Sunteți pe pagina 1din 23

Parlamentul Romniei Lege nr.

304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciar Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 2 iunie 2!!" Parla#entul $o#%niei adopt prezenta lege.

Organizarea judiciar &e in&tituie av%nd ca finalitate a&igurarea re&pectrii drepturilor 'i a libert(ilor funda#entale ale per&oanei prevzute, n principal, n ur#toarele docu#ente) *arta interna(ional a drepturilor o#ului, *onven(ia pentru aprarea drepturilor o#ului 'i a libert(ilor funda#entale, *onven(ia Organiza(iei +a(iunilor ,nite a&upra drepturilor copilului 'i *arta drepturilor funda#entale ale ,niunii -uropene, precu# 'i pentru garantarea re&pectrii *on&titu(iei 'i a legilor (rii. Organizarea judiciar are, de a&e#enea, ca obiectiv de baz a&igurarea re&pectrii dreptului la un proce& ec.itabil 'i judecarea proce&elor de ctre in&tan(e judectore'ti n #od i#par(ial 'i independent de orice influen(e e/tranee. TITLUL I 0i&pozi(ii generale CAPITOLUL I Principiile organizrii judiciare Art. 1. - (1) Puterea judectorea&c &e e/ercit de 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie 'i de celelalte in&tan(e judectore'ti &tabilite de lege. (2) *on&iliul 3uperior al Magi&traturii e&te garantul independen(ei ju&ti(iei. (3) Mini&terul Public 'i e/ercit atribu(iile prin procurori con&titui(i n parc.ete, n condi(iile legii. Art. 2. (1) 2u&ti(ia e&te unic, i#par(ial 'i egal pentru to(i. (2) 2u&ti(ia &e realizeaz prin ur#toarele in&tan(e judectore'ti) a) 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie4 b) cur(i de apel4 c) tribunale4 d) tribunale &pecializate4 e) judectorii. Art. 3. - *o#peten(a organelor judiciare 'i procedura judiciar &unt &tabilite de lege. Art. 4. - (1) 1n activitatea judiciar, Mini&terul Public reprezint intere&ele generale ale &ociet(ii 'i apr ordinea de drept, precu# 'i drepturile 'i libert(ile cet(enilor. (2) Parc.etele func(ioneaz pe l%ng in&tan(ele de judecat, conduc 'i &upraveg.eaz activitatea de cercetare penal a poli(iei judiciare, n condi(iile legii. Art. 5. - Mini&terul 2u&ti(iei a&igur buna organizare 'i ad#ini&trare a ju&ti(iei ca &erviciu public. CAPITOLUL II 5cce&ul la ju&ti(ie Art. 6. - (1) Orice per&oan &e poate adre&a ju&ti(iei pentru aprarea drepturilor, a libert(ilor 'i a intere&elor &ale legiti#e n e/ercitarea dreptului &u la un proce& ec.itabil. (2) 5cce&ul la ju&ti(ie nu poate fi ngrdit. Art. 7. - (1) 6oate per&oanele &unt egale n fa(a legii, fr privilegii 'i fr di&cri#inri. (2) 2u&ti(ia &e realizeaz n #od egal pentru to(i, fr deo&ebire de ra&, na(ionalitate, origine etnic, li#b, religie, &e/, orientare &e/ual, opinie, apartenen( politic, avere, origine ori condi(ie &ocial &au de orice alte criterii di&cri#inatorii. Art. 8. - 5&i&ten(a juridic interna(ional &e &olicit &au &e acord n condi(iile prevzute de lege, de conven(iile interna(ionale la care $o#%nia e&te parte &au, dup caz, pe baz de reciprocitate. Art. . - Plenul *on&iliului 3uperior al Magi&traturii func(ioneaz ca in&tan( de judecat pentru

&olu(ionarea conte&ta(iilor for#ulate de #agi&tra(i #potriva .otr%rilor pronun(ate de &ec(iile *on&iliului 3uperior al Magi&traturii, cu e/cep(ia celor date n #aterie di&ciplinar. CAPITOLUL III 0i&pozi(ii generale privind procedura judiciar Art. 10. - 6oate per&oanele au dreptul la un proce& ec.itabil 'i la &olu(ionarea cauzelor ntr7un ter#en rezonabil, de ctre o in&tan( i#par(ial 'i independent, con&tituit potrivit legii. Art. 11. - 8edin(ele de judecat &unt publice, n afar de cazurile prevzute de lege. Pronun(area .otr%rilor &e face n 'edin( public, cu e/cep(ia cazurilor prevzute de lege. Art. 12. (1) Procedura judiciar &e de&f'oar n li#ba ro#%n. (2) *et(enii ro#%ni apar(in%nd #inorit(ilor na(ionale au dreptul & &e e/pri#e n li#ba #atern, n fa(a in&tan(elor de judecat, n condi(iile prezentei legi. (3) 1n cazul n care una &au #ai #ulte pr(i &olicit & &e e/pri#e n li#ba #atern, in&tan(a de judecat trebuie & a&igure, n #od gratuit, folo&irea unui interpret &au traductor autorizat. (4) 1n &itua(ia n care toate pr(ile &olicit &au &unt de acord & &e e/pri#e n li#ba #atern, in&tan(a de judecat trebuie & a&igure e/ercitarea ace&tui drept, precu# 'i buna ad#ini&trare a ju&ti(iei cu re&pectarea principiilor contradictorialit(ii, oralit(ii 'i publicit(ii. (5) *ererile 'i actele procedurale &e ntoc#e&c nu#ai n li#ba ro#%n. (6) *on&e#narea dezbaterilor purtate de pr(i n li#ba #atern &e face la dictarea public a pre'edintelui 'i nu#ai n li#ba ro#%n. Obiec(iunile for#ulate de cei intere&a(i cu privire la traduceri 'i con&e#narea ace&tora &e rezolv de in&tan(a de judecat p%n la nc.eierea dezbaterilor din acel do&ar, con&e#n%ndu7&e n nc.eierea de 'edin(. (7) Interpretul &au traductorul va &e#na pe toate actele ntoc#ite, pentru confor#itate, atunci c%nd ace&tea au fo&t redactate &au con&e#narea &7a fcut n baza traducerii &ale. Art. 13. - 0reptul la aprare e&te garantat. 1n tot cur&ul proce&ului, pr(ile au dreptul & fie reprezentate &au, dup caz, a&i&tate de un aprtor, ale& &au nu#it din oficiu, potrivit legii. Art. 14. - 9otr%rile judectore'ti trebuie re&pectate 'i adu&e la ndeplinire n condi(iile legii. Art. 15. - 9otr%rile judectore'ti pot fi de&fiin(ate &au #odificate nu#ai n cile de atac prevzute de lege 'i e/ercitate confor# di&pozi(iilor legale. TITLUL II In&tan(ele judectore'ti CAPITOLUL I 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie !"C#IU$"A 1 Organizarea 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie Art. 16. - (1) 1n $o#%nia func(ioneaz o &ingur in&tan( &upre#, denu#it 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, cu per&onalitate juridic 'i cu &ediul n capitala (rii. (2) 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie a&igur interpretarea 'i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte in&tan(e judectore'ti, potrivit co#peten(ei &ale. (3) Pre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie are calitatea de ordonator principal de credite. (4) *.eltuielile nece&are func(ionrii &e finan(eaz din bugetul de &tat. Art. 17. - (1) 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e co#pune din) pre'edinte, un vicepre'edinte, " pre'edin(i de &ec(ii 'i judectori. (2) 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie e&te organizat n " &ec(ii 7 3ec(ia civil 'i de proprietate intelectual, 3ec(ia penal, 3ec(ia co#ercial, 3ec(ia de contencio& ad#ini&trativ 'i fi&cal 7, *o#pletul de judectori 'i 3ec(iile ,nite, fiecare av%nd co#peten( proprie. Art. 18. - (1) 1n cadrul 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie func(ioneaz #agi&tra(i7a&i&ten(i, &tabili(i prin &tatul de func(ii. (2) 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie cuprinde n &tructur *ancelaria, direc(ii, &ervicii 'i birouri, cu per&onalul &tabilit prin &tatul de func(ii. !"C#IU$"A a 2-a *o#peten(a 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie

Art. 1 . - 3ec(ia civil 'i de proprietate intelectual, 3ec(ia penal, 3ec(ia co#ercial 'i 3ec(ia de contencio& ad#ini&trativ 'i fi&cal ale 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie judec recur&urile #potriva .otr%rilor pronun(ate de cur(ile de apel 'i a altor .otr%ri, n cazurile prevzute de lege. Art. 20. - 3ec(ia penal a 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie judec) a) n pri# in&tan(, proce&ele 'i cererile date prin lege n co#peten(a de pri# in&tan( a 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie4 b) recur&urile, n condi(iile prevzute de lege. Art. 21. - (1) 3ec(iile 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, n raport cu co#peten(a fiecreia, &olu(ioneaz) a) cererile de &tr#utare, pentru #otivele prevzute n codurile de procedur4 b) conflictele de co#peten(, n cazurile prevzute de lege4 c) orice alte cereri prevzute de lege. (2) 3ec(iile 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &olu(ioneaz 'i recur&urile declarate #potriva .otr%rilor nedefinitive &au a actelor judectore'ti, de orice natur, care nu pot fi atacate pe nici o alt cale, iar cur&ul judec(ii a fo&t ntrerupt n fa(a cur(ilor de apel. Art. 22. - (1) *o#pletul de judectori &olu(ioneaz recur&urile 'i cererile n cauzele judecate n pri# in&tan( de 3ec(ia penal a 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (2) *o#pletul de judectori judec 'i alte cauze date n co#peten(a &a prin lege, precu# 'i ca in&tan( di&ciplinar. Art. 23. - 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e con&tituie n 3ec(ii ,nite pentru) a) judecarea recur&urilor n intere&ul legii4 b) &olu(ionarea, n condi(iile prezentei legi, a &e&izrilor privind &c.i#barea juri&pruden(ei 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie4 c) &e&izarea *ur(ii *on&titu(ionale pentru controlul con&titu(ionalit(ii legilor nainte de pro#ulgare. Art. 24. - 0ac o &ec(ie a 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie con&ider c e&te nece&ar & revin a&upra propriei juri&pruden(e, ntrerupe judecata 'i &e&izeaz 3ec(iile ,nite ale 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, care judec cu citarea pr(ilor din do&arul a crui judecat a fo&t ntrerupt. 0up ce 3ec(iile ,nite &7au pronun(at a&upra &e&izrii privind &c.i#barea juri&pruden(ei, judecata continu. Art. 25. - (1) :a &f%r'itul fiecrui an, 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, n 3ec(ii ,nite, &tabile'te cazurile n care e&te nece&ar #bunt(irea legi&la(iei 'i le co#unic #ini&trului ju&ti(iei. (2) Pre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie poate ncuviin(a ca judectorii & &e infor#eze la &ediul in&tan(elor a&upra a&pectelor privind aplicarea corect 'i unitar a legii, fc%nd cuno&cut juri&pruden(a 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, 'i & con&tate &itua(ii care ju&tific propuneri de #bunt(ire a legi&la(iei. !"C#IU$"A a 3-a *onducerea 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie Art. 26. - (1) *onducerea 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e e/ercit de pre'edinte, vicepre'edinte 'i colegiul de conducere. (2) Pre'edintele reprezint 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie n rela(iile interne 'i interna(ionale. (3) Pre'edintele, vicepre'edintele, pre'edin(ii de &ec(ii 'i 5 judectori, ale'i pe o perioad de 5 ani n adunarea general a judectorilor, cu reprezentarea fiecrei &ec(ii, con&tituie colegiul de conducere al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. *%nd &e dezbat proble#e econo#ico7financiare 'i ad#ini&trative, la 'edin(ele colegiului de conducere particip #anagerul econo#ic al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, care are vot con&ultativ. Art. 27. - (1) *olegiul de conducere al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie are ur#toarele atribu(ii) a) aprob $egula#entul privind organizarea 'i func(ionarea ad#ini&trativ, precu# 'i &tatele de func(ii 'i de per&onal ale 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie4 b) reco#and Plenului *on&iliului 3uperior al Magi&traturii nu#irea la 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie a judectorilor n func(ie crora le e/pir #andatul de 6 ani4 c) propune *on&iliului 3uperior al Magi&traturii nu#irea, pro#ovarea, tran&ferul, &u&pendarea 'i ncetarea din func(ie a #agi&tra(ilor7a&i&ten(i4 d) organizeaz 'i &upraveg.eaz rezolvarea peti(iilor, n condi(iile legii4

e) e/ercit ac(iunea di&ciplinar #potriva pre'edintelui, vicepre'edintelui, pre'edin(ilor de &ec(ii, judectorilor 'i #agi&tra(ilor7a&i&ten(i ai 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, precu# 'i #potriva pre'edin(ilor cur(ilor de apel4 %) propune proiectul de buget al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie4 g) e/ercit alte atribu(ii prevzute n $egula#entul privind organizarea 'i func(ionarea ad#ini&trativ a 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (2) *olegiul de conducere al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie e&te prezidat de ctre pre'edinte, iar n lip&a ace&tuia, de ctre vicepre'edinte. (3) *olegiul de conducere al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e ntrune'te tri#e&trial &au ori de c%te ori e&te nece&ar, la convocarea pre'edintelui 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &au la &olicitarea a cel pu(in ; dintre #e#brii &i. (4) 9otr%rile colegiului de conducere al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e adopt cu votul #ajorit(ii #e#brilor &i. Art. 28. - 5dunarea general a judectorilor 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e ntrune'te pentru) a) aprobarea raportului anual de activitate, care &e d publicit(ii4 b) aprobarea bugetului 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, cu avizul con&ultativ al Mini&terului <inan(elor Publice4 c) alegerea celor 2 #e#bri pentru *on&iliul 3uperior al Magi&traturii, n condi(iile legii. !"C#IU$"A a 4-a *o#pletele de judecat Art. 2 . - (1) *o#pletele de judecat &e co#pun din ; judectori ai aceleia'i &ec(ii. (2) 0ac nu#rul de judectori nece&ar for#rii co#pletului de judecat nu &e poate a&igura, ace&ta &e con&tituie cu judectori de la celelalte &ec(ii, de&e#na(i de ctre pre'edintele &au vicepre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. Art. 30. - *o#pletul de judectori e&te prezidat de pre'edintele &au vicepre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. 1n lip&a ace&tora, co#pletul poate fi prezidat de un pre'edinte de &ec(ie &au de un judector de&e#nat n ace&t &cop de pre'edintele ori vicepre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. Art. 31. - (1) Pre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie prezideaz 3ec(iile ,nite, *o#pletul de judectori, iar n cadrul &ec(iilor orice co#plet, c%nd particip la judecat. (2) 1n lip&a pre'edintelui, 'edin(ele la care ace&ta trebuie & ia parte &unt prezidate de vicepre'edintele in&tan(ei &au de un pre'edinte de &ec(ie. (3) Pre'edin(ii de &ec(ii pot prezida orice co#plet de judecat din cadrul &ec(iei, iar ceilal(i judectori prezideaz prin rota(ie. Art. 32. - 1n cazul n care 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie judec n 3ec(ii ,nite, la judecat trebuie & ia parte cel pu(in dou trei#i din nu#rul judectorilor n func(ie. 0ecizia poate fi luat nu#ai cu #ajoritatea voturilor celor prezen(i. CAPITOLUL II *ur(ile de apel, tribunalele, tribunalele &pecializate 'i judectoriile !"C#IU$"A 1 Organizarea cur(ilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor &pecializate 'i a judectoriilor Art. 33. - (1) *ur(ile de apel &unt in&tan(e cu per&onalitate juridic, n circu#&crip(ia crora func(ioneaz #ai #ulte tribunale 'i tribunale &pecializate, potrivit ane/ei care face parte integrant din prezenta lege. (2) *urtea de 5pel =ucure'ti func(ioneaz 'i ca in&tan( &pecializat pentru judecarea cauzelor privind proprietatea intelectual, potrivit legii. (3) 1n cadrul cur(ilor de apel func(ioneaz &ec(ii pentru cauze civile, cauze penale, cauze co#erciale, cauze cu #inori 'i de fa#ilie, cauze de contencio& ad#ini&trativ 'i fi&cal, cauze privind conflicte de #unc 'i a&igurri &ociale, precu# 'i, n raport cu natura 'i nu#rul cauzelor, &ec(ii #ariti#e 'i fluviale &au pentru alte #aterii. Art. 34. - (1) 6ribunalele &unt in&tan(e cu per&onalitate juridic, organizate la nivelul fiecrui jude( 'i al #unicipiului =ucure'ti, 'i au, de regul, &ediul n #unicipiul re'edin( de jude(.

(2) 6ribunalul =ucure'ti func(ioneaz 'i ca in&tan( &pecializat pentru judecarea cauzelor privind proprietatea intelectual, potrivit legii. (3) 1n circu#&crip(ia fiecrui tribunal &unt cuprin&e toate judectoriile din jude( &au, dup caz, din #unicipiul =ucure'ti. (4) 1n cadrul tribunalelor func(ioneaz &ec(ii pentru cauze civile 'i &ec(ii pentru cauze penale 'i, n raport cu natura 'i nu#rul cauzelor, &ec(ii #ariti#e 'i fluviale &au pentru alte #aterii. Art. 35. (1) 6ribunalele &pecializate &unt) a) tribunale pentru #inori 'i fa#ilie4 b) tribunale de #unc 'i a&igurri &ociale4 c) tribunale co#erciale4 d) tribunale ad#ini&trativ7fi&cale. (2) 6ribunalele &pecializate &unt in&tan(e fr per&onalitate juridic, care func(ioneaz la nivelul fiecrui jude( 'i al #unicipiului =ucure'ti 'i au, de regul, &ediul n #unicipiul re'edin( de jude(. Art. 36. - (1) 2udectoriile &unt in&tan(e fr per&onalitate juridic, organizate n jude(e 'i n &ectoarele #unicipiului =ucure'ti, potrivit ane/ei. (2) :ocalit(ile care fac parte din circu#&crip(iile judectoriilor din fiecare jude( &e &tabile&c prin .otr%re a >uvernului, la propunerea #ini&trului ju&ti(iei, cu avizul *on&iliului 3uperior al Magi&traturii. Art. 37. - 1n raport cu natura 'i nu#rul cauzelor, n cadrul tribunalelor &pecializate 'i al judectoriilor &e pot nfiin(a &ec(ii. Art. 38. - (1) 3ec(iile cur(ilor de apel 'i ale in&tan(elor din circu#&crip(ia ace&tora &e nfiin(eaz la propunerea pre'edin(ilor cur(ilor de apel, prin .otr%re a *on&iliului 3uperior al Magi&traturii. (2) *o#ponen(a &ec(iilor &e &tabile'te de pre'edintele in&tan(ei, n raport cu volu#ul de activitate, (in%ndu7&e &ea#a de &pecializarea judectorului. (3) 1n #od e/cep(ional, n &itua(ia n care n cadrul unei &ec(ii nu &e poate con&titui un co#plet de judecat, pre'edintele in&tan(ei poate di&pune participarea unor judectori de la alte &ec(ii. Art. 3 . - 1n raport cu volu#ul de activitate, cu natura 'i co#ple/itatea cauzelor dedu&e judec(ii, pentru cur(ile de apel, tribunale 'i judectorii &e pot nfiin(a &edii &ecundare cu activitate per#anent n alte localit(i din jude( &au n #unicipiul =ucure'ti. !"C#IU$"A a 2-a *o#peten(a in&tan(elor judectore'ti Art. 40. - *o#peten(a judectoriilor, a tribunalelor 'i a cur(ilor de apel e&te &tabilit n *odul de procedur civil, cu #odificrile 'i co#pletrile ulterioare, 'i n *odul de procedur penal, cu #odificrile 'i co#pletrile ulterioare, precu# 'i n legi &peciale. Art. 41. - 6ribunalele pentru #inori 'i fa#ilie judec n pri# in&tan( ur#toarele categorii de cauze) 1. n #aterie civil, cauzele referitoare la drepturile, obliga(iile 'i intere&ele legiti#e privind per&oana #inorilor, decderea din drepturile printe'ti, cererile privind nulitatea &au de&facerea c&toriei, cererile pentru ncuviin(area, nulitatea &au de&facerea adop(iei, precu# 'i cauzele privind raporturile de fa#ilie4 2. n #aterie penal, infrac(iuni &v%r'ite de #inori &au a&upra #inorilor. Art. 42. - *%nd n aceea'i cauz &unt #ai #ul(i inculpa(i, unii #inori 'i al(ii #ajori, 'i nu e&te po&ibil di&jungerea, co#peten(a apar(ine tribunalului pentru #inori 'i fa#ilie. Art. 43. - 6ribunalele de #unc 'i a&igurri &ociale &olu(ioneaz n pri# in&tan( conflictele de #unc 'i a&igurri &ociale. Art. 44. - 6ribunalele co#erciale judec n pri# in&tan( proce&ele 'i cererile n #aterie co#ercial, inclu&iv cele n #aterie de reorganizare judiciar 'i fali#ent, n afar de cele date prin lege n co#peten(a judectoriilor. Art. 45. - (1) 6ribunalele ad#ini&trativ7fi&cale judec n pri# in&tan( cauzele n #aterie de contencio& ad#ini&trativ 'i fi&cal, precu# 'i cererile per&oanelor vt#ate prin ordonan(e &au, dup caz, di&pozi(ii din ordonan(e ale >uvernului declarate necon&titu(ionale, n afar de cele date prin lege n co#peten(a cur(ilor de apel. (2) 6ribunalele ad#ini&trativ7fi&cale judec n pri# in&tan( 'i litigiile rezultate din activitatea *ur(ii de *onturi, n afar de cele date prin lege n co#peten(a cur(ilor de apel.

!"C#IU$"A *onducerea in&tan(elor judectore'ti

3-a

Art. 46. - (1) <iecare in&tan( judectorea&c e&te condu& de un pre'edinte. (2) Pre'edin(ii cur(ilor de apel 'i ai tribunalelor e/ercit, de a&e#enea, atribu(ii de coordonare 'i control ale ad#ini&trrii in&tan(ei unde func(ioneaz, precu# 'i ale in&tan(elor din circu#&crip(ie. (3) Pre'edin(ii judectoriilor 'i ai tribunalelor &pecializate e/ercit 'i atribu(ii de ad#ini&trare a in&tan(ei. Art. 47. - Pre'edin(ii cur(ilor de apel au calitatea de ordonator &ecundar de credite, iar pre'edin(ii tribunalelor au calitatea de ordonator ter(iar de credite. Art. 48. - (1) 1n func(ie de volu#ul de activitate 'i de co#ple/itatea cauzelor, la cur(ile de apel, tribunale 'i tribunale &pecializate, pre'edintele poate fi ajutat de ?72 vicepre'edin(i, iar la judectorii, pre'edintele poate fi ajutat de un vicepre'edinte. (2) :a *urtea de 5pel =ucure'ti 'i la 6ribunalul =ucure'ti, pre'edintele poate fi ajutat de ?7; vicepre'edin(i. Art. 4 . - (1) Pre'edin(ii 'i vicepre'edin(ii in&tan(elor judectore'ti iau #&uri pentru organizarea 'i buna func(ionare a in&tan(elor pe care le conduc 'i, dup caz, a in&tan(elor din circu#&crip(iile ace&tora, a&igur 'i verific re&pectarea obliga(iilor &tatutare 'i a regula#entelor de ctre judectori 'i per&onalul au/iliar de &pecialitate. (2) @erificrile efectuate per&onal de pre'edin(i &au vicepre'edin(i ori, dup caz, prin judectorii in&pectori trebuie & re&pecte principiile independen(ei judectorilor 'i &upunerii lor nu#ai legii, precu# 'i autoritatea de lucru judecat. Art. 50. - Pre'edin(ii in&tan(elor de&e#neaz judectorii care ur#eaz & ndeplinea&c, potrivit legii, 'i alte atribu(ii dec%t cele privind activitatea de judecat. Art. 51. - 3ec(iile in&tan(elor judectore'ti &unt condu&e de c%te un pre'edinte de &ec(ie. Art. 52. - (1) 1n cadrul fiecrei in&tan(e judectore'ti func(ioneaz un colegiu de conducere, care .otr'te cu privire la proble#ele generale de conducere a in&tan(ei. *olegiul de conducere al cur(ii de apel e/ercit 'i ac(iunea di&ciplinar, n condi(iile legii. (2) *olegiile de conducere &unt for#ate dintr7un nu#r i#par de #e#bri 'i au ur#toarea co#ponen() a) la cur(ile de apel) pre'edintele, vicepre'edin(ii, judectorii in&pectori 'i pre'edin(ii de &ec(ii, precu# 'i ?72 judectori ale'i n adunarea general a judectorilor4 b) la tribunale 'i tribunale &pecializate) pre'edintele, vicepre'edin(ii 'i pre'edin(ii de &ec(ii, precu# 'i ?72 judectori ale'i n adunarea general a judectorilor4 c) la judectorii) pre'edintele 'i, dup caz, vicepre'edintele 'i pre'edin(ii de &ec(ii, precu# 'i ?72 judectori ale'i n adunarea general a judectorilor. (3) :a cur(ile de apel 'i tribunale, c%nd colegiul de conducere dezbate proble#e econo#ico7financiare &au ad#ini&trative, la 'edin(ele ace&tuia particip 'i #anagerul econo#ic al in&tan(ei, cu vot con&ultativ. (4) 1n func(ie de proble#ele &upu&e dezbaterii, la 'edin(ele colegiilor de conducere ale cur(ilor de apel, ale tribunalelor 'i tribunalelor &pecializate pot fi invitate 'i per&oane cu func(ii de conducere a in&tan(elor din circu#&crip(ia ace&tora. Art. 53. - (1) :a in&tan(ele judectore'ti &e organizeaz, anual &au ori de c%te ori e&te nece&ar, adunri generale ale judectorilor. (2) 5dunrile generale ale judectorilor &e convoac dup cu# ur#eaz) a) adunarea general a cur(ii de apel 'i adunarea general a judectorilor din circu#&crip(ia ace&teia 7 de pre'edintele cur(ii de apel4 b) adunarea general a tribunalului 'i adunarea general a judectorilor din circu#&crip(ia ace&tuia 7 de pre'edintele tribunalului4 c) adunarea general a tribunalului &pecializat 7 de pre'edintele ace&tuia4 d) adunarea general a judectorilor 7 de pre'edintele judectoriei. Art. 54. - 5dunrile generale ale judectorilor, prevzute la art. 5; alin. A?B, au ur#toarele atribu(ii) a) dezbat activitatea anual de&f'urat de in&tan(e4 b) aleg, n condi(iile legii, #e#brii *on&iliului 3uperior al Magi&traturii4

c) dezbat proble#e de drept4 d) analizeaz proiecte de acte nor#ative, la &olicitarea #ini&trului ju&ti(iei &au a *on&iliului 3uperior al Magi&traturii4 e) for#uleaz puncte de vedere la &olicitarea *on&iliului 3uperior al Magi&traturii4 %) ndepline&c alte atribu(ii prevzute de lege &au regula#ente. !"C#IU$"A a 4-a *o#pletele de judecat Art. 55. - (1) Pre'edin(ii in&tan(elor &au, dup caz, pre'edin(ii de &ec(ii &tabile&c co#punerea co#pletelor de judecat, de regul, la nceputul anului judectore&c, cu avizul colegiului de conducere al in&tan(ei, ur#rind a&igurarea continuit(ii co#pletului. (2) *o#pletul de judecat e&te prezidat de pre'edintele &au vicepre'edintele in&tan(ei, de judectorul in&pector ori, dup caz, de pre'edintele de &ec(ie, atunci c%nd ace'tia particip la judecat. 1n celelalte cazuri, co#pletul de judecat e&te prezidat, prin rota(ie, de judectorul de&e#nat de pre'edintele in&tan(ei &au al &ec(iei, dintre judectorii care co#pun acel co#plet. Art. 56. - (1) $epartizarea cauzelor pe co#plete de judecat &e face n #od aleatoriu, n &i&te# infor#atizat. (2) *auzele repartizate unui co#plet de judecat nu pot fi trecute altui co#plet dec%t n condi(iile prevzute de lege. Art. 57. - (1) *auzele &e judec n pri# in&tan( n co#plet for#at din 2 judectori, cu e/cep(ia ur#toarelor cauze, care &e judec de un &ingur judector) a) cererile privind pen&ii de ntre(inere, cererile privind nregi&trrile 'i rectificrile n regi&trele de &tare civil, cererile privind popririle, ncuviin(area e/ecutrii &ilite, nve&tirea cu for#ul e/ecutorie 'i luarea unor #&uri a&igurtorii4 b) cererile de ordonan( pre'edin(ial4 c) ac(iunile po&e&orii4 d) pl%ngerile #potriva proce&elor7verbale de con&tatare a contraven(iilor 'i de aplicare a &anc(iunilor contraven(ionale4 e) &o#a(ia de plat4 %) reabilitarea4 g) con&tatarea interven(iei a#ni&tiei ori gra(ierii4 &) perc.ezi(ia 'i #&urile preventive luate n cur&ul ur#ririi penale. (2) 5pelurile 'i recur&urile &e judec n co#plet for#at din ; judectori. (3) 1n cazul co#pletului for#at din 2 judectori, dac ace'tia nu ajung la un acord a&upra .otr%rii ce ur#eaz a &e pronun(a, proce&ul &e judec din nou n co#plet de divergen(, n condi(iile legii. (4) *o#pletul de divergen( &e con&tituie prin includerea, n co#pletul de judecat, a pre'edintelui &au a vicepre'edintelui in&tan(ei, a judectorului in&pector, a pre'edintelui de &ec(ie ori a unui alt judector de&e#nat de pre'edintele in&tan(ei. Art. 58. - (1) *o#pletul pentru &olu(ionarea n pri# in&tan( a cauzelor privind conflictele de #unc 'i a&igurri &ociale &e con&tituie din 2 judectori 'i 2 a&i&ten(i judiciari. (2) 5&i&ten(ii judiciari particip la deliberri cu vot con&ultativ 'i &e#neaz .otr%rile pronun(ate. Opinia ace&tora &e con&e#neaz n .otr%re, iar opinia &eparat &e #otiveaz. (3) 1n cazul n care judectorii care intr n co#punerea co#pletului de judecat nu ajung la un acord a&upra .otr%rii ce ur#eaz a &e pronun(a, proce&ul &e judec din nou n co#plet de divergen(, prevederile art. 57 alin. A;B 'i A"B fiind aplicabile. TITLUL III Mini&terul Public CAPITOLUL I 5tribu(iile Mini&terului Public Art. 5 . - (1) Mini&terul Public 'i e/ercit atribu(iile n te#eiul legii. (2) Procurorii 'i de&f'oar activitatea potrivit principiilor legalit(ii, i#par(ialit(ii 'i controlului ierar.ic, &ub autoritatea #ini&trului ju&ti(iei, n condi(iile legii. (3) Procurorii 'i e/ercit func(iile n confor#itate cu legea, re&pect 'i protejeaz de#nitatea u#an 'i

apr drepturile per&oanei. (4) Parc.etele &unt independente n rela(iile cu in&tan(ele judectore'ti, precu# 'i cu celelalte autorit(i publice. Art. 60. Mini&terul Public e/ercit, prin procurori, ur#toarele atribu(ii) a) efectueaz ur#rirea penal n cazurile 'i n condi(iile prevzute de lege 'i particip, potrivit legii, la &olu(ionarea conflictelor prin #ijloace alternative4 b) conduce 'i &upraveg.eaz activitatea de cercetare penal a poli(iei judiciare, conduce 'i controleaz activitatea altor organe de cercetare penal4 c) &e&izeaz in&tan(ele judectore'ti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii4 d) e/ercit ac(iunea civil, n cazurile prevzute de lege4 e) particip, n condi(iile legii, la 'edin(ele de judecat4 %) e/ercit cile de atac #potriva .otr%rilor judectore'ti, n condi(iile prevzute de lege4 g) apr drepturile 'i intere&ele legiti#e ale #inorilor, ale per&oanelor pu&e &ub interdic(ie, ale di&pru(ilor 'i ale altor per&oane, n condi(iile legii4 &) ac(ioneaz pentru prevenirea 'i co#baterea cri#inalit(ii, &ub coordonarea #ini&trului ju&ti(iei, pentru realizarea unitar a politicii penale a &tatului4 ') &tudiaz cauzele care genereaz &au favorizeaz cri#inalitatea, elaboreaz 'i prezint #ini&trului ju&ti(iei propuneri n vederea eli#inrii ace&tora, precu# 'i pentru perfec(ionarea legi&la(iei n do#eniu4 () e/ercit orice alte atribu(ii prevzute de lege. Art. 61. - (1) 0i&pozi(iile procurorului ierar.ic &uperior, date n &cri& 'i n confor#itate cu legea, &unt obligatorii pentru procurorii din &ubordine. (2) 1n &olu(iile di&pu&e, procurorul e&te autono#. Art. 62. - (1) Procurorii din fiecare parc.et &unt &ubordona(i conductorului parc.etului re&pectiv. (2) *onductorul unui parc.et e&te &ubordonat conductorului parc.etului ierar.ic &uperior din aceea'i circu#&crip(ie. (3) *ontrolul e/ercitat de procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, de procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie &au de procurorul general al parc.etului de pe l%ng curtea de apel a&upra procurorilor din &ubordine &e poate realiza direct &au prin procurori in&pectori. Art. 63. - (1) Organele de poli(ie judiciar 'i de&f'oar activitatea de cercetare penal, n #od ne#ijlocit, &ub conducerea 'i &upraveg.erea procurorului, fiind obligate & aduc la ndeplinire di&pozi(iile ace&tuia. (2) 3erviciile 'i organele &pecializate n culegerea, prelucrarea 'i ar.ivarea infor#a(iilor au obliga(ia de a pune, de ndat, la di&pozi(ia parc.etului co#petent, la &ediul ace&tuia, toate datele 'i toate infor#a(iile de(inute n legtur cu &v%r'irea infrac(iunilor. (3) +ere&pectarea obliga(iilor prevzute la alin. A?B 'i A2B atrage r&punderea juridic potrivit legii. Art. 64. - (1) Procurorul particip la 'edin(ele de judecat, n condi(iile legii, 'i are rol activ n aflarea adevrului. (2) Procurorul e&te liber & prezinte n in&tan( concluziile pe care le con&ider nte#eiate, potrivit legii, (in%nd &ea#a de probele ad#ini&trate n cauz. (3) 1n proce&ele penale, la 'edin(a de judecat, poate participa procurorul care a efectuat ur#rirea penal &au alt procuror de&e#nat de conductorul parc.etului. Art. 65. - Procurorul e/ercit, n condi(iile legii, cile de atac #potriva .otr%rilor judectore'ti pe care le con&ider nete#einice 'i nelegale. Art. 66. - (1) Mini&trul ju&ti(iei, c%nd con&ider nece&ar, din proprie ini(iativ &au la cererea *on&iliului 3uperior al Magi&traturii, e/ercit controlul a&upra procurorilor, prin procurorii in&pectori din cadrul Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, din Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie, din parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel &au al(i procurori delega(i. (2) *ontrolul con&t n verificarea #odului n care &e de&f'oar raporturile de &erviciu cu ju&ti(iabilii 'i cu celelalte per&oane i#plicate n lucrrile de co#peten(a parc.etelor. (3) Mini&trul ju&ti(iei poate & cear procurorului general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &au, dup caz, procurorului general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie infor#ri

a&upra activit(ii parc.etelor 'i & dea ndru#ri &cri&e cu privire la #&urile ce trebuie luate pentru prevenirea 'i co#baterea cri#inalit(ii. CAPITOLUL II Organizarea Mini&terului Public !"C#IU$"A 1 Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie Art. 67. - (1) Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie coordoneaz activitatea parc.etelor din &ubordine, ndepline'te atribu(iile prevzute de lege, are per&onalitate juridic 'i ge&tioneaz bugetul Mini&terului Public. (2) Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie e&te condu& de procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, ajutat de un pri#7adjunct, un adjunct 'i ; procurori con&ilieri. (3) Procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie e&te ordonator principal de credite. Art. 68. - Procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie reprezint Mini&terul Public n rela(iile cu celelalte autorit(i publice 'i cu orice per&oane juridice &au fizice, din (ar &au din &trintate. Art. 6 . - Procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie e/ercit, direct &au prin procurori in&pectori, controlul a&upra tuturor parc.etelor. Art. 70. - (1) Procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie particip la 'edin(ele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie n 3ec(ii ,nite, precu# 'i la orice co#plet al ace&teia, c%nd con&ider nece&ar. (2) 1n cazul i#po&ibilit(ii de participare, procurorul general deleag pe pri#7adjunctul &au pe adjunctul &u ori pe un alt procuror pentru a participa, n locul &u, la 'edin(ele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie prevzute la alin. A?B. Art. 71. - Procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie de&e#neaz, dintre procurorii ace&tui parc.et, pe procurorii care particip la 'edin(ele *ur(ii *on&titu(ionale, n cazurile prevzute de lege. Art. 72. - Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie are n &tructur &ec(ii condu&e de procurori 'efi, care pot fi ajuta(i de adjunc(i. 1n cadrul &ec(iilor pot func(iona &ervicii 'i birouri condu&e de procurori 'efi. Art. 73. - 1n e/ercitarea atribu(iilor ce7i revin, procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie e#ite ordine cu caracter intern. Art. 74. - (1) 1n cadrul Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie func(ioneaz colegiul de conducere, care .otr'te a&upra proble#elor generale de conducere ale Mini&terului Public. (2) *olegiul de conducere al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie e&te con&tituit din procurorul general, pri#7adjunctul, adjunctul 'i con&ilierii ace&tuia, procurorii 'efi de &ec(ie, procurorul in&pector 'ef 'i 5 procurori ale'i n adunarea general a procurorilor. (3) 0i&pozi(iile art. 52 alin. A;B 'i A"B &e aplic n #od core&punztor. Art. 75. - (1) 5dunarea general a procurorilor Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e convoac de ctre procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, anual &au ori de c%te ori e&te nece&ar. (2) 0i&pozi(iile art. 5" &e aplic n #od core&punztor. !"C#IU$"A a 2-a Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie Art. 76. - (1) Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie e&te &pecializat n co#baterea infrac(iunilor de corup(ie, potrivit legii, 'i e/ercit atribu(iile pe ntreg teritoriul $o#%niei, prin procurori &pecializa(i n co#baterea infrac(iunilor de corup(ie 'i func(ioneaz ca parc.et pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (2) Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie &e organizeaz ca &tructur autono# n cadrul Mini&terului Public 'i e&te coordonat de procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (3) Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie are per&onalitate juridic 'i &ediul n #unicipiul =ucure'ti.

Art. 77. - (1) Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie 'i de&f'oar activitatea potrivit principiului legalit(ii, al i#par(ialit(ii 'i al controlului ierar.ic, &ub autoritatea ad#ini&trativ a #ini&trului ju&ti(iei. (2) Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie e&te independent n raport cu in&tan(ele judectore'ti 'i cu parc.etele de pe l%ng ace&tea, precu# 'i n rela(iile cu celelalte autorit(i publice, e/ercit%ndu7'i atribu(iile nu#ai n te#eiul legii 'i pentru a&igurarea re&pectrii ace&teia. Art. 78. - (1) Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie e&te condu& de un procuror general, a&i#ilat pri#7 adjunctului procurorului general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, ajutat de doi procurori generali adjunc(i, a&i#ila(i adjunctului procurorului general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (2) 1n activitatea &a, procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie e&te ajutat de 2 procurori con&ilieri, a&i#ila(i procurorilor con&ilieri ai procurorului general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (3) Procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie e&te ordonator principal de credite. (4) <inan(area c.eltuielilor curente 'i de capital ale Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie &e a&igur de la bugetul de &tat. Art. 7 . - (1) 1n cadrul Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie func(ioneaz colegiul de conducere, care .otr'te a&upra proble#elor generale de conducere ale ace&tui parc.et. (2) *olegiul de conducere al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie e&te con&tituit din procurorul general, adjunc(ii 'i con&ilierii ace&tuia, procurorii 'efi de &ec(ie 'i 5 procurori ale'i n adunarea general a procurorilor. (3) 0i&pozi(iile art. 52 alin. A;B 'i A"B &e aplic n #od core&punztor. Art. 80. - (1) 5dunarea general a procurorilor Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie &e convoac de ctre procurorul general al ace&tui parc.et, anual &au ori de c%te ori e&te nece&ar. (2) 0i&pozi(iile art. 5" &e aplic n #od core&punztor. Art. 81. - 1n e/ercitarea atribu(iilor ce7i revin, procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie e#ite ordine cu caracter intern. Art. 82. - (1) 1n cadrul Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie &e pot nfiin(a &ervicii teritoriale, &ervicii, birouri 'i alte co#parti#ente de activitate, prin ordin al procurorului general al ace&tui parc.et. (2) 3ediul &erviciilor teritoriale 'i circu#&crip(ia ace&tora &e &tabile&c de procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie, de regul, n localit(ile n care 'i au &ediul parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel 'i n raport cu circu#&crip(iile ace&tora. Art. 83. - 5tribu(iile, co#peten(a, &tructura, organizarea 'i func(ionarea Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie &unt &tabilite prin lege &pecial. !"C#IU$"A a 3-a Parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel, tribunale, tribunale pentru #inori 'i fa#ilie 'i judectorii Art. 84. - (1) Pe l%ng fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru #inori 'i fa#ilie 'i judectorie func(ioneaz un parc.et. (2) Parc.etele au &ediul n localit(ile n care 'i au &ediul in&tan(ele pe l%ng care func(ioneaz 'i au aceea'i circu#&crip(ie cu ace&tea. (3) Parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel 'i parc.etele de pe l%ng tribunale au per&onalitate juridic. Parc.etele de pe l%ng tribunalele pentru #inori 'i fa#ilie 'i parc.etele de pe l%ng judectorii nu au per&onalitate juridic. Art. 85. - (1) Parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel 'i tribunale au n &tructur &ec(ii, n cadrul crora pot func(iona &ervicii 'i birouri. Parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel au n &tructur 'i c%te o &ec(ie pentru #inori 'i fa#ilie. (2) 1n raport cu natura 'i nu#rul cauzelor, n cadrul parc.etelor de pe l%ng judectorii pot func(iona &ec(ii #ariti#e 'i fluviale. (3) =irourile, &erviciile ori alte co#parti#ente de &pecialitate din cadrul parc.etelor &e &tabile&c de ctre procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, cu avizul #ini&trului ju&ti(iei. Art. 86. - 1n localit(ile unde func(ioneaz &ediile &ecundare ale tribunalelor 'i judectoriilor &e nfiin(eaz &edii &ecundare ale parc.etelor, cu activitate per#anent, av%nd aceea'i circu#&crip(ie cu

&ediile &ecundare ale in&tan(elor pe l%ng care func(ioneaz. Art. 87. - (1) Parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel &unt condu&e de procurori generali. (2) Parc.etele de pe l%ng tribunale, tribunale pentru #inori 'i fa#ilie 'i judectorii &unt condu&e de pri#7procurori. (3) Procurorii generali ai parc.etelor de pe l%ng cur(ile de apel 'i pri#7procurorii parc.etelor de pe l%ng tribunale e/ercit 'i atribu(ii de coordonare 'i control al ad#ini&trrii parc.etului unde func(ioneaz, precu# 'i a parc.etelor din circu#&crip(ie. (4) Pri#7procurorii parc.etelor de pe l%ng tribunalele pentru #inori 'i pri#7procurorii parc.etelor de pe l%ng judectorii e/ercit 'i atribu(ii de ad#ini&trare a parc.etului. Art. 88. - Procurorii generali ai parc.etelor de pe l%ng cur(ile de apel au calitatea de ordonatori &ecundari de credite, iar pri#7procurorii parc.etelor de pe l%ng tribunale au calitatea de ordonatori ter(iari de credite. Art. 8 . - (1) 1n func(ie de volu#ul de activitate, la parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel 'i tribunale, procurorul general &au, dup caz, pri#7procurorul poate fi ajutat de ?72 adjunc(i, iar la parc.etele de pe l%ng tribunalele pentru #inori 'i fa#ilie 'i judectorii, pri#7procurorul poate fi ajutat de un adjunct. (2) :a Parc.etul de pe l%ng *urtea de 5pel =ucure'ti 'i la Parc.etul de pe l%ng 6ribunalul =ucure'ti, procurorul general &au, dup caz, pri#7procurorul poate fi ajutat de ?7; adjunc(i. Art. 0. - (1) 3ec(iile, &erviciile 'i birourile parc.etelor de pe l%ng in&tan(e &unt condu&e de procurori 'efi. (2) *onductorul fiecrui parc.et repartizeaz procurorii pe &ec(ii, &ervicii 'i birouri. Art. 1. - (1) 1n cadrul parc.etelor func(ioneaz colegii de conducere, care avizeaz proble#ele generale de conducere ale parc.etelor. (2) *olegiile de conducere ale parc.etelor de pe l%ng cur(i de apel, tribunale, tribunale pentru #inori 'i fa#ilie 'i judectorii au n co#ponen( procurori care de(in func(ii de nivelul celor prevzute la art. 52 alin. A2B pentru colegiile de conducere ale in&tan(elor. (3) 0i&pozi(iile art. 52 alin. A2B7A"B &e aplic n #od core&punztor. Art. 2. - 0i&pozi(iile art. 5; 'i 5" &e aplic n #od core&punztor 'i pentru organizarea 'i de&f'urarea adunrilor generale ale procurorilor. TITLUL I) Organizarea 'i func(ionarea In&titutului +a(ional al Magi&traturii Art. 3. - (1) In&titutul +a(ional al Magi&traturii e&te in&titu(ia public cu per&onalitate juridic, aflat n coordonarea *on&iliului 3uperior al Magi&traturii, care realizeaz for#area ini(ial a judectorilor 'i procurorilor, for#area profe&ional continu a #agi&tra(ilor n func(ie, precu# 'i for#area for#atorilor, n condi(iile legii. (2) In&titutul +a(ional al Magi&traturii nu face parte din &i&te#ul na(ional de nv(#%nt 'i educa(ie 'i nu e&te &upu& di&pozi(iilor legale n vigoare cu privire la acreditarea in&titu(iilor de nv(#%nt &uperior 'i recunoa'terea diplo#elor. (3) In&titutul +a(ional al Magi&traturii are &ediul n #unicipiul =ucure'ti. Art. 4. - (1) In&titutul +a(ional al Magi&traturii e&te condu& de un con&iliu 'tiin(ific for#at din ?; #e#bri) un judector al 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, un procuror de la Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, un judector al *ur(ii de 5pel =ucure'ti, un procuror de la Parc.etul de pe l%ng *urtea de 5pel =ucure'ti, de&e#na(i de *on&iliul 3uperior al Magi&traturii, ; profe&ori univer&itari, reco#anda(i de <acultatea de 0rept a ,niver&it(ii =ucure'ti, <acultatea de 0rept a ,niver&it(ii C5le/andru Ioan *uzaC din Ia'i 'i <acultatea de 0rept a ,niver&it(ii C=abe'7=olDaiC din *luj7+apoca, " reprezentan(i ale'i ai per&onalului de in&truire din cadrul In&titutului, un reprezentant al auditorilor de ju&ti(ie, precu# 'i directorul In&titutului +a(ional al Magi&traturii, care face parte de drept din con&iliu 'i l prezideaz. (2) 0irectorul In&titutului +a(ional al Magi&traturii 'i cei doi adjunc(i ai ace&tuia &unt nu#i(i de *on&iliul 3uperior al Magi&traturii, din r%ndul per&onalului de in&truire de &pecialitate juridic al #agi&tra(ilor &au al cadrelor didactice din nv(#%ntul &uperior juridic acreditat potrivit legii. (3) 0urata #andatului #e#brilor con&iliului 'tiin(ific e&te de ; ani 'i poate fi rennoit, cu e/cep(ia #andatului reprezentantului auditorilor de ju&ti(ie, care e&te ale& pe unan. (4) :a 'edin(ele con&iliului 'tiin(ific pot participa, fr drept de vot, reprezentan(i ai a&ocia(iilor

profe&ionale legal con&tituite ale #agi&tra(ilor. Art. 5. - *on&iliul 'tiin(ific al In&titutului +a(ional al Magi&traturii propune proiectul de buget 'i .otr'te a&upra proble#elor care prive&c organizarea 'i func(ionarea In&titutului, la propunerea directorului ace&tei in&titu(ii. Art. 6. - (1) In&titutul +a(ional al Magi&traturii e&te finan(at de la bugetul de &tat, prin bugetul *on&iliului 3uperior al Magi&traturii, n condi(iile legii. (2) 0irectorul In&titutului +a(ional al Magi&traturii e&te ordonator &ecundar de credite. Art. 7. - (1) +u#rul #a/i# de po&turi pentru In&titutul +a(ional al Magi&traturii &e &tabile'te prin .otr%re a >uvernului. (2) 3tructura organizatoric, &tatele de func(ii 'i &tatele de per&onal ale In&titutului +a(ional al Magi&traturii &e aprob de *on&iliul 3uperior al Magi&traturii. Art. 8. - (1) Per&onalul de in&truire al In&titutului +a(ional al Magi&traturii e&te a&igurat, de regul, din r%ndul judectorilor 'i procurorilor n func(ie cu o vec.i#e de cel pu(in ?! ani n #agi&tratur, care pot fi deta'a(i n condi(iile prezentei legi, cu acordul lor, n cadrul In&titutului, cu avizul con&iliului 'tiin(ific al In&titutului. (2) In&titutul +a(ional al Magi&traturii poate folo&i, n condi(iile legii, 'i cadre didactice din nv(#%ntul juridic &uperior acreditat potrivit legii, al(i &peciali'ti ro#%ni 'i &trini, precu# 'i per&onal de &pecialitate juridic a&i#ilat #agi&tra(ilor, pentru de&f'urarea proce&ului de for#are profe&ional. (3) 3alarizarea per&onalului de in&truire de alt &pecialitate dec%t cea juridic e&te &tabilit prin :egea nr. 5!E? 6 privind &alarizarea 'i alte drepturi ale per&onalului din organele autorit(ii judectore'ti, republicat, cu #odificrile 'i co#pletrile ulterioare. Art. . - Prin .otr%re a >uvernului &e pot nfiin(a, n &ubordinea Mini&terului 2u&ti(iei 'i a Mini&terului Public, centre 'i puncte zonale de for#are profe&ional continu a grefierilor 'i a altor categorii de per&onal de &pecialitate. TITLUL ) 5&i&ten(ii judiciari Art. 100. - 5&i&ten(ii judiciari &unt nu#i(i de #ini&trul ju&ti(iei, la propunerea *on&iliului -cono#ic 'i 3ocial, pe o perioad de 5 ani, dintre per&oanele cu o vec.i#e n func(ii juridice de cel pu(in 5 ani 'i care ndepline&c cu#ulativ ur#toarele condi(ii) a) au cet(enia ro#%n, do#iciliul n $o#%nia 'i capacitate deplin de e/erci(iu4 b) &unt licen(iate n drept 'i dovede&c o pregtire teoretic core&punztoare4 c) nu au antecedente penale, nu au cazier fi&cal 'i &e bucur de o bun reputa(ie4 d) cuno&c li#ba ro#%n4 e) &unt apte, din punct de vedere #edical, pentru e/ercitarea func(iei. Art. 101. - (1) 5&i&ten(ii judiciari &e bucur de &tabilitate pe durata #andatului 'i &e &upun nu#ai legii. (2) 0i&pozi(iile legale privind obliga(iile, interdic(iile 'i inco#patibilit(ile #agi&tra(ilor &e aplic 'i a&i&ten(ilor judiciari. (3) 0i&pozi(iile referitoare la concediul de odi.n, a&i&ten( #edical gratuit 'i gratuitatea tran&portului, prevzute de lege pentru #agi&tra(i, &e aplic 'i a&i&ten(ilor judiciari. (4) 5&i&ten(ii judiciari depun jur#%ntul n condi(iile prevzute de lege pentru #agi&tra(i. (5) +u#rul total al po&turilor de a&i&ten(i judiciari 'i repartizarea po&turilor pe in&tan(e, n raport cu volu#ul de activitate, &e &tabile&c prin ordin al #ini&trului ju&ti(iei. Art. 102. - 5&i&ten(ii judiciari e/ercit atribu(iile prevzute la art. 5F alin. A2B, precu# 'i alte atribu(ii prevzute n $egula#entul de ordine interioar a in&tan(elor judectore'ti. Art. 103. - (1) 5&i&ten(ilor judiciari li &e aplic di&pozi(iile legale privind abaterile 'i &anc(iunile di&ciplinare, precu# 'i #otivele de eliberare din func(ie prevzute de lege pentru #agi&tra(i. (2) 3anc(iunile di&ciplinare &e aplic de ctre #ini&trul ju&ti(iei. (3) 1#potriva &anc(iunilor aplicate potrivit alin. A2B &e poate face conte&ta(ie, n ter#en de ;! de zile de la co#unicarea &anc(iunii, la &ec(ia de contencio& ad#ini&trativ 'i fi&cal a cur(ii de apel n circu#&crip(ia creia func(ioneaz cel &anc(ionat. 9otr%rea cur(ii de apel e&te definitiv. (4) 5&i&ten(ii judiciari pot fi elibera(i din func(ie 'i ca ur#are a reducerii nu#rului de po&turi, n raport cu volu#ul de activitate al in&tan(ei.

(5) 3anc(iunile aplicate a&i&ten(ilor judiciari 'i eliberarea din func(ie a ace&tora &e co#unic *on&iliului -cono#ic 'i 3ocial de #ini&trul ju&ti(iei. Art. 104. - Prin .otr%re a >uvernului, la propunerea *on&iliului -cono#ic 'i 3ocial 'i a Mini&terului 2u&ti(iei, &e &tabile&c) a) condi(iile, procedura de &elec(ie 'i de propunere de ctre *on&iliul -cono#ic 'i 3ocial a candida(ilor, pentru a fi nu#i(i ca a&i&ten(i judiciari de ctre #ini&trul ju&ti(iei4 b) condi(iile de delegare, deta'are 'i tran&fer al a&i&ten(ilor judiciari. Art. 105. - Magi&tra(ii con&ultan(i n func(ie la data intrrii n vigoare a prezentei legi &unt nu#i(i de drept n func(iile de a&i&ten(i judiciari 'i 'i continu activitatea n cadrul tribunalelor de #unc 'i a&igurri &ociale &au, dup caz, al &ec(iilor &au co#pletelor &pecializate. TITLUL )I *o#parti#entele au/iliare de &pecialitate din cadrul in&tan(elor 'i al parc.etelor Art. 106. - (1) 6oate in&tan(ele judectore'ti 'i toate parc.etele au n &tructur ur#toarele co#parti#ente au/iliare de &pecialitate) a) regi&tratura4 b) grefa4 c) ar.iva4 d) biroul de infor#are 'i rela(ii publice4 e) biblioteca. (2) In&tan(ele judectore'ti 'i parc.etele pot avea 'i alte co#parti#ente &tabilite prin regula#entele prevzute la art. ?26 alin. A?B 'i art. ?27 alin. A?B. (3) *ur(ile de apel 'i parc.etele de pe l%ng ace&te cur(i, 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie 'i Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie au, de a&e#enea, n &tructur un co#parti#ent de docu#entare 'i un co#parti#ent de infor#atic juridic. *o#parti#entele de infor#atic juridic &e pot organiza 'i n &tructura tribunalelor, a tribunalelor &pecializate, a judectoriilor 'i a parc.etelor de pe l%ng ace&te in&tan(e. Art. 107. - (1) =iroul de infor#are 'i rela(ii publice a&igur legturile in&tan(ei &au ale parc.etului cu publicul 'i cu #ijloacele de co#unicare n #a&, n vederea garantrii tran&paren(ei activit(ii judiciare, n condi(iile &tabilite de lege. (2) =iroul e&te condu& de un #agi&trat de&e#nat de pre'edintele in&tan(ei &au, dup caz, de conductorul parc.etului, care ndepline'te 'i rolul de purttor de cuv%nt. Art. 108. - (1) Per&onalul de &pecialitate au/iliar e&te &ubordonat ierar.ic conducerii in&tan(elor &au parc.etelor unde func(ioneaz. (2) $epartizarea per&onalului n cadrul co#parti#entelor au/iliare de &pecialitate &e face de pre'edintele in&tan(ei &au de procurorul general ori, dup caz, de pri#7procurorul parc.etului. (3) :a cur(ile de apel, tribunale, tribunale &pecializate 'i parc.etele de pe l%ng ace&tea, co#parti#entele n care 'i de&f'oar activitatea per&onalul au/iliar de &pecialitate &unt condu&e de pri#7grefieri, iar la &ec(iile Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, la &ec(iile Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie, la judectorii 'i parc.etele de pe l%ng ace&tea, de grefieri7'efi. (4) Per&onalul de &pecialitate infor#atic va fi &ubordonat din punct de vedere ad#ini&trativ pre'edintelui in&tan(ei din care face parte 'i profe&ional 0irec(iei de e/ploatare a te.nologiei infor#a(iei din cadrul Mini&terului 2u&ti(iei. Art. 10 . - (1) >refierii care particip la 'edin(ele de judecat &au la efectuarea actelor de ur#rire penal &unt obliga(i & efectueze toate con&e#nrile de&pre de&f'urarea ace&tora 'i & ndeplinea&c orice alte n&rcinri din di&pozi(ia 'i &ub controlul pre'edintelui co#pletului de judecat &au, dup caz, al procurorului. (2) :a 'edin(ele de judecat, grefierii &unt obliga(i & poarte (inuta ve&ti#entar core&punztoare in&tan(ei unde func(ioneaz. Ginuta ve&ti#entar &e &tabile'te prin .otr%re a >uvernului 'i &e a&igur n #od gratuit. Art. 110. - (1) 1n vederea infor#atizrii activit(ii in&tan(elor 'i parc.etelor, pre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, #ini&trul ju&ti(iei, procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &au, dup caz, procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie iau #&uri

pentru dotarea te.nic core&punztoare a ace&tora. (2) +u#rul infor#aticienilor &e &tabile'te de ctre pre'edintele in&tan(ei &au de ctre conductorul parc.etului. TITLUL )II Paza in&tan(elor judectore'ti 'i a parc.etelor 'i protec(ia #agi&tra(ilor Art. 111. - (1) Paza &ediilor in&tan(elor judectore'ti 'i a parc.etelor, a bunurilor 'i valorilor apar(in%nd ace&tora, &upraveg.erea acce&ului 'i #en(inerea ordinii interioare nece&are de&f'urrii nor#ale a activit(ii n ace&te &edii &e a&igur, n #od gratuit, de ctre 2andar#eria $o#%n, prin &tructurile &ale &pecializate. (2) +u#rul de jandar#i angaja(i pe baz de contract &e &tabile'te prin .otr%re a >uvernului, la propunerea #ini&trului ju&ti(iei 'i a #ini&trului ad#ini&tra(iei 'i internelor, precu# 'i a pre'edintelui 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (3) 5ctivitatea per&onalului prevzut la alin. A2B e&te coordonat de pre'edintele in&tan(ei &au de conductorul parc.etului. Art. 112. - Modul de utilizare a per&onalului de poli(ie pentru a&igurarea protec(iei #agi&tra(ilor &e &tabile'te prin protocol nc.eiat ntre 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie &au, dup caz, Mini&terul 2u&ti(iei 'i Mini&terul 5d#ini&tra(iei 'i Internelor. TITLUL )III >e&tiunea econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ a in&tan(elor 'i parc.etelor CAPITOLUL I Organizarea departa#entului econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ Art. 113. - (1) 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie, cur(ile de apel, parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel, tribunalele 'i parc.etele de pe l%ng tribunale au n &tructur c%te un departa#ent econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ, condu& de un #anager econo#ic. (2) Managerul econo#ic e&te &ubordonat pre'edintelui in&tan(ei &au, dup caz, conductorului parc.etului n cadrul cruia func(ioneaz. (3) 0eparta#entul econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ din cadrul tribunalelor 'i parc.etelor de pe l%ng ace&tea a&igur activitatea econo#ic, financiar 'i ad#ini&trativ 'i pentru tribunalele &pecializate 'i judectoriile &au, dup caz, pentru parc.etele din circu#&crip(ia lor. Art. 114. - (1) Poate fi nu#it n func(ia de #anager econo#ic per&oana care a fo&t ad#i& la concur&ul organizat n ace&t &cop de ctre) a) 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, pentru #anagerul econo#ic al ace&tei in&tan(e4 b) cur(ile de apel, pentru #anagerii econo#ici ai cur(ilor de apel 'i ai tribunalelor4 c) Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, pentru #anagerul econo#ic al ace&tui parc.et 'i pentru #anagerii econo#ici ai parc.etelor de pe l%ng cur(i de apel 'i tribunale4 d) Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie, pentru #anagerul econo#ic al ace&tui parc.et. (2) :a concur&ul prevzut la alin. A?B &e pot n&crie per&oanele care au &tudii econo#ice &uperioare, o vec.i#e n &pecialitate de #ini#u# 5 ani 'i care ndepline&c celelalte condi(ii prevzute de lege pentru func(ionarii publici. (3) +u#irea n func(ia de #anager econo#ic a per&oanelor declarate ad#i&e la concur&ul prevzut la alin. A?B &e face prin ordin al conductorului in&tan(ei &au, dup caz, al conductorului parc.etului care organizeaz concur&ul. (4) Per&onalul din cadrul departa#entului econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ e&te ncadrat de ctre pre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie, pre'edintele cur(ii de apel &au, dup caz, procurorul general al parc.etului de pe l%ng curtea de apel, pe baz de concur& &au prob practic. (5) *oncur&ul prevzut la alin. A?B 'i A"B &e organizeaz potrivit unui regula#ent aprobat de

pre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, de #ini&trul ju&ti(iei, de procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &au, dup caz, de procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie. Art. 115. Managerul econo#ic are ur#toarele atribu(ii principale) a) conduce departa#entul econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ al in&tan(ei &au parc.etului n cadrul cruia func(ioneaz4 b) r&punde pentru ge&tiunea econo#ico7financiar a in&tan(elor &au parc.etelor fr per&onalitate juridic din circu#&crip(ia in&tan(ei &au a parc.etului n cadrul cruia func(ioneaz4 c) ndepline'te, pe baza delegrii pri#ite din partea ordonatorilor de credite, toate atribu(iile ace&tora prevzute de lege4 d) r&punde de utilizarea creditelor bugetare 'i realizarea veniturilor, de folo&irea cu eficien( a &u#elor pri#ite de la bugetul de &tat, bugetul a&igurrilor &ociale de &tat &au bugetele fondurilor &peciale, de integritatea bunurilor ncredin(ate in&tan(ei &au parc.etului, de organizarea 'i (inerea la zi a contabilit(ii 'i prezentarea la ter#en a &itua(iilor financiare a&upra &itua(iei patri#oniului aflat n ad#ini&trare 'i a e/ecu(iei bugetare4 e) coordoneaz activitatea de ad#ini&trare a &ediilor in&tan(elor 'i parc.etelor 'i ia #&uri pentru a&igurarea condi(iilor #ateriale n vederea de&f'urrii core&punztoare a activit(ii in&tan(elor 'i parc.etelor4 %) ia #&uri pentru elaborarea 'i funda#entarea te#elor de proiectare pentru lucrrile de repara(ii curente 'i capitale ale &ediilor 'i obiectivelor de inve&ti(ii, ur#re'te 'i r&punde de realizarea ace&tora4 g) organizeaz (inerea eviden(ei tuturor i#obilelor din proprietatea &au ad#ini&trarea in&tan(elor ori, dup caz, a parc.etelor, precu# 'i a celorlalte bunuri aflate n patri#oniul ace&tora. Art. 116. - Managerii econo#ici, infor#aticienii 'i per&onalul de &pecialitate din activitatea financiar7 contabil 'i din birourile locale pentru e/pertize judiciare te.nice 'i contabile au calitatea de func(ionari publici, av%nd drepturile 'i obliga(iile prevzute de :egea nr. ?FFE? privind 3tatutul func(ionarilor publici, cu #odificrile 'i co#pletrile ulterioare. Art. 117. - Pre'edin(ii in&tan(elor 'i conductorii parc.etelor pot delega calitatea de ordonator de credite #anagerilor econo#ici. CAPITOLUL II =ugetele in&tan(elor 'i parc.etelor Art. 118. - (1) 5ctivitatea in&tan(elor 'i parc.etelor e&te finan(at de la bugetul de &tat. (2) =ugetul cur(ilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor &pecializate 'i al judectoriilor e&te ge&tionat de Mini&terul 2u&ti(iei, #ini&trul ju&ti(iei av%nd calitatea de ordonator principal de credite. (3) =ugetul pentru parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel, tribunale, tribunale &pecializate 'i judectorii e&te ge&tionat de Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. Art. 11 . - (1) *ur(ile de apel 'i parc.etele de pe l%ng cur(ile de apel elaboreaz proiectele de buget anual pentru in&tan(ele &au, dup caz, parc.etele din circu#&crip(iile lor. (2) Proiectele de buget elaborate potrivit alin. A?B &e tran&#it Mini&terului 2u&ti(iei &au, dup caz, Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. (3) Parc.etul de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie 'i Parc.etul +a(ional 5nticorup(ie 'i elaboreaz propriile proiecte de buget anual. 1n bugetul Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &unt cuprin&e 'i bugetele parc.etelor de pe l%ng celelalte in&tan(e judectore'ti. (4) Proiectele de bugete elaborate potrivit alin. A?B 'i A;B &e &upun avizului confor# al *on&iliului 3uperior al Magi&traturii. (5) =ugetul 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &e aprob de adunarea general a judectorilor ace&tei cur(i, cu avizul con&ultativ al Mini&terului <inan(elor Publice. Art. 120. - (1) <iecare in&tan( 'i fiecare parc.et &e ncadreaz cu nu#rul nece&ar de judectori &au, dup caz, de procurori, precu# 'i cu nu#rul nece&ar de per&onal au/iliar de &pecialitate 'i per&onal al departa#entului econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ. (2) Pre'edintele 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie 'i pre'edin(ii cur(ilor de apel, #preun cu #ini&trul ju&ti(iei, procurorul general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie &au, dup caz, procurorul general al Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie analizeaz anual volu#ul de activitate al in&tan(elor 'i parc.etelor 'i, n func(ie de rezultatele analizei, iau #&uri pentru &upli#entarea &au

reducerea nu#rului de po&turi, cu acordul *on&iliului 3uperior al Magi&traturii. Art. 121. - (1) +u#rul #a/i# de po&turi pentru in&tan(e 'i parc.ete &e &tabile'te prin .otr%re a >uvernului, la propunerea #ini&trului ju&ti(iei, cu avizul *on&iliului 3uperior al Magi&traturii. (2) Pentru 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, nu#rul #a/i# de po&turi &e &tabile'te prin .otr%re a >uvernului, la propunerea #ini&trului ju&ti(iei 'i a pre'edintelui 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, cu avizul *on&iliului 3uperior al Magi&traturii. Art. 122. - 3tatele de func(ii 'i de per&onal pentru cur(ile de apel, tribunale, tribunale &pecializate, judectorii 'i parc.ete &e aprob cu avizul confor# al *on&iliului 3uperior al Magi&traturii, prin ordin al #ini&trului ju&ti(iei. TITLUL I* 0i&pozi(ii tranzitorii 'i finale Art. 123. - In&tan(ele 'i parc.etele #ilitare &unt organizate 'i func(ioneaz potrivit legii. Art. 124. - Pe l%ng in&tan(ele judectore'ti func(ioneaz, n condi(iile legii, ur#toarele &tructuri) a) &erviciile de reintegrare &ocial 'i &upraveg.ere4 b) oficiile regi&trului co#er(ului4 c) alte &tructuri nfiin(ate prin lege &pecial. Art. 125. - (1) 3tatul e&te obligat & a&igure &ediile 'i celelalte #ijloace #ateriale 'i financiare nece&are pentru buna func(ionare a activit(ii in&tan(elor 'i parc.etelor. (2) >uvernul, *on&iliul >eneral al Municipiului =ucure'ti, con&iliile jude(ene 'i con&iliile locale, cu &prijinul prefecturilor, pun la di&pozi(ia 1naltei *ur(i de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, a Mini&terului 2u&ti(iei, a Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie 'i a Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie &ediile nece&are bunei func(ionri a in&tan(elor judectore'ti 'i a parc.etelor. Art. 126. - (1) Prin $egula#entul de ordine interioar a in&tan(elor judectore'ti &e &tabile&c) a) organizarea ad#ini&trativ a cur(ilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor &pecializate 'i a judectoriilor4 b) #odul 'i criteriile de repartizare a cauzelor pe co#plete de judecat4 c) atribu(iile pre'edin(ilor, vicepre'edin(ilor, judectorilor in&pectori, pre'edin(ilor de &ec(ii, ale judectorilor 'i ale celorlalte categorii de per&onal4 d) organizarea 'i #odul de de&f'urare a activit(ii colegiilor de conducere ale in&tan(elor judectore'ti 'i a adunrilor generale ale judectorilor4 e) vacan(a judectorea&c4 %) #odul de organizare, func(ionarea 'i atribu(iile co#parti#entelor au/iliare de &pecialitate4 g) #odul de organizare, func(ionarea 'i atribu(iile departa#entului econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ. (2) $egula#entul de ordine interioar al in&tan(elor judectore'ti &e elaboreaz de *on&iliul 3uperior al Magi&traturii 'i de Mini&terul 2u&ti(iei 'i &e aprob prin .otr%re a *on&iliului 3uperior al Magi&traturii, care &e public n Monitorul Oficial al $o#%niei, Partea I. Art. 127. - (1) Prin $egula#entul de ordine interioar a parc.etelor &e &tabile&c) a) organizarea ad#ini&trativ a Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie, a Parc.etului +a(ional 5nticorup(ie, a parc.etelor de pe l%ng cur(ile de apel, tribunale, tribunale pentru #inori 'i fa#ilie 'i judectorii4 b) atribu(iile procurorilor generali, pri#7procurorilor 'i ale adjunc(ilor ace&tora, ale procurorilor in&pectori, ale procurorilor 'efi 'i ale procurorilor, precu# 'i ale celorlalte categorii de per&onal4 c) organizarea 'i #odul de de&f'urare a activit(ii colegiilor de conducere ale parc.etelor 'i a adunrilor generale ale procurorilor4 d) ierar.ia func(iilor ad#ini&trative din cadrul Mini&terului Public4 e) #odul de organizare, func(ionarea 'i atribu(iile co#parti#entelor au/iliare de &pecialitate ale parc.etelor4 %) #odul de organizare, func(ionarea 'i atribu(iile departa#entului econo#ico7financiar 'i ad#ini&trativ din cadrul parc.etelor. (2) $egula#entul de ordine interioar a parc.etelor &e aprob, cu avizul confor# al *on&iliului 3uperior al Magi&traturii, prin ordin al #ini&trului ju&ti(iei, la propunerea procurorului general al Parc.etului de pe l%ng 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie.

Art. 128. - 3tatutul per&onalului au/iliar de &pecialitate al in&tan(elor judectore'ti 'i al parc.etelor de pe l%ng ace&tea &e regle#enteaz prin lege &pecial, n ter#en de ! de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi. Art. 12 . - $eferirile la *urtea 3upre# de 2u&ti(ie cuprin&e n actele nor#ative n vigoare &e con&ider a fi fcute la 1nalta *urte de *a&a(ie 'i 2u&ti(ie. Art. 130. - (1) Prezenta lege intr n vigoare la ! de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al $o#%niei, Partea I. (2) 6ribunalele &pecializate vor ncepe & func(ioneze cel #ai t%rziu la data de ? ianuarie 2!!F. 0atele la care vor ncepe & func(ioneze tribunalele &pecializate &e &tabile&c, n #od e'alonat, prin ordin al #ini&trului ju&ti(iei. (3) 6ribunalele pentru #inori 'i fa#ilie, care &e vor nfiin(a p%n la ? ianuarie 2!!F, vor judeca nu#ai cauzele prevzute la art. "? 'i art. "2 care &unt n co#peten(a de pri# in&tan( a tribunalului. (4) P%n la nfiin(area tribunalelor &pecializate n toate jude(ele 'i n #unicipiul =ucure'ti, n cadrul tribunalelor de drept co#un vor func(iona &ec(ii &au co#plete &pecializate. (5) 0i&pozi(iile prezentei legi privind #anagerii econo#ici ai in&tan(elor 'i ai parc.etelor, precu# 'i cele referitoare la colegialitatea co#pletelor pentru judecarea n pri# in&tan( a cauzelor &e aplic ncep%nd cu ? ianuarie 2!!5. Art. 131. - (1) 0i&pozi(iile art. 56 alin. A?B privind repartizarea cauzelor n &i&te# infor#atizat &e aplic treptat, ac(iunea nc.eindu7&e p%n n anul 2!!7. (2) P%n n anul 2!!7 repartizarea cauzelor la in&tan(ele care nu di&pun de &i&te# infor#atizat &e face n #od aleatoriu, n condi(iile &tabilite prin $egula#entul de ordine interioar a in&tan(elor judectore'ti. Art. 132. - 1n ter#en de ! de zile de la publicarea prezentei legi, &e vor adopta regula#entele prevzute de prezenta lege, care &e public n Monitorul Oficial al $o#%niei, Partea I, 'i vor intra n vigoare la data intrrii n vigoare a di&pozi(iilor prezentei legi. Art. 133. - (1) Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, &e abrog) a) di&pozi(iile art. ?75, art. 77??, art. ?7726, art. 277;5, art. ""75", art. 56 'i art. 57 din :egea *ur(ii 3upre#e de 2u&ti(ie nr. 56E? ;, republicat n Monitorul Oficial al $o#%niei, Partea I, nr. 56 din F februarie ? , cu #odificrile 'i co#pletrile ulterioare4 b) di&pozi(iile art. ?, art. 2 alin. ?, ; 'i A"B, art. "7 , art. ?!7?6, art. ?7 alin. ??7?; 'i alin. ;75, art. ?F725, art. 267"?, art. 6 ?76 5, art. 7!7F5, art. ?;2, art. ?;; alin. ? 'i ;, art. ?;" 'i art. ?;67?6! din :egea nr. 2E? 2 pentru organizarea judectorea&c, republicat n Monitorul Oficial al $o#%niei, Partea I, nr. 25 din ;! &epte#brie ? 7, cu #odificrile 'i co#pletrile ulterioare. (2) 0i&pozi(iile art. ?7 alin. ? 'i 2 din :egea nr. 2E? 2, republicat, referitoare la co#punerea co#pletelor de judecat 'i di&pozi(iile art. ?;; alin. 2 'i ale art. ?;5 din :egea nr. 2E? 2, republicat, referitoare la directorii econo#ici, &e abrog la data de ? ianuarie 2!!5. 5cea&t lege a fo&t adoptat de Parla#entul $o#%niei, n condi(iile art. 77 alin. A2B 'i cu re&pectarea prevederilor art. 75 'i ale art. 76 alin. A?B din *on&titu(ia $o#%niei, republicat. P$-8-0I+6-:- *5M-$-I 0-P,65GI:O$ 3-+56,:,I @5:-$ 0O$+-5+, +I*O:5- @H*H$OI, P$-8-0I+6-:-

=ucure'ti, 2F iunie 2!!". +r. ;!". A$"*+ 5. 2,0-*H6O$II:-, P5$*9-6-:- 8I :O*5:I6HGI:- 0- $-8-0I+GH 5:- 5*-36O$5 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2ude(ul 2udectoria :ocalitatea de 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5lba 5lba Iulia #unicipiul 5lba *%#peni ora'ul re'edin( Iulia *%#peni

5iud #unicipiul 5iud =laj #unicipiul =laj 3ebe' #unicipiul 3ebe' 5rad 5rad #unicipiul 5rad Ineu ora'ul Ineu :ipova ora'ul :ipova >ura.on( co#una >ura.on( *.i'ineu7*ri' ora'ul *.i'ineu7*ri' 5rge' Pite'ti #unicipiul Pite'ti *%#pulung #unicipiul *%#pulung *urtea de 5rge' #unicipiul *urtea de 5rge' *o&te'ti ora'ul *o&te'ti 6opoloveni ora'ul 6opoloveni =acu =acu #unicipiul =acu One'ti #unicipiul One'ti Moine'ti #unicipiul Moine'ti Podu 6urcului co#una Podu 6urcului =u.u'i ora'ul =u.u'i =i.or Oradea #unicipiul Oradea =eiu' #unicipiul =eiu' Marg.ita #unicipiul Marg.ita 5le'd ora'ul 5le'd 3alonta #unicipiul 3alonta =i&tri(a7+&ud =i&tri(a #unicipiul =i&tri(a +&ud ora'ul +&ud =eclean ora'ul =eclean =oto'ani =oto'ani #unicipiul =oto'ani 0oro.oi #unicipiul 0oro.oi 3veni ora'ul 3veni 0arabani ora'ul 0arabani =ra'ov =ra'ov #unicipiul =ra'ov <gra' #unicipiul <gra' $upea ora'ul $upea Irne'ti ora'ul Irne'ti =rila =rila #unicipiul =rila <urei ora'ul <urei 1n&ur(ei ora'ul 1n&ur(ei =uzu =uzu #unicipiul =uzu $%#nicu 3rat #unicipiul $%#nicu 3rat Pt%rlagele co#una Pt%rlagele Pogoanele ora'ul Pogoanele *ara'73everin $e'i(a #unicipiul $e'i(a *aran&ebe' #unicipiul *aran&ebe' Oravi(a ora'ul Oravi(a Moldova +ou ora'ul Moldova +ou =ozovici co#una =ozovici =oc'a ora'ul =oc'a *lra'i *lra'i #unicipiul *lra'i Olteni(a #unicipiul Olteni(a :e.liu7>ar ora'ul :e.liu7>ar *luj *luj7+apoca #unicipiul *luj7+apoca 6urda #unicipiul 6urda 0ej #unicipiul 0ej 9uedin ora'ul 9uedin

>.erla #unicipiul >.erla *on&tan(a *on&tan(a #unicipiul *on&tan(a Medgidia #unicipiul Medgidia 9%r'ova ora'ul 9%r'ova Mangalia #unicipiul Mangalia *ernavod ora'ul *ernavod =nea&a co#una =nea&a *ova&na 3f%ntu >.eorg.e #unicipiul 3f%ntu >.eorg.e 6%rgu 3ecuie&c #unicipiul 6%rgu 3ecuie&c 1ntor&ura =uzului ora'ul 1ntor&ura =uzului 0%#bovi(a 6%rgovi'te #unicipiul 6%rgovi'te >e'ti ora'ul >e'ti Pucioa&a ora'ul Pucioa&a $cari co#una $cari Moreni #unicipiul Moreni 0olj *raiova #unicipiul *raiova =ile'ti #unicipiul =ile'ti <ilia'i ora'ul <ilia'i 8egarcea ora'ul 8egarcea *alafat #unicipiul *alafat =ec.et ora'ul =ec.et >ala(i >ala(i #unicipiul >ala(i 6ecuci #unicipiul 6ecuci 6%rgu =ujor ora'ul 6%rgu =ujor :ie'ti co#una :ie'ti >iurgiu >iurgiu #unicipiul >iurgiu =olintin7@ale ora'ul =olintin7@ale *o#ana co#una *o#ana >orj 6%rgu 2iu #unicipiul 6%rgu 2iu 6%rgu *rbune'ti ora'ul 6%rgu *rbune'ti +ovaci ora'ul +ovaci Motru #unicipiul Motru 9arg.ita Miercurea7*iuc #unicipiul Miercurea7*iuc Odor.eiu 3ecuie&c #unicipiul Odor.eiu 3ecuie&c 6opli(a #unicipiul 6opli(a >.eorg.eni #unicipiul >.eorg.eni 9unedoara 0eva #unicipiul 0eva 9unedoara #unicipiul 9unedoara Petro'ani #unicipiul Petro'ani Or'tie #unicipiul Or'tie =rad #unicipiul =rad 9a(eg ora'ul 9a(eg Ialo#i(a 3lobozia #unicipiul 3lobozia ,rziceni #unicipiul ,rziceni <ete'ti #unicipiul <ete'ti Ia'i Ia'i #unicipiul Ia'i Pa'cani #unicipiul Pa'cani 9%rlu ora'ul 9%rlu $ducneni co#una $ducneni Ilfov =uftea ora'ul =uftea *ornetu co#una *ornetu Mara#ure' =aia Mare #unicipiul =aia Mare 3ig.etu Mar#a(iei #unicipiul 3ig.etu Mar#a(iei @i'eu de 3u& ora'ul @i'eu de 3u&

6%rgu :pu' ora'ul 6%rgu :pu' 0rago#ire'ti co#una 0rago#ire'ti 8o#cuta Mare ora'ul 8o#cuta Mare Me.edin(i 0robeta76urnu 3everin #unicipiul 0robeta76urnu 3everin 3tre.aia ora'ul 3tre.aia Or'ova #unicipiul Or'ova @%nju Mare ora'ul @%nju Mare =aia de 5ra# ora'ul =aia de 5ra# Mure' 6%rgu Mure' #unicipiul 6%rgu Mure' 3ig.i'oara #unicipiul 3ig.i'oara $eg.in #unicipiul $eg.in 6%rnveni #unicipiul 6%rnveni :udu' ora'ul :udu' 3%ngeorgiu de Pdure ora'ul 3%ngeorgiu de Pdure +ea#( Piatra7+ea#( #unicipiul Piatra7+ea#( $o#an #unicipiul $o#an 6%rgu7+ea#( ora'ul 6%rgu7+ea#( =icaz ora'ul =icaz Olt 3latina #unicipiul 3latina *aracal #unicipiul *aracal *orabia ora'ul *orabia =al' ora'ul =al' 3cornice'ti ora'ul 3cornice'ti Pra.ova Ploie'ti #unicipiul Ploie'ti *%#pina #unicipiul *%#pina @lenii de Munte ora'ul @lenii de Munte Mizil ora'ul Mizil 3inaia ora'ul 3inaia ,rla(i ora'ul ,rla(i 3atu Mare 3atu Mare #unicipiul 3atu Mare *arei #unicipiul *arei +egre'ti7Oa' ora'ul +egre'ti7Oa' 3laj Ialu #unicipiul Ialu 8i#leu 3ilvaniei ora'ul 8i#leu 3ilvaniei 2ibou ora'ul 2ibou 3ibiu 3ibiu #unicipiul 3ibiu Media' #unicipiul Media' 5gnita ora'ul 5gnita 5vrig ora'ul 5vrig 3li'te ora'ul 3li'te 3uceava 3uceava #unicipiul 3uceava *%#pulung Moldovene&c #unicipiul *%#pulung Moldovene&c $du(i #unicipiul $du(i <lticeni #unicipiul <lticeni @atra 0ornei #unicipiul @atra 0ornei >ura 9u#orului ora'ul >ura 9u#orului 6eleor#an 5le/andria #unicipiul 5le/andria $o'iori de @ede #unicipiul $o'iori de @ede 6urnu Mgurele #unicipiul 6urnu Mgurele @idele ora'ul @idele Ii#nicea ora'ul Ii#nicea 6i#i' 6i#i'oara #unicipiul 6i#i'oara :ugoj #unicipiul :ugoj 0eta ora'ul 0eta

3%nnicolau Mare ora'ul 3%nnicolau Mare <get ora'ul <get 2i#bolia ora'ul 2i#bolia 6ulcea 6ulcea #unicipiul 6ulcea =abadag ora'ul =abadag Mcin ora'ul Mcin @a&lui @a&lui #unicipiul @a&lui =%rlad #unicipiul =%rlad 9u'i #unicipiul 9u'i Murgeni ora'ul Murgeni @%lcea $%#nicu @%lcea #unicipiul $%#nicu @%lcea 0rg'ani #unicipiul 0rg'ani 9orezu ora'ul 9orezu =rezoi ora'ul =rezoi =lce'ti ora'ul =lce'ti @rancea <oc'ani #unicipiul <oc'ani Panciu ora'ul Panciu 5djud #unicipiul 5djud =ucure'ti 2udectoria &ectorului ? #unicipiul =ucure'ti 2udectoria &ectorului 2 #unicipiul =ucure'ti 2udectoria &ectorului ; #unicipiul =ucure'ti 2udectoria &ectorului " #unicipiul =ucure'ti 2udectoria &ectorului 5 #unicipiul =ucure'ti 2udectoria &ectorului 6 #unicipiul =ucure'ti 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 =. 6$I=,+5:-:-, P5$*9-6-:0P:J+>H 6$I=,+5:8I :O*5:I6HGI:- 0- $-8-0I+GH 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2ude(ul 6ribunalul :ocalitatea de re'edin( 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5lba 5lba Iulia #unicipiul 5lba Iulia 5rad 5rad #unicipiul 5rad 5rge' 5rge' #unicipiul Pite'ti =acu =acu #unicipiul =acu =i.or =i.or #unicipiul Oradea =i&tri(a7+&ud =i&tri(a7+&ud #unicipiul =i&tri(a =oto'ani =oto'ani #unicipiul =oto'ani =ra'ov =ra'ov #unicipiul =ra'ov =rila =rila #unicipiul =rila =uzu =uzu #unicipiul =uzu *ara'73everin *ara'73everin #unicipiul $e'i(a *lra'i *lra'i #unicipiul *lra'i *luj *luj #unicipiul *luj7+apoca *on&tan(a *on&tan(a #unicipiul *on&tan(a *ova&na *ova&na #unicipiul 3f%ntu >.eorg.e 0%#bovi(a 0%#bovi(a #unicipiul 6%rgovi'te 0olj 0olj #unicipiul *raiova >ala(i >ala(i #unicipiul >ala(i >iurgiu >iurgiu #unicipiul >iurgiu >orj >orj #unicipiul 6%rgu 2iu 9arg.ita 9arg.ita #unicipiul Miercurea7*iuc 9unedoara 9unedoara #unicipiul 0eva Ialo#i(a Ialo#i(a #unicipiul 3lobozia

Ia'i Ia'i #unicipiul Ia'i Ilfov Ilfov ora'ul =uftea Mara#ure' Mara#ure' #unicipiul =aia Mare Me.edin(i Me.edin(i #unicipiul 0robeta76urnu 3everin Mure' Mure' #unicipiul 6%rgu Mure' +ea#( +ea#( #unicipiul Piatra7+ea#( Olt Olt #unicipiul 3latina Pra.ova Pra.ova #unicipiul Ploie'ti 3atu Mare 3atu Mare #unicipiul 3atu Mare 3laj 3laj #unicipiul Ialu 3ibiu 3ibiu #unicipiul 3ibiu 3uceava 3uceava #unicipiul 3uceava 6eleor#an 6eleor#an #unicipiul 5le/andria 6i#i' 6i#i' #unicipiul 6i#i'oara 6ulcea 6ulcea #unicipiul 6ulcea @a&lui @a&lui #unicipiul @a&lui @%lcea @%lcea #unicipiul $%#nicu @%lcea @rancea @rancea #unicipiul <oc'ani =ucure'ti =ucure'ti #unicipiul =ucure'ti 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 *. *,$GI:- 0- 5P-:, P5$*9-6-:- 0- P- :J+>H *,$GI:- 0- 5P-:, *I$*,M3*$IPGII:- 5*-36O$5 8I :O*5:I6HGI:- 0- $-8-0I+GH 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6ribunalele 'i tribunalele *urtea de apel &pecializate cuprin&e n :ocalitatea de circu#&crip(ia cur(ii de apel re'edin( 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ?. *urtea de 5pel 5lba Iulia 5lba #unicipiul 5lba Iulia 3ibiu 9unedoara 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2. *urtea de 5pel Pite'ti 5rge' #unicipiul Pite'ti @%lcea 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ;. *urtea de 5pel =acu =acu #unicipiul =acu +ea#( 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ". *urtea de 5pel Oradea =i.or #unicipiul Oradea 3atu Mare 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5. *urtea de 5pel 3uceava 3uceava #unicipiul 3uceava =oto'ani 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6. *urtea de 5pel =ra'ov =ra'ov #unicipiul =ra'ov *ova&na 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7. *urtea de 5pel =ucure'ti =ucure'ti #unicipiul =ucure'ti *lra'i >iurgiu Ialo#i(a Ilfov 6eleor#an 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

F. *urtea de 5pel *luj *luj #unicipiul *luj7+apoca =i&tri(a7+&ud Mara#ure' 3laj 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . *urtea de 5pel *on&tan(a *on&tan(a #unicipiul *on&tan(a 6ulcea 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ?!. *urtea de 5pel *raiova 0olj #unicipiul *raiova >orj Me.edin(i Olt 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ??. *urtea de 5pel >ala(i >ala(i #unicipiul >ala(i =rila @rancea 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ?2. *urtea de 5pel Ia'i Ia'i #unicipiul Ia'i @a&lui 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ?;. *urtea de 5pel 6%rgu Mure' Mure' #unicipiul 6%rgu Mure' 9arg.ita 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ?". *urtea de 5pel Ploie'ti Pra.ova #unicipiul Ploie'ti =uzu 0%#bovi(a 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ?5. *urtea de 5pel 6i#i'oara 6i#i' #unicipiul 6i#i'oara 5rad *ara'73everin 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777