Sunteți pe pagina 1din 32

ffi

fqiaHodis

MtA HODtg

effiaBETUr fn stmBE

]D

#
,4,

otlq

tr"

ufi

tu

&
\

tu

!U \

\
t-

-\ -.-"

rR
.{t

\N;-

Coperla:Firma 9 wwwfirma9.com

2007 @ Editura Galaxia Gutenberg, pentru prezentaedilie

a Rom6niei Nationale CIPa Bibliotecii Descrienea HoDr$ 4ff4

,Alfabetul tn silabe / Mia Hodig ; ed. Silviu Hodig- - Tdrgu-Ldpuq: 2006 GalaxiaGutenbeqg, 3-79 r%99-| ISBN ( I 0) 973-79 | 9 -99-8; ISBN ("3) 978-97 Silviu (ed.) I. Hodig, 327.462

Ilustrafii: BogdanSuciu Gherman Tehnoredactare:,''Ioachim

Editura GalaxiaGutenberg 435600Tirgu-Lipug, str. Florilor nr. 11 86; mobil: A7n477 599 TeVfax: A262-3857 e-mail: contact@galaxiagutenberg.ro www galaxiagutenberg.ro

rr*f& f*esrg

ftf.Feeg?r*f, ax s#gefttr

@m&

tuq* iruq' d
$rR
:\"

xn

qnr
,_A

a//t
' Y

lfrl^
\llt

ge r.

Galaxia Gufenberg 2007

eM

CUUENT INaINTE PENTRU FORMETORI


invifdfori, odrinli - educatori, 9i bunici

In fiecore zi coutofi gi oplicofi metode voriote pentru o siimulo gdndireo critico 9i imoginoliocopiilorDumneovoostrd, Corteo de folo s-o dorit o fi un instrument gi complex, de lucru util, flexibil
Aplicdndu-|, ocosd sou lo closd, ii veli determino pe copiii Dumneovoostrdso desportd logic 9i congtientin silobe diferitele cuvinte, de osemeneo so numeoscd sunetele existente in fiecore silobd, incepdnd cu cuvinte formote dintr-o silobd, opoi din douo, ior lo finol, crescdnd grodul de dificultote,pdno lo cuvinte formote din potru sou cinci silobe.

Fiecdrei silobe din olfobet ii corespunde o pogino ce conJine cincisprezececuvinte mono-, bi- 9i plurisilobice (ilustroteprin desene), oceste fige putdnd fi folosite cu succes 9i lo lecliile de osimiloresou lo cele de consolidoreo litereicorespunzdtoore, Lucroreo ore ovontojul co poote fi oplicoto copiilor diferenfiot,in funclie de copocitolile intelectuoleole fiecoruicr: cuvinte monosilobice pentru copiii moi pulin dotoJi, cuvinte mono- 9i bisilobicepentru copiii cu posibilitoli medii sou moi incefi, 9i cuvinte mono-, bi- 9i plurisilobice pentru cei foorte copobili gi cu ropiditotein gdndire,

Orice lucru more se construiegte cu rdbdore,

Vo dorim succes!

0' P

RG
r

ffi
ffi
g
\s

\g

AT

gN
F
lJt

ne

e ,/,

7g'

tu
J
o

3l

Y d\:?l iJLL$t'
-?

/]-$

%- "ft, @

A a A a A a AaA aA aAaAaA
Aa arc

aAaA aA aAaA aA aA f

6)

Aa ac

f
!! iiiIt i t!li i: l:, ; ii i
7Tf flll*i,ri
i*i-i' i!

li

Aa ardei

Aa armd

a{g

lil

lt \

Aa apd

Aa arici

Aa arcuE

Aa abac

Aa avion

Aa alunE

Aa atagaz

:*{;:{i i i i ii; i; {ii:i{illi;;ry.1/ii:i'} i$l'iil ];iri;; *!i'liiii { ! ii! ! ! i i ! i i i ! ! ! i ! i i ! i i i !i i !! ! ! ii ! i !i !ii i:i ! !i iiii i !i i i
Aa acordeon Aa aniversare

Aa aeroport

iliiii! ii! !i!!!!ii ! i t ! ! i iiiii!r


!

' i i i i ! ! ! ! ii{i

i i i ! ! i i i i ! ! i i i i i i ! i i i ! ! i

i t i i! : ! ! ii:i!! I a i-_i--.1-.-a--.i_,r---i_-.i.-.-.-

i i ! ! i i i i i i ! i i i ii i i i iiiiiiii

ii i !!i i !i

MmMm M m M m M m M m M m M m M m M m M
Mm mIr Mm miel

mMm
Mm melc

aoo
t

il#JliiiiiIii-!
iii

!i

Mm mascd

Mm minge

Mm morcov

i i i i ! i ! i i ! ! | i l i i i ! ! i ! i i ii i i ! ! i ! !i i i !i i i !i i iii !ii i i ! ! ! i ! ! i ! i I i i ! ! i i i i ! i i i i i i i i ! ii i ii ! !ii i i i i i! ! i i i i i i ! ii !i i i ! ! i i Mm masd Mm moard Mm miner

li ii ! i-t-!"t+i-iilitl ii-u ii-j-Lt ili*l I ltrri l+yl-+"1:riltrrl4"rx ,1-i-rif^i-irii.i-n_rn"|_!


Mm maimutd Mm marmotd

't".'i-. j !i!

!"ij j
I

ii"i_i i
Mm matematicd Mm mandolind Mm muzicutd

j i i! i i i ! i ! i i i i ! i i i i ! i ! i i i ti ! i ! i i i i i i i li!iii!iiiiiiilii!

iii

U u U u U uUuUuUuUu U u U u

UuUuUuUuUuUu

N NNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNN

l0

Ii Ii Ii Ii IiI iI iI iI iI iI iI iI iI iI i Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii

ll

Ee EeE eE eE eE eE e E e Ee E e E

e Ee E e Ee E e Ee E

l2

R rR rR r Rr Rr Rr Rr RrR rR rR rR rR rR rR rR rR r

l3

C c C c CcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCc

Cc

l4

o o oo o o o o o o o o o _ q o o o o o oo oo o o oo oo o

l5

L I L 1 L I LI L 1L I LI L TL l L 1 L 1 L I L 1 L I L IL I L 1 L I L

:16
-.1

I I

s s s s s ssssssssss sS ssssssssssssssssss s

l7

VvVv V v V v V v V v V v V v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv

t8

$s$r$l$t$t$

$ s $ s $ r $ s $ $r

t9

T t T t T tT tTtTtTtTtTt T t T t T t T t T t T t T t T t T t T

20

P pP pPp PpPp PpPp pp PpPpPpPpPpPpPpPpP

zl

D d DdD d. DdD dD d D d D d D d D d D d D d D d D d D d

Bb Bb B bB bB bB bB bBb B b Bb B b Bb B b Bb B b B

23

G e GsG s G eG eG eG e Ge E Ge Ge Ge Ge Ge Ge G
Gg gard Gg get Gg ghem

Gg gunoi

Gg
geand

Gg geantd

r{i{i::i
Gg gdndac

, I "{ \ I

{4
Gg gdind

)u

Ge geiunchi

lrt!il-!ii-l-!",iij;:,iijji_ti_!'i+li.',rl-!l^l"r_l-,lI1T1
Gg ghiocel
Gg ghiozdan

- | i ! T _ | i _iii!iiiiiiiiiiiliiiiiii!liiiiiiiiiiiii!!!j!
Gg gutuie Gg girafr Gg gtugdn\d

trrli-lrt+rii !r

iii: i+ii:!iti!!!!l:]l {i !l lli fij-ii


I ..i- ...J

li,i i i;

25

H h H h H hHhHhHhHh H h H h H h H h H h H h H h H h
Hh hot Hh horn Hh ham

Hh hartd

Hh haiduc

Hh hochei

'!ij ili i iiii iii ! ii i!


I{h haind Hh hord Hh hdrlet

Hh hamster

Hh hanorac

Hh hdrtie

ti

i-i-i i.!-ii-i i

Hh hrpopotam

,s Hh
hiend

Hh halterofil

26

F fF fF f F f F f F f F f F fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF

27

J i J i J i J i J i J i J i J i J i J i J i J j J j J j J j J j J j Jj J j J j J j J j

z z z zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz
Zz
zat

Zz zid

Zz

i -i";
I

'-i

Zz zdnd
l t.z

Zz zdrente

Zz zimbru

Zz zebrd

Zz zgardd

J t

zdmbet

!i
i -r"-,r'*i-j* i- I-'i- I. .i- ?* i-';

i- j

i l i ti i i ti ti i i!:!!iit:tti

ti

t{ - i {

ii"i

i i i_i i.! i..i_i i

ii
Zz zdbrele

Zz zmeurd,

Zz zamblld

Zz
r zornditoare

Zz zarzavat

Zz zeigd

i, i lii_iji **iiin l l:! i"ii i1 tf{iji:i:[rr+,


29

v v A ewwr kliA6xx e qyvA awwK ttiA aX x

30

.. : :

cartear. Cuiseadreseazd I sia ll-a; dinclasa - elevilor


dingrupamare si ce'|or

.::::

:::pregd'ci'coare

: :il:T :ffi :l:::il" :;T.H: ::::,, 1.""'"",T '.;#:fiecdrei sunetele silabe. Dupdcompletarea imaginea asociati), si punctAnd

ililtilLiliflillllutr
: .

S-ar putea să vă placă și