Sunteți pe pagina 1din 5

Hotrre nr.

414 din 23 martie 2004 privind aprobarea Regulamentului de funcionare a sistemului de prioriti i alocare a resurselor pentru aprare Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 ! din 2" martie 2##! $n temeiul art. %#& din 'onstituia Rom(niei, republicat, i al art. & din )egea nr. ! pregtirea economiei naionale i a teritoriului pentru aprare, ,uvernul Rom(niei adopt pre-enta .otr(re. Art. 1. - /e aprob Regulamentul de funcionare a sistemului de prioriti i alocare a resurselor pentru aprare, prev-ut n ane0a care face parte integrant din pre-enta .otr(re. Art. 2. - Pre-enta .otr(re intr n vigoare la +# de -ile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Rom(niei, Partea I. PRIM1MI2I/3R4 56RI52 27/35/8 'ontrasemnea-9 111111111111111 :eful Oficiului 'entral de /tat pentru Probleme /peciale, Petru Pan Ministrul aprrii naionale, Ioan Mircea Pacu p. Ministru de stat, ministrul administraiei i internelor, 3oma ;a.aria, secretar de stat Ministru de stat, ministrul economiei i comerului, 6an Ioan Popescu Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Miron 3udor Mitrea p. Ministrul finanelor publice, ,.eorg.e ,.erg.ina, secretar de stat <ucureti, 2+ martie 2##!. 2r. !%!. ANEX Regulament de funcionare a sistemului de prioriti i alocare a resurselor pentru aprare CAPITOL L I 6ispo-iii generale Art. 1. - !1" /istemul de prioriti i alocare a resurselor pentru aprare, definit conform legii i denumit n continuare sistem, funcionea- n ba-a pre-entului regulament. !2" /istemul este gestionat de Oficiul 'entral de /tat pentru Probleme /peciale, denumit n continuare Oficiu, i se aplic n ca- de mobili-are sau r-boi. !#" )ista produselor i serviciilor din planul de mobili-are a economiei naionale pentru aprare, denumit n continuare plan de mobili-are, care pot beneficia de spri=inul sistemului, se aprob din timp de pace prin .otr(re a ,uvernului, iniiat de Oficiu. Art. 2. - !1" Prioritile pentru reali-area sarcinilor cuprinse n planul de mobili-are se stabilesc, la mobili-are sau r-boi, de ctre Oficiu, pe ba-a listei aprobate de ,uvern din timp de pace, precum *2##+ privind

i a solicitrilor forelor sistemului naional de aprare, dup punerea n aplicare a planului de mobili-are. !2" Pentru ndeplinirea sarcinilor prioritare forele sistemului naional de aprare emit comen-i de stat, care sunt e0ecutate n regim de urgen, denumite n continuare comen-i prioritare. !#" Resursele materiale necesare reali-rii comen-ilor prioritare se asigur n acelai regim de prioritate de ctre furni-ori din producia curent i din stocurile proprii sau se aloc de ctre Oficiu din stocurile publice constituite sub form de re-erve de mobili-are sau re-erve de stat. $n acest scop agenii economici integratori de produse finite vor nc.eia cu furni-orii contracte cu acelai regim de prioritate. Art. #. - !1" Oficiul monitori-ea- direct sau prin ministerele de resort resursele strategice n vederea alocrii acestora pentru reali-area contractelor prioritare. !2" Prin resurse strategice se nelege stocurile constituite ca re-erve de stat sau ca re-erve de mobili-are i producia agenilor economici care reali-ea- resurse energetice, materii prime, materiale i alte produse care au importan ma=or n susinerea efortului de aprare. !#" Resursele strategice din producia agenilor economici care se supun monitori-rii se aprob prin ordin al efului Oficiului, dup aprobarea planului de mobili-are. CAPITOL L II 'omen-i prioritare Art. 4. - !1" 'omen-ile prioritare sunt comen-ile de stat emise de forele sistemului naional de aprare pentru reali-area n regim de urgen a sarcinilor din planul de mobili-are, conform prioritilor aprobate de ,uvern. !2" 6in punct de vedere al ierar.i-rii, comen-ile prioritare pot fi cu prioritate simpl sau cu prioritate mrit. !#" 'riteriile pentru ierar.i-area nivelului de prioritate se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al efului Oficiului. !4" 'omen-ile cu prioritate mrit au nt(ietate fa de comen-ile cu prioritate simpl. Art. $. - 'omen-ile prioritare se atribuie direct furni-orilor care au sarcini stabilite n planul de mobili-are. Art. %. - !1" 'omen-ile prioritare emise de beneficiari se iau n eviden de Oficiu, care certific autenticitatea acestora, stabilete nivelul de prioritate, le atribuie ca simbol literele P/ pentru prioritatea simpl i literele PM pentru prioritatea mrit, un numr de nregistrare i elemente de securi-are. !2" 4n e0emplar al comen-ii prioritare se pstrea- la Oficiu i un e0emplar se transmite ministerului de resort. !#" 5genii economici care au comen-i prioritare pot s emit subcomen-i prioritare propriilor furni-ori, cu aceleai elemente principale de identificare, pentru componentele de care au nevoie la e0ecutarea comen-ilor. !4" 4n e0emplar al subcomen-ilor prioritare se transmite la Oficiu. Art. & - !1" 8lementele de identificare ale unei comen-i prioritare sunt9 emitentul, ierar.ia de prioritate, numrul de nregistrare, termenul de livrare solicitat, semntura emitentului i certificarea comen-ii de ctre Oficiu, n care se specific ba-a legal a prioritii. $n comanda prioritar se nscriu detalii privind produsele sau serviciile solicitate i condiiile de livrare a acestora. !2" 5gentul economic care emite subcomen-i prioritare preia din comanda prioritar ierar.ia de prioritate i numrul de nregistrare, la care se adaug termenul de livrare solicitat, numrul subcomen-ii, detalii privind produsele sau serviciile solicitate i condiii de livrare. Pentru certificare va nscrie pe subcomand ba-a legal a prioritii. Art. '. - !1" Ierar.ia de prioritate a unei comen-i poate fi modificat numai cu avi-ul Oficiului. !2" O comand de stat poate fi transformat n comand prioritar de la data la care atribuirea prioritii este acceptat de agentul economic furni-or. !#" Modificarea comen-ilor prioritare acceptate poate fi fcut cu acordul prilor. !4" 2u se folosesc comen-i prioritare pentru livrri n devans. Art. (. - !1" 5genii economici care furni-ea- n mod curent produse sau servicii sunt obligai s

accepte, n limita capacitilor de care dispun, comen-ile prioritare pentru astfel de produse. !2" 2u pot fi respinse comen-ile prioritare pe motiv de e0isten a unei comen-i obinuite sau cu prioritate inferioar. !#" 'omen-ile de stat sau cu prioritate inferioar se replanific dac acestea interferea- cu comen-ile cu prioritate superioar. !4" Pentru acelai tip de produs furni-orul nu poate aplica preuri diferite n raport cu ierar.i-area comen-ilor. Art. 1). - !1" >urni-orii pot s nu accepte comen-i sau subcomen-i prioritare n urmtoarele situaii9 a" termenul de livrare nu poate fi acceptat nici dup negocierea acestuia cu beneficiarul? *" comanda se interferea- cu alta de acelai nivel de prioritate acceptat anterior i nu poate fi respectat termenul de livrare nici dup negocierea acestuia cu beneficiarul? +" beneficiarul nu poate respecta termenele de plat, strict necesare reali-rii produselor sau serviciilor solicitate de furni-or? ," produsul sau serviciul solicitat nu a fost livrat sau prestat n ultimii 2 ani. Pentru te.nica militar termenul este de @ ani? e" cantitatea comandat este mai mic dec(t seria minim livrabil i dup negocierea acesteia cu beneficiarul. !2" 3ermenul de acceptare sau de respingere a unei comen-i sau subcomen-i prioritare este de ma0imum %# -ile de la data primirii, pentru o comand cu prioritate simpl, respectiv @ -ile, pentru o comand cu prioritate mrit. 3ermenul de nc.eiere a contractelor ntre pri este de p(n la @ -ile de la data acceptrii comen-ii. !#" 'ontractele nc.eiate au acelai nivel de prioritate atribuit comen-ii. CAPITOL L III 'ontracte prioritare Art. 11. - !1" Pentru comen-ile sau subcomen-ile prioritare acceptate fr obiecii de furni-ori, se nc.eie contracte ntre pri, n termenul prev-ut la art. %# alin. A2B. !2" 'omen-ile sau subcomen-ile prioritare acceptate cu obiecii de furni-or se negocia- i pe ba-a lor se nc.eie contracte ntre pri. !#" 'ontractele nc.eiate n aceste condiii devin contracte prioritare. Art. 12. - !1" Re-ilierea unui contract prioritar din iniiativa beneficiarului se face cu suportarea c.eltuielilor efectuate de furni-or p(n la primirea comunicrii scrise n acest sens. !2" Orice modificare a clau-elor unui contract prioritar din iniiativa beneficiarului se face numai cu acordul furni-orului i suportarea c.eltuielilor suplimentare aferente. !#" 3oate modificrile se comunic i se accept n scris. 5cestea se cuprind n acte adiionale la contractul prioritar iniial. Art. 1#. - !1" Pentru ndeplinirea contractelor prioritare, furni-orii pot beneficia de alocarea resurselor deficitare cu prioritate. $n acest scop vor solicita asisten special Oficiului. !2" 5sistena special acordat de Oficiu se materiali-ea- n9 punerea la dispo-iie solicitantului a resurselor e0istente n re-erva de mobili-are sau re-erva de stat? preci-area unor furni-ori productori ai resurselor solicitate? spri=in pentru reali-area unor importuri n regim de urgen? asisten te.nic, economic, =uridic i alte activiti n spri=inul finali-rii contractului prioritar. !#" /olicitarea pentru asistena special va fi fcut n scris i va fi fundamentat n detaliu. Art. 14. - 5sistena special nu poate fi acordat n ca-ul solicitrii unui avanta= privind preul, modificrii termenelor de livrare prev-ute n contractul prioritar, crerii unor avanta=e concureniale sau favori-rii solicitantului ori a altui agent economic. Art. 1$. - !1" Oficiul identific produsele sau serviciile cuprinse n lista prev-ut la art. % alin. A+B, care pot face obiectul contractelor prioritare ce beneficia- de asisten special. !2" 5genii economici care au stabilite sarcini prin planul de mobili-are pentru reali-area produselor nominali-ate n lista prev-ut la alin. A%B transmit din timp de pace Oficiului, la cererea acestuia, necesarul de resurse strategice ce se supun monitori-rii. CAPITOL L I5locarea resurselor

Art. 1%. - !1" Resursele folosite de sistem pentru reali-area contractelor prioritare sunt materiale, energetice, umane i financiare. !2" Resursele materiale se asigur din re-ervele de mobili-are sau re-ervele de stat, producia agenilor economici i din import. !#" Resursele energetice se asigur din producia intern i din import. !4" Resursele umane se asigur prin mobili-are la locul de munc a unor specialiti sau prin prestri de servicii, n condiiile legii. !$" Resursele financiare se asigur de la bugetul de stat, prin ordonatorii principali de credite din cadrul forelor sistemului naional de aprare care nc.eie contracte prioritare. Art. 1&. - !1" Resursele materiale constituite n re-ervele de mobili-are sau re-ervele de stat se aloc prin ordin al efului Oficiului. !2" Resursele materiale i energetice din producia agenilor economici se aloc pe ba-a comen-ilor*contractelor prioritare. !#" Resursele materiale i energetice din import se aloc pe ba-a comen-ilor*contractelor prioritare nc.eiate cu ageniile speciali-ate n operaiuni de import. Art. 1'. - 6ispo-iia de alocare a resurselor din re-ervele de mobili-are i re-ervele de stat conine ca elemente de identificare9 emitentul, simbolul i numrul de nregistrare ale comen-ii prioritare, denumirea i cantitatea produselor reparti-ate, data emiterii, data punerii la dispo-iie i modalitatea de plat. Art. 1(. - !1" Pentru reali-area produselor sau serviciilor cuprinse n contractele prioritare, furni-orii utili-ea- toate resursele e0istente n stocurile proprii. !2" Resursele care nu pot fi asigurate din stocurile proprii sunt alocate din re-erva de stat sau re-ervele de mobili-are ori sunt solicitate prin subcomen-i prioritare altor furni-ori. Art. 2). - !1" Oficiul controlea- la agenii economici implicai condiiile ce au determinat neacceptarea unor comen-i prioritare i modul de folosire a resurselor alocate sau aprovi-ionate prin subcomen-i prioritare. !2" 'ontrolul se desfoar sub form de audit, investigaii, anc.ete sau alte forme. Art. 21. - !1" Resursele din import se asigur n regim de urgen de agenii economici productori sau de ali ageni economici speciali-ai n operaiuni de import1e0port. !2" 5utoritile administraiei publice cu atribuii n domeniul comerului e0terior acord n aceste ca-uri asisten de specialitate. Art. 22. - 5utoritile administraiei publice cu atribuii n domeniul comerului e0terior, la cererea Oficiului, emit deci-ii de limitare la e0port a unor produse strict necesare reali-rii contractelor prioritare. $n acest scop contractele nc.eiate se anulea- sau se decalea-, eventualele daune fiind suportate de bugetul de stat. Art. 2#. - !1" 3oate contractele prioritare se finanea- de la bugetul de stat prin beneficiarii comen-ilor de stat. !2" >ondurile destinate contractelor prioritare se asigur cu acelai regim de prioritate. !#" Importurile reali-ate prin contracte prioritare pot fi finanate prin credite guvernamentale acordate cu prioritate. CAPITOL L /anciuni Art. 24. - 2erespectarea prevederilor pre-entului regulament atrage rspunderea material, contravenional sau penal, dup ca-. Art. 2$. - !1" 2erespectarea termenelor prev-ute la art. %# alin. A2B constituie contravenie i se sancionea- cu amend de la @#.###.### lei la @##.###.### lei. !2" Personalul Oficiului, mputernicit de eful acestuia, constat contraveniile i aplic amen-ile prev-ute la alin. A%B. !#" 'ontraveniilor prev-ute la alin. A%B le sunt aplicabile dispo-iiile Ordonanei ,uvernului nr. 2*2##% privind regimul =uridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin )egea nr. %&#*2##2, cu modificrile ulterioare.

CAPITOL L -I 6ispo-iii finale Art. 2%. - Prevederile pre-entului regulament nu se aplic resurselor de .ran i celor destinate asigurrii sntii. Art. 2&. - Importul unor produse cu importan ma=or pentru susinerea efortului de aprare, reali-at direct de componentele sistemului naional de aprare, poate beneficia de spri=inul sistemului. Art. 2'. - >urni-orii nu pot solicita, influena sau permite altor ageni economici s desfoare aciuni inter-ise de pre-entul regulament. Art. 2(. - >urni-orului nu i se pot imputa eventuale daune sau penaliti, dac s1a conformat dispo-iiilor pre-entului regulament. Art. #). - !1" 2ivelul de clasificare a comen-ilor prioritare se atribuie de ctre Oficiu. !2" 2ivelul de clasificare a contractelor prioritare se atribuie de ctre beneficiari. !#" 6ocumentele privind e0ecuia comen-ilor prioritare se pstrea- potrivit legii. Art. #1. - >ormularistica necesar punerii n aplicare a pre-entului regulament se aprob prin ordin al efului Oficiului.