Sunteți pe pagina 1din 2

Este o cale amfibolica(anabolica si catabolica). Catabolica-reprezinta calea finala,comuna de degradarea glucidelor, lipidelor si proteinelor.

Anabolica-itermediarii ciclului Krebs participa la diferite procese biosintetice : a)cei 2 cetonici oxalacetatul si a-cetoglutantul formeaza prin transaminare acid aspartic necesar sintezei de nucleotide pirimidinice si respective acid glutami c din care se formeaza glutamine si nucleotide purinice; b)sucinatul participa la biosinteza hemului; c)citratul reprezinta forma de transport a acetil-CoA din mitocondrie in citosol ,pentru a participa la sinteza acizilor grasi si a colesterolului; Se desfasoara in mitocondrie. Furnizeaza energie prin oxidarea acetil-CoA pana la Co2. Furnizeaza eschivalenti reducatori 3(NADH+H) si 1 FADH2 necesari fosforilarii ox idative. Furnizeaza GTP prin fosforilare la nivel substrat. Oxalacetatul se regenereaza la fiecare secventa de oxidare. Schema generala a ciclului Krebs este : 1.Ciclul Krebs debuteaza cu reactia catalizata de citrate sintaza,ce este o reac tive de condensare unidirectionala,energia necesara desfasurarii reactiei fiind obtinuta prin hidroliza unei legaturi macroenergetice. 2.Aconitaza catalizeaza reactia de izomerizare a citratului la izocitrat,reactiv e reversibila care decurge in doua etape,iar initial se elimina o molecula de ap a si se formeaza cis aconitat,prin aditia unei molecule de apa la cis aconitat s e formeaza izocitrtat. 3.Izocitrat dehidrogenaza catalizeaza reactia de decarboxilare a izocitratului c u formarea a-cetoglutratului si este etapa determinant de viteza a ciclului Kreb s,ce este o reactie de decarboxilare cuplata cu reducerea NAD+ la NADH+H.Oxidar ea unei grupari-OH alcoolice la o grupare>C=O in prezenta NAD+ este o reactive e ndergonica si reactia de decarboxilare este o reactie exergonica.Desi in vitro r eactia este reversibila,in conditii fiziologice este favorizata desfasurarea spr e dreapta,CO2 eliberat nu provine din gruparea acetil care s-a condensate cu oxa lacetatul,ci din oxalacetat. 4.Decarboxilarea oxidative a a-cetoglutaratului la succinil-CoA este o reactive ireversibila,analoaga chimic cu cea catalizata de piruvat dehidrogenaza si este catalizata de un complex multienzimatic compus din trei enzime si aceleasi coenz ime ca si in cazul piruvat dehidrogenazei: a)trei grupari prostetice(tiamin pirofosfat,lipoamida si FAD) b)doua coenzime cu functie de substrat(coenzima A si NAD+) In aceasta reactie se elimina CO2,NAD+ este redus la NADH+H si se formeaza o mol ecula de succinil-CoA. 5.Reactia de transformare a succinil-CoA in succinat este catalizata de succinat tiokinaza,este o reactive de fosforilare la nivel de substrat,energia eliberata prin scindarea legaturii macroenergice tiosterice din succinil-CaA este utiliza ta pentru sinteza unei molecule de GTP din GDP si Pi. 6.Succinat dehidrogeneza catalizeaza reactia de oxidare a succinatului la fumara t,enzima este localizata in membrane mitocondriala interna si este o flavoprotei n enzima,legat de enzima cedeaza electronii ubichinonei(coenzima Q)din componene ta lantului transportator de electroni. 7.Fumuraza catalizeaza ractia de hidratare a fumarului cu forme de malat,este o reactie reversibila. 8.Malat dehidrogeneza catalizeaza reactia de oxidare a malatului la oxalacetat c u reducerea concomitenta a NAD+ la NADH,oxacelatul format poate fi reutilizat pe ntru oxidarea altor molecule de actil-CoA,compus care se regenereaza este denumi t catlist,nu in sens enzimatic,ci in sensul ca mediaza procesul de oxidare a une i molecule de acetil-CoA,dar este regenerat la sfarsitul reactiei. Bilantul energetic al degradarii glucozei Eficienta energetica a degradarii complete a glucozei este superioara glicolizei ,in cazul glicolizei anaerobe prin degradarea unui mol de glucoza se obtin 2 mol i de ATP comparative cu degradarea complete prin glicoliza aeroba urmata de cicl

ul Krebs,cand se obtin 38 de moli ATP. Glicoliza anaeroba: -Seconsuma 2 moli ATP in reactiile catalizate de kinaze. -Se sintetezeaza 4 moli ATP(2 moli/trioza) in reactiile de fosforilare la nivel de substrat. -Bilant net 4-2=2 moli ATP/mol glucoza. Coenzimele reduse formate in glicoliza aeroba si in ciclul Krebs NADH,H si FADH2 sunt oxidate la nivelul lantului respirator cu formare ATP: -1 mol NADH(3 moli ATP) -1 mol FADH2(2 moli ATP) Glicoliza aeroba -2x1=2 moli NADH,H(6 moli ATP) -fosforilare la nivel de substrat(2 moli ATP) Ciclul Krebs -2x4= 8 moli NADH,H(24 moli ATP) -2x1=2 moli FADH2(4 moli ATP) -2x1=2 moli(GTP) ATP(2 moli ATP) Glicoliza aeroba+ ciclul Krebs=8+30=38 moli ATP

S-ar putea să vă placă și