Sunteți pe pagina 1din 36

ALIMENTATIA ANIMALELOR DOMESTICE NOTIUNI GENERALE

ALIMENTAIA este disciplina care se ocup de bazele teoretice metodele i mijloacele tehnologice, necesare unei alimenta ii ra ionale menite s asigure o cretere i o dez!oltare normal a animalelor, s ating parametrii genetici, e"terioriza i #n produse de calitate ob inute la un pre de cost redus$ %ez!oltarea normal a animalelor necesit substan e nutriti!e &nutrien i' asigurate prin hran, substan e necesare pentru construirea celulelor i a esuturilor i #n al doilea r(nd pentru asigurarea )unc iilor !itale i de produc ie$ *ubstan ele pe care animalul, le primete de la mediu i le restituie acestuia sub )orm de deeuri sau de produse, sunt preluate i !alori)icate prin metabolism$ +rocesul de alimenta ie #n sine implic o serie de aspecte, -$ Identi)icarea principiilor nutriti!i &compozi ia chimic a nutre urilor'$ .$ /unoaterea )unc iilor pe care le e"ercit #n organism aceti principii nutriti!i$ 0$ *tabilirea raportului rezultat dintre cantitatea ingerat i cea eliminat #ntr1o unitate de timp a principiilor nutriti!i i a energiei din hran precum i de cantitatea eliminat pe di)erite ci$ 2$ E!aluarea necesarului de substan e nutriti!e i de energie pentru di)erite categorii de animale$ 3$ 4olul pe care #l e"ercit hrana #n corp$ 5$ In)luen a pe care o are alimenta ia asupra reproduc iei, a capacit ii de produc ie, a procesului de ameliorare etc$ STUDIUL NUTRETURILOR Definiie. Nutre urile sunt produse sau subproduse de origine !egetal, animal, mineral, micro1organic sau de sintez, care )iind introduse #n hrana animalelor singure sau #n amestecuri, intr #n interac iune cu organismul animal, particip la schimbul de substan e nutriti!e, asigur(nd necesarul at(t pentru asigurarea i men inerea )unc iilor !itale, c(t i pentru e"teriorizarea ni!elului producti! speci)ic$ %up origine, nutre urile se clasi)ic #n urmtoarele categorii, - Nutreuri de origine vegetale &nutre !erde, )(nuri, cereale, grosiere, rdcinoase etc'

- Nutreuri de origine animal & )inuri animale, lapte i subproduse din lapte' - Nutreuri de origine mineral &sruri minerale, etc$' 674A8E %E 94I:INE ;E:ETALA *unt nutre urile )olosite #n propor ia cea mai mare, deoarece sunt ie)tine, uor de ob inut i #n acelai timp cu !aloare nutriti! relati! ridicat$ a. Nutreuri verzi Este !aloros pentru hrana animalelor datorit con inutului ridicat de protein cu !aloare biologic ridicat, a ni!elului srurilor minerale i a !itaminelor precum i datorit digestibilit ii bune, peste <=>, ob inute cu costuri mici$ 6urajele ob inute de pe pajiti naturale, c(t i cele de pe pajitile culti!ate, se caracterizeaz printr1o digestibilitate mare, un con inut ridicat de ap &<=1<3>', iar +?% !ariaz #n limite destul de mari #n )unc ie de )amilia botanica, ea )iind mai ridicat la leguminoase$ ;aloarea nutriti! ridicat la leguminose, de cca$ =,-<1=,.= 7N i .310= g +?%@Ag, o recomand tuturor speciilor i categoriilor de animale )ie prin punat, )ie ca mas !erde cosit i administrat la grajd, plit deoarece, ud, poate produce meteoriza ii$ Leguminoasele anuale sunt utilizate cel mai )rec!ent prin culti!area lor #n amestec cu gramineele, amestec numit BborceagC$ In )unc ie de momentul culti!rii, borceagurile, pot )i, de toamn i de prim!ar, combina iile )iind date de, mzriche D o!z sau orz de prim!ar &borceag de prim!ar' i mzriche D secar sau gr(u &borceag de toamn'$ ;aloarea nutriti! a borceagului este de =,-< 7N i .= E .. g +?%@ Ag' :ramineele anuale, culti!ate &porumb, iarb de *udan, secar, sorg, o!z' i cele perene &golom , o!scior' sunt )olosite mai mult prin punat$ Ele sunt cu !aloare nutriti! medie de =,-<1=,.= 7N i -31-5 g +?%@Ag$ /antitatea de nutre !erde administrat #n hrana animalelor, !ariaz de la o specie la alta i de la o categorie de !(rst la alta, recomand(ndu1 se #n medie F1-= Ag mas !erde pe -== Ag greutate corporal$ b. Nutreuri fibroase F !uri"e, se ob in prin uscarea plantelor !erzi, culti!ate sau naturale, reduc(ndu1se ast)el umiditatea la -31-<> i men in(ndu1se un procent relati! ridicat de protein i energie$ %igestibilitatea este mai redus, datorit con inutului ridicat #n celuloz brut &0=>'$ In medie )(nurile au o !aloare nutriti! de =,3 7N i un con inut proteic de 3= g +?% #n cazul )(nurilor de graminee, G= g +?% la borceaguri i -.= g +?% al )(nurile de leguminoase$

6(nurile se administreaz ca atare #n hrana animalelor, #n cantit i de -1. Hg pe -== Ag greutate corporal$ #. Nutreuri $rosiere /ele mai )olosite nutre uri grosiere sunt, paiele, plea!a, cocenii de porumb i !rejii$ Au un con inut ridicat #n celuloz &0=13=>' i sczut #n +?%, iar umiditatea este de -=1-2>$ ;aloarea nutriti! este redus, de apro"$=,.=1=,0= 7N i 310= g +?%@Hg$ *e )olosesc mai mult #n hrana rumegtoarelor &o!ine i bo!ine', unde pot ajunge p(n la 0=12=> din ra ia de iarn %. Nutreuri su#u"e!te %e iar!& /ele mai reprezentati!e pentru aceast categorie sunt, )urajele #nsilozate, borhoturile, rdcinoasele, bostnoasele, tuberculi)erele$ /el mai important dintre nutre urile #nsilozate, este 'oru(bu", recoltat i #nsilozat #n di)erite )aze de !egeta ie$ +entru a )i de )oarte bun calitate, se recomand recoltarea #n )aza de lapte1cear a bobului, c(nd #n procesul de conser!are are loc o )ermenta ie lactic$ 7n siloz de calitate, are culoarea c(t mai apropiat de culoarea plantelor la recoltare, !erde1galben, miros speci)ic de Bp(ine proasptC, gust acrior i trebuie s )ie lipsit de plante mucegite, alterate, etc$ ;aloarea nutriti! este de =,.= 7N i -=1-. g +?%@Ag$ *e recomand administrarea lui #mpreun cu )ibroasele #n cantit i de 013 Ag@ -== Ag greutate corporal *uculentele cele mai )olosite, apar in(nd celorlalte categorii, sunt, s)ecla )urajer, s)ecla de zahr, morco!ul, carto)ul, do!leacul i pepenele$ Ele se caracterizeaz printr1un con inut ridicat de ap, cca <=1G= > i o !aloare nutriti! de =,-31=,.= 7N i -=1-3 g +?%@Ag Sfe#"a se administreaz #n hran #n cantit i asemntoare cu porumbul #nsilozat cca$ 012 Ag@-== Ag greutate corporal$ Morco!ul se recomand #n special reproductorilor masculi, #n cantit i de 012 Ag@cap@zi$ )ost&!oase"e, pre)erate mai mult de porcine se administreaz crude #n cantit i de 012 Ag@-== Ag greutate corporal$ e. Rezi%uuri i!%ustria"e #u uti"izare fura*er& +rincipalele industrii care )urnizeaz reziduuri cu utilizare )urajer sunt, morritului, uleiului, berii, spirtului, zahrului, prelucrrii laptelui, etc$ Reziduuri de la industria morritului, se ob in dup prelucrarea grun elor de cereale i sunt, tr( e, zoana i pra)ul de moar$ ;aloarea nutriti! a reziduurilor !ariaz mult, #n )unc ie de materia prim prelucrat$ *unt recomandate #n mod special #n hrana )emelelor #n lacta ie &!aci de lapte', a!(nd e)ect lactogen$ Tr( ele de gr(u au o digestibilitate ridicat &<=1F3 >' i o !aloare nutriti! medie, #ntre =,F 7N i --= g +?%@Ag$

Reziduuri de la industria uleiurilor: rezult #n urma e"tragerii uleiuriolr din semin e i sunt di)erite #n )unc ie de modul #n care se realizeaz aceast e"tragere, turte"e &#n urma e"tragerii uleiului prin presare' i +roturi"e &#n urma e"tragerii uleiului chimic'$ *roturile i turtele au !aloare nutriti! ridicat =,<= E -,-= 7N i 001 0G= g +?%@Ag$ *e administreaz cu scopul de a asigura proteina din ra ie$ /ele mai )olosite sunt roturile de )loarea E soarelui i soia Reziduurile de la fabricarea berii: borhotul i drojdia de bere. )or,otu" %e bere: se caracterizeaz printr1un con inut ridicat de ap, cca$ F=>,!aloare nutriti! de =,03 7N i F=1 G= g +?%@Ag$ *e poate administra sub )orm proaspt & .=1.3 Ag@cap@zi' sau uscat la !acile de lapte$ Dro*%ia %e bere are un con inut ridicat de protein i !itaminele comple"ului ?$ ;aloarea nutriti! a drojdiei uscate, de -,- 7N i 033 g +?%@Ag o recomand #n hrana psrilor i a porcilor$ Reziduuri de la industria amidonului i a spirtului )or,otu" %e #artof, are con inut ridicat de ap &F=>' i sczut #n protein, !itamine i sruri minerale, utilizat cu precdere #n hrana animalelor puse la #ngrat$ )or,otu" %e 'oru(b, )olosit tot pentru #ngrare, cu !aloare nutriti! de =,0 7N i .= g +?%@ Ag, poate )i utilizat in stare umed, dar i uscat Reziduuri de la industria zahrului T&ieii %e sfe#"&, au con inut ridicat de ap i zaharuri i sczut de protein i sruri mineral$ ;aloarea nutriti! este de =,=F 7N i 5 g +?%@Ag$ +entru o bun conser!are, se usuc i se umezesc #nainte de administrare cu 315 ore$ *e administreaz #n hrana !acilor de lapte .=1.3 Ag@cap@zi$ Me"asa, este un lichid !(scos, #nchis la culoare cu miros speci)ic, a!(nd !aloare nutriti! de =,F= 7N i 3= g +?%@Ag$ *e dilueaz cu cca$ 012 pr i ap i se stropesc )urajele grosiere pentru o mai bun palatabilitate$ e. Fura*e"e #o!#e!trate %e ori$i!e ve$eta"& Este reprezentat de grun ele de cereale &porumb, orz, o!z, sorg', boabe de leguminoase &soia, mazre' i semin ele plantelor de oleaginoase & in, c(nep'$ Ele au con inut redus de ap, !aloare nutriti! i digestibilitate ridicat$ -oru(bu", reprezint principalul nutre energetic, )olosit pentru #ngrare, a!(nd -,0 7N i <=1F= g +?%@Ag $ Nu se recomand #n )aza )inal de #ngrare la porci, deoarece produce o grsime moale$ Orzu", are o !aloare nutriti! de -,- 7N i G=1G3 g +?%@Ag utilizat cu succes #n )aza )inal de #ngrare la toate speciile$

Ov&zu", are - 7N i F31G3 g +?%@Ag i este recomandat pentru reproductorii masculi, a!(nd e)ect spermatogen$ 674A8E %E 94I:INE ANIMALA a. La'te"e +i sub'ro%use"e "ui Laptele, se administreaz, ca atare #n hrana tineretului sugar al tuturor speciilor, la #nceput sub )orm de colostru &#n primele ore de la )tare' apoi sub )orm de lapte integral i spre s)(rit sub )orm de lapte sm(nt(nit$ /olostrul este de trei ori mai !aloros dec(t laptele integral, prin componentele lui nutriti!e$ A!(nd rol imunologic i la"ati! &ajut la eliminarea meconiului E reziduu acumulat #n tubul digesti! al noului nscut #n timpul !ie ii intrauterine'$ Ierul i zara sunt subproduse ob inute #n urma prelucrrii laptelui #n br(nzeturi$ ;aloarea nutriti! este de =,-0 7N i 0= g +?%@Ag la zar i =,- 7N i -= g +?%@Ag la zer$ *e recomand #n hrana porcilor$ b. F&i!uri"e %e ori$i!e a!i(a"&. Au con inut ridicat de protein, #ntre 0== g i F== g +?%@Ag Ele rezult din prelucrarea industrial a resturilor pro!enite de la abatoare, a cada!relor, a s(ngelui etc +rodusele apar in(nd acestei grupe sunt, )ina de carne, )ina de s(nge, )ina de cada!re, )ina de pete, )ina de oase$ *e administreaz #n cantit i mici pentru completarea proteine i a srurilor minerle, 674A8ELE %E 94I:INE MINE4ALA 6olosite pentru echilibrarea ra iilor #n sruri minerale$ /ele mai utilizate sunt, sarea de buctrie, cret )urajer, sul)at de )ier /antit ile de sare administrate, !ariaz #ntre -= E .3 g@cap@zi, iar cele de cret )urajer de -= g@ -== Ag greutate corporal$ N7T4ET74ILE /9M?INATE *unt amestecuri comple"e ob inute pe cale industrial din mai multe sortimente de )uraje, cereale, reziduuri industriale, nutre uri de origine animal, sruri minerale, !itamine, antibiotice etc$ i utilizate pentru completarea ra iei de baz, sau administrate ca re et de baz pentru porci i psri$ +rezint urmtoarele a!antaje, - au !aloare nutriti! ridicatJ - au !aloare biologic ridicatJ - sunt comple"e i complete Ele se prepar dup re ete speciale pentru )iecare specie i categorie #n parte, respect(ndu1se cerin ele animalelor$ 6urajele combinate pot )i prezentate sub )orm de amestecuri uruite sau mcinate, sau pot )i sub )orm de brichete i granule de di)erite dimensiuni, a!(nd

un !olum relati! mic dar !aloare nutriti! ridicat, )iind consumate cu plcere de ctre animale$ TEKNI/A AL/LT7I4II MI /AL/7LL4II 4AIIL94 4AIA 4eprezint cantitatea de )uraj administrat unui animal #n .2 h, #n unul sau mai multe tainuri i a crei !aloare nutriti! trebuie s corespund normei$ %in punct de !edere structural, ra ia poate )i simpl sau dubl, de produc ie sau de completare$ Nn mod curent o ra ie se elaboreaz printr1un calcul teoretic care trebuie s realizeze un echilibru per)ect #ntre norm i aport, dup care ra ia se !eri)ic #n produc ie i se )ace corectarea ei$ TAIN7L, reprezint cantitatea de )uraj administrat animalului la o mas, stabilit la o anumit or din zi$ 4a ia se poate #mpr ii in ., 0 sau mai multe tainuri Norma, reprezint cantitatea de substan e nutriti!e necesar unui animal #n .2 h at(t pentru men inerea )unc iilor !itale c(t i pentru asigurarea unui anumit ni!el producti!$ *e mai numete i ne!oie nutriti! sau NE/E*A4$ Normarea se )ace pentru a elimina e"cesele de supradozare sau de)icien ele de subdozare, pentru a se e!ita )enomenele de malnutri ie$ Norma )urajer se stabilete pe baz de ne!oile nutriti!e ale animalului, care sunt ne!oi )iziologice i care se include #n norm$ %e regul normele )urajere se stabilesc cu un plus )a de medie, e"primat #n procente pentru )iecare categorie de animale$ Acest plus este un coe)icient de siguran $ Norma de hran este )ormat din norm pentru asigurarea i men inerea )unc iilor !itale i norm pentru asigurarea produc iei, #n eleg(nd prin asta produc ie de lapte, de carne &spor', de ou, de l(n, de munc i desigur norm pentru asigurarea )unc iei de reproduc ie$ *istemul de re)erin pentru norma de #ntre inere este )ie animalul, )ie -== Ag greutate !ie iar norma de produc ie are ca sistem de re)erin unitatea de produs &Ag lapte, Ag spor' sau poate )i luat #n considerare produc ia global, c(nd se d norma global$ Norma sau necesarul este reprezentat de, - necesar energetic, e"primat #n 7N@cap@zi sau pe -== Ag greutate corporalJ - necesar proteic, e"primat #n g +?%@cap@zi sau +?d@7NJ - necesar mineral, e"primat #n g /a, +, Na/l@ cap@ziJ - necesar !itaminic, e"primat #n mg caroten@ cap@zi sau mg@7N sau mg@-== Ag greutate corporal$

TE.NICA ALC/TUIRII RA0IILOR LA ANIMALELE DOMESTICE I$ Importan i scop Alimenta ia animalelor domestice, se bazeaz pe norme i ra ii$ +rin norm, se #n elege cantitatea de substan e nutriti!e necesare unui animal pe timp de .2 ore, pentru asigurarea )unc iilor !itale i pentru ob inerea di)eritelor produc ii$ rin raie se #n elege cantitatea de )uraje administrate unui animal timp de .2 ore pentru asigurarea )unc iilor !itale i ob inerea produc iilor urmrite$ Importan a i scopul cunoaterii alimenta iei ra ionale este legat de aspectul creterii i e"ploatrii normale a animalelor$ II$ /ondi iile pe care trebuie s le #ndeplineasc o ra ie -$ 4a ia trebuie s )ie #o('"et& i e#,i"ibrat& adic s cuprind to i principalii nutriti!i necesari, substan ele nutriti!e con inute trebuie s satis)ac necesarul pre!zut de norme, pe de o parte, iar pe de alt parte, aceti principii nutriti!i s se gseasc #ntr1o anumit propor ie unii )a de al ii$ %intre aceste propor ii sau rapoarte, ne intereseaz #n mod deosebit, 1 raportul nutriti! sau proteic, care reprezint raportul dintre substan a proteic i neproteic din ra ie i care se determin dup )ormula,
R$N $ = D (!N =,5 ) D

unde,

4$N$ O raport nutriti! sau proteic +$%$ O proteina digestibil din ra ie 7$N$ O unit i nutriti!e &o!z' din ra ie =,5 O coe)icient de echi!alare

*e recomand ca acest raport s )ie c(t mai str(ns la tineretul animal ca i la reproductori &-,.,3 E -,3'$ La animalele pentru #ngrare sau la cele de munc, raportul este larg ajung(nd la -,F E -,-= &- E -= pr i neproteice la o parte proteic'$ +entru !acile de lapte, raportul nutriti! are !aloare medie i anume, -,3 E -,<,3$$ 1 4aportul calciu E )os)or, oscileaz de la .,- E -,- #n )unc ie de specie i categori de !(rst$ La ginile outoare, raportul ajunge la .,.3 E .,3= la -, bine#n eles #n )a!oarea /a$ 4a ia trbuie s con in i cantit i su)iciente de sruri minerale i !itamine necesare asigurrii snt ii i bunei )unc ionri a organismului$ Nn acest )el, ra ia !a )i complet, i !a satis)ace una dintre cerin ele importante adic aceea de a )i complet$ .$ 4a ia trebuie s )ie s&ioas&, adic s aib !olum i consisten necesar crerii senza iei de stul$ ;olumul ra iei este di)erit pe categorii de !(rst, pe specii, #n )unc ie de particularit ile tubului digesti! a animalelor, #n )unc ie de produc ia pe care o dau, de starea )iziologic etc$ $ *e cere ca !olumul s )ie mai mic la animalele monogastrice, la animalele de reproduc ie, #n special la masculi i la animalele de munc$ ;olumul ra iei este determinat de substan a uscat din ra ie, asigur(nd cantitatea de balast$ ;olumul ra iei se e"prim )ie prin cantitatea total de )uraje ingerat, )ie de substan a uscat total sau cel mai )rec!ent de substan a uscat@-== Ag greutate !ie$ 0$ 4a ia trebuie s )ie $ustoas&1 pentru ca animalul s o consume cu plcere, pentru aceasta, )urajele trebuie s )ie !ariate i administrate dup o prealabil preparare &pentru unele dintre )uraje'$ 2$ 4a ia s )ie s&!&toas&1 adic s nu con in nutre uri alterate, to"ice, sau !tmtoare$

3$ *e impune ca ra ia s )ie e#o!o(i#&$ Acest deziderat se realizeaz prin )olosirea nutre urilor produse direct #n unitatea respecti!, sau #n apropiere, c(t i prin consum mic de concentrate$ /heltuielile mari pentru )uraje in)luen eaz pre ul de cost al produselor animale, mrindu1l )apt care determin o cretere nea!antajoas a animalelor$ III$ Etapele alctuirii unei ra ii -$ *e stabilete necesarul de *$N$ pe baza tabelelor #n !igoare, dup greutatea corporal i dup produc ie$ Necesarul se e"prim #n, 1 necesar energetic &7$N$, T*N%, energie metabolizabil'J 1 necesar proteic e"primat #n +% g sau +? >J 1 necesarul de sruri minerale &/a, +, Na/l etc$'J 1 necesar de !itamine &caroten, !itamina %, comple"ul ? etc$'$ .$ *e stabilete lista de )uraje, #n )unc ie de, specia i categoria de animale pentru care alctuim ra ia, ca i #n )unc ie de )urajele e"istente #n unitate &speci)icul gospodriei'$ 0$ /alcularea propriu Ezis a ra iei presupune stabilirea )urajelor i a cantit ilor administrate #n )unc ie de posibilit ile de consum a animalului, legat de particularit ile tubului digesti! i de )urajele e"istente$ *e calculeaz #n continuare !aloarea nutriti! a )urajelor e"istente #n ra ie, pe baza con inutului #n principii nutriti!i )olosindu1ne de tabele )urajere$ *e tatoneaz apoi, asupra cantit ilor introdu1se, #n )unc ie de !aloarea nutriti! a lor, p(n se ob ine o ra ie echilibrat care s corespund necesarului )i"at$ 9rdinea introducerii #n ra ia )urajelor se stabilete pentru majoritatea speciilor, ast)el, 1 )ibrose i grosiereJ 1 suculenteJ 1 concentrateJ

1 )uraje de origine animalJ 1 sruri minerale i !itamine$ +entru suine i psri, specii la care baza alimenta iei o constituie concentratele, ordinea !a )i, concentrateJ suculenteJ )ibroaseJ )uraje de origine animal i mineral, precum i !itamine$ %e obicei, pentru aceste specii )urajele se dau sub )orm de nutre combinat$ 2$ Analiza ra iei sau !eri)icarea ei const #n, - ;eri)icarea !alorii )urajelor din ra ie, care s satis)ac necesarul stabilit$ Nu se admite ca ra ia s )ie sub necesar, dar se tolereaz un plus de -= E -3> pentru 7N i +% &nu este totui o ra ie economic'$ - *e analizeaz !olumul ra iei e"primat #n total Ag nutre &#n special pentru nutre ul !erde', sau total Ag *7, sau cel mai adesea #n Ag *7@-== Ag greutate !ie$ ;olumul ra iei !ariaz #n )unc ie de specie i categorie de animale$ - *e analizeaz structura ra iei pe grupe de nutre uri stabilind propor ia, )ibroaselor, grosierelor, suculentelor i concentratelor, toate e"prim(ndu1se #n procente din totalul necesar, pe baza !alorii nutriti!e e"primat #n 7N$ - *e analizeaz raportul proteic i raportul /a@+$ - 7ltima etap o constituie #mpr irea ra iei #n tainuri &por ii', numrul lor !ariind dup specie, !(rst, produc ie$ Ast)el, pentru adulte sunt su)iciente .10 tainuri pe ziJ animalele recordiste din aceeai categorie a adultelor, !or primi 213 tainuri pe zi, iar tineretul, un numr mai mare de tainuri, numr care scade treptat pe msur ce animalul #ninteaz #n !(rst$ Aceasta se e"plic prin )aptul c !olumul stomacului i #n general al tubului digesti! este mic la #nceput, apoi se dez!olt treptat, )iind capabil s #nmagazineze o cantitate mare de )uraje$

TE.NICA ALC/TUIRII RA0IILOR -ENTRU TAURINE *e alctuiesc ra ii pentru urmtoarele categorii, -$ ;aci #n lacta ieJ .$ ;aci gestanteJ 0$ Tauri de reproduc ieJ 2$ ;i ei de la natere la #n rcare &=10 sau =15 luni'J 3$ Tineret taurin de reproduc ie &51-F luni'J 5$ Taurine la #ngrat &tineret D adulte'J <$ ?oi de munc$ -$ ;aci #n lacta ie Ne#esaru" %e ,ra!& 2 !e#esaru" %e 3!trei!ere 4 !e#esaru" 'ro%u#ie "a'te 5tab.6478. Tabelul Mrimea necesarului de hran pentru asigurarea )unc iilor !itale &raportat la -== Ag greutate !ie' la adulte -rotei!& S&ruri (i!era"e 5$8 A'& "itri E!er$ie brut& Carote! S'e#ia "a 9$ UN %i$estibi"& 5($8 Ca NaC" S.U. 5$8 Taurine -$= 5= 3 0 3 -3 215 /abaline -$5= 3 0 3 -3 .10 9!ineP -$01-$3 <3 3 0 3 .3 .10 *uine =$G 5= 3 0 3 .= <1F P La o!ine este inclus i necesarul pentru produc ia de l(n Tabelul . Mrimea necesarului de hran pentru produc ia de lapte S'e#ia -rotei!& brut& %i$estibi"& S&ruri (i!era"e 5$:UN8

;ac Iap 9aie *croa)

E!er$ia UN:" "a'te =$3 =$03 =$F= =$G=

$:" "a'te 3= 03 F= G=

Ca <1F <1F <1F <1F

213 213 213 213

NaC" 3 3 3 3

Carote! ($:6;; 9$ $reutate 3=1-== 0=12= 0=12= 0=12=

;olumul ra iei O .,310,3 Ag *$7$@-== Ag :$;$ 4aport nutriti! &proteic' O -@3 1 -@< /oncentra ia #n energie a ra iei
=

RN =

"D &!N =,5 #-===' "D

! $N $ %g $$ $ !$

/oncentra ia #n energie a ra iei crete paralel cu ni!elul producti!$ E"$+entru #ntre inere raportul este de =,3 7N@Ag *$7$ +entru produc ia de -= l lapte O =,F 7N@Ag *$7$ .3 l lapte O - 7N@Ag *$7$ peste 6uraje indicate, a' )ibroase, )inuri de graminee D leguminoase O <1-= Ag@zi &minim =,3 Ag@-== Ag :;'i optimi . Ag@-== Ag :;J b' suculente E !ara mas !erde O 3=1F= Ag@ziJ 1 iarna nutre murat O .=10= AgJ 1 s)ecl )urajer O 0= Ag sau &s)ecl D nutre murat'Oma"im 2= AgJ c' concentrate prin amestec, tr( e de gr(u, porumb, rot i alte concentrate #n cantitate de -==10== g@l lapte$ .$ ;aci gestante *e calculeaz ra ii numai pentru !acile din ultima perioad a gesta iei &repaos mamar respecti! ultimele dou luni'$ .3 l lapte O -,. 7N@Ag *$7$

Necesar de hran E necesarul #ntre inere D necesarul )unc iei de reproduc ie &tab$-D0'$ Tabelul 0 Mrimea necesarului de hran pentru )unc ia de reproduc ie S'e#ia Se<u" E!er$ie UN -)D $:UN S&ruri (i!era"e $:UN Ca ' NaC" Carote! 5($8

't.6UN 6P 2$313 -==1--= F1-= 213 315 0= Taurine M .$=10 -.=1-2= <1F 315 213 3= 6P 2$313 -==1--= F1-= 213 315 03 /abaline M 3$=15 -.=1-2= <1F 315 213 03 6P 2$313 -==1--= F1-= 213 315 .= 9!ine M -$=1-$3 -.=1-2= <1F 315 213 .= 6P 2$313 -==1--= F1-= 213 315 -= *uine M 0$= -.=1-2= <1F 315 213 0= P La )emele se calculeaz necesarul energetic pe - Ag spor #n perioada de gesta ie ;olumul ra iei O .1.,. Ag *$7$@-== Ag :; 4aport nutriti! O -@21 -@3 6uraje indicate, a' )ibroase &)inuri de graminee D leguminoase'O51F Ag@ziJ b' suculente E !ara E mas !erde O 2=13= AgJ 1 iarna s)ecl )urajer .= Ag sau nutre murat .= AgJ =8 I! u"ti(e"e > s&'t&( !i %e $estaie !utreu" (urat se s#oate %i! raie1 iar 3! u"ti(e"e %ou& s&'t&( !i toate su#u"e!te"e. c' concentrate #n amestec &porumb, rot etc$' .10 Ag@zi 0$ Tauri de reproduc ie Necesarul de hran O necesarul de #ntre inere D Necesarul reproduc ie &tab$-D0'$ ;olumul ra iei O -,31. Ag *$7$@-== Ag :;

4aport nutriti! O -@01-@2 6uraje indicate a' )ibroase de bun calitate &leguminoaseDgraminee' F1-. Ag@cap@ziJ b' suculente !ar mas !erde .=1.3 Ag &-@. din )ibroase'J iarna nutre murat ma"im -= Ag, morco! .15 AgJ c' concentrate, amestec )ormat din o!z, orz, roturi, porumb #n cantit i de .12 Ag din care o!zul minim 3=>$ "' In perioada intens de reproduc ie o parte din protein &-=>' s )ie acoperit prin )uraje de origine animal$ Ast)el, se administreaz 315 ou de gin sau .==10== g )in de origine animal$ 2$ ;i ei de la natere la #n rcare &=15 luni' In rcarea se )ace la !(rst di)erit #n )unc ie de scopul urmrit i sistemul de e"ploatareJ ast)el cei destina i prsilei #n )emele de elit se )ace la 5 luni iar #n )emele de produc ie #n rcarea se )ace la trei luni$ Necesarul de hran O Necesar #ntre inere D necesar pentru sporul de cretere$ ;olumul ra iei O . Ag *$7$-== Ag :;$ 4aport nutriti! O -@2 1 -@3 $ 6urajele indicate O laptele integralJ sm(nt(nitJ #nlocuitori ai laptelui i nutre combinat O =,<1- Ag$ 6(nuri de )oarte bun calitateJ cantitatea di)erind #n )unc ie de !(rsta la care se )ace #n rcarea &-10 Ag'$ 3$ Tineret de reproduc ie &015 la -F luni' Neceasar hran O necesar pentru #ntre inere D necesar pentru sporul de cretere$ *e calculeaz necesarul de hran #n )unc ie de greutatea !i eilor &tab$2'$

Tabelul 2 Necesarul de hran pentru )unc iile !itale i consumul speci)ic de hran la tineretul taurin Greutatea p(n la .== Ag p(n la 0== Ag p(n la 2== Ag Ne#esar UN:6;; 9$ G? -$5 -$0 -$Ne#esaru" 'rotei# $:6 UN --= -==1-=3 G=1G3 Co!su( s'e#ifi# %e ,ra!& 5UN:9$ s'or8 010$3 0$312 212$3

;olumul ra iei O .,310,3 Ag *$7$@-== Ag :;$ 4aport proteic -@2 1 -@<$ Acest raport este dependent de !(rst, str(ns la tineret de 015 luni i larg la tineret de peste -= luni$ 6uraje indicate, a' )(nuri de leguminoase E .,3 AgJ b' suculente mas !erde E .=1.3 Ag !ara iar iarna nutre murat sau s)ecl -=1-3 AgJ c' concentrate #n amestec -10 Ag@cap@zi #n )unc ie de !(rst$ 5$ Taurine la #ngrat *e supun #ngrrii tineretul i taurinele adulte$ Necesarul de hran O necesar nutre D necesar pentru sporul plani)icat$ ;olumul ra iei O . 1 2 Ag *$7$@-== Ag :; #n )unc ie de !(rst$ 4aport nutriti! O -@3 E -@< la tineret i -@< E -@G la adulte$ /onsum speci)ic de hran &7N@Ag spor'$ La adulte 1 2,3 E 3 7N@Ag spor la #nceputul #ngrariiJ 1 3 E3,3 7N la mijlocul perioadei #ngrariiJ 1 3,3 E 5 7N la s)(ritul perioadei de #ngrare$

La tineret 1 necesarul mai mic cu =,3 E - 7N )a de adulteJ 1 necesarul proteic O 5=1<=@7N la adulteJ F= E -==@7N la tineret$ Nutre urile indicate, 6ibroasele, grosierele, suculentele, borhoturile i concentratele care se administreaz #n amestec, iar baza concentratelor )orm(nd1o porumbul D orzul &pentru echilibrarea ra iilor'$ Nn alctuirea ra iilor nutre urile de baz !or )i cele de !olum care pot reprezenta p(n la F=> din !aloarea ra iei iar .=> )iind )ormat din concentrate$ <$ ?oi de munc necesarul de hran O necesar #ntre inere D necesar pentru e)ortul depus &- 7N asigur energie pentru lucru mecanic util 0.=$=== Ag@m'$ ;olumul ra iei O . E .,3 Ag *$7$@-== Ag :; 4aport nutriti! O -@< E -@G &5= E <= g +?%@- 7N'$ 6uraje indicate, )ibroasele D grosierele O -=1-3 Ag$ *uculente, !ara 0= E 2= Ag mas !erde iar iarna nutre murat -= E .= Ag$ /oncentratele . E 2 Ag #n amestec$

TE.NICA ALC/TUIRII RA0IILOR -ENTRU CA)ALINE *e alctuiesc ra ii pentru urmtoarele categorii, -$ Armsari de reproduc ie$ .$ Iepe gestante$ 0$ Iepe #n lacta ie$ 2$ M(njii de la natere la #n rcare &= E 5 luni'$ 3$ Tineret cabalin de reproduc ie &5 E .2 luni'$

5$ /ai de munc$ -$ Armsari de reproduc ie Necesarul de hran O necesar nutre D necesar reproduc ie &!$ Tab$ - D0'$ ;olumul ra iei O . E .,. Ag *$7$@-== Ag :;$ 4aportul proteic O -@0 E -@3$ 6uraje indicate, a' 6ibroasele, se dau #n amestec graminee D leguminoase #n cantit i de -,3 E . Ag@-== Ag :;J b' suculente, 1 !ara mas !erde O .= E0= Ag@zi &m$!$ #nlocuiete -@. din )ibroase'J 1 iarna morco! O 0 E 3 Ag@zi$ c' concentrate O 3 E 5 Ag@zi #n amestec )ormat din o!z, orz, roturi, tr( e$ %in acest amestec o!zul trebuie s reprezinte la reprod$ minim 3=>$ Nn caz de )olosire intens a armsarilor cel pu in -=> din proteina ra iei s )ie asigurat de )uraje de origine animal .$ Iepe gestante *e calculeaz ra ii pentru iepele a)late #n ultima treime a gesta iei$ Necesarul de hran O necesar #ntre inere D necesar de reprod$ &tab$ - D 0'$ Nn general se asigur un supliment care se adaug la necesarul pentru )unc iile !itale de .,3 E 0,3 7N ceea ce corespunde necesarului pentru un spor mediu de 3== E <== g@zi$ ;olumul ra iei O . E .,3 Ag *$7$@-== Ag :;$ 4aportul nutriti! O -@2 1 -@3$ 6urajele indicate, asemtoare ca la !acile gestante$ 0$ Iepe #n lacta ie

Necesarul de hran O necesar #ntre inere D necesar pentru produc ia de lapte &tab$ - D .'$ "' *e calculeaz necesarul la o produc ie de cca$ 3 E 5 l lapte@zi$ ;olumul ra iei O 0 E 0,3 Ag *$7$@-== Ag :;$ 4aportul nutriti! O -@3 E -@<$ 6urajele indicate, asemntoare ca la !acile #n lacta ie$ 2$ M(nji de la natere la #n rcare &= E 5 luni' Necesarul de hran O necesar #ntre inere D necesar pentru sporul de cretere &sporul mediu zilnic este de =,F E - Ag'$ ;olumul ra iei O . E .,. Ag *$7$@-== Ag :;$ 4aportul nutriti! O -@0 E -@3$ 6uraje indicate, 1 laptele matern D concentrate de bun calitate &o!z, orz, porumb' E =,3 E -,3 AgJ 1 )ibroase O - E . Ag )(n legum$ D gramineeJ 1 suculente, !ara mas !erde . E 5 Ag 3$ Tineretul cabalin de reproduc ie &5 E .2 luni' Necesarul de hran O necesar #ntre inere D necesar spor de cretere ;olumul ra iei O . E 0 Ag *$7$@-== Ag :; #n )unc ie de !(rst$ 4aportul nutriti! O -@3 E -@F$ Nn general ra ia se suplimenteaz peste necesarul pentru )unc iile !itale cu .,3 7N la #nceputul perioadei &5 luni' i cu . 7N la !(rsta de .2 luni@-== Ag :;$ Necesarul proteic O --= g +?% raportat la - 7NJ 5 E < g calciu@7NJ 3 E 5 g +@7NJ 3 E 5 g Na/l@7N$ 6urajele indicate, se administreaz )(nuri de bun calitate de leguminoase sau borceaguri #n cantit i de . E 5 Ag iar pe perioada de !ar masa !erde #n cantit i de -= E -3 Ag D un supliment concentrat )ormat din &o!z, orz, roturi, porumb . E 0 Ag'$

5$ /ai de munc Ecesarul de hran O necesar pentru #ntre inere D necesar pentru e)ortul depus &lucru mecanic util'$ 1 - 7n O asigur energia pentru lucru mecanic util de 0.=$=== Ag metri$%ac nu se poate determina mrimea lucrului mecanic cu ajutorul dinamometrelor se )ac aprecieri pe baza clasi)icrii muncilor depuse, a' uoare O <==$=== E -,3 mil$ Ag@m se d . E 2 7NJ b' mijlocii -,3 E .,- mil$ Ag@m O 3 E 5 7NJ c' grele .,- E 0 mil$ Ag@m O < E G 7NJ d' )oarte grele peste 0 mil$ Ag@m de G 7N ;aloarea ra iei O .,3 E 0 Ag *$7$@-== Ag :;$ Necesarul proteic O <= E F= g +?%@- 7N raport -@< E -@G$ Necesarul mineral O 3 g /aJ 2 g +J 3 g Na/l@- 7N$ 6urajele indicate, )ibroase i grosiere #n cantit i de . E .,3 Ag@-== Ag :;$ *uculente, mas !erde O .= E 0= Ag !ara iar iarna nutre murat O F E -= Ag@cap@zi sau s)ecl )urajer F E -= Ag@cap@zi$ Amestecul de concentrate O 0 E < Ag@cap@zi )ormat din o!z, orz, tr( e, porumb &aten ie cantitatea de porumb din amestec s nu depeasc de .=> deoarece produce Qhigroma genunchiuluiC' &sau popular i se las porumbul #n picioare'$ TE.NICA ALC/TUIRII RA0IILOR -ENTRU O?INE *e #ntocmesc ra ii pentru urmtoarele categorii de o!ine, -$ ?erbeci de reproduc ie$ .$ 9i gestante$ 0$ 9i mame #n lacta ie$ 2$ Tineret o!in de reproduc ie$ 3$ 9!ine la #ngrat &tineret D adulte'

-$ ?erbeci de reproduc ie Necesarul de hran O necesar #ntre inere D necesar pentru reproduc ie &tab$- D 0 E #n perioada de )olosire intens'$ Nn perioada de repaus necesarul de hran este )ormat din necesarul #ntre inerii D.3>$ ;olumul ra iei O 0 E 0,3 Ag *$7$@-== Ag greutate !ie 4$N$ O -@0 E -@3 6uraje indicate, 1 )ibroase E -,3 E . Ag@capJ 1 suculente E 2 E 5 Ag &s)ecl )urajer D morco!i'J 1 mas !erde care poate #nlocui R din )ibroaseJ 1 concentrate E - E -,3 Ag &#n amestec )ormat din o!z, orz, roturi, porumb etc$ din care minim 3=> o!z$ .$ 9i gestante *e calculeaz necesarul pentru hran din ultimele dou luni de gesta ie &se ia #n calcul un spor zilnic de -==1-.= g'$ Necesar hran O #ntre inere D reproduc ie &tab$- D 0'$ ;olumul ra iei O 0,3 E 2 Ag *$7$@-== Ag greutate !ie 4$N$ O -@2 1 -@3$ 6uraje indicate, 1 &pe cap de animal' E )ibroase D grosere O -,3 E . Ag@cap@ziJ 1 suculente de iarn O - E . AgJ 1 mas !erde O 3 E 5 AgJ 1 concentrate &porumb, tr( e' =,0 E =,3 Ag 0$ 9i #n lacta ie Necesar hran O #ntre inere D produc ia de lapte &tab$- D .'$ ;olumul ra iei O 2,3 E 3 Ag *$7$@-== Ag mas corporal 4$N$ O -@3 E -@<

Nn situa ia #n care nu se )ace controlul produc iei de lapte la oi, necesarul de hran se !a calcula ast)el, 1 #n primele dou luni de lacta ie, peste necesarul energetic entru )unc iile !itale se adaug =,F 7$N$ la oile cu l(n groas i -,- E -,. 7N la cele cu l(n )in i semi)in, iar pentru )iecare unitate nutriti! din ra ie se asigur -==1--= g protein brut digestibil, 3 E 5 g /a, 0 E 2 g +, 3 g Na/l i .= mg carotenJ 1 #n ultimele trei luni de lacta ie necesarul se micoreaz cu =,- E =,. 7N la oile cu l(n groas i cu =,2 E =,3 7N la cele cu l(n semi)in i )in$ 6uraje indicate, 1 )ibroase D grosiere O . E .,3 Ag@ziJ 1 suculente de iarn O . E 0 Ag@ziJ 1 mas !erde O 5 E -= Ag@ziJ 1 concentrate &porumb, tr( e etc$' O =,0 E =,3 Ag@zi$ 2$ Tineret o!in de reproduc ie &de la #n rcare p(n la !(rsta de reproduc ie' Necesar de hran O #ntre inere D spor cretere &se calculeaz pentru un spor zilnic de -== E .== g'$ ;olumul ra iei O . E 2 Ag *$7$@-== Ag greutate !ie 4$N$ O -@0 E -@3$ /onsum speci)ic de hran O 3 7N@Ag spor$ Ni!el proteic O G= E --= g +?%@7N$ 6uraje indicate, 1 )ibroase E - E -,3 AgJ 1 suculente E =,3 E - AgJ 1 mas !erde E 2 E 5 AgJ 1 concentrate E =,. E =,0 Ag 3$ 9!ine la #ngrat

Necesar hran O #ntre inere D sporuri plani)icate$ ;olumul ra iei O . E 2 Ag *7@-== Ag grudeutate !ie &#n )unc ie de !(rst'$ *porul de cretere este de -3= E .== g la tineret i -== E --= g la adulte, 1 - Ag spor se realizeaz cu 3 E 5 7N adulte 1 - Ag spor se realizeaz cu 0 E 2 7N tineret consumul speci)ic este de 3 E 5 7n la tineret i < E G 7n la adulte$ Necesarul proteic O F= E -== g +?%@7N la tineret i <= E F= g protein brut digestibil @7N la adulte$ 6uraje indicate, 1 )ibroase i grosiere O - E -,3 AgJ 1 suculente de iarn O . E 2 AgJ 1 mas !erde O 2 E F AgJ 1 concentrate O =,. E =,3 Ag$

TE.NICA ALC/TUIRII RA0IILOR -ENTRU SUINE *e #ntocmesc ra ii pentru urmtoarele categorii de suine, -$ ;ieri de reproduc ie$ .$ *croa)e gestante$ 0$ *croa)e cu purcei &#n lacta ie'$ 2$ Tineret porcin de reproduc ie &de la #n rcare p(n la !arsta de reproduc ie$ 3$ +orci la #ngrat Gtineret D adulte'$

-$ ;ieri de reproduc ie Necesar de hran O #ntre inere D reproduc ie &tab$- D 0'$ ;olumul ra iei O -,3 E .,3 *$7$@-== Ag greutate !ie$ 4$N$ O -@0 E -@3$ 6uraje indicate, 1 )in )(n lucern O =,3 E - AgJ 1 mas !erde &lucern' O 0 E 3 AgJ 1 morco!i O . E 0 AgJ 1 s)ecl )urajer O . E 2 AgJ 1 lapte sm(nt(nit O . E 0 litriJ 1 amestec de concentrate &o!z, orz, porumb, roturi din care 3=> o!z O . E 2 Ag'$ .$ *croa)e gestante Necesar hran O #ntre inere D gesta ie &tab$- D 0'$ ;olumul ra iei O . E .,3 Ag *$7$@-== Ag greutate !ie 4$N$ O -@2 1 -@3$ Actualele norme pre!d o di)eren iere a necesarului de hran #n )unc ie de stadiul gesta iei scroa)elor i anume, a' Nn prima parte a gesta iei$ Necesar hran O #ntre inere D .,3 E 0 7N la scroa)ele #n cretere i - E -,3 7N la adulte$ +entru o unitate nutriti! din ra ie se asigur, --= E -.= g +?%, 3 g /a, 0 g + i 3 g Na/l$ b' Nn partea a doua a gesta iei se adaug #n plus peste necesarul amintit c(te =,3 7N$ 6uraje indicate, 1 )in de lucern O =,3 E =,F E - AgJ 1 mas !erde O 2 E 5 Ag lucernJ 1 suculente de iarn O 2 E 5 Ag E 0 E 3 Ag s)ecl )urajerJ

1 . E 0 Ag s)ecl zahrJ - 0 E 3 Ag carto)iJ - concentrate &#n amestec' O . E 2 Ag &tr( e, porumb, orz, mazre, roturi'$ 0$ *croa)e cu purcei &#n lacta ie' Necesarul de hran O #ntre inere D produc ie lapte &tab$ - D . '$ ;olumul ra iei O 0 E 2 Ag *$7$@-== Ag greutate !ie$ 4$N$ O @3 E -@<$ +roduc ia de lapte la scroa)e se apreciaz #n direct i numrul de purcei alpta i, cantitatea de lapte )iind corelat cu numrul de purcei$ Nn acest sens la necesarul energetic pentru )unc iile !itale se adaug c(te =,3 7N pentru )iecare purcel$ +entru )iecare o unitate nutriti! din ra ie se asigur, -== E --= g +?%, 5 E F g /a, 2 E 3 g + i 3 g Na/l$ 6uraje indicate, - mas !erde O F E -= Ag lucernJ - suculente de iarn &carto)i s)ecl' O 5 E -= AgJ - ameste concentrate &tr( e, porumb etc$' O . E 2 Ag$ 2$ Tineret de reproduc ie Necesar de hran O #ntre inere D sporuri de cretere &tab$- D 3'$ ;olumul ra iei O . E 2 Ag *$7$@Ag greutate !ie$ 4$N$ O -@2 1 -@<$ Necesar proteic O F= E -.= g +?%@7N$ +entru aceast categorie de suine necesarul se calculeaz #n )unc ie de !(rst greutate corporal i sporuri de cretere plani)icat$ +(n la !(rsta de #n rcare, necesarul de hran este inclus #n cel pentru scroa)ele mame cu purcei &#n lacta ie'$

%up aceast !(rst se stabilete necesarul #n )unc ie de sporul plani)icat, !(rsta i greutatea animalului$ /onsumul speci)ic de hran #n )unc ie de indicii aminti i este redat #n tabelul 3$ Tabelul 3 /onsumul speci)ic de hran la tineretul suin ? rsta 5zi"e8 -105 051G= G=1.0= 6urajele indicate, - mas !erde O . E 5 AgJ - suculente de iarn O 2 E F AgJ - concentrate &#n amestec' O . E 2 Ag$ 3$ +orci la #ngrat Necesar hran O #ntre inere D sporul plani)icat$ ;olumul ra iei O . E 2 Ag *$7$@-== Ag greutate !ie$ 4$N$ O -@3 E -@G &#n )unc ie de !(rst'$ Nn aceast categorie de suine, necesarul de hran, consumul speci)ic de hran i sortimentul de )uraje este di)erit #n )unc ie de sistemul de e"ploatare &intensi!, semiintensi! i gospodresc' i tipul mor)o1 producti! &carne, mi"t1grsime'$ /onsumul speci)ic de hran este #n medie de, - 2 E 2,3 7N la #ngrare pentru carneJ - 3,3 E 5 7N la #ngrare mi"tJ - 5 E < 7N la #ngrare pentru grsime$ 6urajele indicate, - mas !erde O 2 E -= AgJ Greutatea #or'ora"& 59$8 -1< <10= 0=1-== Co!su( s'e#ifi# 5UN:9$ s'or8 -$F .$2 2$-

- suculente de iarn &carto)i, s)ecl )urajer, do!leac' O F E -3 AgJ - concentrate &amestec' O porumb, orz, tr( e etc$ O 0 E 3 Ag$ -ara(etrii +i stru#tura (e%ie a reete"or%e !utreuri #o(bi!ate 'e!tru sui!e TabelSS
%enumirea re etei Nr$ crt$ -$ .$ 0$ 2$ 3$ 5$ <$ F$ G$ -=$ --$ +arametrii re etei EM Hcal@Ag =1+urcei sugari -=123 zile =1. Tineret 23 zile .310= Ag =10 +orci la #ngrat 0=13= Ag 0-==1 0.== -0,31-2,3 =,35 =,20 =,-= =,5= =,2= 3 <31F= -31.= -10 =12 +orci la #ngrat 3=1--= Ag 0-==1 0.== -- E -. =,23 =,03 =,=F =,3= =,2= 5 F=1F3 -=1-3 1 =13 *croa)e #n lacta ie !ieri .G==1 0=== -2,3 =,33 =,23 =,-= =,<= =,3= < <=1<3 .=1.3 .10 =15 *croa)e gestante

0-== 1 0.==1 00== 00== +? > -G 1 .= -< 1 -F Lizin > -,== =,F3 Met$D cistin > =,<= =,5= Tripto)an > =,.= =,-F /alciu > =,G= =,F= 6os)or > =,<= =,5= /el$ ?rut > 0 2 /ereale > 5=153 531<= +roteice !eget > .=1.3 -31.= +roteice anim$> 31-= 015

.G==1 0=== -0$3 =,3= =,2= =,-= =,<3 =,3= < <=1<3 .=1.3 .10

-ara(etrii +i stru#tura (e%ie a reete"or%e !utreuri #o(bi!ate 'e!tru '&s&ri 'e!tru #ar!e 5)roi"er %e $&i!&1 ra&1 #ur#& +i $ s#&8 TabelSS
-ara(etrii reete"or )roi"er %e $&i!& .-1=1.F zile .F== .G== .-1.. -,-= =,<3 .-1. .G12G zile .G== 0=== -G1.= =,G3 =,5< ..1. 3= zile )inal 0=== 0-== -<1-F =,F= =,3F )roi"er %e #ur#& .<1=103 zile .F== .G== .<1.F -,3= -,== .<1. 051<= zile .G== 0-== .21.3 -,.< =,F3 .<10 <-1-=3 zile 0=== 0.== -G1.= -,== =,5< )roi"er %e ra& .51.51. =1.- ..135 zile zile .<== .F== -F1-G =,G= =,<= .5== .<== -31-5 =,<3 =,5= )roi"er %e $ s#& .31=1.F zile .F== .G== -G1.= =,G= =,<= .31. .G135 zile .5== .<== -31-5 =,<3 =,5=

EM Hcal@Ag +? > Lizin > Met$D cistin >

Tripto)an > /alciu > 6os)or > /el$ ?rut > /ereale > +roteice !eget > +roteice anim$ > %rojdie )urajer > :rsimi > 6in de lucern > *ruri minerale >

=,.= -,== =,<3 0,== 5=153 .3103 015 -1. -1. -,== .10

=,.= =,G= =,<= 0,== 531<= .=1.3 .10 .10 .10 -,== .10

=,-3 =,F= =,5= 2,== <=1<3 -31.= 1 .10 013 .,== .10

=,0= -,3= =,G= 0,== 2313= 03123 F1-= -1. -1. -,== 012

=,.3 -,0= =,F= 2,== 3315= 0=103 215 .10 .13 .,== 012

=,.-,0= =,F= 2,== 531<= .=1.3 .10 .10 .13 .10 012

=,.= -,== =,F= 2,== 531<= .=1.3 .12 -1. .10 -1. .10

=,-5 -,== =,5= 3,== <=1<3 -31.= 1 .10 1 .10 .10

=,.= -,== =,5= 2,== 531<= .=1.3 .10 -1. .10 -1. .10

=,-5 -,== =,5= 3,== <=1<3 -31.= 1 .10 1 .10 .10

-ara(etrii +i stru#tura (e%ie a reete"or%e !utreuri #o(bi!ate 'e!tru '&s&ri ou&toare 5 $&i!&1 ra&1 #ur#& +i $ s#&8 :ini outoare
-ara(etrii reete"or

TabelSS 4a e /urci :(te outoare outoare outoare 9u incubat 9u incubat 9u incubat

4ase uoare 4ase grele 9u 9u 9u consum incubat incubat

76@A

76@B

76@C

7B@>

7C@D

7A@E

EM Hcal@Ag +? > Lizin > Met$D cistin > Tripto)an > /alciu > 6os)or > /el$ ?rut > /ereale > +roteice !eget > +roteice anim$ > %rojdie )urajer > 6in de lucern > *ruri mineral > Ioo)ort >

.53= .<3= -51-< =,53 =,33 =,-3 010,0 =,G= 3,== 5=153 .=1.3 .12 .12 013 F1-= =,3 sare IEA3

.<== .F== -51-< =,53 =,33 =,-3 010,0 =,G= 3,== 5=153 .=1.3 .12 .12 013 F1-= =,3 sare IEA5

.33= .53= -31-5 =,5= =,33 =,-3 .,F10 =,G= 3,== 5=153 -31.= 013 .12 013 51F =,3 sare IEA5

.3== .5== -51-< =,3= =,32 =,-3 .,F10 =,F= 5 5=153 .=1.3 .10 .12 013 51F =,3 sare IEA3

.F== .G== -51-< =,3= =,30 =,-3 .1.,.3 =,F= 3 5=153 .=1.3 .13 .12 013 315 =,3 sare IE/0

.23= .33= -31-5 =,3= =,30 =,-3 .,= =,5= 5 531<= -31.= .10 .12 31-= 213 =,3 sare IEA3

ANEFA CU TA)ELE

;AL9A4EA N7T4ITI;L ME%IE +ENT47 47ME:AT9A4E A SORTIMENTULUI DE NUTRETURI


&dup datele M$A$I$A$A$'
Co!i!ut "a 6 9$ !utre Nr. #rt. De!u(irea !utreu"ui S.U. 5G8 -rot.%i$. 5$8 Ca"#iu 5$8 Fosfor 5$8 Carote! 5($8 U.N. E!er$ie %i$est. 5H#a"8

I$ N7T4E74I ;E4II a8. Gra(i!ee a!ua"e +orumb dublu hibrid )az -$ t(nr +orumb #nainte de .$ #nspicare 0$ +orumb la #nspicare 2$ +orumb cu bob #n lapte Iarb de *udan #nainte de 3$ #nspicare Iarb de *udan la 5$ #nspicare *org zaharat #nainte de <$ #nspicare F$ *org zaharat la #nspicare G$ *ecar )az t(nr *ecar #nainte de -=$ #nspicare --$ 9rz )az t(nr -.$ 9rz #nainte de #nspicare -0$ 9!z #nainte de #nspicare -2$ 9!z dup #nspicare -3$ Mei cu spicul aprut %ughie #nainte de -5$ #nspicare -<$ %ughie la #nspicare b8. Gra(i!ee 'ere!e -F$ :olom la #nspicare -G$ 9bsig la #nspicare .=$ +ir crestat la #nspicare .-$ 9!ascior la #nspicare ..$ Timotic la #nspicare .0$ 6iru la #nspicare .2$ I(zanie la #nspicare +iu de li!ad la .3$ #nspicare #8. Le$u(i!oase a!ua"e .5$ Mazre la #n)lorire .<$ Mzrighe la #n)lorire .F$ *oia %8. Le$u(i!oase 'ere!e Lucern #nainte de .G$ #mbobocire Lucrn la #nceputul 0=$ #n)loririi Tri)oi #nainte de 0-$ #mbobocire -.$. -5$5 .=$= .0$= -F$= .0$= -F$2 ..$= -0$F -5$< -5$. -G$5 -5$05$< 0=$= -5$= .=$= .0$3 0.$= 0F$2 ..$= 0=$= .F$= .F$= 0.$= -3$3 -3$3 -G$= -3$. ..$5 -0$< -2 -5 -3 -0 .= -5 3 3 .3 .3 .= .-< -G -F -< -3 .0 .2 -5 -2 -2 -2 -2 .G .G 03 00 0= .5 =$5 =$5 =$< =$F -$-$2 -$= -$. =$3 =$5 =$F =$G =$F -$< -$=$< -$0 -$. =$F -$G -$F -$< -$0 -$0 -$3 0$.$G -.$= 0$3$= .$3 =$0 =$0 =$2 =$3 =$2 =$3 =$2 =$3 =$2 =$3 =$2 =$< =$2 =$F =$< =$2 =$2 =$< =$3 =$F =$3 =$G =$< =$< =$5 =$3 =$< =$< =$5 =$< =$2 5= 30 2< 03 3. 23 3= 2< 50 35 3F 33 3< 2= 2= 1 1 2= 33 3= 03 2= 03 0= 2= 5= <= 5F <F 3G F= =$-. =$-3 =$-5 =$.2 =$-5 =$.= =$-< =$-F =$-. =$-F =$-< =$-< =$-2 =$0= =$.= =$-2 =$-< =$-< =$-G =$.=$-5 =$.=$.= =$.. =$.= =$-=$-. =$-0 =$-0 =$-5 =$-0 0G. 232 32= <.3 5.G <-. 3.G 5.. 225 3<= 323 3<F 20G G<< 1 1 1 5-0 <2G FG< 3<= 1 1 1 1 2.< 225 F-3 2<3 3G. 2-=

Tri)oi la #mbobocire -5$= .5 Tri)oi la #n)lorirea 00$ ..$= .5 complet 02$ *parcet la #mbobocire .=$5 .0 e8. A(este#uri %e $ra(i!ee #u "e$u(i!oase a!ua"e *ecar la #nspicare D 03$ .=$< .5 mazre la #n)lorire *ecar #nainte de 05$ #nspicare D mzriche .-$. .2 #nainte de #n)lorire 9!z #n burdu) D mazre 0<$ --$G .la #nceputul #n)loririi 9!z la #nspicare D 0F$ mazre la )ormarea -<$. .2 pstilor f8. A(este#uri %e $ra(i!ee #u "e$u(i!oase 'ere!e :raminee 5=> la 0G$ #n)lorireDlucern 0=> la .2$G 00 #nceputul #n)loririi :raminee 3=> la 2=$ #n)lorireDlucern 3=> la .0$5 .G #nceputul #n)loririi :raminee 0=> la 2-$ #n)lorireDlucern <=> la 03$2 2= #n)lorire :raminee 02> la 2.$ #nspicareDsparcet 55> .G$2 0. #naintea #n)loririi $8. A(este#uri %e 'oru(b #u "e$u(i!oase a!ua"e +orumb )az t(nr cu 20$ -3$5 .mazre la #n)lorire +orumb dublu hibrid D 22$ mazre la )ormarea -2$= -3 pstilor +orumb dublu hibrid D 23$ -F$2 .soia .G> la #n)lorire ,8. -a*i+ti !atura"e 25$ 2<$ 2F$ 2G$ 3=$ 3-$ 3.$ 30$ +ajiti de c(mpie &step' +ajiti de deal +ajiti de munte +ajiti alpine +ajiti din !i, lunci i depresiuni +ajiti de bl i i mlatini +ajiti de srtur -F10= -F1.= .312= .=10-510. -510. .=10= .=10= -2$= --$0 -.$= -21.= -51.3 -21.. -31.3 -01.3 F1-3 F1-. G1-0 -.= .=

0.$

0$2 2$< .$F -$0 -$F -$. -$F

=$5 =$F =$3 =$< =$< =$5 =$F

<= 3= 33 25 3= 33 03

=$-5 =$-F =$-< =$-< =$-< =$-. =$

3-3 3G5 3.. 5.. 3G5 2=< 2G=

.$3 .$. .$5 .$F

=$5 =$3 =$5 =$5

3= 33 23 3=

=$ =$.0 =$.5 =$0-

5-F <GF GG3 G2=

-$2 -$< =$. -$31.$2 -$51.$2 =$<1-$. -$31.$0 -$51.$5 -$=1.$= -$21.$-$21.$. 0$= =$3 -$5

=$2 =$5 =$2 =$51-$= =$51-$=$31=$F =$21=$< =$21=$F =$01=$5 =$21=$5 =$31=$< =$5 =$0 =$2

3< 3= 3= 0= 23 23 2= 23 0= .= -3 0= 2= 2=

=$-3 =$-0 =$-< -51 =$.. =$-<1 =$.3 =$-31 =$.3 =$-51 =$.= =$-.1 =$.2 =$=51 =$-0 =$=<1 =$-= =$--1 =$-< =$-3 =$=G =$--

2F2 2-5 3.F 1 1 1 1 1 1 1 1 2-. .F. 0-=

+ajiti de terenuri nisipoase i8. A"te !utreuri verzi ;arz )urajer 32$ &tulpiniD)runze' 33$ 6runze de s)ecl )urajer 6runze de s)ecl 35$ semizaharat

3<$ 3F$

6runze de s)ecl zaharat 6runze de s)ecl )urajer

-.$= -0$=

.. .-

-$5 0$=

=$2 =$3

03 0=

=$.= =$-5

055 1

II$ N7T4E74I 6I?49A*E


A. FANURI a8. F !uri !atura"e 3G$ 6(n de munte F5$5 3< 5$F .$5=$ 6(n de deal F5$. 35 3$2 .$= 5-$ 6(n de es i c(mpie F3$F 2F 2$= -$5 b8. F !uri %e "e$u(i!oase a!ua"e 5.$ Mazre la #n)lorire F<$= G< -.$2 .$. 50$ Mzriche la #n)lorire F3$= G= -=$F 0$= #8. F !uri %e $ra(i!ee a!ua"e Iarb de *udan #nainte de 52$ F<$= <0 <$= -$. #nspicare Iarb de *udan la 53$ FF$= 3F 5$2 -$2 #nspicare Iarb de *udan la 55$ FF$= 22 3$< -$3 #n)lorire 5<$ *org zaharat la #n)lorire <2$= G 3$5 =$2 5F$ *org zaharat la #nspicare <.$= -. 3$F =$2 *org *udan &hibrid' #n 5G$ F2$< <=$. 1 1 burdu) *org *udan &hibrid' la <=$ FF$0 3F$= 1 1 #nspicare +orumb )urajer la <-$ G.$= -5$3 =$< #nspicare <.$ Mei la #n)lorire G-$= .. 3$F =$F <0$ *ecar #n burdu) F3$= 30 0$0 -$5 <2$ 4api la #n)lorire FF$= G= -=$< 0$0 %ughie #nainte de <3$ G=$= 23$F 1 1 #nspicare <5$ %ughie la #nspicare G-$= 05$G 1 1 <<$ %ughie la #n)lorire FF$= 05$. 1 1 <F$ 9!z la #nspicare FF$= 3. 1 1 %8. F !uri %e "e$u(i!oase #u $ra(i!ee a!ua"e 5bor#ea$ %e toa(!&8 <G$ Mazre cu secar F3$= 35 5$0 -$F F=$ Mzriche cu secar F<$= 55 5$. -$G F-$ Mzriche cu orz F5$= 5< 5$2 -$G F.$ Mazre cu o!z F5$= F2 5$2 -$G e8. F !uri %e "e$u(i!oase 'ere!e Lucern la mijlocul F0$ F2$= -.. -0$F -$F #n)loririi F2$ Lucern la #n)lorire F3$= G5 -=$= -$5 Tri)oi la #nceputul F3$ F0$= --3 -=$0 0$. #n)loririi F5$ Tri)oi #n )loare complet F0$= G. G$F .$F F<$ *parcet la #mbobocire F5$= --. --$2 .$3 *parcet la #nceputul FF$ F5$= -=F -=$5 .$2 #n)loririi FG$ :hizdei la #mbobocire F2$= -=. -3$F .$. G=$ :hizdei la #n)lorire FG$= <5 -.$0 -$F f8. F !uri %e "e$u(i!oase #u $ra(i!ee 'ere!e G-$ Lucern D pir crestat F5$= G3 F$G -$3 G.$ Lucern D o!scior F<$= 5. 5$5 .$G0$ Lucern D golom F2$= << -0$< .$5 G2$ Tri)oi D o!scior F2$= F5 G$. -$< .2 -F -0 .2 .. .= .. -F -< .= 1 1 -0 -< .= 1 1 1 1 1 .= -G .-G .5 .= 02 .0 0= .3 0. .2 .2 .< .3 .3 =$3. =$2< =$0G =$2= =$2< =$33 =$33 =$3=$3=$2G =$25 =$23 =$50 =$3. =$2. =$32 =$3F =$5< =$3F =$3= =$32 =$0G =$3=$2G =$2F =$2=$5. =$3G =$32 =$3F =$3=$22 =$3= =$22 =$22 =$50 .-.3 -GF= -<F5 .=23 ..=3 .033 .0-G .-2G -<-G -G2-G<.0== .2-F .-0. .=<. 1 1 1 1 1 -G=G -F5. ..=.-5< .-2. .=.= .=F0 ..=0 .0== .2-. .23= .3FF .-2< .=.-G<.025

G3$ G5$ G<$ GF$ GG$ -==$

Tri)oi D golom Tri)oi D timp)!ic Lucern &con inut de +? peste -G>' Lucern &con inut #n +? -51-G>' Lucern &con inut #n +? -01-5>' ?orceag &gr(u #nainte de #n)lorire D mzriche raportat-,-' ?orceag &o!z #nainte de #n)lorire D mzriche #naintea #n)loririi raportat -,-' Iarb de pajiti #nainte de #nspicare 9!z #nainte de #nspicare +orumb la apari ia spicului 6runze cu colete de s)ecl de zahr 6runze cu colete de s)ecl )urajer

F.$= F.$= G-$= G-$= G-$= G=$=

<= F. -F= -25 --. -.2

-=$. G$= -F$G -0$G -0$2 F$=

.$-$F .$G .$.$= 0$F

.. .2 .-= -<= -== -03

=$50 =$2. =$5G =$50 =$35 1

.0=2 -F.. .<=G .2.2 ..-= .5-3

?'$ N7T4E74I ;E4II %E*KI%4ATATE

-=-$ -=.$ -=0$ -=2$ -=3$ -=5$

G=$= G=$= G=$= G=$= G=$= G=$=

-00 -2. <5 32 <. GF

G$3 5$0 2$3 2$2 -=$F -3$0

2$2$0$< .$.$. .$2

-2= .0= -.= 1 2= 0=

1 1 1 1 1 1

.<.< .G-F .<.F .3=5 .05G ..2-

III$ N7T4E74I *7/7LENTE A'$ 4A%L/IN9A*E, T7?E4/7LI, ?9*TLN9A*E


-=<$ -=F$ -=G$ --=$ ---$ --.$ --0$ --2$ --3$ --5$ --<$ --F$ --G$ -.=$ -.-$ -..$ -.0$ -.2$ -.3$ *)ecl )urajer *)ecl semizaharat *)ecl de zahr Morco! rou %o!lecei /arto)i Topinambur :ulie )urajer +epeni )urajeri *emisiloz lucern *emisiloz ierburi +orumb #nainte de #nspicare +orumb cu bobul #n lapte +orumb cu bobul #n lapte1cear +orumb tulpini )r tiule i Mtiule i de porumb cu pnui Mtiule i de porumb )r pnui Mtiule i de porumb )r pnui G.>D)in de lucern F> +orumb la #nspicare <3> Dsoia .3> -.$5 -<$5 .0$2 -.$G G$G -<$< .-$5 .=$= F$G 23$= 23$= -3$= .0$= .3$3 .=$2 03$= 05$5 2.$2 .5$= -= G G -= G -. -F -= 5 3< 30 F G -3 .3 .. .5 -2 =$0 =$0 =$5 =$2 1 =$=$5 =$0 1 -=$= 0$=$< -$= -$. 2$= .$5 -$3 0$0 -$. =$. =$2 =$0 =$0 1 =$3 =$5 =$3 1 -$3 -$0 =$0 =$3 =$3 -$3 .$5 .$= .$=$< 1 1 1 5= -3 1 1 1 1 <. 5F .< -G -F -< -. --= =$-. =$-5 =$.. =$-3 =$-=$.= =$.< =$.< =$-= =$0=$0= =$-. =$.=$.. =$-2 =$22 =$23 =$2< =$ 0F0 32. <G= 2-F .G2 33= <35 5.0 0== -2== -00= 0G0 53F <.3 233 -0-1 -0<= 3GG

?'$ *EMI*IL9I /'$ N7T4E74I IN*IL9IATE

-.5$ -.<$ -.F$ -.G$ -0=$ -0-$ -0.$

-00$

-02$ -03$ -05$ -0<$ -0F$ -0G$ -2=$ -2-$ -2.$ -20$ -22$ -23$ -25$ -2<$ -2F$ -2G$ -3=$ -3-$

+orumb cu bobul #n lapte D uree =,3> *org zaharat Ierburi din )(ne e naturale Mzriche 0=>Dsecar <=> Mzriche --> la #nceputul #n)loririi D o!z FG> la #nspicare ?orceag &mzriche 0=> Dsecar <=>' la #n)lorire ?orceag &mzriche .<> la )ormarea boabelor D o!z 5F> la #nspicare D di!erse 3>' ?orceag &mzriche --> la #nceputul #n)loririi D o!z FG> la #nspicare' Lucern la #n)lorire D solu ie acid )ormic 3> &-== Ag lucernD3 l solu ieD3> acid )ormic' Lucern la #n)lorire D )in orz 2> Lucern plit -. ore Lucern la #n)lorire D ierburi graminee la #n)lorire -,Tri)oi la #n)lorire D ierburi graminee la #nspicare -,/arto)i &tuberculi' Morco! F.> D)in lucern -F> ;arz )urajer 6runze i colete de s)ecl de zahr /apitule )loarea soarelui /Tperacee D graminee -,/Tperacee D acid )ormic 3> #n propor ie de 3 Ag solu ie la -== Ag mas )urajer *tu) D porumb cu bob #n lapte raportat -,Ti ei s)ecl #nsiloza i industria zahrului Tesco!in de la preparatul !inului ?otin de la preparatul uicii Ti ei s)ecl zahr ?orhot de porumb industria spirtului

.<$3 .3$= 03$= 03$= .F$3 22$3 0=$3

.0 G .2 -< -3 .-F

-$. -$5 .$2 -$.$0 1 1

=$5 =$3 -$. =$< =$G 1 1

-F .= -2 ..= 1 1

=$.3 =$-5 =$.=$-< =$.= =$.. =$.=

F35 323 G.5 G.5 <5= 1 1

.F$2

-3

=$.=

00$= .G$= .G$= 0.$= 0.$= .0$= .G$2 -3$-3$= 0=$= 0-$= .3$= 3-$3 -0$= 03$= 02$3 <$2 F$=

25 0F 23 20 .3 -.5 -2 -= .0 .. -0 -< -. -F -= 5 -0

2$0 3$. 3$= 0$F 0$. 1 -$5 1 -$F 0$3 0$F 2$3 .$3 -$0 2$= 2$F =$F 1

=$G -$= =$G =$< =$< =$0 =$< 1 =$2 =$3 -$G -$F -$. =$2 =$5 =$< =$1

.3 .2 .. .3 .. 1 3= 1 0= 3 -= -2 -2 1 0 0 1 1

=$.=$-F =$-5 =$.= =$.= =$.3 =$.F =$-0 =$-= =$.0 =$.= =$-5 =$.2 =$-. =$-F =$.. =$=F =$=G

G2= <3< <02 F3G <35 53. G-3 1 0.0 <3F <2= 3<F -=GF 00= G25 F32 .2.FF

%'$ 4EII%774I IN%7*T4IALE +49A*+ETE

-3.$ -30$ -32$ -33$ -35$ -3<$ -3F$ -3G$ -5=$

?orhot de carto), industria spirtului ?orhot porumb, industria amidonului ?orhot carto)i industria amidonului ?orhot de bere Ti ei usca i de s)ecl ?orhot porumb uscat industria amidonului ?orhot uscat de porumb, industria spirtului ?orhot uscat de carto)i, industria spirtului ?orhot uscat, industria berii

3$= .2$-3$= .3$= FG$2 G=$= FF$= FF$= GG$=

< .. 1 25 5= -. -2G -.. G0

1 =$1 1 3$F 1 =$F .$5 .$5

1 .$3 =$1 =$3 1 -.$G <$= 3$2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

=$=3 =$0. =$-5 =$0=$FG -$.2 -$.=$3. =$G-

-.< G52=5 G== .G== 05.2 05<= -<5F .F<<

E'$ 4EII%774I IN%7*T4IALE %E*KI%4ATATE

I;$ N7T4E74I /9N/ENT4ATE


A8. NUTRE0URI CONCENTRATE CULTI?ATE -5-$ +orumb hibrid FF$= 5< -5.$ +orumb hibrid F5$0 55 -50$ +orumb hibrid 52$= 52 -52$ +orumb portocaliu F<$5 G-53$ +orumb cincantin F2$0 1 -55$ 9rz F5$0 F2 -5<$ 9rz gola F0$F --0 -5F$ 9!z FF$. G. -5G$ :r(u FF$= -=-<=$ Mazre F<$3 -F. -<-$ *oia &toastat' G=$= 0<= -<.$ *org *udan &hibrid' FG$= F< =$. =$. =$. 1 1 -$F 1 -$< =$3 .$. 0$= =$2 .$G .$G .$F 1 1 0$F 1 2$2 0$5 2$= 5$= 0$. . . . 1 1 =$. 1 1 1 1 1 1 -$0= -$.3 -$.. -$-. -$.= =$GG -$.0 -$-0 -$23 -$-5 003= 0.G= 0.== 1 1 0=.= 1 .<5= 00== 0.5= 1 1

?'$ N7T4E74I /9N/ENT4ATE %E +49;ENIENL IN%7*T4IALL


-<0$ -<2$ -<3$ -<5$ -<<$ -<F$ -<G$ -F=$ -F-$ -F.$ -F0$ -F2$ -F3$ -F5$ -F<$ -FF$ Tr( e de gr(u Tr( e de porumb Tr( e de secar Tr( e de orz Tr( e de orez Melas %rojdie )urajer leii bisul)itice %rojdie )urajer hidrolizate de lemn Mroturi de soia Mroturi )loarea soarelui Mroturi de c(nep Mroturi de rapi Mroturi din semin e de tomate Lapte sm(nt(nit deshidratat 6in pete &peste 33> +?, grsime 3>' 6in pete &sub 33> +?, grsime -=>' F5$G F5$< FF$= FF$= FF$= <F$= G=$= G=$= FF$0 G-$F5$G FG$= G=$= G.$G G-$= G.$2 -=F 5= FF <F. 3= 033 2-= 0G3 023 .3= .<.0= 0=G 33F 0<= -$5 -$-$= -$2 =$F -$3 3$0 3$3 0$F 0$. 0$F .$1 -0$= 2.$F <G$-0$0 5$. 5$G 2$= -0$0 =$. -5$0 -5$G 5$5 -=$< F$5 3$0 1 -=$= .3$G 2<$G =$=$0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =$<< =$FF =$<< -$=3 =$<< =$F-$=F -$=F -$-= =$<G =$<. =$G2 =$<3 -$-2 -$= =$FF .5.= .G== .<5.3FG .<-. 1 03== 05== 0<0= .F<= .0G5 .<G. 1 0<F= 053= .G2=

-FG$ -G=$ -G-$

6in carne1oase &peste 33> +?, grsime -3>' 6in carne1oase &3=1 33> +?, grsime -3>' 6in carne1oase &sub 3=> +?, grsime -3>' Lapte de !ac proaspt integral Lapte de !ac proaspt sm(nt(nit Iar proaspt Ier proaspt

G0$3 G=$= G.$0

2G. 2-5 02<

2<$0 52$3 G.$G

..$0 0=$3 20$G

1 1 1

-$0-$-5 -$=

2=<= 05F= 0=G=

;'$ +49%7*E ANIMALE +49A*+ETE


-G.$ -G0$ -G2$ -G3$ -0$= G$= G$= <$= 00 0. 0. F -$. -$0 -$2 =$5 =$G =$G =$F =$3 1 1 1 1 1 1 1 1 5F0 0G< .5G 0G<

;I'$ N7T4E74I :49*IE4E


A8. IN STARE USCAT/= -G5$ +aie de o!z G=$= -0 2$0 -$= =$=$0< -G<$ +aie de orz F0$= F .$0 -$. =$=$03 -GF$ +aie de gr(u F<$= 0 .$=$3 =$=$03 -GG$ /oceni de porumb F2$= -F 0$-$1 =$0F .==$ /iocli de porumb G=$= 1 =$5 =$. 1 =$2= .=-$ ;reji de mazre FG$= 0F -.$5 -$2 .$= =$00 .=.$ +lea! de o!z F2$= .< 5$= -$3 =$. =$0F .=0$ +lea! de orz F2$= -< 3$3 -$3 =$. =$0G .=2$ +lea! de gr(u F2$= .. 5$0 -$2 =$. =$02 .=3$ +lea! de lucern F3$= G-<$= -$F$= =$<0 .=5$ +lea! de tri)oi F3$= F0 -5$-$G F$= =$53 .=<$ +lea! de soia FG$= 50 2$-$.$= =$22 = Not&I -e!tru !utreuri"e $rosiere 3! stare us#at& se va "ua 3! #a"#u" u! #oefi#ie!t %e uti"izare 5#o(estibi"itate %e E;@A;G "a ovi!e +i >;@A;G "a bovi!e8 .=F$ .=G$ .-=$ .--$ .-.$ /oceni de porumb D melas -> /oceni de porumb D sol$ *are -> /oceni de porumb D s)ecl, raport -,. /oceni de porumb D do!leci, raport -,. /oceni de porumb D melas .> D uree 3> 03$= 00$3 .G$= ..$= 03$= -0 F F G -< -$3 -$5 -$2 -$. -$5 =$5 =$5 =$5 =$3 =$5 1 1 1 1 1 =$.=$-G =$.. =$-5 =$-G -GF-<3= -F3G -F.= -G5= .==< -300 -0G= -52. -G.3 .=<= -G3<

?'$ IN *TA4E IN*IL9IATA


-=G= <G2 <.2 32G5=

;II$ *7?*TANE AI9TATE *INTETI/E


Nr. #rt. -$ .$ De!u(irea substa!ei 7ree Ape amoniacale &.3>' Co!i!ut 3! azot 5$:9$8 22= .=3 E#,iva"e!t 'rotei# 5$:9$8 -0<= 52=