Sunteți pe pagina 1din 10

http://mate.info.

ro/
TESTUL 6
1. S se arate c drumul [ ]
2
: 0,1 este rectificabil
( )
( ]
( )
2 2
sin , , 0,1 ;
0, 0 , 0.
t t t
t t
t

_


,
'

Rspuns.
( ) ( )
2 2
x t y t + 1 1
] ]
este mrginit.
2. S se calculeze lungimea drumului a crui imagine este
( ) [ ]
{ }
2
, 2 , 0, , 0, 0 x y y px x a y p > .
Rspuns.
( )
2 2 2
ln
2 2
a a p a a p
p
p
+ + +
+ .
3. S se gseasc o parametrizare a lemniscatei
( )
2
2 2
, 0, 0 x y xy x y + > > .
Rspuns.
sin cos cos , sin cos sin , 0,
2
x y
1

1
]
.
4. S se afle lungimea elipsei de semiaxe
, , a b a b >
.
Rspuns.
2 2 2 2
!
2 2 2 2 2 2
e 1 " 1 " #
2 1 e e
2 2 2 !
a
1


1

]
K
, unde
2
2
2
e 1
b
a
_,
.
S se calculeze integralele curbilinii de primul tip:
5.
"
"
cos ;
d , unde : 0,

sin ,
x a t
y s t
y a t


1

'
1
]

.
1
Rspuns.
2
" 2
0
a
.
6.
[ ]
2
"
2 ;
d , unde : ; 0,1
2
,
"
x t
y s y t t
z t


'

.
Rspuns.
" 2 "
! " 2 "ln
"
+
+ .
7.
( )
" "
d x y s

, unde
( )
{ }
2 2 2 2
$m , , , 0, 0 x y z x y z a x y z + +
.
Rspuns.
[ ]

2 2 2
sin , cos , 0, ;
2 "
x y a t z a t t a .
8. S se calculeze masa firului material cu densitatea
( )
( )
2 2
, , ln x y z x y z +
%i care are forma arcului de curb:

[ ]
e cos ;
: e sin ; 0,1
e ,
t
t
t
x t
AB y t t
z


'

.
Rspuns. &asa

( )
"
1 2
, , d
" "
AB
a
x y z s
+

.
S se calculeze integralele curbilinii de al doilea tip:
9. 2 2 2 2
d d
x y x y
x y
x y x y

+
+
+ +

2
http://mate.info.ro/
[ ]
cos ;
: 0, 2
sin ,
x a t
t
y a t


'

.
Rspuns. 2 .
10.
1 1
d d x y
x y x y

+
+ +
, unde

este conturul ptratului cu '(rfurile


( ) ( ) ( ) ( ) ) 1, 0 ; * 0,1 ; + 1, 0 ; , 0, 1 .
Rspuns. 0.
11.
( )
2 2
d d x y x xy y

+ +

, unde
( ) [ ]
{ }
2 2
$m , 2 0, 0, 0,1 x y x x y y x +
.
Rspuns.
-
!
.
S se arate c urmtoarele integrale sunt independente de drum %i s se calculeze:
12.
( )
( ) 1,1
2
0,0
2 d d xy x x y +

.
Rspuns. 1.
13.
( )
( ) !,.
2 2 1,0
d d x x y y
x y
+
+

pe un drum care nu trece prin punctul ( ) 0, 0


.
Rspuns. /.
14. S se determine func0ia U dac
( ) ( ) d e 1 d 1 d
x y
U x y x x y y

+ + + 1
]
.
Rspuns. ( ) e
x y
x y C

+ + .
15. S se calculeze
( )
( ) 2,",2
1,1,1
d d d yz x xz y xy z + +

,
"
obser'(nd c integrala este independent de drum.
Rspuns. ,ac notm cu
( ) ( ) ( ) , , , , , , , , P x y z yz Q x y z xz Q x y z xy
,

http://mate.info.ro/
atunci
, ,
P Q Q R R P
y x z y x z.
S se calculeze integralele curbilinii:
16.
[ ]
"
2
;
2
d , dac 2 ; 0,1
"
1
,
2
C
x t
xyz C y t t
z t


'

l
.
Rspuns.
1! 2
1"
.
17.

2
e ;
1
d , dac 0, ln2
2
e ,
t
t
C
x
xy C t
y


1

'
1
]

l
.
Rspuns.
"
2" 1- 2# #
120

.
18.
( )
( )
[ ]
cos sin ;
d , dac , , 0
sin cos ,
C
x a t t t
xy C t a
y a t t t
+

>
'

l
.
Rspuns. 0.
19.
( )
( )
[ ]
2 2
1 cos cos ;
d , dac ,
1 cos sin ,
C
x t t
x y C t
y t t
+

+
'
+

l
.
Rspuns.
"2
"
.
20.
( ) d
C
x y +

l
, dac C este curb 1nchis rectificabil care are ca imagine ptratul
( ) ( ) ( ) ( )
1 2 "
) 0, 0 , ) 1, 1 , ) 2, 0 , ) 1,1
%i ambele capete 1n origine.
Rspuns. " 2 2 + .
#
21. S se calculeze masa firului material care este imaginea drumului
[ ]
.
.
"
"
;
.
1
: ; 0,1
2
11
,
"
x t
C y t t
z t


'

%i care are densitatea liniar ( )

, , 2 x y z y .
Rspuns.
!0 11ln11
100
+
.
22. S se calculeze integrala
d
C
y

l
,
dac C este arcul lemniscatei
( ) ( )
2
2 2 2 2 2
x y a x y + .
Rspuns.
( )
2
2 2 2 a
.
23. S se calculeze integrala
2 2
e d
x y
C
+

l
,
dac C este un contur con'ex limitat de curbele
2 2 2
, %i 0 x y a x y x + .
Rspuns.
( )
2 e 1 e

a a
a

+ .
24. S se calculeze integrala
d
C
z

l
dac C este elicea conic
[ ]
cos , sin , , 0, x t t y t t z t t a
.
Rspuns. ( )
"
"
2
2
1
2 2
"
a
1
1 +
1
]
.
!
http://mate.info.ro/
25. S se determine masa firului material care este imaginea drumului
[ ]
2
"
;
; 0,1 , 0
2
,
"
x at
a
C y t t a
a
z t

>
'

%i a crei densitate liniar este ( )


2
, ,
y
x y z
a
.
Rspuns. ( )
" " 2 "
" " 1 ln
. 2 "
a
1
+
+
1
]
.
26. S se calculeze
d
C
x y
dac
( )
[ ]
e ;
0, ln2
ln 1 e ,
t
t
x
C t
y


'
+

.
Rspuns.
2
1 ln
"
+
.
27. S se calculeze integrala
( )
"
arcsin d d
C
y x x y +
dac
[ ]
2
;
: 1,1
1 ,
x t
C t
y t


'

.
Rspuns.
"
2
.

.
28. S se calculeze integrala
[ ]
e ;
d d d , dac : e ; 0,1
2 ,
t
t
C
x
x x xy y xyz z C y t
z t

+ +
'

.
-
Rspuns.
2
e 2 e
2 2e

+ .
.
http://mate.info.ro/
29. S se calculeze integrala
( )
2 2 2 2
cos
d d d , dac sin
0, , , 0.
2
C
x a t
z a x x xz y x y z C y a t
z bt
t a b

+ + +
'

1
>
1
]

Rspuns.
( )
2
1
2
a b
.
30. S se calculeze integrala
( )
2
2 d d
C
y x x y + +
, unde C este curba simpl
1nchis orientat poziti' care are ambele extremit0i 1n punctul ( )
1
) 0,1
%i drept imagine
parabola
2
1 y x + 1n cadranele $$ %i $$$ %i parabola
2
2 2 y x + 1n cadranele $ %i $2.
Rspuns. " .
31. S se calculeze integrala
( )
d d
max ,
C
x y
x y
+

, unde C este curba simpl, 1nchis %i


orientat poziti' care are drept imagine dreptunghiul
1 2 " 1
) ) ) ) )
, unde
( ) ( ) ( ) ( )
1 2 "
) 1, 1 , ) 2, 1 ; ) 2,1 ; ) 1,1
.
Rspuns. 31.
32. S se calculeze integrala
2 2 2 2 2 2
d d d
C
y z x z x y x y z + + + + +
,
unde C este curba simpl care are drept imagine segmentul din spa0iu )* cu
( ) ( ) ) 1, 1, 1 %i * 2, 2, 2
%i captul 1n punctul ).
Rspuns.
1# 2
2
.
33. S se calculeze integrala
d d d
C
y x z y x z + +
,
/
unde C este curba simpl 1nchis care are drept imagine triunghiul din spa0iu
1 2 " 1
) ) ) )

cu '(rfurile ( ) ( ) ( )
1 2 "
) 1, 0, 0 ; ) 0,1, 0 ; ) 0, 0,1
.
Rspuns.
"
2
.
34. S se calculeze integrala
( ) ",0
1
, 2
"
d d
1 1
y x
x y
xy xy
_


,
+
+ +

pe o curb a crei imagine nu intersecteaz hiperbola


1 xy
.
Rspuns. ln".
35. Stabilind c expresia ( )
( )
2 2
, , " d 2 d x y z y x x xy y +
este o diferen0ial
total s se gseasc o func0ie
"
: F
, astfel 1nc(t dF .
Rspuns. ( )
" 2
, F x y x xy + + C .
36. Stabilind 1n prealabil c expresia
2 2 2 2 2
1 1
d d d , 0, 0
z xy y z xy
x x y z x z
xz z x y x y z
_ _
+
+ + + > >

+ +
, ,
este o diferen0ial total s se gseasc o func0ie
"
: F
, astfel 1nc(t dF .
Rspuns. ( ) , , ln arctg
y xy
F x y z xz
z z
+ + C .
10