Sunteți pe pagina 1din 157

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

AG E N I A D E P L I P E N T R U D E Z V O L T AR E RUR AL I PESCUIT PROGRAM NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL


C1.1 M121, M123, XS13, XS28, M125, M312, M313 si M322

CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA ROMANIA ntre: AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Romnia, cu sediul n Str. Stirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.: 021402.27. 0/ !a": 021-31 .#7.7$% e&ail: cabinet'a(dr(.ro, re(re)entat* le+al de ................................................., n ,unc-ia de .irector /eneral, ................................................. n calitate de Autorit te Contr !t nt"# (e de o (arte, si PERSOAN$ JURIDIC$% PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. in,iintata/ autori)ata la data de .................., 0od 1nic de inre+istrare/ 2utori)atie ...................................., cu sediul in str. ..........................., 3udetul ................, cod (ostal ...................., tel......................, ,a" ......................., cod 45.............60od 1nic de 7nre+istrare in 4e+istrul !er&ierilor alocat de 28729, re(re)entata (rin .....6nu&e9........................... n ,unc-ia de ....... 6calitatea de re(re)entare (otri:it actului nor&ati: (ri:ind or+ani)area i ,unc-ionarea entit*-ii/(ersoanei 3uridice res(ecti:e i con,or& statutului/actului constituti: al (ersoanei 3uridice res(ecti:e9, identi,icat (rin B.7/ 0.7/ 82SS seria .......... nr. ............, 0;8 ................... in calitate de Bene&i!i r (e de alta (arte, au con:enit inc<eierea (re)entului Contract de Finantare (entru acordarea ajutorului financiar neram ursa il (e ba)a 0ererii de ,inantare nr. F '''''..in ur&atoarele conditii: Arti!o(u( ) * O+ie!tu( Contr !tu(ui 1619 5biectul acestui 0ontract l re(re)int* acordarea ,inan-*rii nera&bursabile de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, (entru (unerea n a(licare a 0ererii de ,inantare nr.===...===. (entru 8roiectul: = >titlul? ============== ===================================.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 1 din 157

1629 Bene,iciarului i se :a acorda ,inan-area nera&bursabil* n ter&enii i condi-iile stabilite n acest 0ontract, care este constituit din 0ontractul de !inantare i ane"ele acestuia, (e care Bene,iciarul declar* c* le cunoate i le acce(t*. 0ererea de ,inantare de(usa de bene,iciar, &(reun* cu toate docu&entele ane"ate acesteia, re)ultata in ur&a :eri,icarilor, &odi,icarilor si co&(letarilor e,ectuate (e (arcursul tuturor (rocedurilor de e:aluare i i&(le&entare, ,ace (arte inte+rant* din contract i este obli+atorie (entru bene,iciar (e ntrea+a (erioad* de :alabilitate a contractului (re:*)ut* la art. 26@9. Bu+etul indicati: din cererea de ,inantare de:ine 2ne"a 777 la (re)entul contract. 1639 Bene,iciarul acce(t* ,inan-area nera&bursabil* i se an+a3ea)* s* i&(le&ente)e (roiectul (e (ro(ria r*s(undere, n con,or&itate cu (re:ederile cu(rinse n (re)entul 0ontract i cu le+isla-ia na-ional* i co&unitar* n :i+oare, iar (e (erioada de &onitori)are de ani de la data ulti&ei (l*-i bene,iciarul trebuie s*-i res(ecte toate an+a3a&entele asu&ate (rin docu&entele de(use n :ederea ob-inerii a3utorului ,inanciar nera&bursabil. Arti!o(u( , * Dur t -e re (i. re in/e0titiei 0i i12(e1ent re 2roie!tu(ui. Dur t -e e3e!utie 0i -e / ( +i(it te !ontr !tu(ui -e &in nt re. 2619 Durata de executie i de valabilitate a (re)entului contract nce(e la data se&n*rii acestuia de c*tre a&bele (*r-i. Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de ......................... luni si re(re)inta ter&enul li&ita (An* la care bene,iciarul (oate de(une ulti&a cerere de (lat*. Durata de executie a 0ontractului de !inantare cu(rinde durata de reali)are a in:estitiei si i&(le&entarea (roiectului 6inclusi: derularea (rocedurii de ac<i)itii9 la care se adau+a ter&enul de &a"i& $0 de )ile calendaristice (entru e,ectuarea ulti&ei (latii. Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului cu(rinde durata de des,asurare a (rocedurii de ac<i)itii con,or& (re:ederilor art. 3649 si art. 36#9 din 2ne"a 7 8re:ederi /enerale la care se adau+a durata de reali)are/e"ecu-ie e,ecti:* a in:estitiei/(roiectului, con,or& &entiunii din cererea de ,inantare 6inclusi: (erioada de i&(le&entare a standardului nou introdus (ana la data de..............., daca este ca)ul9. 2629 .urata de e"ecutie a 0ontractului de !inantare e0te -e 1 3i1 45 (uni (entru (roiectele care (re:ad in:estitii cu lucr*ri de constructii &onta3 si/sau ada(tarea la standarde. 2639 8rin e"ce(tie de la (re:ederile art. 2629, durata de e"ecutie a (re)entului contract este de 1 3i1 ,6 (uni# (entru (roiectele de in:estitii care includ ac<i)itii si&(le de utila3e, instalatii, ec<i(a&ente si dotari noi, de &i3loace de trans(ort s(eciali)ate, (recu& si a altor &i3loace de trans(ort care nu sunt ac<i)itionate (rin leasin+ ,inanciar. 2649 .urata initial* de e"ecutie a contractului (oate ,i (relun+ita la solicitarea bene,iciarului (ana la data li&ita de 24 luni, res(ecti: de 3# luni de la data se&narii 0ontractului de !inantare de catre a&bele (arti. 26 9 Bene,iciarii care de(asesc durata &a"i&a de 24 luni, res(ecti: de 3# luni si solicita in &od e"ce(tional (relun+irea acesteia se su(un (re:ederilor art. 12649 din 2ne"a 7 8re:ederi /enerale la (re)entul contract. 26#9 8entru (roiectele care (re:ad nu1 i in/e0titii (entru ada(tarea la standardele co&unitare, durata de e"ecutie a contractului nu 2o te de(asi durata &a"i&* de e"ecu-ie (re:a)uta la art. 2629 c<iar dac* ter&enul de +ratie i&(us de i&(le&entarea standardului res(ecti:, de(*ete aceast* durata.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 2 din 157

2679 8entru (roiectele care (re:ad 1 i 1u(te ti2uri -e in/e0titii# inclusi: ada(tarea la standardele co&unitare, iar ter&enul de +ratie i&(us de standarde este in interiorul duratei &a"i&e de e"ecutie, (re:a)ut la art. 2629, bene,iciarul 2o te solicita (relun+irea duratei ini-iale de e"ecutie a contractului, ,ara a a,ecta ter&enul/ ter&enele de i&(le&entare a standardului/ standardelor. 26@9 .urata de :alabilitate a contractului re(re)int* durata de e"ecu-ie a 0ontractului de !inantare, la care se adau+* ani de &onitori)are de la data ulti&ei (l*-i ,acut* de catre 2utoritatea 0ontractant*. Arti!o(u( 4 * V (o re Contr !tu(ui 3619 Valoarea total* eli+ibil* a 8roiectului care ,ace obiectul ,inan-*rii nera&bursabile de c*tre 2utoritatea 0ontractant* este de 1 3i1 70u1 in !i&re8 7(itere8 (ei ec<i:alentul a 1 3i1 70u1 in !i&re8 7(itere8 euro. 3629 2utoritatea 0ontractanta se an+a3ea)* s* acorde o ,inan-are nera&bursabil* de 1 3i1............. 70u1 in !i&re8 7(itere8 (ei ec<i:alentul a 1 3i1 70u1 in !i&re8 7(itere8 euro V (o re &in nt rii ner 1+ur0 +i(e !or- te e0te &or1 t -in:
V (o re tot ( e(i9i+i( 2roie!t eur 0ol 1 lei 0ol 2 V (o re e(i9i+i( ner 1+ur0 +i( , din care: FEADR eur 0ol 3 lei 0ol 4 PERE eur 0ol lei 0ol # Valoare eli+ibila nera&bursabi la FEADR :2 n ( 1 3i1 5;< eur lei 0ol 0ol 7 @ Valoare eli+ibila nera&bursabi la FEADR :2 n ( 1 3i1 =>< eur lei 0ol 0ol $ 10 Valoare eli+ibila nerabursabil a PERE :2 n ( 1 3i1 =;< eur lei 0ol 0ol 11 12 Valoare eli+ibila nera&bursabil a PERE *2 n ( 1 3i1 5;< eur lei 0ol 0ol 13 14

0ursul de sc<i&b utili)at este cursul euro-leu de la data a(rob*rii 4a(ortului de selec-ie/ 4a(ortului de 0ontesta-ii de c*tre .irectorul /eneral al .irec-iei /enerale .e):oltare 4ural* B 2utoritatea de Cana+e&ent (entru 8;.4, (ublicat (e (a+ina Deb a B*ncii 0entral Euro(ene <tt(://DDD.ecb.int/inde".<t&l. 3639 8e (arcursul i&(le&entarii in:estitiei la ,iecare transa de (lata con,or& .eclara-iei de ealonare a cererilor de (lat* de(usa de catre bene,iciar, se :a calcula :aloarea (latita in euro i n lei la cursul B0E din (enulti&a )i lucratoare a lunii (recedente e,ectuarii (latii, ast,el incat la ulti&a transa de (lata :aloarea su&elor ra&bursate acestuia sa nu de(aseasca :aloarea in euro si in lei (re:a)uta la alineatul 629 din (re)entul articol. 3649 Su&a ,inal* acordata Bene,iciarului se :a stabili n con,or&itate cu (re:ederile art. 1 din 2ne"a 7 la (re)entul contract. Arti!o(u( 6 * A/ n0uri 4619 Bene,iciarul (oate solicita a:ans la data de(unerii 0ererii de ,inantare sau (ana la data de(unerii (ri&ului dosar al cererii de (lata la 2utoritatea 0ontractanta. 4629 2:ansul se acord* con,or& (re:ederilor 4e+ula&entului 0onsiliului 60E9 nr. 1#$@/200 (ri:ind s(ri3inul (entru de):oltare rural* acordat din !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural*, cu &odi,ic*rile i co&(let*rile
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 3 din 157

ulterioare, ale 4e+ula&entului 0o&isiei 60E9 nr. 1$74/ 200# de stabilire a nor&elor de a(licare a 4e+ula&entului 60E9 nr. 1#$@/ 200 , cu &odi,ic*rile i co&(let*rile ulterioare, i, res(ecti:, ale le+isla-iei na-ionale n :i+oare. 4639 2utoritatea 0ontractant* (oate s* acorde un a:ans de &a"i& ................... ?0u1 in !i&re@ 7(itere8 (ei si care nu de(aseste .........< 6con,or& le+islatiei a(licabile in :i+oare9 din :aloarea a3utorului (ublic inscris la 2rticolul 3, alineatul 2. 4649 Bene&i!i ru( 2ri/ t (oate (ri&i :aloarea a:ansului nu&ai du(a (ri&irea a:i)ului ,a:orabil din (artea 2utorit*-ii 0ontractante (entru (rocedura de ac<i)itii (rioritar &a3oritara. Bene&i!i ru( 2u+(i! (oate (ri&i :aloarea a:ansului nu&ai du(a (ri&irea a:i)ului ,a:orabil din (artea 2utoritatii 0ontractante du(a ,inali)area (rocedurii de ac<i)itii si nu&ai du(a (re)entarea actului aditional la 0ontractul de ,inantare (ri:ind a(robarea bu+etului in ur&a ,inali)arii ac<i)itiilor. 46 9 Bene,iciarul este obli+at sa de(una o +arantie ,inanciara, care sa aco(ere su&a solicitata in a:ans in (rocent de 110F, eliberata de catre o institutie ,inanciar bancara sau nebancara. /arantia ,inanciara se de(une odata cu .osarul 0ererii de 8lata a a:ansului. 46#9 Su&a (re:*)ut* la alin. 629 se 3usti,ic* de c*tre bene,iciar (e ba)* de docu&ente 3usti,icati:e con,or& cerin-elor 2utorit*-ii 0ontractante (re)entate n 7nstruc-iuni de (lat*, 2ne"a V la (re)entul contract.

Arti!o(u( > * Mo- (it te -e 2( t" 619 Bene,iciarul :a ntoc&i ra(oarte te<nice i ,inanciare (entru a ,unda&enta cererile de (lat* n con,or&itate cu 7nstructiunile de (lata, 2ne"a V la (re)entul contract% 629 8lata se :a e,ectua (e ba)a cererilor de (lat* autori)ate de 2+en-ie de(use de bene,iciari i nso-ite de docu&ente 3usti,icati:e. 2utori)area cererilor de (lat* se ,ace n ur&a :eri,ic*rii docu&entelor 3usti,icati:e (re)entate de bene,iciar con,or& cerin-elor 2utorit*-ii 0ontractante (re)entate n 7nstruc-iuni de (lat*, 2ne"a V la (re)entul contract. 2utori)area cererilor de (lat* (oate ,i in:alidat* ulterior (rin constatarea de nere+uli. 639 Bene,iciarul (oate o(ta (entru (lata ,inantarii nera&bursabile in &a"i&u& !in!i tr n0e 649 2:ansul nu re(re)int* tran* de (lat*. Arti!o(u( 5 * Di02o.iAii -e 2( t" #619 8lata se :a e,ectua (e ba)a declara-iilor de c<eltuieli si a ra(oartelor de e"ecutie ,*cute de bene,iciar n con,or&itate cu 2ne"a V - 7nstructiuni de (lata. #629 8l*-ile se :or e,ectua n (ei n ur&*torul cont: nu1"r !ont IBAN : titu( r !ont : -enu1ire 0i -re0 B"n!ii 0 u Tre.oreriei -e St t : #639 8entru ra&bursarea ,iec*rei trane de (lat*, ter&enul li&it* de e,ectuare a acesteia este de &a"i& $0 de )ile calendaristice -e ( - t inre9i0tr rii !ererii -e 2( t" !on&or1e.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 4 din 157

Arti!o(u( = * Ane3e 1r&*toarele docu&ente sunt ane"ate la (re)entul 0ontract i sunt (arte inte+rant* a acestuia, a:And aceeai ,or-* 3uridic*: 2ne"a 7 8re:ederi /enerale 2ne"a 77 8anouri i autocolante (ublicitare cu in,or&atii (ri:ind ,inantarea (roiectelor (rin 8;.4 2ne"a 777 Bu+etul indicati: si (lanul ,inanciar 2ne"a 7V 1. 7nstructiuni (ri:ind ac<i)itiile (ublice (entru bene,iciarii 8;.4 2. 7nstructiuni de ac<i)itii (entru bene,iciarii (ri:ati 8;.4 2ne"a V 7nstructiuni de (lata Arti!o(u( B @619 8re)entul contract obli+* (*r-ile s* res(ecte ntoc&ai i cu bun* credin-* ,iecare dis(o)i-ie a acestuia n con,or&itate cu (rinci(iul obli+ati:it*-ii contractului ntre (*r-ile contractante n te&eiul articolului $#$ din 0odul ci:il si re+le&entarilor in :i+oare. @629 8re)entul contract are natura ad&inistrati:* n condi-iile dis(o)i-iilor le+ale a(licabile n &aterie de contencios ad&inistrati:, ,iind nc<eiat n dou* e"e&(lare ori+inale, n li&ba 4o&An*, un ori+inal ,iind (entru 2utoritatea 0ontractant* i un ori+inal (entru Bene,iciar. @639 2cest contract intr* n :i+oare la data ulti&ei se&n*turi &en-ionate n contract. @649 .atele bene,iciarilor :or ,i ,*cute (ublice n con,or&itate cu 4E/1G2CE;T1G 60E9 ;4. 2 $/200@ 2G 05C7S7E7 din 1@ &artie 200@ de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 12 !"2!!# al Consiliului $n ceea ce prive te publicarea in%ormaiilor re%eritoare la bene%iciarii %ondurilor provenite din &ondul European de 'arantare (gricol) *&E'() i din &ondul European (gricol pentru Dezvoltare Rural) *&E(DR) i (ot ,i (relucrate de c*tre or+anis&e de audit i de in:esti+are ale 0o&unit*ilor sau ale statelor &e&bre, n :ederea (rote3*rii intereselor ,inanciare ale 0o&unit*ilor. Hn ca)ul datelor cu caracter (ersonal, in,or&a iile sunt (use la dis(o)iie n con,or&itate cu cerinele .irecti:ei $ /4#/0E, iar bene,iciarii sunt in,or&a i cu (ri:ire la dre(turile lor n calitate de (ersoane :i)ate n te&eiul res(ecti:ei directi:e i cu (ri:ire la (rocedurile a(licabile (entru e"ercitarea acestor dre(turi. Arti!o(u( C * Noti&i!"ri Di Co1uni!"ri $619 5rice co&unicare sau noti,icare adresat* de una din (*r-i celeilalte, :a ,i socotit* ca :alabil nde(linit* dac* este trans&is* la adresa/ sediul (re:*)ut n (artea introducti:* a (re)entului contract. $629 Hn ca)ul n care noti,icarea/ co&unicarea se ,ace (e cale (otal*, se :a trans&ite (rin inter&ediul unei scrisori reco&andate, cu con,ir&are de (ri&ire i se consider* (ri&it* de destinatar la data &en-ionat* de o,iciul (otal (ri&itor (e aceast* con,ir&are. $639 .ac* noti,icarea/co&unicarea se tri&ite (rin ,a", ea se consider* (ri&it* n (ri&a )i lucr*toare du(* cea n care a ,ost e"(ediat*. $649 ;oti,ic*rile :erbale nu se iau n considerare de nici una din (*r-i, dac* nu sunt con,ir&ate (rin inter&ediul uneia din &odalit*-ile (re:*)ute la alin 19, alin. 29 si alin. 39. $6 9 7n ca)ul in care noti,icarea/ co&unicarea (rin ,a" sau (e cale (ostala nu este (osibila, din &oti:e nei&(utabile 2utoritatii 0ontractante, noti,icarea/
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 5 din 157

co&unicarea se :a reali)a (rin (ublicitate. ;oti,icarea/ co&unicarea (rin (ublicitate se :a reali)a (rin a,isarea, conco&itent, la sediul 2utoritatii 0ontractante si (e (a+ina de internet a 2utoritatii 0ontractante, a unui anunt in care se &entionea)a ca a ,ost e&is un act ad&inistrati: (e nu&ele Bene,iciarului. 2ctul :a ,i considerat co&unicat la e"(irarea ter&enului de 1 )ile de la data a,isarii anuntului. 2utoritatea 0ontractanta :a &entine a,isarea anuntului ti&( de 1 )ile de la data la care actul este considerat co&unicat.

Pentru Bene&i!i r Re2re.ent nt (e9 ( ;u&e/(renu&e.................................. .ata: ................................................. Se&n*tura ........................................ .irector Econo&ic/0ontabil Se, ;u&e/(renu&e................................. .ata :................................................ Se&n*tura

Pentru Autorit te Contr !t nt" Dire!tor Gener ( APDRP ;u&e/(renu&e .......................................... .ata: .......................................................... Se&n*tura ................................................. Vi)at 0ontrol !inanciar 8re:enti: .ele+at ;u&e/(renu&e ........................................... .ata: ........................................................... Se&n*tura: =============. Vi)at 0ontrol !inanciar 8re:enti: 8ro(riu ;u&e/(renu&e ........................................... .ata: ........................................................... Se&n*tura: =============.. .irectia Iuridica si 0ontencios ;u&e/(renu&e............................................ .ata :........................................................... Se&n*tura................................................... .irector .irectia Selectare 0ontractare ;u&e/(renu&e............................................ .ata :........................................................... Se&n*tura

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 6 din 157

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

AG E N I A D E P L I P E N T R U D E Z V O L T AR E RUR AL I PESCUIT PROGRAM NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL


C1.1 M121, M123, XS13, XS28, M125, M312, M313 si M322

CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA ROMANIA ntre: AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Romnia, cu sediul n Str. Stirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.: 021402.27. 0/ !a": 021-31 .#7.7$% e&ail: cabinet'a(dr(.ro, re(re)entat* le+al de ................................................., n ,unc-ia de .irector /eneral, 2rin 1 n- t r ...................................................... B Dire!tor ( Centru(ui Re9ion ( -e P("Ai 2entru De./o(t re Rur (" Di Pe0!uit ...................................... n calitate de Autorit te Contr !t nt"# (e de o (arte, si PERSOAN$ JURIDIC$% PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. in,iintata/ autori)ata la data de.................., 0od 1nic de inre+istrare/ 2utori)atie ...................................., cu sediul in str. ..........................., 3udetul................, cod (ostal...................., tel......................, ,a" ......................., cod R!............ "Cod #nic de $nre%istrare in Re%istrul Fermierilor alocat de &'$&( re(re)entata (rin ..... 6nu&e9 .................................. n ,unc-ia de ....... 6calitatea de re(re)entare (otri:it actului nor&ati: (ri:ind or+ani)area i ,unc-ionarea entit*-ii/ (ersoanei 3uridice res(ecti:e i con,or& statutului/ actului constituti: al (erosanei 3uridice res(ecti:e9 ........, identi,icat (rin B.7/ 0.7/ 82SS seria ........ nr ..................., 0;8 .......................................... in calitate de Bene&i!i r (e de alta (arte, au con:enit inc<eierea (re)entului Contract de Finantare (entru acordarea ajutorului financiar neram ursa il (e ba)a 0ererii de ,inantare nr. F '''''.. in ur&atoarele conditii: Arti!o(u( ) * O+ie!tu( Contr !tu(ui 1619 5biectul acestui 0ontract l re(re)int* acordarea ,inan-*rii nera&bursabile de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, (entru (unerea n a(licare a 0ererii de ,inantare nr.===...===. (entru 8roiectul : = >titlul? ==============. ==================================. .
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 7 din 157

1629 Bene,iciarului i se :a acorda ,inan-area nera&bursabil* n ter&enii i condi-iile stabilite n acest 0ontract, care este constituit din 0ontractul de !inantare i ane"ele acestuia, (e care Bene,iciarul declar* c* le cunoate i le acce(t*. 0ererea de ,inantare de(usa de bene,iciar, &(reun* cu toate docu&entele ane"ate acesteia, re)ultata in ur&a :eri,icarilor, &odi,icarilor si co&(letarilor e,ectuate (e (arcursul tuturor (rocedurilor de e:aluare i i&(le&entare, ,ace (arte inte+rant* din contract i este obli+atorie (entru bene,iciar (e ntrea+a (erioad* de :alabilitate a contractului (re:*)ut* la art. 26@9. Bu+etul indicati: din cererea de ,inantare de:ine 2ne"a 777 la (re)entul contract. 1639 Bene,iciarul acce(t* ,inan-area nera&bursabil* i se an+a3ea)* s* i&(le&ente)e (roiectul (e (ro(ria r*s(undere, n con,or&itate cu (re:ederile cu(rinse n (re)entul 0ontract i cu le+isla-ia na-ional* i co&unitar* n :i+oare, iar (e (erioada de &onitori)are de ani de la data ulti&ei (l*-i bene,iciarul trebuie s*-i res(ecte toate an+a3a&entele asu&ate (rin docu&entele de(use n :ederea ob-inerii a3utorului ,inanciar nera&bursabil. Arti!o(u( , * Dur t -e re (i. re in/e0titiei 0i i12(e1ent re 2roie!tu(ui. !ontr !tu(ui -e &in nt re.

Dur t -e e3e!utie 0i -e / ( +i(it te

2619 Durata de executie i de valabilitate a (re)entului contract nce(e la data se&n*rii acestuia de c*tre a&bele (*r-i. Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de ...... .luni si re(re)inta ter&enul li&ita (An* la care bene,iciarul (oate de(une ulti&a cerere de (lat*. Durata de executie a contractului de ,inantare cu(rinde durata de reali)are a in:estitiei si i&(le&entarea (roiectului 6inclusi: derularea (rocedurii de ac<i)itii9 la care se adau+a ter&enul de &a"i& $0 de )ile calendaristice (entru e,ectuarea ulti&ei (lati. Durata de realizare a investitiei si implementare a (roiectului cu(rinde durata de des,asurare a (rocedurii de ac<i)itii con,or& (re:ederilor art. 3649 si art. 36#9 din 2ne"a 7 8re:ederi /enerale la care se adau+a durata de reali)are/e"ecu-ie e,ecti:* a in:estitiei/(roiectului con,or& &entiunii din cererea de ,inantare 6inclusi: (erioada de i&(le&entare a standardului nou introdus (ana la data de..............., daca este ca)ul9. 2629 .urata de e"ecutie a contractului de ,inantare e0te -e 1 3i1 45 (uni (entru (roiectele care (re:ad in:estitii cu lucr*ri de constructii &onta3 si/ sau ada(tarea la standarde 2639 8rin e"ce(tie de la (re:ederile art. 2629, durata de e"ecutie a (re)entului contract este de 1 3i1 ,6 (uni# (entru (roiectele de in:estitii care includ ac<i)itii si&(le de utila3e, instalatii, ec<i(a&ente si dotari noi, de &i3loace de trans(ort s(eciali)ate, (recu& si a altor &i3loace de trans(ort care nu sunt ac<i)itionate (rin leasin+ ,inanciar. 2649 .urata initial* de e"ecutie a contractului (oate ,i (relun+ita la solicitarea bene,iciarului (ana la data li&ita de 24 luni, res(ecti: de 3# luni de la data se&narii contractului de ,inantare de catre a&bele (arti. 26 9 Bene,iciarii care de(asesc durata &a"i&a de 24 luni, res(ecti: de 3# luni si solicita in &od e"ce(tional (relun+irea acesteia se su(un (re:ederilor art. 12649 din 2ne"a 7 8re:ederi +enerale la (re)entul contract. 26#9 8entru (roiectele care (re:ad nu1 i in/e0titii (entru ada(tarea la standardele co&unitare, durata de e"ecutie a contractului nu 2o te de(asi durata &a"i&*

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 8 din 157

de e"ecu-ie (re:a)uta la 2rt. 2629 c<iar dac* ter&enul de +ratie i&(us de i&(le&entarea standardului res(ecti:, de(*ete aceast* durata. 2679 8entru (roiectele care (re:ad 1 i 1u(te ti2uri -e in/e0titii# inclusi: ada(tarea la standardele co&unitare, iar ter&enul de +ratie i&(us de standarde este in interiorul duratei &a"i&e de e"ecutie, (re:a)ut la art. 2629, bene,iciarul 2o te solicita (relun+irea duratei ini-iale de e"ecutie a contractului, ,ara a a,ecta ter&enul/ ter&enele de i&(le&entare a standardului/ standardelor. 26@9 .urata de :alabilitate a contractului re(re)int* durata de e"ecu-ie a contractului de ,inantare, la care se adau+* ani de &onitori)are de la data ulti&ei (l*-i ,acut* de catre 2utoritatea 0ontractant*. Arti!o(u( 4 * V (o re Contr !tu(ui 3619 Valoarea total* eli+ibil* a 8roiectului care ,ace obiectul ,inan-*rii nera&bursabile de c*tre 2utoritatea 0ontractant* este de &a"i& = ?0u1 in !i&re@ 7(itere8 = (ei ec<i:alentul a &a"i& =?0u1 in !i&re@ 7(itere8 = euro. 3629 2utoritatea 0ontractanta se an+a3ea)* s* acorde o ,inan-are nera&bursabil* de &a"i& ' 7!i&re8 7(itere8 ' (ei ec<i:alentul a &a"i& ' ?0u1 in !i&re@ 7(itere8 ' euro. V (o re &in nt rii ner 1+ur0 +i(e !or- te e0te &or1 t -in:
V (o re tot ( e(i9i+i( 2roie!t eur 0ol 1 lei 0ol 2 V (o re e(i9i+i( ner 1+ur0 +i( , din care: FEADR eur 0ol 3 lei 0ol 4 PERE eur 0ol lei 0ol # Valoare eli+ibila nera&bursabi la FEADR :2 n ( 1 3i1 5;< eur lei 0ol 0ol 7 @ Valoare eli+ibila nera&bursabi la FEADR :2 n ( 1 3i1 =>< eur lei 0ol 0ol $ 10 Valoare eli+ibila nerabursabil a PERE :2 n ( 1 3i1 =;< eur lei 0ol 0ol 11 12 Valoare eli+ibila nera&bursabil a PERE *2 n ( 1 3i1 5;< eur lei 0ol 0ol 13 14

0ursul de sc<i&b utili)at este cursul euro-leu de la data a(rob*rii 4a(ortului de selec-ie/ 4a(ortului de 0ontesta-ii de c*tre .irectorul /eneral al .irec-iei /enerale .e):oltare 4ural* B 2utoritatea de Cana+e&ent (entru 8;.4, (ublicat (e (a+ina Deb a B*ncii 0entral Euro(ene <tt(://DDD.ecb.int/inde".<t&l. 3639 8e (arcursul i&(le&entarii in:estitiei la ,iecare transa de (lata con,or& .eclara-iei de ealonare a cererilor de (lat* de(usa de catre bene,iciar, se :a calcula :aloarea (latita in euro i n lei la cursul B0E din (enulti&a )i lucratoare a lunii (recedente e,ectuarii (latii, ast,el incat la ulti&a transa de (lata :aloarea su&elor ra&bursate acestuia sa nu de(aseasca :aloarea in euro si in lei (re:a)uta la alineatul 629 din (re)entul articol. 3649 Su&a ,inal* acordata Bene,iciarului se :a stabili n con,or&itate cu (re:ederile art. 1 din 2ne"a 7 la (re)entul contract. Arti!o(u( 6 * A/ n0uri 4619 Bene,iciarul (oate solicita a:ans la data de(unerii 0ererii de ,inantare sau (ana la data de(unerii (ri&ului dosar al cererii de (lata la 2utoritatea 0ontractanta.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 9 din 157

4629 2:ansul se acord* con,or& (re:ederilor 4e+ula&entului 0onsiliului 60E9 nr. 1#$@/200 (ri:ind s(ri3inul (entru de):oltare rural* acordat din !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural*, cu &odi,ic*rile i co&(let*rile ulterioare, ale 4e+ula&entului 0o&isiei 60E9 nr. 1$74/200# de stabilire a nor&elor de a(licare a 4e+ula&entului 60E9 nr. 1#$@/200 , cu &odi,ic*rile i co&(let*rile ulterioare, i, res(ecti:, ale le+isla-iei na-ionale n :i+oare. 4639 2utoritatea 0ontractant* (oate s* acorde un a:ans de &a"i& ' ?0u1 in !i&re@ 7(itere8 ' (ei si care nu de(aseste '< 6con,or& le+islatiei a(licabile in :i+oare9 din :aloarea a3utorului (ublic inscris la 2rticolul 3 alineatul 2. 4649 Bene&i!i ru( 2ri/ t (oate (ri&i :aloarea a:ansului nu&ai du(a (ri&irea a:i)ului ,a:orabil din (artea 2utorit*-ii 0ontractante (entru (rocedura de ac<i)itii (rioritar &a3oritara. Bene&i!i ru( 2u+(i! (oate (ri&i :aloarea a:ansului nu&ai du(a (ri&irea a:i)ului ,a:orabil din (artea 2utoritatii 0ontractante du(a ,inali)area (rocedurii de ac<i)itii si nu&ai du(a (re)entarea actului aditional la 0ontractul de ,inantare (ri:ind a(robarea bu+etului in ur&a ,inali)arii ac<i)itiilor. 46 9 Bene,iciarul este obli+at sa de(una o +arantie ,inanciara, care sa aco(ere su&a solicitata in a:ans in (rocent de 110F, eliberata de catre o institutie ,inanciar bancara sau nebancara. /arantia ,inanciara se de(une odata cu .osarul 0ererii de 8lata a a:ansului. 46#9 Su&a (re:*)ut* la alin. 629 se 3usti,ic* de c*tre bene,iciar (e ba)* de docu&ente 3usti,icati:e con,or& cerin-elor 2utorit*-ii 0ontractante (re)entate n 7nstruc-iuni de (lat*, 2ne"a V la (re)entul contract. Arti!o(u( > * Mo- (it te -e 2( t" 619 Bene,iciarul :a ntoc&i ra(oarte te<nice i ,inanciare (entru a ,unda&enta cererile de (lat* n con,or&itate cu 7nstructiunile de (lata, 2ne"a V la (re)entul contract% 629 8lata se :a e,ectua (e ba)a cererilor de (lat* autori)ate de 2+en-ie de(use de bene,iciari i nso-ite de docu&ente 3usti,icati:e. 2utori)area cererilor de (lat* se ,ace n ur&a :eri,ic*rii docu&entelor 3usti,icati:e (re)entate de bene,iciar con,or& cerin-elor 2utorit*-ii 0ontractante (re)entate n 7nstruc-iuni de (lat*, 2ne"a V la (re)entul contract. 2utori)area cererilor de (lat* (oate ,i in:alidat* ulterior (rin constatarea de nere+uli. 639 Bene,iciarul (oate o(ta (entru (lata ,inantarii nera&bursabile in &a"i&u& !in!i tr n0e. 649 2:ansul nu re(re)int* tran* de (lat*. Arti!o(u( 5 * Di02o.iAii -e 2( t" #619 8lata se :a e,ectua (e ba)a declara-iilor de c<eltuieli si a ra(oartelor de e"ecutie ,*cute de bene,iciar n con,or&itate cu 2ne"a V - 7nstructiuni de (lata. #629 8l*-ile se :or e,ectua n (ei n ur&*torul cont: nu1"r !ont IBAN : titu( r !ont : -enu1ire 0i -re0 B"n!ii 0 u Tre.oreriei -e St t :

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 10 din 157

#639 8entru ra&bursarea ,iec*rei trane de (lat*, ter&enul li&it* de e,ectuare a acesteia este de &a"i& $0 de )ile calendaristice -e ( - t inre9i0tr rii !ererii -e 2( t" !on&or1e. Arti!o(u( = * Ane3e 1r&*toarele docu&ente sunt ane"ate la (re)entul 0ontract i sunt (arte inte+rant* a acestuia, a:And aceeai ,or-* 3uridic*: 2ne"a 7 8re:ederi /enerale 2ne"a 77 8anouri i autocolante (ublicitare cu in,or&atii (ri:ind ,inantarea (roiectelor (rin 8;.4 2ne"a 777 Bu+etul indicati: si (lanul ,inanciar 2ne"a 7V 1. 7nstructiuni (ri:ind ac<i)itiile (ublice (entru bene,iciarii 8;.4 2. 7nstructiuni de ac<i)itii (entru bene,iciarii (ri:ati 8;.4 2ne"a V 7nstructiuni de (lata Arti!o(u( B @619 8re)entul contract obli+* (*r-ile s* res(ecte ntoc&ai i cu bun* credin-* ,iecare dis(o)i-ie a acestuia n con,or&itate cu (rinci(iul obli+ati:it*-ii contractului ntre (*r-ile contractante n te&eiul articolului $#$ din 0odul ci:il si re+le&entarilor in :i+oare. @629 8re)entul contract are natura ad&inistrati:* n condi-iile dis(o)i-iilor le+ale a(licabile n &aterie de contencios ad&inistrati:, ,iind nc<eiat n dou* e"e&(lare ori+inale, n li&ba 4o&An*, un ori+inal ,iind (entru 2utoritatea 0ontractant* i un ori+inal (entru Bene,iciar. @639 2cest contract intr* n :i+oare la data ulti&ei se&n*turi &en-ionate n contract. @649 .atele bene,iciarilor :or ,i ,*cute (ublice n con,or&itate cu 4E/1G2CE;T1G 60E9 ;4. 2 $/200@ 2G 05C7S7E7 din 1@ &artie 200@ de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 12 !"2!!# al Consiliului $n ceea ce prive te publicarea in%ormaiilor re%eritoare la bene%iciarii %ondurilor provenite din &ondul European de 'arantare (gricol) *&E'() i din &ondul European (gricol pentru Dezvoltare Rural) *&E(DR) i (ot ,i (relucrate de c*tre or+anis&e de audit i de in:esti+are ale 0o&unit*ilor sau ale statelor &e&bre, n :ederea (rote3*rii intereselor ,inanciare ale 0o&unit* ilor. Hn ca)ul datelor cu caracter (ersonal, in,or&a iile sunt (use la dis(o)iie n con,or&itate cu cerinele .irecti:ei $ /4#/0E, iar bene,iciarii sunt in,or&ai cu (ri:ire la dre(turile lor n calitate de (ersoane :i)ate n te&eiul res(ecti:ei directi:e i cu (ri:ire la (rocedurile a(licabile (entru e"ercitarea acestor dre(turi. Arti!o(u( C * Noti&i!"ri Di !o1uni!"ri $619 5rice co&unicare sau noti,icare adresat* de una din (*r-i celeilalte, :a ,i socotit* ca :alabil nde(linit* dac* este trans&is* la adresa/sediul (re:*)ut n (artea introducti:* a (re)entului contract. $629 Hn ca)ul n care noti,icarea/ co&unicarea se ,ace (e cale (otal*, se :a trans&ite (rin inter&ediul unei scrisori reco&andate, cu con,ir&are de (ri&ire i se consider* (ri&it* de destinatar la data &en-ionat* de o,iciul (otal (ri&itor (e aceast* con,ir&are.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 11 din 157

$639 .ac* noti,icarea/ co&unicarea se tri&ite (rin ,a", ea se consider* (ri&it* n (ri&a )i lucr*toare du(* cea n care a ,ost e"(ediat*. $649 ;oti,ic*rile :erbale nu se iau n considerare de nici una din (*r-i, dac* nu sunt con,ir&ate (rin inter&ediul uneia din &odalit*-ile (re:*)ute la alin 19, alin. 29 si alin. 39. $6 9 7n ca)ul in care noti,icarea/ co&unicarea (rin ,a" sau (e cale (ostala nu este (osibila, din &oti:e nei&(utabile 2utoritatii 0ontractante, noti,icarea/ co&unicarea se :a reali)a (rin (ublicitate. ;oti,icarea/co&unicarea (rin (ublicitate se :a reali)a (rin a,isarea, conco&itent, la sediul 2utoritatii 0ontractante si (e (a+ina de internet a 2utoritatii 0ontractante, a unui anunt in care se &entionea)a ca a ,ost e&is un act ad&inistrati: (e nu&ele Bene,iciarului. 2ctul :a ,i considerat co&unicat la e"(irarea ter&enului de 1 )ile de la data a,isarii anuntului. 2utoritatea 0ontractanta :a &entine a,isarea anuntului ti&( de 1 )ile de la data la care actul este considerat co&unicat.

Pentru Bene&i!i r Re2re.ent nt (e9 ( ;u&e/(renu&e.......................................... .ata :.......................................................... Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Pentru Autorit te Contr !t nt" Dire!tor CRPDRP ;u&e/(renu&e.......................................... .ata :.......................................................... Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.irector Econo&ic/ 0ontabil Se, ;u&e/(renu&e.......................................... .ata :.......................................................... Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Vi)at 0ontrol !inanciar 8re:enti: 8ro(riu ;u&e/(renu&e.......................................... .ata :.......................................................... Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

0onsilier 3uridic 048.48 ;u&e/(renu&e.......................................... .ata :.......................................................... Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.irector 2d3unct 048.48 ;u&e/(renu&e.......................................... .ata :.......................................................... Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 12 din 157

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

AG E N I A D E P L I P E N T R U D E Z V O L T AR E RUR AL I PESCUIT PROGRAM NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL

C&)#R$ *+ +XC+',$+ 'R!C+*#R&-& .*eclaratie /e /ro/rie ras/undere referitoare la de/unerea 000000.. *se va transcrie documentului legal de autorizare pentru persoanele %izice sau a acordului de mediu, dupa caz)

Subse&natul==..====re(re)entant le+al al =====.. identi,icat (rin B.7/ 0.7/ 82SS seria .......... nr ................................, 0;8 ................... declar (e (ro(ria ras(undere ca odata cu de(unerea dosarelor de ac<i)itii in :ederea a:i)arii de catre SV08 B 5I8.48/ Ser:iciul 2c<i)itii B 048.48, in ter&enele s(eci,icate in cadrul 2rt. 3649 B 2ne"a 7 din 0ontractul de !inantare, &a obli+ sa de(un si docu&entul ............== "documentul le%al de autori1are /entru /ersoanele fi1ice sau a acordului de mediu, du/a ca1(. 7n ca) de i&(osibilitate 3usti,icata a nede(unerii docu&entului =====.. &a obli+ sa noti,ic in scris 2utoritatea 0ontractanta. .aca nu de(un docu&entul sau nu instiinte) de intar)iere declar (e (ro(rie ras(undere ca sunt de acord cu incetarea 0ontractului de !inantare, ,ara dre(t de contestatie.

4e(re)entant le+al =======.. .ata ======== Se&natura, sta&(ila ========

.se utili1ea1a numai /entru ca1urile de e2ce/tie /rocedurala, aferente /roiectelor Masura 121, selectate in a1a Ra/ortului de selectie de la finele anului 2334, solicitanti selectati care nu au de/us documentele le%ale de functionare sau acordul de mediu.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 13 din 157

ANEEE * C).)
M),)# ),4# ES)4# ES,B# M),># 4),# 4)4 0i 4,, C).) * ANEEA I PREVEDERI GENERALE Arti!o(u( ) * O+(i9 Aii 9ener (e )7)8 Bene,iciarul se obli+* sa e"ecute 8roiectul n con,or&itate cu descrierea acestuia cu(rins* n 0ererea de ,inan-are ast,el cu& a ,ost a(robat* &(reun* cu toate docu&entele ane"ate i n ur&a :eri,icarilor, &odi,icarilor si co&(letarilor e,ectuate (e (arcursul tuturor (rocedurilor de i&(le&entare. )7,8 4e+ulile (ri:ind ac<i)i-iile reali)ate de bene,iciari sunt e&ise de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, iar Bene,iciarul ,inan-*rii nera&bursabile este obli+at s* le res(ecte. )748 Bene,iciarul :a ,i sin+urul r*s(un)*tor n ,ata 2utorit*-ii 0ontractante (entru i&(le&entarea (roiectului. Subcontractarea total* sau (ar-ial* a (roiectului este strict inter)is*. )768 Bene,iciarul trebuie s* i&(le&ente)e 8roiectul cu &a"i&u& de (ro,esionalis&, e,icien-* i :i+ilen-* n con,or&itate cu cele &ai bune (ractici n do&eniul :i)at i n concordan-* cu acest contract. )7>8 2utoritatea 0ontractanta isi re)er:a dre(tul de a nu inc<eia un nou contract cu Bene,iciarul care nu i-a res(ectat obli+atiile contractuale sti(ulate intr-un 0ontract de !inantare, inc<eiat anterior cu 28.48. Arti!o(u( , * O+(i9 Aii 2ri/in- in&or1 re Di r 2ort re &in n!i r" Di teFni!" ,7)8 Bene,iciarul este obli+at s* ntoc&easc* i s* atae)e la ,iecare cerere de (lat* declaratii de c<eltuieli si ra(oarte de e"ecu-ie, res(ectAnd 7nstruc-iunile de 8lata 2ne"a V la (re)entul contract. ,7,8 Bene,iciarul are obli+a-ia s* ,urni)e)e orice alte in,or&a-ii de natur* te<nic* sau ,inanciar* solicitate de 2utoritatea 0ontractant*. ,748 Bene,iciarul trebuie sa trans&it*, se&estrial, ra(ortul de (ro+res co&(letat n ,or&atul ti( t 0 t ( Contr !tu( -e Fin nA re , (rin care se :or ra(orta acti:it*-ile des,*urate n (erioada de i&(le&entare, stadiul reali)*rii indicatorilor, re)ultatele (ar-iale/,inale ob-inute la &o&entul ra(ort*rii. 7n ,unctie de stadiul de (ro+res trans&is de bene,iciar si in ra(ort de res(ectarea ter&enelor sti(ulate in 0ontractul de !inantare, 2utoritatea 0ontractanta isi re)er:a dre(tul de a re)ilia 0ontractul de !inantare in conditiile art. 11639. Arti!o(u( 4 * O+(i9 Aii 47)8 Bene,iciarul se obli+* s* res(ecte (e toata durata contractului, criteriile de eli+ibilitate i de selec-ie nscrise n cererea de ,inan-are. .e ase&enea, (e o (erioad* de ani de la ulti&a (lat* e,ectuat* de 2+en-ie, Bene,iciarul se obli+* s* nu &odi,ice substantial (roiectul.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 14 din 157

Codi,icarile substantiale sunt acelea care a,ectea)a conditiile de i&(le&entare, care (ot re)ulta dintr-o sc<i&bare in natura (ro(rietatii, a a&(lasa&entului, a unor ele&ente initiale caracteristice (roiectului, etc .aca 28.48 constata ca obiecti:ele ,inantate nu sunt ,olosite con,or& sco(ului destinat sau in ca)ul in care acestea au ,ost :andute sau inc<iriate (e o (erioada de ani du(a ,inali)area (roiectului 6data ulti&ei (lati9 isi re)er:a dre(tul de a recu(era s(ri3inul acordat. 47,8 Bene,iciarul care (entru reali)area in:esti-iei are (re:*)ut un ter&en (entru ada(atarea la standardele co&unitare, de(une o .eclara-ie (e (ro(rie r*s(undere la 2utoritatea 0ontractant* (rin care i asu&* reali)area in:esti-iei (entru i&(le&entarea standardului, n ter&enul de +ra-ie i&(us de re+le&ent*rile n :i+oare. 4748 Bene,iciarul i :a asu&a inte+ral r*s(underea (entru (re3udiciile cau)ate ter-ilor din cul(a sa (e (arcursul derul*rii (roiectului. 2utoritatea 0ontractant* :a ,i de+re:at* de orice res(onsabilitate (entru (re3udiciile cau)ate ter-ilor din cul(a Bene,iciarului. 4768 Bene&i!i ru( 2ri/ t a carui in:estitie cu(rinde !Fi.itii 0i12(e este obli+at s* de(un* la OJPDRP:SVCP dosarele de ac<i)itii n &a"i& 4 (uni sau ( CRPDRP:SA cel (utin un dosar de ac<i)itii 6e".: dosar ac<i)itii (restari ser:icii9 si 8roiectul Te<nic, (entru in/e0titii(e ! re 2re/ - !on0tru!tii 1ont G , in &a"i& 6 (uni de la data se&narii 0ontractului de !inantare. 47>8 Bene&i!i ru( ! re 2(i! (e9i0( ti -e !Fi.itii 2u+(i!e este obli+at sa de(una la 048.48 B Ser:iciul 2c<i)itii docu&entatia de ac<i)itii. 4758 Bene&i!i ru( 2u+(i! este obli+at sa ,inali)e)e n &a"i& ), (uni de la data se&narii 0ontractului de !inantare toate (rocedurile de ac<i)itii (ublice, inclusi: a:i)area acestora. .u(a ,inali)area si a:i)area (rocedurii de ac<i)itie bene,iciarul (ublic :a de(une la SV0! B 5I8.48 bu+etul actuali)at. Arti!o(u( 6 * Con&(i!t -e intere0e Bene,iciarul :a ado(ta o ase&enea conduit* care :a e:ita con,lictul de interese, de,init con,or& le+islatiei in :i+oare. Arti!o(u( > * Con&i-enAi (it te 2utoritatea 0ontractant* i Bene,iciarul se an+a3ea)* s* (*stre)e con,iden-ialitatea ra(oartelor i a oric*rui docu&ent, in,or&a-ie sau alt &aterial de care se ia la cunotin-* e"ecutarea (re)entului contract. 7n,or&a-iile (ot ,i ,urni)ate doar autorit*-ilor co&(etente. Arti!o(u( 5 * Pu+(i!it te 57)8 2utoritatea 0ontractant* cere ca, (rin orice not* sau (ublicare ,*cut* de Bene,iciar (ri:ind 8roiectul, inclu)And o con,erin-* sau un se&inar, trebuie s* s(eci,ice c* 8roiectul a (ri&it ,onduri de la 1niunea Euro(ean*. Bene,iciarul trebuie s* ,ac* re,eriri la 8roiect i la contribu-ia ,inanciar* a 0o&unit*-ii Euro(ene n in,or&a-ia o,erit*, n ra(oartele interne i anuale i n orice rela-ie cu &ass-&edia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 15 din 157

57,8 Toate (anourile/autocolantele :or ,i reali)ate de catre bene,iciar in con,or&itate cu 2ne"a 77 a (re)entului contract. Arti!o(u( = * Dre2tu( -e 2ro2riet te%uti(i. re re.u(t te(or Di e!Fi2 1ente(or

=7)8 .re(turile de (ro(rietate industrial* i intelectual* re)ultate din a(licarea (roiectului, sunt dre(turi e"clusi:e ale Bene,iciarului, bene,iciarul ,iind sin+urul r*s(un)*tor (entru dre(turile de (ro(rietate industrial* sau intelectuala re:endicate de ter-e (ersoane =7,8 8rin dero+are de la (re:ederile (ri&ului (ara+ra,, Bene,iciarul (oate acorda 2utorit*-ii 0ontractante dre(tul de a utili)a n &od liber aa cu& crede de cu:iin-*, toate docu&entele care deri:* din 8roiect, n orice ,or&* a lor. Arti!o(u( B * Monitori. re Di E/ (u re Proie!tu(ui B7)8 8e durata de :alabilitate a (re)entului contract, Bene,iciarul trebuie s* i asu&e obli+a-ia ,urni)*rii 2utorit*-ii 0ontractante, 0o&isiei Euro(ene i/sau a+en-ilor lor autori)a-i, a oric*rui docu&ent sau in,or&a-ie n &*sur* s* a3ute la reali)area ra(oartelor de &onitori)are i e:aluare ale (roiectuluii s* ad&it* dre(turile lor de acces descrise n art.14 629. B7,8 4e)ultatul oric*rei e:alu*ri :a ,i (us la dis(o)i-ia (*r-ilor contractante. B748 .ac* (e (arcursul (erioadei de &onitori)are res(ecti: (erioada de data ulti&ei (l*-i se constat* ur&*toarele situa-ii: ani de la

obiecti:ele ,inan-ate nu sunt utili)ate con,or& sco(ului re)ultat din cererea de ,inan-are sau sunt nc<iriate 6date n ,olosin-a unei ter-e (ersoane9, (roiectului i se aduc &odi,ic*ri substan-iale, neres(ectarea obli+a-iilor statuate (rin acest contract,

2utoritatea 0ontractant* :a so&a cu ter&en bene,iciarul s* re&edie)e de,icien-ele identi,icate. Bene,iciarul are obli+a-ia de a reali)a, la ter&enele s(eci,icate, re&edierea de,icientelor identi,icate, i&(le&entarea reco&andarilor re)ultate n ur&a &isiunilor de control ale 2utoritatii 0ontractante i/sau 0E Hn ca)ul n care de,icien-ele nu sunt re&ediate n ter&enul acordat sau bene,iciarul nu (rocedea)* la de&ararea o(era-iunilor de re&ediere n &a"i&u& 30 de )ile calendaristice de la so&are, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda la recu(erarea inte+ral* a contra:alorii a3utorului ,inanciar (ublic nera&bursabil (l*tit. B768 Hn ca)ul n care, (e (arcursul (erioadei de &onitori)are res(ecti: (erioada de ani de la data ulti&ei (l*-i se constat* c* obiecti:ele/co&(onentele in:esti-iei (entru care s-a acordat s(ri3inul ,inanciar nera&bursabil au ,ost nstr*inate 6(rin orice ti( de act 3uridic care (roduce e,ectul nstr*in*rii9 contra:aloarea a3utorului ,inanciar (ublic nera&bursabil :a ,i recu(erat* inte+ral. B7>8 Hn ca)ul n care, (e (arcursul (erioadei de &onitori)are, se constat* c* Bene,iciarul nu &ai res(ect* condi-iile de i&(le&entare, res(ecti: nu &ai sunt nde(linite obiecti:ele (roiectului, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda du(* ca) 6,unctie de +radul de a,ectare, +ra:itatea ,a(telor, etc9: a9 ,ie la recu(erarea inte+ral* a a3utorului ,inanciar nera&bursabil (l*tit cu re)ilierea contractului de ,inan-are,
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 16 din 157

b9 ,ie la recu(erarea (ar-ial*, res(ecti: a,erent co&(onentei/co&(onentelor sau ac-iunii/ ac-iunilor a,ectate de nere+ul*, care nu &ai nde(linesc condi-iile &en-ionate, ne,iind in,luen-at* inte+ral eli+ibilitatea +eneral* a (roiectului, res(ecti: utilitatea n considerarea c*reia s-a acordat a3utorul ,inanciar nera&bursabil. B758 Bene,iciarul are res(onsabilitatea ca (e ntrea+a (erioad* de :alabilitate a contractului s* &en-in* n ,unc-iune in:esti-ia reali)at* i s* de&onstre)e utilitatea acesteia. B7=8 S(ri3inul acordat :a ,i recu(erat dac* obiecti:ele ,inan-ate nu sunt utili)ate/,olosite con,or& sco(ului destinat din obiecti:ul cererii de ,inan-are daca se &odi,ica substantial (roiectul sau n ca)ul n care acestea isi &odi,ica destinatia ntro (erioad* de ani du(* ,inali)area (roiectului 6data ulti&ei (l*-i9. Arti!o(u( C * A1en- 1ent ( Contr !t C7)8 Bene,iciarul (oate solicita &odi,icarea 0ontractului de !inantare nu&ai n cursul duratei de e"ecu-ie a acestuia stabilit* (rin contract i nu (oate a:ea e,ect retroacti:. Bene,iciarul care, (entru reali)area in:estitiei, are (re:a)ut un ter&en (entru ada(tarea la standardele co&unitare, are obli+atia de a de(une in ter&en de &a"i& 1 )ile lucratoare, docu&entul e&is de institutiile abilitate care sa ateste ca a inde(linit standardul in ter&enul de +ratie stabilit cat si .eclaratia (e (ro(ria ras(undere ca a i&(le&entat standardul in ter&enul de +ratie stabilit. C7,8 5rice &odi,icare la contract se :a ,ace cu acordul a&belor (*r-i contractante, cu e"ce(-ia situa-iilor n care inter:in &odi,ic*ri ale le+isla-iei a(licabile ,inan-*rii nera&bursabile, cAnd 2utoritatea 0ontractant* :a noti,ica n scris Bene,iciarul cu (ri:ire la aceste &odi,ic*ri, iar Bene,iciarul se obli+* a le res(ecta ntoc&ai. C748 5rice a&enda&ent al 0ontractului sau al ane"elor sale trebuie ,*cut n scris (rintr-un act adi-ional/ nota de &odi,icare. Toate actele aditionale :or ,i nc<eiate n aceleai condi-ii ca i 0ontractul de !inantare. C768 Sco(ul actului adi-ional trebuie s* ,ie strAns le+at de natura (roiectului aco(erit (rin contractul ini-ial. C7>8 Valoarea a3utorului ,inanciar nera&bursabil a(robat* i (re:*)ut* n contract nu (oate ,i &a3orata. Bene,iciarul (oate e,ectua &odi,ic*ri te<nice i bu+etare, n sensul realoc*rilor ntre liniile bu+etare, dac* acestea nu sc<i&b* sco(ul (rinci(al al (roiectului i &odi,icarea se li&itea)* la trans,erul de &a"i& 10F din su&a nscris* ini-ial n cadrul bu+etului intre ca(itole bu+etare de c<eltuieli eli+ibile. Bene,iciarul :a trans&ite 2utoritatii 0ontractante bu+etul &odi,icat, (rin inter&ediul unei noti,icari in care 3usti,ica &odi,icarea, insotit de de:i)ul +eneral si de:i)ul (e obiecte re,acut, n ter&en de &a"i& 10 )ile lucr*toare de la data &odi,ic*rii acestuia, ,ara a ,i necesar* inc<eirea unui act aditional la 0ontractul de !inantare. C758 7n ca)ul &odi,icarii adresei, a sediului ad&inistrati:, a contului bancar sau al bancii (entru (roiectul 8;.4, in ca) de inlocuire a res(onsabilului le+al sau in ca)ul sc<i&barii structurii actionariatului ,ara a se &odi,ica datele de identi,icare ale ,ir&ei, Bene,iciarul se obli+a a noti,ica 2utoritatea 0ontractant*. 7n ca)ul sc<i&barii structurii actionariatului, Bene,iciarul se obli+a a noti,ica 2utoritatea 0ontractanta, in scris si (realabil o(erarii acestei &odi,icari.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 17 din 157

8entru oricare din aceste ca)uri, noti,icarea :a ,i nso-it* de docu&ente 3usti,icati:e eliberate de autorit*-ile co&(etente. 2utoritatea 0ontractant* (oate a(roba &odi,icarea solicitat* de bene,iciar, ca) n care de:ine (arte inte+rant* a contractului. Arti!o(u( ); * G G re Di i2ote! re in/e0tiAieiH !e0iune in/e0titiei );7)8 0ontractul n inte+ralitatea sa, (recu& i toate dre(turile i obli+a-iile decur+And din acesta nu (ot ,ace obiectul cesiunii, ,*r* acordul (realabil i n scris al 2utorit*-ii 0ontractante. );7,8 2utoritatea 0ontractant* i re)er:* dre(tul de a a(roba sau nu cesiunea n ur&a anali)*rii i :eri,ic*rii res(ect*rii n continuare a condi-iilor de selec-ie i eli+ibilitate a:ute n :edere la selectarea cererii de ,inan-are n (ersoana noului bene,iciar. );748 Hn ca) de i&(osibilitate, nei&(utabil* Bene,iciarului, de a e"ecuta (re:ederile contractuale, acti:itatea :a ,i (reluat* de succesorii s*i n dre(turi, cu a(robarea e"(res* i (realabil* a 2utorit*-ii 0ontractante. );768 /aran-iile constituite de bene,iciar n ,a:oarea unei institu-ii ,inanciare sub ,or&a +a3*rii sau i(otec*rii asu(ra in:esti-iei ce ,ace obiectul (re)entului contract sunt (er&ise nu&ai cu noti,icarea in (realabil si in scris a 2utoritatii 0ontractante. Arti!o(u( )) * n!et re !ontr !tu(ui ))7)8 Hn ca)uri e"ce(-ionale i te&einic do:edite, inclusi: ca)urile de ,or-* &a3or* in:ocate i co&unicate ntre (*r-i n condi-iile le+ii, 2utoritatea 0ontractant* (oate decide ncetarea 0ontractului (rintr-o noti,icare scris*, ,*r* a ,i cerut* (lata ,inan-*rii nera&bursabile. ))7,8 8*r-ile (ot decide, (rin acord, ncetarea 0ontractului, ca ur&are a solicit*rii scrise din (artea bene,iciarului, a(robat* de 2utoritatea 0ontractant*, ca) n care bene,iciarul :a restitui inte+ral su&ele (ri&ite ca ,inan-are nera&bursabil* (An* la data ncet*rii contractului. ))748 Hn ca)ul constat*rii unei nere+uli cu (ri:ire la nc<eierea ori e"ecutarea 0ontractului, inclusi: n ca)ul n care bene,iciarul este declarat n stare de inca(acitate de (lat* sau a ,ost declanat* (rocedura insol:en-ei, (recu& i n situa-ia n care 2utoritatea 0ontractant* constat* c* cele declarate (e (ro(rie r*s(undere de bene,iciar, (rin re(re)entan-ii s*i, nu cores(und realit*-ii sau docu&entele/autori)a-iile/a:i)ele de(use n :ederea ob-inerii ,inan-*rii nera&bursabile sunt constatate ca ,iind neade:arate/ ,alse/ inco&(lete/ e"(irate/ ine"ate/ nu cores(und realitatii, 2utoritatea 0ontractant* (oate nceta :alabilitatea 0ontractului, de (lin dre(t, (rintr-o noti,icare scris* adresat* bene,iciarului, ,*r* (unere n ntAr)iere, ,*r* nicio alt* ,or&alitate i ,*r* inter:en-ia instan-ei 3udec*toreti. Hn aceste ca)uri, bene,iciarul :a restitui inte+ral su&ele (ri&ite ca ,inan-are nera&bursabil*, &(reun* cu doban)i si (enalitati n (rocentul stabilit con,or& dis(o)itiilor le+ale in :i+oare, n con,or&itate cu (re:ederile art. 1# din (re)enta 2ne"*. ))768 2nterior ncet*rii 0ontractului de !inantare, 2utoritatea 0ontractant* (oate sus(enda contractul i/sau (l*-ile ca o &*sur* de (recau-ie, ,*r* o a:erti)are (realabil*.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 18 din 157

Arti!o(u( ), * Mo-i&i! re -ur tei -e e3e!uAie

Contr !tu(ui -e Fin nt re

),7)8 Bene,iciarul trebuie s* in,or&e)e 2utoritatea 0ontractant* ,*r* ntAr)iere des(re orice circu&stan-* (robabil* s* &(iedice sau s* ntAr)ie e"ecutarea contractului. Bene,iciarul (oate cere, nainte de s,Aritul duratei de e"ecu-ie a in:estitiei, (relun+irea duratei de e"ecu-ie a contractului. Toate do:e)ile de sus-inere necesare (entru a(robare trebuie s* nso-easc* cererea. ;eres(ectarea ter&enului de de(unere a cererii de (relun+ire a duratei de e"ecu-ie a contractului, con,er* 2utorit*-iii 0ontractante dre(tul de a nu (relun+ii durata de e"ecu-ie i de a (roceda la incetarea contractului n condi-iile (re:*)ute de art. 11 alin. 639 din 2ne"a 7a (re)entul contract. ),7,8 *urata de e2ecu5ie a Contractului de Finantare /entru eneficiarii /ri6a5i ince(e de la data se&n*rii de c*tre a&bele (*rti i include durata de reali)are a in:esti-iei i i&(le&entarea (roiectului la care se adau+* $0 de )ile calendaristice (entru e,ectuarea (l*-ii de la data de(unerii ulti&ei cererii de (lat* dar nu &ai &ult de ,6 -e (uni res(ecti: 45 -e (uni calculate de la data se&n*rii 0ontractului de !inan-are de c*tre a&bele (*r-i. *urata de reali1are a in6esti5ei 7i im/lementarea /roiectului cu(rinde durata de des,*urare a (rocedurii de ac<i)i-ie 3 luni n ca)ul ac<i)i-iilor si&(le, (entru de(unerea dosarelor de ac<i)i-ii, res(ecti: 4 luni (entru de(unerea a cel (u-in unui dosar de ac<i)i-ie i a (roiectului te<nic con,or& (re:ederilor art. 3649 din 2ne"a 7 8re:ederi /enerale la care se adau+* durata de reali)are/e"ecu-ie e,ecti:* a in:esti-iei/(roiectului con,or& &en-iunii din cererea de ,inan-are 6inclusi: (erioada de i&(le&entare a standardului nou introdus dac* este ca)ul9. ),748 *urata de e2ecu5ie a Contractului de Finantare /entru eneficiarii /u lici ince(e de la data se&narii de catre a&bele (arti si include durata de reali)are a in:estitiei si i&(le&entarea (roiectului 6nu&arul de luni (re:a)ute in cererea de ,inantare (entru reali)area e,ecti:a a in:estitiei9 la care se adau+a durata de des,asurare a (rocedurii de ac<i)itie res(ecti: 12 luni (entru de(unerea docu&entelor de a:i)are a ac<i)itiei, dar nu &ai &ult de 24 de luni res(ecti: 3# de luni de la data se&narii 0ontractului de !inantare de catre a&bele (arti. ),768 Hn ca) de neres(ectare a duratei de e"ecutie (re:a)uta la art. 2629 sau art. 2639 din 0ontractul de !inantare, bene,iciarului i se a(lica o (enali)are :alorica in (rocent de 2F a(licata la :aloarea eli+ibila nera&bursabil* (re:*)ut* la art. 3 629 din 0ontractul de !inantare. Bene,iciarul are obli+a-ia de a ac<ita (enali)area in (rocentul (re:a)ut &ai sus in contul 2utoritatii 0ontractante in &a"i& 10 )ile lucratoare calculate de la data (ri&irii noti,icarii de acce(tare a &odi,icarii 0ontractului de !inantare. ),7>8 Bene,iciarul care a incasat a:ans, este obli+at sa 3usti,ice (e ba)a de docu&ente aco(erirea a:ansului (ana la e"(irarea duratei de e"ecutie a (roiectului (re:a)uta in 0ontractul de !inantare. ),758 .u(a a(robarea &odi,icarii duratei de e"ecutie, bene,iciarul :a de(une la 5I8.48 +ra,icul de e"ecutie ,i)ica/,inanciara si declaratia de esalonare a de(unerii dosarelor cererilor de (lata - recti,icata. ),7=8 0ontractul de !inantare incetea)a la data li&it* &en-ionata n articolul 2 al (re)entului 0ontract. 2utoritatea 0ontractant* :a in,or&a Bene,iciarul des(re orice &odi,icare a datei ,inale.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 19 din 157

PREVEDERILE FINANCIARE

Arti!o(u( )4 * E(i9i+i(it te !Fe(tuie(i(or )47)8 0<eltuielile nee(i9i+i(e (entru ,inan-area n cadrul 8ro+ra&ului sunt (re:a)ute in !isele &asurilor din 8;.4. Arti!o(u( )6 * Cont +i(it te Di !ontro (e teFni!e Di &in n!i re )67)8 Bene,iciarul trebuie s* -in* nre+istr*ri contabile siste&atice i (recise re,eritoare la e"ecutarea contractului. Siste&ul contabil utili)at :a ur&a (rocedurile dictate de u)an-ele (ro,esionale si le+ale. 8entru ,iecare (roiect trebuie -inut* o e:iden-iere se(arat*, cu toate :eniturile i c<eltuielile (e (erioada de :alabilitate a contractului. )67,8 Bene,iciarul trebuie s* consi&t* la ins(ec-iile (e ba)* de docu&ente sau la ,a-a locului e,ectuate de 2utoritatea 0ontractant*, 0o&isia Euro(ean* i orice alt or+anis& cu atributii in do&eniu asu(ra &odului de utili)are a ,inan-*rii nera&bursabile (e durata de :alabilitate a contractului. Hn acest sco(, Bene,iciarul se an+a3ea)* s* acorde (ersonalului 2utorit*-ii 0ontractante, 0o&isiei Euro(ene sau al oricarui or+anis& cu atributii in do&eniu ori altor (ersoane &andatate de aceste institu-ii, dre(tul de acces la locurile i s(a-iile unde se i&(le&entea)* (roiectul, inclusi: acces la siste&ele in,or&atice, (recu& i la toate docu&entele i ,iierele in,or&atice (ri:ind +estiunea te<nic* i ,inanciar* a 8roiectului. .ocu&entele trebuie s* ,ie uor accesibile i ar<i:ate, ast,el ncAt s* (er&it* :eri,icarea lor. Bene,iciarul este obli+at s* in,or&e)e 2utoritatea 0ontractant* de locul unde sunt ar<i:ate docu&entele. Arti!o(u( )> * Su1 &in (" &in nA"rii Co1unit re

)>7)8 Valoarea total* a a3utorului ,inanciar care ur&ea)* a ,i (l*tit* de 2utoritatea 0ontractant* nu :a de(*i su&a ,inan-*rii nera&bursabile (re:*)ut* in lei si in euro la 2rticolul 3 629 din 0ontract. )>7,8 Hn ca)ul n care la ulti&a transa de (lata, costurile eli+ibile sunt &ai &ici decAt costul total esti&at &en-ionat la 2rticolul 3 619 al 0ontractului, :aloarea contribu-iei ,inanciare acordata de 2utoritatea 0ontractanta se :a li&ita la :aloarea cores(un)atoare c<eltuielilor eli+ibile e,ecti: reali)ate de catre Bene,iciar. Arti!o(u( )5 * Nere9u(i# 0u1e ne!u/enite Di re0tituire &in nA"rii )57)8 8rin Knere+ul*L n acce(-iunea (re)entului contract, se n-ele+e orice abatere de la le+alitate, re+ularitate si con,or&itate, (recu& si orice neres(ectare a (re:ederilor &e&orandu&urilor de ,inantare, acordurilor de ,inantare, re+le&entarilor in :i+oare (ri:ind asistenta ,inanciara nera&bursabila acordata 4o&aniei de 0o&unitatea Euro(eana, (recu& si a (re:ederilor contractului de ,inantare, ca) n care c<eltuiala este neeli+ibil* i are ca e,ect (re3udicierea bu+etului +eneral al 0o&unitatilor Euro(ene sau a bu+etelor ad&inistrate de acestea ori n nu&ele lor si a bu+etului na-ional. )57,8 5rice (lat* e"cedentar*, e,ectuat* de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, constituie (lat* necu:enit*, iar Bene,iciarul are obli+a-ia de a restitui su&ele necu:enite n
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 20 din 157

ter&en de )ile calendaristice de la data con,ir&arii de (ri&ire a Scrisorii de noti,icare cu (ri:ire la desco(erirea unei (lati in e"cesdin (artea 2utorit*-ii 0ontractante. Hnce(And cu a # a )i calendaristic* se :or calcula (enalit*-i, in (rocentul stabilit con,or& dis(o)itiilor le+ale in :i+oare, la data res(ecti:a, (entru ,iecare )i de intAr)iere. )5748 Hn ca)ul nre+istr*rii unei nere+uli, de,inite la alin. 619, bene,iciarul :a restitui inte+ral :aloarea ,inan-*rii necu:enite (ri&ite din (artea 2utoritatii 0ontractante n ter&enele (re:*)ute n cu(rinsul actelor de noti,icare trans&ise de 2utoritatea 0ontractant*. .ac* Bene,iciarul nu se con,or&ea)* acestei obli+a-ii, 2utoritatea 0ontactant* :a stabili (enalit*-i (entru ntAr)iere i :a (roceda la recu(erarea su&ei n con,or&itate cu dis(o)itiilor le+ale in :i+oare. .ac* Bene,iciarul a de(us o +arantie ,inanciara, con,or& art. 4 649 al (re)entului contract, la e"(irarea ter&enului acordat (entru restituirea su&elor a,ectate de nere+uli, 2utoritatea 0ontactant* :a (roceda la e"ecutarea +arantiei ,inanciare, ,ara a &ai ,i necesara reali)area niciunei alte ,or&alitati. )5768 Hn ca)ul n care nere+ula sau (lata e"cedentar* este de(istat* nainte de e,ectuarea ulti&ei (l*-i con,or& (re)entului contract sau con,or& oricarui alt contract de ,inantare inc<eiat (entru acordarea de a3utor ,inanciar nera&bursabil (rin inter&ediul 8;.4, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda la di&inuarea su&ei ra&bursate nce(And cu trana ur&*toare a,erent* oric*rui contract de ,inan-are, (An* la stin+erea inte+ral* a debitului la care se adau+* :aloarea (enalit*-ilor. Hn ca)ul n care nere+ula sau (lata e"cedentar* este de(istat* du(* e,ectuarea ulti&ei trane de (lat* a,erent* (re)entului contract i debitul nu (oate ,i recu(erat in totalitate (rin di&inuarea su&ei a,erent* oric*rui alt 0ontract de !inan-are inc<eiat de Bene,iciar (entru acordarea de a3utor ,inanciar nera&bursabil (rin 8;.4, 2utoritatea 0ontractant* :a sesi)a institutia co&(etenta in do&eniu, in :ederea declansarii e"ecutarii silite, con,or& (re:ederilor le+islatiei nationale in :i+oare )57>8 0o&isioanele bancare oca)ionate de ra&bursarea su&elor datorate 2utorit*-ii 0ontractante cad n sarcina e"clusi:* a Bene,iciarului. Arti!o(u( )= * ForA" 1 Gor" )=7)8 8rin ,or-* &a3or* se n-ele+e acel e:eni&ent i&(re:i)ibil, insur&ontabil i i&(osibil de nl*turat, inde(endent de :ointa (artilor contractante, inter:enit du(a data se&narii contractului, care i&(iedica e"ecutarea contractului si care e"onerea)a de ras(undere (artea care o in:oca. 8ot constitui cau)e de ,or-* &a3or* cala&it*-ile naturale cu& ar ,i: cutre&ure, inunda-ii, alunec*ri de teren, ra)boi, re:olutie, e&bar+ou etc. )=7,8 8artea contractant* care in:oc* !or-* Ca3or* are obli+a-ia de a noti,ica celeilalte (*r-i, in ter&en de )ile de la data a(aritiei res(ecti:ului ca) de ,orta &a3ora, sa trans&ita acte do:editoare e&ise de autorit*-ile co&(etente in ter&en de cel &ult 1 )ile de la data (roducerii acesteia i este obli+ata sa-i co&unice data incetarii ca)ului de ,orta &a3ora, in ter&en de )ile, si de a lua orice &*suri care ii stau la dis(o)itie n :ederea li&it*rii consecin-elor. )=748 .aca (artile nu (rocedea)a la anuntare, in conditiile si ter&enele (re:a)ute, a ince(erii si incetarii ca)ului de ,orta &a3ora, (artea care o in:oca :a su(orta toate daunele (ro:ocate celeilalte (arti (rin li(sa de noti,icare.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 21 din 157

)=768 !iecare ca) de ,or-* &a3or* trebuie do:edit i :a constitui obiectul :eri,ic*rilor ce :or ,i e,ectuate cu aceasta oca)ie de c*tre 2utoritatea 0ontractant*. )=7>8 Hnde(linirea contractului :a ,i sus(endat* (e (erioada de ac-iune a !or-ei Ca3ore, ,*r* a (re3udicia dre(turile ce se cu:in (*r-ilor, (An* la a(ari-ia acesteia. )=758 7n ca)ul in care ,orta &a3ora si/sau e,ectele acesteia obli+a la sus(endarea e"ecutarii (re)entului contract (e o (erioada &ai &are de # luni, (artile se :or intalni intr-un ter&en de cel &ult 10 )ile de la e"(irarea (erioadei, (entru a con:eni ,ie asu(ra &odului de e"ecutare a contractului, ,ie asu(ra des,iintarii acestuia. Arti!o(u( )B * Le9e 2(i! +i(" 0i -i02o.itii &in (e

)B7)8 8re)entul 0ontract de !inan-are este +u:ernat de le+ea ro&Ana. )B7,8 Hn e:entualitatea a(ari-iei unui di,erend ntre 2utoritatea 0ontractant* i Bene,iciar, sur:enit din nc<eierea ori e"ecutarea acestui 0ontract, se :a ncerca solu-ionarea acestuia (e cale a&iabil*. Hn situa-ia n care nu se (oate a3un+e la o n-ele+ere (e cale a&iabil*, (artea interesat* se :a adresa instantelor de contencios ad&inistrati: co&(etente (otri:it le+ii, (entru solu-ionare (otri:it dis(o)i-iilor le+ale a(licabile n &ateria contenciosului ad&inistrati:.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 22 din 157

Ra/ort /ro%res ti/ 8r. 0. 9 0000

RAPORTUL DE PROGRESI ). Nu1"ru( r 2ortu(ui -e 2ro9re0: =========== ,. Perio - -e re&erinA": '.%'.%'. * '.%'%' 4. D te i-enti&i! re Bene&i!i r: Bene,iciar: ============================== 2dresa: ===============================. 017/ 0od ,iscal: ============================ 4e(re)entant Ge+al: ========================== 6. Det (ii -e02re 2roie!t: ;r. 0ontract de !inantare: =======================.. Titlu (roiect: =============================.. Gocali)area +eo+ra,ica a (roiectului 6re+iune, 3ude-, localitate9: ======.= =.===============================..==. >. St -iu( 2roie!tu(ui: Se :a co&(leta cu (re)entarea stadiului (roiectului din (unct de :edere ,i)ic. Cen-ion*& ,a(tul c*, ra(ortul de (ro+res este cerut 6se&estrial9, c<iar dac* n (erioada (entru care este co&(letat nu s-a reali)at nici o c<eltuial*. 5.1. Stadiul ac:i1i5iilor;
Nr. !rt. O+ie!tu( !ontr !tu(ui 2entru re (i. re 2roie!tu(ui V (o re e0ti1 t" 7Lei8 Pro!e-ur -e !Fi.iAie 2(i! t" D t e0ti1 t" 2entru Jn!e2ere 2ro!e-urii D t e0ti1 t" 2entru &in (i. re 2ro!e-urii St -iu( 2(i!"rii 2ro!e-urii -e !Fi.iAie

5.2 *escrierea stadiului de im/lementare a /roiectului


A!ti/it te Perio - -e -e0&"Dur re !ti/it"Aii lunaJJJJJJJan lunaJJJJJJJan lunaJJJJJJJan St -iu( &i.i! -e re (i. re !ti/it"Ai(or ( 1o1entu( r 2ort"rii Gr -u( -e re (i. re !ti/it"Ai(or ! 2ro!ent !ore02un."tor 2erio -ei -e r 2ort re O+0er/ Aii

1. 2. 3.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 23 din 157

5.3. Re1ultatele o 5inute /n< la momentul ra/ort<rii; ' 5.=. Re1ultatele estimate /entru /erioada urmatoare; ' 5.5. 'ro leme identificate la ni6elul /roiectului "dac< este ca1ul(; ' 5.>. Modific<ri fa5< de contractul de finantare o/erate la ni6elul /roiectului *dac) este cazul)+ ' 5.In-i! tori -e re.u(t t:
In-i! tor Re.u(t te 7)8 In-i! toru( 0t +i(it Jn !ontr !tu( -e &in nt re UM C ntit te 7,8 748 In-i! toru( o+Ainut 2Kn" ( - t r 2ort rii UM C ntit te 768 7>8 St -iu( -e 2ro9re0 < 5 L 7>8%748I);; 758

Se1 n tur % D t % St 12i( Re2re.ent nt Le9 (

,-.(+ 1. pentru ac/izitiile simple Raportul de progres se depune la -01DR1. 2. pentru ac/izitii care prevad constructii monta2 Raportul de progres se depune la CR1DR1 3 4EC. 5. pentru ac/izitiile care se supun procedurii de ac/izitie publica Raportul de progres se depune la CR1DR1 46.. .*is/oni il /e site?ul @@@.a/dr/.ro.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 24 din 157

C).) * ANEEA II PANOURI# PL$CUME NI AUTOCOLANTE INFORMATIVE PRIVIND FINANMAREA PROIECTELOR PRIN PNDR Ele&entele de identitate :i)ual* ale (roiectului, re(re)entate de (anouri, (l*cu-e i autocolante in,or&ati:e, trebuie s* asi+ure trans(aren-a necesar* (ri:ind alocarea i utili)area ,ondurilor euro(ene nera&bursabile acordate de c*tre 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei n ca)ul (roiectelor care au ,ost a(robate (entru ,inan-are (rin 8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013 68;.49. .e ase&enea, trebuie s* ,urni)e)e in,or&a-ii clare (ri:ind bene,iciarul, titlul in:esti-iei ,inan-ate, :aloarea (roiectului contractat, autoritatea contractant*, (roiectantul i e"ecutantul (roiectului. Ele&entele de identitate :i)ual* ale (roiectului :or ,i a,iate (e ntrea+a (erioad* de reali)are a in:esti-iei ,inan-ate (rin 8;.4 (recu& i (entru o (erioad* obli+atorie de &ini& ani de la data ,inali)*rii (roiectului i :or res(ecta caracteristicile te<nice de &ai 3os. PANOURI INFORMATIVE 8anourile in,or&ati:e :or ,i utili)ate (entru asi+urarea trans(aren-ei aloc*rii ,ondurilor euro(ene (entru (roiectele a c*ror :aloare total* eli+ibil* este &ai &are de 00.000 de euro. 8anourile in,or&ati:e :or ,i reali)ate de c*tre bene,iciarul contractului de ,inan-are (rin 8;.4 i :or ,i a&(lasate n i&ediata :ecin*tate a s(a-iului n care se i&(le&entea)* (roiectul, ast,el ncAt s* se asi+ure ur&*toarele: 1. :i)ibilitatea o(ti&* a (anoului% 2. res(ectarea nor&elor s(eci,ice circula-iei (e dru&uri (ublice% 3. n ca)ul (roiectelor de &oderni)are sau de):oltare a in,rastructurii rurale, :or ,i a&(lasate &ini& 2 (anouri in,or&ati:e ast,el ncAt s* ,ie &arcat* clar )ona n care se des,*oar* in:esti-ia res(ecti:*% 8anourile in,or&ati:e :or ,i de ti( KoutdoorL a&(lasate la sol, la o distan-* reco&andat* de 1 0 c& ,a-* de ni:elul solului, :or ,i reali)ate din tabl* sau 8V0 i :or res(ecta ur&*toarele di&ensiuni: n*l-i&e 1 0 c&% l*-i&e 200 c&. Ele&entele de in,or&are a,iate (e (anou :or ,i ur&*toarele: Hn (artea stAn+a sus, ste&a 4o&Aniei a:And sdeasu(ra te"tul GUVERNUL ROMONIEI, ,ont 2rial, bold, &a3uscule, 4. Ste&a 4o&Aniei :a a:ea di&ensiunile 2$ "20 c&. Hn (artea drea(ta sus, stea+ul 1niunii Euro(ene a:And deasu(ra te"tul UNIUNEA EUROPEAN$, ,ont 2rial, bold, &a3uscule, 4. Stea+ul 1niunii Euro(ene :a a:ea di&ensiunile: 1$ "2@ c&. Hn (artea su(erioar*, n &i3loc, ur&*toarele te"te: o K8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013L B ,ont Verdana, bold, &a3uscule, 100% o K8ro+ra& ,inan-at de 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei (rin !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural* i 8lanul Euro(ean de 4edresare Econo&ic*L B ,ont Verdana, bold, @0% 0aseta 7 stAn+a :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tul K8roiect ,inan-at cu ,onduri nera&bursabile (rin 8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural*L i denu&irea (roiectului B ,ont /eor+ia, 100%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 25 din 157

o Te"tul KBene,iciarL i denu&irea bene,iciarului B ,ont /eor+ia, @0% o Te"tul KValoarea total* eli+ibil* a (roiectuluiL i &en-ionarea :alorii res(ecti:e B ,ont /eor+ia, @0% o Te"tul Kdin care !inan-are (ublic*L cu &en-iunea ,ondurilor nera&bursabile acordate (rin 8;.4 (entru (roiectul res(ecti: B ,ont /eor+ia, italic, 72% o Te"tul K0o,inan-are (ri:at*L cu &en-iunea contribu-iei ,inanciare a bene,iciarului, ra(ortat* la :aloarea total* eli+ibil* a (roiectului B ,ont /eor+ia, italic, 72% 0aseta 77 drea(ta sus :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K2utoritatea 0ontractant*L, KCinisterul 2+riculturii i .e):olt*rii 4uraleL i K2+en-ia de 8l*-i (entru .e)oltare 4ural* i 8escuitL B ,ont /eor+ia, bold, $0% o Si+la 28.48 B di&ensiuni de 21M1$ c&% 0aseta 777 drea(ta 3os :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K8roiectantL cu &en-iunea denu&irii (roiectantului, KE"ecutantL cu &en-iunea denu&irii e"ecutantului, K.e&arareL cu &en-iunea datei la care a ,ost de&arat* i&(le&entarea (roiectului i K!inali)areL cu &en-iunea datei la care se (re:ede ,inali)area i&(le&ent*rii (roiectului B ,ont /eor+ia, @0% 8anoul in,or&ati: trebuie reali)at n (olicro&ie 6color9, cu ,undal alb, caracterele te"telor ne+re 6cu e"ce(-ia denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i a 1niunii Euro(ene care :or ,i albastre9. 0aseta 7 :a a:ea ,undal albastru, cod de culoare 0CNO 100/ 40/ 0/ 0. Car+inea de si+uran-* :a ,i de c& ntre li&ita e"terioar* a (anoului i ele&ente de con-inut ale acestuia. .e ase&enea, (entru a e:ita dis(ro(ortile se reco&and* ca (anourile s* ,ie e"ecutate con,or& &odelului (re)entat &ai 3os 6&odelul este dis(onibil n ,o&at electronic editabil (e (a+ina de internet a 28.48 9:

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 26 din 157

PL$CUMELE INFORMATIVE 8l*cu-ele in,or&ati:e :or ,i utili)ate (entru asi+urarea trans(aren-ei aloc*rii ,ondurilor euro(ene (entru (roiectele a c*ror :aloare total* eli+ibil* este &ai &are de 0.000 de euro. 8l*cu-ele in,or&ati:e :or ,i reali)ate de c*tre bene,iciarul contractului de ,inan-are (rin 8;.4 i :or ,i a&(lasate (e su(ra,a-a e"terioar* a obiectului ,inan-*rii (rin 8;.4, ast,el ncAt s* se asi+ure :i)ibilitatea o(ti&* a (l*cu-ei. 8l*cu-ele in,or&ati:e :or ,i reali)ate din tabl* sau 8V0 i :or res(ecta ur&*toarele di&ensiuni: n*l-i&e: 0 c&% l*-i&e: 70 c&. Ele&entele de in,or&are a,iate (e (l*cu-* :or ,i ur&*toarele: Hn (artea stAn+a sus, ste&a 4o&Aniei a:And deasu(ra te"tul GUVERNUL ROMONIEI, 2rial, bold, &a3uscule, 1@. Ste&a 4o&Aniei :a a:ea di&ensiunile 10"7 c&% Hn (artea drea(t* sus, stea+ul 1niunii Euro(ene a:And deasu(ra te"tul UNIUNEA EUROPEAN$ B 2rial, bold, &a3uscule, 1@. Stea+ul 1niunii Euro(ene :a a:ea di&ensiunile: 7"10 c&. Hn (artea su(erioar*, n &i3loc, ur&*toarele te"te: o K8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013L B ,ont Verdana, bold, &a3uscule, 30% o K8ro+ra& ,inan-at de 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei (rin !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural* i 8lanul Euro(ean de 4edresare Econo&ic*L B ,ont Verdana, bold, 22% 0aseta 7 stAn+a :a con-ine ur&*toarele in,or&atii: o Te"tul K8roiect ,inan-at cu ,onduri nera&bursabile (rin 8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural*L i denu&irea (roiectului B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul KBene,iciarL i denu&irea bene,iciarului B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul KValoarea total* eli+ibil* a (roiectuluiL i &en-ionarea :alorii res(ecti:e B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul Kdin care !inan-are (ublic*L cu &en-iunea ,ondurilor nera&bursabile acordate (rin 8;.4 (entru (roiectul res(ecti: B ,ont /eor+ia, italic, 30% o Te"tul K0o,inan-are (ri:at*L cu &en-iunea contribu-iei ,inanciare a bene,iciarului, ra(ortat* la :aloarea total* eli+ibil* a (roiectului B ,ont /eor+ia, italic, 30% 0aseta 77 drea(ta sus :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K2utoritatea 0ontractant*L, KCinisterul 2+riculturii i .e):olt*rii 4uraleL i K2+en-ia de 8l*-i (entru .e)oltare 4ural* i 8escuitL B ,ont /eor+ia, bold, 30% o Si+la 28.48 B di&ensiuni de 7M# c&% 0aseta 777 drea(ta 3os :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K8roiectantL cu &en-iunea denu&irii (roiectantului, KE"ecutantL cu &en-iunea denu&irii e"ecutantului, K.e&arareL cu &en-iunea datei la care a ,ost de&arat* i&(le&entarea (roiectului i K!inali)areL cu &en-iunea datei la care se (re:ede ,inali)area i&(le&ent*rii (roiectului B ,ont /eor+ia, 24% 8l*cu-a in,or&ati:* trebuie reali)at* n (olicro&ie 6color9, cu ,undal alb, caracterele te"telor ne+re 6cu e"ce(-ia denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i a 1niunii Euro(ene care :or ,i albastre9. 0aseta 7 :a a:ea ,undal albastru, cod de culoare 0CNO 100/ 40/ 0/ 0.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 27 din 157

Car+inea de si+uran-* :a ,i de 2, c& ntre li&ita e"terioar* a (l*cu-ei i ele&ente de con-inut ale acestuia. .e ase&enea, (entru a e:ita dis(ro(ortile se reco&and* ca (l*cu-ele s* ,ie e"ecutate con,or& &odelului (re)entat &ai 3os 6&odelul este dis(onibil n ,o&at electronic editabil (e (a+ina de internet a 28.48 9:

AUTOCOLANTE INFORMATIVE Te"tul autocolantului in,or&ati: (ri:ind co,inan-area (roiectelor cu (artici(area 1niunii Euro(ene :a ,i a,iat (e ,iecare utila3e, instala-ii sau alte ac<i)i-ii &obile ,inan-ate (rin 8;.4, n )one de :i)ibiliate &a"i&*. Se :or utili)a &ai &ulte autocolante dac* obiectul este de di&ensiuni &ai &ari de 2 & B n acest ca) autocolantele se :or a(lica (e &ai &ulte ,e-e ale obiectului sau n (*r-i o(use, ast,el ncAt s* asi+ure :i)ibilitatea o(ti&*. 2utocolantul in,or&ati: :a res(ecta ur&*toarele di&ensiuni: Hn*l-i&e: 1 c&% G*-i&e: 21 c& 6,or&at 2 landsca(e9. Ele&entele de in,or&are a,iate n autocolant :or ,i ur&*toarele: Hn (artea stAn+a sus, ste&a 4o&Aniei a:And deasu(ra te"tul GUVERNUL ROMONIEI, 2rial, bold, &a3uscule, @. Ste&a 4o&Aniei :a a:ea di&ensiunile de HP 3,# c&, GP 2, c&. Hn (artea drea(ta sus, stea+ul 1niunii Euro(ene a:And deasu(ra te"tul UNIUNEA EUROPEAN$, 2rial, bold, &a3uscule, @. Stea+ul 1niunii Euro(ene :a a:ea di&ensiunile: HP 2,3 c&, GP 3,4 c& Hn (artea su(erioar*, n &i3loc, ur&*toarele te"te: o K8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013L B ,ont Verdana, bold, &a3uscule, 10% o K8ro+ra& ,inan-at de 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei (rin !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural* i 8lanul Euro(ean de 4edresare Econo&ic*L B ,ont Verdana, bold, $% 0aseta 7 stAn+a :a con-ine ur&*toarele in,or&atii: o Te"tul K8roiectL i denu&irea (roiectului B ,ont /eor+ia, 10%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 28 din 157

o Te"tul KBene,iciarL i denu&irea bene,iciarului B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul KValoarea total* eli+ibil* a (roiectuluiL i &en-ionarea :alorii res(ecti:e B ,ont /eor+ia, 10% o Te"tul Kdin care !inan-are (ublic*L cu &en-iunea ,ondurilor nera&bursabile acordate (rin 8;.4 (entru (roiectul res(ecti: B ,ont /eor+ia, 10% o Te"tul K0ontractat laL cu &en-iunea datei la care a ,ost nc<eiat contractul de ,inan-are a (roiectului B ,ont /eor+ia, 10% o Te"tul K!inali)at laL cu &en-iunea datei la care se (re:ede ,inali)area i&(le&ent*rii (roiectului B ,ont /eor+ia, 10% 0aseta 77 drea(ta :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K2utoritatea 0ontractant*L, KCinisterul 2+riculturii i .e):olt*rii 4uraleL i K2+en-ia de 8l*-i (entru .e)oltare 4ural* i 8escuitL B ,ont /eor+ia, bold, 10% o Si+la 28.48 B di&ensiuni de 3,1M2,$ c&% 2utocolantul in,or&ati: trebuie reali)at n (olicro&ie 6color9, cu ,undal alb, caracterele te"telor ne+re 6cu e"ce(-ia denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i a 1niunii Euro(ene care :or ,i albastre9. 0aseta 7 :a a:ea ,undal albastru, cod de culoare 0CNO 100/ 40/ 0/ 0. Car+inea de si+uran-* :a ,i de 1 c& ntre li&ita e"terioar* a autocolantului i ele&ente de con-inut ale acestuia. .e ase&enea, (entru a e:ita dis(ro(ortile se reco&and* ca autocolantele s* ,ie e"ecutate con,or& &odelului (re)entat &ai 3os 6&odelul este dis(onibil n ,o&at electronic editabil (e (a+ina de internet a 28.48 9:

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 29 din 157

C).) * ANEEA IV INSTRUCTIUNI PRIVIND ACPIZITIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR Canualul de (roceduri (entru atribuirea contractelor de ac<i)itie (ublica (entru (roiectele ,inantate (rin 8ro+ra&ul ;ational de .e):oltare 4urala cu(rinde: Volu&ul 7 B In0tru!tiuni 2ri/in- !Fi.itii(e 2u+(i!e 2entru +ene&i!i rii PNDR Volu&ul 77 B M nu (u( o2er tion ( -e i12(e1ent re

CUPRINS * VOLUMUL I

A. Intro-u!ere B. Si0te1u( -e !Fi.itii 2u+(i!e 0a(itolul 1 B Siste&ul ac<i)itiilor (ublice 1.1 2utoritatea de re+le&entare 1.2 2utoritati contractante 1.3 5(eratori econo&ici 1.4 Su(ra:e+<etorii siste&ului 0a(itolul 2 B 8rinci(ii (ri:ind ac<i)itiile (ublice 0a(itolul 3 B .o&eniul de a(licare 0a(itolul 4 B 8rocesul de derulare si a:i)are a (rocedurilor de ac<i)itie (ublica 0a(itolul B !or&ulare si Codele

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 30 din 157

A. INTRODUCERE
8re)entele 7nstructiuni au ,ost elaborate in con,o&itate cu le+islatia nationala in :i+oare 65rdonan-a de 1r+en-* a /u:ernului nr. 34/200# &odi,icata si co&(letata (rin 51/ nr. $4/2007, 51/ nr. 143/200@ si 51/ nr. 1$/200$ (ri:ind atribuirea contractelor de ac<i)i-ie (ublic*, a contractelor de concesiune de lucr*ri (ublice i a contractelor de concesiune de ser:icii, i ale Qot*rArii /u:ernului nr.$2 /200# (entru a(robarea nor&elor de a(licare a (re:ederilor re,eritoare la atribuirea contractelor de ac<i)i-ie (ublic*9. A!e0te in0tru!tiuni /or &i uti(i. te -e ! tre +ene&i!i rii PNDR in 2ro!e0u( -e !Fi.itii 2u+(i!e in /e-ere o+tinerii /i. rii -in 2 rte APDRP# in !onte3tu( -eru( rii !ontr !te(or -e &in nt re. Ti(urile de contracte de ac<i)itie (ublica: Ser:icii: contractul de ser:icii este acel 619 contract de ac<i)i-ie (ublic*, altul decAt contractul de lucr*ri sau de ,urni)are, care are ca obiect (restarea unuia sau &ai &ultor ser:icii, ast,el cu& acestea sunt (re:*)ute n ane"ele nr. 22 i 2B din 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare (ri:ind atribuirea contractelor de ac<i)i-ie (ublic*% 629 contract de ac<i)i-ie (ublic* care are ca obiect (rinci(al (restarea unor ser:icii i cu titlu accesoriu, des,*urarea unor acti:it*-i dintre cele (re:*)ute n ane"a nr. 1 din 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare. E"e&(le: studii de ,e)abilitate, (roiecte te<nice si detalii de e"ecutie, consultanta, :eri,icare (roiect, ur&arirea e"ecutiei (rin ins(ectori de santier, asistenta te<nica, audit, studii de (iata, etc% !urni)are de (roduse: contractul de ,urni)are este acel contract de ac<i)i-ie (ublic*, altul decAt contractul de lucr*ri, care are ca obiect 619 ,urni)area unuia sau &ai &ultor (roduse, (rin cu&(*rare, inclusi: n rate, nc<iriere sau leasin+, cu sau ,*r* o(-iune de cu&(*rare: 629 ,urni)area de (roduse i, cu titlu accesoriu, o(era-iuni/lucr*ri de instalare i (unere n ,unc-iune a acestora% E"ecutie lucrari: contractul de lucrari este acel contract de ac<i)itie (ublica care are ca obiect 6a9 ,ie e"ecu-ia de lucr*ri le+ate de una dintre acti:it*-ile cu(rinse n ane"a nr. 1 din 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare sau e"ecu-ia unei construc-ii% 6b9 ,ie atAt (roiectarea, cAt i e"ecu-ia de lucr*ri le+ate de una dintre acti:it*-ile cu(rinse n ane"a nr. 1 din 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare sau atAt (roiectarea, cAt i e"ecu-ia unei construc-ii% 6c9 ,ie reali)area (rin orice &i3loace a unei construc-ii care cores(unde necesit*-ii i obiecti:elor autorit*-ii contractante, n &*sura n care acestea nu cores(und (re:ederilor lit. a i b. 0ontractul de ac<i)i-ie (ublic* care are ca obiect atAt ,urni)area de (roduse, cAt i (restarea de ser:icii este considerat: a9 contract de ,urni)are, dac* :aloarea esti&at* a (roduselor este &ai &are decAt :aloarea esti&at* a ser:iciilor (re:*)ute n contractul res(ecti:% b9 contract de ser:icii, dac* :aloarea esti&at* a ser:iciilor este &ai &are decAt :aloarea esti&at* a (roduselor (re:*)ute n contractul res(ecti:. Este necesar ca in cadrul (roiectelor 8;.4, !o12onente(e ! re 0e &in nte . 2rin PERE sa ,ie e:identiate se(arat, a:and alocare ,inanciara distincta. 2c<i)itiile de
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 31 din 157

ser:icii/(roduse/lucrari ,inantate (rin 8E4E :or ,i licitate (e loturi distincte (entru care se :or inc<eia contracte de ac<i)itie se(arate de restul loturilor ,inantate (rin !E2.4, cu (reci)area ca (rocedura a(licata se :a ale+e in ,unctie de :aloarea cu&ulata a tuturor loturilor ,inantate (rin !E2.4 si 8E4E. 8ersonalul dese&nat cu atributii in ac<i)itii din cadrul 048.48-S2 :a intoc&i 4a(oarte de acti:itate S3, 83 si G3 distincte (entru co&(onentele care se ,inantea)a (rin 8E4E. B. SISTEMUL DE ACPIZITII PUBLICE C 2ito(u( I Si0te1u( !Fi.iAii(or 2u+(i!e Siste&ul ac<i)i-iilor (ublice re(re)int* o (arte a realit*-ii 3uridico-econo&icoBte<nic* a societ*-ii ro&Aneti. Sco(ul +eneral al siste&ului ac<i)i-iilor (ublice este dedicat satis,acerii interesului (ublic, res(ecti: de):oltarea i &bun*t*-irea &ediului de :ia-* al co&unit*-ii. Hntre ele&entele co&(onente ale siste&ului inter:in rela-ii s(eci,ice atin+erii sco(ului +eneral. Siste&ul ac<i)i-iilor (ublice dese&nea)* totalitatea re+ulilor i ac-iunilor re,eritoare la c<eltuirea banilor (ublici i n care cererea lansat* de or+anis&ele de interes (ublic se ntAlnete cu o,erta (ro(us* de un o(erator econo&ic. Hn cadrul siste&ului, ele&entele co&(onente interac-ionea)* ntre ele condi-ionAnduse, (otentAndu-se sau ani<ilAndu-se unele (e celelalte. E(e1ente(e !o12onente ale siste&ului sunt: autoritatea de re+le&entare% autorit*tile contractante% o(eratorii econo&ici% su(ra:e+<etorii siste&ului. Re( Aii(e care se stabilesc ntre ele&entele siste&ului sunt de re+ul*: -e !o1erA, unde o (arte solicit* s* cu&(ere (roduse, ser:icii si lucr*ri i cealalt* s* le :And*%

-e 0u2ort, unde o (arte solicit* s(ri3in (entru a(licarea re+ulii 3ocului i cealalt* l o,er*% -e 0u2r /e9Fere, unde o (arte a(lic* re+ula 3ocului i cealalt* :eri,ic* a(licarea corect* a acesteia% -e Jn&"2tuire -re2t"Aii, unde (artea le)at* i :alori,ic* un dre(t (e calea ac-iunii n instan-*. Re9u( Go!u(ui este creat* de autoritatea de re+le&entare i const* n nor&ele a(licabile n (rocedurile de atribuire a contractului de ac<i)i-ie (ublic*. ).). Autorit te -e re9(e1ent re

Hn cadrul siste&ului de ac<i)i-ie (ublic* autoritatea de re+le&entare este re(re)entat* de Autorit te N Aion (" 2entru Re9(e1ent re Di Monitori. re A!Fi.iAii(or Pu+(i!e# denu&it* n continuare ANRMAP.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 32 din 157

ANRMAP este o institu-ie (ublic* inde(endent*, cu (ersonalitate 3uridic*, n subordinea /u:ernului a:and rolul de a elaborara, (ro&o:a si i&(le&enta (oliticii in do&eniul ac<i)i-iilor (ublice. ).,. Autorit"Ai !ontr !t nte

Hn cadrul siste&ului, utorit"Ai(e 2uterii 2u+(i!e Di (te 2er0o ne Guri-i!e -e -re2t 2ri/ t ce des,asoar* acti:it*-i n do&eniul utilit*-ilor sunt denu&ite autorit*-i contractante i 3oac* rolul de cu&(*r*tor. 2cestea, dis(unAnd de resurse ,inanciare, ncearc* s* satis,ac* ne:oile co&unit*-ii de (roduse, ser:icii ori lucr*ri (ublice (rin atribuirea de contracte. E0te utorit te !ontr !t nt" in !on&or1it te !u rt. B -in OUG 46%,;;5 cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare 2ri/in- tri+uire !ontr !te(or -e !Fi.iAie 2u+(i!": ori! re or9 ni01 ( 0t tu(ui - autoritate (ublic* sau institu-ie (ublic* care ac-ionea)* la ni:el central ori la ni:el re+ional sau local. E"e&(le: Cinisterul 2d&inistra-iei 8ublice, 2+en-ia ;a-ional* a Cediului, 0onsiliul Iude-ean 2lba. ori! re or9 ni01 -e -re2t 2u+(i! , altul decAt cele de &ai sus, cu (ersonalitate 3uridic*, care a ,ost n,iin-at (entru a satis,ace ne:oi de interes +eneral ,*r* caracter co&ercial sau industrial i care se a,l* cel (u-in n una dintre ur&*toarele situa-ii: - este ,inan-at, in &a3oritate, de c*tre o alt* autoritate contractant*% - se a,l* n subordinea sau este su(us* controlului unei autorit*-i contractante% - n co&(onen-a consiliului de ad&inistra-ie/or+anului de conducere sau de su(er:i)are &ai &ult de 3u&*tate din nu&*rul &e&brilor acestuia sunt nu&i-i de c*tre o autoritate contractant*. E"e&(le: Societatea 4o&An* de 4adiodi,u)iune, Societatea 4o&An* de Tele:i)iune, 2d&inistra-ia 4o&An* a Ser:iciilor de Tra,ic 2erian. ori! re 0o!iere ,or&at* de una sau &ai &ulte autorit*-i contractante. E"e&(lu: 2socierea dintre 0ancelaria 8ri&ului Cinistru si 2;4C28, ,or&at* (entru atribuirea unui contract de ,urni)are de co&(utere si i&(ri&ante. ori! re intre2rin-ere 2u+(i!" ce des,*oar* una sau &ai &ulte acti:it*-i rele:ante atunci cAnd aceasta atribuie contracte de ac<i)i-ie (ublic* sau inc<eie acorduri-cadru destinate e,ectu*rii res(ecti:elor acti:it*-i. Intre2rin-ere 2u+(i!" e0te acea (ersoan* care des,aoar* acti:it*-i econo&ice i asu(ra c*reia se e"ercit* direct sau indirect in,luen-a do&inant* a unei autorit*-i contractante, ca ur&are: a unor dre(turi de (ro(rietate sau a (artici(a-iilor ,inanciare, sau a re+ulilor s(eci,ice (re:*)ute n actul de n,iin-are.

Se (re)u&* c* asu(ra unei intre(rinderi (ublice se e"ercit* o in,luen-* do&inant* de c*tre o autoritate contractant* dac* aceasta din ur&a se a,l*, direct sau indirect, n cel (u-in una din ur&*toarele situa-ii: de-ine &a3oritatea ca(italului subscris%
Pagina 33 din 157 A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

de-ine controlul &a3orit*-ii :oturilor n or+anul de conducere% (oate nu&i n co&(onen-a consiliului de ad&inistra-ie, a or+anului de conducere sau de su(er:i)are &ai &ult de 3u&*tate din nu&*rul &e&brilor acestuia.

ori! re 0u+ie!t -e -re2t, altul decAt cele de &ai sus, care des,aoar* una sau &ai &ulte acti:it*-i rele:ante n ba)a unui dre(t s(ecial sau e"clusi:, acordat de o autoritate co&(etent*, atunci cAnd acesta atribuie contracte de ac<i)i-ie (ublic* sau nc<eie acorduri-cadru destinate e,ectu*rii res(ecti:elor acti:it*-i. E"e&(le: 4e+ia 2utono&* de .istribu-ie a Ener+iei Ter&ice, 4e+ia 2utono&* de Trans(ort Bucureti, 4e+ia 2utono&* 2(*- 0anal Ti&ioara, 0o&(ania ;a-ional* de Trans(ort al Ener+iei Electrice RTranselectricaR S.2, 0o&(ania ;a-ional* 2d&inistra-ia 8orturilor. De 0e1ene # e0te utorit te !ontr !t nt" ori! re 2er0o n Guri-i! 0 u 2er0o n &i.i! -e -re2t 2ri/ t 0 u ori! re 0o!iere &or1 t" -e un 0 u 1 i 1u(te 0t&e( -e 2er0o ne in !on&or1it te !u rt. C -in OUG 46%,;;5 !u 1o-i&i! ri(e 0i !o12(et ri(e u(terio re. ).4. O2er tori e!ono1i!i 5(eratorii econo&ici 3oac*, n cadrul siste&ului ac<i)i-iilor (ublice, rolul: ,ie al :An)*torului, ,ie al (restatorului, ,ie al e"ecutantului. 5(eratorii econo&ici sunt interesa-i s* intre n rela-ii contractuale (entru a-i atin+e sco(ul (entru care s-au in,iin-at res(ecti: de a des,*ura acti:it*-i n condi-ii de e,icien-* econo&ic*. 8rin o2er tor e!ono1i! se n-ele+e orice ,urni)or, (restator sau e"ecutant care o,er* n &od licit (e (ia-* (roduse, ser:icii i/sau e"ecut* lucr*ri. 0alitatea de o(erator econo&ic o (oate de-ine: ,ie o (ersoan* ,i)ic* de dre(t (ublic sau de dre(t (ri:at, ,ie o (ersoan* 3uridic* de dre(t (ublic sau de dre(t (ri:at, ,ie un +ru( de ast,el de (ersoane.

Per0o n Guri-i!" -e -re2t 2u+(i! este acea entitate n,iin-at* (rintr-un act ad&inistrati: e&is de o autoritate a statului. Per0o n Guri-i!" -e -re2t 2ri/ t este acea entitate n,iin-at* (otri:it Ge+ii nr.31/1$$0, cu &odi,ic*rile i co&(let*rile ulterioare. ).6. Su2r /e9Fetorii 0i0te1u(ui 0ei ce su(ra:e+<ea)* &odul de ,unc-ionare a siste&ului ac<i)i-iilor (ublice (entru (roiectele ,inantate (rin 8ro+ra&ul ;ational de .e):oltare 4urala sunt: Cinisterul !inantelor 8ublice 2utoritatea de 2udit - 004
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 34 din 157

2;4C28 0onsiliul ;a-ional de Solu-ionare a 0ontesta-iilor 28.48 Mini0teru( Fin nte(or Pu+(i!e, ca or+an de s(ecialitate al ad&inistra-iei (ublice centrale res(onsabil (entru nde(linirea ,unc-iei de :eri,icare a as(ectele (rocedurale a,erente (rocesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta le+isla-iei (ri:ind atribuirea contractelor de ac<i)i-ie (ublica. 8rin 1nitatea (entru 0oordonarea si Veri,icarea 2c<i)itiilor 8ublice 610V289 si structurile subordonate e"istente in cadrul .irectiilor +enerale ale ,inantelor (ublice teritoriale :eri,ica contractele de atribuire ser:icii, ,urni)are de (roduse si e"ecutie de lucrari si e&ite a:i)ele consultati:e i ra(oartele de acti:itate 2utoritatilor contractante si 2utorit*-ilor de &ana+e&ent co&(etente 651/ nr. 30/200#, 2rt. 1-7 cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare9. Autorit te -e Au-it : CCR : este autoritatea (ublic* a statului care e"ercit* auditul e"tern n sectorul (ublic n calitate de institu-ie su(re&* de audit. ANRMAP are rolul ,unda&ental (ri:ind ,or&ularea la ni:el de conce(tie, (ro&o:area si i&(le&entarea (oliticii in do&eniul ac<i)itiilor (ublice. 2;4C28 elaborea)a si (ro(une /u:ernului 4o&aniei (roiecte de acte nor&ati:e care au ca obiect re+le&entarea in do&eniul ac<i)itiilor (ublice. 2;4C28 asi+ura un cadru le+al coerent si ar&oni)at cu acSuis-ul co&unitar in do&eniul ac<i)itiilor (ublice si &odi,ica, co&(letea)a si ur&areste &odului de (unere in a(licare a acestuia. 0a 2utoritate de re+le&entare si &onotori)are in do&eniul ac<i)i-iilor (ublice, (rin .irec-ia /enerala de Su(ra:e+<ere, Conitori)are si E:aluare, su(ra:e+<ea)a &odul de ,unctionare a siste&ului de ac<i)itii (ublice, ras(unde de reali)area sarcinilor cei re:in con,or& 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare (ri:ind atribuirea contractelor de ac<i)i-ie (ublic*, i&(une &*suri corecti:e, a(lic* sanc-iunile i a&en)ile (re:*)ute de le+e (entru eludarea sau nc*lcarea (re:ederilor le+islati:e n do&eniul atribuirii contractelor de ac<i)i-ie (ublic* . Con0i(iu( N Aion ( -e So(uAion re Conte0t Aii(or# denu&it n continuare 0onsiliu : este un or+anis& inde(endent cu acti:itate ad&inistrati:-3urisdic-ional*. 0onsiliul solu-ionea)a contesta-iile ,or&ulate n cadrul (rocedurii de atribuire nainte de nc<eierea contractului, se (ronun-a asu(ra le+alit*-ii (rocedurilor i o(era-iunilor des,*urate de autoritatea contractant* n atribuirea unui contract de ac<i)i-ie (ublic* si e&ite o(inii asu(ra liti+iului dedus 3udec*-ii dac* instan-a de 3udecat* solicit* acest lucru. APDRP : 2+entie (entru i&(le&entarea te<nica si ,inanciara 8ro+ra&ului S2824. si a 8;.4, care (rin directiile de s(ecialitate stabileste obli+atiile contractuale dintre 2+entie si bene,iciari, a(roba ince(erea derularii (roiectelor si :eri,ica, autori)ea)a si e,ectuea)a (lati catre bene,iciarii (roiectelor ,inantate. 28.48 - 048.48 :eri,ica ,iecare stadiu al (rocedurilor de ac<i)itie (ublica (entru toate contractele de atribuire si e&ite nota inter&ediara cu constatari si reco&andari si ra(ortul de acti:itate la ,inali)area acestora. 0<iar daca 10V28 e&ite note inter&ediare cu a:i) ,a:orabil si 4a(ortul de acti:itate, 28.48 isi re)er:a dre(tul de a e,ectua (ro(riile :eri,icari si de a e&ite note inter&ediare de nea:i)are, in conditiile (re:a)ute de 8;.4. 8latile catre bene,iciari :or ,i e,ectuate nu&ai du(a a:i)area (rocedurilor atat de catre 10V28, cat si de catre 28.48-048.48 (rin 4a(oarte de acti:itate. 4e,eritor la su(ra:e+<ere nu trebuie uitat nici ro(u( !ontro(u(ui Gu-e!"tore0! a c*rui (unere n &icare o (oate ,ace orice (ersoan* care consider* c* i-a ,ost le)at un interes le+iti& (e (arcursul a(lic*rii unei (roceduri de atribuire a contractului de
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 35 din 157

ac<i)i-ie (ublic*. 7n ,a(t, 3usti-ia este sin+ura (utere care de-ine su(re&a-ia n su(ra:e+<erea res(ect*rii le+ii. C 2ito(u( II Prin!i2ii 2ri/in- !Fi.iAii(e 2u+(i!e Tratatul (entru n,iin-area 0o&unit*-ii Econo&ice Euro(ene, nc<eiat la 2 &artie 1$ 7, instituie cele (atru libert*-i euro(ene, res(ecti:: libera circula-ie a &*r,urilor, libera circula-ie a ser:iciilor, libera circula-ie a (ersoanelor, libera circula-ie a ca(italurilor. 2ceste (atru libert*-i nu au r*&as la ni:el de conce(t, ci au ,ost trans(use in (ractic* sub ,or&* de (rinci(ii. 2st,el, in do&eniul ac<i)i-iilor (ublice cele (atru libert*-i s-au re,lectat n &ai &ulte (rinci(ii care stau la ba)a atribuirii contractelor de ac<i)i-ie (ublic*. 8e (arcursul ntre+ului (roces de ac<i)i-ie (ublic*, la ado(tarea oric*rei deci)ii, trebuie a:ute n :edere ur&*toarele (rinci(ii: nediscri&inarea% trata&entul e+al% recunoaterea reci(roc*% trans(aren-a% (ro(or-ionalitatea% e,icien-a utili)*rii ,ondurilor (ublice% asu&area r*s(underii. 8rin ne-i0!ri1in re se n-ele+e asi+urarea condi-iilor de &ani,estare a concuren-ei reale (entru ca orice o(erator econo&ic, indi,erent de na-ionalitate s* (oat* (artici(a la (rocedura de atribuire si s* aib* ansa de a de:eni, contractant. 8rin tr t 1ent e9 ( se n-ele+e stabilirea i a(licarea oricAnd (e (arcursul (rocedurii de atribuire de re+uli, cerin-e si criterii identice (entru to-i o(eratorii econo&ici, ast,el ncAt acetia s* bene,icie)e de anse e+ale de a de:eni contractan-i. ;ici o autoritate contractant* nu are :oie s* acorde trata&ent (re,eren-ial unui o(erator econo&ic doar (entru si&(lul &oti: c* este situat n aceeai localitate/)on*/ re+iune/-ar* sau c* este (ersoan* ,i)ic* sau 3uridic*. 8rin re!uno 0tere re!i2ro! se n-ele+e acce(tarea (roduselor, ser:iciilor, lucr*rilor o,erite n &od licit (e (ia-a 1niunii Euro(ene% a di(lo&elor, certi,icatelor, a altor docu&ente, e&ise de autorit*-ile co&(etente din alte state si a s(eci,ica-iilor te<nice, ec<i:alente cu cele solicitate la ni:el na-ional. 8rin tr n02 rent se n-ele+e aducerea la cunostint* (ublicului a tuturor in,or&a-iilor re,eritoare la a(licarea (rocedurii de atribuire. 8rin 2ro2ortion (it te se n-ele+e asi+urarea corela-iei ntre necesitatea autorit*-ii contractante, obiectul contractului de ac<i)i-ie (ublic* si cerin-ele solicitate a ,i nde(linite. 8rin e&i!ient uti(i. rii &on-uri(or 2u+(i!e se n-ele+e a(licarea (rocedurilor de atribuire co&(eti-ionale i utili)area de criterii care s* re,lecte a:anta3ele de natur* econo&ic* ale o,ertelor n :ederea ob-inerii ra(ortului o(ti& ntre calitate i (re-.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 36 din 157

Se :or lua n considerare, dac* este ca)ul, i e,ectele concrete (reconi)ate a se ob-ine n do&eniul social sau n cel al (rotec-iei &ediului i (ro&o:*rii de):olt*rii durabile. Banii (ublici sunt e(ui)abili ast,el ncAt trebuie utili)a-i 3udicios (entru a sus-ine de):oltarea durabil*. 8entru aceasta trebuie a:ute n :edere obiecti:ele sociale, etice i de (rotec-ie a &ediului. 8rin conce(tul de):olt*rii durabile cel &ai sc*)ut (re- nu re(re)int* ntotdeauna cea &ai bun* :aloare (entru bani. .i,eren-a de :aloare se ,ace atunci cAnd autorit*-ile contractante cu&(*r* ec<i(a&ente e,iciente din (unct de :edere al (roducti:itatii, consu&urilor s(eci,ice de &aterii (ri&e, &ateriale, co&bustibil si ener+ie% ur&*resc i insist* ca o(eratorii econo&ici s* lucre)e res(ectAnd dre(turile an+a3a-ilor, standardele de lucru i contractele colecti:e de &unc*% sti&ulea)* o(ortunit*-ile de an+a3are (entru (ersoanele cu di)abilit*-i sau (entru an+a3area (e ter&en lun+ si se asi+ur* c* s(eci,ica-iile te<nice se de,inesc ast,el ncAt s* cores(und*, (e cAt (osibil, necesit*-ilor sau e"i+en-elor oric*rui utili)ator, inclusi: a (ersoanelor cu di)abilit*-i. 8rin 0u1 re r 02un-erii se n-ele+e deter&inarea clar* a sarcinilor i res(onsabilit*-ilor (ersoanelor i&(licate n (rocesul de ac<i)i-ie (ublic*, ur&*rinduse asi+urarea (ro,esionalis&ului, i&(ar-ialit*-ii si a inde(enden-ei deci)iilor ado(tate (e (arcursul derul*rii acestui (roces. E&e!te ur1"rite:
.esc<iderea i de):oltarea (ie-ei de ac<i)i-ii (ublice% 7nstituirea unui cadru ba)at (e ncredere, corectitudine si i&(ar-ialitate% Eli&inarea ele&entelor de natur* subiecti:* care ar (utea in,luen-a deci)iile n

(rocesul de ac<i)i-ie (ublic*% Eli&inarea trata&entului (re,eren-ial acordat o(eratorilor econo&ici locali% 2si+urarea T:i)ibilit*-iiL re+ulilor, o(ortunit*-ilor, (rocedurilor i a re)ultatelor% Eli&inarea cerin-elor restricti:e% 5b-inerea celei &ai bune :alori (entru ,ondurile (ublice, ntotdeauna considerate ca ,iind insu,iciente n ra(ort cu necesit*-ile% 7&(le&entarea (rinci(iului celor 3E res(ecti: econo&ie 6asi+urarea de in(uturi (entru reali)area unui (roiect la cel &ai &ic cost9, e,icienta 6obtinerea unui &a"i& de re)ultate (ornind de la un ni:el dat de in(ut-uri ,olosite la reali)area (roiectului9 si e,icacitate 6relatia dintre i&(actul (re:i)ionat si i&(actul reali)at al (roiectului9: Su(ra:e+<erea costurilor (rocesului de ac<i)i-ie (ublic*, n-ele+And (rin aceasta, atAt costurile a,erente ad&inistra-iei cAt i costurile a,erente o,ertantului% Gi&itarea a(aritiei erorilor (e (arcursul (rocesului de ac<i)i-ie (ublic*% 4educerea ,raudei i coru(-iei. C 2ito(u( III Do1eniu( -e 2(i! re

.is(o)i-iile (re:a)ute in le+islatia de ac<i)itii (ublice in :i+oare sunt obli+atorii (entru atribuirea contractului de ac<i)i-ie (ublic*, nc<eierea acordului-cadru si or+ani)area concursului de solu-ii.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 37 din 157

C 2ito(u( IV Pro!e0u( -e -eru( re 0i /i. re 2ro!e-uri(or -e !Fi.iAie 2u+(i!" 2c<i)itiile (ublice ale bene,iciarilor 8;.4 se :or des,asura in con,or&itate cu le+islatia nationala in :i+oare 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare 2utoritatea contractanta ras(unde in inte+ralitate (entru derularea (rocedurii de ac<i)itie in &od trans(arent, ba)ata (e criterii obiecti:e si ,ara a tine sea&a de (osibile in,luente e"terne, in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei nationale (ri:ind ac<i)itiile (ublice. 4a(ortul de acti:itate e&is de catre 28.48 (entru ac<i)itiile (ublice de ser:icii, (roduse si lucrari re(re)inta un a:i) de (rinci(iu si (ri:este nu&ai as(ectele (rocedurale :eri,icate in con,or&itate cu listele de :eri,icare ane"ate la acesta. 4es(onsabilitatea (entru deci)iile ado(tate (e (arcursul (rocesului de atribuire a contractelor de ac<i)itie (ublica care intra sub incidenta le+isla-iei (entru atribuirea contractelor de ac<i)i-ie (ublic* de ser:icii, ,urni)area de (roduse i e"ecu-ie de lucr*ri re:ine Bene,iciarului. 2:i)ul de (rinci(iu e&is de 28.48 nu (ri:ete contractele subsec:ente acestor ac<i)i-ii nc<eiate de Bene,iciar. 5,ertantii ras(und in inte+ralitate (entru corectitudinea si le+alitatea docu&entelor (re)entate in o,ertele de(use la licitatie. 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit :a dele+a un obser:ator ,ara dre(t de :ot (entru oricare (rocedura de licitatie la sedinta de desc<idere a o,ertelor. 5bser:atorul (oate ,i dele+at si din cadrul 5,iciilor Iudetene de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. 2cesta :a (ri&i de la 2utoritatea 0ontractanta cate o o,erta si+ilata de la ,iecare o,ertant 6o,erta-&artor9 si o co(ie a (a+inii din 4e+istrul de intrari/iesiri docu&ente a,erente (rocedurii de atribuire a contractelor de ac<i)itii (ublice s(eci,ic (roiectului ,inantat (rin 8;.4 6obli+atoriu de ,olosit de c*tre 2utoritatea 0ontractanta9 in care sunt inre+istrate o,ertele (ri&ite. 2tat o,ertele (ri&ite de catre obser:atorul dele+at cat si co(ia (a+inii din 4e+istrul de intrari/iesiri al bene,iciarului :or ,i (astrate la sediul 048.48. 7n ca)ul in care obser:atorul dele+at constata nere+uli in des,asurarea sedintei de desc<idere a o,ertelor 6de e"e&(lu: o,erte (ri&ite du(a ter&enul li&ita de de(unere, o,erte neinre+istrate, etc.9 acesta :a instiinta conducerea 048.48 care :a lua &asurile de ri+oare. 2utoritatea contractanta :a solicita de la ,iecare o,ertant cate un e"e&(lar ori+inal si un nu&ar de co(ii e+al cu cel (utin nu&arul &e&brilor co&isiei de e:aluare (lus unu. 2utoritatea 0ontractanta trans&ite ,iecare docu&ent de licitatie 6anunturile, docu&entatia de atribuire, co&isia de e:aluare, dosarul de e:aluare du(a ,inali)area ,iecarei eta(e in (arte9 intr-un e"e&(lar la 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. Ga ,a)a de(unerii contractului cu ane"ele sale 6o,erta te<nica si ,inanciara si (roiectul te<nic, daca e ca)ul9 (entru :eri,icare si a:i)are, 2utoritatea 0ontractanta :a de(une aceste docu&ente insotite de 4a(ortul de

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 38 din 157

acti:itate e&is de 10V28 si notele inter&ediare 6daca este ca)ul9, in doua e"e&(lare. .u(a ,inali)area ,iecarei (roceduri de atribuire a contractelor de ser:icii, ,urni)are (roduse si e"ecutie lucrari, 2utoritatea 0ontractanta :a ,ace (ro(ria e:aluare (ri:ind res(ectarea re+ulilor (entru e:itarea con,lictului de interese. 2utoritatile 0ontractante au obli+atia de a intoc&i si co&(leta Gistele de :eri,icare a con,lictului de interese si inco&(atibilitati de (artici(are si de a inlatura cau)ele care au dus la a(aritia acestuia in ca)ul in care au ,ost identi,icate e:entuale con,licte de interese, asa cu& sunt de,inite in 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare. 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit :a solicita 2utoritatilor 0ontractante Li0t -e /eri&i! re !on&(i!tu(ui -e intere0e 0i in!o12 ti+i(it ti -e 2 rti!i2 re (entru ,iecare (rocedura in (arte se&nata si sta&(ilata de 4e(re)entantul le+al de (roiect. Bene,iciarul (ublic (oate (ri&i o su&a in a:ans re(re)entand 1 3i1 >;< -in / (o re e(i9i+i( !o&in nt rii ner 1+ur0 +i(e -in +u9etu( in-i! ti/# du(a (ri&irea a:i)ului ,a:orabil din (artea 28.48 (entru toate ac<i)itiile acest ,a(t ,iind &entionat in scris in 4a(ortul de acti:itate de catre e"(ertul care il intoc&este si recon,ir&at de Se,ul Ser:iciului 2c<i)itii din cadrul 048.48 in cererea de (lata (entru a:ans. In !!e2tiune APDRP 2entru o&ert ntii ! re 2 rti!i2 ( (i!it tii(e or9 ni. te -e ! tre +ene&i!i rii PNDR# 0e !on0i-er o+(i9 Aii -e 2( t" i12o.ite(or# t 3e(or Di !ontri+uAii(or -e 0i9ur"ri 0o!i (e !"tre +u9ete(e !o12onente (e +u9etu(ui 9ener ( !on0o(i- t# nu1 i !e(e 1 i 1 ri -e );.;;; -e Euro & r TVA.

Et 2e(e -e /eri&i! re 0i /i. re: 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit :eri,ica nuntu( -e intentie 6daca este ca)ul9, constata abaterile, ,ace reco&andari (entru corectarea abaterilor, intoc&este si trans&ite autoritatilor contractante in ter&en de &a". )ile lucratoare ,isa na:eta B ;ota inter&ediara/ 4as(unsul 6,or&ulare S2 B (entru ser:icii, 82 B (entru ,urni)are (roduse si G2 B (entru lucrari9 2;4C28 :eri,ica anuntul de intentie 6daca este ca)ul9 trans&is de catre 2utoritatea contractanta (entru (ublicare in SE28 si e&ite o(eratorului SE28 acce(tul de (ublicare (entru anunturile ,ara erori/ o&isiuni de co&(letare sau res(in+e (ublicarea anuntului in,or&and autoritatea contractanta asu(ra acestei deci)ii si asu(ra &odului de re&ediere a erorilor/ o&isiunilor.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 39 din 157

0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit :eri,ica nuntu( -e 2 rti!i2 re, constata abaterile, ,ace reco&andari (entru corectarea abaterilor, intoc&este si trans&ite autoritatilor contractante in ter&en de &a". )ile lucratoare ,isa na:eta - ;ota inter&ediara/4as(unsul 6,or&ulare S2 B (entru ser:icii, 82 B (entru ,urni)are (roduse si G2 B (entru lucrari9. 2;4C28 :eri,ica anuntul de (artici(are trans&is de catre 2utoritatea contractanta (entru (ublicare in SE28 si e&ite o(eratorului SE28 acce(tul de (ublicare (entru anunturile ,ara erori/ o&isiuni de co&(letare sau res(in+e (ublicarea anuntului in,or&and autoritatea contractanta asu(ra acestei deci)ii si asu(ra &odului de re&ediere a erorilor/ o&isiunilor.

0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit :eri,ica -o!u1ent ti -e tri+uire# constata abaterile, ,ace reco&andari (entru corectarea abaterilor, intoc&este si trans&ite autoritatilor contractante in ter&en de &a". )ile lucratoare ,isa na:eta - ;ota inter&ediara/4as(unsul 6,or&ulare S2 B (entru ser:icii, 82 B (entru ,urni)are (roduse si G2 B (entru lucrari9. L -o!u1ent ti -e tri+uire# Autorit te Contr !t nt re o+(i9 ti -e ne3 2e ( n9 -o!u1ente(e i12u0e -e (e9i0( ti n tion ( in /i9o re 0i Pro9r 1u( -e !Fi.itii 2entru 2roie!t.

0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit :eri,ica !o1i0i -e e/ (u re, constata abaterile, ,ace reco&andari (entru corectarea abaterilor, intoc&este si trans&ite autoritatilor contractante in ter&en de &a". )ile lucratoare ,isa na:eta - ;ota inter&ediara/4as(unsul 6,or&ulare S2 B (entru ser:icii, 82 B (entru ,urni)are (roduse si G2 B (entru lucrari9.

0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit :eri,ica -o0 ru( -e e/ (u re 0i !ontr !tu(, constata abaterile, ,ace reco&andari (entru corectarea abaterilor, intoc&este si trans&ite autoritatilor contractante in ter&en de &a". )ile lucratoare ,isa na:eta - ;ota inter&ediara/4as(unsul 6,or&ulare S2 B (entru ser:icii, 82 B (entru ,urni)are (roduse si G2 B (entru lucrari9 si 4a(ortul de acti:itate 6,or&ulare S3 B (entru ser:icii, 83 B (entru ,urni)are (roduse si G3 B (entru lucrari9. Autorit te Contr !t nt re o+(i9 ti -e ne3 2e ( n9 -o!u1ente(e i12u0e -e (e9i0( ti n tion ( in /i9o re De!( r ti -e !on&or1it te 0i Li0t -e /eri&i! re !on&(i!tu(ui -e intere0e 0i in!o12 ti+i(it ti -e 2 rti!i2 re.

2utoritatea 0ontractanta (oate ac<i)itiona ser:icii 6:eri,icare (roiect, ins(ectie de santier etc.9, (roduse sau lucrari cu :aloarea (re:a)uta in articolul 1$ din 51/ nr. 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare, sau &ai (utin, (e ba)a unui contract de cu&(arare directa. 7n acest ca) 2utoritatea 0ontractanta intoc&este o in:itatie la o,ertare.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 40 din 157

0ontractul trebuie sa contina ur&atoarele ane"e: - Codel 0V% - 0erti,icatul de atestare :alabil% - 0erti,icat de (ersoana ,i)ica autori)ata% - 7n ca)ul (ersoanelor 3uridice trebuie (re)entate toate certi,icatele constatatoare re,eritoare la (lata datoriilor. .e ase&enea, 2utoritatea 0ontractanta :a a(lica (rocedura de ne+ociere directa ,ara (ublicarea unui anunt de (artici(are, (entru c<eltuielile di:erse si ne(re:a)ute. 8entru aceasta (rocedura, 2utoritatea 0ontractanta :a inc<eia contracte/acte aditionale cu aceeasi contractanti cu care a inc<eiat contractele initiale. 7n ca)urile descrise &ai sus, 048.48 :eri,ica nu&ai dosarul de contractare 6utili)and lista de :eri,icare din Canualul 5(erational9 si e&ite ,isa na:eta - ;ota inter&ediara si 4a(ortul de acti:itate du(a ca). 7n ca)ul in care a(ar situatii in care sunt necesare unele lucrari su(li&entare/ aditionale datorate unor circu&stante ne(re:a)ute, acestea ,iind strict necesare (entru inde(linirea contractului, bene,iciarii :or inc<eia acte aditionale cu e"ecutantii de lucrari in ba)a (re:ederilor 51/ nr. 34/ 200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare con,or& Sectiunii # ;e+ocierea ,ara (ublicarea (realabila unui unui anunt de (artici(are. 2ceste acte aditionale :or ,i :eri,icate 6con,or& listei de :eri,icare a contractului si con,lictului de interese din Canualul 5(erational de 7&(le&entare9 si a:i)ate de (ersonalul Ser:iciului 2c<i)itii din cadrul 048.48.

CAPITOLUL > FORMULARE SI MODELE

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 41 din 157

Formular S1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE SERVICII Se!Aiune ) B Cerere ;u&*rul de nre+istrare al e"(editorului/ data=====.. ;u&*rul de nre+istrare al destinatarului/ data=====.. De ( : C"tre: Bene,iciarul de ,onduri (ublice 0entrul 4e+ional de 8lati (entru nera&bursabile .e):oltare 4urala si 8escuit 4e(re)entant le+al de (roiect: .irector 048.48: D t tri1iterii: JJ/ JJ/ JJJJJ (ot* curier Ter1enu( (i1it" 2entru r"02un0 B &a"i&u& )ile lucratoare de la data (ri&irii B 6 a se completa de c)tre persoana $ns)rcinat) cu ac/izi7iile publice la Centrul Regional de 1lati pentru Dezvoltare Rurala si 1escuit9: JJ/ JJ/ JJJJJ Ver0iune : 0ererea ini-ial* Versiunea nr. JJ

Re&erire ( Cerere -e &on-uri 2u+(i!e ner 1+ur0 +i(e ! tre APDRP ;u&ele bene,iciarului: ;u&*rul cererii de ,inantare: A!Fi.itii -e: SERVICII

Ti2u( 2ro!e-urii : 0u&(arare directa 0oncurs de solutii 0erere de o,erte ;e+ociere cu (ublicarea (realabila a unui anunt de (artici(are ;e+ociere ,ara (ublicarea (realabila a unui anunt de (artici(are .ialo+ul co&(etiti: Gicitatia restransa Gicitatia desc<isa Ti2u( -o!u1entu(ui 2re.ent t: 2nuntul de intentie 6daca este ca)ul9 2nuntul de (artici(are 6daca este ca)ul9 .ocu&entatia de atribuire Gista &e&brilor (ro(ui (entru co&isia de e:aluare 8roces :erbal inter&ediar de e:aluare 4a(ort (ri:ind selectarea candidatilor (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari 8rocesul :erbal al sedintei de desc<idere a o,ertelor (entru :eri,icare si constatari 4a(ortul (rocedurii de atribuire (entru :eri,icare si constatari 0ontractul (entru :eri,icare si constatari 2dendu& la contract 6daca este ca)ul9 (entru :eri,icare si constatari 2ltele 6s(eci,icati9: (entru in,or&are :eri,icare si constatari

.ata : JJ/JJ/JJJJ
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 42 din 157

;u&e/8renu&e: Se&n*tura : Sta&(ila:

!unc-ia :

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 43 din 157

Mini0teru( A9ri!u(turii Di De./o(t"rii Rur (e AGENMIA DE PL$MI PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ NI PESCUIT

Formularul S2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE SERVICII Se!Aiune , * Not inter1e-i r 7R 02un0u(8 ;u&*rul de nre+istrare al e"(editorului/ data=====.. De ( : C"tre: 0entrul 4e+ional de 8lati (entru Bene,iciarul de ,onduri (ublice .e):oltare 4urala si 8escuit nera&bursabile .irector 048.48: 4e(re)entant le+al de (roiect:

Ver0iune :

0ererea ini-ial* Versiunea nr. JJ

Re&erire ( Cerere -e &on-uri 2u+(i!e ner 1+ur0 +i(e ! tre APDRP ;u&ele bene,iciarului: ;u&*rul cererii de ,inantare: A!Fi.itii -e: Ti2u( 2ro!e-urii: Ti2u( -o!u1entu(ui: D ! 0e !on0t t + teriI D 7ru9"1 2re.ent Ai -in nou8 Nu SERVICII

A+ teri !on0t t te: Re!o1 n- ri 2entru !ore!t re Into!1it :


E"(ert S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

+ teri(orII: A/i. t:
.irector 048.48 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Sta&(ila

Veri&i! t :
Se, ser:iciu S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

Trans&is la data de JJ/JJ/JJ de c*tre: =========... (rin: (ot* cu con,ir&are de (ri&ire

0urier

8 CR1DR1 va veri%ica %iecare etapa a procedurii de licitatie. 88Daca recomandarile nu vor %i respectate, iar abaterile nu vor %i corectate, cererea de plata a bene%iciarului catre (1DR1 va %i respinsa. 1rezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de veri%icare din listele de veri%icare anexate. 1rezenta nota intermediara emisa de (1DR1 nu exonereaza (utoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiai romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de ac/izitie publica revine (utoritatii contractante.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 44 din 157

Mini0teru( A9ri!u(turii Di De./o(t"rii Rur (e AGENMIA DE PL$MI PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ NI PESCUIT

Formularul S3 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE SERVICII) E1itent: 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit D t 0i nu1 ru( -e inre9i0tr re ( e1itent: = De0tin t r: = 6Bene,iciarul de ,onduri (ublice ner&bursabile9 = Tit(u( !ontr !tu(ui: = Nu1"ru( !ererii -e &in nt re: N tur !ontr !tu(ui -e !Fi.iAii 2u+(i!e: Ti2u( 2ro!e-urii -e !Fi.iAie 2u+(i! Con0t t ri: Do!u1ente ne3 te: *se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru %iecare etapa a procedurii de licitatie si listele de veri%icarea a%erente 9 Autorit te Contr !t nt 0e1n t !ontr !tu( -e !Fi.iAii 0er/i!ii 6nr." data9 !u Contr !t ntu( *denumirea con%orm speci%icatiilor din contract), in / (o re -e *se va mentiona suma totala in ci%re si litere in Ron ,ara actuali)are si c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute9, din care TV2 ........... V (o re (i!it t : .........64on/ Euro la cursul din bu+etul indicati:9 8 expertul va bi%a in casuta corespunzatoare Into!1it :
E"(ert S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

2(i! t :

- contract ,inantat (rin !E2.4U - contract ,inantat (rin 8E4EU - SERVICII

Veri&i! t :
Se, ser:iciu S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

A/i. t:
.irector 048.48 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Sta&(ila

Trans&is la data de JJ/JJ/JJ de c*tre: =========... (rin: (ot* cu con,ir&are de (ri&ire

0urier

Pre.entu( r 2ort -e !ti/it te 2ri/e0te e3!(u0i/ 2un!te(e -e /eri&i! re -in (i0te(e ne3 te. A!e0t r 2ort -e !ti/it te nu e3onere . Autorit te !ontr !t nt -e o+(i9 ti re02e!t rii in inte9r (it te (e9i0( tiei ro1 ne in /i9o re 2ri/in- !Fi.itii(e 2u+(i!e. Re02on0 +i(it te 2entru -e!i.ii(e -o2t te 2e 2 r!ur0u( 2ro!e0u(ui -e tri+uire !ontr !te(or ! re intr 0u+ in!i-ent (e9ii 2ri/in- tri+uire !ontr !te(or -e !Fi.itie 2u+(i! re/ine Autorit tii !ontr !t nte. Se 6a emite in termen de ma2im 5 1ile lucratoare de la data /rimirii documentatiei.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 45 din 157

Formular '1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE Se!Aiune ) B Cerere ;u&*rul de nre+istrare al e"(editorului/ data=====.. ;u&*rul de nre+istrare al destinatarului/ data=====.. De ( : C"tre: Bene,iciarul de ,onduri (ublice 0entrul 4e+ional de 8lati (entru nera&bursabile .e):oltare 4urala si 8escuit 4e(re)entant le+al de (roiect: .irector 048.48: D t tri1iterii: JJ/ JJ/ JJJJJ (ot* curier Ter1enu( (i1it" 2entru r"02un0 B &a"i&u& )ile lucratoare de la data (ri&irii B 6 a se completa de c)tre persoana $ns)rcinat) cu ac/izi7iile publice la Centrul Regional de 1lati pentru Dezvoltare Rurala si 1escuit9: JJ/ JJ/ JJJJJ Ver0iune : 0ererea ini-ial* Versiunea nr. JJ

Re&erire ( Cerere -e &on-uri 2u+(i!e ner 1+ur0 +i(e ! tre APDRP ;u&ele bene,iciarului: ;u&*rul cererii de ,inantare: A!Fi.itii -e: FURNIZARE PRODUSE

Ti2u( 2ro!e-urii : 0u&(arare directa 0oncurs de solutii 0erere de o,erte ;e+ociere cu (ublicarea (realabila a unui anunt de (artici(are ;e+ociere ,ara (ublicarea (realabila a unui anunt de (artici(are .ialo+ul co&(etiti: Gicitatia restransa Gicitatia desc<isa Ti2u( -o!u1entu(ui 2re.ent t: 2nuntul de intentie 6daca este ca)ul9 2nuntul de (artici(are 6daca este ca)ul9 .ocu&entatia de atribuire Gista &e&brilor (ro(ui (entru co&isia de e:aluare 8roces :erbal inter&ediar de e:aluare 4a(ort (ri:ind selectarea candidatilor (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari 8rocesul :erbal al sedintei de desc<idere a o,ertelor (entru :eri,icare si constatari 4a(ortul (rocedurii de atribuire (entru :eri,icare si constatari 0ontractul (entru :eri,icare si constatari 2dendu& la contract 6daca este ca)ul9 (entru :eri,icare si constatari 2ltele 6s(eci,icati9: (entru in,or&are :eri,icare si constatari

.ata : JJ/JJ/JJJJ
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 46 din 157

;u&e/8renu&e: Se&n*tura : Sta&(ila:

!unc-ia :

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 47 din 157

Mini0teru( A9ri!u(turii Di De./o(t"rii Rur (e AGENMIA DE PL$MI PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ NI PESCUIT

Formularul '2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE Se!Aiune , * Not inter1e-i r 7R 02un0u(8 ;u&*rul de nre+istrare al e"(editorului/ data=====.. De ( : C"tre: 0entrul 4e+ional de 8lati (entru Bene,iciarul de ,onduri (ublice .e):oltare 4urala si 8escuit nera&bursabile .irector 048.48: 4e(re)entant le+al de (roiect:

Ver0iune :

0ererea ini-ial* Versiunea nr. JJ

Re&erire ( Cerere -e &on-uri 2u+(i!e ner 1+ur0 +i(e ! tre APDRP ;u&ele bene,iciarului: ;u&*rul cererii de ,inantare: A!Fi.itii -e: Ti2u( 2ro!e-urii: Ti2u( -o!u1entu(ui: D ! 0e !on0t t + teriI: D 7ru9"1 2re.ent Ai -in nou8 Nu FURNIZARE DE PRODUSE

A+ teri !on0t t te: Re!o1 n- ri 2entru !ore!t re Into!1it :


E"(ert S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

+ teri(orII: A/i. t:
.irector 048.48 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Sta&(ila

Veri&i! t :
Se, ser:iciu S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

Trans&is la data de JJ/JJ/JJ de c*tre: =========... (rin: (ot* cu con,ir&are de (ri&ire

curier

8 CR1DR1 va veri%ica %iecare etapa a procedurii de licitatie. 88Daca recomandarile nu vor %i respectate, iar abaterile nu vor %i corectate, cererea de plata a bene%iciarului catre (1DR1 va %i respinsa. 1rezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de veri%icare din listele de veri%icare anexate. 1rezenta nota intermediara emisa de (1DR1 nu exonereaza (utoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiai romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de ac/izitie publica revine (utoritatii contractante.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 48 din 157

Mini0teru( A9ri!u(turii Di De./o(t"rii Rur (e AGENMIA DE PL$MI PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ NI PESCUIT

Formularul '3 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE ) E1itent: 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit D t 0i nu1 ru( -e inre9i0tr re ( e1itent: = De0tin t r: = 6Bene,iciarul de ,onduri (ublice ner&bursabile9 = Tit(u( !ontr !tu(ui: = Nu1"ru( !ererii -e &in nt re: N tur !ontr !tu(ui -e !Fi.iAii 2u+(i!e: Ti2u( 2ro!e-urii -e !Fi.iAie 2u+(i! Con0t t ri: Do!u1ente ne3 te: *se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru %iecare etapa a procedurii de licitatie si listele de veri%icarea a%erente 9 Autorit te Contr !t nt 0e1n t !ontr !tu( -e !Fi.iAii 0er/i!ii 6nr."data9 !u Contr !t ntu( *denumirea con%orm speci%icatiilor din contract), in / (o re -e *se va mentiona suma totala in ci%re si litere in Ron ,ara actuali)are si c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute9, din care TV2 ........... V (o re (i!it t : .........64on/ Euro la cursul din bu+etul indicati:9 8 expertul va bi%a in casuta corespunzatoare Into!1it : Veri&i! t :
E"(ert S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Se, ser:iciu S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

2(i! t :

- contract ,inantat (rin !E2.4U - contract ,inantat (rin 8E4EU - FURNIZARE DE PRODUSE

A/i. t:
.irector 048.48 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Sta&(ila

Trans&is la data de JJ/JJ/JJ de c*tre: =========... (rin: (ot* cu con,ir&are de (ri&ire

curier

Pre.entu( r 2ort -e !ti/it te 2ri/e0te e3!(u0i/ 2un!te(e -e /eri&i! re -in (i0te(e ne3 te. A!e0t r 2ort -e !ti/it te nu e3onere . Autorit te !ontr !t nt -e o+(i9 ti re02e!t rii in inte9r (it te (e9i0( tiei ro1 ne in /i9o re 2ri/in- !Fi.itii(e 2u+(i!e. Re02on0 +i(it te 2entru -e!i.ii(e -o2t te 2e 2 r!ur0u( 2ro!e0u(ui -e tri+uire !ontr !te(or ! re intr 0u+ in!i-ent (e9ii 2ri/in- tri+uire !ontr !te(or -e !Fi.itie 2u+(i! re/ine Autorit tii !ontr !t nte. Se 6a emite in termen de ma2im 5 1ile lucratoare de la data /rimirii documentatiei.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 49 din 157

Formular -1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE LUCRARI Se!Aiune ) B Cerere ;u&*rul de nre+istrare al e"(editorului/ data=====.. ;u&*rul de nre+istrare al destinatarului/ data=====.. De ( : C"tre: Bene,iciarul de ,onduri (ublice 0entrul 4e+ional de 8lati (entru nera&bursabile .e):oltare 4urala si 8escuit 4e(re)entant le+al de (roiect: .irector 048.48: D t tri1iterii: JJ/ JJ/ JJJJJ (ot* curier Ter1enu( (i1it" 2entru r"02un0 B &a"i&u& )ile lucratoare de la data (ri&irii B 6 a se completa de c)tre persoana $ns)rcinat) cu ac/izi7iile publice la Centrul Regional de 1lati pentru Dezvoltare Rurala si 1escuit9: JJ/ JJ/ JJJJJ Ver0iune : 0ererea ini-ial* Versiunea nr. JJ

Re&erire ( Cerere -e &on-uri 2u+(i!e ner 1+ur0 +i(e ! tre APDRP ;u&ele bene,iciarului: ;u&*rul cererii de ,inantare: A!Fi.itii -e: LUCR$RI

Ti2u( 2ro!e-urii : 0u&(arare directa 0oncurs de solutii 0erere de o,erte ;e+ociere cu (ublicarea (realabila a unui anunt de (artici(are ;e+ociere ,ara (ublicarea (realabila a unui anunt de (artici(are .ialo+ul co&(etiti: Gicitatia restransa Gicitatia desc<isa Ti2u( -o!u1entu(ui 2re.ent t: 2nuntul de intentie 6daca este ca)ul9 2nuntul de (artici(are 6daca este ca)ul9 .ocu&entatia de atribuire Gista &e&brilor (ro(ui (entru co&isia de e:aluare 8roces :erbal inter&ediar de e:aluare 4a(ort (ri:ind selectarea candidatilor (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari (entru :eri,icare si constatari 8rocesul :erbal al sedintei de desc<idere a o,ertelor (entru :eri,icare si constatari 4a(ortul (rocedurii de atribuire (entru :eri,icare si constatari 0ontractul (entru :eri,icare si constatari 2dendu& la contract 6daca este ca)ul9 (entru :eri,icare si constatari 2ltele 6s(eci,icati9: (entru in,or&are :eri,icare si constatari

.ata : JJ/JJ/JJJJ
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 50 din 157

;u&e/8renu&e: Se&n*tura : Sta&(ila:

!unc-ia :

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 51 din 157

Mini0teru( A9ri!u(turii Di De./o(t"rii Rur (e AGENMIA DE PL$MI PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ NI PESCUIT

Formularul -2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE LUCRARI Se!Aiune , * Not inter1e-i r ;u&*rul de nre+istrare al e"(editorului/ data=====.. De ( : C"tre: 0entrul 4e+ional de 8lati (entru Bene,iciarul de ,onduri (ublice .e):oltare 4urala si 8escuit nera&bursabile .irector 048.48: 4e(re)entant le+al de (roiect:

Ver0iune :

0ererea ini-ial* Versiunea nr. JJ

Re&erire ( Cerere -e &on-uri 2u+(i!e ner 1+ur0 +i(e ! tre APDRP ;u&ele bene,iciarului: ;u&*rul cererii de ,inantare: A!Fi.itii -e: Ti2u( 2ro!e-urii: Ti2u( -o!u1entu(ui: D ! 0e !on0t t + teriI: D 7ru9"1 2re.ent Ai -in nou8 Nu LUCRARI

A+ teri !on0t t te: Re!o1 n- ri 2entru !ore!t re Into!1it :


E"(ert S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

+ teri(orII: A/i. t:
.irector 048.48 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Sta&(ila

Veri&i! t :
Se, ser:iciu S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

Trans&is la data de JJ/JJ/JJ de c*tre: =========... (rin: (ot* cu con,ir&are de (ri&ire

curier

8 CR1DR1 va veri%ica %iecare etapa a procedurii de licitatie. 88Daca recomandarile nu vor %i respectate, iar abaterile nu vor %i corectate, cererea de plata a bene%iciarului catre (1DR1 va %i respinsa. 1rezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de veri%icare din listele de veri%icare anexate. 1rezenta nota intermediara emisa de (1DR1 nu exonereaza (utoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiai romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de ac/izitie publica revine (utoritatii contractante.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 52 din 157

Mini0teru( A9ri!u(turii Di De./o(t"rii Rur (e AGENMIA DE PL$MI PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ NI PESCUIT

Formularul -3 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACPIZITII PUBLICE DE LUCRARI ) E1itent: 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit D t 0i nu1 ru( -e inre9i0tr re ( e1itent: = De0tin t r: = 6Bene,iciarul de ,onduri (ublice ner&bursabile9 = Tit(u( !ontr !tu(ui: = Nu1"ru( !ererii -e &in nt re: N tur !ontr !tu(ui -e !Fi.iAii 2u+(i!e: Ti2u( 2ro!e-urii -e !Fi.iAie 2u+(i! Con0t t ri: Do!u1ente ne3 te: *se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru %iecare etapa a procedurii de licitatie si listele de veri%icarea a%erente 9 Autorit te Contr !t nt 0e1n t !ontr !tu( -e !Fi.iAii 0er/i!ii 6nr."data9 !u Contr !t ntu( *denumirea con%orm speci%icatiilor din contract), in / (o re -e *se va mentiona suma totala in ci%re si litere in Ron ,ara actuali)are si c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute9, din care TV2 ........... V (o re (i!it t : .........64on/ Euro la cursul din bu+etul indicati:9 8 expertul va bi%a in casuta corespunzatoare Into!1it : Veri&i! t :
E"(ert S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Se, ser:iciu S2 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ

2(i! t :

- contract ,inantat (rin !E2.4U - contract ,inantat (rin 8E4EU - LUCRARI

A/i. t:
.irector 048.48 ;u&e/ 8renu&e: Se&natura: .ata : JJ/JJ/JJJJ Sta&(ila

Trans&is la data de JJ/JJ/JJ de c*tre: =========... (rin: (ot* cu con,ir&are de (ri&ire

curier

Pre.entu( r 2ort -e !ti/it te 2ri/e0te e3!(u0i/ 2un!te(e -e /eri&i! re -in (i0te(e ne3 te. A!e0t r 2ort -e !ti/it te nu e3onere . Autorit te !ontr !t nt -e o+(i9 ti re02e!t rii in inte9r (it te (e9i0( tiei ro1 ne in /i9o re 2ri/in- !Fi.itii(e 2u+(i!e. Re02on0 +i(it te 2entru -e!i.ii(e -o2t te 2e 2 r!ur0u( 2ro!e0u(ui -e tri+uire !ontr !te(or ! re intr 0u+ in!i-ent (e9ii 2ri/in- tri+uire !ontr !te(or -e !Fi.itie 2u+(i! re/ine Autorit tii !ontr !t nte. Se 6a emite in termen de ma2im 5 1ile lucratoare de la data /rimirii documentatiei.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 53 din 157

URMATOARELE FORMULARE SUNT OBLIGATORII: LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATI DE PARTICIPARE *-bligatoriu de intocmit de catre (utoritatea Contractanta) Titlul (roiectului: = ;r. (roiect: = 2utoritatea contractanta: =
Eta(a din (rocedura de licitatie

;atura docu&entului

;r . crt .

Ti(ul con,lictului

.ocu&entul :eri,icat

E"ista con,lict de interese V .2 / ;1

5bser:ati i

.5S241G 05C7S7E7 .E EV2G124E

1nul sau &ai &ulti &e&bri ai co&isiei de e:aluare sau &e&bri 0V-uri, carti de &unca in co(ie, certi,icate coo(tati sunt so-/ so-ie, rud* sau 540 de la ,ir&ele a,in, (An* la +radul al (atrulea (artici(ante inclusi:, cu (ersoane care ,ac (arte din consiliul de ad&inistra-ie/ 651/ 34/ 200# or+anul de conducere sau de Sectiunea @ re+uli de su(er:i)are al uneia dintre ,ir&a e:itare a con,lictului casti+atoare/ ,ir&ele (artici(ante de interese9 6asociati sau subcontractanti9V 1nul sau &ai &ulti &e&bri ai co&isiei de e:aluare sau &e&bri coo(tati de-in (*r-i sociale, (*r-i de interes, ac-iuni din ca(italul subscris al uneia dintre ,ir&a casti+atoare/ ,ir&ele (artici(ante 6asociati sau subcontractanti9V 0V-uri, carti de &unca in co(ie, certi,icate 540 de la ,ir&ele (artici(ante 651/ 34/ 200# Sectiunea @ re+uli de e:itare a con,lictului de interese9 0V-uri, carti de &unca in co(ie, certi,icate 540 de la ,ir&ele (artici(ante 651/ 34/200# Sectiunea @ re+uli de e:itare a con,lictului de interese9

0o&isia de e:aluare

1nul sau &ai &ulti &e&bri ai co&isiei de e:aluare sunt salariati la ,ir&a casti+atoare/ ,ir&ele (artici(ante 6asociati sau subcontractanti9V

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 54 din 157

b9 7ns(ectorul de santier/asistentul te<nic a9 Veri,icatorul de (roiect !ir&ele (artici(ante la licitatie

5!E4TE EV2G12TE

E"ista relatii/ le+aturi intre ,ir&ele (artici(ante 6inclusi: ,ir&ele asociate sau subcontractanti9 sau alte (arti i&(licate in (rocedura de o,ertare la &o&entul de(unerii o,erteiV

certi,icate 540 de la ,ir&ele (artici(ante 651/ 34/ 200# sectiunea 4 re+uli de (artici(are la (rocedura de atribuire art. 4#9

a9 Veri,icatorul de (roiect a (artici(at la elaborarea (roiectuluiV

5!E4T2 TEQ;702

5,erta te<nica la (roiectare 6,oaie de ca(at B lista (ersoanelor care au (artici(at la elaborarea (roiectului te<nic B si cartusele (lanselor, nu&ai (entru :eri,icatorul de (roiect9 0V, co(ii carti de &unca

b9 7ns(ectorul de santier/ asistentul te<nic este salariat la ,ir&a care e"ecuta lucrareaV

a W b9 Este actionar &a3oritar/ asociat/ ad&inistrator sau are le+aturi de rudenie/ (ro,esionale la ,ir&a care e"ecuta (roiectarea/ lucrarea V

0erti,icat constatator 540 de la ,ir&a care e"ecuta (roiectarea/ lucrarile.

0on,lictul de interese se anali)ea)a la si din &o&entul de(unerii o,ertelor Subse&natul ........................................ re(re)entant le+al de (roiect declar sub sanctiunea de ,als si u) de ,als in declaratii, ca nu sunt actionar/ asociat/ ad&inistrator la ,ir&ele (artici(ante la licitatie, nu a& le+aturi/ relatii (ro,esionale sau de rudenie cu ,ir&ele (artici(ante la si din &o&entul de(unerii o,ertelor de catre acestia. .e ase&enea, declar sub sanctiunea de ,als si u) de ,als in declaratii ca datele inscrise de &ine in ,isa de :eri,icare a con,lictului de interese sunt reale. Hntele+ c* n ca)ul n care aceast* declara-ie nu este con,or&* cu realitatea sunt (asibil de ncalcarea (re:ederilor le+isla-iei (enale (ri:ind ,alsul n declara-ii.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 55 din 157

4e(re)entant le+al de (roiect Se&natura .ata

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 56 din 157

DECLARAMIE DE CONFORMITATEI

2utoritatea contractant* ... 7denumirea autorit<5ii contractante8 ' certi,ic* (rin (re)enta c* docu&enta-ia a,erent* (rocedurii de ac<i)itie (ublica ... "ti/ul /rocedurii( 0, ini-iat* (entru 8roiectul Q... 7denumirea /roiectului8 ...R, este con,or&* cu le+isla-ia na-ional* n :i+oare descris* n ane"*UU.

Hntele+ c* n ca)ul n care aceast* declara-ie nu este con,or&* cu realitatea sunt (asibil de ncalcarea (re:ederilor le+isla-iei (enale (ri:ind ,alsul n declara-ii.

4e(re)entant le+al de (roiect Se&natura .ata

8(cest document se va completa de (utoritatea Contractanta si va insoti obligatoriu dosarul de contractare depus la CR1DR1 pentru oricare procedura de licitatie. 88 (utoritatea Contractanta va anexa lista cu toate documentele legislative in domeniul ac/izitiilor publice.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 57 din 157

Pro9r 1u( -e !Fi.itii 2entru 2roie!tI

;r. crt.

5biectul 2c<i)itiei

0od 08V

Valoare esti&ata ,ara TV2


6lei si euro9

8rocedura a(licata

.ata esti&ata (entru ince(erea (rocedurii

.ata esti&ata (entru ,inali)area (rocedurii

4e(re)entant le+al de (roiect Se&natura .ata

8(cest document se va completa de (utoritatea Contractanta si va insoti obligatoriu prima documentatie de atribuire depusa la CR1DR1 pentru oricare procedura de licitatie.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 58 din 157

C).) * ANEEA IV INSTRUCTIUNI DE ACPIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

CUPRINS: ). DEFINITII SI PRESCURTARI 2. SCOP 4. DOMENIU DE APLICARE 6. DESCRIEREA ACTIVITATII 9.1 1RE6EDER: 'E,ER(;E 9.2 DE1<,ERE( DE C(.RE =E,E&:C:(R ( D-4(R<;<: DE (C>:?:.:: 9.5 (D0<DEC(RE( C-,.R(C.E;-R DE (C>:?:.:: 9.9 @-D:&:C(RE( C-,.R(C.E;-R DE (C>:?:.:: 9.# C-,&;:C.<; DE :,.ERE4E ANEEA ) * ACT ADITIONAL LA CONTRACT ANEEA , * DECLARAMIE DE CONFIDENMIALITATE NI IMPARMIALITATE ). DEFINITII SI PRESCURTARI FEADR B !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4urala B 0ontributia ,inanciara co&unitara (entru s(ri3inirea de):oltarii rurale, destinata ,inantarii (ro+ra&elor de de):oltare rurala derulate in con,or&itate cu le+islatia co&unitara% PERE B 8lanul Euro(ean de 4edresare Econo&ica% APDRP B 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit, institutie res(onsabila cu i&(le&entarea te<nic* i ,inanciar* a 8;.4% CE B 0o&isia Euro(eana PNDR B 8ro+ra&ul ;ational de .e):oltare 4urala MADR B Cinisterul 2+riculturii si .e):oltarii 4urale CRPDRP B 0entrul 4e+ional de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, entitate re+ionala a 28.48 OJPDRP B 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, entitate 3udeteana a 28.48 SVCP B Ser:iciul Veri,icare 0ereri de 8lata CRPDRP * SA B 048.48 B Ser:iciul 2c<i)itii SC B Ser:iciul 0ontractare
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 59 din 157

,. SCOP 8re)enta instructiune descrie eta(ele de ur&at de catre bene,iciarii (ri:ati ai 8;.4 (entru ad3udecarea contractelor de ac<i)itii de ser:icii, bunuri cu sau ,ara &onta3 si de e"ecutie lucrari cu ,onduri din !E2.4 sau 8E4E. 4. DOMENIU DE APLICARE 7n :ederea ac<i)itionarii de ser:icii, bunuri sau lucrari, bene,iciarii (ri:ati ai 8;.4 !u &on-uri -in FEADR 0 u PERE au (osibilitatea de a o(ta (entru una din :ariantele de &ai 3os: 1. 8rocedurile de ac<i)itii se :or des,asura ,ie (rin a(licarea (re)entelor instructiuni% 2. 8rocedurile de ac<i)itii se :or des,asura ,ie (rin a(licarea le+islatiei nationale in do&eniul ac<i)itiilor (ublice. 7n acest ca) bene,iciarii (ri:ati :or res(ecta cerintele 28.48 i&(use (rin R7nstructiunile (ri:ind ac<i)itiile (ublice (entru bene,iciarii 8;.4 6:olu&ul 1 al Canualului de (roceduri (entru atribuirea contractelor de ac<i)itie (ublica (entru (roiectele ,inantate (rin 8;.4 C01-0#9 si :or a(lica (rocedurile de licitatie (rin cu&(arare directa, cerere de o,erta sau licitatie desc<isa in ,unctie de (ra+urile :alorice i&(use (rin le+islatia nationala, res(ectand conditiile de (ublicare a in:itatiilor sau anunturilor de (artici(are in SE28, ter&enele li&ita de de(unere a o,ertelor, &odalitatea de e:aluare a o,ertelor, de se&nare a contractelor, de solutionare a contestatiilor si toate celelalte (re:ederi din 51/ nr. 34/200# si Q/ $2 / 200# 6;or&e de a(licare9 cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare. Bene,iciarii (ri:ati care intra sub incidenta articolului nr. $ din 51/ 34/200# cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare :or a(lica obli+atoriu le+islatia nationala in do&eniul ac<i)itiilor (ublice. 7n ca)ul a(licarii de catre bene,iciarii (ri:ati ai 8;.4 a le+islatiei nationale in do&eniul ac<i)itiilor (ublice, acestia :or de(une docu&entatia de ac<i)itii (entru :eri,icare si a:i)are nu&ai la Ser:iciile 2c<i)itii din cadrul 048.48. Este necesar ca in cadrul (roiectelor 8;.4, co&(onentele care se ,inantea)a (rin 8E4E sa ,ie e:identiate se(arat, a:and alocare ,inanciara distincta. 2c<i)itiile de ser:icii/ bunuri/ lucrari ,inantate (rin 8E4E :or ,i licitate (e loturi distincte (entru care se :or inc<eia contracte de ac<i)itie se(arate de restul loturilor ,inantate (rin !E2.4, cu (reci)area ca (rocedura a(licata se :a ale+e in ,unctie de :aloarea cu&ulata a tuturor loturilor ,inantate (rin !E2.4 si 8E4E. 8ersonalul dese&nat cu atributii in ac<i)itii din cadrul 5I8.48-SV08 si 048.48-S2 :a intoc&i ,ise de a:i)are distincte (entru co&(onentele care se ,inantea)a (rin 8E4E. 6. DESCRIEREA ACTIVITATII * PROCEDURI DE LICITATIE Contr !te @ >;.;;; EURO, ,ara TV2, trebuie ad3udecate (rin (rocedura de selectie de o,erte cu conditia asi+urarii trans&iterii unei in:itatii de (artici(are catre cel (utin 3 o(eratori econo&ici si (ri&irii de catre bene,iciarul (ri:at a cel (utin 3 o,erte con,or&e. Trans&iterea in:itatiilor se (oate reali)a ,ie (rin (osta cu con,ir&are de (ri&ire, ,ie (rin ,a", curier sau &i3loace electronice, ca) in care o(eratorii econo&ici
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 60 din 157

trebuie sa con,ir&e (ri&irea in:itatiei. 7n:itatiile de (artici(are trebuie inre+istrate in 4e+istrul de intrari B iesiri al bene,iciarului (ri:at. 0on,ir&arile de (ri&ire din (artea o(eratorilor econo&ici 6cu e"ce(tia celor trans&ise (rin (osta cu con,ir&are de (ri&ire9 trebuie sa contina ur&atoarele: K2& (ri&itL, nu&ele in clar, data, se&natura si nu&arul de inre+istrare din re+istrul o(eratorului econo&ic. In/it ti -e 2 rti!i2 re la licitatie trebuie sa contina ur&atoarele (re:ederi &ini&ale: .enu&irea bene,iciarului (ri:at% 0od unic de inre+istrare 6cu e"ce(tia (ersoanelor ,i)ice9% 2dresa% Tele,on/ ,a"/ e-&ail% .enu&ire in:itatie 6de e"e&(lu: 7n:itatie (entru selectia de o,erte (entru dotare cu utila3e si ec<i(a&ente etc.9% 0riteriul de selectie 6(retul cel &ai &ic sau o,erta cea &ai a:anta3oasa din (unct de :edere econo&ic9% 0odul 02E; necesar des,asurarii acti:itatii o,ertantului% 5biectul contractului% Ti( contract 6ser:icii, bunuri sau lucrari9% Ter&enul li&ita de de(unere a o,ertelor% 2dresa la care se tri&it o,ertele% .ata si ora desc<iderii o,ertelor% Valoarea su(usa licitatiei. Contr !te ? >;.;;; EURO, ,ara TV2, (ot ,i ad3udecate ,olosind (rocedura cu o sin+ura o,erta sau (rocedura &ai sus &entionata daca bene,iciarul (ri:at doreste aceasta. Este inter)isa di:i)area ac<i)itiilor de acelas ti( res(ecti: ser:icii, bunuri sau lucrari a caror :aloare de(aseste 0.000 de E145, ,ara TV2, in contracte &ai &ici cu sco(ul e:itarii (rocedurii de selectie de o,erte. Sunt considerate ser:icii, bunuri si lucrari de acelasi ti( ur&atoarele: 4ervicii de acelasi tip *deviz %inanciar cap.5)+ 1. 4tudii de teren *geote/nice, geologice, /idrologice, /idrogeote/nice, %otogrametrice, topogra%ice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia. 2. 1roiectare si inginerie *4& A 1.> A DDE A 6eri%icare te/nica A Documentatii pentru avize acorduri si autorizatii A expertiza te/nica A audit energetic). 3. Consultanta *consultanta la elaborarea memoriului 2usti%icativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de %inantare A Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie). =. (sistenta te/nica *(. din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tari%area proiectului A Diriginte de santier). ;ucrari de acelasi tip+ 1. Cap. 1.2 A 1.5 A 9.1 A 9.2 A 9.5 A #.1.1 A B.2 Executie de lucrari. 2. Cap. 2 (sigurarea utilitatilor necesare obiectivului. =unuri de acelasi tip+ 1. Cap. 9.9 <tila2e si ec/ipamente %ara monta2, mi2loace de transport, alte ac/izitii speci%ice. 2. Cap. 9.# Dotari. 3. (ctive necorporale 6e" (ro+ra&e so,tDare9
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 61 din 157

Ti(ul (rocedurii de selectie se stabileste in ,unctie de :aloarea totala a ser:iciilor sau bunurilor sau lucrarilor din ,iecare linie bu+etara &entionata. =.1 're6ederi %enerale 0o,inan-area din ,onduri (ublice in cadrul 8;.4 se acorda (entru toate contractele de ac<i)i-ii lucr*ri, bunuri si ser:icii, nc<eiate de bene,iciarii (ri:ati care nde(linesc ur&*toarele condi-ii: 0osturile oricaror ser:icii, bunuri si lucrari, sunt eli+ibile daca bene,iciarii (ri:ati au obtinut cel (utin 3 o,erte con,or&e in ca)ul a(licarii (rocedurii de selectie de o,erte. 5biectul contractului de ac<i)i-ii sa cores(unda cerin-elor in ceea ce (ri:este (ara&etrii de (er,or&anta - (roducti:itate (re:*)u-i in docu&enta-ia te<nica si ,inanciara a (roiectului. 5,ertele con,or&e re(re)inta o,erte co&(arabile, care ras(und cerintelor esentiale din (unct de :edere al (er,or&antelor i (ara&etrilor te<nici din caietele de sarcini, (roiectul te<nic i cererea de o,erte, al obiectului acestora i al :alorii si sunt trans&ise de catre o(eratori econo&ici, :eri,icabile de catre e"(ertii e:aluatori. Se considera ca (rocedura de selectie de o,erte este res(ectata in situatia in care se (re)inta cel (utin 3 o,erte con,or&e in ca)ul a(licarii (rocedurii de selectie de o,erte. 5,ertantii trebuie sa nu se a,le intr-o situatie care intra sub incidenta con,lictului de interese. Ga :eri,icarea dosarului de catre re(re)entantul le+al/co&isia de e:aluare nu&ita de catre bene,iciar se :a solicita certi,icatul 540 in ori+inal sau co(ie le+ali)ata (entru toate ,ir&ele (artici(ante lalicitatie. 7n ca)ul in care o,ertantul nu (re)inta certi,icatul 540 solicitat o,erta res(ecti:a :a ,i declarata necon,or&a. Bene,iciarul (ri:at (oate (ri&i o su&a in a:ans re(re)entand &a"i& 0F din :aloarea eli+ibila a co,inantarii nera&bursabile din bu+etul indicati:. 2:ansul (oate ,i acordat du(a (ri&irea a:i)ului ,a:orabil din (artea 28.48 a (rocedurii de ac<i)itii (rioritar &a3oritara - de e"e&(lu in ca)ul (roiectelor care (re:ad constructii du(a a:i)area ac<i)itiei de lucrari sau in ca)ul (roiectelor (entru ac<i)itii de bunuri 6bunuri si lucrari9 du(a (ri&irea a:i)arii a cel (utin 0F din :aloarea eli+ibila a (roiectului. 2cest ,a(t :a ,i &entionat in scris in !isa de a:i)are a dosarelor de ac<i)itii de catre e"(ertul care o intoc&este si recon,ir&at de Se,ul SV08-5I8.48/S2-048.48 in cererea de (lata (entru a:ans. =.2 *e/unerea de catre eneficiar a dosarului de ac:i1itii .osarul de ac<i)i-ii trebuie sa aiba un o(is si ,iecare ,ila nu&erotata. .osarul de ac<i)itii se intoc&este in 3 e"e&(lare, 1 e"e&(lar ori+inal, cu docu&ente in ori+inal ra&ane la bene,iciar si 2 e"e&(lare 6co(ii con,or&e cu ori+inalul9 se de(un la 5I8.48/048.48. .osarul de ac<i)i-ii :a ,i de(us in doua e"e&(lare 6co(ii9, ,iecare e"e&(lar a:And &en-ionat (e co(erta: ;u&ele bene,iciarului% Titlul (roiectului% Ti(ul de ac<i)i-ie si (rocedura a(licata. 0ele doua e"e&(lare ale dosarului de ac<i)i-ii se certi,ica (entru con,or&itate de c*tre bene,iciar (rin se&n*tura, a(licata (e ,iecare ,ila.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 62 din 157

Toate co(iile docu&entelor :or ,i clare, li)ibile si :or a:ea &en-iunea K0on,or& cu ori+inalulL. 8entru (rocedura de selectie de o,erte dosarul de ac<i)itii trebuie sa contina ur&atoarele: 1. 7n:itatia de (artici(are. 2. .osarul cererii de o,erta. 3. 4a(ortul de selectie. 4. 0ontractul cu o,erta te<nica si ,inanciara si celelalte o,erte necasti+atoare. .osarul de ac<i)itii trebuie sa contina obli+atoriu o co(ie din ,ila 4e+istrului de intrari - iesiri al bene,iciarului (ri:at in care sunt inre+istrate in:itatiiele de (artici(are si cererile de o,erta trans&ise. 7n ca)ul in care se o(erea)* &odi,ic*ri ale con-inutului ini-ial, in dre(tul ,iec*rei &odi,ic*ri se :a &en-iona: RCodi,icat de *,umele si prenumele, in clar), la data de *zi, luna, anul) si se&natura R. .osarul de ac<i)i-ii ntoc&it in con,or&itate cu cele de &ai sus, se de(une la 5I8.48 B SV08/048.48-S2, de c*tre re(re)entantul le+al al bene,iciarului sau de un i&(uternicit al acestuia. Pentru !Fi.itii(e 0i12(e bene,iciarul este obli+at s* de(un* la 5I8.48-SV08 dosarele de ac<i)itii in doua e"e&(lare, n &a"i& 4 (uni de la se&narea 0ontractului de ,inantare. 8rin ac<i)itie si&(la se intele+e dobandirea, in ur&a a(licarii unei (roceduri de licitatie, de catre bene,iciarul ,inantarii (rin 8;.4 a unor bunuri 6de e".: tractoare, &asini, utila3e si instalatii te<nolo+ice ,ara &onta39 si ser:icii 6e".: consultanta daca este ca)ul9 (rin atribuirea unui contract de ac<i)itie. Pentru !Fi.itii(e ! re 2re/ - !on0tru!tii 1ont G 6sau &i"te care (re:ad atat ac<i)itii cu constructii &onta3 cat si ac<i)itii si&(le9 bene,iciarul este obli+at sa de(una la 048.48-S2 cel (utin un dosar de ac<i)itii 6e".: dosar ac<i)itii (restari ser:icii9 si 8roiectul te<nic, in doua e"e&(lare, in &a"i& 6 (uni de la se&narea contractului de ,inantare. 8rin ac<i)itie care (re:ede constructii &onta3 se intele+e dobandirea, in ur&a a(licarii unei (roceduri de licitatie, de catre bene,iciarul ,inantarii (rin 8;.4 a unor bunuri 6e".: utila3e si instalatii te<nolo+ice cu &onta3-ca(. 4.2 si 4.3 din bu+etul indicati:9, si/sau lucrari de constructii si instalatii 6ca(. 4.1 din bu+etul indicati:9 si ser:icii (rin atribuirea unui contract de ac<i)itie. 7n ,unctie de ti(ul ac<i)itiei, docu&entatia co&(leta (entru selectia de o,erte 6du(a inc<eierea contractelor de ac<i)itii intre bene,iciar si ,urni)ori9, trebuie sa contina ur&*toarele docu&ente: A!Fi.itii -e: Nr DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACPIZITII . !r .ocu&ent solicitat (entru ti(ul de ac<i)i-ie t. Lu!r ri 0ererea de o,erta trans&isa o,ertantilor trebuie sa cu(rinda date re,eritoare la: a9 instructiunile (entru o,ertanti% b9 s(eci,icatiile te<nice (entru bunuri si lucrari sau ter&enii de re,erinta (entru ac<i)itii de ser:icii% c9 +arantii, daca este ca)ul. Bunuri

1.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 63 din 157

Ser/i!ii

2.

8roiectul te<nic de e"ecutie insotit de caietele de sarcini (e s(ecialitati 6(entru ac<i)itii de bunuri in situatia ac<i)itiei de utila3e te<nolo+ice in ,lu" inte+rat se :or (re)enta (iese scrise si desenate ale sc<e&ele ,lu"ului te<nolo+ic, (lanul de a&(lasare a utila3elor si (lanuri (e s(ecialitati du(a ca)9, listele de cantitati 6nu&ai in ca)ul e"ecutiei de lucrari constructii sau &oderni)ari9 si de +ra,icul de i&(le&entare a in:estitiei. 1n ori+inal si doua co(ii ale o,ertelor adresate bene,iciarului. 4a(ortul/ 4a(oartele de selectie a o,ertelor 6se&nat/ se&nate de &e&brii co&isiei de e:aluare, ,or&ata din re(re)entantul le+al al (roiectului si/ sau al-i s(ecialiti in do&eniu9 a(robat/ a(robate (rin Qotararea adunarii +enerale a asociatilor/ actionarilor/ .eci)ia asociatului unic/ .eci)ia 0onsiliului de ad&inistratie sau orice alt act le+al in acest sens 6cu e"ce(tia (ersoanelor ,i)ice autori)ate9. 0ontractul/ contractele si ane"ele la contractul/ contractele de ac<i)i-ii se&nate de a&bele (arti si celelalte o,erte necasti+atoare. .eclaratiile de con,identialitate si i&(artialitate 62ne"a 29 se&nate de catre toti &e&brii co&isiei de e:aluare ca nu au nici un ,el de interese de orice natura cu ,ir&ele o,ertante (artici(ante. 0erti,icatul constatator e&is de 540 (entru ,ir&ele (artici(ante, inclus in o,erta te<nica 6&ini& 39. 0erti,icatele de inre+istrare (entru toti (artici(antii, inclus in o,erta te<nica 6&ini& 39.

3.

4.

#. 7. @.

Do0 ru( !ererii -e o&ert 0ererile de o,erte sunt docu&ente obli+atorii care trebuie a:ute in :edere la de(unerea dosarului cu o,erte. Toate cererile de o,erte trebuie sa ,ie identice intre ele si trebuie sa aiba ur&atoarele caracteristici: - sa ,ie inre+istrate in 4e+istrul de intrari - iesiri, (ersonali)ate si se&nate% - sa (reci)e)e (erioada de :alabilitate a o,ertelor% - sa nu contina no&inali)ari de ,ir&e care sa (oata (une in a:anta3 anu&ite ti(uri de bunuri/lucrari sau ser:icii 6sa nu se re+aseasca re,erinte la nu&e de ,ir&e ,urni)oare de bunuri/ser:icii/lucrari9% - in ca)ul (roiectarii aceasta :a trebui sa ,ie e"(licita, detaliata, si su,icient de clara (entru (roiectant% - (entru ac<i)itiile de bunuri se :or a:ea in :edere solicitarea unor o,erte (rin detalierea unor s(eci,icatii te<nice &ini&ale% - (entru ac<i)itiile de lucrari 6constructii9 cererea de o,erta trebuie sa aiba ane"at caietul te<nic de sarcini, detaliat, con,or& le+islatiei in :i+oare% Do0 ru( !ererii -e o&ert !ontine: A. In0tru!tiuni(e 2entru o&ert nti, trebuie sa contina ur&atoarele in,or&atii necesare (entru intoc&irea corecta a o,ertelor: o,ertantii :or de&onstra ca are do&eniul de acti:itate (rinci(al sau secundar inscris in certi,icatul 540 care ras(unde cererii de o,erte% certi,icatul de inre+istrare cu datele de identi,icare a o,ertantului%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 64 din 157

(ro+ra&ul sedintei co&isiei de e:aluare a o,ertelor 6ter&enul li&ita de de(unere a o,ertelor, data sesiunii de desc<idere a o,ertelor, locatia9% daca se or+ani)ea)a sau nu o ins(ectie (e teren sau o intalnire (entru clari,icari% daca da, se :a &entiona locul si data acestora% redactarea o,ertelor :a ,i in li&ba ro&ana 6sau traducere autori)ata, sau o traducere e,ectuata (e res(onsabilitatea re(re)entantului le+al9% &oneda ,olosita la intoc&irea o,ertei ,inanciare este 45; sau Euro 6cu (reci)area cursului de sc<i&b din bu+etul indicati:9% (erioada de :alabilitate a o,ertelor% criteriile de selectie a o,ertelor. 7n ca)ul in care criteriul de selectie este o,erta cea &ai a:anta3oasa din (unct de :edere econo&ic se :a &entiona obli+atoriu (onderea si al+orit&ul de calcul. conditiile (entru se&narea contractului, inclusi: durata de e"ecutie a contractului% solutionarea contestatiilor se e,ectuea)a (e cale a&iabila intre (arti sau n 3usti-ie, n condi-iile le+ii contenciosului-ad&inistrati:. 0ontestatiile se trans&it bene,iciarului si catre 5I8.48/048.48 de catre o,ertantii ne&ultu&iti de (rocesul de ad3udecare in ter&en de &a". )ile de la noti,icare. 7n ca) contrar, contestatiile nu se :or lua in considerare. 7n (erioada de solutionare a contestatiilor de catre bene,iciarul (ri:at se sus(enda (rocesul de :eri,icare si a:i)are a docu&entatiei de ac<i)itii de(usa la 5I8.48/048.48% contractul si ane"ele sale :or ,i intoc&ite intr-un ori+inal si doua co(ii. B. S2e!i&i! tii(e teFni!e 2entru +unuri 0i (u!r ri 0 u ter1enii -e re&erint 2entru !Fi.itii -e 0er/i!ii C. G r ntii# - ! e0te ! .u(

R 2ortu( -e 0e(e!tie a o,ertelor trebuie sa &entione)e: date re,eritoare la sedinta co&isiei de e:aluare a o,ertelor 6nu&e o,ertanti, nr de inre+istrare a o,ertelor, daca o,ertele au ,ost (ri&ite in ter&en, cine a (artici(at din (artea o,ertantilor la desc<iderea o,ertelor, :aloarea o,ertelor ,inanciare, daca au e"istat obser:atii scrise din (artea o,ertantilor (re)enti la desc<iderea o,ertelor9% certi,icarea (rin codul 02E; inscris in certi,icatul 540 a do&eniului de acti:itate (re:a)ut in cererea de o,erta% inde(linirea clau)ei etice (ri:ind absenta con,lictului de interese% res(ectarea ter&enilor de re,erinta/s(eci,icatiilor te<nice (re:a)ute in studiul de ,e)abilitate/&e&oriul 3usti,icati: din dosarul ad&inistrati: al cererii de ,inantare si i&(use (rin cerere de o,erta% conclu)ia co&isiei de selectie a o,ertelor. 4a(ortul de selectie :a ,i a(robat (rintr-un act 6<otarare/ deci)ie, etc9 de catre or+anul de conducere al bene,iciarului. 8roiectul te<nic/ .osarele de ac<i)i-ii trebuie nso-ite de /ra,icul de i&(le&entare a in:estitiei. /ra,icul de i&(le&entare a in:estitiei 6+ra,icul de e"ecutie9 trebuie sa con-ina toate acti:it*-ile care se :or derula in (roiectul contractat cu 2+en-ia de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit 6e".: acti:it*-i de construc-ii, instalare, &ontare, etc.9, luna/ lunile in care se :or des,*ura aceste acti:it*-i si costurile i&(licate de acestea 6(ro+ra&area cas<-,loD-ului9. 2ctuali)area :alorii contractelor de ac<i)i-ii (oate ,i in:ocata in li&ita (re:*)uta in bu+etul indicati: al (roiectului.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 65 din 157

7n ca)ul in care contractele de ac<i)i-ii nu contin clau)a de actuali)are, c<eltuielile (ri:ind actuali)area nu (ot ,i solicitate la (lata. Pentru !ontr !te(e !"ror -ur t" -e in-e2(inire nu -e2"DeDte C; -e .i(e 2reAuri(e -in o&ert" nu /or &i !tu (i. te. =.3 &djudecarea contractelor de ac:i1itii 5,ertele ,ir&elor (artici(ante 6ter&enii de re,erinta (entru ac<i)itii de ser:icii, s(eci,icatiile te<nice (entru ac<i)itii de bunuri sau caietele de sarcini (e s(ecialitati/ listele de cantitati din 8roiectul Te<nic de e"ecutie a lucrarilor9 trebuie sa contina toate datele te<nico-,inanciare de identi,icare a ac<i)itiei, date ce trebuie sa ,ie in concordanta cu cerintele te<nico-,inanciare din (roiectul selectat de 2+entia de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. Ter&enul li&ita (er&is o,ertantilor (entru a-si (re)enta o,ertele, care :a ,i s(eci,icat in cererea de o,erta, trebuie sa ,ie su,icient (entru a (er&ite intoc&irea de o,erte ,unda&entate te<nic si ,inanciar. 5,ertantii trebuie sa-si (astre)e o,ertele (e (erioada s(eci,icata in 0ererea de o,erta. 2ceasta (erioada trebuie sa (er&ita bene,iciarului sa e"a&ine)e o,ertele, sa a(robe (ro(unerea de ad3udecare, sa anunte o,ertantul casti+ator si sa se&ne)e contractul. Ga (ri&irea o,ertelor, bene,iciarul trebuie sa le inre+istre)e. 5 o,erta (ri&ita (rin &i3loace electronice (oate ,i inre+istrata si anali)ata, dar :a ,i considerata con,or&a nu&ai daca este trans&isa din (artea re(re)entantului ,ir&ei. 5,ertele (ri&ite :or ,i considerate con,or&e daca sunt co&(atibile din (unct de :edere al (er,or&antelor i (ara&etrilor te<nici din caietele de sarcini, (roiectul te<nic i cererea de o,erte, al obiectului acestora i al :alorii. 5,ertele trebuie de,alcate (e co&(onentele si (returile acestora. 5,ertele trebuie sa ,ie :eri,icabile din (unct de :edere al e&itentului si al continutului. 5,ertele trebuie sa ,ie redactate in li&ba ro&ana sau sa ,ie insotite de o traducere autori)ata in li&ba ro&ana. Traducerea :a ,i autori)ata sau :a ,i reali)ata de bene,iciar, cu &entiunea din (artea acestuia: K:mi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii L du(* care se :a &en-iona nu&ele in clar al re(re)entantului le+al care :a se&na. Bene,iciarul :a ale+e acea o,erta care (er&ite cel &ai bine reali)area obiecti:elor (roiectului (ro(use (rin studiul de ,e)abilitate/(roiectul te<nic si (lanul de a,aceri. .u(a ale+erea o,ertantului casti+ator, bene,iciarul 8;.4 intoc&este ra(ortul de selectie a o,ertelor (rin care :a ar+u&enta ale+erea ,acuta (e ba)a unor criterii ten<ico-econo&ice de selectie care :i)ea)a (er,or&anta te<nica si econo&ico,inanciara, calitatea, ser:iciile (ost :an)are - de intretinere, (iesele de sc<i&b, +arantiile, (retul, etc. 0ontractul :a ,i inc<eiat in &od obli+atoriu cu o,ertantul casti+ator. 0ontractul trebuie sa &en-ione)e datele de identi,icare a celor doua (arti se&natare 6identi,icarea ad&inistrati:a si identi,icarea ,inanciara B sediu social, tele,on, ,a", e&ail, codul unic de inre+istrare, banca, contul bancar9, obiectul, :aloarea, docu&entele contractului, durata si conditiile contractuale. 0ontractul trebuie sa ,ie se&nat de a&bele (arti si datat. 0ontractul trebuie sa ,ie :alabil (e o (erioada su,icient de &are, ast,el incat sa se (er&ita i&(le&entarea (roiectului in con,or&itate cu datele din cererea de ,inantare, cu docu&entele ane"ate acesteia si cu +ra,icul de i&(le&entare al in:estitiei. .aca o,ertantul casti+ator nu se&nea)a contractul in ter&enii stabiliti, bene,iciarul (oate relua (rocedura de ac<i)itie.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 66 din 157

De asemenea in cazul rezilierii contractului, bene%iciarul poate relua procedura de ac/izitie iar daca termenul de depunere a dosarului de ac/izitie este depasit, este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de %inantare. =ene%iciarul privat poate rezilia un contract inc/eiat cu un %urnizor de servicii, bunuri sau lucrari in cazul in care nu sunt respectate conditiile contractuale, pe baza unei decizii de reziliere.:n cazul in care ac/izitiile necesita subcontractanti, o%ertele %irmelor participante vor contine si contractele de subcontractare insotite de certi%icatele constatatoare -RC. 1e parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a $nlocui subcontractantii nominalizati $n o%erta %ara acceptul bene%iciarului privat *prin act aditional), iar eventuala $nlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modi%icarea conditiilor initiale. =.= Modificarea contractelor de ac:i1itii 0ontractele de ac<i)itii (ot ,i &odi,icate (e durata derularii lor daca in ti&(ul i&(le&entarii (roiectului sur:in anu&ite circu&stante te&einic 3usti,icate si inde(endente de :ointa bene,iciarului, care &odi,ica conditiile initiale din &o&entul se&narii contractului de ac<i)itie 6e".: ac<i)itii de ser:icii, bunuri, lucrari aditionale sau su(li&entare (entru care e"ista surse ,inanciare in contractul de ,inantare9. Codi,icarile la contract se reali)ea)a in ba)a docu&entelor 3usti,icati:e a,erente si a unui A!t -ition ( ( !ontr !tu( initi ( B 2ne"a 1, se&nat de a&bele (arti inainte de data ,inali)arii contractului initial si nu trebuie sa cu(rinda ser:icii anterioare sau sa intre in :i+oare inaintea datei la care a ,ost se&nat de (arti. 2ctele aditionale :or ,i a:i)ate (rin ,isa de :eri,icare 21 din Canualul 5(erational de catre 5I8.48-SV08 (entru ac<i)itiile si&(le sau la 048.48-S2 (entru ac<i)itiile cu constructii &onta3. Trebuie res(ectate ur&atoarele (rinci(ii: Codi,icari la contract se (ot ,ace doar in (erioada de e"ecutie a contractului si nu au e,ect retroacti:. Sco(ul actului aditional trebuie sa ,ie strans le+at de natura (roiectului din contractul initial, ,ara a &odi,ica criteriile de eli+ibilitate inscrise in cererea de o,erta. 8rin actul aditional nu se (ot ,ace &odi,icari care a,ectea)a ,unda&ental ter&enii de re,erinta sau du(a ca) s(eci,icatiile te<nice din o,erta. 2ctul aditional nu trebuie sa &odi,ice conditiile de concurenta stabilite in (erioada ad3udecarii contractului. 8returile unitare trebuie sa ,ie identice cu cele din contractul initial, daca in contractul initial nu se sti(ulea)a (osibilitatea re:i)uirii acestora. 5rice &odi,icare care (relun+este durata de e"ecutie a contractului trebuie ,acuta ast,el incat i&(le&entarea si (latile ,inale sa ,ie reali)ate inaintea e"(irarii contractului de ,inantare in cau)a. =.5 Conflictul de interese Situ tii(e -e !on&(i!t -e intere0e in ! .u( !ererii -e o&ert 0unt: E"istenta unor le+aturi intre structurile actionariatului bene,iciarului si o,ertanti% Ce&brii co&isiei de e:aluare 6con,or& declaratiei de con,identialitate si i&(artialitate B 2ne"a 29 detin (ac<etul &a3oritar de actiuni din ca(italul subscris al unuia dintre o,ertanti sau subcontractanti sau ,ac (arte din consiliul
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 67 din 157

de ad&inistratie/ or+anul de conducere sau de su(er:i)are a unuia dintre o,ertanti sau subcontractanti% .etinerea de catre una din ,ir&ele (artici(ante a (ac<etului &a3oritar de actiuni la celelalte ,ir&e (artici(ante (entru acelasi ti( de ac<i)itie.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 68 din 157

&ne2a 1 ACT ADITIONAL nr. '''' LA CONTRACT nr. '''' > ;u&ele co&(let si adresa Bene,iciarului ? 2e -e o 2 rte, si >;u&ele co&(let al 0ontractantului sediul la >adresa, cod ,iscal si nu&ar de inre+istrare la 4e+istrul 0o&ertului?. 2e -e (t 2 rte, con:in ur&atoarele: 1r&atoarele (re:ederi din 0ontractul > nu&ar de identi,icare si titlul contractului ? inc<eiat intre >Bene,iciar? si >0ontractant? la > data? sunt inlocuite /co&(letate ast,el: 2rticol > nu&ar ? : > titlu ? > te"tul a&endat ? 2ne"a > nu&ar ? : > titlu ? X ;oua :ersiune a 2ne"ei > nu&ar ? : > titlu ? este atasata la acest act aditionalY Toti ceilalti ter&eni si conditii din 0ontract X si actul aditional anterior Y ra&an ne&odi,icate. 2cest act aditional :a intra in :i+oare la data la care este se&nat de a&bele (arti. 8entru >0ontractant? ;u&e: Se&natura: .ata: 8entru >Bene,iciar? ;u&e: Se&natura: .ata:

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 69 din 157

&ne2a 2 DECLARAMIE -e !on&i-enAi (it te Di i12 rAi (it te

Subse&natul6a9 .................................................. &e&bru n co&isia de e:aluare (entru ac<i)i-ia de ===...................................., la (rocedura = X se insereaz) denumirea procedurii de ac/izi7ie privataC D or+ani)at* de = Xse insereaz) denumirea =ene%iciaruluiY =, declar (e (ro(rie r*s(undere, sub sanc-iunea ,alsului n declara-ii ur&*toarele: a9 nu de-in (ac<etul &a3oritar de ac-iuni din ca(italul subscris al unuia dintre o,ertan-i sau subcontractan-i% b9 nu ,ac (arte din consiliul de ad&inistra-ie/ or+anul de conducere sau de su(er:i)are al unuia dintre o,ertan-i sau subcontractan-i% c9 nu a& nici un interes care s* a,ecte)e i&(ar-ialitatea (e (arcursul (rocesului de :eri,icare/ e:aluare a o,ertelor. Totodata, &* an+a3e) ca :oi (*stra con,iden-ialitatea asu(ra con-inutului o,ertelor, (recu& i asu(ra altor in,or&a-ii (re)entate de c*tre o(eratorii econo&ici a caror de):*luire ar (utea aduce atin+ere dre(tului acestora de a-i (rote3a (ro(rietatea intelectual* sau secretele co&erciale, (recu& i asu(ra lucr*rilor co&isiei de e:aluare. 7n-ele+ ca n ca)ul n care :oi di:ul+a aceste in,or&a-ii sunt (asibil de ncalcarea (re:ederilor le+isla-iei ci:ile i (enale.

@embru al comisiei de evaluare, DDDDDDDDDD. *4emnatura autorizata)

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 70 din 157

C).) * ANEEA V INSTRUCTIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII M$SURII ),)

A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 1. 0ererea de (lata% 2. .eclaratia de c<eltuieli, care :a a:ea atasate: * 0o(iile ,acturilor% * 0o(iile docu&entelor de (lata% * 0o(iile e"traselor de cont% * 0o(iile 2de:erintei 7S0 0,1F si 2de:erintei 7S0 0,7F 6unde este ca)ul9% * 0o(iile altor ti(uri de 2de:erinte 6in ca)ul eliberarii acestora de catre consiliile locale/ 3udetene sau alte institutii (entru a:i)e, acorduri, autori)atii etc.9% 3./arantia de buna e"ecutie (entru lucrari/ser:icii 6unde este ca)ul9% 4.0ontractul de asi+urare a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9% 5.2utori)atia de construire 6(entru ac<i)itii de lucrari, la (ri&a cerere de (lata, atat (entru lucrarile de ba)a cat si (entru lucrarile cu caracter (ro:i)oriu, acolo unde este ca)ul9% 6.4a(ortul de e"ecutie% 7.0erti,icatele de calitate 6con,or&itate9 (entru bunurile ac<i)itionate/ &aterialele ,olosite la lucrari% 8.0o(iile .eclaratiilor :a&ale 6(entru i&(orturile directe9% 9.8ro+ra&ul de ur&arire si control al calitatii lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 10. 5rdinul de ince(ere al lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 11. 8rocesul :erbal de (redare al a&(lasa&entului si (lanul de a&(lasare al in:estitiei continand (o)itiile bornelor to(o+ra,ice 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 12. 8rocesele :erbale de rece(tie calitati:a, lucrari ascunse, (e ,a)e deter&inante 6unde este ca)ul9% 13. 8rocesele :erbale de rece(tie la ter&inarea lucrarilor 6la ulti&a cerere de (lata - unde este ca)ul9% 14. 8rocesele :erbale de (redare B (ri&ire, de rece(tie si de (unere in ,unctiune a bunurilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 15. 8rocese :erbale de (redare B (ri&ire a ser:iciilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 16. Situatiile de (lata (entru lucrarile e"ecutate si centrali)atoarele situatiilor de (lata 6unde este ca)ul9%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 71 din 157

17. Buletinele de anali)a a &aterialelor incor(orate% 18. Buletinele de incercari% 19. 2+re&entele te<nice% 20. .e:i)ele ,inanciare (entru ser:icii 6unde este ca)ul9% 21. 0ontractul de leasin+% 22. .ocu&entele e&ise de autoritatile de &ediu, sanitar si sanitar :eterinar% 23. .i(lo&a de studii/ certi,icatul de ,or&are al bene,iciarului/ re(re)entantului le+al/ (oate ,i si o (ersoana din cadrul societatii (t care (re)inta carte de &unca, actionar 6la ulti&a cerere de (lata9% 24. .eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului% 25. 2lte docu&ente 3usti,icati:e 6se :or s(eci,ica du(a ca)9. Do!u1ente 02e!i&i!e M 0urii ),): - .eci)ia de acordare a cotei indi:iduale de la(te 6la ulti&a cerere de (lata9% - 8olita de asi+urare (entru rodul :iilor si al li:e)ilor% - 0erti,icatul ,itosanitar (entru &aterialul saditor :iticol/ (o&icol/ stoloni de ca(suni% - 0erti,icatul o,icial de calitate (entru &aterialul saditor :iticol% - .ocu&entul de calitate si con,or&itate al ,urni)orului (entru &aterialul saditor (o&icol/ stoloni de ca(suni% - 8asa(ortul ,itosanitar (entru &aterialul saditor (o&icol/ stoloni de ca(suni sau Etic<eta o,iciala% - 8asa(ortul ,itosanitar (entru &aterialul saditor :iticol% o 0erti,icatul de con,ir&are ca e"(loatatia/ o(eratorul se a,la in (erioada de con:ersie eliberat de 5r+anis&ul de ins(ectie si certi,icare cu care (roducatorul a inc<eiat contractul 6la ulti&a cerere de (lata9, sau o 0erti,icatul de atestare ecolo+ica a su(ra,etelor/ ani&alelor/ e"(loatatiei, sau du(a ca), 0erti,icatul de con,or&itate a e"(loatatiei/ o(eratorului eliberat de 5r+anis&ul de ins(ectie si certi,icare cu care (roducatorul a inc<eiat contractul 6la ulti&a cerere de (lata9. Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, .eclaratia de c<eltuieli, 4a(ortul de e"ecutie, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9 Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 30 de )ile de la a:i)area (ri&ului dosar de ac<i)itie 6e"ce(tand dosarele de ser:icii9. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea c<eltuielilor e,ectuate a,erente in:esti-iei de ba)a reali)ate in cinci transe de (lata. 7n ca)ul (roiectelor care includ si in:estitii care au ca sco( i&(le&entarea .irecti:ei 0onsiliului $1/#7#/0E/1$@1, .osarul cererii de (lata trebuie sa cu(rinda 2 .eclaratii de c<eltuieli distincte 6una (entru in:estitia cu (rocentul de ,inantare de (ana la 0F si una (entru in:estitia cu (rocentul de ,inantare
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 72 din 157

de (ana la 7 F9. 0elelalte docu&ente din .osarul cererii de (lata 6,acturi, (rocese :erbale, situatii de lucrari etc9 trebuie sa ,ie elaborate in &od distinct (entru cele doua ti(uri de in:estitie, (reci)andu-se (e docu&entul res(ecti: ti(ul de in:estitie la care se re,era. 7n ca)ul in care bene,iciarul o(tea)a (entru (lata a:ansului, con,or& contractului de ,inantare/ actului aditional, acesta :a de(une: o ,or&ularul 0ererii de (lata 28 1.1 - 2:ans% o /arantia ,inanciara in ori+inal eliberata de o institutie ,inanciar B bancara sau nebancara. /arantia ,inanciara trebuie sa aco(ere 110F din :aloarea a:ansului &entionat in 0ontractul de ,inantare/ actului aditional. 2ceasta trebuie e&isa (entru bene,iciarul ,inantarii, in ,a:oarea 2+entiei de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. /arantia ,inanciara trebuie sa ,ie :alabila (e (erioada duratei de e"ecutie a (roiectului. 2:ansul se recu(erea)a la ulti&a transa de (lata. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: ,,2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L 8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea T0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale. &acturile e&ise trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa aiba ,or&atul (re:a)ut de actele nor&ati:e in :i+oare si sa ,ie co&(letate in con,or&itate cu acestea% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractului de ,inantare cu 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit, cu e"ce(tia ,acturilor e&ise (entru costurile +enerale ale (roiectului% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractelor de ac<i)itii% ade:erinta eliberata de 7S0 are a(licata sta&(ila institutiei si este se&nata de o (ersoana autori)ata% sa ,ie &entionate nu&arul, data si/ sau obiectul contractului de ac<i)itii (entru ser:icii/bunuri/lucrari in ba)a carora au ,ost e&ise. Bene,iciarul trebuie sa se asi+ure ca :aloarea c<eltuielilor solicitate s(re ra&bursare 6:aloarea din ,actura ,ara ta"e recu(erabile9 se incadrea)a in liniile din bu+etul (roiectului, co&(letand in .eclaratia de c<eltuieli atasata la dosarul cererii de (lata incadrarea (e linii bu+etare a c<eltuielilor solicitate la (lata. 0<eltuielile care
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 73 din 157

de(asesc :aloarea din linia bu+etara sunt considerate c<eltuieli neeli+ibile (rin 8ro+ra&ul !E2.4 si trebuie su(ortate de bene,iciar. .aca se aco(era cu o ,actura c<eltuielile a,erente &ai &ultor c<eltuieli din ca(itolele bu+etului, se :a s(eci,ica, atat :aloarea totala a ,acturii, cat si :alorile solicitate (entru ,iecare ser:iciu (reci)at in ca(itolul din bu+et. .aca nu a ,ost s(eci,icat (e ,actura, bene,iciarul :a atasa o ane"a cu detalierea acestor c<eltuieli, care trebuie sa contina datele de identi,icare ale bene,iciarului, sa ,ie se&nata si sta&(ilata de e&itentul ,acturii, (recu& si de bene,iciar. 7n ca)ul ac<i)itiei de ser:icii, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din de:i)ul ,inanciar de ser:icii a,erente transei de (lata. 7n ca)ul ac<i)itiei de lucrari, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din situatia centrali)atorului de lucrari a,erente transei de (lata. 8entru ,acturile (artial acce(tate, acestea trebuie sa contina: - su&a (artial acce(tata% - su&a ra&asa de (latit% - sta&(ilele si se&naturile e"(ertilor te<nici. 1tila3ele si ec<i(a&entele ,ara &onta3, &i3loacele de trans(ort, alte ac<i)itii s(eci,ice, (recu& si dotarile trebuie sa ,ie ac<itate inte+ral (entru a (utea ,i solicitate la (lata in :ederea decontarii c<eltuielilor eli+ibile. Documentele de plata trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: docu&entul de (lata con,ir&a ca (lata nu s-a e,ectuat in nu&erar% docu&entele de (lata sunt e&ise ulterior se&narii contractului de ac<i)itii% sa aiba se&natura si sta&(ila bancii e&itente si a bene,iciarului (roiectului, e"ce(tand docu&entele de (lata a,erente (latilor electronice% sa &entione)e in clar nu&arul ,acturii sau contractului (e care le ac<ita% contul si banca bene,iciarului (latii cores(und cu datele din contractul de ac<i)itii sau din adresa ,urni)orului de lucrari/ser:icii (ri:ind contul bancar al acestuia% 0E0-urile/ biletele la ordin trebuie sa ,ie e&ise de bene,iciarul (roiectului, in nu&ele ,urni)orului, ,ara sa ,ie +irate catre terti. 7n ca)ul in care (latile se e,ectuea)a (rin 0E0-uri/ bilete la ordin, bene,iciarul trebuie sa (re)inte Borderourile de incasare a acestor docu&ente de (lata, care trebuie sa ,ie sta&(ilate si se&nate de banca. 7n ca)ul in care (lata se e,ectuea)a (rin acreditiv extern, trebuie ca la .osarul 0ererii de 8lata bene,iciarul sa atase)e co(ii du(a toate docu&entele solicitate de banca (entru trans,erul su&elor res(ecti:e 6con,or& contractului de credit9. Extrasele de cont trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa ,ie datate si sta&(ilate de banca 6tre)oreria9 bene,iciarului ,inantarii%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 74 din 157

sa ateste, :aloric si ca data, e,ectuarea (latilor din docu&entul/ docu&entele de (lata cores(ondente. 1entru platile e%ectuate prin .rezorerie de catre bene%iciari se vor atasa doar extrasele de cont. 8latile in cadrul unui contract de ac<i)itii trebuie e,ectuate con,or& clau)elor contractuale la ter&enele si :alorile stabilite. 8entru bunurile din i&(ortate direct de la ,urni)or, ,actura trebuie insotita de .eclaratia :a&ala, iar :aloarea in euro din ,actura trebuie sa ,ie aceeasi cu :aloarea in euro a acestor bunuri din .eclaratia :a&ala la data inre+istrarii in :a&a. .atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. Gucrarile e"ecutate, bunurile li:rate sau ser:iciile (restate trebuie sa cores(unda cantitati:, calitati: si :aloric o,ertelor casti+atoare care au stat la ba)a contractelor inc<eiate intre bene,iciar si ,urni)ori. 8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana reali)ata ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea T7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiT, :a se&na si :a sta&(ila9. 1lti&a cerere de (lata trebuie de(usa inainte de data li&ita (reci)ata in 0ontractul de ,inantare/ 2ctele aditionale. ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia si i&(licit la constituirea de debite (entru su&ele (latite (ana la &o&entul re)ilierii contractului. Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii. B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Cerere -e 2( t trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. 6aloarea c/eltuielilor eligibile solicitate de bene,iciar la ulti&a transa de (lata trebuie sa ,ie de &ini& 20F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. 6aloarea c/eltuielilor generale ale proiectului , cu& ar ,i: - ta"e (entru ar<itecti, in+ineri si consultanti, - studii de ,e)abilitate, - ta"e (entru eliberarea certi,icatelor, a:i)elor si autori)atiilor necesare i&(le&entarii (roiectelor, asa cu& sunt ele &entionate in le+islatia nationala% - ac<i)itionarea de (atente si licente, este de &a"i& @F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul (re:ede si constructii9/ &a"i& 3F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul nu (re:ede constructii9 De!( r ti -e !Fe(tuie(i trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 75 din 157

R 2ortu( -e e3e!utie trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie in +eneral stadiu ,i)ic de reali)are al in:estitiei. G r nti -e +un e3e!utie (entru lucrari/ser:icii trebuie constituita in con,or&itate cu 0ontractul de lucrari/ser:icii 6in ,a:oarea bene,iciarului ,inantarii9. /arantia (oate ,i constituita, ,ie (rin e&iterea unei scrisori de +arantie bancara, a unei (olite de asi+urare, a unui cec etc., ,ie (rin constituirea acesteia (rin retineri succesi:e din transele de (lata. Contr !tu( -e 0i9ur re a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9 se a,la in (erioada de :alabilitate. Autori. ti -e !on0truire 0i Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu trebuie e&ise in con,or&itate cu le+islatia in :i+oare 6Ge+ea nr. 0/1$$1, cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare9 si sa ,ie :alabile (e toata durata e"ecutiei lucrarilor. Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu este necesara in :ederea or+ani)arii e"ecutiei lucrarilor de ba)a 6or+ani)are de santier9. Certi&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te (entru bunurile ac<i)itionate trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De!( r tii(e / 1 (e (entru i&(orturile directe de bunuri ac<i)itionate sunt atasate la ,acturi 6acolo unde este ca)ul9. 2ceste docu&ente trebuie se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.67&(ortul re(re)inta intrarea de bunuri din a,ara s(atiului co&unitar9. Or-inu( -e in!e2ere ( (u!r ri(or este docu&entul care atesta &o&entul ince(erii e"ecutarii lucrarilor. .ata e&iterii acestui docu&ent trebuie sa ,ie anterioara oricaror date de inre+istrare a buletinelor de anali)a, a intoc&irii (roceselor :erbale de lucrari ascunse si a (roceselor :erbale (e ,a)e deter&inate. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0u( /er+ ( -e 2re- re ( 12( 0 1entu(ui 0i 2( nu( -e 12( 0 re ( in/e0titiei !ontin n- 2o.itii(e +orne(or to2o9r &i!e trebuie sa ,ie datat, se&nat 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilat con,or& 8ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor. .ata elaborarii acestui docu&ent trebuie sa ,ie ulterioara 5rdinului de ince(ere al lucrarilor. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro9r 1u( -e ur1 rire 0i !ontro( ( ! (it tii (u!r ri(or trebuie :i)at de 7ns(ectia de Stat in 0onstructii, se&nat de re(re)entantul le+al al (roiectului, de (roiectant si e"ecutant. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ! (it ti/ # 2entru (u!r ri 0!un0e 0i & .e -eter1in nte trebuie sa ,ie elaborate, datate si se&nate con,or& (ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor din (roiectul te<nic. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ( ter1in re (u!r ri(or (re)entate la ulti&a cerere de (lata trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re:2ri1ire# -e re!e2tie 0i -e 2unere in &un!tiune +unuri(or !Fi.ition te trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de bunuri si bene,iciar. 7n ca)ul contractelor de leasin+, (rin 8rocesul :erbal de (redare-(ri&ire trebuie sa se trans,ere dre(tul de (ro(rietate asu(ra bunului de la ,urni)or la bene,iciar.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 76 din 157

Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re * 2ri1ire 0er/i!ii(or !Fi.ition te : (roiect te<nic, caiet de sarcini, detalii de e"ecutie, trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Situ tii -e 2( t 2entru (u!r ri 0i !entr (i. to re(e 0itu tii(or -e 2( t trebuie se&nate cu nu&ele &entionat in clar, sta&(ilate si datate de re(re)entantul le+al, de diri+intele/ins(ector de santier 6(entru care s-a (re)entat certi,icatul de atestare9 si de e"ecutantul lucrarii. 4eali)area tuturor lucrarilor trebuie sa se ,aca in con,or&itate cu /ra,icul de e"ecutie al lucrarilor. .aca a(ar &odi,icari, trebuie sa se atase)e la .osarul 0ererii de 8lata, actul aditional de (relun+ire sau &odi,icare a /ra,icului de e"ecutie. 7n situatia in care (e (arcursul e"ecutiei lucrarilor se i&(un &odi,icari ale solutiei din 8roiectul Te<nic se :or intoc&i si (re)enta ur&atoarele docu&ente: dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor intoc&ita de (roiectant si se&nata ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul% liste de cantitati (entru lucrarile la care se renunta intoc&ite de (roiectant% listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare intoc&ite de (roiectant% nota de renuntare% nota de co&anda su(li&entara care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% situatiile de (lata a,erente notelor de co&anda su(li&entara trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar. C/eltuielile diverse si neprevazute se (ot utili)a doar (entru &odi,icarea cantitatilor de lucrari in conditiile (re:a)ute de Q/ nr. 2@/ 200@ (ri:ind a(robarea continutului cadru al docu&entatiei te<nico B econo&ice a,erente in:estitiilor (ublic, (recu& si a structurii si &etodolo+iei de elaborare a de:i)ului +eneral (entru obiecti:e de in:estitii si lucrari de inter:entii si trebuie sa se incadre)e in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului. 8entru c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute bene,iciarul trebuie sa (re)inte in .osarul 0ererii de 8lata ur&atoarele docu&ente: actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si constructor in care sa se (reci)e)e su&a su(li&entara (entru reali)area lucrarilor care :a ,i solicitata la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru T0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si (roiectant, daca (entru re(roiectare sunt necesare su&e su(li&entare care :or ,i solicitate la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru T0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% ane"a la 8roiectul te<nic cu (artea re(roiectata 6unde este ca)ul9. 2ne"a trebuie :eri,icata de un :eri,icator atestat (entru cate+oria si clasa de i&(ortanta a lucrarii res(ecti:e care a(lica sta&(ila (e acest docu&ent. .e ase&enea, ane"a :a ,i insotita de re,eratul de :eri,icare% dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor di:erse si ne(re:a)ute intoc&ita de (roiectant si se&nata de ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul. ante&asuratoarea si listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare/ intoc&ite de (roiectant%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 77 din 157

nota de co&anda su(li&entare care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% situatiile de (lata distincte (entru lucrarile di:erse si ne(re:a)ute e"ecutate care trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar% sa a(ara distinct (e ,actura de lucrari &entiunea re,eritoare la Tc<eltuielile di:erse si ne(re:a)uteL. bene,iciarul trebuie sa (re)inte (rocesul :erbal de ne+ociere con,or& 51/ nr. 34/200# art. 122 lit. 7

Bu(etine(e -e n (i. in!or2or te# !erti&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te 1 teri (e(or &o(o0ite ( (u!r ri% +u(etine(e -e in!er! ri 0i 9re1ente(e teFni!e sunt se&nate, datate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De/i.e(e &in n!i re (entru ser:icii trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de ser:icii si de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cestea trebuie sa ,ie in con,or&itate cu o,ertele ,inanciare (re)entate de ,urni)orul de ser:icii si declarate casti+atoare. 0<eltuielile de consultanta si (entru &ana+e&entul (roiectului se decontea)a (ro(ortional cu :aloarea ,iecarei transe de (lata a,erenta (roiectului. Contr !tu( -e (e 0in9 este a,erent bunurilor solicitate la (lata, are (reci)ata :aloarea si este se&nat de a&bele (arti. Do!u1ente e1i0e -e utorit ti(e -e 1e-iu# 0 nit r 0i 0 nit r /eterin r se :or (re)enta de catre bene,iciar la ulti&a cerere de (lata, du(a ,inali)area in:estitiei reali)ata (rin 8ro+ra& !E2.4. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare si a 8rotocoalelor inc<eiate intre 28.48 si Cinisterul Sanatatii , 2utoritatea ;ationala Sanitar-Veterinara si (entru Si+uranta 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8adurilor, bene,iciarii (ro+ra&ului !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &entionate din care sa re)ulte ca (roiectul este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. .u(a i&(le&entarea unui standard co&unitar, bene,iciarul trebuie sa (re)inte la dosarul cererii de (lata, un docu&ent e&is (e nu&ele bene,iciarului, se&nat si sta&(ilat de autoritatea in do&eniu din care sa re)ulte ca standardul co&unitar (ro(us (rin (roiect a ,ost i&(le&entat. Ga ulti&a cerere de (lata, bene,iciarul / re(re)entantul le+al/ o (ersoana din cadrul societatii (t care (re)inta carte de &unca, actionar trebuie sa ,aca do:ada (re+atirii (ro,esionale in do&eniul (entru care solicita ,inantarea (rin (re)entarea co(iei -i2(o1ei -e 0tu-ii% !erti&i! tu(ui -e &or1 re De!( r ti 2e 2ro2rie r 02un-ere +ene&i!i ru(ui trebuie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar 6la ,iecare cerere de (lata9. 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 78 din 157

C).) * ANEEA V INSTRUCTIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII M$SURII ),4 A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 1. 0ererea de (lata% 2. .eclaratia de c<eltuieli, care :a a:ea atasate: * 0o(iile ,acturilor% * 0o(iile docu&entelor de (lata% * 0o(iile e"traselor de cont% * 0o(iile 2de:erintei 7S0 0,1F si 2de:erintei 7S0 0,7F 6unde este ca)ul9% * 0o(iile altor ti(uri de 2de:erinte 6in ca)ul eliberarii acestora de catre consiliile locale/ 3udetene sau alte institutii (entru a:i)e, acorduri, autori)atii etc9% 3./arantia de buna e"ecutie (entru lucrari/ ser:icii 6unde este ca)ul9% 4.0ontractul de asi+urare a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9% .2utori)atia de construire 6(entru ac<i)itii de lucrari, la (ri&a cerere de (lata, atat (entru lucrarile de ba)a cat si (entru lucrarile cu caracter (ro:i)oriu, acolo unde este ca)ul9% #.4a(ortul de e"ecutie% 7.0erti,icatele de calitate 6con,or&itate9 (entru bunurile ac<i)itionate/ &aterialele ,olosite la lucrari% @.0o(iile .eclaratiilor :a&ale 6(entru i&(orturile directe9% $.8ro+ra&ul de ur&arire si control al calitatii lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 10.5rdinul de ince(ere al lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 11.8rocesul :erbal de (redare al a&(lasa&entului si (lanul de a&(lasare al in:estitiei continand (o)itiile bornelor to(o+ra,ice 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9 12.8rocesele :erbale de rece(tie calitati:a, lucrari ascunse, (e ,a)e deter&inante 6unde este ca)ul9% 13.8rocesele :erbale de rece(tie la ter&inarea lucrarilor 6la ulti&a cerere de (lata unde este ca)ul9% 14.8rocesele :erbale de (redare B (ri&ire, de rece(tie si de (unere in ,unctiune a bunurilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 1 .8rocese :erbale de (redare B (ri&ire a ser:iciilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 1#.Situatiile de (lata (entru lucrarile e"ecutate si centrali)atoarele situatiilor de (lata 6unde este ca)ul9% 17.Buletinele de anali)a a &aterialelor incor(orate% 1@.Buletinele de incercari% 1$.2+re&entele te<nice% 20..e:i)ele ,inanciare (entru ser:icii 6unde este ca)ul9% 21.0ontractul de leasin+ 6cu e"ce(tia sc<e&ei de a3utor MS 2@/ 200@9%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 79 din 157

22..ocu&entele e&ise de autoritatile de &ediu, sanitar si sanitar :eterinar% 23..i(lo&a de studii/ certi,icatul de ,or&are al bene,iciarului/ re(re)entantului le+al/unei (ersoane din cadrul societatii (entru care (re)inta carte de &unca, actionar 6(entru Casura 123, 4ecunoasterea/ atestarea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale 6(entru sc<e&ele de a3utor MS 13/ 200@ si MS 2@/ 200@9 6la ulti&a cerere de (lata9% 24..eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului% 2 .2lte docu&ente 3usti,icati:e 6se :or s(eci,ica du(a ca)9. Do!u1ente 02e!i&i!e M 0urii ),4: - .ocu&ente care sa ateste certi,icarea &etrolo+ica 6certi,icatul de &etrolo+ie9% - .ocu&entele care sa ateste recalibrarea ec<i(a&entelor% - .eclaratia din (artea (roiectantului care s* certi,ice c* ec<i(a&entul/ a(aratura ac<i)ionat6a9 este in con,or&itate din (unct de :edere te<nolo+ic cu cel6cea9 (re:*)ut6a9 n (roiect% - 0erti,icatul de con,or&itate a (roduselor a+roali&entare ecolo+ice 6&aterii (ri&e si (roduse ,inite9 e&is de un or+anis& de ins(ectie si certi,icare 6(entru in:estitiile (ri:ind (rocesarea (roduselor ecolo+ice, la ulti&a cerere de (lata9% - .ocu&entul e&is de C2.4 care sa ateste ca (rodusele sunt traditionale 6(entru in:estitiile (ri:ind (rocesarea (roduselor traditionale, la ulti&a cerere de (lata9% - Gicenta de ,abricatie a (roduselor ali&entare 6la ulti&a cerere de (lata (entru sc<e&a de a3utor MS 13/200@9. - 0erti,icat de atestare/ reatestare (entru acti:itatea de e"(loatare ,orestiera 6la ulti&a cerere de (lata (entru sc<e&a de a3utor MS 2@/ 200@9 Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, .eclaratia de c<eltuieli, 4a(ortul de e"ecutie, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9. Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 30 de )ile de la a:i)area (ri&ului dosar de ac<i)itie 6e"ce(tand dosarele de ser:icii9. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea c<eltuielilor e,ectuate a,erente in:esti-iei de ba)a reali)ate in cinci transe de (lata. 7n ca)ul in care bene,iciarul o(tea)a (entru (lata a:ansului, con,or& contractului de ,inantare/ actului aditional, acesta :a de(une: o ,or&ularul 0ererii de (lata 28 1.1 B 2:ans% o /arantia ,inanciara in ori+inal eliberata de o institutie ,inanciar - bancara sau nebancara. /arantia ,inanciara trebuie sa aco(ere 110F din :aloarea a:ansului &entionat in 0ontractul de ,inantare/ actului aditional. 2ceasta trebuie e&isa (entru bene,iciarul ,inantarii, in ,a:oarea 2+entiei de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. /arantia ,inanciara trebuie sa ,ie :alabila (e (erioada duratei de e"ecutie a (roiectului.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 80 din 157

2:ansul se recu(erea)a la ulti&a transa de (lata. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: K2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L 8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea K0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale. &acturile e&ise trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa aiba ,or&atul (re:a)ut de actele nor&ati:e in :i+oare si sa ,ie co&(letate in con,or&itate cu acestea% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractului de ,inantare cu 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit, cu e"ce(tia ,acturilor e&ise (entru costurile +enerale ale (roiectului% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractelor de ac<i)itii% ade:erinta eliberata de 7S0 are a(licata sta&(ila institutiei si este se&nata de o (ersoana autori)ata% sa ,ie &entionate nu&arul, data si/ sau obiectul contractului de ac<i)itii (entru ser:icii/ bunuri/ lucrari in ba)a carora au ,ost e&ise. Bene,iciarul trebuie sa se asi+ure ca :aloarea c<eltuielilor solicitate s(re ra&bursare 6:aloarea din ,actura ,ara ta"e recu(erabile9 se incadrea)a in liniile din bu+etul (roiectului, co&(letand in .eclaratia de c<eltuieli atasata la dosarul cererii de (lata incadrarea (e linii bu+etare a c<eltuielilor solicitate la (lata. 0<eltuielile care de(asesc :aloarea din linia bu+etara sunt considerate c<eltuieli neeli+ibile (rin 8ro+ra&ul !E2.4 si trebuie su(ortate de bene,iciar. .aca se aco(era cu o ,actura c<eltuielile a,erente &ai &ultor c<eltuieli din ca(itolele bu+etului, se :a s(eci,ica, atat :aloarea totala a ,acturii, cat si :alorile solicitate (entru ,iecare ser:iciu (reci)at in ca(itolul din bu+et. .aca nu a ,ost s(eci,icat (e ,actura, bene,iciarul :a atasa o ane"a cu detalierea acestor c<eltuieli, care trebuie sa contina datele de identi,icare ale bene,iciarului, sa ,ie se&nata si sta&(ilata de e&itentul ,acturii, (recu& si de bene,iciar. 7n ca)ul ac<i)itiei de ser:icii, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din de:i)ul ,inanciar de ser:icii a,erente transei de (lata. 7n ca)ul ac<i)itiei de lucrari, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din situatia centrali)atorului de lucrari a,erente transei de (lata.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 81 din 157

8entru ,acturile (artial acce(tate, acestea trebuie sa contina: - su&a (artial acce(tata% - su&a ra&asa de (latit% - sta&(ilele si se&naturile e"(ertilor te<nici. 1tila3ele si ec<i(a&entele ,ara &onta3, &i3loacele de trans(ort, alte ac<i)itii s(eci,ice, (recu& si dotarile trebuie sa ,ie ac<itate inte+ral (entru a (utea ,i solicitate la (lata in :ederea decontarii c<eltuielilor eli+ibile. Documentele de plata trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: docu&entul de (lata con,ir&a ca (lata nu s-a e,ectuat in nu&erar% docu&entele de (lata sunt e&ise ulterior se&narii contractului de ac<i)itii% sa aiba se&natura si sta&(ila bancii e&itente si a bene,iciarului (roiectului, e"ce(tand docu&entele de (lata a,erente (latilor electronice% sa &entione)e in clar nu&arul ,acturii sau contractului (e care le ac<ita% contul si banca bene,iciarului (latii cores(und cu datele din contractul de ac<i)itii sau din adresa ,urni)orului de lucrari/ser:icii (ri:ind contul bancar al acestuia% 0E0-urile/ biletele la ordin trebuie sa ,ie e&ise de bene,iciarul (roiectului, in nu&ele ,urni)orului, ,ara sa ,ie +irate catre terti. 7n ca)ul in care (latile se e,ectuea)a (rin 0E0-uri/ bilete la ordin, bene,iciarul trebuie sa (re)inte Borderourile de incasare a acestor docu&ente de (lata, care trebuie sa ,ie sta&(ilate si se&nate de banca. 7n ca)ul in care (lata se e,ectuea)a (rin acreditiv extern, trebuie ca la .osarul 0ererii de 8lata bene,iciarul sa atase)e co(ii du(a toate docu&entele solicitate de banca (entru trans,erul su&elor res(ecti:e 6con,or& contractului de credit9. Extrasele de cont trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa ,ie datate si sta&(ilate de banca 6tre)oreria9 bene,iciarului ,inantarii% sa ateste, :aloric si ca data, e,ectuarea (latilor din docu&entul/ docu&entele de (lata cores(ondente. 1entru platile e%ectuate prin .rezorerie de catre bene%iciari se vor atasa doar extrasele de cont. 8latile in cadrul unui contract de ac<i)itii trebuie e,ectuate con,or& clau)elor contractuale la ter&enele si :alorile stabilite. 8entru bunurile din i&(ortate direct de la ,urni)or, ,actura trebuie insotita de .eclaratia :a&ala, iar :aloarea in euro din ,actura trebuie sa ,ie aceeasi cu :aloarea in euro a acestor bunuri din .eclaratia :a&ala la data inre+istrarii in :a&a. .atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. Gucrarile e"ecutate, bunurile li:rate sau ser:iciile (restate trebuie sa cores(unda cantitati:, calitati: si :aloric o,ertelor casti+atoare care au stat la ba)a contractelor inc<eiate intre bene,iciar si ,urni)ori.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 82 din 157

8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana reali)ata ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea T7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiT, :a se&na si :a sta&(ila9. 1lti&a cerere de (lata trebuie de(usa inainte de data li&ita (reci)ata in 0ontractul de ,inantare/ 2ctele aditionale. ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia si i&(licit la constituirea de debite (entru su&ele (latite (ana la &o&entul re)ilierii contractului. Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii. B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Cerere -e 2( t trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. 6aloarea c/eltuielilor eligibile solicitate de bene,iciar la ulti&a transa de (lata trebuie sa ,ie de &ini& 20F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. 6aloarea c/eltuielilor generale ale proiectului , cu& ar ,i: - ta"e (entru ar<itecti, in+ineri si consultanti, - studii de ,e)abilitate, - ta"e (entru eliberarea certi,icatelor, a:i)elor si autori)atiilor necesare i&(le&entarii (roiectelor, asa cu& sunt ele &entionate in le+islatia nationala, este de &a"i& @F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul (re:ede si constructii9/ &a"i& 3F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul nu (re:ede constructii9. De!( r ti -e !Fe(tuie(i trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului. R 2ortu( -e e3e!utie trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie in +eneral stadiu ,i)ic de reali)are al in:estitiei. G r nti -e +un e3e!utie (entru lucrari/ser:icii trebuie constituita in con,or&itate cu 0ontractul de lucrari/ser:icii 6in ,a:oarea bene,iciarului ,inantarii9. /arantia (oate ,i constituita, ,ie (rin e&iterea unei scrisori de +arantie bancara, a unei (olite de asi+urare, a unui cec etc., ,ie (rin constituirea acesteia (rin retineri succesi:e din transele de (lata. Contr !tu( -e 0i9ur re a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9 se a,la in (erioada de :alabilitate. Autori. ti -e !on0truire 0i Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu trebuie e&ise in con,or&itate cu le+islatia in :i+oare 6Ge+ea nr. 0/1$$1, cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare9 si sa ,ie :alabile (e toata durata e"ecutiei lucrarilor.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 83 din 157

Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu este necesara in :ederea or+ani)arii e"ecutiei lucrarilor de ba)a 6or+ani)are de santier9. Certi&i! te(e -e ! (it te%!on&or1it te (entru bunurile ac<i)itionate trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De!( r tii(e / 1 (e (entru i&(orturile directe de bunuri ac<i)itionate sunt atasate la ,acturi 6acolo unde este ca)ul9. 2ceste docu&ente trebuie se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.67&(ortul re(re)inta intrarea de bunuri din a,ara s(atiului co&unitar9. Or-inu( -e in!e2ere ( (u!r ri(or este docu&entul care atesta &o&entul ince(erii e"ecutarii lucrarilor. .ata e&iterii acestui docu&ent trebuie sa ,ie anterioara oricaror date de inre+istrare a buletinelor de anali)a, a intoc&irii (roceselor :erbale de lucrari ascunse si a (roceselor :erbale (e ,a)e deter&inate. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0u( /er+ ( -e 2re- re ( 12( 0 1entu(ui 0i 2( nu( -e 12( 0 re ( in/e0titiei !ontin n- 2o.itii(e +orne(or to2o9r &i!e trebuie sa ,ie datat, se&nat 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilat con,or& 8ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor. .ata elaborarii acestui docu&ent trebuie sa ,ie ulterioara 5rdinului de ince(ere al lucrarilor. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro9r 1u( -e ur1 rire 0i !ontro( ( ! (it tii (u!r ri(or trebuie :i)at de 7ns(ectia de Stat in 0onstructii, se&nat de re(re)entantul le+al al (roiectului, de (roiectant si e"ecutant. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ! (it ti/ # 2entru (u!r ri 0!un0e 0i & .e -eter1in nte trebuie sa ,ie elaborate, datate si se&nate con,or& (ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor din (roiectul te<nic. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ( ter1in re (u!r ri(or (re)entate la ulti&a cerere de (lata trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re:2ri1ire# -e re!e2tie 0i -e 2unere in &un!tiune +unuri(or !Fi.ition te trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de bunuri si bene,iciar. 7n ca)ul contractelor de leasin+, (rin 8rocesul :erbal de (redare-(ri&ire trebuie sa se trans,ere dre(tul de (ro(rietate asu(ra bunului de la ,urni)or la bene,iciar. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re * 2ri1ire 0er/i!ii(or !Fi.ition te : (roiect te<nic, caiet de sarcini, detalii de e"ecutie, trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Situ tii -e 2( t 2entru (u!r ri 0i !entr (i. to re(e 0itu tii(or -e 2( t trebuie se&nate cu nu&ele &entionat in clar, sta&(ilate si datate de re(re)entantul le+al, de diri+intele/ins(ector de santier 6(entru care s-a (re)entat certi,icatul de atestare9 si de e"ecutantul lucrarii. 4eali)area tuturor lucrarilor trebuie sa se ,aca in con,or&itate cu /ra,icul de e"ecutie al lucrarilor. .aca a(ar &odi,icari, trebuie sa se atase)e la .osarul 0ererii de 8lata, actul aditional de (relun+ire sau &odi,icare a /ra,icului de e"ecutie. 7n situatia in care (e (arcursul e"ecutiei lucrarilor se i&(un &odi,icari ale solutiei din 8roiectul Te<nic se :or intoc&i si (re)enta ur&atoarele docu&ente: dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor intoc&ita de (roiectant si se&nata ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 84 din 157

liste de cantitati (entru lucrarile la care se renunta intoc&ite de (roiectant% listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare intoc&ite de (roiectant% nota de renuntare% nota de co&anda su(li&entara care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% situatiile de (lata a,erente notelor de co&anda su(li&entara trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar. C/eltuielile diverse si neprevazute se (ot utili)a doar (entru &odi,icarea cantitatilor de lucrari in conditiile (re:a)ute de Q/ nr. 2@/ 200@ (ri:ind a(robarea continutului cadru al docu&entatiei te<nico B econo&ice a,erente in:estitiilor (ublic, (recu& si a structurii si &etodolo+iei de elaborare a de:i)ului +eneral (entru obiecti:e de in:estitii si lucrari de inter:entii si trebuie sa se incadre)e in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului. 8entru c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute bene,iciarul trebuie sa (re)inte in .osarul 0ererii de 8lata ur&atoarele docu&ente: - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si constructor in care sa se (reci)e)e su&a su(li&entara (entru reali)area lucrarilor care :a ,i solicitata la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru K0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si (roiectant, daca (entru re(roiectare sunt necesare su&e su(li&entare care :or ,i solicitate la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru K0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - ane"a la 8roiectul te<nic cu (artea re(roiectata 6unde este ca)ul9. 2ne"a trebuie :eri,icata de un :eri,icator atestat (entru cate+oria si clasa de i&(ortanta a lucrarii res(ecti:e care a(lica sta&(ila (e acest docu&ent. .e ase&enea, ane"a :a ,i insotita de re,eratul de :eri,icare% - dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor di:erse si ne(re:a)ute intoc&ita de (roiectant si se&nata de ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul. - ante&asuratoarea si listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare/ intoc&ite de (roiectant% - nota de co&anda su(li&entare care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% - situatiile de (lata distincte (entru lucrarile di:erse si ne(re:a)ute e"ecutate care trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar% sa a(ara distinct (e ,actura de lucrari &entiunea re,eritoare la Kc<eltuielile di:erse si ne(re:a)uteL. - bene,iciarul trebuie sa (re)inte (rocesul :erbal de ne+ociere con,or& 51/ nr. 34/200# art. 122 lit. i Bu(etine(e -e n (i. in!or2or te# !erti&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te 1 teri (e(or &o(o0ite ( (u!r ri% +u(etine(e -e in!er! ri 0i 9re1ente(e teFni!e sunt se&nate, datate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 85 din 157

De/i.e(e &in n!i re (entru ser:icii trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de ser:icii si de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cestea trebuie sa ,ie in con,or&itate cu o,ertele ,inanciare (re)entate de ,urni)orul de ser:icii si declarate casti+atoare. 0<eltuielile de consultanta si (entru &ana+e&entul (roiectului se decontea)a (ro(ortional cu :aloarea ,iecarei transe de (lata a,erenta (roiectului. Contr !tu( -e (e 0in9 este a,erent bunurilor solicitate la (lata, are (reci)ata :aloarea si este se&nat de a&bele (arti 6e"ce(tie sc<e&a de a3utor de stat MS 2@/ 200@9. Do!u1ente e1i0e -e utorit ti(e -e 1e-iu# 0 nit r 0i 0 nit r /eterin r se :or (re)enta de catre bene,iciar la ulti&a cerere de (lata, du(a ,inali)area in:estitiei reali)ata (rin 8ro+ra& !E2.4. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare si a 8rotocoalelor inc<eiate intre 28.48 si Cinisterul Sanatatii 2utoritatea ;ationala Sanitar-Veterinara si (entru Si+uranta 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8adurilor, bene,iciarii (ro+ra&ului !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &entionate din care sa re)ulte ca (roiectul este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. .u(a i&(le&entarea unui standard co&unitar, bene,iciarul trebuie sa (re)inte la dosarul cererii de (lata, un docu&ent e&is (e nu&ele bene,iciarului, se&nat si sta&(ilat de autoritatea in do&eniu din care sa re)ulte ca standardul co&unitar (ro(us (rin (roiect a ,ost i&(le&entat. Ga ulti&a cerere de (lata, (entru Casura 123, bene,iciarul/ re(re)entantul le+al/ o (ersoana din cadrul societatii (t care (re)inta carte de &unca, actionar, trebuie sa ,aca do:ada (re+atirii (ro,esionale in do&eniul (entru care solicita ,inantarea (rin (re)entarea co(iei -i2(o1ei -e 0tu-ii% !erti&i! tu(ui -e &or1 re. 7n ca)ul sc<e&elor de a3utor de stat MS 13/ 200@ si MS 2@/ 200@ bene,iciarul/ re(re)entantul le+al (oate de(une si docu&entul (ri:ind recunoasterea/ atestarea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale, eliberata de autoritatile co&(etente in con,or&itate cu (re:ederile Ge+ii nr 200/ 2004 (ri:ind recunoasterea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale (entru (ro,esiile re+le&entate din 4o&ania. De!( r ti 2e 2ro2rie r 02un-ere +ene&i!i ru(ui trebuie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar 6la ,iecare cerere de (lata9. 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 86 din 157

C).) * ANEEA V INSTRUCTIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII M$SURII ),> A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 1. 0ererea de (lata% 2. .eclaratia de c<eltuieli, care :a a:ea atasate: * 0o(iile ,acturilor% * 0o(iile docu&entelor de (lata% * 0o(iile e"traselor de cont% * 0o(iile 2de:erintei 7S0 0,1F si 2de:erintei 7S0 0,7F 6unde este ca)ul9% * 0o(iile altor ti(uri de 2de:erinte 6in ca)ul eliberarii acestora de catre consiliile locale/ 3udetene sau alte institutii (entru a:i)e, acorduri, autori)atii etc9% 3./arantia de buna e"ecutie (entru lucrari/ ser:icii 6unde este ca)ul9% 4.0ontractul de asi+urare a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9% 5.2utori)atia de construire 6(entru ac<i)itii de lucrari, la (ri&a cerere de (lata, atat (entru lucrarile de ba)a cat si (entru lucrarile cu caracter (ro:i)oriu, acolo unde este ca)ul9% 6.4a(ortul de e"ecutie% 7.0erti,icatele de calitate 6con,or&itate9 (entru bunurile ac<i)itionate/ &aterialele ,olosite la lucrari% 8.0o(iile .eclaratiilor :a&ale 6(entru i&(orturile directe9% 9.8ro+ra&ul de ur&arire si control al calitatii lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 10.5rdinul de ince(ere al lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 11.8rocesul :erbal de (redare al a&(lasa&entului si (lanul de a&(lasare al in:estitiei continand (o)itiile bornelor to(o+ra,ice 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9 12.8rocesele :erbale de rece(tie calitati:a, lucrari ascunse, (e ,a)e deter&inante 6unde este ca)ul9% 13.8rocesele :erbale de rece(tie la ter&inarea lucrarilor 6la ulti&a cerere de (lata unde este ca)ul9% 14.8rocesele :erbale de (redare B (ri&ire, de rece(tie si de (unere in ,unctiune a bunurilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 15.8rocese :erbale de (redare B (ri&ire a ser:iciilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 16.Situatiile de (lata (entru lucrarile e"ecutate si centrali)atoarele situatiilor de (lata 6unde este ca)ul9% 17.Buletinele de anali)a a &aterialelor incor(orate% 18.Buletinele de incercari% 19.2+re&entele te<nice%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 87 din 157

20..e:i)ele ,inanciare (entru ser:icii 6unde este ca)ul9% 21..ocu&entele e&ise de autoritatile de &ediu, sanitar si sanitar :eterinar% 22..eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului% 23.2lte docu&ente 3usti,icati:e 6se :or s(eci,ica du(a ca)9. Do!u1ente 02e!i&i!e M 0urii ),>: - 2:i)ul de sc<i&bare a cate+oriei de ,olosinta sil:ica e&is de C28.4 6la (ri&a cerere de (lata (entru in:estitii noi/ du(a ca) la (ri&a cerere de (lata (entru &oderni)ari9% - Qotararea 0onsiliului Gocal/ 2ctul de deci)ie sau Qotararea or+anului de deci)ie 6(entru (ersoane 3uridice9/ .eclaratie (e (ro(ria ras(undere 6(entru (ersoane ,i)ice9 din care sa re)ulte daca accesul (ublic la in:estitia ,inantata (rin !E2.4 se reali)ea)a cu/ ,ara (erce(erea de ta"e (entru o (erioada de ani de la ,inali)area in:estitiei 6la ulti&a cerere de (lata9% - Qotararea 0onsiliului Gocal (ri:ind in:entarul do&eniului (ublic al 0onsiliului Gocal care sa cu(rinda si in:estitia reali)ata (rin !E2.4 insotita de do:ada din (artea institutiei (re,ectului ca <otararea a ,ost su(usa controlului de le+alitate al (re,ectului 6la ulti&a cerere de (lata9% - 2dresa de trans&itere catre 0onsiliul Iudetean a Qotararii 0onsiliului Gocal (ri:ind in:entarul do&eniului (ublic al 0onsiliului Gocal care sa cu(rinda si in:estitia reali)ata (rin !E2.4 cu nu&arul de inre+istrare de la 0onsiliul Iudetean 6la ulti&a cerere de (lata9. Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, .eclaratia de c<eltuieli, 4a(ortul de e"ecutie, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9 Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 30 de )ile de la a:i)area (ri&ului dosar de ac<i)itie 6e"ce(tand dosarele de ser:icii9. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea c<eltuielilor e,ectuate a,erente in:esti-iei de ba)a reali)ate in cinci transe de (lata. 7n ca)ul in care bene,iciarul o(tea)a (entru (lata a:ansului, con,or& contractului de ,inantare/ actului aditional, acesta :a de(une: o ,or&ularul 0ererii de (lata 28 1.1 B 2:ans% o /arantia ,inanciara in ori+inal eliberata de o institutie ,inanciar B bancara sau nebancara. /arantia ,inanciara trebuie sa aco(ere 110F din :aloarea a:ansului &entionat in 0ontractul de ,inantare/ actului aditional. 2ceasta trebuie e&isa (entru bene,iciarul ,inantarii, in ,a:oarea 2+entiei de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. /arantia ,inanciara trebuie sa ,ie :alabila (e (erioada duratei de e"ecutie a (roiectului. 2:ansul se recu(erea)a la ulti&a transa de (lata. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 88 din 157

.osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: K2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L 8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea K0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale. &acturile e&ise trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa aiba ,or&atul (re:a)ut de actele nor&ati:e in :i+oare si sa ,ie co&(letate in con,or&itate cu acestea% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractului de ,inantare cu 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit, cu e"ce(tia ,acturilor e&ise (entru costurile +enerale ale (roiectului% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractelor de ac<i)itii% ade:erinta eliberata de 7S0 are a(licata sta&(ila institutiei si este se&nata de o (ersoana autori)ata% sa ,ie &entionate nu&arul, data si/ sau obiectul contractului de ac<i)itii (entru ser:icii/ bunuri/ lucrari in ba)a carora au ,ost e&ise. Bene,iciarul trebuie sa se asi+ure ca :aloarea c<eltuielilor solicitate s(re ra&bursare 6:aloarea din ,actura ,ara ta"e recu(erabile9 se incadrea)a in liniile din bu+etul (roiectului, co&(letand in .eclaratia de c<eltuieli atasata la dosarul cererii de (lata incadrarea (e linii bu+etare a c<eltuielilor solicitate la (lata. 0<eltuielile care de(asesc :aloarea din linia bu+etara sunt considerate c<eltuieli neeli+ibile (rin 8ro+ra&ul !E2.4 si trebuie su(ortate de bene,iciar. .aca se aco(era cu o ,actura c<eltuielile a,erente &ai &ultor c<eltuieli din ca(itolele bu+etului, se :a s(eci,ica, atat :aloarea totala a ,acturii, cat si :alorile solicitate (entru ,iecare ser:iciu (reci)at in ca(itolul din bu+et. .aca nu a ,ost s(eci,icat (e ,actura, bene,iciarul :a atasa o ane"a cu detalierea acestor c<eltuieli, care trebuie sa contina datele de identi,icare ale bene,iciarului, sa ,ie se&nata si sta&(ilata de e&itentul ,acturii, (recu& si de bene,iciar. 7n ca)ul ac<i)itiei de ser:icii, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din de:i)ul ,inanciar de ser:icii a,erente transei de (lata. 7n ca)ul ac<i)itiei de lucrari, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din situatia centrali)atorului de lucrari a,erente transei de (lata. 8entru ,acturile (artial acce(tate, acestea trebuie sa contina: - su&a (artial acce(tata% - su&a ra&asa de (latit% - sta&(ilele si se&naturile e"(ertilor te<nici.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 89 din 157

1tila3ele si ec<i(a&entele ,ara &onta3, &i3loacele de trans(ort, alte ac<i)itii s(eci,ice, (recu& si dotarile trebuie sa ,ie ac<itate inte+ral (entru a (utea ,i solicitate la (lata in :ederea decontarii c<eltuielilor eli+ibile. Documentele de plata trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: docu&entul de (lata con,ir&a ca (lata nu s-a e,ectuat in nu&erar% docu&entele de (lata sunt e&ise ulterior se&narii contractului de ac<i)itii% sa aiba se&natura si sta&(ila bancii e&itente si a bene,iciarului (roiectului, e"ce(tand docu&entele de (lata a,erente (latilor electronice% sa &entione)e in clar nu&arul ,acturii sau contractului (e care le ac<ita% contul si banca bene,iciarului (latii cores(und cu datele din contractul de ac<i)itii sau din adresa ,urni)orului de lucrari/ser:icii (ri:ind contul bancar al acestuia% 0E0-urile/ biletele la ordin trebuie sa ,ie e&ise de bene,iciarul (roiectului, in nu&ele ,urni)orului, ,ara sa ,ie +irate catre terti. 7n ca)ul in care (latile se e,ectuea)a (rin 0E0-uri/ bilete la ordin, bene,iciarul trebuie sa (re)inte Borderourile de incasare a acestor docu&ente de (lata, care trebuie sa ,ie sta&(ilate si se&nate de banca. 7n ca)ul in care (lata se e,ectuea)a (rin acreditiv extern, trebuie ca la .osarul 0ererii de 8lata bene,iciarul sa atase)e co(ii du(a toate docu&entele solicitate de banca (entru trans,erul su&elor res(ecti:e 6con,or& contractului de credit9. Extrasele de cont trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa ,ie datate si sta&(ilate de banca 6tre)oreria9 bene,iciarului ,inantarii% sa ateste, :aloric si ca data, e,ectuarea (latilor din docu&entul/ docu&entele de (lata cores(ondente. 1entru platile e%ectuate prin .rezorerie de catre bene%iciari se vor atasa doar extrasele de cont. 8latile in cadrul unui contract de ac<i)itii trebuie e,ectuate con,or& clau)elor contractuale la ter&enele si :alorile stabilite. 8entru bunurile din i&(ortate direct de la ,urni)or, ,actura trebuie insotita de .eclaratia :a&ala, iar :aloarea in euro din ,actura trebuie sa ,ie aceeasi cu :aloarea in euro a acestor bunuri din .eclaratia :a&ala la data inre+istrarii in :a&a. .atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. Gucrarile e"ecutate, bunurile li:rate sau ser:iciile (restate trebuie sa cores(unda cantitati:, calitati: si :aloric o,ertelor casti+atoare care au stat la ba)a contractelor inc<eiate intre bene,iciar si ,urni)ori. 8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana reali)ata ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea T7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiT, :a se&na si :a sta&(ila9.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 90 din 157

1lti&a cerere de (lata trebuie de(usa inainte de data li&ita (reci)ata in 0ontractul de ,inantare/ 2ctele aditionale. ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia si i&(licit la constituirea de debite (entru su&ele (latite (ana la &o&entul re)ilierii contractului. Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii. B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Cerere -e 2( t trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. 6aloarea c/eltuielilor eligibile solicitate de bene,iciar la ulti&a transa de (lata trebuie sa ,ie de &ini& 20F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. Valoarea c<eltuielilor (entru (roiectare reali)ate nainte de a(robarea (roiectului, care includ studiul de ,e)abilitate, &e&oriul 3usti,icati:, studiile <idrolo+ice i/sau <idro-+eolo+ice, (roiectele te<nice este de &a"i& 10F din :aloarea eli+ibil* a (roiectului. 8entru (roiectele de(use de bene,iciarii (ublici, ale caror studii de ,e)abilitate au ,ost intoc&ite si ,inantate din alte ,onduri co&unitare sau bu+etare, inainte de intrarea in :i+oare a (re:ederilor Q/ 2@/ 200@, costurile re(re)entand actuali)area acestor studii nu :or de(asi 3F din :aloarea costurilor de (roiectare si in+inerie, cu &entinerea (rocentului de &a"i&u& 10F din costurile +enerale ale (roiectului. De!( r ti -e !Fe(tuie(i trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului. R 2ortu( -e e3e!utie trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie in +eneral stadiu ,i)ic de reali)are al in:estitiei. G r nti -e +un e3e!utie (entru lucrari/ ser:icii trebuie constituita in con,or&itate cu 0ontractul de lucrari/ ser:icii 6in ,a:oarea bene,iciarului ,inantarii9. /arantia (oate ,i constituita, ,ie (rin e&iterea unei scrisori de +arantie bancara, a unei (olite de asi+urare, a unui cec etc., ,ie (rin constituirea acesteia (rin retineri succesi:e din transele de (lata. Contr !tu( -e 0i9ur re a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9 se a,la in (erioada de :alabilitate. Autori. ti -e !on0truire 0i Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu trebuie e&ise in con,or&itate cu le+islatia in :i+oare 6Ge+ea nr. 0/1$$1, cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare9 si sa ,ie :alabile (e toata durata e"ecutiei lucrarilor. Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu este necesara in :ederea or+ani)arii e"ecutiei lucrarilor de ba)a 6or+ani)are de santier9. Certi&i! te(e -e ! (it te%!on&or1it te (entru bunurile ac<i)itionate trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 91 din 157

De!( r tii(e / 1 (e (entru i&(orturile directe de bunuri ac<i)itionate sunt atasate la ,acturi 6acolo unde este ca)ul9. 2ceste docu&ente trebuie se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.67&(ortul re(re)inta intrarea de bunuri din a,ara s(atiului co&unitar9. Or-inu( -e in!e2ere ( (u!r ri(or este docu&entul care atesta &o&entul ince(erii e"ecutarii lucrarilor. .ata e&iterii acestui docu&ent trebuie sa ,ie anterioara oricaror date de inre+istrare a buletinelor de anali)a, a intoc&irii (roceselor :erbale de lucrari ascunse si a (roceselor :erbale (e ,a)e deter&inate 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0u( /er+ ( -e 2re- re ( 12( 0 1entu(ui 0i 2( nu( -e 12( 0 re ( in/e0titiei !ontin n- 2o.itii(e +orne(or to2o9r &i!e trebuie sa ,ie datat, se&nat 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilat con,or& 8ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor. .ata elaborarii acestui docu&ent trebuie sa ,ie ulterioara 5rdinului de ince(ere al lucrarilor. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro9r 1u( -e ur1 rire 0i !ontro( ( ! (it tii (u!r ri(or trebuie :i)at de 7ns(ectia de Stat in 0onstructii, se&nat de re(re)entantul le+al al (roiectului, de (roiectant si e"ecutant. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ! (it ti/ # 2entru (u!r ri 0!un0e 0i & .e -eter1in nte trebuie sa ,ie elaborate, datate si se&nate con,or& (ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor din (roiectul te<nic. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ( ter1in re (u!r ri(or (re)entate la ulti&a cerere de (lata trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re:2ri1ire# -e re!e2tie 0i -e 2unere in &un!tiune +unuri(or !Fi.ition te trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de bunuri si bene,iciar. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re * 2ri1ire 0er/i!ii(or !Fi.ition te : (roiect te<nic, caiet de sarcini, detalii de e"ecutie, trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Situ tii -e 2( t 2entru (u!r ri 0i !entr (i. to re(e 0itu tii(or -e 2( t trebuie se&nate cu nu&ele &entionat in clar, sta&(ilate si datate de re(re)entantul le+al, de diri+intele/ ins(ector de santier 6(entru care s-a (re)entat certi,icatul de atestare9 si de e"ecutantul lucrarii. 4eali)area tuturor lucrarilor trebuie sa se ,aca in con,or&itate cu /ra,icul de e"ecutie al lucrarilor. .aca a(ar &odi,icari, trebuie sa se atase)e la .osarul 0ererii de 8lata, actul aditional de (relun+ire sau &odi,icare a /ra,icului de e"ecutie. 7n situatia in care (e (arcursul e"ecutiei lucrarilor se i&(un &odi,icari ale solutiei din 8roiectul Te<nic se :or intoc&i si (re)enta ur&atoarele docu&ente: dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor intoc&ita de (roiectant si se&nata ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul% liste de cantitati (entru lucrarile la care se renunta intoc&ite de (roiectant% listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare intoc&ite de (roiectant% nota de renuntare% nota de co&anda su(li&entara care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 92 din 157

situatiile de (lata a,erente notelor de co&anda su(li&entara trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar. C/eltuielile diverse si neprevazute se (ot utili)a doar (entru &odi,icarea cantitatilor de lucrari in conditiile (re:a)ute de Q/ nr. 2@/ 200@ (ri:ind a(robarea continutului cadru al docu&entatiei te<nico B econo&ice a,erente in:estitiilor (ublic, (recu& si a structurii si &etodolo+iei de elaborare a de:i)ului +eneral (entru obiecti:e de in:estitii si lucrari de inter:entii si trebuie sa se incadre)e in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului. 8entru c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute bene,iciarul trebuie sa (re)inte in .osarul 0ererii de 8lata ur&atoarele docu&ente: - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si constructor in care sa se (reci)e)e su&a su(li&entara (entru reali)area lucrarilor care :a ,i solicitata la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru K0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si (roiectant, daca (entru re(roiectare sunt necesare su&e su(li&entare care :or ,i solicitate la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru K0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - ane"a la 8roiectul te<nic cu (artea re(roiectata 6unde este ca)ul9. 2ne"a trebuie :eri,icata de un :eri,icator atestat (entru cate+oria si clasa de i&(ortanta a lucrarii res(ecti:e care a(lica sta&(ila (e acest docu&ent. .e ase&enea, ane"a :a ,i insotita de re,eratul de :eri,icare% - dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor di:erse si ne(re:a)ute intoc&ita de (roiectant si se&nata de ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul. - ante&asuratoarea si listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare/ intoc&ite de (roiectant% - nota de co&anda su(li&entare care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% - situatiile de (lata distincte (entru lucrarile di:erse si ne(re:a)ute e"ecutate care trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar% sa a(ara distinct (e ,actura de lucrari &entiunea re,eritoare la Kc<eltuielile di:erse si ne(re:a)uteL% - bene,iciarul trebuie sa (re)inte (rocesul :erbal de ne+ociere con,or& 51/ nr. 34/200# art. 122 lit. i. Bu(etine(e -e n (i. in!or2or te# !erti&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te 1 teri (e(or &o(o0ite ( (u!r ri% +u(etine(e -e in!er! ri 0i 9re1ente(e teFni!e sunt se&nate, datate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De/i.e(e &in n!i re (entru ser:icii trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de ser:icii si de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cestea trebuie sa ,ie in con,or&itate cu o,ertele ,inanciare (re)entate de ,urni)orul de ser:icii si declarate casti+atoare. 0<eltuielile de consultanta si (entru &ana+e&entul (roiectului se decontea)a (ro(ortional cu :aloarea ,iecarei transe de (lata a,erenta (roiectului.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 93 din 157

Do!u1ente e1i0e -e utorit ti(e -e 1e-iu# 0 nit r 0i 0 nit r /eterin r se :or (re)enta de catre bene,iciar la ulti&a cerere de (lata, du(a ,inali)area in:estitiei reali)ata (rin 8ro+ra& !E2.4. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare si a 8rotocoalelor inc<eiate intre 28.48 si Cinisterul Sanatatii , 2utoritatea ;ationala Sanitar-Veterinara si (entru Si+uranta 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8adurilor, bene,iciarii (ro+ra&ului !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &entionate din care sa re)ulte ca (roiectul este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare, bene,iciarii (ro+ra&ului !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de 2d&inistratia ;ationala K2(ele 4o&aneL din care sa re)ulte ca (roiectul este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. .u(a i&(le&entarea unui standard co&unitar, bene,iciarul trebuie sa (re)inte la dosarul cererii de (lata, un docu&ent e&is (e nu&ele bene,iciarului, se&nat si sta&(ilat de autoritatea in do&eniu din care sa re)ulte ca standardul co&unitar (ro(us (rin (roiect a ,ost i&(le&entat. De!( r ti 2e 2ro2rie r 02un-ere +ene&i!i ru(ui trebuie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar 6la ,iecare cerere de (lata9. 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 94 din 157

C).) * ANEEA V INSTRUCTIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII M$SURII 4), A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 1. 0ererea de (lata% 2. .eclaratia de c<eltuieli, care :a a:ea atasate: * 0o(iile ,acturilor% * 0o(iile docu&entelor de (lata% * 0o(iile e"traselor de cont% * 0o(iile 2de:erintei 7S0 0,1F si 2de:erintei 7S0 0,7F 6unde este ca)ul9% * 0o(iile altor ti(uri de 2de:erinte 6in ca)ul eliberarii acestora de catre consiliile locale/ 3udetene sau alte institutii (entru a:i)e, acorduri, autori)atii etc9% 3. /arantia de buna e"ecutie (entru lucrari/ ser:icii 6unde este ca)ul9% 4. 0ontractul de asi+urare a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9% 5. 2utori)atia de construire 6(entru ac<i)itii de lucrari, la (ri&a cerere de (lata, atat (entru lucrarile de ba)a cat si (entru lucrarile cu caracter (ro:i)oriu, acolo unde este ca)ul9% 6. 4a(ortul de e"ecutie% 7. 0erti,icatele de calitate 6con,or&itate9 (entru bunurile ac<i)itionate/ &aterialele ,olosite la lucrari% 8. 0o(iile .eclaratiilor :a&ale 6(entru i&(orturile directe9% 9. 8ro+ra&ul de ur&arire si control al calitatii lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 10. 5rdinul de ince(ere al lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 11. 8rocesul :erbal de (redare al a&(lasa&entului si (lanul de a&(lasare al in:estitiei continand (o)itiile bornelor to(o+ra,ice 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9 12. 8rocesele :erbale de rece(tie calitati:a, lucrari ascunse, (e ,a)e deter&inante 6unde este ca)ul9% 13. 8rocesele :erbale de rece(tie la ter&inarea lucrarilor 6la ulti&a cerere de (lata unde este ca)ul9% 14. 8rocesele :erbale de (redare B (ri&ire, de rece(tie si de (unere in ,unctiune a bunurilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 15. 8rocese :erbale de (redare B (ri&ire a ser:iciilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 16. Situatiile de (lata (entru lucrarile e"ecutate si centrali)atoarele situatiilor de (lata 6unde este ca)ul9% 17. Buletinele de anali)a a &aterialelor incor(orate% 18. Buletinele de incercari% 19. 2+re&entele te<nice%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 95 din 157

20. 21. 22. 23.

.e:i)ele ,inanciare (entru ser:icii 6unde este ca)ul9% 0ontractul de leasin+% .ocu&entele e&ise de autoritatile de &ediu, sanitar si sanitar :eterinar% .i(lo&a de studii/ certi,icatul de ,or&are al bene,iciarului/ re(re)entantului le+al/ unei (ersoane din cadrul societatii (entru care (re)inta carte de &unca, actionar 4ecunoasterea/ atestarea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale 6la ulti&a cerere de (lata9% 24. .eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului% 25. 2lte docu&ente 3usti,icati:e 6se :or s(eci,ica du(a ca)9. Do!u1ente 02e!i&i!e M 0urii 4),: - Gicenta de ,abricatie 6la ulti&a cerere de (lata (entru bene,iciarii cu codul 02E; 11079. Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, .eclaratia de c<eltuieli, 4a(ortul de e"ecutie, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9 Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 30 de )ile de la a:i)area (ri&ului dosar de ac<i)itie 6e"ce(tand dosarele de ser:icii9. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea c<eltuielilor e,ectuate a,erente in:esti-iei de ba)a reali)ate in cinci transe de (lata. 7n ca)ul in care bene,iciarul o(tea)a (entru (lata a:ansului, con,or& contractului de ,inantare/ actului aditional, acesta :a de(une: o ,or&ularul 0ererii de (lata 28 1.1 - 2:ans% o /arantia ,inanciara in ori+inal eliberata de o institutie ,inanciar - bancara sau nebancara /arantia ,inanciara trebuie sa aco(ere 110F din :aloarea a:ansului &entionat in 0ontractul de ,inantare/ actului aditional. 2ceasta trebuie e&isa (entru bene,iciarul ,inantarii, in ,a:oarea 2+entiei de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. /arantia ,inanciara trebuie sa ,ie :alabila (e (erioada duratei de e"ecutie a (roiectului. 2:ansul se recu(erea)a la ulti&a transa de (lata. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: K2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 96 din 157

8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea T0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale. &acturile e&ise trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa aiba ,or&atul (re:a)ut de actele nor&ati:e in :i+oare si sa ,ie co&(letate in con,or&itate cu acestea% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractului de ,inantare cu 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit, cu e"ce(tia ,acturilor e&ise (entru costurile +enerale ale (roiectului% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractelor de ac<i)itii% ade:erinta eliberata de 7S0 are a(licata sta&(ila institutiei si este se&nata de o (ersoana autori)ata% sa ,ie &entionate nu&arul, data si/ sau obiectul contractului de ac<i)itii (entru ser:icii/bunuri/lucrari in ba)a carora au ,ost e&ise. Bene,iciarul trebuie sa se asi+ure ca :aloarea c<eltuielilor solicitate s(re ra&bursare 6:aloarea din ,actura ,ara ta"e recu(erabile9 se incadrea)a in liniile din bu+etul (roiectului, co&(letand in .eclaratia de c<eltuieli atasata la dosarul cererii de (lata incadrarea (e linii bu+etare a c<eltuielilor solicitate la (lata. 0<eltuielile care de(asesc :aloarea din linia bu+etara sunt considerate c<eltuieli neeli+ibile (rin 8ro+ra&ul !E2.4 si trebuie su(ortate de bene,iciar. .aca se aco(era cu o ,actura c<eltuielile a,erente &ai &ultor c<eltuieli din ca(itolele bu+etului, se :a s(eci,ica, atat :aloarea totala a ,acturii, cat si :alorile solicitate (entru ,iecare ser:iciu (reci)at in ca(itolul din bu+et. .aca nu a ,ost s(eci,icat (e ,actura, bene,iciarul :a atasa o ane"a cu detalierea acestor c<eltuieli, care trebuie sa contina datele de identi,icare ale bene,iciarului, sa ,ie se&nata si sta&(ilata de e&itentul ,acturii, (recu& si de bene,iciar. 7n ca)ul ac<i)itiei de ser:icii, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din de:i)ul ,inanciar de ser:icii a,erente transei de (lata. 7n ca)ul ac<i)itiei de lucrari, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din situatia centrali)atorului de lucrari a,erente transei de (lata. 8entru ,acturile (artial acce(tate, acestea trebuie sa contina: - su&a (artial acce(tata% - su&a ra&asa de (latit% - sta&(ilele si se&naturile e"(ertilor te<nici. 1tila3ele si ec<i(a&entele ,ara &onta3, &i3loacele de trans(ort, alte ac<i)itii s(eci,ice, (recu& si dotarile trebuie sa ,ie ac<itate inte+ral (entru a (utea ,i solicitate la (lata in :ederea decontarii c<eltuielilor eli+ibile.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 97 din 157

Documentele de plata trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: docu&entul de (lata con,ir&a ca (lata nu s-a e,ectuat in nu&erar% docu&entele de (lata sunt e&ise ulterior se&narii contractului de ac<i)itii% sa aiba se&natura si sta&(ila bancii e&itente si a bene,iciarului (roiectului, e"ce(tand docu&entele de (lata a,erente (latilor electronice% sa &entione)e in clar nu&arul ,acturii sau contractului (e care le ac<ita% contul si banca bene,iciarului (latii cores(und cu datele din contractul de ac<i)itii sau din adresa ,urni)orului de lucrari/ser:icii (ri:ind contul bancar al acestuia% 0E0-urile/ biletele la ordin trebuie sa ,ie e&ise de bene,iciarul (roiectului, in nu&ele ,urni)orului, ,ara sa ,ie +irate catre terti. 7n ca)ul in care (latile se e,ectuea)a (rin 0E0-uri/ bilete la ordin, bene,iciarul trebuie sa (re)inte Borderourile de incasare a acestor docu&ente de (lata, care trebuie sa ,ie sta&(ilate si se&nate de banca. 7n ca)ul in care (lata se e,ectuea)a (rin acreditiv extern, trebuie ca la .osarul 0ererii de 8lata bene,iciarul sa atase)e co(ii du(a toate docu&entele solicitate de banca (entru trans,erul su&elor res(ecti:e 6con,or& contractului de credit9. Extrasele de cont trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa ,ie datate si sta&(ilate de banca 6tre)oreria9 bene,iciarului ,inantarii% sa ateste, :aloric si ca data, e,ectuarea (latilor din docu&entul/ docu&entele de (lata cores(ondente. 1entru platile e%ectuate prin .rezorerie de catre bene%iciari se vor atasa doar extrasele de cont. 8latile in cadrul unui contract de ac<i)itii trebuie e,ectuate con,or& clau)elor contractuale la ter&enele si :alorile stabilite. 8entru bunurile din i&(ortate direct de la ,urni)or, ,actura trebuie insotita de .eclaratia :a&ala, iar :aloarea in euro din ,actura trebuie sa ,ie aceeasi cu :aloarea in euro a acestor bunuri din .eclaratia :a&ala la data inre+istrarii in :a&a. .atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. Gucrarile e"ecutate, bunurile li:rate sau ser:iciile (restate trebuie sa cores(unda cantitati:, calitati: si :aloric o,ertelor casti+atoare care au stat la ba)a contractelor inc<eiate intre bene,iciar si ,urni)ori. 8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana reali)ata ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea T7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiT, :a se&na si :a sta&(ila9. 1lti&a cerere de (lata trebuie de(usa inainte de data li&ita (reci)ata in 0ontractul de ,inantare/ 2ctele aditionale. ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia si i&(licit la constituirea de debite (entru su&ele (latite (ana la &o&entul re)ilierii contractului.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 98 din 157

Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii.

B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Cerere -e 2( t trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. 6aloarea c/eltuielilor eligibile solicitate de bene,iciar la ulti&a transa de (lata trebuie sa ,ie de &ini& 20F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. 6aloarea c/eltuielilor generale ale proiectului , cu& ar ,i: - ta"e (entru ar<itecti, in+ineri si consultanti, - studii de ,e)abilitate/ &e&orii 3usti,icati:e, - ta"e (entru eliberarea certi,icatelor, a:i)elor si autori)atiilor necesare i&(le&entarii (roiectelor, asa cu& sunt ele &entionate in le+islatia nationala% - ac<i)itionarea de (atente si licente, este de &a"i& 10F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul (re:ede si constructii9/ &a"i& F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul nu (re:ede constructii9. De!( r ti -e !Fe(tuie(i trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului. R 2ortu( -e e3e!utie trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie in +eneral stadiu ,i)ic de reali)are al in:estitiei. G r nti -e +un e3e!utie (entru lucrari/ser:icii trebuie constituita in con,or&itate cu 0ontractul de lucrari/ser:icii 6in ,a:oarea bene,iciarului ,inantarii9. /arantia (oate ,i constituita, ,ie (rin e&iterea unei scrisori de +arantie bancara, a unei (olite de asi+urare, a unui cec etc., ,ie (rin constituirea acesteia (rin retineri succesi:e din transele de (lata. Contr !tu( -e 0i9ur re a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9 se a,la in (erioada de :alabilitate. Autori. ti -e !on0truire 0i Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu trebuie e&ise in con,or&itate cu le+islatia in :i+oare 6Ge+ea nr. 0/1$$1, cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare9 si sa ,ie :alabile (e toata durata e"ecutiei lucrarilor. Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu este necesara in :ederea or+ani)arii e"ecutiei lucrarilor de ba)a 6or+ani)are de santier9. Certi&i! te(e -e ! (it te%!on&or1it te (entru bunurile ac<i)itionate trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De!( r tii(e / 1 (e (entru i&(orturile directe de bunuri ac<i)itionate sunt atasate la ,acturi 6acolo unde este ca)ul9. 2ceste docu&ente trebuie se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.67&(ortul re(re)inta intrarea de bunuri din a,ara s(atiului co&unitar9.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 99 din 157

Or-inu( -e in!e2ere ( (u!r ri(or este docu&entul care atesta &o&entul ince(erii e"ecutarii lucrarilor. .ata e&iterii acestui docu&ent trebuie sa ,ie anterioara oricaror date de inre+istrare a buletinelor de anali)a, a intoc&irii (roceselor :erbale de lucrari ascunse si a (roceselor :erbale (e ,a)e deter&inate. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0u( /er+ ( -e 2re- re ( 12( 0 1entu(ui 0i 2( nu( -e 12( 0 re ( in/e0titiei !ontin n- 2o.itii(e +orne(or to2o9r &i!e trebuie sa ,ie datat, se&nat 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilat con,or& 8ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor. .ata elaborarii acestui docu&ent trebuie sa ,ie ulterioara 5rdinului de ince(ere al lucrarilor. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro9r 1u( -e ur1 rire 0i !ontro( ( ! (it tii (u!r ri(or trebuie :i)at de 7ns(ectia de Stat in 0onstructii, se&nat de re(re)entantul le+al al (roiectului, de (roiectant si e"ecutant. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ! (it ti/ # 2entru (u!r ri 0!un0e 0i & .e -eter1in nte trebuie sa ,ie elaborate, datate si se&nate con,or& (ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor din (roiectul te<nic. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ( ter1in re (u!r ri(or (re)entate la ulti&a cerere de (lata trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re:2ri1ire# -e re!e2tie 0i -e 2unere in &un!tiune +unuri(or !Fi.ition te trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de bunuri si bene,iciar. 7n ca)ul contractelor de leasin+, (rin 8rocesul :erbal de (redare-(ri&ire trebuie sa se trans,ere dre(tul de (ro(rietate asu(ra bunului de la ,urni)or la bene,iciar. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re * 2ri1ire 0er/i!ii(or !Fi.ition te : (roiect te<nic, caiet de sarcini, detalii de e"ecutie, trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Situ tii -e 2( t 2entru (u!r ri 0i !entr (i. to re(e 0itu tii(or -e 2( t trebuie se&nate cu nu&ele &entionat in clar, sta&(ilate si datate de re(re)entantul le+al, de diri+intele/ins(ector de santier 6(entru care s-a (re)entat certi,icatul de atestare9 si de e"ecutantul lucrarii. 4eali)area tuturor lucrarilor trebuie sa se ,aca in con,or&itate cu /ra,icul de e"ecutie al lucrarilor. .aca a(ar &odi,icari, trebuie sa se atase)e la .osarul 0ererii de 8lata, actul aditional de (relun+ire sau &odi,icare a /ra,icului de e"ecutie. 7n situatia in care (e (arcursul e"ecutiei lucrarilor se i&(un &odi,icari ale solutiei din 8roiectul Te<nic se :or intoc&i si (re)enta ur&atoarele docu&ente: dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor intoc&ita de (roiectant si se&nata ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul% liste de cantitati (entru lucrarile la care se renunta intoc&ite de (roiectant% listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare intoc&ite de (roiectant% nota de renuntare% nota de co&anda su(li&entara care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% situatiile de (lata a,erente notelor de co&anda su(li&entara trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 100 din 157

C/eltuielile diverse si neprevazute se (ot utili)a doar (entru &odi,icarea cantitatilor de lucrari in conditiile (re:a)ute de Q/ nr. 2@/ 200@ (ri:ind a(robarea continutului cadru al docu&entatiei te<nico B econo&ice a,erente in:estitiilor (ublic, (recu& si a structurii si &etodolo+iei de elaborare a de:i)ului +eneral (entru obiecti:e de in:estitii si lucrari de inter:entii si trebuie sa se incadre)e in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului. 8entru c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute bene,iciarul trebuie sa (re)inte in .osarul 0ererii de 8lata ur&atoarele docu&ente: - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si constructor in care sa se (reci)e)e su&a su(li&entara (entru reali)area lucrarilor care :a ,i solicitata la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru T0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si (roiectant, daca (entru re(roiectare sunt necesare su&e su(li&entare care :or ,i solicitate la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru T0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - ane"a la 8roiectul te<nic cu (artea re(roiectata 6unde este ca)ul9. 2ne"a trebuie :eri,icata de un :eri,icator atestat (entru cate+oria si clasa de i&(ortanta a lucrarii res(ecti:e care a(lica sta&(ila (e acest docu&ent. .e ase&enea, ane"a :a ,i insotita de re,eratul de :eri,icare% - dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor di:erse si ne(re:a)ute intoc&ita de (roiectant si se&nata de ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul. - ante&asuratoarea si listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare/ intoc&ite de (roiectant% - nota de co&anda su(li&entare care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% - situatiile de (lata distincte (entru lucrarile di:erse si ne(re:a)ute e"ecutate care trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar% sa a(ara distinct (e ,actura de lucrari &entiunea re,eritoare la Tc<eltuielile di:erse si ne(re:a)uteL. - bene,iciarul trebuie sa (re)inte (rocesul :erbal de ne+ociere con,or& 51/ nr. 34/200# art. 122 lit. i Bu(etine(e -e n (i. in!or2or te# !erti&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te 1 teri (e(or &o(o0ite ( (u!r ri% +u(etine(e -e in!er! ri 0i 9re1ente(e teFni!e sunt se&nate, datate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De/i.e(e &in n!i re (entru ser:icii trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de ser:icii si de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cestea trebuie sa ,ie in con,or&itate cu o,ertele ,inanciare (re)entate de ,urni)orul de ser:icii si declarate casti+atoare. 0<eltuielile de consultanta si (entru &ana+e&entul (roiectului se decontea)a (ro(ortional cu :aloarea ,iecarei transe de (lata a,erenta (roiectului. Contr !tu( -e (e 0in9 este a,erent bunurilor solicitate la (lata, are (reci)ata :aloarea si este se&nat de a&bele (arti.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 101 din 157

Do!u1ente e1i0e -e utorit ti(e -e 1e-iu# 0 nit r 0i 0 nit r /eterin r se :or (re)enta de catre bene,iciar la ulti&a cerere de (lata, du(a ,inali)area in:estitiei reali)ata (rin 8ro+ra& !E2.4. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare si a 8rotocoalelor inc<eiate intre 28.48 si Cinisterul Sanatatii 2utoritatea ;ationala Sanitar-Veterinara si (entru Si+uranta 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8adurilor, bene,iciarii (ro+ra&ului !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &entionate din care sa re)ulte ca (roiectul este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. .u(a i&(le&entarea unui standard co&unitar, bene,iciarul trebuie sa (re)inte la dosarul cererii de (lata, un docu&ent e&is (e nu&ele bene,iciarului, se&nat si sta&(ilat de autoritatea in do&eniu din care sa re)ulte ca standardul co&unitar (ro(us (rin (roiect a ,ost i&(le&entat. Ga ulti&a cerere de (lata, bene,iciarul / re(re)entantul le+al/o (ersoana din cadrul societatii (entru care (re)inta carte de &unca, actionar trebuie sa ,aca do:ada detinerii de a(titudini &ana+eriale/ &arZetin+ sau in acord cu acti:itatea (ro(usa (rin (roiect 6e"(erienta, cursuri de ,or&are (ro,esionala absol:ite B cel (utin ni:el de initiere, cursuri de cali,icare etc9 (rin (re)entarea co(iei -i2(o1ei -e 0tu-ii% !erti&i! tu(ui -e &or1 re . Bene,iciarul/ re(re)entantul le+al (oate de(une si docu&entul (ri:ind recunoasterea/ atestarea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale, eliberata de autoritatile co&(etente in con,or&itate cu (re:ederile Ge+ii nr 200/ 2004 (ri:ind recunoasterea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale (entru (ro,esiile re+le&entate din 4o&ania. De!( r ti 2e 2ro2rie r 02un-ere +ene&i!i ru(ui trebuie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar 6la ,iecare cerere de (lata9. 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 102 din 157

C).) * ANEEA V INSTRUCTIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII M$SURII 4)4 A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 1. 0ererea de (lata% 2. .eclaratia de c<eltuieli, care :a a:ea atasate: * 0o(iile ,acturilor% * 0o(iile docu&entelor de (lata% * 0o(iile e"traselor de cont% * 0o(iile 2de:erintei 7S0 0,1F si 2de:erintei 7S0 0,7F 6unde este ca)ul9% * 0o(iile altor ti(uri de 2de:erinte 6in ca)ul eliberarii acestora de catre consiliile locale/ 3udetene sau alte institutii (entru a:i)e, acorduri, autori)atii etc9% 3./arantia de buna e"ecutie (entru lucrari/ser:icii 6unde este ca)ul9% 4.0ontractul de asi+urare a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9% .2utori)atia de construire 6(entru ac<i)itii de lucrari, la (ri&a cerere de (lata, atat (entru lucrarile de ba)a cat si (entru lucrarile cu caracter (ro:i)oriu, acolo unde este ca)ul9% #.4a(ortul de e"ecutie% 7.0erti,icatele de calitate 6con,or&itate9 (entru bunurile ac<i)itionate/ &aterialele ,olosite la lucrari% @.0o(iile .eclaratiilor :a&ale 6(entru i&(orturile directe9% $.8ro+ra&ul de ur&arire si control al calitatii lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 10.5rdinul de ince(ere al lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 11.8rocesul :erbal de (redare al a&(lasa&entului si (lanul de a&(lasare al in:estitiei continand (o)itiile bornelor to(o+ra,ice 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9 12.8rocesele :erbale de rece(tie calitati:a, lucrari ascunse, (e ,a)e deter&inante 6unde este ca)ul9% 13.8rocesele :erbale de rece(tie la ter&inarea lucrarilor 6la ulti&a cerere de (lata unde este ca)ul9% 14.8rocesele :erbale de (redare B (ri&ire, de rece(tie si de (unere in ,unctiune a bunurilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 1 .8rocese :erbale de (redare B (ri&ire a ser:iciilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 1#.Situatiile de (lata (entru lucrarile e"ecutate si centrali)atoarele situatiilor de (lata 6unde este ca)ul9% 17.Buletinele de anali)a a &aterialelor incor(orate% 1@.Buletinele de incercari% 1$.2+re&entele te<nice% 20..e:i)ele ,inanciare (entru ser:icii 6unde este ca)ul9% 21..ocu&entele e&ise de autoritatile de &ediu, sanitar si sanitar :eterinar%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 103 din 157

22..i(lo&a de studii/ certi,icatul de ,or&are al bene,iciarului/ re(re)entantului le+al / unei (ersoane din cadrul societatii (entru care (re)inta carte de &unca, actionar 4ecunoasterea/ atestarea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale 6la ulti&a cerere de (lata9% 23..eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului% 24.2lte docu&ente 3usti,icati:e 6se :or s(eci,ica du(a ca)9. Do!u1ente 02e!i&i!e M 0urii 4)4: - 0erti,icatul de &e&bru al unei 2+entii ;ationale de Turis& sau contractul inc<eiat cu o a+entie de turis& autori)ata (ri:ind introducerea obiecti:ului in circuitul turistic 6(entru a+ro-turis& si alte structuri de (ri&ire turistica9% - 0erti,icatul de clasi,icare a obiecti:ului turistic% - 2testatul de bord eliberat de ca(itania (ortului (e ra)a caruia este inre+istrata na:a 6la ulti&a cerere de (lata9% - .i(lo&a sau certi,icatul care sa ateste calitatea de &ester a (ersoanei de la care au ,ost ac<i)itionate obiectele 6la cererea de (lata la care sunt solicitate s(re decontare obiectele traditionale9% - 0erti,icatul de &arca inre+istrata al obiectelor traditionale 6unde este ca)ul9% - 0erti,icatul de o&olo+are (entru traseele turistice (entru traseele turistice eliberat de Cinisterul Econo&iei, 0o&ertului si Cediului de a,aceri 6unde este ca)ul9. - 0ontractele de &unca 6(entru centrele locale de in,or&are si (ro&o:are turistica9% - .ocu&entele de cali,icare a an+a3atilor centrelor locale de in,or&are si (ro&o:are turistica Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, .eclaratia de c<eltuieli, 4a(ortul de e"ecutie, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9 Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 30 de )ile de la a:i)area (ri&ului dosar de ac<i)itie 6e"ce(tand dosarele de ser:icii9. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea c<eltuielilor e,ectuate a,erente in:esti-iei de ba)a reali)ate in cinci transe de (lata. 7n ca)ul (roiectelor care includ in:estitii a,erente &ai &ultor actiuni/ co&(onente, .osarul cererii de (lata trebuie sa cu(rinda cate o .eclaratie de c<eltuieli distincta (entru ,iecare actiune/ co&(onenta. 0elelalte docu&ente din .osarul cererii de (lata 6,acturi, (rocese :erbale, situatii de lucrari etc9 trebuie sa ,ie elaborate in &od distinct (entru ,iecare actiune/ co&(onenta, (reci)andu-se (e docu&entul res(ecti: ti(ul de actiune/ co&(onenta la care se re,era. 7n ca)ul in care bene,iciarul o(tea)a (entru (lata a:ansului, con,or& contractului de ,inantare/ actului aditional, acesta :a de(une: o ,or&ularul 0ererii de (lata 28 1.1 - 2:ans%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 104 din 157

o /arantia ,inanciara in ori+inal eliberata de o institutie ,inanciar B bancara sau nebancara /arantia ,inanciara trebuie sa aco(ere 110F din :aloarea a:ansului &entionat in 0ontractul de ,inantare/ actului aditional. 2ceasta trebuie e&isa (entru bene,iciarul ,inantarii, in ,a:oarea 2+entiei de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. /arantia ,inanciara trebuie sa ,ie :alabila (e (erioada duratei de e"ecutie a (roiectului. 2:ansul se recu(erea)a la ulti&a transa de (lata. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: K2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L. 8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea K0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale. &acturile e&ise trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa aiba ,or&atul (re:a)ut de actele nor&ati:e in :i+oare si sa ,ie co&(letate in con,or&itate cu acestea% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractului de ,inantare cu 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit, cu e"ce(tia ,acturilor e&ise (entru costurile +enerale ale (roiectului% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractelor de ac<i)itii% ade:erinta eliberata de 7S0 are a(licata sta&(ila institutiei si este se&nata de o (ersoana autori)ata% sa ,ie &entionate nu&arul, data si/ sau obiectul contractului de ac<i)itii (entru ser:icii/bunuri/lucrari in ba)a carora au ,ost e&ise. Bene,iciarul trebuie sa se asi+ure ca :aloarea c<eltuielilor solicitate s(re ra&bursare 6:aloarea din ,actura ,ara ta"e recu(erabile9 se incadrea)a in liniile din bu+etul (roiectului, co&(letand in .eclaratia de c<eltuieli atasata la dosarul cererii de (lata incadrarea (e linii bu+etare a c<eltuielilor solicitate la (lata. 0<eltuielile care de(asesc :aloarea din linia bu+etara sunt considerate c<eltuieli neeli+ibile (rin 8ro+ra&ul !E2.4 si trebuie su(ortate de bene,iciar. .aca se aco(era cu o ,actura c<eltuielile a,erente &ai &ultor c<eltuieli din ca(itolele bu+etului, se :a s(eci,ica, atat :aloarea totala a ,acturii, cat si :alorile solicitate (entru ,iecare ser:iciu (reci)at in ca(itolul din bu+et. .aca nu a ,ost s(eci,icat (e ,actura, bene,iciarul :a atasa o ane"a cu detalierea acestor c<eltuieli, care trebuie sa contina datele de identi,icare ale bene,iciarului, sa ,ie se&nata si sta&(ilata de e&itentul ,acturii, (recu& si de bene,iciar.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 105 din 157

7n ca)ul ac<i)itiei de ser:icii, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din de:i)ul ,inanciar de ser:icii a,erente transei de (lata. 7n ca)ul ac<i)itiei de lucrari, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din situatia centrali)atorului de lucrari a,erente transei de (lata. 8entru ,acturile (artial acce(tate, acestea trebuie sa contina: - su&a (artial acce(tata% - su&a ra&asa de (latit% - sta&(ilele si se&naturile e"(ertilor te<nici. 1tila3ele si ec<i(a&entele ,ara &onta3, &i3loacele de trans(ort, alte ac<i)itii s(eci,ice, (recu& si dotarile trebuie sa ,ie ac<itate inte+ral (entru a (utea ,i solicitate la (lata in :ederea decontarii c<eltuielilor eli+ibile. Documentele de plata trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: docu&entul de (lata con,ir&a ca (lata nu s-a e,ectuat in nu&erar% docu&entele de (lata sunt e&ise ulterior se&narii contractului de ac<i)itii% sa aiba se&natura si sta&(ila bancii e&itente si a bene,iciarului (roiectului, e"ce(tand docu&entele de (lata a,erente (latilor electronice% sa &entione)e in clar nu&arul ,acturii sau contractului (e care le ac<ita% contul si banca bene,iciarului (latii cores(und cu datele din contractul de ac<i)itii sau din adresa ,urni)orului de lucrari/ser:icii (ri:ind contul bancar al acestuia% 0E0-urile/ biletele la ordin trebuie sa ,ie e&ise de bene,iciarul (roiectului, in nu&ele ,urni)orului, ,ara sa ,ie +irate catre terti. 7n ca)ul in care (latile se e,ectuea)a (rin 0E0-uri/ bilete la ordin, bene,iciarul trebuie sa (re)inte Borderourile de incasare a acestor docu&ente de (lata, care trebuie sa ,ie sta&(ilate si se&nate de banca. 7n ca)ul in care (lata se e,ectuea)a (rin acreditiv extern, trebuie ca la .osarul 0ererii de 8lata bene,iciarul sa atase)e co(ii du(a toate docu&entele solicitate de banca (entru trans,erul su&elor res(ecti:e 6con,or& contractului de credit9. Extrasele de cont trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa ,ie datate si sta&(ilate de banca 6tre)oreria9 bene,iciarului ,inantarii% sa ateste, :aloric si ca data, e,ectuarea (latilor din docu&entul/ docu&entele de (lata cores(ondente. 1entru platile e%ectuate prin .rezorerie de catre bene%iciari se vor atasa doar extrasele de cont. 8latile in cadrul unui contract de ac<i)itii trebuie e,ectuate con,or& clau)elor contractuale la ter&enele si :alorile stabilite. 8entru bunurile din i&(ortate direct de la ,urni)or, ,actura trebuie insotita de .eclaratia :a&ala, iar :aloarea in euro din ,actura trebuie sa ,ie aceeasi cu
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 106 din 157

:aloarea in euro a acestor bunuri din .eclaratia :a&ala la data inre+istrarii in :a&a. .atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. Gucrarile e"ecutate, bunurile li:rate sau ser:iciile (restate trebuie sa cores(unda cantitati:, calitati: si :aloric o,ertelor casti+atoare care au stat la ba)a contractelor inc<eiate intre bene,iciar si ,urni)ori. 8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana reali)ata ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea T7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiT, :a se&na si :a sta&(ila9. 1lti&a cerere de (lata trebuie de(usa inainte de data li&ita (reci)ata in 0ontractul de ,inantare/ 2ctele aditionale. ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia si i&(licit la constituirea de debite (entru su&ele (latite (ana la &o&entul re)ilierii contractului. Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii.

B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Cerere -e 2( t trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. 6aloarea c/eltuielilor eligibile solicitate de bene,iciar la ulti&a transa de (lata trebuie sa ,ie de &ini& 20F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. 6aloarea c/eltuielilor generale ale proiectului , cu& ar ,i: - ta"e (entru ar<itecti, in+ineri si consultanti, - studii de ,e)abilitate/ &e&orii 3usti,icati:e, - ta"e (entru eliberarea certi,icatelor, a:i)elor si autori)atiilor necesare i&(le&entarii (roiectelor, asa cu& sunt ele &entionate in le+islatia nationala% - ac<i)itionarea de (atente si licente, este de &a"i& 10F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul (re:ede si constructii9/ &a"i& F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul nu (re:ede constructii9. 8entru (roiectele de(use de bene,iciarii (ublici, ale caror studii de ,e)abilitate au ,ost intoc&ite si ,inantate din alte ,onduri co&unitare sau bu+etare, inainte de intrarea in :i+oare a (re:ederilor Q/ 2@/ 200@, costurile re(re)entand actuali)area acestor studii nu :or de(asi 3F din :aloarea costurilor de (roiectare si in+inerie, cu &entinerea (rocentului de &a"i&u& 10F din costurile +enerale ale (roiectului. De!( r ti -e !Fe(tuie(i trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului. R 2ortu( -e e3e!utie trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie in +eneral stadiu ,i)ic de reali)are al in:estitiei.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 107 din 157

G r nti -e +un e3e!utie (entru lucrari/ser:icii trebuie constituita in con,or&itate cu 0ontractul de lucrari/ser:icii 6in ,a:oarea bene,iciarului ,inantarii9. /arantia (oate ,i constituita, ,ie (rin e&iterea unei scrisori de +arantie bancara, a unei (olite de asi+urare, a unui cec etc., ,ie (rin constituirea acesteia (rin retineri succesi:e din transele de (lata. Contr !tu( -e 0i9ur re a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9 se a,la in (erioada de :alabilitate. Autori. ti -e !on0truire 0i Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu trebuie e&ise in con,or&itate cu le+islatia in :i+oare 6Ge+ea nr. 0/1$$1, cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare9 si sa ,ie :alabile (e toata durata e"ecutiei lucrarilor. Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu este necesara in :ederea or+ani)arii e"ecutiei lucrarilor de ba)a 6or+ani)are de santier9. Certi&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te (entru bunurile ac<i)itionate trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De!( r tii(e / 1 (e (entru i&(orturile directe de bunuri ac<i)itionate sunt atasate la ,acturi 6acolo unde este ca)ul9. 2ceste docu&ente trebuie se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.67&(ortul re(re)inta intrarea de bunuri din a,ara s(atiului co&unitar9. Or-inu( -e in!e2ere ( (u!r ri(or este docu&entul care atesta &o&entul ince(erii e"ecutarii lucrarilor. .ata e&iterii acestui docu&ent trebuie sa ,ie anterioara oricaror date de inre+istrare a buletinelor de anali)a, a intoc&irii (roceselor :erbale de lucrari ascunse si a (roceselor :erbale (e ,a)e deter&inate. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0u( /er+ ( -e 2re- re ( 12( 0 1entu(ui 0i 2( nu( -e 12( 0 re ( in/e0titiei !ontin n- 2o.itii(e +orne(or to2o9r &i!e trebuie sa ,ie datat, se&nat 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilat con,or& 8ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor. .ata elaborarii acestui docu&ent trebuie sa ,ie ulterioara 5rdinului de ince(ere al lucrarilor. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro9r 1u( -e ur1 rire 0i !ontro( ( ! (it tii (u!r ri(or trebuie :i)at de 7ns(ectia de Stat in 0onstructii, se&nat de re(re)entantul le+al al (roiectului, de (roiectant si e"ecutant. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ! (it ti/ # 2entru (u!r ri 0!un0e 0i & .e -eter1in nte trebuie sa ,ie elaborate, datate si se&nate con,or& (ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor din (roiectul te<nic. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ( ter1in re (u!r ri(or (re)entate la ulti&a cerere de (lata trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re:2ri1ire# -e re!e2tie 0i -e 2unere in &un!tiune +unuri(or !Fi.ition te trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de bunuri si bene,iciar. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re * 2ri1ire 0er/i!ii(or !Fi.ition te : (roiect te<nic, caiet de sarcini, detalii de e"ecutie, trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Situ tii -e 2( t 2entru (u!r ri 0i !entr (i. to re(e 0itu tii(or -e 2( t trebuie se&nate cu nu&ele &entionat in clar, sta&(ilate si datate de re(re)entantul le+al, de diri+intele/ins(ector de santier 6(entru care s-a (re)entat certi,icatul de atestare9 si de e"ecutantul lucrarii.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 108 din 157

4eali)area tuturor lucrarilor trebuie sa se ,aca in con,or&itate cu /ra,icul de e"ecutie al lucrarilor. .aca a(ar &odi,icari, trebuie sa se atase)e la .osarul 0ererii de 8lata, actul aditional de (relun+ire sau &odi,icare a /ra,icului de e"ecutie. 7n situatia in care (e (arcursul e"ecutiei lucrarilor se i&(un &odi,icari ale solutiei din 8roiectul Te<nic se :or intoc&i si (re)enta ur&atoarele docu&ente: dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor intoc&ita de (roiectant si se&nata ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul% liste de cantitati (entru lucrarile la care se renunta intoc&ite de (roiectant% listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare intoc&ite de (roiectant% nota de renuntare% nota de co&anda su(li&entara care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% situatiile de (lata a,erente notelor de co&anda su(li&entara trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar. C/eltuielile diverse si neprevazute se (ot utili)a doar (entru &odi,icarea cantitatilor de lucrari in conditiile (re:a)ute de Q/ nr. 2@/ 200@ (ri:ind a(robarea continutului cadru al docu&entatiei te<nico B econo&ice a,erente in:estitiilor (ublic, (recu& si a structurii si &etodolo+iei de elaborare a de:i)ului +eneral (entru obiecti:e de in:estitii si lucrari de inter:entii si trebuie sa se incadre)e in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului. 8entru c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute bene,iciarul trebuie sa (re)inte in .osarul 0ererii de 8lata ur&atoarele docu&ente: - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si constructor in care sa se (reci)e)e su&a su(li&entara (entru reali)area lucrarilor care :a ,i solicitata la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru K0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si (roiectant, daca (entru re(roiectare sunt necesare su&e su(li&entare care :or ,i solicitate la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru K0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - ane"a la 8roiectul te<nic cu (artea re(roiectata 6unde este ca)ul9. 2ne"a trebuie :eri,icata de un :eri,icator atestat (entru cate+oria si clasa de i&(ortanta a lucrarii res(ecti:e care a(lica sta&(ila (e acest docu&ent. .e ase&enea, ane"a :a ,i insotita de re,eratul de :eri,icare% - dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor di:erse si ne(re:a)ute intoc&ita de (roiectant si se&nata de ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul. - ante&asuratoarea si listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare/ intoc&ite de (roiectant% - nota de co&anda su(li&entare care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant%

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 109 din 157

situatiile de (lata distincte (entru lucrarile di:erse si ne(re:a)ute e"ecutate care trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar% sa a(ara distinct (e ,actura de lucrari &entiunea re,eritoare la Kc<eltuielile di:erse si ne(re:a)uteL% bene,iciarul trebuie sa (re)inte (rocesul :erbal de ne+ociere con,or& 51/ nr. 34/200# art. 122 lit. i.

Bu(etine(e -e n (i. in!or2or te# !erti&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te 1 teri (e(or &o(o0ite ( (u!r ri% +u(etine(e -e in!er! ri 0i 9re1ente(e teFni!e sunt se&nate, datate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De/i.e(e &in n!i re (entru ser:icii trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de ser:icii si de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cestea trebuie sa ,ie in con,or&itate cu o,ertele ,inanciare (re)entate de ,urni)orul de ser:icii si declarate casti+atoare. 0<eltuielile de consultanta si (entru &ana+e&entul (roiectului se decontea)a (ro(ortional cu :aloarea ,iecarei transe de (lata a,erenta (roiectului. Do!u1ente e1i0e -e utorit ti(e -e 1e-iu# 0 nit r 0i 0 nit r /eterin r se :or (re)enta de catre bene,iciar la ulti&a cerere de (lata, du(a ,inali)area in:estitiei reali)ata (rin 8ro+ra& !E2.4. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare si a 8rotocoalelor inc<eiate intre 28.48 si Cinisterul Sanatatii 2utoritatea ;ationala Sanitar-Veterinara si (entru Si+uranta 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8adurilor, bene,iciarii (ro+ra&ului !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &entionate din care sa re)ulte ca (roiectul este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. .u(a i&(le&entarea unui standard co&unitar, bene,iciarul trebuie sa (re)inte la dosarul cererii de (lata, un docu&ent e&is (e nu&ele bene,iciarului, se&nat si sta&(ilat de autoritatea in do&eniu din care sa re)ulte ca standardul co&unitar (ro(us (rin (roiect a ,ost i&(le&entat. Ga ulti&a cerere de (lata, bene,iciarul/ re(re)entantul le+al/ o (ersoana din cadrul societatii (entru care (re)inta carte de &unca, actionar trebuie sa ,aca do:ada detinerii de a(titudini &ana+eriale/ &arZetin+ sau in acord cu acti:itatea (ro(usa (rin (roiect 6e"(erienta, cursuri de ,or&are (ro,esionala absol:ite B cel (utin ni:el de initiere, cursuri de cali,icare etc9 (rin (re)entarea co(iei -i2(o1ei -e 0tu-ii% !erti&i! tu(ui -e &or1 re. Bene,iciarul/ re(re)entantul le+al (oate de(une si docu&entul (ri:ind recunoasterea/ atestarea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale, eliberata de autoritatile co&(etente in con,or&itate cu (re:ederile Ge+ii nr 200/ 2004 (ri:ind recunoasterea di(lo&elor si cali,icarilor (ro,esionale (entru (ro,esiile re+le&entate din 4o&ania. De!( r ti 2e 2ro2rie r 02un-ere +ene&i!i ru(ui trebuie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar 6la ,iecare cerere de (lata9. 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 110 din 157

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 111 din 157

C).) * ANEEA V INSTRUCTIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII M$SURII 4,, A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 11 0ererea de (lata% 11 .eclaratia de c<eltuieli, care :a a:ea atasate: * 0o(iile ,acturilor% * 0o(iile docu&entelor de (lata% * 0o(iile e"traselor de cont% * 0o(iile 2de:erintei 7S0 0,1F si 2de:erintei 7S0 0,7F 6unde este ca)ul9% * 0o(iile altor ti(uri de 2de:erinte 6in ca)ul eliberarii acestora de catre consiliile locale/ 3udetene sau alte institutii (entru a:i)e, acorduri, autori)atii etc.9% 11 /arantia de buna e"ecutie (entru lucrari/ser:icii 6unde este ca)ul9% 11 0ontractul de asi+urare a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9% 11 2utori)atia de construire 6(entru ac<i)itii de lucrari, la (ri&a cerere de (lata, atat (entru lucrarile de ba)a cat si (entru lucrarile cu caracter (ro:i)oriu, acolo unde este ca)ul9% 11 4a(ortul de e"ecutie% 11 0erti,icatele de calitate 6con,or&itate9 (entru bunurile ac<i)itionate/ &aterialele ,olosite la lucrari% 11 0o(iile .eclaratiilor :a&ale 6(entru i&(orturile directe9% 11 8ro+ra&ul de ur&arire si control al calitatii lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 111 5rdinul de ince(ere al lucrarilor 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9% 111 8rocesul :erbal de (redare al a&(lasa&entului si (lanul de a&(lasare al in:estitiei continand (o)itiile bornelor to(o+ra,ice 6unde este ca)ul, la (ri&a cerere de (lata9 111 8rocesele :erbale de rece(tie calitati:a, lucrari ascunse, (e ,a)e deter&inante 6unde este ca)ul9% 111 8rocesele :erbale de rece(tie la ter&inarea lucrarilor 6la ulti&a cerere de (lata unde este ca)ul9% 111 8rocesele :erbale de (redare B (ri&ire, de rece(tie si de (unere in ,unctiune a bunurilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 111 8rocese :erbale de (redare B (ri&ire a ser:iciilor ac<i)itionate 6unde este ca)ul9% 111 Situatiile de (lata (entru lucrarile e"ecutate si centrali)atoarele situatiilor de (lata 6unde este ca)ul9% 111 Buletinele de anali)a a &aterialelor incor(orate% 111 Buletinele de incercari% 111 2+re&entele te<nice% 111 .e:i)ele ,inanciare (entru ser:icii 6unde este ca)ul9%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 112 din 157

111 .ocu&entele e&ise de autoritatile de &ediu, sanitar si sanitar :eterinar% 111 .eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului% 111 2lte docu&ente 3usti,icati:e 6se :or s(eci,ica du(a ca)9. Do!u1ente 02e!i&i!e M 0urii 4,,: - Qotararea 0onsiliului Gocal (ri:ind in:entarul do&eniului (ublic al 0onsiliului Gocal care sa cu(rinda si in:estitia reali)ata (rin !E2.4 insotita de do:ada din (artea institutiei (re,ectului ca <otararea a ,ost su(usa controlului de le+alitate al (re,ectului 6la ulti&a cerere de (lata9% - 2dresa de trans&itere catre 0onsiliul Iudetean a Qotararii 0onsiliului Gocal (ri:ind in:entarul do&eniului (ublic al 0onsiliului Gocal care sa cu(rinda si in:estitia reali)ata (rin !E2.4 cu nu&arul de inre+istrare de la 0onsiliul Iudetean 6la ulti&a cerere de (lata9% - 2utori)atia de ,unctionare e&isa de 2utoritatea ;ationala de 4e+le&entare in .o&eniul /a)elor ;aturale/ 2utoritatea ;ationala de 4e+le&entare in do&eniul Ener+iei 6la ulti&a cerere de (lata, du(a ca)9% - 0ontractul cu o ,ir&a s(eciali)ata (entru ridicarea si trans(ortul deseurilor la un de(o)it )onal 6la ulti&a cerere de (lata9% - 0erti,icatul de acreditare al ,urni)orului de ser:icii sociale 6la ulti&a cerere de (lata9% - .ocu&entul (ri:ind atestarea (ro,esionala a (ersoanelor care au reali)at studiile (ri:ind (atri&oniul cultural din s(atiul rural. Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, .eclaratia de c<eltuieli, 4a(ortul de e"ecutie, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9 Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 30 de )ile de la a:i)area (ri&ului dosar de ac<i)itie 6e"ce(tand dosarele de ser:icii9. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea c<eltuielilor e,ectuate a,erente in:esti-iei de ba)a reali)ate in cinci transe de (lata. 7n ca)ul (roiectelor care includ in:estitii a,erente &ai &ultor actiuni/ co&(onente, .osarul cererii de (lata trebuie sa cu(rinda cate o .eclaratie de c<eltuieli distincta (entru ,iecare actiune/ co&(onenta. 0elelalte docu&ente din .osarul cererii de (lata 6,acturi, (rocese :erbale, situatii de lucrari etc9 trebuie sa ,ie elaborate in &od distinct (entru ,iecare actiune/ co&(onenta, (reci)andu-se (e docu&entul res(ecti: ti(ul de actiune/ co&(onenta la care se re,era. 7n ca)ul in care bene,iciarul o(tea)a (entru (lata a:ansului, con,or& contractului de ,inantare/ actului aditional, acesta :a de(une: o ,or&ularul 0ererii de (lata 28 1.1 - 2:ans% o /arantia ,inanciara in ori+inal eliberata de o institutie ,inanciar B bancara sau nebancara

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 113 din 157

/arantia ,inanciara trebuie sa aco(ere 110F din :aloarea a:ansului &entionat in 0ontractul de ,inantare/ actul aditional. 2ceasta trebuie e&isa (entru bene,iciarul ,inantarii, in ,a:oarea 2+entiei de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit. /arantia ,inanciara trebuie sa ,ie :alabila (e (erioada duratei de e"ecutie a (roiectului. 2:ansul se recu(erea)a la ulti&a transa de (lata. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: ,,2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L 8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea T0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale. &acturile e&ise trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa aiba ,or&atul (re:a)ut de actele nor&ati:e in :i+oare si sa ,ie co&(letate in con,or&itate cu acestea% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractului de ,inantare cu 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit, cu e"ce(tia ,acturilor e&ise (entru costurile +enerale ale (roiectului% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei se&narii contractelor de ac<i)itii% ade:erinta eliberata de 7S0 are a(licata sta&(ila institutiei si este se&nata de o (ersoana autori)ata% sa ,ie &entionate nu&arul, data si/ sau obiectul contractului de ac<i)itii (entru ser:icii/bunuri/lucrari in ba)a carora au ,ost e&ise. Bene,iciarul trebuie sa se asi+ure ca :aloarea c<eltuielilor solicitate s(re ra&bursare 6:aloarea din ,actura ,ara ta"e recu(erabile9 se incadrea)a in liniile din bu+etul (roiectului, co&(letand in .eclaratia de c<eltuieli atasata la dosarul cererii de (lata incadrarea (e linii bu+etare a c<eltuielilor solicitate la (lata. 0<eltuielile care de(asesc :aloarea din linia bu+etara sunt considerate c<eltuieli neeli+ibile (rin 8ro+ra&ul !E2.4 si trebuie su(ortate de bene,iciar. .aca se aco(era cu o ,actura c<eltuielile a,erente &ai &ultor c<eltuieli din ca(itolele bu+etului, se :a s(eci,ica, atat :aloarea totala a ,acturii, cat si :alorile solicitate (entru ,iecare ser:iciu (reci)at in ca(itolul din bu+et. .aca nu a ,ost s(eci,icat (e ,actura, bene,iciarul :a atasa o ane"a cu detalierea acestor c<eltuieli, care trebuie sa contina datele de identi,icare ale bene,iciarului, sa ,ie se&nata si sta&(ilata de e&itentul ,acturii, (recu& si de bene,iciar.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 114 din 157

7n ca)ul ac<i)itiei de ser:icii, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din de:i)ul ,inanciar de ser:icii a,erente transei de (lata. 7n ca)ul ac<i)itiei de lucrari, daca au ,ost e&ise &ai &ulte ,acturi, :aloarea tuturor ,acturilor trebuie sa ,ie e+ala cu :aloarea din situatia centrali)atorului de lucrari a,erente transei de (lata. 8entru ,acturile (artial acce(tate, acestea trebuie sa contina: - su&a (artial acce(tata% - su&a ra&asa de (latit% - sta&(ilele si se&naturile e"(ertilor te<nici. 1tila3ele si ec<i(a&entele ,ara &onta3, &i3loacele de trans(ort, alte ac<i)itii s(eci,ice, (recu& si dotarile trebuie sa ,ie ac<itate inte+ral (entru a (utea ,i solicitate la (lata in :ederea decontarii c<eltuielilor eli+ibile. Documentele de plata trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: docu&entul de (lata con,ir&a ca (lata nu s-a e,ectuat in nu&erar% docu&entele de (lata sunt e&ise ulterior se&narii contractului de ac<i)itii% sa aiba se&natura si sta&(ila bancii e&itente si a bene,iciarului (roiectului, e"ce(tand docu&entele de (lata a,erente (latilor electronice% sa &entione)e in clar nu&arul ,acturii sau contractului (e care le ac<ita% contul si banca bene,iciarului (latii cores(und cu datele din contractul de ac<i)itii sau din adresa ,urni)orului de lucrari/ser:icii (ri:ind contul bancar al acestuia% 0E0-urile/ biletele la ordin trebuie sa ,ie e&ise de bene,iciarul (roiectului, in nu&ele ,urni)orului, ,ara sa ,ie +irate catre terti. 7n ca)ul in care (latile se e,ectuea)a (rin 0E0-uri/ bilete la ordin, bene,iciarul trebuie sa (re)inte Borderourile de incasare a acestor docu&ente de (lata, care trebuie sa ,ie sta&(ilate si se&nate de banca. 7n ca)ul in care (lata se e,ectuea)a (rin acreditiv extern, trebuie ca la .osarul 0ererii de 8lata bene,iciarul sa atase)e co(ii du(a toate docu&entele solicitate de banca (entru trans,erul su&elor res(ecti:e 6con,or& contractului de credit9. Extrasele de cont trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa ,ie datate si sta&(ilate de banca 6tre)oreria9 bene,iciarului ,inantarii% sa ateste, :aloric si ca data, e,ectuarea (latilor din docu&entul/ docu&entele de (lata cores(ondente. 1entru platile e%ectuate prin .rezorerie de catre bene%iciari se vor atasa doar extrasele de cont. 8latile in cadrul unui contract de ac<i)itii trebuie e,ectuate con,or& clau)elor contractuale la ter&enele si :alorile stabilite. 8entru bunurile din i&(ortate direct de la ,urni)or, ,actura trebuie insotita de .eclaratia :a&ala, iar :aloarea in euro din ,actura trebuie sa ,ie aceeasi cu :aloarea in euro a acestor bunuri din .eclaratia :a&ala la data inre+istrarii in :a&a.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 115 din 157

.atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. Gucrarile e"ecutate, bunurile li:rate sau ser:iciile (restate trebuie sa cores(unda cantitati:, calitati: si :aloric o,ertelor casti+atoare care au stat la ba)a contractelor inc<eiate intre bene,iciar si ,urni)ori. 8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana reali)ata ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea T7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiT, :a se&na si :a sta&(ila9. 1lti&a cerere de (lata trebuie de(usa inainte de data li&ita (reci)ata in 0ontractul de ,inantare/ 2ctele aditionale. ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia si i&(licit la constituirea de debite (entru su&ele (latite (ana la &o&entul re)ilierii contractului. Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii. B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Cerere -e 2( t trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. 6aloarea c/eltuielilor eligibile solicitate de bene,iciar la ulti&a transa de (lata trebuie sa ,ie de &ini& 20F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului. 8entru (roiectele care au bene,iciat de a:ans, :aloarea ,inantarii nera&bursabile solicitata de bene,iciar (entru decontare la ulti&a transa de (lata trebuie sa aco(ere cel (utin :aloarea a:ansului acordat. 6aloarea c/eltuielilor generale ale proiectului , cu& ar ,i: - ta"e (entru ar<itecti, in+ineri si consultanti, - studii de ,e)abilitate/ &e&orii 3usti,icati:e, - ta"e (entru eliberarea certi,icatelor, a:i)elor si autori)atiilor necesare i&(le&entarii (roiectelor, asa cu& sunt ele &entionate in le+islatia nationala% - ac<i)itionarea de (atente si licente, este de &a"i& 10F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul (re:ede si constructii9/ &a"i& F din :aloarea totala eli+ibila a (roiectului 6daca (roiectul nu (re:ede constructii9 8entru (roiectele de(use de bene,iciarii (ublici, ale caror studii de ,e)abilitate au ,ost intoc&ite si ,inantate din alte ,onduri co&unitare sau bu+etare, inainte de intrarea in :i+oare a (re:ederilor Q/ 2@/ 200@, costurile re(re)entand actuali)area acestor studii nu :or de(asi 3F din :aloarea costurilor de (roiectare si in+inerie, cu &entinerea (rocentului de &a"i&u& 10F din costurile +enerale ale (roiectului. De!( r ti -e !Fe(tuie(i trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului. R 2ortu( -e e3e!utie trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie in +eneral stadiu ,i)ic de reali)are al in:estitiei. G r nti -e +un e3e!utie (entru lucrari/ser:icii trebuie constituita in con,or&itate cu 0ontractul de lucrari/ser:icii 6in ,a:oarea bene,iciarului ,inantarii9. /arantia (oate ,i constituita, ,ie (rin e&iterea unei scrisori de
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 116 din 157

+arantie bancara, a unei (olite de asi+urare, a unui cec etc., ,ie (rin constituirea acesteia (rin retineri succesi:e din transele de (lata. Contr !tu( -e 0i9ur re a lucrarilor/ bunurilor (e (erioada e"ecutiei acestora 6(entru bene,iciarii care au ac<i)itii reali)ate con,or& 51/ 34/ 200#9 se a,la in (erioada de :alabilitate. Autori. ti -e !on0truire 0i Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu trebuie e&ise in con,or&itate cu le+islatia in :i+oare 6Ge+ea nr. 0/1$$1, cu &odi,icarile si co&(letarile ulterioare9 si sa ,ie :alabile (e toata durata e"ecutiei lucrarilor. Autori. ti -e !on0truire 2entru (u!r ri(e !u ! r !ter 2ro/i.oriu este necesara in :ederea or+ani)arii e"ecutiei lucrarilor de ba)a 6or+ani)are de santier9. Certi&i! te(e -e ! (it te%!on&or1it te (entru bunurile ac<i)itionate trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De!( r tii(e / 1 (e (entru i&(orturile directe de bunuri ac<i)itionate sunt atasate la ,acturi 6acolo unde este ca)ul9. 2ceste docu&ente trebuie se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.67&(ortul re(re)inta intrarea de bunuri din a,ara s(atiului co&unitar9. Or-inu( -e in!e2ere ( (u!r ri(or este docu&entul care atesta &o&entul ince(erii e"ecutarii lucrarilor. .ata e&iterii acestui docu&ent trebuie sa ,ie anterioara oricaror date de inre+istrare a buletinelor de anali)a, a intoc&irii (roceselor :erbale de lucrari ascunse si a (roceselor :erbale (e ,a)e deter&inate. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0u( /er+ ( -e 2re- re ( 12( 0 1entu(ui 0i 2( nu( -e 12( 0 re ( in/e0titiei !ontin n- 2o.itii(e +orne(or to2o9r &i!e trebuie sa ,ie datat, se&nat 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilat con,or& 8ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor. .ata elaborarii acestui docu&ent trebuie sa ,ie ulterioara 5rdinului de ince(ere al lucrarilor. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro9r 1u( -e ur1 rire 0i !ontro( ( ! (it tii (u!r ri(or trebuie :i)at de 7ns(ectia de Stat in 0onstructii, se&nat de re(re)entantul le+al al (roiectului, de (roiectant si e"ecutant. 6la (ri&a cerere de (lata9. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ! (it ti/ # 2entru (u!r ri 0!un0e 0i & .e -eter1in nte trebuie sa ,ie elaborate, datate si se&nate con,or& (ro+ra&ului de ur&arire si control al calitatii lucrarilor din (roiectul te<nic. Pro!e0e(e /er+ (e -e re!e2tie ( ter1in re (u!r ri(or (re)entate la ulti&a cerere de (lata trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re:2ri1ire# -e re!e2tie 0i -e 2unere in &un!tiune +unuri(or !Fi.ition te trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de bunuri si bene,iciar. Pro!e0e(e /er+ (e -e 2re- re * 2ri1ire 0er/i!ii(or !Fi.ition te : (roiect te<nic, caiet de sarcini, detalii de e"ecutie, trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate. Situ tii -e 2( t 2entru (u!r ri 0i !entr (i. to re(e 0itu tii(or -e 2( t trebuie se&nate cu nu&ele &entionat in clar, sta&(ilate si datate de re(re)entantul le+al, de diri+intele/ins(ector de santier 6(entru care s-a (re)entat certi,icatul de atestare9 si de e"ecutantul lucrarii. 4eali)area tuturor lucrarilor trebuie sa se ,aca in con,or&itate cu /ra,icul de e"ecutie al lucrarilor. .aca a(ar &odi,icari, trebuie sa se atase)e la .osarul 0ererii de 8lata, actul aditional de (relun+ire sau &odi,icare a /ra,icului de e"ecutie.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 117 din 157

7n situatia in care (e (arcursul e"ecutiei lucrarilor se i&(un &odi,icari ale solutiei din 8roiectul Te<nic se :or intoc&i si (re)enta ur&atoarele docu&ente: dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor intoc&ita de (roiectant si se&nata ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul% liste de cantitati (entru lucrarile la care se renunta intoc&ite de (roiectant% listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare intoc&ite de (roiectant% nota de renuntare% nota de co&anda su(li&entara care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% situatiile de (lata a,erente notelor de co&anda su(li&entara trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar. C/eltuielile diverse si neprevazute se (ot utili)a doar (entru &odi,icarea cantitatilor de lucrari in conditiile (re:a)ute de Q/ nr. 2@/ 200@ (ri:ind a(robarea continutului cadru al docu&entatiei te<nico B econo&ice a,erente in:estitiilor (ublic, (recu& si a structurii si &etodolo+iei de elaborare a de:i)ului +eneral (entru obiecti:e de in:estitii si lucrari de inter:entii si trebuie sa se incadre)e in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului. 8entru c<eltuieli di:erse si ne(re:a)ute bene,iciarul trebuie sa (re)inte in .osarul 0ererii de 8lata ur&atoarele docu&ente: - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si constructor in care sa se (reci)e)e su&a su(li&entara (entru reali)area lucrarilor care :a ,i solicitata la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru T0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - actul aditional inc<eiat intre bene,iciar si (roiectant, daca (entru re(roiectare sunt necesare su&e su(li&entare care :or ,i solicitate la (lata in li&ita su&ei dis(onibile in bu+etul (roiectului (entru T0<eltuieli di:erse si ne(re:a)uteL% - ane"a la 8roiectul te<nic cu (artea re(roiectata 6unde este ca)ul9. 2ne"a trebuie :eri,icata de un :eri,icator atestat (entru cate+oria si clasa de i&(ortanta a lucrarii res(ecti:e care a(lica sta&(ila (e acest docu&ent. .e ase&enea, ane"a :a ,i insotita de re,eratul de :eri,icare% - dis(o)itia de santier (entru e"ecutia lucrarilor di:erse si ne(re:a)ute intoc&ita de (roiectant si se&nata de ins(ectorul de santier, bene,iciar si constructor% aceasta dis(o)itie de santier este insotita de &e&oriu 3usti,icati: intoc&it de (roiectant si :eri,icat de :eri,icatorul de (roiect, acolo unde este ca)ul. - ante&asuratoarea si listele de cantitati (entru lucrari su(li&entare/ intoc&ite de (roiectant% - nota de co&anda su(li&entare care trebuie sa ,ie se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, de diri+intele de santier, de (roiectant% - situatiile de (lata distincte (entru lucrarile di:erse si ne(re:a)ute e"ecutate care trebuie sa ,ie se&nate de catre constructor, diri+intele de santier si bene,iciar% sa a(ara distinct (e ,actura de lucrari &entiunea re,eritoare la Tc<eltuielile di:erse si ne(re:a)uteL.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 118 din 157

bene,iciarul trebuie sa (re)inte (rocesul :erbal de ne+ociere con,or& 51/ nr. 34/200# art. 122 lit. i

Bu(etine(e -e n (i. in!or2or te# !erti&i! te(e -e ! (it te% !on&or1it te 1 teri (e(or &o(o0ite ( (u!r ri% +u(etine(e -e in!er! ri 0i 9re1ente(e teFni!e sunt se&nate, datate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta. De/i.e(e &in n!i re (entru ser:icii trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de ,urni)orul de ser:icii si de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cestea trebuie sa ,ie in con,or&itate cu o,ertele ,inanciare (re)entate de ,urni)orul de ser:icii si declarate casti+atoare. 0<eltuielile de consultanta si (entru &ana+e&entul (roiectului se decontea)a (ro(ortional cu :aloarea ,iecarei transe de (lata a,erenta (roiectului. Do!u1ente e1i0e -e utorit ti(e -e 1e-iu# 0 nit r 0i 0 nit r /eterin r se :or (re)enta de catre bene,iciar la ulti&a cerere de (lata, du(a ,inali)area in:estitiei reali)ata (rin 8ro+ra& !E2.4. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare si a 8rotocoalelor inc<eiate intre 28.48 si Cinisterul Sanatatii 2utoritatea ;ationala Sanitar-Veterinara si (entru Si+uranta 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8adurilor, bene,iciarii (ro+ra&ului !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &entionate din care sa re)ulte ca (roiectul este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. .u(a i&(le&entarea unui standard co&unitar, bene,iciarul trebuie sa (re)inte la dosarul cererii de (lata, un docu&ent e&is (e nu&ele bene,iciarului, se&nat si sta&(ilat de autoritatea in do&eniu din care sa re)ulte ca standardul co&unitar (ro(us (rin (roiect a ,ost i&(le&entat. De!( r ti 2e 2ro2rie r 02un-ere +ene&i!i ru(ui trebuie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar 6la ,iecare cerere de (lata9. 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 119 din 157

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

AG E N I A D E P L I P E N T R U D E Z V O L T AR E RUR AL I PESCUIT PROGRAM NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL


C1.1 M112

CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C)),............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIMIILE PROGRAMULUI NAMIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ ROMONIA ntre: AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Romnia, cu sediul n str. Stirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.: 021402.27. 0/ !a": 021-31 .#7.7$% e&ail: cabinet'a(dr(.ro, re(re)entat* le+al de ................................................., n ,unc-ia de .irector /eneral, 2rin 1 n- t r ...................................................... B Dire!tor ( Centru(ui Re9ion ( -e P("Ai 2entru De./o(t re Rur (" Di Pe0!uit ...................................... n calitate de Autorit te Contr !t nt"# (e de o (arte, si PERSOAN$ JURIDIC$% PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .......................... .................... in,iintata/ autori)ata la data de .................., 0od 1nic de inre+istrare/ 2utori)atie ...................................., cu sediul in str. ..........................., iudetul................, cod (ostal...................., tel. ......-................, ,a" ......-................., cod 45 ... 6 Cod <nic de :nregistrare in Registrul &ermierilor alocat de (1:( 9 = re(re)entata (rin ... 6nume9 = n ,unc-ia de = *calitatea de reprezentare ca (dministrator, potrivit actului normativ privind organizarea i %unc7ionarea entit)7ii"persoanei 2uridice respective i con%orm statutului" actului constitutiv al perosanei 2uridice respective) D, identi,icat (rin B.7./ 0.7./ 82SS seria ==. nr. =, 0;8 ====== in calitate de Bene&i!i r, (e de alta (arte, au con:enit inc<eierea (re)entului Contract de Finantare (entru acordarea ajutorului financiar neram ursa il (e ba)a 0ererii de ,inantare nr. F ''''''. in ur&atoarele conditii: Arti!o(u( ) * O+ie!tu( Contr !tu(ui 1619 5biectul acestui 0ontract l re(re)int* acordarea ,inan-*rii nera&bursabile de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, (entru (unerea n a(licare a 0ererii de ,inan-are nr. '''...'''. intitulat*: ' ?tit(u(@ ''''''''''''''''.... ''''''''''''''''''''''''''''''''''..... '''''''''''''''''''''''''''''''''' .
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 120 din 157

1629 Bene,iciarului i se :a acorda ,inan-area nera&bursabil* n ter&enii i condi-iile stabilite n acest 0ontract, care este constituit din 0ontractul 0adru i ane"ele acestuia, (e care Bene,iciarul declar* c* le cunoate i le acce(t*. 0ererea de ,inan-are de(us* de bene,iciar, re)ultat* n ur&a :eri,ic*rilor, &odi,ic*rilor i co&(let*rilor e,ectuate (e (arcursul (rocedurii de e:aluare B selectare de:ine obli+atorie (entru bene,iciar. 1639 Bene,iciarul acce(t* ,inan-area nera&bursabil* i se an+a3ea)* s* des,*oare 8roiectul (e (ro(ria r*s(undere. Arti!o(u( , * Dur t !ontr !tu(ui -e e3e!uAie !ontr !tu(ui 0i -ur t -e / ( +i(it te

2619 .urata de e"ecutie a (re)entului contract nce(e la data se&n*rii acestuia de c*tre a&bele (*r-i si este de 1 3i1 45 (uni calculate ince(and cu data se&narii contractului de ,inantare de a&bele (arti. 2629 8entru (roiectele care (re:ad nu1 i in/e0titii (entru ada(tarea la standardele co&unitare, durata de e"ecutie a contractului nu 2o te de(asi durata &a"i&* de e"ecu-ie (re:a)uta la 2rt. 2619 c<iar dac* ter&enul de +ratie i&(us de i&(le&entarea standardului res(ecti:, de(*ete aceast* durata. 2639 .urata de :alabilitate a contractului re(re)int* durata de e"ecu-ie a contractului de ,inantare, la care se adau+* 4 ni de &onitori)are de la data ulti&ei (l*-i ,acut* de catre 2utoritatea 0ontractant*. Arti!o(u( 4 * V (o re Contr !tu(ui 3619 2utoritatea 0ontractant* se an+a3ea)* s* acorde un s(ri3in ,inanciar nera&bursabil sub ,or&a de (ri&a (entru instalarea tinerilor ,er&ieri, de &a"i&u& ............................. Euro ec<i:alentul a &a"i&u& .......................... Gei, ast,el: Pri1 tr n0 de &a"i&u& ...................................... Euro, ec<i:alentul a &a"i& ................... lei re(re)entand 5;< -in / (o re tot ( 2re/ .ut ( rt 47)8. A -ou tr n0 de &a"i&u& ..................................... Euro, ec<i:alentul a &a"i& ................... lei re(re)entand 6;< -in / (o re tot ( 2re/ .ut ( rt 47)8. 0ursul de sc<i&b utili)at este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului n cursul c*ruia a ,ost luat* deci)ia de acordare a a3utorului, (ublicat (e (a+ina Deb a B*ncii 0entral Euro(ene <tt(://DDD.ecb.int/inde".<t&l. Arti!o(u( 6 * Mo- (it te -e 2( t" 4619 Bene,iciarul :a ntoc&i cererile de (lat* n con,or&itate cu 7nstruc-iunile de (lat* care :or ,i (ublicate (e site-ul DDD.a(dr(.ro. 4629 S(ri3inul (entru instalare :a ,i acordat sub ,or&a de (ri&e. 8lata se :a e,ectua (e ba)a cererilor de (lat* in 2 transe autori)ate de 2+en-ie de(use de bene,iciari. 4639 8ri&a cerere de (lata se :a de(une in 1 3i1 ); -e .i(e de la data se&narii 0ontractului de ,inantare si re(re)inta 5;< din :aloarea (re:a)uta la 2rticolul 3619 si (lata se :a e,ectua in &a"i& $0 de )ile de la data declararii con,or&itatii cererii de (lata de catre 2utoritatea 0ontractanta.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 121 din 157

4649 2 doua cerere de (lata se de(une in &a"i& 4; -e (uni de la data se&narii 0ontractului de ,inantare, du(a :eri,icarea inde(linirii tuturor actiunilor (re:a)ute in 8lanul de 2,aceri, obli+atoriu cu i&(le&entarea standardelor co&unitare si re(re)inta 6;< din :aloarea (re:a)uta la 2rticolul 3619 si (lata se :a e,ectua in &a"i& $0 de )ile de la data declararii con,or&itatii cererii de (lata de catre 2utoritatea 0ontractanta. Veri,icarea conditiilor celei de a doua transe de (lata se e,ectuea)a in ter&enul de &a"i& ,6 (uni de la data acordarii acesteia. Arti!o(u( > * Di02o.iAii -e 2( t" 619 8lata se :a e,ectua (e ba)a cererilor de (lat* n con,or&itate cu 7nstruc-iunile de (lat*, 2ne"a 77. 0ursul de sc<i&b utili)at este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului n cursul c*ruia a ,ost luat* deci)ia de acordare a a3utorului, (ublicat (e (a+ina Deb a B*ncii 0entral Euro(ene <tt(://DDD.ecb.int/inde".<t&l. 629 8l*-ile se :or e,ectua n (ei n ur&*torul cont: nu1"r !ont IBAN : titu( r !ont: -enu1ire Di -re0 B"n!ii 0 u Tre.oreriei -e St t : Arti!o(u( 5 * Ane3e 1r&*toarele docu&ente sunt ane"ate la (re)entul 0ontract i sunt (arte inte+rant* a acestuia, a:And aceeai ,or-* 3uridic*: Ane3 I 8re:ederi /enerale Ane3 II - 7nstruc-iuni de (lat* Arti!o(u( = 7619 8re)entul contract obli+* (*r-ile s* res(ecte ntoc&ai i cu bun* credin-* ,iecare dis(o)i-ie a acestuia n con,or&itate cu (rinci(iul obli+ati:it*-ii contractului ntre (*r-ile contractante n te&eiul articolului $#$ din 0odul ci:il si re+le&entarilor in :i+oare. 7629 8re)entul contract are natur* ad&inistrati:* n condi-iile dis(o)i-iilor le+ale a(licabile n &aterie de contencios ad&inistrati:, ,iind nc<eiat n dou* e"e&(lare ori+inale, n li&ba 4o&An*, un ori+inal ,iind (entru 2utoritatea 0ontractant* i un ori+inal (entru Bene,iciar. 7639 2cest contract intr* n :i+oare la data ulti&ei se&n*turi &en-ionate n contract. 7649 .atele bene,iciarilor :or ,i ,*cute (ublice n con,or&itate cu 4E/1G2CE;T1G 60E9 ;4. 2 $/200@ 2G 05C7S7E7 din 1@ &artie 200@ de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 12 !"2!!# al Consiliului $n ceea ce prive te publicarea in%ormaiilor re%eritoare la bene%iciarii %ondurilor provenite din &ondul European de 'arantare (gricol) *&E'() i din &ondul European (gricol pentru Dezvoltare Rural) *&E(DR) i (ot ,i (relucrate de c*tre or+anis&e de audit i de in:esti+are ale 0o&unit*-ilor sau ale statelor &e&bre, n :ederea (rote3*rii intereselor ,inanciare ale 0o&unit*-ilor. Hn ca)ul datelor cu caracter (ersonal, in,or&a iile sunt (use la dis(o)iie n con,or&itate cu cerin-ele .irecti:ei $ /4#/0E, iar bene,iciarii sunt in,or&a-i cu
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 122 din 157

(ri:ire la dre(turile lor n calitate de (ersoane :i)ate n te&eiul res(ecti:ei directi:e i cu (ri:ire la (rocedurile a(licabile (entru e"ercitarea acestor dre(turi. Arti!o(u( B * Noti&i!"ri Di !o1uni!"ri @619 5rice co&unicare sau noti,icare adresat* de una din (*r-i celeilalte, :a ,i socotit* ca :alabil nde(linit* dac* este trans&is* la adresa/ sediul (re:*)ut n (artea introducti:* a (re)entului contract. @629 Hn ca)ul n care noti,icarea/ co&unicarea se ,ace (e cale (otal*, se :a trans&ite (rin inter&ediul unei scrisori reco&andate, cu con,ir&are de (ri&ire i se consider* (ri&it* de destinatar la data &en-ionat* de o,iciul (otal (ri&itor (e aceast* con,ir&are. @639 .ac* noti,icarea/ co&unicarea se tri&ite (rin ,a", ea se consider* (ri&it* n (ri&a )i lucr*toare du(* cea n care a ,ost e"(ediat*. @649 ;oti,ic*rile :erbale nu se iau n considerare de nici una din (*r-i, dac* nu sunt con,ir&ate (rin inter&ediul uneia din &odalit*-ile (re:*)ute la art. @. alin 19, alin. 29 si alin. 39. @6 9 Hn ca)ul n care noti,icarea/co&unicarea (rin ,a" sau (e cale (otal* nu este (osibil*, din &oti:e nei&(utabile 2utorit*-ii 0ontractante, noti,icarea/ co&unicarea se :a reali)a (rin (ublicitate. ;oti,icarea/co&unicarea (rin (ublicitate se :a reali)a (rin a,iarea, conco&itent, la sediul 2utorit*-ii 0ontractante i (e (a+ina de internet a 2utorit*-ii 0ontractante, a unui anun- n care se &en-ionea)* c* a ,ost e&is un act ad&inistrati: (e nu&ele Bene,iciarului. 2ctul :a ,i considerat co&unicat la e"(irarea ter&enului de 30 )ile de la data a,i*rii anun-ului. 2utoritatea 0ontractant* :a &en-ine a,iarea anun-ului ti&( de 30 )ile de la data la care actul este considerat co&unicat. Pentru Bene&i!i r Re2re.ent nt (e9 ( ;u&e/ (renu&e................................. .ata: ................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ .irector Econo&ic/ 0ontabil Se, ;u&e/ (renu&e................................. .ata: ................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Pentru Autorit te Contr !t nt" Dire!tor CRPDRP ;u&e/(renu&e................................. .ata: ................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Vi)at 0ontrol !inanciar 8re:enti: 8ro(riu ;u&e/ (renu&e................................. .ata: ................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 0onsilier 3uridic 048.48 ;u&e/ (renu&e................................. .ata: ................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ .irector 2d3unct 048.48 ;u&e/ (renu&e................................. .ata: ................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 123 din 157

C).) M)), * ANEEA I PREVEDERI GENERALE Arti!o(u( ) * O+(i9 Aii 9ener (e 1619 Bene,iciarul se obli+* sa e"ecute 8roiectul n con,or&itate cu descrierea acestuia cu(rins* n 0ererea de ,inan-are ast,el cu& a ,ost a(robat* &(reun* cu toate docu&entele ane"ate i n ur&a :eri,icarilor, &odi,icarilor si co&(letarilor e,ectuate (e (arcursul tuturor (rocedurilor de i&(le&entare. 1629 Bene,iciarul :a ,i sin+urul r*s(un)*tor n ,ata 2utorit*-ii 0ontractante (entru i&(le&entarea obiecti:elor din cadrul 8lanului de a,aceri, (arte inte+ranta din 0ererea de ,inantare. 1639 Bene,iciarul trebuie s* i&(le&ente)e obiecti:ele (re:a)ute cu &a"i&u& de (ro,esionalis&, e,icien-* i :i+ilen-* n con,or&itate cu cele &ai bune (ractici n do&eniul :i)at i n concordan-* cu acest contract. 1649 2utoritatea 0ontractanta isi re)er:a dre(tul de a nu inc<eia un nou contract cu Bene,iciarul care nu i-a res(ectat obli+atiile contractuale sti(ulate intr-un contract de ,inantare, inc<eiat anterior cu 28.48. Arti!o(u( , * O+(i9 Aii 2ri/in- in&or1 re Di r 2ort re &in n!i r" Di teFni!" 2619 Bene,iciarul este obli+at s* ntoc&easc* i s* atae)e la ,iecare cerere de (lat* declaratii de c<eltuieli si ra(oarte de e"ecu-ie, res(ectAnd 7nstruc-iunile de 8lata Ane3 II la (re)entul contract 2629 Bene,iciarul are obli+a-ia s* ,urni)e)e orice alte in,or&a-ii de natur* te<nic* sau ,inanciar* solicitate de 2utoritatea 0ontractant*. 2639 Bene,iciarul trebuie sa trans&it*, se&estrial, ra(ortul de (ro+res co&(letat n ,or&atul ti( t 0 t ( !ontr !tu( -e &in nA re , (rin care se :or ra(orta acti:it*-ile des,*urate stadiul reali)*rii indicatorilor, re)ultatele (ar-iale/,inale ob-inute la &o&entul ra(ort*rii. 7n ,unctie de stadiul de (ro+res trans&is de bene,iciar si in ra(ort de res(ectarea ter&enelor sti(ulate in 0ontractul de !inantare, 2utoritatea 0ontractanta isi re)er:a dre(tul de a re)ilia 0ontractul de !inantare in conditiile art. 11639. Arti!o(u( 4 * O+(i9 Aii 3619 Bene,iciarul se obli+* s* res(ecte (e toata durata contractului, criteriile de eli+ibilitate i de selec-ie nscrise n 8lanul de a,aceri, (arte inte+ranta din 0ererea de ,inantare. .e ase&enea, (e o (erioad* de 3 ani de la ulti&a (lat* e,ectuat* de 2+en-ie Bene,iciarul se obli+a sa nu &odi,ice substantial obiecti:ele (re:a)ute in 8lanul de a,aceri, (arte inte+ranta din 0ererea de ,inantare si s* nu i ncete)e acti:itatea a+ricol*. 3629 Bene,iciarul (entru reali)area obiecti:elor are (re:*)ut un ter&en (entru ada(atarea la standardele co&unitare si de(une o .eclara-ie (e (ro(rie r*s(undere la 2utoritatea 0ontractant* (rin care i asu&* reali)area in:esti-iei (entru i&(le&entarea standardului, n ter&enul de +ra-ie i&(us de re+le&ent*rile n :i+oare.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 124 din 157

3639 Bene,iciarul i :a asu&a inte+ral r*s(underea (entru (re3udiciile cau)ate ter-ilor din cul(a sa (e (arcursul derul*rii obiecti:elor (re:a)ute in 8lanul de a,aceri, (arte inte+ranta din 0ererea de ,inantare. 2utoritatea 0ontractant* :a ,i de+re:at* de orice res(onsabilitate (entru (re3udiciile cau)ate ter-ilor din cul(a Bene,iciarului. 3649 Bene,iciarul trebuie sa de&onstre)e ca cel (utin 30F din :aloarea s(ri3inului acordat de catre 2utoritatea 0ontractanta il in:esteste (entru reali)area con,or&itatii cu standardele co&unitare, &oderni)arii si de):oltarea e"(loatatiei a+ricole. 36 9 Bene,iciarul se obli+a sa restituie intrea+a su&a (ri&ita daca isi incetea)a acti:itatea a+ricola &ai de:re&e de 3 ani de la data decontarii celei de a doua transe de (lata. 36#9 Bene,iciarul se obli+a ca in ter&en de 3# de luni de la data se&narii contractului de ,inantare sa ur&e)e un curs de ,or&are (ro,esionala (rin M 0ur ))) E &ormare pro%esionala, in%ormare si di%uzare de cunostinteF. Arti!o(u( 6 * Con&(i!t -e intere0e Bene,iciarul :a ado(ta o ase&enea conduit* care :a e:ita con,lictul de interese, de,init con,or& le+islatiei in :i+oare. Arti!o(u( > * Con&i-enAi (it te 2utoritatea 0ontractant* i Bene,iciarul se an+a3ea)* s* (*stre)e con,iden-ialitatea ra(oartelor i a oric*rui docu&ent, in,or&a-ie sau alt &aterial de care se ia la cunotin-* e"ecutarea (re)entului contract. 7n,or&a-iile (ot ,i ,urni)ate doar autorit*-ilor co&(etente. Arti!o(u( 5 * Pu+(i!it te #619 2utoritatea 0ontractant* cere ca, (rin orice not* sau (ublicare ,*cut* de Bene,iciar (ri:ind obiecti:ele (re:a)ute in 8lanul de aca,eri, inclu)And o con,erin-* sau un se&inar, trebuie s* s(eci,ice c* a (ri&it ,onduri de la 1niunea Euro(ean*. Bene,iciarul trebuie s* ,ac* re,eriri la contribu-ia ,inanciar* a 0o&unit*-ii Euro(ene n in,or&a-ia o,erit*, n ra(oartele interne i anuale i n orice rela-ie cu &ass-&edia. Arti!o(u( = * Dre2tu( -e 2ro2riet te% uti(i. re re.u(t te(or

7619 .re(turile de (ro(rietate industrial* i intelectual* re)ultate din a(licarea obiecti:elor (re:a)ute in 8lanul de a,aceri, (arte inte+ranta din 0ererea de ,inantare sunt dre(turi e"clusi:e ale Bene,iciarului, bene,iciarul ,iind sin+urul r*s(un)*tor (entru dre(turile de (ro(rietate industrial* sau intelectuala re:endicate de ter-e (ersoane. 7629 8rin dero+are de la (re:ederile (ri&ului (ara+ra,, Bene,iciarul (oate acorda 2utorit*-ii 0ontractante dre(tul de a utili)a n &od liber aa cu& crede de cu:iin-*, toate docu&entele care deri:* din 8lanul de a,aceri, (arte inte+ranta din 0ererea de ,inantare, n orice ,or&* a lor.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 125 din 157

Arti!o(u( B * Monitori. re & !eri

Di E/ (u re

o+ie!ti/e(or 2re/ .ute in P( nu( -e

@619 8e durata de :alabilitate a (re)entului contract, Bene,iciarul trebuie s* i asu&e obli+a-ia ,urni)*rii 2utorit*-ii 0ontractante, 0o&isiei Euro(ene i/sau a+en-ilor lor autori)a-i, a oric*rui docu&ent sau in,or&a-ie n &*sur* s* a3ute la reali)area ra(oartelor de &onitori)are i e:aluare ale obiecti:elor (re:a)ute in 8lanul de a,aceri, (arte inte+ranta din 0ererea de ,inantare i s* ad&it* dre(turile lor de acces descrise n art.14 629. @629 4e)ultatul oric*rei e:alu*ri :a ,i (us la dis(o)i-ia (*r-ilor contractante. @639 .ac* (e (arcursul (erioadei de &onitori)are res(ecti: (erioada de 3 ani de la data ulti&ei (l*-i se constat* ur&*toarele situa-ii: obiecti:ele ,inan-ate nu sunt utili)ate con,or& sco(ului re)ultat din cererea de ,inan-are sau sunt nc<iriate 6date n ,olosin-a unei ter-e (ersoane9, (roiectului i se aduc &odi,ic*ri substan-iale, neres(ectarea obli+a-iilor statuate (rin acest contract,

2utoritatea 0ontractant* :a so&a cu ter&en bene,iciarul s* re&edie)e de,icien-ele identi,icate. Bene,iciarul are obli+a-ia de a reali)a, la ter&enele s(eci,icate, re&edierea de,icientelor identi,icate, i&(le&entarea reco&andarilor re)ultate n ur&a &isiunilor de control ale 2utoritatii 0ontractante i/sau 0E Hn ca)ul n care de,icien-ele nu sunt re&ediate n ter&enul acordat sau bene,iciarul nu (rocedea)* la de&ararea o(era-iunilor de re&ediere n &a"i&u& 30 de )ile calendaristice de la so&are, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda la recu(erarea inte+ral* a contra:alorii a3utorului ,inanciar (ublic nera&bursabil (l*tit. @649 Hn ca)ul n care, (e (arcursul (erioadei de &onitori)are res(ecti: (erioada de 3 ani de la data ulti&ei (l*-i se constat* c* obiecti:ele/co&(onentele in:esti-iei (entru care s-a acordat s(ri3inul ,inanciar nera&bursabil au ,ost nstr*inate 6(rin orice ti( de act 3uridic care (roduce e,ectul nstr*in*rii9 contra:aloarea a3utorului ,inanciar (ublic nera&bursabil :a ,i recu(erat* inte+ral. @6 9 Hn ca)ul n care, (e (arcursul (erioadei de &onitori)are, se constat* c* Bene,iciarul nu &ai res(ect* condi-iile de i&(le&entare, res(ecti: nu &ai sunt nde(linite obiecti:ele (roiectului, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda du(* ca) 6n ,unctie de +radul de a,ectare, +ra:itatea ,a(telor, etc9: a9 ,ie la recu(erarea inte+ral* a a3utorului ,inanciar nera&bursabil (l*tit cu re)ilierea contractului de ,inan-are, b9 ,ie la recu(erarea (ar-ial*, res(ecti: a,erent co&(onentei/co&(onentelor sau ac-iunii/ ac-iunilor a,ectate de nere+ul*, care nu &ai nde(linesc condi-iile &en-ionate, ne,iind in,luen-at* inte+ral eli+ibilitatea +eneral* a (roiectului, res(ecti: utilitatea n considerarea c*reia s-a acordat a3utorul ,inanciar nera&bursabil. @6#9 Bene,iciarul are res(onsabilitatea ca (e ntrea+a (erioad* de :alabilitate a contractului s* &en-in* n ,unc-iune in:esti-ia reali)at* i s* de&onstre)e utilitatea acesteia. @679 S(ri3inul acordat :a ,i recu(erat dac* obiecti:ele ,inan-ate nu sunt utili)ate/ ,olosite con,or& sco(ului destinat din obiecti:ul cererii de ,inan-are daca se &odi,ica
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 126 din 157

substantial (roiectul sau n ca)ul n care acestea isi &odi,ica destinatia ntr-o (erioad* de 3 ani du(* ,inali)area (roiectului 6data ulti&ei (l*-i9. Arti!o(u( C * A1en- 1ent ( Contr !t $619 Bene,iciarul (oate solicita &odi,icarea 0ontractului de !inantare nu&ai n cursul duratei de e"ecu-ie a acestuia stabilit* (rin contract i nu (oate a:ea e,ect retroacti:. Bene,iciarul (entru reali)area in:estitiei are (re:a)ut un ter&en (entru ada(tarea la standardele co&unitare si are obli+atia de a de(une in ter&en de &a"i& 1 )ile lucratoare, docu&entul e&is de institutiile abilitate care sa ateste ca a inde(linit standardul in ter&enul de +ratie stabilit cat si .eclaratia (e (ro(ria ras(undere ca a i&(le&entat standardul in ter&enul de +ratie stabilit. $629 5rice &odi,icare la contract se :a ,ace cu acordul a&belor (*r-i contractante, cu e"ce(-ia situa-iilor n care inter:in &odi,ic*ri ale le+isla-iei a(licabile ,inan-*rii nera&bursabile, cAnd 2utoritatea 0ontractant* :a noti,ica n scris Bene,iciarul cu (ri:ire la aceste &odi,ic*ri, iar Bene,iciarul se obli+* a le res(ecta ntoc&ai. $639 5rice a&enda&ent al 0ontractului sau al ane"elor sale trebuie ,*cut n scris (rintr-un act adi-ional/ nota de &odi,icare. Toate actele aditionale :or ,i nc<eiate n aceleai condi-ii ca i 0ontractul de ,inantare. $649 Sco(ul actului adi-ional trebuie s* ,ie strAns le+at de natura (roiectului aco(erit (rin contractul ini-ial. $6 9 Valoarea a3utorului ,inanciar nera&bursabil a(robat* i (re:*)ut* n contract nu (oate ,i &a3orata. $6#9 7n ca)ul &odi,icarii adresei, a sediului ad&inistrati:, a contului bancar sau al bancii (entru (roiectul 8;.4, in ca) de inlocuire a res(onsabilului le+al sau in ca)ul sc<i&barii structurii actionariatului ,ara a se &odi,ica datele de identi,icare ale ,ir&ei, Bene,iciarul se obli+a a noti,ica 2utoritatea 0ontractant*. 7n ca)ul sc<i&barii structurii actionariatului, Bene,iciarul se obli+a a noti,ica 2utoritatea 0ontractanta in scris si (realabil o(erarii acestei &odi,icari. 8entru oricare din aceste ca)uri, noti,icarea :a ,i nso-it* de docu&ente 3usti,icati:e eliberate de autorit*-ile co&(etente. 2utoritatea 0ontractant* (oate a(roba &odi,icarea solicitat* de bene,iciar, ca) n care de:ine (arte inte+rant* a contractului. Arti!o(u( ); * Ce0iune 10619 Hn ca) de i&(osibilitate, nei&(utabil* Bene,iciarului, de a e"ecuta (re:ederile contractuale, acti:itatea :a ,i (reluat* de succesorii s*i n dre(turi, cu a(robarea e"(res* i (realabil* a 2utorit*-ii 0ontractante. Arti!o(u( )) * n!et re !ontr !tu(ui 11619 Hn ca)uri e"ce(-ionale i te&einic do:edite, inclusi: ca)urile de ,or-* &a3or* in:ocate i co&unicate ntre (*r-i n condi-iile le+ii, 2utoritatea 0ontractant* (oate decide ncetarea 0ontractului (rintr-o noti,icare scris*, ,*r* a ,i cerut* (lata ,inan-*rii nera&bursabile. 11629 8*r-ile (ot decide, (rin acord, ncetarea 0ontractului, ca ur&are a solicit*rii scrise din (artea bene,iciarului, a(robat* de 2utoritatea 0ontractant*, ca) n care
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 127 din 157

bene,iciarul :a restitui inte+ral su&ele (ri&ite ca ,inan-are nera&bursabil* (An* la data ncet*rii contractului. 11639 Hn ca)ul constat*rii unei nere+uli cu (ri:ire la nc<eierea ori e"ecutarea 0ontractului, inclusi: n ca)ul n care bene,iciarul este declarat n stare de inca(acitate de (lat* sau a ,ost declanat* (rocedura insol:en-ei, (recu& i n situa-ia n care 2utoritatea 0ontractant* constat* c* cele declarate (e (ro(rie r*s(undere de bene,iciar, (rin re(re)entan-ii s*i, nu cores(und realit*-ii sau docu&entele/autori)a-iile/a:i)ele de(use n :ederea ob-inerii ,inan-*rii nera&bursabile sunt constatate ca ,iind neade:arate/ ,alse/ inco&(lete/ e"(irate/ ine"ate/ nu cores(und realitatii, 2utoritatea 0ontractant* (oate nceta :alabilitatea 0ontractului, de (lin dre(t, (rintr-o noti,icare scris* adresat* bene,iciarului, ,*r* (unere n ntAr)iere, ,*r* nicio alt* ,or&alitate i ,*r* inter:en-ia instan-ei 3udec*toreti. Hn aceste ca)uri, bene,iciarul :a restitui inte+ral su&ele (ri&ite ca ,inan-are nera&bursabil*, &(reun* cu doban)i si (enalitati n (rocentul stabilit con,or& dis(o)itiilor le+ale in :i+oare, n con,or&itate cu (re:ederile art. 1# din (re)enta 2ne"*. 11649 2nterior ncet*rii 0ontractului de !inantare, 2utoritatea 0ontractant* (oate sus(enda contractul i/sau (lata ca o &*sur* de (recau-ie, ,*r* o a:erti)are (realabil*. Arti!o(u( ), * Mo-i&i! re -ur tei -e e3e!uAie Contr !tu(ui -e Fin nt re

12619 .urata de e"ecu-ie a 0ontractului de !inantare ince(e de la data se&narii de catre a&bele (arti dar nu 1 i 1u(t -e 45 (uni de la aceasta data.

PREVEDERILE FINANCIARE Arti!o(u( )4 * E(i9i+i(it te !Fe(tuie(i(or 13619 0<eltuielile nee(i9i+i(e (entru ,inan-area n cadrul 8ro+ra&ului sunt (re:a)ute in !isele &asurilor din 8;.4. 13629 S(ri3inul acordat :a ,i recu(erat dac* obiecti:ele ,inan-ate nu sunt utili)ate/,olosite con,or& sco(ului destinat re)ultat din 8lanul de a,aceri, &odi,ica substantial obiecti:ele (re:a)ute initial, n ca)ul n care acestea isi &odi,ica destinatia sau n ca)ul n care bene,iciarul i ncetea)* acti:itatea a+ricol* ntr-o (erioad* de 3 ani du(* ,inali)area (roiectului 6data ulti&ei (l*-i9. 7n ca)ul in care nu inde(lineste la data :eri,icarii, con,or&itatea cu actiunile (re:a)ute in 8lanul de 2,aceri, ca ur&are a unei situatii de ,orta &a3ora, nu 0e re!u2ere . 2ri1 tr n0 0i tr n0 -ou nu 0e 1 i 2( te0te -e ! tre Autorit te Contr !t nt . 13639 Bene,iciarul trebuie s* noti,ice 2utotitatea 0ontractant* la a(ari-ia oric*rei &odi,ic*ri sur:enite n derularea obiecti:elor (re:a)ute in 8lanul de a,aceri. Arti!o(u( )6 * Cont +i(it te Di !ontro (e teFni!e Di &in n!i re 14619 Bene,iciarul trebuie s* -in* nre+istr*ri contabile siste&atice i (recise re,eritoare la e"ecutarea contractului. Siste&ul contabil utili)at :a ur&a (rocedurile
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 128 din 157

dictate de u)an-ele (ro,esionale si le+ale. 8entru ,iecare obiecti: trebuie -inut* o e:iden-iere se(arat*, cu toate :eniturile i c<eltuielile (e (erioada de :alabilitate a contractului. 14629 Bene,iciarul trebuie s* consi&t* la ins(ec-iile (e ba)* de docu&ente sau la ,a-a locului e,ectuate de 2utoritatea 0ontractant*, 0o&isia Euro(ean* i orice alt or+anis& cu atributii in do&eniu asu(ra &odului de utili)are a ,inan-*rii nera&bursabile (e durata de :alabilitate a contractului. Hn acest sco(, Bene,iciarul se an+a3ea)* s* acorde (ersonalului 2utorit*-ii 0ontractante, 0o&isiei Euro(ene sau al oricarui or+anis& cu atributii in do&eniu ori altor (ersoane &andatate de aceste institu-ii, dre(tul de acces la locurile i s(a-iile unde se i&(le&entea)* obiecti:ele (re:a)ute in 8lanul de a,aceri, inclusi: acces la siste&ele in,or&atice, (recu& i la toate docu&entele i ,iierele in,or&atice (ri:ind +estiunea te<nic* i ,inanciar*. .ocu&entele trebuie s* ,ie uor accesibile i ar<i:ate, ast,el ncAt s* (er&it* :eri,icarea lor. Bene,iciarul este obli+at s* in,or&e)e 2utoritatea 0ontractant* de locul unde sunt ar<i:ate docu&entele. Arti!o(u( )> * Su1 &in (" &in nA"rii Co1unit re

1 619 Valoarea total* a a3utorului ,inanciar care ur&ea)* a ,i (l*tit* de 2utoritatea 0ontractant* nu :a de(*i su&a ,inan-*rii nera&bursabile (re:*)ut* in lei si in euro la 2rticolul 3 619 din 0ontract. Arti!o(u( )5 * Nere9u(i# 0u1e ne!u/enite Di re0tituire &in nA"rii 1#619 8rin Knere+ul*L n acce(-iunea (re)entului contract, se n-ele+e orice abatere de la le+alitate, re+ularitate si con,or&itate, (recu& si orice neres(ectare a (re:ederilor &e&orandu&urilor de ,inantare, acordurilor de ,inantare, re+le&entarilor in :i+oare (ri:ind asistenta ,inanciara nera&bursabila acordata 4o&aniei de 0o&unitatea Euro(eana, (recu& si a (re:ederilor contractului de ,inantare, ca) n care c<eltuiala este neeli+ibil* i are ca e,ect (re3udicierea bu+etului +eneral al 0o&unitatilor Euro(ene sau a bu+etelor ad&inistrate de acestea ori n nu&ele lor si a bu+etului na-ional. 1#629 5rice (lat* e"cedentar*, e,ectuat* de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, constituie (lat* necu:enit*, iar Bene,iciarul are obli+a-ia de a restitui su&ele necu:enite n ter&en de )ile calendaristice de la data con,ir&arii de (ri&ire a Scrisorii de noti,icare cu (ri:ire la desco(erirea unei (lati in e"ces din (artea 2utorit*-ii 0ontractante. Hnce(And cu a # a )i calendaristic* se :or calcula (enalit*-i, in (rocentul stabilit con,or& dis(o)itiilor le+ale in :i+oare, la data res(ecti:a, (entru ,iecare )i de intAr)iere. 1#639 Hn ca)ul nre+istr*rii unei nere+uli, de,inite la alin. 619, bene,iciarul :a restitui inte+ral :aloarea ,inan-*rii necu:enite (ri&ite din (artea 2utoritatii 0ontractante n ter&enele (re:*)ute n cu(rinsul actelor de noti,icare trans&ise de 2utoritatea 0ontractant*. .ac* Bene,iciarul nu se con,or&ea)* acestei obli+a-ii, 2utoritatea 0ontactant* :a stabili (enalit*-i (entru ntAr)iere i :a (roceda la recu(erarea su&ei n con,or&itate cu dis(o)itiilor le+ale in :i+oare. 1#649 Hn ca)ul n care nere+ula sau (lata e"cedentar* este de(istat* nainte de e,ectuarea ulti&ei (l*-i con,or& (re)entului contract sau con,or& oricarui alt contract de ,inantare inc<eiat (entru acordarea de a3utor ,inanciar nera&bursabil (rin inter&ediul 8;.4, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda la di&inuarea su&ei
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 129 din 157

ra&bursate nce(And cu trana ur&*toare a,erent* oric*rui contract de ,inan-are, (An* la stin+erea inte+ral* a debitului la care se adau+* :aloarea (enalit*-ilor. Hn ca)ul n care nere+ula sau (lata e"cedentar* este de(istat* du(* e,ectuarea ulti&ei trane de (lat* a,erent* (re)entului contract i debitul nu (oate ,i recu(erat in totalitate (rin di&inuarea su&ei a,erent* oric*rui alt contract de ,inan-are inc<eiat de Bene,iciar (entru acordarea de a3utor ,inanciar nera&bursabil (rin 8;.4, 2utoritatea 0ontractant* :a sesi)a institutia co&(etenta in do&eniu, in :ederea declansarii e"ecutarii silite, con,or& (re:ederilor le+islatiei nationale in :i+oare. Arti!o(u( )= * ForA" 1 Gor" 17619 8rin ,or-* &a3or* se n-ele+e acel e:eni&ent i&(re:i)ibil, insur&ontabil i i&(osibil de nl*turat, inde(endent de :ointa (artilor contractante, inter:enit du(a data se&narii contractului, care i&(iedica e"ecutarea contractului si care e"onerea)a de ras(undere (artea care o in:oca. 8ot constitui cau)e de ,or-* &a3or* cala&it*-ile naturale cu& ar ,i: cutre&ure, inunda-ii, alunec*ri de teren, ra)boi, re:olutie, e&bar+ou etc. 17629 8artea contractant* care in:oc* !or-* Ca3or* are obli+a-ia de a noti,ica celeilalte (*r-i, in ter&en de )ile de la data a(aritiei res(ecti:ului ca) de ,orta &a3ora, sa trans&ita acte do:editoare e&ise de autorit*-ile co&(etente in ter&en de cel &ult 1 )ile de la data (roducerii acesteia i este obli+ata sa-i co&unice data incetarii ca)ului de ,orta &a3ora, in ter&en de )ile, si de a lua orice &*suri care ii stau la dis(o)itie n :ederea li&it*rii consecin-elor. 17639 .aca (artile nu (rocedea)a la anuntare, in conditiile si ter&enele (re:a)ute, a ince(erii si incetarii ca)ului de ,orta &a3ora, (artea care o in:oca :a su(orta toate daunele (ro:ocate celeilalte (arti (rin li(sa de noti,icare. 17649 !iecare ca) de ,or-* &a3or* trebuie do:edit i :a constitui obiectul :eri,ic*rilor ce :or ,i e,ectuate cu aceasta oca)ie de c*tre 2utoritatea 0ontractant*. 176 9 Hnde(linirea contractului :a ,i sus(endat* (e (erioada de ac-iune a !or-ei Ca3ore, ,*r* a (re3udicia dre(turile ce se cu:in (*r-ilor, (An* la a(ari-ia acesteia. 176#9 7n ca)ul in care ,orta &a3ora si/ sau e,ectele acesteia obli+a la sus(endarea e"ecutarii (re)entului 0ontract (e o (erioada &ai &are de # luni, (artile se :or intalni intr-un ter&en de cel &ult 10 )ile de la e"(irarea (erioadei, (entru a con:eni ,ie asu(ra &odului de e"ecutare a 0ontractului, ,ie asu(ra des,iintarii acestuia. Arti!o(u( )B * Le9e 2(i! +i(" 0i -i02o.itii &in (e

1@619 8re)entul contract de ,inan-are este +u:ernat de le+ea ro&Ana. 1@629 Hn e:entualitatea a(ari-iei unui di,erend ntre 2utoritatea 0ontractant* i Bene,iciar, sur:enit din nc<eierea ori e"ecutarea acestui 0ontract, se :a ncerca solu-ionarea acestuia (e cale a&iabil*. Hn situa-ia n care nu se (oate a3un+e la o n-ele+ere (e cale a&iabil*, (artea interesat* se :a adresa instantelor de contencios ad&inistrati: co&(etente (otri:it le+ii, (entru solu-ionare (otri:it dis(o)i-iilor le+ale a(licabile n &ateria contenciosului ad&inistrati:.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 130 din 157

Ra/ort /ro%res ti/ M<sura 112 8r. 0. 9 0000

RAPORTUL DE PROGRESI ). Nu1"ru( r 2ortu(ui -e 2ro9re0: ===========

,. Perio - -e re&erinA": '.%'.%'. * '.%'%'

4. D te i-enti&i! re Bene&i!i r: Bene,iciar: = 2dresa: = 017/ 0od ,iscal: = 4e(re)entant Ge+al: = 6. Det (ii -e02re 2roie!t: ;r. 0ontract de ,inantare: = Titlu (roiect: = Gocali)area +eo+ra,ica a (roiectului: = 6re+iune 3ude-, localitate9 = >. St -iu( o+ie!ti/e(or 2re/ .ute in P( nu( -e & !eri: Se :a co&(leta cu (re)entarea stadiului ,iecarui obiecti: (re:a)ut in P( nu( -e & !eri din (unct de :edere ,i)ic. Cen-ion*& ,a(tul c*, ra(ortul de (ro+res este cerut 6se&estrial9, c<iar dac* n (erioada (entru care este co&(letat nu s-a reali)at nici o c<eltuial*. 5.1 *escrierea stadiului de im/lementare a o iecti6elor /re6a1ute in 'lanul de afaceri
A!ti/it te Perio - -e -e0&"Dur re !ti/it"Aii lunaJJJJJJan lunaJJJJJJan lunaJJJJJJan St -iu( &i.i! -e re (i. re !ti/it"Ai(or ( 1o1entu( r 2ort"rii Gr -u( -e re (i. re !ti/it"Ai(or ! 2ro!ent !ore02un."tor 2erio -ei -e r 2ort re O+0er/ Aii

1. 2. 3.

5.2. Re1ultatele o 5inute /n< la momentul ra/ort<rii 5.3. Re1ultatele estimate /entru /erioada urmatoare 5.=. 'ro leme identificate "dac< este ca1ul( 5.5. Modific<ri fa5< de contractul de finantare o/erate la ni6elul /roiectului "dac< este ca1ul(

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 131 din 157

5. In-i! tori -e re.u(t t:


St -iu( -e 2ro9re0 < 5L7>8%748I);; 758

In-i! tor Re.u(t te 7)8

In-i! toru( 0t +i(it Jn !ontr !tu( -e &in nt re UM 7,8 C ntit te 748

In-i! toru( o+Ainut 2Kn" ( - t r 2ort rii UM 768 C ntit te 7>8

Se1n tur % D t % St 12i( Re2re.ent nt Le9 ( ,ota+ 1. eneficiarii de/un Ra/oartele la ni6elul SACF ? !B'*R'. .*is/oni il /e site?ul @@@.a/dr/.ro

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 132 din 157

C).) M)), * ANEEA II INSTRUCMIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII MASURII )), A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. 8entru anul 7 nu se :or de(une si (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar..osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 1entru transa :+ 1. 0ererea de (lata. 1entru transa ::+ 1.0ererea de (lata% 2..eclaratia de c<eltuieli% 3. Tabelul (ri:ind stabilirea di&ensiunii econo&ice a ,er&ei 6(e ba)a nr. de 1.E9% 4. 4a(ortul de e"ecutie% . 8rocesul :erbal de rece(tie ,inala 6bunuri/ lucrari9% #..ocu&entele e&ise de autoritatile de &ediu, sanitar si sanitar :eterinar, daca este ca)ul% 7..eclaratie (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului ca nu isi incetea)a acti:itatea a+ricola &ai de:re&e de trei ani de la data de(unerii cererii de (lata B transa 77% @. .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului% $. 2lte docu&ente 3usti,icati:e - pentru actiunile din 1lanul de a%aceri realizate din surse proprii+ 1. 0ontractul de ac<i)itie 6bunuri/ lucrari9% 2. !actura, docu&entul de (lata, e"trasul de cont% 8entru ac<i)itia in leasin+: 3. 0ontractul de leasin+% 8entru ac<i)itia de ani&ale: 4. 0erti,icatul de ori+ine si (roducti:itate al &aterialului biolo+ic% . .ocu&entul :eterinar co&un de intrare (entru ani&ale % #. 0erti,icatul sanitar-:eterinar: 8entru (lantarea si re(lantarea (lantelor (erene : 7. 0erti,icatul o,icial de calitate (entru &aterialul saditor :iticol % @. .ocu&entul care atesta calitatea &aterialului saditor :iticol% $. .ocu&entul de calitate si con,or&itate al ,urni)orului 6(entru &aterialul saditor (o&icol9% 10. .ocu&entul care atesta calitatea &aterialului saditor (o&icol% 8entru ac<i)itia de teren: 11. E"tras de carte ,unciara % 12. 7nc<eierea (ri:ind intabularea in cartea ,unciara 13. 0erticat de atestare ,iscala. - pentru actiunile din 1lanul de a%aceri realizate prin @asura 121+
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 133 din 157

1. ;oti,icarea bene,iciarului asu(ra (latilor e,ectuate. Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, .eclaratia de c<eltuieli, 4a(ortul de e"ecutie, Tabelul (ri:ind stabilirea di&ensiunii econo&ice a ,er&ei, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9 Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 10 )ile de la se&narea 0ontractului de ,inantare, i&(reuna cu (ri&a transa a cererii de (lata. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea s(ri3inului in doua transe de (lata. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: K2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L% 8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea K0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale. .atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. 8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana ,acuta ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea K7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiL, :a se&na si :a sta&(ila9. 8ri&a transa de (lata se :a de(une in &a"i& 10 )ile de la se&narea 0ontractului de ,inantare. Transa a doua de (lata se :a de(une in &a"i& 30 de luni de la data se&narii contractului de ,inantare. ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia si i&(licit la constituirea de debite (entru su&ele (latite (ana la &o&entul re)ilierii contractului. Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii. C. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Do0 ru( Cererii -e P( t trebuie sa ,ie sta&(ilat si se&nat de bene,iciar. .osarul :a a:ea o(is 6atasat la 0ererea de (lata9, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar%

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 134 din 157

re,erintele din o(is cores(und cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosarul cererii de (lata. 8e ,iecare (a+ina din .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa a(ara &entiunea Kcon,or& cu ori+inalulL si K8ro+ra& !E2.4L. Cerere -e 2( t AP ).) trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. Valoarea (ri&ei transe de (lata trebuie sa ,ie de #0F din :aloarea s(ri3inului (entru instalare. Valoarea transei a doua de (lata trebuie sa ,ie de 40F din :aloarea s(ri3inului (entru instalare. De!( r ti -e !Fe(tuie(i AP )., trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului. 7n .eclaratia de c<eltuieli trebuie sa ,ie inscrise actiunile reali)ate, con,or& (lanului de a,aceri. .eclaratia de c<eltuieli trebuie sa ,ie insotita de docu&ente care sa 3usti,ice reali)area actiunilor &entionate in declaratie 6,acturi, docu&ente de (lata, e"trase de cont etc.9. Tabelul (ri:ind stabilirea di&ensiunii econo&ice a ,er&ei 28 1.2.2 este co&(letat, datat si se&nat de bene,iciar. R 2ortu( -e e3e!utie AP ).4 trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie reali)arile ,i)ice (entru inde(linirea actiunilor din 8lanul de a,aceri.

Pro!e0u( -e re!e2tie &in ( 7+unuri% (u!r ri8 este co&(letat, datat, se&nat si sta&(ilat de ,urni)orul de bunuri/ lucrari si de bene,iciar. 7n ca)ul contractelor de leasin+, (rin 8rocesul :erbal de rece(tie ,inala trebuie sa se trans,ere dre(tul de (ro(rietate asu(ra bunului de la ,urni)or la bene,iciar.

Do!u1ente(e e1i0e -e utorit ti(e -e 1e-iu# 0 nit r 0i 0 nit r /eterin r se :or (re)enta la ulti&a cerere de (lata, du(a ,inali)area in:estitiei reali)ata (rin 8ro+ra&ul !E2.4. 7n con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare si a 8rotocoalelor inc<eiate intre 28.48 si Cinisterul Sanatatii 8ublice, 2utoritatea ;ationala SanitarVeterinara si (entru Si+uranta 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8rotectiei .urabile, bene,iciarii (roiectelor !E2.4 trebuie sa (re)inte la &o&entul de(unerii ulti&ei cereri de (lata 6la data intrarii in ,unctiune a obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &entionate din care sa re)ulte ca (roiectul
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 135 din 157

este in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei in :i+oare din do&eniul res(ecti:. .u(a i&(le&entarea unui standard co&unitar, bene,iciarul trebuie sa (re)inte la dosarul cererii de (lata, un docu&ent e&is (e nu&ele bene,iciarului, se&nat si sta&(ilat de autoritatea in do&eniu din care sa re)ulte ca standardul co&unitar (ro(us (rin (roiect a ,ost i&(le&entat. .eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului ca nu isi incetea)a acti:itatea 2+ricola &ai de:re&e de 3 ani de la data de(unerii cererii de (lata Btransa 77 este datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar De!( r ti 2e 2ro2ri r 02un-ere +ene&i!i ru(ui AP ).6 este co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia. Bene,iciarul are obli+atia de a tine un 4e+istru al ,er&ei, in care sa tina e:identa acti:itatilor din cadrul ,er&ei 6culturi reali)ate, ani&ale ac<i)itionate etc9.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 136 din 157

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

AG E N I A D E P L I P E N T R U D E Z V O L T AR E RUR AL I PESCUIT PROGRAM NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL


C1.1 M1=2

CONTRACT DE FINANMARE
Nr. C)6,............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIMIILE PROGRAMULUI NAMIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL$ ROMONIA ntre: AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Romnia, cu sediul n str. Stirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.: 021402.27. 0/ !a": 021-31 .#7.7$% e&ail: cabinet'a(dr(.ro, re(re)entat* le+al de ................................................., n ,unc-ia de .irector /eneral, 2rin 1 n- t r ...................................................... B Dire!tor ( Centru(ui Re9ion ( -e P("Ai 2entru De./o(t re Rur (" Di Pe0!uit ...................................... n calitate de Autorit te Contr !t nt"# (e de o (arte, 0i GRUPUL DE PRODUC$TORI recunoscut de c*tre autoritatea co&(etent* a statului n con,or&itate cu le+isla-ia na-ional* n :i+oare, 2:i) de recunoatere nr. ...................................., din data de ======= (ersoan* 3uridic* n,iin-at* la data de ===.., cod ,iscal==== cu sediul n Gocalitatea====., str. ..........................., 3ude-ul................, cod (otal...................., tel......................, ,a" ......................., cod 45 = 60od 1nic de 7nre+istrare in 4e+istrul !er&ierilor alocat de 28729 = i re(re)entat* (rin ...................... in ,unc-ia de ......................# identi,icat (rin B.7./ 0.7./ 82SS seria .......... nr. .............., 0;8 ............................ n calitate de Bene&i!i r (e de alt* (arte, au con:enit nc<eierea (re)entului Contr !t -e &in nA re (entru acordarea Gutoru(ui &in n!i r ner 1+ur0 +i( (e ba)a 0ererii de ,inan-are nr. F '''''.. n ur&*toarele condi-ii: Arti!o(u( ) * O+ie!tu( Contr !tu(ui 1619 5biectul (re)entului 0ontract l re(re)int* acordarea ,inan-*rii nera&bursabile de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, (entru (unerea n a(licare a 8roiectului intitulat: Q''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''...R 1629 Bene,iciarului i se :a acorda ,inan-area nera&bursabil* n ter&enii i condi-iile stabilite n (re)entul 0ontract, care este constituit din 0ontractul cadru i ane"ele acestuia, (e care Bene,iciarul declar* c* le cunoate i le acce(t*. 0ererea de ,inantare de(us* de bene,iciar, re)ultat* n ur&a :eri,ic*rilor, &odi,ic*rilor i co&(let*rilor e,ectuate (e (arcursul (rocedurii de e:aluare, de:ine obli+atorie (entru bene,iciar.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 137 din 157

.is(o)i-iile ,inanciare (re:*)ute con,or& 0ererii de ,inan-are re)ultate n ur&a :eri,ic*rilor, &odi,ic*rilor i co&(let*rilor e,ectuate (e (arcursul (rocedurii de e:aluare, de:in 2ne"a 777 la (re)entul contract. 1639 Bene,iciarul acce(t* ,inan-area nera&bursabil* i se an+a3ea)* s* des,*oare acti:it*-ile s(eci,icate n 0ererea de ,inan-are (e (ro(ria r*s(undere i n strict* con,or&itate cu dis(o)i-iile (re)entului contract. Arti!o(u( , * Perio - -e e3e!uAie !ti/it"Ai(or 02e!i&i! te Jn Cerere &in nA re Di -ur t -e / ( +i(it te !ontr !tu(ui -e

2619 E"ecutarea (re)entul contract :a nce(e la data se&n*rii acestuia de c*tre a&bele (*r-i, con,or& 8re:ederilor +enerale s(eci,icate n 2ne"a 7, care ,ace (arte inte+rant* din (re)entul contract. 2629 .urata de e"ecu-ie a acti:it*-ilor s(eci,icate n 0ererea de ,inan-are, este de ani calendaristici, nce(And cu data recunosterii +ru(ului de (roducatori. Prin n ! (en- ri0ti! 0e Jnte(e9e o 2erio -" -e ), (uni ! (en- ri0ti!e ! (!u( te Jn!e2 n- !u - t re!uno 0terii 9ru2u(ui -e 2ro-u! tori. 2639 0ontractul de !inan-are :a intra n :i+oare la data se&n*rii acestuia de c*tre (*r-ile contractante. .urata de :alabilitate a contractului cu(rinde durata de e"ecu-ie a acti:it*-ilor s(eci,icate n 0ererea de ,inan-are, res(ecti: ani calendaristici, la care se adau+* o (erioad* de &a"i& $0 de )ile calendaristice a,erent* ulti&ului an de e"ecu-ie, calculat*, din &o&entul de(unerii ulti&ei 0ereri de (lat*. Arti!o(u( 4 * V (o re Contr !tu(ui -e &in nA re 3619 Valoarea 0ontractului de !inan-are este :ariabil* i se stabilete sub ,or&* de (rocent, a(licat la (roduc-ia co&erciali)at* de c*tre bene,iciar, n (erioada de e"ecu-ie a acti:it*-ilor s(eci,icate n 0ererea de ,inan-are si este in / (o re tot ( e0ti1 t la .............. euro 6ci,re si litere9 ec<i:alent a &a"i& ..................lei 6ci,re si litere9. 3629 Valoarea total* &a"i&* a ,inan-*rii nera&bursabile acordat* de 2utoritatea 0ontractant* (entru (ri&ul an calendaristic de e"ecu-ie a acti:it*-ilor s(eci,icate n 0ererea de ,inan-are, este esti&at* la ..................................... euro 6ci,re i litere9, ec<i:alent a &a"i& ........................lei 6ci,re i litere9. Valoarea total* &a"i&* a ,inan-*rii nera&bursabile se calculea)* n ,unc-ie de :aloarea (roduc-iei &ar,* :Andut* i ncasat* ec<i:alent* n lei con,or& 2rt. 4 Codalitatea de (lat*. 3639 0on:ersia :alorii (roduc-iei co&erciali)ate, din lei n euro, se reali)ea)* la cursul de sc<i&b (ublicat (e (a+ina Deb a B*ncii 0entral Euro(ene <tt(://DDD.ecb.int/inde".<t&l, din )iua ntoc&irii 8ro+ra&ului de co&erciali)are i este de =====. 3649 .ac* la s,Aritul anului de e"ecu-ie :aloarea (roduc-iei &ar,* co&erciali)at* este &ai &ic* decAt ec<i:alentul n lei a );.;;; euro, Di 0itu ti ! re !on-u0 ( !e0t & 2t nu re2re.int" un ! . -e &orA" 1 Gor" !ontr !tu( / in!et . 36 9 Hn situa-ia n care la ,inali)area unui an de e"ecu-ie a acti:it*-ilor s(eci,icate n 0ererea de ,inan-are se constat* c* bene,iciarul a res(ectat (re:ederile
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 138 din 157

(re)entului contract# 2utoritatea 0ontractant* :a an+a3a (rintr-un act adi-ional :aloarea &a"i&* a ,inan-*rii nera&bursabile (entru anul ur&*tor de e"ecu-ie. Valoarea &a"i&* a ,inan-*rii nera&bursabile, an+a3at* anual (rin act adi-ional, se :a calcula n ba)a :alorilor n euro (re:*)ute n 2ne"a 777 la (re)entul contract, con:ersia su&elor din euro n lei reali)Andu-se la cursul de sc<i&b (ublicat (e (a+ina Deb a B*ncii 0entral Euro(ene <tt(://DDD.ecb.int/inde".<t&l din ulti&a )i a anului de e"ecu-ie nc<eiat 6(recedent9. Arti!o(u( 6 * Mo- (it te -e 2( t" 4619 Bene,iciarul :a (re)enta docu&ente 3usti,icati:e (entru a ,unda&enta cererile de (lat* n con,or&itate cu 2ne"a 7V 7nstruc-iuni de 8lat* (entru bene,iciarii C*surii 142. 4629 8lata se :a e,ectua n rate anuale. Bene&i!i ru( / -e2une !erere -e 2( t 2entru 2ri1u( n -e ( - t re!uno 0terii ! 9ru2 -e 2ro-u! tori# -u2" 5; -e .i(e ! (en- ri0ti!e -e ( - t 0e1n rii Contr !tu(ui -e Fin nt re -e ! tre 1+e(e 2 rti# - r nu1 i -u2 ) n ! (en- ri0ti! -e ( - t re!uno 0terii 9ru2u(ui -e 2ro-u! tori. 1r&*toarele cereri de (lata se :or de(une in &a"i& 30 )ile lucr*toare du(* i&(linirea a 12 luni, 24 luni, 3# luni i res(ecti: 4@ luni de la data de(unerii (ri&ei cereri de (lata. 8latile se e,ectuea)a de catre 2utoritatea 0ontractanta du(a :eri,icarii e"istentei si :alabilitatii 2:i)ului de recunoastere a +ru(ului de (roducatori. 4639 8lata se :a e,ectua (e ba)a cererilor de (lat* de(use de bene,iciari i autori)ate de 2+en-ia de 8l*-i (entru .e):oltare 4ural* i 8escuit. 4649 Ter&enul li&it* (entru ra&bursarea ,iec*rei trane de (lat* este de &a"i& $0 de )ile calendaristice de la data nre+istr*rii .osarului 0ererii de (lat*. 46 9 8lata se :a e,ectua (e ba)a cererilor de (lat* de(use de bene,iciari, ,unda&entate de docu&ente 3usti,icati:e, autori)ate de 2utoritatea 0ontractant*. 2utori)area cererilor de (lat* se ,ace n ur&a :eri,ic*rii docu&entelor 3usti,icati:e re)entate de bene,iciar con,or& cerin-elor 2utorit*-ii 0ontractante (re)entate n 7nstruc-iuni de (lat*, 2ne"a 7V la (re)entul contract. 46#9 8entru deter&inarea :alorii ce constituie a3utorul ,inanciar nera&bursabil anual, se :a utili)a ca ba)* de calcul :aloarea (roduc-iei co&erciali)ate, res(ecti: :aloarea (roduc-iei &ar,* :Andut* i ncasat*, de bene,iciar (entru ,iecare an de e"ecu-ie de la data recunoasterii +ru(ului de (roducatori, a acti:it*-ilor s(eci,icate n 0ererea de ,inan-are. Valoarea (roduc-iei co&erciali)ate re(re)int* :aloarea total* a :An)*rilor i ncas*rilor e,ectuate de bene,iciar (entru (rodusul/ (rodusele (entru care de-ine a:i) de recunoatere, calculat* ,*r* TV2, ob-inut/ ob-inute n cursul anului de e"ecu-ie. S(ri3inul :a ,i calculat (e ba)a (roduc-iei co&erciali)ate anual de c*tre +ru(ul de (roduc*tori, ast,el: 8 ><# ><# 6<# 4< Di ,< din :aloarea (roduc-iei co&erciali)ate de (An* la ).;;;.;;; Euro (entru (ri&ul, al doilea, al treilea, al (atrulea i res(ecti: al cincilea an.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 139 din 157

+8 ,#><# ,#><# ,#;<# )#>< Di )#>< (entru :aloarea (roduc-iei co&erciali)ate care -e2"DeDte ).;;;.;;; Euro (entru (ri&ul, al doilea, al treilea, al (atrulea i res(ecti: al cincilea an. 8lata se :a e,ectua n &a"i& cinci trane, sub ,or&a unor rate anuale :ariabile i se :a ncadra ntr-un (la,on &a"i& de: );;.;;; E145 (entru (ri&ul an% );;.;;; E145 (entru al doilea an% B;.;;; E145 (entru al treilea an% 5;.;;; E145 (entru al (atrulea an% >;.;;; E145 (entru al cincilea an. 4679 8entru calcularea ec<i:alentului n euro a :alorii (roduc-iei co&erciali)ate de bene,iciar, a,erente ,iecarui an de e"ecu-ie, con:ersia se :a ,ace la cursul de sc<i&b (re:*)ut la art 3. . Arti!o(u( > * Di02o.iAii -e 2( t" 619 8lata se :a e,ectua (e ba)a cererilor de (lat* n con,or&itate cu 7nstruc-iunile de (lat* , 2ne"a 7V. 629 8l*-ile se :or e,ectua n (ei n ur&*torul cont: nu1"r !ont IBAN : titu( r !ont : -enu1ire Di -re0 B"n!ii 0 u Tre.oreriei -e St t : Arti!o(u( 5 * Ane3e 1r&*toarele docu&ente sunt ane"ate la (re)entul 0ontract i sunt (arte inte+rant* a acestuia, a:And aceeai ,or-* 3uridic*: Ane3 I 8re:ederi /enerale Ane3 II 8anouri si autocolante (ublicitare cu in,or&atii (ri:ind ,inantarea (roiectelor (rin 8;.4 Ane3 III Bu+etul esti&ati: Ane3 IV 7nstruc-iuni de (lat* Arti!o(u( = 7619 8re)entul contract obli+* (*r-ile s* res(ecte ntoc&ai i cu bun* credin-* ,iecare dis(o)i-ie a acestuia n con,or&itate cu (rinci(iul obli+ati:it*-ii contractului ntre (*r-ile contractante n te&eiul articolului $#$ din 0odul ci:il si re+le&entarilor in :i+oare. 7629 8re)entul contract are natur* ad&inistrati:* n condi-iile dis(o)i-iilor le+ale a(licabile n &aterie de contencios ad&inistrati:, ,iind nc<eiat n dou* e"e&(lare ori+inale, n li&ba 4o&An*, un ori+inal ,iind (entru 2utoritatea 0ontractant* i un ori+inal (entru Bene,iciar. 7639 2cest contract intr* n :i+oare la data ulti&ei se&n*turi &en-ionate n contract. 7649 .atele bene,iciarilor :or ,i ,*cute (ublice n con,or&itate cu 4E/1G2CE;T1G 60E9 ;4. 2 $/200@ 2G 05C7S7E7 din 1@ &artie 200@ de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 12 !"2!!# al Consiliului $n ceea ce prive te publicarea in%orma7iilor re%eritoare la bene%iciarii %ondurilor provenite din &ondul European de 'arantare (gricol) *&E'() i din &ondul European (gricol pentru Dezvoltare Rural) *&E(DR) i (ot ,i (relucrate de c*tre or+anis&e de audit i de in:esti+are ale 0o&unit*ilor sau ale statelor &e&bre, n :ederea (rote3*rii intereselor ,inanciare ale 0o&unit*-ilor.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 140 din 157

Hn ca)ul datelor cu caracter (ersonal, in,or&a iile sunt (use la dis(o)iie n con,or&itate cu cerinele .irecti:ei $ /4#/0E, iar bene,iciarii sunt in,or&a i cu (ri:ire la dre(turile lor n calitate de (ersoane :i)ate n te&eiul res(ecti:ei directi:e i cu (ri:ire la (rocedurile a(licabile (entru e"ercitarea acestor dre(turi. Arti!o(u( B * Noti&i!"ri Di !o1uni!"ri @619 5rice co&unicare sau noti,icare adresat* de una din (*r-i celeilalte, :a ,i socotit* ca :alabil nde(linit* dac* este trans&is* la adresa/ sediul (re:*)ut n (artea introducti:* a (re)entului contract. @629 Hn ca)ul n care noti,icarea/ co&unicarea se ,ace (e cale (otal*, se :a trans&ite (rin inter&ediul unei scrisori reco&andate, cu con,ir&are de (ri&ire i se consider* (ri&it* de destinatar la data &en-ionat* de o,iciul (otal (ri&itor (e aceast* con,ir&are. @639 .ac* noti,icarea/ co&unicarea se tri&ite (rin ,a", ea se consider* (ri&it* n (ri&a )i lucr*toare du(* cea n care a ,ost e"(ediat*. @649 ;oti,ic*rile :erbale nu se iau n considerare de nici una din (*r-i, dac* nu sunt con,ir&ate (rin inter&ediul uneia din &odalit*-ile (re:*)ute la art. @. alin 19, alin. 29 si alin. 39. @6 9 Hn ca)ul n care noti,icarea/co&unicarea (rin ,a" sau (e cale (otal* nu este (osibil*, din &oti:e nei&(utabile 2utorit*-ii 0ontractante, noti,icarea/ co&unicarea se :a reali)a (rin (ublicitate. ;oti,icarea/ co&unicarea (rin (ublicitate se :a reali)a (rin a,iarea, conco&itent, la sediul 2utorit*-ii 0ontractante i (e (a+ina de internet a 2utorit*-ii 0ontractante, a unui anun- n care se &en-ionea)* c* a ,ost e&is un act ad&inistrati: (e nu&ele Bene,iciarului. 2ctul :a ,i considerat co&unicat la e"(irarea ter&enului de 30 )ile de la data a,i*rii anun-ului. 2utoritatea 0ontractant* :a &en-ine a,iarea anun-ului ti&( de 30 )ile de la data la care actul este considerat co&unicat. Pentru Bene&i!i r ;u&e/ (renu&e ................................... .ata: .................................................... Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ [ta&(il* ...................................... Pentru APDRP Dire!tor CRPDRP ;u&e/ (renu&e ........................................ .ata: ........................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Vi. t Contro( Fin n!i r Pre/enti/ Pro2riu ;u&e/ (renu&e ........................................ .ata: ........................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Con0i(ier Guri-i! CRPDRP ;u&e/ (renu&e ........................................ .ata: ........................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Dire!tor A-Gun!t CRPDRP ;u&e/ (renu&e ........................................ .ata: ........................................................ Se&n*tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 141 din 157

C).) M)6, * ANEEA I PREVEDERI GENERALE

Arti!o(u( ) * O+(i9 Aii 9ener (e 1619 Bene,iciarul se obli+* sa e"ecute 8roiectul n con,or&itate cu descrierea acestuia cu(rins* n 0ererea de ,inan-are ast,el cu& a ,ost a(robat* &(reun* cu toate docu&entele ane"ate i n ur&a :eri,icarilor, &odi,icarilor si co&(letarilor e,ectuate (e (arcursul tuturor (rocedurilor de i&(le&entare. 1629 Bene,iciarul :a ,i sin+urul r*s(un)*tor n ,ata 2utorit*-ii 0ontractante (entru i&(le&entarea obiecti:elor din cadrul 8ro+ra&ului de co&erciali)are, (arte inte+rant* din 0ererea de ,inan-are. 1639 Bene,iciarul trebuie s* i&(le&ente)e obiecti:ele (re:*)ute cu &a"i&u& de (ro,esionalis&, e,icien-* i :i+ilen-* n con,or&itate cu cele &ai bune (ractici n do&eniul :i)at i n concordan-* cu acest contract. Arti!o(u( , * O+(i9 Aii 2ri/in- in&or1 re Di r 2ort re &in n!i r" Di teFni!" 2619 Bene,iciarul are obli+a-ia s* ,urni)e)e orice alte in,or&a-ii de natur* te<nic* sau ,inanciar* solicitate de 2utoritatea 0ontractant*. Arti!o(u( 4 * O+(i9 Aii 3619 Bene,iciarul se obli+* s* res(ecte (e toata durata contractului, condi-iile &ini&e de acordare a s(ri3inului din 0ererea de ,inan-are. 3629 Bene,iciarul i :a asu&a inte+ral r*s(underea (entru (re3udiciile cau)ate ter-ilor din cul(a sa (e (arcursul derul*rii obiecti:elor (re:a)ute n 0ererea de ,inan-are. 2utoritatea 0ontractant* :a ,i de+re:at* de orice res(onsabilitate (entru (re3udiciile cau)ate ter-ilor din cul(a Bene,iciarului. Arti!o(u( 6 * Con&(i!t -e intere0e 4619 Bene,iciarul :a ado(ta o ase&enea conduit* care :a e:ita con,lictul de interese, de,init con,or& le+isla-iei n :i+oare. Arti!o(u( > * Con&i-enAi (it te 619 2utoritatea 0ontractant* i Bene,iciarul se an+a3ea)* s* (*stre)e con,iden-ialitatea ra(oartelor i a oric*rui docu&ent, in,or&a-ie sau alt &aterial de care se ia la cunotin-* n e"ecutarea (re)entului contract. 7n,or&a-iile (ot ,i ,urni)ate doar autorit*-ilor co&(etente. Arti!o(u( 5 * Pu+(i!it te #619 2utoritatea 0ontractant* cere ca, (rin orice not* sau (ublicare ,*cut* de Bene,iciar (ri:ind obiecti:ele (re:*)ute n 0ererea de ,inan-are , inclu)And o con,erin-* sau un se&inar, trebuie s* s(eci,ice c* a (ri&it ,onduri de la 1niunea Euro(ean*. Bene,iciarul trebuie s* ,ac* re,eriri la contribu-ia ,inanciar* a 0o&unit*-ii
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 142 din 157

Euro(ene n in,or&a-ia o,erit*, n ra(oartele interne i anuale i n orice rela-ie cu &ass-&edia. Arti!o(u( = * Dre2tu( -e 2ro2riet te% uti(i. re re.u(t te(or

7619 .re(turile de (ro(rietate industrial* i intelectual* re)ultate din a(licarea obiecti:elor (re:*)ute n (roiect sunt dre(turi e"clusi:e ale Bene,iciarului, bene,iciarul ,iind sin+urul r*s(un)*tor (entru dre(turile de (ro(rietate industrial* sau intelectuala re:endicate de ter-e (ersoane. 7629 8rin dero+are de la (re:ederile (ri&ului (ara+ra,, Bene,iciarul (oate acorda 2utorit*-ii 0ontractante dre(tul de a utili)a n &od liber aa cu& crede de cu:iin-*, toate docu&entele care deri:* din 0ererea de ,inan-are, n orice ,or&* a lor. Arti!o(u( B * Monitori. re Di E/ (u re o+ie!ti/e(or 2re/ .ute Jn Pro9r 1u( -e !o1er!i (i. re @619 8e durata de :alabilitate a (re)entului contract, Bene,iciarul trebuie s* i asu&e obli+a-ia ,urni)*rii 2utorit*-ii 0ontractante, 0o&isiei Euro(ene i/sau a+en-ilor lor autori)a-i, a oric*rui docu&ent sau in,or&a-ie n &*sur* s* a3ute la reali)area ra(oartelor de &onitori)are i e:aluare ale obiecti:elor (re:*)ute n 8ro+ra&ul de co&erciali)are, (arte inte+rant* din 0ererea de ,inan-are i s* ad&it* dre(turile lor de acces descrise n art.14 629. @629 4e)ultatul oric*rei e:alu*ri :a ,i (us la dis(o)i-ia (*r-ilor contractante. @639 .ac* (e (arcursul (erioadei de &onitori)are res(ecti: (erioada de data ulti&ei (l*-i se constat* ur&*toarele situa-ii: ani de la

obiecti:ele ,inan-ate nu sunt utili)ate con,or& sco(ului re)ultat din cererea de ,inan-are sau sunt nc<iriate 6date n ,olosin-a unei ter-e (ersoane9, (roiectului i se aduc &odi,ic*ri substan-iale, neres(ectarea obli+a-iilor statuate (rin acest contract,

2utoritatea 0ontractant* :a so&a cu ter&en bene,iciarul s* re&edie)e de,icien-ele identi,icate. Bene,iciarul are obli+a-ia de a reali)a, la ter&enele s(eci,icate, re&edierea de,icientelor identi,icate, i&(le&entarea reco&andarilor re)ultate n ur&a &isiunilor de control ale 2utoritatii 0ontractante i/sau 0E Hn ca)ul n care de,icien-ele nu sunt re&ediate n ter&enul acordat sau bene,iciarul nu (rocedea)* la de&ararea o(era-iunilor de re&ediere n &a"i&u& 30 de )ile calendaristice de la so&are, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda la recu(erarea inte+ral* a contra:alorii a3utorului ,inanciar (ublic nera&bursabil (l*tit. @649 Hn ca)ul n care, (e (arcursul (erioadei de &onitori)are res(ecti: (erioada de ani de la data ulti&ei (l*-i se constat* c* obiecti:ele/co&(onentele in:esti-iei (entru care s-a acordat s(ri3inul ,inanciar nera&bursabil au ,ost nstr*inate 6(rin orice ti( de act 3uridic care (roduce e,ectul nstr*in*rii9 contra:aloarea a3utorului ,inanciar (ublic nera&bursabil :a ,i recu(erat* inte+ral. @6 9 Hn ca)ul n care, (e (arcursul (erioadei de &onitori)are, se constat* c* Bene,iciarul nu &ai res(ect* condi-iile de i&(le&entare, res(ecti: nu &ai sunt nde(linite obiecti:ele (roiectului, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda du(* ca) 6,unctie de +radul de a,ectare, +ra:itatea ,a(telor, etc9:
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 143 din 157

a9 ,ie la recu(erarea inte+ral* a a3utorului ,inanciar nera&bursabil (l*tit cu re)ilierea contractului de ,inan-are, b9 ,ie la recu(erarea (ar-ial*, res(ecti: a,erent co&(onentei/co&(onentelor sau ac-iunii/ac-iunilor a,ectate de nere+ul*, care nu &ai nde(linesc condi-iile &en-ionate, ne,iind in,luen-at* inte+ral eli+ibilitatea +eneral* a (roiectului, res(ecti: utilitatea n considerarea c*reia s-a acordat a3utorul ,inanciar nera&bursabil. @6#9 Bene,iciarul are res(onsabilitatea ca (e ntrea+a (erioad* de :alabilitate a contractului s* &en-in* n ,unc-iune in:esti-ia reali)at* i s* de&onstre)e utilitatea acesteia. @679 S(ri3inul acordat :a ,i recu(erat dac* obiecti:ele ,inan-ate nu sunt utili)ate/ ,olosite con,or& sco(ului destinat din obiecti:ul cererii de ,inan-are daca se &odi,ica substantial (roiectul sau n ca)ul n care acestea isi &odi,ica destinatia ntr-o (erioad* de ani du(* ,inali)area (roiectului 6data ulti&ei (l*-i9. Arti!o(u( C * A1en- 1ent ( Contr !t $619 Bene,iciarul (oate solicita &odi,icarea 0ontractului de ,inan-are nu&ai n cursul duratei de e"ecu-ie a acestuia i nu (oate a:ea e,ect retroacti:. $629 5rice &odi,icare la contract se :a ,ace cu acordul a&belor (*r-i contractante, cu e"ce(-ia situa-iilor n care inter:in &odi,ic*ri ale le+isla-iei a(licabile ,inan-*rii nera&bursabile, cAnd 2utoritatea 0ontractant* :a noti,ica n scris Bene,iciarul cu (ri:ire la aceste &odi,ic*ri, iar Bene,iciarul se obli+* a le res(ecta ntoc&ai. $639 5rice a&enda&ent al 0ontractului sau al ane"elor sale trebuie ,*cut n scris (rintr-un act adi-ional/ nota de &odi,icare. Toate actele adi-ionale :or ,i nc<eiate n aceleai condi-ii ca i 0ontractul de ,inan-are. $649 Sco(ul actului adi-ional trebuie s* ,ie strAns le+at de natura (roiectului aco(erit (rin contractul ini-ial. $6 9 Hn ca)ul &odi,ic*rii adresei, a sediului ad&inistrati:, a contului bancar sau al b*ncii (entru (roiectul 8;.4, n ca) de nlocuire a res(onsabilului le+al, bene,iciarul se obli+* a noti,ica 2utoritatea 0ontractant*. 8entru oricare din aceste ca)uri, noti,icarea :a ,i nso-it* de docu&ente 3usti,icati:e eliberate de autorit*-ile co&(etente. 2utoritatea 0ontractant* (oate a(roba &odi,icarea solicitat* de bene,iciar, ca) n care de:ine (arte inte+rant* a contractului. Arti!o(u( ); * Ce0iune Hn ca) de i&(osibilitate, nei&(utabil* Bene,iciarului, de a e"ecuta (re:ederile contractuale, acti:itatea :a ,i (reluat* de succesorii s*i n dre(turi, cu a(robarea e"(res* i (realabil* a 2utorit*-ii 0ontractante. Arti!o(u( )) * n!et re !ontr !tu(ui 11619 Hn ca)uri e"ce(-ionale i te&einic do:edite, inclusi: ca)urile de ,or-* &a3or* in:ocate i co&unicate ntre (*r-i n condi-iile le+ii, 2utoritatea 0ontractant* (oate decide ncetarea 0ontractului (rintr-o noti,icare scris*, ,*r* a ,i cerut* (lata ,inan-*rii nera&bursabile.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 144 din 157

11629 8*r-ile (ot decide, (rin acord, ncetarea 0ontractului, ca ur&are a solicit*rii scrise din (artea bene,iciarului, a(robat* de 2utoritatea 0ontractant*. 11639 Hn ca)ul constat*rii unei nere+uli cu (ri:ire la nc<eierea ori e"ecutarea 0ontractului, inclusi: n ca)ul n care bene,iciarul este n in stare de ,ali&ent sau a ,ost declanat* (rocedura insol:en-ei, n situa-ia n care bene,iciarului i s-a retras a:i)ul de recunoastere a +ru(ului de (roducatori, (recu& i n situa-ia n care 2utoritatea 0ontractant* constat* c* cele declarate (e (ro(rie r*s(undere de bene,iciar, (rin re(re)entan-ii s*i, nu cores(und realit*-ii sau docu&entele/ autori)a-iile/ a:i)ele de(use n :ederea ob-inerii ,inan-*rii nera&bursabile sunt constatate ca ,iind neade:arate/ ,alse/ inco&(lete/ e"(irate/ ine"ate/ nu cores(und realit*-ii, 2utoritatea 0ontractant* (oate nceta :alabilitatea 0ontractului, de (lin dre(t, (rintr-o noti,icare scris* adresat* bene,iciarului, ,*r* (unere n ntAr)iere, ,*r* nicio alt* ,or&alitate i ,*r* inter:en-ia instan-ei 3udec*toreti. Hn aceste ca)uri, bene,iciarul :a restitui inte+ral su&ele (ri&ite ca ,inan-are nera&bursabil*, inclusi: (enalit*-ile n (rocentul stabilit con,or& dis(o)i-iilor le+ale n :i+oare, n con,or&itate cu (re:ederile art. 1# din (re)enta 2ne"*. 11649 2nterior ncet*rii 0ontractului de ,inan-are, 2utoritatea 0ontractant* (oate sus(enda contractul i/sau (lata ca o &*sur* de (recau-ie, ,*r* o a:erti)are (realabil*. Arti!o(u( ), * Mo-i&i! re -ur tei -e e3e!uAie Contr !tu(ui -e &in nA re

12619 Bene,iciarul trebuie s* in,or&e)e 2utoritatea 0ontractant* ,*r* ntAr)iere des(re orice circu&stan-* (robabil* s* &(iedice sau s* ntAr)ie e"ecutarea contractului. Bene,iciarul (oate cere, nainte de s,Aritul duratei de e"ecu-ie a in:estitiei, (relun+irea duratei de e"ecu-ie a contractului. Toate do:e)ile de sus-inere necesare (entru a(robare trebuie s* nso-easc* cererea. ;eres(ectarea ter&enului de de(unere a cererii de (relun+ire a duratei de e"ecu-ie a contractului con,er* 2utorit*-iii 0ontractante dre(tul de a nu (relun+ii durata de e"ecu-ie i de a (roceda la ncetarea contractului n condi-iile (re:*)ute de art. 11 alin. 639 din 2ne"a 7a (re)entul contract. 12629 .urata de e"ecu-ie a 0ontractului de ,inantare nce(e de la data se&n*rii de c*tre a&bele (*r-i dar nu &ai &ult de ani. 12639 0ontractul de ,inan-are ncetea)* la data li&it* &en-ionat* n articolul 2 al (re)entului 0ontract. PREVEDERILE FINANCIARE Arti!o(u( )4 * E(i9i+i(it te !Fe(tuie(i(or 13619 S(ri3inul :a ,i acordat de c*tre 2utoritatea 0ontractant* (e ba)a docu&entelor 3usti,icati:e de(use de +ru(ul de (roduc*tori care nde(linete condi-iile &ini&e de acordare a acestuia. 8 Bene&i!i ru(# 2entru !on-iAii: &i e(i9i+i( tre+uie 0" Jn-e2(ine 0!" ur1"to re(e

S* nde(lineasc* condi-iile de recunoatere. S* ,ie recunoscut o,icial de c*tre Cinisterului 2+riculturii i .e):olt*rii 4urale.
Pagina 145 din 157

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

S* res(ecte condi-iile &ini&e de recunoatere, (e toat* durata de acordare a s(ri3inului. S* aib* (ersonalitate 3uridic* n,iin-at* la ini-iati:a (roduc*torilor a+ricoli i ,orestieri care s*-i (er&it* s*-i e"ercite dre(turile i obli+a-iile n con,or&itate cu le+isla-ia na-ional*. S* (re:ad* n statut clar i ,*r* ec<i:oc, ,a(tul c* +ru(ul de (roduc*tori: - stabilete o strate+ie de (ia-*, n sco(ul ec<ilibr*rii ra(ortului cerereo,erta, (recu& i +arant*rii unor :enituri certe si ec<itabile &e&brilor s*i% - ada(tea)* n co&un structura (roduc-iei la cerin-ele (ie-ei% - stabilete re+uli unitare de (roduc-ie, obli+atorii (entru to-i &e&brii (roduc*tori ai +ru(ului, (rin care s* se asi+ure un ni:el de calitate a (roduselor% - elaborea)* i a(lic* unitar, re+ulile co&erciale s(eci,ice ,iec*rei cate+orii de (rodus/+ru(e de (roduse% - (reia si co&erciali)ea)* (roduc-ia &e&brilor +ru(ului de (roduc*tori stabilita (entru :alori,icare% - stabilete re+uli unitare (entru sortarea, a&balarea, de(o)itarea, trans(ortul i co&erciali)area (roduselor. &i re!uno0!ut tre+uie 0" Jn-e2(ine 0!" ur1 to re(e

+8 Bene&i!i ru(# 2entru !on-iAii:

+ru(ul de (roduc*tori este ,or&at din cel (u-in &e&bri% s* co&erciali)e)e cel (u-in 7 F din (roduc-ia (ro(rie (rin inter&ediul +ru(ului de (roduc*tori% do:edete (rin e:iden-a contabil* o :aloare &ini&* a (roduc-iei co&erciali)ate, (entru +ru(a de (rodus (entru care solict* recunoaterea, de cel (u-in 10.000 Euro, ec<i:alent n lei% de-ine un siste& centrali)at de contabilitate, ,acturare, nre+istrare i ur&*rire cantitati:*, calitati:* i :aloric* a (roduc-iei &e&brilor% &e&brii +ru(ului de (roduc*tori au obli+a-ia de a (l*ti contribu-iile ,inanciare (re:*)ute n actul constituti: (entru n,iin-area i ,unc-ionarea +ru(ului de (roduc*tori% s* aib* (re:*)ute n actul constituti: sau n statut obli+a-iile &e&brilor i ale +ru(ului de (roduc*tori% s* dis(un* de or+ane de conducere i &i3loace te<nice care s*-i (er&it* s* asi+ure &ana+e&entul co&ercial i ,inanciar (entru ,unc-ionarea +ru(ului de (roduc*tori%. +ru(ul de (roduc*tori a ,ost recunoscut de c*tre C2.4 nce(And cu 1 ianuarie 2007.

4es(onsabilul +ru(ului de (roduc*tori trebuie s* (re)inte, di(lo&a 6studii su(erioare, s(ecialitate, liceu9 care s* ateste (re+*tirea (ro,esional* n do&eniul de acti:itate al +ru(ului de (roduc*tori sau -e!( r Aie 2e 2ro2ri r"02un-ere n care s* se &en-ione)e c* re(re)entantul le+al al +ru(ului de (roduc*tori :a ur&a i :a absol:i un sta+iu de (re+*tire, atestat o,icial, con,or& le+isla-iei na-ionale n :i+oare, n &a"i& un an de la se&narea 0ontractului de ,inan-are. 13629 Bene,iciarul trebuie s* noti,ice 2utoritatea 0ontractant* la a(ari-ia oric*rei &odi,ic*ri sur:enite n derularea obiecti:elor (re:a)ute n 0ererea de ,inan-are.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 146 din 157

Arti!o(u( )6 * Cont +i(it te Di !ontro (e teFni!e Di &in n!i re 14619 Bene,iciarul trebuie s* -in* nre+istr*ri contabile siste&atice i (recise re,eritoare la e"ecutarea contractului. Siste&ul contabil utili)at :a ur&a (rocedurile dictate de u)an-ele (ro,esionale i le+ale. 8entru ,iecare obiecti: trebuie -inut* o e:iden-iere se(arat*, cu toate :eniturile i c<eltuielile (e (erioada de :alabilitate a contractului. 14629 Bene,iciarul trebuie s* consi&t* la ins(ec-iile (e ba)* de docu&ente sau la ,a-a locului e,ectuate de 2utoritatea 0ontractant*, 0o&isia Euro(ean* i orice alt or+anis& cu atributii n do&eniu asu(ra &odului de utili)are a ,inan-*rii nera&bursabile (e durata de :alabilitate a contractului. Hn acest sco(, Bene,iciarul se an+a3ea)* s* acorde (ersonalului 2utorit*-ii 0ontractante, 0o&isiei Euro(ene sau al oric*rui or+anis& cu atribu-ii n do&eniu ori altor (ersoane &andatate de aceste institu-ii, dre(tul de acces la locurile i s(a-iile unde se i&(le&entea)* obiecti:ele (re:*)ute n 0ererea de ,inan-are, inclusi: acces la siste&ele in,or&atice, (recu& i la toate docu&entele i ,iierele in,or&atice (ri:ind +estiunea te<nic* i ,inanciar*. .ocu&entele trebuie s* ,ie uor accesibile i ar<i:ate, ast,el ncAt s* (er&it* :eri,icarea lor. Bene,iciarul este obli+at s* in,or&e)e 2utoritatea 0ontractant* de locul unde sunt ar<i:ate docu&entele. Arti!o(u( )> * Su1 &in (" &in nA"rii Co1unit re

1 619 Valoarea total* a a3utorului ,inanciar care ur&ea)* a ,i (l*tit* de 2utoritatea 0ontractant* nu :a de(*i su&a ,inan-*rii nera&bursabile (re:*)ut* n lei i n euro la 2rticolul 3 din 0ontract. Arti!o(u( )5 * Nere9u( rit"Ai# 0u1e ne!u/enite Di re0tituire &in nA"rii 1#619 8rin Lnere+ul*L n acce(-iunea (re)entului contract, se n-ele+e orice abatere de la le+alitate, re+ularitate i con,or&itate, (recu& i orice neres(ectare a (re:ederilor &e&orandu&urilor de ,inan-are, acordurilor de ,inan-are, re+le&ent*rilor n :i+oare (ri:ind asisten-a ,inanciar* nera&bursabil* acordat* 4o&Aniei de 0o&unitatea Euro(ean*, (recu& i a (re:ederilor 0ontractului de ,inan-are, ca) n care c<eltuiala este neeli+ibil* i are ca e,ect (re3udicierea bu+etului +eneral al 0o&unit*-ii Euro(ene sau a bu+etelor ad&inistrate de acestea ori n nu&ele lor i a bu+etului na-ional. 1#629 5rice (lat* e"cedentar*, e,ectuat* de c*tre 2utoritatea 0ontractant*, constituie (lat* necu:enit*, iar Bene,iciarul are obli+a-ia de a restitui su&ele necu:enite n ter&en de )ile calendaristice de la data con,ir&*rii de (ri&ire a Scrisorii de noti,icare cu (ri:ire la desco(erirea unei (l*-i n e"ces din (artea 2utorit*-ii 0ontractante. Hnce(And cu a # a )i calendaristic* se :or calcula (enalit*-i, n (rocentul stabilit con,or& dis(o)i-iilor le+ale n :i+oare, la data res(ecti:*, (entru ,iecare )i de ntAr)iere. 1#639 Hn ca)ul n care nere+ula sau (lata e"cedentar* este de(istat* nainte de e,ectuarea ulti&ei (l*-i con,or& (re)entului contract sau con,or& oric*rui alt 0ontract de ,inan-are nc<eiat (entru acordarea de a3utor ,inanciar nera&bursabil (rin inter&ediul 8;.4, 2utoritatea 0ontractant* :a (roceda la di&inuarea su&ei ra&bursate nce(And cu trana ur&*toare a,erent* oric*rui 0ontract de ,inan-are, (An* la stin+erea inte+ral* a debitului la care se adau+* :aloarea (enalit*-ilor.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 147 din 157

Hn ca)ul n care nere+ula sau (lata e"cedentar* este de(istat* du(* e,ectuarea ulti&ei trane de (lat* a,erent* (re)entului contract i debitul nu (oate ,i recu(erat n totalitate (rin di&inuarea su&ei a,erent* oric*rui alt 0ontract de ,inan-are nc<eiat de Bene,iciar (entru acordarea de a3utor ,inanciar nera&bursabil (rin 8;.4, 2utoritatea 0ontractant* :a sesi)a institu-ia co&(etent* n do&eniu, n :ederea declan*rii e"ecut*rii silite, con,or& (re:ederilor le+isla-iei na-ionale n :i+oare. Arti!o(u( )= * ForA" 1 Gor" 17619 8rin ,or-* &a3or* se n-ele+e acel e:eni&ent i&(re:i)ibil, insur&ontabil i i&(osibil de nl*turat, inde(endent de :oin-a (*r-ilor contractante, inter:enit du(* data se&n*rii contractului, care &(iedic* e"ecutarea contractului i care e"onerea)* de r*s(undere (artea care o in:oc*. 8ot constitui cau)e de ,or-* &a3or* cala&it*-ile naturale cu& ar ,i: cutre&ure, inunda-ii, alunec*ri de teren, r*)boi, re:olu-ie, e&bar+ou etc. 17629 8artea contractant* care in:oc* !or-* Ca3or* are obli+a-ia de a noti,ica celeilalte (*r-i, n ter&en de )ile de la data a(ari-iei res(ecti:ului ca) de ,or-* &a3or*, s* trans&it* acte do:editoare e&ise de autorit*-ile co&(etente n ter&en de cel &ult 1 )ile de la data (roducerii acesteia i este obli+at* s*-i co&unice data ncet*rii ca)ului de ,or-* &a3or*, n ter&en de )ile i de a lua orice &*suri care i stau la dis(o)i-ie n :ederea li&it*rii consecin-elor. 17639 .ac* (*r-ile nu (rocedea)* la anun-are, n condi-iile i ter&enele (re:*)ute, a nce(erii i ncet*rii ca)ului de ,or-* &a3or*, (artea care o in:oc* :a su(orta toate daunele (ro:ocate celeilalte (*r-i (rin li(sa de noti,icare. 17649 !iecare ca) de ,or-* &a3or* trebuie do:edit i :a constitui obiectul :eri,ic*rilor ce :or ,i e,ectuate cu aceast* oca)ie de c*tre 2utoritatea 0ontractant*. 176 9 Hnde(linirea contractului :a ,i sus(endat* (e (erioada de ac-iune a !or-ei Ca3ore, ,*r* a (re3udicia dre(turile ce se cu:in (*r-ilor, (An* la a(ari-ia acesteia. 176#9 Hn ca)ul n care ,or-a &a3or* i/sau e,ectele acesteia obli+* la sus(endarea e"ecut*rii (re)entului 0ontract (e o (erioad* &ai &are de # luni, (*r-ile se :or ntAlni ntr-un ter&en de cel &ult 10 )ile de la e"(irarea (erioadei, (entru a con:eni ,ie asu(ra &odului de e"ecutare a 0ontractului, ,ie asu(ra re)ilierii acestuia. Arti!o(u( )B * Le9e 2(i! +i(" Di -i02o.iAii &in (e

1@619 8re)entul 0ontract de ,inan-are este +u:ernat de le+ea ro&An*. 1@629 Hn e:entualitatea a(ari-iei unui di,erend ntre 2utoritatea 0ontractant* i Bene,iciar, sur:enit din nc<eierea ori e"ecutarea acestui 0ontract, se :a ncerca solu-ionarea acestuia (e cale a&iabil*. Hn situa-ia n care nu se (oate a3un+e la o n-ele+ere (e cale a&iabil*, (artea interesat* se :a adresa instan-elor de contencios ad&inistrati: co&(etente (otri:it le+ii, (entru solu-ionare (otri:it dis(o)i-iilor le+ale a(licabile n &ateria contenciosului ad&inistrati:.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 148 din 157

C).) * ANEEA II PANOURI# PL$CUME NI AUTOCOLANTE INFORMATIVE PRIVIND FINANMAREA PROIECTELOR PRIN PNDR Ele&entele de identitate :i)ual* ale (roiectului, re(re)entate de (anouri, (l*cu-e i autocolante in,or&ati:e, trebuie s* asi+ure trans(aren-a necesar* (ri:ind alocarea i utili)area ,ondurilor euro(ene nera&bursabile acordate de c*tre 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei n ca)ul (roiectelor care au ,ost a(robate (entru ,inan-are (rin 8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013 68;.49. .e ase&enea, trebuie s* ,urni)e)e in,or&a-ii clare (ri:ind bene,iciarul, titlul in:esti-iei ,inan-ate, :aloarea (roiectului contractat, autoritatea contractant*, (roiectantul i e"ecutantul (roiectului. Ele&entele de identitate :i)ual* ale (roiectului :or ,i a,iate (e ntrea+a (erioad* de reali)are a in:esti-iei ,inan-ate (rin 8;.4 (recu& i (entru o (erioad* obli+atorie de &ini& ani de la data ,inali)*rii (roiectului i :or res(ecta caracteristicile te<nice de &ai 3os. PANOURI INFORMATIVE 8anourile in,or&ati:e :or ,i utili)ate (entru asi+urarea trans(aren-ei aloc*rii ,ondurilor euro(ene (entru (roiectele a c*ror :aloare total* eli+ibil* este &ai &are de 00.000 de euro. 8anourile in,or&ati:e :or ,i reali)ate de c*tre bene,iciarul contractului de ,inan-are (rin 8;.4 i :or ,i a&(lasate n i&ediata :ecin*tate a s(a-iului n care se i&(le&entea)* (roiectul, ast,el ncAt s* se asi+ure ur&*toarele: 1. :i)ibilitatea o(ti&* a (anoului% 2. res(ectarea nor&elor s(eci,ice circula-iei (e dru&uri (ublice% 3. n ca)ul (roiectelor de &oderni)are sau de):oltare a in,rastructurii rurale, :or ,i a&(lasate &ini& 2 (anouri in,or&ati:e ast,el ncAt s* ,ie &arcat* clar )ona n care se des,*oar* in:esti-ia res(ecti:*% 8anourile in,or&ati:e :or ,i de ti( KoutdoorL a&(lasate la sol, la o distan-* reco&andat* de 1 0 c& ,a-* de ni:elul solului, :or ,i reali)ate din tabl* sau 8V0 i :or res(ecta ur&*toarele di&ensiuni: n*l-i&e 1 0 c&% l*-i&e 200 c&. Ele&entele de in,or&are a,iate (e (anou :or ,i ur&*toarele: Hn (artea stAn+a sus, ste&a 4o&Aniei a:And sdeasu(ra te"tul GUVERNUL ROMONIEI, ,ont 2rial, bold, &a3uscule, 4. Ste&a 4o&Aniei :a a:ea di&ensiunile 2$ "20 c&. Hn (artea drea(ta sus, stea+ul 1niunii Euro(ene a:And deasu(ra te"tul UNIUNEA EUROPEAN$, ,ont 2rial, bold, &a3uscule, 4. Stea+ul 1niunii Euro(ene :a a:ea di&ensiunile: 1$ "2@ c&. Hn (artea su(erioar*, n &i3loc, ur&*toarele te"te: o K8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013L B ,ont Verdana, bold, &a3uscule, 100% o K8ro+ra& ,inan-at de 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei (rin !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural* i 8lanul Euro(ean de 4edresare Econo&ic*L B ,ont Verdana, bold, @0% 0aseta 7 stAn+a :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tul K8roiect ,inan-at cu ,onduri nera&bursabile (rin 8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural*L i denu&irea (roiectului B ,ont /eor+ia, 100%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 149 din 157

o Te"tul KBene,iciarL i denu&irea bene,iciarului B ,ont /eor+ia, @0% o Te"tul KValoarea total* eli+ibil* a (roiectuluiL i &en-ionarea :alorii res(ecti:e B ,ont /eor+ia, @0% o Te"tul Kdin care !inan-are (ublic*L cu &en-iunea ,ondurilor nera&bursabile acordate (rin 8;.4 (entru (roiectul res(ecti: B ,ont /eor+ia, italic, 72% o Te"tul K0o,inan-are (ri:at*L cu &en-iunea contribu-iei ,inanciare a bene,iciarului, ra(ortat* la :aloarea total* eli+ibil* a (roiectului B ,ont /eor+ia, italic, 72% 0aseta 77 drea(ta sus :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K2utoritatea 0ontractant*L, KCinisterul 2+riculturii i .e):olt*rii 4uraleL i K2+en-ia de 8l*-i (entru .e)oltare 4ural* i 8escuitL B ,ont /eor+ia, bold, $0% o Si+la 28.48 B di&ensiuni de 21M1$ c&% 0aseta 777 drea(ta 3os :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K8roiectantL cu &en-iunea denu&irii (roiectantului, KE"ecutantL cu &en-iunea denu&irii e"ecutantului, K.e&arareL cu &en-iunea datei la care a ,ost de&arat* i&(le&entarea (roiectului i K!inali)areL cu &en-iunea datei la care se (re:ede ,inali)area i&(le&ent*rii (roiectului B ,ont /eor+ia, @0% 8anoul in,or&ati: trebuie reali)at n (olicro&ie 6color9, cu ,undal alb, caracterele te"telor ne+re 6cu e"ce(-ia denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i a 1niunii Euro(ene care :or ,i albastre9. 0aseta 7 :a a:ea ,undal albastru, cod de culoare 0CNO 100/ 40/ 0/ 0. Car+inea de si+uran-* :a ,i de c& ntre li&ita e"terioar* a (anoului i ele&ente de con-inut ale acestuia. .e ase&enea, (entru a e:ita dis(ro(ortile se reco&and* ca (anourile s* ,ie e"ecutate con,or& &odelului (re)entat &ai 3os 6&odelul este dis(onibil n ,o&at electronic editabil (e (a+ina de internet a 28.48 B GGG.apdrp.roHH:n%orma7ii utile9:

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 150 din 157

PL$CUMELE INFORMATIVE 8l*cu-ele in,or&ati:e :or ,i utili)ate (entru asi+urarea trans(aren-ei aloc*rii ,ondurilor euro(ene (entru (roiectele a c*ror :aloare total* eli+ibil* este &ai &are de 0.000 de euro. 8l*cu-ele in,or&ati:e :or ,i reali)ate de c*tre bene,iciarul contractului de ,inan-are (rin 8;.4 i :or ,i a&(lasate (e su(ra,a-a e"terioar* a obiectului ,inan-*rii (rin 8;.4, ast,el ncAt s* se asi+ure :i)ibilitatea o(ti&* a (l*cu-ei. 8l*cu-ele in,or&ati:e :or ,i reali)ate din tabl* sau 8V0 i :or res(ecta ur&*toarele di&ensiuni: n*l-i&e: 0 c&% l*-i&e: 70 c&. Ele&entele de in,or&are a,iate (e (l*cu-* :or ,i ur&*toarele: Hn (artea stAn+a sus, ste&a 4o&Aniei a:And deasu(ra te"tul GUVERNUL ROMONIEI, 2rial, bold, &a3uscule, 1@. Ste&a 4o&Aniei :a a:ea di&ensiunile 10"7 c&% Hn (artea drea(t* sus, stea+ul 1niunii Euro(ene a:And deasu(ra te"tul UNIUNEA EUROPEAN$, B 2rial, bold, &a3uscule, 1@. Stea+ul 1niunii Euro(ene :a a:ea di&ensiunile: 7"10 c&. Hn (artea su(erioar*, n &i3loc, ur&*toarele te"te: o K8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013L B ,ont Verdana, bold, &a3uscule, 30% o K8ro+ra& ,inan-at de 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei (rin !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural* i 8lanul Euro(ean de 4edresare Econo&ic*L B ,ont Verdana, bold, 22% 0aseta 7 stAn+a :a con-ine ur&*toarele in,or&atii: o Te"tul K8roiect ,inan-at cu ,onduri nera&bursabile (rin 8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural*L i denu&irea (roiectului B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul KBene,iciarL i denu&irea bene,iciarului B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul KValoarea total* eli+ibil* a (roiectuluiL i &en-ionarea :alorii res(ecti:e B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul Kdin care !inan-are (ublic*L cu &en-iunea ,ondurilor nera&bursabile acordate (rin 8;.4 (entru (roiectul res(ecti: B ,ont /eor+ia, italic, 30% o Te"tul K0o,inan-are (ri:at*L cu &en-iunea contribu-iei ,inanciare a bene,iciarului, ra(ortat* la :aloarea total* eli+ibil* a (roiectului B ,ont /eor+ia, italic, 30% 0aseta 77 drea(ta sus :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K2utoritatea 0ontractant*L, KCinisterul 2+riculturii i .e):olt*rii 4uraleL i K2+en-ia de 8l*-i (entru .e)oltare 4ural* i 8escuitL B ,ont /eor+ia, bold, 30% o Si+la 28.48 B di&ensiuni de 7M# c&% 0aseta 777 drea(ta 3os :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K8roiectantL cu &en-iunea denu&irii (roiectantului, KE"ecutantL cu &en-iunea denu&irii e"ecutantului, K.e&arareL cu &en-iunea datei la care a ,ost de&arat* i&(le&entarea (roiectului i K!inali)areL cu &en-iunea datei la care se (re:ede ,inali)area i&(le&ent*rii (roiectului B ,ont /eor+ia, 24% 8l*cu-a in,or&ati:* trebuie reali)at* n (olicro&ie 6color9, cu ,undal alb, caracterele te"telor ne+re 6cu e"ce(-ia denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i a 1niunii Euro(ene care :or ,i albastre9. 0aseta 7 :a a:ea ,undal albastru, cod de culoare 0CNO 100/ 40/ 0/ 0.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 151 din 157

Car+inea de si+uran-* :a ,i de 2, c& ntre li&ita e"terioar* a (l*cu-ei i ele&ente de con-inut ale acestuia. .e ase&enea, (entru a e:ita dis(ro(ortile se reco&and* ca (l*cu-ele s* ,ie e"ecutate con,or& &odelului (re)entat &ai 3os 6&odelul este dis(onibil n ,o&at electronic editabil (e (a+ina de internet a 28.48 B GGG.apdrp.roHH:n%orma7ii utile9:

AUTOCOLANTE INFORMATIVE Te"tul autocolantului in,or&ati: (ri:ind co,inan-area (roiectelor cu (artici(area 1niunii Euro(ene :a ,i a,iat (e ,iecare utila3e, instala-ii sau alte ac<i)i-ii &obile ,inan-ate (rin 8;.4, n )one de :i)ibiliate &a"i&*. Se :or utili)a &ai &ulte autocolante dac* obiectul este de di&ensiuni &ai &ari de 2 & B n acest ca) autocolantele se :or a(lica (e &ai &ulte ,e-e ale obiectului sau n (*r-i o(use, ast,el ncAt s* asi+ure :i)ibilitatea o(ti&*. 2utocolantul in,or&ati: :a res(ecta ur&*toarele di&ensiuni: Hn*l-i&e: 1 c&% G*-i&e: 21 c& 6,or&at 2 landsca(e9. Ele&entele de in,or&are a,iate n autocolant :or ,i ur&*toarele: Hn (artea stAn+a sus, ste&a 4o&Aniei a:And deasu(ra te"tul GUVERNUL ROMONIEI, 2rial, bold, &a3uscule, @. Ste&a 4o&Aniei :a a:ea di&ensiunile de HP 3,# c&, GP 2, c&. Hn (artea drea(ta sus, stea+ul 1niunii Euro(ene a:And deasu(ra te"tul UNIUNEA EUROPEAN$, 2rial, bold, &a3uscule, @. Stea+ul 1niunii Euro(ene :a a:ea di&ensiunile: HP 2,3 c&, GP 3,4 c& Hn (artea su(erioar*, n &i3loc, ur&*toarele te"te: o K8ro+ra&ul ;a-ional de .e):oltare 4ural* 2007 B 2013L B ,ont Verdana, bold, &a3uscule, 10%
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 152 din 157

o K8ro+ra& ,inan-at de 1niunea Euro(ean* i /u:ernul 4o&Aniei (rin !ondul Euro(ean 2+ricol (entru .e):oltare 4ural* i 8lanul Euro(ean de 4edresare Econo&ic*L B ,ont Verdana, bold, $% 0aseta 7 stAn+a :a con-ine ur&*toarele in,or&atii: o Te"tul K8roiectL i denu&irea (roiectului B ,ont /eor+ia, 10% o Te"tul KBene,iciarL i denu&irea bene,iciarului B ,ont /eor+ia, 30% o Te"tul KValoarea total* eli+ibil* a (roiectuluiL i &en-ionarea :alorii res(ecti:e B ,ont /eor+ia, 10% o Te"tul Kdin care !inan-are (ublic*L cu &en-iunea ,ondurilor nera&bursabile acordate (rin 8;.4 (entru (roiectul res(ecti: B ,ont /eor+ia, 10% o Te"tul K0ontractat laL cu &en-iunea datei la care a ,ost nc<eiat contractul de ,inan-are a (roiectului B ,ont /eor+ia, 10% o Te"tul K!inali)at laL cu &en-iunea datei la care se (re:ede ,inali)area i&(le&ent*rii (roiectului B ,ont /eor+ia, 10% 0aseta 77 drea(ta :a contine ur&*toarele in,or&a-ii: o Te"tele K2utoritatea 0ontractant*L, KCinisterul 2+riculturii i .e):olt*rii 4uraleL i K2+en-ia de 8l*-i (entru .e)oltare 4ural* i 8escuitL B ,ont /eor+ia, bold, 10% o Si+la 28.48 B di&ensiuni de 3,1M2,$ c&% 2utocolantul in,or&ati: trebuie reali)at n (olicro&ie 6color9, cu ,undal alb, caracterele te"telor ne+re 6cu e"ce(-ia denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i a 1niunii Euro(ene care :or ,i albastre9. 0aseta 7 :a a:ea ,undal albastru, cod de culoare 0CNO 100/ 40/ 0/ 0. Car+inea de si+uran-* :a ,i de 1 c& ntre li&ita e"terioar* a autocolantului i ele&ente de con-inut ale acestuia. .e ase&enea, (entru a e:ita dis(ro(ortile se reco&and* ca autocolantele s* ,ie e"ecutate con,or& &odelului (re)entat &ai 3os 6&odelul este dis(onibil n ,o&at electronic editabil (e (a+ina de internet a 28.48 B GGG.apdrp.roHH:n%orma7ii utile9:

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 153 din 157

C).) M)6, * ANEEA IV INSTRUCMIUNI DE PLAT$ PENTRU BENEFICIARII MASURII )6, A. INFORMAMII CU CARACTER GENERAL .osarul 0ererii de 8lata se de(une de bene,iciar la 5,iciul Iudetean de 8lati (entru .e):oltare 4urala si 8escuit, in doua e"e&(lare (e su(ort de <artie, la care atasea)a (e su(ort &a+netic docu&entele intoc&ite de bene,iciar. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa cu(rinda ur&atoarele docu&ente 3usti,icati:e: 11 11 0ererea de (lata% 0entrali)atorul ,acturilor (ri:ind :aloarea (roductiei co&erciali)ate de +ru(ul de (roducatori in (erioada ..................... :a a:ea atasate: * 0o(iile ,acturilor e&ise% * 0o(iile docu&entelor de (lata% * 0o(iile e"traselor de cont% 4a(ortul de e"ecutie% .ocu&entele care sa ateste (ro:enienta (roductiilor co&erciali)ate% .ocu&entele contabile B Iurnalul de :an)ari-cu&(arari, Balanta analitica a contului clienti, Balantele de :eri,icare lunare% 2:i)ul de recunoastere al +ru(ului de (roducatori % .eclaratia (e (ro(rie ras(undere a bene,iciarului% 2lte docu&ente 3usti,icati:e 6se :or s(eci,ica du(a ca)9. Codelele de ,or&ulare care trebuie co&(letate de bene,iciar 6.eclaratia de esalonare a (latilor, 0ererea de (lata, 0entrali)atorul ,acturilor (ri:ind :aloarea (roductiei co&erciali)ate, 4a(ortul de e"ecutie, .eclaratia (e (ro(ria ras(undere a bene,iciarului9 sunt dis(onibile la 5I8.48 sau (e site-ul 28.48 6DDD.a(dr(.ro9 Bene,iciarul :a de(une la SV08-5I8.48 .eclaratia de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 in &a"i& 30 )ile lucratoare de la data se&narii 0ontractului de ,inantare. 5rice &odi,icare 6(relun+ire ter&en sau &odi,icare :aloare9 a .eclara-iei de ealonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata se :a ,ace nu&ai in condi-ii e"ce(-ionale, in ba)a unui Ce&oriu 3usti,icati:. 7n acest ca), bene,iciarul :a de(une o .eclaratie de esalonare a de(unerii .osarelor 0ererilor de 8lata 28 0.1 recti,icata. Bene,iciarii (ot solicita decontarea s(ri3inului in cinci transe de (lata anuale. .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa aiba o(is, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar. 4e,erintele din o(is trebuie sa cores(unda cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosar. Bene,iciarul :a ,ace &entiunea la s,arsitul dosarului: ,,2cest dosar contine ==. (a+ini, nu&erotate de la 1 la ==.L 8e ,iecare (a+ina din dosarul cererii de (lata trebuie sa a(ara &entiunea K8ro+ra& !E2.4L. 0o(iile docu&entelor care sunt atasate .osarului 0ererii de 8lata trebuie sa ,ie li)ibile, a:and &entiunea T0on,or& cu ori+inalulL% Toate docu&entele din .osarul cererii de (lata care au re+i& de docu&ent ti(i)at :or ,i in con,or&itate cu (re:ederile le+ale.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 154 din 157

11 11 11 11 11 11

&acturile e&ise trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa aiba ,or&atul (re:a)ut de actele nor&ati:e in :i+oare si sa ,ie co&(letate in con,or&itate cu acestea% data inscrisa (e ,actura nu este anterioara datei recunoasterii +ru(ului de (roducatori data inscrisa (e ,actura este cu(rinsa in (erioada de 12 luni (entru care se acorda a3utorul ,inanciar se re+aseste in Iurnalul de :an)ari cu&(arari. Documentele de plata trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: docu&entul de (lata con,ir&a ca (lata nu s-a e,ectuat in nu&erar% docu&entele de (lata sunt e&ise ulterior se&narii contractului de ac<i)itii% sa aiba se&natura si sta&(ila bancii e&itente, e"ce(tand docu&entele de (lata a,erente (latilor electronice% sa &entione)e in clar nu&arul ,acturii (e care o ac<ita% Extrasele de cont trebuie sa inde(lineasca ur&atoarele cerinte: sa ,ie datate si sta&(ilate de banca 6tre)oreria9 bene,iciarului ,inantarii% sa ateste, :aloric si ca data, e,ectuarea (latilor din docu&entul/ docu&entele de (lata cores(ondente. .atele &entionate in 4a(ortul de e"ecutie trebuie sa ,ie reale si sa aiba aco(erire in situatia e"istenta la locul de i&(le&entare a (roiectului. 8entru toate docu&entele incluse in dosarul cererii de (lata, redactate in alte li&bi, se :a ane"a o traducere in li&ba ro&ana reali)ata ,ie de un traducator autori)at, ,ie de bene,iciar 6ca) in care (e traducere acesta :a ,ace &entiunea T7&i asu& ras(underea (ri:ind corectitudinea traduceriiT, :a se&na si :a sta&(ila9. Bene,iciarul (oate de(une dosarul cererii de (lata (entru (ri&a transa du(a #0 de )ile de la data inc<eierii contractului de ,inantare, dar nu&ai du(a 1 an calendaristic de la data recunoasterii +ru(ului de (roducatori. 1r&atoarele transe de (lata 6transele 77, 777, 7V si V9 se :or de(une anual, in &a"i& 30 de )ile lucratoare du(a i&(linirea a 12 luni. 24 luni, 3# luni si res(ecti: 4@ luni de la data de(unerii (ri&ei cererii de (lata ;eres(ectarea clau)elor contractuale si a ter&enelor de ,inali)are a in:estitiilor, asu&ate (rin contractul de ,inantare, (oate conduce la re)ilierea acestuia. Bene,iciarul :a ,i in,or&at in ceea ce (ri:este su&a autori)ata la (lata si c<eltuielile res(inse, (recu& si &oti:ul res(in+erii. B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Do0 ru( Cererii -e P( t trebuie sa ,ie sta&(ilat si se&nat de bene,iciar. .osarul :a a:ea o(is 6atasat la 0ererea de (lata9, iar docu&entele (e care le contine trebuie nu&erotate, se&nate si sta&(ilate de catre bene,iciar% re,erintele din o(is cores(und cu nu&arul (a+inii la care se a,la docu&entele din dosarul cererii de (lata. 8e ,iecare (a+ina din .osarul 0ererii de 8lata trebuie sa a(ara &entiunea Kcon,or& cu ori+inalulL si K8ro+ra& !E2.4L.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 155 din 157

Cerere -e 2( t trebuie sa ,ie co&(letata, datata, se&nata 6cu nu&ele &entionat in clar9 si sta&(ilata de re(re)entantul le+al al (roiectului, a:and toate datele de identi,icare ale bene,iciarului (roiectului. Valoarea anuala a (roductiei co&erciali)ate de +ru(ul de (roducatori trebuie sa ,ie de &ini& 10.000 Euro, ec<i:alent in lei. Valoarea transei de (lata anuala solicitata de bene,iciar trebuie sa ,ie: a9 8entru :aloarea (roductiei co&erciali)ate > 1.000.000 Euro/an: (entru (ri&ul an: F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al doilea an: F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al treilea an: 4F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al (atrulea an: 3F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al cincilea an: 2F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate. b9 8entru acea (arte a (roductiei co&erciali)ate a carei :aloare de(aseste 1.000.000 Euro/an: (entru (ri&ul an: 2, F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al doilea an: 2, F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al treilea an: 2F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al (atrulea an: 1, F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate% (entru al cincilea an: 1, F din :aloarea (roductiei co&erciali)ate. Valoarea transei de (lata anuala :a a:ea un (la,on &a"i& de: 100.000 Euro (entru (ri&ul an% 100.000 Euro (entru al doilea an% @0.000 Euro (entru al treilea an% #0.000 Euro (entru al (atrulea an% 0.000 Euro (entru al cincilea an. 7n :ederea stabilirii :alorii (roductiei co&erciali)ate in Euro, aceasta se deter&ina ra(ortand :aloarea (roductiei co&erciali)ate eli+ibila in Gei, la cursul de sc<i&b leu/euro &entionat in contractul de ,inantare in (ri&ul an sau in actele aditionale in ur&atorii ani. Centr (i. toru( & !turi(or 2ri/in- / (o re 2ro-u!tiei !o1er!i (i. te trebuie sa ,ie co&(letat, datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 7n 0entrali)ator trebuie sa ,ie inscrise (rodusele care au ,ost co&erciali)ate. 2cesta trebuie sa ,ie insotit de ,acturi, docu&ente de (lata si docu&ente care atesta (lata. R 2ortu( -e e3e!utie trebuie sa aiba toate rubricile co&(letate, sa ,ie datat, se&nat si sta&(ilat de re(re)entantul le+al al (roiectului. 2cest ra(ort trebuie sa descrie structura si :olu&ul (roductiei reali)ate si co&erciali)ate de +ru(ul de (roducatori. Do!u1ente(e ! re 0 te0te 2ro/enient 2ro-u!tii(or !o1er!i (i. te 2cestea trebuie sa ,ie datate, se&nate si sta&(ilate de autoritatea e&itenta.
A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i Pagina 156 din 157

Do!u1ente(e !ont +i(e Se :or atasa Iurnalul de :an)ari B cu&(arari, Balanta analitica a contului clienti si Balantele de :eri,icare lunare a,erente anului de e"ecutie. Bene,iciarul trebuie sa aiba o contabilitate analitica se(arata (entru o(eratiunile (ri:ind (ro+ra&ul !E2.4. .ocu&entele trebuie co&(letate, datate, se&nate si sta&(ilate de bene,iciar. A/i.u( -e re!uno 0tere 9ru2uri(or -e 2ro-u! tori trebuie co&(letat, datat, se&nat si sta&(ilat. 2cesta este e&is de autoritatile teritoriale co&(etente ale Cinisterului 2+riculturii si .e):oltarii 4urale in con,or&itate cu (re:ederile le+islatiei nationale in :i+oare. De!( r ti 2e 2ro2ri r 02un-ere +ene&i!i ru(ui AP ).6 este co&(letata, datata, se&nata si sta&(ilata de bene,iciar. 2lte -o!u1ente Gu0ti&i! ti/e s(eci,icate 6du(a ca)9 in cererea de (lata trebuie datate, se&nate si sta&(ilate de e&itent. Bene,iciarul trebuie sa (una la dis(o)itia e"(ertilor :eri,icatori din cadrul 28.48 docu&ente din contabilitatea acestuia.

A P D R P Programul Naional ! D!"#ol$ar! Rural% &''( &')* Programul inan!a" d# Uniun#a Euro$#an% &i 'o inan!a" d# Gu(#rnul Rom)ni#i

Pagina 157 din 157