Sunteți pe pagina 1din 5

Carol I

Majestatea Sa Carol I, Rege al Romniei, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen , pe numele su complet Karl Eitel Friedrich eph!rin"s #"d$ig %on HohenzollernSigmaringen -- (n. 10 aprilie 1839, Sigmaringen - d. 10 octombrie, 1914, Sinaia a !ost domnitorul, apoi regele "om#niei, care a condus $rincipatele "om#ne %i, apoi "om#nia, dup abdicarea lui &le'andru Ioan Cu(a. )in 18*+ a de,enit membru de onoare al &cademiei "om#ne, iar -ntre 18+9 %i 1914 a !ost protector %i pre%edinte de onoare al aceleia%i institu.ii.

/n cei 48 de ani ai domniei sale (cea mai lung domnie din istoria statelor rom#ne%ti , Carol I a ob.inut independen.a .rii, creia i-a %i crescut imens prestigiul, a redresat economia %i a pus ba(ele unei dinastii. & construit -n mun.ii Carpa.i castelul $ele%, care a rmas %i acum una dintre cele mai ,i(itate atrac.ii turistice ale .rii. )up r(boiul ruso-turc, "om#nia a c#%tigat )obrogea, iar Carol a dispus ridicarea primului pod peste )unre, -ntre 0ete%ti %i Cerna,od, care s lege noua pro,incie de restul .rii.

Viaa timpurie
Carol s-a nscut -n 1ermania la Sigmaringen ca Prin Karl von Hohenzollern-Sigmaringen. 2ra cel de-al doilea !iu al prin.ului 3arl &nton %i al so.iei sale, principesa 4osep5ine. )up !inali(area studiilor elementare din )resda s-a -nscris la %coala de Cade.i din 67nster pe care le !inali(a( cu cali!icati,ul bine de,enind sublocotenent de dragoni. 8a 1 ianuarie 189+ a !ost numit locotenent secund -n suita unui regiment de artilerie. /n 189+ termina cursurile :colii de &rtilerie %i 1eniu din ;erlin iar -n anul 18*4 particip ca ,oluntar -n armata $rusiei, la &l doilea r(boi din Sc5les<ig, mai ales la asaltul citedelei 0redericia %i al )=bb>l, e'perien. care -i ,a !i de !olos mai t#r(iu -n "(boiul ruso-turc. /n 18** este -naintat la gradul de cpitan.

Intrarea &n Romnia

$ortret al lui Carol I al "om#niei, de 1eorge $. &. ?eal=, 18+3. )up e'ilarea lui &le'andru Ioan Cu(a .ara era -n plin 5aos. &legerea lui Cu(a ca domnitor -n ambele principate !usese singurul moti, pentru care puterile europene permiseser unirea principatelor 6oldo,ei %i @rii "om#ne%ti, iar acum .ara risca s aAung la di(ol,area acestei uniri. B#nrul Carol a trebuit s cltoreasc incognito (pe traseu a !ost ne,oit s apele(e la e'perien.a dob#ndit de ;rtianu %i "osetti pe parcursul re,olu.iei pa%optisteC ast!el el, practic, s-a deg5i(at , sub numele de 3arl ?ettingen, cu trenul pe ruta )7sseldor! - ;onn - 0reiburg D7ric5 - Eiena - ;udapesta, datorit con!lictului care e'ista -ntre .ara sa %i Imperiul &ustriac. Fici c5iar -n .ara sa de origine nu era bine ,(ut aceast preluare a scaunului $rincipatelor, !apt a!irmat de cancelarul ;ismarcG (care l-a a,erti(at mai mult sau mai pu.in amical c ,a !i ne,oit s srute Hpapucul SultanuluiH, !apt -n sine care a !ost ocolit de Carol %i de predecesorul acestuia . )up ce a p%it pe teritoriul .rii, pun#nd prima dat piciorul pe pam#nt rom#nesc -n localitatea )robeta Burnu-Se,erin (prima cas -n care a intrat !iind actualmente bibliotec , ;rtianu l-a -nso.it mai departe cu trsura p#n la podul 6ogo%oaiei. Braseul prin .ar, de le )robeta Burnu-Se,erin la ;ucure%ti, a cuprins ora%ele ?ore(u, "#mnicu-E#lcea, Curtea de &rge%, C#mpulung %i B#rgo,i%te, ,ec5iul drum al .rii, pstrat mai t#r(iu -n memorie drept Drumul lui Carol. $e 10 mai 18**, Carol a intrat -n ;ucure%ti. Eestea sosirii sale !usese transmis prin telegra! %i a !ost -nt#mpinat de o mul.ime entu(iast de oameni, dornici s cunoasc noul conductor. 8a ;neasa i s-a -nm#nat c5eia ora%ului. :i-a rostit Aurm#ntul -n limba !rance(I H4ur s p(esc legile "om#niei, s-i apr drepturile %i integritatea teritorialH. )omnia lui Carol I a -nceput, de !apt, -n aprilie 18**, odat cu intrarea sa -n .ar. $roclamat domnitor al "om#niei -n (iua de 10 mai 18**, rm#ne cu acest titlu p#n -n J* martie 1881, c#nd este proclamat rege, de,enind ast!el primul rege al "om#niei. & !ost primul monar5 din dinastia ?o5en(ollern-Sigmaringen, al crei nume se trans!orm, -ncep#nd cu "egele 0erdinand I, -n Casa "egal de "om#nia, dinastie care ,a conduce .ara p#n la proclamarea "epublicii $opulare "om#ne -n 194+.

Prima Constit"'ie regal( a Romniei


Imediat dup sosirea -n .ar, parlamentul "om#niei a adoptat la J9 iunie 18** prima constitu.ie a .rii, una dintre cele mai a,ansate constitu.ii ale timpului, aceasta !iind inspirat din constitu.ia ;elgiei, care dob#ndise independen.a din 1831. &ceasta a permis de(,oltarea %i moderni(area .rii. S-a decis ca aceasta s ignore dependen.a curent a .rii de Imperiul Ktoman (-n practic acest !apt a !ost transpus -n omiterea constitu.ionali(rii obliga.iilor !a. de $oart , ac.iunea care s-a constituit -ntr-un prim pas spre independen.. &rticolul 8J speci!icaI H$uterile conductorului sunt ereditare, pornind direct de la 6aAestatea Sa, prin.ul Carol I de ?o5en(ollern-Sigmaringen, pe linie masculin prin dreptul de primogenitur (primului-nscut , e'clu(#nd !emeile. )escenden.ii 6aAest.ii Sale ,or !i crescu.i -n spiritul religiei ortodo'e.H $entru consolidarea prestigiului personal %i al .rii, pe 9 septembrie 18+8 a primit titlul de L&lte. regalM. $e 19 martie 1881, Constitu.ia a !ost modi!icat pentru a speci!ica, printre altele, !aptul c din acel moment %e!ul statului ,a !i numit rege. Ceremonia de -ncoronare a a,ut loc pe 10 mai 1881. Ideea de ba( a tuturor constitu.iilor regale din "om#nia era aceea c regele conduce !r a gu,erna.

)n rege de%otat
"egele Carol a !ost descris drept o persoan rece. 2ra permanent preocupat de prestigiul dinastiei pe care o !ondase. So.ia sa, "egina 2lisabeta, -l caracteri(a ca Lo persoan care -%i poart coroana %i -n somnM. 2ra !oarte meticulos %i -ncerca s -%i impun stilul !iecrei persoane care -l -nconAura. )e%i era !oarte de,otat sarcinilor sale de rege al "om#niei, niciodat nu %i-a uitat rdcinile germane. /n timpul domniei sale, .ara a ob.inut independen.a deplin !a. de Imperiul Ktoman, dup un r(boi e!ecti, intens, modern %i !oarte e!icace (cunoscut -n istorie ca "(boiul de Independen., dar %i ca "(boiul ruso-turc, 18++ - 18+8 , -n care contribu.ia "om#niei a !ost decisi,.

"om#nia 18+8-1913

Coroana de K.el /n timpul luptelor des!%urate pe teritoriul ;ulgariei de a(i, armata rom#n l-a a,ut pe Carol ca lider e!ecti,, regele !iind pre(ent personal pe c#mpul de lupt. "omania a -nt#mpinat anumite di!icultati in ob.inerea recunoa%terii independen.ei, ast!el, mai -nt#i, desemnatul rom#n, 2raclie &rion, nu a !ost primit la negocierile din iulie 18+8 purtate la San-Ste!ano in,ocat !iind moti,ul c nu este o .ar independent, unde i-a !ost impus "om#niei un Hsc5imbH, ast!el )obrogea intra -n componen.a statului rom#n, dar era cedat sudul ;asarabiei(mai e'act Aude.eleI Ca5ul, ;olgrad %i Ismail . 6arile $uteri, nemul.umite de pri,ilegiile ob.inute de "usia, au con,ocat Bratatul de la ;erlin din septembrie 18+8, unde delega.ia rom#n nu a !ost primit ini.ial, ea !iind primit dup ce delega.ia condus de I.C. ;rtianu, a cons!in.it nu numai independen.a absolut a "om#niei !a. de HSublima $oart,H dar %i un imens prestigiu interna.ional datorat tuturora, de la rege (care a do,edit a !i un e'celent strateg militar p#n la ultimul soldat, totu%i independen.a a !ost recunoscut dupa acceptarea Hsc5imbuluiH de la San-Ste!ano %i modi!icarea articolului + din Constitu.ie, care p#n -n acel moment pre,edea limitarea dreptului de ,ot doar persoanelor de rit ortodo'. )e asemenea, consolidarea unirii 6oldo,ei cu @ara "om#neasc, eliminarea relati,ei H%ubre(imiH %i a pericolelor ce amenin.au continuu mre.ul act al Nnirii de la 9 - J4 ianuarie 1899, precum %i intrarea .rii -n r#ndul na.iunilor su,erane, prin proclamarea "om#niei ca regat, -n anul 1881, au !ost toate urmri directe ale "(boiului de independen., con!irmat de susnumitul Tratat de la Berlin. $restigiul intern %i interna.ional a !ost consolidat %i de reglementarea la succesiunea tronului prin Hpactul de !amilieH -nnc5eiat la data de 1+ mai 1881 (nu e'istau succesori, singurul descendent al !amiliei, 6riuca, a murit la 4 ani, probabil de 5emo!ilie, -ntruc#t e'ista o legatur de rudenie Carol-2lisabet5a de Oeid, sau Carmen Sil,a prin care era declarat succesor 0erdinand, nepotul dup !rate al lui Carol. Bot -n timpul domniei lui Carol I, -n 1913, -n urma celui de-al doilea r(boi balcanic, terminat prin Bratatul de la ;ucure%ti, din 1913, "om#nia ob.ine partea de sud a )obrogei, Cadrilaterul, de la ;ulgaria.

S*r+it"l g"%ern(rii
)omnia -ndelungat a lui Carol a aAutat de(,oltarea rapid a statului rom#n. )ar, spre s!#r%itul domniei sale %i -nceputul $rimului "(boi 6ondial, regele dorea s intre -n r(boi de

partea $uterilor Centrale, -n timp ce opinia public era de partea &ntantei. Carol a semnat un tratat secret -n 1883, care lega "om#nia de Bripla &lian. %i, de%i tratatul trebuia acti,at doar -n ca(ul -n care "usia imperialist ar !i atacat unul dintre membrii tratatului, Carol era con,ins c cel mai onorabil ar !i !ost intrarea -n r(boi de partea Imperiului 1erman. & !ost con,ocat o -ntrunire de urgen. a membrilor gu,ernului unde Carol le-a comunicat acestora e'isten.a tratatului %i %i-a e'primat dorin.a sa. & -nt#mpinat o opo(i.ie cr#ncen din partea membrilor gu,ernului. Se spune c aceasta i-ar !i pro,ocat moartea subit pe J+ septembrieP10 octombrie 1914. Eiitorul rege 0erdinand, sub in!luen.a so.iei sale, "egina 6aria, a !ost mai dispus s asculte opinia public.