Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei i Cercetrii

Ordin nr. 183/3032


din 14 ianuarie 2002

privind colaborarea n domeniul educaiei i pregtirii antiinfracionale a elevilor


Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 24 ianuarie 2002

Nr. 183/3.032 Ministerul de Interne Ministerul duca!iei "i #ercet$rii Ministrul de interne "i %inistrul educa!iei "i cercet$rii, a&'nd n &edere (re&ederile Pro)ra%ului de )u&ernare (e (erioada 2001* 2004, n te%eiul (re&ederilor +e)ii nr. 40/1,,0 (ri&ind or)ani-area "i func!ionarea Ministerului de Interne, cu %odific$rile "i co%(let$rile ulterioare, "i ale .ot$r'rii /u&ernului nr. 23/2001 (ri&ind or)ani-area "i func!ionarea Ministerului duca!iei "i #ercet$rii, e%it ur%$torul ordin0 Art. 1. Ministerul de Interne "i Ministerul duca!iei "i #ercet$rii &or coo(era n &ederea or)ani-$rii "i desf$"ur$rii, n condi!ii o(ti%e, a acti&it$!ilor de (re&enire a cri%inalit$!ii n %ediul "colar. Art. 2. 1cti&it$!ile cu caracter educati&*(re&enti& &or &i-a at't (re&enirea delinc&en!ei 2u&enile, c't "i (re&enirea &icti%i-$rii ele&ilor "i se &or desf$"ura confor% structurii "i te%aticii (re&$-ute n ane3ele nr. 1 "i 2 care fac (arte inte)rant$ din (re-entul ordin. Art. 3. 1c!iunile &or a&ea loc n cadrul orelor de diri)en!ie, de consiliere sau n cadrul acti&it$!ilor e3tra"colare stabilite de co%un acord ntre conducerile unit$!ilor "colare "i ale celor de (oli!ie. 4or fi or)ani-ate nt'lniri cu ele&i, cu (rofesori "i cu ($rin!i, din (artea (oli!iei ur%'nd s$ (artici(e ofi!eri s(eciali-a!i n (re&enirea cri%inalit$!ii, (recu% "i lucr$tori de la alte for%a!iuni. Art. !. 5e%estrial, la ni&elul ins(ectoratelor de (oli!ie 2ude!ene, res(ecti& al 6irec!iei /enerale de Poli!ie a Munici(iului 7ucure"ti, "i la cel al ins(ectoratelor "colare 2ude!ene "i al Ins(ectoratului 8colar al Munici(iului 7ucure"ti, &or fi anali-ate dina%ica st$rii infrac!ionale n (eri%etrul "colar "i cea care se %anifest$ n r'ndul ele&ilor. Art. ". 9iecare %inister "i &a stabili direc!iile de s(ecialitate care &or coordona acti&it$!ile (entru aducerea la nde(linire a (re&ederilor (re-entului ordin. Art. #. Pre-entul ordin &a fi (ublicat n Monitorul Oficial al :o%'niei, Partea I.

Ministru de interne, Ministrul educaiei i cercetrii, Ioan Rus Ecaterina Andronescu A$%&A $r. 1 5;:<#;<:1 acti&it$!ilor educati&*(re&enti&e a' Pre)$tirea ele&ilor 5e &a ac!iona (e dou$ direc!ii (rinci(ale0 * (re)$tirea ele&ilor (entru a nu de&eni infractori =(re&enirea delinc&en!ei 2u&enile>? * (re)$tirea ele&ilor (entru a "ti cu% s$ e&ite s$ de&in$ &icti%e ale infrac!iunilor =(re&enirea &icti%i-$rii>. b' Pre)$tirea consilierilor educati&i "i a (rofesorilor diri)in!i n (roble%atica (re&$-ut$ de (re-entul ordin c' @nt'lniri cu (rofesori "i ($rin!i 5e &or or)ani-a o dat$ la dou$ luni n fiecare institu!ie de n&$!$%'nt. d' 1lte acti&it$!i0 * distribuirea unor %ateriale cu caracter (re&enti& "i a%ena2area n "coal$ a unor (anouri cu astfel de %ateriale? * or)ani-area de concursuri? * (artici(area la e%isiuni radio*t&? * i%(licarea ele&ilor n alte ac!iuni educati&*(re&enti&e. A$%&A $r. 2 ; M1;I#1 acti&it$!ilor educati&*(re&enti&e A. Pre&enirea delinc&en!ei 2u&enile0 * ele%ente de le)isla!ie, (rinci(alele infrac!iuni sau acte antisociale co%ise de co(ii =defini!ii, for%e de %anifestare, diferen!a dintre infrac!iune "i contra&en!ie, dintre furt "i t'lA$rie etc.>? * consecin!ele le)ale, sociale "i %orale ale acestor fa(te * r$s(underea (enal$ "i contra&en!ional$ a %inorului =cu% i afectea-$ (e ei, (e cole)i, (e ($rin!i, alte (ersoane>? * cau-e "i ele%ente fa&ori-ante ale co%iterii de infrac!iuni =dorin!a de a a&ea un obiect sau o su%$ de bani, (resti)iu n ocAii (rietenilor, influen!a )ru(ului, insti)area sau for!area de c$tre o alt$ (ersoan$, in&idia, )elo-ia, consu%ul de b$uturi alcoolice sau de dro)uri>? * necesitatea res(ect$rii re)ulilor de con&ie!uire social$ =(entru a fi res(ectat, trebuie s$ res(ec!i? (entru a fi n si)uran!$, trebuie la r'ndul t$u s$ nu faci r$u altora>? * )ru(urile "i a(artenen!a la )ru( =)a"c$ sau cerc de (rieteni? a&anta2e "i de-a&anta2e? cine ia deci-iile n cadrul )ru(ului? tea%a de a nu se face de r's? acti&it$!i le)ale "i acti&it$!i ile)ale ale )ru(ului? ce s(une le)ea des(re infrac!iunile s$&'r"ite n )ru(>?

* consu%ul de alcool "i dro)uri =riscuri, consecin!e %edicale, le)ale "i sociale>. (. Pre&enirea &icti%i-$rii co(iilor0 * situa!ii n care se (ot afla * acas$, (e strad$, la "coal$, la 2oac$, n %i2loacele de trans(ort? cu% (ot identifica o situa!ie (ericuloas$ sau (oten!ial (ericuloas$? * cine este res(onsabil de si)uran!a lor =($rin!i, cadre didactice, (oli!ie, alte institu!ii>? * %i2loace de auto(rotec!ie %(otri&a a)resiunilor fi-ice =lo&iri, &$t$%$ri cor(orale>, %(otri&a a)resiunilor se3uale, %(otri&a furturilor, %(otri&a n"el$ciunilor? * ce dre(turi au? cu% "i le (ot e3ercita? cine le a($r$ "i cui (ot cere a2utor. ). @nt'lniri cu (rofesori "i ($rin!i0 * res(onsabilit$!ile le)ale ce le re&in (entru cre"terea "i educarea co(iilor? * r$s(underea (entru fa(tele co(iilor? * %odalit$!i de (re&enire a infrac!iunilor co%ise asu(ra co(iilor? * fa%iliile de-or)ani-ate "i n care se consu%$ alcool * riscurile (entru educa!ia "i s$n$tatea co(iilor? * a)resiunile fi-ice "i se3uale asu(ra co(iilor, co%ise n fa%ilie? * necesitatea unei str'nse coo(er$ri ntre fa%ilie, "coal$, societatea ci&il$, ad%inistra!ia local$ "i alte or)anis%e )u&erna%entale? * (ro(uneri de (roiecte "i de ac!iuni co%une destinate li%it$rii &icti%i-$rii co(iilor.