Sunteți pe pagina 1din 1

Guvernul Romniei Ordonan de urgen nr.

118 din 24 noiembrie 2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraiei i Internelor Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 1138 din decembrie !!"

#in$nd seama de faptul c% valoarea de referin% sectorial% n raport cu care se calculea&% salariile personalului Ministerului Administraiei i Internelor este mai mic% dec$t cea aplicabil% personalului militar din celelalte instituii publice din sistemul de ap%rare naional%, ordine public% i securitate naional%, lu$nd n considerare faptul c% ntre'ul personal al Ministerului Administraiei i Internelor contribuie n e'al% m%sur% la asi'urarea climatului de si'uran% pentru cet%eni i a securit%ii instituiilor statului de drept, se impune adoptarea unor m%suri imediate pentru eliminarea discrimin%rii n planul drepturilor b%neti e(istente ntre personalul Ministerului Administraiei i Internelor i cel aparin$nd celorlalte instituii publice din sistemul de ap%rare naional%, ordine public% i securitate naional%. )n temeiul art. 11* alin. +", din -onstituia .om$niei, republicat%, /uvernul .om$niei adopt% pre&enta ordonan% de ur'en%.

Art. 1. - (1) Pentru personalul militar i funcionarii publici cu statut special din Ministerul Administraiei i Internelor valoarea de referin% sectorial% se stabilete la 1.0!!.0!! lei n perioada ianuarie1septembrie !!*. (2) )ncep$nd cu luna octombrie !!*, valoarea de referin% sectorial% prev%&ut% la alin. +1, devine 1.2 8.0"8 lei. (3) 3aloarea de referin% sectorial% stabilit% potrivit prevederilor alin. +1, i + , cuprinde i creterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bu'etar n anul !!*. (4) 4oldele de funcie i de 'rad ale personalului militar, respectiv salariile pentru funcia ndeplinit% i pentru 'radul profesional deinut de funcionarii publici cu statut special, calculate potrivit alin. +1, i + ,, vor fi rotun5ite din 1.!!! lei n 1.!!! lei n favoarea acestora. Art. 2. - (1) )n anul !!* se suspend% aplicarea dispo&iiilor art. 0 din Ordonana /uvernului nr. 386 !!3 privind salari&area i alte drepturi ale poliitilor, aprobat% cu modific%ri i complet%ri prin 7e'ea nr. 3*36 !!3, cu modific%rile i complet%rile ulterioare. (2) )n anul !!* limita de constituire a fondului de premiere prev%&ut% la art. " alin. +1, din Ordonana /uvernului nr. 386 !!3, aprobat% cu modific%ri i complet%ri prin 7e'ea nr. 3*36 !!3, cu modific%rile i complet%rile ulterioare, se reduce cu * puncte procentuale. Art. 3. - 7a articolul 31 din Ordonana /uvernului nr. 386 !!3, aprobat% cu modific%ri i complet%ri prin 7e'ea nr. 3*36 !!3, cu modific%rile i complet%rile ulterioare, se introduc dou% noi alineate, alineatele + , i +3,, cu urm%torul cuprins8 9+ , :repturile b%neti prev%&ute la art. 2 i 8 nu se acord% poliitilor nici n ca&ul n care, n timpul suspend%rii din funcie, acestora le1au ncetat raporturile de serviciu n ba&a art. 0; alin. +1, lit. b, din 7e'ea nr. 30!6 !! , cu modific%rile i complet%rile ulterioare. +3, )n situaiile prev%&ute la alin. + , se aplic% n mod corespun&%tor dispo&iiile art. 0* alin. +0, din 7e'ea nr. 30!6 !! , cu modific%rile i complet%rile ulterioare.9 Art. 4. - Aplicarea dispo&iiilor pre&entei ordonane de ur'en% se reali&ea&% din fondurile aprobate pentru Ministerul Administraiei i Internelor pe anul !!*.