Sunteți pe pagina 1din 26

Lege nr.

272 din 21 iunie 2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23 iunie 200 Parlamentul !om"niei adopt# pre$enta le%e. CAPITOLUL &i'po$iii %enerale i definiii

Art. 1. - (1) Pre$enta le%e re%lementea$# cadrul le%al privind re'pectarea, promovarea i %arantarea drepturilor copilului. (2) (utorit#ile publice, or%ani'mele private autori$ate, precum i per'oanele fi$ice i per'oanele )uridice re'pon'abile de protecia copilului 'unt obli%ate '# re'pecte, '# promove$e i '# %arante$e drepturile copilului 'tabilite prin *on'tituie i le%e, n concordan# cu prevederile *onveniei Or%ani$aiei +aiunilor ,nite cu privire la drepturile copilului, ratificat# prin -e%ea nr. ./0.110, republicat#, i ale celorlalte acte internaionale n materie la care !om"nia e'te parte. Art. 2. - (1) Pre$enta le%e, orice alte re%lement#ri adoptate n domeniul re'pect#rii i promov#rii drepturilor copilului, precum i orice act )uridic emi' 'au, dup# ca$, nc2eiat n ace't domeniu 'e 'ubordonea$# cu prioritate principiului intere'ului 'uperior al copilului. (2) Principiul intere'ului 'uperior al copilului e'te impu' inclu'iv n le%#tur# cu drepturile i obli%aiile ce revin p#rinilor copilului, altor repre$entani le%ali ai '#i, precum i oric#ror per'oane c#rora ace'ta le3a fo't pla'at n mod le%al. (3) Principiul intere'ului 'uperior al copilului va prevala n toate demer'urile i deci$iile care prive'c copiii, ntreprin'e de autorit#ile publice i de or%ani'mele private autori$ate, precum i n cau$ele 'oluionate de in'tanele )udec#toreti. (4) Per'oanele prev#$ute la alin. 435 'unt obli%ate '# implice familia n toate deci$iile, aciunile i m#'urile privitoare la copil i '# 'pri)ine n%ri)irea, creterea i formarea, de$voltarea i educarea ace'tuia n cadrul familiei. Art. 3. &e di'po$iiile pre$entei le%i beneficia$#6 a) copiii cet#eni rom"ni aflai pe teritoriul !om"niei7 b) copiii cet#eni rom"ni aflai n 'tr#in#tate7 c) copiii f#r# cet#enie aflai pe teritoriul !om"niei7 d) copiii care 'olicit# 'au beneficia$# de o form# de protecie n condiiile re%lement#rilor le%ale privind 'tatutul i re%imul refu%iailor n !om"nia7 e) copiii cet#eni 'tr#ini aflai pe teritoriul !om"niei, n 'ituaii de ur%en# con'tatate, n condiiile pre$entei le%i, de c#tre autorit#ile publice rom"ne competente. Art. 4. - 8n 'en'ul pre$entei le%i, termenii i e9pre'iile de mai )o' au urm#toarele 'emnificaii6 a) copil 3 per'oan# care nu a mplinit v"r'ta de ./ ani i nu a dob"ndit capacitatea deplin# de e9erciiu, n condiiile le%ii7 b) familie 3 p#rinii i copiii ace'tora7 c) familie e9tin'# 3 copilul, p#rinii i rudele ace'tuia p"n# la %radul I: inclu'iv7 d) familie 'ub'titutiv# 3 per'oanele, altele dec"t cele care aparin familiei e9tin'e, care, n condiiile le%ii, a'i%ur# creterea i n%ri)irea copilului7 e) planul individuali$at de protecie 3 documentul prin care 'e reali$ea$# planificarea 'erviciilor, pre'taiilor i a m#'urilor de protecie 'pecial# a copilului, pe ba$a evalu#rii p'i2o'ociale a ace'tuia i a familiei 'ale, n vederea inte%r#rii copilului care a fo't 'eparat de familia 'a ntr3un mediu familial 'tabil permanent, n cel mai 'curt timp po'ibil7 f) planul de 'ervicii 3 documentul prin care 'e reali$ea$# planificarea acord#rii 'erviciilor i a pre'taiilor, pe ba$a evalu#rii p'i2o'ociale a copilului i a familiei, n vederea prevenirii 'epar#rii copilului de familia 'a7 g) repre$entant le%al al copilului 3 p#rintele 'au per'oana de'emnat# potrivit le%ii '# e9ercite drepturile i '# ndeplinea'c# obli%aiile p#rinteti fa# de copil7 h) (.+.P.&.*. 3 (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului7

i) *.P.*. 3 comi'ia pentru protecia copilului7 j) &.;.(.<.P.*. 3 direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului7 ) <.P.(.<. 3 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial#7 !) O.!.(. 3 Oficiul !om"n pentru (dopii. Art. ". - (1) *opiii au dreptul la protecie i a'i'ten# n reali$area i e9ercitarea deplin# a drepturilor lor, n condiiile pre$entei le%i. (2) !#'punderea pentru creterea i a'i%urarea de$volt#rii copilului revine n primul r"nd p#rinilor, acetia av"nd obli%aia de a3i e9ercita drepturile i de a3i ndeplini obli%aiile fa# de copil in"nd 'eama cu prioritate de intere'ul 'uperior al ace'tuia. (3) 8n 'ub'idiar, re'pon'abilitatea revine colectivit#ii locale din care fac parte copilul i familia 'a. (utorit#ile admini'traiei publice locale au obli%aia de a 'pri)ini p#rinii 'au, dup# ca$, alt repre$entant le%al al copilului n reali$area obli%aiilor ce le revin cu privire la copil, de$volt"nd i a'i%ur"nd n ace't 'cop 'ervicii diver'ificate, acce'ibile i de calitate, core'pun$#toare nevoilor copilului. (4) Intervenia 'tatului e'te complementar#7 'tatul a'i%ur# protecia copilului i %arantea$# re'pectarea tuturor drepturilor 'ale prin activitatea 'pecific# reali$at# de in'tituiile 'tatului i de autorit#ile publice cu atribuii n ace't domeniu. Art. #. - !e'pectarea i %arantarea drepturilor copilului 'e reali$ea$# conform urm#toarelor principii6 a) re'pectarea i promovarea cu prioritate a intere'ului 'uperior al copilului7 b) e%alitatea an'elor i nedi'criminarea7 c) re'pon'abili$area p#rinilor cu privire la e9ercitarea drepturilor i ndeplinirea obli%aiilor p#rinteti7 d) primordialitatea re'pon'abilit#ii p#rinilor cu privire la re'pectarea i %arantarea drepturilor copilului7 e) de'centrali$area 'erviciilor de protecie a copilului, intervenia multi'ectorial# i parteneriatul dintre in'tituiile publice i or%ani'mele private autori$ate7 f) a'i%urarea unei n%ri)iri individuali$ate i per'onali$ate pentru fiecare copil7 g) re'pectarea demnit#ii copilului7 h) a'cultarea opiniei copilului i luarea n con'iderare a ace'teia, in"nd cont de v"r'ta i de %radul '#u de maturitate7 i) a'i%urarea 'tabilit#ii i continuit#ii n n%ri)irea, creterea i educarea copilului, in"nd cont de ori%inea 'a etnic#, reli%ioa'#, cultural# i lin%vi'tic#, n ca$ul lu#rii unei m#'uri de protecie7 j) celeritate n luarea oric#rei deci$ii cu privire la copil7 ) a'i%urarea proteciei mpotriva abu$ului i e9ploat#rii copilului7 !) interpretarea fiec#rei norme )uridice referitoare la drepturile copilului n corelaie cu an'amblul re%lement#rilor din acea't# materie. Art. 7. - &repturile prev#$ute de pre$enta le%e 'unt %arantate tuturor copiilor f#r# nici o di'criminare, indiferent de ra'#, culoare, 'e9, limb#, reli%ie, opinie politic# 'au alt# opinie, de naionalitate, apartenen# etnic# 'au ori%ine 'ocial#, de 'ituaia material#, de %radul i tipul unei deficiene, de 'tatutul la natere 'au de 'tatutul dob"ndit, de dificult#ile de formare i de$voltare 'au de alt %en ale copilului, ale p#rinilor ori ale altor repre$entani le%ali 'au de orice alt# di'tincie. CAPITOLUL II &repturile copilului $%C&IU'%A 1 &repturi i libert#i civile Art. (. - (1) *opilul are dreptul la 'tabilirea i p#'trarea identit#ii 'ale. (2) *opilul e'te nre%i'trat imediat dup# natere i are de la acea't# dat# dreptul la un nume, dreptul de a dob"ndi o cet#enie i, dac# e'te po'ibil, de a3i cunoate p#rinii i de a fi n%ri)it, cre'cut i educat de acetia. (3) P#rinii ale% numele i prenumele copilului, n condiiile le%ii. (4) *opilul are dreptul de a3i p#'tra cet#enia, numele i relaiile de familie, n condiiile prev#$ute de le%e, f#r# nici o in%erin#. (") &ac# 'e con'tat# c# un copil e'te lip'it, n mod ile%al, de elementele con'titutive ale identit#ii 'ale 'au de unele dintre ace'tea, in'tituiile i autorit#ile publice 'unt obli%ate '# ia de ur%en# toate

m#'urile nece'are n vederea re'tabilirii identit#ii copilului. Art. ). - (1) 8n 'copul reali$#rii dreptului prev#$ut la art. / alin. 4.5, unit#ile 'anitare care au n 'tructur# 'ecii de nou3n#'cui i0'au de pediatrie au obli%aia de a an%a)a un a'i'tent 'ocial 'au, dup# ca$, de a de'emna o per'oan# cu atribuii de a'i'ten# 'ocial#. (2) 8n vederea 'tabilirii identit#ii copilului p#r#'it 'au %#'it ori a p#rinilor ace'tuia, or%anele de poliie competente au obli%aia de a de'emna una 'au mai multe per'oane re'pon'abile cu reali$area demer'urilor ce le revin, potrivit le%ii, pentru nre%i'trarea naterii copilului. Art. 1*. - (1) *ertificatul medical con'tatator al naterii, at"t pentru copilul n#'cut viu, c"t i pentru copilul n#'cut mort, 'e ntocmete n termen de 2 de ore de la natere. (2) !#'punderea pentru ndeplinirea obli%aiei prev#$ute la alin. 4.5 revine medicului care a a'i'tat 'au a con'tatat naterea i medicului ef de 'ecie. (3) *"nd naterea a avut loc n afara unit#ilor 'anitare, medicul de familie av"nd cabinetul nre%i'trat n ra$a teritorial# unde a avut loc naterea e'te obli%at ca, la cererea oric#rei per'oane, n termen de 2 de ore, '# con'tate naterea copilului, dup# care '# ntocmea'c# i '# elibere$e certificatul medical con'tatator al naterii copilului, c2iar dac# mama nu e'te n'cri'# pe li'ta cabinetului '#u. Art. 11. - (1) 8n 'ituaia n care copilul e'te p#r#'it de mam# n maternitate, unitatea medical# are obli%aia '# 'e'i$e$e telefonic i n 'cri' direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului i or%anele de poliie, n termen de 2 de ore de la con'tatarea di'pariiei mamei. (2) 8n termen de 5 $ile de la 'e'i$area prev#$ut# la alin. 4.5, 'e ntocmete un proce'3verbal de con'tatare a p#r#'irii copilului, 'emnat de repre$entantul direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, repre$entantul poliiei i al maternit#ii7 c"nd 'tarea de '#n#tate a copilului permite e9ternarea, n ba$a proce'ului3verbal, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului va 'tabili m#'ura pla'amentului n re%im de ur%en# pentru copil. (3) 8n termen de 30 de $ile de la ntocmirea proce'ului3verbal, poliia e'te obli%at# '# ntreprind# verific#rile 'pecifice privind identitatea mamei i '# comunice re$ultatul ace'tor verific#ri direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului. (4) 8n 'ituaia n care mama e'te identificat#, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului va a'i%ura con'ilierea i 'pri)inirea ace'teia n vederea reali$#rii demer'urilor le%ate de ntocmirea actului de natere. (") 8n 'ituaia n care, n urma verific#rilor efectuate de poliie, nu e'te po'ibil# identificarea mamei, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului tran'mite 'erviciului public de a'i'ten# 'ocial# n a c#rui ra$# admini'trativ3teritorial# '3a produ' naterea do'arul cuprin$"nd certificatul medical con'tatator al naterii, proce'ul3verbal prev#$ut la alin. 425, di'po$iia de pla'ament n re%im de ur%en# i r#'pun'ul poliiei cu re$ultatul verific#rilor. (#) 8n termen de 5 $ile de la primirea documentaiei prev#$ute la alin. 455, 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# are obli%aia de a obine di'po$iia de 'tabilire a numelui i prenumelui copilului, n conformitate cu prevederile -e%ii nr. ..10.11= cu privire la actele de 'tare civil#, cu modific#rile ulterioare, i de a face declaraia de nre%i'trare a naterii la 'erviciul de 'tare civil# competent. (7) &up# nre%i'trarea naterii copilului, 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# are obli%aia de a tran'mite direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului actul de nre%i'trare a naterii copilului. Art. 12. - (1) 8n 'ituaia copilului %#'it, precum i a celui p#r#'it de p#rini n alte unit#i 'anitare, a c#rui natere nu a fo't nre%i'trat#, obli%aia de a reali$a demer'urile prev#$ute de le%e pentru nre%i'trarea naterii copilului revine 'erviciului public de a'i'ten# 'ocial# n a c#rui ra$# admini'trativ3teritorial# a fo't %#'it 'au p#r#'it copilul. (2) >9perti$a medico3le%al# nece'ar# pentru nre%i'trarea naterii copilului e'te %ratuit#. Art. 13. - (1) ,nit#ile 'anitare, unit#ile de protecie 'ocial#, 'erviciile de n%ri)ire de tip re$idenial, entit#ile f#r# per'onalitate )uridic#, alte per'oane )uridice, precum i per'oane fi$ice, care internea$# 'au prime'c n n%ri)ire femei %ravide ori copii care nu po'ed# acte pe ba$a c#rora '# li 'e poat# 'tabili identitatea, 'unt obli%ate '# anune, n termen de 2 de ore, n 'cri', autoritatea admini'traiei publice locale n a c#rei ra$# i au 'ediul 'au, dup# ca$, domiciliul, n vederea 'tabilirii identit#ii lor. (2) *el care ia un copil pentru a3l n%ri)i 'au prote)a temporar, p"n# la 'tabilirea unei m#'uri de protecie n condiiile le%ii, are obli%aia de a3l ntreine i, n termen de / de ore, de a anuna autoritatea admini'traiei publice locale n a c#rei ra$# teritorial# i are 'ediul 'au domiciliul.

Art. 14. - (1) *opilul are dreptul de a menine relaii per'onale i contacte directe cu p#rinii, rudele, precum i cu alte per'oane fa# de care copilul a de$voltat le%#turi de ataament. (2) *opilul are dreptul de a3i cunoate rudele i de a ntreine relaii per'onale cu ace'tea, precum i cu alte per'oane al#turi de care copilul '3a bucurat de viaa de familie, n m#'ura n care ace't lucru nu contravine intere'ului '#u 'uperior. (3) P#rinii 'au un alt repre$entant le%al al copilului nu pot mpiedica relaiile per'onale ale ace'tuia cu bunicii, fraii i 'urorile ori cu alte per'oane al#turi de care copilul '3a bucurat de viaa de familie, dec"t n ca$urile n care in'tana decide n ace't 'en', apreciind c# e9i't# motive temeinice de natur# a prime)dui de$voltarea fi$ic#, p'i2ic#, intelectual# 'au moral# a copilului. Art. 1". - (1) 8n 'en'ul pre$entei le%i, relaiile per'onale 'e pot reali$a prin6 a) nt"lniri ale copilului cu p#rintele ori cu o alt# per'oan# care are, potrivit pre$entei le%i, dreptul la relaii per'onale cu copilul7 b) vi$itarea copilului la domiciliul ace'tuia7 c) %#$duirea copilului pe perioad# determinat# de c#tre p#rintele 'au de c#tre alt# per'oan# la care copilul nu locuiete n mod obinuit7 d) core'ponden# ori alt# form# de comunicare cu copilul7 e) tran'miterea de informaii copilului cu privire la p#rintele ori la alte per'oane care au, potrivit pre$entei le%i, dreptul de a menine relaii per'onale cu copilul7 f) tran'miterea de informaii referitoare la copil, inclu'iv foto%rafii recente, evalu#ri medicale 'au colare, c#tre p#rintele 'au c#tre alte per'oane care au dreptul de a menine relaii per'onale cu copilul. (2) ?ran'miterea informaiilor prev#$ute la alin. 4.5 lit. e5 i f5 'e va face cu re'pectarea intere'ului 'uperior al copilului, precum i a di'po$iiilor 'peciale vi$"nd confidenialitatea i tran'miterea informaiilor cu caracter per'onal. Art. 1#. - (1) *opilul care a fo't 'eparat de ambii p#rini 'au de unul dintre acetia printr3o m#'ur# di'pu'# n condiiile le%ii are dreptul de a menine relaii per'onale i contacte directe cu ambii p#rini, cu e9cepia 'ituaiei n care ace't lucru contravine intere'ului 'uperior al copilului. (2) In'tana )udec#torea'c#, lu"nd n con'iderare, cu prioritate, intere'ul 'uperior al copilului, poate limita e9ercitarea ace'tui drept, dac# e9i't# motive temeinice de natur# a periclita de$voltarea fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# 'au 'ocial# a copilului. Art. 17. - (1) *opilul ai c#rui p#rini locuie'c n 'tate diferite are dreptul de a ntreine relaii per'onale i contacte directe cu acetia, cu e9cepia 'ituaiei n care ace't lucru contravine intere'ului 'uperior al copilului. (2) >9ercitarea dreptului prev#$ut la alin. 4.5 va fi facilitat# de (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului, n colaborare cu Mini'terul (facerilor >9terne, pe ba$a unei proceduri aprobate prin ordin comun. Art. 1(. - (1) *opiii nen'oii de p#rini 'au de un alt repre$entant le%al ori care nu 'e %#'e'c 'ub 'uprave%2erea le%al# a unor per'oane au dreptul de a li 'e a'i%ura, n cel mai 'curt timp po'ibil, rentoarcerea al#turi de repre$entanii lor le%ali. (2) &epla'area copiilor n ar# i n 'tr#in#tate 'e reali$ea$# cu ntiinarea i cu acordul ambilor p#rini7 orice nenele%eri ntre p#rini cu privire la e9primarea ace'tui acord 'e 'oluionea$# de c#tre in'tana )udec#torea'c#. (3) P#rinii 'au, dup# ca$, alt# per'oan# re'pon'abil# de 'uprave%2erea, creterea i n%ri)irea copilului 'unt obli%ai '# anune la poliie di'pariia ace'tuia de la domiciliu, n cel mult 2 de ore de la con'tatarea di'pariiei. Art. 1). - (1) Mi'iunile diplomatice i con'ulare ale !om"niei au obli%aia de a 'e'i$a (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului cu privire la copiii cet#eni rom"ni aflai n 'tr#in#tate care, din orice motive, nu 'unt n'oii de p#rini 'au de un alt repre$entant le%al ori nu 'e %#'e'c 'ub 'uprave%2erea le%al# a unor per'oane din 'tr#in#tate. (2) (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului va lua m#'urile nece'are pentru ntoarcerea copilului la p#rini 'au la un alt repre$entant le%al, imediat dup# identificarea ace'tora. 8n ca$ul n care per'oanele identificate nu pot 'au refu$# '# preia copilul, la cererea (utorit#ii +aionale pentru Protecia &repturilor *opilului, tribunalul de la domiciliul copilului 'au ?ribunalul @ucureti, n 'ituaia n care ace't domiciliu nu e'te cuno'cut, va di'pune pla'amentul copilului ntr3un 'erviciu de protecie 'pecial# propu' de (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului.

(3) Procedura de ntoarcere a copiilor n ar#, de identificare a p#rinilor 'au a altor repre$entani le%ali ai copiilor, modul de avan'are a c2eltuielilor oca$ionate de ntoarcerea n ar# a ace'tora, precum i 'erviciile de protecie 'pecial#, publice 'au private, competente '# a'i%ure protecia n re%im de ur%en# a copiilor aflai n 'ituaia prev#$ut# la alin. 4.5 'e 'tabile'c prin 2ot#r"re a ;uvernului. Art. 2*. - (1) Mi'iunile diplomatice i con'ulare 'tr#ine au obli%aia de a 'e'i$a (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului i (utoritatea pentru <tr#ini de'pre toate 'ituaiile n care au cunotin# de copii cet#eni 'tr#ini aflai pe teritoriul !om"niei, care, din orice motive, nu 'unt n'oii de p#rini 'au de un alt repre$entant le%al ori nu 'e %#'e'c 'ub 'uprave%2erea le%al# a unor per'oane. 8n ca$ul n care autorit#ile rom"ne 'e auto'e'i$ea$#, ace'tea vor ntiina de ur%en# mi'iunea 'tr#in# competent# cu privire la copiii n cau$#. (2) 8n 'ituaia copiilor prev#$ui la alin. 4.5, (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului, p"n# la definitivarea demer'urilor le%ale ce cad n competena (utorit#ii pentru <tr#ini, va 'olicita ?ribunalului @ucureti 'tabilirea pla'amentului copilului ntr3un 'erviciu de protecie 'pecial# propu' de (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului. (3) M#'ura pla'amentului durea$# p"n# la returnarea copilului n ara de reedin# a p#rinilor ori n ara n care au fo't identificai ali membri ai familiei di'pui '# ia copilul. (4) 8n ca$ul nereturn#rii copilului, ace'ta beneficia$# de protecia 'pecial# prev#$ut# n pre$enta le%e. Art. 21. - 8n vederea aplic#rii prevederilor art. .1 i 20 'e nc2eie tratatele nece'are cu 'tatele 'au cu autorit#ile 'tatelor vi$ate, pe ba$a propunerilor (utorit#ii +aionale pentru Protecia &repturilor *opilului i ale Mini'terului (facerilor >9terne, precum i a altor in'tituii intere'ate. Art. 22. - (1) *opilul are dreptul la prote)area ima%inii 'ale publice i a vieii 'ale intime, private i familiale. (2) >'te inter$i'# orice aciune de natur# '# afecte$e ima%inea public# a copilului 'au dreptul ace'tuia la via# intim#, privat# i familial#. (3) Participarea copilului n v"r't# de p"n# la . ani la de$bateri publice n cadrul unor pro%rame audiovi$uale 'e poate face numai cu con'im#m"ntul 'cri' al ace'tuia i al p#rinilor 'au, dup# ca$, al altui repre$entant le%al. (4) *opiii nu pot fi folo'ii 'au e9pui de c#tre p#rini, repre$entani le%ali 'au alte per'oane re'pon'abile de creterea i n%ri)irea lor, n 'copul de a obine avanta)e per'onale 'au de a influena deci$iile autorit#ilor publice. (") *on'iliul +aional al (udiovi$ualului monitori$ea$# modul de derulare a pro%ramelor audiovi$uale, a'tfel nc"t '# 'e a'i%ure protecia i %arantarea dreptului copilului prev#$ut la alin. 4.5. Art. 23. (1) *opilul are dreptul la libertate de e9primare. (2) -ibertatea copilului de a c#uta, de a primi i de a difu$a informaii de orice natur#, care vi$ea$# promovarea bun#'t#rii 'ale 'ociale, 'pirituale i morale, '#n#tatea 'a fi$ic# i mental#, 'ub orice form# i prin orice mi)loace la ale%erea 'a, e'te inviolabil#. (3) P#rinii 'au, dup# ca$, ali repre$entani le%ali ai copilului, per'oanele care au n pla'ament copii, precum i per'oanele care, prin natura funciei, promovea$# i a'i%ur# re'pectarea drepturilor copiilor au obli%aia de a le a'i%ura informaii, e9plicaii i 'faturi, n funcie de v"r'ta i de %radul de nele%ere al ace'tora, precum i de a le permite '#3i e9prime punctul de vedere, ideile i opiniile. (4) P#rinii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de e9primare dec"t n ca$urile prev#$ute e9pre' de le%e. Art. 24. - (1) *opilul capabil de di'cern#m"nt are dreptul de a3i e9prima liber opinia a'upra oric#rei probleme care l privete. (2) 8n orice procedur# )udiciar# 'au admini'trativ# care l privete copilul are dreptul de a fi a'cultat. >'te obli%atorie a'cultarea copilului care a mplinit v"r'ta de .0 ani. *u toate ace'tea, poate fi a'cultat i copilul care nu a mplinit v"r'ta de .0 ani, dac# autoritatea competent# aprecia$# c# audierea lui e'te nece'ar# pentru 'oluionarea cau$ei. (3) &reptul de a fi a'cultat confer# copilului po'ibilitatea de a cere i de a primi orice informaie pertinent#, de a fi con'ultat, de a3i e9prima opinia i de a fi informat a'upra con'ecinelor pe care le poate avea opinia 'a, dac# e'te re'pectat#, precum i a'upra con'ecinelor oric#rei deci$ii care l privete. (4) 8n toate ca$urile prev#$ute la alin. 425, opiniile copilului a'cultat vor fi luate n con'iderare i li 'e va acorda importana cuvenit#, n raport cu v"r'ta i cu %radul de maturitate a copilului.

(") Orice copil poate cere '# fie a'cultat conform di'po$iiilor alin. 425 i 435. 8n ca$ de refu$, autoritatea competent# 'e va pronuna printr3o deci$ie motivat#. (#) &i'po$iiile le%ale 'peciale privind con'im#m"ntul 'au pre$ena copilului n procedurile care l prive'c, precum i prevederile referitoare la de'emnarea unui curator, n ca$ de conflict de intere'e, 'unt i r#m"n aplicabile. Art. 2". - (1) *opilul are dreptul la libertate de %"ndire, de contiin# i de reli%ie. (2) P#rinii ndrum# copilul, potrivit propriilor convin%eri, n ale%erea unei reli%ii, n condiiile le%ii, in"nd 'eama de opinia, v"r'ta i de %radul de maturitate a ace'tuia, f#r# a3l putea obli%a '# adere la o anumit# reli%ie 'au la un anumit cult reli%io'. (3) !eli%ia copilului care a mplinit . ani nu poate fi 'c2imbat# f#r# con'im#m"ntul ace'tuia7 copilul care a mplinit v"r'ta de .= ani are dreptul '#3i alea%# 'in%ur reli%ia. (4) (tunci c"nd copilul beneficia$# de protecie 'pecial#, per'oanelor n n%ri)irea c#rora 'e afl# le 'unt inter$i'e orice aciuni menite '# influene$e convin%erile reli%ioa'e ale copilului. Art. 2#. - (1) *opilul are dreptul la liber# a'ociere n 'tructuri formale i informale, precum i libertatea de ntrunire panic#, n limitele prev#$ute de le%e. (2) (utorit#ile admini'traiei publice locale, unit#ile de nv##m"nt i alte in'tituii publice 'au private competente iau m#'urile nece'are a'i%ur#rii e9ercit#rii core'pun$#toare a drepturilor prev#$ute la alin. 4.5. Art. 27. - (1) *opilul aparin"nd unei minorit#i naionale, etnice, reli%ioa'e 'au lin%vi'tice are dreptul la via# cultural# proprie, la declararea apartenenei 'ale etnice, reli%ioa'e, la practicarea propriei 'ale reli%ii, precum i dreptul de a folo'i limba proprie n comun cu ali membri ai comunit#ii din care face parte. (2) *on'iliul +aional pentru *ombaterea &i'crimin#rii a'i%ur# i urm#rete e9ercitarea drepturilor prev#$ute la alin. 4.5. Art. 2(. - (1) *opilul are dreptul la re'pectarea per'onalit#ii i individualit#ii 'ale i nu poate fi 'upu' pedep'elor fi$ice 'au altor tratamente umilitoare ori de%radante. (2) M#'urile de di'ciplinare a copilului nu pot fi 'tabilite dec"t n acord cu demnitatea copilului, nefiind permi'e 'ub nici un motiv pedep'ele fi$ice ori acelea care 'e afl# n le%#tur# cu de$voltarea fi$ic#, p'i2ic# 'au care afectea$# 'tarea emoional# a copilului. Art. 2). - (1) *opilul are dreptul '# depun# 'in%ur pl"n%eri referitoare la nc#lcarea drepturilor 'ale fundamentale. (2) *opilul e'te informat a'upra drepturilor 'ale, precum i a'upra modalit#ilor de e9ercitare a ace'tora. $%C&IU'%A a 2-a Mediul familial i n%ri)irea alternativ# Art. 3*. (1) *opilul are dreptul '# crea'c# al#turi de p#rinii '#i. (2) P#rinii au obli%aia '# a'i%ure copilului, de o manier# core'pun$#toare capacit#ilor n continu# de$voltare ale copilului, orientarea i 'faturile nece'are e9ercit#rii core'pun$#toare a drepturilor prev#$ute n pre$enta le%e. (3) P#rinii copilului au dreptul '# primea'c# informaiile i a'i'tena de 'pecialitate nece'are n vederea n%ri)irii, creterii i educ#rii ace'tuia. Art. 31. - (1) (mbii p#rini 'unt re'pon'abili pentru creterea copiilor lor. (2) >9ercitarea drepturilor i ndeplinirea obli%aiilor p#rinteti trebuie '# aib# n vedere intere'ul 'uperior al copilului i '# a'i%ure bun#'tarea material# i 'piritual# a copilului, n 'pecial prin n%ri)irea ace'tuia, prin meninerea relaiilor per'onale cu el, prin a'i%urarea creterii, educ#rii i ntreinerii 'ale, precum i prin repre$entarea 'a le%al# i admini'trarea patrimoniului '#u. (3) 8n ca$ul e9i'tenei unor nenele%eri ntre p#rini cu privire la e9ercitarea drepturilor i ndeplinirea obli%aiilor p#rinteti, in'tana )udec#torea'c#, dup# a'cultarea ambilor p#rini, 2ot#r#te potrivit intere'ului 'uperior al copilului. Art. 32. - *opilul are dreptul '# fie cre'cut n condiii care '# permit# de$voltarea 'a fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# i 'ocial#. 8n ace't 'cop p#rinii 'unt obli%ai6 a) '# 'uprave%2e$e copilul7 b) '# coopere$e cu copilul i '# i re'pecte viaa intim#, privat# i demnitatea7

c) '# informe$e copilul de'pre toate actele i faptele care l3ar putea afecta i '# ia n con'iderare opinia ace'tuia7 d) '# ntreprind# toate m#'urile nece'are pentru reali$area drepturilor copilului lor7 e) '# coopere$e cu per'oanele fi$ice i per'oanele )uridice care e9ercit# atribuii n domeniul n%ri)irii, educ#rii i form#rii profe'ionale a copilului. Art. 33. - *opilul nu poate fi 'eparat de p#rinii '#i 'au de unul dintre ei, mpotriva voinei ace'tora, cu e9cepia ca$urilor e9pre' i limitativ prev#$ute de le%e, 'ub re$erva revi$uirii )udiciare i numai dac# ace't lucru e'te impu' de intere'ul 'uperior al copilului. Art. 34. - (1) <erviciul public de a'i'ten# 'ocial# va lua toate m#'urile nece'are pentru depi'tarea precoce a 'ituaiilor de ri'c care pot determina 'epararea copilului de p#rinii '#i, precum i pentru prevenirea comportamentelor abu$ive ale p#rinilor i a violenei n familie. (2) Orice 'eparare a copilului de p#rinii '#i, precum i orice limitare a e9erciiului drepturilor p#rinteti trebuie '# fie precedate de acordarea 'i'tematic# a 'erviciilor i pre'taiilor prev#$ute de le%e, cu accent deo'ebit pe informarea core'pun$#toare a p#rinilor, con'ilierea ace'tora, terapie 'au mediere, acordate n ba$a unui plan de 'ervicii. Art. 3". - (1) Planul de 'ervicii 'e ntocmete i 'e pune n aplicare de c#tre 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial#, or%ani$at la nivelul municipiilor i oraelor, precum i de per'oanele cu atribuii de a'i'ten# 'ocial# din aparatul propriu al con'iliilor locale comunale din unitatea admini'trativ3 teritorial# unde 'e afl# copilul, n urma evalu#rii 'ituaiei copilului i a familiei ace'tuia. (2) -a nivelul municipiului @ucureti ntocmirea i punerea n aplicare a planului prev#$ut la alin. 4.5 'e reali$ea$# de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului de la nivelul fiec#rui 'ector. (3) Planul de 'ervicii 'e aprob# prin di'po$iia primarului. (4) Planul de 'ervicii are ca obiectiv prevenirea 'epar#rii copilului de p#rinii '#i. 8n ace't 'cop 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# ori, dup# ca$, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului de la nivelul fiec#rui 'ector al municipiului @ucureti 'pri)in# acce'ul copilului i al familiei 'ale la 'erviciile i pre'taiile de'tinate meninerii copilului n familie. (") Planul de 'ervicii poate avea ca finalitate tran'miterea c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului a cererii de in'tituire a unei m#'uri de protecie 'pecial# a copilului, numai dac#, dup# acordarea 'erviciilor prev#$ute de ace't plan, 'e con'tat# c# meninerea copilului al#turi de p#rinii '#i nu e'te po'ibil#. Art. 3#. - (1) &ac# e9i't# motive temeinice de a 'u'pecta c# viaa i 'ecuritatea copilului 'unt prime)duite n familie, repre$entanii 'erviciului public de a'i'ten# 'ocial# ori, dup# ca$, ai direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului de la nivelul 'ectoarelor municipiului @ucureti au dreptul '# vi$ite$e copiii la locuina lor i '# 'e informe$e de'pre felul n care acetia 'unt n%ri)ii, de'pre '#n#tatea i de$voltarea lor fi$ic#, educarea, nv##tura i pre%#tirea lor profe'ional#, acord"nd, la nevoie, ndrum#rile nece'are. (2) &ac#, n urma vi$itelor efectuate potrivit alin. 4.5, 'e con'tat# c# de$voltarea fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# 'au 'ocial# a copilului e'te prime)duit#, 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# e'te obli%at '# 'e'i$e$e de ndat# direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului n vederea lu#rii m#'urilor prev#$ute de le%e. (3) &irecia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului e'te obli%at# '# 'e'i$e$e in'tana )udec#torea'c# n 'ituaia n care con'ider# c# 'unt ntrunite condiiile prev#$ute de le%e pentru dec#derea, total# 'au parial#, a p#rinilor ori a unuia dintre ei din e9erciiul drepturilor p#rinteti. Art. 37. - (1) &irecia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului va lua toate m#'urile nece'are pentru ca p#rinii dec#$ui din drepturile p#rinteti, precum i cei c#rora le3a fo't limitat e9erciiul anumitor drepturi '# beneficie$e de a'i'ten# 'peciali$at# pentru creterea capacit#ii ace'tora de a 'e ocupa de copii, n vederea redob"ndirii e9erciiului drepturilor p#rinteti. (2) P#rinii care 'olicit# redarea e9erciiului drepturilor p#rinteti beneficia$# de a'i'ten# )uridic# %ratuit#, n condiiile le%ii. Art. 3(. - In'tana )udec#torea'c# e'te 'in%ura autoritate competent# '# 'e pronune, lu"nd n con'iderare, cu prioritate, intere'ul 'uperior al copilului, cu privire la6 a) per'oana care e9ercit# drepturile i ndeplinete obli%aiile p#rinteti n 'ituaia n care copilul e'te lip'it, temporar 'au permanent, de ocrotirea p#rinilor '#i7

b) modalit#ile n care 'e e9ercit# drepturile i 'e ndepline'c obli%aiile p#rinteti7 c) dec#derea total# 'au parial# din e9erciiul drepturilor p#rinteti7 d) redarea e9erciiului drepturilor p#rinteti. Art. 3). - (1) Orice copil care e'te, temporar 'au definitiv, lip'it de ocrotirea p#rinilor '#i 'au care, n vederea prote)#rii intere'elor 'ale, nu poate fi l#'at n %ri)a ace'tora are dreptul la protecie alternativ#. (2) Protecia prev#$ut# la alin. 4.5 include in'tituirea tutelei, m#'urile de protecie 'pecial# prev#$ute de pre$enta le%e, adopia. 8n ale%erea uneia dintre ace'te 'oluii autoritatea competent# va ine 'eama n mod core'pun$#tor de nece'itatea a'i%ur#rii unei anumite continuit#i n educarea copilului, precum i de ori%inea 'a etnic#, reli%ioa'#, cultural# i lin%vi'tic#. Art. 4*. - (1) ?utela 'e in'tituie n 'ituaia n care ambii p#rini 'unt decedai, necuno'cui, dec#$ui din e9erciiul drepturilor p#rinteti 'au li '3a aplicat pedeap'a inter$icerii drepturilor p#rinteti, pui 'ub interdicie, declarai )udec#torete mori 'au di'p#rui, precum i n ca$ul n care, la ncetarea adopiei, in'tana )udec#torea'c# 2ot#r#te c# e'te n intere'ul copilului in'tituirea unei tutele. (2) ?utela 'e in'tituie conform le%ii de c#tre in'tana )udec#torea'c# n a c#rei circum'cripie teritorial# domicilia$# 'au a fo't %#'it copilul. Art. 41. - (1) Pot fi tutori per'oanele fi$ice 'au 'oul i 'oia mpreun#, care au domiciliul n !om"nia i nu 'e afl# n vreunul dintre ca$urile de incompatibilitate prev#$ute de le%e. (2) Per'oana fi$ic# 'au familia care urmea$# a fi tutore trebuie '# fie evaluat# de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului cu privire la %araniile morale i condiiile materiale pe care trebuie '# le ndeplinea'c# pentru a primi un copil n n%ri)ire. >valuarea 'e reali$ea$# de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului de la domiciliul per'oanei 'au familiei, acord"ndu3'e prioritate membrilor familiei e9tin'e a copilului. Art. 42. - (1) In'tana )udec#torea'c# numete cu prioritate ca tutore, dac# motive ntemeiate nu 'e opun, o rud# 'au un afin ori un prieten al familiei copilului, n 'tare '# ndeplinea'c# acea't# 'arcin#. (2) Per'oana fi$ic#, re'pectiv 'oii care urmea$# a fi tutori 'unt numii pe ba$a pre$ent#rii de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului a raportului de evaluare a ace'tora. Propunerea 'e va face in"ndu3'e 'eama de relaiile per'onale, de apropierea domiciliilor, precum i de opinia copilului. $%C&IU'%A a 3-a <#n#tatea i bun#'tarea copilului Art. 43. - (1) *opilul are dreptul de a 'e bucura de cea mai bun# 'tare de '#n#tate pe care o poate atin%e i de a beneficia de 'erviciile medicale i de recuperare nece'are pentru a'i%urarea reali$#rii efective a ace'tui drept. (2) (cce'ul copilului la 'ervicii medicale i de recuperare, precum i la medicaia adecvat# 't#rii 'ale n ca$ de boal# e'te %arantat de c#tre 'tat, co'turile aferente fiind 'uportate din Aondul naional unic de a'i%ur#ri 'ociale de '#n#tate i de la bu%etul de 'tat. (3) Or%anele de 'pecialitate ale admini'traiei publice centrale, autorit#ile admini'traiei publice locale, precum i orice alte in'tituii publice 'au private cu atribuii n domeniul '#n#t#ii 'unt obli%ate '# adopte, n condiiile le%ii, toate m#'urile nece'are pentru6 a) reducerea mortalit#ii infantile7 b) a'i%urarea i de$voltarea 'erviciilor medicale primare i comunitare7 c) prevenirea malnutriiei i a mboln#virilor7 d) a'i%urarea 'erviciilor medicale pentru %ravide n perioada pre3 i po'tnatal#, indiferent dac# ace'tea au 'au nu au calitatea de per'oan# a'i%urat# n 'i'temul a'i%ur#rilor 'ociale de '#n#tate7 e) informarea p#rinilor i a copiilor cu privire la '#n#tatea i alimentaia copilului, inclu'iv cu privire la avanta)ele al#pt#rii, i%ienei i 'alubrit#ii mediului ncon)ur#tor7 f) de$voltarea de aciuni i pro%rame pentru ocrotirea '#n#t#ii i de prevenire a bolilor, de a'i'ten# a p#rinilor i de educaie, precum i de 'ervicii n materie de planificare familial#7 g) verificarea periodic# a tratamentului copiilor care au fo't pla'ai pentru a primi n%ri)ire, protecie 'au tratament7 h) a'i%urarea confidenialit#ii con'ultanei medicale acordate la 'olicitarea copilului7 i) derularea 'i'tematic# n unit#ile colare de pro%rame de educaie pentru via#, inclu'iv educaie 'e9ual# pentru copii, n vederea prevenirii contact#rii bolilor cu tran'mitere 'e9ual# i a %ravidit#ii

minorelor. (4) P#rinii 'unt obli%ai '# 'olicite a'i'ten# medical# pentru a a'i%ura copilului cea mai bun# 'tare de '#n#tate pe care o poate atin%e i pentru a preveni 'ituaiile care pun n pericol viaa, creterea i de$voltarea copilului. (") 8n 'ituaia e9cepional# n care viaa copilului 'e afl# n pericol iminent ori e9i't# ri'cul producerii unor con'ecine %rave cu privire la '#n#tatea 'au inte%ritatea ace'tuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de 'trict# nece'itate pentru a 'alva viaa copilului, c2iar f#r# a avea acordul p#rinilor 'au al altui repre$entant le%al al ace'tuia. (#) :i$itele periodice ale per'onalului medical de 'pecialitate la domiciliul %ravidelor i al copiilor p"n# la mplinirea v"r'tei de un an 'unt obli%atorii, n vederea ocrotirii '#n#t#ii mamei i copilului, educaiei pentru '#n#tate, prevenirii abandonului, abu$ului 'au ne%li)#rii copilului. Art. 44. - (1) *opilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care '# permit# de$voltarea 'a fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# i 'ocial#. (2) P#rinilor 'au, dup# ca$, altor repre$entani le%ali le revine n primul r"nd re'pon'abilitatea de a a'i%ura, n limita po'ibilit#ilor, cele mai bune condiii de via# nece'are creterii i de$volt#rii copiilor7 p#rinii 'unt obli%ai '# le a'i%ure copiilor locuin#, precum i condiiile nece'are pentru cretere, educare, nv##tur# i pre%#tirea profe'ional#. Art. 4". - (1) *opilul are dreptul de a beneficia de a'i'ten# 'ocial# i de a'i%ur#ri 'ociale, n funcie de re'ur'ele i de 'ituaia n care 'e afl# ace'ta i per'oanele n ntreinerea c#rora 'e %#'ete. (2) 8n ca$ul n care p#rinii 'au per'oanele care au, potrivit le%ii, obli%aia de a ntreine copilul nu pot a'i%ura, din motive independente de voina lor, 'ati'facerea nevoilor minime de locuin#, 2ran#, mbr#c#minte i educaie ale copilului, 'tatul, prin autorit#ile publice competente, e'te obli%at '# a'i%ure ace'tora 'pri)in core'pun$#tor, 'ub form# de pre'taii financiare, pre'taii n natur#, precum i 'ub form# de 'ervicii, n condiiile le%ii. (3) P#rinii au obli%aia '# 'olicite autorit#ilor competente acordarea alocaiilor, indemni$aiilor, pre'taiilor n bani 'au n natur# i a altor facilit#i prev#$ute de le%e pentru copii 'au pentru familiile cu copii. (4) (utorit#ile admini'traiei publice locale au obli%aia de a informa p#rinii i copiii n le%#tur# cu drepturile pe care le au, precum i a'upra modalit#ii de acordare a drepturilor de a'i'ten# 'ocial# i de a'i%ur#ri 'ociale. Art. 4#. - (1) *opilul cu 2andicap are dreptul la n%ri)ire 'pecial#, adaptat# nevoilor 'ale. (2) *opilul cu 2andicap are dreptul la educaie, recuperare, compen'are, reabilitare i inte%rare, adaptate po'ibilit#ilor proprii, n vederea de$volt#rii per'onalit#ii 'ale. (3) 8n%ri)irea 'pecial# trebuie '# a'i%ure de$voltarea fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# 'au 'ocial# a copiilor cu 2andicap. 8n%ri)irea 'pecial# con't# n a)utor adecvat 'ituaiei copilului i p#rinilor '#i ori, dup# ca$, 'ituaiei celor c#rora le e'te ncredinat copilul i 'e acord# %ratuit, ori de c"te ori ace't lucru e'te po'ibil, pentru facilitarea acce'ului efectiv i f#r# di'criminare al copiilor cu 2andicap la educaie, formare profe'ional#, 'ervicii medicale, recuperare, pre%#tire, n vederea ocup#rii unui loc de munc#, la activit#i recreative, precum i la orice alte activit#i apte '# le permit# deplina inte%rare 'ocial# i de$voltare a per'onalit#ii lor. (4) Or%anele de 'pecialitate ale admini'traiei publice centrale i autorit#ile admini'traiei publice locale 'unt obli%ate '# iniie$e pro%rame i '# a'i%ure re'ur'ele nece'are de$volt#rii 'erviciilor de'tinate 'ati'facerii nevoilor copiilor cu 2andicap i ale familiilor ace'tora n condiii care '# le %arante$e demnitatea, '# le favori$e$e autonomia i '# le facilite$e participarea activ# la viaa comunit#ii. $%C&IU'%A a 4-a >ducaie, activit#i recreative i culturale Art. 47. - (1) *opilul are dreptul de a primi o educaie care '# i permit# de$voltarea, n condiii nedi'criminatorii, a aptitudinilor i per'onalit#ii 'ale. (2) P#rinii copilului au cu prioritate dreptul de a ale%e felul educaiei care urmea$# '# fie dat# copiilor lor i au obli%aia '# n'crie copilul la coal# i '# a'i%ure frecventarea cu re%ularitate de c#tre ace'ta a cur'urilor colare. (3) *opilul care a mplinit v"r'ta de . ani poate cere ncuviinarea in'tanei )udec#toreti de a3i

'c2imba felul nv##turii i al pre%#tirii profe'ionale. Art. 4(. - (1) Mini'terul >ducaiei i *ercet#rii, ca or%an de 'pecialitate al admini'traiei publice centrale, precum i in'pectoratele colare i unit#ile de nv##m"nt, ca in'tituii ale admini'traiei publice locale cu atribuii n domeniul educaiei, 'unt obli%ate '# ntreprind# m#'uri nece'are pentru6 a) facilitarea acce'ului la educaia precolar# i a'i%urarea nv##m"ntului %eneral obli%atoriu i %ratuit pentru toi copiii7 b) de$voltarea de pro%rame de educaie pentru p#rinii tineri, inclu'iv n vederea prevenirii violenei n familie7 c) or%ani$area de cur'uri 'peciale de pre%#tire pentru copiii care nu pot r#'punde la cerinele pro%ramei colare naionale, pentru a nu intra prematur pe piaa muncii7 d) or%ani$area de cur'uri 'peciale de pre%#tire pentru copiii care au abandonat coala, n vederea reinte%r#rii lor n 'i'temul naional de nv##m"nt7 e) re'pectarea dreptului copilului la timp de odi2n# i timp liber, precum i a dreptului ace'tuia de a participa liber la viaa cultural# i arti'tic#7 f) prevenirea abandonului colar din motive economice, lu"nd m#'uri active de acordare a unor 'ervicii 'ociale n mediul colar, cum 'unt6 2ran#, rec2i$ite, tran'port i altele a'emenea. (2) 8n cadrul proce'ului in'tructiv3educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu re'pect de c#tre cadrele didactice, de a fi informat a'upra drepturilor 'ale, precum i a'upra modalit#ilor de e9ercitare a ace'tora. Pedep'ele corporale n cadrul proce'ului in'tructiv3educativ 'unt inter$i'e. (3) *opilul, per'onal i, dup# ca$, repre$entat 'au a'i'tat de repre$entantul '#u le%al, are dreptul de a conte'ta modalit#ile i re$ultatele evalu#rii i de a 'e adre'a n ace't 'en' conducerii unit#ii de nv##m"nt, n condiiile le%ii. (4) *adrele didactice au obli%aia de a 'emnala 'erviciului public de a'i'ten# 'ocial# 'au, dup# ca$, direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului ca$urile de rele tratamente, abu$uri 'au de ne%li)are a copiilor. Art. 4). (1) *opilul are dreptul la odi2n# i vacan#. (2) *opilul trebuie '# beneficie$e de timp 'uficient pentru odi2n# i vacan#, '# participe n mod liber la activit#i recreative proprii v"r'tei 'ale i la activit#ile culturale, arti'tice i 'portive ale comunit#ii. (utorit#ile publice au obli%aia '# contribuie, potrivit atribuiilor ce le revin, la a'i%urarea condiiilor e9ercit#rii n condiii de e%alitate a ace'tui drept. (3) (utorit#ile publice au obli%aia '# a'i%ure, potrivit atribuiilor care le revin, locuri de )oac# 'uficiente i adecvate pentru copii, n mod 'pecial n 'ituaia $onelor inten' populate. CAPITOLUL III Protecia 'pecial# a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i $%C&IU'%A 1 &i'po$iii comune Art. "*. - Protecia 'pecial# a copilului repre$int# an'amblul m#'urilor, pre'taiilor i 'erviciilor de'tinate n%ri)irii i de$volt#rii copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i 'au a celui care, n vederea prote)#rii intere'elor 'ale, nu poate fi l#'at n %ri)a ace'tora. Art. "1. - (1) *opilul beneficia$# de protecia 'pecial# prev#$ut# de pre$enta le%e p"n# la dob"ndirea capacit#ii depline de e9erciiu. (2) -a cererea t"n#rului, e9primat# dup# dob"ndirea capacit#ii depline de e9erciiu, dac# i continu# 'tudiile ntr3o form# de nv##m"nt de $i, protecia 'pecial# 'e acord#, n condiiile le%ii, pe toat# durata continu#rii 'tudiilor, dar f#r# a 'e dep#i v"r'ta de 2= de ani. (3) ?"n#rul care a dob"ndit capacitate deplin# de e9erciiu i a beneficiat de o m#'ur# de protecie 'pecial#, dar care nu i continu# 'tudiile i nu are po'ibilitatea revenirii n propria familie, fiind confruntat cu ri'cul e9cluderii 'ociale, beneficia$#, la cerere, pe o perioad# de p"n# la 2 ani, de protecie 'pecial#, n 'copul facilit#rii inte%r#rii 'ale 'ociale. 8n ca$ul n care 'e face dovada c# t"n#rului i '3au oferit un loc de munc# i0'au locuin#, iar ace'ta le3a refu$at ori le3a pierdut din motive imputabile lui, n mod 'ucce'iv, prevederile pre$entului alineat nu mai 'unt aplicabile. Art. "2. - <erviciile de protecie 'pecial# 'unt cele prev#$ute la art. .0/3..0. Art. "3. - (1) M#'urile de protecie 'pecial# a copilului 'e 'tabile'c i 'e aplic# n ba$a planului

individuali$at de protecie. (2) Planul prev#$ut la alin. 4.5 'e ntocmete i 'e revi$uiete n conformitate cu normele metodolo%ice elaborate i aprobate de (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului. (3) M#'urile de protecie 'pecial# a copilului care a mplinit v"r'ta de . ani 'e 'tabile'c numai cu con'im#m"ntul ace'tuia. 8n 'ituaia n care copilul refu$# '# i dea con'im#m"ntul, m#'urile de protecie 'e 'tabile'c numai de c#tre in'tana )udec#torea'c#, care, n 'ituaii temeinic motivate, poate trece pe'te refu$ul ace'tuia de a3i e9prima con'im#m"ntul fa# de m#'ura propu'#. Art. "4. - (1) &irecia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului are obli%aia de a ntocmi planul individuali$at de protecie imediat dup# primirea cererii de in'tituire a unei m#'uri de protecie 'pecial# 'au imediat dup# ce directorul direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului a di'pu' pla'amentul n re%im de ur%en#. (2) 8n 'ituaia copilului pentru care a fo't in'tituit# tutela, di'po$iiile alin. 4.5 nu 'unt aplicabile. (3) -a 'tabilirea obiectivelor planului individuali$at de protecie 'e acord# prioritate reinte%r#rii copilului n familie 'au, dac# acea'ta nu e'te po'ibil#, pla'amentului copilului n familia e9tin'#. Obiectivele planului 'e 'tabile'c cu con'ultarea obli%atorie a p#rinilor i a membrilor familiei l#r%ite care au putut fi identificai. (4) Planul individuali$at de protecie poate prevedea pla'amentul copilului ntr3un 'erviciu de tip re$idenial, numai n ca$ul n care nu a putut fi in'tituit# tutela ori nu a putut fi di'pu' pla'amentul la familia e9tin'#, la un a'i'tent maternal 'au la o alt# per'oan# 'au familie, n condiiile pre$entei le%i. Art. "". M#'urile de protecie 'pecial# a copilului 'unt6 a) pla'amentul7 b) pla'amentul n re%im de ur%en#7 c) 'uprave%2erea 'peciali$at#. Art. "#. - &e m#'urile de protecie 'pecial#, in'tituite de pre$enta le%e, beneficia$#6 a) copilul ai c#rui p#rini 'unt decedai, necuno'cui, dec#$ui din e9erciiul drepturilor p#rinteti 'au c#rora li '3a aplicat pedeap'a inter$icerii drepturilor p#rinteti, pui 'ub interdicie, declarai )udec#torete mori 'au di'p#rui, c"nd nu a putut fi in'tituit# tutela7 b) copilul care, n vederea prote)#rii intere'elor 'ale, nu poate fi l#'at n %ri)a p#rinilor din motive neimputabile ace'tora7 c) copilul abu$at 'au ne%li)at7 d) copilul %#'it 'au copilul abandonat de c#tre mam# n unit#i 'anitare7 e) copilul care a '#v"rit o fapt# prev#$ut# de le%ea penal# i care nu r#'punde penal. Art. "7. - P#rinii, precum i copilul care a mplinit v"r'ta de . ani au dreptul '# atace n in'tan# m#'urile de protecie 'pecial# in'tituite de pre$enta le%e, beneficiind de a'i'ten# )uridic# %ratuit#, n condiiile le%ii. $%C&IU'%A a 2-a Pla'amentul Art. "(. - (1) Pla'amentul copilului con'tituie o m#'ur# de protecie 'pecial#, av"nd caracter temporar, care poate fi di'pu'#, n condiiile pre$entei le%i, dup# ca$, la6 a) o per'oan# 'au familie7 b) un a'i'tent maternal7 c) un 'erviciu de tip re$idenial, prev#$ut la art. ..0 alin. 425 i liceniat n condiiile le%ii. (2) Per'oana 'au familia care primete un copil n pla'ament trebuie '# aib# domiciliul n !om"nia i '# fie evaluat# de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului cu privire la %araniile morale i condiiile materiale pe care trebuie '# le ndeplinea'c# pentru a primi un copil n pla'ament. Art. "). - Pe toat# durata pla'amentului, domiciliul copilului 'e afl#, dup# ca$, la per'oana, familia, a'i'tentul maternal 'au la 'erviciul de tip re$idenial care l are n n%ri)ire. Art. #*. - (1) Pla'amentul copilului care nu a mplinit v"r'ta de 2 ani poate fi di'pu' numai la familia e9tin'# 'au 'ub'titutiv#, pla'amentul ace'tuia ntr3un 'erviciu de tip re$idenial fiind inter$i'. (2) Prin e9cepie de la prevederile alin. 4.5, 'e poate di'pune pla'amentul ntr3un 'erviciu de tip re$idenial al copilului mai mic de 2 ani, n 'ituaia n care ace'ta pre$int# 2andicapuri %rave, cu dependen# de n%ri)iri n 'ervicii de tip re$idenial 'peciali$ate.

(3) -a 'tabilirea m#'urii de pla'ament 'e va urm#ri6 a) pla'area copilului, cu prioritate, la familia e9tin'# 'au la familia 'ub'titutiv#7 b) meninerea frailor mpreun#7 c) facilitarea e9ercit#rii de c#tre p#rini a dreptului de a vi$ita copilul i de a menine le%#tura cu ace'ta. Art. #1. - (1) M#'ura pla'amentului 'e 'tabilete de c#tre comi'ia pentru protecia copilului, n 'ituaia n care e9i't# acordul p#rinilor, pentru 'ituaiile prev#$ute la art. 5= lit. b5 i e5. (2) M#'ura pla'amentului 'e 'tabilete de c#tre in'tana )udec#torea'c#, la cererea direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului6 a) n 'ituaia copilului prev#$ut la art. 5= lit. a5, precum i n 'ituaia copilului prev#$ut la art. 5= lit. c5 i d5, dac# 'e impune nlocuirea pla'amentului n re%im de ur%en# di'pu' de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului7 b) n 'ituaia copilului prev#$ut la art. 5= lit. b5 i e5, atunci c"nd nu e9i't# acordul p#rinilor 'au, dup# ca$, al unuia dintre p#rini, pentru in'tituirea ace'tei m#'uri. Art. #2. - (1) &repturile i obli%aiile p#rinteti fa# de copil 'e menin pe toat# durata m#'urii pla'amentului di'pu' de c#tre comi'ia pentru protecia copilului. (2) &repturile i obli%aiile p#rinteti n 'ituaia copilului pentru care nu a putut fi in'tituit# tutela i pentru care in'tana a di'pu' m#'ura pla'amentului 'unt e9ercitate i, re'pectiv, ndeplinite de c#tre preedintele con'iliului )udeean, re'pectiv de c#tre primarul 'ectorului municipiului @ucureti. (3) Prin e9cepie de la prevederile alin. 425, p#rinii dec#$ui din drepturile p#rinteti, precum i cei c#rora li '3a aplicat pedeap'a inter$icerii drepturilor p#rinteti p#'trea$# dreptul de a con'imi la adopia copilului lor. (4) Modalitatea de e9ercitare a drepturilor i de ndeplinire a obli%aiilor p#rinteti cu privire la per'oan# i la bunurile copilului aflat n 'ituaia prev#$ut# la art. 5= lit. c5 i d5 i, re'pectiv, la art. 5= lit. b5 i e5 'e 'tabilete de c#tre in'tana )udec#torea'c#. Art. #3. - *omi'ia pentru protecia copilului 'au, dup# ca$, in'tana care a di'pu' pla'amentul copilului va 'tabili, dac# e'te ca$ul, i cuantumul contribuiei lunare a p#rinilor la ntreinerea ace'tuia, n condiiile 'tabilite de *odul familiei. <umele a'tfel nca'ate 'e con'tituie venit la bu%etul )udeului, re'pectiv la cel al 'ectorului municipiului @ucureti de unde provine copilul. $%C&IU'%A a 3-a Pla'amentul n re%im de ur%en# Art. #4. - (1) Pla'amentul copilului n re%im de ur%en# e'te o m#'ur# de protecie 'pecial#, cu caracter temporar, care 'e 'tabilete n 'ituaia copilului abu$at 'au ne%li)at, precum i n 'ituaia copilului %#'it 'au a celui abandonat n unit#i 'anitare. (2) &i'po$iiile art. 5/3=0 'e aplic# n mod core'pun$#tor. (3) Pe toat# durata pla'amentului n re%im de ur%en# 'e 'u'pend# de drept e9erciiul drepturilor p#rinteti, p"n# c"nd in'tana )udec#torea'c# va decide cu privire la meninerea 'au la nlocuirea ace'tei m#'uri i cu privire la e9ercitarea drepturilor p#rinteti. Pe perioada 'u'pend#rii, drepturile i obli%aiile p#rinteti privitoare la per'oana copilului 'unt e9ercitate i, re'pectiv, 'unt ndeplinite de c#tre per'oana, familia, a'i'tentul maternal 'au de c#tre eful 'erviciului de tip re$idenial care a primit copilul n pla'ament n re%im de ur%en#, iar cele privitoare la bunurile copilului 'unt e9ercitate i, re'pectiv, 'unt ndeplinite de c#tre preedintele con'iliului )udeean, re'pectiv de c#tre primarul 'ectorului municipiului @ucureti. Art. #". - (1) M#'ura pla'amentului n re%im de ur%en# 'e 'tabilete de c#tre directorul direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului din unitatea admini'trativ3teritorial# n care 'e %#'ete copilul %#'it 'au cel abandonat de c#tre mam# n unit#i 'anitare ori copilul abu$at 'au ne%li)at, n 'ituaia n care nu 'e nt"mpin# opo$iie din partea repre$entanilor per'oanelor )uridice, precum i a per'oanelor fi$ice care au n n%ri)ire 'au a'i%ur# protecia copilului re'pectiv. (2) M#'ura pla'amentului n re%im de ur%en# 'e 'tabilete de c#tre in'tana )udec#torea'c# n condiiile art. 1 alin. 435. Art. ##. - (1) 8n 'ituaia pla'amentului n re%im de ur%en# di'pu' de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, acea'ta e'te obli%at# '# 'e'i$e$e in'tana )udec#torea'c# n termen de / de ore de la data la care a di'pu' acea't# m#'ur#.

(2) In'tana )udec#torea'c# va anali$a motivele care au 'tat la ba$a m#'urii adoptate de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului i 'e va pronuna, dup# ca$, cu privire la meninerea pla'amentului n re%im de ur%en# 'au la nlocuirea ace'tuia cu m#'ura pla'amentului, in'tituirea tutelei ori cu privire la reinte%rarea copilului n familia 'a. In'tana e'te obli%at# '# 'e pronune i cu privire la e9ercitarea drepturilor p#rinteti. (3) 8n 'ituaia n care pla'amentul n re%im de ur%en# e'te di'pu' de c#tre in'tana )udec#torea'c#, acea'ta 'e va pronuna n condiiile art. 1 alin. 4 5. $%C&IU'%A a 4-a <uprave%2erea 'peciali$at# Art. #7. - (1) M#'ura de 'uprave%2ere 'peciali$at# 'e di'pune n condiiile pre$entei le%i fa# de copilul care a '#v"rit o fapt# penal# i care nu r#'punde penal. (2) 8n ca$ul n care e9i't# acordul p#rinilor 'au al repre$entantului le%al, m#'ura 'uprave%2erii 'peciali$ate 'e di'pune de c#tre comi'ia pentru protecia copilului, iar, n lip'a ace'tui acord, de c#tre in'tana )udec#torea'c#. $%C&IU'%A a "-a Monitori$area aplic#rii m#'urilor de protecie 'pecial# Art. #(. - (1) 8mpre)ur#rile care au 'tat la ba$a 'tabilirii m#'urilor de protecie 'pecial#, di'pu'e de comi'ia pentru protecia copilului 'au de in'tana )udec#torea'c#, trebuie verificate trime'trial de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului. (2) 8n ca$ul n care mpre)ur#rile prev#$ute la alin. 4.5 '3au modificat, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului e'te obli%at# '# 'e'i$e$e de ndat# comi'ia pentru protecia copilului 'au, dup# ca$, in'tana )udec#torea'c#, n vederea modific#rii 'au, dup# ca$, a ncet#rii m#'urii. (3) &reptul de 'e'i$are prev#$ut la alin. 425 l au, de a'emenea, p#rinii 'au alt repre$entant le%al al copilului, precum i copilul. Art. #). - (1) &irecia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'au, dup# ca$, or%ani'mul privat autori$at are obli%aia de a urm#ri modul n care 'unt pu'e n aplicare m#'urile de protecie 'pecial#, de$voltarea i n%ri)irea copilului pe perioada aplic#rii m#'urii. (2) 8n ndeplinirea obli%aiei prev#$ute la alin. 4.5 direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'au, dup# ca$, or%ani'mul privat autori$at ntocmete, trime'trial 'au ori de c"te ori apare o 'ituaie care impune ace't lucru, rapoarte privitoare la evoluia de$volt#rii fi$ice, mentale, 'pirituale, morale 'au 'ociale a copilului i a modului n care ace'ta e'te n%ri)it. (3) 8n 'ituaia n care 'e con'tat#, pe ba$a raportului ntocmit potrivit alin. 425, nece'itatea modific#rii 'au, dup# ca$, a ncet#rii m#'urii, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului e'te obli%at# '# 'e'i$e$e de ndat# comi'ia pentru protecia copilului 'au, dup# ca$, in'tana )udec#torea'c#. Art. 7*. - -a ncetarea m#'urilor de protecie 'pecial# prin reinte%rarea copilului n familia 'a, 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial#, or%ani$at la nivelul municipiilor i oraelor, per'oanele cu atribuii de a'i'ten# 'ocial# din aparatul propriu al con'iliilor locale comunale, precum i direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, n ca$ul 'ectoarelor municipiului @ucureti, de la domiciliul 'au, dup# ca$, de la reedina p#rinilor au obli%aia de a urm#ri evoluia de$volt#rii copilului, precum i modul n care p#rinii i e9ercit# drepturile i i ndepline'c obli%aiile cu privire la copil. 8n ace't 'cop ace'tea ntocme'c rapoarte lunare pe o perioad# de minimum 3 luni. Art. 71. - *opilul fa# de care a fo't luat# o m#'ur# de protecie 'pecial# are dreptul de a menine relaii cu alte per'oane, dac# ace'tea nu au o influen# ne%ativ# a'upra de$volt#rii 'ale fi$ice, mentale, 'pirituale, morale 'au 'ociale. CAPITOLUL I+ Protecia copiilor refu%iai i protecia copiilor n ca$ de conflict armat Art. 72. - (1) *opiii care 'olicit# obinerea 'tatutului de refu%iat, precum i cei care au obinut ace't 'tatut beneficia$# de protecie i a'i'ten# umanitar# core'pun$#toare pentru reali$area drepturilor lor. (2) *opiii prev#$ui la alin. 4.5 beneficia$# de una dintre formele de protecie prev#$ute de Ordonana ;uvernului nr. .0202000 privind 'tatutul i re%imul refu%iailor n !om"nia, aprobat# cu modific#ri

prin -e%ea nr. 3230200., cu modific#rile i complet#rile ulterioare. Art. 73. - (1) 8n 'ituaia n care copilul care 'olicit# 'tatutul de refu%iat e'te nen'oit de c#tre p#rini 'au de un alt repre$entant le%al, 'u'inerea intere'elor ace'tuia pe parcur'ul procedurii de acordare a 'tatutului de refu%iat 'e a'i%ur# de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului n a c#rei ra$# admini'trativ3teritorial# 'e afl# or%anul teritorial al Mini'terului (dmini'traiei i Internelor unde urmea$# a fi depu'# cererea. (2) *ererea pentru acordarea 'tatutului de refu%iat al copilului aflat n 'ituaia prev#$ut# la alin. 4.5 'e anali$ea$# cu prioritate. (3) 8n 'copul 'u'inerii adecvate a intere'elor copilului prev#$ut la alin. 4.5, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului de'emnea$# o per'oan# cu 'tudii 'uperioare )uridice 'au de a'i'ten# 'ocial# din cadrul per'onalului propriu 'au al unui or%ani'm privat autori$at, care '# 'u'in# drepturile copilului i '# participe, al#turi de ace'ta, la ntrea%a procedur# de acordare a 'tatutului de refu%iat. (4) 8n 'ituaia n care 'e con'tat# c# per'oana de'emnat# de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului nu i ndeplinete core'pun$#tor obli%aia de ap#rare a intere'elor copilului 'au dovedete rea3credin# n ndeplinirea ace'teia, Oficiul +aional pentru !efu%iai poate 'olicita direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului nlocuirea ace'tei per'oane. Art. 74. - (1) P"n# la 'oluionarea definitiv# i irevocabil# a cererii de acordare a 'tatutului de refu%iat, ca$area copiilor prev#$ui la art. 73 'e reali$ea$# ntr3un 'erviciu de tip re$idenial prev#$ut de pre$enta le%e, aparin"nd direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'au unui or%ani'm privat autori$at. (2) *opiii care au mplinit v"r'ta de .= ani pot fi ca$ai i n centrele de primire i ca$are aflate n 'ubordinea Oficiului +aional pentru !efu%iai. (3) *opiii prev#$ui la alin. 4.5, c#rora li '3a acordat 'tatutul de refu%iat, beneficia$# de protecia 'pecial# a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i, prev#$ut# de pre$enta le%e. Art. 7". - (1) 8n 'ituaia n care cererea copilului prev#$ut la art. 72, de acordare a 'tatutului de refu%iat, e'te re'pin'# n mod definitiv i irevocabil, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'e'i$ea$# (utoritatea pentru <tr#ini i 'olicit# in'tanei )udec#toreti 'tabilirea pla'amentului copilului ntr3un 'erviciu de protecie 'pecial#. (2) M#'ura pla'amentului durea$# p"n# la returnarea copilului n ara de reedin# a p#rinilor ori n ara n care au fo't identificai ali membri ai familiei di'pui '# ia copilul. Art. 7#. - (1) *opiii afectai de conflicte armate beneficia$# de protecie i a'i'ten# n condiiile pre$entei le%i. (2) 8n ca$ de conflicte armate, in'tituiile 'tatului iau m#'urile nece'are pentru de$voltarea de mecani'me 'peciale menite '# a'i%ure monitori$area m#'urilor adoptate pentru prote)area drepturilor copilului. Art. 77. - +ici un copil nu va fi folo'it ca 'pion, c#l#u$# 'au curier n timpul conflictelor armate. Art. 7(. - (1) 8n 'ituaia e9i'tenei unui conflict armat, (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului, n colaborare cu Mini'terul (dmini'traiei i Internelor, cu Mini'terul (p#r#rii +aionale, precum i cu alte in'tituii cu atribuii 'pecifice, are obli%aia de a iniia i de a implementa 'trate%ii i pro%rame, inclu'iv la nivel familial i comunitar, pentru a a'i%ura demobili$area copiilor 'oldai i, re'pectiv, pentru a remedia efectele fi$ice i p'i2ice ale conflictelor a'upra copilului i pentru a promova reinte%rarea 'ocial# a ace'tuia. (2) Or%anele admini'traiei publice centrale menionate la alin. 4.5, n colaborare cu (%enia +aional# de Ocupare a Aorei de Munc# i cu Mini'terul >ducaiei i *ercet#rii, vor promova m#'urile core'pun$#toare pentru6 a) educarea n 'piritul nele%erii, 'olidarit#ii i p#cii, ca un proce' %eneral i continuu n prevenirea conflictelor7 b) educarea i pre%#tirea copiilor demobili$ai pentru o via# 'ocial# activ# i re'pon'abil#. Art. 7). - (1) 8n orice )ude 'au 'ector al municipiului @ucureti, preedintele con'iliului )udeean ori, dup# ca$, primarul 'ectorului municipiului @ucureti are obli%aia de a nainta direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, n termen de 2 de ore de la iniierea unui conflict armat, o li't# complet# a tuturor copiilor aflai pe teritoriul re'pectivei unit#i admini'trativ3teritoriale, n vederea monitori$#rii 'ituaiei ace'tora.

(2) Infra'tructura av"nd ca de'tinaie protecia i promovarea drepturilor copilului nu va fi folo'it# n 'copuri militare. (3) 8n ca$ul aciunilor de evaluare de'f#urate n urma unor conflicte armate, copiilor li 'e va acorda prioritate. &irecia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, n colaborare cu protecia civil#, va lua m#'urile nece'are pentru a 'e a'i%ura 'uprave%2erea copiilor care 'unt evacuai de c#tre per'oane care i pot a'uma re'pon'abilitatea ocrotirii i 'i%uranei lor. Ori de c"te ori e'te po'ibil, membrii aceleiai familii vor fi ca$ai mpreun#. CAPITOLUL + Protecia copilului care a '#v"rit o fapt# penal# i nu r#'punde penal Art. (*. - (1) Pentru copilul care a '#v"rit o fapt# prev#$ut# de le%ea penal# i care nu r#'punde penal, la propunerea direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului n a c#rei unitate admini'trativ3teritorial# 'e afl# copilul, 'e va lua una dintre m#'urile prev#$ute la art. 55 lit. a5 i c5. (2) 8n di'punerea uneia dintre m#'urile prev#$ute la art. 55 lit. a5 i c5, *omi'ia pentru Protecia *opilului, atunci c"nd e9i't# acordul p#rinilor 'au al altui repre$entant le%al al copilului, ori, dup# ca$, in'tana )udec#torea'c#, atunci c"nd ace't acord lip'ete, va ine 'eama de6 a) condiiile care au favori$at '#v"rirea faptei7 b) %radul de pericol 'ocial al faptei7 c) mediul n care a cre'cut i a tr#it copilul7 d) ri'cul '#v"ririi din nou de c#tre copil a unei fapte prev#$ute de le%ea penal#7 e) orice alte elemente de natur# a caracteri$a 'ituaia copilului. Art. (1. - (1) M#'ura 'uprave%2erii 'peciali$ate con't# n meninerea copilului n familia 'a, 'ub condiia re'pect#rii de c#tre ace'ta a unor obli%aii, cum ar fi6 a) frecventarea cur'urilor colare7 b) utili$area unor 'ervicii de n%ri)ire de $i7 c) urmarea unor tratamente medicale, con'iliere 'au p'i2oterapie7 d) inter$icerea de a frecventa anumite locuri 'au de a avea le%#turi cu anumite per'oane. (2) 8n ca$ul n care meninerea n familie nu e'te po'ibil# 'au atunci c"nd copilul nu i ndeplinete obli%aiile 'tabilite prin m#'ura 'uprave%2erii 'peciali$ate, comi'ia pentru protecia copilului ori, dup# ca$, in'tana )udec#torea'c#, dup# di'tinciile prev#$ute la art. /0 alin. 425, poate di'pune pla'amentul ace'tuia n familia e9tin'# ori n cea 'ub'titutiv#, precum i ndeplinirea de c#tre copil a obli%aiilor prev#$ute la alin. 4.5. Art. (2. - 8n ca$ul n care fapta prev#$ut# de le%ea penal#, '#v"rit# de copilul care nu r#'punde penal, pre$int# un %rad ridicat de pericol 'ocial, precum i n ca$ul n care copilul pentru care '3au 'tabilit m#'urile prev#$ute la art. /. '#v"rete n continuare fapte penale, comi'ia pentru protecia copilului 'au, dup# ca$, in'tana )udec#torea'c# di'pune, pe perioad# determinat#, pla'amentul copilului ntr3un 'erviciu de tip re$idenial 'peciali$at. Art. (3. - >'te inter$i' '# 'e dea publicit#ii orice date referitoare la '#v"rirea de fapte penale de c#tre copilul care nu r#'punde penal, inclu'iv date privitoare la per'oana ace'tuia. Art. (4. - (1) Pe toat# durata aplic#rii m#'urilor de'tinate copilului care '#v"rete fapte penale i nu r#'punde penal, vor fi a'i%urate 'ervicii 'peciali$ate, pentru a3i a'i'ta pe copii n proce'ul de reinte%rare n 'ocietate. (2) ?ipurile de 'ervicii 'peciali$ate prev#$ute la alin. 4.5, precum i 'tandardele referitoare la modalitatea de a'i%urare a ace'tor 'ervicii 'e aprob# prin 2ot#r"re a ;uvernului. CAPITOLUL +I Protecia copilului mpotriva e9ploat#rii Art. (". - (1) *opilul are dreptul de a fi prote)at mpotriva oric#ror forme de violen#, abu$, rele tratamente 'au ne%li)en#. (2) Orice per'oan# fi$ic# 'au )uridic#, precum i copilul pot 'e'i$a autorit#ile abilitate de le%e '# ia m#'urile core'pun$#toare pentru a3l prote)a mpotriva oric#ror forme de violen#, inclu'iv violen# 'e9ual#, v#t#mare 'au de abu$ fi$ic 'au mental, de rele tratamente 'au de e9ploatare, de abandon 'au ne%li)en#.

(3) (n%a)aii in'tituiilor publice 'au private care, prin natura profe'iei, intr# n contact cu copilul i au 'u'piciuni a'upra unui po'ibil ca$ de abu$, ne%li)are 'au rele tratamente au obli%aia de a 'e'i$a de ur%en# direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului. Art. (#. - (1) P#rinii copilului 'au, dup# ca$, alt repre$entant le%al al ace'tuia, autorit#ile publice i or%ani'mele private au obli%aia '# ia toate m#'urile core'pun$#toare pentru a facilita readaptarea fi$ic# i p'i2olo%ic# i reinte%rarea 'ocial# a oric#rui copil care a fo't victima oric#rei forme de ne%li)en#, e9ploatare 'au abu$, de tortur# 'au pedeap'# ori tratamente crude, inumane 'au de%radante. (2) Per'oanele menionate la alin. 4.5 vor a'i%ura condiiile nece'are pentru ca readaptarea i reinte%rarea '# favori$e$e '#n#tatea, re'pectul de 'ine i demnitatea copilului. $%C&IU'%A 1 Protecia copilului mpotriva e9ploat#rii economice Art. (7. - (1) *opilul are dreptul de a fi prote)at mpotriva e9ploat#rii i nu poate fi con'tr"n' la o munc# ce comport# un ri'c potenial 'au care e'te 'u'ceptibil# '# i compromit# educaia ori '# i d#une$e '#n#t#ii 'au de$volt#rii 'ale fi$ice, mentale, 'pirituale, morale ori 'ociale. (2) >'te inter$i'# orice practic# prin intermediul c#reia un copil e'te dat de unul 'au de ambii p#rini ori de repre$entantul lui le%al n 'c2imbul unei recompen'e 'au nu, n 'copul e9ploat#rii copilului 'au a muncii ace'tuia. (3) 8n 'ituaiile n care copiii de v"r't# colar# 'e 'u'tra% proce'ului de nv##m"nt, de'f#ur"nd munci cu nere'pectarea le%ii, unit#ile de nv##m"nt 'unt obli%ate '# 'e'i$e$e de ndat# 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial#. 8n ca$ul unor a'emenea con'tat#ri, 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# mpreun# cu in'pectoratele colare )udeene i cu celelalte in'tituii publice competente 'unt obli%ate '# ia m#'uri n vederea reinte%r#rii colare a copilului. (4) In'pecia Muncii, n colaborare cu (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului, are obli%aia de a promova campanii de contienti$are i informare6 a) pentru copii 3 de'pre m#'urile de protecie de care pot beneficia i de'pre ri'curile pe care le implic# ca$urile de e9ploatare economic#7 b) pentru publicul lar% 3 inclu$"nd educaie parental# i activit#i de pre%#tire pentru cate%oriile profe'ionale care lucrea$# cu i pentru copii, pentru a3i a)uta '# a'i%ure copiilor o real# protecie mpotriva e9ploat#rii economice7 c) pentru an%a)atori 'au poteniali an%a)atori. $%C&IU'%A a 2-a Protecia copilului mpotriva con'umului de dro%uri Art. ((. - (1) *opilul are dreptul de a fi prote)at mpotriva folo'irii ilicite de 'tupefiante i 'ub'tane p'i2otrope. (2) >'te inter$i'# v"n$area de 'olveni copiilor, f#r# acordul p#rintelui ori al altui repre$entant le%al. (3) (%enia +aional# (ntidro%, n colaborare cu (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opiilor, i, dup# ca$, cu alte autorit#i 'au or%ane de 'pecialitate ale admini'traiei publice centrale, are obli%aia de a lua m#'urile core'pun$#toare pentru6 a) prevenirea folo'irii copiilor la producia i traficul ilicit al ace'tor 'ub'tane7 b) contienti$area publicului lar% i, n mod particular, a copiilor cu privire la acea't# problematic#, inclu'iv prin intermediul 'i'temului de nv##m"nt i, dup# ca$, prin introducerea ace'tui 'ubiect n pro%rama colar#7 c) 'pri)inirea copiilor i familiilor ace'tora, prin con'iliere i ndrumare 3 dac# e'te nece'ar, de natur# confidenial#, dar i prin elaborarea de politici i 'trate%ii care '# %arante$e recuperarea fi$ic# i p'i2ic# i reinte%rarea 'ocial# a copiilor dependeni de dro%uri, inclu'iv prin de$voltarea n ace't 'cop de metode de intervenie alternativ# la in'tituiile p'i2iatrice tradiionale7 d) de$voltarea 'uplimentar# a 'i'temelor pentru adunarea unor date reale a'upra apariiei con'umului de dro%uri la copii, ca i a'upra implic#rii ace'tora n producia i traficul ilicit de dro%uri7 evaluarea permanent# a ace'tor 'ituaii, a pro%re'elor reali$ate, a dificult#ilor nt"mpinate i, re'pectiv, a obiectivelor propu'e pentru viitor7 e) de$voltarea unui 'i'tem de informare public# care '# reduc# tolerana n ceea ce privete con'umul de dro%uri i '# a)ute la recunoaterea primelor 'imptome de con'um de dro%uri, mai ale' n r"ndul

copiilor. (4) In'tituiile prev#$ute la alin. 435 'e vor a'i%ura c# opiniile copiilor 'unt luate n con'iderare la elaborarea 'trate%iilor antidro%. $%C&IU'%A a 3-a Protecia copilului mpotriva abu$ului 'au ne%li)enei Art. (). - (1) Prin abu$ a'upra copilului 'e nele%e orice aciune voluntar# a unei per'oane care 'e afl# ntr3o relaie de r#'pundere, ncredere 'au de autoritate fa# de ace'ta, prin care e'te periclitat# viaa, de$voltarea fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# 'au 'ocial#, inte%ritatea corporal#, '#n#tatea fi$ic# 'au p'i2ic# a copilului. (2) Prin ne%li)area copilului 'e nele%e omi'iunea, voluntar# 'au involuntar#, a unei per'oane care are re'pon'abilitatea creterii, n%ri)irii 'au educ#rii copilului de a lua orice m#'ur# 'ubordonat# ace'tei re'pon'abilit#i, fapt care pune n pericol viaa, de$voltarea fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# 'au 'ocial#, inte%ritatea corporal#, '#n#tatea fi$ic# 'au p'i2ic# a copilului. Art. )*. - <unt inter$i'e aplicarea pedep'elor fi$ice 'ub orice form#, precum i privarea copilului de drepturile 'ale de natur# '# pun# n pericol viaa, de$voltarea fi$ic#, mental#, 'piritual#, moral# 'au 'ocial#, inte%ritatea corporal#, '#n#tatea fi$ic# 'au p'i2ic# a copilului, at"t n familie c"t i n orice in'tituie care a'i%ur# protecia, n%ri)irea i educarea copiilor. Art. )1. - (1) Orice per'oan# care, prin natura profe'iei 'au ocupaiei 'ale, lucrea$# direct cu un copil i are 'u'piciuni n le%#tur# cu e9i'tena unei 'ituaii de abu$ 'au de ne%li)are a ace'tuia e'te obli%at# '# 'e'i$e$e 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# 'au direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului n a c#rei ra$# teritorial# a fo't identificat ca$ul re'pectiv. (2) Pentru 'emnalarea ca$urilor de abu$ 'au de ne%li)are a copilului, la nivelul fiec#rei direcii %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'e nfiinea$# obli%atoriu telefonul copilului, al c#rui num#r va fi adu' la cunotin# publicului. Art. )2. - 8n vederea a'i%ur#rii proteciei 'peciale a copilului abu$at 'au ne%li)at, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului e'te obli%at#6 a) '# verifice i '# 'oluione$e toate 'e'i$#rile privind ca$urile de abu$ i ne%li)are, inclu'iv cele venite din partea a'i'tenilor familiali7 b) '# a'i%ure pre'tarea 'erviciilor prev#$ute la art. .07, 'peciali$ate pentru nevoile copiilor victime ale abu$ului 'au ne%li)#rii i ale familiilor ace'tora. Art. )3. - Pentru verificarea 'e'i$#rilor privind ca$urile de abu$ i ne%li)are a copilului, repre$entanii direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului au drept de acce', n condiiile le%ii, n 'ediile per'oanelor )uridice, precum i la domiciliul per'oanelor fi$ice care au n n%ri)ire 'au a'i%ur# protecia unui copil. Pentru efectuarea ace'tor verific#ri, or%anele de poliie au obli%aia '# 'pri)ine repre$entanii direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului. Art. )4. - (1) !epre$entanii per'oanelor )uridice, precum i per'oanele fi$ice care au n n%ri)ire 'au a'i%ur# protecia unui copil 'unt obli%ai '# colabore$e cu repre$entanii direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului i '# ofere toate informaiile nece'are pentru 'oluionarea 'e'i$#rilor. (2) 8n 'ituaia n care, n urma verific#rilor efectuate, repre$entanii direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'tabile'c c# e9i't# motive temeinice care '# 'u'in# e9i'tena unei 'ituaii de pericol iminent pentru copil, datorat# abu$ului i ne%li)#rii, i nu nt"mpin# opo$iie din partea per'oanelor prev#$ute la alin. 4.5, directorul direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului in'tituie m#'ura pla'amentului n re%im de ur%en#. Prevederile art. 5/3=0, art. = alin. 435 i ale art. == 'e aplic# n mod core'pun$#tor. (3) 8n 'ituaia n care per'oanele prev#$ute la alin. 4.5 refu$# 'au mpiedic# n orice mod efectuarea verific#rilor de c#tre repre$entanii direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, iar acetia 'tabile'c c# e9i't# motive temeinice care '# 'u'in# e9i'tena unei 'ituaii de pericol iminent pentru copil, datorat# abu$ului i ne%li)#rii, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'e'i$ea$# in'tana )udec#torea'c#, 'olicit"nd emiterea unei ordonane preediniale de pla'are a copilului n re%im de ur%en# la o per'oan#, la o familie, la un a'i'tent maternal 'au ntr3un 'erviciu de tip re$idenial, liceniat n condiiile le%ii. Prevederile art. 5/3=0 i ale art. = alin. 435 'e aplic# n mod core'pun$#tor. (4) 8n termen de / de ore de la data e9ecut#rii ordonanei preediniale prin care '3a di'pu'

pla'amentul n re%im de ur%en#, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'e'i$ea$# in'tana )udec#torea'c# pentru a decide cu privire la6 nlocuirea pla'amentului n re%im de ur%en# cu m#'ura pla'amentului, dec#derea total# 'au parial# din e9erciiul drepturilor p#rinteti, precum i cu privire la e9ercitarea drepturilor p#rinteti. Art. )". - (1) 8n cadrul proce'ului prev#$ut la art. 1 alin. 435 i 4 5, 'e poate admini'tra, din oficiu, ca prob#, declaraia 'cri'# a copilului referitoare la abu$ul 'au ne%li)area la care a fo't 'upu'. &eclaraia copilului poate fi nre%i'trat#, potrivit le%ii, prin mi)loace te2nice audio3video. 8nre%i'tr#rile 'e reali$ea$# n mod obli%atoriu cu a'i'tena unui p'i2olo%. (2) (cordul copilului e'te obli%atoriu pentru reali$area nre%i'tr#rii declaraiei 'ale. (3) &ac# in'tana )udec#torea'c# aprecia$# nece'ar, acea'ta l poate c2ema pe copil n faa ei, pentru a3l audia. (udierea are loc numai n camera de con'iliu, n pre$ena unui p'i2olo% i numai dup# o prealabil# pre%#tire a copilului n ace't 'en'. Art. )#. - 8n ca$ul n care abu$ul 'au ne%li)area a fo't '#v"rit# de c#tre per'oane care, n ba$a unui raport )uridic de munc# 'au de alt# natur#, a'i%urau protecia, creterea, n%ri)irea 'au educaia copilului, an%a)atorii au obli%aia '# 'e'i$e$e de ndat# or%anele de urm#rire penal# i '# di'pun# ndep#rtarea per'oanei re'pective de copiii aflai n %ri)a 'a. Art. )7. - 8n in'tituiile publice 'au private, precum i n 'erviciile de tip re$idenial, publice 'au private, care a'i%ur# protecia, creterea, n%ri)irea 'au educarea copiilor, e'te inter$i'# an%a)area per'oanei mpotriva c#reia a fo't pronunat# o 2ot#r"re )udec#torea'c# definitiv# i irevocabil# pentru '#v"rirea, cu intenie, a unei infraciuni. $%C&IU'%A a 4-a Protecia copilului mpotriva r#pirii 'au oric#ror forme de traficare Art. )(. - (1) Mini'terul (dmini'traiei i Internelor i (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului, n colaborare cu Mini'terul >ducaiei i *ercet#rii, vor efectua demer'urile nece'are pentru adoptarea tuturor m#'urilor le%i'lative, admini'trative i educative de'tinate a'i%ur#rii proteciei efective mpotriva oric#ror forme de trafic intern 'au internaional al copiilor, n orice 'cop 'au 'ub orice form#, inclu'iv de c#tre propriii p#rini. (2) 8n ace't 'cop, autorit#ile publice menionate la alin. 4.5 au re'pon'abilitatea elabor#rii unei 'trate%ii la nivel naional pentru prevenirea i combaterea ace'tui fenomen, inclu'iv a unui mecani'm intern de coordonare i monitori$are a activit#ilor ntreprin'e. $%C&IU'%A a "-a Protecia copilului mpotriva altor forme de e9ploatare Art. )). - (1) *opilul are dreptul la protecie mpotriva oric#rei forme de e9ploatare. (2) In'tituiile i autorit#ile publice, potrivit atribuiilor lor, adopt# re%lement#ri 'pecifice i aplic# m#'uri core'pun$#toare pentru prevenirea, ntre altele6 a) tran'ferului ilicit i a nereturn#rii copilului7 b) nc2eierii adopiilor, naionale ori internaionale, n alte 'copuri dec"t intere'ul 'uperior al copilului7 c) e9ploat#rii 'e9uale i a violenei 'e9uale7 d) r#pirii i trafic#rii de copii n orice 'cop i 'ub orice form#7 e) implic#rii copiilor n conflicte armate7 f) de$volt#rii forate a talentelor copiilor n dauna de$volt#rii lor armonioa'e, fi$ice i mentale7 g) e9ploat#rii copilului de c#tre ma''3media7 h) e9ploat#rii copilului n cadrul unor cercet#ri ori e9perimente tiinifice. CAPITOLUL +II In'tituii i 'ervicii cu atribuii n protecia copilului $%C&IU'%A 1 In'tituii la nivel central Art. 1**. - Monitori$area re'pect#rii principiilor i drepturilor 'tabilite de pre$enta le%e i de *onvenia Or%ani$aiei +aiunilor ,nite cu privire la drepturile copilului, ratificat# prin -e%ea nr. ./0.110, republicat#, precum i coordonarea i controlul activit#ii de protecie i promovare a drepturilor copilului 'e reali$ea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului,

or%an de 'pecialitate al admini'traiei publice centrale, cu per'onalitate )uridic#, aflat n 'ubordinea Mini'terului Muncii, <olidarit#ii <ociale i Aamiliei. Art. 1*1. - (p#rarea drepturilor i libert#ilor copilului n raporturile ace'tuia cu autorit#ile publice cu 'copul de a promova i de a mbun#t#i condiia copilului 'e reali$ea$# i prin in'tituia (vocatul Poporului. $%C&IU'%A a 2-a In'tituii i 'ervicii la nivel local Art. 1*2. - (utorit#ile admini'traiei publice locale au obli%aia '# %arante$e i '# promove$e re'pectarea drepturilor copiilor din unit#ile admini'trativ3teritoriale, a'i%ur"nd prevenirea 'epar#rii copilului de p#rinii '#i, precum i protecia 'pecial# a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de n%ri)irea p#rinilor '#i. Art. 1*3. - (1) (utorit#ile admini'traiei publice locale au obli%aia de a implica colectivitatea local# n proce'ul de identificare a nevoilor comunit#ii i de 'oluionare la nivel local a problemelor 'ociale care prive'c copiii. (2) 8n ace't 'cop pot fi create 'tructuri comunitare con'ultative cuprin$"nd, dar f#r# a 'e limita, oameni de afaceri locali, preoi, cadre didactice, medici, con'ilieri locali, poliiti. !olul ace'tor 'tructuri e'te at"t de 'oluionare a unor ca$uri concrete, c"t i de a r#'punde nevoilor %lobale ale re'pectivei colectivit#i. (3) Mandatul 'tructurilor comunitare con'ultative 'e 'tabilete prin acte emi'e de c#tre autorit#ile admini'traiei publice locale. (4) Pentru a3i ndeplini rolul pentru care au fo't create, 'tructurile comunitare con'ultative vor beneficia de pro%rame de formare n domeniul a'i'tenei 'ociale i proteciei copilului. Art. 1*4. - (1) 8n 'ubordinea con'iliului )udeean i, re'pectiv, a con'iliilor locale ale 'ectoarelor municipiului @ucureti funcionea$# comi'ia pentru protecia copilului, ca or%an de 'pecialitate al ace'tora, f#r# per'onalitate )uridic#, av"nd urm#toarele atribuii principale6 a) 'tabilirea ncadr#rii n %rad de 2andicap i orientarea colar# a copilului7 b) pronunarea, n condiiile pre$entei le%i, cu privire la propunerile referitoare la 'tabilirea unei m#'uri de protecie 'pecial# a copilului7 c) 'oluionarea cererilor privind eliberarea ate'tatului de a'i'tent maternal7 d) alte atribuii prev#$ute de le%e. (2) Or%ani$area i metodolo%ia de funcionare a comi'iei pentru protecia copilului 'e re%lementea$# prin 2ot#r"re a ;uvernului. Art. 1*". - (1) <erviciul public 'peciali$at pentru protecia copilului, e9i'tent n 'ubordinea con'iliilor )udeene i a con'iliilor locale ale 'ectoarelor municipiului @ucureti, precum i 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# de la nivelul )udeelor i 'ectoarelor municipiului @ucureti 'e reor%ani$ea$# ca direcie %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului. (2) &irecia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului e'te in'tituie public# cu per'onalitate )uridic#, nfiinat# n 'ubordinea con'iliului )udeean, re'pectiv a con'iliilor locale ale 'ectoarelor municipiului @ucureti, care preia, n mod core'pun$#tor, funciile 'erviciului public de a'i'ten# 'ocial# de la nivelul )udeului i, re'pectiv, atribuiile 'erviciului public de a'i'ten# 'ocial# de la nivelul 'ectoarelor municipiului @ucureti. (3) In'tituia prev#$ut# la alin. 425 e9ercit# n domeniul proteciei drepturilor copilului atribuiile prev#$ute de pre$enta le%e, precum i de alte acte normative n vi%oare. (4) <tructura or%ani$atoric#, num#rul de per'onal i finanarea direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'e aprob# prin 2ot#r"re a con'iliului )udeean, re'pectiv a con'iliului local al 'ectorului municipiului @ucureti, care o nfiinea$#, a'tfel nc"t '# a'i%ure ndeplinirea n mod core'pun$#tor a atribuiilor ce i revin, precum i reali$area deplin# i e9ercitarea efectiv# a drepturilor copilului. (") (tribuiile i re%ulamentul3cadru de or%ani$are i funcionare ale direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului 'e aprob# prin 2ot#r"re a ;uvernului, la propunerea Mini'terului Muncii, <olidarit#ii <ociale i Aamiliei. Art. 1*#. - (1) <erviciile publice de a'i'ten# 'ocial# or%ani$ate la nivelul municipiilor i oraelor, precum i per'oanele cu atribuii de a'i'ten# 'ocial# din aparatul propriu al con'iliilor locale comunale

ndepline'c n domeniul proteciei copilului urm#toarele atribuii6 a) monitori$ea$# i anali$ea$# 'ituaia copiilor din unitatea admini'trativ3teritorial#, precum i modul de re'pectare a drepturilor copiilor, a'i%ur"nd centrali$area i 'inteti$area datelor i informaiilor relevante7 b) reali$ea$# activitatea de prevenire a 'epar#rii copilului de familia 'a7 c) identific# i evaluea$# 'ituaiile care impun acordarea de 'ervicii i0'au pre'taii pentru prevenirea 'epar#rii copilului de familia 'a7 d) elaborea$# documentaia nece'ar# pentru acordarea 'erviciilor i0'au pre'taiilor i acord# ace'te 'ervicii i0'au pre'taii, n condiiile le%ii7 e) a'i%ur# con'ilierea i informarea familiilor cu copii n ntreinere a'upra drepturilor i obli%aiilor ace'tora, a'upra drepturilor copilului i a'upra 'erviciilor di'ponibile pe plan local7 f) a'i%ur# i urm#re'c aplicarea m#'urilor de prevenire i combatere a con'umului de alcool i dro%uri, de prevenire i combatere a violenei n familie, precum i a comportamentului delincvent7 g) vi$itea$# periodic la domiciliu familiile i copiii care beneficia$# de 'ervicii i pre'taii7 h) naintea$# propuneri primarului, n ca$ul n care e'te nece'ar# luarea unei m#'uri de protecie 'pecial#, n condiiile le%ii7 i) urm#re'c evoluia de$volt#rii copilului i modul n care p#rinii ace'tuia i e9ercit# drepturile i i ndepline'c obli%aiile cu privire la copilul care a beneficiat de o m#'ur# de protecie 'pecial# i a fo't reinte%rat n familia 'a7 j) colaborea$# cu direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului n domeniul proteciei copilului i tran'mit ace'teia toate datele i informaiile 'olicitate din ace't domeniu. (2) -a nivelul 'ectoarelor municipiului @ucureti, atribuiile prev#$ute la alin. 4.5 'unt e9ercitate de direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului. Art. 1*7. - (1) Pentru prevenirea 'epar#rii copilului de p#rinii '#i, precum i pentru reali$area proteciei 'peciale a copilului 'eparat, temporar 'au definitiv, de p#rinii '#i, 'e or%ani$ea$# i funcionea$# urm#toarele tipuri de 'ervicii6 a) 'ervicii de $i7 b) 'ervicii de tip familial7 c) 'ervicii de tip re$idenial. (2) !e%ulamentul3cadru pentru or%ani$area i funcionarea 'erviciilor prev#$ute la alin. 4.5 'e aprob# prin 2ot#r"re a ;uvernului. Art. 1*(. - (1) <erviciile de $i 'unt acele 'ervicii prin care 'e a'i%ur# meninerea, refacerea i de$voltarea capacit#ilor copilului i ale p#rinilor '#i, pentru dep#irea 'ituaiilor care ar putea determina 'epararea copilului de familia 'a. (2) (cce'ul la ace'te 'ervicii 'e reali$ea$# n ba$a planului de 'ervicii 'au, dup# ca$, a planului individuali$at de protecie, n condiiile pre$entei le%i. Art. 1*). - <erviciile de tip familial 'unt acele 'ervicii prin care 'e a'i%ur#, la domiciliul unei per'oane fi$ice 'au familii, creterea i n%ri)irea copilului 'eparat, temporar 'au definitiv, de p#rinii '#i, ca urmare a 'tabilirii n condiiile pre$entei le%i a m#'urii pla'amentului. Art. 11*. - (1) <erviciile de tip re$idenial 'unt acele 'ervicii prin care 'e a'i%ur# protecia, creterea i n%ri)irea copilului 'eparat, temporar 'au definitiv, de p#rinii '#i, ca urmare a 'tabilirii n condiiile pre$entei le%i a m#'urii pla'amentului. (2) Aac parte din cate%oria 'erviciilor de tip re$idenial centrele de pla'ament i centrele de primire a copilului n re%im de ur%en#. (3) <unt con'iderate 'ervicii de tip re$idenial i centrele maternale. (4) <erviciile de tip re$idenial care aparin autorit#ilor admini'traiei publice 'e or%ani$ea$# numai n 'tructura direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, n re%im de componente funcionale ale ace'tora, f#r# per'onalitate )uridic#. (") <erviciile de tip re$idenial 'e or%ani$ea$# pe model familial i pot avea caracter 'peciali$at n funcie de nevoile copiilor pla'ai. Art. 111. - (1) Pentru a'i%urarea prevenirii 'epar#rii copilului de p#rinii lui, con'iliile locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i 'ectoarelor municipiului @ucureti au obli%aia '# or%ani$e$e, n mod autonom 'au prin a'ociere, 'ervicii de $i, potrivit nevoilor identificate n comunitatea re'pectiv#. (2) 8n 'ituaia n care con'iliul local nu identific# re'ur'e financiare i umane 'uficiente pentru a

or%ani$a 'erviciile prev#$ute la alin. 4.5, la cererea ace'tuia, con'iliul )udeean va a'i%ura finanarea nece'ar# nfiin#rii ace'tor 'ervicii. *on'iliul local a'i%ur# finanarea cu p"n# la 50B a c2eltuielilor de funcionare a ace'tor 'ervicii, cota3parte i cuantumul total al ace'tor c2eltuieli fiind 'tabilite anual prin 2ot#r"re a con'iliului )udeean. Art. 112. - Pentru a'i%urarea proteciei 'peciale a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i, con'iliul )udeean i, re'pectiv, con'iliul local al 'ectorului municipiului @ucureti au obli%aia '# or%ani$e$e, n mod autonom 'au prin a'ociere, 'ervicii de tip familial i de tip re$idenial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unit#ii lor admini'trativ3teritoriale. 8n funcie de nevoile evaluate ale copiilor pla'ai, con'iliul )udeean poate or%ani$a i de$volta i 'ervicii de $i. CAPITOLUL +III Or%ani'me private Art. 113. - (1) Or%ani'mele private care pot de'f#ura activit#i n domeniul proteciei drepturilor copilului i al proteciei 'peciale a ace'tuia 'unt per'oane )uridice de drept privat, f#r# 'cop patrimonial, con'tituite i acreditate n condiiile le%ii. (2) 8n de'f#urarea activit#ilor prev#$ute la alin. 4.5, or%ani'mele private acreditate 'e 'upun re%imului de drept public prev#$ut de pre$enta le%e, precum i de re%lement#rile prin care acea'ta e'te pu'# n e9ecutare. Art. 114. - Or%ani'mele private le%al con'tituite i acreditate pot nfiina, or%ani$a i de$volta 'erviciile de prevenire a 'epar#rii copilului de familia 'a, precum i de protecie 'pecial# a copilului, prev#$ute la art. .07, numai pe ba$a licenei eliberate de (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului. CAPITOLUL I, -icenierea i in'pecia 'erviciilor de prevenire a 'epar#rii copilului de familia 'a, precum i a celor de protecie 'pecial# a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i Art. 11". - (1) (utorit#ile publice 'au or%ani'mele private autori$ate pot nfiina, or%ani$a i de$volta 'ervicii de prevenire a 'epar#rii copilului de familia 'a, precum i 'ervicii de protecie 'pecial# a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i, prev#$ute de pre$enta le%e, numai dac# au obinut licena de funcionare pentru 'erviciul re'pectiv, eliberat# de (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului. (2) -icena de funcionare prev#$ut# la alin. 4.5 'e acord# pe ba$a ndeplinirii 'tandardelor minime obli%atorii elaborate pentru 'erviciile de prevenire a 'epar#rii copilului de familia 'a, precum i pentru 'erviciile de protecie 'pecial# a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i. <tandardele 'e elaborea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului i 'e aprob# prin ordin al 'ecretarului de 'tat. Art. 11#. - (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului efectuea$# in'pecii periodice cu privire la modul n care autorit#ile publice 'au or%ani'mele private autori$ate re'pect# 'tandardele prev#$ute la art. ..0. Art. 117. - *ondiiile i procedura de acordare, retra%ere, anulare 'au 'u'pendare a licenei prev#$ute la art. ..5, precum i condiiile i procedura de efectuare a in'peciilor prev#$ute la art. ..= 'e 'tabile'c prin 2ot#r"re a ;uvernului. CAPITOLUL , Ainanarea 'i'temului de protecie a copilului Art. 11(. - (1) Prevenirea 'epar#rii copilului de familia 'a, precum i protecia 'pecial# a copilului lip'it, temporar 'au definitiv, de ocrotirea p#rinilor '#i 'e finanea$# din urm#toarele 'ur'e6 a) bu%etul local al comunelor, oraelor i municipiilor7 b) bu%etele locale ale )udeelor, re'pectiv ale 'ectoarelor municipiului @ucureti7 c) bu%etul de 'tat7 d) donaii, 'pon'ori$#ri i alte forme private de contribuii b#neti, permi'e de le%e. (2) (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului poate finana pro%rame de intere' naional pentru protecia i promovarea drepturilor copilului, din fonduri alocate de la bu%etul de 'tat

cu acea't# de'tinaie, din fonduri e9terne rambur'abile i nerambur'abile, precum i din alte 'ur'e, n condiiile le%ii. Art. 11). - (1) Pentru fiecare copil fa# de care '3a luat m#'ura pla'amentului 'e acord# o alocaie lunar# de pla'ament, n cuantum de =70.000 lei, care 'e inde9ea$# prin 2ot#r"re a ;uvernului. &e acea't# alocaie beneficia$# i copilul pentru care a fo't in'tituit# tutela, n condiiile le%ii. (2) (locaia 'e pl#tete per'oanei 'au repre$entantului familiei care a luat n pla'ament copilul 'au tutorelui. (3) (locaia de pla'ament 'e 'uport# de la bu%etul de 'tat prin bu%etul Mini'terului Muncii, <olidarit#ii <ociale i Aamiliei. Art. 12*. - *2eltuielile pentru plata 'alariilor 'au a indemni$aiilor a'i'tenilor maternali, precum i cele le%ate de aplicarea prevederilor -e%ii nr. 32=02003 privind drepturile de care beneficia$# copiii i tinerii ocrotii de 'erviciile publice 'peciali$ate pentru protecia copilului, mamele prote)ate n centre maternale, precum i copiii ncredinai 'au dai n pla'ament la a'i'teni maternali profe'ioniti 'e 'uport# de la bu%etul )udeului, re'pectiv de la bu%etul 'ectorului municipiului @ucureti, i 'e %e'tionea$# de c#tre direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului. Art. 121. - (1) Primarii acord# pre'taii financiare e9cepionale, n 'ituaia n care familia care n%ri)ete copilul 'e confrunt# temporar cu probleme financiare determinate de o 'ituaie e9cepional# i care pune n pericol de$voltarea armonioa'# a copilului. (2) Pre'taiile e9cepionale 'e acord# cu prioritate copiilor ale c#ror familii nu au po'ibilitatea 'au capacitatea de a acorda copilului n%ri)irea core'pun$#toare ori ca urmare a nece'it#ii 'uport#rii unor c2eltuieli particulare de'tinate meninerii le%#turii copilului cu familia 'a. (3) 8n funcie de fiecare ca$ n parte, primarul decide, prin di'po$iie, cu privire la acordarea pre'taiei financiare e9cepionale i cuantumul ace'teia. Art. 122. - *uantumul ma9im, precum i condiiile de acordare a pre'taiilor financiare e9cepionale 'e 'tabile'c prin 2ot#r"re a con'iliului local. Art. 123. - Pre'taiile financiare e9cepionale pot fi acordate i 'ub form# de pre'taii n natur#, pe ba$a di'po$iiei primarului, con't"nd, n principal, n alimente, mbr#c#minte, manuale i rec2i$ite 'au ec2ipamente colare, 'uportarea c2eltuielilor le%ate de tran'port, procurarea de prote$e, medicamente i alte acce'orii medicale. CAPITOLUL ,I !e%uli 'peciale de procedur# Art. 124. - (1) *au$ele prev#$ute de pre$enta le%e privind 'tabilirea m#'urilor de protecie 'pecial# 'unt de competena tribunalului de la domiciliul copilului. (2) &ac# domiciliul copilului nu e'te cuno'cut, competena revine tribunalului n a c#rui circum'cripie teritorial# a fo't %#'it copilul. Art. 12". - (1) *au$ele prev#$ute la art. .2 'e 'oluionea$# n re%im de ur%en#, cu citarea repre$entantului le%al al copilului, a direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului i cu participarea obli%atorie a procurorului. (2) (udierea copilului care a mplinit v"r'ta de .0 ani e'te obli%atorie i 'e face cu re'pectarea prevederilor art. 2 , cu e9cepia cau$elor care prive'c 'tabilirea unei m#'uri de protecie 'pecial# pentru copilul abu$at 'au ne%li)at7 n ace't ca$, audierea copilului 'e face cu re'pectarea prevederilor art. 15 alin. 435. (3) ?ermenele de )udecat# nu pot fi mai mari de .0 $ile. (4) P#rile 'unt le%al citate dac# citaia le3a fo't nm"nat# cel puin cu o $i naintea )udec#rii. Art. 12#. - (1) Cot#r"rile prin care 'e 'oluionea$# fondul cau$ei 'e pronun# n $iua n care au luat 'f"rit de$baterile. (2) 8n 'ituaii deo'ebite, pronunarea poate fi am"nat# cel mult dou# $ile. Art. 127. - (1) Cot#r"rea in'tanei de fond e'te e9ecutorie i definitiv#. (2) Cot#r"rea 'e redactea$# i 'e comunic# p#rilor n termen de cel mult .0 $ile de la pronunare. Art. 12(. - ?ermenul de recur' e'te de .0 $ile de la data comunic#rii 2ot#r"rii. Art. 12). - &i'po$iiile pre$entei le%i referitoare la procedura de 'oluionare a cau$elor privind 'tabilirea m#'urilor de protecie 'pecial# 'e completea$# n mod core'pun$#tor cu prevederile *odului de procedur# civil#.

Art. 13*. - (1) 8n toate cau$ele care prive'c aplicarea pre$entei le%i, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului de la domiciliul copilului 'au n a c#rei ra$# admini'trativ3teritorial# a fo't %#'it copilul ntocmete i pre$int# in'tanei raportul referitor la copil, care va cuprinde date privind6 a) per'onalitatea, 'tarea fi$ic# i mental# a copilului7 b) antecedentele 'ociomedicale i educaionale ale copilului7 c) condiiile n care copilul a fo't cre'cut i n care a tr#it7 d) propuneri privind per'oana, familia 'au 'erviciul de tip re$idenial n care ar putea fi pla'at copilul7 e) orice alte date referitoare la creterea i educarea copilului, care pot 'ervi 'oluion#rii cau$ei. (2) 8n toate cau$ele care prive'c 'tabilirea, nlocuirea ori ncetarea m#'urilor de protecie 'pecial# 'tabilite de pre$enta le%e pentru copilul care a '#v"rit o fapt# penal# i nu r#'punde penal 'e va ntocmi un raport i din partea 'erviciului de reinte%rare i 'uprave%2ere de pe l"n%# in'tana )udec#torea'c#. Art. 131. - *au$ele care prive'c aplicarea pre$entei le%i 'unt 'cutite de ta9a )udiciar# de timbru i de timbru )udiciar. CAPITOLUL ,II !#'punderi i 'anciuni Art. 132. - (1) 8ndemnul ori nle'nirea practic#rii ceretoriei de c#tre un minor 'au tra%erea de foloa'e de pe urma practic#rii ceretoriei de c#tre un minor 'e pedep'ete cu nc2i'oare de la . la 3 ani. (2) !ecrutarea ori con'tr"n%erea unui minor la ceretorie 'e pedep'ete cu nc2i'oare de la . la 5 ani. (3) &ac# fapta prev#$ut# la alin. 4.5 'au 425 e'te '#v"rit# de un p#rinte 'au de repre$entantul le%al al minorului, pedeap'a e'te nc2i'oarea de la 2 la 5 ani, pentru fapta prev#$ut# la alin. 4.5, i de la 2 la 7 ani i inter$icerea unor drepturi, pentru fapta prev#$ut# la alin. 425. Art. 133. - Aapta p#rintelui 'au a repre$entantului le%al al unui copil de a 'e folo'i de ace'ta pentru a apela n mod repetat la mila publicului, cer"nd a)utor financiar 'au material, 'e pedep'ete cu nc2i'oare de la . la 5 ani i inter$icerea unor drepturi. Art. 134. - (1) +ere'pectarea obli%aiilor prev#$ute la art. 3= alin. 425, art. / alin. 4 5 i art. 1. con'tituie abatere di'ciplinar# %rav# i 'e 'ancionea$# potrivit le%ii. (2) +ere'pectarea obli%aiei prev#$ute la art. 3= alin. 425, art. /7 alin. 435 te$a nt"i con'tituie abatere di'ciplinar#. Art. 13". (1) *on'tituie contravenii urm#toarele fapte6 a) nere'pectarea obli%aiei prev#$ute la art. 1 alin. 4.5, n termen de 30 de $ile de la data intr#rii n vi%oare a pre$entei le%i7 b) nere'pectarea obli%aiei prev#$ute la art. 1 alin. 4257 c) nere'pectarea obli%aiilor prev#$ute la art. .0 alin. 4.5 i 4357 d) nere'pectarea obli%aiei prev#$ute la art. .. alin. 4.57 e) necomunicarea de c#tre or%anele de poliie a re$ultatelor verific#rilor 'pecifice privind identitatea mamei n conformitate cu prevederile art. .. alin. 4357 f) neefectuarea de c#tre 'erviciul public de a'i'ten# 'ocial# a declaraiei de nre%i'trare a naterii, n conformitate cu prevederile art. .. alin. 4=57 g) nere'pectarea obli%aiei prev#$ute la art. .. alin. 4757 h) nere'pectarea obli%aiilor prev#$ute la art. .3 i la art. ./ alin. 4357 i) nere'pectarea prevederilor art. 22 alin. 42534 5 i ale art. /37 j) nere'pectarea obli%aiei prev#$ute la art. 1=. (2) *ontraveniile prev#$ute la alin. 4.5 'e 'ancionea$# a'tfel6 a) cu amend# de la ..000.000 lei la 3.000.000 lei, cele prev#$ute la lit. a5, c5, %5 i 257 b) cu amend# de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, cea prev#$ut# la lit. f57 c) cu amend# de la 3.000.000 lei la =.000.000 lei, cele prev#$ute la lit. b5, d5 i )57 d) cu amend# de la 5.000.000 lei la .5.000.000 lei, cele prev#$ute la lit. e5 i i5. (3) *on'tatarea contraveniilor i aplicarea 'anciunii 'e fac de c#tre per'oane anume de'emnate dintre cele cu atribuii de control din6 a) Mini'terul <#n#t#ii, pentru contraveniile de la alin. 4.5 lit. a5, c5 i d57 b) Mini'terul (dmini'traiei i Internelor, pentru contraveniile de la alin. 4.5 lit. b5, e5, 25 i i57 c) (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului, pentru contravenia de la alin. 4.5 lit.

)57 d) con'iliul )udeean, re'pectiv con'iliul local al 'ectorului municipiului @ucureti, pentru contraveniile de la alin. 4.5 lit. f5 i %5. Art. 13#. - *ontraveniilor prev#$ute la art. .35 le 'unt aplicabile prevederile Ordonanei ;uvernului nr. 20200. privind re%imul )uridic al contraveniilor, aprobat# cu modific#ri i complet#ri prin -e%ea nr. ./002002, cu modific#rile ulterioare. CAPITOLUL ,III &i'po$iii tran$itorii i finale Art. 137. - 8n termen de = luni de la intrarea n vi%oare a pre$entei le%i, direcia %eneral# de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului va reevalua mpre)ur#rile care au 'tat la ba$a m#'urilor de protecie di'pu'e de comi'ia pentru protecia copilului i, dup# ca$, va 'olicita in'tituirea tutelei 'au 'tabilirea unei m#'uri de protecie 'pecial#, n condiiile pre$entei le%i. Art. 13(. - *entrele de pla'ament, centrele de primire n re%im de ur%en# i centrele maternale or%ani$ate n 'tructura fo'telor 'ervicii publice 'peciali$ate pentru protecia copilului 'e reor%ani$ea$# prin 2ot#r"rea con'iliului )udeean, re'pectiv a con'iliului local al 'ectoarelor municipiului @ucureti n 'tructura direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# din 'ubordinea con'iliului )udeean, re'pectiv a con'iliului local al 'ectoarelor municipiului @ucureti, n re%im de componente funcionale ale ace'tora, f#r# per'onalitate )uridic#. Art. 13). - (1) <erviciile de $i de'tinate prevenirii 'ituaiilor ce pun n pericol 'ecuritatea i de$voltarea copilului, nfiinate de con'iliile )udeene, precum i per'onalul care de'ervete ace'te 'ervicii 'e tran'fer# con'iliilor locale pe teritoriul c#rora ace'tea funcionea$#. (2) Aac e9cepie de la prevederile alin. 4.5 'erviciile de $i 'peciali$ate pentru copilul abu$at 'au ne%li)at, care 'e con'ider# de intere' )udeean. (3) 8n 'ituaia n care 'erviciile prev#$ute la alin. 4.5 fac parte dintr3un comple9 de 'ervicii care are ca obiect de activitate i protecia copilului n re%im re$idenial, re'pectiv centru de pla'ament, centru de primire n re%im de ur%en# 'au centru maternal, tran'ferul 'e reali$ea$# numai dac# e'te po'ibil# 'epararea patrimoniului i a per'onalului. (4) *on'iliile locale au obli%aia '# p#'tre$e de'tinaia i 'tructura de per'onal a 'erviciilor preluate. (") ?ran'ferul prev#$ut la alin. 4.5 'e reali$ea$# pe ba$# de protocol nc2eiat ntre con'iliul )udeean i con'iliul local. Art. 14*. - Per'onalul didactic i didactic au9iliar, tran'ferat potrivit art. = din Ordonana de ur%en# a ;uvernului nr. 2=0.117 privind protecia copilului aflat n dificultate, republicat#, cu modific#rile i complet#rile ulterioare, care la data intr#rii n vi%oare a pre$entei le%i e'te ncadrat cu ace't 'tatut n cadrul 'erviciilor publice 'peciali$ate pentru protecia copilului, i p#'trea$# 'tatutul. Art. 141. - 8n termen de 30 de $ile de la intrarea n vi%oare a pre$entei le%i, con'iliile )udeene, re'pectiv con'iliile locale ale 'ectoarelor municipiului @ucureti, Mini'terul <#n#t#ii, Mini'terul (dmini'traiei i Internelor i (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului au obli%aia '# de'emne$e per'oanele dintre cele cu atribuii de control, care vor con'tata contraveniile i vor aplica 'anciunile menionate n pre$entul capitol. Art. 142. - (1) Pe data intr#rii n vi%oare a pre$entei le%i 'e abro%#6 a) art. // din *odul familiei7 b) Ordonana de ur%en# a ;uvernului nr. 2=0.117 privind protecia copilului aflat n dificultate, republicat# n Monitorul Oficial al !om"niei, Partea I, nr. 27= din 2 iulie .11/, cu modific#rile i complet#rile ulterioare, cu e9cepia art. 207 c) Cot#r"rea ;uvernului nr. =0 0.117 privind criteriile i procedurile de autori$are a or%ani'melor private care de'f#oar# activit#i n domeniul proteciei copilului, publicat# n Monitorul Oficial al !om"niei, Partea I, nr. 2/0 din .= octombrie .1177 d) Ordonana de ur%en# a ;uvernului nr. .230200. privind reor%ani$area comi'iei pentru protecia copilului, publicat# n Monitorul Oficial al !om"niei, Partea I, nr. = 3 din .5 octombrie 200., aprobat# cu modific#ri prin -e%ea nr. 7.020027 e) lit. ( a alin. 425 al art. 3 din !e%ulamentul3cadru de or%ani$are i funcionare a 'erviciului public de a'i'ten# 'ocial#, aprobat prin Cot#r"rea ;uvernului nr. 1002003, publicat# n Monitorul Oficial al !om"niei, Partea I, nr. /. din 7 februarie 2003, cu modific#rile ulterioare.

(2) <e modific# n mod core'pun$#tor di'po$iiile referitoare la nre%i'trarea naterii copilului abandonat de mam# n 'pital, cuprin'e n -e%ea nr. ..10.11= cu privire la actele de 'tare civil#, publicat# n Monitorul Oficial al !om"niei, Partea I, nr. 2/2 din .. noiembrie .11=, cu modific#rile i complet#rile ulterioare. (3) Pe data intr#rii n vi%oare a pre$entei le%i 'e abro%# orice alte di'po$iii contrare. Art. 143. - (1) Aormarea iniial# n domeniul proteciei drepturilor copilului e'te obli%atorie pentru toate cate%oriile profe'ionale din 'i'tem i pentru cei care au atribuii deci$ionale privitoare la copil. (2) >ducaia permanent# i formarea profe'ional# continu# n domeniul proteciei 'peciale a copilului 'e a'i%ur# pentru toate cate%oriile profe'ionale din 'i'tem. (3) (utoritatea +aional# pentru Protecia &repturilor *opilului mpreun# cu Mini'terul >ducaiei i *ercet#rii, Mini'terul Muncii, <olidarit#ii <ociale i Aamiliei, Mini'terul <#n#t#ii, precum i, dup# ca$, cu celelalte in'tituii publice i private intere'ate vor a'i%ura formarea iniial# i continu# a per'onalului care, n e9ercitarea 'arcinilor ce i revin, intr# n contact cu domeniul proteciei i promov#rii drepturilor copilului. Art. 144. - (1) -a an%a)area per'onalului de educaie, protecie i n%ri)ire din cadrul in'tituiilor publice i private, care, prin natura profe'iei, intr# n contact cu copilul, 'e va pre$enta n mod obli%atoriu i o e9perti$# neurop'i2iatric#. (2) (nual per'onalul prev#$ut la alin. 4.5 e'te evaluat din punct de vedere p'i2olo%ic. (3) !apoartele privind e9perti$ele neurop'i2iatrice, precum i rapoartele de evaluare p'i2olo%ic# 'e p#'trea$# conform le%ii la do'arul per'onal al 'alariatului. Art. 14". - (1) !e%ulamentele proprii ale per'oanelor )uridice care de'f#oar# activit#i de protecie a copilului vor 'pecifica e9pre' re%ulile 'tabilite pentru a a'i%ura e9ercitarea drepturilor i ndeplinirea ndatoririlor pe care le au copiii, n conformitate cu v"r'ta, '#n#tatea i %radul de maturitate al ace'tora. (2) (ce'te re%ulamente vor fi e9pu'e ntr3un loc vi$ibil, a'tfel nc"t '# permit# acce'ul copiilor i informarea lor adecvat#. Art. 14#. - Prevederile pre$entei le%i 'e completea$# cu alte re%lement#ri care 'e refer# la drepturile copilului, inclu'iv cu prevederile cuprin'e n conveniile i tratatele internaionale la care !om"nia e'te parte. Art. 147. - >laborarea proiectelor de acte normative care fac referire la oricare dintre drepturile copilului prev#$ute de pre$enta le%e 'e reali$ea$# obli%atoriu cu avi$ul (utorit#ii +aionale pentru Protecia &repturilor *opilului. Art. 14(. - (1) Pre$enta le%e intr# n vi%oare la . ianuarie 2005, cu e9cepia prevederilor art. .7 alin. 425, art. .1 alin. 435, art. / alin. 425, art. .0 alin. 425, art. .05 alin. 455, art. .07 alin. 425 i art. ..7, care intr# n vi%oare la 3 $ile de la data public#rii pre$entei le%i n Monitorul Oficial al !om"niei, Partea I. (2) Procedura de ntoarcere a copiilor n ar#, de identificare a p#rinilor 'au altor repre$entani le%ali ai copiilor, modul de avan'are a c2eltuielilor oca$ionate de ntoarcerea n ar# a ace'tora, precum i 'erviciile de protecie 'pecial#, publice 'au private, competente '# a'i%ure protecia n re%im de ur%en# a copiilor aflai n 'tr#in#tate, care, din orice motive, nu 'unt n'oii de p#rini 'au de un alt repre$entant le%al ori nu 'e %#'e'c 'ub 'uprave%2erea le%al# a unor per'oane din 'tr#in#tate, prev#$ut# la art. .1 alin. 435, 'e elaborea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia *opilului i (dopie. (3) Or%ani$area i metodolo%ia de funcionare a comi'iei pentru protecia copilului, prev#$ut# la art. .0 alin. 425, 'e elaborea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia *opilului i (dopie. (4) !e%ulamentul3cadru pentru or%ani$area i funcionarea 'erviciilor prev#$ute la art. .07 alin. 425 'e elaborea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia *opilului i (dopie. (") *ondiiile i procedura de acordare, retra%ere, anulare 'au 'u'pendare a licenei prev#$ute la art. ..5, precum i condiiile i procedura de efectuare a in'peciilor prev#$ute la art. ..= 'e elaborea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia *opilului i (dopie. (#) Procedura referitoare la e9ercitarea dreptului copilului ai c#rui p#rini locuie'c n 'tate diferite de a ntreine relaii per'onale i contacte directe cu acetia, prev#$ut# la art. .7 alin. 425, 'e elaborea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia *opilului i (dopie mpreun# cu Mini'terul (facerilor >9terne. (7) ?ipurile de 'ervicii 'peciali$ate, prev#$ute la art. / alin. 425, ce 'e a'i%ur# pe toat# durata aplic#rii m#'urilor de'tinate copilului care '#v"rete fapte penale i nu r#'punde penal, pentru a3i a'i'ta pe

copii n proce'ul de reinte%rare n 'ocietate, precum i 'tandardele referitoare la modalitatea de a'i%urare a ace'tor 'ervicii 'e elaborea$# de c#tre (utoritatea +aional# pentru Protecia *opilului i (dopie n colaborare cu Mini'terul Du'tiiei. (() (tribuiile i !e%ulamentul3cadru de or%ani$are i funcionare a direciei %enerale de a'i'ten# 'ocial# i protecia copilului, prev#$ute la art. .05 alin. 455, 'e elaborea$# de c#tre Mini'terul Muncii, <olidarit#ii <ociale i Aamiliei. (cea't# le%e a fo't adoptat# de Parlamentul !om"niei, cu re'pectarea prevederilor art. 75 i ale art. 7= alin. 4.5 din *on'tituia !om"niei, republicat#.