Sunteți pe pagina 1din 11

Guvernul Romniei Ordonan nr.

102 din 31 august 2000 privind statutul i regimul refugiailor n Romnia Republicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 ! din 1 decembrie "##$ CAPITOLUL %ispo&iii generale I

Art. 1. - 'n condiiile pre&entei ordonane, str(inilor li se poate acorda una dintre urm(toarele forme de protecie) a) statutul de refugiat* b) protecie umanitar( condiionat(* c) protecie umanitar( temporar(. Art. 2. - (1) +tatutul de refugiat se poate acorda la cerere str(inului care, n urma unei temeri bine ntemeiate de a fi persecutat pe considerente de ras(, religie, naionalitate, apartenen( la un anumit grup social sau opinie politic(, se afl( n afara (rii sale de origine i care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu dorete protecia acestei (ri. (2) Prin termenul ar( de origine, n ca&ul unei persoane care deine mai multe cet(enii, se nelege fiecare ar( al c(rei cet(ean este, iar n ca&ul unei persoane f(r( cet(enie, ara n care acesta i are domiciliul. Art. 3. - (1) +tatutul de refugiat se acord(, la cerere, i soiei sau, dup( ca&, i soului, precum i copiilor minori, cu e,cepia ca&urilor n care persoanele respective se afl( n una dintre situaiile prev(&ute la art. $. (2) Prevederile alin. -1. se aplic( numai n ca&ul c(s(toriilor nc/eiate de persoana c(reia i s0a recunoscut statutul de refugiat n temeiul art. " alin. -1. nainte de intrarea pe teritoriul Romniei. Art. 4. 1u se acord( statutul de refugiat str(inului care) a) a comis o infraciune contra p(cii i omenirii ori o infraciune la care se refer( conveniile internaionale la care Romnia este parte* b) a comis o infraciune grav( de drept comun n afara Romniei nainte de a fi admis pe teritoriul acesteia ca refugiat* c) a comis fapte care sunt contrare scopurilor i principiilor enunate n 2arta Organi&aiei 1aiunilor 3nite. Art. 5. - Protecia umanitar( condiionat( se poate acorda str(inului care nu ndeplinete condiiile prev(&ute la art. " alin. -1. i cu privire la care e,ist( motive serioase s( se cread( c(, dac( va fi returnat n ara de origine, risc( s( sufere o v(t(mare a drepturilor sale constnd n) 1. condamnarea la pedeapsa cu moartea sau e,ecutarea unei astfel de pedepse* sau 2. tortur(, tratamente sau pedepse inumane ori degradante* sau 3. o ameninare serioas(, individual(, la adresa vieii sau integrit(ii, ca urmare a violenei generali&ate n situaii de conflict armat intern sau internaional, dac( solicitantul face parte din populaia civil(. Art. 6. - (1) 'n perioade de conflicte armate, n care Romnia nu este anga4at(, se poate acorda protecie umanitar( temporar( persoanelor care provin din &onele de conflict. (2) 5uvernul stabilete m(surile i perioada pentru care se acord( protecia prev(&ut( la alin. -1.. CAPITOLUL II Procedura acord(rii statutului de refugiat S C!IU" A 1 Procedura ordinar( Art. #. - (1) O persoan( este considerat( solicitant al statutului de refugiat din momentul manifest(rii de voin(, e,primat( n scris sau oral n faa autorit(ilor competente, din care s( re&ulte c( aceasta solicit( protecia statului romn pentru unul dintre motivele prev(&ute de pre&enta

ordonan(. (2) Pentru acordarea statutului de refugiat n Romnia str(inul se adresea&( personal cu o cerere scris( Oficiului 1aional pentru Refugiai din cadrul Ministerului 6dministraiei i Internelor sau organelor teritoriale ale Ministerului 6dministraiei i Internelor. (3) 2ererea de acordare a statutului de refugiat se depune de ndat( ce) a) solicitantul s0a pre&entat ntr0un punct de control pentru trecerea frontierei de stat* b) solicitantul a intrat pe teritoriul Romniei* c) au survenit evenimente n ara de origine a solicitantului, care l determin( s( cear( protecie, pentru str(inul cu drept de edere n Romnia. Art. $. - 'mpotriva solicitantului statutului de refugiat nu pot fi luate m(suri de e,pul&are sau de returnare forat( de la frontier( ori de pe teritoriul Romniei, atta vreme ct nu e,ist( o dispo&iie e,ecutorie de p(r(sire a teritoriului, cuprins( n /ot(rrea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat. Art. %. - (1) 'n ca&ul str(inului minor care nu a mplinit vrsta de 1$ ani, interesele acestuia sunt susinute de repre&entantul s(u legal, iar n lipsa acestuia i se numete un repre&entant legal n conformitate cu prevederile legii romne. (2) %up( mplinirea vrstei de 1$ ani minorul poate depune cererea personal i i se poate numi un repre&entant legal n condiiile prev(&ute de legea romn(. (3) Pn( la numirea unui repre&entant legal Oficiul 1aional pentru Refugiai asigur( minorului protecia necesar(. Art. 10. - (1) %up( primirea cererii de acordare a statutului de refugiat organul teritorial al Ministerului 6dministraiei i Internelor eliberea&( solicitantului o adeverin( provi&orie, care ine loc de document temporar de identitate n Romnia i asigur( transportul gratuit pn( la Oficiul 1aional pentru Refugiai. (2) 'n ca&ul n care cererea a fost depus( la organele teritoriale ale Ministerului 6dministraiei i Internelor dintr0un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, organele poliiei de frontier( eliberea&( documentul prev(&ut la alin. -1. numai dup( ce str(inul primete permisiunea de a intra pe teritoriul Romniei i asigur( transportul gratuit pn( la Oficiul 1aional pentru Refugiai. (3) 'n ca&ul n care cererea a fost depus( la Oficiul 1aional pentru Refugiai, acesta eliberea&( solicitantului un document temporar de identitate. (4) %ac( solicitantul nu dispune de mi4loace materiale, Oficiul 1aional pentru Refugiai i poate stabili un loc de reedin( i i asigur( asistena material( necesar( pentru ntreinere pe ntreaga durat( a procedurii de acordare a statutului de refugiat. (5) Pentru motive 4ustificate de interesul public, sigurana naional(, ordinea public(, protecia s(n(t(ii i moralit(ii publice, protecia drepturilor i libert(ilor altor persoane 0 c/iar dac( str(inul are mi4loace materiale necesare pentru ntreinere 0 Oficiul 1aional pentru Refugiai, pe toat( durata procedurii de acordare a statutului de refugiat, i poate stabili un loc de reedin( i poate dispune transportarea lui cu nsoitor n acel loc, la solicitarea autorit(ilor competente. Art. 11. - (1) 'n ca&ul n care str(inul a tran&itat anterior o ar( ter( sigur( i i s0a oferit de4a protecia n acea ar( sau a avut oca&ia, la frontier( ori pe teritoriul acesteia, s( contacte&e autorit(ile pentru a obine protecie, Oficiul 1aional pentru Refugiai poate decide retrimiterea str(inului n ara respectiv(, f(r( anali&area pe fond a cererii sale. (2) Oficiul 1aional pentru Refugiai poate anali&a cererea depus( de str(in c/iar dac( acesta se afl( n situaia prev(&ut( la alin. -1., cu acordul e,pres al solicitantului. Art. 12. - +unt considerate (ri tere sigure statele membre ale 3niunii 7uropene, precum i alte state stabilite prin ordin al ministrului administraiei i internelor, la propunerea Oficiului 1aional pentru Refugiai, cu respectarea urm(toarelor condiii) a) pe teritoriile lor viaa sau libertatea solicitantului nu este i nu va fi ameninat(, n sensul art. din 2onvenia privind statutul refugiailor, nc/eiat( la 5eneva la "8 iulie 19:1, la care Romnia a aderat prin ;egea nr. $!<1991* b) pe teritoriile lor str(inul nu risc( s( fie supus torturii sau tratamentelor inumane ori degradante* c) n (rile respective str(inului i se asigur( protecie efectiv( mpotriva return(rii n ara de origine,

n sensul prevederilor 2onveniei privind statutul refugiailor, nc/eiat( la 5eneva la "8 iulie 19:1, precum i n ba&a inform(rilor efectuate de 'naltul 2omisariat al 1aiunilor 3nite pentru Refugiai cu privire la practica aplic(rii principiului nereturn(rii. Art. 13. - (1) Intervievarea, anali&area motivelor invocate i deci&ia asupra cererilor sunt de competena Oficiului 1aional pentru Refugiai. (2) 6ceste activit(i sunt reali&ate de funcionarii Oficiului 1aional pentru Refugiai anume desemnai. (3) 1umirea funcionarilor se face prin ordin al ministrului administraiei i internelor. (4) 'n procesul deci&ional funcionarii prev(&ui la alin. -". au dreptul de a consulta e,peri. (5) Ministerul 6facerilor 7,terne furni&ea&( periodic materiale de sinte&( referitoare la situaia din (rile de origine ale solicitanilor statutului de refugiat, precum i r(spunsuri la solicit(rile punctuale ale Oficiului 1aional pentru Refugiai, necesare n vederea soluion(rii cererilor de acordare a statutului de refugiat. (6) Oficiul 1aional pentru Refugiai consult( Ministerul 6facerilor 7,terne n vederea stabilirii (rilor unde n general nu e,ist( risc serios de persecuie i (rilor tere sigure. Art. 14. - (1) Pn( la soluionarea cererii sale prin /ot(rre definitiv( i irevocabil( str(inul care solicit( acordarea statutului de refugiat are urm(toarele drepturi i obligaii) a) dreptul de edere n Romnia, pn( la e,pirarea unui termen de 1: &ile de la momentul n care /ot(rrea de respingere pronunat( cu privire la cererea sa a devenit e,ecutorie, cu e,cepia cererilor respinse ca evident nefondate n urma soluion(rii acestora n cadrul procedurilor accelerate, ca& n care dreptul de edere ncetea&( de ndat( ce /ot(rrea a devenit e,ecutorie* b) dreptul de a fi asistat sau repre&entat de un avocat i de a i se asigura, n mod gratuit, un interpret, pe ntreaga durat( a procedurii de acordare a statutului de refugiat* c) dreptul de a fi consiliat i asistat de un repre&entant al organi&aiilor neguvernamentale, romne sau str(ine, n orice fa&( a procedurii de acordare a statutului de refugiat* d) dreptul de a fi informat, ntr0o limb( pe care o cunoate, n momentul depunerii cererii, cu privire la drepturile i obligaiile pe care le are pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat* &) dreptul la protecia datelor personale i a oric(ror alte detalii n leg(tur( cu cererea sa* ') dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate* () dreptul la asigurarea transportului n condiiile prev(&ute la art. 1# alin. -1. i -"., la asistena necesar( pentru ntreinere, n condiiile prev(&ute la art. 1# alin. -$., precum i la asistena medical( primar( i spitaliceasc( de urgen( gratuit(* )) dreptul de a fi ca&at n centrele de primire i ca&are, aflate n subordinea Oficiului 1aional pentru Refugiai, n limita locurilor disponibile, pn( la ncetarea dreptului s(u de edere, pentru solicitantul statutului de refugiat care nu dispune de mi4loacele materiale necesare pentru ntreinere* *) obligaia de a pre&enta organelor teritoriale ale Ministerului 6dministraiei i Internelor, n scris, cererea motivat( cuprin&nd datele indicate de organul la care o depune, precum i de a se supune fotografierii i amprent(rii* +) obligaia de a urm(ri stadiul procedurii i de a declara orice sc/imbare de reedin(* ,) obligaia de a preda documentul pentru trecerea frontierei, urmnd s( primeasc( documentul prev(&ut la art. 1# alin. -1.* -) obligaia de a r(spunde la solicit(rile organelor cu atribuii n domeniul acord(rii statutului de refugiat i de a furni&a acestora informaii complete i reale cu privire la persoan( i la cererea sa* .) obligaia de a nu p(r(si localitatea de reedin( f(r( autori&area Oficiului 1aional pentru Refugiai* n) obligaia de a se pre&enta la e,amenele medicale ce i sunt stabilite* o) obligaia de a respecta legile statului romn, precum i m(surile dispuse de organele romne competente n materie de refugiai. (2) +olicitanii statutului de refugiat, care nu dispun de mi4loacele materiale necesare pentru ntreinere, beneficia&( de /ran( n limita sumei de ":.### lei<persoan(<&i, de ca&are n limita sumei de 1:.### lei<persoan(<&i i de alte c/eltuieli, n limita sumei de :.### lei<persoan(<&i, la cererea

acestora, sume ce se asigur( de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 6dministraiei i Internelor. (3) 'n cursul e,ecuiei bugetului de stat, n funcie de posibilit(ile financiare, la o cretere a ratei inflaiei de cel puin 1#= fa( de ultima lun( cnd s0a efectuat o actuali&are a cuantumurilor de mai sus, acestea se ma4orea&( cu rata inflaiei, prin /ot(rre a 5uvernului. (4) %ac( str(inul care solicit( acordarea statutului de refugiat este ca&at n centrele de primire i ca&are ale Ministerului 6dministraiei i Internelor, suma prev(&ut( la alin. -". referitoare la ca&are nu se acord(. (5) +umele necesare transportului gratuit pn( la locul de reedin( prev(&ut la art. 1# alin. -1. i -". se asigur( din bugetul Ministerului 6dministraiei i Internelor. (6) >ondurile b(neti pentru asistena medical( primar( i spitaliceasc( de urgen( gratuit( prev(&ut( la alin. -1. lit. g. se asigur( de la bugetul de stat i se aloc( Ministerului 6dministraiei i Internelor. Art. 15. - (1) 'n urma anali&(rii cererii, n termen de # de &ile de la primirea acesteia funcionarul prev(&ut la art. 1 alin. -". poate /ot(r) a) acordarea statutului de refugiat* b) acordarea proteciei umanitare condiionate* c) respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat. (2) %ac( soluionarea cererii necesit( o documentare suplimentar(, termenul prev(&ut la alin. -1. se prelungete cu cel mult # de &ile. (3) 6dmiterea sau respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat de face prin /ot(rre, care se comunic( de ndat(, n scris, solicitantului, prin comunicare direct( de c(tre repre&entanii Oficiului 1aional pentru Refugiai sau prin trimitere potal( la ultima reedin( declarat( a acestuia. (4) ?ot(rrea de acordare a proteciei umanitare condiionate cuprinde i motivele neacord(rii statutului de refugiat. (5) ?ot(rrea de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat cuprinde motivele corespun&(toare pentru fiecare form( de protecie prev(&ut( la art. ", sau :, precum i dispo&iia de a p(r(si teritoriul Romniei n termen de 1: &ile de la data la care aceasta a devenit e,ecutorie. Art. 16. - (1) 'mpotriva /ot(rrii prev(&ute la art. 1: alin. - . se poate face plngere n termen de 1# &ile de la data primirii dove&ii de comunicare sau a documentului prin care se constat( c( solicitantul nu se mai afl( la ultima reedin( declarat(. Introducerea plngerii n termenul menionat suspend( e,ecutarea dispo&iiei de p(r(sire a teritoriului Romniei. (2) 'n ca&ul minorului care nu a mplinit vrsta de 1$ ani, plngerea se depune de c(tre repre&entantul s(u legal, iar minorul cu vrsta cuprins( ntre 1$ i 18 ani poate depune plngere personal sau prin repre&entantul s(u legal. (3) Plngerea se soluionea&( de c(tre 4udec(toria n a c(rei ra&( teritorial( se afl( structura competent( a Oficiului 1aional pentru Refugiai care a emis /ot(rrea. (4) Plngerea se depune la Oficiul 1aional pentru Refugiai i va fi nsoit( de copia de pe /ot(rrea de respingere a cererii de acordare a unei forme de protecie. (5) Plngerea se naintea&( de ndat( instanei competente, care o va soluiona n termen de # de &ile. (6) Instana se pronun( printr0o /ot(rre motivat(. (#) 'mpotriva /ot(rrii instanei, contestatarul sau Oficiul 1aional pentru Refugiai poate declara recurs n termen de : &ile de la pronunare. %eclararea recursului n termen suspend( e,ecutarea dispo&iiei de p(r(sire a teritoriului. ($) Recursul se 4udec( n termen de # de &ile de la nregistrarea sa pe rolul instanei de recurs. (%) ?ot(rrile instanei de fond nerecurate n termenul legal i /ot(rrile pronunate n recurs sunt irevocabile i e,ecutorii. (10) Plngerea, precum i celelalte acte de procedur( privind soluionarea acesteia sunt scutite de ta,a de timbru. Art. 1#. - (1) +tr(inul este obligat s( p(r(seasc( teritoriul Romniei n termen de 1: &ile de la data

la care dispo&iia de p(r(sire a teritoriului, pronunat( n /ot(rrea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, a devenit e,ecutorie. (2) 'n ca&ul n care, din motive obiective, str(inul nu poate p(r(si teritoriul Romniei n termenul prev(&ut la alin. -1., Ministerul 6dministraiei i Internelor acord( acestuia dreptul de edere n ar(, n condiiile prev(&ute de reglement(rile legale privind regimul str(inilor n Romnia. (3) O nou( cerere de acordare a statutului de refugiat poate fi depus( numai dac( a fost pronunat( o /ot(rre definitiv( i irevocabil( asupra cererii anterioare i numai dac( sunt ndeplinite alternativ urm(toarele condiii) a) pe parcursul procedurii de soluionare a cererii anterioare au ap(rut elemente noi care nu au putut fi pre&entate, din motive neimputabile solicitantului, cu condiia ca aceste elemente s( nu fie re&ultatul unor aciuni provocate n scopul obinerii unei forme de protecie din partea statului romn. +olicitantul este obligat s( fac( dovada e,istenei noilor motive invocate i a imposibilit(ii pre&ent(rii lor cu oca&ia soluion(rii cererii anterioare* b) au survenit transform(ri de ordin politic, social, militar sau legislativ n ara de origine, de natur( a avea consecine grave pentru solicitant. (4) +oluionarea unei noi cereri depuse n condiiile alin. - . se face de c(tre funcionarul prev(&ut la art. 1 alin. -"., altul dect cel care s0a pronunat n cadrul procedurii de soluionare a cererii anterioare. (5) ?ot(rrea se pronun( n termen de : &ile, numai n ba&a noii cereri depuse, motivate corespun&(tor, i a documentaiei pre&entate anterior de solicitant i se comunic(, n scris, de ndat( acestuia. (6) ?ot(rrea prin care se acord( accesul la soluionarea unei noi cereri de acordare a statutului de refugiat are ca efect i anularea dispo&iiei de a p(r(si teritoriul Romniei, prev(&ut( n /ot(rrea anterioar(, solicitantul urmnd s( beneficie&e de drepturile prev(&ute la art. 1$. (#) 'mpotriva /ot(rrii prin care a fost respins( ca inadmisibil( o nou( cerere de acordare a statutului de refugiat se poate face plngere. ($) +oluionarea plngerii prev(&ute la alin. -@. se face potrivit prevederilor art. 1!. S C!IU" A a 2-a Procedura accelerat( Art. 1$. (1) >ac obiectul procedurii accelerate) a) cererile evident nefondate* b) cererile persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenena lor la o anumit( grupare, pre&int( un pericol pentru sigurana naional( ori pentru ordinea public( n Romnia* c) cererile persoanelor care provin dintr0o ar( unde, n general, nu e,ist( risc serios de persecuie. (2) %e asemenea, pot face obiectul procedurii accelerate i cererile persoanelor care se afl( n una dintre situaiile prev(&ute la art. $. (3) 2ererile de acordare a statutului de refugiat minorilor nensoii nu pot fi soluionate n procedur( accelerat(. Art. 1%. - (1) 2ererea pentru acordarea statutului de refugiat este considerat( evident nefondat( dac( se constat() a) lipsa de fundament a invoc(rii unei temeri de persecuie n ara de origine, n condiiile art. " alin. -1.* b) inducerea n eroare, n mod deliberat, a organelor cu competene n materie de refugiai ori recurgerea n mod abu&iv, cu rea0credin(, la procedura de acordare a statutului de refugiat. (2) ;ipsa de fundament a invoc(rii unei temeri de persecuie n ara de origine e,ist( n urm(toarele ca&uri) a) solicitantul nu invoc( nici o temere de persecuie n sensul art. " alin. -1.* b) solicitantul nu ofer( date sau informaii n sensul c( ar fi e,pus unei temeri de persecuie ori relat(rile sale nu conin detalii circumstaniale sau personale* c) cererea este evident lipsit( de credibilitate, n sensul c( relatarea solicitantului este incoerent(, contradictorie sau flagrant neadev(rat( fa( de situaia din ara sa de origine*

d) solicitantul avea posibilitatea refugiului intern, recunoscut( i de 'naltul 2omisariat al 1aiunilor 3nite pentru Refugiai. (3) Inducerea n eroare, n mod deliberat, a organelor cu competene n materie de refugiai ori recurgerea abu&iv( la procedura de acordare a statutului de refugiat e,ist( n toate ca&urile n care solicitantul, f(r( a oferi o e,plicaie plau&ibil(, se afl( n una dintre urm(toarele situaii) a) a depus cererea sub o identitate fals( sau a pre&entat documente false ori falsificate, susinnd c( sunt autentice* b) dup( depunerea cererii, n mod deliberat a pre&entat elemente false n leg(tur( cu aceasta* c) cu rea0credin( a distrus, a deteriorat, a aruncat sau a nstr(inat documentul pentru trecerea frontierei sau un document relevant pentru cererea sa, fie pentru a0i stabili o identitate fals( n scopul solicit(rii i acord(rii statutului de refugiat, fie pentru a ngreuna soluionarea cererii sale* d) n mod deliberat a ascuns faptul c( a mai depus anterior o cerere pentru acordarea statutului de refugiat n una sau mai multe (ri, n special atunci cnd s0a folosit de o identitate fals(. &) a depus o cerere pentru acordarea statutului de refugiat, cu scopul evident de a mpiedica punerea iminent( n e,ecutare a unei m(suri dispuse de autorit(ile competente, de scoatere din ar( sau de e,pul&are, dei anterior dispunerii unei astfel de m(suri a avut posibilitatea s( depun( o asemenea cerere* ') a nc(lcat n mod flagrant obligaiile prev(&ute la art. 1$* () a depus cererea pentru acordarea statutului de refugiat dup( ce anterior unei e,amin(ri, care conine garaniile procedurale adecvate i n conformitate cu prevederile 2onveniei privind statutul refugiailor, nc/eiat( la 5eneva la "8 iulie 19:1, i s0a respins o astfel de cerere ntr0o ar( ter( sigur(. (4) Motivele enumerate la alin. -1. nu pot s( prevale&e temerii bine ntemeiate de persecuie conform art. " alin. -1.. Art. 20. - (1) +unt considerate (ri n care n general nu e,ist( risc serios de persecuie, n sensul art. " alin. -1., statele membre ale 3niunii 7uropene, precum i alte state stabilite, la propunerea Oficiului 1aional pentru Refugiai, prin ordin al ministrului administraiei i internelor, pe ba&a urm(toarelor criterii) a) num(rul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat formulate de cet(enii (rii respective i coeficienii de acordare a acestui statut* b) situaia respect(rii drepturilor fundamentale ale omului* c) funcionarea principiilor democratice, a pluralismului politic i a alegerilor libere, precum i e,istena unor instituii democratice funcionale, care s( asigure garantarea i respectarea drepturilor fundamentale ale omului* d) e,istena unor factori de stabilitate. (2) Pot fi luate n considerare i alte criterii de evaluare dect cele prev(&ute la alin. -1.. (3) 2ererea str(inului care provine dintr0o ar( n care n general nu e,ist( un risc de persecuie este respins( ca evident nefondat(, cu e,cepia ca&ului n care situaia de fapt sau dove&ile pre&entate de solicitant arat( e,istena unei temeri bine ntemeiate de persecuie n sensul art. " alin. -1.* n acest ca& solicitantul primete accesul la procedura prev(&ut( la art. @01@. Art. 21. - (1) >uncionarul prev(&ut la art. 1 alin. -"., dup( efectuarea interviului i anali&area motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, se pronun( n termen de &ile de la primirea cererii. (2) 'n ca&ul n care a fost pronunat( o /ot(rre de respingere a cererii ca evident nefondat( sau n temeiul art. $, termenul de depunere a plngerii este de " &ile de la comunicare. (3) Plngerea este de competena 4udec(toriei n a c(rei ra&( teritorial( se afl( structura competent( a Oficiului 1aional pentru Refugiai care a emis /ot(rrea i suspend( e,ecutarea dispo&iiei de p(r(sire a teritoriului. (4) Instana soluionea&( plngerea n termen de 1# &ile i pronun( o /ot(rre motivat(, prin care) a) respinge plngerea pentru cel puin unul dintre motivele prev(&ute la art. 19 alin. -1.* b) admite plngerea i dispune ca structura competent( a Oficiului 1aional pentru Refugiai care a

emis /ot(rrea s( anali&e&e cererea n (5) ?ot(rrea instanei este definitiv( i irevocabil(. S C!IU" A a Procedura n ca&ul cererilor pentru acordarea depuse n punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

procedur( statutului de

ordinar(. 3-a refugiat

Art. 22. - (1) 2ererea depus( la organele teritoriale ale Ministerului 6dministraiei i Internelor dintr0un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este naintat( de ndat( structurii competente a Oficiului 1aional pentru Refugiai, care o anali&ea&( i pronun( o /ot(rre n termen de dou( &ile de la primire. (2) >uncionarul prev(&ut la art. 1 alin. -"., dup( efectuarea interviului i anali&area motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, n raport cu datele privind situaia din ara de origine, poate /ot(r) a) acordarea unei forme de protecie i a dreptului de a intra n Romnia, dac( solicitantul se afl( n una dintre situaiile prev(&ute la art. ", sau :* b) acordarea dreptului de a intra n Romnia i de a avea acces la procedura ordinar( de soluionare a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, dac( cererea sa nu poate fi respins( pentru unul dintre motivele prev(&ute la art. 19 alin. -1.* c) respingerea cererii ca nefondat(. (3) 'mpotriva /ot(rrii de respingere a cererii str(inul poate depune o plngere n termen de dou( &ile de la comunicare. (4) Plngerea se depune la structura Oficiului 1aional pentru Refugiai care a emis /ot(rrea, care o naintea&( de ndat( 4udec(toriei n a c(rei ra&( teritorial( se afl(. (5) Instana soluionea&( plngerea n termen de : &ile i pronun( o /ot(rre motivat(, prin care) a) respinge plngerea pentru cel puin unul dintre motivele prev(&ute la art. 19 alin. -1.* b) admite plngerea, dispune ca structura competent( a Oficiului 1aional pentru Refugiai care a emis /ot(rrea s( anali&e&e cererea n procedur( ordinar( i permite accesul solicitantului n teritoriu. (6) 'n ca&urile prev(&ute la alin. -:. /ot(rrea instanei este irevocabil(. Art. 23. - (1) +tr(inul care solicit( acordarea statutului de refugiat n Romnia r(mne n &ona de tran&it din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat pn( la primirea /ot(rrii de aprobare a intr(rii n Romnia sau, dup( ca&, pn( la r(mnerea definitiv( i e,ecutorie a /ot(rrii de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat, dar nu mai mult de "# de &ile de la intrarea n &ona de tran&it. (2) Prin &on( de tran&it, n sensul pre&entei ordonane, se nelege suprafaa situat( la frontiera de stat ori n apropierea acesteia, destinat( staion(rii persoanelor care nu au primit aprobarea de intrare n teritoriu, mi4loacelor de transport i bunurilor pn( la stabilirea regimului lor 4uridic la trecerea frontierei de stat. 'n ca&ul aeroporturilor internaionale, prin &on( de tran&it se nelege suprafaa situat( ntre punctul de mbarcare<debarcare i locul unde se efectuea&( controlul pentru trecerea frontierei. (3) +olicitantul statutului de refugiat poate fi ca&at n centre speciale de primire i ca&are aflate n apropierea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite prin ordin al ministrului administraiei i internelor i avnd regimul 4uridic al &onei de tran&it. (4) +olicitantul statutului de refugiat, ca&at n centrele prev(&ute la alin. - ., beneficia&( gratuit de mas( n natur(, n urm(toarele condiii) a) n limita a .!$: calorii pentru solicitantul statutului de refugiat, ma4or ori minor n vrst( de peste un an* b) n limita a $.:#: calorii pentru solicitanta statutului de refugiat, ns(rcinat( ntre lunile a A0a i a IB0a inclusiv sau care a n(scut i nu al(ptea&( copilul, pentru o perioad( de 1" luni de la natere* c) n limita a $.8## calorii pentru solicitanta statutului de refugiat care a n(scut i al(ptea&( copilul n vrst( de pn( la un an* d) n limita a 1.19# calorii pentru fiecare copil n vrst( de #0! luni care se afl( mpreun( cu unul

sau cu ambii p(rini solicitani ai statutului de refugiat* &) n limita a 1.!:# calorii pentru fiecare copil n vrst( de !01" luni care se afl( mpreun( cu unul sau cu ambii p(rini solicitani ai statutului de refugiat. (5) Persoanelor prev(&ute la alin. -$. nu li se aplic( dispo&iiile art. 1$ alin. -". referitoare la sumele cuvenite pentru mas(. (6) %up( e,pirarea termenului prev(&ut la alin. -1., dac( cererea nu este soluionat( printr0o /ot(rre definitiv( i e,ecutorie, str(inului i se permite intrarea n ar(. (#) Pe perioada n care se afl( n punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul statutului de refugiat are dreptul la asisten( 4uridico0social( i la a4utoare umanitare din partea organi&aiilor neguvernamentale cu atribuii n materie de refugiai, precum i din partea repre&entanei din Romnia a 'naltului 2omisariat al 1aiunilor 3nite pentru Refugiai i, de asemenea, are drepturile i obligaiile prev(&ute la art. 1$, cu e,cepia celor care intr( n contradicie cu prevederile acestei proceduri. CAPITOLUL III %repturile i obligaiile refugiailor i ale persoanelor care au dobndit o form( de protecie Art. 24. - (1) 6cordarea statutului de refugiat sau a unei alte forme de protecie confer( beneficiarului urm(toarele drepturi) a) s( r(mn( pe teritoriul Romniei i s( obin( documentele corespun&(toare pentru dovedirea identit(ii i pentru trecerea frontierei de stat. 6u dreptul la document pentru trecerea frontierei de stat numai refugiaii i persoanele c(rora li s0a acordat protecie umanitar( condiionat(* b) s( i aleag( locul de reedin( i s( circule liber, n condiiile stabilite de lege pentru str(in* c) s( fie anga4at de persoane fi&ice sau 4uridice, s( e,ercite activit(i nesalari&ate, s( e,ercite profesiuni libere, s( efectue&e acte i fapte de comer, precum i alte acte 4uridice, n condiiile legii* d) s( i transfere bunurile pe care le0a introdus n Romnia pe teritoriul unei alte (ri, n vederea reinstal(rii* &) s( beneficie&e de tratamentul cel mai favorabil de lege pentru cet(enii str(ini, n ceea ce privete dobndirea propriet(ilor mobiliare i imobiliare* ') s( beneficie&e de protecia propriet(ii intelectuale n condiiile stabilite de lege* () s( beneficie&e de asigur(ri sociale, a4utor social i asigur(ri sociale de s(n(tate, n condiiile legii* )) acces la toate formele de nv((mnt, n condiiile legii* *) s( beneficie&e de un tratament egal cu cel acordat cet(enilor romni n ceea ce privete libertatea de a practica propria religie i de instruire religioas( a copiilor s(i* +) s( beneficie&e de dreptul la protecie a datelor personale i a oric(ror alte detalii n leg(tur( cu ca&ul s(u* ,) s( beneficie&e de dreptul la asociere n ceea ce privete asociaiile cu scop apolitic i nelucrativ i sindicatele profesionale, n condiiile prev(&ute de lege pentru str(in* -) s( aib( acces liber la instanele de 4udecat( i la asistena administrativ(* .) s( nu fie e,pul&at sau returnat, cu e,cepia ca&urilor impuse de raiuni de siguran( naional( sau de ordine public(, iar atunci cnd se dispun aceste m(suri, cel n cau&( s( nu poat( fi trimis n teritorii unde viaa sau libertatea i0ar fi ameninat(, pe motive de ras(, religie, naionalitate, apartenen( la un anumit grup social sau opinii politice* n) s( primeasc(, la cerere, n limitele disponibilit(ilor financiare ale statului, un a4utor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe ar(, pentru o perioad( de ma,imum ! luni, dac(, din motive obiective, este lipsit de mi4loacele de e,isten( necesare. Pentru motive bine ntemeiate acest a4utor poate fi prelungit pentru nc( o perioad( de cel mult luni. (2) Minorii nensoii care nu au mplinit vrsta de 18 ani beneficia&( de aceeai protecie oferit(, n condiiile legii, minorilor romni aflai n dificultate. (3) >ondurile b(neti necesare n vederea acord(rii a4utorului rambursabil prev(&ut la alin. -1. lit. n. sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, +olidarit(ii +ociale i >amiliei. Art. 25. - Ceneficiarul uneia dintre formele de protecie prev(&ute la art. ", sau : are urm(toarele

obligaii) a) s( respecte 2onstituia Romniei, legile i celelalte acte normative emise de autorit(ile romne* b) s( aib( o conduit( corect( i civili&at(, s( respecte m(surile stabilite de organele romne competente n materie de refugiai i s( r(spund( la solicit(rile acestora* c) s( evite provocarea oric(ror st(ri conflictuale sau incidente cu populaia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub incidena legii penale* d) s( se supun( regulilor privind regimul 4uridic al str(inilor, n m(sura n care legea nu dispune altfel. Art. 26. - (1) Persoana care a dobndit o form( de protecie are obligaia s( ramburse&e a4utorul primit potrivit art. "$ alin. -1. lit. n., dac( a reali&at venituri care permit acest lucru, f(r( a fi afectat( ntreinerea sa i a familiei sale. (2) +umele rambursate se fac venit la bugetul de stat. CAPITOLUL I/ 'ncetarea, retragerea sau anularea unei forme de protecie Art. 2#. - (1) >orma de protecie acordat( n temeiul art. ", sau : ncetea&( atunci cnd beneficiarul ei) a) s0a repus n mod voluntar sub protecia (rii a c(rei cet(enie o are* sau b) dup( ce i0a pierdut cet(enia, a redobndit0o n mod voluntar* sau c) a dobndit o nou( cet(enie i se bucur( de protecia statului a c(rei cet(enie a dobndit0o* sau d) s0a restabilit n mod voluntar n ara pe care a p(r(sit0o ori n afara c(reia a stat ca urmare a motivelor pentru care a obinut forma de protecie* sau &) nu mai poate continua s( refu&e protecia (rii a c(rei cet(enie o are datorit( faptului c( mpre4ur(rile n urma c(rora a dobndit una dintre formele de protecie prev(&ute la art. ", sau : au ncetat s( e,iste i nu poate invoca, pentru a motiva acest refu&, motive imperioase ce se refer( la persecuii anterioare* ') fiind o persoan( f(r( cet(enie, este n m(sur( s( se ntoarc( n ara n care avea reedina obinuit(, nemaie,istnd mpre4ur(rile n urma c(rora a dobndit una dintre formele de protecie prev(&ute la art. ", sau :. (2) Prevederile alin. -1. lit. e. nu se aplic( persoanei c(reia i s0a acordat una dintre formele de protecie prev(&ute la art. ", sau : i care, din motive imperioase ce se refer( la persecuii anterioare, refu&( protecia (rii a c(rei cet(enie o are. (3) Prevederile alin. -1. lit. f. nu se aplic( persoanei c(reia i s0a acordat una dintre formele de protecie prev(&ute la art. ", sau : i care, din motive imperioase ce se refer( la persecuii anterioare, refu&( s( se ntoarc( n ara n care n mod obinuit i avea reedina. Art. 2$. - (1) >orma de protecie acordat( se anulea&( n urm(toarele situaii) a) acordarea ei s0a f(cut n ba&a unor declaraii false sau a fost obinut( de solicitant n mod fraudulos i nu e,ist( alte motive care s( conduc( la meninerea formei de protecie acordate sau la acordarea unei alte forme de protecie* b) dup( acordarea formei de protecie s0a descoperit c( str(inul se afl( n una dintre situaiile prev(&ute la art. $. (2) Prevederile alin. -1. lit. b. se aplic( numai n ca&ul str(inului care a obinut statutul de refugiat. Art. 2%. - (1) >uncionarul prev(&ut la art. 1 alin. -"., din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituiile cu atribuii n domeniul securit(ii naionale sau al ordinii publice, constat( ncetarea sau dispune anularea formei de protecie prin /ot(rre motivat(. (2) 2onstatarea ncet(rii sau dispunerea anul(rii formei de protecie nu produce efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei cu privire la care a fost emis( /ot(rrea prev(&ut( la alin. -1.. (3) 'n funcie de motivele care au stat la ba&a pronun(rii /ot(rrii de ncetare sau anulare a formei de protecie, funcionarul prev(&ut la art. 1 alin. -". poate dispune, dup( ca&, p(r(sirea teritoriului. (4) 'mpotriva /ot(rrilor prev(&ute la alin. -1. str(inul poate face plngere n condiiile prev(&ute de pre&enta ordonan(, dup( ca&, n procedur( ordinar( sau n procedur( accelerat(. Art. 30. - %ac( r(mne n continuare pe teritoriul Romniei, persoana c(reia i s0a retras ori i s0a

anulat forma de protecie acordat( se supune prevederilor legale privind regimul 4uridic al str(inilor n Romnia. CAPITOLUL / Oficiul 1aional pentru Refugiai Art. 31. - (1) 6utoritatea central( responsabil( de implementarea politicilor Romniei n domeniul refugiailor, precum i de aplicarea dispo&iiilor pre&entei ordonane este Oficiul 1aional pentru Refugiai din cadrul Ministerului 6dministraiei i Internelor, care) a) are n componen( structuri centrale i teritoriale* b) beneficia&( de fonduri bugetare proprii, eful s(u avnd calitatea de ordonator de credite* c) poate utili&a fonduri b(neti sau bunuri materiale provenite din donaii i sponsori&(ri ori obinute n ba&a unor acorduri interne sau internaionale* d) are personalitate 4uridic( i sediul n municipiul Cucureti* &) este parte n procesele care au ca obiect cereri de acordare a unei forme de protecie potrivit procedurilor prev(&ute de pre&enta ordonan(. (2) Pentru aplicarea dispo&iiilor pre&entei ordonane se vor nfiina, prin ordin al ministrului administraiei i internelor, n subordinea Oficiului 1aional pentru Refugiai, centre de primire i ca&are a persoanelor solicitante ale statutului de refugiat i a refugiailor. (3) +umele necesare n vederea acoperirii c/eltuielilor oca&ionate de nfiinarea, funcionarea i ntreinerea centrelor de primire i ca&are se suport( din bugetul Ministerului 6dministraiei i Internelor, n funcie de costurile efective, n limita fondurilor alocate cu aceast( destinaie de la bugetul de stat. Art. 32. - 7liberarea documentelor prev(&ute la art. 1$ lit. f. i a celor prev(&ute la art. "$ alin. -1. lit. a. este de competena Oficiului 1aional pentru Refugiai. Art. 33. - Organi&area, funcionarea i atribuiile Oficiului 1aional pentru Refugiai se vor stabili prin regulament aprobat prin /ot(rre a 5uvernului, n termen de !# de &ile de la data public(rii pre&entului act normativ n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. CAPITOLUL /I %ispo&iii finale i tran&itorii Art. 34. - (1) %ispo&iiile pre&entei ordonane se aplic( f(r( discriminare pe motive de ras(, religie, ar( de origine, cet(enie, /andicap. (2) +olicitanilor statutului de refugiat nu li se aplic( sanciuni penale pentru motivul intr(rii sau ederii ilegale pe teritoriul Romniei. Art. 35. - 2ererilor de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protecie n temeiul art. ", sau :, depuse nainte de intrarea n vigoare a pre&entei ordonane, li se aplic( n continuare dispo&iiile ;egii nr. 1:<199! privind statutul i regimul refugiailor n Romnia, cu modific(rile ulterioare. Art. 36. - (1) +tatutul personal al str(inului care a dobndit o form( de protecie n temeiul dispo&iiilor pre&entei ordonane este reglementat de legea (rii de origine. (2) %repturile care decurg din statutul personal, dobndite anterior de str(inul c(ruia i0a fost acordat( o form( de protecie n temeiul dispo&iiilor pre&entei ordonane, sunt recunoscute de statul romn, n condiiile legii. Art. 3#. - Ministerul 6dministraiei i Internelor poate aproba refugiatului, n timpul ederii sale pe teritoriul Romniei, n funcie de gradul integr(rii sale n societate, stabilirea domiciliului n ar(, n condiiile reglement(rilor legale privind regimul str(inilor n Romnia. Art. 3$. - Ministerul 6dministraiei i Internelor, prin intermediul Oficiului 1aional pentru Refugiai, mpreun( cu Ministerul Muncii, +olidarit(ii +ociale i >amiliei i cu celelalte instituii publice competente, iniia&( i derulea&(, n condiiile legii, programe pentru integrarea social( a str(inilor care au dobndit una dintre formele de protecie prev(&ute la art. 1 lit. a. i b.. Art. 3%. - Pre&enta ordonan( intr( n vigoare n termen de !# de &ile de la data public(rii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 40. - 'n vederea aplic(rii pre&entei ordonane Ministerul 6dministraiei i Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin /ot(rre a 5uvernuluiD., n termen de !# de &ile de la data public(rii pre&entului act normativ n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. EEEEEEEEEE D. 6 se vedea ?ot(rrea 5uvernului nr. !""<"##1 pentru aprobarea 1ormelor metodologice de aplicare a Ordonanei 5uvernului nr. 1#"<"### privind statutul i regimul refugiailor n Romnia, publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 9! din 18 iulie "##1, cu modific(rile i complet(rile ulterioare. Art. 41. - ;a data intr(rii n vigoare a pre&entei ordonane se abrog( ;egea nr. 1:<199! privind statutul i regimul refugiailor n Romnia, publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. !9 din : aprilie 199!* ?ot(rrea 5uvernului nr. 1.18"<199! pentru aplicarea ;egii nr. 1:<199! privind statutul i regimul refugiailor n Romnia, publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. #@ din "! noiembrie 199!* ?ot(rrea 5uvernului nr. ""<"###, publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1@9 din ": aprilie "###* art. @ i 8 din ?ot(rrea 5uvernului nr. $1@<1991 privind constituirea 2omitetului Romn pentru Probleme de Migr(ri, republicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. "$8 din 1 octombrie 199:, cu modific(rile ulterioare, precum i orice alte dispo&iii contrare. 1OFG) Reproducem mai 4os prevederile art. IA din Ordonana 5uvernului nr. $ <"##$ pentru modificarea i completarea Ordonanei 5uvernului nr. 1#"<"### privind statutul i regimul refugiailor n Romnia, aprobat( prin ;egea nr. 1@!<"##$, care nu sunt ncorporate n te,tul republicat al Ordonanei 5uvernului nr. 1#"<"###) H6rt. IA. 0 2ererile depuse anterior intr(rii n vigoare a pre&entei ordonane se soluionea&( potrivit prevederilor n vigoare la data depunerii acestora.H -2onform art. II din Ordonana 5uvernului nr. $ <"##$, aceasta a intrat n vigoare la !# de &ile de la data public(rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 9" din 1 ianuarie "##$..