Sunteți pe pagina 1din 2

Potrivit Hotararii Guvernului nr.

685/ 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, incepand cu data de 1 octombrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare in afara celor prevazute in regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotarare. Conform acestui regulament, compensarea obligatiilor de plata reciproce dintre persoane juridice se face pe baza de ordine de compensare. Ordinele de compensare au regim special si sunt numerotate din tipografie. Evidenta lor este stricta si reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce. Persoana juridica initiatoare este persoana juridica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul actului de compensare, iar persoana juridica destinatara este cea care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. In lantul de compensare, trebuie emise si primite ordine de compensare, astfel incat persoana juridica initiatoare devine si persoana juridica destinatara. In cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, functioneaza serviciul de compensare care, prin compartimente specializate si pe pe baza informatiilor ce trebuie transmise de persoanele juridice, analizeaza, identifica si prezinta circuitele de compensare, organizeaza sedintele de compensare, emite ordinele de compensare, tine evidenta lor si solutioneaza litigiile. Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa transmita in baza de date a Institutului de Management si Informatica datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 lei (RON). Dupa introducerea in sistem a datelor, contribuabilii au obligatia sa le actualizeze permanent, la intervale de cel mult 30 de zile, operand modificarile survenite. Cei care nu inregistreaza datorii sau creante mai vechi de 30 de zile si care au o valoare mai mare de 10.000 lei (RON) nu sunt obligati sa transmita informatiile, iar cei care doresc sa intre in sistemul de compensare pot transmite si facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 10.000 lei (RON)/factura. Pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 lei (RON), compensarea datoriilor neplatite la termenele scadente se va realiza numai in conformitate cu prevederile regulamentului de compensare aprobat prin aceasta hotarare. Pentru sume reprezentand contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei (RON), inclusiv, compensarea reciproca intre contribuabili, persoane juridice, se poate efectua si in afara cadrului institutional reprezentat de Institutul de Management si Informatica, dar pe baza acelorasi formulare, respectiv a ordinelor de compensare Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_19495/ordine/de/compen sare.html#ixzz27ZV8UTPz

Compensari intre societati


Compensarea datoriilor reciproce se efectueaza in conformitate cu HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice. Conform acestei reglementari, compensarea obligatiilor de plata reciproce dintre persoane juridice se face pe baza de ordine de compensare. Ordinele de compensare au regim special si sunt numerotate din tipografie. Evidenta lor este stricta si reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce. Persoana juridica initiatoare este persoana juridica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul actului de compensare, iar persoana juridica destinatara este cea care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. In lantul de compensare, trebuie emise si primite ordine de compensare, astfel incat persoana juridica initiatoare devine si persoana juridica destinatara. Pentru sume reprezentand contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei (RON), inclusiv, compensarea reciproca intre contribuabili, persoane juridice, se poate efectua si in afara cadrului institutional reprezentat de Institutul de Management si Informatica, dar pe baza acelorasi formulare, respectiv a ordinelor de compensare. Formularele de Ordine de Compensare se pot cumpara de la de la Imprimeria Nationala Bucuresti dar si din provincie de la anumite magazine care desfac formulare cu regim special. Fiecare partener initiaza compensarea creantei detinute aspura celuilalt partener comercial, iar emiterea ordinelor de compensare este obligatoriu de facut de catre ambii parteneri. Fiecare parte implicata completeaza un Ordin de compensare in 2 exemplare: exemplar rosu si exemplar albastru. In cel completat de societatea Dvs. sunteti "agentul economic initiator"(se semneaza si stampileza in prima casuta alba de pe fata formularului, pe ambele exemplare). Pe verso vei trece facturile pe care le achitati cu acest Ordin de Compensare. In partea de jos-verso, se semneaza si stampileaza si la rubrica "Inspector de compensare initiator". Ambele exemplare se trmit partenerului, acesta va semna si stampila pe fata Ordinele de compensare ,in casuta a doua-"Agentul economic destinatar" si pe verso,in partea de jos, la "Inspector de compensare destinatar". Dupa care, partenerul va va returna exemplarul albastru, impreuna cu ambele exemplare ale Ordinului de Compensare intocmite de acesta, unde va completa exact invers de cum ati completat dvs., iar pe verso va inscrie facturile pe care trebuie el sa le achite catre Dvs, pentru stingerea reciproca a datoriilor. Veti confirma prin semnatura si stampila pe Ordinele de Compensare transmise de partener, de data aceasta fiind societatea dvs. agentul destinatar. Veti pastra exemplarul rosu si veti trimite inapoi exemplarul albastru al Ordinului de Compensare intocmit de societatea partenera. La nota contabila 401 = 4111, vei atasa cele 2 formulare(albastrul al dvs. si rosu al partenerului).

S-ar putea să vă placă și