Sunteți pe pagina 1din 4

Agenia Naional de Administrare Fiscal

Ordin nr. 117 din 28/01/2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 11 0! !01" Ordinul nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plile anticipate cu titlu de contribuii de asi urri sociale de sntate pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor" #n temeiul art. 11 alin. $3% din &otr'rea (u)ernului nr. *!0 !013 +ri)ind organi,area -i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, al art. !./!! -i al art. !./!" din 0egea nr. *11 !003 +ri)ind 2odul fiscal, cu modificrile -i com+letrile ulterioare, +recum -i al art. !!3 alin. $!% din Ordonana (u)ernului nr. .! !003 +ri)ind 2odul de +rocedur fiscal, re+ublicat, cu modificrile -i com+letrile ulterioare, pre!edintele " eniei #aionale de "dministrare $iscal emite urmtorul ordin% Art. 1. - (1) &e aprob modelul !i coninutul formularului "Decizie de impunere privind plile anticipate cu titlu de contribuii de asi urri sociale de sntate pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor" '()0*+ cod 14.1,.02.1)/cfb+ precum !i ane-a "&ituaie privind stabilirea contribuiei lunare de asi urri sociale de sntate"+ prevzute .n ane-a nr. 1. (2) "ne-a "&ituaie privind stabilirea contribuiei lunare de asi urri sociale de sntate" face parte inte rant din formularul prevzut la alin. '1*. Art. 2. - (1) $ormularul prevzut la art. 1 se utilizeaz pentru stabilirea plilor anticipate cu titlu de contribuii de asi urri sociale de sntate datorate de persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor+ .ncep/nd cu anul fiscal 2014. (2) 0rin e-cepie de la alin. '1*+ pentru stabilirea plilor anticipate cu titlu de contribuii de asi urri sociale de sntate datorate de persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de ) contracte de .nc1iriere la sf/r!itul anului fiscal+ precum !i de persoanele fizice care realizeaz venituri din .nc1irierea camerelor+ situate .n locuine proprietate personal+ .n scop turistic+ se utilizeaz formularul prevzut la art. 1 alin. '1* lit. m* din Ordinul pre!edintelui " eniei #aionale de "dministrare $iscal nr. )2/2012 pentru aprobarea modelului !i coninutului unor formulare prevzute la titlul 222 din 3e ea nr. )71/200, privind 4odul fiscal+ cu modificrile !i completrile ulterioare. Art. 3. - $ormularul prevzut la art. 1 se comunic contribuabililor .n conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonana 5uvernului nr. 62/200, privind 4odul de procedur fiscal+ republicat+ cu modificrile !i completrile ulterioare. Art. 4. - 4aracteristicile de tiprire+ modul de difuzare+ de utilizare !i de pstrare a formularului prevzut laart. 1 sunt stabilite .n ane-a nr. 2. Art. 5. - "ne-ele nr. 1 !i 2 fac parte inte rant din prezentul ordin. Art. 6. - 0rezentul ordin se public .n 7onitorul Oficial al 8om/niei+ 0artea 2. Art. 7. - Direcia eneral proceduri pentru administrarea veniturilor+ Direcia eneral de te1nolo ia informaiei+ precum !i direciile enerale re ionale ale finanelor publice !i unitile subordonate vor lua msuri pentru ducerea la .ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

0re!edintele " eniei #aionale de "dministrare $iscal+ 4onstantin 7i1ail 9ucure!ti+ 2: ianuarie 2014. #r. 117. ANEXA Nr. 1

ANEX la decizie &ituaie privind stabilirea contribuiei lunare de asi urri sociale de sntate

Decizie anterioar 9az de calcul rezultat din contract'e* 2 0lafon 9az de ma-im 9az de calcul 4"&& prevzut calcul rezultat din de le e contract'e* , 4 ) (

Decizie curent 0lafon ma-im 9az de 4"&& prevzut calcul de le e 7 : 6

3una

1 2anuarie $ebruarie 7artie "prilie 7ai 2unie 2ulie "u ust &eptembrie Octombrie #oiembrie Decembrie ;O;"3%

ANEXA Nr. 2 4aracteristicile de tiprire+ modul de difuzare+ de utilizare !i de pstrare a formularelor A. Denumire% "Decizie de impunere privind plile anticipate cu titlu de contribuii de asi urri sociale de sntate pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor" < formular ()0 1. 4od% 14.1,.02.1)/cfb 2. $ormat% "4/t1 3. 4aracteristici de tiprire% < se tipre!te pe o sin ur fa= < se poate utiliza !i ec1ipament informatic pentru editare !i completare+ cu adaptri adecvate situaiei contribuabilului. 4. &e difuzeaz ratuit. 5. &e utilizeaz la stabilirea plilor anticipate cu titlu de contribuii de asi urri sociale de sntate datorate de persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor+ .ncep/nd cu anul fiscal 2014. 6. &e .ntocme!te .n dou e-emplare de ctre or anul fiscal competent. 7. 4ircul% < un e-emplar+ la or anul fiscal competent= < un e-emplar+ la contribuabil. 8. &e ar1iveaz la dosarul contribuabilului. . Denumire% "ne-a "&ituaie privind stabilirea contribuiei lunare de asi urri sociale de sntate" 1. $ormat% "4/t1 2. 4aracteristici de tiprire% < se tipre!te pe o sin ur fa=

< se poate utiliza !i ec1ipament informatic pentru editare !i completare+ cu adaptri adecvate situaiei contribuabilului. 3. &e difuzeaz ratuit. 4. &e .ntocme!te ca ane- la formularul ()0. 5. &e utilizeaz la stabilirea contribuiei lunare de asi urri sociale de sntate+ pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor. 6. &e .ntocme!te .n dou e-emplare de ctre or anul fiscal competent. 7. 4ircul% < un e-emplar+ la or anul fiscal competent= < un e-emplar+ la contribuabil. 8. &e ar1iveaz .mpreun cu formularul ()0 la dosarul contribuabilului. NOT: >n spaiul .n care este menionat si la direciei enerale re ionale a finanelor publice se va insera+ la editarea fiecrui formular+ si la direciei enerale re ionale a finanelor publice care coordoneaz or anul fiscal competent+ aprobat prin Ordinul pre!edintelui " eniei #aionale de "dministrare $iscal nr. ,.)04/201, privind aprobarea modelului !i caracteristicilor si lelor utilizate la nivelul " eniei #aionale de "dministrare $iscal+ cu modificrile ulterioare.