Sunteți pe pagina 1din 2

STUDIU DE CAZ privind calculul Pragului de Rentabilitate (PR)

In urmatorul tabel avem calculat pragul de rentabilitate pentru societatea noastra

In!ormatii economico !inanciare


Pretul unitar de vanzare (PV) Costul unitar al marfii vandute Mar!a comerciala unitara (MC) Cantitate vanduta #enituri din van$ari reali$ate Costul total al marfii vandute Costuri variabile cone'e Costuri fi'e o(erationale Costuri fi'e financiare Costuri totale ale !irmei +ezultatul brut ((rofit sau (ierdere) Rentabilitatea bruta Calcul indicatori Costuri fi'e totale Costuri variabile totale , CV in V* lei/buc lei/buc lei/buc buc lei lei lei lei lei lei ,

#T CVm CVc Cfo C)f C* P) PB/V* C)o-C)f CVm-CVc

Marfa A Marfa B Client C1 Client C2 Client C1 Client C2 100 120 20 25 0 0 15 15 20 "0 5 10 250 100 #00 500 25$000 12$000 %$000 12$500 20$000 $000 "$500 &$500

Total "irma

%%&%'' "0$000 "$000 &$000 2$000 %(&''' 2$500 %* .$000 ""$000 &., "#$"#5 12$0%5 22,

lei lei , PR lei #enituri la Prag de Rentabilitate Intervalul de siguranta (IS) #T + PR lei /ntervalul de si0uranta (/1) (V*2P+)/V* , Comparatie situatii !inanciare (lei) #enituri Reali$ate V* %%&%'' Costuri fi'e totale C) .$000 Costuri variabile totale CV ""$000 +ezultatul brut PB 2$500 Rentabilitate , %*

#enituri la PR P+ Costuri fi'e totale C) Costuri variabile totale CV calculate +ezultatul brut PB Rentabilitate ,

(lei) ,(&,(% .$000 #"$"#5 0 '*

79% din PR

"ACT-RI DE I."/UE.TA privind nivelul c0eltuielilor si deci al veniturilor la pragul de rentabilitate


3on)inanciari4 2 dimensiunea si dinamica afacerii 5 (ortofoliul de (roduse6 de clienti si de furnizori

2 or0anizarea firmei si resursele folosite (entru desfasurarea activitatilor e'4 numarul si structura locatiilor6 dotarilor s(ecifice6 (ersonalului e'4 cantitatea de resurse consumate si cantitatea de (roduse si servicii vandute
)inanciari4 2 costurile de ac7izitie ale bunurilor si serviciilor folosite in desfasurarea activitatilor firmei si care influenteaz

nivelul costurilor fi'e si variabile ale afacerii costurile fixe (CF) 8 totalitatea c7eltuielilor care nu de(ind de volumul de activitate al firmei e': costuri operationale (CFo) 4 salarii6 c7irii6 utilitati6 intretinere 5 costuri financiare (CFf) 4 dobanzi6 etc costurile variabile (CV) 8 totalitatea c7eltuielilor care de(ind direct de volumul de activitate al firmei e'4 costul marfii (CVm) 5 costuri cone'e (CVc)4 trans(ort6 salarii6 etc 2 (returile de vanzare si discounturile acordate clientilor

A.A/IZA STUDIU/UI DE CAZ privind pragul de rentabilitate (PR) si intervalul de siguranta (IS)
Pe ba$a in!ormatiilor economico+!inanciare pre$entate in e1emplul anterior2 si anume
2 o structura a veniturilor totale (in valoare de 55$500 lei)
Vanzarile (e marfa (e clienti

marfa A marfa B
total vanzar

client C1 client C2 25$000 12$000 %$000 12$500


#1$000 2"$500

total vanzari

client C2

#&$000 1 $500
55$500

(lei) (lei) (lei)

marfa B marfa A

client C1
0 5$000 10$000 15$000 20$000 25$000 #0$000

2 o (olitica de (returi de vanzare (PV) diferite6 cu im(licatii asu(ra mar!ei comerciale (MC) unitare si totale client C1 marfa A PV 8 100
MC 8 20

client C2 PV 8 120
MC 8 "0

marfa B PV 8

20

PV 8

25

MC 8 5

MC 8 10

(lei/buc) (lei/buc) (lei/buc) (lei/buc)

- o structura a costurilor variabile si fi'e determinata de or0anizarea activitatilor firmei si consumul si costul s(ecific al bunurilor si serviciilor ac7izitionate de la (artenerii de afaceri (furnizori6 banci6 etc) costuri variabile (lei) costuri fi'e (lei) costuri totale (lei) ""$000 .$000 5#$000 #, din costurile totale ale firmei 1&, din costurile totale ale firmei

Conclu$iile sunt urmatoarele 1$9a veniturile realizate6 in valoare de 55$500 lei6 (rofitul brut obtinut a fost de 2$500 lei6 ceea ce inseamna o rentabilitate (casti0) de 5, din venituri$ 2$ Vanzarile minime (e care ar fi (utut sa le realizeze firma6 fara ca aceasta sa inre0istreze (ierderi (pragul critic sau pragul de rentabilitate ) ar fi fost in valoare de "#$"#5 lei6 iar aceasta inseamna un interval de siguranta privind scaderea vanzarilor cu 12$0%5 lei sau6 altfel s(us6 cu 22, fata de vanzarile realizate$ 3ota4 Cu cat este mai mare intervalul de si0uranta ( /1 :#0,)6 cu atat afacerea este mai (rote!ata de riscurile o(erationale si riscurile financiare s(ecifice unui mediu de afaceri e'trem de im(revizibil$

S-ar putea să vă placă și