Sunteți pe pagina 1din 11

Obiectul: Istoria Statului si Dreptului Tarilor Romane

Referat
Tema: Cucerirea Daciei de ctre romani.

Elaborat de:Bolohan Daniela

Cuprins:
1. Preliminarii 2. PRIMUL RAZBOI DACIC 2.1. Cauze: 2.2. Campaniile: 2.3. Pacea din 102 3. AL DOIL A RAZBOI DACIC 3.1. Pre!a"irile 3.2. #ncepu"urile celui de al d$ilea raz%$i 3.3. Cucerirea &armize!e"u'ei 3.(. Rezi'"en"a dacil$r

Cucerirea Daciei de catre romani


1. Preliminarii
Ad$p"iunea 'i ap$i m$ar"ea lui )er*a l+au 'urprin' pe ,raian -n pr$*inciile !ermanice. ram/n/nd la 0r$n"ierele de pe Rin. din Pann$nia 'i de pe Dunare p/na 'pre '0/r'i"ul anului 11. Acea'"a lun!a '"a"i$nare la 0r$n"iere a pre!a"i" e2pedi"iile 'ale de mare an*er!ura. #nain"e de a 'e -n"$arce la R$ma. -n iarna 13+11 e.n.. ,raian -ncepe un "urneu de in'pec"ie. pe 0r$n"iera danu%iana. #n 4Pane!iricul4 'au. pu%lica" -n "impul 'i dupa primul raz%$i dacic. Pliniu 'u%liniaza ca a'"0el ,raian in"imida pe Dece%al 'i -i zadarnicea $rice plan de n$ua ac"iune $0en'i*a. #n reali"a"e. ,raian urmarea. mai ale'. 'a *eri0ice 'i 'a c$n'$lideze capaci"a"ea de lup"a a le!iunil$r '"a"i$na"e -n z$na danu%iana. Pa"ru din"re ace'"ea 'e a0lau -n Pann$nia 5I Adiu"ri2. 6III 7emina 6I8 7emina. 68 Ap$llinari'9. "rei -n M$e'ia &uperi$ara 5I8 :la*ia. II Adiu"ri2. 8II Claudia9 'i -nca d$ua -n M$e'ia In0eri$ara 5I I"alica 'i 8 Maced$nica9. ,raian in'pec"eaza "a%erele ace'"$r le!iuni. 0$r"ele au2iliare 'i 0$r"i0ica"iile de la 0r$n"iera. ,$"$da"a. el -n"reprinde lucrari imp$r"an"e. cum ar 0i: c$n'"ruirea 'au numai "erminarea c$n'"ruirii '$'elei de pe malul 'udic al Dunarii. la Cazane. care prelun!ea de 0ap" unele amena;ari ru"iere mai *ec<i.

Cum a"e'"a *e'"i"a in'crip"ie 4,a%ula ,raiana4. acea'"a '$'ea '+a realiza" prin "aierea un$r %uca"i de '"/nca iar p$deaua 'a a 0$'" 'u'"inu"a de c$n'$le de lemn 0i2a"e -n malul pie"r$'. )$i 0$r"i0ica"ii au 0$'" ridica"e -n mai mul"e l$curi. ,$a"e ace'"e ac"iuni 0aceau par"e din"r+un plan de pre!a"ire a *a'"ei campanii -n"reprin'e -mp$"ri*a dacil$r. )ici c<iar declara"iile de pace. men"i$na"e de Pliniu nu pu"eau -n'ela pe nimeni.

2. RI!"# R$%BOI D$CIC


2.1. Cau&e:
+ in"en"ia lui ,raian de a 'pala pre'upu'a ru'ine rezul"a"a din "ra"a"ul -nc<eia" -n"re D$mi"ian 'i daci.

+ Pliniu 'e re0era la di'pre"ul dacil$r 0a"a de Imperiul R$man. prile;ui" de '"ipula"iile "ra"a"ului. lucru d$*edi" de incur'iunile -n "eri"$riile r$mane. + de a'emenea. Cri"$n 'emnaleaza ca Dece%al umili'e pe r$mani prin -nc<eierea pacii din 31 e.n.. c$n'ider/nd ace'" lucru ca pricina 0undamen"ala a raz%$iului lui ,raian 'i a cuceririi re!a"ului dac. Dece%al a 0$l$'i" clauzele "ra"a"ului pen"ru a+'i 'p$ri capaci"a"ea de lup"a. A'"0el el a a"ra' -n r/ndurile arma"ei dace un numar mare de "ran'0u!i recru"a"i din"re mili"arii r$mani cei mai de'"$inici. Dacii 'i+au 0$r"i0ica" pu"ernic ce"a"ile 'i au 0a%rica" ma'ini de lup"a e0icace. Arma"a daca. pre!a"i"a de mili"ari r$mani. deprindea "ac"ica de lup"a r$mana. Cauzele imedia"e ale cuceririi Daciei 'un": a 9 de $rdin p$li"ic$+mili"ar= %9 de na"ura ec$n$mica. a9 Cauze de $rdin p$li"ic$+mili"ar. + '"a"ul dac de*eni'e prea pu"ernic pen"ru ca r$manii 'a mai p$a"a a'i!ura 'ecuri"a"ea deplina a 0r$n"ierei danu%iene. + ,raian a*ea in"en"ia de a 0auri -n ur$pa e'"ica $ la"ini"a"e pu"ernica. replica a celei crea"e -n Occiden" de Cae'ar 'i de Au!u'". Dacia urm/nd 'a de*ina un %a'"i$n a*an'a" al ace'"ei la"ini"a"i. -n mi;l$cul *ecinil$r apri!i ai r$manil$r. + apararea pr$*inciil$r %alcanice de "ri%urile mi!ra"$are. ,$"$da"a. el nu *$ia 'a la'e -n"re! e'"ul Imperiului -n '0era lin!*i'"ica+cul"urala elenica 'i 'pera 'a creeze un ra'ari" la"in. ala"uri de cel !rece'c. + r$manii d$reau 'a cucerea'ca "$a"e '"a"ele ci*iliza"e de la 0r$n"ierele l$r. numi"e 4lumea l$cui"a4. din care 0aceau par"e 'i dacii. Prin ace'" lucru 'e urmarea de 0ap" cucerirea re!a"ului par". principalul '"a" ci*iliza" din Orien". + ,raian nu c$n'idera p$'i%ila $ ac"iune de an*er!ura -mp$"ri*a par"il$r. -nain"e de a+'i 0i a'i!ura" 'pa"ele. adica -nain"e de a 0i lic<ida" prime;dia c$n'"i"ui"a de '"a"ul dac al lui Dece%al. %9 Cauze de $rdin ec$n$mic + aurul dacil$r. %$!a"iile 'u%'$lului 'i '$lului dacic. al minel$r 'i $!$arel$r 'ale. au de"ermina" -n mare ma'ura cucerirea Daciei. care a'"0el pu"ea 'u'"ine ma"erial celelal"e campanii. + p$'i%ili"a"ea c$l$nizarii un$r n$i "eri"$rii pr$mi"ea '$lu"i$narea par"iala a un$r depari"a"i '$ciale 'i de*ierea un$r nemul"umiri. + linia Dunarii era mai u'$r de apara" dec/" $ 0r$n"iera -n in"eri$rul Daciei. Imperiil$r Bizan"in 'i O"$man. dar 'i cele ale Imperiului R$man. $ d$*ede'c. 2perien"ele

2.2. Campaniile:
Dece%al 'i+a crea" un a%il 'i'"em de alian"e. care a du' la 0$rmarea unei ample c$ali"ii an"ir$mane. din care 0aceau par"e numer$a'e "ri%uri dacice. !ermanice 'i 'arma"ice: -nde$'e%i %urii !ermanici 'i r$2$lanii. &e apreciaza ca el a c$ncen"ra" -mp$"ri*a lui ,raian $ arma"a 0$rma"a din >0.000 de lup"a"$ri 5ceea ce la acea *reme -n'emna 0$ar"e mul"9. din"re care (0.000 erau daci 'i 20.000 pr$*eneau din r/ndurile alia"il$r 'ai. Dece%al a -ncerca" de a'emenea 'a '"a%ilea'ca $ alian"a cu par"ii. c<iar daca nu cun$'"ea in"en"ia lui ,raian de a+i a"aca. dupa cucerirea Daciei. Pe l/n!a c$n'"ruirea marelui drum mili"ar 'i -n"arirea !arniz$anel$r 'i a 0$r"i0ica"iil$r. ,raian a 'apa" un canal lun! de pe'"e 3 ?m pe malul drep" al Dunarii. -n z$na di0icil na*i!a%ila de la P$r"ile de :ier. care urmarea 'a a'i!ure "recerea 0l$"el$r r$mane de pe Dunare 5lucru a"e'"a" de de'c$perirea unei a d$ua 4,a%ula ,raiana49. l 'i+a -n"ari" arma"a 'i prin aducerea un$r le!iuni din al"e "eri"$rii care nu puneau pr$%leme mili"are. :$r"ele au2iliare au 0$'" -n"ari"e cu uni"a"i nere!ula"e. 4e"nice4. recru"a"e din p$pula"iile ner$maniza"e. cum erau: maurii. a'"urii. 'irienii. palmirienii.%ri"anii. !ermanicii. :$r"ele r$mane u"iliza"e -n primul raz%$i dacic -n'umau 1@0.000 de mili"ari. Prima campanie -ncepe -n 2@ mar"ie 101. A;un' la Dunare. ,raian "rece 0lu*iul pe un p$d de *a'e pe la Ledera"a 5-n prezen" Rama9. ,$"$da"a. $ a d$ua c$l$ana r$mana a "recu" Dunarea pe la Dierna 5azi Or'$*a9 cu 'c$pul de a 'e uni ul"eri$r cu principalele 0$r"e e2pedi"i$nare. #n "imp ce dacii 'e re"ra! ad/nc -n in"eri$r. r$manii -nain"eaza 'i'"ema"ic -n Bana". ,raian renun"a la ideea unei -nain"ari rapide 'pre &armize!e"u'a de$arece $ '$lie -l in0$rmeaza ca %urii 'i al"i alia"i ai dacil$r 5dacii din n$rd. care nu 0aceau par"e din '"a"ul lui Dece%al9 cer -nc<eierea pacii cu Dece%al. ,rupele r$mane cr$ie'c drumuri. ridica p$duri 'i -nal"a ca'"re. care le a'i!ura $cuparea 0erma a "arii 'i le!a"ura cu pr$*inciile de la 'udul Dunarii. :$r"ele c$ndu'e de ,raian -nain"eaza 'pre n$rd. pe la Arcida*a 58aradia ac"uala9. Cen"um Pu"ea. dupa care 'e -n"$rc 'pre e'". de la Berz$*ia 5B/rza*a9 'pre Ai5zi9zi' 5P$!$ni'9. a*/nd ca $%iec"i* principal ,i%i'cum. Aici 'e realizeaza ;$nc"iunea cu 0$r"ele p$rni"e de la Dierna. De aici pa"rund pe *alea Bi'"ri"ei. -n"r+un de0ileu -n!u'" 'i padur$'. numi" P$ar"a de :ier a ,ran'il*aniei. #n ace'" lun! cul$ar. la ,apae. are l$c prima c$n0run"are imp$r"an"a -n"re cele d$ua "rupe. -n*in!a"$ri ie'ind r$manii. Dacii 'e re"ra!. 0iind de0a*$riza"i de *reme 'i "rimi" '$lii de pace dar care 'un" re'pin'e. R$manii pa"rund -n depre'iunea Aa"e!ului 'i -ncep cucerirea ce"a"il$r dacice din mun"i. unde 'e a0lau pu"ernicele ci"adele de la 7radi'"ea. C$'"e'"i. Blidaru 'i Pia"ra R$'ie. :$r"ele lui ,raian a;un! -n 0a"a unei ce"a"i. pe zidurile careia 'e a0lau. -n0ip"e -n pari. craniile priz$nieril$r r$mani. lua"i -n "impul campaniil$r lui D$mi"ian. Da"$ri"a iernii ,raian e'"e $%li!a" 'a -nce"inea'ca 'i mai mul" -nain"area. imp$r"an"e e0ec"i*e r$mane ram/n/nd 'a ierneze -n ,ara Aa"e!ului. Dece%al pr$0i"a de ra!azul ac$rda" de *enirea iernii. -ncerc/nd $ di*er'iune meni"a 'a -i $%li!e pe r$mani 'a 'e re"ra!a c$mple" din Dacia. #n ace'" 'c$p. el a $%"inu" 'i 'pri;inul 'u%'"an"ial al alia"il$r 'ai. Acea'"a di*er'iune '+a pr$du' -n iarna 101+102. -n M$e'ia In0eri$ara. Z$na de ac"iune a 0$'" de'"ul de lar!a. -n"ruc/" -n!l$%a D$%r$!ea 'i n$rdul Bul!ariei ac"uale. :$r"ele "rimi'e de Dece%al '+au uni" cu %urii c$%$r/"i de+a lun!ul Carpa"il$r ra'ari"eni 'i cu r$2$lanii lui &u'a!u'. 0$ar"e %ine -narma"i. A"aca"$rii "rec cu di0icul"a"e Dunarea. caci !<ea"a 'e rupe 'u% !reu"a"ea l$r 'i le pricinuie'"e pierderi 'eri$a'e. A"aca z$nele 0$r"i0ica"e ale inamicil$r 'la% apara"e de au2iliari r$mani. pe care le prada 'i ;e0uie'c. repur"/nd unele 'ucce'e. Ace'" lucru de"ermina -m%arcarea lui ,raian. -mpreuna cu $ mare par"e din uni"a"ile din Dacia. care imedia" ce de%arca 'e an!a;eaza -n lup"a cu 4%ar%arii4. Au l$c 3 mari ci$cniri. '$lda"e cu mari pierderi de

am%ele "a%ere. Cea mai imp$r"an"a e'"e cea de la Adamcli'i. unde ,raian a par"icipa" per'$nal la %a"alie. rup/ndu+'i pr$priile *e'min"e pen"ru a c$n0ec"i$na %anda;e pen"ru rani"i. 'i din care r$manii au ie'i" -n*in!a"$ri. A'"0el di*er'iunea m$e'iana e'"e lic<ida"a. Pen"ru c$n'$lidarea liniei Dunarii. -mpara"ul la'a -n M$e'ia In0eri$ara pe La%eriu' Ma2imu' -n 0run"ea unei le!iuni. #n"re "imp. Dece%al a"aca "rupele din ,ara Aa"e!ului. 'la%ind a'"0el 'i mai mul" "rupele r$mane. A "reia campanie are l$c -n prima*ara anului 102. c/nd r$manii a"aca din ( direc"ii. O c$l$ana. c$ndu'a de -mpara". a"aca prin ,ran'il*ania. din *alea Mure'ului. ce"a"ile dacice din M+ "ii Ora'"iei. #nain"eaza de+a lun!ul Apei Ora'ului 57radi'"ii9 'i cucere'"e una dupa al"a ce"a"ile dacice din mun"i. '"e lua"a cu a'al" 0$'"a capi"ala a dacil$r. ce"a"ea de la C$'"e'"i. O al"a c$l$ana r$mana pa"run'e'e prin pa'ul 8/lcan. de+a lun!ul Biului. 'i -n0r/n'e'e pe daci -n z$na $ra'ului Pe"r$'ani. O a "reia c$l$ana pa"run'e'e prin pa'ul ,urnu R$'u. impun/nd dacil$r pierderi !rele 'i lu/nd mul"i priz$nieri. Acea'"a c$l$ana 'e une'"e cu 0$r"ele lui ,raian. c$n"inu/nd cucerirea ce"a"il$r din mun"i. Pen"ru a -n0r/n!e m$ralul dacil$r 'i a le "aia re'ur'ele. r$manii p/r;$le'c 'a"ele au"$<"$ne. A pa"ra c$l$ana a"aca'e din'pre e'" 'au n$rd+e'". $cup/nd $ ce"a"e dacica -n care 'e a0la c<iar '$ra lui Dece%al. &i acea'"a c$l$ana 0ace ;$nc"iunea cu !r$'ul 0$r"el$r r$mane c$ndu'e de ,raian. Acea'"a 0$r"a '+a c$n0run"a" cu arma"a dacica -n apr$piere de &armize!e"u'a. Ini"ial r$manii au 0$'" pu'i -n deru"a. d$%/ndind 0$ar"e !reu *ic"$ria cu a;u"$rul un$r ari'"$cra"i daci "rada"$ri. Acea'"a %a"alie. care epuiza'e am%ele "a%ere. 'i *enirea iernii. de"ermina pe ,raian 'a+i ac$rde lui Dece%al pacea '$lici"a"a. dar cu c$ndi"ii 0$ar"e a'pre pen"ru daci.

2.3. acea din '(2


Pen"ru a re'pec"a pri*ile!iile 'ena"ului. ,raian nu ac$rda dacil$r dec/" un armi'"i"iu. Dacii 'un" $%li!a"i 'a "rimi"a $ am%a'ada 'ena"ului la R$ma. care -nc<eie de0ini"i* pacea cu ei. Dar acea'"a pace '"ipula de 0ap" c$ndi"iile lui ,raian. + Dece%al "re%uia 'a predea armele. ma'inile de raz%$i. "e<nicienii 'i "ran'0u!ii r$mani. + 'a+'i deman"eleze 0$r"i0ica"iile. + 'a cedeze "eri"$riile cuceri"e de r$mani. + 'a nu ai%a al"i prie"eni 'i du'mani dec/" pe cei ai r$manil$r. + 'a nu mai recru"eze $'"a'i -n in"eri$rul Imperiului R$man. 6ip<ilin adau!a ca Dece%al a c$n'im"i" 40ara *$ie4. 'i a primi" pacea.

A'"0el capaci"a"ea de aparare a dacil$r era c$n'idera%il redu'a iar p$li"ica l$r e2"erna di'paru'e. 0iind ne*$i"i 'a 'e alinieze in"ere'el$r 'i ac"iunil$r r$mane. Au 0$'" di'"ru'e ce"a"ile de la Pia"ra R$'ie. Blidaru 'i &armize!e"u'a Re!ia. #n ce pri*e'"e "eri"$riile $cupa"e de r$mani 'i ceda"e prin "ra"a"ul de pace. ace'"ea includeau $ p$r"iune din ,ara Aa"e!ului. 'udul Bana"ului. "eri"$rii din Ol"enia 'i z$ne -n"in'e din Mun"enia 'i 'udul M$ld$*ei. ce au 0$'" -nc$rp$ra"e M$e'iil$r r$mane. R$manii au la'a" 'i c/"e*a !arniz$ane -n di0eri"e punc"e e'en"iale ale "eri"$riului rama' lui Dece%al. pen"ru a 'upra*e!<ea aplicarea "ra"a"ului de pace. Ul"eri$r ace'"e 0$r"e de $cupa"ie au 0$'" re"ra'e. dar pen"ru daci c$ndi"iile de pace ram/neau -nca zdr$%i"$are. #n"$rc/ndu+'e la R$ma. -n decem%rie 102. ,raian prime'"e numele de Dacicu'. 'ar%a"$rindu+'i "$"$da"a 'i "rium0ul. Apar primele emi'iuni m$ne"are. ce -l prezin"a. pe ,raian -n"r+$ c*adri!a "rium0ala. Dacia -n !enunc<i 'i $0erind un 'cu" lui ,raian. un dac pr$'"erna" -nain"ea unei 0i!uri ce 'im%$liza 'ena"ul. pe l/n!a numer$a'e ima!ini ale "r$0eel$r -mpara"ului. Prin ace'" lucru. ,raian urmarea 'a pre!a"ea'ca $pinia pu%lica -n *ederea celui de+al d$ilea raz%$i dacic.

). $# DOI#E$ R$%BOI D$CIC


3.1. re*atirile
,raian. care 0u'e'e $%li!a" de '"area re'ur'el$r 'ale 'a ac$rde dacil$r pacea din 102 e.n.. -ncepe 'a+'i -n"area'ca 'en'i%il linia Dunarii 'i "eri"$riile dacice $cupa"e. Per'$nalul de c$nducere al pr$*inciil$r de la !rani"a cu '"a"ul dac e'"e -mpr$'pa"a". 7arniz$anele r$mane 'un" pre"u"indeni -n"ari"e 'i mai ale' -n M$e'ia In0eri$ara. pen"ru a 'e e*i"e $ n$ua di*er'iune ca cea din iarna anil$r 101+102. &un" 'p$ri"e 'i %ine an"rena"e "rupele r$mane din Ol"enia 'i Bana". #n *ederea a'i!urarii c$municarii in"re cele d$ua maluri ale Dunarii. ,raian $rd$na c$n'"ruirea unui p$d permanen" de pia"ra. la Dr$%e"a. punc" care c$n"r$la mai mul"e drumuri de acce' 'pre cen"rul '"a"ului dac. A'"0el. Ap$ll$d$r a edi0ica" in"re 103 'i 10@. un p$d de pia"ra de dimen'iuni !i!an"ice pen"ru an"ic<i"a"e. P$dul a*ea $ lun!ime de pe'"e 1000m 5113@m9. era 'u'"inu" de 20 de pici$are de pia"ra. iar la cape"e a*ea p$r"aluri m$numen"ale 'i %$l"i cu $ de'c<idere de 33m. Dar ace'"e lucruri nu+i pu"ea 'capa nici lui Dece%al. 6ip<ilin rela"eaza ca Dece%al $rd$na 'a 'e 0a%rice arme. prime'"e din n$u "ran'0u!i r$mani. "rece la re0acerea ce"a"il$r di'"ru'e 'i la ridicarea un$r 0$r"i0ica"ii. &un" c$n'"rui"e n$i incin"e pen"ru ce"a"ile de la Blidaru 'i de la Pia"ra R$'ie 'i e'"e re0acu" 'i'"emul de aparare al celei de la C$'"e'"i 5di'"ru' -n 1029. ,$"$da"a. Dece%al "rimi"e '$lii la *ecinii 'ai 'pre a pr$pune c$n'"i"uirea unei mari c$ali"ii an"ir$mane. a"aca pe iazC!i. alia"ii R$mei. 'i le $cupa unele "eri"$rii 5Bana"ul *e'"ic. care 0u'e'e ane2a" de iazC!i dupa primul raz%$i dacic9. l re'pin!e ul"ima"umul r$man care -i cerea 'a predea armele 'i "ran'0u!ii an!a;a"i de el 'i "rece la a"ac. -n primele luni ale anului 10@. %az/ndu+'e pe e0ec"ul 'urprizei. cu "$a"e ca '"ia ca are 'an'e de iz%/nda mai mici dec/" -n raz%$iul din 101.

).2. +nceputurile celui de al doilea ra&boi


Dacii declan'eaza -n m$d prac"ic $'"ili"a"ile numai dupa ce primi'era 'i re'pin'e'era ul"ima"umul r$man. de'"ina" 'a+i dezarmeze 'i 'a le '"$peze pre!a"irile de raz%$i. Dece%al a"aca !arniz$anele r$mane de pe "eri"$riile ceda"e -n 102 'i -n"inde $ cur'a lui Cneu' P$mpeiu' L$n!inu'. 0$'" !u*erna"$r -n M$e'ia &uperi$ara 'i -n Pann$nia 5-n 13 e.n9 . care c$manda $ par"e din 0$r"ele r$mane. L$n!inu' e'"e 0acu" priz$nier 'i Dece%al 'e an!a;eaza 'a+l re'"i"uie -n

'c<im%ul re"ra!erii l$r la 'udul Dunarii 'i red$%/ndirii "eri"$riil$r ane2a"e -n urma primului raz%$i dacic. Dar L$n!inu' 'e 'inucide 'i a'"0el -i rape'"e lui Dece%al $rice in'"rumen" de pre'iune a'upra r$manil$r. O0en'i*a dacil$r 'e de'0a'$ara -n iarna "/rzie 'i -n prima*ara anului 10@. -nain"e de declan'area $0iciala a raz%$iului. Unele z$ne $cupa"e de r$mani au cazu" -n m/inile dacil$r. a'"0el -nc/" 0$r"ele l$r au -nre!i'"ra" un 'ucce' par"ial. ,$"u'i *a'"a c$ali"ie an"ir$mana. de la Dunare la u0ra". n+a lua" na'"ere. 6ip<ilin relie0eaza ca numer$'i daci au "recu" din n$u de par"ea lui ,raian. &ena"ul declar/nd raz%$i dacil$r. ,raian rip$'"eaza 0a"a de in"en"ia lui Dece%al. care -ncalca'e irepara%il c$n*en"iile. A'"0el. el aduna la Dr$%e"a 0$r"e mai numer$a'e dec/" cele -n"re%uin"a"e -n primul raz%$i dacic 'i -'i alca"uie'"e un '"a"+ma;$r 0$rma" din !enerali 'i !u*erna"$ri imp$r"an"i. Dece%al. prin in"ermediul un$r "ran'0u!i -ncearca 'a+l ucida pe -mpara" dar ace'"ia 'un" prin'i -nain"e de a pu"ea -n0ap"ui a"en"a"ul. ,recerea lui ,raian pe'"e Dunare are l$c pe p$dul n$u c$n'"rui" la Dr$%e"a. Mar'ul "rupel$r r$mane 'e de'0a'$ara pruden" 'i 0$ar"e len" pe "eri"$riile $cupa"e -nca din 101 'i 102. unde numer$a'e lucrari de 0$r"i0ica"ii. drumuri 'i p$duri 'un" din n$u e0ec"ua"e. &e pare ca ,raian nu a pa"run' pe "eri"$riile rama'e -n '"ap/nirea lui Dece%al dec/" -n prima*ara anului 10>. c/nd a -ncepu" marea $0en'i*a pr$priu+zi'a. Din Ol"enia. unde a ierna". el a a"aca" pe mai mul"e 0r$n"uri dec/" -n 102. -ncerc/nd 'a+l prinda pe Dece%al -n"r+un cerc. elimin/nd a'"0el. p$'i%ili"a"ea unei di*er'iuni.

).). Cucerirea Sarmi&e*etusei


Cu $ 0$r"a mili"ara c$n'idera%ila. care 'e apr$pia de 200.000 de $ameni. r$manii au a*an'a" pe @ 'au > c$l$ane.

O prima c$l$ana a -nain"a" pe *alea Cernei 'i ul"eri$r. "rec/nd pe la ,i%i'cum. a pa"run' prin P$ar"a de :ier a ,ran'il*aniei 'i pe la ,apae -n depre'iunea Aa"e!ului= a urca" ap$i 'pre *alea Mure'ului. de unde a c$%$r/" ca"re &armize!e"u'a. O a d$ua c$l$ana a in"ra" -n ,ran'il*ania pe *alea Biului. prin pa'ul 8/lcan. #n drumul 'au. pe malul '"/n! al Biului. 'e a0la ca'"rul de la Bum%e'"i. c$n'"rui" pr$%a%il -n "impul primului raz%$i dacic.

A "reia c$l$ana. c$ndu'a de ,raian -n'u'i. a c$n'"rui" un drum pe *alea Ol"ului. pr$"e;a" de 0$r"i0ica"ii pu"ernice 'i a pa"run' -n ,ran'il*ania. pen"ru a a"aca din'pre e'" 4redu"ele4 dacice din MunDii Ora'"iei. A pa"ra c$l$ana a pleca" de la ca'"rele r$mane ridica"e -n Mun"enia -n cur'ul primului raz%$i 'i a pa"run' -n ,ara B/r'ei prin "reca"$area Bran. A cincea c$l$ana a in"ra" -n ,ara B/r'ei prin pa'ul Bra"$cea. Dar e'"e p$'i%il ca $ a 'a'ea c$l$ana. dupa ce -nain"a'e pe *alea &ire"ului. 'a 0i pa"run' -n ,ran'il*ania. prin"r+unul din pa'urile Carpa"il$r Orien"ali. Primele "rei c$l$ane urmarea 'a a"ace cu pri$ri"a"e ce"a"ile dacice din Mun"ii Ora'"iei. z$na -n care 'i+au uni" 0$r"ele. C$l$anele in"ra"e -n ,ara B/r'ei au *eni" ul"eri$r 'a -n"area'ca "rupele din 'ud+*e'"ul ,ran'il*aniei. #nain"area r$manil$r a 0$'" mai rapida. dar '+a realiza" de a'emenea 'i'"ema"ic. cu precau"ie. nece'i"/nd c$n'"ruc"ii de drumuri 'i 0$r"i0ica"ii. ,rupele care au a"aca" -n M+"ii Ora'"iei au pur"a" lup"e cr/ncene 'i '/n!er$a'e caci dacii -ncercau prin "$a"e mi;l$acele 'a+i $prea'ca + reu'ind 'a $cupe ce"a"ile de la C$'"e'"i. Blidaru 'i Pia"ra R$'ie. Din n$u Dece%al e'"e "rada" de $ 0rac"iune din p$p$rul 'au care 'e 'upune lui ,raian. 7r$'ul 0$r"el$r lui Dece%al e'"e $%li!a" 'a 'e -nc<ida -n capi"ala '"a"ului dac. &armize!e"u'a Re!ia. a0la"a pe Dealul 7radi'"ei la 1200 m -nal"ime. Acea'"a ce"a"e c$n'"i"uia 'i $%iec"i*ul principal al -nain"arii lui ,raian. A'"0el a -ncepu" a'ediul &armize!e"u'ei. -n *ara anului 10> e.n. Primul a'al" r$man e'"e re'pin'. Dar r$manii -'i c$n'"ruie'c $ 0$r"i0ica"ie paralela cu ce"a"ea daca 'i "aie dacil$r alimen"area cu apa. O par"e din"re daci 'e predau. 0iind i'"$*i"i de 'e"e iar al"ii reu'e'c 'a 'cape. Ce"a"ea e'"e in*ada"a. 0$r"i0ica"iile 'un" di'"ru'e. -mpreuna cu a'ezarile ci*ile. iar incin"a 'acra e'"e incendia"a. Ace'" lucru reprezen"a -ncepu"ul 4"ra!ediei4 p$p$rului dac 'i $ n$ua cucerire r$mana.

Ac"iuni mili"are in primul raz%$i dacic

Ac"iuni mili"are in al d$ilea raz%$i dacic

3.(. Re&istenta dacilor


,$"u'i raz%$iul nu '+a -nc<eia" de0ini"i* cu $cuparea 'i di'"ru!erea &armize!e"u'ei. #mpreuna cu pu"inii lup"a"$ri. Dece%al pr$0i"a'e de c$n0uzia crea"a de pa"runderea r$manil$r -n ce"a"e pen"ru a 'e 'al*a 'i a -ncerca 'a $r!anizeze n$i linii de rezi'"en"a. l '+a re"ra' 'pre ) . cu 0$r"ele de care mai di'punea 'au pe cele pe care le '"r/n'e'e -n !ra%a. -n ce"a"ile dacice din ,ran'il*ania. 6ip<ilin ne 'pune ca. -n"re "imp. r$manii de'c$peri'era "ezaurul lui Dece%al. a'cun' de ace'"a -n al%ia r/ului &ar!e"ia. a0la" -n apr$pierea Capi"alei re!ale. cu a;u"$rul lui Bicili'. c$n0iden"ul lui Dece%al. care -l "rada'e. Dece%al -ncearca 'a a;un!a -n Carpa"ii Orien"ali pen"ru a c$n"inua lup"a cu a;u"$rul %a'"arnil$r 'i al r$2$lanil$r. Dar un de"a'amen" de ca*alerie r$mana -l urmare'"e -n

z$na Aar!<i"ei ac"uale 'i a"aca mica "rupa care -l -n'$"ea. O 'cena de pe C$lumna ni+l prezin"a cum 'e 'inucide. la radacina unui '"e;ar "aindu+'i !a"ul cu un pumnal 'ica Ul"eri$r raz%$iul 'e limi"eaza la $pera"ii de cura"ire. c$ndu'e de ,raian din "a%ara 'a de la P$r$li''um. De"a'amen"e de au2iliari urmare'c pe 0u!ari -n Carpa"ii Orien"ali 'i iau priz$nieri. Ala"uri de daci 'e an!a;eaza -n unele ci$cniri 'p$radice cu r$manii 'i !rupuri de %a'"arni 'i 'arma"i. Dar -n mai pu"in de 2 luni $rice rezi'"en"a -nce"eaza. La 11 au!u'" 10> raz%$iul era -nc<eia" -n m$d $0icial= $ dipl$ma mili"ara de'c$peri"a la P$r$li''um a"e'"a ca la da"a re'pec"i*a Dacia 0u'e'e pr$clama"a pr$*incie r$mana. A'"0el Dacia lui Dece%al di'pare. na'c/ndu+'e $ n$ua Dacie '"ric" c$n"r$la"a 'i $r!aniza"a de r$mani.

BIBLIO7RA:I : 1. CRIEA) I$an A$raDiu + BUR BI&,A EI

POCA &A

2. B RI)D Aurel + 7 ) ZA ROMA)I,FGII RF&FRI, ) 3. MA, I C. A$ria + I&,ORIA ROMH)I I #) DA, (. III + I&,ORIA MILI,ARF A POPORULUI ROMH)