Sunteți pe pagina 1din 156

MARGARET STANLEY

B`iatul din vecini

ALCRIS

M-94

Capitolul 1
Nici o adiere de aer nu venea s` tulbure lini[tea acestei zile c`lduroase de var`. Cu pleoapele \nchise, Julia nu vedea soarele dect ca o pat` ro[ie [i difuz`. |mbr`cat` \ntr-un minuscul costum de baie, cu pielea transpirat` [i lucioas` de la crema solar`, tn`ra femeie se abandona unei pl`cute senza]ii de toropeal`. Aerul era \nmiresmat de iarba proasp`t t`iat`. Julia \[i f`cea o obliga]ie s` tund` peluza \n toate smbetele, pentru a-l sc`pa de aceast` corvoad` pe tat`l ei, singura zi din s`pt`mn` cnd se putea odihni. Ea \[i \ntinse alene bra]ele deasupra capului, suspinnd. Peste zbrnitul confuz al unei ma[ini de tuns iarba se suprapunea zarva \ndep`rtat` a unor jocuri de copii.

MARGARET STANLEY

Julia tres`ri u[or: cineva se apropia. Putea s` spun` adio siestei. Intrusul r`mase nemi[cat cteva clipe \n fa]a [ezlongului \nainte de a se decide s` se a[eze. Ghicise cine era, dar a[tept` ca el s` vorbeasc` primul. Sim]ea \nc` prea mult` ranchiun` pentru a face cel mai mic gest. Sesiz` o gravitate neobi[nuit` \n vocea att de familiar` a lui Samuel. Regret ce ]i-am spus ieri. Iart`-m`. Julia se rostogoli pe o parte [i \[i ascunse fa]a \ntre bra]e. Nu r`spunse dect dup` un timp, cu un nod \n gt. Ai spus ce credeai [i \nc` mai crezi. Te asigur c` nu. Am gre[it fiind att de categoric. Bine\n]eles, g`sesc regretabil c` \]i risipe[ti energia [i talentul lucrnd \ntr-un restaurant. Dar tu singur` trebuie s` hot`r`[ti ce trebuie s` faci. Dac` via]a pe care o duci \]i convine, acesta este principalul. Ea \[i ridic` deodat` capul. P`rul castaniu \i c`dea \n [uvi]e grele pe ochi. Probabil c` tu te-ai descurcat bine \n via]`, Samuel. {i ai vrea ca toat` lumea s` reu[easc` la fel ca tine, dar lucrurile nu sunt att de simple. Ea \ntlni ochii lui de un cenu[iu limpede. {tiu.

B~IATUL DIN VECINI

Samuel [tia s`-[i recunoasc` gre[elile cu o sinceritate emo]ionant`. Un zmbet slab \i \ntinse buzele, br`zdnd fa]a lui. S` fii fericit`, Julia, asta-i tot ce-]i cer. Tn`ra femeie \i \napoie zmbetul [i capul \i rec`zu pe [ezlong. Cred c` a[ fi mai mult dac` a[ avea ceva rece de b`ut. Ei bine, m` duc s` caut ceva. U[a este deschis`? Da. Exist` bere pentru tine, dac` vrei! Julia detesta berea, dar era b`utura preferat` a tat`lui ei, [i vara avea \ntotdeauna o rezerv` \n frigider. Samuel [tia, deoarece cuno[tea bine obiceiurile casei, Julia [i cu el crescurser` \mpreun`... Samuel locuia cu p`rin]ii s`i \n casa vecin` cu cea a Juliei, la cap`tul unei fund`turi. Era un loc destul de retras, [i doar o a treia cas` ad`postea un cuplu de persoane \n vrst`. Cei doi copii, foarte firesc, fuseser` atra[i unul de altul. El avea ast`zi dou`zeci [i patru de ani, cu doi ani mai mult dect ea, [i un viitor promi]`tor. Avea deja un salariu important ca director al filialei locale a unei societ`]i financiare. Julia \i admirase \ntotdeauna spiritul de decizie, chiar cnd nu avea dect doisprezece ani. Era mndr` de el, ca [i cum era propriul ei frate. Dar el trebuia s` \n]eleag` c` nu mai putea s`-i impun`

MARGARET STANLEY

op]iunile. Via]a ei va urma alte c`i, care-i r`mneau de altfel s` le descopere. Acesta era motivul certei pe care o avuseser` noaptea trecut`. De la plecarea lui Samuel la universitate, acum [ase ani, nu avuseser` deloc ocazia s` se vad` [i prietenia lor sl`bise pu]in. Vara, el era foarte ocupat cu micile slujbe pe care le descoperea. La rndul ei, era foarte prins` deoarece \[i g`sise de lucru \ntr-un restaurant familial, apoi \n altul, mai elegant. Ie[it primul din promo]ia lui, Samuel alesese, contrar oric`rei a[tept`ri, s` revin` s` tr`iasc` \n Cincinatti, \n loc s`-[i \ncerce [ansa \ntr-un ora[ mare. |[i luase un apartament \ntr-un cartier departe de centru, aproape de serviciu [i nu se vedeau mai mult dect \n timpul studiilor lui... Pn` s`pt`mna trecut`, cnd el revenise s` locuiasc` \n fund`tur`. P`rin]ii lui erau pleca]i \ntr-o c`l`torie lung` \n Europa, [i el p`zea casa \n timpul absen]ei lor. Ieri sear`, venise s` se a[eze \ntre ea [i tat`l ei, \n gr`din`, [i vorbiser` despre trecut. Atta timp ct Herb r`m`sese acolo, vizita \[i p`strase un aspect agreabil. Tn`ra femeie sim]ise ren`scnd via afec]iune nuan]at` de nervozitate pe care o \ncercase odinioar` pentru el.. Dar dup` un timp, tat`l ei se retr`sese \n cas`, [i pe nesim]ite tonul conversa]iei se schimbase pn` devenise ostil.

B~IATUL DIN VECINI

Se \nfruntaser` cu o \nver[unare care nu existase niciodat` \n certurile lor de copii. |[i amintea c` \i strigase: Tu \ndr`zne[ti s`-mi vorbe[ti de ambi]ie? Dac` ai fi avut, de ce e[ti aici, \n loc s` fii la New York sau la Los Angeles? El reac]ionase atunci \ntr-un mod nea[teptat. Privirea lui se fixase asupra ei cu o expresie stnjenit`, apoi \[i plecase capul, ca [i cum voia s`-i ascund` ceva. Am... familia, aici. De ce ezitase asupra cuvintelor? Ei bine.... spune-]i c` n-am nevoie de sfaturile tale, \i r`spunsese ea pe un ton sec, cu o expresie \nc`p`]nat`. Cearta lor din ajun \i p`rea confuz` [i ciudat`. Cu siguran]`, nu s-ar fi \nfuriat \n felul acela dac` vorbele lui Samuel n-ar fi g`sit un ecou \n propriile ei \ndoieli cu privire la munca ei. La urma urmei, nu \ncerca dect s-o ajute. Auzi u[a pocnind. Samuel revenea. Aproape imediat, cteva pic`turi dintr-un lichid rece c`zur` pe pielea fierbinte a spatelui ei. S`ri \n picioare sco]nd un strig`t ascu]it. Samuel, postat pe picioarele lui lungi care ie[eau dintr-un [ort din blugi, cu torsul gol [i ars de soare, izbucni \n rs, ct pe ce s` r`stoarne paharul cu limonad` pe care-l ]inea \n mn`. Ea i-l lu` cu un aer furios, [i \[i relu` locul pe [ezlong.

10

MARGARET STANLEY

El se instal` atunci lng` ea, [i \[i oferi fa]a soarelui. Ca [i ea, Samuel avea p`rul castaniu, dar \ntr-o nuan]` mai deschis`, cu reflexe aurii. Era \nalt [i zvelt. Odat` cu maturitatea, umerii i se l`rgiser`. Sub arcada perfect` a sprncenelor, ochii lui cenu[ii aveau o expresie plin` de siguran]`... Privirea tinerei femei \ntrzie pe fa]a lui. Va \mb`trni frumos, se gndi ea: mici riduri vor ap`rea la coada ochilor s`i, fire argintii \i vor pres`ra tmplele. ... Samuel se \ntinse ca un pisoi [i-i arunc` o privire amuzat`. Te tenteaz` corpul meu frumos? Ptiu! f`cu ea cu o min` dezgustat`. El avu un aer surprins [i decep]ionat care o f`cu s` izbucneasc` \n rs. Oh, da! E[ti \ntr-adev`r o creatur` de vis! Ideal pentru o divor]at` de patruzeci de ani avid` de pl`cere. Ea \ntinse bra]ul [i r`sturn` paharul \nc` pe jum`tate plin pe pieptul plat al tn`rului. Dar n-avu timp s` savureze efectul produs, deoarece el \i \mpinse mna cu un gest prompt. Opre[te-te! sau \]i v`rs con]inutul acestei sticle pe cap! Un divor]at, hai? Ar fi bogat`, cel pu]in? Desigur!

B~IATUL DIN VECINI

11

Julia \[i puse paharul \n echilibru instabil pe iarb` [i se lungi din nou, cu bra]ele deasupra capului [i ochii \nchi[i. O pic`tur` de transpira]ie \i alunec` pe piept. Tn`rul b`rbat se redres` ca s`-[i termine berea [i se \ntoarse spre ea. Ce faci ast`-sear`? Lucrezi? Nu! Am o \ntlnire! Ah, bine! {i cum este acest fermec`tor tn`r? Era exact genul de conversa]ie pe care o aveau alt`dat`, cnd erau adolescen]i. Samuel avea atunci obiceiul s` rd` de b`ie]ii cu care ie[ea, \n timp ce ea adopta o indiferen]` trufa[` fa]` de tinerele frecventate de el. Dar el f`cuse dovada unei r`bd`ri remarcabile de fiecare dat` cnd ea \i povestea p`surile inimii. {i ea [tiuse \ntotdeauna s`-[i ascund` iritarea cnd el devenea inepuizabil asupra calit`]ilor iubitei momentului. Ast`zi, totu[i, Julia nu avea dispozi]ia s` se dest`inuie [i se mul]umi s` ridice din umeri. Nu este nici mai bun, nici mai r`u dect al]ii, dac` \n]elegi ce vreau s` spun... Tn`rul izbucni \ntr-un enorm hohot de rs. Cerule! Nu te [tiam att de blazat`! Cum ai ajuns a[a? Cu vrsta, prietene. Foarte simplu. Samuel se ridic` \n genunchi [i se aplec` spre ea. Ea ridic` asupra lui o privire furi[`, vizibil stnjenit`. Orbit` de soare,

12

MARGARET STANLEY

nu-i putea distinge dect contururile capului [i umerii impozan]i. Se frec` la ochi, vrnd s` se a[eze. Dar el nu f`cu nici o mi[care, cu privirea fixat` asupra ei. De ce m` prive[ti a[a? Caut cearc`nele sub ochii t`i, frumoasa mea. Mai r`mase astfel cteva clipe interminabile \nainte de a se ridica. Ai grij` de tine, \i arunc` el \n loc de r`mas-bun. Julia nu r`spunse nimic. |l urm`ri cu privirea \n timp ce el se \ndrepta spre gardul viu care separa casele lor. El \[i lu` elan [i-l trecu dintr-o s`ritur`. Julia admir` u[urin]a saltului lui. |[i aminti zmbind de data cnd trebuise s` fac` apel la tot curajul ca s` realizeze aceea[i isprav`. Samuel pariase pe un dolar c` nu va reu[i. Fire[te, ea primise provocarea [i cum trecuse la trei centimetri deasupra gardului, el alergase s` povesteasc` evenimentul cui voia s`-l asculte, la fel de bucuros [i de mndru ca [i cnd era vorba de el \nsu[i. O durere puternic` de cap o avertiz` curnd c` st`tuse suficient la soare. Julia p`r`si [ezlongul [i intr` \n cas`. |[i turn` o alt` limonad`, [i \nghi]i o ca[et` de aspirin`. Dup`-amiaza era departe de a se fi sfr[it, dar se sim]ea total lipsit` de energie sau dorin]` de a \ntreprinde ceva. Un du[ bun se impunea. Dup` aceea, se instal` \n camera ei, \n fa]a ferestrei mari deschise, pentru a-[i descurca p`rul ud.

B~IATUL DIN VECINI

13

Durerea ei de cap \ncepea s` se risipeasc`, dar gndurile \i r`mneau ab`tute. Samuel avea poate dreptate [i de aceea ajunsese \n acea stare de furie. Refuza s` priveasc` lucrurile \n fa]`. Avea deja dou`zeci [i doi de ani. La vrsta asta Samuel \[i ob]inuse diploma, cu siguran]a c`-[i g`se[te o slujb` interesant` [i bine pl`tit`. Mul]i din fo[tii ei colegi de liceu urmaser` studii superioare str`lucite [i se str`duiau s`-[i realizeze visele. Dar ea, ce dorea oare cu adev`rat? N-avea nimic \mpotriva faptului de a fi chelneri]`. Dimpotriv`, se ducea s` lucreze f`r` nepl`cere [i \n patru seri, putea s` fac` trei sute de dolari doar din bac[i[uri. Cum locuia la tat`l ei, n-avea chirie de pl`tit. Participa doar la cheltuielile alimentare [i depunea la banc` cea mai mare parte din ceea ce c[tiga. Ducea o via]` mai degrab` agreabil`, dar n-avea nici un scop, nici o perspectiv`, nici m`car un simplu plan de vacan]` pu]in mai captivant`. Julia \[i l`s` pieptenele pe marginea ferestrei, sco]nd un suspin adnc. De data asta, p`rea c`-[i pierduse ardoarea, vioiciunea agresiv` [i \nd`r`tnic` de care d`duse dovad` \n trecut. Cnd tat`l ei [i cu ea veniser` s` se instaleze aici dup` moartea mamei, un fel de ar]ag n-o p`r`sise luni de zile.

14

MARGARET STANLEY

|nvinuia \ntreg universul. Prinsese ur` pe Ohio [i \n mod special pe Cincinatti. Nu visa dect un lucru: s` se \ntoarc` \n Est, unde se g`seau to]i prietenii ei. B`iatul care locuia \n casa vecin` nu era dect un mucos mereu la pnd` s`-i joace o fest`. Ct despre [coal`, era mai r`u ca orice. Julia era nou`, o intrus`. |ntr-o zi, \n recrea]ia de la amiaz`, dou` fete [i un b`iat o aleseser` cal de b`taie, cople[ind-o cu glume r`ut`cioase [i cu ironii, cu acea cruzime al c`ror secret \l de]in copiii. Rezista de bine de r`u dorin]ei de a izbucni \n plns cnd deodat` se n`pustise asupra lor un uragan. Era vecinul ei. Samuel alungase b`iatul [i pe cele dou` fete le acoperise cu asemenea injurii \nct fugiser`, ro[ii de ru[ine. Acest potop de grosol`nii o l`saser` pe Julia cu gura c`scat` de admira]ie. Samuel \i explicase dup` aceea nep`s`tor c` el nu recuno[tea nim`nui dreptul de a o tachina. Din ziua aceea, au devenit nedesp`r]i]i. Julia era atunci un adev`rat b`ie]oi, mai predispus` s` se ca]ere \n copaci dect s` se arate cochet`. Lipsit` de prezen]a unei mame, ignorase mult timp o feminitate care o stingherea. Afecta mereu aceea[i indiferen]` fa]` de b`ie]i [i de fete, care nu se gndeau dect s` atrag` aten]ia asupra lor. Samuel o accepta a[a cum era, cu obrajii mnji]i de noroi, cu genunchii r`ni]i sau cu p`rul zbrlit. Desigur, el nu avusese niciodat` nici cea mai mic`

B~IATUL DIN VECINI

15

reac]ie \n rarele situa]ii cnd se pusese la mare ]inut`. Dar tocmai asta aprecia la el. {i apoi, el plecase la universitate. Ea avea [aisprezece ani. Abia atunci \ncepuse s` se preocupe s` plac` b`ie]ilor [i anii trecuser` f`r` ca vreun eveniment marcant s`-i disting` unii de al]ii. Julia arunc` o privire la ceasul plasat al`turi de pat: ar fi trebuit s` fie \mbr`cat` de mult... |[i \mbr`c` rapid noua rochie de var` verde-deschis, a c`rei croial` dreapt` f`cea s` ias` \n eviden]` \ngustimea taliei [i a [oldurilor, [i sandale albe cu tocuri \nalte. Apoi \[i sublinie ochii mari \ntuneca]i cu pu]in rimel, aplic` pu]in fard pe obraji [i ruj pe buze [i se gr`bi s` coboare. Era aproape ora [ase. Perspectiva serii alung` surda nelini[te care o chinuise o bun` parte a dup`-amiezii. |[i \n`bu[i totu[i un sentiment vag de nemul]umire la gndul c` prietenul ei \i va displ`cea lui Samuel. Ian Walsh era unul din celibatarii plini de siguran]`, a c`rei u[urin]` perfect` \n toate \mprejur`rile putea s` treac` drept dezinvoltur` [i s` strneasc` o anumit` iritare. Era con[tient` de asta. Dar era att de nostim, att de plin de via]`, att de amabil [i de seduc`tor \nct nu rezista pl`cerii de a ie[i cu el. Ian \i pl`cea. Avea o \nf`]i[are atletic`, [i tocmai \mplinise treizeci de ani. Zmbetul lui ar fi putut topi un aisberg. Slujba

16

MARGARET STANLEY

\l obliga s` c`l`toreasc` adesea, dar nu uita niciodat` s-o sune cnd se \ntorcea [i se vedeau cu regularitate de luni de zile. Julia \l \ntlnise pe Ian la restaurantul unde lucra, \ntr-o sear` frumoas` de prim`var`. El cinase la una din mesele la care servea ea [i apoi revenise \n fiecare s`pt`mn`. Patroana sfr[ise prin a-i m`rturisi Juliei c` cerea \ntotdeauna s` fie plasat la una din mesele la care ea asigura serviciul. {i \ntr-o zi, i-a propus o ie[ire... Tn`ra femeie se \ndrept` spre buc`t`rie ca s` vad` dac` tat`l ei se gndise s`-[i prepare ceva pentru cin`. Pe foc era o crati]` cu sos tomat. Verific` s` nu se prind`, apoi se gr`bi spre salon, spernd c` Ian nu sosise \nc`. Stupefac]ia o opri brusc \n elanul ei. Samuel era instalat confortabil pe canapea, \n compania tat`lui ei. Ce faci aici? exclam` ea. Tn`rul nu reac]ion` la impolite]ea \ntreb`rii ei. |i cercet` ]inuta cu o privire aprobatoare [i r`spunse placid: Cinez cu tat`l t`u. Julia ie[i din perplexitatea ei ca s` se \ntoarc` repede spre tat`l ei. Cum s-a desf`[urat partida de golf, tat`? Era prea mult` lume, dup` gustul meu... dar am c[tigat. Felicit`ri! Jim Dennison trebuie s` fie mort de gelozie!

B~IATUL DIN VECINI

17

|ntr-adev`r, n-a spus mare lucru cnd am p`r`sit terenul, dar \nc` mai mi[ca... Tn`ra zmbi [i se apropie de fereastr`. |ndep`rt` u[or perdeaua pentru a supraveghea aleea. Mor de dorin]` s`-l cunosc pe prietenul t`u, declar` Samuel pe un ton care nu l`sa nici o \ndoial` asupra relei-voin]e de principiu. Va r`mne pentru o alt` dat`. M` duc \n \ntmpinarea lui. Aerul \mi va face bine. Ochii cenu[ii ai tn`rului str`luceau de mali]iozitate. Tocmai auzise zbrnitul imperceptibil al unui motor, urmat de pocnitura unei portiere [i sunetul soneriei. S`ri \n picioare [i alerg` s` deschid` u[a, gratificnd-o pe Julia cu un zmbet sarcastic.. Bun` seara! Intra]i! O c`uta]i pe Julia, nu-i a[a? Julia se trase \napoi, cu un u[or zmbet pe buze, \n timp ce Ian privea succesiv pe Samuel [i pe tn`ra femeie. Da, \ncuviin]` el cu amabilitate. El se \ntoarse spre Herb. Bun` seara, domnule Fischer. Cum v` sim]i]i? Bine. Mul]umesc. Ian se \ntoarse spre Julia, [i-i zmbi cu tandre]e. E[ti gata?

18

MARGARET STANLEY

Julia cl`tin` din cap [i se duse s`-[i caute po[eta. Lua]i un pahar \nainte de plecare? zise Samuel. Ian o privi pe Julia cu un aer \ntreb`tor. Noi plec`m, declar` aceasta pe un ton hot`rt. Ei bine, r`mne pe alt`dat`, \ncheie Ian la adresa lui Samuel. V` urez o sear` bun`. Cum el \i f`cu loc s` treac`, Julia nu se putu \mpiedica s`-i arunce o privire furioas`. O dat` \n ma[in`, Ian demar` imediat. Cine este? |l cunosc? Julia se \ntoarse spre geam ca s`-[i ascund` expresia fe]ei. Nu, oft` ea. Este vecinul nostru. Am crescut \mpreun`. Nostim tip, f`cu el, laconic. Are tendin]a s` se dea drept fratele meu mai mare. Dar nu i-o lua \n nume de r`u. Ian izbucni \n rs. Oh nu! Nu este genul meu! Fratele t`u mai mare... adev`rat? Este mai degrab` curios. Ce vrei s` spui? Oh, nimic, spuse el vesel. Sper c` ]i-e foame. Eu simt o poft` de c`pc`un. Seara se desf`[ur` agreabil. Ca de obicei, Ian se ar`t` \ncnt`tor [i plin de aten]ie cu ea. Julia rse mult [i g`si

B~IATUL DIN VECINI

19

mncarea excelent`. La \ntoarcere, blnde]ea aerului care intra prin geamul deschis, vederea cerului \nstelat, muzica difuzat` stereofonic de excelentul radio al lui Ian o cufundar` pe tn`ra femeie \ntr-o lung` reverie. Poate \i trebuia doar un b`rbat ca Ian ca s`-[i reg`seasc` ardoarea care-i lipsea? Ajuns \n fa]a casei ei, Ian opri motorul, se aplec` spre ea [i-i lu` mna. Mul]umesc. Julia se ar`t` uimit` [i \ncepu s` rd`. Ian! Exagerezi. Eu ar trebui s` spun asta! Poate. Dar compania ta mi-a f`cut cel mai mare bine [i-]i mul]umesc. Ea \i \napoie zmbetul \n \ntuneric [i sim]i o u[oar` indispozi]ie a c`rei cauz` \i sc`pa. Era ner`bd`toare s`-[i retrag` mna f`r` a-l ofensa. A[ vrea s` te rev`d s`pt`mna viitoare, relu` cu blnde]e Ian. Cu pl`cere. De ce aceast` indispozi]ie? Nu era prima dat` cnd \ntrziau astfel \nainte de a se desp`r]i. Arunc` o privire spre casa scufundat` \n \ntuneric; tat`l ei trebuie s` se fi culcat de mult. Trebuie s` lipsesc cteva zile, dar te sun la \ntoarcere. S-a f`cut?

20

MARGARET STANLEY

S-a f`cut... Ea nu-i acorda dect o aten]ie distrat`. {i deodat`, descoperi cauza stnjenelii ei: la familia Morrow, lumina era aprins`. Samuel nu dormea... Julia se sim]i prost l`sndu-se emo]ionat` de acest am`nunt, dar fapt este c` o tulbura! Ian se aplec` tandru spre ea. El \i atinse u[or gura, b`rbia [i obrajii cu s`ruturi u[oare [i blnde. Ea se for]` s` reac]ioneze cu naturale]e. Nu r`spunsese cu pl`cere, \n alte d`]i? Dar inima nu participa. Se \ncord`, prad` unei nervozit`]i necunoscute... Julia reu[i totu[i s` nu lase s` se vad` nimic [i cnd putu \n sfr[it s` \nchid` u[a \n spatele ei, un oftat \i sc`p` de pe buze. |[i repro[` iritat` c` se comportase ca o proast` [i sper` c` Ian nu observase nimic. |i pl`cea [i dorea sincer s`-l revad`. Tn`ra femeie urc` scara, furioas` c` d`duse atta importan]` unei simple coinciden]e. Trecnd prin fa]a buc`t`riei, arunc` \nc` o privire spre casa familiei Morrow [i se opri brusc: acum, lumina din living era stins`. O simpl` coinciden]`, dar \n mod incontestabil tulbur`toare...

Capitolul 2
A doua zi diminea]`, Julia p`r`si patul \n sil`. |mbr`c` un [ort din blugi decolorat [i un tricou f`r` mneci care \i descoperea bra]ele [i umerii bronza]i, apoi cobor\ \n buc`t`rie. Se f`cuse deja foarte cald, ceea ce prevestea o nou` zi de canicul`. |n locul ce[tii obi[nuite de cafea, Julia prefer` un pahar cu suc de portocale [i un ceai rece, apoi, dup` o trecere rapid` \n revist` a ziarului de duminic`, se consacr` cur`]eniei camerelor de la parter. |n fine, cu con[tiin]a \mp`cat`, lu` un roman pe care \ncepuse s`-l citeasc` [i se duse \n gr`din`. De data asta, \n loc s` se a[eze la soare, trase un [ezlong la umbra unui ar]ar ca s` se odihneasc` pn` la masa de prnz.

22

MARGARET STANLEY

|n toate duminicile, Herb asista la slujb`. Julia se \ntreba dac` aceast` asiduitate nu se datora existen]ei unei frumoase v`duve dr`gu]e care frecventa cu regularitate biserica. Ct despre ea, nu se mai dusese de cnd \[i g`sise slujba. Smb`t` seara restaurantul era mereu plin [i se \ntorcea \ntotdeauna trziu [i prea extenuat` ca s` se trezeasc` devreme \n ziua urm`toare. Un zgomot dinspre casa familiei Morrow \i atrase aten]ia. |n [ort [i cu bustul gol, Samuel tundea lungul gard viu care separa cele dou` case cu mari lovituri de foarfece. |n ciuda c`ldurii, lucra cu vigoare, f`r` s`-[i acorde cel mai mic r`gaz [i la un moment dat tn`ra femeie nu mai rezist`: \[i l`s` cartea [i se duse s`-i caute un pahar de ceai rece. Dac` o auzise apropiindu-se, el nu l`s` s` se vad` [i continu` s` fluiere \n timp ce ea \l privea \n t`cere, fascinat` de umerii lui musculo[i, cu pielea brun` [i satinat`. Se surprinse schi]nd un gest pentru a-i atinge bra]ul, dar se st`pni imediat [i \[i drese glasul. }ine, bea asta, \nainte s` cazi \ntr-o sincop`. Samuel se \ntoarse, cu un aer surprins. La vederea paharului pe care i-l \ntindea, un zmbet larg \i lumin` fa]a. Mul]umesc, frumoasa mea!

B~IATUL DIN VECINI

23

{i \l goli dintr-o dat`, cu capul dat pe spate. Julia \[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` pe pieptul lui lat, apoi \ncepu s` urm`reasc` foarte interesat` evolu]ia lent` a unei furnici pe cale s` escaladeze un mu[uroi. Ridicnd capul, v`zu c` el o cerceta cu o privire scrut`toare. Cum s-a desf`[urat seara ta? se interes` el \nvrtind cuburile de ghea]` din pahar. Foarte bine. Am cinat afar` [i apoi ne-am \ntors \n lini[te. Nimic diferit de alte d`]i. Tn`rul b`rbat cl`tin` din cap [i-[i ridic` ochii spre cerul uniform de albastru. Cu un oftat de oboseal`, \[i trecu bra]ul peste fruntea transpirat`. Trebuie s` fii nebun s` tunzi gardul \ntr-o zi ca asta! Julia \ncuviin]` \n t`cere. El se \ntoarse spre ea. Acest Ian, observ` el, este mai \n vrst` dect tine, nu? Tn`ra femeie se a[tepta mai devreme sau mai trziu la o observa]ie de acest gen, dar exasperarea o f`cu s`-i vin` sngele \n fa]`. Are treizeci de ani, r`spunse ea t`ios. Samuel scoase un mrit, \i arunc` o privire ironic`, apoi, \mpotriva oric`rei a[tept`ri, \i adres` un zmbet deosebit de pl`cut. Are un aer simpatic. Mul]umesc pentru ceai, Julia.

24

MARGARET STANLEY

Cu asta, \i restitui paharul cu un gest cam brusc. {i cum ea \l privea cu gura c`scat`, \i arunc` o privire mali]ioas` [i re\ncepu s` lucreze fluiernd, ca [i cum nimic nu era mai important \n lume. Ea r`mase un moment s`-l observe \nainte de a se \napoia \n cas` ca s` scape de pahar. Se a[tepta la o reflec]ie sarcastic` asupra cuplului pe care-l forma cu Ian. |n mod bizar, faptul c` se ab]inuse \i d`dea un sentiment de frustrare, o l`sa descump`nit`. Hot`rt lucru, avea reac]ii absurde, Samuel \n]elesese f`r` \ndoial` c` n-avea nimic de spus despre via]a ei privat`. Tn`ra femeie \[i petrecu dup`-amiaza citind. |nainte s` plece la restaurant, f`cu un du[ [i \[i puse hainele de lucru. }inuta impus` chelneri]elor nu era prea strict`: ele trebuia s` poarte aceea[i bluz`, cu o fust` \nchis` la culoare cu o croial` indiferent` [i pantofi elegan]i dar confortabili. |n sal`, Julia \[i lega la mijloc un mic [or] unde \[i punea bac[i[urile, plicurile de chibrituri, carne]elul [i creionul. Ast`zi fiind duminic`, restaurantul se \nchidea mai devreme; va putea s` revin` acas` la o or` decent`. Dup` ce i-a urat noapte bun` tat`lui s`u, se \ndrept` spre garaj unde dormea ma[ina ei Volvo. Un simplu buton comanda deschiderea automat` a u[ii. Herb insistase s` instaleze

B~IATUL DIN VECINI

25

dispozitivul, deoarece Julia se \ntorcea adesea noaptea trziu. |n felul acesta, nu trebuia s` coboare din ma[in` \nainte de a se g`si \n siguran]` \n interiorul garajului, care comunica direct cu casa. Dup` un mar[arier, Julia opri un moment ca s` se asigure c` oblonul de fier se \nchisese, apoi arunc` o privire \n direc]ia casei familiei Morrow. Samuel t`ia un arbust \n gr`din`. Ea schi]` un gest din mn`, dar cum el nu r`spundea, relu` volanul [i, mergnd tot cu spatele, ajunse la extremitatea aleii. Ea nu-l v`zu pe Samuel l`sndu-[i unealta [i ridicndu-se pentru a urm`ri cu privirea ma[ina care disp`rea. |ndat` ce ajunse la restaurant, tn`ra femeie servi o familie de cinci persoane care-i l`sar` un bac[i[ generos. Apoi lu` comenzi de la multe perechi. Mesele de care r`spundea erau \n cea mai mare parte pentru dou` persoane. |n buc`t`rie domnea un calm excep]ional, aproape supranatural: femeile care lucrau reprezentnd etnii foarte variate, aveau obiceiul s` perpetueze amintirea vechilor rivalit`]i cu strig`te puternice [i mnuirea zgomotoas` a polonicelor [i capacelor. {eful personalului disp`ruse, ca \ntotdeauna cnd lucrurile mergeau bine. Julia revenea cu o comand` cnd \l descoperi pe Ian a[ezat la o mas` mic`. Un zmbet \i lumin` imediat fa]a, [i ea \l salut` \n trecere, promi]ndu-i s` revin` repede s`-i ia comanda.

26

MARGARET STANLEY

Julia servi mai \nti b`uturile destinate unei mese mari ocupate de [ase tinere femei bine dispuse. Ea schimb` cteva cuvinte cu ele, apoi se gr`bi s`-l reg`seasc` pe Ian. Ce surpriz`, te credeam plecat. Nu, \n cele din urm`, nu plec dect mine [i doream foarte mult s` te v`d. Sunt mul]umit` c-ai venit. Ce ai ales? Va fi ca de obicei, spuse el punndu-[i coatele pe mas` pentru ca s-o examineze mai bine. Ea cl`tin` din cap, [i \nscrise \n carne]el fructe de mare [i o sticl` de vin de Alsacia pe care-l bea \ntotdeauna cu ele. E[ti liber` \n acest weekend? o \ntreb` el. Lucrez smb`t`, dar voi fi liber` duminic`. Ridicnd capul, \l surprinse privindu-le cu viu interes pe tinerele femei care se lansaser` \ntr-o conversa]ie animat`. Julia \[i reprim` o mic` strmb`tur`. Ea nu-[i f`cea totu[i nici o iluzie \n leg`tur` cu Ian. |ntr-adev`r, era genul de b`rbat care nu rezista niciodat` dorin]ei de a seduce. El se v`zu prins \n flagrant delict, dar nu manifest` cea mai mic` jen`. Ne vedem duminic`? Te voi suna la sfr[itul s`pt`mnii. S-a f`cut, r`spunse ea cu ochi str`lucitori.

B~IATUL DIN VECINI

27

Julia lucr` mult timp f`r` r`gaz \nainte de a putea face o mic` pauz`. Schimba cteva cuvinte cu o alt` chelneri]` cnd v`zu c` u[a restaurantului deschizndu-se \n fa]a lui Samuel \nso]it de o femeie brunet` de o frumuse]e uimitoare. F`cu ochii mari. Aproape toat` lumea \ntorsese capul spre cuplu. Samuel, \n costum \nchis la culoare, era de o elegan]` perfect`. Ct despre \nso]itoarea lui, s-ar spune c` era o apari]ie: negrul p`rului ei contrasta puternic cu ro[ul rochiei dintr-o stof` fin` [i str`lucitoare. Fusta se mula strns pe formele ei, [i aceea[i ]inut`, purtat` de alta, ar fi putut s` dea o impresie de vulgaritate. Dar distinc]ia siluetei ei [i fine]ea tr`s`turilor sale erau doar puse \n valoare. Ceea ce o uluia pe Julia, era mai pu]in frumuse]ea acestei femei, ct identitatea ei. Ea arunc` o privire spre Ian: ca [i ceilal]i, era pierdut \n contemplarea cuplului. Mna sa, care ]inea o cea[c` de cafea, se oprise brusc la mijlocul drumului dintre mas` [i gur`. Julia se \ntoarse la treaba ei. |[i privi ceasul, estimnd la cincisprezece minute timpul necesar lui Ian ca s` reac]ioneze. |i trebui exact [apte minute. Punndu-[i cea[ca pe mas` cu un gest brusc el se ridic` [i se \ndrept` f`r` ezitare spre masa lui Samuel. Vizibil amuzat, acesta \l privi cu un zmbet [i schimbar` cteva cuvinte amabile.

28

MARGARET STANLEY

Pe masa sa, Ian l`sase un cec [i un bac[i[ generos sub farfurioar`. Julia f`cu un semn discret unui chelner s` debaraseze masa. Ea se feri s` se apropie de noii veni]i. Samuel poate nu [tia c` lucra \n acea sear`, fiindc` n-o v`zuse plecnd. Pentru nimic \n lume nu voia s`-i impun` prezen]a ei, a[a cum Ian era pe cale s-o fac`. Totu[i, pu]in mai trziu, privirea ei o \ntlni pe cea a lui Samuel, care avea ochii fixa]i asupra ei. Ea \i f`cu un mic semn amical din mn`, la care el \i r`spunsese, dar nu se duse pn` la el. La \nceputul serii nu observase cum trece timpul, dar acum fiecare minut \i p`rea interminabil. Curnd, nu mai r`maser` dect c]iva clien]i \ntrzia]i [i, ca \n toate duminicile, Julia se gr`bi s` aranjeze totul \nainte de ora de \nchidere a restaurantului. Se strecur` afar` spre ora unsprezece, [i se \ntoarse acas` \nainte de miezul nop]ii. Sosind, arunc` o privire spre casa familiei Morrow. Totul era stins [i \ntr-o perfect` lini[te. Samuel probabil nu se \ntorsese. O dat` intrat` \n garaj, opri motorul [i r`mase a[ezat` \n \ntuneric. O nelini[te nedefinit` o cuprinsese. Nu se gndise niciodat` la asta, dar Samuel era un b`rbat normal [i femeia

B~IATUL DIN VECINI

29

care-l \nso]ea era deosebit de atr`g`toare. Nu era nimic uimitor c` nu va reveni \nainte de diminea]`. |n acest moment, o imagine de nesuportat se impuse \n mintea ei. |n ciuda tuturor eforturilor ei, nu reu[i s-o alunge. Samuel \[i apleca \ncet capul spre buze care i se ofereau, un corp acoperit \n ro[u se lipea de el; p`r negru ca smoala c`dea pe bra]ele lui; cu mini mngietoare, el f`cea s` alunece rochia... Deodat`, sngele n`v`li \n fa]a Juliei [i fruntea i se acoperi de transpira]ie. Strnse din toate puterile volanul. Era ca [i cum imaginile ][nite din imagina]ia ei \i aprindeau corpul. Asta se datora cu siguran]` necuviin]ei unei asemenea viziuni. O scen` avnd alte protagoniste ar fi avut f`r` \ndoial` acela[i efect dac` i-ar fi asaltat la fel la fel de nea[teptat mintea. P`r`sind \n grab` ma[ina, \mpinse u[a care d`dea \n cas`. Via]a privat` a lui Samuel nu-l privea dect pe el. O nou` problem` \ncepu totu[i s-o h`r]uiasc` f`r` voia ei: oare cte femei cunoscuse deja? O dat` \n pat, \[i \nfund` capul sub pern`. Intrnd prin fereastra deschis`, briza nocturn` ridica perdeaua. Julia se \ntoarse pe spate [i fix` tavanul, incapabil` s` opreasc` valul de gnduri confuze care o ]inea treaz`. Multe fete pe care le cuno[tea avuseser` deja aman]i, dar ea, niciodat`. Nu ocaziile \i lipsiser`. La lucru, chelneri]ele erau

30

MARGARET STANLEY

solicitate f`r` \ncetare [i unele nu ezitau s` se lege de primul b`rbat venit, orict de pu]in bogat era [i nu prea urt. Julia n-avea nimic dintr-o ingenu`, dar con[tiin]a feminit`]ii ei [i atrac]ia pentru sexul opus se treziser` cu \ntrziere. {i apoi, momentul nu se p`rea niciodat` cel bun. Multe din flirturile ei \ncercaser` s-o conving`. Ian nu-i ascunsese dorin]a de a da rela]iei lor o turnur` mai intim`, dar ea n-avusese niciodat` curajul. {i \n seara asta, \n timp ce o for]` necontrolat` f`cea s`-i apar` \n fa]a ochilor elanuri [i gesturi de dragoste, ea se f`cea ghem ca pentru a se ap`ra. Julia \[i petrecu noaptea sucindu-se [i r`sucindu-se \n patul ei. A doua zi, la ora opt, se ridic` din pat cu pleoapele grele [i \ntr-o dispozi]ie nervoas`. Era r`coare, aproape frig. O privire pe fereastr` \n dezv`lui stratul gros de nori care \ntuneca cerul. S`pt`mna \ncepea r`u. |nchiznd u[a camerei, rezist` cu greu dorin]ei de a cobor\ scara alergnd ca s` vad` dac` ma[ina lui Samuel se afla pe alee... |nc` \n c`ma[a de noapte, \[i arunc` un capot pe umeri [i cobor\ s`-l caute pe tat`l ei. |l g`si bndu-[i cafeaua \n sufragerie, deja \mbr`cat pentru a pleca la birou. P`ru surprins s-o vad` deja \n picioare. Morm`i un vag bun` diminea]a [i se duse s`-[i umple un bol mare de cafea fierbinte. Sub privirea curioas` cu care o fixa

B~IATUL DIN VECINI

31

tat`l ei, se \ndrept` cu precau]iune spre mas`, ca [i cum ]inea un baton de dinamit`, [i se l`s` s` cad` pe un scaun. Ai c`zut din pat \n aceast` diminea]`, draga mea? N-am \nchis un ochi toat` noaptea, spuse ea reprimndu-[i un c`scat. N-ar fi trebuit s` m` culc att de devreme. Tot r`ul are [i partea lui bun`! Nu speram s` te v`d pn` mine. Cum ea pleca la lucru \nainte ca el s` se \napoieze, ajunseser` s` nu se vad` mai multe zile. Luaser` obiceiul s` comunice prin mici mesaje care pres`rau casa. Se auzi o b`taie \n geam. Julia tres`ri [i Herb se ridic` s` deschid`. Cnd auzi vocea lui Samuel, \[i plec` brusc capul, cu b`rbia proptit` \n mn`. Pot s` \mprumut pu]in lapte? Am uitat s` cump`r ieri. Sper c` nu-]i vei da totu[i osteneala s` vii s` mi-l \napoiezi, f`cu Julia pe un ton caustic. Intr`, Samuel, spuse Herb deschizndu-i mai larg u[a culisant`. Vino s` iei cafeaua cu noi. Mul]umesc, Herb. Dar sta]i jos, m` voi servi singur. Nu trebuie atta ceremonie cu mine! Ei, bun` ziua Julia! Ce dispozi]ie groaznic` \n aceast` diminea]`! Las`-m` \n pace Samuel! Este tot ce-]i cer!

32

MARGARET STANLEY

Uimit, Herb arunc` spre fiica lui o privire de repro[ [i tn`rul b`rbat nu r`spunse nimic. El purta un costum de var` albastru deschis care eviden]ia bronzul lui [i d`dea o mai mare str`lucire ochilor s`i cenu[ii. Cu cea[ca \n mn`, el veni s` se a[eze la mas` [i \ncepu o conversa]ie cu gazda, \n timp ce Julia r`mnea t`cut`. A[ face bine s` plec dac` nu vreau s` \ntrzii, murmur` \n cele din urm` Herb. El depuse un s`rut pe obrazul fiicei lui. Pe mine, scumpo. O zi bun`. La revedere, tat`! T`cerea c`zu din nou, u[a garajului se deschise [i se \nchise, zgomotul motorului descrescu \ncetul cu \ncetul. Julia, cu coatele pe mas` [i capul \ntre mini, \nchise ochii pentru a evita privirea lui Samuel. Imaginile nop]ii trecute reveneau s-o h`r]uiasc` din nou... Se sim]i deodat` ap`sat` de lini[tea care domnea \n camer`. Samuel nu f`cea nici o mi[care. Deschiznd ochii, \l g`si observnd-o cu fruntea barat` de o cut`. E \n ordine, Julia? Ea \[i \nchise minile \n jurul ce[tii [i \[i trase gtul \ntre umeri, cu capul aplecat spre mu[ama. Da, de ce?

B~IATUL DIN VECINI

33

Nu [tiu. Ar`]i att de obosit`... Din instinct, ea se d`du \napoi. Dar nu putea s`-i ascund` p`rul ciufulit, cearc`nele care subliniau ochii, nici nervozitatea gesturilor. Se gndea c` el, \n schimb, avea un aer odihnit [i bine dispus. Un gnd antrennd-o \n altul, tres`ri. Este ceva ce nu merge? Dar nimic! exclam` ea p`r`sind scaunul ca s`-[i mai toarne cafea. Mai vrei pu]in`? Nu, \]i mul]umesc. Ea se a[ez` din nou. Samuel se l`sase pe sp`tarul scaunului. Eu... \mi pare r`u pentru ieri sear`. Ce vrei s` spui? Nu [tiam c` Ian va fi acolo, altfel a[ fi invitat-o pe Linda \n alt` parte. Cum? {i de ce dracu te-ai fi dus \n alt` parte? El \[i \ntoarse brusc capul. M-am exprimat r`u. Ascult`, voiam numai s`-]i spun c` sunt absolut dezolat de ceea ce s-a petrecut ieri sear`. Nu m` a[teptam ca Ian s` se ata[eze la masa noastr` a[a cum a f`cut-o. Dac` \n]eleg bine, tu... m` crezi geloas`? Din cauza lui Ian? Nu e[ti geloas`?

34

MARGARET STANLEY

Nu! Bine\n]eles c` nu! |l cunosc pe Ian. A[ fi fost mirat` dac` m-ar s`ri asupra ocaziei de a face cuno[tin]a unei femei ca Linda. Samuel p`ru descump`nit. {i asta nu te contrariaz`? Ea avu o expresie ciudat`, la fel de stranie ca ceea ce sim]ea \n acest moment. Deschise gura ca s-o \nchid` imediat. Poate ar fi trebuit s` fie contrariat`, dar nu era deloc. Despre ceea ce o fr`mnta, nu putea evident s` vorbeasc`. Era att de ridicol! Tr`s`turile severe ale lui Samuel se \mblnzise pu]in [i \i lu` bra]ul. Julia, nu mai ie[i cu el. Doar nu e[ti totu[i oarb`? De ce \]i faci r`u inutil continund s`-l vezi? Nu po]i s` ai \ncredere, este la fel de insesizabil ca un [arpe! Mie... mi-au pl`cut \ntotdeauna [erpii. Ea b`u o \nghi]itur` de cafea. Samuel \i l`s` bra]ul. Ei au ceva foarte seduc`tor. Evident, n-au afec]iunea fidel` a cinilor, dar sunt cu att mai uimitori! Ei pot s`-[i abandoneze vechea piele [i s` arate absolut noi, sclipitori... Samuel se foi pe scaunul s`u, [i-[i \n`bu[i o \njur`tur` printre din]i. Apoi relu` mai tare, cu un efort vizibil s` se st`pneasc`. Julia, nu vreau s`-]i fac r`u.

B~IATUL DIN VECINI

35

De data asta, ea \l privi drept \n ochi. Nimeni nu-mi va face r`u, afirm` ea, atins` de grija lui. Nimeni? Pentru numele lui Dumnezeu, prive[te-te! N-ai putut dormi noaptea. De ce? Eu... Cuprins` de panic`, nu g`sea nici cea mai mic` explica]ie s`-i dea. F`r` s` \n]eleag` de ce Samuel era acum scos din s`rite. Vezi! ironiz` el, n-ai nimic de spus. Recunoa[te, Jiulia, e[ti prins` \n curs`! Dar nu [tiu despre ce vorbe[ti! Tn`ra femeie ezita \ntre stupefac]ie [i mnie. Ct era de ciudat! {i ct de mult se \n[ela! Explic`! replic` el laconic. De ce n-ai venit la masa noastr`, ieri sear`? Ca s` v` las lini[ti]i, evident! strig` ea \ntorcndu-i spatele iritat`. Nu te cred. De ce nu vrei s` spui adev`rul? Nu am inten]ia s`-]i spun nimic! T`cerea c`zu din nou, grea. Cnd se re\ntoarse \n fine, descoperi privirea lui deosebit de trist`. Alt`dat`, \mi povesteai tot, murmur` el. Deodat`, ea sim]i tot r`ul pe care i-l f`cuse f`r` s` vrea.

36

MARGARET STANLEY

Nu pot face nimic, Samuel, nu mai este ca \nainte. O suferin]` violent`, nea[teptat`, izvort` din adncul fiin]ei o cople[i atunci. Era aceea[i disperare pe care o sim]ise cnd el plecase. {ase ani au trecut de la plecarea ta, [i nu mai suntem aceia[i. S-a terminat, nu mai putem fi vechii camarazi care am fost! |ntr-o secund`, el se g`si \n fa]a ei. O prinse de umeri cu un gest brusc [i o scutur`. Julia r`mase f`r` voce. Nu-l v`zuse niciodat` astfel. Vei suferi tot ce [tii. Nu \n]elegi, s`rman` nebun`? Acest tip nu-]i va face dect r`u! Cu aceste cuvinte, [i f`r` s`-i lase timp s` reac]ioneze s` r`spund` sau m`car s`-[i reia respira]ia, \i d`du drumul [i plec`.

Capitolul 3
|n seara aceea, la restaurant, Julia se tr\ mizerabil, cu pleoapele grele [i membrele amor]ite. Simplul fapt de a ridica un platou reprezenta un efort supraomenesc [i fu ct pe ce s` r`stoarne de mai multe ori platourile pe care le transporta. Cnd ajunse \n sfr[it \n garajul ei [i opri motorul, r`mase nemi[cat` mult timp: tot spatele o f`cea s` sufere, [i nu-[i mai sim]ea picioarele. Lipsa de somn n-o afecta niciodat`. De data asta, toat` energia o p`r`sise. Trebui s` fac` un efort ca s` coboare din ma[in`. Portiera pocni \n t`cere [i \n \ntuneric. Nu, absen]a somnului nu era responsabil` de starea ei: ca oricine, putea s` suporte foarte bine o noapte prea scurt`.

38

MARGARET STANLEY

Ceea ce o cople[ea, era amintirea dimine]ii, \ntlnirea ei cu Samuel. |nainte, niciodat` nu-[i d`duse seama ct de mult \i lipsise prietenia lui. Niciodat` nu s-ar fi gndit c` i-o va spune \ntr-o zi att de clar. Dar suferin]a prea mult st`pnit` se trezise brusc la ideea c` rela]iile lor din copil`rie trecuser` pentru totdeauna. Ochii ei se umplur` de lacrimi: cum s` renun]e la acest trecut care reprezenta singura ei fericire? Ast`zi, era singur`. Se mul]umea s` existe, a[a cum tat`l ei exista de ani de zile deja, dar ea nu tr`ia... |ncetul cu \ncetul, un somn binef`c`tor o birui [i adormi. A doua zi, se trezi odihnit`, dac` nu revigorat`. Dup` ce f`cu un du[, \[i lu` micul dejun [i f`cu pu]in` ordine, tn`ra femeie ie[i \n bikini ca s` se \ntind` la soare cu o carte. Dispunea de dou` zile f`r` alt` obliga]ie dect s` rezolve sarcinile de menaj r`mase \n urm`. Julia \[i a[ez` [ezlongul astfel \nct s` profite la maximum de soare [i \[i unse din abunden]` corpul cu ulei protector. Apoi deschise cartea. Fu imediat captivat` de lectur`. Era un roman scris de o femeie [i \n mare parte autobiografic. Aflat pe un loc bun pe lista c`r]ilor de succes de peste zece luni, primise mai multe premii literare. Personajul central era expus la fr`mnt`ri [i

B~IATUL DIN VECINI

39

nelini[ti, dar un fel de senin`tate, de speran]` nesfr[it` se degaja din toat` povestea. O tem` domina totul: aceea a rena[terii. Julia l`s` s`-i cad` cartea [i \nchise ochii. Rena[terea... De ce s` se lase cople[it` de triste]e? |ncet, optimismul firesc al tinerei femei ie[i \nving`tor: dac` scena de ieri continua s-o obsedeze, acum avea speran]a s` reia rela]ia cu Samuel. Poate chiar ar putea s` porneasc` pe baze noi... Pu]in mai trziu, stomacul ei strignd de foame, p`r`si [ezlongul [i se \ntoarse \n buc`t`rie pentru a mnca un m`r [i un baton de ciocolat`. Se gndi la ce va putea preg`ti pentru cin`. Herb [i fiica lui \[i \mp`r]eau diversele treburi necesare pentru \ntre]inerea unei case, dar ea era cea care se ocupa de buc`t`rie. Herb lua asupra sa cump`r`turile, golea pubela [i se ocupau pe rnd de ma[ina de sp`lat. Cum perspectiva de a preg`ti mncare cald` n-o entuziasma deloc, Julia hot`r\ s` prepare o salat` [i mici sandvi[uri cu pui. Decizia odat` luat`, se \ndrept` spre scar` cu inten]ia de a face un du[ [i a se schimba cnd se sun` la u[`. Se \ntoarse din drum. Deschiznd u[a, \l g`si pe Samuel, sprijinit de pervaz, cu p`rul pu]in \n dezordine. Purta un costum \nchis. Tocmai se \ntorcea de la serviciu. Surprinse pe fa]a lui o expresie de plictiseal`, dar cnd \ntoarse capul spre ea, schi]` un surs.

40

MARGARET STANLEY

Nu m` invi]i s` intru? Julia f`cu un pas \napoi ca s`-i lase loc de trecere. El o \nv`lui cu privirea: bikinii ei nu erau compu[i dect din cteva triunghiuri plasate \n locurile strategice. Nimic nu masca talia ei fin`, picioarele lungi, frumoase [i pielea bronzat`, lucind de lo]iune. Tulburat`, \[i duse mna la p`r pentru a-l \ndep`rta de pe fa]`. Tr`s`turile ei, pierzndu-[i rotunjimile copil`riei, c`p`taser` mai mult caracter. Ceva p`rea s`-l fascineze pe Samuel. Cum el nu spunea nimic, ea rupse t`cerea. Vrei s` bei ceva rece? Cu pl`cere. Ea se \ndrept` spre buc`t`rie, urmat` de tn`rul b`rbat. Cnd \i \ntinse paharul, el se sprijini de sp`tarul unui scaun [i f`cu s` se clatine lichidul de culoarea ambrei. Julia privi micile sclipiri de lumin` care se reflectau de pe sloiurile de ghea]`. Ai avut o zi bun`? \l \ntreb` ea \n fine. Mm... da... r`spunse el pe un ton absent, Julia.... [tii, ieri diminea]`... Tn`ra femeie tres`ri, se \ntoarse [i merse s` deschid` frigiderul, ca [i cum c`uta ceva. Sim]i c`-i dispare pu]in cte pu]in calmul pe care-l reg`sise. Te rog... nu vreau s` vorbesc despre asta.

B~IATUL DIN VECINI

41

M-a durut, relu` el cu greu. Ea se \ntoarse, cu ochii str`lucind. Iart`-m`... bigui ea, n-am vrut s` te r`nesc... Nu este att c` m-ai r`nit. Doar c`... m-a durut. {i pe mine. Buzele ei \ncepur` s` tremure [i lacrimi i se rostogolir` pe obraji. |[i cobor\ capul, dar p`rul nu-i c`zu destul de repede. Ceea ce ai spus ieri diminea]` nu este \n \ntregime adev`rat, relu` el cu o voce \ncordat`. Desigur, ne-am schimbat, dar nu este un motiv s` te por]i ca [i cum \ntre noi n-a fost nimic. Erai cea mai bun` prieten` a mea. Julia \[i duse mna la frunte [i \ncerc` s`-[i \nghit` aceste lacrimi pe care numai Samuel avea puterea s` le provoace. Cnd ai plecat, acum [ase ani, [opti ea cu o voce abia auzit`, m-am sim]it complet singur`, abandonat`. Nu mai aveam pe nimeni cu care s` vorbesc... Te iubesc. Inima Juliei tres`ri. |[i ridic` \ncet capul, transfigurat`. Dar el nu v`zu nimic, se uita \n jos. {tii, eu n-am spus asta multor oameni. |n orice caz, niciodat` prietenilor mei b`rba]i. Nu este genul de sentiment pe care s`-l m`rturise[ti u[or. Dar este adev`rat, Julia. Vreau s` r`mnem prieteni.

42

MARGARET STANLEY

Poate c` nu vom reg`si \n \ntregime aceea[i complicitate de alt`dat`. Dar putem s` \ncerc`m. Ea r`mase \nm`rmurit`: el o iubea cum iube[ti... o prieten`. Ce-ar fi vrut s` spun` altceva? Bine\n]eles, el nu vorbea dect de prietenie, dar cnd rostise aceste cuvinte, p`mntul tremurase sub picioarele ei... Treptat, ra]iunea \nvinse [i ea m`sur` toat` valoarea a ceea ce \i oferea. Samuel era un b`rbat \n prima for]` a vrstei. Un b`rbat c`rui nu-i era team` s` par` mai pu]in viril exprimndu-[i sentimentele. Un b`rbat de o mare probitate, lipsit de bun`voin]` fa]` de cinismul [i b`taia de joc \nconjur`toare. Un b`rbat plin de viitor, dotat cu calit`]i pe care ea abia le b`nuise fiind copil. Samuel era o fiin]` excep]ional` [i ea accepta cu bucurie s` fie prietena lui. Te iubesc [i eu, Samuel, spuse ea zmbind. {i prin acest zmbet, consim]ea s` renun]e la nostalgia copil`riei lor ca s` se \ntoarc` spre viitor. El \[i l`s` paharul. Vino aici! spuse el deschiznd bra]ele. Rznd, r`spunse chem`rii lui. C`ldura pielii lui i se transmise [i ei, sim]ind u[oara asprime a obrazului lui lng` al ei, picioarele lungi cu mu[chi tari [i ea strngndu-l la rndul ei. Costumul t`u va fi tot p`tat! N-are importan]`. Am fost att de murdari \n alte ocazii!

B~IATUL DIN VECINI

43

El \[i puse minile pe spatele ei gol [i alunec` pn` la talie. Ceva \n ea se \ncord`. Ridicar` capul dintr-o singur` mi[care [i ea ghici c` o tensiune identic` \l cuprinsese [i pe el. O lic`rire trecu prin ochii lui \n timp ce ai Juliei se m`reau... El depuse un s`rut rapid pe buzele ei. Era un s`rut u[or, plin de afec]iune, nu de natur` s`-i provoace acest frison care o str`b`tu din cap pn`-n picioare. |i d`du drumul [i ea se retrase. Apoi, \ntorcndu-se, \[i relu` ceaiul rece. Toate astea cu cea mai mare naturale]e. Dar ea se descoperi tremurnd, confuz`, neputincioas` s` defineasc` ce trezise s`rutul lui \n ea. {i el, ce sim]ise oare, [i ce emo]ie tr`da micul mu[chi care-i zvcnea la col]ul maxilarului? Vrei s` cinezi cu noi? \i arunc` ea peste um`r. Nu avem mare lucru, salat` [i sandvi[uri. Totul este bun, din moment ce nu trebuie s` preg`tesc eu. Am timp s` fac un du[? Fire[te, te vom a[tepta. Voi face [i eu unul. Pe curnd! El \[i puse paharul \n chiuvet` [i p`r`si camera. Ea avea exact timpul s` fac` un du[ [i s` prepare cina. Dar r`mase mult timp nemi[cat`, adncit` \n gnduri. |ncerca s` \n]eleag` emo]iile care o asaltaser` \n cursul acestor scurte momente petrecute \n bra]ele lui Samuel. Ea nu le g`si nici un nume.

44

MARGARET STANLEY

O dat` sp`lat` [i \mbr`cat` cu o bluz` alb` [i o fust`-pantalon ro[ie, \[i acoperi p`rul \ntr-un turban plu[at. Culorile vii \i eviden]iau pl`cut tenul. Aplic` totu[i un u[or machiaj. Apoi \[i perie viguros p`rul pn` cnd c`zu pe umeri \n [uvi]e groase, suple. Satisf`cut`, cobor\ [i se puse pe treab`. Herb sosise \n timp ce ea se \mbr`ca [i b`tuse de trei ori \n u[` pentru a-i semnala sosirea. Mor de foame! declar` el intrnd pe u[a buc`t`riei. Pot s` te ajut? Da, pune masa, de exemplu. Vom fi trei. Samuel cineaz` cu noi. O dat` masa aranjat`, Julia depuse pe ea un platou cu sandvi[uri, frumos prezentate cu o salat` crocant`, b`uturi [i diverse sosuri. Cum Samuel cioc`nea la u[`, Herb \i d`du drumul. Ea deschise congelatorul ca s` vad` dac` r`m`sese \nghe]at`. Dar cutia de un litru cump`rat` \n ajun disp`ruse! Dumnezeule! exclam` ea trntind u[a. Se \ntoarse spre tat`l ei [i nu v`zu c` Samuel admira picioarele ei cu un zmbet imperceptibil. Ai mncat deja toat` cutia? Herb lu` un aer vinovat. Era att de mnc`cios, \nct devora cu aceea[i ardoare toate felurile, tot ce prepara ea [i nu rezista niciodat` celor dou` pasiuni: berea [i \nghe]ata. Din fericire, \[i

B~IATUL DIN VECINI

45

\ntre]inea forma fizic` prin lungi plimb`ri zilnice [i partide de golf \n toate weekendurile. Julia, cu un zmbet indulgent pe buze, \l privi pe Samuel. |mbr`case blugi [i o c`ma[` cu mneci scurte, asortat` cu culoarea ochilor lui. Tulburat`, ea \ntoarse capul. De fapt, dup` un timp, nu mai putea s`-l priveasc` f`r` s` fie frapat` de impresia de for]` [i de vigoare care emana din el. Cum mncarea era gata, trecur` imediat la mas` [i cei doi b`rba]i se lansar` \ntr-o conversa]ie cu privire la serviciu, pe care Julia o ascult` f`r` s` participe. Ei bine, mi se pare c` totul merge bine pentru tine, b`iatul meu, \ncheie Herb. |ntr-adev`r, foarte bine. |mi r`mne \nc` un drum lung de parcurs... Aminte[te-]i ce ]i-am spus, Samuel: majoritatea oamenilor se mul]umesc s` existe, pu]ini tr`iesc realmente. Samuel cl`tin` din cap. Julia vru s` rd`, dar se st`pni v`znd expresia atent` [i serioas` pe care o afi[a. Eu, acum, m` mul]umesc s` exist. Mai degrab` bine, trebuie s` recunosc: casa este pl`tit`, pensia mea este asigurat`, dar nu fac dect s` exist. Tu, ai tot ce trebuie pentru a tr`i cu adev`rat. Nu [tiu, r`spunse Samuel. Ceea ce vede]i \n mine nu este poate dect tinere]ea [i energia mea. Am avut noroc, n-am avut

46

MARGARET STANLEY

un accident, totul s-a petrecut bine. Dar mul]i oameni plini de talent se lovesc de obstacole de ne\nvins. O privi pe Julia, t`cut` la cap`tul mesei [i privirea lui fu ca o mngiere cald`, binef`c`toare. Ea uitase ce sim]ea alt`dat`, dar dac` aceast` privire a lui \i d`duse aceea[i fericire ca ast`zi, cum s` se mire c` suferise att de mult lipsit` de ea? Asta nu te \mpiedic` s` \ncerci, argumenta Herb. Desigur. Dar cineva m-a \nv`]at recent c` dac` tr`iesc f`r` a uita ce sunt, visele [i dorin]ele mele cele mai simple, lipsurile [i sl`biciunile mele, voi putea fi fericit. |n ceea ce prive[te reu[ita material` sau social`, voi lua ceea ce mi se va oferi. Aceast` persoan` este \n]eleapt`! observ` Herb zmbind. Samuel o indic` pe Julia cu un semn din cap. Trebuie s-o [ti]i fiindc` tr`i]i cu ea de dou`zeci [i doi de ani! Herb se \ntoarse spre fiica sa cu o privire admirativ`, \n timp ce ea \[i \nghi]ea cteva lacrimi inoportune. Ce tot spui? N-am spus niciodat` a[a ceva! Ea \ncepu s` strng` masa. Samuel se ridic` s-o ajute. Ba da! Dar nu exact \n ace[ti termeni. De la plecarea mea la universitate, m-am g`sit prins \n cursa examenelor. Nu m` mai gndeam dect la cariera mea, la scopurile pe care mi le fixasem. {i am muncit din greu pentru a porni cu dreptul.

B~IATUL DIN VECINI

47

Dar la \ntoarcerea mea, situa]ia a continuat. M-am lansat temeinic \n competi]ie, obsedat de ideea de a fi cel mai bun [i te-am g`sit examinnd cu calm viitorul. Datorit` ]ie, am cobort din nou pe p`mnt. Ea \i arunc` o privire furioas` ducnd un teanc de farfurii spre ma[ina de sp`lat. Nici unul nici altul nu observ` c` Herb se retrage f`r` zgomot pentru a-[i citi ziarul. Ai putea g`si pe altcineva dect mine s`-l iei drept exemplu! spuse ea cu iritare. Nu v`d de ce! El se sprijini de mas`, \n timp ce ea \[i \ndoia genunchii pentru a \nc`rca ma[ina de sp`lat vase. Ridicnd ochii, v`zu raze oblice ale soarelui aprinznd reflexe \n p`rul lui. Tu nu faci nimic precis, dar nu-]i pierzi capul \ntr-o lume cuprins` de frenezie. Iat` ceea ce m-ai \nv`]at. Acum, cnd am impresia c` merg prea repede, \ncetinesc. Ea \nclin` u[or capul: Ei bine, eu \mi spun uneori c` ar fi trebuit s` fac ca tine, m`rturisi ea. Iat`-m` la dou`zeci [i doi de ani, f`r` s` [tiu \ncotro merg. {tiu c` to]i colegii mei de liceu au f`cut studii superioare. To]i [i-au ob]inut diploma. Ar fi trebuit s` fac la fel. Nu, dac` nu ]i-o doreai. Cel mai important este s`-]i urmezi drumul f`r` s` te preocupe ce fac ceilal]i. Asta nu-]i aminte[te nimic?

48

MARGARET STANLEY

F`r` voia ei, Julia reg`si zmbetul. |mi trebuie un scop... De ce nu ]i-ai relua studiile? Erai excelent` la matematic`. {i lec]iile acelea de desen pe care le luai \n liceu? Inten]ionam s` urmez studii de arhitectur`... Doar pentru asta... {i de ce nu? Fa]a Juliei se posomor\ brusc. Trnti u[a ma[inii de sp`lat vase [i o porni. Apoi, lund buretele, \l \nmuie \n ap` [i \ncepu s` cure]e masa. Julia! Tn`ra femeie se opri. Nu te irosi astfel! Ea nu se mi[c`. Nu \ncerc s` te influen]ez... sfr[i el, \n defensiv`. Calmat`, putu atunci s`-i fac` fa]`. |n]elegea acum: el spera s` i se dest`inuie ca alt`dat`. |[i umezi buzele. Mi-e team`. Sunt ani de zile de... cnd mi-am \ntrerupt studiile [i mi-am pierdut obi[nuin]a. Poate c` sunt prea \n vrst`... Dumnezeule! explod` el. Nu exist` o scuz` mai rea. Descump`nit`, Julia \[i plec` imediat capul. Samuel str`b`tu din trei pa[i distan]a care-i separa.

B~IATUL DIN VECINI

49

|]i \n]eleg teama, Julia. Dar ea nu trebuie s` te paralizeze. |n gura lui totul p`rea att de u[or: studiile r`m`seser` \n urma lui. {i dac` nu reu[esc? Nu e[ti singur` pe lume. Pot s` te ajut. Tu... ai face asta? B`rbatul o privi cu o expresie indulgent`, amuzat` [i totodat` afectuoas`. }i-am propus ceva ce nu sunt preg`tit s`-]i dau? Apoi, cum ea scutur` din cap: A[adar, ce p`rere ai? Cred... c` este mult timp de cnd nimeni nu mi-a propus ceva att de generos. Gnde[te, Julia. Nu \nchide ni[te u[i \n mod inutil. Ea \i ap`s` bra]ul cu un gest furi[at. E[ti foarte dr`gu] cu mine. La aceste cuvinte, fa]a tn`rului se lumin` de pl`cere. La ce servesc prietenii? Julia termin` cur`]area mesei, vag stnjenit`. Curios, r`spunsul lui o l`s` pu]in descump`nit`. Restul s`pt`mnii, avur` rareori ocazia s` se \ntlneasc`. |ncepnd de joi \[i relu` lucrul [i ritmul zilelor se acceler` pn` duminic`. |n acea zi n-avea altceva de f`cut dect s` tund`

50

MARGARET STANLEY

peluza [i s` se preg`teasc` pentru \ntlnirea cu Ian. El o sunase \n ajun ca s` confirme ie[irea lor. |narmat` cu ma[ina de tuns iarba, atac` gr`dina din spatele casei, avansnd de la stnga la dreapta, spre casa familiei Morrow. Aproape terminase cnd Samuel s`ri peste gard [i se \ndrept` \n direc]ia ei. Ea \i adres` un zmbet vesel, f`r` s` opreasc` motorul. Termin` lucrul! Te a[tept \n`untru, strig` el ca s` se fac` auzit. O dat` sarcina \mplinit`, gr`bit` s`-l vad` pe Samuel, Julia duse ma[ina de tuns \n garaj [i deschise u[a care d`dea \n cas`. |n drum, \[i vr\ capul pe u[a salonului [i zmbi: tat`l ei sfor`ia pe divan cu ziarul pe cap. |n buc`t`rie, Samuel termina de b`ut o bere: pe mas`, preg`tise un pahar cu limonad` rece. Ea b`u cu aviditate. Se l`s` s` cad` pe un scaun [i ridic` bra]ele arcuindu-se pentru a-[i destinde spatele dureros. Mi[carea \i \ntinse snii [i privirea lui Samuel o f`cu s`-[i aminteasc` faptul c` nu purta sutien sub tricou. Se redres` imediat, ro[ind. Ai petrecut bine weekendul? \ntreb` Julia cu o indolen]` studiat`. Da... mi-ar fi pl`cut s` nu se sfr[easc` niciodat`. El se apropie [i trase un scaun pe care se a[ez` c`lare, cu cutia de bere \n mn`.

B~IATUL DIN VECINI

51

Eu sunt \n vacan]` la sfr[itul s`pt`mnii viitoare. Ce noroc! Ai planuri? Nici unul. Voi vedea. Cum a fost la serviciu, ieri sear`? Sunt epuizat`! A fost o lume nebun` [i cum lipsea o chelneri]`, nu m-am oprit toat` seara. |ntorcndu-m` acas`, aveam impresia c` nu mai aveam picioare. Dar am c[tigat o sut` de dolari din bac[i[uri. Ai prev`zut ceva pentru ast`zi? Ies cu Ian. Samuel nu reac]ion` imediat. Apoi tr`s`turile lui se \n`sprir` [i \ncepu s` strng` cutia de bere pn` se turti \ntre degetele lui sub privirea stupefiat` a Juliei. E[ti o proast`! mri el printre din]i. Julia se ridic` \n picioare, cuprins` de furie. M` lipsesc de comentariile tale! El a sunat-o pe Linda de trei ori \n cursul s`pt`mnii, ca s`-i cear` s` ias` cu el. {i ea a ie[it cu el? Dup` spusele ei, el nu s-a \ntors dect vineri, dar au ie[it \mpreun` ieri sear`, url` el aruncnd cutia pe mas`. |n]eleg... Ct trebuia s` sufere! N-ar fi crezut c` ]inea att de mult la aceast` brunet`...

52

MARGARET STANLEY

Samuel se ridic` brusc \n picioare, se dep`rt`, apoi reveni. Nu \n]elegi nimic! Nu vezi c` nu face dect s` se joace cu tine? Ian se joac` a[a cu toat` lumea! {i ce-i cu asta? Nu suntem c`s`tori]i! La aceste cuvinte, fa]a lui Samuel se schimonosi. Cu n`rile dilatate, o privea cu furie, \n timp ce ea f`cea ochii mari: Dar ce-i cu tine, Samuel? N-am nici un chef s` vorbesc despre asta! F`r` un cuvnt \n plus, ie[i pe u[`. Julia privi fix locul unde picioarele lui atinseser` solul, apoi ie[i [i ea. Ah, este u[or a[a! strig` ea. El nu r`spunse. Ei bine, va rezolva aceast` problem` cu el imediat, odat` pentru totdeauna, fie c`-i place sau nu! {i se repezi dup` el.

Capitolul 4
Samuel mergea cu pa[i mari [i Juliei \i fu greu s`-l ajung` din urm` [i s` se men]in` \n dreptul lui. Judecnd dup` hot`rrea lui, n-avea inten]ia s` se opreasc` [i privea drept \n fa]a lui, cu tr`s`turile dure, amenin]`toare. Dac` ar fi fost vorba de altul, Julia ar fi ezitat s` \nfrunte o asemenea furie, dar era Samuel. Nu se rostogoliser` \mpreun` de mai multe ori \n praf? |ntr-o zi, fiindc` el dusese prea departe o glum` proast`, ea \i d`duse o lovitur` de pumn \n plin` figur` [i nasul lui sngerase! Dintr-o s`ritur`, ea se plant` \n fa]a lui, cu bra]ele \ntinse \n lungul corpului. El se opri brusc, ca s` nu se ciocneasc`.

54

MARGARET STANLEY

Pleac` din calea mea! mri el, \ncercnd s` ocoleasc` obstacolul. O clip`! Am ceva de reglat cu tine. Mi se pare c` ai luat prostul obicei s`-mi cau]i ceart` [i s` pleci \ntorcndu-mi spatele. Dar de data asta nu vei sc`pa att de u[or, Samuel Morrow! Tn`rul b`rbat clipi. Expresia lui p`rea c` se \mblnze[te dar \n furia ei, nu remarc` nimic. Cu bra]ele \ncruci[ate la piept, \[i \nclin` capul. Dar pot [i eu s` ac]ionez \n felul meu [i s` fac orice. Nu v`d de ce numai tu ai avea dreptul... Furia Juliei spori. |l cercet` cu privirea ca pentru a c`uta punctul vulnerabil unde urma s` loveasc`. Dar ce te-a apucat? Nu te mai recunosc! explod` ea exasperat`. |mi pare r`u c` prietena ta iese cu Ian. Regret c` asta te face s` suferi, dar recunoa[te c` n-am nici un amestec. Samuel contempl` gnditor fa]a ei bronzat` [i ro[ie. {i pe tine nu te sup`r` deloc? \ntreb` el cu o ezitare prudent`. Nu pari tulburat`. Ba da, sunt tulburat`! strig` ea. Dar f`cu un efort s` se calmeze [i furia ei ced`. Cum ea \[i \ndrepta degetul spre pieptul lui, el \i prinse mna [i i-o p`str` \ntr-a lui.

B~IATUL DIN VECINI

55

Tu e[ti cel care m` tulburi, lunganule! bodog`ni ea \ncercnd s`-[i elibereze mna. Dumnezeule! N-am \ntlnit niciodat` un b`rbat att de m`rginit! }i-am repetat-o totu[i destul de des: Ian este un prieten! Tu e[ti singurul aici care-i por]i pic`. Nu sunt obligat totu[i s`-mi plac` pentru c`-]i place ]ie! Se juca \ncet cu degetele ei. Obrajii Juliei luar` foc: aten]ia pe care le-o acorda o tulbura. Dar el p`rea s`-[i fi reg`sit buna dispozi]ie [i ea se resemn` la ideea c` nu-l va \n]elege niciodat`. |n mod evident, el iese cu iubita ta! Dar nu mi-o repro[a mie, \n]elegi! Nu voi suporta a[a ceva... Vocea ei devenea din ce \n ce mai absent` [i se g`si adncit` \n cea mai total` confuzie. F`r` s` \nceteze s-o fixeze cu privirea lui p`trunz`toare, Samuel \i ap`sa acum mna pe pieptul lui. Ea nu \n]elegea nimic, deoarece n-o privise niciodat` astfel... Iart`-m`, spuse el atunci pe un ton aproape indiferent. S`pt`mna trecut`, am avut impresia c` te r`nise. }i-am spus c` nu era cazul. Da. Dar toate femeile pe care le-am cunoscut spuneau \ntotdeauna contrariul a ceea ce sim]eau, atunci... Julia \[i desprinse mna, iritat`.

56

MARGARET STANLEY

Este banalitatea cea mai r`suflat` pe care am auzit-o vreodat`! Cte femei cunoscuse el? N-avea dect dou`zeci [i patru de ani! Asta dovede[te c` trebuie s` fie ceva adev`rat \n asta... |n orice caz, exist` cel pu]in ceva care nu s-a schimbat la tine: e[ti b`rbatul cel mai exasperant pe care l-am v`zut vreodat`! Cu capul aruncat spre spate, el izbucni \n rs. Apoi t`cerea reveni. Julia \ntoarse capul spre arbu[tii de care el avea atta grij`, brusc interesat` de configura]ia micilor lor frunze. |ncepea s`-i fie cald sub razele directe ale soarelui. Ced` atunci curiozit`]ii care o devora din seara cnd el venise la restaurant \n compania frumoasei brunete. De ct timp ie[i cu.... Linda? \ntreb` ea cu indiferen]` pref`cut`. De cel pu]in patru ani. Julia se \ncord`. Ne-am \ntlnit la universitate. Ea urma numeroase cursuri cu mine [i cnd recrutorii de cadre care m` descoperiser` au venit s` intervieveze proaspe]ii absolven]i, a fost [i ea angajat`. Ea cl`tin` din cap. |n]eleg... spuse ea smulgnd cteva frunze.

B~IATUL DIN VECINI

57

Am r`mas foarte apropia]i. |n]eleg... repet` ea cu voce sc`zut`. Cum s` nu fi fost foarte apropia]i? Aveau o mul]ime de interese comune. Linda era frumoas`, inteligent` [i reu[ita ei profesional` trebuia s` strneasc` respectul [i admira]ia lui Samuel. Julia se sim]i r`v`[it`, dar se for]` s` zmbeasc`. Bun, ei bine, cred c` este timpul pentru mine s` m` duc s` m` schimb! Cum el \i adresa o privire foarte tandr`, ea \i ap`s` bra]ul. Nu te nelini[ti pentru Linda. Mai devreme sau mai trziu, va cunoa[te valoarea ta. Acestea spunnd, se \ntoarse acas` cu pa[i len]i, obligndu-se s` nu mai priveasc` \napoi. Tocmai cnd s` dea col]ul casei, sim]i privirea lui a]intit` asupra ei. La [ase [i jum`tate cnd Ian veni s-o caute, i se p`ru preocupat [i \ngrijorat. Ciudat de t`cut, o conduse direct la cinematograf cnd reprezenta]ia \ncepea la ora [apte. Ct despre ea se sim]ea att de trist`, \nct \i era greu s` se ab]in` s` nu plng`. Filmul avu darul s-o destind` pu]in. Ie[ind, merser` s` ia o cafea nu departe de cinematograf. Dup` un timp, Julia \l privea amestecnd \n cafea. |ntorcea linguri]a \ncet, cu un aer absent... |n cele din urm`, ea se aplec` deasupra mesei.

58

MARGARET STANLEY

Ian... ce se \ntmpl`? S-ar spune c` nu mai ai nici un prieten pe lume. Este att de evident? r`spunse el imediat, pe un ton vinovat. |ncep s` te cunosc bine. Iart`-m`. Sunt un \nso]itor jalnic, seara asta. Nu te nec`ji pentru asta. Ea reflect` un moment, ezit`, apoi se arunc` \n ap`. |]i place mult? El ridic` repede capul. Despre cine vorbe[ti? Julia \[i plec` ochii. |[i \ncruci[` minile pe mas`. Despre Linda. Samuel mi-a spus c` a]i ie[it \mpreun` ieri sear`. La ea te gnde[ti, nu-i a[a? El nu r`spunse imediat. N-am vorbit niciodat` despre o femeie \n fa]a alteia, exclam` el \n cele din urm`, cu o c`ldur` nea[teptat`. Sunt surprins... nu reu[esc s-o uit. Ct te \n]eleg... Un fel de triste]e resemnat` puse st`pnire pe Julia \n timp ce \[i ridica cea[ca s-o duc` la buze. Existau femei capabile s` atrag` aten]ia tuturor b`rba]ilor [i s`-i captiveze, chiar absente... Asta trebuia s` le dea un sentiment de putere extraordinar`...

B~IATUL DIN VECINI

59

Ce lini[te! se mir` Ian ap`sndu-i mna. Privirile lor se \ncruci[ar`. Se \n]elegeau perfect. Niciodat` n-am pretins exclusivitate! {tiu. Ea avea un surs afectuos [i complice care se adresa att lui Ian, ct [i ei \ns`[i. Uneori... doar, spuse ea ap`sndu-i mna la rndul ei \nainte s` [i-o elibereze pe a ei. Ian o conduse acas`. Dar \nainte de a-l p`r`si, discutar` cteva momente \n ma[in`. Nu trebuie s` acorzi prea mult` importan]` atitudinii mele din aceast` sear`, spuse Ian. Sper c` vrei s` continui s` ie[i cu mine, Julia. Te iubesc mult. |nainte de a deschide portiera, ea \i b`tu u[or obrazul. Ian, tu iube[ti tot ce poart` fust`! Rznd, el o conduse pn` la u[` [i a[tept`. Ian era un b`rbat extrem de seduc`tor [i Julia se felicit` c` nu este \ndr`gostit` de el. Altfel, ct ar fi suferit! Sun`-m`... Aplecnd capul, el depuse un s`rut pe col]ul gurii ei, apoi se \ntoarse la ma[in`. Dintr-o dat` foarte obosit`, Julia deschise u[a, \mpinse z`vorul \n spatele ei [i urc` scara. Cu gesturi calme [i precise,

60

MARGARET STANLEY

se demachie, apoi se strecur` \ntr-o c`ma[` de noapte din bumbac. Fereastra era \nchis` [i \n camer` domnea o c`ldur` \n`bu[itoare. Deschise geamul: o adiere proasp`t` p`trunse \n interior, dar era incapabil` s`-i aprecieze blnde]ea. Plantat` \n fa]a geamului, \[i cercet` silueta cu am`r`ciune. Minile \i atinser` snii mici, apoi alunecar` pe talie [i pe [olduri. Nu avea cu ce s` \nnebuneasc` b`rba]ii. Ct despre fa]a ei, era penibil de banal`. Tot ce avea \n favoarea ei erau ochii [i buclele grele str`lucitoare \n care lor le pl`cea s`-[i \nfunde capul. Inima ei se strnse: era dr`gu]`. O bun` camarad`, mereu gata s` rd`, s` consoleze, s` \n]eleag`. |ntorcndu-se brusc, se arunc` pe pat [i \[i strnse pumnii pe pern`, gndindu-se la toate acele creaturi de vis care se etalau \n reviste [i la pasiunile b`rba]ilor.

***

S`pt`mna urm`toare se desf`[ur` aproape ca cea care se scursese. Dar Julia era \ntr-o stare de nervozitate permanent`: \ncerc` s` se epuizeze prin munc`. Cur`]` casa de sus pn` jos [i str`b`tu gr`dina \narmat` cu un foarfece, astfel \nct Herb

B~IATUL DIN VECINI

61

declar` c` nimic nu va mai cre[te. Toate eforturile ei n-aveau dect un scop: s`-[i g`seasc` somnul noaptea. Marilyn, colega ei preferat` organiza o mare petrecere smb`t`. O prevenise pe Julia dinainte pentru a fi sigur` c` poate s` fie liber`. To]i salaria]ii restaurantului erau de asemenea invita]i [i trebuia s` vin` \nainte sau dup` serviciul lor s` se al`ture petrecerii. Marilyn, o blond` impetuoas` [i plin` de via]`, \[i s`rb`torea a treizecea aniversare, [i invitase vreo sut` de persoane. Cuplul pe care-l forma cu Josh, so]ul ei, oferea chiar imaginea reu[itei: aveau o cas` spa]ioas` \nconjurat` de o gr`din` mare [i o piscin`; tn`ra femeie nu lucra realmente din necesitate, via]a ei era centrat` asupra so]ului ei, a celor doi copii [i a interiorului pe care-l redecora \n fiecare an cu mari cheltuieli. O sf`tuise pe Julia s`-[i aduc` un costum de baie [i haine de sear`, deoarece petrecerea trebuia s` \nceap` spre ora trei a dup`-amiezii pentru a se termina foarte trziu \n noapte. |n \mprejur`ri normale, Julia s-ar fi bucurat la perspectiva unei asemenea petreceri, dar \n cazul de fa]`, simpla idee de a se duce singur` o cufunda \ntr-o descurajare posac`. Plin` de nostalgie, se gndea din nou la pove[tile citite \n copil`rie. Ajunse chiar s` se roage cerului s`-i acorde un cavaler galant, extrem de seduc`tor [i \ndr`gostit de ea, numai de ea.

62

MARGARET STANLEY

|[i preg`ti a treia cea[c` de cafea din acea diminea]` [i, a[ezat` la masa din buc`t`rie, continua s` viseze cu ochii deschi[i, cu b`rbia \n mn`, cu gura \ncremenit` \ntr-o expresie dezam`git`. {i dac` rupea toate rela]iile ca s` plece \n concediul acela \n Bahamas, la care visa de atta timp? {i dac` [i-ar schimba complet garderoba? {i dac` f`cea ceva din proprie ini]iativ`...? O umbr` neagr` se profil` pe mas`. |ntorcnd capul, \l v`zu pe Samuel b`tnd \n geam. Este deschis! strig` ea. El p`trunse \n camer`, \nchise u[a [i o \nv`lui cu privirea. Ce bucurie s` tr`ie[ti, \n aceast` diminea]`! }i-a r`mas cafea? Serve[te-te! Ea \[i duse cea[ca la buze, \n timp ce el lua loc lng` ea. Cu toate c` se [tia observat`, ea \[i p`str` expresia \nc`p`]nat`. M` \ntreb dac` fac bine s` r`mn att de aproape, f`cu el dup` o clip`. Poate este primejdios. Julia se hot`r\ s` deschid` gura. Ar`t att de r`u? Nu, glumeam. S` spunem doar c` nu pari fericit` de soarta ta!

B~IATUL DIN VECINI

63

Samuel, am nevoie de un b`rbat! B`rbatul luase o \nghi]itur` de cafea [i la aceste cuvinte se \nec`, fiind ct pe ce s` se \n`bu[e. Julia izbucni \n rs, \n timp ce el \[i [tergea gura, cu un aer ursuz. A[a! Amuz`-te! El se ridic` s`-[i ia un [ervet de hrtie, apoi se a[ez` din nou [i o privi cu un aer b`nuitor. Vorbesc serios, relu` ea. De ce, dac` nu sunt indiscret? El ad`ug` imediat cu o grimas` nest`pnit`: L`snd deoparte ce-mi vine firesc \n minte. Sunt invitat` la o recep]ie ast`-sear` [i nu vreau s` merg singur`. Nici o problem`, te \nso]esc. Tu! Samuel, cu torsul [i cu picioarele goale, purta ve[nicul lui [ort din blugi. Mu[chii \i jucau sub pielea bronzat`, p`rul t`iat scurt \i sublinia forma frumoas` a capului. Nimic \n el nu-l evoca pe F`t-Frumos. |ntotdeauna la fel de amabil`! observ` el iritat. Mi se \ntmpl` [i mie s` ies, s` [tii. Nu te formaliza. Doar c` nu m` gndisem la tine. Ei bine, dac` vrei, sunt liber seara asta.

64

MARGARET STANLEY

|nc` mai ie[i cu Linda? |ntrebarea \i sc`pase; \[i mu[c` buzele. Samuel \[i ridic` sprncenele. Din cnd \n cnd. Iese mai mult cu Ian. Ea vorbe[te despre asta? Da, mi se confeseaz` cu bucurie. |n]eleg... Ea \[i \nghi]i nodul din gt. Pentru a fi cinstit`, nu \n]elegea absolut nimic. Samuel schimb` subiectul. Venisem s` te anun] c` am dou` s`pt`mni de concediu. Sprijinindu-se de sp`tarul fotoliului, el \[i \ntinse picioarele lungi care atinser` u[or pulpele tinerei femei. Aceasta se retrase prompt, strngndu-[i picioarele sub scaun, ca [i cum fusese \n]epat` de o viespe. Jenat` de propria ei reac]ie, \ntreb` repede: {i ce inten]ionezi s` faci? Nu [tiu \nc`. M-am gndit, dac` e[ti de acord, c` am putea urca pn` la Sandusky [i s` petrecem o zi la Cedar Point. Oh, ar fi minunat! Aceast` perspectiv` o \ncnta. {i apoi, asta \i amintea ceva agreabil: cnd Samuel \[i ob]inuse permisul de conducere, \[i rugaser` s`pt`mni de zile p`rin]ii s` le dea voie s` petreac` o zi \n parcul de distrac]ii. Degeaba. Totu[i, venind vara, [i dup`

B~IATUL DIN VECINI

65

multe recomand`ri, domnul Morrow \i d`duse fiului s`u cheile de la a doua ma[in` a lui. Ct despre Herb, \i d`duse Juliei mai multe bancnote de dou`zeci de dolari. Aceast` libertate nea[teptat` provocase celor doi tineri o explozie de bucurie [i petrecuser` o zi nebun` de rs [i de distrac]ie. Venind seara, Julia \[i amintea c` adormise ascultnd cum se sparg valurile oceanului. Nu avea amintire mai frumoas`! Ei bine, vom reflecta la asta, promise el ducndu-[i cea[ca goal` \n chiuvet`. M` \ntorc, m` a[teapt` multe rufe de sp`lat. La ce or` \ncepe petrecerea? La ora trei. Au o piscin`. S`-]i aduci un costum de baie [i haine de schimb. Cnd trecu prin fa]a ei, murmur` \ncet: Mul]umesc, Samuel. Tn`rul b`rbat se opri [i plant` un s`rut \n cre[tetul capului ei. Ea sim]i un val de c`ldur` cum se propag` pn` \n degetele de la picioare. Pentru nimic, frumoasa mea. Ea \l privi cum se \ndep`rteaz`, mirndu-se s`-l vad` deodat` att de tandru [i de afectuos. Lundu-[i inima \n din]i, deoarece detesta aceast` treab`, Julia cur`]` frigiderul de sus pn` jos. Dup` aceea, consultndu-[i ceasul, consider` c` pierduse destul timp [i urc` s` se preg`teasc`.

66

MARGARET STANLEY

Pentru dup`-amiaz`, \[i puse un costum de baie [i [ortul ro[u cu un tricou asortat. O fust` de bumbac, pentru sear` ajunse \ntr-un mic rucsac \mpreun` cu un flacon de lo]iune, un pieptene, un prosop [i o trus` de machiaj. Cu p`rul \mpletit, aplic` pu]in rimel [i o tu[` de ruj pe buzele ei bine desenate. Era gata. Jos, Samuel flec`rea cu Herb. Apropiindu-se de salon, Julia \[i acord` timp s`-l observe f`r` [tirea lui prin u[a deschis`: st`tea \n picioare \mbr`cat cu o c`ma[` albastru-deschis cu mneci scurte [i cu bermude negre care se mulau pe [oldurile \nguste. P`rul \i str`lucea, cu reflexe aurii care puneau \n eviden]` bronzul fe]ei lui. Julia nu reu[ea s`-[i revin`. El p`rea deodat` att de atr`g`tor, \nct sim]ea o tulburare care se \nvecina cu teama. Era ca \n visele ei cele mai bune, numai c` acum Samuel era viu, la doi pa[i de ea, [i realitatea avea efectul unei amenin]`ri teribile. Complet r`v`[it`, \n]elese f`r` umbr` de \ndoial` c` vechea lor camaraderie, tot ce fusese pn` acum, se sfr[ise. |n aceea[i clip`, Samuel \[i ridic` u[or capul [i privirea lui se fix` pe ea. F`r` s` zmbeasc`, \i contempl` silueta care se profila \n umbr`; ea \l privi la rndul ei, incapabil` s` respire, ]intuit` locului. Dar tat`l ei \[i d`du seama.

B~IATUL DIN VECINI

67

De ce te ascunzi? La \ntrebarea lui, Julia redeveni st`pn` pe ea [i \naint` \n camer`. Nu m` ascundeam! Tocmai mi-am amintit c` n-am cump`rat un cadou pentru Marilyn. Nici o problem`, spuse Samuel plecndu-[i ochii asupra picioarelor ei. Tn`ra femeie \[i petrecuse copil`ria evolund \n fa]a lui pe jum`tate dezbr`cat` [i ast`zi, sub aceast` privire, avea impresia c` este complet goal`. Vom cump`ra ceva \n drum. E[ti gata? Gata, r`spunse ea r`sucindu-se pe c`lcie. Unde te duci? N-am luat bani. Samuel o prinse de bra]. Am eu. S` plec`m. }i-i \napoiez mai trziu. Nu te nelini[ti. Vino, te conduc. Pentru Dumnezeu, Julia, vrei s` pl`te[ti [i partea ta de benzin`? Pu]in` imagina]ie! S` facem ca [i cum avem \ntlnire, o \ntlnire adev`rat`, dup` toate regulile. Aceste cuvinte provocar` tinerei femei un hohot de rs nervos [i incontrolabil, \n timp ce o \mpingea afar` f`r`

68

MARGARET STANLEY

menajamente. Apoi se \ntoarse pentru a-i adresa lui Herb o privire exasperat` [i \nchise u[a \n spatele lui. S` g`seasc` un cadou pentru Marilyn le lu` pu]in timp, apoi revenir` la ma[in` ca s` \mpacheteze cutia, ceea ce reprezenta un tur de for]` \ntr-un spa]iu a[a de strmt. Cump`raser` o figurin` de cristal care Juliei \i pl`cuse de la prima privire. Cu capul plecat, Samuel ]inea cu r`bdare panglica, \n timp ce ea se str`duia s` fac` o fund` frumoas`. Tulburarea care o f`cea s` se \nfioare la cel mai mic contact al degetelor lor \i f`cea gesturile stngace, dar reu[i s` termine. Merge? murmur` ea \ndep`rtnd pachetul pentru a judeca mai bine efectul produs de panglica galben`. Superb! El se aplec`, depuse \n grab` un s`rut pe obrazul ei, apoi se \ndep`rt` f`r` s`-i lase timp s` reac]ioneze. Porni motorul [i ie[i din parcare fluiernd. Emo]ia o f`cu pe Julia s` r`mn` t`cut` tot timpul drumului. La sosirea lor, dup` ora trei, nenum`rate ma[ini umpluser` deja aleea m`rginit` de copaci care ducea la casa mare cu dou` etaje. Samuel trebui s-o gareze pe a lui pu]in mai departe [i urcar` aleea pe jos. Ferestrele deschise l`sau s` scape valuri de muzic`. Marilyn veni s` deschid`, ro[ie de exaltare [i-i invit` s` intre. Dup` ce \i

B~IATUL DIN VECINI

69

d`du cadoul, Julia f`cu prezent`rile [i Samuel schi]` un zmbet \n fa]a interesului neascuns pe care \l dovedi gazda lor. Scumpo, n-am timp acum, dar \mi vei spune curnd unde ai g`sit acest b`rbat [i dac` se limiteaz` s` fie decorativ. Rznd, Marilyn le f`cu semn s` \nainteze. Toat` lumea este \n spate, \n jurul piscinei, [i Josh prepar` hamburgeri. Exist` mncare [i b`utur` pe mesele de afar`. Servi]i-v`! Zgomotul \i lovi din plin \nainte chiar s` fi trecut pragul: rumoare de voci proveneau din buc`t`rie [i din gr`din`, iar instala]ia stereo rev`rsa un vacarm asurzitor. {ocat`, Julia se opri cu mna pe clan]a u[ii, pentru a-i striga lui Samuel: Nu uita: tu e[ti cel ce mi-ai propus s` m` \nso]e[ti. Nu vreau s` aud nici cea mai mic` remarc`! Samuel lu` un aer \ncurcat, dar ochii \i str`luceau de o bucurie [ireat`. M` voi distra, promit! Sceptic`, ea deschise u[a: erau oameni peste tot, \ntin[i pe iarb`, s`rind \n piscin`, sau masa]i \n grupuri compacte \n jurul bufetului a[ezat pe dou` mese lungi. Din fire mai curnd rezervat`, tn`ra femeie avu o mi[care de recul, dar Samuel o \mpinse cu blnde]e din spate, cu un gest protector [i cum ea ridica spre el o privire ezitant`, el \i zmbi. Ea \[i aminti atunci

70

MARGARET STANLEY

c` dac` nu cuno[tea mult` lume, el nu cuno[tea pe nimeni. |i lu` mna [i-l conduse spre Josh, so]ul lui Marilyn. Josh Everett era un b`rbat b`rbos [i jovial cu statur` de uria[ [i la fel de blond ca so]ia lui. Z`rind-o pe Julia, \[i p`r`si hamburgerii ca s-o strng` la piept. Ea f`cu prezent`rile, spernd \n sinea ei c` cei doi b`rba]i se vor pl`cea reciproc. Dorin]a \i fu \mplinit`: ei schimbar` o strngere de mn` solid` [i \ncepur` imediat o conversa]ie, \n timp ce ea privea mul]imea cu o oarecare team`. Deodat`, un strig`t ascu]it \i sc`p` de pe buze. Ea ap`s` bra]ul lui Josh [i se repezi spre gr`tar, unde carnea l`sat` f`r` supraveghere, \ncepuse s` se ard`. R`cnind, Josh alerg` s-o ajung` [i-i administr` o palm` pe spate. Prive[te ce-ai f`cut! Julia privi un moment surprins` [i Josh profit` pentru a se descotorosi de [or]ul pe care-l \nnod` \n grab` \n jurul taliei tinerei femei. Tocmai aveam nevoie de un \nlocuitor! Trebuie s` m` ocup de bere. Ea \ncuviin]` rznd. Josh se \ndep`rt`, cei doi b`rba]i continundu-[i lini[ti]i discu]ia. O brunet` frumoas` cu ochii machia]i abundent [i r`spunznd la numele de Casey se opri \n fa]a lor. Ea lucra \n

B~IATUL DIN VECINI

71

acela[i restaurant cu Julia [i era la fel de timid` ca o pisic` obi[nuit`. Hei! Julia! strig` ea sorbindu-l din ochi pe Samuel. M` prezin]i prietenului t`u? Julia \ntoarse capul spre prietenul \n chestiune [i surprinse o lic`rire de interes \n privirea lui. Cu din]ii strn[i, f`cu scurt prezent`rile, dup` care Casey \[i strecur` bra]ul sub al tn`rului b`rbat, cu un zmbet seduc`tor. Nu-i nevoie de doi s` se ocupe de carne. Julia, \n timp ce tu o supraveghezi, \l voi prezenta pe Samuel celorlal]i. Vezi vreun inconvenient? Am de ales? r`spunse tn`ra pe un ton glume] [i natural. Dar \[i plec` ochii spre gr`tar, unde carnea se pr`jea [i crezu c` le[in` de furie. Nu remarc` privirea impenetrabil` pe care Samuel i-o arunc` \nainte de a o urma pe brunet` spre un grup de invita]i. Brusc, petrecerea \[i pierdu orice atrac]ie [i nu mai avu dect o singur` dorin]`: s` se \ntoarc` acas`.

Capitolul 5
Josh reap`ru curnd, \nc`rcat cu g`le]i enorme cu ghea]` pline cu bere. For]a sa avea ceva uimitor. El se opri s` r`spund` unor prieteni care-l strigau, apoi veni s-o schimbe pe Julia din post. Du-te s` \no]i! \i comand` el dup` ce-i plantase un s`rut r`sun`tor pe obraz. Tn`ra femeie ezit`, c`utndu-l pe Samuel \n mul]ime. |l z`ri \n mijlocul unui mic grup animat, sprijinit cu non[alan]` de un gard viu. Lng` el, Casey \i murmura ceva la ureche. Un val brusc de furie o sufoc` pe Julia. Se \ntoarse repede ca s` priveasc` spre piscina plin` de \not`tori. Se afla acolo [i un grup de tineri atletici angaja]i \ntr-o partid` de volei acvatic.

B~IATUL DIN VECINI

73

Scuturndu-se din iner]ia ei, Julia merse s` se a[eze lng` bazin. Cu un gest hot`rt, \[i desf`cu baretele sandalelor, apoi se descotorosi de ele. Ridicndu-se, con[tient` de privirile \ntoarse spre ea, ridic` \ncet capul spre soare, apoi, cu bra]ele \ncruci[ate, \[i ridic` marginile tricoului. |l trase cu o \ncetineal` studiat` \nainte de a-l arunca neglijent pe iarb`. Apoi, zmbind, \[i descheie [ortul [i-l f`cu s` alunece ondulndu-[i [oldurile. Julia nu avea rotunjimi \mplinite, ci forme delicate, o talie fin` [i cambrat` [i picioare lungi, musculoase. O \mbinare subtil` de fragilitate [i robuste]e d`dea siluetei ei un farmec tulbur`tor. Se \ntinse, apoi merse spre bazin. Mul]umit` de aten]ia pe care i-o d`deau c]iva admiratori, nu v`zu c` Samuel \ncetase s`-[i asculte \nso]itoarea pentru a urm`ri fiecare mi[care a ei. Se preg`ti s` plonjeze, a[teptnd ca \not`torii s` elibereze un spa]iu suficient \n fa]a ei. Se cufund` \n ap`, sufocat` de brusca r`ceal` care-i \nv`luia corpul, [i urc` la suprafa]`, unde se scutur` rznd. |ntoarse capul spre un b`iat care o privea cu o admira]ie neascuns`. Aceasta fu destul ca s`-l atrag`. El \i ceru numele, al]i b`rba]i se apropiar` [i curnd se g`si antrenat` \n partida de volei, \notnd [i lovind mingea cu un entuziasm egal cu al celorlal]i.

74

MARGARET STANLEY

Din perioada ei de b`ie]oi, p`strase o for]` atletic` [i o excelent` coordonare. Cteva femei de pe peluz` \[i \ncruntar` sprncenele pentru o mai bun` apreciere. Ele urm`reau vag jocul la care din lene, sau pentru a nu-[i deranja coafura, nu vruseser` s` se al`ture. Echipa advers` servea. Julia se plas` al`turi de doi juc`tori, \n timp ce al]i patru luau pozi]ii strategice \n spatele lor. |l c`ut` cu privirea pe Samuel: nu mai era lng` gardul viu. Deodat`, mingea zbur` deasupra capului ei. Tn`rul aflat \n spatele ei se avnt`. Corpul lui \nalt alunec` peste al ei [i minile lui se \nchiser` \n jurul taliei ei. Strignd, el o ridic` \n aer. Apa rec`zu \ntr-o cascad` str`lucitoare \n jurul lor, \n timp ce ea c`uta f`r` s` cread` c` va reu[i s` loveasc` mingea. Spre uimirea lui, pumnul ei strns \[i atinse ]inta [i trimise mingea peste fileu. Surprin[i juc`torii adver[i nu putur` reac]iona la timp. Julia c`zu pe spate peste bustul coechipierului ei, care o re]inu mai mult dect era necesar. Tocmai voia s`-i spun` ceva la ureche cnd un jet de ap` provocat de un s`ritor \i acoperi. Rznd [i suflnd ca o foc`, \[i frec` ochii, \n timp ce tn`rul ei admirator \i d`dea drumul. Samuel \[i f`cu apari]ia \n dreptul lor, cu umerii musculo[i scnteind de nenum`ra]i stropi de ap`. |[i arunc` brusc capul

B~IATUL DIN VECINI

75

spre spate, arunc` o privire \nghe]at` tn`rului [i strecurnd o mn` posesiv` \n jurul ei, o \ndep`rt` de joc. Nimeni nu \ncerc` s`-l \mpiedice. Dar Julia, care-i p`stra ranchiun` pentru dezertarea lui [i care abia \ncepea s` se amuze, nu aprecia aceast` intruziune. N-am terminat jocul, spuse ea t`ios. Surd la protestele ei, o antren` cu el pn` la marginea bazinului, unde nu-i d`du drumul dect pentru a-[i plasa minile pe umerii ei. El putea s` stea \n picioare pe fundul bazinului, dar ea nu ajungea [i, pentru a-[i p`stra capul afar` din ap`, trebui s` se aga]e de bra]ele lui. Picioarele lor se amestecau [i, spre marea ei confuzie, observ` c` nu mai reu[ea s` respire normal. Ca pentru a-i cre[te supliciul, Samuel \i scrut` \ndelung fa]a. Am crezut c` vei aprecia pu]in` aten]ie, pentru c` mi-ai cerut s` vin. Tu e[ti cel care ai vrut s` vii, nu ]i-am cerut nimic! replic` ea \ncercnd s`-l \mping`. Dar el nu se mi[c`. {i apoi, cum ai plecat cu Casey, aveam dreptul s` m` distrez singur`. Samuel \[i \nclin` capul. P`rea c` g`se[te situa]ia foarte amuzant`. Ea \l privi la rndul ei dndu-se \napoi spre marginea bazinului pentru a sc`pa de contactul cu pielea lui ud`.

76

MARGARET STANLEY

N-ai vrea ca prietenii t`i s` cread` c` vn`toarea este liber`? o \ntreb` el pe un ton lejer. Trebuie s` le dai impresia c` exist` pu]in` competi]ie. Se spune c` asta cre[te apetitul. Nu-i v`d alergnd. I-ai f`cut s` le treac` pofta. Partida de volei se reluase, dar cu mai pu]in antren. Juc`torii aruncau priviri curioase \n direc]ia lor. Nu se poate [ti. Aceast` ap` ascunde poate c]iva pe[ti carnivori. Ce spui? Dac` le-am da ceva de mncare? Nu \n]eleg. Incapabil` s`-[i controleze sau s`-[i ascund` nervozitatea, \l \npinse \nc` o dat`, iritat`. M` gndesc la un mic joc: s` spunem c` ie[im \mpreun` [i c` sunt gelos. |i zmbi larg, ca pentru a o asigura c` nu era vorba dect de o glum` bun`. {tim amndoi c` nu este nimic adev`rat, murmur` ea \nghi]indu-[i cu greutate nodul din gt. Da, dar dac` ar fi adev`rat... Un frison lung o str`b`tu. Cum el punea mna pe gtul ei, se oblig` s` r`mn` perfect nemi[cat`, f`r` s` \ndr`zneasc` s` respire, de team` s` nu-[i tr`deze agita]ia. Samuel continua s` vorbeasc`.

B~IATUL DIN VECINI

77

Te-a[ trage \n bra]ele mele, \ncet, cam a[a, [i apoi ]i-a[ da un s`rut, \n v`zul tuturor. A[ vrea ca lucrurile s` fie clare pentru Casey [i pentru prietenii t`i care ne privesc cu atta interes \n acest moment. |nso]ind vorba de fapt`, o lipi de marginea bazinului. Ea \n`l]` capul [i, \n]elegnd c` orice fug` era imposibil`, \nchise ochii. |neca]i brusc \ntr-o rumoare \ndep`rtat`, toate zgomotele \[i pierdur` intensitatea. Buzele lui Samuel le atinser` u[or pe ale ei \n s`ruturi u[oare, apoi devenir` mai insistente. Cnd puse st`pnire pe gura ei, bra]ul care-i servea de sus]inere aluneca pe spatele ei. Din instinct, ea se ag`]` de umerii lui. El putu atunci s-o strng` la piept. Curnd, pentru ea nu mai exista dect senza]ia confuz` de ap` rece pe pieptul ei [i o for]` uluitoare care o lega nebune[te de Samuel. Cnd el \[i ridic` \n sfr[it capul, ea deschise \ncet ochii [i-i p`str` fixa]i asupra lui, uluit` de certitudinea c` el \ncerca fa]` de ea o atrac]ie la fel de mare ca a ei. Oh...! Iat` cum a[ fi ac]ionat, cred, dac` a[ fi fost gelos, spuse el pe un ton de conversa]ie. Apoi \[i trecu limba peste buze. Ea \[i \ntoarse imediat capul.

78

MARGARET STANLEY

Toat` lumea ne prive[te... D`-mi drumul, te rog. Nu fugi, Julia, r`spunse el cu blnde]e strngndu-i mai tare mijlocul. |mi faci team`! Stomacul Juliei se contract` \ntr-un mod dureros. A[! Ce am f`cut oare ceea ce altul n-a f`cut deja? Te-am v`zut, \n fa]a casei tale seara, \n timp ce tat`l t`u dormea bu[tean. Ea \[i duse repede mna la gur`, descump`nit`. Cu cine o v`zuse oare? Cine o s`rutase? Nu de mine te temi, ci de tine \ns`]i. Ce se \ntmpl` cu tine, Julia? Spune-mi, ce te sperie? Las`-m` \n pace! {i acum, d`-mi drumul! Nu vreau s` discut cu tine [i mai ales nu aici. Atunci, ca [i cum \[i amintea unde se g`seau, el p`ru c`-[i revine [i-i d`du drumul. Bine, spuse el. Vom vorbi despre asta mai trziu. F`r` s` r`spund`, ea se cufund` \n ap` [i se \ndep`rt` \notnd. Samuel \i acord` pu]in timp pentru a-[i reveni \n fire. Dup` cteva mi[c`ri de bras, vru s` ias` din ap`. Samuel era deja acolo, cu mna \ntins` ca s-o ajute s` se ridice afar` din bazin. |mpreun`, reg`sir` locul unde ea \[i abandonase \mbr`c`mintea. Ale lui Samuel formau un mic morman al`turi.

B~IATUL DIN VECINI

79

}i-e foame? \ntreb` el. Relundu-[i respira]ia, ea \ntoarse capul spre mesele \nc`rcate cu mncare. Sunt lihnit`! Dup` ce-[i umplur` amndoi farfuriile cu hamburgeri [i pini[oare, revenir` s` se a[eze pe iarb`. Samuel f`cu \nc` un drum pentru a aduce de b`ut, apoi mncar` \ntr-o t`cere uimitor de agreabil`. Din cnd \n cnd, Julia risca o privire spre profilul \nso]itorului ei, care nu p`rea s` observe nimic, [i se mul]umea s` urm`reasc` alergarea ctorva copii turbulen]i. Sunt oare att de diferit \nct ai impresia c` nu m` mai cuno[ti? \ntreb` el pe negndite, f`r` s` se \ntoarc`. Ea tres`ri [i vru s`-[i ia paharul, dar acesta se r`sturn` \n iarb`. Te-am cunoscut vreodat` cu adev`rat? A[a credeam. Dar f`r` \ndoial`, m-am \n[elat. Julia se \ntoarse spre el: el privea \n alt` parte, cu un aer obosit [i descurajat. Inima tinerei femei se strnse dureros. Ai devenit att de greu de \n]eles, murmur` ea atingndu-i genunchiul. Cum el \[i plec` ochii pe mna ei, ea [i-o retrase, confuz`. Dar sunt gata s` \nv`].

80

MARGARET STANLEY

Un zmbet \mblnzi atunci fa]a tn`rului b`rbat, un zmbet att de tandru, \nct trebui s` fac` un imens efort pentru a-[i desprinde privirea. Crepusculul se l`s` \ncet peste petrecere. Josh \[i arunc` \n sfr[it [or]ul [i p`r`si postul. Julia [i Samuel erau printre cei mai tineri, dar o mi[care de simpatie p`rea s` atrag` spre ei prietenii mai \n vrst` ai lui Josh [i Marilyn. Spre marea ei u[urare, Julia observase c` micul lor grup era evitat de Casey. {tiind \n mod sigur c` nu era liber, aceast` fat` \ncercase s`-l seduc` pe Samuel. Julia ar fi fost incapabil` s`-[i ascund` dispre]ul pe care i-l inspira asemenea comportare. Dup` un timp, Marilyn se desprinse de bra]ul so]ului ei [i veni s` se a[eze pe iarb`, lng` Julia. |n ciuda celor treizeci de ani \mplini]i p`rea uimitor de tn`r`. Nasul crn era pres`rat cu pistrui [i o [uvi]` groas` de p`r blond \i c`dea peste ochii verzi. Ea sufl` s-o \ndep`rteze, dar [uvi]a c`zu la loc imediat [i ea scoase un oftat enervat. Hai, spune-mi totul! spuse ea lungindu-se pe iarb`. Unde, cnd [i cum v-a]i \ntlnit amndoi? De ct timp v` cunoa[te]i? Julia se felicit` c` ob]inuse un bronz att de puternic, deoarece un val de c`ldur` \i color` prompt obrajii. Suntem prieteni, r`spunse ea cu tot calmul de care era capabil`.

B~IATUL DIN VECINI

81

Asta nu-mi spune mare lucru! se plnse blonda \ntorcndu-se spre Samuel. Acesta, sprijinit \n cot, \i \ntoarse zmbetul. Ne cunoa[tem de cel pu]in doisprezece ani. Marilyn \i adres` Juliei o grimas` mali]ioas`. A[adar, sunte]i prieteni din copil`rie! Dar este minunat! Fa]a Juliei se \ntunec` precum un cer de furtun`. De ce nu mi-ai vorbit niciodat` despre el? continu` Marilyn, imperturbabil`. Cnd m` gndesc c` ne-a ascuns atta timp un b`rbat att de frumos! Lucrurile nu s-au petrecut exact a[a, interveni Samuel [i poate de aceea Julia nu v-a vorbit niciodat` despre mine. Dar este adev`rat c` ea are tendin]a s` fac` un mister din orice. Tn`ra femeie \i adres` o privire sumbr` pe care el o sus]inu f`r` s` clipeasc`. La c`derea nop]ii, Julia se duse s`-[i ia rucsacul din ma[ina lui Samuel [i se schimb` \n timp ce el \[i punea o c`ma[`. La ora [apte, se eliberar` cele dou` mese pentru a l`sa loc altor feluri de mncare: o salat` suculent` de fructe servit` \n coji de pepeni verzi, numeroase platouri cu aperitive, un platou enorm cu pulpe de pui fripte, diferite feluri de brnz` [i pine. Pu]in mai trziu, Marilyn deschise cadourile \n mijlocul unui mic grup de invita]i. Unele obiecte provocar` ilaritate

82

MARGARET STANLEY

general`. Mama ei, de exemplu, o femeie la fel de jovial` ca Josh, \i oferise o c`ma[` de noapte transparent` care nu trebuia s` lase vreun loc imagina]iei. Josh nu-[i ascunse pl`cerea [i, ca o mireas` timid`, Marilyn \[i ascunse fa]a \n ]es`tura u[oar`. Samuel \[i plasase bra]ul \n jurul umerilor Juliei. Cum se apleca s`-i vorbeasc` la ureche, buzele lui \i atinser` pielea delicat`. Ei organizeaz` asemenea orgii la fiecare aniversare? Ea se strnse mai aproape de el ca s`-i [opteasc` la rndul ei [i c`ldura corpului lui i se transmise [i ei. Nu cred. Marilyn mi-a m`rturisit c` era \ngrozit` la perspectiva de a \mplini treizeci de ani. {i \n loc s` refuze inevitabilul, a preferat s` fac` fa]` cu brio. G`sesc c` este o idee bun`. El \i ap`s` u[or bra]ul. {i eu la fel. |n via]`, trebuie s` [tii s` accep]i inevitabilul. Ea \[i ridic` uimit` capul, dar el o privea pe Marilyn, ocupat` s` deschid` ultimul pachet [i nu putu s` citeasc` nimic pe fa]a lui. Pu]in dup` aceea, unii dintre invita]i \ncepur` s` plece. Se a[tepta un nou val de invita]i dup` \nchiderea restaurantului. Samuel murmur` ceva, apoi se \ndrept` spre

B~IATUL DIN VECINI

83

Josh [i \n timp ce cei doi b`rba]i discutau, Julia se duse la piscina acum pustie. Se aplec` s`-[i ude mna \n apa cald` \nc`, provocnd cu degetele mici valuri concentrice. Luminile se ag`]au de ele ca ni[te coliere de perle albe. Samuel se apropie de ea cu pa[i u[ori [i se opri s` observe silueta ei ghemuit` \ntr-o form` compact`. De cte ori o v`zuse deja astfel? Cnd desena \n praf, cu nasul ars de soare, cu picioarele slabe, acoperite de vn`t`i [i de julituri... De cnd \[i putea aminti, avea \ntotdeauna o nou` ran` la genunchi, dar nimic n-o oprea vreodat`. Ast`zi, picioarele ei aveau un contur mai feminin. Dar \ncheieturile lor fine [i fragilitatea aparent` suscitau \ntotdeauna la el un reflex protector. Gata de plecare? o \ntreb` el cu blnde]e. Ea \ntoarse prompt capul [i se ridic` scuturndu-[i mna. I-ai spus bun` seara lui Josh pentru mine? Da, dar nu vrea s` pleci f`r` s` i-o spui tu \ns`]i. Ea se \ndrept` imediat spre uria[ul blond care o \mbr`]i[` cu entuziasm. Va trebui s` reveni]i s` ne vede]i, spuse el schimbnd o viguroas` strngere de mn` cu Samuel. {i ai grij` de Julia, are nevoie! |n timp ce coborau aleea \n direc]ia ma[inii, Samuel \[i puse \ncet mna pe spatele ei. Noaptea era c`ldu]` [i senin`, dar \n

84

MARGARET STANLEY

interiorul ma[inii se p`strase c`ldura zilei. Coborr` geamurile [i \n timp ce rulau, Julia \[i eliber` p`rul [i \[i trecu degetele prin [uvi]ele cre]e. Ai avut o sear` pl`cut`? \ntreb` ea, cnd aproape ajungeau. Tn`rul b`rbat p`rea cufundat \n reflec]ii adnci cu toat` aten]ia fixat` asupra drumului. Dar \i zmbi scurt. Da. Pentru nimic \n lume n-a[ fi lipsit. Se oprir` \n fa]a unui stop. Samuel se \ntoarse spre ea [i o contempl` \ndelung. {i tu? Nu la \nceput. Era atta lume! Dar a fost bine. Marilyn era mul]umit`. I-ai pl`cut. Asta n-a ascuns-o. Dar, pentru a fi cinstit, este gata s` iubeasc` pe oricine. N-a fost singura care te-a g`sit pe gustul ei, relu` Julia dup` un timp. |[i mu[c` imediat buzele. O va crede geloas` [i nimic nu era mai departe de adev`r. Un claxon ner`bd`tor r`sun` \n spatele lor. Samuel tres`ri [i demar`. Casey este cu siguran]` frumoas`, r`spunse el vesel. Dar m-a f`cut s` fug ct m-au ]inut picioarele.

B~IATUL DIN VECINI

85

{tii ce a f`cut, cu o alt` chelneri]`? Seara, cnd lucrau \mpreun`, au urm`rit b`rba]ii care intrau \n restaurant, f`cnd pariuri privind meseria [i venitul lor. |n plus, au dat fiec`ruia o not` de la unu la zece. Cel mai uimitor este c` ies cu trei sferturi dintre ei! Frumos! exclam` el indignat. {i ai avut tupeul s` m` la[i singur cu ea! Dac` \mi amintesc bine, tu e[ti cel care a plecat, nu eu! N-ai protestat. Te-am g`sit chiar indulgent`. Ce voiai s` fac? replic` Julia exasperat`. Se \ntmpl` c` lucrez cu ea! Doar n-o s` fac o \ntreag` poveste pentru un incident f`r` importan]`! Vai! exclam` el oprind ma[ina pe aleea care ducea la casa ei. Tocmai am primit o lovitur` peste degete. Asta \mi va servi drept lec]ie pentru data viitoare. Ea deschise portiera [i cobor\. Ce te face s` crezi c` va fi o dat` viitoare? F`r` s` r`spund`, el cobor\ la rndul lui [i trnti portiera. Ea mergea deja spre u[`. Tat`l ei trebuia s` doarm` bu[tean \n vederea slujbei de la biseric` de a doua zi. Brusc, fund`tura unde erau cuib`rite casele lor i se p`ru \ntunecat` [i pustie. Samuel o urmase \ndeaproape. Ea \ncepu s` tremure. A[teapt`! spuse el lund-o de umeri.

86

MARGARET STANLEY

|]i mul]umesc c` m-ai condus... Nu uita c` am hot`rt s` ne prefacem ca [i cum ie[eam \ntr-adev`r \mpreun`... Inima Juliei \ncepu s`-i bat` necontrolat \n piept. Haide, Samuel... nu fi stupid. Pe curnd... Noapte bun`. Dar el se opri brusc cu mna pe um`rul ei, oblignd-o s` se \ntoarc` pentru a-i face fa]`. Foarte bine, frumoasa mea. Acum oprim jocul. S` spunem adev`rul, tot adev`rul. E[ti gata? Tonul vocii lui [i brusche]ea gesturilor o aruncar` \ntr-o stare de panic`. Sim]ea \n el o tensiune pe care nu [i-o explica. Minile lui pe ea... amintirea gurii lui peste a ei... tremurul pe care-l strnea \n ea... Cum ar putea s`-i spun` ce sim]ea? Nu reu[ea ea \ns`[i s`-l \n]eleag`. Nu [tiu despre ce vorbe[ti, Samuel. Adev`rat? Nu te [tiam att de mincinoas`. P`r`sindu-i umerii, el \[i \nfund` mna \n p`rul ei ciufulit de vnt [i o trase spre el. Apoi \[i aplec` \ncet capul. Ea \ncerc` s` se \ntoarc`, dar era prizonier`. Sim]i mai \nti obrazul lui aspru, menghina bra]elor lui \n jurul mijlocului ei, apoi gura lui care punea lacom st`pnire pe a ei. Genunchii ei sl`bir`, incapabil` s-o sus]in`. Sub degetele ei, inima lui b`tea cu putere.

B~IATUL DIN VECINI

87

El \[i strecur` mna sub tricoul ei, cuprinzndu-i un sn. Cu un geam`t, ea l`s` capul pe spate. Gura lui Samuel alunec` de-a lungul gtului ei pres`rnd pielea ei delicat` cu s`ruturi insistente. Degetele lui se insinuar` sub sutienul costumului de baie. Julia se contract`. Nu mai reu[ea s` suporte violen]a senza]iilor ei, nici \nfrigurarea care-i \ntuneca mintea. Se smulse brusc din \mbr`]i[area lui Samuel [i-i \ntoarse spatele, trecndu-[i o mn` tremur`toare prin p`r. El tres`ri violent. Julia... spuse el cu o voce pe care nu i-o cuno[tea. Cuprins` de panic`, \ngrozit` la ideea c` o va atinge din nou, se lans` \ntr-o curs` \nnebunit` pn` la u[`, pe care o \mpinse [i o \nchise imediat cu z`vorul \n spatele ei. Se repezi pe scar` [i se \nchise \n camera ei. Era \nsp`imnt`tor, groaznic...! Ce-l apucase? Nu-l mai recuno[tea pe Samuel \n str`inul grav [i insistent pe care \l p`r`sise. |i lipseau armele necesare pentru a combate ame]eala pe care el o strnea \n ea. Siguran]a cu care o ghicise o \ngrozea. Dorin]a, aceast` for]` adnc ascuns` \n ea [i mult timp adormit`, se trezea. |i era team`.

Capitolul 6
Cu gesturi automate, se preg`ti pentru noapte [i se strecur` \ntre cear[afuri. Dar degeaba se suci [i se r`suci \n patul ei, nu-[i g`si somnul. |n cele din urm`, azvrli cuverturile [i se duse s` deschid` fereastra ca s` respire pu]in aer proasp`t. Cu ambele mini sprijinite de balustrad`, inspir` profund [i \nchise ochii ca s` simt` mai bine r`coarea brizei nocturne pe piele. Plec` urechea la fo[netele u[oare ale vntului, \nseninat` de tihna nop]ii. Pentru a profita mai bine de acest calm, deschise complet perdeaua: luna str`lucea pe cerul senin [i acoperea cu o lumin` argintie strada [i gr`dina sc`ldate \n umbr`. Privi mult timp copacii familiari, tufi[urile [i aleea, teatrul jocurilor lor de

B~IATUL DIN VECINI

89

copii. Str`in` aici, era ea, care nutrea aceste gnduri [i aceste senza]ii necunoscute... |n acest loc, nimic nu se schimbase. Stejarul avea \nc` acela[i trunchi gros, acest frunzi[ bogat... Deodat`, Julia \ncet` s` respire [i buzele i se \ntredeschiser`. Nu, era ceva nou \n decor: o umbr` la r`d`cina copacului, o umbr` nemi[cat`. Era un b`rbat sprijinit de trunchi, un b`rbat a c`rei fa]` era \ntoars` spre fereastra ei. Un frison lung o str`b`tu. |[i umezi buzele [i, cu un suspin tremur`tor, atinse perdeaua \mpotriva ]n]arilor care forma un ecran de-abia perceptibil \ntre ea [i aerul liber de afar`. Pleac`! murmur` ea la adresa umbrei. Pleac`!

***

Julia se trezi trziu, f`r` s`-[i fi g`sit odihna. |mbr`cat` \ntr-un capot u[or, cobor\ \n buc`t`rie, \n speran]a c` tat`l ei \i l`sase cafea. Ar fi fost prea frumos. Prin urmare, prepar` cafea, apoi urc` s`-[i fac` du[ [i s` se \mbrace. Cum acum era mai rece, \[i puse blugi [i un pulover gri c`ruia \i ridic` mnecile. Avea de f`cut menajul, dar \n aceast` diminea]` \i lipsea energia. Dup` a doua cea[c` de cafea, Julia \[i puse capul pe

90

MARGARET STANLEY

bra]ele \ncruci[ate pe mas` [i \nchise ochii. Singur`tatea [i oboseala o cople[eau. Avea nevoie de \ncurajare, de un um`r, de o ureche care s-o asculte. |[i adora tat`l, dar rela]iile lor erau marcate de o distan]` afectuoas`. Cum ar putea s`-i \ncredin]eze acest mister care se n`[tea \n adncul ei? Marilyn, poate? Nu, \i lipseau acele rela]ii subtile dar necesare care permiteau confiden]ele. Ceilal]i... ceilal]i erau buni s` rd` [i s` se amuze. Se sim]ea att de pustie [i f`r` ap`rare, \i era deja att de greu s` \nfrunte aceste sentimente noi! De unde s` g`seasc` for]a s` le \ncredin]eze altcuiva? Umerii ei c`zur` sub greutatea dezn`dejdii. At]ia oameni \n jurul ei \[i \nmul]eau aventurile, vorbeau att de u[or despre ele, p`reau att de \n largul lor! Hot`rt lucru, se sim]ea ca o ra]` [chioap`. Oare era a[a deoarece cuno[tin]ele ei despre sexualitate se rezumau la ceea ce citise \n c`r]i? Sau pentru c` n-avusese mam` s`-i serveasc` drept exemplu [i s-o ghideze? |n timp ce se \ntreba astfel, dincolo de u[a-fereastr`, afar`, Samuel privea silueta aplecat` asupra mesei. A[tept` un moment \nainte de a cioc`ni u[or. Julia ridic` repede capul. Z`rindu-l, \[i pierdu cump`tul [i se \ntoarse, cu gura tremurnd. Ea nu-l v`zu trecndu-[i mna peste frunte cu un gest obosit [i descurajat. Cnd \[i adun`

B~IATUL DIN VECINI

91

destul curaj s`-l \nfrunte, se ridic` [i se duse s`-i deschid`. B`rbatul intr` \n`untru [i arunc` pe mas` un manual de repararea automobilelor care c`zu cu un zgomot sec. Voiam s`-]i aduc aceast` carte pe care am \mprumutat-o de la Herb, spuse el \n cele din urm`. Julia se sim]ea f`r` putere \n prezen]a lui. Epuizat` de lupta cu sentimentele contradictorii care cnd o atr`geau spre el, cnd \i comandau s` fug`, trebui s` se sprijine de perete. Este la biseric`, r`spunse ea. Cum el nu ad`uga nimic, continu`: {tiai, nu-i a[a? Da. Vocea lui era extrem de \ncordat`. Nici m`car nu po]i s` m` prive[ti \n fa]`. De ce? Deodat`, cu vederea \nce]o[at` de un ecran de lacrimi, \[i plec` brusc capul [i cuvintele mult timp re]inute se \ngr`m`dir` pe buzele ei. M` simt... att de singur`... Credeam c` nu te mai cunosc... dar eu sunt cea care nu m` mai recunosc. Oh... Julia! Nu [tiu cum s` fac... eu... nu [tiu cum... s` vorbesc despre ceea ce simt, cum s` p`strez aceast` prietenie pe care o avem...

92

MARGARET STANLEY

|l sim]i c` se mi[c`. |ntorcndu-se, \l v`zu sprijinit de mas`, cu minile deschise, umerii c`zu]i, capul \ntors. Sentimentele mele pentru tine nu se vor schimba niciodat`, dac` de asta te temi. Julia, te voi iubi orice ai face. Voi fi \ntotdeauna prietenul t`u, acela pe care-l vei vrea. O lacrim` se rostogoli pe obrazul tinerei femei. |mi curge nasul, spuse ea, for]ndu-se s` rd`, [tergndu-l cu dosul minii. G`sind o cutie cu batiste de hrtie pe mas`, el i-o duse f`r` s` r`spund` [i ea \[i [terse nazul zgomotos. Pot s` te iau \n bra]e? Se reg`si cu capul cuib`rit la um`rul lui. Ct era de c`lduros! Tandre]ea lui inepuizabil` \i d`dea de fiecare dat` o lec]ie de umilin]`. Atunci cnd p`rea s` fi dat totul, mai g`sea ceva \n el \nsu[i ca s`-i ofere mai mult. Cu o mn` pe ceafa ei, o leg`n` ca pe un copil. Ea \[i strecur` bra]ul \n jurul taliei lui [i, surprins` s` g`seasc` o alinare pe care o credea imposibil`, \l strnse \ncet. Dup` un timp, el \[i ridic` \ncet capul [i-i c`ut` buzele. Surescitat`, se ag`]` cu amndou` minile de ceafa lui, \n timp ce el o strngea mai tare \n bra]e. Sfr[i totu[i prin a se smulge din \mbr`]i[area lui. Nu... gemu ea.

B~IATUL DIN VECINI

93

Dar el r`mnea surd. Minile care se ag`]aser` de el cu atta disperare, \l \mpingeau acum cu putere. Samuel! gfi ea. Tata se va \ntoarce dintr-un minut \n altul. Un tremurat lung agit` corpul b`rbatului. |i d`du drumul \n sfr[it [i se retrase. El p`rea perfect normal, aproape vesel. |n]eleg c` a r`mas cafea, spuse el. Serve[te-te. Julia \[i trecu limba peste buzele umflate. M` duc la baie. Toarn`-mi [i mie o cafea, vrei? Da. |n sala de baie \[i stropi fa]a cu ap` rece. |[i ap`s` mult timp degetele pe ochi [i deschise micul dulap pentru a lua de acolo o aspirin`. O \nghi]i f`r` ap`. Dup` o piept`n`tur` rapid`, reveni \n buc`t`rie. |n acela[i timp, Herb intr`. |i g`si pe Samuel [i pe Julia a[eza]i la mas`, ca [i cum nimic nu se \ntmplase. P`reau doar pu]in obosi]i, [i p`rul tn`rului forma [uvi]e, ca [i cum de-abia se sculase. S-ar spune c` v-a]i distrat bine, ieri sear`! exclam` el. A[a s-ar spune, r`spunse Samuel pe un ton pu]in cam t`ios. Julia c`sc` [i \nchise ochii.

94

MARGARET STANLEY

Ave]i noroc amndoi c` n-ave]i nimic de f`cut ast`zi, bomb`ni ea. Eu lucrez, seara asta. Biata feti]`! ironiz` Samuel. Ea \l privi fericit` de aceast` bun` dispozi]ie reg`sit`. Inima ei se umplu de tandre]e.

***

|n ciuda oboselii, schimbul ei se dovedi uimitor de u[or. Clien]ii, agreabili [i interesan]i, \i l`sar` bac[i[uri bune. Casey lucra de asemenea \n aceast` sear` [i \n mod v`dit r`mnea circumspect`. Dar, dup` ce se petrecuse \ntre ea [i Samuel, Julia nu-i mai p`stra nici o ranchiun`. |ncetul cu \ncetul, Casey se destinse [i sfr[i chiar prin a-[i cere scuze. S` nu ne mai gndim la asta, r`spunse vesel Julia. La urma urmei, n-ai f`cut nimic r`u. M-am purtat urt, se \nc`p`]n` Casey. |mi repro[ez cu att mai mult cu ct te g`sesc mai degrab` amabil`. Acestea fiind spuse, tn`ra femeie se \ndep`rt` sub privirea stupefiat` a Juliei. Incidentul fu uitat [i Casey redeveni ea \ns`[i.

B~IATUL DIN VECINI

95

Spre sfr[itul serii, ceea ce se \ntmpla rar duminica, urm` o afluen]` nea[teptat` [i Julia se \ntoarse acas` destul de trziu, frnt` de oboseal`. Urcnd aleea, se bucur` la ideea c` va putea \n fine s` se cufunde \n somn f`r` dificultate. Dar cnd s` se \ntind` \n pat, amintirea umbrelor din noaptea precedent` \i n`p`di gndurile. Ascultnd de un fel de intui]ie, se apropie de fereastra pe care o \nchisese din cauza frigului. Privirea ei r`t`ci \n direc]ia stejarului \n care urcase de mii de ori. Acolo venise el ieri sear`... Inima ei tres`ri: umbra...! Umbra atent`, nemi[cat`, care-i obsedase visele, era acolo! Totu[i, putea s` jure c` nu v`zuse nimic cnd venise. Prin urmare, o a[teptase. Ghicea f`r` greutate privirea plin` de aceea[i dorin]` ca diminea]`, implornd-o s` fac` alegerea pe care el nu vroia s` i-o impun`. {tia c`-l v`zuse, noaptea trecut`, [i c`-i adresase o lung` privire. |n aceast` sear`, sub luna str`lucitoare, putea s-o disting` cu u[urin]` \n spatele perdelei care de-abia o ascundea.

***

96

MARGARET STANLEY

|n zilele urm`toare, Julia se adnci \ntr-un vrtej de activit`]i, cump`r`turi, spectacole, gospod`rie [i munc`. Rareori avu ocazia s` se \ncruci[eze cu Samuel, [i \ntlnirile lor, mereu foarte scurte, erau marcate de o tensiune crescnd`, \n ciuda polite]ii lor reciproce. |n fiecare noapte, sub ramurile mi[c`toare ale stejarului, umbra supraveghea fereastra ei. Cnd reu[ea s`-[i g`seasc` somnul, forme vagi [i agitate \i obsedau visele [i-i tulburau odihna. Se trezea acoperit` de transpira]ie. |[i pierdea pofta de mncare. Cel mai mic zgomot o f`cea s` tresar`. Miercuri, la cap`tul r`bd`rii, Julia fu incapabil` s` fac` ceva \nainte de a pleca la restaurant. Tr`gnd un [ezlong la soare, se a[ez` cu inten]ia de a \ncepe un roman. Dar \n loc s` se fixeze asupra paginilor, privirea ei r`t`cea spre peluz` [i se surprinse c`-[i roade unghiile. |n momentul acela, Samuel ie[i din casa lui [i se \ndrept` spre ea, cu minile \n buzunarele blugilor s`i decolora]i. F`r` c`ma[` [i pantofi, s`ri gardul viu cu o mi[care supl`. Bun`! \i arunc` el vesel, l`sndu-se s` cad` pe iarb`. O privi mijindu-[i ochii [i zmbetul lui se l`rgi cnd o v`zu privindu-i bustul acoperit de pic`turi de transpira]ie. Bun`, r`spunse ea \n sfr[it, pref`cndu-se c`-[i relua lectura.

B~IATUL DIN VECINI

97

Dar el \i lu` cartea din mn`. Ce cite[ti? Ea tres`ri. El examin` coperta, apoi pagina de gard`, aparent cu mult interes. Pari obosit`, Julia. Nu dormi bine \n ultimul timp? Nu, e \n ordine. Dorm foarte bine, i-o \ntoarse ea mu[cndu-[i unghia de la degetul mare. Samuel puse cartea pe iarb`, [i-i lu` mna. {i nervoas`, pe deasupra! Mna Juliei \ncepu s` tremure. Foarte nervoas`... Ce se \ntmpl`, Julia, drag`? Las`-m` \n pace! Ast`zi nu e[ti deloc amabil`! El \i s`rut` interiorul \ncheieturii. Pe moment, nu putu s` schi]eze nici cel mai mic gest, dar cnd \ncepu s`-i mngie bra]ul, \[i \nfipse degetele \n p`rul lui [i-l \mpinse energic. |nceteaz` s` te joci cu mine, spuse ea cu furie. M` dore[ti [i pnde[ti cea mai mic` ocazie ca s` m` for]ezi s`-]i cedez. S` te for]ez! Abia dac` te-am atins [i n-ai spus absolut nimic! De ce te temi? Julia tres`ri. |ntr-adev`r, nu f`cuse efectiv nimic de natur` s-o afecteze \n asemenea m`sur`, nici s`-i justifice repro[urile. Nu putea s`-l acuze f`r` s` dezv`luie propriile ei sentimente.

98

MARGARET STANLEY

Se tr`da \ntotdeauna. Cu o mi[care brusc`, se ridic` [i se \ndep`rt` c]iva pa[i, apoi se \ntoarse cu furie. Nu m` vei obliga niciodat` s` fac ceea ce n-am hot`rt eu \ns`mi! Ai \n]eles? Cum nu se poate mai clar. |n acest caz, \nc` o dat`, las`-m` \n pace! Samuel scutur` din cap ne\nduplecat. Nu. Fa]a Juliei p`li \ngrozitor. Dac` o s` continui, nu voi mai avea nici cea mai mic` prietenie pentru tine. M` antrenezi prea departe... Nu, Julia. Nu po]i s`-mi repro[ezi sentimentele pe care le sim]i. Plecndu-[i capul, tn`ra femeie \[i frec` ochii. O oboseal` intens` \i \ntuneca gndurile. {i de ce? Tocmai ai spus-o, Julia. Vocea lui se f`cu [i mai blnd`. Te doresc. La aceste cuvinte, ea \[i acoperi fa]a cu minile. E[ti liber` mine? o \ntreb` el brusc. La ce te gnde[ti? r`spunse ea, \n gard`.

B~IATUL DIN VECINI

99

Ea \n`l]` capul: umerii lui Samuel erau scutura]i de un rs t`cut. Putem merge la Cedar Point, dac` vrei. Timpul se anun]` frumos. Ea \l privi cu stupoare: avnd de luptat cu o dorin]` violent` pentru un b`iat pe care-l considerase \ntotdeauna drept fratele ei, se for]a \n zadar s` g`seasc` o aparen]` de continuitate \ntre aceast` dorin]` [i afec]iunea lui, [i i se p`rea c` el nu \ntmpin` nici o dificultate s` treac` de la un sentiment la altul. Care era secretul lui? Era oare faptul c` a face dragoste nu era pentru el dect un act f`r` mare importan]` [i f`r` consecin]e deosebite? Este o hot`rre att de greu de luat? Cum? Oh! mine... f`cu ea cu o indiferen]` pref`cut`. Da, bine\n]eles, n-am prev`zut nimic... Ce entuziasm! F`cur` planuri pentru ziua urm`toare, aruncndu-[i tot felul de observa]ii dezagreabile, ca [i cum erau \ntr-adev`r frate [i sor`. Apoi, Samuel plec`. Dup`-amiaza se \ndrepta spre sfr[it. Julia strnse [ezlongul, f`cu un du[ [i se schimb`. |nainte de a p`r`si casa, scrise \n grab` un bilet ca s`-l informeze pe tat`l ei cu planurile ei. Mergnd la restaurant, pluti \ntr-un fel de cea]` \n timpul drumului. Nu v`zu nici splendoarea vegeta]iei, nici lic`rirea aurie a asfin]itului, care promitea o zi frumoas` mine.

100

MARGARET STANLEY

La sosire, inima nu-i mai era acolo. Julia pont`, \[i \nnod` [or]ul cu gesturi automate. Imagini ale lui Samuel, schimb`rile lui misterioase de dispozi]ie, propriile ei dorin]e confuze \i obsedau mintea. Un lucru era sigur: \l dorea. Dar speran]a ei profund` fusese \ntotdeauna s` \ntlneasc` un b`rbat de care s` se \ndr`gosteasc`, [i cu care s` se c`s`toreasc`. Un partener de via]`. S` cedeze, \nsemna s`-[i abandoneze toate visurile. Dar de ce? se \ntreba tn`ra femeie \n timpul curselor ei printre mese. El era frumos, puternic, demn de \ncredere. Avea un viitor str`lucit \n fa]a lui. |ntr-un cuvnt, ar fi un so] minunat! Dar era de asemenea b`iatul din vecini, mica pramatie care \nceta s-o scoat` din s`rite, care-i arunca frunze uscate \n p`r, \i umplea teni[ii cu fri[c`, o trata cu o arogan]` insuportabil`... Totu[i, \ndat` ce erau \mpreun`, totul se [tergea. El [tia s`-i r`spund` cu o vorb` ustur`toare sau s-o asculte cu r`bdarea unui \n]elept. O sus]inea \n ciuda tuturor. {i apoi, cnd o s`ruta, uita totul... Era o nebun`! Nimeni nu se mai p`stra pentru c`s`torie! Acum aveau sim]ul realit`]ilor, prindeau dragostea cnd trecea, [tiau s` se despart` cnd venea momentul. Ce r`u era s` ia pl`cerea pe care el putea s` i-o dea? Nimic, dar se \ndoia c` putea s` se opreasc` la asta, se temea s` doreasc` mai mult, s` se lase orbit` \nct s` uite ce dorea cu adev`rat...

B~IATUL DIN VECINI

101

Dumnezeu s-o ajute \n ziua cnd se va \ndr`gosti \ntr-adev`r! Restaurantul era ticsit. Cnd Julia putu \n fine s`-[i ia masa, oboseala \i t`iase pofta de mncare. Cu capul pe bra]e, adormi pe mas` [i Marilyn fu cea care o trezi scuturnd-o de umeri. Ce se \ntmpl`? o interog` blonda, pu]in nelini[tit`. Oh, nimic... r`spunse Julia for]ndu-se s` se ridice. Nu dorm bine de cteva zile [i sunt epuizat`! Ct de palid` e[ti! Ai face bine s` bei o alt` cea[c` de cafea \nainte s`-]i reiei serviciul. Am b`ut deja trei! Sunt clien]i care [i-au pl`tit nota? Da. Vei g`si ba[i[urile tale pe tejghea. Dar ai o nou` mas` de servit. Par ner`bd`tori s` vin` cineva s` ia comanda. Julia \[i frec` ochii gemnd. Mul]umesc. Speram s` fie mai lini[tit la ora asta! N-ai probleme? o \ntreb` Marilyn, deodat` foarte ocupat` s`-[i netezeasc` [or]ul. Tu... mai ie[i cu Samuel? Julia tres`ri. N-am ie[it niciodat` \mpreun`, r`spunse ea cu prea mult` emfaz`. M-a \nso]it doar la aniversarea ta. Dar nu este nimic \ntre noi. Oh! Eu... am crezut c`... \n fine, nu asta am \n]eles \n acea sear`.

102

MARGARET STANLEY

Amintirea s`rutului din piscin` aprinse atunci obrajii Juliei. Suntem att de apropia]i. Este u[or s` crezi c` suntem \ndr`gosti]i... Asta a fost tot ce g`si de spus. |n]eleg... f`cu \ncet Marilyn, mijindu-[i ochii. Dar Julia [tia foarte bine c` prietena ei nu \n]elegea nimic. {i mai curnd dect s` intre \n detaliile complicate ale unei rela]ii din care ea \ns`[i nu \n]elegea nimic, se ridic` [i-[i relu` lucrul. Accidentul se produse cteva minute mai trziu. Un b`iat gr`bit v`rs` ap` pe treptele care duceau la tejghea. El alerg` la buc`t`rie s` caute un burete tocmai \n momentul cnd Julia ie[ea. Ea \[i puse piciorul pe treapta alunecoas`, derap` [i nu putu s` se redreseze. Ca \ntr-un film cu \ncetinitorul, se v`zu c`znd. Glezna i se r`suci sub ea, [i se pr`bu[i la podea, f`r` s` scoat` m`car un ]ip`t.

Capitolul 7
Un timp, nimeni nu remarc` nimic: alb` la fa]` ca varul, r`mase la podea, crispat` pe picior. Apoi cineva scoase un ]ip`t, se auzi zgomot de scaune care se deplaseaz` [i un cuplu de tineri, a[eza]i nu departe de acolo, se apropie cu solicitudine. Ce-a]i p`]it? se interes` femeia \n timp ce so]ul ei \ngenunchea lng` Julia. Aceasta \ncepu s` tremure. Zeci de ace fierbin]i \i str`pungeau piciorul. B`rbatul o ajut` s` se ridice \n picioare [i ea \ncerc` s` pun` piciorul r`nit pe podea. Dar o simpl` atingere u[oar` \i provoca o durere att de intens` \nct crezu c` le[in`. Clientul plec` atunci \n c`utarea patroanei, \n timp ce so]ul ei o transport` pe Julia pn` la un fotoliu.

104

MARGARET STANLEY

Mai multe persoane se strnseser` \n jurul ei [i vocile lor \i ajungeau ca o zarv` confuz`. La \ntoarcere, tn`ra femeie insist` s` bea un pahar de vin [i ea se execut` f`r` s` protesteze. Marilyn alerg` la rndul ei, se oferi imediat s-o conduc` la spitalul de urgen]` vecin, ceea ce patroana aprob` imediat. Ea o ajut` chiar s-o transporte pe Julia pn` la ma[in`. Drumul, relativ scurt, p`ru c` dureaz` o eternitate pentru tn`ra femeie. Glezna i se umflase, c`p`tnd propor]ii alarmante. La spital, se \ncepu prin a-i administra un calmant. Cea]a pe care o avea \n fa]a ochilor dup` c`dere se risipi pu]in. |n timp ce era dus` spre serviciul la radiologie, Marilyn \l sun` pe tat`l ei. Tn`rul intern o primi pe r`nit` cu calm [i o rezerv` profesional`, dar, dup` ce examin` cli[eele, adopt` un ton mai vesel. Ave]i mult noroc, domni[oar`, [ti]i? Livid` sub bronzul ei, Julia \l privi ab`tut`. Nu v` sup`ra]i, dar nu sunt la fel de convins` ca dumneavoastr`. Minile medicului se \nchiser` pe glezna ei. Acest contact, chiar u[or, a fost suficient s`-i re\nvie durerea adormit`.

B~IATUL DIN VECINI

105

Mul]umi]i cerului! N-a]i suferit dect o entors` sever`. Acum, v` voi bandaja glezna. Cum este foarte umflat`, bandajul v` va strnge pu]in; va trebui s`-l p`stra]i cel pu]in o s`pt`mn`, evitnd pe ct posibil s` pune]i piciorul pe p`mnt. {i serviciul meu? morm`i tn`ra femeie frecndu-[i tmplele. Sunte]i chelneri]`, nu-i a[a? V` sf`tuiesc s` nu lucra]i dou` s`pt`mni. Relund prea curnd serviciul, risca]i s` \ntrzia]i serios vindecarea. El \nf`[ur` atunci glezna cu un bandaj strns. |n cursul opera]iei, Julia \[i mu[c` buzele pn` la snge. |n fine, \nzestrat` cu o re]et` [i instalat` confortabil \ntr-un fotoliu cu rotile, putu s` ajung` la Marilyn, care o a[tepta \n compania tat`lui ei. Cu p`rul \n dezordine, acesta \mbr`case \n grab` o hain` peste pijama. Preocuparea [i nelini[tea care se citeau pe fa]a lui Herb f`cu s`-i urce lacrimile \n ochi, [i se st`pni s` nu izbucneasc` \n plns. Cum Marilyn se \ns`rcinase cu demersurile privind asigurarea, Julia putu \n fine s` p`r`seasc` spitalul. O dat` prietena ei instalat` \n spatele ma[inii, cu piciorul \ntins pe scaun, Marilyn \i promise c` va trece \n ziua urm`toare s`-i aduc` geanta pe care o uitase la restaurant. Cnd ma[ina se angaj` pe aleea casei, Julia \[i epuizase toate for]ele luptnd contra durerii [i capul ei atrna jalnic \ntr-o

106

MARGARET STANLEY

parte. Ridicnd-o \n bra]e, tat`l ei declar` rznd c` a trecut mult timp de cnd o dusese astfel pn` \n camera ei. Dup` ce o depuse pe pat [i se asigur` c` putea s` se schimbe singur`, el se duse la farmacia de noapte. Julia se strecur` \ntre cear[afuri, hot`rt` s` a[tepte \ntoarcerea tat`lui ei, dar pleoapele i se \nchiser` singure [i c`zu \ntr-un somn profund. Nu se trezi nici cnd el deschise u[a [i-i ridic` \ncet p`tura pn` la b`rbie, cu gesturi materne, \nainte de a stinge lumina. A doua zi, dup` o noapte agitat`, se trezi trziu, cu gura uscat`, cu glezna \n]epenit` [i umflat`. Soarele str`lucea deja sus pe cer [i razele lui p`trundeau prin fereastra deschis`. Herb r`m`sese oare acas`, a[a cum f`cea alt`dat`, cnd o boal` o \mpiedica s` mearg` la [coal`? Tat`....? Cum nu ob]inu nici un r`spuns, \l chem` din nou cu o voce mai tare, cu nelini[te. Un zgomot de pa[i se f`cu auzit pe scar`. |n bucuria ei, \ncerc` s` se a[eze, [i tres`ri de durere. C`ma[a de noapte era [ifonat` \n jurul pieptului [i cear[afurile erau strnse gr`mad` la picioarele ei. Surprinderea [i confuzia ap`rur` pe figura ei cnd \l v`zu pe Samuel ap`rnd pe prag. Cu blugii lui uza]i [i c`ma[a alb` c`reia \i ridicase mnecile pn` la coate, Samuel respira prospe]ime [i vitalitate.

B~IATUL DIN VECINI

107

Ce primire! glumi el a[ezndu-se pe marginea patului. E[ti o ingrat`! Dac` vrei s` plec, spune-o imediat, dar te previn: nu este nimeni s` te ajute. Tat`l t`u este plecat la birou. Tocmai mi-am amintit, bomb`ni ea l`sndu-se s` cad` pe pern`. Trebuia s` mergem la Cedar Point, ast`zi. |[i ridic` [uvi]a de p`r [i o duse \n spatele urechii. Vom merge alt` dat`. El o privi atent: ochii marca]i de cearc`ne alb`strii [i expresia ab`tut` tr`dau o profund` indispozi]ie. Col]urile c`zute ale gurii ar`tau triste]e. Dar doream s` merg ast`zi acolo! La aceste cuvinte, tn`rul b`rbat izbucni \n rs. {i eu care credeam c` te-ai aruncat de pe treptele acelea tocmai ca s` nu vii! Julia \[i sim]i b`rbia tremurnd, dar Samuel \i puse imediat mna pe um`r. Julia, glumesc! Te sim]i foarte r`u? Ea cl`tin` din cap ab`tut`. M` duc s`-]i caut medicamentele! Disp`ru doar cteva minute, apoi o privi cum \nghite cele dou` comprimate. O ajut` dup` aceea s` mearg` pn` la baie, a[tept` \n fa]a u[ii, [i o conduse \napoi la patul ei.

108

MARGARET STANLEY

La instruc]iunile ei, se duse s` deschid` [ifonierul ca s` caute cteva haine. Cnd se \ntoarse, ea privea cu \nc`p`]nare tivul cear[afului, furioas` de imobilitatea ei for]at` [i profund tulburat` de prezen]a lui Samul \n camera ei. El \i arunc` hainele, care c`zur` pe cuverturi, dar ea nu ridic` ochii. A[tept afar`. Cheam`-m` dac` ai nevoie de ajutor. R`mas` singur`, \[i \mbr`c` [ortul \n grab`, blestemndu-[i stng`cia [i durerea care-i str`pungea piciorul. C`ma[a \i d`du mai pu]ine dureri de cap. Sunt gata! strig` ea. U[a se deschise. Dup` ce o examinase o clip`, Samuel lua peria de p`r [i-i ordon` s` se \ntoarc`. Iritarea tinerei femei crescu. Am o entors` la glezn`, nu la \ncheietura minii! Taci! Blnde]ea cu care \i perie p`rul \ncurcat \i aduse totu[i pu]in` consolare. Cap p`trat! murmur` ea din principiu. Copil r`zgiat! Tu vorbe[ti! Nu te mi[ca! Da, ai fost \ntotdeauna un copil r`sf`]at [i eu te-am r`sf`]at mai mult ca oricine! Ah, bun! Ar trebui f`r` \ndoial` s`-]i mul]umesc pentru festele urte pe care mi le f`ceai.

B~IATUL DIN VECINI

109

Le adorai! Dumnezeule! S` spunem c` apreciai aten]ia al c`rei obiect erai. Cum \ndr`zne[ti s` spui a[a ceva? Absolut! Iat`, este gre[eala ta. Dac` nu te-ai mi[ca, nu te-ar durea. Ea \[i duse mna la cap [i c`ut` o replic` bine sim]it`. O s` pretinzi f`r` \ndoial` c` eram \ncntat` s` am o broasc` pe spate! Vocea tinerei femei \[i pierduse pu]in din asprime, deoarece, abandonnd peria, Samuel \[i trecea acum degetele prin p`rul ei. Ce memorie de elefant! Credeam c` ]i-am cerut iertare pentru acea crim`. Pentru c` mama ta te-a obligat. Ea ]i-a spus? Voia s` fie sigur` c` te-ai supus! |ndep`rtnd masa de p`r, el \i depuse un s`rut pe ceaf`. Respira]ia lui cald` o f`cu s` se \nfioare nespus de pl`cut, dar \ncerc` s` se degajeze. Nu, Samuel...! Spuneai \ntotdeauna nu, odinioar`.

110

MARGARET STANLEY

Nu te-ai gndit niciodat` c` festele mele urte, cum le nume[ti, erau felul meu de a-]i ar`ta ct te iubeam? Ce puteam \n]elege din toate r`ut`]ile acelea? Julia sim]i un nod \n gt [i respira]ia ei deveni mai scurt` [i mai rapid`. Dar Samuel se ridicase brusc [i cu o mi[care u[oar` o ridic` \n bra]e, se \ndrept` spre u[` cu precau]ie ca s`-i protejeze piciorul bandajat. Ce sperai? replic` el t`ios. S`-]i trimit flori? Haide, Julia, nu eram dect un pu[ti! N-are importan]`. Aveai mai curnd un mod bizar s`-mi dovede[ti interesul t`u. |n living, Samuel o a[ez` pe divan, apoi \ngenunche [i se aplec`, att de aproape \nct nasurile lor se atinser`. Ochii lui cenu[ii aveau o expresie vesel`. {i acum, trebuie s` fii mul]umit` c` ]i-o ar`t altfel! La aceste cuvinte, ea ro[i violent [i \ncerc` s` se \ndep`rteze, dar el \i prinse capul \ntre mini. Ea \nchise ochii. El \i d`du un s`rut u[or [i cnd ea deschise pleoapele, \l privi foarte tulburat`. Amuzat vizibil, el se dep`rt` cu o mi[care prompt`, ciudat de nervos. Trebuie s` mori de foame! strig` el peste um`r. M` duc s`-]i preg`tesc ceva de mncare. De acord? De acord, murmur` ea.

B~IATUL DIN VECINI

111

El nu-i a[teptase r`spunsul. Reap`ru foarte repede, cu bra]ele \nc`rcate cu un platou. Aroma cafelei se r`spndi \n camer`. Ea nu cinase seara trecut` [i o foame de lup \i chinuia stomacul. Cum ea ataca omleta [i pinea pr`jit`, el rse de pofta ei. Odat` ce farfuria [i cea[ca erau goale, se r`sturn` pe divan cu un suspin de mul]umire. Vrei [i altceva? \ntreb` Samuel, care se mul]umise s-o priveasc` mncnd, a[ezat \n fotoliul lui Herb. Julia nu r`spunse imediat. El \[i \ncruci[ase minile \n spatele capului, [i \[i \ntinsese picioarele lungi \n fa]`. C]iva nasturi de la c`ma[` \i r`m`seser` deschi[i [i pieptul lui, acoperit de peri aurii, ap`rea \n r`scroial`. |l v`zuse de attea ori cu bustul gol. De ce acest mic p`trat de piele o tulbura \n asemenea m`sur`? Nu mai mi-e foame, mul]umesc, spuse ea \n cele din urm`. Dar privirea pe care o arunc` spre cea[ca goal` nu-i sc`p` lui Samuel. O cea[c` de cafea? Nu [tiu... Da sau nu? \[i pierdu el r`bdarea. Mai vrei o cafea? Poate, dac` a r`mas...

112

MARGARET STANLEY

Da sau nu? Ea tres`ri prompt. Da! |n acest caz, de ce nu spui imediat? Cum ea \[i pleca ochii cu un aer jalnic, Samuel ezit` \ntre iritare [i blnde]e. Blnde]ea avu \n cele din urm` c[tig de cauz`. Nu vreau s` te sim]i obligat s` te ocupi de mine, explic` ea mototolind tivul c`m`[ii \ntre degete. Samuel adopt` tonul r`bd`tor [i indulgent pe care-l iei de obicei atunci cnd vorbe[ti copiilor. Julia, ce este altceva dect o cea[c` de cafea? N-o s`-mi frng [alele! Dar... e[ti \n concediu! {i ce-i cu asta? Spre marea lui surpriz`, v`zu ridicnd spre el ochi plini de lacrimi. Expresia lui se schimb`: tocmai \[i d`dea seama c` ea lua toate astea foarte \n serios. |[i abandon` toat` enervarea [i se a[ez` lng` ea, \n timp ce ea \[i [tergea ochii cu un aer exasperat. Nu-]i pierde timpul f`cnd pe infirmiera, \i arunc` ea pe un ton sec. |]i mul]umesc mult. Ai f`cut tot ce trebuia. Po]i s` pleci, acum.

B~IATUL DIN VECINI

113

Dar nu vreau s` plec! Ador s` m` cert cu tine! Juc`m c`r]i? Nu, n-am chef. Cel pu]in dac` ar putea pleca! Ar avea \n fine pu]in` lini[te. Bun. Juc`m zaruri? Nu. Scrabble? {ah? Nu! Bun, foarte bine! Cu aceste cuvinte, el p`r`si camera. |n sfr[it! Va profita de soare ie[ind pu]in. Ce pl`cere s` aib` casa numai pentru ea singur`... Un torent de lacrimi \i curgea pe obraji. La naiba! explod` Samuel. Tocmai reap`ruse \n prag [i dac` [i-ar fi putut folosi ambele picioare, ar fi s`rit f`r` \ndoial` pn` \n tavan. El \i arunc` dou` c`r]i care aterizar` zgomotos pe platou [i ea se chirci pe divan. Dar el se n`pusti asupra ei [i \ncepu s-o scuture pn` ce scoase un strig`t de indignare. Atunci, f`r` menajament, puse st`pnire pe gura ei. Surprins`, nu opuse la \nceput nici o rezisten]`. El o \ntinse pe canapea [i s`rutul lui deveni mai profund. O dat` primul [oc trecut, ea \ncepu s` geam` \n semn de protest. Dar Samuel nu ]inu seama de el [i continu` s`-i tachineze buzele cu vrful din]ilor.

114

MARGARET STANLEY

Nu te jena! exclam` ea cu o voce tremurnd de furie. El avu o privire \ngrozit`, ca [i cum avea \n fa]a lui un animal periculos gata s`-i sar` de gt. O privire care n-avea nimic m`gulitor. Dar... ce-i cu tine, Julia? Tn`ra femeie \[i pierdu cump`tul. Cu fa]a \n mini, \ncerc` s`-[i reprime primul hohot. Cauz` pierdut`, deoarece \i sc`p` cu zgomot. Chinuit`, nu \ncerc` s`-l re]in` pe al doilea, nici pe al treilea. |n cele din urm`, cu pre]ul unui imens efort, reu[i s` articuleze: Nu [tiu... El \[i strecur` mna sub b`rbia ei. Pentru prima dat` de la \nceputul acestei conversa]ii, furia i se vedea pe fa]`. Min]i, nu-i a[a? I-ar fi pl`cut s`-l mint`, dar expresia pe care o citea pe tr`s`turile lui o f`cu s`-[i schimbe hot`rrea. Da. De data asta, \nfrnt, \i d`du drumul [i scutur` \ncet din cap. Nu te voi \n]elege niciodat`, Julia Fischer, niciodat`. |]i cer doar s` pleci [i s` m` la[i \n pace! strig` ea, r`nit` \n amorul propriu. N-ai nimic altceva de f`cut dect s`-]i petreci timpul chinuindu-m`?

B~IATUL DIN VECINI

115

Ochii tn`rului b`rbat se umplur` de furie. Din instinct, ea schi]` o mi[care de recul. Eu, te chinuiesc! strig` el s`rind \n picioare. Haide, Julia ce tot \ndrugi? S` vorbim pu]in despre chinurile pe care tu m` faci s` le \ndur! Dar bine\n]eles, ele nu conteaz`, nu-i a[a? Nu te-am chinuit niciodat`, \n via]a mea. |n loc de r`spuns, Samuel izbucni \ntr-un rs s`lbatic [i \ncepu s` se \nvrteasc` prin camer` ca un leu \n cu[c`. Ea \l urm`rea cu privirea, neputndu-[i desprinde ochii de aceast` siluet` pe care o iubea att de mult. Se gndea c` niciodat` nu v`zuse un b`rbat att de frumos. |n aceea[i clip`, el \i f`cu fa]`. Nu face asta, m` torturezi! ]ip` el. Ca s` nu-l mai aud`, ea \[i ap`s` minile pe urechi dar el veni [i se plant` \n fa]a ei, oblignd-o s` le retrag`. M` torturezi zi [i noapte, murmur` el cu o voce blnd`, mai amenin]`toare dect ]ipetele lui. Prive[ti cel mai mic centimetru p`trat din corpul meu cu ochii umezi de dorin]`; r`spunzi cu aviditate s`ruturilor mele. Dar dac` vreodat` \ndr`znesc s` te ating, m` respingi ca [i cum a[ face ceva dezgust`tor! Nu mai [tiu unde sunt, nici \ncotro merg! Doresc att de mult s` fac dragoste cu tine, \nct nu mai dorm. Da, a[a este, deschide ochii! Eu trebuie s` te ascult cu r`bdare, dar cnd \]i spun cteva adev`ruri, tu nu le supor]i!

116

MARGARET STANLEY

Julia izbucni \n hohote de plns. Toat` furia lui Samuel se potoli aproape imediat. Se a[ez` [i o trase \n bra]ele lui. Iart`-m`, Julia. Iart`-m`. Nu este vina mea, spuse ea cu o voce \ntret`iat`. Dar el scutur` din cap [i o strnse mai tare. Cu capul pe pieptul lui, Julia putea s`-i aud` b`t`ile surde ale inimii. Ba da, este vina mea. Sunt lucruri... lucruri pe care trebuie s` le \n]eleg. {tiu, [tiu. Eu... voiam s` r`mi numai dac` doreai. Voiam s` profi]i de concediul t`u. Ar fi trebuit s` plec`m, [i am f`cut o entors`. Dar doream s` r`mi. Julia, murmur` el lng` tmpla ei, dac` ]i-am cerut s` vii la Cedar Point, era numai pentru a petrece ziua cu tine. Parcul nu m` intereseaz`. Tu e[ti cea care m` interesezi. Ridicnd ochii spre ai lui, ea oft` [i deschise gura. Dar cuvintele nu trecur` buzele. Zgomotul strident al soneriei r`sun` de mai multe ori cu insisten]`.

Capitolul 8
Julia \[i trecu un deget \nmuiat \n saliv` peste ochii ro[ii [i-[i f`cu ordine \n p`r. Samuel se duse s` deschid`, nu f`r` iritare. Prin u[a deschis`, vocea lui Marilyn ajunse la urechile Juliei. Nu-i distingea cuvintele, dar auzi clar r`spunsul lui Samuel. Oh, doarme \n acest moment. |i voi spune c` ai trecut. Va fi \ncntat` s`-[i recupereze geanta. Ma[ina ei a r`mas \n parching, cred? N-avea grij`, tat`l ei [i cu mine vom merge s-o c`ut`m cnd va reveni de la birou. Mul]umesc \nc` o dat`, Marilyn. Pe curnd. El \nchise u[a [i reveni \ncet \n living. Ea \l v`zu apropiindu-se \nvrtind [i r`sucind geanta \n mn` cu un aer

118

MARGARET STANLEY

absent. Pe c`ma[a lui lacrimile l`saser` o urm` umed`. El \n`l]` capul [i puse geanta pe o m`su]`. M-am gndit c` nu vrei s` vezi pe nimeni. Era adev`rat. Ea \[i umezi buzele uscate. |]i mul]umesc, murmur` ea. Platoul r`m`sese acolo, uitat. Ai vrea o alt` cea[c` de cafea? \ntreb` el. Era am`nuntul lipsit de importan]` care fusese la originea certei lor [i acelei explozii de emo]ie. F`r` un cuvnt, ea cl`tin` din cap. Samuel lu` cele dou` c`r]i pe care i le adusese [i i le \ntinse. Poate vrei s` cite[ti? Lacrimile amenin]au din nou s` ][neasc`, dar Julia le re]inu. Nu era nimic de \n]eles, ea nu-[i mai apar]inea. Se sim]ea \n starea cuiva care suferise un [oc violent [i se \nconjoar` cu precau]iuni nesfr[ite de teama c` va surveni altul. Da, mul]umesc. Dndu-i cartea, f`cu \n a[a fel s` n-o ating`. Ei bine, spuse el cu o anumit` brusche]e. M` duc s` fac ordine \n buc`t`rie. Te descurci, \n acest timp? Nu. Era prad` unei agita]ii de ne\n]eles, totul se cl`tina \n jurul ei, sim]ea c`-i fuge p`mntul de sub picioare.

B~IATUL DIN VECINI

119

Bine\n]eles, nici o problem`. Ar fi jurat c` el schi]ase o mi[care \n direc]ia ei... Dar nu, trebuia s` se fi \n[elat. Deja, el ridica platoul. Cnd el p`r`si camera, o senza]ie dureroas` de singur`tate o cople[i. Luptnd s`-[i g`seasc` o pozi]ie confortabil`, nu reu[i dect s` trezeasc` durerea de la glezn`. Prima carte pe care Samuel i-o adusese \i c`zu din mn`, [i a doua n-avu mai mult succes. Zgomote de ap` [i zorn`it de vesel` \i parveneau de la buc`t`rie. La ce se gndea el oare? Ochii lui, adineaori, reflectaser` o emo]ie apropiat` de ur`. Cum s`-l condamne? Tot ce-i spusese era adev`rat. Capul \i c`zu pe perne. Ce \ncurc`tur`! Ce groaznic`, ce \nsp`imnt`toare \ncurc`tur`! Cnd Samuel \[i vr\ capul prin u[a \ntredeschis`, Julia dormea adnc. El contempl` un timp tr`s`turile ei palide [i obosite, apoi ridic` \ncet cartea care se odihnea pe pieptul ei. Dup` ce o ridic` pe cealalt` de pe podea, se a[ez` \ntr-un fotoliu, deschise cartea [i se adnci \n lectur`. Julia se trezi dup` un timp, pu]in dezorientat`. Cu ajutorul lui Samuel ajunse la baie [i-[i f`cu o toalet` rapid`. Dup` care el \i preg`ti un prnz u[or din care ea abia gust`, [i fiecare adopt` fa]` de cel`lalt o rezerv` \n acela[i timp politicoas` [i dureroas`. Restul dup`-amiezii [i-l petrecur` jucnd c`r]i pn` la ora cnd Herb se \ntorcea de obicei de la lucru.

120

MARGARET STANLEY

Apropo, spuse Samuel. Tat`l t`u a invitat o anumit` Marjorie la cin` ast`-sear`. O cuno[ti? Oh, da! Ei merg la aceea[i biseric`. M` \ntrebam cnd va g`si curajul s-o invite! El credea c` vom fi la Cedar Point. Atunci, mai degrab` dect s`-l l`s`m s` anuleze invita]ia, sau s` te obligi s` le ]ii lumnarea, sugerez s` te duc la mine. Ce spui? Ea \[i ridic` privirea din c`r]i, dar nu putu s` citeasc` nimic pe tr`s`turile lui. Inima i se strnse: ct ar fi vrut ca el s-o fac` s` se destind`, s`-[i reg`seasc` antrenul [i firescul obi[nuite...! |ncepea s` cread` c` asta va fi de acum \nainte imposibil. |ncerc` totu[i s` zmbeasc`. Foarte bine. Ce vei preg`ti pentru cin`? Nu [tiu... |[i abandon` c`r]ile pe mas`. Totul depinde de con]inutul frigiderului meu. Va trebui poate s` fac cteva cump`r`turi. Julia \[i privi c`r]ile cu satisfac]ie. Refuz s` m` ating de cel mai mic aliment mai vechi de o s`pt`mn`! {i cum \i ar`t` c`r]ile cu un zmbet victorios, Samuel f`cu o strmb`tur` de dezgust.

B~IATUL DIN VECINI

121

Imediat dup` \ntoarcerea lui Herb, Samuel [i cu el p`r`sir` casa plecnd s` caute ma[ina ei, un Volvo. Pe divan, Julia nu se lini[tea: durerea \ncepea s` se potoleasc` [i imobilizarea ei for]at` o irita cu att mai mult. Cnd cei doi b`rba]i revenir` peste dou`zeci de minute, \i \ntmpin` cu o privire moroc`noas`. Dispozi]ia ei capricioas` se schimbase din nou. Oprindu-se \n pragul salonului, tat`l ei \i d`du o lovitur` de cot lui Ssamuel. Ce-i cu ea? Herb vorbise astfel \nct s`-l aud`, dar ea f`cu pe surda. A avut o zi proast`, r`spunse Samuel pe un ton de confiden]`. Are un aer ab`tut. Crezi c`-mi poart` pic` pentru c` am \ntlnire ast`-sear`? relu` Herb mergnd spre fotoliul lui. Poate... sau firea ei att de blnd`... Destul! explod` Julia. |n furia ei, \i arunc` perna \n capul lui Samuel care o evit` la timp, rznd \n hohote. |n timp ce el ridica proiectilul, ea \i adres` tat`lui ei o privire cu att mai furioas` cu ct reac]ia ei, \[i d`dea seama, r`spundea exact a[tept`rii lor. Ea morm`i ceva printre din]i. Samuel se repezi atunci spre ea, o ridic` \n bra]e [i se \ndrept` spre u[`.

122

MARGARET STANLEY

{tii c` am cump`rat de mncare, \i [opti el la ureche. Cum am minile ocupate, vrei s` deschizi u[a [i s` spui bun` seara? Tn`ra femeie ap`s` clan]a. Petrecere frumoas` cu Marjorie, tat`! strig` ea disp`rnd \n spatele u[ii. Herb r`spunse la urarea ei rznd. Julia nu mai intrase la familia Morrow de mult timp, dar g`si casa neschimbat`. Unde vrei s` te a[ez? |n fa]a televizorului sau \n buc`t`rie, \n timp ce prepar cina? Cu un bra] trecut \n jurul gtului tn`rului b`rbat, Julia era strns` c`lduros lng` el. El nu p`rea s` simt` nici cea mai mic` dificultate s-o poarte. Dac` \]i ]in companie, promi]i s` fii cuminte? La aceste cuvinte, el se \ndrept` spre salon. Nu! Nu! Retrag ce-am spus! strig` ea strngndu-l cu putere. O lic`rire de satisfac]ie trecu prin ochii lui Samuel. Julia, dac` vei continua s` m` strngi astfel, voi sfr[i prin a crede c` nu m` dete[ti atta. Te-ai \nro[it? Ea se zb`tu mrind. Las`-m` jos imediat!

B~IATUL DIN VECINI

123

Docil, el \ngenunche [i o a[ez` chiar pe podeaua holului. Nu aici, n`t`r`ule! Dar Samuel se ridic` rznd [i se \ndep`rt` lini[tit spre buc`t`rie. Nu este \ntotdeauna nostim s` te tachinez, s` [tii! Cum ea nu r`spundea nimic, \[i vr\ capul prin u[a buc`t`riei. Nu spui nimic? Nici m`car o insult`? Nimic. Ai fi prea mul]umit. Sprijinindu-se de perete, Julia reu[i s` se ridice \n picioare pe piciorul valid, apoi, b`tnd din bra]e ca o pas`re mare stngace, \ncepu s` ]op`ie spre buc`t`rie. |nduio[at, el se gr`bi s-o prind` de talie. Aten]ie! Doar nu vrei s`-]i luxezi [i cealalt` glezn`! Pune bra]ul \n jurul meu... Au! De ce aceast` ciupitur`, fat` rea? Pentru c` m-ai abandonat la intrare! Cnd fu instalat` confortabil pe un scaun, Samuel \ncepu s` prepare cina. Era capabil s`-i reu[easc` foarte bine omleta, dar talentele lui culinare nu mergeau mai departe. Cump`rase mncare congelat`, gata preg`tit`. Odat` masa servit`, tn`rul b`rbat scoase o sticl` de vin rece. Seara se desf`[ura \n bun` dispozi]ie, lunga lor prietenie ie[ind \nving`toare. Totu[i, Julia c`uta mijlocul de a aborda subiectul certurilor. Din cnd \n cnd, \ncerca s` surprind` ceva pe fa]a prietenului

124

MARGARET STANLEY

ei, ale c`rui tr`s`turi r`mneau impenetrabile. El p`rea complet normal. De-abia dac` exista o mic` diferen]` \n purtarea lui fa]` de ea. Evita cu grij` orice contact fizic cu el, f`r` a renun]a la o curtoazie perfect`. |n cele din urm`, cnd el umplea din nou paharele, ea m`rturisi totul. Nu [tiu dac` e[ti la curent, dar n-am f`cut niciodat` dragoste. Gtul sticlei, care se odihnea u[or pe pahar, f`cu un salt [i vinul se r`spndi pe mas`. |njurnd, Samuel puse sticla cu zgomot pe mas` [i-i lu` fa]a \n mini. Cople[it`, incapabil` s` g`seasc` o explica]ie la o reac]ie att de violent`, Julia \[i plec` ochii [i-[i frnse minile. De cte ori, articul` el, trebuie s`-]i repet s` nu m` sperii cnd sunt ocupat? Samuel risc` o privire pe deasupra minilor. |ndr`znesc s` sper c` nu consideri asta drept deosebit de dezonorant! spuse el cu oarecare dificultate. Poate \ncerca o jen` la fel de mare ca a ei la evocarea acestui subiect delicat? De dou` ori umilit`, ea lu` paharul [i-l goli. Nu [tiu, este att de complicat. |n mod evident, nu m` plimb b`tnd toba: "Salut! Sunt virgin`!" Cum evita s`-l priveasc`, nu-i v`zu umerii scuturndu-se de rs.

B~IATUL DIN VECINI

125

Da, \n]eleg foarte bine ce vrei s` spui. Fetele ca mine nu alearg` pe str`zi, \n zilele noastre. Este mai mult dect crezi. Ea \ntoarse prompt capul spre el, devenind brusc stacojie. De ce rzi? Cred c` nu rzi de mine! Nicidecum! Rd pur [i simplu! Nu v`d ce este att de nostim! izbucni ea izbind masa cu palma. El vru s-o prind`, dar ea [i-o retrase rapid [i mna lui Samuel c`zu \n balta de vin. Nu rd pe seama ta! \i explic` el scuturndu-i degetele. Dimpotriv`, dac` vrei s` [tii, g`sesc c` se face prea mult caz, apropo de sex. Ceea ce are importan]` este dragostea \mp`rt`[it`. Restul nu este dect o func]ie biologic`! O func]ie biologic`... Ce conversa]ie stupid`! Ea se sim]ea deja amenin]at` de o migren`. U[or de spus, ironiz` ea. Sexul nu este u[or dect atunci cnd este lipsit de sens. Uit`-te la prietena ta Casey, ea a ales facilitatea! T`cerea se l`s` din nou, tulburat` doar de un zgomot de motor \n dep`rtare. De ce mi-ai spus asta? relu` atunci Samuel, cu voce sc`zut`.

126

MARGARET STANLEY

Pentru c`, [opti ea, nu voiam mai ales s`-]i imaginezi c` m` joc cu tine, sau c` mngierile tale m` dezgust`. Ea \[i \n`l]` capul: ochii ei limpezi str`luceau de o emo]ie profund` [i maxilarul i se contracta \n efortul de a o st`pni. Este gestul cel mai curajos [i mai generos pe care l-ai f`cut, r`spunse el. Vocea lui vibra de o tandre]e nesfr[it`. Tn`ra femeie sim]i c` greutatea care-i strivea pieptul devenea mai u[oar`. |ncerc s` ]i-o spun de la \nceputul serii, m`rturisi ea schi]nd un mic zmbet. Dar Samuel nu zmbea. |mpingndu-[i scaunul, se \ndep`rt` de mas`. Se opri \n fa]a frigiderului, plecndu-[i capul. P`rea c` ezit`. Ea \l cunoscuse amabil, ne\ncrez`tor, sensibil, furios... dar nu-l v`zuse niciodat` ezitnd.... Sunt fericit c` mi-ai spus, declar` el \n fine strecurndu-[i minile \n buzunare. Va fi mai u[or pentru mine s`-]i m`rturisesc ceva. Aceste cuvinte dezl`n]uir` o furtun` \n mintea tinerei femei. Teama \i \nghe]a sngele, \n asemenea m`sur` \nct \ncepu s` tremure. |i va spune c` n-o mai voia, acum c` [tia. |i va spune cte femei cunoscuse. Samuel \i f`cu fa]`. Era palid [i \ngrijorat. Nici eu n-am f`cut dragoste niciodat`.

Capitolul 9
Duminica urm`toare, Julia fu \n sfr[it capabil` s` se descurce singur`. Prudent`, evita s`-[i lase greutatea corpului pe glezna r`nit` care se vindeca disperat de \ncet. Zilele ei se desf`[urau dup` un program aproape neschimbat: dormea trziu diminea]a, dup`-amiaza [i-o petrecea la soare [i seara citea sau privea la televizor \n compania tat`lui ei sau a lui Samuel. |n starea de disponibilitate for]at` \n care se g`sea, avea tot r`gazul s`-[i pun` \ntreb`ri despre comportamentul enigmatic al tn`rului b`rbat: avea bani din plin cu care s`-[i pl`teasc` o vacan]` unde avea chef, dar r`mnea acas`, f`r` cea mai mic` ocupa]ie sau plan, ca [i cum cursul timpului era suspendat.

128

MARGARET STANLEY

|n loc s`-[i p`streze virginitatea secret` ca majoritatea b`rba]ilor, el alesese s`-i spun` adev`rul. Dup` ce-i m`rturisise dorin]a lui, p`rea s` se mul]umeasc` acum, ca odinioar`, cu o prieten` platonic`. |n fine, umbra care o a[tepta \n noapte disp`ruse. |n aceast` dup`-amiaz`, tn`rul b`rbat veni s`-i ]in` companie [i discutar` de una [i de alta la soare. Pu]in mai trziu, cnd el vru s` plece, ea murmur`: Nu cinezi cu noi? Mul]umesc, dar seara asta ies. Inima Juliei se strnse. Oh! spuse ea cu o indiferen]` pref`cut`, \ntinzndu-se. Cine este fericita aleas`? Linda. Ai reu[it s` ob]ii o \ntlnire? Ian nu-i ocup` toate serile? Ea m-a sunat! replic` el t`ios. El se \ndep`rta deja. Cnd se \ntoarse s`-l urmeze cu privirea, crezu c` lumea \ntreag` se pr`bu[ea \ntr-un abis ame]itor. Seara trecu cu o \ncetineal` nesfr[it`. |ntins` pe divan, Julia r`spundea tat`lui ei prin monosilabe. La [ase f`r` un sfert, Samuel porni motorul ma[inii sale sport. Cum ea privea pe fereastr`, nu-i putea sc`pa plecarea lui.

B~IATUL DIN VECINI

129

|n seara aceea, Herb urc` devreme la culcare, iar Julia r`mase \n fa]a televizorului f`r` s` vad` nimic. Spre ora [ase, \ncepu s` priveasc` spre fereastr` la fiecare dou` minute: \[i rodea unghiile [i-[i chinuia nervoas` bandajul. La miezul nop]ii, sfr[i prin a se ridica [i stinse toate luminile de la parter. N-o va acuza c`-i supraveghease \ntoarcerea. Va urca garda la etaj, \n \ntunericul camerei ei. Cnd ma[ina, cu farurile aprinse, se angaj` pe alee, era aproape ora dou` diminea]a. Julia era ghemuit` \n fotoliu, cu ochii goi [i r`t`ci]i \n \ntunericul nop]ii. Durerea surd` disp`ruse de mult, \nlocuit` de o nelini[te nespus`. Auzi pocnetul portierei. Aplecndu-[i pu]in capul, putea s` z`reasc` silueta lui Samuel pe alee. Inima ei \ncepu s` bat` s` se rup`: se \ntorsese din drum [i mergea f`r` zgomot spre gr`dina ei... dar se opri la c]iva metri de gardul viu, r`mase mult timp nemi[cat, [i se r`zgndi. Julia \l privi cum dispare. Dup` ce privi \ndelung peretele camerei ei, se ridic` [i se culc`. Un val brusc de speran]` cedase locul unei decep]ii amare.

***

130

MARGARET STANLEY

Diminea]`, dup` o noapte f`r` somn, hot`rrea ei era luat`. |[i sun` medicul pentru a stabili o \ntlnire ct mai devreme posibil, chiar \n acea zi. Se \ndrept` spre el cu ma[ina, conducnd prudent, deoarece era prima ie[ire dup` accident. La \ntoarcere, spre ora zece, avea tr`s`turile palide [i trase. O dat` ma[ina garat`, Julia f`cu turul casei cu un aer absent, apoi urc` la etaj ca s` se schimbe, \ntrebndu-se dac` nu era pe un drum gre[it. Geanta o pusese pe m`su]a de toalet`, avnd \n`untru contraceptivul pe care doctorul i-l prescrisese. Attea \ntreb`ri, lupte [i conflicte din sinea ei \i \nvinseser` rezisten]a. Nu mai putea lupta \mpotriva \nclina]iei care o \mpingea spre Samuel. Nimic altceva nu mai conta. O singur` certitudine ocupa \n \ntregime mintea ei: \l dorea pe Samuel mai mult dect orice pe lume. Voia s` \mpart` cu el aceast` prim` experien]`, att de apropiat` de dragoste [i accepta toate consecin]ele acestei decizii. Noaptea trecut` ie[ise \n sfr[it din letargie. Pn` atunci, se am`gise c` Samuel va fi mereu acolo, a[a cum fusese \n copil`ria lor. Dar el plecase deja o dat`, [i ea nu mai putea s`-[i ascund` capul \n nisip. Amndoi aveau activit`]i, rela]ii [i experien]e diferite [i via]a \i antrena \n mod fatal pe drumuri din ce \n ce mai divergente.

B~IATUL DIN VECINI

131

Nu f`cuse dect s-o z`reasc` scurt pe Linda, astfel \nct \n ochii ei, tn`ra femeie r`mnea un fel de apari]ie frumoas`, nu o persoan` real` pe care s-o po]i iubi sau detesta. Dar existau sute de Linda pe lume, gata s` tr`iasc` o rela]ie profund` [i adult` cu Samuel. Chiar dac` el o dorea cu adev`rat, nu va a[tepta la nesfr[it. O dat` decizia luat`, Julia r`mase din nou \n expectativ`: nu se vedea \ntr-adev`r \ntr-o scen` de seduc]ie. N-avea nici talent, nici \nclina]ie de a seduce, [i \n plus \i repugna s` se prefac` fa]` de cineva care o cuno[tea att de bine. Lini[tit`, f`cu pu]in` ordine \n cas`, dar cnd se instal` \n fotoliul tat`lui ei, glezna \ncepu din nou s-o doar`. Niciodat`, \naintea acestor zile lungi de inactivitate for]at` nu-[i d`duse seama ct de necesar` era pentru ea munca. Afar`, foarte aproape, se f`cu auzit motorul unei ma[ini de tuns iarba. S`rind \n picioare, se apropie de fereastr`: era Samuel. Lucra \n [ort [i teni[i, cu spatele gol \ncordat de efort. La cap`tul a patruzeci de minute, motorul se opri. F`r` s` stea pe gnduri, ie[i pe u[a buc`t`riei, trecu gardul viu [i b`tu la u[a lui. |n clipa urm`toare, u[a se deschise [i Samuel ap`ru \n umbr`, cu un prosop umed \n mn`. Bun`! spuse el f`cndu-i loc s-o lase s` treac`. Ce face glezna?

132

MARGARET STANLEY

Mai bine, mul]umesc. P`trunznd \n buc`t`rie, avu o privire pentru armonia de verde [i auriu care compunea decorul. Samuel nu-i sl`bea din ochi fa]a [i p`rea c` se \ntreab`. |ntorcndu-[i capul spre el, Julia \ncerc` s`-i adreseze un surs firesc. Nu ]i-a r`mas mult concediu. Exact. Doar o s`pt`mn`, [i n-am f`cut nimic. Ar fi trebuit s` pleci. Aveam f`r` \ndoial` nevoie s` r`mn lini[tit. Urm` o t`cere grea. Plecndu-[i capul, ea desen` cu vrful degetelui o linie pe mas`, [i c`ut` cu disperare s` spun` ceva f`r` s` pun` \ntrebarea care-i ardea buzele. Samuel, cu un zmbet curios pe buze, \nconjur` \ncet masa [i se apropie. Ea se pref`cu c` nu-l vede, dar toate fibrele corpului ei se \ncordar`. Cnd el se opri, puse mna pe p`rul ei, apoi degetele \i alunecar` pe gtul ei. Ce ai, Julia? Voiam doar s` [tiu dac` vii la cin` seara asta, fiindc` n-ai fost liber ieri... Samuel veni mai aproape. Ah, da... ieri sear`... Te-ai gndit la mine? St`tea exact \n spatele ei, \nclinnd capul s`-i respire mirosul p`rului. Senza]ia o f`cu s` se \nfioare [i capul ei,

B~IATUL DIN VECINI

133

deodat` prea greu, c`zu pe um`rul b`rbatului. El \[i puse minile \n jurul taliei ei, apoi pe abdomen. Inima Juliei \ncepu s` bat` mai repede. Ce faci...? Poate vei \n]elege mai bine astfel... Minile lui urcar` \ncet, apoi se \nchiser` peste snii ei. Ea scoase un geam`t, sim]ind un val de c`ldur` r`spndindu-i-se \n toate membrele. O certitudine domina valsul ame]itor al gndurilor ei: cu asta, se termina dragostea lor platonic`... Mngierea nu dur` dect o secund`. |n clipa urm`toare, el \i prinse [oldurile [i o lipi de el, imprimndu-[i gura pe gtul [i pe pieptul ei. Corpul b`rbatului devenise la fel de dur ca o stnc`, \nc`rcat de o pasiune [i de o \nfrigurare ale c`ror valuri se comunicar` imediat Juliei. Ea \i atinse fruntea, ochii, obrajii, [i \[i \nchise degetele \n spatele cefei lui. Dar brusc, prinzndu-i umerii, el o \mpinse furios. Cl`tinndu-se sub [oc, ea se r`suci pe c`lcie. Cu capul plecat [i buzele decolorate, el strngea convulsiv marginea mesei. Ie[i de aici! Dar... eu... Un mu[chi zvcnea pe maxilarul lui. Devenise brusc un str`in sumbru [i amenin]`tor.

134

MARGARET STANLEY

Ie[i de aici! |nainte, Julia ar fi f`cut-o. O dat` \n plus, necunoscutul ap`rea pentru a sem`na tulburare \n mintea ei, [i ea se s`turase de el [i de misterele lui. Ne[tiind nicidecum care va fi reac]ia lui, \[i puse mna pe um`rul lui gol. Nu \n]eleg, vorbe[te-mi... Nu mai pot suporta! Nu \n]elegi ce \nseamn` pentru mine s` te ating [i s` nu pot face dragoste cu tine? Eram gata s` smulg hainele de pe tine...! Julia tres`ri violent \n fa]a acestei realit`]i pe care el i-o arunca pentru prima dat` \n fa]`. A fost pentru ea momentul decisiv. Dac` nu cunoscuse niciodat` b`rbatul, instinctul \i spunea c` acesta nu se va st`pni mult timp. Cum \[i alunec` mna pe spatele lui, el \nghi]i cu dificultate. Dac`-mi acorzi o clip`, pot s` le scot eu \ns`mi. Lui \i trebuir` cteva secunde ca s` \n]eleag` sensul acestor cuvinte. Ridicnd brusc capul, o fix` cu o privire p`tima[`. Julia... Ochii tinerei femei se umpluser` de o groaz` de nespus. |ndep`rtndu-se atunci de mas`, el o lu` cu blnde]e \n bra]e. La acest contact redevenit att de uman, teama ei se risipi; se strnse \n bra]ele lui. Samuel al ei revenise...

B~IATUL DIN VECINI

135

|ncetul cu \ncetul, respira]ia b`rbatului deveni mai sacadat`. O pelicul` de transpira]ie \i acoperi corpul \ncordat. Era ca [i cum ceva \n el era gata s` explodeze, ca [i cum o emo]ie mult timp re]inut` rupsese \n sfr[it barajul. El \i ridic` b`rbia [i puse st`pnire pe buzele ei cu o asemenea aviditate \nct crezu c` o va \nghi]i. Pasiunea lui \nfl`c`rat` o aprinse pe a ei [i-i prinse capul \n minile tremur`toare. El o ridic` pentru a traversa casa [i a urca \n camera lui, impulsionat de certitudinea c` fericirea nu-i va mai sc`pa. Cu tandre]e, o depuse pe pat. Julia nu cunoscuse niciodat` o asemenea intensitate a emo]iei [i a senza]iei. Cu ochii plini de lacrimi, se abandon` mngierilor \nfocate cu care el \i acoperea pieptul, s`rut`rilor arz`toare pe care el le depunea pe buze, pe obrajii ei umezi, pe pleoape. |[i scoaser` hainele \n \ntunericul [i \n c`ldura camerei, [i se unir` mai \nti cu o dureroas` [i emo]ionant` stng`cie, apoi cu o pasiune arz`toare. Julia cunoscu experien]a cea mai tulbur`toare pe care o avusese vreodat`, [i p`str` mult timp capul lui Samuel pe pieptul ei. Respira]ia b`rbatului \[i relu` \ncetul cu \ncetul ritmul normal [i o mare lini[te \i cuprinse tot corpul. Dup` cele cteva lacrimi care-i c`zuser` pe piept, tn`ra femeie [tiu c` el nu fusese mai pu]in bulversat dect ea \ns`[i.

136

MARGARET STANLEY

Printr-un fel de acord tacit, adoptar` toat` ziua comportamentul cel mai anodin, cel mai normal posibil. Totu[i, Julia era convins` c` schimbarea care se operase \n ei trebuia s` fie evident` \n ochii tuturor. Samuel \i ar`ta o considera]ie tandr` [i cnd Julia \i surprindea privirea, o g`sea plin` de o lumin` pn` atunci necunoscut`. Cuprins` de o oboseal` voluptuoas`, percepea fiecare din mi[c`rile tn`rului b`rbat cu o acuitate intens`. A doua zi, spre sfr[itul dimine]ii, cum suna cineva la u[`, se duse s` deschid` cu o agilitate reg`sit`. Ochii ei se m`rir` \n fa]a b`iatului \n livrea din fa]a u[ii, ascuns \n spatele unei cutii enorme \mpodobit` cu panglici. Julia Fischer? Eu sunt. El \i d`du o hrtie. Semna]i, v` rog. Ea se execut` [i primi cutia \n schimbul hrtiei. Bun` ziua! \i arunc` b`iatul \nainte s` dispar`. Tn`ra femeie \i adres` un r`spuns vag, apoi \nchise u[a [i alerg` pn` la divan. Smulse panglica, ridic` repede capacul [i descoperi, stupefiat`, cel mai mare buchet de trandafiri pe care-l v`zuse vreodat`. Dumnezeule! [opti ea \n camera goal`.

B~IATUL DIN VECINI

137

|ncepu s`-i numere, apoi se opri ca s` caute o carte de vizit` sau un plic r`t`cit \n hrtia de m`tase verde. Nu g`si nimic. Re\ncepu s` numere: cutia con]inea trei duzini de trandafiri... Samuel o p`r`sise ieri sear` dup` ce Herb urcase s` se culce, doar cu un s`rut de r`mas-bun, un zmbet [i o privire a c`ror str`lucire [i dulcea]` florile i le aminteau. Deodat`, s`rind \n picioare [i strngnd cutia la piept, se repezi afar`. Cteva clipe dup` aceea, b`tea cu pumnul \n u[a buc`t`riei familiei Morrow. Cnd Samuel veni s`-i deschid`, ea r`mase nemi[cat` pe prag. |n hainele ei \n culori vii, respira s`n`tate [i prospe]ime. P`rul era legat \ntr-o coad` de cal la ceaf`, dar cteva [uvi]e rebele \i \ncadrau delicat fa]a. Ochii \i str`luceau pe deasupra cutiei pe care o p`stra la piept cu gelozie. Ei Julia! f`cu el uimit. Ce ai acolo? Ea p`trunse \n`untru [i puse cutia pe mas`. Tu e[ti cel care a trimis-o! \l acuz` ea cu evident` pl`cere. El p`ru foarte surprins. Nu....? Tn`rul b`rbat \ncepu s` rd` [i ea nu putu rezista dorin]ei de a se arunca de gtul lui [i de a-i da un s`rut sonor pe obraz. Samuel \i prinse mijlocul cu bra]ele. Ea sim]i o stranie sl`biciune ame]indu-i mintea [i sl`bindu-i corpul. |nnebunit`

138

MARGARET STANLEY

de o dorin]` pe ct de intens`, pe att de nea[teptat`, \[i ridic` fa]a spre Samuel. El puse st`pnire pe gura pe care ea i-o oferea [i cnd \[i \n`l]` capul, p`rea la fel de uluit ca ea. Doamne! Ct te doresc! Strngndu-se \n bra]ele lui, Julia se abandon` dorin]ei impetuoase care-i aprinsese tot corpul. Atunci, el \i lu` mna ca s-o conduc` \n camera sa. Dup` ce au f`cut dragoste, ea nu-[i putu p`stra ochii deschi[i. |n timp ce pleoapele \i c`deau grele se cuib`ri lng` amantul ei, cu o mn` pe el, \ntr-un gest instinctiv de posesie. Se cufund` \ntr-un somn greu. Samuel se ridic` \ntr-un cot pentru a contempla fa]a adormit` a amantei lui. El \i atinse u[or cu degetul sprncenele, tmplele, obrajii [i conturul gurii. Sensibil`, ea se mi[c` [i murmur` ceva \n somn. El se lungi din nou [i fix` tavanul. Cuverturile c`zuser` pe jos [i \n ciuda c`ldurii, Julia se \nfior` [i-i c`ut` corpul. El \[i strecur` atunci un bra] sub capul ei [i o p`zi astfel adormit`, cu obrazul cuib`rit la um`rul lui. Dar ochii lui r`maser` larg deschi[i [i gndurile lui luar` un curs [tiut numai de el singur... Mai trziu, trezindu-se \n patul gol, cu membrele amor]ite, Julia nu se mi[c` imediat. Dragostea avea un mod ciudat de a-i epuiza toat` energia. Se \ntinse [i sim]i o u[oar` frecare a

B~IATUL DIN VECINI

139

bandajului de cear[af: \ncepu s` zmbeasc` la amintirea blnde]ii [i aten]iei pe care Samuel i le ar`tase, \n ciuda impetuozit`]ii [i \nfl`c`r`rii lui. Trebuia s` fie undeva \n cas` sau \n gr`din`. Un gnd \i trecu brusc prin minte: se ghemui ca pentru a se proteja. Da, nu g`sea alt termen: avea o leg`tur`...! Acest singur cuvnt evoca o mul]ime de imagini, printre care cea a lui Casey. Compara]ia o f`cu s` se cutremure pe tn`ra femeie: nu era acela[i lucru! Nicidecum! Ea f`cea dragoste cu Samuel, prietenul din toat` via]a ei... rela]ia lor era aceea de.... de.... \n fine, deocamdat` nu [tia foarte bine, dac` cunoscuser` attea lucruri \mpreun`, \nct nu exista nici cea mai mic` promiscuitate \n rela]iile lor. Alung` repede aceste gnduri, [i f`cu un du[ \n grab`, pu]in jenat` s` se afle \ntr-o sal` de baie necunoscut`, la doi pa[i de propria ei cas`... O alt` \ntrebare \i veni \n minte: ce f`cea oare familia Morrow, \n acest moment? Se vor \ntoarce curnd? {i dac` aflau de Samuel [i de ea? {i mai stnjenitor, care va fi reac]ia lui Herb? |nf`[urat` \ntr-un prosop, se \napoie \n camer`, se \mbr`c` [i sfr[i prin a g`si o perie ca s`-[i fac` din nou coada de cal. |l g`si pe Samuel \n gr`din`, ocupat s`-[i \ntind` la soare blugii [i [orturile pe care le scosese din ma[ina de sp`lat. Fluiera

140

MARGARET STANLEY

vesel. Ea r`mase un lung moment privindu-l, emo]ionat` de tandre]ea pe care o sim]ea pentru el. |ntorcnd capul, \[i v`zu trandafirii r`ma[i pe mas`, \n cutia lor. |[i lu` cutia [i se strecur` pe u[a din spate. Vii s` cinezi disear`? \i arunc` ea. El \i arunc` un zmbet c`lduros peste um`r [i scoase dou` crlige pe care le ]inea \ntre din]i. Nu [tiu. Voiam s` trec pe acas`.... dar n-am avut timp. Acestea spunnd, zmbetul lui se l`rgi. Poate n-ar trebui, dar \]i promit s` trec mai trziu dac` vrei. Bine\n]eles! Cum se \ntorcea s` plece, el alerg` pn` la ea, [i-i prinse b`rbia ca s-o s`rute. Amuzat de expresia pu]in nelini[tit` pe care o citi pe fa]a ei, \i d`du drumul [i reveni la treaba lui. |ntoars` acas`, Julia scotoci \n dulapuri \n c`utarea unei vaze pentru florile ei. Trebui s` le despart` \n trei buchete. Unul \l puse \n camera sa, iar celelalte dou` la parter. Cum o s`-i explice tat`lui ei prezen]a lor? |n timp ce preg`tea cina, sun` telefonul. Spre marea ei surpriz`, \l auzi pe Ian la cel`lalt cap`t al firului. O invita s` bea un pahar, cu o voce ciudat de sumbr`. Nu, este imposibil, r`spunse ea, nu sunt liber`. Ceva nu e \n ordine?

B~IATUL DIN VECINI

141

Tonul b`rbatului deveni treptat mai calm. Dumnezeule, nu! Am avut doar o zi de lucru obositoare [i doream s` v`d pe cineva. Dac` nu e[ti liber` ast`-sear`, ne vedem \n acest weekend? Sun`-m` \ntr-una din aceste zile, \i suger` ea, incapabil` s`-i spun` nu a doua oar`. Vom vorbi cnd \mi voi cunoa[te mai bine turele. Dup` ce l`s` jos receptorul, Julia se \napoie pe gnduri \n buc`t`rie. Timpul cnd ie[ea cu Ian \i p`rea att de departe. Ceea ce tocmai tr`ise \i deschidea un orizont de emo]ii noi pe care abia \ncepea s`-l exploreze. {tia doar c` nu va mai fi niciodat` aceea[i. Dup` ce puse un pui la rotisor [i cartofii la fiert, se \ntinse pe divanul din salon. Tat`l ei nu va \ntrzia s` se \napoieze [i \nc` nu g`sise o explica]ie pentru trandafiri... O ma[in` rul` \n fund`tur` [i, instinctiv, privi pe fereastr`: nu era nici a tat`lui ei, nici a lui Samuel [i nici a vecinilor... A[tept`, intrigat`... Ma[ina se angaj` pe aleea familiei Morrow, [i cnd [oferul cobor\, o raz` de soare lumin` un p`r negru ca t`ciunele. Julia avu un [oc v`znd-o pe Linda privind \n jurul ei. Samuel auzise [i el zgomotul motorului, deoarece deschise u[a [i merse \n \ntmpinarea vizitatoarei sale. Ea se arunc` imediat \n bra]ele lui.

142

MARGARET STANLEY

Julia sim]i p`mntul fugindu-i de sub picioare. Se \mbr`]i[ar` scurt, apoi Samuel o conduse \n cas` [i u[a se \nchise dup` ei. Poate nu \nsemna nimic. Existau zeci de explica]ii plauzibile pentru vizita Lindei [i pentru primirea att de tandr` pe care Samuel i-o f`cuse... Julia [i-o repeta \n zadar, nu reu[ea s` alunge gelozia care o chinuia. Cnd Herb deschise u[a, cteva minute mai trziu, Julia \ncerc` s`-[i reg`seasc` o atitudine normal`. Fire[te, el o \ntreb` de flori, dar ea f`cea deja atta efort pentru a nu-[i tr`da disperarea, \nct m`rturisi adev`rul. Tat`l ei \[i manifest` surpriza printr-o ridicare de sprncene, dar ea nu v`zu nimic. Cina avu un gust de cenu[`. Televizorul nu reu[i s`-i capteze aten]ia. Pu]in mai trziu, Samuel o sun` ca s`-i spun` c` nu va veni. Herb fusese cel care ridicase telefonul.

Capitolul 10
Cnd func]ionarul agen]iei \i propusese Insulele Virgine pentru c` o rezervare fusese anulat`, Julia prinsese ocazia. Pu]in o interesa locul, din moment ce putea s` plece, s` pun` cea mai mare distan]` \ntre ea [i Cincinatti. Trebuia s`-[i reg`seasc` cu orice pre] o aparen]` de echilibru. |n prima s`pt`mn`, se aruncase \n programul de excursii [i vizite extenuante ale Insulei Sainte-Croix. |[i petrecea dup`-amiezile \notnd [i serile dansnd. Fredericksted nu mai avea secrete pentru ea. Pielea ei prinsese un bronz [i mai pronun]at [i \[i f`cuse deja cteva rela]ii de vacan]`.

144

MARGARET STANLEY

Un num`r surprinz`tor de b`rba]i, tineri [i \n vrst`, \i f`cuser` propuneri agreabile, stnjenitoare sau patetice. Ea acceptase una sau dou` invita]ii, dar p`reau to]i c` n-aveau dect un scop: s-o duc` \n patul lor \nainte de sfr[itul sejurului. Ea \i g`sea att de ridicoli, \nct se gndea chiar s` poarte un ceas la mn` pentru a cronometra timpul necesar fiec`reia din manevrele lor. Oricum, le opunea un refuz categoric. Ideea de a avea rela]ii intime cu un b`rbat, dup` experien]a pe care o tr`ise cu Samuel, \i repugna. Totu[i, tot ce-i amintea de Samuel o speria: era o adev`rat` obsesie. |i obseda visele [i gndurile. Ea suspina, \l striga... Trebuia totu[i s`-l uite, [i s`-[i reia via]a de acolo de unde o l`sase. Prea multe \i separau, niciodat` n-ar fi trebuit s` fac` dragoste cu el, niciodat`. |n a doua s`pt`mn`, cu toat` energia epuizat`, r`mase cel mai adesea inactiv`, alungit` pe plaj`, sau a[ezat` \n salonul hotelului cu o carte \n mn`. Glezna \ncepuse din nou s` se umfle [i hot`r\ s-o menajeze mai mult. Se trezi sistematic trziu, [i f`cu siest` dup`-amiaz`, dar, cnd cele dou` s`pt`mni de concediu se apropiau de sfr[it, era la fel de obosit`.

B~IATUL DIN VECINI

145

|n ajunul plec`rii, Julia nu g`sise \nc` solu]a problemei. Nu \n]elegea \nc` nimic din temerile [i emo]iile ei. N-avea nici cea mai mic` idee ce-i va spune lui Samuel cnd \l va revedea. Situa]ia era cu att mai delicat` cu ct nu-i anun]ase plecarea ei. Dar care fusese reac]ia lui cnd Herb \l informase? Furie? Indiferen]`? Se temea la fel de mult de amndou`. |n ziua care urmase vizitei Lindei, se repezise pur [i simplu la o agen]ie de voiaj [i, printr-o \ntmplare extraordinar`, i se oferise un bilet chiar pentru acea sear`. Julia se \ntinse pe prosopul de baie. Nisipul, sub abdomenul ei, forma mici gr`m`joare tari pe care le strivi cu palma. Soarele era arz`tor. Bun` ziua! arunc` o voce de b`rbat deasupra ei. O siluet` proiecta o umbr` pe umerii [i pe capul ei. Oftnd, \[i ascunse fa]a \ntre bra]e. Pot s` v` ]in companie? Ridicnd capul, tn`ra femeie nu v`zu dect o form` neagr` \nconjurat` de un halo de raze orbitoare. Nu cred. Numai dac` m` gndesc la asta, mi se face pielea de g`in`. {i conversa]ia dumitale \mi d` dureri de cap.

146

MARGARET STANLEY

Se minun` imediat de puterea umorului ei caustic. B`rbatul privi \n jurul lui cu o nep`sare afectat`, murmur` ceva de ne\n]eles [i plec` s` caute o prad` mai u[oar`. |n seara aceea, ca \n cursul celor dou` s`pt`mni care se scurseser`, cin` cu poft`. Vacan]a \i \mpu]inase serios economiile, dar visa de mult s` aib` una! M`car dac` ar fi putut s` profite mai mult! Dup` mas`, se a[ez` la bar s` bea un pahar [i s` asculte muzic`. Trebui s` resping` avansurile unui b`rbat vizibil beat. Se \ntoarse apoi \n camera ei [i se \nchise cu un sentiment viu de u[urare, ca [i cum sc`pase dintr-o jungl` ostil`. |l sun` pe tat`l ei ca s`-l informeze despre ora sosirii avionului. La cel`lalt cap`t al firului, vocea lui Herb p`ru deosebit de c`lduroas`. Bun` seara, scumpo! Ce pl`cere! Te sim]i bine? Te distrezi? Da, totul merge bine. Am petrecut o vacan]` minunat`, \l asigur` ea vesel. Cum merge acolo? Bine. Marjorie a venit de mai multe ori [i toat` casa este \n dezordine. Dar aceste dou` fapte n-au nici o leg`tur` \ntre ele! E[ti sigur` c` po]i pl`ti aceast` convorbire?

B~IATUL DIN VECINI

147

Nu te nelini[ti. Voiam s`-]i spun c` avionul sose[te la ora [ase [i jum`tate. Vei putea veni s` m` a[tep]i la aeroport? Da, fire[te. |ncepea s` \ngaime cteva fraze de adio, dar Herb o \ntrerupse. A[teapt`. Samuel este aici. Vrei s`-i vorbe[ti \nainte de a \nchide? Julia sim]i o team` absurd` accelerndu-i b`t`ile inimii. Simplul fapt de a auzi rostit numele lui Samuel distrugea tot ce construise laborios timp de dou` s`pt`mni. R`spunse, pu]in prea repede: Ar fi mai bine s` m` opresc dac` nu vreau s` fiu ruinat`. Spune-i doar c`-i voi vorbi la \ntoarcerea mea. |n]eleg, drag`. Pe mine. Conversa]ia se opri aici. A doua zi, dup` ce-[i f`cuse valizele [i prnzi \n lini[te, ajunse la aeroport cu o jum`tate de or` mai devreme. Fiind obi[nuit` s` ia avionul, se mul]umi s` lase s` treac` timpul. |n cabin`, vecinul ei, un b`rbat \n vrst`, palid, atins de boala Parkinson, angaj` cu ea o conversa]ie foarte nostim`. Cnd aparatul ateriz` la Cincinatti,

148

MARGARET STANLEY

ajunser` \mpreun` \n holul de sosire [i se desp`r]ir` cu acea indiferen]` afectuoas` proprie tovar`[ilor de c`l`torie. Apoi scrut` fe]ele, \n c`utarea tat`lui ei. Trecu un timp pn` s` disting` clar tr`s`turile lui Samuel \n mul]imea atent` a celor care a[teptau. El o observa cu un mic zmbet lini[tit. Cu ochii m`ri]i, ea \l v`zu venind spre ea cu un pas hot`rt. Bun`! S` mergem s`-]i lu`m valiza. Se comporta ca [i cum nu se desp`r]iser` niciodat`...! Julia acuz` lovitura: era vorba a[adar de indiferen]` amabil`, ea fiind singura care se lupta cu emo]ia. Da, r`spunse ea \ntorcndu-se spre banda rulant`. De ce n-a venit tata? Privirea lui Samuel se fix` asupra valizelor. P`rea preocupat. Cum? Oh! Trebuia s` ias` ast`-sear` cu Marjorie [i atunci am propus s` vin \n locul lui pentru a c[tiga timp. El \i arunc` o privire scurt`. E[ti [i mai bronzat` ca \nainte. Da, a fost un timp splendid.

B~IATUL DIN VECINI

149

Julia nu mai [tia ce spunea. Valiza ei se \ndep`rta deja cnd o z`ri [i s`ri s-o recupereze. Chiar din prima zi m-a prins soarele. Poate era din cauza apei. Se spune c` se ac]ioneaz` ca o lup`! Da, a[a se pare. D`-mi valiza. Cum el \i atinse degetele, fu ct pe ce s-o scape \nainte ca el s-o ia. Drumul de \ntoarcere d`du loc unei conversa]ii u[oare, dar nelipsit` de interes. Samuel \i spuse c` trebuia s`-[i reia serviciul. Julia r`spunse c` este trist c` n-a avut mai mult timp liber. Ea privi peisajul cum defileaz` \n spatele geamului, [i sim]i un gol din ce \n ce mai mare pe m`sur` ce ma[ina se apropia de cas`. Dup` ce se angaj` pe aleea familiei Morrow, Samuel opri \n fa]a casei lui [i lu` valiza ca s-o conduc` pn` la u[`. |ndat` ce trecu pragul cu Samuel [i intr` \n casa goal`, \ncepu s` tremure. Trecnd prin fa]a lui, f`cu turul parterului, ca s`-l inspecteze. |n realitate, fugea. |n buc`t`rie, se \ntoarse spre Samuel care pusese jos valiza [i izbucni \ntr-un rs nervos. Sprijinit de pervaz, el o privea fix.

150

MARGARET STANLEY

Tata a spus c` o dezordine groaznic` domne[te \n cas`, dar totul este att de curat! Trebuie s`-[i fi petrecut seara f`cnd cur`]enie! exclam` ea. Vrei o cafea? Preg`tesc imediat. De ce ai plecat? Tn`ra femeie \[i d`du brusc seama ct de mult se \n[elase: sub indiferen]a lui, Samuel ascundea o furie teribil`. Ea se for]` s` nu cedeze panicii. Am avut nevoie de concediu. Incapabil` s`-i sus]in` privirea, lu` cafetiera \n mini. Dar uitase de ce [i se mul]umi s`-l priveasc`. De ce ai plecat? Vocea lui calm`, aproape blnd`, controlul teribil pe care-l p`stra asupra lui \nsu[i, \nc`p`]narea lui ne\nduplecat` nu-i permitea nici o sc`pare. Aveam nevoie s` m` \ndep`rtez pu]in. Nu mi-ai spus nimic, nici un cuvnt. N-am aflat dect seara, din gura lui Herb. Tocmai plecase[i... Aveai f`r` \ndoial` motive serioase s` pleci, dar de ce \n felul acesta? |n ciuda totalei st`pniri pe care o avea asupra lui \nsu[i, furia \i altera acum vocea, [i ultima sa \ntrebare c`zuse ca o lovitur` de bici.

B~IATUL DIN VECINI

151

N-aveam curajul s` te privesc \n fa]`, murmur` ea cu o voce att de slab` \nct crezu c` el n-o auzise. El \ncepu s` \njure, cu pumnii strn[i, cu tr`s`turile \ntunecate [i \ncordate. Cnd t`cu, se m`surar` cu privirea. Cople[it` de triste]e [i de durere, Julia \[i ascunse fa]a \n mini. Ce-am f`cut? o \ntreb` Samuel cu o voce aspr`. Dar n-ai nici un amestec! strig` ea. Este problema mea, s` nu mai vorbim despre asta, vrei? Asta nu va trece a[a! replic` el \naintnd spre ea. Nu se opri dect pentru c` ea se retrase pn` la mas`, speriat` de violen]a care emana din el. Vom l`muri lucrurile, pentru c` m-am s`turat de t`cere, r`bdare [i a[teptare. Julia, nu mai pot s` a[tept. R`spunde-mi! Ea ridic` ochii limpezi. Eu... noi trebuie s` \ncet`m s` fim aman]i, bigui ea. S-ar fi spus c`-l lovise \n plin` fa]`. Samuel deveni livid. Atunci, ea d`du fru liber lacrimilor. |i f`cuse un foarte mare r`u, dar nu vrusese cu adev`rat. Nu pot s` m` mul]umesc cu o leg`tur`, relu` ea. Nu voi suporta niciodat` incertitudinea [i nesiguran]a.

152

MARGARET STANLEY

|ntr-o zi... Samuel, a[ vrea s` m` c`s`toresc... Du-te dracului! url` el. Julia izbucni \n hohote de plns. El o prinse de umeri [i \ncepu s-o scuture. Prin ecranul de lacrimi, ea \i v`zu privirea \ndurerat` [i scoase un strig`t. O l`s` imediat, pentru a se \ndep`rta, cu pumnii strn[i la frunte, cu gura deschis` ca [i cum se sufoca... Dup` un moment, se \ntoarse, \nfrnt [i amar. Foarte bine, dac` asta este ceea ce vrei... Nu, nu \n]elegi, era din cauza Lindei! Cuvintele sc`paser` de pe buzele ei, \n ciuda temerii [i a orgoliului ei. Nu mai putea s`-l mint`. Eu... am v`zut-o venind la tine, \n ajunul plec`rii mele. Ai luat-o \n bra]e, apoi a]i intrat \mpreun`. De aceea ai plecat? f`cu Samuel, ne\ncrez`tor. Erai geloas`... pe Linda? Nu. Da... recunoscu ea lamentabil. Da, \ntr-un fel eram geloas`. Dar am \n]eles repede c` reac]ia mea era stupid`, de vreme ce f`cusem dragoste chiar \n ziua aceea. Nu vei \nceta niciodat` s` m` uime[ti.

B~IATUL DIN VECINI

153

Julia tres`ri. Nu fi crud. Nu tu! Nu [tiu ce m` re]ine s` te p`lmuiesc. Consider`-te fericit` c` m` limitez la cuvinte. Vrei s` [tii de ce venise Linda? S-a \ndr`gostit de Ian [i l-a v`zut cu o alt` femeie. Complet bulversat`, a alergat la mine, [i am stat mult timp de vorb`. Ea \[i aminti c` \n seara aceea, Ian o sunase... O compasiune sincer` fa]` de tn`ra prieten` a lui Samuel \nlocui atunci orice alt sentiment \n inima Juliei. Este mai bine, acum? |n loc de r`spuns, el avu un gest iritat. Samuel, de mine \mi este team`, nu de Linda. Gelozia m` \ngrozea. Atunci, am plecat. N-a[ fi crezut niciodat` c` voi suferi att. Trebuie s` ne oprim... nu mai vreau s` suf`r... Taci! ]ip` el, ca [i cum nu putea s` asculte mai mult. Ajunge! El se \ntoarse [i ea v`zu o lacrim` pe obrazul lui, o lacrim` pe care n-o va uita niciodat`.

154

MARGARET STANLEY

Am \ncercat totul, dar tu nu vrei s` \n]elegi. Julia, ]i-am ar`tat prin toate mijloacele posibile, c` te iubesc. Nu mai [tiu cum s` ]i-o spun. M-am \ntrebat adesea de ce m` \nc`p`]nam astfel, dar m` ag`]am de cel mai mic semn, de cea mai mic` speran]` s` m` iube[ti [i tu. La ce bun, este inutil, nu-i a[a? Julia se cl`tin` pe picioare. Inima ei se opri o clip` s` bat`, apoi \ncepu s`-i izbeasc` pieptul cu lovituri surde care-i r`sunau pn` \n tmple. Nu mi-ai spus-o niciodat`! strig` ea sprijinindu-se de mas`. |mi spuneai c` m` placi, dar niciodat` c` erai \ndr`gostit de mine! Asta s`rea \n ochi! Toat` lumea o [tia! Marilyn, Herb, p`rin]ii mei, toat` lumea! Dar tu e[ti oarb`! Eram \ndr`gostit de tine \nc` de la plecarea mea la universitate, dar tu nu vedeai \n mine dect un vechi prieten! Ce puteam face altceva, dect s` a[tept s` cre[ti pentru a [ti \n fine dac` aveam o [ans`. Dar tu ai \nc` nevoie s` cre[ti. Nu-i adev`rat! se sufoc` ea scuturndu-[i capul. Samuel deveni dintr-o dat` foarte calm. Avea acea impasibilitate rece care este semnul unei decizii

B~IATUL DIN VECINI

155

dureroase, dar irevocabile. Ea o sim]i. |ntinse mna [i deschise gura, dar el se \ndep`rta deja. Iart`-m` c` am strigat [i te-am r`nit a[a cum am f`cut-o, spuse el cu o voce incredibil de blnd`. Eram prietenul t`u cel mai apropiat, [i ani de zile n-am \ncetat s` visez la ziua cnd vom fi unul \n bra]ele celuilalt. Eram convins c` vom sfr[i prin a fi \mpreun`, [i c` ne vom petrece via]a \mpreun`. El avu un mic rs ironic la adresa iluziilor lui trecute. Doar cu pu]in timp \n urm` ai \nceput s` te schimbi, [i am crezut c` ai \n]eles. Dar nu era cazul. N-ai \n]eles niciodat` nimic. Poate cu timpul vei sfr[i prin a \nv`]a s` m` iube[ti. Dar nu mai am putere. {i pentru mine exist` lucruri pe care sunt incapabil s` le mai suport mult timp, Julia... Te iubesc prea mult ca s` a[tept s` te \ndr`goste[ti de un alt b`rbat [i s` te c`s`tore[ti cu el. |i atinse obrazul o clip`. Este vina mea. Ar fi trebuit s`-]i vorbesc mai clar. {i se \ndep`rt`. Urm`rindu-l cu privirea, ea se gndi: m` p`r`se[te, s-a sfr[it... de data asta, s-a terminat. Tocmai mi-a spus adio [i eu nici m`car n-am r`spuns.

156

MARGARET STANLEY

Deodat`, o scen` \i ap`ru din adncul memoriei: un Samuel mai tn`r \[i lua r`mas-bun de la o Julia copil` \nc`. El o privise \ndelung, \n timp ce ea refuza cu \nc`p`]nare s` lase fru liber emo]iei. Nu-l ierta c` pleac` f`r` ea, pe timp de patru ani, pentru o alt` via]`. "La revedere, Julia". Ea nu r`spunsese, prea ocupat` s`-[i salveze orgoliul [i demnitatea. |n]elegea acum c` el a[tepta un mic semn din partea ei, un singur gest de triste]e. Dar ea i-l refuzase. Ct fusese de oarb`! Totu[i, mai mult dect orbirea ei, r`bdarea lui Samuel o uimea: \i d`duse pu]in din el \nsu[i, de fiecare dat` cnd ea avusese nevoie. Nu \ncetase s` dea, s` dea \nc`, \n timp ce ea lua totul cu aviditate. Un geam`t sc`p` de pe buzele ei. Dar el era deja \n hol. Dac` \ncetinise pasul, ea nu auzi nimic: \[i prinsese capul \n mini [i l`s` fru liber durerii pe care [tiuse att de bine s-o st`pneasc` odinioar`. Dar atunci, [tia c` va reveni. Ast`zi, [tia c` nu va reveni, c` era iremediabil [i ca ea nu va suporta. Greutatea acestor ani care vor veni, o zdrobea. Viitorul va fi imaginea trecutului ei: pustiu. Deoarece \n tot acest timp nu

B~IATUL DIN VECINI

157

f`cuse dect s` a[tepte \ntoarcerea lui f`r` s-o recunoasc` vreodat`. O for]` profund`, veche [i teribil` \ncepu deodat` s-o potopeasc`, o for]` care se trezea \n sfr[it [i sf`rma digurile pe care le ridicase cu grij`. |[i alung` temerile cele mai vechi [i toat` vanitatea. O cople[i lumina, adev`rul pe care-l purta \n ea de mul]i ani, f`r` s` vrea s`-l recunoasc`. Alergnd la u[`, se poticni de prag, [i-l c`ut` pe Samuel cu privirea: se \ndrepta spre gardul viu, cu capul retras \ntre umeri. Te iubesc! Atunci, el alerg` [i o ridic` \n aer. Cnd ea atinse solul din nou, se arunc` de gtul lui [i-[i \nfund` fa]a la um`rul lui. Te iubesc! Nu [tiu cum de n-am [tiut-o mai curnd, dar te iubesc, te iubesc... Taci! spuse el \nfundndu-[i privirea \ntr-a ei. Dar ea nu auzea. Un val incoerent de cuvinte continu` s` ias` de pe buzele ei, [i nu \ncet` dect atunci cnd o s`rut`. Cum vrei s` te s`rut dac` nu \ncetezi s` flec`re[ti! Observnd deodat` c` se g`seau afar` [i c` puteau fi v`zu]i, vru s` se desprind`.

158

MARGARET STANLEY

S` intr`m, \ng`im` ea. De ce? spuse el pref`cndu-se c` nu \n]elege. Ah! E[ti jenat`! }i-e team` de priviri indiscrete! Julia rec`zu la pieptul lui. El \[i strecur` mna pe gtul ei [i-i s`rut` p`rul. Avea atta tandre]e \n \mbr`]i[area lui, \nct lacrimile ][nir` din ochii ei. Ce se \ntmpl`? o \ntreb` el conducnd-o spre cas`. O dat` u[a \nchis`, vru s`-i ridice b`rbia dar ea rezist` cu atta putere \nct renun]` [i \ncepu s`-i mngie din nou p`rul. Plnsul Juliei se \nte]i. Julia, opre[te-te. Nu pot s` te v`d plngnd astfel. Vorbe[te-mi, dragostea mea... Cu obrajii ro[ii [i arz`tori, ea \[i strecur` mna sub c`ma[a b`rbatului [i scutur` din cap, ca pentru a evita s` r`spund`, dar el insist`. Dup` plecarea ta, via]a mea n-a fost dect un lung culoar pustiu. Am c`utat zadarnic ceva s`-l umplu, dar n-am g`sit nimic. Adev`rata problem` nu era \n mine, erai tu... prezen]a ta \mi lipsea. Tu e[ti dragostea vie]ii mele, murmur` cu blnde]e Samuel. Nu te voi mai l`sa s` pleci. Eu nu voi mai pleca. Vreau s` \mp`rt`[esc totul cu tine [i... Julia, doresc attea lucruri, e[ti sigur`?

B~IATUL DIN VECINI

159

Ea se dep`rt` pentru a-l privi mai bine. Atta dragoste [i dorin]` luminau tr`s`turile lui, \nct nu obosea s`-l priveasc`. Te iubesc, Samuel. El \nchise ochii. Julia nu v`zuse niciodat` ceva mai frumos ca aceast` fa]` adorat`. {i va putea s` continue s`-l vad` \n alte peisaje, \n alte circumstan]e, tot att de numeroase ct via]a le va oferi. O imens` bucurie urc` \n ea: vor \mp`rt`[i anii care vor veni, a[a cum \mp`rt`[iser` anii copil`riei lor. Venind dintr-un trecut \ndep`rtat, o voce cnta \n memoria ei: Hei, Julia, ce ai? Ce nu merge? Hei, Julia, vino s` vezi! Prive[te, ai v`zut? Era un vultur.... O s`-mi lipse[ti.... E[ti cea mai bun` prieten` a mea... Nu plnge, totul se va aranja. Vreau s` fiu iubitul t`u [i s` \mb`trnesc cu tine. Vrei s` juc`m leap[a afar`? Hei, Julia....!

Sfr[it