Sunteți pe pagina 1din 2

Extras din OPINIA LEGAL a Departamentului de Studii, Doctrin i Pro!rame a Institutului Na"ional pentru Pre!

tirea i Per#ec"ionarea A$oca"ilor % I&N&P&P&A& pri$ind $alori#icarea drepturilor con#erite de deci'iile de primire (n pro#esie neurmate de (ncetarea strii de incompati)ilitate (n termenul pre$'ut de le!e& Suntem de prere c vechea redactare a art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 instituia d ar aparent un ca! de nulitate relativ" #n realitate $iind #n pre!en%a unei veritabile condiii rezolutorii. &n aceast interpretare" dac cel primit n profesie nu renuna n termen de dou luni la situaia care constituia caz de incompatibilitate, decizia se desfiina cu efect retroactiv " $iind $ rmal anulat' de c nsiliul (ar ului. )rin prisma rap rtului de $ r%e dintre rganele de c nducere ale pr $esiei" s lu%ia la care ne*am prit este +i l gic" av,nd #n vedere c deci!ia de primire #n pr $esie era la vremea respectiv de c mpeten%a - nsiliului .niunii" $iind ast$el ne$iresc s p at $i #n m d real anulat printr*un act al c nsiliului (ar ului" #n c ndi%iile #n care" p trivit art. /0 lit. i) din Legea nr. 51/1995 #n redactarea atunci #n vig are (art. /0 lit. p #n pre!ent)" Consiliul Uniunii anuleaz hotrrile barourilor i nu invers. 1ctuala redactare a art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 c ns lidea! punctul n stru de vedere" instituind #n m d neechiv c c ndi%ie" de aceast dat suspensiv" prin rap rtare la e$ectele deci!iei de primire #n pr $esie" care se v r pr duce numai de la data #ncetrii strii de inc mpati(ilitate" care trebuie rezolvat ns tot nluntrul unui termen de dou luni ce curge" p trivit actualei reglementri" de la emiterea deci!iei. 1+a cum s*a artat #n literatura de specialitate (a se vedea anali!a art. 24 din Legea nr. 51/1995" #n 2. Savu" 3t. 4au(auer" Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat " 5d. .niversul 6uridic" 7ucure+ti" 2884" pp. 94*95)" #n am(ele redactri se regse+te termenul de d u luni9 #n te:tul anteri r termenul era sta(ilit pentru ca #n interi rul su cel a$lat #ntr*un ca! de inc mpati(ilitate s renun%e la situa%ia ce atrage starea de inc mpati(ilitate +i curgea din m mentul ivirii/c nstatrii situa%iei respective; #n actuala reglementare termenul este $i:at din aceeai raiune rezolvarea strii de incompatibilitate < #ns curge de la emiterea deci!iei de primire #n pr $esie. - nsecin%a cea mai imp rtant < vala(il at,t pentru actuala redactare" c,t +i pentru cea anteri ar < este aceea c" dac n termenul de dou luni nu se rezolv starea de incompatibilitate, dup expirarea sa nu se mai poate emite decizia de nscriere pe tabloul baroului i, prin urmare, persoana n cauz nu va avea dreptul s exercite profesia de avocat . &n actuala reglementare" termenul curge de la =emiterea deci!iei' de arece prin m di$icarea intervenit prin art. > pct. 20 din Legea nr. 255/2884" a art. 21 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru rgani!area +i e:ercitarea pr $esiei de av cat" #n $ rma ini%ial" legiuit rul a inten%i nat ca #n termen de cel mult d u luni de !ile de la intrarea #n vig are a Legii nr. 255/2884" respectiv p,n la 2/ august 2884" s $ie clarificate situaiile
1

decurgnd din drepturile conferite de decizii de primire n profesie emise de Consiliul U !, pentru c prin "egea nr# $%%&$''( primirea n profesia de avocat a fost trecut n competena Consiliilor )arourilor, iar situaia intertemporal a deciziilor emise anterior modificrii legislaiei se impunea a fi rezolvat ntr*un termen maxim scurs de la data emiterii deciziilor, indiferent de comunicarea lor, deoarece cererea de primite n profesie cuprindea expres meniunea c petiionarul accept lipsirea de efecte +uridice a deciziei de primire n profesie, neurmat de ncetarea strii de incompatibilitate n termenul prevzut de lege#

S-ar putea să vă placă și