Sunteți pe pagina 1din 478
Lippincott Farmacologie Ilustrata Mary J. Mycek, Ph.D. Department of Pharmacology and Toxicology University of Medicine and Dentistry of New Jersey — New Jersey Medical School Richard A. Harvey, Ph. D. Department of Biochemistry University of Medicine and Dentistry of New Jersey — Piscataway, New Jersey Pamela C. Champe, Ph.D. Department of Biochemistry University of Medicine and Dentistry of New Jersey ~ Robert Wood Johnson Medical School Piscataway, New Jersey Clinical Consultant (Antimicrobials}: Bruce D. Fischer, M.D. Department of Medical Education Mullenberg Regional Medical Center Plainfield, New Jersey Lippincott — Williams & Wilkins PUBLISHERS Philadelphia ¢ New York EDI RA MEDICALA CALLISTO © 2000 LIPPINCOTT FARMACOLOGIE ILUSTRATA Editor: Dr. Ghe. P. Cuculici ISBN: 973-98612-5-3 afi — Editura Medicala Callisto Pa Tet: 1-242 07 91 FY Fax: 1-68761 13 km: Internet: www.callisto.ro I: calisto@dnt.ro | Toate drepturile asupra versiunii in fimba romana apartin Edituril Callisto, Acoasta publicatie este protejaté integral de legistajia intema si intemational8. Nici o parte a acestei publicaii nu poate fl reprodusa sub nici o forma sau prin nil o modalitate - inclusiv folocopiere sau milloace de slocare a informatiei - fara permisiurea prealabila a detindtorului drepturilor de autor. In aceasta carte sunt fumizate indicat exacte, react adverse si dozaj al medicamentelor, dar este posibil ca acestea 88 @ modifce. Cititorul este rugats& consuie dale furnizate de producdtonrespectvelor madicamente All ights reserved. ‘This book is protected by copyright. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, or utilized by any information storage and retrieval system without written permission ‘rom the copyright owner. Care has been taken to confirm the accuracy of the information presented and to describe generally accepted practices. However, the author, editors, and publisher are not responsible for errors of omission or for any consequences from application of the information in this book and make no warranty, express or implied, with -espect to the contents of the publication. © Editia originala: 1997, Lippincott’ s Illustrated Reviews PHARMACOLOGY 2" edition Lippincott Williams 8 Wilkins, Baltimore, Maryland U.S.A Traducere: Dr. Ghe. P. Cuculici Dr. Anca W. Gheorghiu Editor: Dr. Ghe. P. Cuculici Printing: Printed in Turkey by Nobel Tip Kitabevieri on behalf of Mr. Rifki Biroglu. Tayf Ofset Introducere LIPPINCOTT — Farmacologia ilustrata integreaz si insumeazé esentialul farmacologiei medicale pentru student care se preg’tesc pentru examene si pentru profesionistil care doresc recapitularea si actualizarea cunostintelor. FORMATUL TEXTULUI - Farmacologia ilustratd este creat intr-un format unic care permite recapitu- larea rapid si asimiarea informatiei de baz si a conceptelor. Cunostintele actuale in domeniul farmacolo- giel au fost “predigerate” iar informatia esentiali a fost organizatd ferarhic. Aspectele importante sunt descrise cu caractere tip bold in timp ce denumirea medicamentelor este prezentaté cu caractere tip italic. Aceasté organizare permite cititorulul "scanarea” paginil pentru a localiza informatia specific’ sau pentru a gsi un anume medicament. Pronuntia fonetic’ a medicamentelor asigur’ familiarizarea cititorului cu agentil terapeutici descrigi.. inceputul fiecSrui capitol prezint’ schematizat si clasifics medicamentele ce vor fi discu- tate. Aceasta permite cititorulul intelegerea imediat’ si reamintirea relatillor importante dintre concepte si informatia de baza ILUSTRATII — Farmacologia ilustrat contine mai mult de 400 de ilustratii originale, flecare executats cu miestrie pentru a sublinia textul. Acest volum include un nou tip de diagrame in care procesele farmacologice sunt ilustrate in conjunctie cu grafica si explicatile. Aceasti asociere de informatie si art’ permite cititorului integrarea cunostintelor Fars a-i distrage atentia de la textul c&rtii la Hlustratil. Spre exemplu, intelegerea sintezel si efibergrii neurotransmitStorului necesit&, intr-o carte obisnuits, trecerea repetatd de la text la figurile grafice, in contrast, Farmacologia ilustratd (e.g., vezi pag. 37, Fig. 4.3) ingeméneaz& in acelasi timp aspectele majore si semnificatia acestora. REFERINJE INCRUCISATE —Farmacologia ilustratd permite nu numai asimilarea facila a informatiei de baz si conceptelor farmacologice ci furnizeazé o retea de peste 400 de referinte incrucisate c&tre parti diferite ale aceluiasi volum, Cand cititorul intaineste un blocaj informational, acesta este imediat directionat citre paginile ce contin inform: jentare. Aceast% matrice elabovat& de referinte conduce la o fertilizare incrucisat care faciliteaz& intelegerea si asimilarea informatiel. Frin urmare cititorul dobaneste o imagine clar’. INTREBARI SI RASPUNSURI Peste 200 de intrebari sunt incluse Ia finalul fiecdrui capitol astfel inc&t cititorul isi poate evalua progresul si abilitatea in insusirea informatiel. intrebérile si explicatille sunt furnizate astfel incdt cititorul cunoaste atat rispunsul corect, ct si motivele pentru care unele intrebairi nu sunt corecte, Aceste intrebiiri si rSspunsuri sunt juxtapuse cu informatia originala la finalul aceste c&rti. Prin urmare, cititorul poate confirma rspunsul corect dintr-un grup de intrebiri fr a fi necesar’ r&sfoirea cart CAUTAREA INFORMATIET Un index generos cu peste 4000 de intréri permite cititoruluilocalizarea rapid a informatiei cdutate. Indexul include denumirile comerciale frecvente ale medicamentelor. Veti fi surprinsi ct de facila si plicuté poate fi invtarea farmacologiel !