Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrari de Reabilitare DN 76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

LUCRRI HIDROTEHNICE DE PROTECIE DIN GABIOANE I SALTELE DE GABIOANE

Lucrari de Reabilitare DN 76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

LUCRRI DE SUSTINERE DIN GABIOANE CONTINUT


1. GENERALITTI.................................................................................................................................... 3 2. DESCRIEREA OPERATIUNILOR......................................................................................................... 4
2.1. 2.2. 2.'. 2.4. 2.5. lucrari pregatit are si !"ecutia plat# r$ei de lucru...............................................................................................4 !"ecutia s%p%turii si spri&inirea $aluril r s%p%turii................................................................................................4 reali(area #undatiil r din saltele de gabi ane........................................................................................................4 !"ecutia ele)atiei................................................................................................................................................. 4 Reali(area (id%riei de piatr% *n cutiile c n#ecti nate.............................................................................................5

3. MATERIALE UTILIZATE....................................................................................................................... 6
'.1. '.2. '.'. '.4. +pa 6 C suri pentru gabi ane......................................................................................................................................... 6 ,iatr%..................................................................................................................................................................... 6 -id%ria uscat% din piatr% brut%............................................................................................................................... 6

4. VERIFICAREA CALITATII.................................................................................................................... 7
4.1. 4.2. 4.'. ,lat# r$a de lucru................................................................................................................................................. 7 S%parea si spri&inirea $aluril r s%p%turii..............................................................................................................7 Reali(area saltelei si a ele)atiei din gabi ane.......................................................................................................7

Lucrari de Reabilitare DN 76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

1.

GENERALITTI

Lucrarea se $as ar% la $ ' de piatr% pus% *n per%. .abi anele au ur$%t arele caracteristici/ sunt structuri elastice0 capabile s% re(iste *n bune c nditii la ricare tip de s licitare1 sunt structuri la care de# r$atia li$itat% nu este un de#ect ci un #act r #uncti nal0 care c n#ir$% c nlucrarea tutur r ele$entel r c nstructiei #%r% s% reduc% re(istenta acesteia1 sunt structuri drenante. !"ecutia lucr%ril r de sustinere din gabi ane c $p rt% ur$%t arele peratiuni/ 1. lucrari pregatit are si e"ecutia plat# r$ei de lucru1 2. e"ecutia s%p%turii si spri&inirea $aluril r s%p%turil r1 '. e"ecutia #undatiei din saltea de gabi ane1 4. e"ecutia ele)atiei1

'

Lucrari de Reabilitare DN 76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

2.

DESCRIEREA OPERATIUNILOR

2.1. LUCRARI PREGATITOARE SI E ECUTIA PLATFORMEI DE LUCRU Lucrarile pregatit are c nstau din / curatirea terenului pic2etarea terenului de)ierea cursului de apa $asuri de $ nit ri(are a debitel r si ni)eluril r

,lat# r$a de lucru )a #i a$plasat% c n# r$ pr iectului. ,lat# r$a de lucru )a a)ea di$ensiunile din pr iect si )a #i reali(at% din balast sau piatr% spart%. 2.2. E ECUTIA SPTURII SI SPRI!INIREA MALURILOR SPTURII S%p%tura se #ace pe tr ns ane alternante de $a"i$ 6 $ lungi$e0 *n stabilit% prin pr iect. rdinea

S%parea p%$3ntului - se e"ecut% $ecani(at si $anual0 necesit3nd si spri&inirea $aluril r pentru e)itarea p sibilit%til r de declansare a un r #en $ene de instabilitate. Spri&inirile p t #i din le$n sau $etalice si se e"ecut% dat% cu s%parea. 4n p%$3nturi cu in#iltra5ii de ap% spri&inirile se e"ecut% c ntinuu cu dulapi )erticali suprapu6i 7al d ilea r3nd de dulapi se suprapune peste r sturile pri$ului r3nd de dulapi8 sau cu palplan6e ast#el *nc3t s% se # r$e(e un perete etan6. C3nd e"ecutarea s%p%turil r i$plic% de()elirea un r retele subterane e"istente 7ap%0 ga(e0 electrice0 etc.8 ce r%$3n *n #unctiune0 trebuiesc luate $%suri pentru pr te&area acest ra *$p tri)a deteri r%rii. Dac% aceste retele nu se cun sc si apar pe parcursul e"ecut%rii s%p%turii0 se ) r pri lucr%rile si se )a anunta 9nginerul pentru a lua $%surile necesare. La ter$inarea s%p%turii se )a *nt c$i un pr ces )erbal de )eri#icare a c tei de #undare si a naturii terenului de #undare. 2.3. REALIZAREA FUNDATIILOR DIN SALTELE DE GABIOANE -idurile din gabiane se ) r ase(a pe saltelel r )a #i ni)elul actual al albiei. saltea din gabia ne. ,artea superi ara a

Di$ensiunile si p (itiile saltelel r ) r #i in c n# r$itate cu plansele de detaliu 2.4. E ECUTIA ELEVATIEI Operatiunile principale pentru reali(area ele)atiei din gabi ane sunt/ c n#ecti narea c suril r pentru gabi ane1 $ ntarea cutiil r in a$plasa$ent reali(area (id%riei de piatr% *n cutiile c n#ecti nate. C n#ecti narea gabi anel r

Lucrari de Reabilitare DN 76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

.abi anele se c n#ecti nea(% din plas% de s3r$% (incat% - 5:"'015"1:::0 15::0 2::: - S;+S 254' c respun(%t r cu l%ti$ea gabi nului de 1:::0 15::0 2::: $$. ,entru a asigura inde# r$abilitatea gabi nului0 el se *nt%reste cu cadre din tel bet n 1: - 12 $$ pr te&ate cu ) psea antic r (i)% si anc re 7leg%turi8 din s3r$% (incat% 10< $$. ,lasele0 cadrele 6i gabi anele se leag% *ntre ele cu s3r$% $ ale (incat% = 10< $$. >$plerea gabi anel r se #ace cu piatr% brut% negeli)% sau piatr% de r3u cu di$ensiuni cuprinse *ntre 12:-25: $$ (idit%0 uscat%0 bine *$p%nat%. >$plerea gabi anel r este #acut%0 de regul% pe l c0 prin aran&area pietrei brute sau a b l )anil r *n c surile de s3r$% care sunt dispuse al%turat si legate unele de altele cu s3r$%. C3nd gabi anele sunt c n#ecti nate *n a#ara a$plasa$entului l r de#initi)0 antrepren rul trebuie0 *nainte de *nceperea e"ecutiei lucr%ril r0 s% supun% apr b%rii repre(entantului 9nginerului $i&l acele de *nc%rcare0 transp rt0 de ridicare si ase(are pe a$plasa$ent a gabi anel r. 2.". REALIZAREA ZIDRIEI DE PIATR #N CUTIILE CONFECTIONATE La aran&area pietrei *n gabi ane0 se )a cauta *n $%sura p sibilit%tii0 ca para$entul s% #ie reali(at cu piatr% cu di$ensiunile $ai $ari.

Lucrari de Reabilitare DN 76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

3.

MATERIALE UTILIZATE

3.1. APA ;rebuie s% *ndeplineasc% c nditiile din S;+S 7?: dac% nu pr )ine din reteaua public%. 3.2. COSURI PENTRU GABIOANE - C 6urile pentru gabi ane se c n#ec5i nea(% din plas% de s3r$% (incat% 5:"'015"1:::0 15::0 2::: - S;+S 254' c respun(%t r cu l%ti$ea gabi nului de 1:::0 15::0 2::: $$. - Cadrele care asigur% nede# r$abilitatea c suril r sunt c n#ecti nate din tel bet n 1: @ 12 $$ pr te&ate cu ) psea antic r (i)% si anc re 7leg%turi8 din s3r$% (incat% 10< $$. - ,lasele0 cadrele si gabi anele se leag% *ntre ele cu s3r$% $ ale (incat% 10< $$ 3.3. PIATR La e"ecutia (id%riei se )a # l si piatra pr )enit% din r ci cu structura $ gen%0 c $pact%. Nu se ad$ite # l sirea pietrei din r ci argil ase sau $arn ase. ,entru e"ecutia (id%riil r uscate se )a # l si nu$ai piatra de carier%. Se rec $and% ca piatra s% #ie e"tras% *naintea iernii care precede punerea ei *n lucru. A r$a pietrei brute este neregulat%0 apr piat% de cea paralelipipedic%. C nditiile de calitate pe care trebuie s% le satis#ac% piatra sunt ur$%t arele/ piatra trebuie s% #ie dur%0 a)3nd $arca $ini$u$ 1::0 negeli)%0 pre(ent3nd $uc2ii )ii la ci plire si d3nd un sunet clar la l )ire cu ci canul1 nu se ad$it cr%p%turi0 ( ne alterate0 stri)ite sau cuiburi de $aterii $inerale care se de(agreg% us r. Re(istenta pietrei la geli)itate se deter$in% c n# r$ S;+S 1667. 3.4. ZIDRIA USCAT DIN PIATR BRUT -id%ria uscat% se e"ecut% $anual. Se rec $and% piatra brut% $are. La e"ecutarea (id%riei uscate pietrele se asea(% pe lat0 *n r3nduri c3t $ai ri( ntale0 ast#el ca s% rea(e$e *ntre ele pe supra#at% c3t $ai $are0 iar ) lu$ul g luril r s% #ie c3t $ai $ic. ,ietrele se *$p%nea(% *ntre ele cu pietre $ai $ici de # r$% c respun(%t are care se intr duc *n g luri. +se(area pietrel r se #ace ast#el ca s% #ie asigurat% tasarea r sturil r )erticale pe $ini$u$ 1: c$. ,ietrele care se *ntrebuintea(% la e"ecutarea unui strat trebuie s% #ie c3t $ai uni# r$e ca re(istent% si densitate. O atentie de sebit% se )a ac rda ase(%rii pietrel r la para$ent0 prin alternarea pietrel r cu c ada scurt% cu cele cu c ada lung%. ,entru #etele e"teri are se # l sesc pietre $ai $ari.

Lucrari de Reabilitare DN 76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

4.

VERIFICAREA CALITATII

4.1. PLATFORMA DE LUCRU Se )eri#ic%/ respectarea ele$entel r ge $etrice *n plan si pr #il trans)ersal1 reali(area plat# r$ei cu $ateriale c respun(%t are 7pre)%(ute *n pr iect81 se$nali(area punctului de lucru.

4.2. SPAREA SI SPRI!INIREA MALURILOR SPTURII Se )a )eri#ica *n rap rt cu pre)ederile pr iectului/ p (itia *n plan1 di$ensiunile #undatiil r1 $%surile de pr tectia $uncii0 de sigurant% a circulatiei1 )eri#icarea spri&iniril r c n# r$ pre)ederil r din #isele te2n l gice1 c nc rdanta *ntre situatia real% pe teren si datele te2nice pre)%(ute *n pr iect.

4.3. REALIZAREA SALTELEI SI A ELEVATIEI DIN GABIOANE Se ) r )eri#ica c surile din plas%0 ca di$ensiune0 c n#ecti nare si ase(are pe saltea si $ ntare *n ele)atie0 *n c n# r$itate cu pre)ederile pr iectului de e"ecutie. ,entru asigurarea calit%tii si #uncti nalit%tii lucr%ril r de spri&inire cu gabi ane0 pe t t parcursul e"ecutiei se ) r )eri#ica di$ensiunile *n plan si sectiune0 calitatea $aterialel r puse *n per%. ; ate aceste )eri#ic%ri se #ac *n ba(a unui B,r gra$ pentru c ntr lul calit%tii lucr%ril rC de c $un ac rd *ntre pr iectant0 C nsultant0 c nstruct r . La t ate aceste )eri#ic%ri se *nc2eie/ pr ces )erbal de lucr%ri ascunse0 pr ces )erbal de receptie calitati)% sau pr ces )erbal.

S-ar putea să vă placă și