Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Al. I.

Cuza, Iasi Facultatea de Litere coala Doctoral de Studii Filologice Obligaii ale doctoranzilor din anul al II-lea Potrivit prevederilor Regulamentului colilor Doctorale ale Universitii Alexandru Ioan Cuza, cap. 10, dup promovarea probei de sustinere a proiectului de cercetare personal din septembrie, doctorandul ncepe realizarea Programului de cercetare stiintific, cu o durat de 4 semestre i care poate fi prelungit conform prevederilor regulamentare. Programul de cercetare tiintifica se realizeaz sub ndrumarea conductorului de doctorat, n cadrul unei catedre, al unui laborator sau al unei echipe de cercetare tiintific i are ca scop realizarea de catre doctorand a tezei de doctorat. Se recomand ca subiectul tezei de doctorat, ca i programul de cercetare tiintific, s fie orientate spre teme de cercetare din cadrul contractelor de cercetare tiintific ale conducatorului de doctorat sau ale colii doctorale, din cadrul altor contracte de cercetare tiintific, respectiv al unor proiecte i colaborri internaionale. n luna octombrie, n baza recomandarilor fcute de comisia de validare a proiectului de cercetare tiintific, conductorul de doctorat mpreun cu doctorandul vor definitiva subiectul tezei de doctorat, titlul acesteia i, respectiv titlurile i datele de susinere a referatelor tiintifice care trebuie pregtite de doctorand n cadrul programului de cercetare tiinific. Pentru obinerea numrului minim de credite necesar absolvirii anului al II-lea doctoral, doctorandul este obligat s elaboreze i s susin minimum t r e i r e f e r a t e t i i n t i f i c e scrise, care pot face parte din teza de doctorat. Susinerea referatelor prevzute n programul de pregtire este public. Data, locul i ora susinerii acestora sunt propuse de ndrumatorul de doctorat i se aprob de Biroul colii Doctorale. Termenul limit de sustinere a celor trei referate pentru anul doctoral n curs este 1 octombrie al anului doctoral. Referatele tiintifice se vor sustine n fata unor comisii de specialiti formate din conducatorul tiintific de doctorat i din doi membri cu titlul de doctor. La susinere se va ncheia un procesverbal, n care se consemneaza titlul referatului, numele membrilor comisiei de susinere, notele acordate de fiecare i media general de susinere. Acest proces verbal se pstreaz n dosarul personal al doctorandului n cazul respingerii unui referat, acesta se reface n termen de trei luni de la data respingerii i va fi reprogramat pentru susinerea publica. n cazul n care referatul este respins i dup ce a fost refcut, doctorandul este exmatriculat. O copie a referatelor susinute de doctorand i validate de comisiile de specialiti se pstreaza de ctre conductorul tiintific.