Sunteți pe pagina 1din 20

Cuprins:

Introducere..................3

1. Caracteristica general a activitii Direciei generale de arhitectur, urbanizm i relaii funciare...........................................................................4 1.1. Atribuiile Direciei generale............5 1. . Structura Direciei generale.............! . Desfurarea "racticii de masterat #n cadrul D$%&'(....................................1) .1. Obiectivele i atribuiile DGAURF................................................................11 . . Drepturile angajailor DGAURF...................................................................1 .3. Implicarea n activit ile practice ale Direciei............................................13 !onclu"ii.................................................................... 1 Sur#e bibliogra$ice......... Ane%e

Introducere
*n sc+"ul a"r+fundrii cun+tinel+r te+retice i +binerea e,"erienei "ractice, am efectuat "ractica #n Direcia general arhitectur, urbanism i relaii funciare a C+nsiliului munici"al Chiinu. -+trivit .egil+r 'e"ublicii /+ld+va, Directia general arhitectur, urbanism i relaii funciare a C+nsiliului munici"al Chiinu0#n c+ntinuare 1 Direcia general2 este c+nstituita in baza legii nr.43113444 din 1!.)4.!5 5-rivind statutul munici"iului Chiinu5, nr.1 3136 din 17.)3. ))3 5-rivind administraia "ublic l+cal5, nr.735 din 18.)5.1!!9 :Cu "rivire la "rinci"iile urbanismului i amena;rii terit+riului5, nr.135)1 346 din ) .11. ))) 5Cu "rivire la activitatea arhitectural5, C+dului funciar al 'e"ublicii /+ld+va nr.7 71344 din 5.1 .1!!1, <+tr=ril+r $uvernului 'e"ublicii /+ld+va nr.4!! din 3).)5. ))) 5Des"re a"r+barea 'egulamentului1cadru "rivind activitatea +rganel+r l+cale de arhitectur i urbanism5 i nr. 977 din 1).)9. ))3 :Cu "rivire la structura i statele de "ers+nal ale "rimriil+r satel+r 0c+munel+r2, +rael+r 0munici"iil+r25 0cu m+dificrile i c+m"letrile +"erate "rin <+tr=rile $uvernului 'e"ublicii /+ld+va nr. 1 ) din 1).1). ))3 i nr. 9! din 14.)3. ))92, +rdinului /inisterului (inanel+r nr.!4 din 31.1 . ))4 i alt+r acte n+rmative. %ici am luat cun+tin cu activitatea de baz a instituiei c#t i a subdiviziunii n+minalizate. >+t+dat, am selectat i generalizat inf+rmaii necesare "entru efectuarea "rezentului ra"+rt i am studiat amnunit diverse acte n+rmative, legi "entru a avea + "regtire bun din "unct de vedere "r+fesi+nal. ?tudiind actele n+rmative, legislative, actele c+nsultative regulamentele,

instruciunile, +rdinele i alte d+cumente, am reuit s #nsuesc s"ecificul a"licrii "ractice ale acest+r acte. -rezentul ra"+rt este structurat din d+u "ri. -rima "arte este redat activitatea Directiei generale, structura, atribuiile, +biectivele i legislaia du" care se cluzete instituia dat. *ns cea de a d+ua, reflect r+lul D$%&'( at#t #n "rimarie, c#t i #n t+t
3

sistemul "ublic. >+t aici, am evideniat dre"turile anga;ail+r subdiviziunii, "artici"area mea la sistematizarea +"iniil+r i +bieciil+r "arvenite de la diferite ministere i aut+riti ale administraiei "ublice centrale i l+cale referit+r la "r+iecte de lege i acte n+rmative.

1. Caracteristica activitii Direciei generale


Direcia general este + subdiviziune a C+nsiliului munici"al Chiinu, care se +cu" cu realizarea unui ansamblu de activiti s"ecifice urbanismului i amena;rii terit+riului. C+nducerea Direciei este e,ercitat de ctre Direct+rul Direciei generale, care e,ercit i funcia de arhitect "rinci"al al munici"iului Chiinu i cea de "reedinte al C+nsiliului urbanistic. @umirea 0#n baz de c+ncurs, desfurat c+nf+rm legislaiei #n vig+are2 i eliberarea din funcie a direct+rului Direciei generale, arhitectul "rinci"al al munici"iului Chiinu se efectueaz de ctre C+nsiliul munici"al Chiinu, la "r+"unerea "rimarului general al munici"iului Chiinu, #n c+nf+rmitate cu legislaia #n vig+are. 6icedirect+rii, vicearhitectul "rinci"al, efii de direcii, "recum i c+ntabilul1 ef sunt numii i destituii din funcie de ctre -rimarul general al munici"iului Chiinu la "r+"unerea direct+rului Direciei generale. -ers+nal, activitatea direct+rului Direciei generale este c++rd+nat i c+ntr+lat de ctre C+nsiliul munici"al Chiinu. 6icedirect+rii e,ercit atribuiile delegate de direct+rul Direciei. >+t+dat, Direct+rul e res"+nsabil "ers+nal "entru m+dul #n care sunt utilizate mi;l+acele bugetare destinate asigurrii activitii Direciei i "entru asigurarea integritii mi;l+acel+r financiare i a bunuril+r materiale, aflate la dis"+ziia sa.
4

Direcia general este "ers+ana ;uridic, dis"une de dre"turi "atrim+niale i ne"atrim+niale, balana de sine sttt+are, c+nturi de dec+ntare #n instituiile trez+reriale, de tam"il cu stema 'e"ublicii /+ld+va, "+ate fi reclamant i "=r=t #n instanele de ;udecat. *n sc+"ul desfurrii activitii sale, Direcia general "+sed mi;l+ace fi,e, transmise #n gestiune de ctre C+nsiliul munici"al Chiinu sau "r+curate din c+ntul mi;l+acel+r s"eciale. -atrim+niul Direciei generale se f+rmeaz din urmt+arele surseA bunurile materiale ale C+nsiliului munici"al Chiinu, transmise #n gestiune ec+n+mic i +binute #n calitate de succes+r de dre"turi, veniturile +binute din "restarea serviciil+r, d+naiile nerambursabile sau filantr+"ice ale "ers+anel+r fizice i ;uridice.

1.1. Atribuiile Direciei generale


*ntru realizarea +biectivel+r sale de activitate, Direcia are urmt+arele atribuii de bazA %sigurarea realizrii "+liticii statutului #n d+meniul amena;rii terit+riului, urbanismului i relaiil+r funciare, ridicarea nivelului urbanistic al l+calitil+r ce sunt "ri c+m"+nente ale munici"iului Chiinu, ameli+rarea as"ectului l+r arhitectural i artistic #n c+ndiiile stabilite "rin legeB (+rmarea i dezv+ltarea cadastrului funci+nal urban al terit+riului munici"iului Chiinu i asigurarea +rganului de administraie "ublic l+cal cu date des"re regimul ;uridic al l+turil+r de "m=nt, des"re distribuirea f+ndului funciar #ntre deint+rii de terenuri, des"re caracteristica calitativ, cantitativ i val+area ec+n+mic a terit+riului urbanB

-erfectarea actel+r de autentificare a dre"tului de f+l+sire a terenului, a c+ntractel+r de arend i a c+ntractel+r de v=nzare1cum"rare a terenuril+r, "rezentarea acest+ra s"re a"r+bare +rganului "ublic l+calB -erfectarea actel+r necesare "entru #ncheierea i rezilierea c+ntractel+r de arendare a terenuril+r, stabilirea cuantumului arenzii anuale #n c+nf+rmitate cu /+dul de evaluare a resursel+r funciare din intravilanul munici"iului Chiinu, a"r+bat de ctre +rganul "ublic l+calB ?u"ravegherea res"ectrii c+ntractel+r de arendare a terenuril+rB %sigurarea +rganizrii c+ncursuril+r i licitaiil+r de dare #n arend i de v=nzare1 cum"rare a terenuril+r, "regtirea inf+rmaiei necesare "entru licitaii i c+ncursuriB *nt+cmirea d+cumentel+r necesare "entru v=nzarea1cum"rarea terenuril+r i autentificarea dre"turil+r deint+ril+r de terenB *naintarea "r+"uneril+r "rivind v=nzarea terenuril+r 1 "r+"rietate munici"alB

-rezentarea, #n baza d+cumentaiei de urbanism, elab+rate i a"r+bate #n m+dul stabilit, a "r+"uneril+r ctre C+nsiliul munici"al Chiinu "rivindA stabilirea i m+dificarea h+tarel+r l+calitil+r i s+lui+narea litigiil+r legate de m+dificarea h+tarel+r, distribuirea i sechestrarea terenuril+r #n m+dul stabilit de legislaie, stabilirea terenuril+r care rm=n #n "r+"rietatea statului "e terit+riul munici"iului Chiinu, m+dificarea destinaiei terenuril+r agric+le, casarea i defriarea "lantaiil+r "erene, "rivarea deint+ril+r de terenuri de dre"turile de "r+"rietar #n c+nf+rmitate cu legislaia, "regtirea materialel+r "entru +rganele res"ective #n vederea a"licrii de sanciuni administrative sau "enale, stabilirea "lil+r funciareB

C,ercit c+ntr+lul "rivind f+l+sirea l+turil+r de "m=nt de ctre beneficiarii funciari #n c+res"undere cu termenele i destinaiile stabilite de ctre +rganul "ublic l+calB

?u"ravegheaz res"ectarea de ctre "ers+anele fizice i ;uridice, "recum i de ctre fact+rii de decizie a legislaiei in vig+are "rivind "r+tecia i f+l+sirea
9

terenuril+r, veridicitatea datel+r des"re su"rafeele l+turil+r atribuite "entru c+nstrucie, amena;are, e,"l+atarea +biectivel+r, "lantarea i defriarea "lantaiil+r multianuale B

-artici" la "erfectarea datel+r iniiale "entru elab+rarea d+cumentaiei de "r+iect, activitatea c+misiil+r "entru dezv+ltarea, rec+nstrucia i c+nstrucia l+calitil+r, "recum i a c+misiil+r funciar i de selectare a terenuril+r, elab+rarea "r+iectel+r de decizii ale C+nsiliului "rivind amena;area terit+riului i #n d+meniul urbanistic, utilizarea terenuril+r c+nf+rm d+cumentaiei de urbanism i de amena;are a terit+riului, elab+rarea d+cumentaiei de creare a cadrului +rganizat+ric necesar desfurrii c+ncursuril+r, licitaiil+r, inclusiv v=nzril+r de terenuri "entru "r+iectare i c+nstrucie, rec+nstrucie etc., #n c+nf+rmitate cu d+cumentaiile urbanistice res"ectiveB

'ealizez msuri de +cr+tire 0restaurare, e,"l+atare, c+nservare2 a m+numentel+r de ist+rie, cultur i arhitectur, c+nf+rm cerinel+r legislaiei in vig+areB -erfecteaz date iniiale referit+are la atribuirea terenuril+r "entru "r+iectarea i c+nstruirea +biectivel+r l+cative, de menire s+cial i industrial, "entru amena;area i asigurarea tehnic+1edilitar a l+calitil+rB Clab+reaz aut+rizaii de desfiinare i c+nstrucie, a certificatel+r de urbanism "rivind "r+iectarea tutur+r ti"uril+r de c+nstrucii, eliberarea aut+rizaiil+r "entru schimbarea destinaiei im+bilel+r #n limita terit+riului munici"iului ChiinuB C++rd+neaz am"lasarea c+nstruciil+r de reclam i "ublicitate, i a m+bilierului urban, amena;area terit+riului cu f+rme arhitecturale mici i "erfectarea "r+iectel+r "rivind as"ectul arhitecturii "eisa;ereB C,ercit c+ntr+lul asu"ra utilizrii rai+nale a terenului atribuit "entru c+nstrucie, #n c+nf+rmitate cu d+cumentaia de urbanism c+res"unzt+areB C++rd+nez res"ectarea c+ndiiil+r de "r+iectare a +biectivel+r, c+nf+rm certificatel+r de urbanism eliberateB f+rmeaz i actualizeaz cadastrul funci+nal urban, inclusiv #n f+rm electr+nic, arhiva tehnic "entru "strarea d+cumentaiei urbanistice i tehnice, a "r+iectel+r
8

de rec+nstrucie i restaurare a m+numentel+r de ist+rie, cultur i arhitectur, a "r+iectel+r de c+municaii tehnic+1edilitare, "recum i datele "rivind "lasarea m+bilierului urban, "avili+anel+r, dis"+zitivel+r de reclam "e terit+riul munici"iului ChiinuB %vizeaz "lanurile de situaie, de am"lasare i amena;are, schemele c+m"le,e ramurale, "recum i "lanurile generale i faadele +biectivel+rB C,amineaz i c++rd+neaz "r+iectele "rivind design1ul cldiril+r, m+bilierul urban i dis"+zitivele de reclamB e,amineaz i c++rd+neaz "r+iectele s+luiil+r c+l+ristice "entru cldiri i c+nstrucii, "recum i "r+iectele de amena;are, recreare i de revitalizare a s"aiil+r verzi 0landafturi2B -entru e,ercitarea funciil+r sale, Direcia general are urmt+arele dre"turi i +bligaiiA ? asigure su"ravegherea e,ecutrii d+cumentaiei de urbanism i amena;are a terit+riului la eta"a elab+rrii certificatel+r de urbanism, s #nainteze demersuri ctre +rganele c+res"unzt+are "rivind tragerea la rs"undere a "ers+anel+r vin+vate de neres"ectarea disci"linei urbanisticeB ?tabilete ti"urile de c+nstrucii l+cative i "ublice, regimul urban, "r+iectele +biectivel+r cu divers destinaie, cu c+ndiia res"ectrii val+rii estetice a c+nstruciil+r i a dre"turil+r de aut+rB

?+licit de la "ers+anele ;uridice i fizice "artici"ante la "r+cesul de urbanizare i c+nstrucie a l+calitil+r sau la trasarea i amena;area terenuril+r destinate c+nstruciil+rA aut+rizaia c+res"unzt+are "entru activitatea desfurat, materialele investigaiil+r "reliminare, inclusiv desenele tehnice de baz ale "r+iectului 0"r+s"eciuni ge+dezice i ge+l+gice, "lanuri de situaie, scheme de asigurare tehnic etc.2, d+cumentaia de "r+iect i deviz, alte materiale referit+are la e,ecutarea lucrril+r de c+nstrucieB

Drganizeaz, de c+mun ac+rd cu &niunea %rhitecil+r din 'e"ublica /+ld+va, c+ncursuri de ti" deschis sau la c+mand "entru selectarea cel+r mai reuite s+luii urbanistice viz=nd +biectivele am"lasate #n l+calitile munici"iuluiB
7

? se f+l+seasc de baza de date din sistemul inf+rmai+nal munici"al "rin reeaua unic c+m"uterizatB ? "artici"e i s +rganizeze licitaii i c+ncursuri #n c+mun cu alte servicii munici"aleB ? ac+rde "ers+anel+r fizice i ;uridice servicii cu "lat "rivind reglementarea regimului urban 0c+nsultaii, avize .a.2 #n baza n+menclat+rului "rivind serviciile i tarifele a"r+bate de ctre C+nsiliul munici"al ChiinuB ? desf+are sistematic atestarea s"ecialitil+r anga;ai #n cadrul Direciei generaleB

1.2. Structura Direciei generale


Direcia este "ers+an ;uridic, dis"une de c+nturi bancare i trez+reriale, tam"il cu ?tema de ?tat a 'e"ublicii /+ld+va i denumirea sa #n limba de stat. Ca are urmt+area structur interna re"rezentat sub f+rm de schemA

2. Desfurarea practicii de masterat n cadrul DGAU !


-ractica am desfurat1+ #n cadrul Direciei generale arhitectur, urbanism i relaii funciare a C+nsiliului munici"al Chiinu. %ici am luat cun+tin cu activitatea de baz a instituiei c#t i a subdiviziunii n+minalizate. >+t+dat, am selectat i generalizat inf+rmaii necesare "entru efectuarea "rezentului ra"+rt i am studiat amnunit diverse acte n+rmative, legi "entru a avea + "regtire bun din "unct de vedere "r+fesi+nal.

1)

%stfel, Direcia general ar"itectur# ur$anism i relaii funciare a Consiliului municipal C"iinu este + subdiviziune #n cadrul "rimriei /unici"iului Chiinu, care se sub+rd+neaz direct C+nsiliului. Direcia structural se divizeaz #n urmt+arele direciiA Direcia funciarB Direcia administrare inginereascB Direcia administrare i sistematizare urbanB Direcia iniiale i cercetri "entru "r+iectare c+nstrucii i e,"l+atareB Direcia c+ntabilitate i "lanificare. *n activitatea sa, Direcia se cluzete de C+nstituia 'e"ublicii /+ld+va, legile i h+tr#rile -arlamentului, decretele -reedintelui 'e"ublicii /+ld+va, +rd+nanele, h+tr#rile i dis"+ziiile $uvernului, ac+rdurile internai+nale la care 'e"ublica /+ld+va este "arte, +rdinele ministrului finanel+r, "recum i de "revederile "rezentului 'egulament. /isiunea Direciei c+nst #n elab+rarea, "r+m+varea i realizarea +biectivel+r ?trategiei de dezv+ltare a unui ansamblu de activiti s"ecifice urbanismului i amena;rii terit+riului #n c+nc+rdan cu standardele internai+nale i cele mai bune "ractici ale &niunii Cur+"ene.

2.1. Obiectivele i atribuiile DASCFPI


%$iectivele de $a& ale Direciei snt' a2 elab+rarea bazei n+rmative i met+d+l+gice necesare im"lementrii "r+iectel+r "r+"use de C+nsiliul /unici"al b2 dezv+ltarea cadrului n+rmativ #n d+meniul arhitecturii i urbanizmuluiB c2 asigurarea sistemului de ra"+rtare i m+nit+rizare a rezultatel+r activitii DirecieiB d2 f+rmarea i dezv+ltarea "r+fesi+nal #n d+meniul %rhitecturii, urbanizm i relaii funciareB e2 elab+rarea i dezv+ltarea mecanismel+r de certificare a funci+naril+r "ubliciB
11

f2 asigurarea m+nit+rizrii msuril+r realizate de Direcie "rivind im"lementarea c+ntr+lului funciar "ublic intern #n sect+rul "ublic. (n scopul reali&rii o$iectivelor# Direcia e)ercit urmtoarele atri$uii' a2 elab+reaz, "r+m+veaz, im"lementeaz i m+nit+rizeaz strategia "rivind dezv+ltarea relaiil+r funciare #n sect+rul "ublicB b2 elab+reaz cadrul n+rmativ necesar im"lementrii c+ntr+lului intern i sistemului de management funciar i c+ntr+l #n sect+rul "ublicB c2 elab+reaz, "r+m+veaz i actualizeaz cadrul met+d+l+gic intern i management funciarB d2 generalizeaz ra"+artele anuale "rivind activitatea unitil+r de c+ntr+l sistemel+r de management funciarB e2 ra"+rteaz trimestrial C+nsiliului munici"al des"re im"lementarea c+ntr+lului funciar "ublic internB f2 "rezint #n termen inf+rmaii ce in de c+m"etena Direciei #ntru realizarea "lanuril+r guvernamentale, ac+rduri internai+nale, etc.B g2 m+nit+rizeaz i evalueaz activitatea structuril+r de su"raveghere intern, "recum i m+dul de funci+nare a mecanismel+r de management funciar i c+ntr+l #n instituiile "ubliceB h2 c++"ereaz cu alte state i +rganisme internai+nale #n d+meniuB i2 elab+reaz, dezv+lt i c++rd+neaz sistemul de "regtire "r+fesi+nal #n d+meniul arhitectur i urbanizmB ;2 +fer su"+rt met+d+l+gic necesar i rec+mandri #n vederea alinierii la standardele internai+nale i la cele mai bune "ractici ale &niunii Cur+"ene #n d+meniul arhitectur, urbanizm i relaii funciareB E2 e,ercit i alte atribuii #n c+nf+rmitate cu legislaia #n vig+are. i

2.2. Drepturile angajailor DGAURF


(ntru e)ercitarea atri$uiilor sale# Direcia are urmtoarele drepturi'

%tribuiile de serviciu ale salariail+r se stabilesc de ctre direct+rul Direciei generale, #n funcie de necesitatea desfurrii activitii de baz a Direciei generale. Direct+rul Direciei generale "+art rs"undere "entru ad+"tarea s+luiil+r adecvate #n d+meniul amena;rii terit+riului, urbanismului i arhitecturii, inclusiv "entru e,ecutarea tutur+r atribuiil+r sale, s"ecificate #n regulament. !onducerea Direciei este asigurat de ctre eful Direciei, numit #nFi eliberat din funcie "rin decizia C+nsiliului /unici"al, la "r+"unerea -rimarului munici"iului. *n absena efului Direciei, atribuiile de serviciu ale acestuia s#nt #nde"linite de ctre vicedirect+rul Direciei. ?tatele de "ers+nal a Direciei se a"r+b de ctre Direct+r, c+nf+rm schemei de #ncadrare Direciei. %tribuiile, dre"turile i +bligaiunile anga;ail+r Direciei se stabilesc #n fia "+stului, #nt+cmit i a"r+bat #n c+nf+rmitate cu "revederile regulament. Direcia general #i desf+ar activitatea #n baza "rinci"iil+r unice de c+lab+rare c+legial, res"ect reci"r+c i rs"undere "ers+nal #n ce "rivete +n+rarea +bligaiil+r de serviciu ale tutur+r anga;ail+r. Direcia general este c+ndus de ctre direct+rul Direciei generale, care e,ercit i funcia de arhitect "rinci"al al munici"iului Chiinu i cea de "reedinte al C+nsiliului urbanistic. *n funcia de direct+r al Direciei generale "+ate fi numit un s"ecialist cu studii su"eri+are i merite de+sebite #n d+meniul arhitecturii, urbanismului, amena;rii terit+riului, care are + e,"erien de munc #n d+meniu de minimum 1) ani. 6icedirect+rii, vicearhitectul "rinci"al, efii de direcii, "recum i c+ntabilul1ef sunt numii i destituii din funcie de ctre -rimarul general al munici"iului Chiinu la "r+"unerea direct+rului Direciei generale. .3. I plicare !n activit"ile practice ale Direciei &nul din +biectivele Direciei #n cadrul creia mi1am desfurat "ractica este elab+rarea bazei n+rmative i met+d+l+gice necesare im"lementrii c+ntr+lului intern i managementului funciar. %stfel, v+i #ncerca s descriu #n c#teve r#nduri im"+rtana

13

sistemului de C+ntr+l funciar "ublic intern, care cu"rinde at#t c+ntr+lul intern, c#t i managementului funciar. C+nf+rm -lanului de %ciuni 'e"ublica /+ld+va G &niunea Cur+"ean, ratificat la februarie anul ))5, /+ld+va i1a asumat anga;amentul de a im"lementa sistemul de c+ntr+l financiar "ublic intern 0C(-42 la nivel nai+nal #n c+nf+rmitate cu met+d+l+giile i standardele recun+scute la nivel internai+nal, "recum i cu cele mai bune "ractici ale &niunii Cur+"ene 0&C2, ceea ce necesit + ref+rm am"l #n d+meniul c+ntr+lului i auditului intern #n sect+rul "ublic. 'ealizarea ref+rmei este + c+ndiie im"erativ "entru im"lementarea "revederil+r "unctului 4 :%dministrarea rai+nal i c+ntr+lul finanel+r "ubliceH al -lanului de %ciuni '/1&C, care sti"uleaz necesitatea ad+"trii unui cadru legislativ "entru c+ntr+lul financiar "ublic intern i cerine de reglementare "entru sistemul de C(-4, bazat "e res"+nsabilitate managerial i audit intern. 'es"+nsabil de elab+rarea i im"lementarea "+liticii #n d+meniul c+ntr+lului financiar "ublic intern a f+st desemnat /inisterul (inanel+r. C+nf+rm cel+r mai bune "ractici &C, termenul &!ontrolul $inanciar public intern' "+ate fi definit ca un sistem general c+ns+lidat al $uvernului i +rganel+r sub+rd+nate acestuia, instituit cu sc+"ul de a garanta #n sect+rul "ublic managementul financiar i c+ntr+lul utilizrii f+nduril+r "ublice c+nf+rm "rinci"iil+r bunei gesti+nri financiare. Ddat im"lementat la nivelul #ntregului sect+r "ublic, sistemul C(-4 asigur c+nducerea c +biectivele i "ri+ritile stabilite v+r fi realizate res"ect#nd "rinci"iile ec+n+micitii, eficienei i eficacitii. C+ntr+lul financiar "ublic intern este "reventiv de natura lui i are dre"t sc+" asigurarea utilizrii sistemel+r adecvate "entru a #m"iedica "e c#t este "+sibil a"ariia c+ru"iei i fraudei. %stfel, sistemul de C+ntr+l financiar "ublic intern este c+m"us din trei subsistemeA /anagementul financiar i c+ntr+lulB %uditul 4nternB %rm+nizarea centralizat #n d+meniu.

14

Siste ul #e

anage ent $inanciar si control re"rezinta t+talitatea instrumentel+r

manageriale, im"limentate in intreg sect+rul "ublic du"a "rinci"iul ierarhic, care "ermit asigurarea c+ntr+lului asu"ra +"eratiunil+r de +rice natura.%cest sistem +fera c+nducerii instrumente de m+nit+rizare si c+ntr+l asu"ra ide"linirii adecvate a +bligatiunil+r de serviciu a fiecarui anga;at din institutie. -entru a asigura "r+cesul de c+ntr+l integral al +"eratiunil+r, aceste instrumente sint structurate c+nf+rm ciclului de viata al unei +"eratiuni, "rin urmareA C+ntr+l "reventiv0e,1ante2B C+ntr+l curentB C+ntr+l ulteri+r0e,1"+st2.

C+ntr+lul "reventiv are menirea sa "revina abaterile din mersul n+rmal al unei +"eratiuni, aceasta de +bicei este infa"tuita "rin indicarea un+r c+nditii de derulare a +"eratiunii "rin intermediul cadrului n+rmaiv, met+d+l+gic, +rdine, indicatii.etc., si inclusiv "rin elab+rarea unui circuit de c+ntr+l inainte ca +"eratiunea sa aiba l+c. C+ntr+lul curent re"rezinta acele "uncte de c+ntr+l , ce isi au efectul in tim"ul derularii unei +"eratiuni. C+ntr+lul ulteri+r re"rezinta acele actiuni de c+ntr+l, care sint desfasurate du"a ce a vut l+c +"eratiunea "entru a se asigura des"re c+rectitudinea efectuarii aceteia. C,ecut+rii de buget "+art rs"undere "entru asigurarea bunei guvernri "rin im"lementarea adecvat a sistemului de management financiar i c+ntr+l #n instituiile "ublice. /anagementul financiar i c+ntr+lul cu"rind #n sistem "r+cesele instituiei, inclusiv "r+cesele de "lanificare, e,ecutare, management al riscuril+r, c+ntr+l, m+nit+rizare i ra"+rtare. Dbiect al managementului financiar i al c+ntr+lului s#nt t+ate activitile instituiil+r "ublice, inclusiv c+lectarea venituril+r, "r+cedurile +"erai+nale, "r+cedurile de achiziii i c+ntractare, anga;amentele, e,ecutarea cheltuielil+r, "recum i recu"erarea "lil+r ne;ustificate.

15

?istemul de management financiar i c+ntr+l este +rganizat in#ndu1se c+nt de c+m"le,itatea i d+meniul de activitate a instituiil+r "ublice i #n c+nf+rmitate cu cadrul n+rmativ i met+d+l+gic elab+rat i a"r+bat de /inisterul (inanel+r. C,ecut+rul de buget +rganizeaz sistemul de management financiar i c+ntr+l #n sc+"ul +binerii unei asigurri rez+nabile c +biectivele entitii v+r fi atinse "rinA a2 eficacitatea i eficiena +"eraiunil+rB b2 c+nf+rmitatea cu legislaia i cu regulamentele a"licabileB c2 sigurana i +"timizarea activel+r i "asivel+rB d2 sigurana i integritatea inf+rmaiei. /+dul de +rganizare a managementului financiar i c+ntr+lului "entru asigurarea bunei guvernri #n instituiile "ublice este su"us auditului intern i auditului e,tern. -entru a asigura im"limentarea sistemului de management financiar si c+ntr+l C+misia eur+"eana rec+manda utilizarea m+delului CD?D, care "rin acce"tiunea sa re"rezinta calea s"re realizarea elementel+r e,"use anteri+r, "recum si c+nditiile care trebuiesc intrunite. %cest m+del "resu"une in "rimul rind stabilirea clara a +biectivel+r generale "entru institutie, "recum si "entru fiecare subdiviziuni in "arte din cadrul acesteia, ca du"a aceasta sa fie stabilite "r+cesele care au l+c in institutie si care duc la atingerea +biectivel+r stabilite anteri+r. Au#it intern re"rezinta + f+rma a c+ntr+lului ulteri+r care, utilizind instrumente s"ecifice de evaluare, +fera c+nducat+rului entitatii + asigurare ca t+ate f+rmele si "r+cedurile de c+ntr+l intern instituite in cadrul "r+cesel+r si sistemel+r din institutia sa functi+neaza si +fera rec+mandari "entru imbunatatirea acest+ra, unde este cazul. %ditul intern, "entru a "utea face + evaluare +biectiva a "r+cesel+r si "r+ceduril+r de c+ntr+l intern, este necesar sa fie eliberat de im"licatiile +"erati+nale de +rice natura. %uditul intern este + activitate inde"endent i +biectiv, efectuat #n baza evalurii riscuril+r, care +fer e,ecut+ril+r de buget servicii de c+nsultan i de asigurare rez+nabil "rivind eficacitatea sistemului de management financiar i c+ntr+l, +rganizat "entru atingerea +biectivel+r instituiei "ublice.

19

%uditul intern c+ntribuie la #mbuntirea +"eraiunil+r efectuate de instituiile "ublice "rin evaluarea "r+cesel+r i +ferirea rec+mandril+r "rivind #mbuntirea l+r. C,ecut+rul de buget asigur funcia de audit intern instituind + unitate de audit intern #n structura +rganizai+nal a instituiei, dac aceasta este +rgan central de s"ecialitate al administraiei "ublice. &nitatea de audit intern "rezint /inisterului (inanel+rA a2 "#n la data de 1 martie, ra"+rtul anual de activitate a unitii de audit intern "entru anul "recedentB b2 carta de audit internB c2 c+"ia de "e "lanul strategic al activitii de audit internB d2 c+"ia de "e "lanul anual al activitii de audit intern. %udit+rii interni nu efectueaz revizii i c+ntr+ale, nu se im"lic #n activitile +"erai+nale ale instituiei "ublice i nu evalueaz activiti sau "r+ceduri #n care au f+st im"licai anteri+r. *n cadrul efecturii misiunil+r de audit, audit+ril+r li se asigur accesul de"lin i nelimitat la d+cumentele i #n s"aiile necesare, "recum i dre"tul de a s+licita inf+rmaii de la "ers+anele relevante. Ar oni%area centrali%ata este re"rezentata de e,istenta unei structuri, care c++rd+neaza activitatea atit a sistemului de /anagement financiar si c+ntr+l, "rin instituirea un+r standarde minime de activitate si asistenta met+d+l+gica, cit si a sistemului de audit intern, "rin crearea cadrului n+rmativ, instituti+nal, si instructiv al acestuia, c+nf+rme cu cele mai bune "ractici internati+nale. -entru a asigura un nivel calitativ adecvat al aut+ril+r este creat un sistem de intruire si certificare al acest+ra, "recum si + m+nit+rizare "ermanenta din "artea &nitatii Centrale de %rm+nizare. (unctia &nitatii Centrale de %rm+nizare este asigurata de catre Directia #e Ar oni%are a siste ului #e control $inanciar public intern din cadrul /inisterului (inantel+r, care este res"+nsabila de elab+rarea, "r+m+varea , c++rd+narea si m+nit+rizarea "+liticii in d+meniul C(-4.

18

>rstura de baz a unui sistem C(-4 eficace re"rezint se"ararea clar #ntre res"+nsabilitatea managerial "entru managementul financiar i c+ntr+l i auditul intern. *n tim"ul desfurrii "racticii am "artici"at la elab+rarea bazei n+rmative i met+d+l+gice necesare im"lementrii sistemului de management financiar i c+ntr+l. %stfel, am c+lectat i analizat d+cumente i inf+rmaii de la diferite ministere i aut+riti ale administraiei "ublice centrale i l+cale, #n vederea elab+rrii "r+iectel+r de acte n+rmative i legislative. *n baza "r+"uneril+r i +bieciil+r "arvenite, am elab+rat sinteza "r+iectel+r care urmeaz a fi c+nsultat de c+nducere. ?tudiul meu in cadrul D%?C(-4 s1a f+cusat "e a"licarea #n "ractic a @+rmel+r met+d+l+gice "entru im"lementarea auditului intern #n sect+rul "ublic al 'e"ublicii /+ld+va, a"r+bate "rin Drdinul ministrului finanel+r nr.117 din ! decembrie ))7, c#t i "e + ab+rdare mult mai larg ce ine de as"ectele auditului intern +rientat s"re analiza indicat+ril+r ec+n+mici, "recum i a +biectivel+r de dezv+ltare a mileniului. Cfectuind stagiul in aceasta Directie am aflat c auditul intern "ublic este + activitate funci+nal inde"endent i +biectiv, care ac+rd unei instituii + asigurare #n ceea ce "rivete gradul de c+ntr+l asu"ra +"eraiunil+r, #ndrum c+nducerea "entru buna gesti+nare a f+nduril+r "ublice, "erfeci+narea activitil+r. %uditul a;ut instituia "ublic s1i realizeze +biectivele "rin ab+rdare sistematic i met+dic a "r+blemel+r, ceea ce c+ntribuie la eficientizarea sistemului de c+nducere, bazat "e gestiunea riscului, "recum i a c+ntr+lului i "r+cesel+r de administrare. >+t+dat, aici am studiat r+lul i res"+nsabilitile "ers+nalului de audit, des"re &nitatea Central de %rm+nizare "entru auditul intern, care re"rezint #nsi Direcia de arm+nizare a c+ntr+lului financiar "ublic intern din cadrul /inisterului (inanel+r i des"re unitile de audit intern create in cadrul instituiil+r "ublice . >+t aici am studiat C+dul Ctic al audit+rului intern i Carta de %udit 4ntern 0%ne,a 3,42. &nitatea de audit intern se c+nstituie #n cadrul instituiei "ublice 1 aut+ritii 0instituiei2 care se finaneaz de la bugetul "ublic nai+nal. C+nduct+rul instituiei

17

"ublice are +bligaia s f+rmeze baza +rganizat+ric i funci+nal necesar desfurrii activitii de audit intern "ublic. C+nduct+rul instituiei "ublice instituie i menine + structur funci+nal de audit intern #n limita statel+r de "ers+nal e,istente, cu acce"tul ministrului finanel+r. /isiunea unitii de audit intern "ublic este de a audita sistemul de management financiar i c+ntr+l din cadrul instituiei, #n sc+"ul evalurii eficienei i "erf+rmanei structuril+r funci+nale #n im"lementarea "+liticil+r, "r+gramel+r i aciunil+r #n vederea "erfeci+nrii l+r c+ntinue, finaliz#ndu1se "rin "lusul de val+are adus instituiei. Dbiectivele de baz ale activitii de audit intern "ublic includ evaluarea managementului riscului i evaluarea sistemel+r de c+ntr+l intern. %uditul intern "ublic at#t din cadrul instituiei "ublice #n ansamblu, c#t i al structuril+r sale, "rin "rezentarea de +"inii i rec+mandri, c+ntribuie laA 1. + mai bun gesti+nare a riscuril+rB . asigurarea integritii i a unei administrri mai eficiente a "atrim+niuluiB 3. + mai bun m+nit+rizare a c+nf+rmitii activitii instituiei "ublice cu regulile i "r+cedurile e,istenteB 4. inerea unei evidene c+ntabile i unui management inf+rmai+nal fiabil i c+rectB 5. #mbuntirea calitii managementului financiar i c+ntr+lului #n cadrul entitiiB 9. s"+rirea eficienei +"eraiunil+r. Cfectu#nd "ractica #n Direcia de arm+nizare a sistemului de c+ntr+l financiar "ublic intern, studiind actele n+rmative, legislative, actele c+nsultative, regulamentele, instruciunile, +rdinele i alte d+cumente, am reuit s #nsuesc s"ecificul activitii subdiviziunii n+minalizate i a"licarea "ractic ale acest+r acte.

1!

Conclu&ie
%naliz=nd activitatea Direciei generale la m+mentul de fa i im"resiile acumulate "e "eri+ada "racticii, "+t s c+nclud c aceast instituie "ublic elab+reaz i "r+m+veaz "+litica unic a f+rmrii i gesti+narii finanel+r "ublice, al a"licrii "=rghiil+r financiare #n c+nc+rdan cu e,igenele ec+n+miei de "ia. 'eferit+r la im"lementarea sistemului de C+ntr+l financiar "ublic intern #n 'e"ublica /+ld+va, cred c va avea un succes dat+rit antrenrii #n "r+ces a un+r "ers+ane c+m"etente i cu iniiativ. -e "eri+ada "racticii am studiat i analizat t+ate c+m"artimentele de activitate i "+t remarca un nivel #nalt al "r+fesi+nalismului anga;ail+r care sunt amabili i binev+it+ri #n +rice situaie. ?tudiind actele n+rmative, legislative, actele c+nsultative regulamentele,

instruciunile, +rdinele i alte d+cumente, am reuit s #nsuesc s"ecificul a"licrii "ractice ale acest+r acte. C+nsider c am reuit s a"lic fructu+s #n "ractic cun+tinele te+retice +binute #n "r+cesul de studii, iar cun+tinele acumulate #n "eri+ada "racticii cu certitudine "e viit+r m v+r a;uta s devin un s"ecialist c+m"etent #n d+meniul finanel+r.

*i$liografie
1. .egea nr.17 din 1! februarie 1!!1, cu "rivire la f+ndului funciar, #n /+nit+rul

Dficial. nr. 1F5 ian. 1!!7 B . 'egulamentul Direciei generale arhitectur, urbanism i relaii funciare a C+nsiliului munici"al ChiinuB
3. .egea nr. @r.43113444 din 1!.)4.!5, "rivind statutul munici"iului Chiinu,

/+nit+rul Dficial al './+ld+va nr.3113 F34) din )!.)9.1!!5B 4. .egea nr.!7 1346 din 11.)5. ))) "rivind accesul la inf+rmaie, /+nit+rul Dficial nr.771!)F994 din 7.)8. )))B 5. <+tr#rea $uvernului nr. 77 din 15.)3. ))5 cu "rivire la a"r+barea Dbiectivel+r de Dezv+ltare ale /ileniului #n 'e"ublica /+ld+va "#n #n )15 i a -rimului 'a"+rt @ai+nal IDbiectivele de Dezv+ltare ale /ileniului #n 'e"ublica /+ld+vaH, /+nit+rul Dficial nr.4915)F34) din 5.)3. ))5B 9. <+tr#re cu "rivire la a"r+barea regulamentel+r /inisterului (inanel+r, >rez+reriei de ?tat nr.1137 din )1.11. ))5B 8. Drdin nr.51 din 3.)9. ))! cu "rivire la a"r+barea ?tandardel+r nai+nale de c+ntr+l intern #n sect+rul "ublic, /+nit+rul Dficial nr. 1)811)!F475 din )3.)8. ))!B 7. JJJ.minfin.g+v.md.