Sunteți pe pagina 1din 3

Parlamentul Romniei Lege nr.

473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea aprrii Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 1052 din 12 noiembrie 2004 Parlamentul Rom niei adopt pre!enta le"e. CAPITOLUL #i$po!i%ii "enerale

Art. 1. - Planificarea aprrii, atribut &i component e$en%ial a politicii de aprare, repre!int un comple' de activit%i &i m$uri care vi!ea! promovarea intere$elor na%ionale, definirea &i ndeplinirea obiectivelor $ecurit%ii na%ionale a Rom niei n domeniul aprrii. Art. 2. (1) #omeniile planificrii aprrii $unt( a) planificarea for%ei) b) planificarea armamentelor) c) planificarea re$ur$elor) d) planificarea lo"i$tic) e) planificarea pentru comand, control, comunica%ii) f) planificarea pentru ur"en%e civile. (2) *n cadrul proce$ului de planificare a aprrii $unt inclu$e pro"ramele, ac%iunile &i m$urile ini%iate de Rom nia n cadrul contribu%iei la $ecuritatea &i aprarea colectiv n cadrul +,-O, precum &i al contribu%iei aferente .niunii /uropene, n conte'tul cooperrii militare bilaterale &i multilaterale cu alte $tate &i al ndeplinirii obli"a%iilor a$umate prin participarea la activitatea unor or"ani!a%ii &i re"imuri 0uridice interna%ionale. (3) Planificarea pentru ur"en%e civile $e re"lementea! n conformitate cu prevederile le"ii $peciale. Art. 3. - Planificarea aprrii $e reali!ea! pe ba!a deci!iilor politice ale Pre&edintelui, Parlamentului &i 1uvernului Rom niei, precum &i a m$urilor &i ac%iunilor ntreprin$e la nivelul celorlalte in$titu%ii publice, care, potrivit le"ii, au r$punderi n domeniul aprrii. CAPITOLUL II 2undamentarea planificrii aprrii Art. 4. - (1) Principalele documente care fundamentea! planificarea aprrii la nivel na%ional $unt( 3trate"ia na%ional de aprare &i Pro"ramul de "uvernare. (2) #ocumentele de planificare a aprrii, la nivel departamental, $unt( 4arta alb a aprrii, 3trate"ia militar, #irectiva de planificare a aprrii, Pro"ramele ma0ore &i Planurile opera%ionale de ntrebuin%are a for%elor. Art. 5. - (1) 3trate"ia na%ional de aprare a Rom niei e$te documentul de ba! care fundamentea! planificarea aprrii la nivel na%ional. Pre&edintele Rom niei, n termen de cel mult 5 luni de la data depunerii 0urm ntului, pre!int 3trate"ia na%ional de aprare Parlamentului, care o de!bate &i o aprob, prin 6otr re, n cadrul unei &edin%e comune. (2) *n ca!ul n care, pe perioada de valabilitate a 3trate"iei na%ionale de aprare, intervin modificri ma0ore ale mediului de $ecuritate, Pre&edintele Rom niei poate ini%ia proce$ul de modificare a $trate"iei &i de pre!entare a ace$teia n Parlament, n vederea adoptrii n re"im de ur"en%. (3) 3trate"ia na%ional de aprare a Rom niei cuprinde( definirea intere$elor &i obiectivelor na%ionale de $ecuritate, evaluarea mediului interna%ional de $ecuritate, identificarea poten%ialelor ri$curi, amenin%ri &i vulnerabilit%i, direc%iile de ac%iune &i principalele modalit%i pentru a$i"urarea $ecurit%ii na%ionale a Rom niei n cadrul ,lian%ei. 3trate"ia are un ori!ont de

acoperire pe termen mediu de 5 ani &i con%ine &i prevederi pe termen lun" pentru reali!area obiectivelor na%ionale &i colective de $ecuritate &i aprare. CAPITOLUL III Planificarea aprrii Art. 6. - (1) *n vederea reali!rii prevederilor 3trate"iei na%ionale de aprare, a implementrii liniilor directoare ale politicii de aprare $tabilite prin Pro"ramul de "uvernare &i n conformitate cu prevederile 4onceptului $trate"ic al +,-O, Mini$terul ,prrii +a%ionale elaborea! 4arta alb a aprrii, prin care $e $tabile$c( obiectivele politicii de aprare, m$urile &i ac%iunile avute n vedere pentru ndeplinirea ace$tora, mi$iunile &i cerin%ele $pecifice pentru armata Rom niei, re$ur$ele naturale, umane, materiale, financiare &i de alt natur, care urmea! $ fie a$i"urate anual, n vederea "enerrii capabilit%ilor militare nece$are ndeplinirii mi$iunilor armatei. (2) 4arta alb a aprrii are un ori!ont de acoperire pe termen mediu de 4 ani &i con%ine &i prevederi pe termen lun" pentru reali!area obiectivelor na%ionale &i colective de $ecuritate &i aprare. #up ce e$te n$u&it de 1uvern &i avi!at de 4on$iliul 3uprem de ,prare a 7rii, 4arta alb a aprrii $e $upune $pre aprobare Parlamentului n termen de cel mult 5 luni de la acordarea ncrederii 1uvernului. Art. 7. - (1) Pe ba!a 3trate"iei na%ionale de aprare, a 4artei albe a aprrii &i a #irectivei mini$teriale +,-O, Mini$terul ,prrii +a%ionale elaborea! 3trate"ia militar, care cuprinde( evaluarea mediului interna%ional de $ecuritate din punct de vedere $trate"ico8militar, identificarea poten%ialelor ri$curi &i amenin%ri militare, definirea obiectivelor militare na%ionale, $tabilirea conceptelor $trate"ice &i opera%ionale pentru ndeplinirea ace$tor obiective &i a mi$iunilor armatei. (2) 3trate"ia militar are un ori!ont de acoperire pe termen mediu &i lun" analo" cu cel al 4artei albe a aprrii. #up ce e$te avi!at de 4on$iliul 3uprem de ,prare a 7rii, 3trate"ia militar $e $upune $pre aprobare 1uvernului n termen de cel mult 9 luni de la aprobarea 4artei albe a aprrii. Art. 8. - (1) Pe ba!a prevederilor 4artei albe a aprrii &i a documentelor relevante de planificare a aprrii +,-O, mini$trul aprrii na%ionale emite #irectiva de planificare a aprrii, prin care $e planific $tructura &i capabilit%ile militare, pe ba!a crora $e $tabile$c Pro"ramele ma0ore &i $e aloc re$ur$ele pentru aprare. (2) #irectiva de planificare a aprrii e$te elaborat pe un ori!ont de timp de 5 ani &i $e revi!uie&te anual. Art. . - (1) Pe ba!a #irectivei de planificare a aprrii, Mini$terul ,prrii +a%ionale &i elaborea! Pro"rame ma0ore, care cuprind totalitatea ac%iunilor &i a m$urilor concrete de$f&urate pentru con$tituirea, moderni!area, n!e$trarea, in$truirea, ntre%inerea la pace &i pre"tirea pentru $itua%ii de cri! &i r!boi a unit%ilor militare, a$i"urarea condi%iilor optime de via% pentru per$onal, a$i"urarea $pri0inului lo"i$tic &i a re!ervelor pentru mobili!are &i r!boi, crearea &i ntre%inerea infra$tructurii pentru ac%iuni militare n cadrul aprrii comune a +,-O, participarea la ac%iuni de cooperare interna%ional cu alte $tate, precum &i re$ur$ele nece$are anual pentru reali!area ace$tora. (2) Pro"ramele $e elaborea! pentru o perioad de 5 ani &i $e revi!uie$c anual. (3) /laborarea, coordonarea &i monitori!area Pro"ramelor ma0ore intr n $arcina or"anelor de planificare din Mini$terul ,prrii +a%ionale, iar de e'ecu%ia ace$tora r$pund directorii de pro"rame. Art. 1!. - (1) Planurile opera%ionale de ntrebuin%are a for%elor cuprind( mi$iunile ,rmatei &i cerin%ele $pecifice componentelor cate"oriilor de for%e, $cenariile probabile, for%ele ntrebuin%ate, re$ur$ele alocate &i modalit%ile de ac%iune pentru e'ecutarea ace$tora. (2) ,ce$te documente $e elaborea! pe ba!a 3trate"iei militare, conform procedurilor +,-O, &i $e aprob potrivit re"lementrilor $pecifice e'i$tente n Mini$terul ,prrii +a%ionale. Art. 11. - Modalit%ile concrete privind elaborarea, coordonarea &i e'ecu%ia prevederilor

#irectivei de planificare a aprrii, a Pro"ramelor ma0ore &i a Planurilor opera%ionale de ntrebuin%are a for%elor $e re"lementea! prin in$truc%iuni interne, aprobate de mini$trul aprrii na%ionale. Art. 12. - Pentru punerea n aplicare a Planurilor opera%ionale de ntrebuin%are a for%elor, Mini$terul ,prrii +a%ionale poate nc6eia protocoale de cooperare cu alte mini$tere, a"en%ii &i or"ani$me "uvernamentale. CAPITOLUL I" R$punderi Art. 13. - *nclcarea ori nendeplinirea prevederilor pre!entei le"i de ctre per$oanele cu atribu%ii n or"ani!area &i reali!area planificrii aprrii atra"e, dup ca!, r$punderea admini$trativ, civil $au penal. Art. 14. - :a data intrrii n vi"oare a pre!entei le"i, Ordonan%a 1uvernului nr. 52;1<<= privind planificarea aprrii na%ionale a Rom niei, republicat n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, precum &i orice alte di$po!i%ii contrare $e abro". ,cea$t le"e a fo$t adoptat de Parlamentul Rom niei, cu re$pectarea prevederilor art. >5 &i ale art. >5 alin. ?2@ din 4on$titu%ia Rom niei, republicat. PR/A/#I+-/:/ 4,M/R/I #/P.-,7I:OR B,:/R #OR+/,+. #OR. IO,+ -CRC4I:C Ducure&ti, +r. 4>9. 4 p. PR/A/#I+-/:/ noiembrie 3/+,-.:.I, 2004.