Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA Extensia S !

nt" G#e$%&#e

T%ans'$%t"( inte%na)i$na( *e +,% "%i

Coordonator tiinific Drd. Moga Monika Studenta Mikolaj Rodica-Andrea

- -./0 C"'%ins Int%$*"1e%e Ca'/2 E3$(")ia t%ans'$%t"%i($% Ca' -2 Mi4($a1e(e *e t%ans'$%t +a% , -2/2 T%ans'$%t"( e%$3ia% -2/2/ P(ata taxe($% *e t%ans'$%t 'e 1a(ea e%at, -2- T%ans'$%t"( %"tie% -2-2/ Re&(e+ent,%i 5i instit")ii 6n t%a i1"( %"tie% inte%na)i$na( *e +,% "%i -2-2- A3anta4e(e 5i *e7a3anta4e(e "ti(i7,%ii t%ans'$%t"("i %"tie% -202 T%ans'$%t"( na3a( -282 T%ans'$%t"( ae%ian -282/ A3anta4e(e 5i *e7a3anta4e(e "ti(i7,%ii t%ans'$%t"("i ae%ian -29 T%ans'$%t"( 1$ntaine%i7at -292/ T%ans'$%t 1$ntaine%i7at %"tie% -292- T%ans'$%t 1$ntaine%i7at ae%ian -2920 T%ans'$%t 1$ntaine%i7at e%$3ia% -2928 T%ans'$%t 1$ntaine%i7at +a%iti+ Ca' 02 P%in1i'a(e(e 1$n3en)ii: a1$%*"%i 5i *$1"+ente $($site 6n t%ans'$%t"( %"tie% inte%na)i$na( *e +,% "%i C$n1("7ii Bi;(i$&%a ie

Int%$*"1e%e
Transportul m rfurilor repre!int o component esenial a procesului de producie si presupune deplasarea componentelor i a produselor at"t #n incinta fa$ricii% c"t i de la o unitate la alta. Sistemul de transport repre!int unul din elementele de $a! pentru o cretere economic fundamental . Transportul crea! &aloare i un anumit grad de utilitate 'de loc i de timp(. Costul transporturilor poate atinge )* + din costurile totale de producie. ,ractic% nu e-ist nici o acti&itate de producie material care s nu fie legat si conditionat % #ntr-un fel sau altul% de transport. Rapiditatea cu care se di&ersific producia de $unuri materiale determin modific ri structurale #n sc.im$urile interne i internaionale. Transporturile contri$uie la/ stimularea speciali! rii regionale prin faptul ca transportul permite ca !onele sa se poat speciali!a #n producia pe care o fac cel mai $ine0 amplasarea acti&it ilor producti&e prin considerarea costului operaiilor de transport0 sta$ilirea costurilor producei prin considerarea c.eltuielilor cu transportul. Transportul repre!int un domeniu al acti&it ii social-economice prin care se reali!ea! deplasarea $unurilor materiale i a oamenilor #n spaiu% cu ajutorul unor &e.icule sau instalaii speciale% pe anumite c i de circulaie% in &ederea satisfacerii necesit ilor materiale i spirituale ale societ ii. <$ne(e e%$3ia%e cuprind urm toarele su$tipuri/ comple-% mi-t i speciali!at. 1n Rom"nia% #n structura teritorial a oraelor mari% predomin !onele fero&iare mi-te% a-ate pe transportul de m rfuri i c latorii. 2onele fero&iare speciali!ate #n transportul i depo!itarea numai a m rfurilor sunt mai puin frec&ente% deoarece majoritatea staiilor sunt de tip mi-t. <$ne(e *e t%ans'$%t a"t$ sunt% de regula% asociate !onelor fero&iare.

<$ne(e '$%t"a%e pot fi/ comple-e 'mari% medii i mici( i simple. 1n ca!ul !onelor comple-e e-ist dot ri specifice% depo!ite de mare capacitate% reea fero&iar i rutier . 2onele portuare simple nu $eneficia! de aceast ultim facilitate. <$ne(e *e t%ans'$%t ae%ian sunt situate% de regul % #n afara oraelor i dispun de c i de acces i mijloace de transport care fac legatura cu acestea. <$ne(e *e t%ans'$%t-*e'$7ita%e de ma-im comple-itate se de!&olt % de o$icei% #n !onele li$ere. ,rincipalele tipuri de transport sunt/ e%$3ia% 'locomoti&e% &agoane(0 %"tie% 'auto propulsate sau remorcate(0 na3a( 'cargouri% remorc.ere(0 ae%ian 'a&ioane cargo sau mi-te(0 ne1$n3en)i$na(e 'prin conducte% prin sisteme de reele de transport de #nalt i joas tensiune% dar i transport informatic(. 1$+;inate 'cale auto-fero&iara% auto-na&al etc(.

Ca'/2 E3$(")ia t%ans'$%t"%i($%


4&oluia transporturilor a fost impus de de!&oltarea mereu ascendent a

factorilor de producie. Multe din cuceririle tiinei i te.nicii% mai mult sau mai puin spectaculoase la &remea respecti& % au fost puse in sluj$a de!&olt rii i moderni!arii $a!ei te.nico-materiale a transporturilor care% la r"ndul ei% a fost capa$il s asigure oamenilor o gam &ariat de ser&icii #ntr-un timp din ce #n ce mai redus. Sporirea necontenit a &olumului produciei materiale% necesitatea sc.im$ului de m rfuri% ne&oia de deplasare la distane mari a $unurilor i oamenilor au constituit factori promotori ai de!&olt rii ascendente a transporturilor% ai ad"ncirii &i!iunii muncii i in cadrul acestei acti&it i. 5 influent decisi& asupra de!&olt rii transporturilor a a&ut-o% de e-emplu% in&entarea mainii cu a$ur% care a facilitat apariia c ilor ferate% a na&igaiei cu ajutorul na&elor maritime i oceanice puse in micare prin fora a$urului. 5 serie de alte descoperiri in domeniul te.nicii/ construcia primului automo$il acionat de un motor cu ardere intern '6788(0 in&entarea motorului cu ardere intern cu aprindere cu sc"nteie

'6799(0 in&entarea primului a&ion '69*8( : sunt tot at"tea e&enimente care marc.ea! e&oluia i di&ersificarea transporturilor 'apariia transportului auto i apoi a celui aerian(.

Ca' -2 Mi4($a1e(e *e t%ans'$%t +a% ,


Alegerea modului de transport se face cu ajutorul indicelui agregat% ce diferenia! sistemele de transport i care se poate calcula in"nd cont de anumite criterii de apreciere cum ar fi cele specificate #n ta$elul urm tor.

Ta;e(/2 Ana(i7a 1$+'a%ati3, a +i4($a1e($% *e t%ans'$%t


C(asa+ent /2C$st 6 =un 2 3 ) Rau 8 Aa&al Conducte ?ero&iar Rutier Aerian -2Ti+' Aerian Rutier ?ero&iar Conducte Aa&al C%ite%ii *e a'%e1ie%e a +i4($1"("i *e t%ans'$%t 02Fia;i(itate 82Ca'a1itate 92A11esi;i(itate =2Si&"%an), Aerian Conducte Aa&al ?ero&iar Rutier Aa&al ?ero&iar Conducte Rutier Aerian Rutier ?ero&iar Aerian Aa&al Conducte Conducte Aerian ?ero&iar Rutier Aa&al >2U%+,%i%e Aerian Rutier Conducte ?ero&iar Aa&al

Sursa: Revista de Comert nr. 11, noiembrie 2001, pag.36 ;aloarea indicelui agregat plasea! transportul aerian i prin conducte% #n acest ca!% pe primele locuri% fapt ce poate fi infirmat de anumite condiii restricti&e generale sau particulare specifice fiecarui tip de transport. Din acest moti& este necesara cunoaterea detaliata a a&antajelor i de!a&antajelor utili! rii oric rui tip de transport. -2/2 T%ans'$%t"( e%$3ia% 1n 679< s-a #nc.eiat la =erna Con&enia internaional pentru transportul m rfurilor 'Con&ention Relati& AuTransports >nternationau?ero&iaires @Con&ention >nternationale des Marc.andise - C5T>?@C>M(. Alte forme de cooperare #ntre c ile ferate

se refer la utili!area #n comun a unor &agoane sau tipuri de &agoane% precum i transportul anumitor m rfuri care necesit condiii speciale de transport. >AT4R?R>B5 'societate de e-ploatare #n comun a &agoanelor pentru transportul m rfurilor perisa$ile( 0 >AT4RC5ATA>A4R 'societate de transport pe calea ferat a m rfurilor containeri!ate(. Transportul fero&iar efectuea! deplasarea #n spaiu a $unurilor i oamenilor cu ajutorul mijloacelor de traciune 'locomoti&ele( i a mijloacelor tractate '&agoanele( care circul pe trasee fi-e i pe c i ferate. Transportul fero&iar se caracteri!ea! prin/ regularitatea efectu rii circulaiei #n toate anotimpurile% !iua i noaptea% aproape independent de &reme0 mijloacele de transport fero&iare dispun de o mare capacitate #n raport cu cele auto i aeriene0 din punct de &edere economic se remarc costul mai ridicat al transportului fero&iar #n comparaie cu cel flu&ial% maritim i prin conducte i% de regul % mai mic fa de cel auto i aerian. Transportul pe calea ferat necesit in&estiii mari comparati& cu cel auto. Astfel% in&estiiile pentru construcia unei c i ferate sunt de 3 ori mai mari dec"t cele pentru construcia unei osele. De asemenea% i in&estiiile necesare pentru ac.i!iionarea materialului rulant sunt ridicate. Ca fel% i costul #ntreinerii mijloacelor de transport fero&iar i al liniilor se situea! la un ni&el superior #n comparaie cu cel auto sau na&al. Transportul fero&iar este una dintre cele mai utili!ate modalit i de transport% ocup"nd #n traficul mondial locul >> din punctul de &edere al &olumului de m rfuri transportate. Societ ile fero&iare au depus eforturi susinute #n de!&oltarea i perfecionarea materialului rulant% precum i #n organi!area i e-pedierea m rfurilor% #n &ederea reducerii duratei de transport i a micor rii preului de transport. Transporturile fero&iare au p strat a3anta4e(e deinute fa de celelate modalit i de transport/ 6. asi&"%a%ea "n"i ("x 1$ntin"" *e t%ans'$%t ce permite o apro&i!ionare ritmic 0

<

2. $;)ine%ea "nei an"+ite %e&"(a%it,)i *in '"n1t"( *e 3e*e%e a( ti+'"("i *e t%ans'$%t: datorit modului de organi!are i independenei fa de condiiile atmosferice0 3. %ea(i7a%ea "nei inte&%it,)i +ai +a%i a +,% "%i($% 6n ti+'"( t%ans'$%t"("i % pentru c riscul de a&ariere este mai mic #n comparaie cu alte modalit i de transport0 ). 6n1asa%ea +"(t +ai %a'i*, a 1$nt%a3a($%ii +,% "%i($% t%ans'$%tate: pentru c #nc rcarea se face c"nd marfa a fost predat % iar negocierea documentelor se face dup e-pedierea fiec rui &agon0 8. an"+it, si&"%an), 6n '%i3in)a '%i+i%ii +,% "%i($% *e 1,t%e 1"+',%,t$% % deoarece societ ile de transport fero&iar sunt% #n mare parte% #ntreprinderi de stat0 <. si+'(itatea ex'e*ie%ii +,% "%i($% 5i 1"n$a5te%ea *in ti+' a ta%i e($% % ce permite e-pedierea m rfurilor f r o preg tire preala$il deose$it i cunoaterea c.eltuielilor #nc #nainte de efectuarea transportului0 D. 1#e(t"ie(i(e 5i 1$ns"+"%i(e *e +ate%ia(e 'ent%" a+;a(a%e s"nt +"(t +ai +i1i % pentru c manipularea i fi-area se face direct de c tre produc tor% cu personal speciali!at i cu utilaje specifice operaiunilor de #nc rcare i desc rcare. Ta;e( -2 C$+'a%a)ie a t%ans'$%t"("i e%$3ia% *e +a% ,: 'e %e&i"ne 5i )a%,: -./. a%, Rom"nia 4E28 4E68 =ulgaria Ce.ia Engaria ,olonia Slo&acia /... t$n,-?+ @ PIB A+i(2 e"%$B 837 )8 36 ))* 33) 6D) 3)9 837 Sursa: Eurostat

-2/2/ P(ata taxe($% *e t%ans'$%t 'e 1a(ea e%at, Ta-ele de transport cuprind/ D

ta%i "( *e t%ans'$%t0 taxe(e a11es$%ii0 a(te taxe - ce sur&in din momentul primirii m rfii% la transportul p"n la

eli$erarea lor destinatarului.Ta%i "( *e t%ans'$%t 1$n)ine '%e)"( *e t%ans'$%t 'e 1a(ea e%at,2 1n timpul transportului apar unele ser&icii suplimentare% care se e-ecut fie de administraiile de cale ferat % fie de ageniile c ilor ferate participante la transport i de firmele prestatoare de ser&icii agreate de calea ferat i care e-ecut aceste prestaii la cererea pred torului sau a destinatarului. C#e(t"ie(i(e e e1t"ate *e 1a(ea e%at, 1" a1este '%esta)ii se numesc taxe a11es$%ii2 1n conformitate cu regulile uniforme% e-ist peste <* de ta-e accesorii% acestea fiind codificate% pentru a putea fi #nscrise cu uurin #n scrisoarea de transport. Enele prest ri de ser&icii se e-ecut din oficiu% altele numai la cererea clienilor. ,rin scrisoarea de transport se preci!ea! care anume ta-e accesorii sau grupe de ta-e accesorii se suport de pred tor i care de destinatar. Ta-ele accesorii nepreluate asupra sa de pred tor% calea ferat le pretinde de la destinatar. Cele mai importante i frec&ente ta-e accesorii sunt/ ta-ele &amale0 c.eltuielile de camionaj nepre& !ute #n tarif0 c.eltuielile pentru repararea am$alajului% pentru refacerea #nc rc turii% etc.

Tarifele de transport i ta-ele accesorii sunt pu$licate #ntr-o form con&enit de fiecare cale ferat . ,lata se face pe $a!a tarifelor &ala$ile #n momentul #nc.eierii contracului de transport. Tariful de transport tre$uie s conin i condiiile speciale aplica$ile transportului respecti&% at"t la tariful propriu-!is% c"t i la ta-ele accesorii i% dac este ca!ul% modul de con&ertire a &alutelor #n care este e-primat tariful. 1n tarif tre$uie menionat i regimul de &ite! la care se aplic tariful respecti&. -2- T%ans'$%t"( %"tie%

Re&oluia industrial i de!&oltarea masi& a comerului a dus la #m$un t irea st rii drumurilor i la reali!area mijloacelor de transport performante. Dup cel de-al doilea R !$oi Mondial% pe m sura de!&olt rii i moderni! rtii rutiere% a creterii sc.im$urilor economice dintre state% s-a simit tot mai mult necesitatea constituirii unei organi!aii a transportatorilor% care s apere interesele mem$rilor s i. Aceasta s-a reali!at #n /C8D% c"nd a lua fiin % (a Gene3a - Uni"nea Inte%na)i$na(, a T%ans'$%tat$%i($% R"tie%i AIRUB2 Actul de constituire a >RE a fost semnat de delegaiile naionale din 7 ri europene/ =elgia% Danemarca% ?rana% Anglia% Aor&egia% 5landa% Suedia% 4l&eia. Fara noastr a aderat la >RE #n 69<3. >RE a contri$uit la ela$orarea instrumentelor te.nice i comerciale menite s leg tur cu/ punerea #n aplicare a Con&eniei &amale pri&ind transportul rutier internaional de m rfuri su$ acoperirea carnetelor T>R0 ela$orarea scrisorii de transport internaional #n conformitate cu pre&ederile Con&eniei pri&itoare la transportul rutier internaional de m rfuri 'CMR(0 crearea Asociaiei >nternaonale pentru transportul m rfurilor perisa$ile0 crearea Ser&iciuui de Asisten mutual internaional 0 cola$orarea la ela$orarea altor con&enii internaionale referitoare la/ circulaia i semnali!area rutier % transportul m rfurilor periculoase% transportul m rfurilor #n containere% etc. 1n comparaie cu majoritatea t rilor europene Rom"nia are un ni&el sc !ut de moderni!are a drumurilor pu$lice% c.iar dac transporturile rutiere au c p tat un mare a&ans dupa 6979. -2-2/ Re&(e+ent,%i 5i instit")ii 6n t%a i1"( %"tie% inte%na)i$na( *e +,% "%i /2 C$n3en)ia 3a+a(, %e e%it$a%e (a t%ans'$%t"( inte%na)i$na( *e +,% "%i s"; a1$'e%i%ea 1a%nete($% TIR AGene3a: /C9CB : acord transportatorilor a&antaje de ordin &amal menite s facilite!e traficul internaional de m rfuri0 Ca aceast Con&enie Rom"nia a aderat #n 69<3. promo&e!e transportul auto pe plan internaional. 1n domeniul transportului auto% tre$uie menionat constri$uia >RE #n

Auto&e.iculele care circul su$ acoperirea carnetelor T>R $eneficia! de eliminarea operaiilor de desc.idere% #n punctele &amale ale rilor de tran!it% pentru controlul &amal% ceea ce determin sc derea duratei transportului i diminuea! posi$ilit ile de degradare a m rfurilor perisa$ile. Carnetul T>R #l scutete pe transportaor de depunerea unor garanii &amale proporionale ca m rime cu &aloarea m rfurilor transportate. ,entru fiecare &e.icul rutier se #ntocmete un carnet T>R &ala$il pentru o singur c l torie. 5rganele &amale din rile de e-pediere% dup auto&e.iculului% aplic controlul &amal al acestuia sigiliile T>R. 5rganele &amale din rile de tran!it

controlea! auto&e.iculele numai sumar% &erific"nd% #n special% starea sigiliilor. 1n ca!uri e-treme% organele &amale pot ordona desfacerea sigiliilor i #nlocuirea acestora cu altele noi% dup efectuarea controlului% a c ror serie este trecut #n carnetele T>R aflate #n posesia conduc torului auto. 1n ara noastr % R5MTRAAS #ndeplinete rolul de Asociaie garant aplicarea Con&eniei T>R. ,rincipale atri$uii ale R5MTRAAS sunt/ primete% gestionea! i eli$erea! % contra cost% mem$rilor s i% carnete T>R0 garantea! aplicarea Con&enie T>R i este inut r spunderii de plata ta-elor i a penalit ilor $ neti% la care titularii carnetelor T>R sunt e-pui #n &irtutea legilor i reglement rilor &amale ale rilor pe teritoriul c rora se produc a$ateri0 particip la congresele% reuniunile organi!ate de >RE i susine interesele pentru

mem$rilor s i #n cadrul acestora0 contri$uie la ela$orarea de reglement ri de trafic rutier internaional% la completarea i re&i!uirea celor e-istente i% pe plan intern% particip la ela$orarea tarifelor de traseu auto i a altor acte normati&e ale circulaiei rutiere. -2 C$n3en)ia %e e%it$a%e (a 1$nt%a1t"( *e t%ans'$%t inte%na)i$na( *e +,% "%i 'e 1a(e %"tie%, ACMRB : se+nat, (a Gene3a 6n /C9=2 Aceast Con&eiei aparine seriei de con&enii internaionale iniiate de Comisia 4conomic 5AE pentru 4uropa. 1n cadrul acestei Con&enii sunt reglementate% #n mod uniform% condiiile generale #n care se #nc.eie i se e-ecut contractul de transport rutier de m rfuri% repre!entate de scrisoarea de tr sur tip CMR. 6*

02 A1$%*"( E"%$'ean '%i3it$% (a t%ans'$%t"( *e +,% "%i 'e%i1"($ase 'e 5$se(e Ase+nat 6n /C9>B Se aplic transporturilor efectuate% c.iar i #n tran!it% pe teritoriul a cel puin dou ri p ri ale Acordului i numai pe teritoriul lor. 82 As$1ia)ia Inte%na)i$na(, 'ent%" t%ans'$%t"( +,% "%i($% 'e%isa;i(e Ase+nat, 6n /C99B Gi-a propus urm toarele o$iecti&e/ coordonarea i sc.im$ul de e-perien aderente0 ela$orarea unor studii pe pro$leme legate de transportul rutier de m rfuri su$ temperatur perisa$ile0 pu$licarea studiului i coordonarea acti&it ii #n &ederea transportului rutier de m rfuri perisa$ile. 92 C$n3en)ia as"'%a 1i%1"(a)iei %"tie%e 5i P%$t$1$("( '%i3in* se+na(i7a%ea %"tie%, : e(a;$%ate (a Gene3a 6n /C8C 5i 6+;"n,t,)ite (a C$n e%in)a *e (a Viena *in /C=D2 =2 A1$%*"%i 5i C$n3en)ii ;i(ate%a(e 6n1#eiate 6nt%e *$", sa" +ai +"(te ),%i ,rin care p rile contractante #i acord reciproc o serie de a&antaje% cum ar fi/ necontingetarea num rului de curse0 scutirea reciproc de orice fel de ta-e i impo!ite0 scutirea reciproc de orice fel de ta-e i impo!ite pentru un num r contingentat de c l tori% pe $a! de autori!aie0 reducerea parial c l tori. Autori!aiile de transport pot fi/ 'e%+anente : asigur drepul efectu rii unui num r nelimitat de curse #ntr-o perioad determinat : de regul 6 an0 a ta-elor i impo!itelor pentru un num r contingentat de dirijat % a tarifelor i a condiiilor de tansport pentru m rfurile cu societ ile i grup rile naionale

66

*e 1,(,t$%ie : dau dreptul la o singur c l torie dus-#ntors pe perioada de &ala$ilitate a autori!aiei

-2-2- A3anta4e(e 5i *e7a3anta4e(e "ti(i7,%ii t%ans'$%t"("i %"tie% A&antaje/ #nc rcarea m rfurilor se face direct de la locul de e-pediie 'maga!ie% locul preg tirea auto&e.iculelor este rapid % e-ist"nd posi$ilitatea sc.im$ rii rapide a &ite!e mari de deplasare0 c.eltuieli de transport accepta$ile0 protecie superioar a m rfurilor fa de ocuri i intemperii. De!a&antaje/ e-ploatarea auto&e.iculelor generea! c.eltuieli mai mari% ca urmare a consumului necesitatea e-istenei unui ofer i a ec.ipei de ser&ire 'pentru fiecare auto&e.icul( poluarea mediului #nconjur tor este mai mare #n ca!ul utili! rii auto&e.iculelor uneori nu este indicat pentru distane foarte lungi0 nu se pot transporta unele m rfuri grele sau &oluminoase. A&antajele transporturilor rutiere sunt #nsa mai mari dec"t de!a&antajele enumerate% ceea ce face ca ponderea acestora s fie #nsemnat . Dinamismul transportului rutier este datorat unor cau!e conjugate/ sistem modern de distri$uire prompt % perfecionarea auto&e.iculelor% consum redus de com$usti$il etc. Ta;e( 02 C$+'a%a)ie *ensit,)i a"t$st%,7i 'e %e&i"ni 5i 'e )a%,: -..a%a Rom"nia 4E28 4E68 E+ *e *%"+ @ /... ?+*.8 63.7 6<.8 62 E+ *e *%"+ @ +i(i$n ($1"it$%i 8.2 626.< 6)*.* de com$usti$ili superiori0 produciei(% iar desc rcarea la punctul de destinaie% f r manipul ri suplimentare0 direciei de deplasare i a &olumului de marf transportate0

comparati& cu celelalte mijloace de transport0

=ulgaria Ce.ia Engaria ,olonia Slo&acia

3.* <.< 8.D 6.3 <.2

)6.8 8*.7 82.3 6*.< 88.9 Sursa: Eurostat

-202 T%ans'$%t"( na3a( Transporturile maritime i flu&iale sunt modalit i mult mai ieftine fa de cele fero&iare% aeriene sau auto% ca urmare a c.eltuielilor pentru in&estiii mult mai reduse% #n &ederea de!&olt rii infrastructurii. ,roducia de $unuri i ser&icii este ameninat de o serie de fenomene naturale 'cutremure% inundaii% alunec ri de teren% grindin % secet (% dar i de acti&itatea premeditat sau incontient a oamenilor 'incendii% furturi% gre&e% conflicte militare(. 1n &ederea compens rii financiare a pierderilor cau!ate de producerea unui anumit risc% se fac asigur ri ale m rfurilor de c tre $eneficiari sau transportatori. Acti&itatea de transport ce se desf oar pe lacuri% r"uri% flu&ii% canale poart denumirea de na&igaie interioar sau flu&ial % iar cea care se desf oar pe m ri i oceane se numete na&igaie maritim . -202/ A3anta4e(e 5i *e7a3anta4e(e "ti(i7,%ii t%ans'$%t"("i na3a( A&antaje/ de!&oltarea industriilor ce folosesc materii prime transportate ieftin pe calea apei 'industria siderurgic % metalurgic % energetic % sticl % materiale pentru constructii(0 capacitate de #nc rcare foarte mare0 asigur tarife reduse0 crearea de $araje de acumulare pentru .idrocentrale0 de!&oltarea irigaiilor.

63

De!a&antaje/ nu este economic pentru !onele mai #ndepartate de $a!inul flu&ial% datorit trans$ord rilor costisitoare0 poate de&eni impractica$il #n perioadele de seceta sau #ng.et0 este mai lent.

-282 T%ans'$%t"( ae%ian ,rin #ntemeierea HCompaniei franco-rom"na de na&igaie aerian H '692*( s-au efectuat% #ncepand cu 6922 'ruta ,aris : Strass$urg : ,raga : ;iena : =udapesta : =ucureti : Constantinopol( primele zboruri intercontinentale regulate din istoria transporturilor de pasageri. Traficul aerian la ni&elul anului 6937 era de numai *%6 + din totalul transporturilor pu$lice. 1n 69)< a fost #nfiinat 1ntreprinderea de transporturi aeriene romano : so&ietica TARS 'Transporturi Aeriene Romano : So&ietice(% iar #n 698) TAR5M 'Transporturile Aeriene Rom"ne(% urmat de compania CAR 'Ciniile Aeriene Romane( #n 69D8% ce au a&ut un rol important #n transporturile de marf i pasageri.

Ta;e( 82 F($te(e *e ae%$na3e *estinate t%a i1"("i 1$+e%1ia(: 'e )a%, A-..DB a%, =ulgaria Ce.ia Engaria ,olonia Rom"nia Slo&acia N"+,% *e ae%$na3e 87 <2 )D 73 3) 29 Sursa: M C

1n traficul aerian de m rfuri se utili!ea! noiunea de %a1#t ae%ian2 1n accepiunea Asociaiei de Transport Aerian >nternaional% %a1#t ae%ian este 1ate&$%ia *e t%a i1 1a%e 1"'%in*e t$ate a%ti1$(e(e 1e se t%ans'$%t, 1" ae%$na3e(e 'e ;a7, *e ta%i e: ex1e't!n*"-se ex1e*ent"( *e ;a&a4e a( 1,(,t$%i($%2

6)

?rac.tul aerian se limitea! la 9 1ate&$%ii *e +,% "%i% care% prin rapiditate i siguran % justific un tarif mai limitat/ o articole care necesit urgen i care pre!int o oarecare fragilitate 'piese de sc.im$ pentru aerona&e% na&e% truse farmaceutice% ec.ipament medical(0 o articole care #i periclitea! calitatea la un transport de durat 'm rfuri perisa$ile% animale% su$stane radioacti&e(0 o articole care au o &aloare ridicat #n raport cu calitatea lor 'o$iecte de art % $ijuterii(0 o articole care tre$uie s #nsoeasc pasagerii% dar% datorit &olumului mare% nu pot fi transportate ca $agaje personale 'animale% $ rci(0 o di&erse articole destinate unor !one care nu dispun de mijloace de transport la sol% dar care sunt accesi$ile elicopterelor. Transportul m rfurilor se efectuea! % #n general% cu curse regulate i% uneori% cu curse c.arter. -282/ A3anta4e(e 5i *e7a3anta4e(e "ti(i7,%ii t%ans'$%t"("i ae%ian A&antaje/ rapiditatea este o caracteristic esenial a transportului aerian 'transportul medicamentelor #n ca! de epidemii% a alimentelor #n regiunile cu populaii #nfometate% inter&enii #n ca! de necesitate(0 adapta$ilitatea la diferite genuri de transport f r a necesita modific ri majore ale transportul cu .elicoptere ofera o accesi$ilitate ma-im . De!a&antaje/ condiiile meteorologice pot afecta starea te.nica a aparatelor de !$or% condiiile de costurile sunt ridicate ca urmare a costului aparatelor de !$or0 capacitate de transport mic 0 consumuri mari de com$usti$ili superiori. na&igaie aeriana i organi!area ser&iciilor la sol0 a&ioanelor0

68

Transportul aerian de m rfuri repre!int cea mai dinamic modalitate de transport% e-ist"nd asta!i linii aeriene speciali!ate care se e&idenia! prin operati&itate% rapiditate% pre de cost atracti&. Conform Conveniei de la Varovia scrisoarea de transport aerian 'Air IaJ$ill( este do&ada #nc.eierii contractului de transport% a primirii m rfii i a condiiilor #n care se e-ecut transportul. -29 T%ans'$%t"( 1$ntaine%i7at Considerat unul dintre cele mai eficiente mijloace de transport pentru marf la ni&el mondial% transportul containeri!at ar putea de&eni% #n urm torii ani% o alternati& &ia$il i #n partea de 4st a 4uropei. 1n aceast regiune% spun speciali tii #n domeniu% in&esiiile #n proiecte care s de!&olte acest tip de transport nu au fost foarte susinute #n ultimii ani. KMoti&ul creterii #n popularitate a transportului containeri!at este simplul fapt c at"ta timp c"t poi deplasa dintr-un loc #n altul cantit i tot mai mari de ec.ipamente% f r s fie ne&oie s foloseti metodele tradiionale% costurile i eficiena ta crescL% spune >&an Cokere% C45 Alinso Broup% grupul $elgian care de!&olt ,loieti Iest ,ark. ,otri&it lui% de-a lungul timpului% moti&ele de securitate i control al calit ii au jucat i ele o parte important #n creterea notoriet ii transpotului containeri!at. De altfel% o gam larg de produse% cum sunt spre e-emplu cele electronice au ne&oie pe l"ng transportul pe distane mari i de condiii de securitate care s #mpiedice influena factorilor e-terni. -292/ T%ans'$%t 1$ntaine%i7at %"tie% ,entru transportul rutier al containerelor se pot #ntre$uina autocamioane cu@sau f r remorc i autotractoare cu semiremorci speciali!ate. Mijlocul cel mai r sp"ndit de transport rutier al containerelor este autotrenul format din autotractor i semiremorc % #ntrucat are cel mai mic coeficient de tara% are o construcie simpl i ro$ust % iar costul pe tona capacitate mai redus dec"t al celorlalte &e.icule rutiere i se pretea! #n $une condiii la transportul #ncarc turilor grele i de lungimi mari.

6<

Semiremorcile destinate transportului containerelor de mare capacitate% sunt construcii speciale sau amenajate pre& !ute cu dispo!iti&e de fi-are a acestora contra deplas rii #n plan ori!ontal i &ertical. ,entru transportul semiremorcilor se folosesc autotractoare cu a o$inuit % cu puteri de 68* - 3** C,% #n funcie de sarcina remorcat % care asigur cuplarea@decuplarea semiremorcii% astfel #nc"t un autotractor poate deser&i mai multe semiremorci0 #n timp ce una se afl #n circulaie% restul de semiremorci staionea! la $eneficiari cu containere pentru efectuarea operaiilor de introducere i scoatere a m rfurilor #n@i din containere 4-periena a do&edit c re!ultate foarte $une se o$in #n ramura e-pediiei internaionale cu mijloace rutiere% #n ca!ul transportului containerelor #n trafic com$inat% respecti& auto-cale ferat 0 auto-caleferat -na&al0 autona&al. Documentele de transport i e-pediie internaional care se folosesc #n traficul rutier internaional sunt cele care se folosesc #n mod o$inuit #n e-pediia internaional de m rfuri cu mijloace auto. Se impune preci!area c toate documentele de transport i e-pediie se completea! cu toate datele referitoare la containere i m rfurile pe care acestea le conin. -292- T%ans'$%t 1$ntaine%i7at ae%ian Containerele care se folosesc pentru e-pediia internaional de m rfuri #n trafic aerian au fost standardi!ate tin"nd seama de particularit ile din construcia a&ioanelor% precum i de necesitatea folosirii i a containerelor aeriene #n trafic com$inat. Containerele pentru transporturile aeriene au o tara mult redusa #n comparaie cu containerele folosite #n transporturile terestre i #n plus cu $a!a neteda pentru a da posi$ilitatea #ncarc rii lor cu ajutorul dispo!iti&elor cu role% au caneluri #n rama inferioar pentru fi-area #n spatiul re!er&at m rfurilor #n a&ion% precum i instalaii pentru ec.ili$rarea tensiuni #n interiorul containerelor. Transportul aerian de m rfuri containeri!at se efectuea! cu aerona&e special construite. Reglement rile care gu&ernea! e-pediia internaional de m rfuri pe calea aerului se aplic si e-pediiei internaionale aeriene containeri!ate cu preci!area c #n

6D

scrisoarea de transport aerian 'air MaJ$ill( i in toate documentele de e-pediie se #nscriu toate datele necesare referitoare la container i m rfurile coninute de acesta. -2920 T%ans'$%t 1$ntaine%i7at e%$3ia% ;agoanele port container sunt concepute fie ca &agoane speciali!ate% numai pentru transport de containere% #n care ca! partea superioar este format numai din asiu su$ forma unei grin!i centrale pre&a!ut cu supori trans&ersali% pe care se asea! i se fi-ea! containerele% fie cu platforme uni&ersale% cu podea o$inuit pre&a!ute cu dispo!iti&e de fi-are a containerelor% dispo!iti&e care #n ca!ul folosirii pentru transporturi o$inuite se co$oar su$ ni&elul podelei &agonului. Din cele ar tate% re!ult ca se poate face o clasificare a &agoanelor pentru transportul containerelor dupa gradul de speciali!are a lor astfel/ o &agoane pentru transportul containerelor de u! general% care pot fi platform sau descoperite cu perei mici0 o &agoane adaptate sau amenajate acestui scop0 o &agoane speciali!ate% port container% care la r"ndul lor pot fi pre& !ute f r amorti!oare pentru ocuri% sau cu amorti!oare pentru ocuri 'platforma culisant cu reducere% platforma culisant culisant (. Etili!area containerelor la c ile ferate are ca efect principal eliminarea incapacit ii acestora de a efectua transporturi directe din Npoart #n poart N% pentru $eneficiarii lipsii de linii industriale% cerina esential a acti&itaii de e-pediie internaional i a $eneficiarilor% datorit careia e-pediia internaional pe cale rutier a reuit s atrag un &olum important de m rfuri. ,rin crearea infrastructurilor terminale adec&ate% prin folosirea containerelor i a posi$ilit ii transport rii rapide i economice a acestora #ntre mijloacele de transport fero&iare% rutiere% na&ale sau aeriene% se elimin acele discontinuit i% care apar #n calea parcurs de m rfuri de la e-peditori '&"n! tori( la destinatari 'cump r tori( ca urmare a #ncarc rilor% desc rc rilor% mane&relor i manipul rilor% care influenea! fa&ora$il at"t c.eltuielile de transport c"t i durata de circulaie a m rfurilor. f r reducere% platforma cu #ncarc tura

67

Re!ultate foarte $une s-au o$inut de diferite administraii de cale ferat % prin utili!area #n cadrul traficului containeri!at% a trenurilor directe cu &agoane platform % #n garnituri complete #ntre staiile centre de containere 'terminale(% dotate cu instalaii speciali!ate pentru prelucrarea containerelor% care colectea! un mare &olum de m rfuri% asigur"nd circulaia Nplin-plinN a trenurilor directe '$loc( pe ruta dat % f r a fi prelucrate pe parcurs i cu opriri c"t mai puine #n staiile intermediare. Astfel potri&it unor statistici oficiale pu$licate de c tre societatea >ntercontainer - un &agon de m rfuri folosit #n te.nologie o$inuit de transport parcurge #n medie 68-6< mil. de kilometri pe an transport"nd #n medie D**-D8* tone% #n timp ce &agoanele speciali!ate port-container% folosite #n cadrul trenurilor $loc de containere de mare &ite! % reali!ea! un parcurs anual de 68* mil. kilometrii% transport"nd 78**-9*** tone de marf % de asemenea rulajul &agoanelor port container scade cu 8*-<*+ fa de cele o$inuite. Transportul fero&iar #n aceste condiii asigur deser&irea linear a traficului internaional de containere #ntre staiile centre de containere 'terminale( care deser&esc cei doi parteneri ai contractului internaional de &an!are-cumparare% respecti& e-peditorul '&"n! torul( i destinatarul 'cump r torul( m rfurilor. 4-pediia internaional de containere pe calea ferat este legiferat i se desfasoar conform reglement rilor Con&eniei pri&ind traficul internaional fero&iar de m rfuri 'SMBS( i ale Con&eniei internationale pri&ind transportul de m rfuri pe calea ferat 'C>M( cu preci!area c #n scrisoarea de tr sura se #nscriu toate datele pri&itoare la container i la m rfurile pe care acesta le conine. -2928 T%ans'$%t 1$ntaine%i7at +a%iti+ Transportul pe mare al containerelor se reali!ea! cu ajutorul na&elor de diferite tipuri i capacit i construite special pentru acest trafic sau amenajate. 1n pre!ent na&ele care pot transporta containere pot fi grupate #n urm toarele categorii/ 6. Aa&e port container speciali!ate% cu #nc rcare@desc rcare pe &ertical 'lift on - lift off Nlo-loN(.Calea acestor na&e are o structur celulara% fiecare celula poate primi p"n la ase containere% sti&uite unul peste altul. ,entru a permite accesul la celule #n &ederea #nc rc rii@desc rc rii% acest tip de na&e au puntea pre& !ut cu panouri amo!i$ile% care

69

pot culisa descoperind celule la care urmea! s se opere!e. Dup #ncarcarea celulelor cu containere% panourile se #nc.id etans. ,e partea superioar a acestor panouri se afl ! &oarele care urmea! s fi-e!e primul r"nd de containere care se depun pe punte. Aceste na&e au i puntea amenajat astfel #ncat permit sti&uirea a 2-3 r"nduri de containere% care sunt fi-ate cu diferite dispo!iti&e. 2. Aa&e tip roll-on@roll-off% cu #nc rcare@desc rcare pe ori!ontal . Acestea au o mare suprafa a punii la care operaiunile se fac prin pro&a sau prin pupa na&ei% #n timp foarte scurt prin introducerea &e.iculelor rutiere sau a &agoanelor #ncarcate cu marf pe roi proprii% direct #n spaiul de #nc rcare a na&ei. Spre deose$ire de na&ele cu #nc rcare@desc rcare pe &ertical % la aceste na&e cunoscute su$ denumirea prescurtat de Nro-roN% unitatea de #nc rc tur nu tre$uie neap rat sa fie standardi!at ca dimensiuni% ceea ce face ca ele s poata transporta at"t containere c"t i &e.icule. 1n pre!ent se afl #n e-ploatare trei tipuri de na&e roll-on@roll-off/ a2 na&e roll-on@roll-off cu mai multe puni% destinate transportului &e.iculelor c ror platform se afl m rfuri paleti!ate sau #n pe a containere0

;2 na&e roll-on@roll-off #n sistem celular 'Nro-roN( destinate transportului &e.iculelor pe roi i a m rfurilor #n containere% care se sti&uiesc #n sistemul celular al na&ei0 12 na&e roll-on@roll-off #n sistem celular cu o parte din spaiul de #nc rcare con&enional% destinat transportului &e.iculelor pe roi c"t i a containerelor. Manipularea m rfurilor se face rapid% dar aceste na&e au un cost aproape du$lu fa de na&ele cu #nc rcare@desc rcare pe &ertical % port:container. 32 Aa&ele mi-te% capa$ile de a prelua containerele prin #ncarcare pe &ertical i &e.icule rutiere i containere pe roll-palete prin #ncarcare pe ori!ontal % am$ele operaii f c"ndu-se simultan. ). Aa&ele semi-port:container% care sunt na&ele con&enionale capa$ile de a #nc rca un num r de containere pe co&erta% pe capacele gurilor de maga!ii i #n unele din maga!iile na&ei special amenajate pentru acest fel de transport. 8. Aa&e port:slepuri '$arje(% aceste na&e sunt concepute special pentru transportul unor mari containere plutitoare de forma unor lepuri. Aceste lepuri plutitoare special construite pot prelua orice unit i de #nc rc tur inclusi& containere standardi!ate >.S.5.

2*

i le pot transporta independent pe ap . 1n pre!ent e-ist dou tipuri de na&e maritime port-lepuri '$arje( care se afl #n e-ploatare na&e de tip CASO 'lig.ter a$oard s.ip(% sau sistemul de lepuri la $ordul na&ei. Acest tip de na& a fort construit s #ncarce i s descarce lepuri cu o macara% capr masi&a% montat la $ord% independent de orice instalaie la c.eu. - na&e de tip S4A=44 'see $arge carrier( sau sistemul purtatoare de lepuri. Cansarea i ridicarea lepurilor se face cu ajutorul unei platforme lift cu o capacitate de 2*** tone% care poate ridica simultan dou lepuri% care aduse pe &ertical la ni&elul punii de #ncarcare% rulea! de-a lungul na&ei p"n la po!iia fi-at pentru transport. Avantajul acestor tipuri de na&e const #n faptul c ele nu &or mai tre$ui s fac nici o escala #n &reun port% lepurile '$arjele( put"nd fi #nc rcate sau desc rcate #n rade adapostite% departe de terminale portuare% foarte costisitoare i apoi pot fi aduse la na&a mam cu ajutorul unui remorc.er-#mping tor% de construcie special sau c.iar cu remorc.ere o$inuite. 4le ofer o economie de timp de staionarea #n rada portului de cca. D*+% ritmul de operare fiind de 68**-28** tone@ora. Dezavantajul const #n &olumul foarte mare de in&estiii necesar pentru construirea acestor na&e. Astfel na&a de tip CASO cost 8* mi6. P% o $arja tip CASO D8***P% na&a tip S4A=44 cost 83%6 mil. P % iar o $arj S4A=44 cost 6**.***P. ,entru tara noastr acest sistem poate fi a&antajos% a&"nd #n &edere reeaua flu&ial a Dun rii% canalul Dun re-Marea Aeagr % pe care pot na&iga lepurile cu m rfuri care au fost desc rcate #n preala$il% #n rada de la na&a mam .

Ca' 02 P%in1i'a(e(e 1$n3en)ii: a1$%*"%i 5i *$1"+ente t%ans'$%t"( %"tie% inte%na)i$na( *e +,% "%i

$($site 6n

Reglement rile naionale #n domeniul transportului rutier sunt foarte di&erse% de la ar la ar % iar m surile de protejare a particip rii c r uilor rutieri naionali la traficul internaional sunt foarte diferite. Ca toate acestea se adaug m surile de protejare a drumurilor% oselelor% podurilor% #mpotri&a u!urii cau!ate de camioanele str ine% care circul pe teritoriul naional% pentru e&itarea polu rii mediului #nconjur tor i de ap rare a acti&it ii turistice. 26

1n fiecare ar au ap rut reglement ri care sta$ilesc condiiile te.nice% pe care tre$uie s le #ndeplineasc camioanele str ine pentru a fi admise s circule pe drumurile naionale 'greut ile pe osie% ga$arit( i condiiile care asigur disciplin i securitatea rutier 'modul de conduit al conduc torilor str ini% documentele pe care tre$uie s le posede asupra lor% timpul ma-im de acti&itate la &olan(. 1n cadrul preocup rilor internaionale pentru unificarea normelor pri&ind transporturile rutiere au fost ela$orate mai multe con&enii% care facilitea! de!&oltarea #n continuare a transporturilor rutiere. Cu toate eforturile f cute% nu toate aspectele au putut fi reglementate unic astfel c #n pre!ent e-ist reglement ri i con&enii internaionale multilaterale% dar i con&enii $ilaterale gu&ernamentale% prin care se reglementea! pro$lemele i aspectele necuprinse #n cele multilaterale. Dup cel de al doilea r !$oi mondial pe m sura de!&olt rii i moderni! rii transportului rutier pe plan mondial i a creterii sc.im$urilor economice dintre diferite ri ale lumii% s-a simit tot mai mult necesitatea constituirii unor organi!aii internaionale a transporturilor rutiere% care s promo&e!e acest gen de transport i s apere interesele mem$rilor s i. Acest de!iderat a fost reali!at la 23 martie 69)7% c"nd a luat fiin la Bene&a% Eniunea >nternaional a Transportatorilor Rutieri '>ntenational Road Transport Enion - >.R.E.(. Actul de constituire al acestei asociaii negu&ernamentale a fost semnat de delegaiile asociaiilor naionale din ri europene/ =elgia% Danemarca% ?rana% Anglia% Aor&egia% 5landa% Suedia% 4l&eia. 1n pre!ent >.R.E. cuprinde <2 de mem$rii acti&i 'uniuni naionale( i 2< de mem$ri asociai. Fara noastr este afiliat la >.R.E. din 69<3 1n anul 69)9% >.R.E. a primit din partea Consiliului 4conomic i Social a 5.A.E. '4C5S5C( statutul de organ consultati& al acestuia. >.R.E.% pe aren internaional a facilitat punerea #n aplicare a Acordului cu pri&ire la suprimarea restriciilor i li$ertatea circulaiei rutiere cunoscut #n practic su$ numele de QCi$ert ile Rutiere de la Bene&aL. De asemenea% >.R.E. a adus o contri$uie remarca$il #n ela$orarea instrumentelor te.nico - comerciale menite s promo&e!e transporturile auto i pe plan internaional. 1n domeniul transportului de m rfuri tre$uie menionat contri$uia >.R.E. #n leg tur cu/ o Rpunerea #n aplicare% #n 28 de ri a QCon&eniei &amale pri&itoare la transportul internaional de m rfuri su$ acoperirea 1a%nete($% TIRFG

22

o ela$orarea scrisorii de tr sur

internaional

#n conformitate cu Con&enia

pri&itoare la contractul de transport internaional rutier de m rfuri'C2M2R.(0 o Rcrearea Asociaiei internaionale pentru transportul de m rfuri perisa$ile0 o crearea Ser&iciului de Asisten mutual internaional 0 o Rcola$orarea la ela$orarea altor con&enii internaionale referitoare la/ circulaia i semnali!area rutier 0 transportul m rfurilor periculoase 'A.D.R.(0 transportul de m rfuri #n containere. ,rintre cele mai importante reg!ement"ri, de care tre$uie s efectuarea transporturilor internaionale sunt/ aB CONVENIA C2M2R2-QC$n3en)ia %e e%it$a%e (a 1$nt%a1t"( *e t%ans'$%t *e +,% "%i 'e 5$se(eF: a fost semnat la Bene&a la 69 mai 698<. ,rin aceast Con&enie sunt reglementate #n mod uniform condiiile generale #n care se #nc.eie i se e-ecut contractul de transport rutier de m rfuri. Fara noastr a aderat la aceast Con&enie #n $a!a decretului )86@2*.66.69D2% Con&enia% intr"nd #n &igoare pentru Rom"nia la data de 23.*).69D3 la 9* de !ile dup depunerea instrumentelor de ratificare la 5.A.E. Con&enia C.M.R. se compune dintr-un num r de 86 de articole. ;B CONVENIA T2I2R2- QCon&enia &amal % referitoare la transporturile internaionale de m rfuri su$ acoperirea carnetului T.>.R.L. A fost adoptat #n anul 6989 #n cadrul Comitetului pentru transporturile interioare ale C.4.4.-5.A.E.% i care a intrat #n &igoare #n 69<*. Aceast prim Con&enie a fost re&i!uit #n anul 69D8 de c tre Comisia 4conomic pentru 4uropa din cadru 5.A.E. i a intrat #n &igoare #n 69D7. Rom"nia este parte contractant la Con&enia T.>.R.% re&i!uit din anul 69D8. 1n sensul pre!entei Con&enii% prin Qoperaiune T.>.R.L se #nelege transportul m rfurilor de la un $irou &amal de plecare% la un $irou &amal de destinaie% su$ regimul denumit Q Regimul T.>.R.L sta$ilit prin aceast Con&enie. ,re!enta Con&enie pri&ete transportul m rfurilor efectuate f r desc rc ri i re#nc rc ri% pe una sau mai multe frontiere% de la un $irou &amal de plecare al unei p ri contractante% #n &e.icule rutiere% ansam$le de &e.icule sau #n containere% cu condiia ca o parte din traseu #ntre #nceputul operaiunii T.>.R. i terminarea ei% s fie un traseu rutier. se in seama la

23

Transporturile tre$uie s ai$ loc su$ garania asociaiilor agreate conform dispo!iiilor Art.< al acestei con&enii i tre$uie s fie efectuate su$ acoperirea unui carnet T.>.R.. M rfurile transportate su$ regim T.>.R. nu &or fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor i ta-elor de import sau de e-port la $irourile &amale de trecere. ?iecare parte contractant &a putea #mputernici anumite asociaii s eli$ere!e carnete T.>.R.% fie direct% fie prin intermediul unor asociaii corespondente i s se constituie garante. 5$iecti&ul principal al sistemului T.>.R. este acela de a reali!a un ec.ili$ru #ntre urm toarele dou cerine/ p R e de o parte dorina transportatorilor de a reduce c"t mai mult formalit ile &amale de frontier % staion rile #ndelungate #n scopul reali! rii unor transporturi de calitate #ntr-un timp c"t mai scurt0 Rpe de alt parte cerina organelor &amale din rile tran!itate de a se reali!a un control &amal la frontier #n &ederea respect rii legislaiei% #n fiecare ar . ,entru atingerea acestor o$iecti&e s-a eli$erat Con&enia T.>.R. care are la $a! urm toarele principii/ A R sigurarea &e.iculelor sau containerelor destinate transportului internaional de m rfuri% solicitate de Con&enia T.>.R.% const #n faptul c acestea tre$uie s fie construite #nc"t s permit accesul #n interior dup ce au fost sigilate de organele &amale0 S R istemul de asigurare internaional este astfel conceput #nc"t ta-ele &amale pentru asigurarea transportului pentru perioada de tran!it s fie acoperite #n orice moment de o asociaie garant naional dac transportatorul nu poate fi responsa$il0 RC.eia sistemului este Qcarnetul T.>.RL i este cel mai important element. 1n pre!ent carnetul T.>.R. se eli$erea! de c tre >.R.E. -Bene&a asociaiilor garante naionale% #n condiiile ce se sta$ilesc #n contractele #nc.eiate #n acest sens0 M R suri de control. Eltimul element de $a! care caracteri!ea! sistemul T.>.R. este recunoaterea de c tre rile tran!itate i de c tre ara de destinaie a m surilor de control &amal aplicat #n ara de plecare. Ca regul general % m rfurile transportate #n sistemul T.>.R.% #n &e.iculele sau containere sigilate% nu sunt &erificate pe parcurs de autorit ile &amale acesta fiind marele a&antaj al

2)

sistemului pentru transportator. Desigur% aceast pre&edere general nu e-clude dreptul organelor &amale de a efectua &erific ri ori de c"te ori consider necesar sau dac apar suspiciuni cu pri&ire la legalitatea unor transporturi.38 1B ACORDUL A2T2P2 HAcordul cu pri&ire la transportul internaional de produse perisa$ileL i cu pri&ire la mijloacele de transport speciale% care tre$uie folosite. 1n scopul #m$un t irii condiiilor de conser&are a calit ii m rfurilor perisa$ile #n cursul transportului i de de!&oltare a comerului cu asemenea $unuri% Comisia 4conomic pentru 4uropa a 5.A.E.% a eli$erat un acord referitor la transporturile internaionale al produselor alimentare i ale altor m rfuri perisa$ile% precum i la instalaiile ce se folosesc #n acest scop. 1n conformitate cu aceast Con&enie% toate instalaiile cu care sunt dotate mijloacele de transport pentru a asigura un regim de temperatur dirijat 'i!oterme% refrigerente% frigorifice sau calorifere( tre$uie s fie controlate de autorit ile competente din ara unde sunt #nregistrate i #nmatriculate. *B ACORDUL A2D2R2-Q Acordul cu pri&ire la transportul rutier de marf periculoaseL. 1n 4uropa% transportul rutier de m rfuri periculoase este reglementat de QAcordul 4uropean referitor la transportul rutier internaional de m rfuri periculoaseL% #nc.eiat la Bene&a la 3* septem$rie 698D. 1ncep"nd cu data de 6 ianuarie 6998% Rom"nia respect pre&ederile acestui AC5RD% la care a aderat prin Cegea 36@699).3< A.D.R.-ul este un acord ela$orat de Comisia 4conomic a Aaiunilor Enite pentru 4uropa% la Bene&a% prin care mai multe state din 4uropa au con&enit unele reguli comune pentru transportul m rfurilor periculoase pe drumurile pu$lice pe teritoriul lor i pentru trecerea frontierei. A$re&ierea QA.D.R.L #i g sete originea #n cu&intele c.eie din titlu% #n lim$a france! / A-acord% D-dangereuse% R-route. Ca #nceputul anului 6999 erau mem$re semnatare ale acordului/ Bermania% Austria% =elarus% =osnia-Oerego&ina% =elgia% >talia% Croaia% Danemarca% Spania% 4stonia% Macedonia% ?ederaia Rus % ?inlanda% ?rana% Brecia% Engaria% Cetonia% Ciec.tenstein% Cituania% Cu-em$urg% 5landa% Aor&egia% ,olonia% ,ortugalia% Repu$lica Moldo&a% Repu$lica Ce. % Rom"nia% Marea =ritanie% Slo&acia% Slo&enia% Suedia% 4l&eia.

28

Acordul propriu-!is este un acord scurt i simplu. Articolul c.eie este al doilea. 4l preci!ea! condiia ca/ -am$alajul lor i etic.etarea s fie #n conformitate cu prescripiile din Anexa A a acordului0 -construcia% ec.ipamentul i e-ploatarea &e.iculelor s fie conforme cu prescripiile din Anexa B. Anexa A enumer toate m rfurile periculoase care pot face o$iectul unui transport internaional. Aceast ane- sta$ilete regulile referitoare la am$alare i la etic.etare% inclusi& descrierea m rfurilor #n documentele de transport. Aceste reguli tre$uie s fie aplicate% toate% de c tre e-peditorul de m rfuri. Anexa B sta$ilete regulile aplica$ile &e.iculelor i operaiilor de transport de care transportatorul este r spun! tor. A2D2R2-"( este un acord #ntre state. Aici o autoritate central nu poate sc.im$a aplicarea sa. 1n practic % controalele rutiere sunt efectuate de p rile contractante. Dac regulile sunt #nc lcate% autorit ile naionale pot urm ri pe cale juridic oferul% aplic"nd legislaia lor intern . A.D.R. nu prescrie nici o sanciune. 1n &ederea asigur rii aplic rii uniforme i pentru a asigura li$erul sc.im$ #n Eniunea 4uropean % ane-ele A i = au fost adoptate de toate statele mem$re ale E.4. i ele constituie $a!a regulilor interne. eB ACORDUL A2E2T2R2-QAcordul 4uropean pri&ind regimul de lucru al ec.ipajelor &e.iculelor care efectuea! transporturi rutiere internaionaleL. QAcordul A.4.T.R.L a intrat #n &igoare la data de 8.*6.69D< i pre&ederile sunt o$ligatorii pentru urm toarele ri/ Austria% =elgia% Danemarca% Spania% >rlanda% ?rana% Marea =ritanie% Brecia% >talia% Aor&egia% Cu-em$urg% 5landa% ,ortugalia% Slo&acia% >ugosla&ia% Bermania% Ce.ia% Aor&egia% Slo&acia% ?ederaia Rus .37 ,re&ederile principale ale A.4.T.R. care se refer la regimul de lucru al ec.ipajelor &e.iculelor% care efectuea! transporturi internaionale de m rfuri sunt/ S Durata total de conducere a &e.iculelor cuprins #ntre dou repausuri !ilnice% sau #ntre un repaus !ilnic i un repaus s pt m"nal% numit #n continuare perioad de conducere cu e-cepia anumitor m rfuri e-trem de periculoase% celelalte m rfuri periculoase% care pot face o$iectul unui transport internaional #n &e.icule rutiere cu

2<

!ilnic nu tre$uie s dep easc 9 ore. ,oate fi prelungit p"n la 6* ore de 2 ori pe s pt m"n . S Dup ) ore i jum tate de conducere a &e.iculului oferul tre$uie s fac o pau! de cel puin )8 de minute% cu e-cepia situaiei% c"nd el intr #n perioada de repaus total . S Dup ma-im < perioade de conducere !ilnic % oferul tre$uie s ia un repaus s pt m"nal. S 1n fiecare perioad de 2) de ore oferul $eneficia! de un repaus !ilnic% de cel puin 66 ore consecuti&e cel mult de trei ori pe s pt m"n . S ,au!a !ilnic poate fi luat #ntr-un &e.icul c"nd acesta este ec.ipat cu o cuet i este #n staionare. B CONVENIA C2E2M2T2 QAutori!aiile C.4.M.T.L sunt autori!aii multilaterale pentru transportul internaional al m rfurilor pe drumurile pu$lice folosite de #ntreprinderile de transport% sta$ilite #n una dintre rile mem$re C.4.M.T.% pe $a!a unui sistem de contigent #n relaiile #ntre rile mem$re C.4.M.T. pentru &e.icule #nmatriculate #ntr-o ar mem$r a C.4.M.T. HC2E2M2T2F repre!int Conferina 4uropean a Minitrilor Transporturilor care este un organism intergu&ernamental% creat #n 6983. F rile mem$re/ Bermania% Austria% =elgia% =osnia-Oerego&ina% =ulgaria% Croaia% Danemarca% Spania% 4stonia% ?inlanda% ?rana% Brecia% Engaria% >rlanda% >talia% Cetonia% Cituania% Cu-em$urg% Moldo&a% Aor&egia% 5landa% ,olonia% ,ortugalia% Turcia% Ce.ia% Slo&acia% Rom"nia% Marea =ritania% Slo&enia% Suedia% 4l&eia i Turcia. QAutori!aia C.4.M.T.L poate fi &ala$il un an calendaristic 'format A) de culoare &erde( sau 3* de !ile 'format A) de culoare gal$en a&"nd meniunea Qautori!aie de scurt durat L(.39 1n perioada &ala$ilit ii autori!aiei C.4.M.T.% operatorul de transport rutier% poate efectua un num r nelimitat de c l torii pe teritoriile rilor mem$re C.4.M.T. 1n conformitate cu re!oluiile C.4.M.T.% autori!aia C.4.M.T. nu poate fi utili!at / o ,entru transportul la care e-peditorul sau $eneficiarul menionat #n scrisoarea de transport internaional C.M.R. este acelai cu dein torul autori!aiei multiple C.4.M.T.'transport #n interes propriu(0

2D

o R,e teritoriul rilor mem$re C.4.M.T.% #n ca!ul #n care transportul internaional de m rfuri se efectuea! #ntr-o ar mem$r C.4.M.T. i o ar nemem$r C.4.M.T. o R,entru efectuarea transporturilor rutiere de m rfuri #nc rcate pe teritoriul unei ri mem$re #n &ederea desc rc rii pe teritoriul aceleiai ri 'ca$otaj(. o ,entru ca un transport s se derule!e #n trafic rutier internaional tre$uie ca #nc rc tura s fie #nsoit #n afara scrisorii de tr sur % i de alte documente care pri&esc organele sanitar-&eterinare% poliia de frontiera precum i organe i organisme gu&ernamentale. Aceste documente sunt pre& !ute #n reglement rile internaionale multilaterale sau $ilaterale% precum i #n legislaia intern a rilor de e-pediie% a rilor de tran!it i a rilor de destinaie.

P%in1i'a(e(e 1ate&$%ii *e *$1"+ente $($site 6n t%ans'$%t"( %"tie% inte%na)i$na( +a% , aB D$1"+ente a(e 1$n*"1,t$%"("i a"t$I - Pe%+is *e 1$n*"1e%eG - Pa5a'$%tG - B"(etin *e i*entitateG - Asi&"%a%e *e s,n,tate J %is1 *e a11i*ent - Atestat *e '%e&,ti%e '%$ esi$na(a ;B D$1"+ente 'ent%" a"t$3e#i1"(I - F$aia *e 'a%1"%s Ainte%n, sa" inte%na)i$na(,: *"', 1a7BG - Dia&%a+e ta#$&%a G - Ce%ti i1at *e a&%ee%eG - A"t$%i7a)ii t%an7it sa" A"t$%i7a)ie CEMTG - Li1en)a *e t%ans'$%tG - Li1en)a *e exe1")ieG -P$(i)a *e asi&"%a%e a a"t$3e#i1"("("i: HCa%tea 3e%*eFG -Ce%ti i1at ATP: ADR A*"', 1a7BG -Ce%ti i1at inte%na)i$na( *e ins'e1)ie te#ni1,2 -D$3a*a *e 3e%i i1a%e a ta#$&%a "("i 2

27

-Ce%ti i1at *e 1$n $%+itate *e (a '%$*"1,t$%"(a"t$t%a1t$%"("i 5i a( se+i%e+$%1ii2 -D$3a*, 6n1a*%a%e EURO 0-AE 0: e(i;e%at, *e RAR2 -Ce%ti i1at"( *e 6n+at%i1"(a%e2 -Ce%ti i1at 7&$+$t %e*"s: e(i;e%at *e '%$*"1,t$%2 1B D$1"+ente a(e +,% iKFa1t"%a exte%n, G KCMR As1%is$a%ea *e t%,s"%a %"tie%, inte%na)i$na(,B2 KCa%net"( TIRG KD$1"+ent"( *e t%an7it T L *"', 1a7 KCe%ti i1at EUR /G KCe%ti i1at it$sanita%2 KP$(i)a *e asi&"%a%e a +,% ii Aasi&"%a%ea CMRB2

*B A(te *$1"+ente ne1esa%eI -*e1$nt 1#e(t"ie(i 1"%s,2 -*is'$7i)ie *e '(at,2 -1a%* a(i+enta%e2

Kta$el reali!at de autoare pe $a!a informaiilor cu pri&ire la documentele de transport D$1"+ente(e 'ent%" a"t$3e#i1"( s"nt '%e7entate +ai *eta(iat 6n 'a%a&%a e(e "%+,t$a%eI o F$aia *e 'a%1"%s este un imprimat cu un regim special% pre& !ut cu serie i num r. ,rin completarea foii de parcurs se asigur / - legalitatea circulaiei auto&e.iculului pe ruta% pentru $eneficiarul i #n perioada #nscrise de unitatea dein toare la emiterea foii0

29

- identificarea auto&e.iculului i remorcilor tractate% a unit ilor dein toare i a personalului de $ord0 - confirmarea de c tre ofer a st rii de funcionare a auto&e.iculului la plecarea din locul de parcare. ?oaia de parcurs constituie $a!a e&idenei primare #n transporturile auto. Din ea se culeg toate informaiile pri&ind acti&itatea auto&e.iculului i oferului. 1n ca!ul auto&e.iculelor ec.ipate cu ta.ograf% datele #nscrise #n foaia de parcurs se &erifica i completea! cu informaiile furni!ate de diagramele ta.ograf. ?oaia de parcurs tre$uie s se g seasc asupra oferului #n tot timpul pentru care a fost emis i #n care auto&e.iculul se afl #n afara garajului sau locului de parcare. ?ormularul Q?oaia de parcursL se li&rea! de tipografii #n carnete% conin"nd fiecare c"te o sut imprimate% numerotate #n ordine succesi& de la **6 la 6**. ?iecare carnet cuprinde i un $orderou-matc al foii de parcurs #n care se #nregistrea! #n ordine succesi& pe m sura emiterii lor% toate cele o sut imprimate care alc tuiesc carnetul respecti&. De regul o foaie de parcurs se emite pentru acti&itatea pe o !i a unui auto&e.icul sau pentru o curs programat s dure!e mai mult de o !i . o Ce%ti i1at"( *e a&%ee%eI este documentul% care confirm c auto&e.iculul #ndeplinete condiiile te.nice% conform Con&eniei T.>.R.% pentru ca transportul s poat fi efectuat su$ acoperirea carnetului T.>.R. Agreerea &e.iculului pentru transport T.>.R. se face de c tre organele &amale la pre!entarea &e.iculului #mpreun cu urm toarele documente/ - Rformularul certificatului de agreere0 - Rpatru fotografii ale &e.iculului 'fa % spate % lateral% dreapta i lateral st"nga(0 - Rcertificatul de #nmatriculare0 - Rcartea te.nic a &e.iculului0 - Rlicena de e-ecuie0 - Rcerere tip0 1n ca!ul unui autotren% certificatul se eli$erea! separat pentru auto&e.icul i separat pentru remorc sau semiremorc i are &ala$ilitate 2 ani% perioad dup care tre$uie re#nnoit. Dac #n decursul celor 2 ani s-au modificat unele caracteristici ale &e.iculului% care au stat la $a!a agreerii acestuia% agreerea tre$uie% de asemenea re"nnoit .

3*

o RTa#$&%a "( L este aparatul care indic i #nregistrea! deplasarea i staionarea auto&e.iculului. 4lementele furni!ate de ta.ograf sunt/ de indicare/ ora i minutul% &ite!a instantanee% kilometrii parcuri0 Rde #nregistrare/ a timpului #n circulaie% a timpului #n staionare% kilometrii parcuri #ntr-un inter&al de timp% &ite!a de circulaie #ntr-un inter&al de timp0 Rmomentul #nc.iderii i desc.iderii aparatului ta.ograf0 s R c.im$area oferului. Kdiagram ta.ografL. Ca plecarea #n curs % o dat cu foaia de parcurs%

1nregistr rile se efectuea! pe un disc confecionat dintr-o ."rtie special cerat % denumit operatorul de transport% eli$erea! oferului num rul de diagrame% corespun! tor !ilelor #n care urmea! s se desf oare acti&itatea. Ca plecarea #n curs oferul introduce #n aparatul ta.ograf prima diagrama ta.ograf% cu atenie astfel c aceasta s fie crestat de aparat e-act #n dreptul orei reale. 1n !ilele urm toare oferul introduce #n acelai mod diagramele respecti&e% scriind pe fiecare data i num rul de #nmatriculare% precum i kilometrii de la $ordul auto&e.iculului% la finele !ilei respecti&e.)2 o Li1en)a *e t%ans'$%t se acord operatorului de transport pu$lic pe $a!a 5rdinului 67)2 din 27 ianuarie 2**2% care #ndeplinete condiiile de onora$ilitate% competena profesional i capacitate financiar . o RLi1en)a *e exe1")ie este documentul care se eli$erea! la cererea operatorului de transport i care atesta dreptul acestuia de a efectua transport de m rfuri% cu un anumit &e.icul% pe num rul de circulaie% sau pentru un anumit traseu% #n ca!ul transportului rutier de persoane. Cicena de e-ecuie pentru &e.icul este documentul operatorului de transport rutier #n $a!a c ruia poate s e-ecute anumite categorii de transport i tipuri de transport conform caracteristicilor te.nice ale auto&e.iculelor. o A"t$%i7a)ii(e *e t%an7it sunt documente eli$erate de Ministerul Transporturilor prin >.B.C.T.>)) transportatorilor care efectuea! sau desf oar transport rutier internaional de marf i care permit trecerea printr-o anumita ar % alta dec"t cea de origine% pe unde transportatorul trece. Acestea au la $a! un acord $ilateral

36

#nc.eiat #ntre Ministerul Transporturilor al rilor respecti&e i Ministerul de Transport al rii noastre. ? r aceste autori!aii nu ar fi posi$il trecerea prin aceste ri. o RCa%tea Ve%*e se eli$erea! operatorului de transport de societatea de asigur ri unde acesta a #nc.eiat polia de asigurare. Din 1ate&$%ia *$1"+ente($% '%i3in* +a% a a1 'a%te/ Fa1t"%a exte%n,% care este un document eli$erat de e-portator% #nsoete marfa i conine date despre marf % cantitate% pre% date despre e-portator% destinatar% modul de transport% data e-pir rii% locul de #nc rcare% locul de desc rcare% data e-pediiei% condiiile de plat % $anca% etc. RCa%net"( TIR% este un document de culoare gal$en % emis de >RE% se compune din/ dou pagini de copert % manifestul m rfurilor% un num r de )% < % 6) sau 2* de &olete% un proces &er$al constatator% la sf"rit% i dac este ca!ul i o fil special pentru transportul multimodal. ,e prima copert se trec urm toarele meniuni/ -4mitent/ >RE0 -Titulatura/ Carnet T>R0 -Aum rul de &olete coninute0 -Seria carnetului T>R0 - Data e-pir rii0 -Asociaia garant din ara transportatorului 'pentru Rom"nia ARTR>@EATRR(0 - Titularul carnetului0 - Semn tura i tampila emitentului local0 1n partea de mijloc a carnetului se &a completa de c tre titular/ - Fara de plecare 'unde se efectuea! & muirea la e-port(0 - Fara de destinaie0 - Aum r de #nmatriculare al auto&e.iculului0 - Seria i data certificatului de agreere0 - Aum rul containerului 'unde este ca!ul(0

32

,e &erso sunt menionate #n lim$a france! reguli de utili!are a carnetului T>R. ,e manifestul m rfurilor se #nscriu urm toarele/ -data despre $iroul &amal de e-port0 -numele i adresa titularului0 -ara de plecare0 -date despre m rfuri 'greutate% marcaje% num r de colet(0 -ara de destinaie0 -num r de #nmatriculare al auto&e.iculului0 -sigilii0 -$iroul &amal de destinaie0 -locul i data #ntocmirii0 -semn tura i tampila titularului. De reinut este faptul c toate #nscrierile #n Carnetul T>R se fac de c tre un comisionar &amal. Carnetul T>R nu se &a #ncredina niciodat unei alte persoane% transportatorul fiind direct r spun! tor de pierderea acestuia. o CMR% contractul de transport tip TCMRT care se pre!int su$ forma scrisorii de tr sur se consider #nc.eiat% atunci c"nd marfa a fost #nc rcat #n camion% iar conduc torul auto a semnat CMR-ul de preluare a m rfii . Scrisoarea de transport internaional CMR% se #ntocmete #n 8-D e-emplare% semnate at"t de pred tor c"t i de c r u. Cuprinde date referitoare la/ e-peditor% transportator% destinatar% date despre marf % locul de e-pediie% ara% locul de destinaie-ara% meniuni ale e-peditorului% semn tura i tampila transportatorului% modalitatea de e-pediie. o RCe%ti i1at"( *e $%i&ine AEUR I(% arat pro&eniena m rfurilor% locul i ara de origine% #nsoete marfa. o P$(i)a *e asi&"%a%e a +,% ii% numit i asigurarea CMR este #ntocmit de c tre societatea de asigur ri% unde transportatorul are #nc.eiat un contract de asigurare.

C$n1("7ii
,re!entarea detaliat a tipurilor de transport% cu a&antajele i de!a&antajele lor ne conturea! toate posi$ilit ile de degradare ale produselor. Dac pe parcursul

33

transportului m rfurile se deteriorea!

sau se constat

lipsuri cantitati&e din cau!a

condiiilor improprii% c r uul este o$ligat s

suporte consecinele legale% fiind

r spun! tor pentru reali!area transportului% #n $une condiii% la destinatar. Constatarea degrad rii sau a pierderilor din timpul transportului sunt moti&e pentru efectuarea e-perti!ei de c tre proprietari% asiguratorii #ncarc turii% #ntreprinderea de transport sau de c tre $eneficiari. Documentele de constatare a situaiei m rfii #n momentul pred rii c tre $eneficiar sunt o$ligatorii i angajea! r spunderea material a organi!aiei care a efectuat transportul #n urm toarele situaii/ neconcordana #ntre cantit ile reale i cea pre& !ut #n documentele de li&rare0 ca!ul #n care marfa este deteriorat total sau parial. 4-pertul are sarcina de a reconstitui condiiile reale e-istente #n mijlocul de transport p"n #n momentul #n care s-a produs degradarea. Se are #n &edere reconstituirea cu e-actitate a traseului% caracteristicile spaiilor mo$ile de depo!itare% influena factorilor e-terni i ale mediului #nconjur tor pentru fiecare segment de traseu% dar i estimarea prejudiciului re!ultat prin degradare. Transportul conduce% din nefericire% la cele mai multe litigii% c.iar #n condiiile respect rii regimului optim de p strare i depo!itare. Regulile >AC5T4RMS care definesc responsa$ilit ile cump r torului i pe cele ale &"n! torului tre$uie &erificate atent #n ca!ul e-perti!elor% pentru a constata respectarea o$ligaiilor. 1n transportul rutier de m rfuri% factorii de risc ai degrad rii sunt limitai de perioada de transport redus % dar se impun m suri de protecie contra prafului% ra!elor solare i #n special a precipitaiilor. Transportul fero&iar% #n ca!ul #n care utili!ea! &agoane speciali!ate 'frigorifice% cu &entilaie(% pre!int un risc micorat pri&ind degradarea. 1n ca!ul transportului cu &agoane o$inuite% solicit rile mecanice sunt intense fiind du$late de aciunea factorilor climatici care pot aduce gra&e prejudicii m rfurilor. 1n mod similar% #n ca!ul transportului aerian% solicit rile mecanice i climatice sunt foarte intense. Transportul pe ap pre!int riscul ma-im - m rfurile pot suferi modific ri calitati&e mai #nsemnate datorit factorilor climatici% gamei di&ersificate a produselor transportate% durata prelungit a &oiajului. >nfestarea% aciunea insectelor asupra m rfurilor poate

3)

produce% de asemenea% deterior ri #nsemnate. ?enomenele de condens% autoaprinderea i coro!iunea pot conduce la modific ri ale caracteristicilor de calitate i constitui surse de litigii. 4-pertul tre$uie sa urm reasc condiiile #n care s-a desf urat transportul pe toat durata acestuia i s estime!e prejudiciul re!ultat. Metodologia e-perti!ei cantitati& : calitati&e a m rfurilor degradate #n timpul transportului ,rocedura de desf urare a e-perti!ei const #n &erificarea documentelor de transport urmat de e-aminarea mijloacelor de transport 'gradul de cur enie% dotarea acestora pri&ind meninerea unor condiii de temperatur am$alajul. Raportul de e-perti! tre$uie s conin toate informaiile pri&ind degradarea ca urmare a procesului de transport% cau!ele i natura acestora. A&ariile tre$uie descrise prin indicarea efectelor #nregistrate/ diluarea produselor% impurificarea acestora% muceg irea% putre!irea. Cipsurile cantitati&e tre$uie #nscrise #n R4 pe articole% nu glo$al. R4 &a conine i locul i data desigil rii am$alajelor cantitatea &erificat de e-pert% urmele de &iolare% marcarea am$alajelor% mijloacele de sta$ilire a cantit ii i aparatura folosit 'fiind indicate tipul aparatului% caracteristicile te.nice i anul fa$ricaiei(. P%$'"ne%i 5 preocupare major #n ceea pri&ete transportul rutier este de!&oltarea dura$il i reducerea impactului negati& asupra mediului #nconjur tor cau!at de emisiile i no-ele poluante. Ca urmare% normele pri&ind omologarea &e.iculelor i inspecia te.nic periodic au fost armoni!ate cu cele ale E4 #n domeniu. Calitatea precar a infrastructurii rutiere #n termeni de capacitate% riscul mare de accidente% impactul nefa&ora$il asupra mediului ca i lipsa reelei de autostr !i au ca re!ultat o infrastructur rutier care nu poate s fac fa creterii rapide a cererii pentru traficul intern i de tran!it i nu este #n concordan cu cerinele E4% deaccea p rerea mea este c at"t Rom"nia% c"t i la ni&el internaional ar tre$ui s se pun accent pe infrastructur i pe transportul rutier de m rfuri% deoarece este cel mai adec&at mijloc de transport. constante i de &entilaie adec&at % pre!ena materialelor de protecie(. 1n plus% se &a e-amina cu deose$it atenie

38

Bi;(i$&%a ie
6. >leana R ducanu% KA&arii i pierderi #n transportul maritim , Re&ista de Comert% nr.66% noiem$rie 2**6% pag.3<0 2. 5rga Dumitriu-Bina% KR spunderea juridic #n contractul comercial de transport de m rfuriL% 4ditura C.O.=eck% aprilie 2**70 3. Caraiani B.eorg.e and Rusu Ciliana% KTransporturi% e-pediii i asigur ri internaionaleL% 4ditura Cumina Ce-% noiem$rie 2**)0 UUU .ttp/@@epp.eurostat.ec.europa.eu UUU MMM.statistica.md UUU MMM.aticmd.md UUU .ttp/@@MMM.euload.com UUU .ttp/@@ro.Mikipedia.org

3<

S-ar putea să vă placă și