Sunteți pe pagina 1din 1

Marketingul i planificarea de marketing

Caracteristicile fi confinutul unui plan de marketing


Am afirmat anterior ca unul din Gale mai importante "produse" ale activitatii de marketing este planul de marketing. jar acum ne punem Intrebarea: cum arata un plan de marketing? Planurile de marketing sunt alcatuite, In general. din mai multe sectiuni, a_a cum se peate vedea In tabelul !". #

TABELUL 4-1 Conrinutul unui plan de marketing


I. $%punere introductiva . scurta trecere in revista a planului propus, destinata punerii in lema a conducerii.

II. &onjunctura actuala a pietei

Pre'inta date relevante referitoare la situatia pietei, a produsului, concurentei, distributiei (?i macromediului.

III. Anali'a oca'iilor(?i a problemelor carora trebuie sa Ie faca fata firma I). *biectivele

Identifica principalele oca'ii (?i amenintari, puncta tari (?i slabe, ca (?i problemele care pot sa apara in legatura cu produsul.

/efine0te obiectivele pe care planul intentionea'a sa Ie atinga in ceea ce prive(?te volumul van'arilor, cola de plata (?i marimea profiturilor.

). +trategia de marketing

Pre'inta in linii mari modalitatea de actiune pentru atingerea obiectivelor propuse.

)I. Programele de acpune

1aspunsuri la intrebarile: Ce se va face? Cine va face? Cand se va face? Cat va costa?

)II. Profiturile si c,eltuielile

)III. -odalitap de control

Progno'a elementelor de natura financiara implicate in plan -odul in care s eva urmari aplicarea planului