Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor coordonator: Iulian Nastac Asistent coordonator: Mihai Ilie

PROIECT

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR

NISTOR IONUT-DANIEL GRUPA: 411E


AN UNIVERSITAR: 2013-2014

ENUNTUL PROBLEMEI:
Fie A si B 2 matrice cu n linii si m coloane !a se calcule"e suma si inmultirea acestor 2 matrice

RE#OL$ARE:
In functia main %om citi de la tastatura si %om afisa inmultirea si adunarea matricelor Tot in functia main se introduc& cu a'utorul functiei (rintf numarul de linii si coloane& (entru a se citi matricea Elementele acesteia se introduc (e rand cu a'utorul a doi contori de ti( int& unul (entru linii si unul (entru coloane& utili"and tot functia (rintf nmulir ! "u #"!l!ri ! m!$ri"il%r Fie i i m!$ri" ! A& matricea notat) Observaie A *nmuli o matrice cu un scalar re%ine la a *nmuli toate elementele matricei cu acest scalar +eci: !e numete &r%'u#ul 'in$r #"!l!rul definit) (rin

A'un!r ! m!$ri"il%r Fie Matricea C se numete #um! matricilor A& ( dac):

O)# r*!ii 1+ +ou) matrici se (ot aduna dac) #un$ ' !" l!i $i&& adic) au acelai num)r de linii i acelai num)r de coloane& deci 2+ E,(licit& adunarea matricilor A& ( *nseamn):

C%'ul #ur#!
-include.stdio h/ t0(edef int matrice123412345 %oid citire6matrice ,& int n7 8 for6int i935 i.n5 i::7 for6int '935 '.n5 '::7 8 (rintf6;<tElem 1=d&=d49 ;& i:2& ':275 scanf6;=d;& >,1i41'475 ? ? %oid afisare6matrice ,& int n& char@ s7 8 (rintf6;<nMatricea =s este:<n;&s75 for6int i935i.n5i::7 8 for6int '935'.n5'::7 (rintf6;<t=d;&,1i41'475 (rintf6;<n;75 ? ? %oid inmultire6matrice ,& matrice 0& matrice "& int n7 8 for6int i935i.n5i::7 for6int '935'.n5'::7

8 "1i41'4935 for6int A935A.n5A::7 "1i41'4:9,1i41A4@01A41'45 ? ? %oid suma6matrice ,& matrice 0& matrice "& int n7 8 for6int i935i.n5i::7 for6int '935'.n5'::7 "1i41'4 9 ,1i41'4 : 01i41'45 ? int main67 8 matrice A&B&B5 int n5

(rintf6;Introduceti dimensiunile matricelor <n;75

(rintf6;<tnr de liniiCcoloane: ;75 scanf6;=d;&>n75

(rintf6;Introducem elementele matricei A <n;75 citire6A&n75 afisare6A&n&;A;75

(rintf6;Introducem elementele matricei B <n;75

citire6B&n75 afisare6B&n&;B;75

inmultire6A&B&B&n75 afisare6B&n&;A@B;75 afisare6B&n&;A:B;75 Detchar675 int A5 scanf6;=d;& >A75 ?