Sunteți pe pagina 1din 16

Meniuri Mathcad

Meniul File
Comand New (Ctrl+N) Open (Ctrl+O) Close (Ctrl+W) Save (Ctrl+S) Save As Aciune Deschide un nou document Mathcad. Deschide un document Mathcad ce a fost salvat anterior. nchide documentul Mathcad curent. Salveaz documentul Mathcad curent. Salveaz documentul Mathcad cu nume. Aceast comand se folose te la prima salvare pentru a da un nume documentului! sau la salvri ale unor documente al cror nume vrem s"l schim#m! sau s redirec$ionm salvarea %ntr"un nou folder. &ransmite documentul Mathcad la o adres de 'nternet. Define te propriet$ile unui document Mathcad pentru tiprire. *izualizeaz documentul Mathcad ce urmeaz s fie listat. +ste lista ultimelor documente Mathcad care au fost salvate i %nchise. ,ista afi at poate fi folosit pentru deschiderea documentului Mathcad printr"un du#lu clic pe numele fi ierului sau prin apsarea numrului de ordine al fi ierului. Comand de ie ire din sesiunea Mathcad.

Send (a)e Setup (rint (review Recent File

Exit

Meniul Edit
Comand -ndo (Alt+Bksp) Aciune Anuleaz ultima comand dat %n cadrul unei re)iuni. ndat ce cursorul prse te re)iunea! Mathcad"ul .uit/ secven$a de comenzi ce au fost e0ecutate %n aceea re)iune. Activeaz ultima comand dat %n cadrul unei re)iuni. ndat ce cursorul prse te re)iunea! Mathcad"ul .uit/ secven$a de comenzi ce au fost e0ecutate %n aceea re)iune. Con$inutul zonei selectate se copiaz %n zona de memorie Clipboard i apoi zona se ter)e. ntr"o zon poate s fie o parte dintr"o re)iune sau o re)iune sau 1

1edo (Ctrl+Y)

Cut (Ctrl+X)

Cop2 (Ctrl+C) (aste (Ctrl+V) (aste Special Delete (Ctrl+D) Select All 7ind(Ctrl+F5) 1eplace (Shift+F5) 9o to (a)e Chec: Spellin) ,in:s Object

mai multe re)iuni. Con$inutul zonei selectate se copiaz %n zona de memorie Clipboard. ntr"o zon poate s fie o parte dintr"o re)iune sau o re)iune sau mai multe re)iuni. Copiaz con$inutul zonei de memorie Clipboard %n documentul Mathcad curent %ncep3nd cu pozi$ia curent a cursorului. Similar cu comanda Paste dar se folose te %n cazul copierii din zona de memorie Clipboard a unor re)iuni mari 4ima)ini! meta fi iere5. 6ter)e zonele selectate. ntr"o zon poate s fie o parte dintr"o re)iune sau o re)iune sau mai multe re)iuni. Selecteaz toate re)iunile documentului Mathcad. Caut un ir de caractere %n cadrul documentului. Cutarea poate fi setat pentru re)iuni Text i8sau re)iuni Math. Caut i eventual %nlocuie te un ir de caractere cu un alt ir de caractere. Mut cursorul pe pa)ina precizat. ,anseaz corectorul le0ical %n re)iunile te0t. Comand de editare a %nln$uirilor. Comand de activare a o#iectelor %ncapsulate sau %nln$uite.

Meniul View
Comand &ool#ar Aciune Comanda permite vizualizarea sau ascunderea #arelor Standard i or!at i a paletei Math. n cadrul paletei Math putem vizualiza sau ascunde paletele; Calculator" #raph" Matrix" E$aluation" Calculus" %oolean" Pro&ra!!in&" #ree'" S(!bolic i Modifier) Comanda poate fi activ sau pasiv= dac este activ se vizualizeaz #ara de Status pe ultimul r3nd al ferestre Mathcad. n cazul %n care comanda este activ se afi eaz o )rada$ie orizontal. n cazul %n care comanda este activ se vizualizeaz re)iunile documentului. Comanda permite mrirea sau mic orarea vizualizrii. Avem la dispozi$ie urmtoarele posi#ilit$i; ?@A! @BA!

Status <ar 1uler 1e)ions >oom

1efresh (Ctrl+R) Animate (la2#ac: Preference

C@A! DBBA! D?@A! D@BA i ?BBA. Se refac toate re)iunile documentului i se ter) resturile de re)iuni. Creeaz o fereastr de anima$ie. Activeaz fereastra de anima$ie %n care se va derula anima$ia. Cu aEutorul comenzi se acceseaz dou palete. (aleta #eneral are; op$iuni de start 4Startup options5! op$iuni de tastatur 4+e(board Options5 i dialectul de lim# en)lez pentru corectorul le0ical 4Spell Chec' ,ialect 5= paleta de -nternet con$ine urmtoarele c3mpuri; nume utilizator 4.ser /a!e5! adresa de E0!ail 4E0!ail5! adresele de internet ale cola#oratorilor 4Collaborator(5 i Prox( Ser$ers 4F&&(! 7&(! 9O(F+15.

Meniul Insert
Comand 9raph Aciune Comanda deschide o list de comenzi pentru a %nsera re)iuni %n care se pot reprezenta )rafice de func$ii. G"H (lot nsereaz reperele carteziene pentru (@) reprezentarea cartezian a func$iilor de o sin)ur varia#il real. (olar (lot nsereaz reperele polare pentru (Ctrl+7) reprezentarea func$iilor de o sin)ur varia#il real %n coordonate polare. ID (lot Jizard Comanda ne prezint cele @ moduri de vizualizare a )raficelor de dou varia#ile reale cu valori reale. Surface (lot nsereaz o re)iune %n care (Ctrl+2) se va reprezenta o func$ie su# form de p3nze. Contour nsereaz o re)iune %n care (lot se va reprezenta o func$ie (Ctrl+5) su# form de linii de nivel. ID Scatter nsereaz o re)iune %n care Chart se va reprezenta o func$ie su# form de punte %n spa$iu. ID <ar (lot nsereaz o re)iune %n care se va reprezenta o func$ie

Matri0 (Ctrl+ ) 7unction (Ctrl+F) -nit (Ctrl+!) (icture (Ctrl+")

su# form de #are %n spa$iu. *ector 7ield nsereaz o re)iune %n care (lot se va reprezenta o func$ie su# form de vectori. Comand cu care se poate crea o matrice sau un vector. Deschide lista de func$ii Mathcad! list din care se poate ale)e func$ia dorit spre consultare sau %nserare. Deschide lista unit$ilor de msur a unuia din sistemele S-" M+S" C#S i .S. Sistemul se ale)e %n preala#il cu aEutorul comenzii .nit S(ste! din paleta comenzii Options din meniul Math. nsereaz o re)iune Picture %n care se poate reprezenta un fi ier ima)ine ce a fost salvat %ntr"o matrice.
' := 2 .. 32 j := 2 .. *22 M
', j

:= ' + j

Area

&e0t 1e)ion (a)e <rea: Fiperlin: (Ctrl+#) 1eference Component

nsereaz o re)iune ce poate fi securizat i care va con$ine e0presii. 1e)iunea poate rm3ne la vedere fr a putea fi modificat sau copiat de cel ce nu cunoa te parola sau poate fi chiar ascuns. nsereaz o re)iune te0t. nsereaz un caracter special de salt la pa)in nou %n locul pe care %l ocup cursorul. Comand de creare a unei adrese de %nln$uire. nsereaz o referin$. ,anseaz 4i5ard"ul pentru a %nsera componente 4Axu! #raph! Axu! S0P6.S Script! Excel! ile 7ead or 4rite! -nput Table! MathSoft Chec'%ox! MathSoft 6ist%ox! MathSoft Push%utton! MathSoft 7adio%utton! MathSoft Slider! MathSoft Text%ox! MAT6A%! O,%C 7ead! Scriptable Object! S!artS'etch5 %n documentul Mathcad. nsereaz o#iecte realizate cu alte produse informatice 4Adobe Photoshop -!a&e ! AutoCA, ,ra8in&! %it!ap -!a&e!

Object

-!a&e ,ocu!ent! Mathcad ,ocu!ent! Media Clip! Microsoft E:uation 1)2! Microsoft Excel Chart! Microsoft Excel 4or'seet! Microsoft #raph Chart! Microsoft Photo Editor 1)2 Photo! Microsoft Photo Editor 1)2 Scan ! Microsoft Po8er Point Pre5entation! Microsoft Po8er Point Slide! 4ord ,ocu!ent! 4ord Picture! M-,- Se:uence Pac'a&e! Paintbrush Picture! Snapshot ile! ;ideo Clip! 4a$e Sound! 4ord Pad ,ocu!ent5.

Meniul Format
Comand +Kuation Aciune Deschide o palet prin care se poate ale)e forma de afi are a varia#ilelor! a constantelor i a pr$ilor utilizator. (rin aceast schim#area putem sta#ili; ont 4Arial! %an'#othic! %atan&!5! ont St(le 47e&ular! -talic! %old! %old -talic5! Si5e 4L! M! DB! C?5! Effects 4.nderline5! Color 4%lac'! Maroon! Oli$e! /a$(! Purple! Teal! #ra(! Sil$er! 7ed! 6i!e! <ello8! %lue! uchsia! A:ua! 4hite5 i Script 44estern! =ebre85. Comanda este prezentat pe lar) %n para)raful .7orma de afi are a rezultatelor/. Deschide o palet prin care se poate ale)e forma de afi are a te0telor din re)iuni te0t. (rin aceast schim#area putem sta#ili; ont 4Arial! %an'#othic! %atan&!5! ont St(le 47e&ular! -talic! %old! %old -talic5! Si5e 4L! M! DB! C?5! Effects 4Stri:eout! -nderline! Su#script! Superscript5! Color 4%lac'! Maroon! Oli$e! /a$(! Purple! Teal! #ra(! Sil$er! 7ed! 6i!e! <ello8! %lue! uchsia! A:ua! 4hite5. Comanda deschide o palet pe care putem sta#ili 4unitatea de msur este inch"ul N5; MarcaEul 4-ndent5 pentru mar)inea din st3n)a 46eft5! marcaEul 4-ndent5 pentru mar)inea din dreapta 47i&ht5 i pentru op$iunea Special 4 ce are variantele none! ist 6ine i =an&in&5. Se poate ale)e a se marca fiecare aliniat nou cu; #uline 4%ullets5 sau numere 4/u!bers5 sau s nu fie marcat 4none5. De asemenea putem sta#ili pozi$ia #ornelor de &A< 4Tabs5 i unde s se fac alinierea; %n st3n)a 46eft5! central 4Center5 sau %n dreapta 47i&ht5. Deschide o palet care permite s sta#ilim caracteristicile urmtoarelor componente; =eadin&1! =eadin&*! =eadin&1! -ndent! 6ist! /or!al! Para&raph! Subtitle! Title. +0ist valori presta#ilite pentru aceste componente. Deschide o palet pe care se poate sta#ili caracteristicile de afi are a re)iuni curente. Aceast re)iune dac este o re)iune 3

1esult &e0t

(ara)raph

St2le

(roperties

9raph

Color

Separate >

te0t atunci paleta are dou fi e; fi a ,ispla( cu op$iunile culoarea de fond a re)iuni 4 %ac'&round5! %ncadrarea %ntr"un dreptun)hi a re)iuni 4Sho8 %order5 i afi area re)iuni cu dimensiunea ori)inal 4,ispla( at Ori&inal Si5e 5 iar fi a Text cu op$iunile; re)iunea te0t s ocupe toat l$imea documentului 4Occup( Pa&e 4idth5! re)iunea te0t se mre te dup te0tul introdus 4Push 7e&ions ,o8n As <ou T(pe 5. Dac avem o re)iune non te0t %n locul fi a Text avem fi a Calculation care are urmtoarele op$iuni; s nu se afi eze ptr$elul ne)ru 4placeholder5 dup evaluare= 4Enable E$aluation5 pentru a permite evaluarea re)iuni Mathcad= 4,isable E$aluation5 pentru a nu permite evaluarea re)iuni Mathcad i s se realizeze optimizarea evalurii 4 Enable Opti!i5ation5. 7orma )raficelor G"H (lot 7orma )raficelor carteziene 4a se vedea para)raful O1eprezentarea cartezian/5. (olar (lot 7orma )raficelor polare 4a se vedea para)raful O1eprezentarea polar/5. ID (lot 7orma )raficelor ID 4a se vedea capitolul O1eprezentarea func$iilor %n spa$iu/5. &race Deschide o palet %n care se ava afi a coordonata 0 i 2 a punctului indicat %n re)iunea )rafic. Aceste valori pot fi copiate pentru ale atri#ui unor varia#ile %n cadrul documentului 4pentru amnunte a se vedea para)raful O1eprezentarea cartezian/5. >oom Deschide o palet ce permite realizarea de detalii ale )raficului afi at 4pentru amnunte a se vedea para)raful O1eprezentarea cartezian/5. Se poate ale)e culorile pentru; <ac:)round 7ondul documentului Mathcad. Fi)hli)ht (rim planul. Annotation Dac este activat! comanda permite ale)erea culorii pentru re)iunile modificate. -se Default n cazul %n care comanda este activat se va (allete folosi paleta de culori implicit. Optimize 7olose te ?@P de culori pentru ima)inile din (allete document. Comand pentru separarea re)iunilor. Se va folosi %n cazul

1e)ions Ali)n 1e)ions

Area

c3nd avem re)iuni suprapuse. Alinierea re)iunilor %n mod; Across Orizontal. Down *ertical. Securizarea re)iunilor ,oc: Comanda ofer posi#ilitatea ale)erii unei parole pentru o re)iune creat cu comanda Area. O re)iune creat cu comanda Area poate fi format din una sau mai multe re)iuni Mathcad.

-nloc: Collapse

Comanda permite renun$area la parola pentru o re)iune creat cu comanda Area i care a fost securizat cu comanda 6oc'. n cazul c op$iunea este activat re)iunea creat cu comanda Area va fi ascuns! %n document va apare o linie.

+0pand Feader8 7ooters

Comanda invers comenzii Collapse! re)iunea ascuns se va vizualiza. Comanda deschide o palet cu dou fi e; =eader i ooter. Am#ele palete dau posi#ilitatea de a sta#ili locul de afi are a te0tului din =eader i ooter! adic %n st3n)a 46eft5! %n dreapta 47i&ht5 sau central 4Center5. Cu aEutorul op$iuni Otoat l$imea pentru fiecare sec$iune/ 4.se full 8idth for each section5! se poate acoperi toat l$imea =eader"lui sau a ooter"lui. n )rupul de comenzi Tools se )sesc urmtoarele #utoane cu ac$iune rapid care vor insera 4%n locul indicat de cursor5; numele fi ierului 4 -nsert ile /a!e5! calea i numele fi ierului 4-nsert ile Path5! numerele pa)inilor 4-nsert Pa&e /u!ber5! numrul total de pa)ini a documentului Mathcad 4-nsert /u!ber of Pa&es5! data ultimei salvri 4-nsert ,ate 6ast Sa$ed5! ora ultimei salvri 4-nsert Ti!e 6ast Sa$ed5! data curent 4-nsert ,ate5! ora curent 4-nsert Ti!e5. n toate aceste te0te %nserate %n =eader i ooter se pot sta#ili forma te0tului cu aEutorul ?

comenzi or!at. Aceast comand va deschide o palet %n care se poate modifica; ont 4Arial! %an'#othic! %atan&!5! ont St(le 47e&ular! -talic! %old! %old -talic5! Si5e 4L! M! DB! C?5! Effects 4Stri:eout! -nderline5! Color 4%lac'! Maroon! Oli$e! /a$(! Purple! Teal! #ra(! Sil$er! 7ed! 6i!e! <ello8! %lue! uchsia! A:ua! 4hite5 i Ali&n!ent 46eft! Center i 7i&ht5. -ltima din )rupa Tools este comanda -!a&e care permite inserarea %n =eader sau ooter a unei ima)ini. 9rupul Options are urmtoarele comenzi; numrul de start pentru numerotarea pa)inilor 4 Start at pa&e nu!ber5 i posi#ilitatea de a avea un =eader i ooter diferit pentru prima pa)in 4,ifferent header and footer on first pa&e5. Aceast comand dac este activat se vor )enera dou palete noi 4 =eader Pa&e 1 i ooter Pa&e 15 similare cu paletele =eader i ooter care ne dau voie s precizm forma diferit a pa)ini D. 9rupul ra!e con$ine comenzile; Pa&e! =eader i ooter. Dac una sau mai multe din acest comenzi sunt activate ra!e"ul se va %ncadra %n; pa)in! %n =eader sau %n ooter.

7epa&inate /o8

Comand de repa)inare a documentului Mathcad.

Meniul Math
Comand Calculate (F$) Calculate Jor:sheet Automatic Calculation Aciune Declan eaz opera$iunea de calcul a e0presiilor din toate re)iunile ce preced cursorul %n documentul Mathcad. Comanda ce declan eaz evaluarea tuturor re)iunilor din documentul Mathcad curent. Dac comanda este activat se lucreaz %n mod automat! adic la tastarea unui Enter 4cursorul va prsi re)iunea5 sau dac se face un clic %n afara re)iuni se va declan a %n mod automat comanda Calculate. n caz contrar se lucreaz %n mod manual! adic evaluarea re)iunilor se va face numai dup declan area comenzii Calculate. Comanda Calculate se poate declan a cu aEutorul tastei 7M sau cu #utonul cu

Optimization Options

ac$iune rapid ) Comanda lanseaz o procedur de consultare %ntre procesoarele sim#olic i numeric ale Mathcad"lui. Comanda deschide o palet ce con$ine urmtoarele fi e; %uilt0-n;ariabiles! Calculation! ,ispal(! .nit S(ste! i ,i!ension. *aria#ile rezervate 4%uilt0-n;ariables5; Ori)inea indicilor de matrice i vector 4 Arra( Ori&in 4O1'9'N55 cu valoarea implicit B. Aceast op$iune poate fi modificat i printr"o atri#uire simpl %n cadrul documentului Mathcad. +0emplu O1'9'N;QD &oleran$a la conver)en$ 4Con$er&ente Tolerance 4&O,55 cu valoarea implicit B.BBD. Aceast op$iune poate fi modificat i printr"o atri#uire simpl %n cadrul documentului Mathcad. +0emplu &O,;QB.BBBBD (recizia solu$iilor 4Constraint Tolerance 4C&O,55 cu valoarea implicit B.BBD. Cu c3t valoarea lui C&O, este mai mic vom o#$ine solu$ii mai precise cu func$iile de rezolvare a ecua$iilor !in!i5e! !axi!i5e! find i !inerr. Aceast op$iune poate fi modificat i printr"o atri#uire simpl %n cadrul documentului Mathcad. +0emplu C&O,;QB.BBBBD *aloarea ini$ial pentru )eneratorii de numere aleatoare 4Seed $alue for rando! nu!bers5 cu valoarea implicit D. *aria#ile pentru fi ierele (1N; (recizia de citire a datelor din fi iere de tip (1N 4Precision 4(1N(1+C'S'ON55 cu valoarea implicit R. Dac avem un fi ier de tip (1N cu valori ale unor msurtori e0primate cu precizii de B.BBBBD! aceast varia#il va provoca citirea acestor date cu o comand 1+AD(1N! numai cu precizia de B.BBBD. Aceast op$iune poate fi modificat i printr"o atri#uire simpl %n cadrul documentului Mathcad. +0emplu (1N(1+C'S'ON;Q@. Numrul de caractere din coloana de date din fi ierul de tip (1N 4Colu!n 4idth 4(1NCO,J'D&F55 cu valoarea implicit L. Aceast op$iune poate fi modificat i printr"o A

atri#uire simpl %n cadrul documentului Mathcad. +0emplu (1NCO,J'D&F;QM Obser$aie; cu cele dou e0emple date s"a precizat c datele au formatul; din nou caractere pe un r3nd cinci sunt la partea zecimal. 1estaurarea valorilor implicite la toate varia#ilele speciale 47estore ,efaults5 Op$iuni de calcul 4Calculation5; Op$iunea de recalculare automat 4 7ecalculate auto!atical(5. *erificarea sin)ularit$ii matricelor 4.se strict sin&ularit( chec'in& for !atrices5. Optimizarea e0presiilor %nainte de calculul e0presii 4Opti!i5e expressions before calculatin&5. (referin$ele de performan$ 4Perfor!ance Preference5 *itez mare de calcul 4=i&er speed calculation5 Asi)urarea compati#ilit$ii 4%ac'8ard co!patibilit(5 *izualizarea operatorilor 4,ispla(5; Semnul pentru %nmul$ire; selectare automat 4Auto Select5! punctul 4,ot5! punctul /arro8 4/arro8 ,ot5! punctul mare 46ar&e ,ot5! caracterul 0 405! spa$iu %n)ust 4Thin Space5 i fr spa$iu 4/o Space5. Semnul pentru derivare; semnul de derivare 4,eri$ati$e5 sau semnul pentru derivata par$ial 4Partial ,eri$ate5. Caracterele de la indice; afi ate mari 46ar&e Subscript5 sau afi ate mici 4S!all Subscript5. Caracterele pentru atri#uire; caracterele dou puncte i e)al 4Colon E:ual5 sau caracterul e)al 4E:ual5. Caractere pentru atri#uire )lo#al; caracterul triplu e)al 4Triple E:ual5 sau caracterul e)al 4E:ual5. Caractere pentru atri#uire local; caracterul s)eat la st3n)a 46eft Arro85 sau caracterul e)al 4E:ual5. Caractere pentru e)alitate; caracterul e)al )ros 12

4%old E:ual5 sau caracterul e)al 4E:ual5. Sistemul de unit$i; Sistemul implicit 4,efault .nit5. Sistemul 'nterna$ional 4S'5. Sistemul MSS 4MSS5 Sistemul C9S 4C9S5 Sistemul -S 4-S5 7r sistem 4/one5 Dimensiunile S se afi eze sau nu dimensiunile 4 ,ispla( ,i!ensions5. Dac s"a activat aceast o#$ine pute s avem urmtoarele dimensiuni afi ate; Masa 4!ass5 ,un)imea 4len&th5 &impul 4ti!e5 Curentul 4char&e5 &emperatura 4te!perature5 ,uminozitatea 4lu!inosit(5 Materia 4substance5

Meniul Symbolics
Comand +valuate Aciune Comand de evaluare a e0presiilor dup cum urmeaz; S2m#olicall2 n mod sim#olic (S%i&t+F$) 7loatin) n vir)ul flotant cu un numrul de cifre e0acte (oint %n limitele date de ine)alit$ile 9222 cifre 1 . Calculul e0presie cu IB de cifre e0acte
e

*1)192>A*>1*??A*>A223?*A2@>1>@2

Comple0

n comple0 cu partea real i partea comple0 a numrului.


( * + iB
*

+ ( 1 *iB

@ + >i

Simplif2

Comand de simplificare a e0presiilor.

11

*1)192>A*>1*??A*>A223?*A2@>1>@2 ( a + bB a b
* *

(a + bB ( a bB
*

+0pand

Comand de e0pandare a e0presiilor.


( a + bB
*

a + *ab + b

7actor

Comand de determinare a factorului comun dintr"o e0presie i de scoatere a lui.


ab + 1a + a b
* *

a b + 1 + ab

Collect

(entru a simplifica o e0presie prin e0tra)erea unui factor comun par$ial.


ab + 1a + a b
* *

a b

+ ( b + 1B a

(ol2nomial Coefficient s *aria#le

Dac polinomul se d su# form de polinom factor se calculeaz coeficien$ii acestui polinom. are coeficien$ii ( > 11 > 1 B 7a$ de varia#ila pe care se afl cursorul se vor efectua urmtoarele opera$ii; Solve Determin solu$ia ecua$iei. Su#stitute Su#stituie o e0presie cu alt e0presie. Differentiate Calculeaz derivata e0presiei %n func$ie de varia#ila precizat. 'nte)rate Calculeaz primitiva e0presiei %n func$ie de varia#ila precizat. +0pand to Se determin dezvoltarea %n serie de puteri a Series e0presie. Convert to Descompune %n sum de frac$ii simple o e0presie (artial ra$ional. 7actor Comenzi pentru matrice. &ranspose Determin matricea transpus. 'nvert 'nverseaz matricea. Determinant Calculeaz determinantul matricei. &ransformri. 7ourier &ransformata 7ourier. 'nverse 7ourier 'nversa transformatei 7ourier. ,aplace &ransformata ,aplace.
(5 1B (5 *B (5 1B co ef fs , 5 11 > >

Matri0

&ransform

1*

+valuation St2le

'nverse ,aplace 'nversa transformatei ,aplace. > &ransformata >. 'nverse > 'nversa transformatei >. Stilul evaluri. Modul de afi are a evalurii; *ertical= %nser3nd o nou linie 4;ertical(" insertin& lines5 *ertical= %nser3nd o linie %n afar 4 ;ertical(" 8ithout insertin& lines5. Orizontal dup e0presie 4=ori5ontall(5 " S se afi eze comentariile 4Sho8 Co!!ents5 " S se fac evaluarea %n locul pe care la ocupat e0presia 4E$aluate in Place5.

Meniul Window
Comand Cascade &ile Forinzontal &ile *ertical Windows List Aciune Se vizualizeaz ferestrele %n cascad. Se vizualizeaz ferestrele orizontal. Se vizualizeaz ferestrele vertical. ,ista documentelor deschise.

Meniul

el!
Aciune MesaEe e0plicative pentru comenzile Mathcad. ,ist de capitole 4Contents5. ,ist de no$iuni 4-ndex5 Motor de cutare a cuvintelor cheie 4Search5. 1eferin$e pentru dezvoltare. 1eferin$e ale utilizatorului de Mathcad. Conectarea la adresa c(ll)*+,)t%s(&t+c(, 4Collaborator(5. Conectarea la ---+,)t%s(&t+c(, pentru a accesa colec$ia documentelor Mathcad 44eb 6ibrar(5. Conectarea la ---+,)t%s(&t+c(, 4Mathcad)co!5. Conectarea la ---+,)t%s(&t+c(, 4Support5 Conectarea la ---+,)t%s(&t+c(, 44eb Store5

Comand Mathcad Felp (F')

Developers 1eference Autors 1eference 1esourse Center

11

,ansarea tutorialului Mathcad 4O$er$ie8 and Tutorials5. &a#el de referin$e rapide 4Cuic' Sheets and 7eference Tables5 +0tensii Mathcad 4Extendin& Mathcad5. &ip of the Da2 Comanda permite ale)erea unui mesaE ce va fi afi at dac comanda Sho8 Tip of the ,a( at Startup din paleta Preferences al meniului ;ie8 este activat. Open <oo: (ermite deschiderea manualelor electronice Mathcad. Mathcad Componente Mathcad care completeaz versiunea pe care o -pdate avem. About Mathcad Se prezint; drepturile de cop(ri&ht! licen$a i codul numeric. O#serva$ie) E$ident cD trebuie sD fi! le&ai la internet pentru a se putea apela aceste co!ponente)

&ool#ar zona #utoanelor cu ac$iune rapid


"ara Standard
<uton Semnifica$ie New Jor:sheet Open Jor:sheet Save Jor:sheet (rint Jor:sheet (rint (review Jor:sheet Chec: Spellin) Aciune Deschide un nou document Mathcad Deschide un document Mathcad ce a fost salvat anterior. Salveaz documentul Mathcad. &ipre te documentul Mathcad. Afi eaz documentul pe ecran pentru a avea o ima)ine de ansam#lu= se folose te %nainte de comanda Print. Declan eaz corectorul le0ical 4numai %n dialecte ale lim#i en)leze; American +n)lish! <ritish +n)lish 4"ise5 i <ritish +n)lish 4"ize55 Copiaz zona selectat %n Clipboard i apoi ter)e aceast zon. Copiaz zona selectat %n Clipboard. Copiaz con$inutul Clipboard"ului %n locul indicat de cursor. n cadrul unei re)iuni anuleaz ultima comand e0ecutat. n cadrul unei re)iuni activeaz ultima comand anulat.

Cut Cop2 (aste -ndo 1edo

19

Ali)n Across Ali)n Down 'nsert 7unction 'nsert -nit Calculate 'nsert F2perlin: 'nsert Component >oom 1esourse Center =elp

Aliniere orizontal. Aliniere vertical. nserare de func$ii. nserare de unit$i de msur. Declan eaz evaluarea re)iunilor p3n la pozi$ia curent a cursorului. Creeaz o le)tur cu un fi ier. nsereaz o component. *izualizarea documentului mrit sau unu la unu. Activarea cr$ilor electronice. Afi area mesaEelor de aEutor. mic orat!

"ara Formattin#
<uton Semni" fica$ie St2le 7ont Size <old 'talic -nderline Ali)n ,eft Ali)n Center Ali)n 1i)ht <ullets /u!berin& Aciune Stilul de editare al documentului. 7ontul de editare al documentului. Mrimea caracterelor din fontul ales. >ona selectat de te0t va fi afi at cu caractere )roase. >ona selectat de te0t va fi afi at cu litere aplecate. >ona selectat de te0t va fi afi at cu litere su#liniate. Alinierea te0tului selecta la st3n)a. Alinierea te0tului selectat la miEloc. Alinierea te0tului selectat la dreapta. Dac comanda este activat fiecare aliniat nou de te0t va fi precedat de o #ulin. Dac comanda este activat

13

fiecare aliniat nou de te0t va fi precedat de un numr de secven$.

1>