Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICAREA STRATEGICA IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR

Dan Jurcan Delimitari conceptuale


Planificarea trate!ica o o un mijloc prin care managerii organizatiei pot proiecta si focaliza in viitor activitatea organizatiei, motivatia membrilor ei in copul a"aptarii la c#im$arile "e me"iu un efort concentrat pentru a produce directii de actiune, decizii fundamentale si actiuni care moduleaza o organizatie in ceea ce e te% ce face% "e ce face% cum face% incotro se indreapta si cu ce re&ultate a teptate.

Strate!ic' definirea configuratiei organizatiei la nivelul misiunii, scopurilor, obiectivelor, resurselor mijlocelor n raport de posibilele evolutii ale mediului. Planificarea trate!ica i planificarea pe termen lun! intr-un mediu predictibil - planificarea pe termen lun! intr-un mediu dinamic, greu predicitibil - planificarea trate!ica pentru ca ea are in vedere optiunile posibile n raport de diversele scenarii.

Mana!ement trate!ic o o o o o Definirea obiectului de activitate, elaborarea misiunii si formarea unei viziuni strategice Stabilirea unor obiective masurabile Elaborarea unei strategii pt atingerea obiectivelor Implementarea si executarea strategiei Evaluarea performantei, revizuirea ultimelor evolutii si initierea ajustarilor corective

Plan pe termen lun! i plan operational Termen lung se refera la perioada cu intenderea cea mai mare pentru care are sens sa planifici si este de fapt legat de stabilitatea mediului, astfel incat variabilele pe care se bazeaza constructia pla nului pe termen lung sa nu se modifice semnificativ in perioada respectiva de timp. lanurile operationale reprezinta planuri de actiune detaliate pentru atingerea scopurilor strategice prevazute in planul strategic..

(eneficii
Defineste misiunea organizatiei si stabileste scopuri si obiective realiste, in concordanta cu misiunea organizatiei si cu capacitatea acesteia de implementare

+
Dezvolta un sens al participarii si al proprietatii comune asupra planului strategic !sigura utilizarea adecvata a resurselor in concordanta cu prioritatile c"eie ale organizatiei lanul strategic poate fi utilizat ca un instrument pentru managementul efectiv al organizatiei rezinta o viziune unitara si un scop care definesc viitorul si identitatea organizatiei #eprezinta crearea unui mediu predictibil in cadrul organizatiei si in exteriorul acesteia ermite organizatiei sa raspunda in situatii de criza sau de modificari majore in mediul extern

)ulnera$ilitati ale planificarii trate!ice*


identificarea gresita a problemei$ incapacitatea de a gasi un raspuns$ definirea inadecvata a prioritatilor$ prezentarea unor solutii nefezabile, irealiste, neluarea in calcul a jocurilor strategice ale actorilor, stagnarea strategiei la faza de %document de sertar& finantarea deficitara

Rolul con ultantului e+tern


#ol de moderator Training in planificare ca informare si proces. 'urnizarea unei perspective externe #olul de expert

Cine tre$uie inclu in proce ul "e planificare trate!ica ,


ersoane din palierul "eci&ional i e+ecuti-, din toate departamentele, capabile sa furnizeze informatii consistente despre starea actuala si implicatiile posibile ale optiunilor formulate (oar"ul% con iliul "irector au a"unarea actionarilor. Stafful Clientii !lti ta.e#ol"eri e+terni.

Etapele planificarii trate!ice


Palierele "e a$or"are a oricarei planificari strategice sunt( o directia strategica )unde mergem*, o definirea politicii )cum ajungem acolo*, o implementarea )parcurgerea drumului* o adaptabilitatea )modificarea traseului in functie de sc"imbarile de mediu*

Planificarea strategica

Dan Jurcan

2
Trei faze in planificarea strategica ( o Formularea trate!iei* o Implementarea trate!iei* o E-aluarea trate!iei* Etape ale planificarii* o Definirea misiunii sau a scopului general al organizatiei o Evaluarea mediului intern si extern, identificarea factorilor determinanti o !naliza situatiei. S,-T o Stabilirea scopurilor organizationale o Stabilirea strategiilor de atingere a scopurilor o Stabilirea obiectivelor pentru atingerea scopurilor o Definirea responsabilitatilor si a termenelor pentru fiecare obiectiv o Elaborarea si scrierea planului ca document scris o .omunicarea

Definirea -i&iunii% mi iunii i a copului or!ani&atiei


Diferenta intre cop% mi iune i -i&iune/ Scopul - raspunde la intrebarea % De ce exista organizatia Mi iunea - cuprinde pe langa scop , activitatea de baza si o afirmare a valorilor care g"ideaza organizatia. )i&iunea este cel mai larg concept si reprezinta o proiectare a unei imagini mentale a succesului organizatiei. Scopuri au o$iecti-e , in functie de palierul de abordare o obiectivele sunt de regula functionale si reprezinta o specificare a scopurilor la nivel departamental$ele sunt cuantificabile si masurabile

Il avem / nu da

I #ealizez III astrez Da Il dorim

II Evit I0 Elimin nu

Anali&a me"iului Anali&a me"iului 0 Anali&a competiti-a1 Anali&a interna1Anali&a S2OT Anali&a me"iului
o o o o STE )social, te"nologic, economic si politic* Identifica factorii c"eie pentru organizatie 1onitorizeaza informatia privind evolutia factorilor c"eie !lege metoda de identificare a tendintelor acestor forte

Planificarea strategica

Dan Jurcan

3
o o Identificarea tendintelor Identificarea amenintarilor si oportunitatilor

Anali&a competiti-a
o o o o o !ccent pe structura domeniului si competitorii individuali Identifica limitele si natura domeniului Identifica si analizeaza competitorii Identifica puncetle tari si slabe ale organizatiei in comparatie cu competitorii Identifica amenintarile si oportunitatile din perspectiva competitiei in domeniu

Anali&a interna
o o o o o o o o o ozitionarea financiara ozita si calitatea produselor sau serviciilor .apabilitatea de piata .ercetare si dezvoltare Structura #esurse umane Te"nologie -biective si strategii trecute si prezente .omunicare

S2OT
o o Evaluarea atractivitatii organizatiei .oncluzii privind interventii si actiuni strategice

Analiza mediului presupune:


Definirea fortelor determinante asupra organizatiei Scanarea si prognoza. .olectarea tuturor datelor necesare si identificarea principalelor tendinte ale mediului Interpretarea. !naliza datelor in raport de obiectivele de planificarea strategica.

Metode de prognoza: Cantitative:


o o o Analiza seriilor de timp. Modele de regresie Modele econometrice.

Calitative:
o Opinia expertilor.

Planificarea strategica

Dan Jurcan

4
o o o Evaluarea clientilor Metoda Delphi. Interviuri si sondaje de opinie.

Anali&a S2OT
unctele tari sunt aspecte pozitive si interne$ unctele slabe sunt aspecte interne si negative$ -portunitatile sunt aspecte externe si pozitive$ !menintarile sunt aspecte externe si negative .um pot utiliza punctele tari pentru a exploata mai bine oportunitatile identificate .um pot utiliza punctele tari pentru a depasi amenintarile identificate/ De ce am nevoie pentru a depasi vulnerabilitatile identificate si pentru a exploata oportunitatile/ .um voi minimiza vulnerabilitatile pentru a face fata amenintarilor /

Formatul planului trate!ic


Structura planului strategic( o Prezentare generala o o o o o Autorizarea Descrierea organizatiei Misiunea viziunea si valorile Scopurile si strategiile Anexe( Planul de actiune Descrierea procesului de planificare strategica Analiza strategica a datelor O!iectivele "onsiliului Director si ale Directorului Executiv Planificarea !ugetara Planul operational #apoartele financiare

Planificarea strategica

Dan Jurcan

7
Monitorizarea si evaluarea planului "omunicare planului

Implementarea planurilor trate!ice


5na dintre problemele planificarii strategice este neimplementarea planurilor si ramanerea acestora in stadiul de documente de sertar lanurile de actiune corespund fiecaruia dintre obiective si cuprind activitatile, termenele, rezultatele asteptate, mijloacele si responsabilitatile departamentelor in desfasurarea activitatilor -biectivele trebuie sa fie realiste, masurabile si specifice si incadrate in timp Strate!ie O$iectiRe pon i$ilitate Termen 6.6 )Strategia 6 de 6.6.6 )primul obiectiv )cine este )cand trebuie atins atingere a scopului 6* pentru realizarea responsabil* obiectivul* strategiei 66*

Scop trate!ic 6. Scop 6

Intre$ari c#eie pe parcur ul monitori&arii i e-aluarii


o o o o Scopurile si obiectivele sunt realizate sau nu. Daca da, care este exact dimensiunea progresului realizat -biectivele au fost atinde la timp sau nu. Daca nu, De ce/ Termenele au fost realiste sau ar trebui modificate. .are sunt argumentele / Exista o suficienta a resurselor )umane, de exepertiza, financiare, te"nice, informationale etc* pentru atingerea obiectivelor / Sunt scopurile si obiective realiste pentru aceasta faza/ !r trebui sc"imbate prioritatile, scopurile sau nu / !rumentare. Este structura organizatorica una adecvata strategiilor de atingere a scopurilor 0iziunea, obiectivele, planurile sunt cunoscute pe fiecare palier, in raport de responsabilitati / Exista o legatura clara intre planul strategic si ceea ce se face de facto in organizatie / .are sunt concluziile monitorizatii si recomadarile principale

o o o o

o o

Planificarea strategica

Dan Jurcan

Mo"ele "e planificare trate!ica


Mo"elul planificarii trate!ice "e $a&a o Identificarea scopului general sau a misiunii. o Selectarea scopurilor. o Identificarea strategiilor pentru implementarea scopurilor o Identificarea planurilor de actiune. o Monitorizarea si reajustarea planului Mo"elul "e planificare centrat pe pro$lema o o o o o o o o o o Evaluarea interna si externa si identificarea S,-T !naliza strategica, identificarea problemelor c"eie si a prioritatilor roiectarea strategiilor8programelor majore prin raportarea la probleme roiectarea8#eajustarea viziunii, misiunii si a valorilor Stabilirea planurilor de actiune )obiective, resurse necesare, roluri si responsabilitati* Elaborarea planului strategic ca document Dezvoltarea unui plan operational anual Dezvoltarea unui buget anual centrat pe programe .oordonarea operatiilor prevazute in plan 1onitorizarea, evaluarea si revizuirea lanului strategic

Mo"elul trei1 planificarea prin corelare o o Delimitarea si identificarea clara a misiunii, programelor, resurselor. Identificarea segmentelor care functioneaza si a celor care au disfunctionalitati si necesita reajustare Identifica optiunile de reajustare si implicatiile posibile -pereaza modificarile in planul strategic

o o

Mo"elul patru1 Planificarea prin cenarii o o Selectati fortele externe determinante pentru organizatie entru fiecare dintre fortele determinante, discutati trei scenarii organizationale )cel mai bun caz, cel mai rau caz, cazul rezonabil* Sugerati ce trebuie sa faca organizatia sau care sunt strategiile potentiale in fiecare din cele trei scenarii, pentru a raspunde la sc"imbare lanificatorii trebuie sa identifice strategii comune care pot raspunde la sc"imbari Selectati sc"imbarile externe cele mai probabile care vor afceta organizatia pentru urmatorii 2-4 ani si deintificati cele mai bune strategii de raspuns

o o

Mo"elul cinci 0 Planificarea or!anica au autor!ani&area

Planificarea strategica

Dan Jurcan

:
o o o o .larificare si articularea valorilor organizatiei !rticularea viziunii Discutarea trimestriala asupra proceselor necesare pentru concretizarea viziunii #evizuirea periodica si calrificarea valorilor organizationale

Planificarea strategica

Dan Jurcan