sa va spuna printr)o declaratie, prin ceva ca vrea sau nu vrea sa continue procesul = <ud. &onu8 ,atei3 Aveti o atitudine... care pe mine ma deranjeaza putin... Av. &nc. -.'. 3&mi cer scuze... <ud. &onu8 ,atei3 "aptul ca ati fost judecator, sau eventual poate ca am fost si colegi, ca tot suntem in sedinta secreta si... B ma rog, nu ca ar fi asta mare scofala B nu va da dreptul sa fiti persiflant si ironic si cum vreti dvs. cu instanta, da = (imitati)va la niste drepturi pe care le aveti ca nu suntem pana una alta in aceeasi postura, da=
12

Gaideti sa pastram niste limite, fara ironii si fara alte chestiuni. Av. &nc. -.'. 3 Sunt de acord. V)as ruga sa... <ud. &onu8 ,atei3 'un, e1ista o solutie, solutia o sa o dea aceasta instanta, asa ca dvs. sa aveti o pozitie de aparator, care eventual conteaza la aflarea adevarului, nu la altceva. Suntem de la ora M dimineata in sedinta... chiar nu mai avem putere si rabdare sa ne razboim cu dvs. in ironii si replici. Av. &nc. -.'.3 %iciodata nu m)am razboit in ironiiA <ud. &onu8 ,atei3 Asta este o constatare pe care am facut)o si v)o declar in fata. ste stilul dvs. de a va comporta, dar nu este agreat de aceasta instanta si nu face bine acestui dosar. Daca vreti continuam prin replici... sa se uite lumea la noi... daca vreti putem sa o facem...eu pot sa stau aici pana la miezul noptii, pana maine, ca am antrenament, dar nu cred ca este spre binele acestui dosar, asta este... Daca tot ne)am apucat de o treaba haideti sa o facem, asta este ceea ce va... si va cer o anumita rigoare in aparare, altceva... nu va cer....Dvs. o faceti cum vreti, ca vreti sa o respectati, ca nu ... eu va sugerez acest lucru, ca sa putem merge inainte. Asta este tot. Si fara ironii, ca nu ne le sustin, de la dvs. in particular si in general nu suntem in postura de a fi ironizati, persiflati de parti si de avocatii lor. Av. &nc. -.'. 3 %ici nu a fost intentia mea... <ud. &onu8 ,atei3 $ana una alta a fost, asta este constatarea pe care pot sa o trag pana acum si cu asta basta. Gaideti sa incheiem aceasta discutie. Deci, procedural vorbind, putem sa discutam aceste cereri = A veti dvs. pozitia clientului dvs. = Da sau ba = Av. &nc. -.'. 3 Domnule presedinte, din perspectiva noastra clientul este singurul in masura sa va spuna... <ud. &onu8 ,atei3 'un, atunci cererile dumneavoastra le vom proroga atunci cand veti avea pozitia clientului dvs. vis)a)vis de situatia in care eventual sunt incidente dispozitiile referitoare la prescriptia raspunderii penale. $entru celalat inculpat = Dvs...= $rocuror3 ... apreciez c5 p;n5 la aprobarea posibilit58ii prezentarii inculpatului 4n instan85 ... De aceea consider5m c5 trebuie pus 4n vedere inculpatului s5 se prezinte, sub sanc8iunea de a se considera ca se sustrage de la judecat5. *A&1%I/$ A*M!$%* I,!+A$! C#R! A S#$R ,A D &%<#S!&!& B &O%#! ,A! & %# AR CG " SA ASC#(! D CA! $AS&& AVOCA!&(OR $( CA%DA OR&C *&C AVOCA!#( <#D CA!OR#( R $ !A DOAR DA!A ! R, %#(#& #R,A!OR0 #rmariti stenograma se2intei 2in 11. 6.2 123 Avocatul inculpatului 'ivolaru -regorian3 &mi permiteti sa depun la dosar ceea ce am sustinut acuma= <ud. &onu8 ,atei3 ora 9H, sala sectiei penale. Ce doriti sa depuneti= Avocatul inculpatului 'ivolaru -regorian3 Dovada ca am introdus aceasta contestatie in anulare si cerere de suspendare daca imi permiteti pentru ca am facut o sustinere si as vrea sa o sustin cu inscrisuri. <ud. &onu8 ,atei3 Da. $uneti)o la dosar. !ermenul acordat ... 9H iulie, ora 9H, sala sectiei penale. 7u2e3=torul Ionu@ Matei: C*espingem generi3 ori3e Dntrebare(E ?n ceea ce le prive6te pe p5r8ile v5t5mate 4n acest proces, atitudinea instan8ei este diferit5. S5 lu5m un e1emplu3 pe de o parte, ,ure6an Agnes Arabela B parte v5t5mat5 referitor la care acuza8iile s)au prescris.
13

a nu a sim8it nevoia s5 46i ia avocat, a venit la tribunal arunc;nd bezele 4n st;nga 6i 4n dreapta. A fost a6teptat5 de instan85 un an dup5 ce a fost citat5, pentru c5 a avut nevoie de mult timp s5 46i potriveasc5 minciunile cu probele din dosar, plus c5 s)a antrenat s5 zic5 Nce trebuie/.

Cu totul altfel stau lucrurile cu cealalt5 parte v5t5mat5, Dumitru ,5d5lina. 7i faptele care o privesc s)au prescris demult. Dar dup5 cum se desf56oar5 lucrurile, ea a avut nevoie de avocat ca s5 o apere de judec5tori0 $entru c5 ea a 4ndr5znit s5 dea o declara8ie care s5 o infirme pe prima, cea dat5 sub presiunea parchetului 6i care era 4mpotriva lui -regorian 'ivolaru. a a avut curajul s5 m5rturiseasc5 faptul c5 a fost for8at5 s5 dea o declara8ie fals5. O mai ia cineva 4n considerare= %u, din p5cate. (egal vorbind, indiferent de con8inutul unei declara8ii, luarea ei 4n condi8ii total improprii Oducerea sub amenin8area armei la parchet, noaptea, dup5 o zi de co6marP si total ilegale Ofar5 citare prealabil5, far5 asisten8a unui avocat sau a unui parinte etcP, ar fi trebuit s5 conduc5 la anularea sa. ?nc5p58;narea cu care parchetul s)a ag58at de acea declara8ie arat5 f5r5 dubii c5 ei 6tiau ca este fals5, dar era cheia de bolt5 4n angrenajul lor murdar. Dar ,5d5lina a pl5tit 6i continu5 s5 pl5teasc5 pentru curajul de a se lupta cu un sistem corupt. #ltima oar5 c;nd a venit 4n sala de judecat5, a fost numit5 Ninculpat5/0 A fost tratat5 cu rea voin85, cu ironie, cu sarcasm. Dac5 mai amintim 6i felul 4n care au fost tratate rudele sale, drama acestei familii devine 6i mai clar5. Acea6tia au fost cita8i ca martori cu mare Nentuziasm/ de c5tre instan85, deoarece 4n primele faze ale procesului au scris ni6te declara8ii 4mpotriva lui 'ivolaru, sub influen8a isteriei mediatice inten8ionat provocate de parchet. &ar ei credeau c5 spun;nd acele lucruri o vor ajuta pe ,5d5lina s5 scape de o influen85 rea. Abia ulterior, dup5 ce au 4n8eles c5 au fost efectiv 4n6ela8i de anchetatorii care i)au manipulat, au venit 6i au e1primat pozi8ia lor real5.

<udec5torii s)au sim8it trada8i 6i au devenit agresivi c;nd au constatat c5 ei 6i)au schimbat opiniile.

14

Din cauza acestei drame, avoca8ii ,5d5linei au sperat ca acest proces s5 4i redea imaginea 6i speran8a 4n triumful adev5rului 6i au pus 4ntreb5ri despre 4ntrega situa8ie din dosar. (a aceste tentative, au primit constant acela6i tip de r5spuns, din partea 7u2e3atorului Ionut Matei: E*espingem +!,!*I8 Dntreb=rile a5o3a@ilor 3are nu pri5es3 partea pe 3are o reprezint= a3el a5o3at. E( Se mai 4ndoie6te cineva c5 celebrul Ncomplet negru/, prin toat5 atitudinea din acest dosar s)a antepronun8at= mier3uri, 12 iunie 2 13 7/.!8A-%*II .I, F8%M#$!-/$ ,!+*/F 8A*! I$ 7/.!8A #! +*!+%*IA, 1I'%$A*/ A/ .%SA*! #!,A$! $A #A*8>!- - .!&'A$/I*I S!,&A-I%,A$! I, $/M!A 7/S-I-I!I O dezv5luire senza8ional5 a fost publicat5 la 4nceputul acestei s5pt5m;ni de c5tre site)ul (umea justi8iei. $e scurt informa8ia senza8ional5 este aceea c5 doi dintre cei trei judec5tori ai completului care 4l judec5 pe -regorian 'ivolaru au fost cerceta8i de c5tre $archet 4ntr)un dosar penal pentru acuza8ia de luare de mit5 4n leg5tura cu favorizarea clanului C5m5tarilor00 Dar asta nu e tot. Dosarul penal 4n care sunt implica8i zbirii &onu8 ,atei 6i Cristina Rotaru are o vechime de cel pu8in un an 6i jum5tate iar acest5 informa8ie a fost 8inut5 secret5 p;n5 acum de6i 4n mod evident este de interes public pentru c5 afecteaz5 echidistan8a judec5torilor. ,ai mult, articolul amintit prezint5 6i o rezolu8ie %#$ One4ncepere a urm5ririi penaleP semnat5 de un procuror D%A care decide f5r5 niciun fel de cercetare prealabil5, f5r5 nicio perchezi8ie, mandat de ascultare a telefoanelor sau alt5 investiga8ie, c5 cei doi al5turi de al8i judecatori ai instan8ei supreme a justi8iei rom;ne6ti nu sunt vinova8i de mit5 4n dosarul C5m5tarilor Oc5rora le)a fost redus5 pedeapsa de la M la C ani de 4nchisoareP. ?n schimb rezolu8ia amintit5 trimite mai departe la $archetul de pe l;ng5 ?CC< dosarul judec5torilor &onu8 ,atei 6i Cristina Rotaru, sub aspectul s5v;r6irii infrac8iunilor de abuz 4n serviciu contra intereselor persoanelor 6i favorizarea infractorului. Autorii articolului acuza pe bun5 dreptate c5 e1isten8a 6i perpetuarea acestui dosar constituie un santaj din partea $archetului. Citi8i rezolu8ia mai jos, linQul se afl5 la finalul articolului. A6a se e1plic5 de ce judec5torii din acest dosar s)au comportat ca ni6te slugi preasupuse ale procurorilor 6i au 4ncercat cu fiecare ocazie s5 evite cu orice pre8 consemnarea imenselor abuzuri realizate de autorit58i pe tot parcursul derul5rii dosarului ,&SA. &at5 c;teva dintre aceste manifest5ri ale judec5torilor3 (a ?CC< pseudo)justi8ia continu5 nestingherit5 O9P (a ?CC< pseudo)justi8ia continu5 nestingherit5 OCP (a ?CC< pseudo)justi8ia continu5 nestingherit5 OHP SA,-A7A - .,A ii tine la penal pe magistratii 2in 2osarele 2e 3oruptie. 7u2e3atorii 3are lau 3on2amnat pe e4-premierul A2rian ,astase erau 3er3etati 2e .,A pentru mita si fa5orizarea 3lanului 8amatarilor. 8u putin inainte 2e 3on2amnarea lui ,astase, ju2e3atorii Ionut Matei si 8ristina *otaru au primit ,/# pentru infra3tiunea 2e luare 2e mita, alaturi 2e 3olegii lor $uminita &glimbea, -raian +herasim si 'asile Ali4an2ri G%r2onantaH

15

#luitor0 % or2onanta a .,A 2in 19.11.2 11, emisa 2e pro3uroarea 8armen *usu 2e la Se3tia I a .,A, 2emonstreaza 3a numerosi ju2e3atori ai Inaltei 8urti, 3are solutioneaza mari 2osare 2e 3oruptie 2es3hise 2e par3hetul anti3oruptie, solutioneaza asemenea 2osare a5an2 la ran2ul lor 2osare penale 2e 3oruptie la .,A . Cum D%A este parte in dosarele de coruptie, se pune intrebarea cum este posibil ca niste judecatori supremi sa accepte sa judece dosare de coruptie in care D%A sustine acuzarea, fara sa se abtina0 8um este posibil 3a .,A, stiin2 3a are 2osare 2es3hise unor ju2e3atori 3are intra in 2osarele in 3are pro3urorii anti3oruptie au 3erut 3on2amnarea unor in3ulpati, sa mearga pe burta si sa nu 3eara respe3ti5ilor ju2e3atori sa iasa 2in 2osare, iar in 3az 3ontrar sa-i re3uzeA (umeajustitiei.ro prezinta in premiera o ordonanta a D%A, care demonstreaza ca 2oi 2intre ju2e3atorii 2in I3ompletul negruE al I887, 3are l-a 3on2amnat la in3hisoare pe fostul premier A2rian ,astase, respe3ti5 ju2e3atorii Ionut Matei GfotoH si 8ristina *otaru GfotoH, a5eau 2osar penal la .,A, in care se efectuau acte premergatoare pentru infractiunea de luare de mita0 )aptul 3a ni3i ju2e3atorii respe3ti5i si ni3i .,A nu au a2us la 3unostinta 2espre e4istenta a3estui 2osar penal, in timpul ju2e3arii lotului A2rian ,astase, naste suspi3iunea legitima 3a .,A a pus presiune pe 3ompletul 2e ju2e3ata 2e la fon2 pentru a obtine 3on2amnarea fostului premier si prese2inte al #S.. $umeajustitiei.ro sesizeaza Inspe3tia 7u2i3iara a 8SM prin prezentul arti3ol sa 5erifi3e in 3e masura a afe3tat .,A impartialitatea si in2epen2neta ju2e3atorilor I887 in a3est 2osar. .e2esubturile 2osarului. Autorul plangerilor penale, pro3urorul Marian Sintion, i-a a3uzat si pe ju2e3atorii Iulian .ragomir, $ia Sa5onea, $uminista &glimbea, -raian +herasim si 'asile Ali4an2ri Ordonanta pe care o puteti citi integral atasata la finalul articolului, releva ca judecatorii &CC< &onut ,atei si Cristina Rotaru Ocei care l)au .judecat/ pe Adrian %astase in .!rofeul Calitatii/ alaturi de colega lor &oana 'ogdan, fosta consiliera a sefului D%A Daniel ,orarP, aveau deloc intamplator in perioada in care)l .judecau/ pe fostul premier dosar de coruptie la D%A in care erau cercetati pentru luare de mita in legatura cu favorizarea clanului Camatarilor. Dosarul penal a fost deschis la plangerile penale formulate procurorul ,arian Sintion, cel care i)a trimis in judecata pe fratii Camataru in urma cu mai multi ani. &n esenta, procurorul ,arian Sintion a sesizat D%A cu plangeri in care a acuzat faptul ca judecatorii &onut ,atei si Cristina Rotaru, in februarie CDD>, pe cand erau judecatori la Curtea de Apel 'ucuresti, au admis un apel si au pronuntat o pedeapsa atat de mica, care a coincis cu perioada de detentie deja efectuata de inculpatul 'alint &on, astfel incat acesta a fost pus imediat in libertate. $rocurorul Sintion a acuzat e1istenta unei .fratii/ a unor magistrati implicati in .sustinerea intereselor/ membrilor clanului Camataru, in schimbul unor sume uriase de bani, de ordinul sutelor de mii de euro. #ro3urorul Sintion i-a in2i3at 3a fa3an2 parte 2in IfratieE, alaturi 2e Ionut Matei si 8ristina *otaru si pe ju2e3atorii )ran3is3a 'asile, $ia Sa5onea, )lorentina 'asilateanu, Iuliana #opes3u, Iulian .ragomir, $uminita &glimbea, -raian +herasim Gin prezent pensionatH si 'asile Ali4an2ri G2e3e2atH.
16

Din actele premergatoare efectuate de procuroarea Carmen Rusu nu au reiesit indicii privind savarsirea infractiunii de luare de mita sesizata de Sintion, astfel ca prin ordonanta din 9:.99.CD99 s)a dispus neinceperea urmariri penale fata de judecatorii &CC< &onut ,atei, Cristina Rotaru, (uminita (ivia *glimbea, Ali1andri Vasile si !raian -herasim, precum si disjungerea cauze sub aspectul infractiunilor de abuz in serviciu si favorizarea infractorului si declinarea competentei dosarului in favoarea Sectiei de urmarire penala a $&CC< fata de magistratii -heorghe ,ihai, &uliana $opescu, Cristina Rotaru, "rancisca Vasile, &onut ,atei, &ulian Dragomir, (ia Savonea si "lorentina Vasilateanu. .aniel Morar tipa la 8SM 3a ju2e3atorii 3are au ru2e 3er3etate 2e .,A nu mai pot intra in 2osarele 2e 3oruptie( In 2osarul A2rian ,astase, a3est prin3ipiu nu a mai 3ontat pentru .,A( De retinut ca daca ordonanta de %#$ a fost data de D%A la 9: noiembrie CD99, .completul negru/ al &CC< care l)a condamnat la fond pe fostul premier Adrian %astase alaturi de alti inculpati din dosarul .!rofeul calitatii/ a pronuntat sentinta penala nr. 9>E la HD ianuarie CD9C. Deci dupa doar o luna si jumatate dupa ce s)a dat %#$ pentru mita si s)a disjuns cauza pentru abuz si favorizarea infractorului. .in nou ne intrebam 3um a fost posibil 3a .,A si ju2e3atorii I887 sa ta3a 3ompli3e in a3est 3az, in 3are opinam 3a potri5it legii ju2e3atorii a5eau obligatia sa se abtina, iar in 3az 3ontrar .,A sa-i re3uze(A A2i3a fostul sef al .,A, 2a3a ne amintim 3ore3t, 3erea 8SM sa-i interzi3a ju2e3atoarei 'iori3a 8ostiniu 2e la 8urtea 2e Apel 1u3uresti sa mai intre in 2osarele 2e 3oruptie ale .,A - pe moti5 3a sotul ei ju2e3atorul )lorin 8ostiniu era trimis in ju2e3ata 2e .,A J 2ar in 3azul A2rian ,astase era bine 3a ju2e3atorii 3er3etati 2e .,A sa fa3a parte 2in 3ompletul 2e ju2e3ataA $entru cei care ar sustine ca la condamnarea lui %astase, judecatoarea Cristina Rotaru s)a abtinut initial si apoi a facut opinie separata in sensul achitarii, facem publica o opinie a avocatilor apararii fostului premier, care sustin ca gestul a fost un simplu e1ercitiu de imagine, deoarece daca Rotaru a fost de acord cu e1istenta unui prejudiciu Oin realitate ine1istentP, inseamna ca in fapt a fost de acord inclusiv cu condamnarea lui Adrian %astase, pentru ca de e1istenta prejudiciului in dauna &SC depindea si vinovatia fostului premier. 8ititi ai3i %r2onanta pro3uroarei .,A 8armen *usu 2in 19.11.2 11 Sursa3 http3RRmisa)abuzuri)flagrante.blogspot.roR

17

S-ar putea să vă placă și