Sunteți pe pagina 1din 17

Lista funciilor Funcii Bessel (Bessel)

Funciile Bessel Kelvin de ordinul 1 i 2, Jn(x) i Yn(x), sunt soluiile ecuaiei difereniale:

x2

d2y dy +x + x2 n2 y = 0 2 dx dx
odificate de ordinul 1 i 2, !n(x) i Kn(x), sunt

Funciile Bessel Kelvin soluiile ecuaiei difereniale:

2 dy 2 d y 2 2 x +x ix n y = 0 2 dx dx

Funcia "i(x)

Explicaia "ceast# funcie este soluia de s$ea 1 a ecuaiei difereniale


d 2 2 y x y = 0% dx

&ei(n,x)

'eturnea(# valoarea i a)inar# a funciei Bessel Kelvin de ordinul n Funcia &er(x,n)*i+&ei(x,n) este soluia ecuaiei difereniale
2 dy 2 d y 2 2 x +x ix n y = 0% 2 dx dx

( (

) )

&er(n,x)

'eturnea(# valoarea real# a funciei Bessel Kelvin de ordinul n Funcia &er(x,n)*i+&ei(x,n) este soluia ecuaiei difereniale
2 dy 2 d y 2 2 x +x ix n y = 0% 2 dx dx

Bi(x)

"ceast# funcie este soluia de s$ea 2 a ecuaiei difereniale


d 2 2 dx y x y =0%

!0(x) !1(x) !n( ,x) J0(x) J1(x) Jn( ,x) ,s(n,x)

!0(x) , x real !1(x) , x real ! (x) , x real, 0 100 J0(x) , x real J1(x) , x real J (x) , x real , 0 100 Funcia este soluia de s$ea

ecuaiei

difereniale

2 dy 2 d y 2 x + 2x + x n ( n + 1) y = 0 2 dx dx

K0(x) K1(x) Kn( ,x) Y0(x) Y1(x) Yn( ,x) ,s(n,x)

K0(x) , x real , x-0 K1(x) , x real , x-0 K (x) , x-0 , 0 100 Y0(x) , x real , x-0 Y1(x) , x real , x-0 Y (x), x-0 , 0 100 Funcia este soluia de

2 dy 2 d y 2 x + 2x + x n ( n + 1) y = 0 2 dx dx

s$ea

ecuaiei

difereniale

Funcii pentru numere complexe (Complex Numbers)


Funcia ar)(() cs)n(() ! (() 'e(() si)nu (() Explicaia 'eturnea(# un).iul (a$arin/nd intervalului 01232,2324) 5n radiani $e care 5l face drea$ta ce trece $rin ori)ine i $unctul co $lex ( i axa 67% 'eturnea(# valoarea 0 dac# (809 1 dac# 'e(()-0 sau ('e(()80 i ! (()-0)9 11 5n toate celelalte ca(uri% 'eturnea(# $artea i a)inar# a nu #rului co $lex (% 'eturnea(# $artea real# a nu #rului co $lex (% 'eturnea(# valoarea 1 dac# (80 i
( (

5n toate celelalte ca(uri%

Funcii curbe Fitting (Curve Fitting)


Fie vectori vx, vy i v) de ase enea consider# funciile f i F:

1 10 : 1 1 2 vx := ; vy := < v) := 1 f ( x) := x < 2 0 = 11

2 eu0+ u1 ( + u2 ( ( u0+ u1 ( + u2 ( 2 F( (, u ) := e u + u (+ u (2 ( e 0 1 2 2 (2 eu0+ u1 ( + u2 (

Funcia ex$fit(vx,vy,v))

Explicaia >eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia a e & x + c s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? %

)enfit(vx,vy,v),F ) l)sfit(vx,vy,v))

2%;A )enfit ( vx, vy , v) , F) = 0%2=1 0%0;B


>eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia

a 1 + & e cx

s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? % line(vx,xy) linfit(vx,xy,f) lnfit(vx,vy) lo)fit(vx,vy,v))
line( vx, vy ) =

;%A; 0%1;

linfit( vx, vy , f) = 0%122

lnfit ( vx, vy ) =

>eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia a ln(& x ) + c s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? %
edfit ( vx, vy ) =

0%C<B <%1:

edfit(vx,vy)

;%; 0%1C<

$Drfit(vx,vy,v))

sinfit(vx,vy,v))

>eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia a e &x + c s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? % >eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia a sin( & x ) + c s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? %

Funcii pentru rezolvarea numeric a ecuaiilor difereniale (Differential E uation !olving)


Funciile de re(olvare nu eric# a ecuaiilor difereniale se $re(int# detaliat 5n ca$itolul E'e(olvarea nu eric# a ecuaiilor diferenialeF%

Funcii de recunoa"tere a unei expresii (Expression #$pe)


Gentru funciile de recunoatere a ex$resiilor vo
$er ut ( A , 1) = A B := $er ut ( A , 2) = 12

considera:

$er ut ( A , :) = 2A

1 2 :%; v := 0 a := e s := Ha&cH A ; 0%1 1


!s"rray ( B) = 1 !s"rray ( a) = 0 !s Icalar( B) = 0 !s Icalar( a) = 1 !sItrin) ( B) = 0 !sItrin) ( a) = 0 > := 2;K > := 2;

Funcia !s"rray(7) !sIcalar(7) !sItrin)(7) Jnits6f(7)

Explicaia

!s"rray ( v ) = 1 !s"rray ( s ) = 0

!sIcalar( v ) = 0 !sIcalar( s ) = 0 !sItrin) ( v ) = 0 !sItrin) ( s ) = 1

Jnits 6f ( >) = 1 Jnits 6f ( >) = 1

Funcii de acces la fi"iere (File %ccess)


Funcia "GGLM>G'M(HfiierH) NL?O"@!MF6(HfiierH) Explicaia "dau)# o atrice la fiierul $reci(at% Pitete un fiier O"@(fiier sunet) i

QoadPolor a$(HfiierH) 'L">RBQJL(HfiierH) 'L">RN'LLM(HfiierH) 'L">RTQI(HfiierH) 'L">RTQIRTJL(HfiierH) 'L">RTQIRQ!NT?(HfiierH) 'L">RTQIRI"?(HfiierH) 'L">RTI@(HfiierH) 'L">RTI@RTJL(HfiierH) 'L">RTI@RI"?(HfiierH) 'L">RTI@R@"QJL(HfiierH ) 'L">R!S"NL(HfiierH) 'L">R'L>(HfiierH) 'L">BSG(HfiierH) 'L">G'M(HfiierH) 'L">'NB(HfiierH) 'L">O"@(HfiierH)

returnea(# un vector cu nu #rul de canale, rata de transfer i re(oluia &inar#% Pitete din fiierul $reci(at 5ntr1o atrice codurile culorilor (aa nu ita .art# a culorilor) Pitete din fiierul $reci(at (de ti$ BSG, N!F, JGN, ?N") 5ntr1o atrice codurile culorii al&astru% Pitete din fiierul $reci(at (de ti$ BSG, N!F, JGN, ?N") 5ntr1o atrice codurile culorii verde% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de culoare, lu ino(itate i contrast% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de culoare% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de lu ino(itate% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de contrast% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de culoare, contrast i de valoare% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de culoare% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de contrast% Pitete din fiierul indicat i creea(# atricea de valoare% Pitete din fiierul $reci(at (de ti$ BSG, N!F, JGN, ?N") 5ntr1o atrice codurile nuanelor de )ri% Pitete din fiierul $reci(at (de ti$ BSG, N!F, JGN, ?N") 5ntr1o atrice codurile culorii rou% Pitete un fiier BSG (5n nuane de )ri) i returnea(# o atrice cu valori 5ntre)i 5ntre 0 $entru ne)ru i 2;; $entru al&% Pitete un fiier G'M i returnea(# o atrice% Pitete un fiier 'NB i returnea(# : atrici, o atrice $entru culoarea rou, una $entru verde i una $entru al&astru% Pitete un fiier O"@ i returnea(# o atrice ce conine a $litudinea se nalului $e coloan# i variaia ti $ului $e linie%

IavePolo a$(HfiierH,S) O'!?LRTQI(HfiierH) O'!?LRTI@(HfiierH) O'!?LBSG(HfiierH) O'!?LG'M(HfiierH) O'!?L'NB(HfiierH) O'!?LO"@(HfiierH,s,&)

Ialvea(# .arta culorilor 5n atricea S% Icrie cele : atrici (culoare, lu ino(itate i contrast) 5n fiierul indicat% Icrie cele : atrici (culoare, contrast i valoare) 5n fiierul indicat% Icrie atricea ce conine valori 5ntre)i 5ntre 01 2;; (nuanele de )ri9 0 este ne)ru iar 2;; este al&) 5n fiierul indicat Icrie atricea 5n fiierul indicat% Icrie cele : atrici (rou, verde i al&astru) 5n fiierul indicat% Preea(# un fiier O"@ din atricea unde b este re(oluia &inar# (cu valori 5ntre)i 5ntre 01 1;) iar s (valoare 5ntrea)#) este o rata de transfer%

Funciile de finane nu fac o&iectul acestei c#ri%

Funcii transformate Fourier (Fourier #ransform)


Funcia cfft(") PFF?(") fft(v) Explicaia "ceast# funcie calculea(# transfor area Fourier a unui vector sau atrice co $lex#% Qa fel cu funcia cfft exce$t/nd factorul de nor ali(are i convenia de se n% "ceast# funcie calculea(# transfor area Fourier a vectorului v% Lle entele vectorului re(ultat sunt date de for ulele :

c, =
FF?(v) icfft(") !PFF?(") ifft(D)

1 n

v K e 2 i ( , n ) K
K =0

n 1

Qa fel cu funcia fft exce$t/nd factorul de nor ali(are i convenia de se n% "ceast# funcie calculea(# inversa transfor atei Fourier cfft% Qa fel cu funcia icfft exce$t/nd factorul de nor ali(are i convenia de se n% "ceast# funcie calculea(# inversa transfor atei Fourier fft% Lle entele vectorului re(ultat sunt date de for ulele :

d, =
!FF?(D)

1 n

D K e 2 i ( , n ) K
K =0

n 1

Qa fel cu funcia ifft exce$t/nd factorul de nor ali(are i convenia

de se n%

Funcii grafice (&rap')


Funcia Goly.edron(s) Explicaia Nenerea(# cor$ul )eo etric re)ulat cu nu #rul de uc.ii $e care 5l $reci(# 5n irul de caractere s, (se $oate furni(a i denu irea cor$ului) constituit din su$rafee re)ulate% 'e$re(entarea )rafic# se face 5ntr1un s$aiu !urface (lot% Mu #rul $oate fi ales din uli ea U1,2, V B0W% Lxe $lu: $oly.edron(FX:0F) (ve(i fi)ura de la $a)ina 1B)% Furni(ea(# denu irea cor$ului )eo etric re)ulat cu nu #rul de uc.ii indicat 5n irul de caractere% Lxe $lu:

GolyQooKu$(s )

Htruncated icosa.edronH GolyQooKu$ ( HX:0H ) = H$entaKisdodeca.edronH H2 ;Y:H

Goly.edron ( HX:0H )

Funcii 'iperbolice ()$perbolic)


Funcia acos.(() Explicaia "rc cosinus .i$er&olic

<

acot.(() acsc(() asec.(() asin.(() atan.(() cos.(() cot.(() csc.(() sec.(() sin.(() tan.(()

"rc cotan)ent# .i$er&olic "rc cosecant# .i$er&olic "rc secant# .i$er&olic "rc sinus .i$er&olic "rc tan)ent# .i$er&olic Posinus .i$er&olic Potan)ent# .i$er&olic# Posecant# .i$er&olic# Iecant# .i$er&olic# Iinus .i$er&olic ?an)ent# .i$er&olic#

Funcii de procesare a imaginilor (*mage (rocessing)


Funcia 'L">RBQJL(HfiierH) 'L">RN'LLM(HfiierH) 'L">RTQI(HfiierH) 'L">RTQIRTJL(HfiierH) 'L">RTQIRQ!NT?(HfiierH) 'L">RTQIRI"?(HfiierH) 'L">RTI@(HfiierH) 'L">RTI@RTJL(HfiierH) 'L">RTI@RI"?(HfiierH) Explicaia 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# nuanele de al&astru din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# nuanele de verde din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# : atrice cu valorile ce re$re(int# res$ectiv culoarea, lu ino(itatea i contrastul din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# culoarea din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# lu ino(itatea din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# contrastul din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# : atrice cu valorile ce re$re(int# res$ectiv culoarea, contrastul i valoarea din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# culoarea din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# contrastul din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N"

'L">RTI@R@"QJL(HfiierH ) 'L">R!S"NL(HfiierH) 'L">R'L>(HfiierH) 'L">BSG(HfiierH) 'L">'NB(HfiierH) O'!?LRTQI(HfiierH) O'!?LRTI@(HfiierH) O'!?LBSG(HfiierH) O'!?L'NB(HfiierH)

$reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# valorile din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# nuanele de )ri din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at% 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# nuanele de rou din fiierul BSG, N!F, JGN sau ?N" $reci(at 'eturnea(# o atrice cu valorile ce re$re(int# nuanele de )ri din fiierul $reci(at% 'eturnea(# : atrice cu valorile ce re$re(int# culorile rou, verde i al&astru din fiierul $reci(at% Preea(# din atricea dat# o i a)ine de ti$ TQI (culoare, lu ino(itate i contrast) Preea(# din atricea dat# o i a)ine de ti$ TI@ (culoare, contrast valoare) Preea(# din atricea dat# o i a)ine de ti$ BSG (nuane de )ri) Preea(# din atricea dat# o i a)ine de ti$ 'NB (rou, verde i al&astru)

Funcii de interpolare "i extrapolare (*nterpolation and (rediction)


Funcia &s$line(vx,vy,u,n) cs$line(Sx,Sy) inter$(vs,Sx,Sy,x) linter$(vx,vy,x) ls$line(Sx,Sy) $redict(v, ,n) $s$line(Sx,Sy) Explicaia Funcia B s$line de )radul n Funcia s$line cu&ic# Funcia de inter$olare Funcia de inter$olare liniar# Funcia s$line liniar# Funcia $redicie Funcia s$line $ara&olic#

Funcii logaritmice "i exponeniale (+og and Exponential)


Funcia ex$(() ln(() lo)(() Lx$licaia Funcia ex$onenial# Qo)arit ul natural Qo)arit ul (eci al

Gentru exe $le $re(entate consider# : 1 2i " := : A

B :=

Ha&cH 1 2 1 + i

Funcii de extragere a linilor "i coloanelor (+oo,up)


Funcia .looKu$((,",r) Explicaia 'eturnea(# din atricea " ele entele de $e linia r $entru care $ri ul ele ent de $e coloanele res$ective sunt e)ale cu z% Satricea sau vectorul " i valoarea z $ot fi reali, co $leci sau ir de caracter, r este un 5ntre) ce tre&uie s# res$ecte ine)alit#ile 6'!N!M r 6'!N!M + n 1 , unde n este nu #rul de linii a atricei% Zn ca(ul valorilor ulti$le se returnea(# un vector
.looKu$ ( 1 , " , 0) = ( 1 ) .looKu$ ( 1 , " , 1) = ( 1%<:2 ) .looKu$ ( 2i , " , 1) = ( A ) .looKu$ ( 2i, " , 0) = ( 2i )

looKu$((,",B)

Ie deter in# $o(iia valorii z 5n atricea sau vectorul ", de $e aceast# $o(iie se returnea(# valoarea din atricea sau vectorul B% Zn ca(ul valorilor ulti$le se returnea(# un vector
looKu$ ( 1 , " , B) = ( Ha&cH ) looKu$ ( 2i, " , B) = ( 1 ) looKu$ ( : , " , B) = ( 1%A1A ) looKu$ ( A , " , B) = ( 1 + i )

atc.((,") vlooKu$((,",c )

'eturnea(# indicele ele entului z din


atc. (

atricea "%

: ," ) = ( U2,1W )

'eturnea(# ele entul de $e linia a c#rui $ri ele ent este z i coloana c a atricei sau vectorul "% Satricea sau vectorul " i valoarea z $ot fi reali, co $leci sau ir de caracter, c este un 5ntre) ce tre&uie s# res$ecte ine)alit#ile 6'!N!M r 6'!N!M + n 1 , unde n este nu #rul de linii a atricei% Zn ca(ul valorilor ulti$le se returnea(# un vector

Funcii de teoria numerelor (Number #'eor$- Combinatorics)


Funcia co &in(n, ) )cd(a,&,c,d) Explicaia Po &in#ri de n luate c/te m sau ec.ivalentul notaiei P n Pel ai are divi(or co un al lui a, &, c,d, V9 unde a,&,c,d,V este o list# nu ere naturale sau list# de vectori i atrici cu ele ente nu ere naturale% Lxe $lu:

10

a := 12 v :=

1B B := 2A A2 A; )cd ( a , v , B) = : 1; 1B 2< AB

lc (a,&,c,d)

Pel ai ic ulti$lu co un a lui a,&,c,d,V unde a,&,c,d,V este o list# nu ere naturale sau list# de vectori i atrici cu ele ente nu ere naturale% Pu acelai a,v, B de ai sus ave :
lc ( a ,v ,B) = 1;120

od(a,&) $er ut(a,&)

'estul 5 $#ririi lui a la b cu se nul lui a%


od ( <2 , 1;) = 12

od ( <2 , 1;) = 12

Furni(ea(# valoarea a(a11)(a12)V&9 evident c# a i & sunt nu ere naturale i a-&% Lxe $le:
$er ut ( A ,1) = A $er ut ( A ,2) = 12

$er ut ( A ,:) = 2A

Funcii elemente de continuitate ((iece.ise Continuous)


Funcia [(i,,,K) Lx$licaia ?ensorul asi etric cu i,,,K {6'!N!M, 6'!N!M +1, 6'!N!M + 2} i are valoarea 1 dac# $er utarea 0i,,,K4 este $ar# i are valoarea \1 dac# $er utarea 0i,,,K4 este i $ar#% Funcia are valoarea 1 dac# x-0 sau x80 i 0 dac# x^0% Funcia ia valoarea x dac# condiia este adev#rat# (condiie_0) sau ia valoarea y dac# condiia este fals# (condiie80) Funcia returnea(# valoarea 1 dac# x8y i 0 dac# x_y Funcia ia valoarea1 dac# x-0, 0 dac# x80 i 11 dac# x^0%

](x) if(condiie,x,y ) `(x,y) si)n(x)

Funciile densit#i de $ro&a&ilitate ((robabilit$ Densit$), distri&uii de $ro&a&ilitate cu ulate, inversele distri&uiilor de $ro&a&ilitate (cuantilele) ((robabilit$ Distribution) i funciile )eneratoare de nu ere aleatoare ( /andom Numbers) sunt tratate 5n ca$itolul EItatistic# i Gro&a&ilit#iF%

Funcii de regresii "i netezire (/egression and !moot'ing)


Fie vectori vx, vy i v) de ase enea consider# funciile f i F:

11

1 10 : 1 1 vx := ; vy := < v) := 1 < 2 0 = 11 a & := ex$fit( vx, vy , v) ) Funcia c ex$lit(vx,vy,v))

u0+ u1 ( + u2 ( 2 e ( 2 u + u ( + u ( 2 0 1 2 f ( x) := x F( (, u ) := e u + u (+ u (2 2 ( e 0 1 2 (2 eu0+ u1 ( + u2 (

Explicaia >eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia a e &x + c s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? %

)enfit(vx,vy,v),F ) interce$t(vx,vy) Ks oot.(vx,vy,&) l)sfit(vx,vy,v))

2%;A )enfit ( vx, vy , v) , F) = 0%2=1 0%0;B


interce$t ( vx, vy ) = ;%A;

Ks

oot. ( vx,vy ,2)

=( =%<C=

1%:<;

C%<2;

2%:;

10%<C= )

a 1 + & e cx s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? %

>eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia

line(vx,vy) linfit(vx,vy,f) lnfit(vx,vy) lo)fit(vx,vy,v))

line( vx, vy ) =

;%A; 0%1;

linfit( vx, vy , f) = 0%122

lnfit ( vx, vy ) =

0%C<B <%1:

a 1 + & e cx s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine

>eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia

12

cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? % edfit(vx,vy) eds oot.(vy,n) $Drfit(vx,vy,v))
edfit ( vx, vy ) =
eds oot. ( vy ,;) ?
?

;%; 0%1C<
< 2 11 )

=( 10 1

sinfit(vx,vy,v))

>eter in# vectorul (a,&,c) astfel 5nc/t funcia a e &x + c s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? % >eter in# vectorul (a,&,c)? astfel 5nc/t funcia a sin( & x ) + c s# inter$ole(e cel ai &ine cores$ondena dat# de vectorul vx i vy% @ectorul vx tre&uie s# ai&# co $onentele 5n ordine cresc#toare% @ectorul v) conine valori iniiale $entru vectorul (a,&,c)? %
slo$e ( v x, vy ) = 0%1; s tderr( v x, vy ) = ;%22;

slo$e(vx,vy) stderr(vx,vy) su$s oot.(vx,vy)

s u$s

oot. ( vx,vy )

=( ;%C

;%=

C%2 C%;

C%B )

Funciile de rezolvare numeric a ecuaiilor sunt tratate $e lar) 5n ca$itolele: E'e(olvarea nu eric# a siste elor liniareF, F'e(olvarea nu eric# a ecuaiilor neliniareF, FGro)ra area liniar# i neliniar#F%

Funcii de sortare (!orting)


Funcia sort(v) csort(",n) rsort(",n) reverse(v) reverse(") Explicaia Iortea(# cresc#tor ele entele vectorului v Iortea(# liniile atricei % astfel 5nc/t ele entele din coloana n s# fie 5n ordine cresc#toare% Iortea(# coloanele atricei % astfel 5nc/t ele entele din linia n s# fie 5n ordine cresc#toare% reverse(sort(v)) sortea(# 5n od descresc#tor co $onentele vectorului v% reverse(csort(",n)) sortea(# liniile atricei %, astfel 5nc/t ele entele din coloana n s# fie 5n ordine descresc#toare%

1:

Funcii speciale (!pecial)


Funcia erf(x) Explicaia Funcia eroare

erfc(x) f.y$er(a,&,c,x ) (x )

Funcia eroare co $le entar# 11erf(x) Funcia Nauss .y$er )eo etric# cu $ara etri a,&,c dai%
0

erf ( x ) =

e t dt unde x este real

( x ) = t ( 1 e t dt $entru ( co $lex
0

(a , x ) Ter(n,x) i&eta(a,x,y) Jac(n,a,&,x) Qa)(n,x) Qe)(n,x) .y$er(a,&,x) ?c.e&(n,x) Jc.e&(n,x)

Funcia a inco $let# cu a i x reali $o(itivi% Golino ul Ter ite de )radul n Funcia b inco $let# de $ara etru a% Golino ul lui Jaco&i de )radul n i de $ara etri a i & Golino ul lui Qa)uerre de )radul n Golino ul lui Qe)endre de )radul n Funcia confluent .y$er )eo etric# de $ara etru a i &% Golino ul Pe&/ev de )radul n de $ri a s$e# Golino ul Pe&/ev de )radul n de a doua s$e#

Funcii de statistic (!tatistics) sunt tratate 5n ca$itolul EItatistic# i Gro&a&ilit#iF%

Funcii "ir de caractere (!tring)


Funcia concat(I1,I2,I:,%%) strlen(I) searc.(I1,Iu&I, ) su&str(I, ,n) str2nu (I) nu 2str(() str2vec(I) Explicaia "l#tur# irul I1 irului I2, irul I:, V% Mu #rul de caractere al irului I% 'eturnea(# $o(iia de start a su& irului !ub! sau valoarea \1 dac# su& irul nu este )#sit% P#utarea 5n irul I1 5nce$e cu $o(iia m% 'eturnea(# su& irul de n caractere 5nce$/nd cu caracterul m din irul I, m i n tre&uie s# fie nu ere naturale% Ponvertete irul I 5n nu #r% Lxe $lu
s tr2nu ( H 0%0:1A1;=2e*2H ) = :%1A1;=2

Ponvertete un nu #r 5n ir de caractere% 'eturnea(# un vector ce conine codurile "IP!! ale caracterelor irului I%

1A

vec2str(v) error(I) lsItrin)(x)

@ectorul v conine coduri "IP!!% Funcia transfor # vectorul 5n ir de caractere% 'eturnea(# irul I ca esa, de eroare% 'eturnea(# 1 dac# x este ir i 0 5n rest%

Funciile trigonometrice (#rigonometric)


Funcia acos(() acot(() acsc(() an)le(() Explicaia "rc cosinus "rc cotan)ent# "rc cosecant# 'eturnea(# valoarea un).iului (5n sens invers acelor de ceasornic) 5n radiani $e care 5l face drea$ta ce trece $rin ori)ine i $unctul de coordonate reale (x,y) i axa 67%
an) le( 1 , 1) = ;%A=<<B<1A:<B21A

asec(() asin(() atan(() atan2(() cos(() cot(() csc(() sec(() sin(() tan(()

"rc secant# "rc sinus "rc tan)ent# Jn).iul (a$arin/nd intervalului 01232,2324) 5n radiani $e care 5l face drea$ta ce trece $rin ori)ine i $unctul de coordonate reale (x,y) i axa 67% Posinus Potan)ent# Posecant# Iecant# Iinus ?an)ent#

Funcii de trunc'iere "i rotun0ire (#runcation and /ound 1ff)


Funcia floor(x) Explicaia 'e(ultatul este cel ai are 5ntre) n2 unde x este real%
) =: floor( ) = floor( A

nx,

ceil(x)

'e(ultatul este cel unde x este real%


) =A ceil(

ai

ic 5ntre) n,
) = ceil( :

nx,

round(x,n)

@aloarea x este rotun,it# la n (eci ale%


round ( :<%A=A , 2) = :<%A=

1;

round ( :<%A=A , 0) = :<

round ( :<%A=A , 1) = A0

trunc(x)

@aloarea returnat# este f#r# (eci ale%


) =: trunc (

Funcia lui 3ronec,er "i funcia psi (4ser defined)


Funcia KronecKer(",B ) Explicaia Grodusul KronecKer de atrici

1 2 B := ; C : A < B ; C < B KronecKer( " , B) = 1; 1B 21 2A


" :=

10 12 1A 1C 20 2A 2B :2

Gsi(()

Gs i( 1 + 1i) = 0%0=; + 1%0<<i

Funciile pentru masive (5ector and 6atrix) sunt tratate 5n ca$itolul E6$eraii cu atrice i vectorF%

Funcii 7ave (7avelet #ransform)


Funcia Dave(v) iDave(v) Explicaia "ceast# funcie calculea(# transfor area .avelet discret# de vectorul v% "ceast# funcie calculea(# inversa transfor atei .avelet .ave%

1C